Page 1

InteriCAD T3 Pro Modeling Perusteet


InteriCAD T3 Pro | Modeling

Sisällysluettelo Aloittaminen .....................................................................................................................3 Näkymä ............................................................................................................................4 Seinien piirtäminen ..........................................................................................................5 Lattian ja katon rajaaminen ..............................................................................................7 Lattian tekeminen .............................................................................................................8 Katon tekeminen - tasakatto............................................................................................. 9 Ovien ja ikkunoiden lisääminen .....................................................................................10 Spottivalojen tekeminen .................................................................................................13 Render-tilaan vieminen ..................................................................................................14 Modeling-osion yleisimpiä komentoja ...........................................................................15

www.intericad.fi

2


InteriCAD T3 Pro | Modeling

Aloittaminen Modeling-osion käynnistyessä valitse pohjaksi Intericad(Metric) ja kuittaa ikkuna Ok-napilla.

Mikäli et halua jatkossa vihjeitä ja vinkkejä -ikkunan avautuvan, ota väkänen pois kohdasta Show tips on startup. Paina Close-nappia.

Voit halutessasi siirtää Structure-työkalupalkin modeling-ikkunan yläreunassa olevalle työkaluriville. Näin structure-palkki ei ole piirtämisen edessä. Siirtäminen onnistuu tarttumalla structure-palkkiin hiiren vasemmalla napilla ja siirtämällä se hiirellä työkalurivialueelle. Alla olevassa kuvassa structure-työkalupalkki on siirretty työkaluriville.

www.intericad.fi

3


InteriCAD T3 Pro | Modeling

Näkymä Modeling-osion oletus näkymässä näet piirtämäsi kohteen neljästä eri kuvakulmasta.

Näkymän asettelua voit vaihtaa klikkaamalla vasemmalla hiiren napilla, näytön oikeasta reunasta löytyvää, view config -painiketta. Tämän jälkeen voit valita haluamasi asettelun avautuvasta ikkunasta, jossa näet esikatselukuvan näkymän asettelusta. Oletuksena on oikean reunan T-F-L-3D -asettelu.

Aktiivisen näkymän zoomaaminen onnistuu hiiren rullaa käyttäen tai oikeassa reunassa olevan työkalupalkin + ja - painikkeilla. Hiiren rulla toimii myös painikkeena, jonka avulla voit siirtää piirrostasi pysty- ja vaakasuunnassa.

Klikkaamalla maximum view -painiketta saat aktiivisen näkymän koko ruudun tilaan. Takaisin neljän näkymän tilaan voit siirtyä klikkaamalla restore-painiketta. Zoom Extents-painikkeella saat zoomattua näkymän siten, että siinä näkyy koko piirroksesi. Tämä toiminto on varsin kätevä, jos piiros "häviää" hiiren rullalla zoomailua harjoitellessa.

www.intericad.fi

4


InteriCAD T3 Pro | Modeling

Seinien piirtäminen Avaa Structure-valikko ja valitse toiminto New Wall.

Avautuvassa ikkunassa voit asettaa • Seinän paksuuden (width). • Seinän korkeuden (height). • Määrittää perusviivan sijainnin (left, center, right). • Valita piirrätkö suoran tai kaarevan seinän vai teetkö suorakulmaisen huoneen.

Perusviivan sijainti vaikuttaa käytettävään piirtosuuntaan. Halutessasi piirtää huoneiston sisämittojen mukaan, tulee perusviivan olla asetettu kohtaan left. Tällöin piirtosuunta on vastapäivään. Mikäli haluat piirtää huoneiston ulkomittojen mukaan, piirretään vastapäivään, mutta perusviiva asetetaan kohtaan right. Toinen vaihtoehto piirtää ulkomittojen mukaan on piirtää huoneisto myötäpäivään perusviivan ollessa asetettuna kohtaan left. Toisin sanoen tällä asetuksella määritetään kumpaa puolta seinästä piirretään vai piirretäänkö seinän keskiviivaa.

Kun seinän asetukset on tehty, voit aloittaa seinän piirtämisen. HUOM! Seuraa aina piirtäessäsi alareunassa näkyvää komentoriviä. Siitä näet mitä ohjelma odottaa sinun tekevän. Mikäli komentorivillä lukee pelkkä command, voit antaa ohjelmalle uuden käskyn esim. aloittaa ympyrän piirtämisen. Muussa tapauksessa tee vain se mitä ohjelma pyytää.

Nyt komentorivillä pitäisi lukea Start point: Tämä tarkoittaa, että ohjelma haluaa tietää seinän aloituspisteen.

www.intericad.fi

5


InteriCAD T3 Pro | Modeling 1. Klikkaa seinän aloituspiste ylhäältä päin kuvattuun näkymään (vasemmalla alhaalla). 2. Seuraavaksi ohjelma kysyy Next Point, joten osoita hiirellä seinän toinen piste. Tässä kohdassa voit myös määritellä seinälle tarkan mitan kirjoittamalla komentoriville seinän pituuden esim. 7000. Osoita hiirellä seinän suunta. Halutessasi suoran seinän joko pysty- tai vaakatasoon aseta ORTHO-ominaisuus päälle painamalla näppäimistöstä F8-näppäintä. Kun seinän mitta ja suunta on annettu, paina Enter-näppäinta. Nyt seinä piirtyy näytölle. 3. Voit jatkaa seinää eri suuntaan tästä osoittamalla hiirellä suunnan ja syöttämällä seinälle mitan esim. 4000 ja painamalla Enter-näppäinta. Nyt tilanne pitäisi näyttää alla kuvatun kaltaiselta.

4. Jatka edelleen seinien piirtämistä seuraavasti: • 2000 vasemmalle • 2000 ylös • 5000 vasemmalle Tilanne näyttää alla olevan kaltaiselta. Tässä vaiheessa päätyseinä saadaan aikaan sulkemalla seinän piirto, jolloin ohjelma piirtää seinän nykyisestä kohdasta seinän piirtämisen aloituskohtaan. Tämän voit toteuttaa kirjoittamalla komentoriville c ja painamalla enteriä.

5. Päätyseinän piirtämisen jälkeen voit lopettaa seinän piirtämisen klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta. Nyt komentorivillä lukee command ja voit jatkaa huoneiston piirtämistä toista komentoa käyttäen.

www.intericad.fi

6


InteriCAD T3 Pro | Modeling

Lattian ja katon rajaaminen Ensin lattialle tulee määrittää rajaus. Rajauksen tekemiseen käytetään Structurevalikosta löytyvää Perimeter-komentoa. Rajausta tarvitaan myöhemmin myös katon tekemiseen. Ohjelman ilmoittaessa Appoint a point in the room which you need to get wall line: 1. Klikkaa hiirellä huoneen sisään. 2. Klikkauksen jälkeen sisäseinään piirtyy katkoviiva merkiksi siitä, että rajaus on asetettu. Hyväksy rajaus klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta.

Koska rajaus on vain seinän sisäreunaan asti, voi lattiaan, ovien kohdalle, muodostua ikävän näköisiä rakoja. Tästä johtuen tehdään rajaus seinän ulkoreunaan asti käyttämällä Structure-valikosta löytyvää Perimeter offset -toimintoa. Valittuasi kyseisen toiminnon komentorivillä lukee Command: offsetsearchwall Length: 1. Ilmoita käyttämäsi seinän paksuus. Tässä esimerkissä seinän paksuus on ohjelman oletusasetus eli 120. Siispä kirjoita komentoriville 120 ja paina enter. 2. Nyt ohjelma kysyy huoneiston sisäpuolta ilmoittamalla komentorvillä Appoint a point in the room which you need to get wall line: Klikkaa hiiren vasemmalla huoneen sisälle. 3. Klikattuasi komentoriville ilmestyy teksti Appoint offset position: Nyt ohjelma haluaa tietää kummalle (sisä vai ulko) puolelle alkuperäistä rajausta uusi rajaus tehdään. Klikkaa seinän ulkopuolelle hiiren vasemmalla painikkeella. Klikattuasi seinän ulkopuolelle, pitäisi komentorivillä lukea pelkkä Command: ja näin ollen rajaus on tehty seinän ulkoreunaan asti. Nyt voit tehdä lattian ja katon. HUOM! Voit piirtää rajauksen polylinellä, ympyrällä tai suorakaiteella. Tällöin perimeter-toimintoa ei tarvitse käyttää.

www.intericad.fi

7


InteriCAD T3 Pro | Modeling

Lattian tekeminen 1. Valitse Floor-valikosta Floor-toiminto. 2. Ohjelma ilmoittaa komentorivillä Select entities. Klikkaa hiiren vasemmalla seinän ulkoreunassa kulkevaa rajauslinaa (valkea viiva seinän ulkoreunassa). 3. Kun rajauksen katkoviiva on näkyvissä, klikkaa hiiren oikeaa nappia vahvistaaksesi rajauksen. 4. Ohjelman ilmoittaessa Pick internal point, klikkaa hiiren vasemmalla huoneen sisään. 5. Seuraavaksi komentoriville tulee ilmoitus Floor thickness: Kirjoita tähän haluamasi lattian paksuus. Huom! Tässä lattian paksuus kannattaa määrittää negatiiviseksi esim. -300, jotta lattia tulee seinän alareunasta alaspäin. Siispä kirjoita -300 ja paina enter. 6. Nyt lattia ilmestyy ylänäkymiin sekä 3D-näkymään vihreällä värillä. Ohjelma kysyy vielä halutaanko lattiaan määrittää jokin täyttö Add pattern to floor surface? <N>. Tämän kysymyksen voit kuitata enterillä tai hiiren oikealla painikkeella, koska mitään täyttöä ei tarvita ja ohjelma olettaa vastauksen olevan ei <N>. 7. Nyt lattia on valmis ja komentorivillä lukee pelkkä Command:

www.intericad.fi

8


InteriCAD T3 Pro | Modeling

Katon tekeminen - tasakatto Kuten lattian tekeminen, myös katon tekeminen edellyttää, että olet määrittänyt ensin rajauksen katolle. Mikäli et ole vielä tehnyt rajausta, tee se nyt.

1. Katon tekeminen tapahtuu Ceiling-valikosta valitsemalla Ceiling-valikon Ceiling-toiminto. Siis Ceiling- > Ceiling -> Ceiling. 2. Ohjelma kysyy nyt Select entities: Klikkaa hiiren vasemmalla aikaisemmin määrittämääsi rajalinjaa, joka kulkee seinän ulkoreunassa (valkea linja). Klikkauksen jälkeen rajaus näkyy katkoviivana. Hyväksy rajaus hiiren oikealla napilla. 3. Seuraavaksi ohjelma ilmoittaa Pick internal point: Klikkaa hiiren vasemmalla huoneen sisään. 4. Kirjoita tämän jälkeen Height: -kohtaan korkeus, johon haluat katon tulevan. Tässä tapauksessa kirjoita korkeusarvoksi 3000, koska piirroksen seinien korkeus on 3000 millimetriä. 5. Kohtaan Thickness: Kirjoitetaan arvoksi haluttu katon paksuus. Esim. 300. Kirjoita 300 ja paina enteriä. Nyt katto on valmis ja näkyy kuvissa vihreänä, kuten lattiakin.

www.intericad.fi

9


InteriCAD T3 Pro | Modeling

Ovien ja ikkunoiden lisääminen Ovien ja ikkunoiden lisääminen tapahtuu Door/Window-valikon kohdasta Library. Valittuasi toiminnon avautuu alla olevan näköinen ikkuna, josta voit valita door (ovi) tai window (ikkuna) -hakemiston. Voit avata hakemiston klikkaamalla hiiren vasemmalla + -painiketta. Kirjaston sisältöä saat enemmän näkyviin käyttämällä vierityspalkkia tai -nuolia. 1. Valitse haluamasi ovi tuplaklikkaamalla oven kuvaa. 2. Nyt ohjelma pyytää määrittämään oven ominaisuudet

Aseta oven leveys (width), korkeus( height), korko (raise - lattian ja oven alareunan välimatka) ja upotus (shift). Kun olet antanut halutut mitat, paina OKnappia hiiren vasemmalla painikkeella.

3. Komentorivillä lukee nyt Select wall: Klikkaa hiiren vasemmalla seinään, johon haluat oven sijoittaa. HUOM! Ohjelma on hyvin tarkka klikkauksen osumisesta seinään. Vaikka mielestäsi klikkaatkin seinään, saattaa klikkauksen jälkeen palautua kirjastoikkuna takaisin näytölle. Tällöin ovi täytyy valita uudelleen ja syöttää sille halutut mitat. Tämän jälkeen pääset uudelleen osoittamaan seinää, johon haluat asettaa oven. Tässä vaiheessa kannattaa zoomata näkymää niin, että näet selvästi seinän sinisen keskiviivan. Klikkaa haluamasi seinän siniseen keskiviivaan, jolloin ovi asettuu haluttuun seinään.

4. Seuraavaksi osoita hiirellä oven sijainti tai määritä sijainti käyttäen tarkkoja mittoja. Mikäli käytät hiirtä sijainnin määrittämiseen, klikkaa hiiren vasemmalla oven ollessa haluamassasi kohdassa. Jos taas haluat käyttää tarkkoja mittoja, voit käyttää keskityskomentoa kirjoittamalla komentoriville c ja painamalla enteriä. Tällöin ovi asettuu keskelle valitsemaasi seinää. Oven sijoittamiseen on käytettävissä myös komentoriville kirjoitettava komento 1 tai 2 riippuen siitä kumman puolen mitan mukaan haluat oven sijoittaa. Esim. Viereisessä kuvassa halutaan oven sijoituskohdan olevan kuvan osoittaman 1-sivun puolella 770 millimetriä. * Kirjoita komentoriville numero 1. Tällöin komentoriville ilmestyy Length: Kirjoita tähän kohtaan haluttu mitta eli tässä tapauksessa 770 ja hyväksy se enterillä. Nyt ovi asettuu 770 millimetrin päähän kulman keskikohdasta.

www.intericad.fi

10


InteriCAD T3 Pro | Modeling

5. Oven asettamisen jälkeen ohjelma kysyy Swing in/out <Y/N>: Halutaanko oven avautumissuuntaa muuttaa. Mikäli haluat muuttaa avautumissuuntaa, kirjoita komentoriville Y ja paina enter-näppäintä. Muussa tapauksessa voit kuitata kysymyksen joko enterillä tai hiiren oikealla painikkeella. 6. Seuraavaksi ohjelma kysyy Swing left/right <Y/N>: Halutaanko oven kätisyyttä muuttaa. Jos haluat, niin kirjoita komentoriville Y ja paina enter. Muussa tapauksessa voit kuitata kohdan kuten edellä. 7. Nyt ovi on asetettu paikoilleen. Komentorivillä lukee nyt Select wall, koska ohjelma olettaa, että haluat lisätä saman oven samoilla mitoilla myös toiselle seinälle. Mikäli näin on, toimi kuten edellä. Muussa tapauksessa lopeta ovien lisääminen klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta, jolloin ohjelma palauttaa kirjastoikkunan näkyviin. Voit nyt valita uuden oven tai ikkunan. Mikäli haluat lopettaa ovien ja ikkunoiden lisäämisen kokonaan, sulje kirjastoikkuna. Ikkunoiden lisääminen tapahtuu täsmälleen samalla tekniikalla kuin ovien lisääminen. Valitse esim. jokin alumiiniikkuna ja sijoita se haluamaasi seinään samalla tavalla kuin ovikin.

Nyt ovet ja ikkunat ovat paikoillaan.

www.intericad.fi

11


InteriCAD T3 Pro | Modeling

Halutessasi muuttaa ovien tai ikkunoiden sijaintia, voit tehdä sen käyttämällä Single movement tai Multiple movement -komentoja. Nämä komennot löytyvät Door/Window-valikosta. Single movement -komennolla siirretään kerrallaan vain yhtä objektia, kun taas multiple movement komennolla voit valita useamman objektin siirrettäväksi. Voit muuttaa oven tai ikkunan avautumissuuntaa Door/Window-valikosta löytyvällä Modify Open Direction -toiminnolla. Oikeassa reunassa olevasta työkalupalkista löytyvän Attribute Edit -toiminnon avulla voit vaihtaa oven tai ikkunan mittojen asetuksia. Attribute Edit toiminnolla voit vaihtaa myös muiden objektien, kuten seinien tai kalusteiden ominaisuuksia. Klikkaamalla Attribute Edit -painiketta ohjelma pyytää valitsemaan objektin, jonka ominaisuuksia haluat muuttaa. Klikkaa haluamaasi objektia esim. ikkunaa, jolloin saat alla olevan kuvan näköisen ikkunan avautumaan. Klikkaa ensin haluamaasi ominaisuutta ja sen jälkeen Edit-nappia. Tämän jälkeen voit syöttää valitulle ominaisuudelle uuden arvon. Huom! Myös täällä voit muuttaa avautumissuuntaa sekä kätisyyttä. Copy-toiminnolla voit siirtää valitsemasi objektin ominaisuudet toiseen objektiin.

www.intericad.fi

12


InteriCAD T3 Pro | Modeling

Spottivalojen tekeminen Ennen spottivalojen tekemistä täytyy katto olla määritettynä. Mikäli et ole vielä tehnyt kattoa, katso kohta katon tekeminen. Spottivalojen tekemiseen on runsaasti valmiita vaihtoehtoja, jotka näet avaamalla Ceiling-valikon toiminnon Create 2D Light Symbols Automatically.

Tässä esimerkissä tehdään suoraan linjaan viisi spottia. 1. Valitse pudota-valikosta kohta Straight Line. 2. Kirjoita Lamps-kenttään numero 5. Voit myös vaihtaa lampun läpimittaa kirjoittamalla radius-kenttään haluamasi arvon (ympyrän säde). 3. Klikkaa hiiren vasemmalla OK-nappia. 4. Nyt ohjelma kysyy spottivalolinjan ensimmäistä pistettä (First point). Klikkaa hiiren vasemmalla haluamaasi kohtaan huoneen sisällä. Muista, että ORTHO-toiminto päällä saat vedettyä suoran viivan vaaka- tai pystysuoraan. Ottamalla ORTHO:n pois voit määrittää viivan suunnan vapaasti hiirellä. ORTHO:n voit kytkeä päälle tai pois painamalla F8-näppäintä. 5. Klikkaa hiiren vasemmalla viivan lopetuspiste (Second point). 6. Kysymykseen Do you want to turn 2-D symbols into 3-D lamps? <N>: Kirjoita komentoriville Y ja paina 7. Seuraavan Lamp parameter -ikkunan voit kuitata klikkaamalla hiiren vasemmalla OK-nappia. Tässä ikkunassa voit halutessasi määrittää tuleeko spotit katon pintaan (oletus) vai haluatko upottaa ne katon sisään (Recessed). Voit määritellä myös muita lampun ominaisuuksia, mutta se ei useimmissa tapauksissa ole välttämätöntä. Lampun wattimäärän voit määritellä myös render-puolella, joten sitä ei tarvitse määritellä tässä ikkunassa.

8. Nyt ohjelma pyytää klikkaamaan hiiren vasemmalla painikkeella pintaa, johon haluat spottien tulevan. Tässä tapauksessa klikkaa kattoa. Kattoa voit klikata helposti 3D-näkymän puolella. - klikkaa ensin kerran 3D-näkymän puolelle aktivoidaksesi näkymän. - klikkaa nyt 3D-näkymässä vihreää katon viivaa. - kuittaa valinta painamalla hiiren oikeaa painiketta. Nyt spottivalo-objektit näkyvät katossa. Ne näkyvät symboleina myös lattiassa, mutta se ei haittaa, koska ne eivät siirry Render -tilaan.

www.intericad.fi

13


InteriCAD T3 Pro | Modeling

Render-tilaan vieminen Render-tilassa voit valita objekteille (kalusteet, seinät, ovet ja ikkunat, jne.) haluamasi materiaalin, säätää valotuksen, lisätä uusia kalusteita jne. Valmiin piirroksen vieminen render-tilaan tapahtuu Virtual Reality -valikon Export-toiminnolla. Tällöin kaikki valitut kohteet viedään render-tilaan. Export Merge -toiminnolla voit viedä olemassa olevaan rendertilan kuvaan modeling-tilassa jälkeenpäin lisäämäsi kohteet. Ensimmäistä kertaa modeling-tilasta vietäessä valitaan toiminto Export. Näin se tapahtuu: 1. Valitse Virtual Reality -valikosta Export. 2. Kuittaa avautuva ikkuna OK-napilla 3. Ohjelman ilmoittaessa komentorivillä Select entities: Kirjoita komentoriville komento all ja paina enteriä. 4. Hyväksy valinta joko painamalla enteriä tai klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta. Tämän jälkeen Render-tila käynnistyy. 5. Kuittaa Load model option -ikkuna painamalla hiiren vasemmalla OK-nappia. Tarvittaessa voit muuttaa 3D-mallissa käytettävän verkon skkoa syöttämällä Mesh size -kenttään uuden arvon.

6. Sijaintisi voi olla kohteen ulkopuolella, kuten kuvassa. Siirryy huoneen sisälle painamalla hiiren vasen nappi pohjaan ja vedä hiirtä alaspäin. Voit liikkua myös sivuttain pitämällä hiiren vasemman napin pohjassa ja liikuttamalla hiirtä sivusuunnassa.

7. Mikäli huoneen seinäpinnat tai muiden kohteiden pinnat ovat rikkinäiset (sininen tausta näkyy läpi), voit korjata pintoja käyttämällä Surface Orientation -toimintoa. Klikkaamalla ko. nappia avautuu ikkuna, josta löydät Scan at Viewport -napin. Klikkaa tätä nappia. Mikäli pinnat eivät näytä korjautuvan, voit klikata hiiren kohdistimella sinisenä näkyvään kohtaan, jolloin pinnan pitäisi korjautua. Kun pinnat on korjattu, paina Exit-nappia.

8. Nyt voit aloittaa Render-tilan käytön ja lisätä kalusteita, säätää valaistusta, vaihtaa lattian, seinien ja katon materiaalit jne.

www.intericad.fi

14


InteriCAD T3 Pro | Modeling

Modeling-osion yleisimpiä komentoja Kirjain lyhenne + välilyönti tai ”enter” aktivoi komennon päälle. Komennot saa pois päältä ”Esc” näppäimellä. Komennon tultua päälle, ohjelma pyytää arvoja komentorivillä. pl = polyline = piirtää yhtenäistä viivaa, jos viivan päät yhdistyvät, viivan voi massoittaa (ext = extrude -komennolla) jolloin viivasta saadaan kappale. pe = pedit = yhdistää viivat yhtenäiseksi "polyline" viivaksi. co = copy = kopio kappaleen. mi = mirror = peilaa kappaleen. m = move = siirtää kappaletta. u = undo = peruuttaa edellisen toiminnon. Tällä voi mennä taakse päin historiassa, jos haluaa aloittaa alusta. Oiva työkalu jos tekee jotain väärin niin voi mennä takaisin edelliseen näky-mään/ tilanteeseen. o = offset = tekee kopion viivasta antamasi matkan päähän. (käytännöllinen) f = fillet = saa tehtyä pyöristyksen ”polyline” tai 3D kappaleeseen. Valitset viivat minkä väliin tulee pyöristys (polyline), jos haluat pyöristää 3D kappaletta niin näytä kulmaa minkä haluat pyöristää. ro = rotate = pyörittää kappaletta. s = stretch = venyttää "polyline" kappaleita (ei 3D kappaleita). rec = rectangle = piirtää neliön "polyline" viivan (tässä voi määrätä neliön leveyden ja syvyyden). hi = hide = piilottaa ylimääräiset viivat ja antaa kolmiulotteisen vaikutelman. re = regen = ottaa "hide" komennon pois päältä. c = circle = tekee ympyrän. ext = extrude = pursottaa "polyline" –viivat kappaleeksi. union = yhdistää kappaleet. subtract = poistaa toisen kappaleen muodon toisesta kappaleesta. ddvpoint = mahdollistaa näkymän "pyörittelyn".

www.intericad.fi

15

InteriCAD Modeling perusopas  

3D-mallintamisen perusteet.