Page 1

Topp leveringstid, Topp produktutvalg, Topp service, Topp pris

Norsk filterprodusent i verdensklasse Det er ikke bare produktkvaliteten som er på topp hos Interfil AS. En omfattende undersøkelse dokumenterer at Norges ledende filterprodusent er best i test også når det gjelder leveringspresisjon og kundeservice.

- Svarene fra undersøkelsen er veldig viktige for oss, sier Tormod Sperstad. Foto: Erik Berg-Johansen

International Norge har utført for Interfil. Undersøkelsen tok detaljert for seg fire hovedområder: Interfil som leverandør, personlig salg og hvordan det utføres, forholdet til kundeservice og andre med kundekontakt, og total tilfredshet. Det ble gitt poeng etter en bestemt skala, og resultatene er, for å si det forsiktig, veldig gode. Gjennomsnittsscoren endte på 8,69 av 10 mulige poeng. Markedssjefen hos Interfil, Tormod Sperstad, oppsummerer det hele med ett ord: verdens-klasse. - Et av de viktigste målene for oss er å ha en kundetilfredshet som er i verdensklasse. Og når vi sier verdensklasse, så er ikke det et begrep vi slenger rundt oss uten grunn. Det er et definert mål som vi har hentet fra Mercuri International sin egen poengskala. Den beste kategorien i denne skalaen er nettopp «world class», eller verdensklasse. Undersøkelsen viser at det er nettopp der vi er, sier Sperstad.

VERDIFULLE SVAR Selv om resultatet er helt i toppsjiktet, så lover markedssjefen at Interfil ikke skal slenge beina på bordet og slå seg til ro med dette. Langt derifra. - Svarene vi får gjennom en slik undersøkelse betyr veldig mye for oss. Ikke bare fordi det er en bekreftelse på at det vi gjør er riktig, men minst like mye fordi analysen av tilbakemeldingene gir oss et godt svar på hva vi kan gjøre for at kundene skal bli enda mer tilfredse med oss. En så detaljert kundetilfredshetsundersøkelse er rett og slett et utrolig godt verktøy som vi kan bruke for å nå et av de viktigste målene våre: høyest kundetilfredshet. Interfil gjennomførte en tilsvarende undersøkelse i 2008. Også den gang var resultatene svært gode, men det er flere ting som gjør at filterprodusenten i Skjåk mener at det er ekstra god grunn til å være fornøyd med resultatene fra den ferske undersøkelsen.

INTERFIL AS 24.05.2013

Topp leveringstid. Topp produktutvalg. Topp produktkvalitet. Topp service. Topp pris. Det er hovedtrekkene i resultatet fra kundetilfredshetsundersøkelsen som Mercuri


Lojale kunder Kundeundersøkelsen viser også at det ikke er spesielt stor grunn til å være pessimistisk med tanke på framtida. Nærmere 60 % av de som spurte mener nemlig at de i åra framover vil kjøpe enda mer enn de gjør nå fra Interfil. Og ikke minst: undersøkelsen viser at kundene er lojale. - Lojalitetsanalysen fra undersøkelsen viser null drop outs. Det er med andre ord ingen av de som svarte som sier de vil slutte å kjøpe kvalitetsproduktene våre. Dette er veldig bra. Spesielt med tanke på at mulige drop outs ofte ligger på ca

Kundeservice: 902 70 077

|

10 % i slike undersøkelser, sier Tormod Sperstad. Det er Mercuri International som har gjennomført undersøkelsen for Interfil. Mercuri har nesten 50 års fartstid som ledende salgsutviklingsfirma i Norge, og har knapt nok sett maken til resultat noen gang. - Jeg har aldri sett noe som er så gjennomgående bra på alle områder. Dette er på pallen. Resultatene Interfil har oppnådd er blant de absolutt beste vi noen gang har sett, sier analytiker Fredd Olsen ved Mercuri International. Fokus på kundene Resultatene har på ingen måte kommet av seg selv. Oppskriften er i følge Tormod Sperstad enkel, men like fullt krevende: det er først og fremst knallhardt arbeid på

E-post: post@interfil.no

|

www.interfil.no

|

alle områder som er nøkkelen til kundeservice i verdensklasse. - Det er menneskene bak de norskproduserte kvalitetsproduktene som er nøkkelen til suksessen. Vi er nærmere 70 engasjerte filtermakere som brenner for produktkvalitet og super service. Med det fantastiske bakteppet vi har i Norges største nasjonalparkkommune, med reine naturressurser og landets reineste luft, påstår vi at vi vet hvordan rein luft skal være. Ved å velge ventilasjonsfilter produsert i Skjåk, kan kundene være trygge på at de får miljøriktige kvalitetsprodukter fra engasjerte mennesker som virkelig bryr seg om kvaliteten på lufta som vi alle puster inn. Resultatene fra kundetilfredshetsundersøkelsen er et godt bevis på at vi når fram med engasjementet vårt, avslutter Sperstad.

www.facebook.com/interfil

|

twitter.com/interfil

INTERFIL AS 24.05.2013

- Vi oppnår en bedre score på absolutt alle områder. I tillegg er svargrunnlaget langt større, faktisk tre ganger så stort som i 2008. Det gjør at vi føler oss ekstra trygge på resultatene.

Profile for Interfil AS

Interfil best på kundeservice  

Ventilasjonsfilterprodusenten Interfil AS i Skjåk er i verdensklasse når det gjelder service. Det viser en omfattende undersøkelse som Mercu...

Interfil best på kundeservice  

Ventilasjonsfilterprodusenten Interfil AS i Skjåk er i verdensklasse når det gjelder service. Det viser en omfattende undersøkelse som Mercu...

Profile for interfil
Advertisement