Page 1

PROMOTI ONAL

APPARELS


o l o P

6. 7OzLadi esCot t onPol o

f& l Go

#6O9647 Ladi esCot t onPol o 6. 7ounc er i ngs punc ot t on Thr eebut t onpl ac k et r i bk ni tc ol l ar ,t ai l bac k bandeds l eev es t apednec kands houl der s Woodt onebut t ons Si z e:S4XL

7OzOr gani cCot t onPi quePol o

Ladi esCl assi cPol oShi r t Si ngl ePi queShor tSl eeve Gol fShi r t

#LT1349

#ST6644

Ladi esc l as s i cpol os hi r t 2but t onpl ac k etwi t hdy edt omat c h but t ons Kni tc ol l ar ,hemmeds l eev es Ful l yt apednec ks eam ands i dev ent s 100% CombedCot t on Mat er i al s :Cot t on Si z e( s ) :5x l , 4x l , M, S, Xl , Xs , 2x l , 3x l

6. 2ozSi ngl ePi que Shor tSl eev eGol fShi r t Wi t hTi ppi ng 100% c ombedc ot t on Mat c hi ngnec kt ape Doubl eneedl ehem Si dev ent s Mat er i al s :90% c ot t on Si z e( s ) :4x l , M, 2x l , S, L, Xl , 3x l

MensPol yest erPol o

MensCl assi cWi cki ngPol o # 7 O 8 5 2 0

Cot t onPi quePol oSpor tShi r t #CT0562 6. 5ozRi ngs punc ot t on Thr eewoodt onebut t onpl ac k et Fas hi onk ni tc ol l arandwel tc uf f s Hemmedbot t om Mat er i al ( s ) :Cot t on Si z e:S,M,L,XL,2XL,3XL

#MO0601 men' sPol y es t erpol os 100% pol y es t erpi quek ni t Sol i dbodyandr i bk ni tc ol l ar Dy edt omat c hbut t ons T agl es snec kl abel i ng2but t on pl ac k et andr agl ans l eev edes i gn Mat er i al s :Pol y es t er ,Fabr i c

LongSl eeveDoubl ePi que Gol fShi r t #LT5407 7ozCot t onShi r t Doubl ePi que,Gol fShi r t 100% c ombed Doubl eneedl et ops t i t c hi ng Twi l l nec kt ape Rei nf or c edpl ac k et Mat er i al s : 90% c ot t on, 10% pol y es t er Si z e( s ) :M, L, S, 3x l , 2x l , Xl , a4x l

2

7OzOr gani cCot t onPi quePol o 100% or gani cc ot t on Sol i dr i bk ni tt r i m Thr eebut t onpl ac k et Woodt onebut t ons Doubl eneedl et ops t i t c hi ng Loc k erpat c h Or gani cc ot t ont wi l l t ape I nnec kandv ent s Si z e( s ) :XS,S,M,L,XL,2XL,3XL

6OzLadi esSpor tPol oShi r t #MO0655 Sol i dbodyandr i bk ni tc ol l ar Dy edt omat c hbut t ons T agl es snec kl abel i ng 5but t onpl ac k et Mat er i al s :Pol y es t er ,Fabr i c Si z e( s ) :2x l , 3x l , 4x l , 5x l , L, M, Xl , S

6ozLadi esSpor tpol oShi r t 100% r i ngs punc ot t on Twobut t onr ev er s epl ac k et Wi t hs i ngl eneedl exbox s t i t c h Hor nbut t ons Sel f nec kt ape Si dev ent s Sof tf emi ni nes hapi ng Mat er i al ( s ) :Cot t on Si z e:S,M,L,XL,2XL

# 6 T 6 8 0 3

f& l Go

o l o P

3


s t r i h S o/T l o P & f Gol

Ri ngSpunCot t onDel uxePi quePol o

WomensOr gani cCot t onPi quePol o Cot t onPol oWi t hHemmedSl eeve

4OzMensPol yest erPol o #4O8714 4OzMensPol y es t erPol o 100% pol y es t er Thr eebut t onpl ac k etwi t hf l atk ni t Col l ar Doubl eneedl et ops t i t c hon bot t om hem ands i dev ent s I ns i denec ki sc l eanf i ni s hedwi t h s el ff abr i cnec k t ape Mat er i al ( s ) :Pol y es t er Si z e:S,M,L,XL,2XL,3XL

#RO6700

# W O 2 2 5 1

Cot t onLongSl eeveTShi r t MensPi quePol oWi t hTi ppi ng

#MG8029 Heav yPi quePol oSpor t s hi r t Thr eewoodt onebut t onpl ac k et Fas hi onk ni tc ol l ar Wel tc uf f s Si dev ent swi t h21/ 2" Ex t endedt ai l Mat er i al :7. 25ounc e Ri ngs punc ot t on Si z e:S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL

100% c ot t onPol o #CE4183 3but t onpl ac k et j ac quar dc ol l ar hemmeds l eev e,s pl i tt ai l Si z e: S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL

LongSl eeveTShi r tWi t h OpenBot t om

100% or gani cc ot t on 5Âź ozdoubl et uc kbabypi quebody Sol i dr i bk ni tt r i m Or gani cc ot t ont wi l l t ape Si ngl eneedl et ops t i t c hi ng Mat er i al ( s ) :Cot t on Si z e( s ) :XS,S,M,L,XL,2XL,3XL

#CT0840 6. 1ozCot t onLongSl eev eTShi r t 100% c ot t onj er s ey Doubl eneedl ec ol l arandbot t om hem T apednec kands houl der s Mat er i al s :100% c ot t on,Pol y Si z e( s ) :M, 3x l , 4x l , S, Xl , 2x l , L, 5x

Ul t r aCot t onShoot erTShi r t #UT2035

MenSof tBl endDoubl eTuckPi quePol o 6. 1ozUl t r aCot t onShoot er TShi r t 100% c ot t onj er s ey Seaml es sdoubl eneedl ec ol l ar andbot t om hem Hemmedar mhol es Mat er i al s :90% c ot t on, 10% pol y es t er Si z e( s ) :M, L, 2x l , Xl , 3x l , S

7. 25OzCot t onPi quePol oSpor t #7T9624 6ozMen' sPi quePol oWi t h Ti ppi ng 100% r i ngs punc ot t on Ti ppedf l atk ni tc ol l arandc uf f s Thr eebut t onpl ac k etwi t hhor n St y l ebut t ons Si des eamed Mat er i al ( s ) :Cot t on Si z e:S,M,L,XL,2XL,3XL

4

#LM9294

Longs l eev et s hi r t heav y wei ghtc ot t onj er s ey wi t hopenbot t om andhemmeds l eev es 100% c ot t on Mat er i al s :Cot t on Si z e( s ) :L, M, S, Xl , 2x l , 3x l

#ML8605 Thr eebut t onpl ac k et Dy edt omat c hpol i s hed Doubl eneedl et ops t i t c hi ng Repl ac ementbut t on Mat er i al s :60% c ot t on 40% pol y es t er Si z e( s ) :Xs , S, M, L, Xl , 2x l , 3x l , 4x l , 5x l

s t r hi S o/T l o P f& 5 Gol


rt i Sh T

Smoot hKni tPol yest erTShi r t

Ri ngSpunCot t onTShi r t

5. 5OzRecycl edCot t onTShi r t

5. 7OzCot t onRi ngerTShi r t

#5T2854

#RT2180 100% Ri ngSpunCot t on TShi r t ,6. 1oz Hi ghs t i t c hdens i t yf abr i c Shoul der t os houl dert api ng Doubl eneedl e Cov er s eamednec k Mat er i al s :Cot t on,Pol y Si z e( s ) :4x l , Xl , S, 2x l , L, M, 3x l

5. 7OzCot t onRi ngerTShi r t 1x1r i bs et i nc ont r as t i ngc ol l arand Cuf f s Shoul der t os houl dert ape Tubul arbody Mat er i al :100% c ot t on Si z e:S,M,L,XL,2XL

Cot t onTShi r tWi t hDoubl eNeedl eSl eeve

Doubl eNeedl eSl eeveTShi r t Pol y es t erTShi r t #ST9293 Madeof100% s moot h Kni tpol y es t er Ragl ans l eev edes i gn Cr ewnec k l i nef i ni s hed,s el fbi ndi ng Cov er s t i t c hedar mhol es eams Mat er i al s :Pol y es t er ,Fabr i c Si z e( s ) :L, M, S, Xl , 2x l , 3x l

#DT0369 Doubl eNeedl eSl eev eTShi r t Shoul der t os houl dert ape Bot t om hem Mat er i al s :100% Heav y wei ghtc ot t on Si z e( s ) :3x l , L, M, S, Xl , 2x l

#6T3921

#CL2616

# D L 4 1 4 2

Cot t onTShi r tWi t hDoubl e Needl eSl eev e Shoul der t os houl dert ape doubl eneedl e Sl eev esandbot t om hem Mat er i al : 100% heav y wei ghtc ot t on Si z e:S,M,L,XL,2XL,3XL

Cot t onTowelWi t hGr ommet

#5T8374 5ozRagl ans l eev et s hi r t Si ngl ej er s ey 1x 1r i batnec kandar mswi t h El as t ane 100% c ombed Pr es hr unkc ot t on Mat er i al s :Cot t on Si z e( s ) :L, M, S, Xl , 2x l , 3x l

#5T0062

Doubl eShear edCot t onBeachTowel

6. 1OzCot t onJer seyTShi r t

5OzCot t onSl eeveTShi r t

6

5. 5OzRec y c l edCot t onTShi r t Madeofr ec y c l edc ot t on,ac r y l i cand Fi ber s Shoul der t os houl dert api ng Doubl eneedl enec k Sl eev eandbot t om hem Mat er i al s :Cot t on,Fi ber s Si z e( s ) :L, M, S, Xl , Xs , 2x l , 3x , 4x l

6. 1ozc ot t onTShi r t 100% c ot t onj er s ey T apednec kands houl der s Doubl eneedl es l eev esandhems Seaml es sc ol l ar Mat er i al s :100% c ot t on,Pol y Si z e( s ) :Xl , L, 2x l , S, M

100% c ot t onT owel s #CT3121 Shear edv el ourt er r y Dobbybor derhem Cor nerbr as s c ol or edgr ommet andhook s i z e: 16"x26"

Mi dwei ghts t r i pedbeac ht owel Doubl es hear ed100% c ot t on Vel our

s l e ow T / t r i h S 7 T-


s t e ck a /J l e w To

9OzJacketWi t hHoodedPul l over

Cl assi cRal l yTowel

Squar ePul l overHooded Nyl onJacket

Sof tCot t onFabr i cTowel #SL7898 Sof t ,dur abl ec ot t on Pol y es t erf abr i cT owel Si z e:1 1"x18"

#9R8228

Sof tBambooTowel

#ST0487 Har var dSquar ePul l over HoodedNyl onPouchJ acket Wi t hbel tl oops Fr onthal f zi pper ; el ast i ccuf f s Dr awcor dhoodandwai st Cor dl ocks Sl ashsi depocket s, Ragl ansl eeves

#SL8323 Sof tBamboot er r yT owel Bambooandc ot t on Madeofr ay onf r om bamboo Cot t ont er r y Mat er i al s :Cot t on Si z e:30" wx56" l

95% cot t on 9. 0ozst r et chf abr i c Doubl eneedl et opst i t chi ng Thr oughout Pul l overst yl i ngwi t hat t ached Hood 3/ 4l engt hsl eeves,si devent s Si z e:S,M,L,XL+L

#CL7034 Cl as s i cRal l yT owel Si z e:1 1"X17"

Doubl eShear edBeachTowel #DL4724

Tr adi t i onalCot t onBeachTowel #TL7981 Tr adi t i onalBeachTowel Mat er i al :100% cot t ont er r y vel our Si ze:30"x60"

Cot t onHemmedTer r yTowel #CL5623

8

100% Cot t onHemmed T er r yt owel Mat er i al s :100% Cot t on Si z e:1 1"x18"-Hemmed

Quar t er Zi pPul l overFl eeceJacket 8. 5ozpol yest erf l eeceJ acket Wi t hnonpi l l i ngf ace Heavydut ynyl onzi pper Twosi deseam pocket s 1"el ast i ccuf f sandwai st band Si zes:2XL,3XL,S, M, L, XL

#QT6121

s t e ck a /J l e w 7 To


s t r i h T-S d sse e r p Com Lapt opCompr essedTShi r t

Mi ckeyMouseShapeCompr essedTShi r t St ockShapeCompr essed

#MR3537

St oc ks hapeCompr es s edTShi r t Mat er i al :100% Cot t on Si z es :( Adul t )S,M,L,XL, 2XL, 3XL Di mens i ons :2. 187"x7. 625"

#ST3983

#LT5392 Lapt opCompr es s edTShi r t Mat er i al :100% Cot t on Si z es :( Adul t )S,M,L,XL,2XL,3XL Di mens i ons :5. 6875"X4. 75" Mat er i al ( s ) :100% pol y es t er

Appl eShapeCompr essedTShi r t

Cot t onCompr essed

#LE4862

LongSl eeveRecycl edFl eece LongSl eev eRec y c l edFl eec e Hoodi eBr us hedbac kj er s eyf l eec e Fr ontpouc hpoc k et Ar mhol e,c uf f ,wai s t bandandpoc k et Mat er i al s :70% Rec y c l edPol y es t er 30% Pol y es t er Si z e( s ) :L,M,S,Xl ,Xs ,2x l ,3x l

Ant iPi l lPol yest erFl eece Pul l over #AR5659

#CT2796 Compr es s edTShi r t Mat er i al :100% Cot t on Si z es :( Adul t )S,M,L,XL,2XL, 3XL Di mens i ons :4"X4. 75"

#AT7635t l Appl es hapeCompr es s edTShi r t Mat er i al :100% Cot t on Si z es :( Adul t )S,M,L,XL, 2XL, 3XL Di mens i ons :4. 5"X5"

Ant i Pi l l Pol y es t erFl eec ePul l ov er Ant i pi l l 100% pol y es t er 13. 75oz .( l i near ) El as t i c i z edc uf f s Comf or tbot t om Ny l onr ei nf or c eds i des eam poc k et s Mat er i al s :100% pol y es t er Si z e( s ) :L,3x l ,2x l ,S,Xl ,M,4x l

Boar dSki r tWi t hDoubl eNeedl eSt i t c Fl agShapeCompr essedTShi r t #FT1500 Fl agShapeCompr es s edTShi r t Compr es s edTShi r t Mat er i al :100% Cot t on Si z es :( Adul t )S,M,L,XL, 2XL, 3XL Di mens i ons :5. 625"x4. 25"

10

Boar ds k i r t Madeof70% c ot t onand30% Ny l onDr awc or dwai s t Doubl eneedl es t i t c hi ng Thr oughout J f l yopeni ng Dy edt omat c hz i pper Si depoc k et Si z es :S, M, L, XL

#BC6851

s t r i h S sedT s e r mp o C / t r Ski / e c 11 ee Fl


et k c Ja

Cl assi cSol i dPul l overJacket #CT1057

Nyl onJacketWi t hHoodedPul l over

Nyl onJacketWi t hZi pper edPocket

7. 8OzHoodedPul l overJacket

#NR5011

#NT7057

Wi ndandwat er r es i s t ant Ri v erNy l on 100% c ot t onf l annel l i nedj ac k et s Openhem wi t hs hoc k c or ddr aws t r i ng El as t i c i z edc uf f s Ex t endedz i pperabov enec k Mat er i al s :Cot t on Si z e( s ) :Xl , L, S, M, 2x l , 3x

#7T0263

100% ny l ont af f et a Wi ndandwat err es i s t ant Li ght wei ghtpac k abl ehooded Pul l ov er Dr aws t r i nghood Cent erz i ppoc k et Ful l el as t i cc uf f s Bot t om hem c as i ngwi t hdr awc or ds Mat er i al :Ny l on Si z e:S,M,L,XL,2XL,3XL

7ozpol y es t er Mat c hi ngi nnerc ol l ar z i pperandt r i m Twos i deent r yz i pperpoc k et s El as t i cc uf f sandbot t om Mat er i al :Pol y es t er Si z e:S, M, L, XL, 2XL

7. 8OzHoodedPul l overJacket Wi ndandwat er r es i s t ant Cot t on,pol ybl ends weat s hi r tf l eec e l i ni ng Openhem wi t hs hoc k c or ddr aws t r i ng I nners t or mf l ap El as t i c i z ed,Vel c r oc uf f s Zi pper edv al uabl espoc k et Mat er i al s :Ny l on,Vel c r o,Cot t on Si z e( s ) :3x l , 4x l , 5x l , Xs , 2x l , S, L, M, Xl

# N V 4 8 6 9

Fl eeceLi nedNyl onJacket

#MI 4857

# 7 T 0 2 6 3

#FT3846 100% ny l ont as l ons hel l j ac k et Wi ndandwat err es i s t ant Ny l onpol ys l eev el i ni ng Out s i dez i ppoc k et s Cont r as tt i ppedmoc kc ol l arandi ns i de z i pguar d,Ful l f r ontz i p Ragl ans l eev es Mat er i al :Ny l on Si z e:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL

100% t af f et any l on Heat herGr eyj er s eyl i ni ng Fr ontwel tpoc k et s Ragl ans l eev es ,f ul l el as t i c Sl eev eopeni ng Snapsatc ent erf r ontopeni ngf orf ul l Cl os ur e, Openbot t om hem f i ni s h Wi ndandwat err es i s t ant Mat er i al :Ny l on Si z e:S,M,L,XL,2XL,3XL

Wi ndandwat er r es i s t ant Ny l onl i ni ngqui l t ed,Thi ns ul at e I ns ul at i on Openhem wi t hel ongat ed Lengt ht ohi p Vel c r oc uf f s Mi c r of l eec ei ns i dec ol l ar I Mat er i al s :Ny l on Si z e( s ) :2x l , 3x l , L, S, Xs , M, Xl

7. 8ozj ac k et l owpi l l hi ghs t i t c hdens i t yf abr i c Ex t r al ar gepouc hpoc k et Mat er i al s :50% c ot t on 50% pol y es t er Si z e( s ) :L, S, M, 3x l , Xl , 2x l

Adj ust abl eVel cr oCuf fRai nJacket #AT4418

Nyl onJacketWi t hMi cr of l eece

12

MensSof t shel lJacketWi t hFl eeceLi ni ng

# N R 9 1 7 4

l i ght wei ghtr ai nj ac k et Wat er pr oofPol y ur et hane l i nedwi t hmes handny l on Heat s eal eds eams Fr ontv ent edc apes Adj us t abl eVel c r oc uf f s Zi pper eds i depoc k et s Mat er i al s :Vel c r o,Ny l on Pol y ur et hane Si z e( s ) :Xl , S, Xs , M, 2x l , 3x l , 4x l , 5x l , L

Men’ ss of t s hel l j ac k etwi t hbonded Mi c r of l eec el i ni ng Hi ghl ywat err es i s t ant Adj us t abl ev el c r oc uf f s 98% pol y es t er ,2% s pandexout er Shel l 100% pol y es t ermi c r of l eec el i ni ng Mat er i al s :Pol y es t er Si z e( s ) :L, M, S, Xl , 2x l , 3x l , 5x l , 4x l

et k c a J 13


ce e e Fl

MensFr eepor tMi cr of l eecePul l over

Fl eeceJacketWi t hEl ast i ci zedCuf f s #FS8582

MensFr eepor tMi c r of l eec ePul l ov er Sof tandul t r al i ght wei ght l ay er i ngpi ec e Ant i pi l l mi c r of l eec e Quar t erz i p,l oc k i ngz i pperhead Dy edt omat c hz i pper s Openc uf f sandhem Mat er i al s :Fl eec e,Mi c r of l eec e

Fl eec eJ ac k et ,El as t i c i z edCuf f s Ant i pi l l Lof t exf l eec e El as t i c i z edc uf f s Openhem, s hoc k c or ddr aws t r i ng Zi pper edpoc k et s St andupc ol l ar Men’ sf eat ur esabl ac k Ac c enti ns i dec ol l ar

#MR0397

Li ght wei ghtTher malEcoFl eeceScar f Li ght wei ghtTher mal Ec oFl eec eSc ar f 100% pol y es t er Rec y c l ePos tCons umerPol y es t er 40%,Pol y es t er60% Us esPos tCons umerRec y c l ed( PCR) pol y es t erf l eec emat er i al madef r om Rec y c l eds odabot t l esandpac k agi ng Cont ai ner s . Sof t ,br eat habl eandwi ndr es i s t ant .

MensEvol ut i onJacketWi t hOpenCuf f

#LF6521

Act i voMi cr of l eeceLadi esJacket

Pol yest erChampi onDoubl eNeedl eFl eece # P E 9 8 8 2

MensPol yest erSt eensMount ai nJacket MensPol y es t erSt eensMount ai n J ac k et ,100% pol y es t er Ther mal r et ent i on Embr oi der edonr i ghtc hes t El as t i cc uf f s Zi pper edhandwar merpoc k et s Openhem,dr awc or dandt oggl es Mat er i al s :100% Pol y es t er ,El as t i c Si z e( s ) :M,3x l ,2x l ,L,S,Xl

14

#ME2017

#MF3979

Ac t i v oMi c r of l eec eLadi esJ ac k et Ac t i v o1/ 4Zi pMi c r of l eec ePul l ov er l i ght wei ghtandex c ept i onal l ys of t Madef r om anul t r af i ney ar n Ac t i v ot r umpss t andar df l eec e 100% pol y es t ermi c r of l eec e Bungeel oc k erl oop Openc uf f sandhem Mat er i al s :100% Pol y es t er, Fabr i c Si z e( s ) :Xs ,S,Xl ,M,L,2x l ,3x l ,4x l

MensEv ol ut i onJ ac k et , OpenCuf f Ant i pi l l Hy Bondmi c r of l eec e Openc uf f sandhem Zi pper edpoc k et s I ns i dev al uabl espoc k et Mat er i al s :Mi c r of l eec e Si z e( s ) :2x l ,3x l ,M,Xl ,Xs ,L,S

#AT9147

Wi ndResi st antEcoFl eeceGl ove Pol y es t erChampi onDoubl eNeedl e Fl eec e 8. 8oz . 100% pol y es t erbondedf l eec e Ragl ans l eev es Cont r as t i ngs i depanel s Wel t edf r ontz i pperpoc k et s Doubl eneedl e Sl eev eandbot t om hem

# W E 8 9 6 1

OpenHem Pol y es t erLadi es Spor t s wear 100% pol y es t er MTRf l eec e t her mal r et ent i on embr oi der edonr i ghtc hes t Zi pper edhandwar merpoc k et s Openhem Mat er i al s :100% Pol y es t er Si z e( s ) :M,L,S,Xl ,2x l ,3x l

e c ee l F 15


s er t a e w s/S t r i h S edT s s e r Comp

ChefHatCompr essedTShi r t

#CT3669 ChefHatCompr es s edTShi r t Mat er i al :100% Cot t on Si z es :( Adul t )S,M,L,XL,2XL,3XL Di mens i ons :4. 875"x4. 625" Openc uf f sandhem Mat er i al s :100% Pol y es t er, Fabr i c Si z e( s ) :Xs ,S,Xl ,M,L,2x l ,3x l ,4x l

BeerCanCompr essedTShi r t #BT3142 BeerCanCompr es s edTShi r t Mat er i al :100% Cot t on Si z es :( Adul t )S, M, L, XL, 2XL, 3XL Di mens i ons :2. 5"Di amet er

Li censePl at eShapeCompr essedTShi r t

Cl assyCot t onSweat erWi t hZi pNeck

Cot t onVNeckSweat er #CR4097

#CK6847

Fi negaugej er s eyk ni tbody Ful l f as hi onedhi gh Vnec kandar mhol es Tubul arhemmedc uf fandbot t om Mat er i al :100% c ombedc ot t on Si z e( s ) :XS,S,M,L,XL,2XL,3XL

70% c ombedc ot t on 30% ny l on J er s eyk ni tbody St andupr i bk ni tc ol l ar wi t hc ov er edz i pnec k Ful l -f as hi onar mhol e Rel ax edr i bk ni tc uf f Si z e:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL

#LI 6293

Li c ens ePl at es hape Compr es s edt s hi r t Mat er i al :100% Cot t on Si z es :( Adul t )S,M,L,XL,2XL,3XL Di mens i ons :7. 375"x3. 875"

100PerCot t onCompr essed Mi cr of l eeceWomensSweat er

#1T0642 Compr es s edTShi r t Mat er i al :100% Cot t on Si z es :( Adul t )S,M,L,XL,2XL,3XL Di mens i ons :5. 875"X4"

Fi neGaugeVNeckSweat er

# 9 T 8 6 5 3 t

#FR8097

12GaugeKni tWi t hHal f Zi pSweat er #1R2343 12gaugek ni twi t hadoubl el ay er Col l ar Cuf f sandhem i nr i bbedk ni t Ful l yf as hi onednec k Shoul der sandar mhol es Si z e( s ) :Xl ,S, L, M, 2x l

9OzCot t onHooded Sweat shi r t

#MR8478 Fi neGaugeVNec kSweat er Sof t ,br eat habl es weat er Sl eev esar ehandl i nk ed 100% r i ngs punc ombedc ot t on Ri bk ni tc uf f s Mat er i al s :Cot t on Si z e( s ) :Xs , S, M, L, 2x l , 3x l , 4x l

16

9ounc e Madef r om c ot t onandpol yf l eec e Twopl yhood Set i ns l eev es Kangar oopouc hpoc k et Dy edt omat c hdr awc or d Si z es :S,XXL,XXXL,XXXXL

s er t a e w s/S t r i h S edTs s e pr 17 Com


Necks / e s l t t r r i u h T s Sweat MocksAnd MensSof tShel lSweat erVest

MensDeni m LongSl eeveShi r t

Men' sSof tShel l Sweat erVes t Wi ndandwat er r es i s t ant s of ts hel l pol y es t ers pandex Openhem, s hoc k c or ddr aws t r i ng Zi pper eds i de Mat er i al s : Pol y es t er , Spandex , Fabr i c Si z e( s ) :S, L, Xl , M, 2x l , 3x l

#MT0480 MensDeni m LongSl eev eShi r t 100% c ot t on Doubl eneedl et ai l or i ng, 6. 5oz Enz y mewas hed But t ondownc ol l ar But t ons l eev epl ac k etandc uf f s Repl ac ementhor nbut t ons Lef tc hes tpat c hpoc k et Bac ky ok e Boxpl eatandl oc k erl oop

Shor tSl eeveCot t onMockNeck

# M T 2 5 0 1

Sof tTouchFr ontZi pHoodi eSweat er

#SR6073 # S K 3 8 2 3

Cot t onFl eeceSweat shi r tWi t hRi bCo #CO8394 9. 7ozc ot t onf l eec eSweat s hi r t Wi t hr i bc ol l ar 90% c ot t on,10% pol y es t erf l eec e Cont r as tr agl ans l eev es Vnot c hc r ewnec k Ful l at hl et i cf i t Mat er i al ( s ) :Cot t on,Pol y es t er Si z e( s ) :S,M,L,XL,2XL,3XL

Shor tSl eev eCot t onMoc kNec k 65% c ot t on,30% pol y es t er 5% s pandex Hy dr ophi l i cf i ni s h Ci r c ul arr i bk ni tmoc knec k Set i ns l eev es Openhem s l eev es s i des eam l abel onl owerl ef t Mat er i al ( s ) :Cot t on/ Pol y es t er Si z e:S,M,L,XL,2XL,3XL

Heavywei ghtSweat shi r twi t hCr ewneck

Ladi esSof tT ouc hFr ontZi p Hoodi es weat er MadeofPi mac ot t on Gent l yc ont our eds i l houet t e Dy edt omat c hz i pper Openc uf f sandhem Mat er i al s :Cot t on Si z e( s ) :2x l , Xx l , L, M, S, Xl , Xs

#HK9318 Heav y wei ghtSweat s hi r twi t h Cr ewnec k Madeofc ot t onandpol y es t er Doubl eneedl es t i t c hi ng Set i ns l eev es 1x 1at hl et i cr i bwi t hs pandex Mat er i al s :50% c ot t on 50% pol y es t er Si z e( s ) :S, M, 2x l , Xl , L, 3x l

7. 8ozSweat shi r twi t hCr ewneck #7K5855

Zi ncAl l oyBel tBuckl e WomensLongSl eeveDeni m Shi r t #WT3551

Fl at BackHal f Zi pMockNeck #FK8433 Fl at Bac kHal f Zi pmoc knec k c ot t onf l at bac kk ni t Ri bbedc ol l arl i ni ng Cuf f sandhem pi pi ngi ns i det henec k Embr oi der yont hebac kc ol l ar 100% Pi mac ot t on Mac hi newas h Si z e( s ) :2x l , Xl ,S,L,3x l ,M

18

#ZE2316 Bel tBuc k l e Bel tbuc k l ei nz i ncal l oy l eadf r ee,dur abl e Si z e:3"x4"

WomensLongSl eev eDeni m Shi r t 8. 5oz .deni m 100% c ot t on 7. 8OzSweat s hi r t Pear l s napc l os ur e Wi t hCr ewnec k Mac hi newas h Hi ghs t i t c hdens i t yf abr i c Doubl eneedl e c ov er s eamednec k andar mhol es Ri bbedc uf f sandwai s t band Mat er i al s :50% c ot t on, 50% pol y es t er

s t r i h S m eni D / s t r shi t a e 19 Sw


es ckl u B t l s/Be t r i h S nd Wi MensLongSl eeveHal fZi pWi ndshi r t

Wat erResi st antNyl onMensWi ndshi r t

Yout hRai nwear #YR2985

Mi cr of i berTour namentVest

#MT1262 l ongs l eev ewi nds hi r t I nt er i ordr awc or d Hal f el as t i cc uf f s l oopandhookc l os ur es Vent edbac kc ape Fr ontz i pper edpoc k et s Li ght wei ghtt r i c otl i ni ng Embr oi der edonbac ky ok e Mat er i al s : 100% pol y es t er Si z e( s ) : L, M, S, Xl , 2x l , 3x l

#WT6953 Wat erRes i s t antNy l onMens Wi nds hi r t Wi ndandwat er r es i s t ant Mi c r ot ec h,Mi c r of i ber ,ny l onl i ned St r i pedr i bk ni tc uf f s Sol i dr i bk ni tatwai s t Si des eam poc k et s Ragl ans l eev edes i gn Mat er i al s :Ny l on, Mi c r of i ber Si z e( s ) : 2x l , 3x l , 5x l , 4x l , M, Xl , L, S y out hRai nwear

Cl assi cBel tBuckl eWi t hBel tLoop #MT2983

#CP7506 Cl as s i cbel tbuc k l e Wi t hs t andar dbel tl oop Bel tbuc k l es i z e:2"x3"

Nyl onAdul tCr ewneckWi ndshi r t

Ut i l i t ar i anBel tBuckl eWi t hEl egant

Mi c r of i berT our namentVes t Mat er i al :Mi c r of i ber Si z e( s ) :2x l ,3x l ,5x l ,S,M,L,Xl

Rai nwearWi t hZi pperCl osur e

#UT7014 Br as s-Bel tbuc k l ewi t hEl egant Pl at i ng Andut i l i t ar i anbel tbuc k l e Si z e:31/ 8"

PepRagHandker chi efWi t hSewnEdge

#NT9560

Rai nwearWi t hZi pper edSi dePocket #RT1757

Ra i nw ea rs 20

l i ght wei ght Wat er pr oofPol y ur et hane Fabr i cs t r engt handdur abi l i t y Li nedwi t hmes handny l on Fr ontv ent edc apes Adj us t abl eVel c r oc uf f s Zi pper eds i depoc k et s 2wayf r ontz i pper

#RE6357 Rai nj ac k etwi t hc l earhandl ebag Dr aws t r i nghood Twopoc k et swi t hs napf l aps Zi pperc l os ur ewi t hwat er pr oof

#PE1674

Ny l onAdul tCr ewnec kWi nds hi r t 100% ny l ons hel l andl i ni ng Mat er i al s : 100% ny l on Si z e( s ) :4x l , 3x l , L, Xl , 2x l , M,S

PepRagHandk er c hi efWi t hA SewnEdge Madeofac ot t onandpol y es t er Bl endedf abr i c Si z es :21"X21"

s ear w n i a es/R l k c u B t /Bel s t r i h 21 ndS Wi


es di a L / s Wear n i a R Ladi esCot t onTwi l lShi r tWi t hCol l ar

Spor tBal lWi t hRai nPoncho Spor tBal l wi t hRai nPonc ho Adul t s i z eponc ho wi t hhoodi spac k edwi t hi nt hebal l at t ac hedhookandc l i p

#SO7573

Ladi esHi pHuggerShor tUnder wear

Ladi esCot t onTwi l l Shi r t 60% Pi mac ot t on,40% c ot t on Fi nel i net wi l l ,s pr eadc ol l ar Nar r owr ev er s epl ac k et Dy edt omat c hpear l but t ons Si ngl eneedl et ai l or i ng Fi t t edf r ontandbac ks eams Bac ky ok e,but t oni ng Sl eev epl ac k etAndc uf f Si z e:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL

#LA6619

6. 5ozLadi esCot t onUnder wear

Champi onLacr osseMeshl adi esShor t

Li ght wei ghtRai nwearWi t hCap

#LP6787

l i ght wei ght Wat er pr oofPol y ur et hane f abr i cs t r engt handdur abi l i t y l i nedwi t hmes handny l on Fr ontv ent edc apes Adj us t abl eVel c r oc uf f s Zi pper eds i depoc k et s 2wayf r ontz i pper

Doubl eDr yFl eecel adi esPant

#DT9076 #LR0365

6. 5ozLadi esHi phuggerShor t i es Under wear madeofc ot t onands pandex Sat i nt r i mf ol dov erel as t i cwai s t band 5/ 8"doubl es t i t c hedl egopeni ngs Mat er i al s :95% c ot t on,5% s pandex Si z e( s ) :S, M, L

9. 3ozLadi esPant Heav y wei ght madeofc ot t onandpol y es t er Hy dr ot ecdoubl edr y ,f l eec e Comf or tr i bwai s t band t hr eeneedl ec ov ers t i t c h out s i dedr awc or d Mat er i al ( s ) :Cot t on,Pol y es t er Si z e:S,M,L,XL

#CT2178

Champi onLac r os s eMes h Ladi esShor t s 3. 7oz ,100% pol ymes h 2. 1oz , . 100% pol yt r i c otl i ner 9"i ns eam Four needl ewai s t band Separ at edr awc or d Si des eam poc k et s

I nexpensi veLi ghtWei ghtRai nwear

#6R2336 6. 5OzLadi esCot t onUnder wear madeofc ot t onands pandex Doubl eneedl es at i nt r i m Mat er i al s :95% c ot t on,5% s pandex Si z e( s ) :M, S, L

22

#I R6565

Li ghtwei ghtRai nJ ac k et I nex pens i v e Thi c k nes s

6. 5ozLadi esLongSl eeveDeni m Shi r t 6. 5OzLadi esLongSl eev eDeni m Shi r thor ns t y l ebut t ons Si gnat ur et wi l l t apeatnec k I ns i def l atf el l eds eams El egantk hak i doubl eneedl e T ops t i t c hi ng Si z e:S,M,L,XL,2XL

#6R6373

es i d La

23


s e i d La

Ladi esSi l kyHandWi t hSof tCol l arS

5. 5ozLadi esTopwi t hBi ndi ngNeck

Ladi esEasyCar eShor t Sl eeveShi r t Ladi esEas yCar eShor tSl eev eShi r t Madeofc ot t onandpol y Openc ol l ar Cl as s i cNav yandLi ghtSt one Mat er i al s :Cot t on, Pol y es t er Si z e( s ) : 2x l , 5x l , 6x l , L, M, S, Xl , 3x l , 4x l , Xs Mat er i al s : 100% pol y es t er Si z e( s ) : L, M, S, Xl , 2x l , 3x l

# L T 6 5 1 1

#5K3274

#LS1378

5. 5ozLadi esT op 100% c ombedc ot t on Wi det ex t ur edr i bbi ng Bi ndi ngonnec kands l eev es Bot t om hem Si z e( s ) :M,L,XL

Ladi esSi l k yhandwi t hs of t Col l arShi r t Madeofc ot t onandpol y es t er Nar r owv nec kl ookpl ac k et Mat er i al ( s ) :60% c ot t on, 40% pol y es t er Si z e:S,M,L,XL

Ladi esRi ngSpunCot t onGol fShi r t

Ladi esVi nt ageRi ngerTeeShi r t

Ladi esLongSl eeveCot t onShi r t #LT3417 #LT5425 5. 75ozLadi esCot t onGol fShi r t 100% c ombedr i ngs punc ot t on Hi ghl us t er Doubl eneedl ehem Spl i tdr opt ai l Mat er i al s :Cot t on Si z e( s ) :M, S, L, 2x l , 3x l , Xl

Ladi esLongSl eev ec ot t onShi r t 100% c ombedc ot t on T angabar di nel i nednec k band Doubl eneedl es t i t c hi ng Woodt onebut t ons Mat er i al s :Cot t on Si z e( s ) :M, L, S, 2x l , Xl

Ladi esShor t Sl eeveVneckTShi r t 5. 8ozcot t onLadi esSt r apTop #5P4965

#LT3134

24

6. 5ozsof tcot t onLadi esPi quePol o

#6O1465 6. 5OzSof tCot t onLadi esPi quePol o 100% r i ngs punc ot t onpi que Twobut t onpl ac k et Ri bbedc uf f s Doubl eneedl es t i t c hi ng Sof tf emi ni nes hapi ng Mat er i al ( s ) :Cot t on Si z e:S,M,L,XL,2XL

# S T 0 4 9 6

#LT8331

l adi esVi nt ageRi ngert ees hi r t 70% c ombedc ot t onand30% pol y es t er . c ont r as tbi ndi ngonnec kand s l eev e bot t om hem Si z e( s ) :S,M,L,XL

Spor t TekWomen' SRi ngerT-Shi r t Spor t T ekLadi es ' Ri ngerTShi r t Ri ngerr unsc i r c l esar ound Ot hert Shi r t s Mat er i al :95% r i ngs punc ombed Cot t on,5% s pandex Women' sSi z es :XS,S,M,L,XL, XXL,XXXL,XXXXL

s e i d La 25


s st e V y et Saf / s t r Shi T s ' en Wom

Super Sof tWomen' STShi r t

Juni orLadi esFi t t edFl ar ePant MeshSaf et yVestWi t hPocket

6. 1OzCot t onWomen' STShi r t

#JT6739 #ST7163

#6T2123

J uni orLadi esFi t t edFl ar ePant s Lowr i s eands as s y Comf or t abl ewai s t band 80/ 20c ot t on/ pol y Bandeddy edt omat c h Dr aws t r i ngwai s t Doubl eneedl ef l at l oc khem Si z e:XXL,1X,2X,SXL

6. 1ozt s hi r t Madeof100% c ombedc ot t on Sl i mf i t 1/ 2bi ndi ngonnec kands l eev es Onebot t om hem Mat er i al :100% CombedCot t on Women' sSi z es :S,M,L,XL

Saf et yVestWi t hZi pperFr ontCl osur e Super s of tTs hi r t Madeofr i ngs pun Combed95: 5c ot t ons pandexbl end Set i ns l eev es

Mes hs ur v ey or ' sv es twi t hz i pper Fr ontc l os ur e Pol y es t ermes hv es twi t hs i l v er Ref l ec t i v et ape 100% pol y es t ermes h 2"wi des i l v err ef l ec t i v e Out s i deuppert wot i erpoc k et

9. 5OzFl eeceSweatPantWi t hPocket

Sweat pantWi t hAdj ust abl eCor dLock

#SK5389 12OzSweat pant sWi t hAdj us t abl e Cor dLoc k Madeof80% c ot t on 20% pol y es t er Heav ywei ghtf l eec e El as t i cwai s t band 2s i des eam poc k et s Cor dl oc kt ot hebot t om Si z es :S, M, L, XL, 2XL, 3Xl , 4XL

#SR0548

#MT6288 Mes hVes tWi t hPoc k et s Out s i dec hes tpoc k et 2"wi des i l v err ef l ec t i v et ape I ns i depenc i l poc k et

Saf et yVestWi t hZi pper edPouch #SH0040

5. 6OzRi ngSpunWomen' STShi r t MenSweatPantWi t hEl ast i cWai st ban

#MN0289

#9T3501 Madeofpol y es t erandc ot t on 9. 5ounc ef l eec es weatpant s Doubl eneedl ec ov er ed El as t i cwai s t wi t hi ns i dedr awc or d J er s ey l i nedpoc k et s ,el as t i cc uf f s Si z es :S, M, L, XL, 2XL, 3XL

26

#5T1963 5. 6ounc eLadi esT-s hi r t Madeofant i pi l l r i ng Spunc ombedc ot t onj er s eyk ni t Ands pandex Br eat habl emes hl ay er

9ozMenSweatPant s Madeof50% c ot t on/50% pol y es t er Cov er edel as t i cai s t band Wi t hi ns i dedr awc or d Si des eam poc k et s Openbot t om wi t hdoubl eneedl e St i t c hi ng Si z es :S, M, L, XL, 2XL

Ref l ec t i v ev es t z i pper edpouc h Ves ts i z e:25"x25"

s nt a P t wea S / s st e V y et 27 Saf


h ut o Y y/ b a s/B t n a P

#BS3135

EcoHeat herLongPant #ET9206 Ec oHeat herLongPant s 50% pol y es t er 38% r i ngs punc ot t on 12% r ay on 6. 25% or gani cc ot t on 6. 25% r ec y c l edpol y es t er wi del egpant wi dewai s t band dr aws t r i ngt i es

#UT1494

Heavywei ghtDoubl eNeedl e Cot t onTShi r t

Ul t r aBl endPoc k et edSweatPant 9. 3oz ,50% c ot t on 50% pol y es t erf l eec e Pi l l r es i s t ant Ai rJ ets puny ar n Doubl el i neds i des eam poc k et s Dr aws t r i ngwai s t band El as t i cc uf f s

Br eat habl eMeshKni tShor t s

#HS2413

Br eat habl eMes hKni tShor t s 2. 1ounc e 100% pol ymes h Ful l t r i c otl i ni ng El as t i cwai s t 100% ny l ondr aws t r i ng Doubl eneedl ehem 9i nc hi ns eam Si z e:2XL,3XL,4XL,XSXL

Heav y wei ghtDoubl eNeedl e Cot t onTShi r tHeav y wei ght 6. 1ounc e100% c ot t on Shoul der t os houl dert api ng Doubl eneedl ehem As hi s99/ 1 c ot t on/ pol yAt hl et i cHeat heri s 90/ 10c ot t on/ pol y Mat er i al s :Cot t on,Pol y es t er Si z e( s ) :L,M,S,Xl ,Xs

Juni orLadi esCont r astWai stBoar dsh J uni orLadi esCont r as tWai s t Boar ds hor t s wat er f r i endl ys t y l e 100% mi c r of i berpol y es t er 8i nc hi ns eam 1poc k et ,Lowr i s ewai s t Bei gedr aws t r i ngands t i t c hi ng Di s t r i c tThr eadsengr av ed Gr ommet s s i z e:XXL,1X,2X,SXL

#BB3902 BabyRabbi tSk i nI nf antSnapBi b 100% c ot t ont er r y Rei nf or c edt wos napsatbac kofnec k Mat er i al :100% Cot t on Di mens i ons :9i n.W X8i n.H

28

MensLooseFi tJeans #MS4212

6. 1OzCot t onBabyTShi r t

#JH6055

BabyRabbi tSki nI nf ant SnapBi b

Ul t r aBl endPocket edSweatPant

#6T0628 # Y T 3 6 9 5

Yout hRi dgel i neFl eeceVest Yout hRi dgel i neFl eec eVes t Hi ghqual i t ypl us h14. 75oz / l y d Lof t exf l eec e ant i pi l l f i ni s h, unl i nedOpenhem Bl ac kf l eec ei ns i det hes t andup c ol l arT as l anny l onf orwi nd pr ot ec t i onunderc ol l ar Zi pper eds i depoc k et s Mat er i al s :Lof t exFl eec e,Ny l on Si z e( s ) :Xl ,S,L,M

6. 1ozbabyt s hi r t Seaml es sc ol l ar Doubl eneedl es t i t c hed T apeds houl der t os houl der Mat er i al :100% c ot t on Ki d' sSi z es :S,M,LG

Sof tAndFl eeceBabyBl anket #ST4259 Fl eec ebabybl ank et Sof tant i pi l l pol y es t er Wi t hwhi t ewhi ps t i t c ht r i mmi ng Mat er i al :Fl eec e Di mens i ons :30i n.W X40i n.H

MensLoos eFi tJ eans heav y wei ght 15oz 100% c ot t onj eans wai s ts i t ss l i ght l ybel ownat ur al wai s t l oos ef i t t i ng Bac kpoc k et sar er ei nf or c ed f r ontpoc k et sar er i v et ed 19"l egopeni ng

aby B s/ n a Je / s t 29 Pan


s ear w e v i t s/Ac a n a d /Ban h t u o Y

Embr oi der edCot t onAct i vewear # E R 3 5 1 4

Pr eshr unkCot t onTShi r t # P T 3 2 3 4

Pr es hr unkCot t onTShi r tPr es hr unk 100% c ot t onj er s ey6. 1oz T apednec kands houl der s Doubl eneedl ec ol l ar s l eev esandhems Pai sl eyCot t onBandana Quar t er t ur nedt oel i mi nat ec ent er c r eas e Mat er i al s :100% c ot t on Si z e( s ) :3t ,4t ,2t

Yout hPol yest erCr ewneckSweat shi r t

Ri ngSpunCot t onYout hPol o 6ounc e100% r i ngs punc ot t on Twobut t onpl ac k et Ri batc ol l arands l eev ec uf f Doubl eneedl e t ops t i t c h bot t om hem Si des eamedSeti ns l eev es Mat er i al ( s ) :Cot t on Si z e:S,M,L,XL

Cot t onf ul l k ni twr i s t band Ac t i v ewear Embr oi der ed l owi mpac ty ar ndy ed f abr i cwas hed

#YT7659

#PA2299 Pai s l eyBandanas Mat er i al :100% Cot t on Si z e:22"x22"

Yout hUl t r aCot t onLongSl eeveTShi r t

Ri ngSpunCot t onYout hPol o

# R O 5 3 3 4

Fabr i cMenShor t sAct i vewear #FR2901 f abr i cMenShor tAc t i v ewear Mat er i al :84% Ny l on, 16% El as t aneKni t Si z es :S-3XL

#YI 6522 Yout hUl t r aCot t onLongSl eev e TShi r tPr es hr unk 100% c ot t onj er s ey6. 1oz Doubl eneedl ec ol l arandbot t om hem T apednec k Ul t r at i ghtk ni ts ur f ac e Mat er i al s :100% c ot t on,Pol y Si z e( s ) :L,Xl ,S,M

Fabr i cLadi eShor t sAct i vewear #FR7743

30

Ladi esShor tAc t i v ewear f abr i cdes i gn Mat er i al :84% Ny l on, 16% El as t aneKni t Si z es :8-16

Pol yest erChampi onYout hFl eeceHood #PD5160 Pol y es t erChampi onYout hFl eec e Hood 9oz .50% c ot t on MensCr i cketPol oShi r tAct i vewear 50% pol y es t er Twopl yhoodFr ontpouc hpoc k et #MR5534 bar t ac k sf ordur abi l i t y Si des eamedr i bbedwai s t band MensCr i c k etAc t i v ewear s eti ns l eev es Cool Dr ypol os hi r t Mat er i al ( s ) :Cot t on/ Pol y es t er Mat er i al / Kni t :60% c ot t on,40% Si z e:S,M,L,XL Cool Dr y Si z eRange:S-5XL

s ar e w ve i t c A 31


ar e w e v i t Ac

Basket bal lShor t sAct i vewear

6. 1OzCot t onJer seyAct i vewear

Basebal lJer seyAct i vewearWi t hRi b

6. 1OzCot t onJ er s eyAc t i v ewear Bandednec kandar mhol es Doubl eneedl ebot t om hem Mat er i al s :100% c ot t on,Pol y Si z e( s ) :S, M, L, 2x l , Xl

#6R0859

Basket bal lJer seyAct i vewear MeshBasebal lJer seyAct i vewear

#BR0575

#BB7218 5. 6ozBas ebal l J er s eyAc t i v ewear Cont r as t i ngr i bc ol l arandr agl an s l eev es Doubl eneedl es l eev eandbot t om hem Mat er i al :100% Cot t on Si z e:S,M,L,XL,2XL,3XL

Bas k et bal l j er s ey s andk i dsc us t om bas k et bal l s hor t s Ac t i v ewear s hor t shav eac ov er edel as t i cwai s t band c ool dr yf abr i c Mat er i al :100% Cool dr ypol y es t er wi c k i ngmes h Si z es :S-3XL 9I nPol yest erAct i vewearShor t

Rev er s abl eBas k et bal l J er s ey Ac t i v ewear k i dsbas k et bal l s hi r t s madeoft wol ay er sofmi ni mes h Mat er i al :100% pol y es t ermi ni mes h Si z es :6K-14K

#BR8564 #MR7805 6. 7ozMes hBas ebal l J er s ey Ac t i v ewear Spl i t but t onpl ac k et Ragl anar mhol es Doubl eneedl es l eev esandbot t om Mat er i al ( s ) :Pol y es t er Si z e:S,M,L,XL,2XL

WomensOl ympi anJacketAct i vewear

6. 7OzBasebal lAct i vewear

#9T6936 9i npol y es t erAc t i v ewearShor t Mat er i al ( s ) :100% pol y es t er Si z e:S, M, L, XL, 2XL

MensOl ympi anJacketAct i vewear

#WR6592 WomensOl y mpi anJ ac k et Ac t i v ewear Pol y k ni twi t hs emi mat t ef i ni s h Openhem wi t hs l i ghtdr oppedt ai l Ons eam z i pper edpoc k et s Mat er i al s :Pol y k ni t Si z e( s ) :2x l , M, Xl , Xs , S, L

32

#MR6826 MensOl y mpi anJ ac k et Ac t i v ewear Pol y k ni twi t hs emi mat t ef i ni s h El as t i c i z edwai s t Zi pper edpoc k et s Mat er i al s :Pol y k ni t ,El as t i c Si z e( s ) :L, , M, S, Xl , 2x l , 3x l

Gym Shor tAct i vewearWi t hWai st band

But t onFr ontBas ebal l J er s ey wi t hBr ai dTr i m Champi onRagl anSl eev e 6. 7oz Spl i t but t onpl ac k et Si des eamed T ops t i t c hi ngt hr oughout Mat er i al :100% c ot t on Si z e( s ) :S,M,L,XL,2XL,3XL

#6R3817

#GD5287 Gy m Shor tAc t i v ewearWi t h Wai s t band 6. 3oz Cov er edel as t i cwai s t band Doubl eneedl es t i t c hi ng Mat er i al :100% c ot t on Si z e( S) :S,M,L,XL,2XL,3XL

ar e w e v i t 33 Ac


ear w k r Wo / s r e l l u P r ppe Zi

Fl exi bl eZi pperPul lWi t hSi l verPul Pol yCot t onWai stApr on # P N 5 3 2 8

VNeckScr ubTopWor kwear #VR4015 Madeofpol yandc ot t on Ches tpoc k et Set i ns l eev es Adul tSi z es :S4XL

Ful l Lengt hLabCoatWor kwear

Rever si bl eScr ubPant

Nat ur al Pol y Cot t onWai s tApr on Pol yCot t on Was habl e Ex t r al ongwai s tt i es Twoopendi v i dedpoc k et s Mat er i al s :Pol yCot t on Si z e:18"W x12"H

#RT3373 Rev er s i bl eSc r ubPant 65/ 35pol y / c ot t on Dy edt omat c hdr aws t r i ng Bac kpoc k etonbot hs i des Mat er i al s :Cot t on,Pol y es t er Si z e( s ) :4x l ,S,M,L,Xl , 2x l ,3x l

Pol yPr oAr tAndCr af tWai stApr on

#NT8844

Pol yPr oAr tandCr af tWai s t Apr onThr eepoc k et s Si z e:19. 5" W x10" H

5. 2ounc e Madeofpol yandc ot t on Onepi ec enot c hedl apel c ol l ar Ches tpat c hpoc k etwi t ht ac k ed penc i l di v i der Twol owerf r ontpat c hpoc k et s 5but t onc l os ur e Ful l l engt h:41. 5' Adul tSi z es :XS5XL

Di amondLoopZi pperPul l

St arHook St arShapeRef l ec t i v eZi pperPul l Wi t hCoi nSl ot

36

Ny l onQui l t edVes t 100% ny l on r ei nf or c edbar t ac k s heav ydut yz i pper l ongl as t i ngdur abi l i t y Kni tc ol l ar I ns ul at edpat c hpoc k et s Si z es :M,L,XL,2XL,3XL,4XL.

Sof tLaserCutZi pperPul l er

St arShapeRef l ect i veZi pperPul l #SL9418

Fl ex i bl eZi pperPul l Wi t hSi l v erPul l Ri ng Rec t angl e Si z e:3/ 4"x1/ 8"x17/ 16"

Nyl onQui l t edVest

#PN0701

#FR0473

#FL9744

#DL2415 Di amondLoopZi pperPul l s i z e:11/ 4"

Sof tLas erCutCor dZi pperPul l nont ox i c s i z e:11/ 4"

# S R 3 2 6 3

ar e w k r o /W s r e l ul P r e p p i 37 Z


s/ vewear d n a i b ct d a A / e on ndH Apr A s f Doubl eBi bbedApr onWi t hPocket muf Ear

Adj ust abl eTi eSt r apCot t onApr on

Embr oi der edHeadbandAct i vewear

#AN9484

#DT1295

Doubl ebi bbedapr on Nonwov enpol y pr opy l ene At r adi t i onal s t y l e Twor oomybot t om poc k et s Si z e:22"x24"

#ER4104

Ladi eShor t sSl eeveAct i vewear Ladi esShor tSl eev eAc t i v ewear s moot hs t r et c hyf abr i c Mat er i al :84% Ny l on,16% El as t aneKni tJ er s ey Si z es :8-16

Cot t onFul l Kni tHeadband Ac t i v ewear Embr oi der ed

#LR4706

MenShor t sSl eeveAct i vewear

Pol ykni tAct i vewearWi t hVel cr oPock #PK4742 Pol y k ni twi t hs emi mat t ef i ni s h, Unl i ned Dy edt omat c hs naps Dual r ai s edwhi t epi pi ngdown l engt hoft hepant Bac kVel c r opoc k et Mat er i al s :Pol y k ni t Si z e( s ) : 2x l , 3x l , Lt , Xl t , St , Xx s , Xl , Xs , M, L, S

MenCycl i ngJer seyAct i vewear #MR1356 MenCy c l i ngJ er s eyAc t i v ewear c y c l i ngj er s ey shav et hr eer ear poc k et Si z es :2XS/ 8-3XL/ 22

Adj us t abl eTi eSt r apCot t onApr on MadeOf100% Cot t on 1Fr ontPoc k et Mat er i al s :100% Cot t on Si z e:261/ 2"W x351/ 4"H

Ter r yCl ot hHeadbandAct i vewear #TR2184

Fl eeceEar muf fAndHeadband #MR6580 MensShor tSl eev eAc t i v ewear l i ght wei ghts t r et c hymat er i al Mat er i al :84% Ny l on,16% El as t aneKni tJ er s ey Si z es :S-3XL

Fl eeceRever si bl eHeadband #FD7201 Fl eec eRev er s i bl eHeadband f l eec ei ns i de Vel c r oc l os ur e

34

#FD1548 Fl eec eHeadband s i z e:3. 5x 10"wr ap

T er r yCl ot hHeadband madef r om 80% c ot t on20% ny l on

ds/ vewear n a b i Act Head r / d n n o sA f Ap uf m r a E 35


ar e w k r Wo

Ther malLi ni ngQuar t erZi pSweat hshi r t

Unl i nedBi bOver al l

Wat erRepel l entCot t onChor eCoat

#UL2350

Popl i nShor tSl eeveCover al l #PL6843

#WT2346

#TI 3738 Ther mal Li ni ngQuar t erZi p Sweat hs hi r t quar t er z i ps weat s hi r t dur abl ec ot t onpol ybl end waf f l et her mal l i ni ng Ragl ans l eev es Ny l onhal fz i pper Si z es :S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL.

MensShor tSl eeveWor kshi r t

Saf et yVestWi t hZi pperPouch

Unl i nedBi bOv er al l 1 1. 75oz Mul t i pl epoc k et sbr as sr i v et s t r i pl eneedl es t i t c hi ng Adj us t abl es houl ders t r aps br as shar dwar e Thr eepar tf r ontpoc k et Hammerl oop Si z es :S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL

Cot t onDuckWor kmansVest #CT7599

WomensUni f or m Ves

#MT4917 MensShor tSl eev eWor k s hi r t 5. 25oz .35% c ot t on65% pol y es t er Twof r ontf l apbut t onpoc k et s Gener ousf i tac r os ss houl der Hemmeds l eev esVi s awi c k i ng s t ai nr el eas ef i ni s hEx t r al ongt ai l 20l i nemel ami nebut t ons Mat er i al ( s ) :Pol y es t er / Cot t on Si z e:S,M,L,XL,2XL,3XL

#SH8132 Saf et yVes tWi t hZi pperPouc h OneSi z eFi t sAl l Zi pper edPouc h Pouc hSi z e:6"W x61/ 2"H Ves tSi z e:25"W x25"H

Li ght wei ghtWat er pr oofWor kmansGl ov #LV2622

38

Li ght wei ghtWat er pr oofWor k mans Gl ov es c ows pl i tl eat herpal ms l i ght wei ght wat er pr oof I ns ul at ed Si z es :M,L,XL,2XL,3XL.

Cot t onDuc kWor k mansVes t 12oz100% c ot t on duc kv es twat er r epel l ant Ex t r al ar gef r ontpat c hpoc k et s Doubl ei ns i depoc k et swi deneds eam bandsEl as t i c i z edk ni tc ol l ar Heav ydut y#8f r ontz i pper Redes i gnednec kopeni ngs Ex t endedbac kf orex t r awar mt h Si z es :M,L,XL,2XL,3XL,4XL.

WomensUni f or m Ves t Si z e: XL48

#WT5770

ar e kw r Wo

39


s per p i l S y r /Ter s e b o ear/R w k r o W 15Mm Sof tTer r ySl i pper

Pol ycot t onChefHat Di sposabl eUni f or m Cap #DP9325

Pol y c ot t onChefHat 65/ 35Pol y c ot t onPopl i n adj us t abl ev el c r oc l os ur e

#PT5002

Di s pos abl eUni f or m Cap Adj us t abl eHeadband Si z e:1/ c8”W x2”H

Pol yest erMi cr oCheni l l eRobe

12OzCot t onTer r yBat hr obe Pol ycot t onPopl i nBut t onUni f or m Vest #1R8989

#PS9574

Sof t ,embr oi der edt er r ySl i pper 15mm EVAs ol e Si z es :M,L,XL,2XL,3XL,4XL.

Pol y c ot t onPopl i nBut t onUni f or m Ves t 5oz 80/ 20Pol y c ot t onPopl i n Uni s exSt y l i ng 4But t onFr ont 3Poc k et s

#1E5910

Cot t onbat hr obewi t h2pocket 12OzCot t onTer r yVel ourRobe

#CT5922

# 1 E 7 6 8 2

Cot t onbat hr obe Madeof100% Cot t on Sel f mat er i al bel twi t hdoubl ebel t l oops 45"mi dc al fl engt h 2poc k et s Ful l l engt ht r i pl es hear ed Mat er i al s :100% Cot t on 12oz 100% c ot t ont er r yv el ourr obe Sel fl i nedhoodedr obe Longs l eev es r ol l upc uf f s t wopat c hpoc k et s doubl ebel tl oopsands el fbel t

40

Ul t r as of tmi c r oc heni l l er obe madeof100% pol y es t er Si z es :S,ML,XL

#PE9303

Cot t onTer r yFabr i cSl i pper

#CR8868 Vel c r oc l os ur e embr oi der y Sk i dr es i s t ant Was habl e Madeof100% c ot t ont er r yf abr i c

100% 12Ounc eCot t onT er r y Bat hr obe Sel f Mat er i al Bel tWi t hDoubl eBel t Loops 48"Mi dCal fLengt h 2Poc k et s Mat er i al s : 12Ounc eCot t onT er r y

Uni sexPol ycot t onRever si bl eWr ap #UP6351 Uni s exPol y c ot t onRev er s i bl e Wr ap 5oz 80/ 20Pol y c ot t onPopl i n Rev er s i bl eTi eCl os ur e 3/ 4Lengt hSl eev es NoBut t ons 37”Lengt h

s per p i l yS r r e T es/ b o ar/R e w k 41 Wor


ear w r e nd U / as m a j /Pa s e v r Sca

5. 5OzSof tSt r et chJer seyUnder wear

5. 5OzSof tSt r et chJer seyUnder wear

5. 5oz madeofc ot t onands pandexs of t s t r et c hj er s ey wai s t bandandl egopeni ngs Doubl eneedl es t i t c hi ngonl eg openi ngs Si z es :S, M, L, XL

LongFl eeceScar fWi t hOver l ockSt i t

#5R5953

Recycl edPol yest erFl eeceScar ve

4. 3OzJer seyKni tBoxerShor t #4T0984 #5R5953 #LT6930 100% qui c k dr y i ngpol y es t erf l eec e Ant i pi l l f i ni s hf orl as t i ngwear Dy edt omat c hov er l oc ks t i t c h Meas ur es80' x10' c onv er t abl ec or dur oyc ol l ar hoods naps Twodeepf r ontpoc k et s Pl eat edbi s wi ngac t i onbac k Si z es :S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL.

5. 5oz madeofc ot t onands pandexs of t s t r et c hj er s ey wai s t bandandl egopeni ngs Doubl eneedl es t i t c hi ngonl eg openi ngs Si z es :S, M, L, XL

Fl annelPantPaj amaWi t hPocket

Doubl eDr yFi t nessSpor tBr a

Spor t smanRugbySt r i pedKni tScar f

Doubl eDr y 速Fi t nes sSpor t sBr a madeofc ot t onands pandex j er s ey i nnerbr al i ner90% pol y es t er and10% Ly c r aj er s ey medi um c ot t ons uppor twi t hmes h v ent i l at i onpower Si z es :S, M, L, XL

#SF8189 Spor t s manRugbySt r i pedKni t Sc ar f100% ac r y l i ck ni ts c ar f .

4. 3ounc eJ er s eyKni tBox erShor t 100% c ot t on Si z es :2XL,5XL

#DA5907

#FT9388 Fl annel Pantwi t hPoc k et s 100% c ot t on 3. 75ounc ef l annel pant Si z es :2XL,SXL

#RE7287 4. 9ozRec y c l edPol y es t erFl eec e Sc ar f Edgeofs c ar fhasat i nys er gef i ni s h 75% r ec y c l edpol y es t er 25% pol y es t er

Recycl edGl oveWi t hEl ast i ci zedWr i st Sof tAndSt r et chJer seyUnder wear #SR4667 Sof t ,s t r et c hj er s eyUnder wear madeof92% c ot t on/8% s pandex Doubl eneedl es t i t c hi ngatl eg openi ngsandonhem Si z es :S, M, L, XL

42

f r eez erandgar dengl ov es PVCpal m dot t edk ni t 100% r ec y c l edmat er i al s el as t i c i z edwr i s t Si z e:Lar ge

#RS4466

ves s/ t o r l o G h / S xer wear o r e B d / n U amas j a P / ves 43 Scar


cks o S s/ e v o /Gl s t e ngl Si

Tr ueDr yTr ai nerKi dsSi ngl et

Rever si bl eKni tGl ove

Hyper f i tLadi esSi ngl et

#TT9505

Pol yest erWi t hEl ast i cSock

Tr ueDr yTr ai nerKi dsSi ngl et 160gs m Tr ueDr ymes hk ni t 60% Cot t on 40% Cool Dr yPol y es t er

#PK4937

#HT5718

pol y es t erwi t hel as t i cs oc k s madeofpol y es t er ,c ot t on

Hy per f i tLadi esSi ngl et 200gs m j er s eyk ni t 95% c ot t on 5% el as t ane

#RE1574 r ev er s i bl eKni tgl ov e 100% r ec y c l edmat er i al s el as t i c i z edwr i s t s i z e:s mal l

Fl eeceGl oveWi t hZi pper #FR3461 Fl eec eGl ov ewi t hz i pper

Nyl onKneeLengt hTubeSock

Tr ai nerMensSi ngl et #TT9433

Tr ai nerMensSi ngl et 200gs m 100% Cot t on

#NK7027 k neel engt ht ubes oc k swi t h el as t i cmadeofny l onand pol y es t er

Leat herGl oveWi t hPal m Cont empor ar ySt yl eCot t onSock

# L M 6 9 1 3

#CK2881 Cont empor ar ys t y l ec ot t ons oc k s madeofc ot t on,ny l onandl y c r a 2pai rofs oc k s c us hi oneds ol e UVPr ot ec t ed,Ant i mi c r obi al , Wi c k i ngCont empor ar yFi t , Uni s ex

Wel derAndFi r epl aceGl ove s uedec owhi del eat herwel der andf i r epl ac egl ov es f ul l ywel t eds eams ,s oc kl i ni ng

44

#WE3649

Pr emi um s uedec owhi del eat her gl ov es wi t hpal m andt humbpat c h hangupl oopandands hi r r edel as t i c bac k dur abl eandheav ydut ygl ov es

cks o S / ves o l /G s t e ngl 45 Si


es i r o ess c c eA o h /S s e i kt Nec

Thi ckl yPol yest erShoeLace

Pol yNeckt i eWetDye

ShoeLaceWi t hPl ast i cTi ps

WetSi l kNeckt i e #WE5214

#TE0339

Si l kNec k t i e WetDy eTi es Cl ubTi es Uni f or m Nec k wear

#SS2911 Pl ai nweav e-48" l ac eswi t hpl as t i ct i ps

Pol yNeckt i eWoven

FourCol orPr ocessSi l kTi e

Thi c k l yk ni t t ed pol y es t ers hoel ac e s i z ei s38"x3/ 8"

Pol yNec k t i eWetDy e Si z e:55"-57"Long&33/ 4"-37/ 8" Wi de

FourCol orPr oc es sSi l kTi e di gi t al t ec hnol ogy s i l k

ShoeHor nWi t hShoePol i sher #SR1313

#PE2400

#FE4790

Bui l tI nPol i s her ShoePol i s her Handl e Li ght wei ght ShoeCl eaner RoundedCor ner Foot wearAc c es s or y

Fabr i cShoeLace

#PN8825 Pol yNec k t i eWov en Si z e: 55"-57"Long&33/ 4"-3 7/ 8"Wi de

Por t abl eLi ntBr ush #PH9359

#FE1488

Qui ckShi neShoePol i sher #QR8544

46

Qui c kShi neShoePol i s her Nomes sf ac t or y s eal ed s c r ewonc ap r uggedpl as t i cc as e f i t spoc k etorpur s e Shi nes ,pr ot ec t sandpr es er v es l eat herandv i ny l Si z e:21/ 4"x21/ 4"x5/ 8" Di amet er

Por t abl eLi ntBr us h f eeofl i ntandl us t Fol dsi nt oc ompac t por t abl e s hoehor n Si z e:13/ 8"x4"x1/ 2"

Fabr i cShoeLac e Fabr i c Nar r ow St r i ngFas t ener s i z e:45" x 3/ 4"

es i r o s ces c A hoe S / es i kt c e 47 N


es i r o s ces c A hoe S / s t Bel Keyhol eShoeHor n

Dur abl eBel tWi t hBot t l eOpener #DR3924 Bel twi t hdur abl e 11/ 2"mat er i al i nc l udeBot t l eopener andt abopener

#KN8608

Key hol es hoehor n s i z e:51/ 2"x13/ 8

WoodenMul t iPur poseBr ush

MensShoeTr ee

#WH7292

MensShoeTr ees nat ur al ar omat i cc edar Si z e:12"l ong

#ME9536

48

WoodenMul t i Pur pos eBr us h Ul t r aDur abl ePl as t i cBr i s t l es Si l v erFi ni s hSpi k e Wr enc hComf or t abl e Nat ur al Wood ShoeHor n Si z e:8"W X13/ 4"H

s e i r so s e cc A e o h S / s t 49 Bel

Apparel Items Catalog - IGT  

Apparel promotional items