Page 1

S E C U R I T Y

M A N A G E M E N T

B E V E I L I G I N G S T E C H N I E K A L A R M C E N T R A L E B E W A K I N G


HET VERSCHIL TUSSEN VEILIG VOELEN EN ZEKER WETEN:

OVERZICHT


De vraag of uw eigendommen afdoende zijn beveiligd, is wel het laatste waarvan u wakker wilt liggen. Hoe omvangrijk of wijdvertakt uw onderneming ook mag zijn. Hoe complex de routings, hoe talrijk de vestigingen. Intergarde schept inzicht en overzicht. Creëert rust en ruimte om het beste uit uw onderneming te halen. Intergarde maakt het verschil. Het verschil tussen ‘veilig voelen’ en ‘zeker weten’.

B E V E I L I G I N G S T E C H N I E K Geen techniek om de techniek… Maar techniek die in dienst staat Een veelgehoorde ondernemersvraag: hoe kan ik

van de continuïteit van uw onderneming. Dat is beveiligingstechniek

mijn eigendommen, informatiestromen en bedrijfs-

volgens Intergarde. Kwalitatief. Innovatief. Op maat. Zo betrouwbaar

processen zo goed mogelijk beschermen?

als onze oplossingen, zo deskundig zijn onze mensen. Wel zo veilig,

De keuze uit aanbieders en oplossingen is groot.

wel zo zeker.

Zo ook de verleiding tot versnipperde keuzes voor oplossingen en diensten.

A L A R M C E N T R A L E

Intergarde pakt uw beveiligingsvraagstuk integraal

Alarmeren is één. Adequaat verifiëren, afhandelen en opvolgen vergt

aan. Deinst niet terug om de vinger te leggen op

meer. Intergarde vertrouwt op een eigen Particuliere Alarm Centrale

kwetsbare plekken. Gaat gestructureerd te werk.

met ervaren centralisten. Intergarde dóet meer. Is thuis in surveilleren

We overzien en wegen risico’s en kansen.

en beveiligen op afstand. Onderhoudt directe lijnen naar de politie met

Betrekken interne en externe partijen.

Live View. Is vertrouwd met persoonsalarmering. Biedt teleservice en

Met Intergarde houdt u alles in één hand.

nog veel meer. Intergarde: veelzijdig in veilig en zeker.

Ons idee van security management.

B E W A K I N G Veertig jaar actief en onderweg. Intergarde kent een lange historie in het bewaken van andermans eigendommen. Behoort tot de grotere en toonaangevende aanbieders van bewaking en beveiliging in ZuidoostNederland. Is een veelgevraagd totaalleverancier. Gezegend met een uitstekende reputatie als het gaat om innovatie, kwaliteit en zekerheid.


HET VERSCHIL TUSSEN VEILIG VOELEN EN ZEKER WETEN:

SLAGVAARDIGHEID


I N N O V AT I E F Slagvaardig opereren is niet te leren uit kwaliteits-

Tevreden achteroverleunen leidt niet tot marktleiderschap.

handboeken. Slagvaardigheid zit in de cultuur van de

Intergarde reikt hoger. Zoekt voortdurend de slimste beveiliging

onderneming. In het DNA van de mensen.

voor zijn klantenkring. Verbindt de modernste technieken met

Alert reageren. Doortastend ingrijpen.

de beste vaklieden. Verkiest maatwerk boven standaard oplos-

Eigenschappen waarop Intergarde streng selecteert.

singen. Intergarde innoveert technisch ĂŠn bedrijfsmatig. Bundelt kwaliteiten en processen. Slaat de handen ineen met partners als Nimo, Fortas en Polygarde. Intergarde onderhoudt ook de dialoog met hulpdiensten. Staat vooraan bij nieuwe initiatieven, zoals de lancering van Live View door de politie. Intergarde: vooruitstrevend en up-to-date.

D E

J U I S T E

M E N S E N

Surveillanten, monteurs en centralisten. Beveiligers, verkeersregelaars en security hostesses. Intergarde zet de juiste mensen in op de juiste plekken. Medewerkers met specialistische kennis en vaardigheden. Gedegen opgeleid. In het bezit van de juiste papieren. Certificaten voor VCA en bedrijfshulpverlening. Getraind in het gebruik van AED en kleine blusmiddelen. Alles bij elkaar ruim 400 betrokken, gemotiveerde en loyale medewerkers. Het mag gezegd worden: zij ervaren Intergarde als een persoonlijke organisatie met prettige werkomstandigheden en werksfeer.

S N E L L E

R E A C T I E

M V O

&

S O C I A L

R E T U R N

Snel acteren als een situatie daarom vraagt. Resultaatgericht.

Intergarde is maatschappelijk betrokken. Werkt samen met

Proportioneel. Dus afgestemd op de situatie. Kwestie van een

Polygarde om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te

platte organisatie. Korte lijnen. Vaste aanspreekpunten.

leiden tot beveiliger. Dat gebeurt via een werk-leertraject, waarna

De meerwaarde van een eigen alarmcentrale. 24-uurs bereik-

zij doorstromen naar een reguliere functie als beveiliger in

baarheid. Zeven dagen per week. Vergeet onze uitstekende

Nijmegen, Venlo en Maastricht.

dekking niet. Met vestigingen en dienstwoningen in Zuid-

Bewuste keuzes maken we ook voor het milieu. Met surveillance-

oost-Nederland. Van Maastricht tot Nijmegen.

voertuigen uitgerust met Volkswagen BlueMotion Technologies: slimmer, zuiniger en schoner rijden.


HET VERSCHIL TUSSEN VEILIG VOELEN EN ZEKER WETEN:

RUST


G E E N Z O R G E N O V E R U W E I G E N D O M M E N E N O M G E V I N G Wij waken terwijl u slaapt. Wij bewaken en beveiligen terwijl u onderneemt en zakendoet. Zo helder klinkt de belofte van Intergarde. Geen zorgen meer over uw eigendommen, panden en percelen. Voortaan kunt u volstaan met één business partner. Een leverancier die zich onderscheidt met een compleet pakket aan diensten. Met kennis en ervaring op alle vlakken en activiteiten. Uitgevoerd in eigen beheer. Om verzekerd te zijn van de kwaliteit die wij voorstaan. Om blind te kunnen varen op continuïteit in de dienstverlening. En waar het gaat om niet-primaire processen? Daar bouwen en vertrouwen wij op zorgvuldig geselecteerde partners.

B E T R O U W B A A R Intergarde is synoniem voor veertig jaar betrouwbaarheid in beveiligen en bewaken. Niet alleen in Limburg, waar we ons van oudsher thuis voelen. Ook in de rest van ZuidoostNederland zijn we wegwijs geraakt. Sterk vertegenwoordigd in de regio’s. Bekend met het gebied, de bedrijven en de ondernemers. Met wie we doorgaans lange relaties opbouwen. Gericht op samenwerken. Meedenken. Continuïteit bieden. Met uniforme processen op alle locaties. Met vaste en geroutineerde medewerkers. Professionals die zich niet laten verrassen. Intergarde ten voeten uit.

Intergarde creëert rust. Dat betekent ruimte voor u om het beste uit uw onderneming te halen. Daag ons uit, en ervaar het verschil tussen ‘veilig voelen’ en ‘zeker weten’.


Hoofdkantoor

Kantoor Venlo


Withuisveld 18

Venlo Trade Port 


6226 NV Maastricht

Celsiusweg 32 - 58


T 043 - 631 06 31

5928 PR Venlo

F 043 - 631 06 32 info@intergarde.nl Correspondentieadres Postbus 5065 6202 WE Maastricht

www.intergarde.nl

Intergarde Security Management  

Corporate folder van Intergarde.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you