Page 1

Forhandlerpriser


Foretakspresentasjon Forretningsidé

Nordisk allianse

Osnes Nordic Group AS skal være markedsledende som produsent og distributør av utstyr til kurs, konferanse, møte og undervisningsrom; herunder også skjermvegger og spesielle innredningsprodukter. Vi skal videre befeste en sterk posisjon innen produkt og fagområdet interaktive tavler. Alle varer distribueres via et kompetent landsdekkende forhandlernett.

Osnes inngår i en Nordisk produsent gruppering bestående av Lintex Nordic Group AB i Sverige, Lintex Nordic Group Oy i Finland, Lintex Nordic Group AS i Danmark, Lintex Shaoxing i Kina og Osnes Nordic Group AS i Norge.

Fakta

Det er en kontinuerlig prosess å evaluere gruppens samordnede produksjonsevner og utvikle individuelle spesialfelt. Dette betyr at vi ikke produserer likt i hvert land, men vil fordele ansvar for bestemte produktserier iht. kompetanse, logistikk og anleggsmidler. Gruppen har som målsetting å fremstå med et felles nordisk sortiment.

Osnes er etablert 1959 Fabrikk og hovedkontor ligger på Jevnaker Fabrikk/lager areal er på 1500 m2 Showrom i Stålfjæra 9, Oslo Osnes sysselsetter i dag 18 heltidsansatte Omsetning 2012 - ca. 46 mill. NOK

Denne gruppering har som formål å samordne produksjon, produktutvikling og logistikk.


3


Miljøprofil og HMS-tiltak Osnes Nordic Group AS har tilstrebet å ha en så optimal HMStilnærming som mulig (Helse, Miljø & Sikkerhet).

Osnes Nordic Group AS er miljøsertifisert iht. krav fra Stiftelsen Miljøfyrtårn.

HMS

E3, den miljøvennlige glassemaljen

Osnes er medlem av HMS lokallag Hønefoss. Denne instans har besiktiget våre produksjonslokaler og gitt aksept på våre tiltak. • Produksjonslokalene inneholder ventilasjonsanlegg og støvabsorberende avtrekkssystemer • Maskiner og kappeutstyr er forskriftsmessig utstyrt for optimal sikkerhet • Arbeidsbenker og montasje plasser er tilrettelagt for på best mulig måte å redusere belastningsskader • Materialer i produksjon ligger i lavrisiko kategori mht kjemikaler og innhold

E3 er et kvalitetsprodukt fra PolyVision. Vi benytter utelukkende denne høykvalitets overflate i all vår tavleproduksjon, dvs. whiteboardtavler, projiserbare tavler og krittavler. Vi gir 30 års garanti på overflaten ved normalt bruk. Med normalt bruk menes bruk innendørs, og ved jevnlig renhold og avtørring med rekvisita beregnet for dette formål. Det må ikke benyttes kluter o.l. som har vært brukt til gulvvask eller rengjøringsmidler med skureeffekt. Disse inneholder sandpartikler og lignende elementer som kan ripe emaljen.

Materialretur Osnes praktiserer materialretur og resirkulering innen 4 kategorier; dvs. av alt overskuddsmateriell i produksjonen og logistikk-kjeden: 1. Plast, plastemballasje 2. Trevare, spon, porøse plater, kork, paller 3. Metall, hovedsakelig aluminium 4. Papp, hovedsakelig papp emballasje Osnes er medlem av bransjeorganisasjonen El-retur AS, samt Grønt Punkt Norge AS.

Råvarer i produksjon Vår virksomhet er av natur lite risikobetont. Likevel tilstreber vi å benytte kun miljøvennlige materialer i vår produksjon der det foreligger slike alternativ. • Lim og heftemidler skal ikke inneholde toksiske/etsende kjemikaler eller skadelige løsemidler. Vi benytter i all vesentlighet vannbaserte heftemidler. • Sponplater og porøse plater skal ikke inneholde Formaldehyd eller liknende skadelige kjemikaler. Våre spon/porøse plater trenger ikke brannhemmende kjemikalie behandling da dette kjernematerialet som regel dekkes (isoleres) av belegg som allerede har disse egenskaper. • Plastemballasje bør fortrinnsvis være av Polypropylen og ikke PVC • Pappkartonger og emballasje til egenproduksjon skal være av ubleket masse, dvs. uten hvite dekkflater. Disse bærer ikke trykkfarge

ISO 14001, miljøsertifisering Vår viktigste samarbeidspartner og medeier i Osnes; Lintex AB er miljøsertifisert iht. standard ISO 14001. Osnes mottar en rekke råvarer til egenproduksjon fra Lintex AB, deriblandt limte whiteboardplater, limte krittavleplater, limte korktavle plater, limte strietavle-plater, mm. I tillegg mottar vi en rekke prefabrikkerte aluminiumslister.

4

E3 har følgende spesielle miljøegenskaper: • Emaljen er innbrent ved 800 grader på en kaldpresset stålplate • I all overflatebehandling er det samlet mindre enn 0,1% av kadmium, kvikksølv, bly eller krom • Alle overflater er fri for kjemikaler som arsenikk eller antimon • Ingen avdampningsbare organiske sammensettinger (VOC) • Stålkjernen består av minst 30% resirkulert jernmasse • E3-overflaten er 99% resirkulerbar E3 har følgende kvalitetsegenskaper: • Ultra slett/jevn overflate • Økt skrive- og avtørringsevne • Økt fargekontrast • Jevn lysrefleksjon i overflate • Økte trivselsverdier for øyne/visuell oppfattelse

Miljøpolitikk Vi skal minimalisere mengden produksjonsavfall, og arbeide for en best mulig ressursutnyttelse av det avfallet som oppstår. Vi skal fortrinnsvis benytte miljøvennlige materialer i vår produksjon der dette alternativ foreligger. Vi vil videre involvere samtlige leverandører i dette arbeidet. Osnes Nordic Group skal med et målrettet og aktivt miljøarbeide, bidra til en bærekraftig utvikling og kontinuerlig forbedre våre miljøprestasjoner.

Krav til underleverandører Det er et uforbeholdent krav om at ingen underleverandører benytter seg av barnearbeide; og at de tilstreber en høy forretningsetikk. Til nå er vår leverandørstruktur svært oversiktlig, og vi kan garantere at så ikke finner sted.


5


Miljøprodukter Vi vil kontinuerlig utvikle vårt miljøengagement. Dette omfatter produksjon, materialer, råvarer, ressursutnyttelse, resirkulering, transport mm. Miljøarbeide har en sentral fokus i vår virksomhet, helt fra den enkelte medarbeider, til det enkelte produkt vi leverer. Osnes Nordic Group er som bedrift miljøsertifisert iht krav fra stiftelsen Miljøfyrtårn, og vi vil nå videreføre dette engagement også på produktnivå. Vi har allerede mange produkter i vårt sortiment som har en bevisst miljøprofil. Disse vil i det kommende år undergå individuell testing og sertifiseringer, men vi vet allerede at disse vil tilfredsstille de krav som fremsettes for å bli klassifisert som et miljøvennlig produkt. Vi har i årets katalog markert de produkter som har en slik profil med et ”eco symbol”. Kravet til disse er et bevisst materialvalg der vi ikke aksepterer noen form for miljødestruktive komponenter, råvarer eller produksjonsmetoder. Osnes whiteboardtavler og kritt-tavler Alle tavler med keramisk overflate er oppbygget etter de strengeste miljøkrav. Vår standard coil (keramisk skriveflate) er av typen e3; et dokumentert høykvalitets miljøprodukt. Trefiberplater, alu.lister, lim mm følger de samme strenge krav til miljøriktige materialer og produksjon. Osnes oppslagstavler; kork og lin Bestselgerene av våre oppslagstavler er oppbygget etter de samme strenge miljøkrav. Kork og lin er rene naturprodukter. Trefiberplater, alu.lister, lim mm følger de samme strenge krav til miljøriktige materialer og produksjon. Tavlerens og vedlikehold Tidligere var det vanlig å benytte kjemikaler til rens og vedlikehold av whiteboardtavler. Den nye miljøvennlige e3 overflaten har så stor densitet at penneblekket i mindre grad trekker inn i overflaten. Dette eliminerer behovet for kjemisk overflatebehandling under bruk. Vår tavlerens familie heter H2O; med andre ord vann! Vi kom frem til at den beste tavlerens metoden er å benytte mikrofiber tavlepussere/kluter i kombinasjon med vann. Miljøvennlig, svært tilgjengelig og effektivt.

6

Projeksjonsduk Versatile med spesialduk Eco – Xpert Versatile lerretet med motordrift kan leveres med en spesielt miljøvennlig duktype; Eco – Xpert. Denne har er en PVC fri polyesterbasert vev; helt uten skadelige komponenter og tilvirket etter de strengeste miljøkrav. Samme duk kan også leveres på Diplomat motor og Sesame motor. Osnes Interact 2.0; eBeam Edge interaktive tavleløsninger Osnes tror på interaktive løsninger som er lette, minimalistiske og som evt lett kan forvandle en eksisterende whiteboardtavle til å bli interaktiv. Andre leverandører forutsetter at man kasserer den tavlen man har, og at denne erstattes av en ny volumiøs tavle; ofte en tavle som kun kan brukes interaktivt og ikke som ordinær tavle i tillegg. Dette er lite miljøvennlig. Vår nye tavleløsning Osnes Interact 2.0 har en sidemontert profil som bla kan klikkes på eksisterende tavle, eller påmonteres en ny ordinær miljøvennlig e3 tavle. Alternativet er en magnetisk interaktiv modul type eBeam Edge. Denne kan settes på alle tenkelige hvite harde flater og gjøre den interaktiv. Tenk bare hvordan dette reduserer transport og logistikk forurensning. Eksisterende tavler resirkuleres til å bli teknologiske nyskapninger. Nå snakker vi virkelig miljøgevinster!


7


Innholdsfortegnelse Tavler Whiteboardtavler Standard Whiteboardtavler Deep/Air Glasstavler Mood Projiserbare keramiske plater. Standard, Deep Stativ til tavler Vendbare stativtavler, mobile tavler M3 Mobil/Mood Kritt-tavler Heisesystem for skrivetavler Oppslagstavler Forbo Bulletin Oppslagstavler Kork Oppslagstavler Lin Oppslagstavler Flanell Oppslagstavler Tekstil/borrelås Kombitavler Perforerte tavler Oppslagsskap, låsbare Tilbehør til tavler Tilbehør til tavler, Lintex H20 Tilbehør til tavler, rekvisita, magneter, kartnåler

12 14 16 18 20 20 20 22 26 28 30 30 32 32 34 34 36 38 40 42

Flippovere, gulvmodeller M3-Mobil/M3 Mood Listsystem Boarder™ Konferanseskap M100 Konferanseskap M200 M5 Mediaskap Gulvstativ til konferanseskap Underskap AV Cabinet Talerstol Multivogn Papiropphengslist Papiropphengslist supersterk Magnetbærende stållist M4 Kabinett

46 46 48 50 52 52 52 54 56 56 58 58 58 60

AV-utstyr

Lerret- og projeksjonsskjermer Lerret Connect manuell Lerret Versatile manuell Lerret Diplomat manuell Tilbehør til manuelle lerrett Oversikt duktyper og overflater Lerret Connect motor Lerret Ultra motor Lerret Versatile motor Lerret Diplomat motor Lerret Diplomat Tab Tension Lerret Sesame 2.1 electric Lerret Sesame 2.1 Tab Tension Lerret Linea Tab Tension Lerret Diplomat XL electric Lerret Diplomat Flex

8

64 66 68 70 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 88


Innholdsfortegnelse Lerret- og projeksjonsskjermer Access innbyggingskassett Lerret Royal motor Lerret Lodo motor Tilbehør motor lerret Rammespent proj.skjerm Osnes Projiserbar keramisk plate Rammespent proj.skjerm Frame Vision Light Rammespent proj.skjerm Frame Vision Lerret Ultimate Folding Screen (UFS) Stativlerret Connect Floor Stativlerret Tripod Connect Bakprojeksjonsplater/diffusjonsskjermer Tilbehør bakprojeksjonsplater

88 90 90 92 94 94 96 98 100 102 104 106 106

Skjermvegger/interiør 2BE skjermvegg Edge™ skjermvegg, gulv Edge™ skjermvegg, Twist Edge™ skjermvegg, Mood Tilbehør, gulvskjermer Fargeprøver, tekstiler Bordskjermer – Edge™, Twist, Mood Akustikkplater Edge™ Wall

110 112 112 112 114 114 116 118

M-System M1 Vegg M1 Vegg, tekstiler M2 Skjerm M3 Mobil M3 Mood M4 Kabinett M5 Mediaskap/MBox

122 124 126 128 128 130 132

Interaktive tavleløsninger eBeam Edge eBeam Engage Osnes Interact 2.0 M5 Mediaskap eBeam LiveWire, tegneplate, dokumentkamera , Capture pack Hitachi Link EZ Hitachi Starboard Projektorer Hev/senk-anordninger Kurs

136 138 140 142 144 146 148 150 152 154

Øvrig Foretakspresentasjon Miljøprofil og HMS-tiltak Salgs- og leveringsbetingelser Vedlikehold av tavler

2 4 156 158

9


10


Tavler

11


Osnes whiteboardtavle Standard blank – 30 års garanti Leveres med natureloksert eller hvit minimalistisk aluminiumslist, lys grå rektangulære plasthjørner, glassemalje, magnetbærende. Skjult oppheng med beslag på tavlens bakside og i underkant. Pennehylle langs hele tavlelengden. 30 års garanti mot slitasje på emalje. Alle tavler leveres med fuktsperre i ryggen. Andre størrelser på forespørsel. Standard emaljefarge er hvit. Størrelsen som er angitt er selve tavleformatet. Rammen bygger 2,5mm ekstra hver vei (= 5mm totalt på bredde/høyde). Varenr Varenavn

Størrelse Utførelse BxH

Forhandlerpris

Natureloksert aluminium Rammen bygger 2,5mm ekstra hver vei (= 5mm totalt på bredde/høyde) 27822

Osnes whiteboard natur, alu list, rektangulære plasthjørner

45x60 cm

Glassemalje

405

27823

Osnes whiteboard natur, alu list, rektangulære plasthjørner

60x90 cm

Glassemalje

632

27823N

Osnes whiteboard natur, alu list, rektangulære plasthjørner

80x100 cm

Glassemalje

808

27824

Osnes whiteboard natur, alu list, rektangulære plasthjørner

90x120 cm

Glassemalje

986

27826

Osnes whiteboard natur, alu list, rektangulære plasthjørner

100x120 cm

Glassemalje

986

27826N

Osnes whiteboard natur, alu list, rektangulære plasthjørner

120x120 cm

Glassemalje

1 193

27827

Osnes whiteboard natur, alu list, rektangulære plasthjørner

150x120 cm

Glassemalje

1 402

27828

Osnes whiteboard natur, alu list, rektangulære plasthjørner

200x120 cm

Glassemalje

1 779

27829

Osnes whiteboard natur, alu list, rektangulære plasthjørner

250x120 cm

Glassemalje

2 224

27830

Osnes whiteboard natur, alu list, rektangulære plasthjørner

300x120 cm

Glassemalje

2 713

27831

Osnes whiteboard natur, alu list, rektangulære plasthjørner

350x120 cm

Glassemalje

3 136

27832

Osnes whiteboard natur, alu list, rektangulære plasthjørner

400x120 cm

Glassemalje

3 562

27833

Osnes whiteboard natur, alu list, rektangulære plasthjørner

450x120 cm

Glassemalje

3 886

27834

Osnes whiteboard natur, alu list, rektangulære plasthjørner

500x120 cm

Glassemalje

4 450

962

Tillegg gjærede hjørner

318

963

Tillegg spesialkapp av tavler, dvs tilpassning av høyde eller bredde

318

27000

Whiteboard, Spesialmål med natureloksert alu.list (pris= nærmeste øvre størrelse + varenr 963)

40245

Startsett til WB-tavler, H2O

Eske

257

Hvitlakkert aluminium Rammen bygger 2,5mm ekstra hver vei (= 5mm totalt på bredde/høyde) 28826

Osnes whiteboard, hvit lakk alu list, hvite hjørner

100x120 cm

Glassemalje

1 035

28827

Osnes whiteboard, hvit lakk alu list, hvite hjørner

150x120 cm

Glassemalje

1 472

28828

Osnes whiteboard, hvit lakk alu list, hvite hjørner

200x120 cm

Glassemalje

1 867

28829

Osnes whiteboard, hvit lakk alu list, hvite hjørner

250x120 cm

Glassemalje

2 335

28830

Osnes whiteboard, hvit lakk alu list, hvite hjørner

300x120 cm

Glassemalje

2 849

28831

Osnes whiteboard, hvit lakk alu list, hvite hjørner

350x120 cm

Glassemalje

3 293

28832

Osnes whiteboard, hvit lakk alu list, hvite hjørner

400x120 cm

Glassemalje

3 741

28000

Whiteboard, Spesialmål med hvitlakkert alu.list (pris= nærmeste øvre størrelse + varenr 963)

152 cm høyde. Natureloksert aluminium Rammen bygger 2,5mm ekstra hver vei (= 5mm totalt på bredde/høyde) 27227

Osnes whiteboard, alu list, lys-grå rektangulære plast hjørner

150x152 cm

Glassemalje

3 456

27228

Osnes whiteboard, alu list, lys-grå rektangulære plast hjørner

200x152 cm

Glassemalje

4 564

27229

Osnes whiteboard, alu list, lys-grå rektangulære plast hjørner

250x152 cm

Glassemalje

5 739

27230

Osnes whiteboard, alu list, lys-grå rektangulære plast hjørner

300x152 cm

Glassemalje

6 846

27231N

Osnes whiteboard, alu list, lys-grå rektangulære plast hjørner

350x152 cm

Glassemalje

8 027

27232N

Osnes whiteboard, alu list, lys-grå rektangulære plast hjørner

400x152 cm

Glassemalje

9 129

27200 Whiteboard, Spesialmål med natureloksert alu.list (pris= nærmeste øvre størrelse + varenr 963)

12


13


Osnes whiteboardtavle Deep™ blank– 30 års garanti Eksklusive tavler med 30mm dype aluminium kantlister. Tavlene virker mer tiltalende og profesjonelle. Kantlisten overlapper selve tavlen med kun 4 mm, noe som også gir den et minimalistisk utseende. Alle Deep-tavlene har gjærede hjørner. Kan også leveres med lakkerte kantlister. Hvit glassemalje overflate. Tavlene har usynlig oppheng for vegg. Tavlen kan kompletteres med en plexiglass pennehylle. Størrelsen som er angitt er selve tavleformatet. Rammen bygger 2,5mm ekstra hver vei (=5mm totalt på bredde/høyde). Varenr Varenavn

Størrelse Utførelse BxH

22826

100x120 cm

Whiteboard, Deep, hvit blank glassemalje, 30 mm dyp alu. kantlist

Forhandlerpris

Glassemalje

2 107

22827

Whiteboard, Deep, hvit blank glassemalje, 30 mm dyp alu. kantlist

150x120 cm

Glassemalje

3 101

22828

Whiteboard, Deep, hvit blank glassemalje, 30 mm dyp alu. kantlist

200x120 cm

Glassemalje

4 214

22829

Whiteboard, Deep, hvit blank glassemalje, 30 mm dyp alu. kantlist

250x120 cm

Glassemalje

5 384

22830

Whiteboard, Deep, hvit blank glassemalje, 30 mm dyp alu. kantlist

300x120 cm

Glassemalje

6 437

1213T

Pennehylle, plexiglass, 33 cm. Festes med dobeltsidig tape

33x5 cm

Plexi klar

208

1213S

Pennehylle, plexiglass, 33 cm. Festes med dobeltsidig tape

33x5 cm

Plexi sort

208

1213V

Pennehylle, plexiglass, 33 cm. Festes med dobeltsidig tape

33x5 cm

Plexi hvit

208

40245

Startsett til WB-tavler, H2O

Eske

257

Air™ blank – 30 års garanti Air fremstår med en ny design som gir tavlen et “svevende” og eksklusivt uttrykk. Air-tavlen er med andre ord uten ramme. Den er limt på en fas slipt MDF-skive som er malt på kantene. Air har skjult feste mot vegg. Varenr Varenavn

Størrelse Utførelse BxH

27826AIR

100x120 cm

Whiteboardtavle Air

Glassemalje

2 082

27827AIR

Whiteboardtavle Air

150x120 cm

Glassemalje

2 558

27828AIR

Whiteboardtavle Air

200x120 cm

Glassemalje

3 212

27829AIR

Whiteboardtavle Air

250x120 cm

Glassemalje

3 569

27830AIR

Whiteboardtavle Air

300x120 cm

Glassemalje

4 157

1216T

Pennehylle, plexiglass

50x3,5 cm

Plexi klar

293

1216S

Pennehylle, plexiglass

50x3,5 cm

Plexi sort

293

1216V

Pennehylle, plexiglass

50x3,5 cm

Plexi hvit

293

40245

Startsett til WB-tavler, H2O

Eske

257

14

Forhandlerpris


15


Osnes glasstavle Mood ™ Designtavler som gir et meget spesielt uttrykk i møterom, kontormiljøer, resepsjonsområder, offentlig rom og lignende. Alle tavlene er magnetbærende. Basistavlen er i farge Opalhvit, men vi har i tillegg identifisert 23 alternative farger som fremkommer av fargekartet. Vi kan også levere spesialfarge NCS/RAL etter ønske, men da til spesialpriser. Tavleformatene gjør det mulig å lage collage-vegger og sette sammen spennende format eller fargekombinasjoner. Tavlen monteres til vegg med skjult veggfeste, slik at tavlen ”flyter” på veggen. Mood-tavlene er svært enkle å montere. Mood-tavlen kan kompletteres med en plexiglass pennehylle med unntak av den minste størrelsen. Tavlene kan også leveres med vertikalt oppheng etter ønske. Tavlene krever spesialmagnet. Varenr

Varenavn

Størrelse BxH

Utførelse Forhandlerpris

41531-130 Glass tavle, 5mm. Inkl. skjult veggfeste. Magnetbærende. Opal hvit

300x300 mm

Opal hvitt glass

41532-130 Glass tavle, 5mm. Inkl. skjult veggfeste. Magnetbærende. Opal hvit

500x500mm

Opal hvitt glass

536

41533-130 Glass tavle, 5mm. Inkl. skjult veggfeste. Magnetbærende. Opal hvit

750x750 mm

Opal hvitt glass

1 053

41534-130 Glass tavle, 5mm. Inkl. skjult veggfeste. Magnetbærende. Opal hvit

1000x1000mm

Opal hvitt glass

1 531

41535-130 Glass tavle, 5mm. Inkl. skjult veggfeste. Magnetbærende. Opal hvit

1250x1000mm

Opal hvitt glass

1 923

41536-130 Glass tavle, 5mm. Inkl. skjult veggfeste. Magnetbærende. Opal hvit

1500x1000mm

Opal hvitt glass

2 215

41537-130 Glass tavle, 5mm. Inkl. skjult veggfeste. Magnetbærende. Opal hvit

2000x1000mm

Opal hvitt glass

2 956

41545-130 Glass tavle, 5mm. Inkl. skjult veggfeste. Magnetbærende. Opal hvit

500x1500mm

Opal hvitt glass

1 148

41547-130 Glass tavle, 5mm. Inkl. skjult veggfeste. Magnetbærende. Opal hvit

750x1500mm

Opal hvitt glass

1 730

41531-000 Glass tavle, 5mm. Inkl. skjult veggfeste. Magnetbærende.Farget Std. Husk fargekode

300x300 mm

Farget glass

41532-000 Glass tavle, 5mm. Inkl. skjult veggfeste. Magnetbærende.Farget Std. Husk fargekode

500x500mm

Farget glass

614

41533-000 Glass tavle, 5mm. Inkl. skjult veggfeste. Magnetbærende.Farget Std. Husk fargekode

750x750 mm

Farget glass

1 219

41534-000 Glass tavle, 5mm. Inkl. skjult veggfeste. Magnetbærende.Farget Std. Husk fargekode

1000x1000mm

Farget glass

2 220

41535-000 Glass tavle, 5mm. Inkl. skjult veggfeste. Magnetbærende.Farget Std. Husk fargekode

1250x1000mm

Farget glass

2 673

41536-000 Glass tavle, 5mm. Inkl. skjult veggfeste. Magnetbærende.Farget Std. Husk fargekode

1500x1000mm

Farget glass

3 056

41537-000 Glass tavle, 5mm. Inkl. skjult veggfeste. Magnetbærende.Farget Std. Husk fargekode

2000x1000mm

Farget glass

3 802

41545-000 Glass tavle, 5mm. Inkl. skjult veggfeste. Magnetbærende.Farget Std. Husk fargekode

500x1500mm

Farget glass

1 845

41547-000 Glass tavle, 5mm. Inkl. skjult veggfeste. Magnetbærende.Farget Std. Husk fargekode

750x1500mm

Farget glass

2 100

242

405

1216T

Hylle til glass tavle/ Airtavle, plexiglass, 50 cm

50 cm

Plexiglass klar

293

1216S

Hylle til glass tavle/ Airtavle, plexiglass, 50 cm

50 cm

Plexiglass sort

293

1216V

Hylle til glass tavle/ Airtavle, plexiglass, 50 cm

50 cm

Plexiglass hvit

293

40042K

Spesialmagnet. Matt krom, ekstra sterke. Diameter 10mm

10 mm

Pk a 5 stk

155

40242S

Spesialmagnet. Sort gummierte, ekstra sterke. Diameter 25mm.

25 mm

Pk a 10 stk

192

40245GLAS Startsett H2O til magnetbærende glasstavler.

Sort

340

40263

Hvit penn til bruk på sorte glasstavler. Rengjøres med såpevann

Stk

60

40278

Singel penneholder, magnetisk klips til en penn.

Stk

60

Oversikt over våre 24 standardfarger. Egne farger er selvsagt mulig. (NB. Trykkfargene kan avvike noe fra virkeligheten.)

16

100

110

120

130

200

210

220

300

310

320

400

410

420

430

440

500

510

520

530

600

610

620

700

710


17


Osnes projiserbare keramiske plater Matt, standard – 30 års garanti

(NB! Ikke til skriving!)

Spesialplate med matt overflate. Glassemalje overflate sørger for stor slitestyrke. Spesielt til projeksjon, og ikke til skrift. Ypperlig til bruk sammen med eBeam interaktive tavle-elektronikk (se siste side av prislisten). Størrelsen som er angitt er selve tavleformatet. Rammen bygger 2,5mm ekstra hver vei (= 5mm totalt på bredde/høyde). Varenr

Varenavn

Størrelse BxH

Utførelse

Forhandlerpris

M28828N

Projiserbar keramisk plate. Hvit glassemalje overflate. Ikke skrivbar

160x120 cm

Natureloksert

2 662

M28828

Projiserbar keramisk plate. Hvit glassemalje overflate. Ikke skrivbar

200x120 cm

Natureloksert

3 169

M28829

Projiserbar keramisk plate. Hvit glassemalje overflate. Ikke skrivbar

250x120 cm

Natureloksert

3 961

M28830

Projiserbar keramisk plate. Hvit glassemalje overflate. Ikke skrivbar

300x120 cm

Natureloksert

4 753

M28228

Projiserbar keramisk plate. Hvit glassemalje overflate. Ikke skrivbar

200x152 cm

Natureloksert

5 576

M28229

Projiserbar keramisk plate. Hvit glassemalje overflate. Ikke skrivbar

300x152 cm

Natureloksert

7 966

M28230

Projiserbar keramisk plate. Hvit glassemalje overflate. Ikke skrivbar

400x152 cm

Natureloksert

10 621

962

Tillegg gjærede hjørner

318

963

Tillegg spesialkapp av tavler, dvs tilpassning av høyde eller bredde

318

40249

Rengjøringssett til tavler, H2O

159

Matt, Deep™ – 30 års garanti

(NB! Ikke til skriving!)

Eksklusiv projiserbar keramisk plate med 30mm dype aluminium kantlister. Glassemalje overflate. Fantastisk billedgjengivelse. Minimalistisk utseende. Deep har usynlig oppheng for vegg. Spesielt til projeksjon. Kan ikke skrives på! Ypperlig til bruk sammen med eBeam interaktive tavle-elektronikk. Gjærede hjørner. Finnes i både 4:3 og 16:9 format. Størrelsen som er angitt er selve tavleformatet. Rammen bygger 2,5mm ekstra hver vei (= 5mm totalt på bredde/høyde). Varenr

Varenavn

22850

Projiserbar keramisk plate, Deep, hvit matt glassemalje. 4:3 format

22851

Projiserbar keramisk plate, Deep, hvit matt glassemalje. 16:9 format

22852

Utførelse

Forhandlerpris

160x120 cm

Natureloksert alu.

3 281

213,5x120 cm

Natureloksert alu.

5 507

Projiserbar keramisk plate, Deep, hvit matt glassemalje. 4:3 format

200x152 cm

Natureloksert alu.

6 815

22853

Projiserbar keramisk plate, Deep, hvit matt glassemalje. 16:9 format

267x152 cm

Natureloksert alu.

8 605

1213T

Hylle til glasstavle, plexiglass, 33 cm. Festes med dobbelsidig tape

33 cm lang

Plexiglass klar

208

1213S

Hylle til glasstavle, plexiglass, 33 cm. Festes med dobbelsidig tape

33 cm lang

Plexiglass sort

208

1213V

Hylle til glasstavle, plexiglass, 33 cm. Festes med dobbelsidig tape

33 cm lang

208 Plexiglass hvit

40249

Rengjøringssett til tavler, H2O

18

Størrelse BxH

159


Ikke til whiteboard-penner!

19


Mobile tavler Stativ til whiteboard-, kritt-, oppslagtavler mm Ideell til tavler mellom bredde 100 til 250 cm. 4 hjul hvorav 2 er låsbare (leveres uten tavle). Høyde inklusive tavle 196 cm. Dybde 67 cm. Varenr

Varenavn

41413

Hjulstativ til tavler eller konferanseskap

Størrelse

Utførelse Sølv

Forhandlerpris 2 206

41423

Hjulstativ til tavler eller konferanseskap

Sort

2 206

41419

Hjulstativ til tavler eller konferanseskap

Hvit

2 206

Vendbare stativtavler – 30 års garanti Vendbar stativtavle. Sølvlakkert understell med fast pennehylle. 4 hjul hvorav to låsbare. Tavle av høyeste kvalitet glassemalje, natureloksert ramme. Nyhet. Nå også med en side whiteboard og en side projiserbar keramisk plate. Varenr

Varenavn

28842KPL

Stativtavle Whiteboard - Whiteboard. Sølv lakk hjulstativ, 4 hjul, pennehylle

Størrelse BxH 100x120 cm

Glassemalje

Utførelse Forhandlerpris 3 223

28843GR-KPL

Stativtavle Kritt - Kritt Grønn. Sølv lakk hjulstativ, 4 hjul, pennehylle

150x120 cm

Glassemalje

3 933

28843GG-KPL

Stativtavle Kritt - Kritt Koksgrå. Sølv lakk hjulstativ, 4 hjul, pennehylle

150x120 cm

Glassemalje

3 934

28843GRV-KPL Stativtavle Whiteboard - Grønn kritt. Sølv lakk hjulstativ, 4 hjul, pennehylle

150x120 cm

Glassemalje

3 933

28843GGV-KPL Stativtavle Whiteboard - Koksgrå kritt. Sølv lakk hjulstativ, 4 hjul, pennehylle

150x120 cm

Glassemalje

3 934

28843KPL

Stativtavle Whiteboard - Whiteboard. Sølv lakk hjulstativ, 4 hjul, pennehylle

150x120 cm

Glassemalje

3 934

28844GR-KPL

Stativtavle Kritt - Kritt Grønn. Sølv lakk hjulstativ, 4 hjul, pennehylle

200x120 cm

Glassemalje

4 411

28844GG-KPL

Stativtavle Kritt - Kritt Koksgrå. Sølv lakk hjulstativ, 4 hjul, pennehylle

200x120 cm

Glassemalje

4 411

28844GRV-KPL Stativtavle Whiteboard - Grønn kritt. Sølv lakk hjulstativ, 4 hjul, pennehylle

200x120 cm

Glassemalje

4 411

28844GGV-KPL Stativtavle Whiteboard - Koksgrå kritt. Sølv lakk hjulstativ, 4 hjul, pennehylle

200x120 cm

Glassemalje

4 411

28844KPL

Stativtavle Whiteboard - Whiteboard. Sølv lakk hjulstativ, 4 hjul, pennehylle

200x120 cm

Glassemalje

4 411

28844M-KPL

Stativtavle Whiteboard - Projiserbar matt keramisk plate. Inkl hjulstativ

200x120 cm

Glassemalje

5 163

40249

Rengjøringssett til whiteboardtavler, H2O

Eske

40245

Startsett til WB-tavler, H2O

257 Eske

159

M3 Mobil M3 Mobil, en eksklusiv flyttbar kommunikasjonsløsning. Leveres ett eller to ben; med eller uten hjul. Løsningen tillater raske forflyttninger innen de nære omgivelser, og opprettholder god fleksibilitet og flyt i arbeidshverdagen. Glassemalje på begge sider. Aluminium høyglanspolerte ben. Kan kompletteres med flippoverbeslag. Varenr

Varenavn

12455

M3 Mobil tavle 1505x1575. Natureloksert ramme. Tosidig

12495

M3 Flippover. Mobil 725x1575 Natureloksert ramme. Tosidig

12429

M3 Flippoverbeslag 704mm Natureloksert

11455

M3 Mobil tavle 1505x1575. Sort eloksert ramme. Tosidig

11495

M3 Flippover. Mobil 725x1575 Sort eloksert ramme. Tosidig

11429

M3 Flippoverbeslag 704mm Sort eloksert

Størrelse BxH

Utførelse

Forhandlerpris

1505x1575 mm

Natureloksert

10 571

725x1575 mm

Natureloksert

6 396

704 mm

Natureloksert

510

1505x1575 mm

Sort eloksert

10 590

725x1575 mm

Sort eloksert

6 415

704 mm

Sort eloksert

510

M3 Mood Vår glassfamilie har fått et nytt og spennende tilskudd – M3 Mood – som monteres stående på høyglans polert aluminium hjulstativ. Selve tavlen har format 63x150 cm. Tavlen har samme fargemuligheter som øvrige glasstavler - se side 16. Total høyde på M3Mood er 195 cm. M3 Mood kan i tillegg kompletteres med stilfulle kroker. Varenr

Størrelse BxH

Utførelse

Forhandlerpris

12475-130 M3 Mood. Glasstavle på polert aluminium hjulstativ. Opalhvit

65x157,5 cm

Opalhvit/polert alu

4 100

12475-000 M3 Mood. Glasstavle på polert aluminium hjulstativ. Farget Std.glass

65x157,5 cm

Farget/polert alu

4 700

1369

20

Varenavn

Kroker til M3 Mood (Kan brukes til flippoverblokk)

150


21


Osnes krittavler 30 års garanti

Krittavle av høyeste kvalitet glassemaljert overflate, natureloksert aluminiumsramme. Lys grå rektangulære plasthjørner, magnetbærende. Skjult oppheng med beslag på tavlens bakside og i underkant. Pennehylle langs hele tavlelengden. 30 års garanti mot slitasje på emalje. Alle tavler leveres med fuktsperre i ryggen. Andre størrelser på forespørsel. Kan også leveres med gjærede hjørner mot pristillegg. Størrelsen som er angitt er selve tavleformatet. Rammen bygger 2,5mm ekstra hver vei (= 5mm totalt på bredde/høyde). Varenr Varenavn

Størrelse Utførelse BxH

Forhandlerpris

G27822

Krittavle, grønn emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

45x60 cm

Glassemalje

405

G27823

Krittavle, grønn emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

60x90 cm

Glassemalje

632

G27823N

Krittavle, grønn emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

80x100 cm

Glassemalje

808

G27824

Krittavle, grønn emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

90x120 cm

Glassemalje

986

G27826

Krittavle, grønn emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

100x120 cm

Glassemalje

986

G27826N

Krittavle, grønn emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

120x120 cm

Glassemalje

1 193

G27827

Krittavle, grønn emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

150x120 cm

Glassemalje

1 402

G27828

Krittavle, grønn emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

200x120 cm

Glassemalje

1 779

G27829

Krittavle, grønn emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

250x120 cm

Glassemalje

2 224

G27830

Krittavle, grønn emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

300x120 cm

Glassemalje

2 713

G27831

Krittavle, grønn emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

350x120 cm

Glassemalje

3 136

G27832

Krittavle, grønn emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

400x120 cm

Glassemalje

3 562

G27833

Krittavle, grønn emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

450x120 cm

Glassemalje

3 886

G27834

Krittavle, grønn emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

500x120 cm

Glassemalje

4 450

272K

Skolepennehylle, ekstra bred.

962

Tillegg gjærede hjørner

pr. l. m

Natureloksert alu

318

963

Tillegg spesialkapp av tavler, dvs tilpassning av høyde eller bredde

318

G27800

Krittavle grønn, Spesialmål med natureloksert alu.list (pris= nærmeste øvre størrelse + varenr 963)

134

Overflate

Grønn

Koksgrå

22

GG27822

Krittavle, koksgrå emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

GG27823

Krittavle, koksgrå emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

GG27823N Krittavle, koksgrå emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

45x60 cm

Glassemalje

405

60x90 cm

Glassemalje

632

80x100 cm

Glassemalje

808

GG27824

Krittavle, koksgrå emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

90x120 cm

Glassemalje

986

GG27826

Krittavle, koksgrå emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

100x120 cm

Glassemalje

986

GG27826N Krittavle, koksgrå emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

120x120 cm

Glassemalje

1 193

GG27827

150x120 cm

Glassemalje

1 402

Krittavle, koksgrå emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

GG27828

Krittavle, koksgrå emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

200x120 cm

Glassemalje

1 779

GG27829

Krittavle, koksgrå emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

250x120 cm

Glassemalje

2 224

GG27830

Krittavle, koksgrå emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

300x120 cm

Glassemalje

2 713

GG27831

Krittavle, koksgrå emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

350x120 cm

Glassemalje

3 136

GG27832

Krittavle, koksgrå emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

400x120 cm

Glassemalje

3 562

GG27833

Krittavle, koksgrå emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

450x120 cm

Glassemalje

3 886

500x120 cm

Glassemalje

4 450

GG27834

Krittavle, koksgrå emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

272K

Skolepennehylle, ekstra bred.

962

Tillegg gjærede hjørner

318

963

Tillegg spesialkapp av tavler, dvs tilpassning av høyde eller bredde

318

GG27800

Krittavle koksgrå, Spesialmål med natureloksert alu.list (pris= nærmeste øvre størrelse + varenr 963)

34071

Kritt, hvitt. Pk á 20

13

34070

Kritt, farget. Pk á 12

13

pr. l. m

Natureloksert alu

134


23


Osnes krittavler 30 års garanti

Krittavle av høyeste kvalitet glassemaljert overflate, natureloksert aluminiumsramme. Lys grå rektangulære plasthjørner, magnetbærende. Skjult oppheng med beslag på tavlens bakside og i underkant. Pennehylle langs hele tavlelengden. 30 års garanti mot slitasje på emalje. Alle tavler leveres med fuktsperre i ryggen. Andre størrelser på forespørsel. Kan også leveres med gjærede hjørner mot pristillegg. Størrelsen som er angitt er selve tavleformatet. Rammen bygger 2,5mm ekstra hver vei (= 5mm totalt på bredde/høyde). Varenr Varenavn

Overflate

Blå

24

Størrelse Utførelse BxH

Forhandlerpris

B27822

Krittavle, blå emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

45x60 cm

Glassemalje

405

B27823

Krittavle, blå emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

60x90 cm

Glassemalje

632

B27823N

Krittavle, blå emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

80x100 cm

Glassemalje

808

B27824

Krittavle, blå emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

90x120 cm

Glassemalje

986

B27826

Krittavle, blå emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

100x120 cm

Glassemalje

986

B27826N

Krittavle, blå emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

120x120 cm

Glassemalje

1 193

B27827

Krittavle, blå emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

150x120 cm

Glassemalje

1 402

B27828

Krittavle, blå emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

200x120 cm

Glassemalje

1 779

B27829

Krittavle, blå emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

250x120 cm

Glassemalje

2 224

B27830

Krittavle, blå emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

300x120 cm

Glassemalje

2 713

B27831

Krittavle, blå emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

350x120 cm

Glassemalje

3 136

B27832

Krittavle, blå emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

400x120 cm

Glassemalje

3 562

B27833

Krittavle, blå emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

450x120 cm

Glassemalje

3 886

B27834

Krittavle, blå emalje overflate. Inkl. smal pennehylle 30mm.

500x120 cm

Glassemalje

4 450

272K

Skolepennehylle, ekstra bred.

962

Tillegg gjærede hjørner

pr. l. m

Natureloksert alu

318

963

Tillegg spesialkapp av tavler, dvs tilpassning av høyde eller bredde

318

B27800

Krittavle blå, Spesialmål med natureloksert alu.list (pris= nærmeste øvre størrelse + varenr 963)

34071

Kritt, hvitt. Pk á 20

13

34070

Kritt, farget. Pk á 12

13

134


25


Heisesystem for skrivetavler Systemet er oppbygget med vertikale aluminiumssøyler med standard høyde 300 cm. Disse monteres på vegg. Det går fint å sette inntil tre søyler utenpå hverandre slik at tre tavler kan heves og senkes individuelt. Hvis man i tillegg kombinerer dette med en veggfast tavle, kan systemet takle 4 tavler. Søylene har styrehjul og waiertrekk med motvekter. Dette gir en stille og smidig gange. Motorløsning også mulig. Hvitlakkert eller natureloksert. Søylene kan også leveres i lengder utover 300 cm. Varenr Varenavn 41451

26

Størrelse Utførelse BxH

Søylepar til tavle hev/senk. 300 cm

300cm

41451V

Søylepar til tavle hev/senk. 300 cm

41451N

Pristillegg for ekstra meter søylehøyde

41452N

Pristillegg for ekstra meter søylehøyde

41452

Motorenhet til søylepar

Forhandlerpris

natureloksert alu

11 736

300cm

hvit lakk alu

12 288

100cm

natureloksert alu

1 405

100cm

hvit lakk alu

1 583 12 263

41600

Whiteboard eller krittavle til heisesystem

Pris pr l.m.

natureloksert alu

1 764

41700

Whiteboard eller krittavle til heisesystem

Pris pr l.m.

hvit lakk alu

1 900

41600N

Pristillegg for tavle plassert utenpå søyle

natureloksert alu

41700N

Pristillegg for tavle plassert utenpå søyle

hvit lakk alu

934 1 583


27


Osnes oppslagstavler Med Forbo Bulletin overflate Oppslagstavle med Forbo Bulletin Board overflate på hard plate. Aluminiumsramme. Lys grå plasthjørner. Husk å oppgi hvilken Forbo struktur/farge som er ønskelig. Spesialformat inntil 400 cm kan lages på forespørsel. Størrelsen som er angitt er selve tavleformatet. Rammen bygger 2,5mm ekstra hver vei (= 5mm totalt på bredde/høyde). Varenr

Varenavn

Størrelse BxH

Forhandlerpris

27826B

Oppslagstavle med Forbo Bulletin overflate

100x120 cm

1 103

27827B

Oppslagstavle med Forbo Bulletin overflate

150x120 cm

1 653

27828B

Oppslagstavle med Forbo Bulletin overflate

200x120 cm

2 206

27829B

Oppslagstavle med Forbo Bulletin overflate

250x120 cm

2 757

27830B

Oppslagstavle med Forbo Bulletin overflate

300x120 cm

3 309

962

Tillegg gjærede hjørner

340

963

Tillegg spesialkapp av tavler, dvs tilpassning av høyde eller bredde

340

27800B

Forbotavle Spesialmål med natureloksert alu.list (pris= nærmeste øvre størrelse + varenr 963)

NB! Husk å spesifisere firesifret fargekode ved bestilling (se under).

Air Forbo Bulletin, faset kant Oppslagstavle med Forbo Bulletin Board overflate limt på MDF plate. Denne har faset kant slik at tavlen ”flyter” på veggen. Skjult veggfeste. Husk å oppgi hvilken Forbo struktur/farge som er ønskelig. Varenr

Varenavn

Størrelse BxH

Forhandlerpris

27822BM

Oppslagstavle med Forbo Bulletin overflate, faset kant

45x60 cm

777

27823BM

Oppslagstavle med Forbo Bulletin overflate, faset kant

60x90 cm

1 087

27826BM

Oppslagstavle med Forbo Bulletin overflate, faset kant

100x120 cm

1 956

27827BM

Oppslagstavle med Forbo Bulletin overflate, faset kant

150x120 cm

2 772

27828BM

Oppslagstavle med Forbo Bulletin overflate, faset kant

200x120 cm

3 398

27829BM

Oppslagstavle med Forbo Bulletin overflate, faset kant

250x120 cm

4 647

27830BM

Oppslagstavle med Forbo Bulletin overflate, faset kant

300x120 cm

5 368

NB! Husk å spesifisere firesifret fargekode ved bestilling (se under).

Forbo Bulletin

2067 NCS: S 4010-Y10R

2162 NCS: S 4500-N

2166 NCS: S 5020-Y30R

2182 NCS: S 4005-Y20R

2185 NCS: S 5010-B10G

2186 NCS: S 3020-Y30R

2187 NCS: S 3010-Y40R

2201 NSC: S 4550-Y80R

2202 NCS: S 8000-N

2203 NCS: S 5010-B90G

2204 NCS: S 6500-N

2205 NCS: S 8010-B10G

NB! Fargene i trykk kan avvike noe fra virkeligheten.

28


29


Osnes oppslagstavle Kork Naturkork på porøs plate. Aluminiumsramme. Lys grå plasthjørner. Spesialformat inntil 400 cm kan lages på forespørsel. Størrelsen som er angitt er selve tavleformatet. Rammen bygger 2,5mm ekstra hver vei (= 5mm totalt på bredde/høyde). Varenr

Varenavn

Størrelse BxH

Forhandlerpris

27822KN

Kork oppslagstavle, kork natur, finstruktur

40x60 cm

197

27822K

Kork oppslagstavle, kork natur, finstruktur

45x60 cm

197

27823KN

Kork oppslagstavle, kork natur, finstruktur

60x60 cm

240

27823K

Kork oppslagstavle, kork natur, finstruktur

60x90 cm

269

27825KN

Kork oppslagstavle, kork natur, finstruktur

60x120 cm

298

27824KN

Kork oppslagstavle, kork natur, finstruktur

80x120 cm

368

27824K

Kork oppslagstavle, kork natur, finstruktur

90x120 cm

415

27826K

Kork oppslagstavle, kork natur, finstruktur

100x120 cm

415

27827K

Kork oppslagstavle, kork natur, finstruktur

150x120 cm

562

27828K

Kork oppslagstavle, kork natur, finstruktur

200x120 cm

720

27829K

Kork oppslagstavle, kork natur, finstruktur

250x120 cm

27830K

Kork oppslagstavle, kork natur, finstruktur

300x120 cm

962

Tillegg gjærede hjørner

318

963

Tillegg spesialkapp av tavler, dvs tilpassning av høyde eller bredde

318

27800K

Korktavle Spesialmål med natureloksert alu.list (pris= nærmeste øvre størrelse + varenr 963)

880 1 041

Lin

Lintavle på porøs plate. Aluminiumsramme. Lys grå plasthjørner. Spesialformat inntil 400 cm kan lages på forespørsel. Størrelsen som er angitt er selve tavleformatet. Rammen bygger 2,5mm ekstra hver vei (= 5mm totalt på bredde/høyde).

30

Varenr

Varenavn

27822LN

Oppslagstavle med finmasket baskerduk/lin

Størrelse BxH 40x60 cm

Forhandlerpris 215

27822L

Oppslagstavle med finmasket baskerduk/lin

45x60 cm

215

27823LN

Oppslagstavle med finmasket baskerduk/lin

60x60 cm

263

27823L

Oppslagstavle med finmasket baskerduk/lin

60x90 cm

293

27825LN

Oppslagstavle med finmasket baskerduk/lin

60x120 cm

328

27824LN

Oppslagstavle med finmasket baskerduk/lin

80x120 cm

398

27824L

Oppslagstavle med finmasket baskerduk/lin

90x120 cm

457

27826L

Oppslagstavle med finmasket baskerduk/lin

100x120 cm

492

27827L

Oppslagstavle med finmasket baskerduk/lin

150x120 cm

614

27828L

Oppslagstavle med finmasket baskerduk/lin

200x120 cm

789

27829L

Oppslagstavle med finmasket baskerduk/lin

250x120 cm

27830L

Oppslagstavle med finmasket baskerduk/lin

300x120 cm

962

Tillegg gjærede hjørner

318

963

Tillegg spesialkapp av tavler, dvs tilpassning av høyde eller bredde

318

27800L

Lintavle Spesialmål med natureloksert alu.list (pris= nærmeste øvre størrelse + varenr 963)

966 1 147


31


Osnes oppslagstavle Flanell

Grønn

Flanell Oppslagstavle med farget flanell på porøs plate. Mørk blå, grå, grønn, hvit og sort. Aluminiumsramme. Lys grå plasthjørner. Spesialformat inntil 400 cm kan lages på forespørsel. Størrelsen som er angitt er selve tavleformatet. Rammen bygger 2,5mm ekstra hver vei (= 5mm totalt på bredde/høyde). Varenr

Blå

Grå

Sort

Varenavn

Størrelse BxH

Forhandlerpris

5106040

Oppslagstavle med flanell overflate

40x60 cm

215

5106045

Oppslagstavle med flanell overflate

45x60 cm

215

5106060

Oppslagstavle med flanell overflate

60x60 cm

263

5109060

Oppslagstavle med flanell overflate

60x90 cm

293

5120060

Oppslagstavle med flanell overflate

60x120 cm

328

5120080

Oppslagstavle med flanell overflate

80x120 cm

398

5120090

Oppslagstavle med flanell overflate

90x120 cm

457

5120100

Oppslagstavle med flanell overflate

100x120 cm

492

5120150

Oppslagstavle med flanell overflate

150x120 cm

614

5120200

Oppslagstavle med flanell overflate

200x120 cm

789

5120250

Oppslagstavle med flanell overflate

250x120 cm

5120300

Oppslagstavle med flanell overflate

300x120 cm

962

Tillegg gjærede hjørner

318

963

Tillegg spesialkapp av tavler, dvs tilpassning av høyde eller bredde

318

5199

Flanelltavle Spesialmål med natureloksert alu.list (pris= nærmeste øvre størrelse + varenr 963)

966 1 147

Hvit NB! Husk å spesifisere farge ved bestilling.

Borrelås

Lys grå

Tekstil/borrelås overflate Oppslagstavle med borrelås tekstiloverflate på porøs plate. Aluminiumsramme. Lys grå plasthjørner. Fargealternativer: lys blå, lys grå, mørk grå, mørk grønn. Spesialformat inntil 400 cm kan lages på forespørsel. Størrelsen som er angitt er selve tavleformatet. Rammen bygger 2,5mm ekstra hver vei (= 5mm totalt på bredde/høyde). Varenr

Grå

Sort

Blå NB! Husk å spesifisere farge ved bestilling.

32

Varenavn

Størrelse BxH

Forhandlerpris

9040060

Oppslagstavle med borrelås tekstil

40x60 cm

258

9060060

Oppslagstavle med borrelås tekstil

60x60 cm

316

9060090

Oppslagstavle med borrelås tekstil

60x90 cm

351

9060120

Oppslagstavle med borrelås tekstil

60x120 cm

438

9080120

Oppslagstavle med borrelås tekstil

80x120 cm

480

9090120

Oppslagstavle med borrelås tekstil

90x120 cm

582

9100120

Oppslagstavle med borrelås tekstil

100x120 cm

594

9150120

Oppslagstavle med borrelås tekstil

150x120 cm

779

9200120

Oppslagstavle med borrelås tekstil

200x120 cm

1 006

9250120

Oppslagstavle med borrelås tekstil

250x120 cm

1 232

9300120

Oppslagstavle med borrelås tekstil

300x120 cm

1 481

962

Tillegg gjærede hjørner

318

963

Tillegg spesialkapp av tavler, dvs tilpassning av høyde eller bredde

318

9040

Borrelåstavle spesialmål med natureloksert alu.list (pris= nærmeste øvre størrelse + varenr 963)


33


Osnes kombitavler Versjon 1 har kombinasjon filt/hvitlakkert magnetbærende stålplate. Stålplaten kan skrives på med whiteboardpenner, men er ikke så holdbar. Versjon 2 har kombinasjon magnetbærende stål/nåleoppslag. Den porøse bakplaten under stålrasteret er trukket med gråmalt kork. Begge har aluminiumsramme med plasthjørner. Plasthjørnene har et lite deksel som kan tas av og skjuler skruemontering mot vegg. Varenr

Varenavn

Størrelse BxH

Utførelse

Forhandlerpris

XA0328170 Kombi tavle grå filt/ hvitlakkert stål. Aluramme. Montering gjennom hjørnene. Penneh. (Versjon 1) 90x60 cm Filt/ lakk stål

407

XA0528170 Kombi tavle grå filt/ hvitlakkert stål. Aluramme. Montering gjennom hjørnene. Penneh. (Versjon 1) 120X90 cm Filt/ lakk stål

700

CA030170 Kombitavle magnetbærende/ nåleoppslag. Montering gjennom hjørnene. (Versjon 2)

90x60 cm

Stål/ oppslag

565

CA050170 Kombitavle magnetbærende/ nåleoppslag. Montering gjennom hjørnene. (Versjon 2)

120X90 cm

Stål/ oppslag

1 177

Perforert tavle/oppslagsløsning

Stilfulle og meget robuste perforete stålplater med porøs kjerne. Disse enhetene har mange anvendelsesområder, bla. som oppslagtavle, akustikk/støydemper, mm. Leveres som standard med sølvlakkert overflate. Hver enhet er 17mm tykke. Opphengsløsning på baksiden av tavlen. Varenr

34

Varenavn

Størrelse BxH

Utførelse

Forhandlerpris

9000201

RM Perforert tavle/ oppslagsløsning. Sølv lakk

90x60 cm

Sølv lakk

1 622

9000202

RM Perforert tavle/ oppslagsløsning. Sølv lakk

120x60 cm

Sølv lakk

1 972


Versjon 2

Versjon 1

Perforert

35


Oppslagsskap Uteskap Standard Prisgunstig oppslagsskap for utebruk. Leveres med lås. Natureloksert aluminiumsramme, sorte plasthjørner. Leveres som standard med hvit, magnetisk melaminskive. Denne er skrivbar, men er ikke en ekte WB-overflate. Varenr Varenavn Størrelse BxH Utførelse

Forhandlerpris

VT620109230

Oppslagsskap, ute, Standard. Whiteboard. Oppslagsområde 626x670mm

737x781 mm

Hvit mag. Melamin

2 452

VT630109230

Oppslagsskap, ute, Standard. Whiteboard. Oppslagsområde 670x934mm

781x1045 mm

Hvit mag. Melamin

3 093

Inneskap Standard Prisgunstig oppslagsskap for innebruk. Leveres med lås. Natureloksert aluminiumsramme, sorte plasthjørner. Leveres som standard med kork eller med kombinasjon perforert stålplate/porøs plate dvs til magnet og nåloppslag. Varenr Varenavn Størrelse BxH Utførelse

36

Forhandlerpris

VT610101150

Oppslagsskap inne, Standard Type 1. Str oppslagstavlen: 450X624 mm

500x674 mm

Kork

1 006

VT630101150

Oppslagsskap inne, Standard Type 1. Str oppslagstavlen: 670xx931 mm

720x981 mm

Kork

1 546

VT640101150

Oppslagsskap inne, Standard Type 1. Str oppslagstavlen: 931x1110 mm

981x1160 mm

Kork

2 255

VT610108150

Oppslagsskap inne, Standard Type 2. Magnet/nål. Str tavle: 450X624 mm

500x674 mm

Kombi stål/porøs

1 201

VT630108150

Oppslagsskap inne, Standard Type 2. Magnet/nål. Str tavle: 670xx931 mm

720x981 mm

Kombi stål/porøs

1 933

VT640108150

Oppslagsskap inne, Standard Type 2. Magnet/nål. Str tavle: 931x1110 mm

981x1160 mm

Kombi stål/porøs

2 835


Uteskap

Type 1

Type 2

37


Tilbehør tavler Til WB/krittavler Rutefelt og notefelt til WB-tavler. Linjene er innbrent i emaljen. Vi kan også levere krittavler med linjer og ruter, men disse er ikke innbrent, dvs lakkert. (OBS! Prisen er tillegget for å få ruter m.m. på tavlen. Selve tavlen kommer som tillegg.) Varenr

Varenavn

Pris pr

Forhandlerpris

32

Rutefelt 5x5 cm

pr. l. m

1 029

36

Rutefelt 10x10 cm

pr. l. m

1 029

9

Notefelt

pr. l. m

1 029

Alternative kantlister, pennehyller. Bruk prisen på ordinær tavle og legg til prisen på alternativ kantlist/pennehylle. Til alle typer tavle. Varenr

Varenavn

Pris pr

RP100K

Ekstra aluminium kantlist

pr. l. m

Forhandlerpris 50

PH100K

Pennehylle/kritthylle aluminium

pr. l. m

110

279

Osnes AV list, integrert i tavle

pr. l. m

201

272K

Skolepennehylle, ekstra bred, natureloksert

pr. l. m

134

272V

Skolepennehylle, ekstra bred, hvitlakkert aluminium

pr. l. m

134

962

Tillegg gjærede hjørner

318

963

Tillegg spesialkapp av tavler, dvs tilpassning av høyde eller bredde

318

Tavleutstyr/tilbehør Utstyrstavlen inneholder: Passer til kritt/wb-penn, linjal 1 meter, vinkel 45-45-90 grader, vinkel 30-60-90 grader og transportør. Varenr

Varenavn

Størrelse

Forhandlerpris

40001

Utstyrstavle Lintex, hvit laminat, komplett med tilbehør/utstyr

55x120 cm

1 428

40150

Pekestokk, glassfiber m/krok

140 cm

138

547

Pekestokk, glassfiber m/krok. Spesial

100 cm

138

421

Linjal, gul

150 190

423

Passer, gul

34071

Kritt, hvit, pk a 20

13

34070

Kritt, farge, pk a 12

13

Fraværstavler

38

Varenr

Varenavn

40071

Fraværstavle 20 navn, emalje, innbrente linjer

Størrelse B x H 50x70 cm

Forhandlerpris 976

40070

Fraværstavle 32 navn, emalje, innbrente linjer

60x90 cm

1 059


39


Tilbehør tavler Lintex H2O H2O omfatter et komplett sortiment rengjøringsprodukter til tavler. Stilfull og miljøvennlig på samme tid. Den eneste væske du trenger er vann! Startsett til WB inneholder: 4 WB penner, 6 magneter, sprayflaske H2O (til vann), magnetisk tavletørker, 3 refill filt, mikrofiberklut og magnetisk penneholder. Startsett til Glasstavler inneholder: 4 WB penner 6 magneter, sprayflaske H2O (til vann) magnetisk tavletørker, 3 refill filt, mikrofiberklut og magnetisk penneholder. Forskjellen mellom disse startsettene er at settet til glasstavler har sterkere magneter. Rengjøringssett til WB inneholder: 5 stk rengjøringssvamper, 1 stk mikrofiberklut, sprayflaske H2O til vann. Varenr

Varenavn

Pakning

40245

Startsett til whiteboardtavler, H2O (m/stor penneholder)

Forhandlerpris

Sett

Sort

257

40245GLAS Startsett til glasstavler, H2O (m/4 x singel penneholder)

Sett

Sort

340

40249

Rengjøringssett til whiteboardtavler

Sett

Sort

159

40359

Tavletørker WB, magnetisk. Inkl. en filtpute

Stk

Sort

67

Stk

Sort

149

5 pk

Sort

82

5 pk

Sort

31

10 pk

Sort

41

40359GLAS Tavletørker Glass, magnetisk (spesielt sterk magnet) Inkl. en filtpute 40262

Microfiberklut. Pris pr pk á 5

40360

Filtputer til tavletørker WB

40360GLAS Filtputer til tavletørker Glasstavler 40268

Penneholder WB, magnetisk. Plass til 4 penner

40268GLAS Penneholder til glasstavler, magnetisk. Plass til 4 penner

Stk

Sort

stk

Sort

121

68

40278

Singel penneholder, magnetklips. Sett á 4

4 stk

Sort

60

40241

WB penner Lintex. Sett á 4, sort, blå, grønn, rød

Sett

Sort

57

5 pk

Krom

155

10 pk

Sort

192

40042K

Magneter i matt krom, diameter 10mm, høyde 15mm, ekstra sterke

40242S

Magneter med sort gummi, diameter 25mm, høyde 5mm, ekstra sterke

Mikrofiberklut

40

Utførelse

Magneter matt krom

Singel penneholder


Startsett WB (Startsett til glasstavler har 4 x singel penneholder)

Rengjøringssett til WB

41


Tilbehør tavler Rekvisita, standard Varenr

Varenavn

9100317

Rekvisitakoffert, aluminium, komplett med AV-utstyr og kontortilbehør

89120

Tavletørker, magnetisk, filtpute. Hvit plast

89121 62824

Forpakning

Utførelse

Forhandlerpris

Koffert

667

stk

35

Refillpakke med 10 stk filtputer

eske

26

Whiteboardpenner Economy. 4 stk assortert

etui

25

9258

Whiteboardpenner Pilot. 4 stk assortert

etui

9251

Whiteboardpenner Pilot, 12 stk, sort

eske

76 229

89210

Penneholder, horisontal, hvit plast, magnetisk

stk

30

9151

Flippoverblokk 59x85 (pk á 5. Pris pr blokk)

stk

98

Magneter og kartnåler Varenr

42

Varenavn

Forpakning

Forhandlerpris

32330

Magneter 16mm

Pris pr 10 stk

Blå

15

32332

Magneter 16mm

Pris pr 10 stk

Rød

15

32333

Magneter 16mm

Pris pr 10 stk

Hvit

15

32334

Magneter 16mm

Pris pr 10 stk

Sort

15

32335

Magneter 16mm

Pris pr 10 stk

Sølv

18

32340

Magneter 25mm

Pris pr 10 stk

Blå

18

32342

Magneter 25mm

Pris pr 10 stk

Rød

18

32343

Magneter 25mm

Pris pr 10 stk

Hvit

18

32344

Magneter 25mm

Pris pr 10 stk

Sort

18

32345

Magneter 25mm

Pris pr 10 stk

Sølv

23

32365

Magneter 30mm

Pris pr 5 stk

Sølv

23

17912

Kartnåler, timeglass plasthode, assorterte farger

Eske a 100

Assortert

25

17931

Kartnåler, 6 mm plasthode, assorterte farger

Eske a 100

Assortert

16


43

Osnes kat 1 tavler 2013 m forside  

http://interia-no.staging.wordpress.idium.no/prosjekt/files/2013/11/Osnes-kat-1-tavler-2013-m-forside.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you