Page 1

Aanbod cultuureducatie primair onderwijs

2017-2018

SAMENGESTELD DOOR:


Inhoudsopgave Even voorstellen

3

Jaarplanning 4 Wat kunnen wij voor scholen betekenen?

6

Tips & tricks

7

Kunstmenu 8 CmK 9 Leerlijn Muziek

10

Leerlijn Literatuur

11

Leerlijn Erfgoed

12

Leerlijn Theater

16

Aanbod 17

2

Muziek

18

Theater

27

Mediawijsheid

33

Voorstellingen

39

Beeldend

46

Literatuur

53

Dans

69

Erfgoed

75

Naschools

80

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


Even voorstellen… In deze brochure vindt u alle informatie die u moet weten over CultuurPunt Ede. CultuurPunt Ede is de naam voor het punt van waaruit bemiddeld wordt, door cultuurmakelaars, voor het primair onderwijs in de Gemeente Ede. Gemeente Ede verleent aan Stichting Cultura subsidie om cultuureducatie bij de Edese scholen gestalte te geven. Cultura heeft om die reden het CultuurPunt in het leven geroepen om onafhankelijk te faciliteren. De cultuurmakelaars bezoeken de scholen en ondersteunen de interne cultuurcoördinatoren bij het maken van hun kunst- en cultuurbeleid en bij het vormgeven van de activiteiten die passen binnen de leerlijn kunstzinnige oriëntatie. De inzet van de cultuurmakelaars kost u niets. De makelaars gaan in gesprek met de aanbieders en stellen kwaliteitsnormen vast om de kwaliteit van het aanbod te kunnen bewaken. Visie Het CultuurPunt ziet cultuureducatie niet zozeer als apart vak; cultuureducatie is het pakket wat een school kan aanbieden aan kinderen, om een fundament te leggen voor de culturele ontwikkeling. Cultuureducatie leert kinderen ook vaardigheden van de 21e eeuw, die essentieel zijn voor het adequaat functioneren in een snel veranderende maatschappij. Missie Het doel van het CultuurPunt is zoveel mogelijk kinderen op en via school in aanraking te laten komen met cultuur- en kunsteducatie in diverse disciplines en vormen. De Cultuurmakelaars: Met u als ICC-er, directie en groepsleerkracht willen we graag samenwerken om cultuureducatie op school vorm te geven. Dat kan variëren van bemiddeling tussen uw vraag en aanbod van cultuur­ instellingen in de regio tot het helpen bij het ondersteunen bij het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn kunstzinnige oriëntatie. Lieke Nellestein Cultuurmakelaar Voor mij is kunst en cultuur een verrijking en het verbindt mensen. Op school krijgen veel kinderen  de eerste en soms zelfs de enige kennismaking met kunst en cultuur. Het is daarom ook belangrijk om diversiteit en kwaliteit aan te bieden, de eerste indruk kan bepalend zijn! Graag zet ik mij in om de scholen in Ede hierbij te helpen! Els van de Groep Cultuurmakelaar Cultuureducatie: het stimuleert het creatieve proces bij kinderen. Ook draagt het bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Vanuit mijn ervaring als leerkracht weet ik hoe belangrijk dit is. Kunst, muziek, erfgoed, literatuur: ze leveren de zo broodnodige 21e -eeuwse vaardigheden waar ook de kernvakken van profiteren.

Lieke Nellestein

Els van de Groep

lnellestein@cultura-ede.nl

evdgroep@cultura-ede.nl

0318 - 672 871

0318 - 672 810

06- 3177 4070

06 - 5785 2786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

3


Belangrijke data 2017/2018 AUGUSTUS 18 – 26 augustus

Heideweek Ede

26 augustus

Oud Lunterse dag

23 augustus

Vlegeldag Bennekom

30 augustus

Nieuwsbrief 1 CultuurPunt

SEPTEMBER 6 september

ICC bijeenkomst CultuurPunt - thema: CMK: Cultuureducatie Met Kwaliteit

9 september

Open monumentendag

10 september

Open monumentendag

16 september

Airborne luchtlandingen Ginkelse Heide

19 september Prinsjesdag 21 september

Internationale dag van de Vrede

OKTOBER 1 – 31 oktober

Christelijke Kinderboekenmaand - thema: Bibbers in je buik

4 – 15 oktober

Kinderboekenweek - thema: Griezelen

5 oktober

Dag van de leraar

7 & 8 oktober

Weekend van de wetenschap

14 – 22 oktober

Sprookjesfestival Arnhem

NOVEMBER 8 november

Nieuwsbrief 2 CultuurPunt

11 november

Sint Maarten

11 november

Internationale dag van de wetenschap

20 november

Internationale dag voor de rechten van het kind

DECEMBER 5 december Sinterklaasfeest 10 december Wereldlichtjesdag JANUARI 24 januari

Nationale voorleesontbijt

25 januari Gedichtendag 28 januari

Nationale Holocaustherdenknig

24 januari – 3 februari Nationale voorleesdagen FEBRUARI 2 februari

Warme truiendag

7 februari

Nieuwsbrief 3 CultuurPunt

11 – 13 februari Carnaval 14 februari Valentijnsdag

4

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


MAART 1 maart

Nationale complimentendag

21 maart

Nationale boomfeestdag

APRIL 11 april

ICC bijeenkomst CultuurPunt

20 april Koningsspelen 21 april Wereldcircusdag 27 april Koningsdag MEI 4 mei

Nationale dodenherdenking

5 mei

Nationale bevrijdingsdag

12 mei

Nationale molendag

16 mei

Nieuwsbrief 4 CultuurPunt

JUNI 1 juni

Internationale dag van het kind

13 juni

Nationale buitenspeeldag

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

5


Wat kunnen wij voor scholen betekenen? CultuurPunt Ede zet haar kennis in voor een breed spectrum binnen het onderwijs: van een workshop drama tot aan een jaren durende samenwerking voor de leerlijn muziek, erfgoed, literatuur en/of theater. Van een feestelijke dag voor een jubileum tot aan jaarlijks terugkerende bezoeken aan een erfgoedinstelling. Ook bij advies op maat rondom beleid- en visievorming op scholen is CultuurPunt Ede de juiste (onafhankelijke) sparring partner. Graag komen we langs om wensen en ideeën persoonlijk te bespreken. CultuurPunt Ede biedt ondersteuning bij het opzetten en/of verdiepen van de leerlijn kunstzinnige oriëntatie in praktische zin. CultuurPunt Ede kent veel kennis- en expertise centra op het gebied van cultuureducatie; met die kennis kunt u op school uw voordeel doen. Al jaren investeert CultuurPunt Ede in een goede samenwerking met aanbieders die een bewezen kwalitatief aanbod hebben. Van bibliotheek tot het Kunstencentrum, van museum tot aan de Djembé-docent: CultuurPunt Ede weet waar zij voor in te zetten zijn. Elk project is uniek, ook bij het inzetten van bekende aanbieders en kunstenaars. Bij elke vraag van een school worden specifieke vragen rondom het aantal leerlingen, type school, identiteit en doel van de educatie met de aanbieders besproken. Op die wijze zorgt CultuurPunt Ede voor maatwerk in cultuureducatie. Cultuureducatie is nauw verbonden met 21-eeuwse vaardigheden: door actief, receptief en reflectief met kunst en cultuur bezig te zijn, leren kinderen deze nodige vaardigheden. Dit sluit nauw aan bij mediawijsheid; daarom investeert CultuurPunt ook in een goede samenwerking met de Mediacoach van de bibliotheek. CultuurPunt kan samen met u kijken naar de vragen die bij de school en ouders leven; de mediacoach kan naar aanleiding van die inventarisatie met u een programma voor de school opzetten en uitvoeren. Heeft u vragen rondom: leesbevordering, omgaan met social media, muziek in de klas, drama/toneel, beeldende kunst, dans of erfgoed? Wij bedenken een passend aanbod. De inzet van de Cultuurmakelaars kost u niets!

Afsprakenroute: 1 U mailt of belt met één van de cultuurmakelaars 2 De cultuurmakelaar maakt met u een afspraak voor een bespreking 3 In de bespreking worden uw wensen vastgesteld 4 De cultuurmakelaar gaat voor u een passend aanbod samenstellen 5 Vervolgbespreking met voorstel aanbod 6 De Cultuurmakelaar gaat voor u het afgesproken aanbod regelen

6

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


Tips & Tricks Hoe gebruikt u deze gids Deze gids voorziet in een groot aanbod: Kunstmenu, Cultuur met Kwaliteit (CmK) en de daarbij horende leerlijnen erfgoed, muziek, literatuur en theater en aanbieders in de kunstdisciplines theater, literatuur, muziek, erfgoed, beeldend, drama, dans en mediawijsheid. Blader door deze gids. Ziet u iets wat u aanspreekt of waar u vragen over heeft, neem dan gerust contact op met CultuurPunt Ede. Het aanbod sluit aan bij de doorgaande leerlijnen kunstzinnige oriÍntatie. Misschien wilt u een project op uw school. Of een meerjarenplan opstellen. Dit kan allemaal. Zelfs als het niet in de gids vermeld staat. CultuurPunt adviseert u hierover vrijblijvend. Onze Cultuurmakelaars staan voor u klaar! Bezoek onze ICC – inspiratiedagen!! Twee keer per jaar organiseert CultuurPunt Ede een inspriratiemiddag voor ICC-ers en leerkrachten. Tijdens deze middagen willen we u op de hoogte brengen van de meest recente ontwikkelingen, u inspireren, handvatten bieden voor cultuureducatie en elkaar ontmoeten. U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen! Via onze nieuwsbrief kunt u zich aanmelden. Nieuwsbrief Vier keer per jaar verschijnt onze digitale nieuwsbrief. Ook versturen wij regelmatig een nieuwsflits om u direct op de hoogte te brengen van interessant aanbod. Zo was er vorig jaar een gratis voorstelling van Kwatta via de nieuwsflits aangekondigd. Deze was snel vol! Dus wilt u niets missen op het gebied van cultuureducatie? En wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen en aanbod? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief via: lnellestein@cultura-ede.nl.

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

7


Kunstmenu Het CultuurPunt organiseert, samen met de Bibliotheek Cultura en het Kunstencentrum, jaarlijks terugkerende evenementen voor een specifieke doelgroep. Op het Kunstmenu staat onder andere het volgende aanbod: FEEST! De kleuters bezoeken de bibliotheek in de buurt (maar het feest kan ook op school plaatsvinden) en maken spelenderwijs kennis met de bibliotheek én met het maken van muziek. Het programma begint met een verhaal (Bijna Jarig van Imme Dros) over Ella, die per ongeluk haar verjaardags­cadeautje vindt. Tijdens het vertellen van het verhaal door de bibliotheekmedewerker wordt bijpassende muziek gespeeld door de muziekdocent. Aan het eind van het verhaal leren de leerlingen een feestelijk liedje. Na het verhaal wordt de groep in tweeën gesplitst. Om de beurt spelen de groepen met het begrip toonladder en leren in de andere activiteit meer over wat je in een bibliotheek kunt doen. Afsluitend zingen we met zijn allen nogmaals het liedje. Als dat geen feest is! Bibliotheekbezoek Leerlingen uit groep 3 en groep 6 worden ieder schooljaar uitgenodigd om een bezoek aan de bibliotheek te brengen. In groep 3 maken de kinderen aan de hand van een prentenboek een speurtocht door de bibliotheek en leren op deze manier waar zij de voor hen geschikte boeken kunnen vinden. In groep 6 staat het vinden van informatie voor spreekbeurten en werkstukken centraal. Ook spelen de leerlingen een spel, waarbij ze een geheime code moeten kraken om het juiste boek in de digitale catalogus en in de kasten te vinden. Tijdens beide bezoeken is er tijd om boeken te lenen. Ook andere groepen dan groep 3 en 6 kunnen een bezoek aan de bibliotheek brengen. MOEF MOEF is een interactieve muziekvoorstelling voor de groepen 5 en 6, maar combinatieklassen 4-5 of 6-7 zijn uiteraard ook van harte welkom. Door deel te nemen aan de workshop en de interactieve voorstelling van MOEF worden leerlingen muzikaal geprikkeld. Door actief te zingen, te luisteren en muziek te maken komen ze in aanraking met verschillende muziekstijlen. MOEF sluit aan op de belevingswereld van de kinderen en draagt bij aan de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie. Klassiek met de Klas Kinderen van groep 7 en 8 (en combinatieklassen 6-7) maken spelenderwijs kennis met klassieke muziek en het orkest. Ze krijgen een les in de klas van een muziekdocent en bezoeken een inhoudelijk aansluitende voorstelling in Cultura. Klassiek met de Klas wil de nieuwsgierigheid naar klassieke muziek en het orkest prikkelen. Het programma sluit goed aan op de belevingswereld van de leerlingen en draagt bij aan de kerndoelen kunstzinnig oriëntatie. Wilt u hieraan deelnemen of heeft u andere wensen? Neemt u dan contact op met CultuurPunt Ede.

8

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


CMK In de jaren 2013-2016 ontving Cultura via het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Gemeente Ede subsidie om een doorgaande leerlijn op het gebied van cultuureducatie te ontwikkelen en uit te voeren. Na vier jaar hard werken zijn er drie leerlijnen uitgekomen die we in de volgende pagina’s met trots aan u presenteren: de leerlijnen Muziek, Literatuur en Erfgoed. Er is nog meer goed nieuws want in 2017 – 2020 ontvangt Cultura wederom subsidie om deze leerlijnen verder te ontwikkelen en om bij u op school in te zetten. Nieuw tot de mogelijkheden hoort ook de leerlijn Theater! Benieuwd of we ook één of meerdere van deze leerlijnen bij u op school kunnen inzetten. We komen graag bij u op school langs om de mogelijkheden te bespreken.

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

9


Leerlijn Muziek Muziek heeft een positieve werking. Het stimuleert de empathische vermogens en kinderen gaan er zelfs beter door presteren. ‘Muziek moet terug in het onderwijs’, aldus professor Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie en bewegingswetenschappen, die hier dan ook onvermoeibaar voor blijft pleiten. ‘Het luisteren naar muziek, maar vooral het maken van muziek draagt enorm bij aan de ontwikkeling van het brein.’ Ook koningin Máxima zet zich sterk in voor meer muziek op school. Maar muziek luisteren, maken en begrijpen is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, het is ook gewoon hartstikke leuk! Vaak horen we in het onderwijs: ik heb niets met muziek, ik voel me niet competent genoeg om les te geven, ik kan niet zingen. De aangeschafte muziekmethoden blijven vaak in de kast staan. Of: als er tijd tekort is, verdwijnt muziek als eerste van het rooster. Zelf genieten we wel van muziek, maar muziek geven aan kinderen… is een vak apart. Muziek in de Klas (MIK) Cultura ontwikkelde daarom de leerlijn Muziek in de Klas (MIK), een vierjarig traject dat bestaat uit uitdagende muzieklessen voor leerlingen, waarbij ook de groepsleerkracht wordt gecoacht zodat hij of zij uiteindelijk vol vertrouwen zelfstandig muzieklessen kan verzorgen. Muziek in de Klas is ontwikkeld voor groep 3 tot en met 8 en biedt per jaar achttien lessen aan, verdeeld over drie modules van zes. In het eerste jaar verzorgt de MIK-docent per module de eerste vijf lessen. De zesde les wordt door de groepsleerkracht gegeven. In de daaropvolgende drie jaar verschuift deze balans: de groepsleerkracht gaat steeds meer muzieklessen verzorgen en de MIKdocent verandert meer en meer in een MIK-coach en MIK-adviseur. Muziek in de Klas zorgt ervoor dat leerlingen zich ontwikkelen op het gebied van zang, ritmiek, luistervaardigheid, presentatie en muzieknotatie. Klassen zijn in de MIK-lessen vaak bezig met samenwerkingsprocessen: elkaar de ruimte geven en naar elkaar luisteren. Maar samen zingen en muziek maken zorgt ook voor veel plezier en kanaliseert verschillende emoties. Leerlingen worden dan ook sociaal-emotioneel sterker en worden bovendien gestimuleerd om ook in hun vrije tijd met muziek aan de slag te gaan. De groepsleerkracht krijgt door middel van deze leerlijn veel handvatten aangereikt om zelf muziekles te geven. De eventuele aanwezige drempels worden verlaagd door bijvoorbeeld de eigen zangstem te leren gebruiken en ritmische vaardigheden te ontwikkelen. Groepsleerkrachten krijgen inzicht in hoe een muziekles georganiseerd kan worden, bijvoorbeeld wat betreft materialen, dirigent­ gebaren en grafische instructies. Slechts voor € 5,- per leerling kan deelgenomen worden aan deze leerlijn. Er kan een beperkt aantal scholen deelnemen. Heeft u vragen over deze leerlijn? Neem dan contact op met Rutger Schehrer (coördinator Muziek Primair Onderwijs) via rschehrer@cultura-ede.nl. Hij helpt u graag verder.

10

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


Leerlijn Literatuur Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. En kinderen die plezier hebben in lezen, lezen (natuurlijk!) meer. Daarom zet de leerlijn Literatuur in op leesbevordering op school én thuis, met een aanbod voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Want: it needs a village to raise a child. Of – zeer vrij vertaald – kinderen laten lezen doe je samen. De leerlijn Literatuur start met de leerkrachten. Twee of meer leerkrachten per school volgen de cursus Open Boek en worden daarmee opgeleid tot leescoördinator. In de cursus Open Boek leren zij meer over de genres in de jeugdliteratuur, de relatie tussen technisch en begrijpend lezen en leesbevordering, het organiseren ven een boekenkring, zinvol werken met informatieve boeken, het opstellen van een leesplan en motiveren van het team. Na de cursus en het maken van het leesplan, volgen gesprekken tussen de Bibliotheek en de school. Omdat elke school anders is, zullen de wensen voor de invulling van de leerlijn literatuur ook verschillen. Scoren uw leerlingen laag op woordenschat? Of zoekt u naar creatieve(re) vormen voor boekbesprekingen in de klas? Wilt u advies over het verjongen van uw schoolcollectie? Of zou u een betere aansluiting willen tussen uw lesmethoden en het kiezen van boeken? Alles is mogelijk. Samen met u maken we een meerjarenplan waarbij uw school en de bibliotheek nauw gaan samenwerken. Uitgangspunt hierbij is dat binnen de leerlijn Literatuur aanbod is voor leerkrachten, leerlingen én ouders. Want plezier hebben in lezen stopt niet als de schoolbel gaat. Heeft u vragen over deze leerlijn? Neem dan contact op met Linda Vogelesang (coördinator Leerlijn Literatuur) via lvogelesang@cultura-ede.nl. Zij helpt u graag verder. aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

11


Wat deden deze mensen? Wat is er gebeurd op de plek waar ik woon? Wie woonden er lang geleden in Ede?

Leerlijn Erfgoed Het verhaal van Ede! Wat is er gebeurd op de plek waar ik woon? Wat bindt ons? Wie woonden er lang geleden in Ede? Wat deden deze mensen? Hoe was het om toen kind te zijn? Deze vragen komen onder meer aan bod bij erfgoededucatie. Het draagt bij tot het cultureel bewustzijn van kinderen! We hebben een leerlijn ontwikkeld die er voor zorgt dat de leerlingen in het basisonderwijs ieder jaar in aanraking komen met authentiek erfgoed en bijbehorende verhalen uit de gemeente Ede. De leerlijn vertelt het verhaal van Ede. Het maakt de geschiedenis van de eigen omgeving zichtbaar. We leren de kinderen erfgoed waar te nemen, te herkennen, te verklaren en te waarderen. De leerlijn kun je zien als een kapstok waaraan cultuureducatie en lessen erfgoed of geschiedenis kunnen worden opgehangen. Het plaatst de unieke geschiedenis- en erfgoedthema’s van de Gemeente Ede in een doorgaande leerlijn voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. Het is een doorlopend programma waarin is nagedacht over wat, wanneer en hoe de leerstof wordt aangeboden. Het zorgt voor een goede ordening en verdeling van de leerstof, sluit aan bij wat eerder geleerd is en kent didactisch steeds dezelfde opbouw. Het geheel is voorzien van duidelijke leerdoelen, de afstemming op het curriculum van het onderwijs en bevat kant-en-klare lessen, inclusief digitale bijlagen. De lessen in de leerlijn zijn opgezet volgens de drie-lessen-structuur waarmee een volwaardig leerproces wordt gerealiseerd: activeren van voorkennis, beleven van erfgoed en reflectie. In de middelste kernles beleven de leerlingen het erfgoed. Het leereffect wordt verdiept en verbreed door de eerste en derde les. Iedere lessenserie heeft betekenisvolle opdrachten en suggesties voor differentiatie en verdieping. De kracht van erfgoededucatie is dat het taalactiviteiten, burgerschapsvorming, historische en geografische vaardigheden en onderdelen uit de cultuureducatie aan elkaar koppelt. Deze speciaal voor Ede ontwikkelde leerlijnen kun je vinden op www.edetoenennu.nl Kijk snel en laat je inspireren. Thema’s onderbouw (groep 1 t/m 4) De onderbouw kent binnen het verhaal van Ede vier thema’s. Ieder thema heeft een lessenreeks dat als volgt is opgebouwd: In de klas – voorkennis activeren Op bezoek – kernles: erfgoed beleven In de klas – afsluiting: reflecteren, ordenen en samenvatten

12

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

Hoe was het om toen kind te zijn?


Verzamelen en bewaren – bijzondere verzamelingen en collecties in Ede De kinderen maken kennis met de begrippen verzamelen & bewaren, vroeger en nu, museum, collectie en waarde. Wat verzamelen kinderen zelf? Willen ze dat bewaren voor later? En waarom? Kennen kinderen bijzondere verzamelingen in Ede. En wat is het verhaal erachter? Gaat het over degene die het bewaard heeft, over vroeger tijden of over de plaats waar het is gevonden. Welke verhalen horen bij hun eigen verzamelingen, of bij de verzamelingen die je in de musea in Ede kunt vinden. De kinderen krijgen de opdracht iets te zoeken wat ze heel bijzonder vinden en voor later willen bewaren. Ze mogen dit mee naar school nemen (er is een ouderbrief beschikbaar). Met de kernles wordt een bezoek gebracht aan een museum in Ede. De kinderen zien verzamelingen en kunnen ze onderzoeken. In de afsluitende les wordt aan de hand van de meegenomen voorwerpen gesproken over de verzamelingen. Ook wordt een terugkoppeling gemaakt naar het museumbezoek. Als afsluiting wordt een museum in de klas gemaakt! Monumenten - molens In deze lessenreeks maken de kinderen kennis met de begrippen vroeger en nu, monument en molen. Ze onderzoeken hun omgeving op bijzondere gebouwen, waaronder molens. Met behulp van praatplaten en kaarten (digitaal aanwezig in de lessenreeks) wordt in de eerste les de voorkennis geactiveerd: wat is een molen, hoe herken je een molen, hoe werkt een molen en waar in Ede kun je molens vinden. Met de kernles brengen de kinderen een bezoek aan één van de molens in Ede. Ze ervaren en beleven wat het werk op een molen inhoud. Ze maken o.a. kennis met de techniek. In de laatste les worden de tekeningen die de kinderen hebben gemaakt besproken. Het proces van graan tot brood wordt verbeeld door de beroepen die daarvoor nodig zijn. Tot slot maken de kinderen zelf een windmolentje (zie bijlage 6 van deze lessenreeks). Voorwerpen en gebruiken - leven in de tijd van toen De kinderen maken kennis met de begrippen vroeger en nu, tijd en tijdlijn. De kindertijd van opa en oma wordt gebruikt om de begrippen te illustreren en te onderzoeken. Door een bezoek te brengen aan een museum dat aansluit bij dit thema kunnen de leerlingen De tijd van toen ervaren en beleven. We hebben het hierbij ruwweg over de periode van 1890 tot circa 1950. Cultuurhistorisch landschap – bos en heide op de Veluwe De kinderen maken kennis met de begrippen vroeger en nu, tijd, tijdlijn, landschap, bos en heide. Het landschap van de Veluwe wordt gebruikt om veranderingen in het landschap te illustreren en te onderzoeken. Hoe ziet het landschap eruit? Waardoor is dat gekomen? Door een bezoek te brengen aan Het Nationaal Park De Hoge Veluwe kunnen de leerlingen Bos en Heide op de Veluwe ervaren én beleven.

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

13


Wat deden deze mensen? Wat is er gebeurd op de plek waar ik woon? Wie woonden er lang geleden in Ede?

Thema’s Bovenbouw (groep 5 t/m 8) De bovenbouw kent binnen het verhaal van Ede 4 thema’s. Ieder thema heeft een lessenreeks dat als volgt is opgebouwd: In de klas – voorkennis activeren Op bezoek – kernles: erfgoed beleven In de klas – afsluiting: reflecteren, ordenen en samenvatten Verzamelen en bewaren – bijzondere verzamelingen en collecties in Ede Achter veel verzamelingen gaan verhalen schuil: over degene die het bewaard heeft, over vroegere tijden of over de plaats waar voorwerpen uit de verzameling zijn gevonden. Welke verhalen horen er bij jouw verzameling? En welke verhalen horen er bij de verzamelingen in Ede? Wat maakt een verzameling waardevol? Of juist waardeloos? De leerlingen gaan bij dit thema op ontdekkingstocht en leren dat achter verzamelingen mooie verhalen liggen. Ook hun eigen verhaal of uit hun directe omgeving komt hierbij aan bod. Deze verhalen zorgen ervoor dat geschiedenis betekenis krijgt. Bij de te bezoeken musea kan uit verschillende onderwerpen worden gekozen: van kleren maken de vrouw tot filosoferen! Monumenten in Ede Monumenten vertellen iets over vroeger. Een oud kasteel kan iets vertellen over hoe mensen vroeger leefden. Een molen vertelt over hoe mensen vroeger zonder elektra machines in beweging kregen. Deze verhalen maken een monument waardevol. Bijzondere monumenten geven je oneindig veel stof tot nadenken: over geschiedenis, over makers en gebruikers en… over jezelf! De leerlingen gaan bij het erfgoedthema monumenten dieper in op termen als monument, architectuur en functie, en vroeger en nu. Doordat de leerlingen een bezoek brengen aan het monument, raken ze vertrouwd met de term en betekenis monument. Ze ontdekken dat het een gebouw kan zijn, maar ook verschillende typen gebouwen. Maar het allerbelangrijkste dat monumenten een verhaal hebben. De monumenten in de gemeente Ede zijn hierbij uitgangspunt. Militair erfgoed in Ede Het Militair erfgoed in de gemeente Ede is duidelijk zichtbaar: kazernes, herdenkingsmonumenten en zelfs een Canadese tank. Het zijn tastbare restanten van oorlogen waar ook Ede mee te maken had. Aan het Edese militaire erfgoed zijn verhalen verbonden over militairen in opleiding, vluchtelingen, mensen in verzet en verhalen over vrede en vrijheid. Tijdens de behandeling van dit erfgoedthema gaan leerlingen dieper in op de termen als oorlog en vrede, kazernes, vluchtelingen, garnizoensstad, WOI, WOII en vroeger en nu. De leerlingen ontdekken

14

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

Hoe was het om toen kind te zijn?


dat sporen van oorlog in hun directe omgeving aanwezig zijn. Ze brengen een bezoek aan een locatie zoals bijvoorbeeld de kazernes waarbij ze direct geconfronteerd worden met de verhalen van oorlog en vrede in hun eigen leefomgeving. Ze maken kennis met gewone mensen zoals zijzelf, die in oorlogstijd voor dilemma’s kwamen te staan. Het Militair erfgoed in de gemeente Ede is hierbij uitgangspunt. Archeologische vondsten in Ede Tijdens dit erfgoedthema gaan de leerlingen dieper in op termen als archeologie, Celtic fields, grafheuvel, ijzertijd, Steentijd en vroeger en nu. De leerlingen brengen een bezoek aan een archeologische vindplaats. Ze raken vertrouwd met de term en betekenis van archeologie. Ze ontdekken dat in hun directe leefomgeving in het landschap directe sporen van een ver verleden aanwezig zijn. En dat er in de grond nog veel meer te vinden is. Deze restanten roepen vragen op. Hoe leefden de mensen toen? Hoe zag hun huis eruit en hoe hielden ze zichzelf warm? Dankzij de archeologische vondsten worden sommige vragen beantwoord. Maar het roept ook nieuwe vragen op. Heeft u een keuze kunnen maken uit één van bovenstaande thema’s? Dan kunt u op www.edetoenennu.nl de docentenhandleiding raadplegen. In deze interactieve reader vindt u onder “voorbereiding”instructies over aanpak (p.3) en het onderstaande stappenplan (p.4): 1. Bekijk het educatieve aanbod van de instellingen (zie Op Bezoek). Welke instelling of locatie wilt u bezoeken in het kader van het gekozen thema? 2. Vraag het lesmateriaal op bij de erfgoedinstelling van uw keuze of download het via www.edetoenennu.nl /instellingen/. Plan het bezoek via leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl. 3. Behandel de voorbereidende les uit het lesmateriaal van de erfgoedinstelling van uw keuze. 4. Ga op bezoek bij de erfgoedinstelling of locatie van uw keuze. 5 Behandel de afsluitende les uit het lesmateriaal van de erfgoedinstelling van uw keuze. 6. Gebruik bij stap 3 t/m 5 de interactieve reader voor verdieping, informatie en inspiratie. Heeft u vragen over deze leerlijn? Neem dan contact op met Els van de Groep(coördinator leerlijn Erfgoed) via evdgroep@cultura-ede.nl of leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl. Zij helpt u graag verder.

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

15


Leerlijn Theater Op school wordt altijd wel theater ingezet. Is het niet omdat de musical van groep 8 gerepeteerd moet worden, dan is het wel omdat er een kerststukje wordt geoefend of een leuke presentatie wordt gemaakt voor het einde van het schooljaar. Theater/Drama is dan altijd wel een onderdeel hiervan. Maar of elke leerkracht zich echt zelfverzekerd voelt om dit te geven en of de leerling echt iets extra’s leert op het gebied van theater is de vraag. Met de leerlijn theater gaan we daar verandering in brengen! Vanaf komend schooljaar kunnen scholen hieraan deelnemen en zorgen voor meer theater in de klas en goede scholing voor de leerkracht! Inhoud van de leerlijn theater • Theatervoorstelling voor de leerlingen en leerkrachten; • 6-tal theaterworkshops per klas; • 3 deskundigheidsbevorderingstrainingen voor de leerkracht, met als onderwerpen:

- Tips en tricks in het reflecteren met je klas op een theatervoorstelling;

- Hoe geef ik zelf een goede theaterles in mijn klas;

- Hoe sluit ik met theater aan bij andere schoolvakken.

Slechts voor € 5,50 per leerling kan deelgenomen worden aan deze leerlijn. Er kan een beperkt aantal scholen deelnemen. Heeft u vragen over deze leerlijn? Neem dan contact op met Lieke Nellestein (coördinator leerlijn Theater) via lnellestein@cultura-ede.nl. Zij helpt u graag verder.

16

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


Aanbod cultuureducatie MUZIEK 18-26 THEATER 27-32 MEDIAWIJSHEID 33-38 VOORSTELLINGEN 39-45 BEELDEND 46-52 LITERATUUR 53-68 DANS 69-74 ERFGOED 75-79 NASCHOOLS 80-83

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

17


muziek

Muziekworkshop Boem boem, boembuis Boembuizen (boomwhackers) zijn plastic buizen op toonhoogte. We spelen er ritmes op, leren een indianenlied met boembuisbegeleiding, we maken een ‘kampvuur’ en eindigen met een Cowboyen Indianenbewegingsspel. De activiteiten worden aangepast aan het niveau van de kinderen. Ook workshops rondom andere thema’s zijn mogelijk zoals blokfluiten, seizoenen, andere landen en weerbericht.

Discipline

Muziek

Aanbieder

Muziekcentrum Harlekijntje

Duur activiteit

40 minuten

Datum

Hele jaar mogelijk

Groepsgrootte

Maximaal 30 leerlingen

Begeleiding

Groepsleerkracht

Locatie

Op locatie aanvrager, gymzaal, speelhal

Educatief materiaal

-

Aansluiting schoolvakken

Muziek, Natuur & Techniek

Kosten

1 groep € 90,2 groepen € 150,3 groepen € 210,4 groepen € 250,-

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

18

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


Muziekworkshop Flierefluiter muziek

Blokfluit saai? Helemaal niet! De docent komt met 6 blokfluiten – in prachtige hoezen – van piepklein tot reuzengroot. Ze kan er zelfs slangen mee bezweren! Kleuters doen bewegingsspel bij de verschillende fluiten en spelen mee op ritme-instrumenten. Groep 4 en 5 leren een muziekstukje spelen op fluiten. Ook workshops rondom andere thema’s zijn mogelijk zoals boembuizen, seizoenen en andere landen.

Discipline

Muziek

Aanbieder

Muziekcentrum Harlekijntje

Duur activiteit

40 minuten

Datum

Hele jaar mogelijk

Groepsgrootte

Maximaal 30 leerlingen

Begeleiding

Groepsleerkracht

Locatie

Op locatie aanvrager, gymzaal, speelhal

Educatief materiaal

-

Aansluiting schoolvakken

Muziek, Natuur & techniek

Kosten

1 groep € 90,2 groepen € 150,3 groepen € 210,4 groepen € 250,-

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

19


muziek

De harmonie daar zit muziek in De Harmonie biedt muziek voor iedereen. Een lespakket voor alle leerlingen van de basisschool (van kleurplaten tot noten leren lezen) met de mogelijkheid om orkestleden op bezoek te krijgen die uitleg geven over muziek en instrumenten. Ze laten dan natuurlijk ook wat horen en geven leer­lingen de kans om zelf wat instrumenten uit te proberen. Een leuke middag voor alle kinderen die iets met muziek willen of gewoon lekker willen genieten.

Discipline

Muziek

Aanbieder

De Harmonie

Duur activiteit

In overleg (1–2 uur)

Datum

In overleg

Groep

5 t/m 8

Groepsgrootte

In Overleg

Begeleiding

Leerkracht

Locatie

 p school of in De Kei O (muziekgebouw de Harmonie aan de Peppelensteeg)

Educatief materiaal

Nee

Aansluiting schoolvakken

Kunstzinnige Oriëntatie

Kosten

Gratis (een bijdrage aan De Harmonie wordt op prijs gesteld)

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

20

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


Klankverbeelding muziek

Klankverbeelding oftewel hoe kun je muziek (laten) zien in plaats van (laten) horen? In deze workshop maken kinderen kennis met het gedachtegoed van avant-gardecomponist John Cage (19121992). Zij leren muziek te horen in geluiden, stilte én toeval uit de omgeving en alledaagse voor­ werpen, maar ook om daar muziek in te zien. Ook zonder notenschrift kan de taal waaruit muziek bestaat zichtbaar gemaakt worden. In zogenaamde grafische partituren wordt muziek weergeven in beeld. Hoe dat eruit ziet en hoe dat geïnterpreteerd wordt is voor iedereen anders. Kinderen geven vervolgens met behulp van verschillende (grafische) technieken vorm aan hun eigen compositie. Zij verbeelden al drukkend en (letter)stempelend hun eigen klankbeeld in een grafische partituur.

Discipline

Beeldend/vormgeving/muziek

Aanbieder

Ingrid Wielema, beroepskunstenaar in de klas (BIK)

Duur activiteit

90-105 minuten

Datum

In overleg

Groep

PO groep 1 t/m 8 + onderbouw VO + speciaal onderwijs

Groepsgrootte

Maximaal 30 leerlingen

Begeleiding

Leerkracht

Locatie

 p school, in speelzaal en/of aula i.v.m. omvang van materialen en O formaat werk

Educatief materiaal

-

Aansluiting schoolvakken

Taal, kunstzinnige oriëntatie kerndoelen 54 en 55

Kosten

 155,- per groep, inclusief voorbereidings- en materiaalkosten € exclusief reiskosten € 0,19 per km vanaf Nijmegen, BTW vrijgesteld

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

21


muziek

Muziek In de Klas (MIK) Voor leerling en groepsleerkracht MIK is de leerlijn muziek voor groep 3-8 in het primair onderwijs. MIK is een traject van 4 jaar. De MIK lessen zijn opgebouwd in een moduleopzet van 3 x 6 lessen per jaar. In de eerste module wordt les 1 t/m 5 gegeven door de MIK docent en les 6 door de groepsleerkracht. De lessen zijn zo vorm­gegeven dat de MIK docent en groepsleerkracht maximaal bij elkaar betrokken zijn bij de muziek­lessen. De leerling krijgt hierdoor een inhoudelijk goede muziekles en de groepsleerkracht krijgt de Handvatten om zelfstandig na 4 jaar op een leuke, laagdrempelige manier de muziekles in zijn of haar lesprogramma te verweven. Na 2 jaar zal de balans verschoven zijn van MIK docent naar MIK coach: de groepsleerkracht verzorgt een groter deel (maatwerk) van de muzieklessen en beschouwt de MIK docent meer als zijn of haar coach. Na 4 jaar zal de balans van MIK coach verschoven zijn naar MIK adviseur. De groepsleerkracht draait de muzieklessen volledig zelfstandig en zal de MIK docent meer als adviseur gaan beschouwen. De rol van de MIK docent verschuift van docent naar coach naar adviseur. De MIK docent blijft bij alle lessen aanwezig. Uiteraard staat altijd een goede inhoudelijke muziekles voor de leerling centraal.

22

Discipline

Muziek

Aanbieder

Cultura, afdeling Kunstencentrum

Duur activiteit

3 modules van 6 lessen (18 lessen) per schooljaar

Datum

Gedurende het gehele schooljaar

Groep

3 t/m 8

Groepsgrootte

Per klas

Begeleiding

MIK docent/Cultura

Locatie

School

Educatief materiaal

-

Aansluiting schoolvakken

Kunstzinnige oriëntatie draagt bij aan de kerndoelen 54 en 55

Kosten

€ 5,- per leerling per jaar

Nadere informatie

CultuurPunt Ede - Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


Rommelen & Trommelen muziek

‘Je eigen trommel en stokken maken, leren bespelen en mee naar huis nemen!’ De muzikale & creatieve workshop van nu!

Discipline

Muziek/handvaardigheid/creativiteit

Aanbieder

Patrick Streng

Duur activiteit

2 uur (korter in overleg mogelijk)

Datum

In overleg

Groep

5 t/m 8

Groepsgrootte

Maximaal 30 leerlingen

Begeleiding

Leerkracht

Locatie

Overal

Educatief materiaal

-

Aansluiting schoolvakken

Muziek en handvaardigheid

Kosten

 3,50 materiaalkosten per kind € € 125,- workshopkosten inclusief reiskosten

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

23


muziek

Djembélessen / Djembéworkshops Kinderen zijn vaak gefascineerd door de diepe, zware maar ook hoge en felle klanken van de Afrikaanse trommels. Op een plezierige manier kennis maken met en uitproberen op de djembé, maar ook met andere Afrikaanse instrumenten zoals bijvoorbeeld doundoun, sangban, kenkeni, krin, talking drum en andere kleine percussie instrumenten maakt veel los. De jongste kinderen vinden een spannend verhaal bij het uitproberen van de instrumenten een beleving terwijl de oudere kinderen een muziekstuk spelen geweldig vinden. Wij denken graag met u mee hoe vorm te kunnen geven aan een Afrikaanse muziekdag.

Discipline

Muziek

Aanbieder

Sikuku Percussie

Duur activiteit

45 minuten tot 1,5 uur

Datum

Het gehele jaar

Groep

3 t/m 8

Groepsgrootte

5-35 leerlingen/i.o. ook grotere groepen

Begeleiding

Extra eigen begeleiding bij grotere groepen, en/of eventueel 1 leerkracht

Locatie

Op school; i.o. ook andere locaties

Educatief materiaal

 heoretische achtergrond informatie Afrikaanse ritmes, boeken, video’s. T Muzikale ontwikkeling, samenwerking.

Aansluiting schoolvakken

Handvaardigheid (maken van instrumenten), muziekles en geschiedenis.

Kosten

€ 75,- per groep; bij speciale wensen wordt de prijs aangepast.

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

24

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


Dagje Studio! muziek

In één dag werken we met de kinderen aan het schrijven, zingen en opnemen van een videoclip. ’s Ochtends bedenken de kinderen eerst d.m.v. associëren de tekst voor een lied. Daarna worden de kinderen verdeeld in groepen. Er wordt gezongen, gedanst en artwork gemaakt.Ten slotte vinden de opnames plaats die later gemonteerd worden tot een videoclip. De leiding is in handen van een muziekproducer en zangdocente. De opnames vinden plaats in de opnamestudio van Cultura in Ede.

Discipline

Schrijven, zingen, dansen, vormgeven, techniek

Aanbieder

Studio Cultura

Duur activiteit

Van 9.30 tot 14.30 uur

Datum

Hele schooljaar, in overleg

Groep

5 t/m 8

Groepsgrootte

Maximaal 30 leerlingen

Begeleiding

 uziekproducer en zangdocente van Studio Cultura. M Eén eigen begeleider gewenst.

Locatie

Opnamestudio in Cultura, Ede.

Educatief materiaal

Lesbrief van tevoren

Aansluiting schoolvakken

Taal, muziek, bewegen, techniek

Kosten

€ 550,-

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

25


muziek

Muziek maken = een feest Ik bied mij aan om een muziekles te verzorgen over een actueel onderwerp; Kinderboekenweek, Christelijke feestdagen, St Maarten, Sinterklaas, Sport, Schoenendoosactie, enz. We zingen en maken met elkaar muziek rond een thema en presenteren dit eventueel aan de rest van de school of aan ouders.

Discipline

Muziek

Duur activiteit

1 uur

Datum

Dinsdag-, donderdag-, vrijdagochtend en vrijdagmiddag

Groep

3 t/m 8

Groepsgrootte

Maximaal 30 minuten

Begeleiding

Groepsleerkracht

Locatie

Klaslokaal met digibord

Educatief materiaal

Orff-instrumenten (kan Wilna meenemen)

Aansluiting schoolvakken

Muziek, godsdienst

Kosten

â‚Ź 60,-

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

26

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


Op avontuur! theater

Samen met de klas gaan we een speciale machine bouwen waarmee we over de hele wereld kunnen reizen. In het tropisch regenwoud in China spelen we de dieren en de mensen na. Op de noordpool jagen we op ijsberen en ontdekken we gebruiken van de Eskimo’s. Of reis door de tijd, terug naar de middeleeuwen of juist naar de toekomst! Wat gebeurde er op straat in de middeleeuwen en hoe zien de straten van de toekomst eruit? Vol spiegelende gebouwen en zelfrijdende auto’s? Jij mag het zelf bedenken en creëren samen met je klasgenoten. Gebruik je fantasie en je lichaam om spelenderwijs nieuwe werelden te ontdekken!

Discipline

Theater

Duur activiteit

 p maat. Het kan in de vorm van een lessenserie van een aantal lessen + O een presentatie. Het kan ook in de vorm van een dag(deel) workshop van een uur voor alle klassen. (geschikt voor groep 5, 6 ,7 en 8)

Datum

Het gehele jaar

Groep

5, 6, 7 en 8

Groepsgrootte

Een halve klas is ideaal maar een hele klas is ook mogelijk

Begeleiding

De groepsleerkracht als begeleidende docent

Locatie

Een klaslokaal met alle spullen aan de kant of een (gym)zaaltje

Educatief materiaal

-

Aansluiting schoolvakken

Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wereldoriëntatie

Kosten€

€ 45,- per uur

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

27


theater

Theaterworkshops Een eindmusical, schoolprojecten in een bepaald thema of dramalessen ter bevordering van de woordenschat. Wilt u meer theater in het basisonderwijs? Dan kunt u bij mij terecht. Projecten gaan op aanvraag. Workshops en lessenreeksen worden hierop afgestemd, waarbij vraag en aanbod elkaar aanvullen en samensmelten.

Discipline

Theater

Aanbieder

Cultura, Roos Hummelink

Duur activiteit

Afhankelijk van aanvraag: een workshop duurt +/- 60 minuten

Datum

In overleg

Groep

1 t/m 8

Groepsgrootte

Afhankelijk van aanvraag

Begeleiding

-

Locatie

Op school

Educatief materiaal

 ntwikkeling individu, groepsdynamiek, veiligheid, vertrouwen, O inlevingsvermogen, ontwikkelen/prikkelen fantasie en creatief vermogen

Aansluiting schoolvakken

Taal, op aanvraag zijn allerlei vakken mogelijk

Kosten

â‚Ź 65,- per uur

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

28

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


Hier ben ik! theater

In deze workshop leren kinderen zichzelf presenteren. Door middel van improvisatietheater ervaren ze op een laagdrempelige manier hoe je jezelf presenteert voor een écht publiek. Leren door te doen en spelplezier staat voorop! Neeltje van Camp (32) werkt sinds 2007 als freelance theaterdocent dagelijks met verschillende groepen kinderen. Daarnaast presenteert zij graag voor én met kinderen. Neeltje combineert theater graag met muziek, film, bewegen en een vleugje circus. Haar kernwoorden: energie, plezier, flexibel, iedereen kan het!

Discipline

Theater, Presenteren

Aanbieder

Neeltje Producties

Duur activiteit

75 minuten

Datum

Naar keuze

Groep

3 t/m 8

Groepsgrootte

Maximaal 35 leerlingen

Begeleiding

Leerkracht

Locatie

Leeg klaslokaal, speellokaal of afgesloten ruimte

Educatief materiaal

-

Aansluiting schoolvakken

Taal, spreekbeurt, alle vakken

Kosten

 100,- per workshop, exclusief reiskosten, minimaal 2 workshops per dag. € Vanaf 4 workshops een dagprijs van € 375,-. Vrijgesteld van BTW

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

29


theater

Kijk eens wat ik kan! In deze workshop worden kinderen echte circusartiesten. Draaiborden, circussjaals, jongleerballen, ringen: alles halen we uit de kast om trucs mee te oefenen. Desgewenst komen ook acrobatiek en/of clownerie aan bod. In de eindpresentatie laten we aan elkaar zien wat we hebben geleerd! Neeltje van Camp (32) werkt sinds 2007 als freelance theater- en circusdocent dagelijks met verschillende groepen kinderen. Neeltje combineert circustheater graag met muziek en lekker veel bewegen. Haar kernwoorden: energie, plezier, flexibel, iedereen kan het!

Discipline

Circus

Aanbieder

Neeltje Producties

Duur activiteit

75-90 minuten

Datum

Het gehele jaar

Groep

1 t/m 8

Groepsgrootte

Maximaal 35 leerlingen

Begeleiding

Leerkracht

Locatie

Speellokaal of gymzaal

Educatief materiaal

-

Aansluiting schoolvakken

Bewegingsonderwijs, drama, presenteren

Kosten

 160,- per workshop, inclusief circusmaterialen, exclusief reiskosten. â‚Ź Minimaal 2 workshops per dag. Vanaf 3 workshops een dagprijs van â‚Ź 450,-. Vrijgesteld van BTW

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

30

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


Bewegingstheater theater

Met het project “De kleine prins” maken de leerlingen van groep 1 t/m 8 door middel van dans en theater een reis langs vele planeten. Iedereen doet mee, alle leerlingen dansen en spelen theater en ook de meesters en juffen krijgen een rol toebedeeld. Bij de onderbouw doen de juffen en meesters mee met de stukken van hun groepen.

Discipline

Theater en Dans

Aanbieder

Speel en Dans, Talitha van de Stolpe

Duur

3x 45-60 minuten en een dagdeel voor presentatie in theater

Datum

Het gehele jaar

Groep

1 t/m 8

Groepsgrootte

Maximaal 25-30 leerlingen

Begeleiding

Docenten

Locatie

Speellokaal/gymzaal/leeg klaslokaal

Educatief materiaal

-

Aansluiting schoolvakken

Kunstzinnige oriëntatie, muziek, wereldoriëntatie, nederlands

Kosten

€ 55,- per workshop + kosten presentatie dag en huur theaterzaal Cultura

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

31


theater

Theater in de klas over status Majesteit….Bier! Over status of… ben ik de baas? Of de knecht? Een workshop over wat status is; hoe laat je zien dat je de baas bent of juist niet? We maken een korte act in twee- of viertallen en presenteren dit aan elkaar. In het theater is er altijd verschil tussen de personages. Er is altijd een hoge en een lage status. Hoe ga je hier mee om? Hoe zet je zelf een hoge status neer op het toneel? Een ontdekkingsreis in de theaterwereld voor de leerlingen.

Discipline

Drama

Aanbieder

Ta-da

Duur

45-60 minuten

Datum

Het gehele jaar

Groep

3 t/m 8

Groepsgrootte

Maximaal 30 leerlingen

Begeleiding

-

Locatie

Klaslokaal of speellokaal

Educatief materiaal

-

Aansluiting schoolvakken

Kunstzinnige oriëntatie

Kosten

€ 55,-

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

32

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


mediawijsheid

Les Cyberpesten Pesten is laf, cyberpesten is laffer. We leven in een tijd waarin pesten anoniem kan. Van achter een computer, telefoon, tablet. Lekker veilig en niemand heeft in de gaten dat jij het bent. Maar wat zijn de gevolgen? Hoe is het om gepest te worden? En wat kan er gebeuren als het te ver gaat? Is cyberpesten strafbaar? Deze les staat in het teken van handelen in verschillende situaties, discussies en standpunten in nemen. Wie ben ik en wat wil ik?

Discipline

Mediawijsheid

Aanbieder

Cultura, Kim Troost, mediacoach

Duur

60 minuten

Datum

Het gehele jaar

Groep

Groep 7/8

Groepsgrootte

Maximaal 30 leerlingen

Begeleiding

Media Coach en 1 leerkracht

Locatie

Op school

Educatief materiaal

Presentatie op het digibord

Aansluiting schoolvakken

Sociale vaardigheden

Kosten

â‚Ź 65,-

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

33


mediawijsheid

Les Gamen Wat vind jij leuk aan gamen? Speel je al veel games? Welke dan? Waar moet je voor uitkijken bij games? En wat bedoelen we met een game verslaving. Tijdens deze les staat gamen centraal. Samen met de leerlingen bekijken we de voor- en nadelen.

Discipline

Mediawijsheid

Aanbieder

Cultura, Kim Troost, mediacoach

Duur

60 minuten

Datum

Het gehele jaar

Groep

Groep 5/6

Groepsgrootte

Maximaal 30 leerlingen

Begeleiding

Media Coach en 1 leerkracht

Locatie

Op school

Educatief materiaal

Presentatie op het digibord

Aansluiting schoolvakken

Sociale vaardigheden en techniek

Kosten

â‚Ź 65,-

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

34

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


mediawijsheid

Mediawijsheid op school Hoe mediawijs bent u? En hoe mediawijs zijn uw leerlingen? De Bibliotheek Cultura heeft een gecertificeerde mediacoach in huis die uw vragen kan beantwoorden over informatievaardigheden, online privacy, digitaal pesten, gamen, inzet van social media in de klas en creatieve toepassingen. De mediacoach verzorgt lessen en projecten voor uw leerlingen, maar kan ook uw team informeren en adviseren. Op een ouderavond kunt u de mediacoach uitnodigen om een lezing of workshop te geven.

Discipline

Mediawijsheid

Aanbieder

Cultura, Kim Troost, mediacoach

Duur

60 minuten

Datum

Het gehele jaar

Groep

Leerlingen van groep 5 t/m 8, leerkrachten en ouders

Groepsgrootte

-

Begeleiding

-

Locatie

Op school

Educatief materiaal

-

Aansluiting schoolvakken

21e-eeuwse vaardigheden

Kosten

â‚Ź 65,-

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

35


mediawijsheid

Les Sociale Media Ben jij al bekend met Facebook? Twitter? Snapchat? Instagram? WhatsApp? Tegenwoordig zijn er veel sociale media. Leuk om verhalen met elkaar te delen en voor games! Maar zit er ook een andere kant aan? Waar moet ik voor oppassen? Wat wil ik dat anderen wel en niet van mij zien? Deze les gaat over het gebruik van sociale media, maar ook over de bewustwording van jouw media gedrag.

Discipline

Mediawijsheid

Aanbieder

Cultura, Kim Troost, mediacoach

Duur

60 minuten

Datum

Het gehele jaar

Groep

Groep 7/8

Groepsgrootte

Maximaal 30 leerlingen

Begeleiding

Media Coach en één leerkracht

Locatie

Op school

Educatief materiaal

Presentatie op het digibord

Aansluiting schoolvakken

Sociale vaardigheden, 21e-eeuwse vaardigheden

Kosten

€ 65,-

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

36

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


mediawijsheid

Les Virtual Reality Ooit al eens willen ervaren hoe een Virtual Reality bril werkt? Wat zijn nou goede apps hiervoor en waarom? Is het alleen maar leuk of leren we hier ook iets van? Deze les staat in het teken van het ervaren van Virtual Reality.

Discipline

Mediawijsheid

Aanbieder

Cultura, Kim Troost, mediacoach

Duur

60 minuten

Datum

Het gehele jaar

Groep

Groep 5 t/m 8

Groepsgrootte

Maximaal 30 leerlingen

Begeleiding

Media Coach en één leerkracht

Locatie

Op school

Educatief materiaal

Presentatie op het digibord, Virtual Reality brillen en telefoons

Aansluiting schoolvakken

Techniek

Kosten

€ 65,-

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

37


mediawijsheid

SpeelGoedVerhaal Een wandelende schaar? Een appel die zichzelf opeet? Dankzij animatie kan alles tot leven gewekt worden. Een knuffel, maar ook een potlood, schaar, voetbalschoen of klei. Zelfs mensen kunnen vliegen in een animatiefilm. SpeelGoedVerhaal is een foto-animatie project voor het primair onderwijs. Leerlingen maken kennis met animatie en maken zelf een korte animatiefilm.

Discipline

Audiovisueel

Aanbieder

Niek Michel Fotografie en Educatie

Duur activiteit

1,5 uur

Datum

Het gehele jaar

Groep

4 t/m 8 en eventueel groep 2 en 3

Groepsgrootte

Per klas

Begeleiding

-

Locatie

Op school of in het museum

Educatief materiaal

Lesbrief

Aansluiting schoolvakken

Elke workshop kan thematisch ingezet worden

Kosten

â‚Ź 210,- voor 1,5 uur

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

38

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


voorstellingen

Muziekvoorstelling ´Het Mysterie van het Verdwenen Geluid´ Het lijkt een hele normale muziekvoorstelling te worden, maar niks blijkt minder waar! Een onwerkelijk verhaal gaat van start dat zich zowel in een virtueel kasteel als live op het podium afspeelt! In het kasteel van baron Maestoso speelt een groep muzikanten in hun nieuwe muziekkamer. Maar dan gebeurt er iets vreemds: plotseling is het geluid van een van de instrumenten weg! De ene na de andere muzikant raakt zijn geluid kwijt. Wie steelt het geluid van de muzikanten? Een monster of een boze tovenaar misschien?

Discipline

Muziekvoorstelling, muziekproject

Aanbieder

Stichting BeMyGuest

Duur activiteit

55 minuten

Datum

In overleg

Groep

3 en 4

Groepsgrootte

Afhankelijk van locatie en wens school

Begeleiding

Leerkrachten

Locatie

Gymzaal, aula of theater

Educatief materiaal

2 basislessen, extra materiaal naar wens

Aansluiting schoolvakken

 et project is heel goed te koppelen aan allerlei thema’s waar de school op H dat moment mee bezig is.

Kosten

 399,- tot circa 100 kinderen € € 525,- bij een groter aantal kinderen (prijzen excl. reiskosten)

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

39


voorstellingen

Vertelvoorstelling Verhalenverteller Hannie Elstak studeerde in 2016 af aan de Vertelacademie. Als er een verbinding ontstaat tussen verteller, verhaal en publiek ontstaat er een unieke beleving. Ze vertelt voor kinderen en volwassenen en heeft een voorkeur voor verhalen die tot nadenken aanzetten. Hannie brengt woorden tot leven en het leven in woorden. In haar eigen interactieve stijl neemt zij haar publiek mee naar nieuwe werelden.

Discipline

Vertelkunst

Aanbieder

Hannie Elstak

Duur activiteit

In overleg

Datum

Het gehele jaar

Groep

1 t/m 8

Groepsgrootte

Minimum 5 leerlingen

Begeleiding

Leerkracht

Locatie

Op aanvraag en in overleg

Educatief materiaal

-

Aansluiting schoolvakken

Geschiedenis, taal, expressieve vakken

Kosten

In overleg voor goed doel

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

40

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


voorstellingen

Muizenissen Een lekker spannende voorstelling, die heel goed aansluit bij het thema van de Kinderboekenweek 2017. Bij deze voorstelling wordt André begeleidt door Els die live draaiorgelmuziek verzorgt. Muizenissen zijn piepkleine probleempjes. André heeft een probleem: zijn maag rammelt van de lekkere trek. Piep-piep! “Oh nee, er zitten muizen op zolder!” André verkleed zich snel als een kat en gaat de zolder op. Het begin van een spannend kat en muis spel. De muizen Eduart, Josephien en moedermuis komen in het nauw, maar het loopt gelukkig net goed af. Aan het einde van het verhaal zijn alle piepkleine probleempjes opgelost, nou ja… bijna.

Discipline

Poppenspel

Aanbieder

Poppentheater Het @penstaartje

Duur activiteit

40 minuten

Datum

In overleg

Groep

3 en 4 (aangepast ook voor groep 1 en 2)

Groepsgrootte

60 à 80 leerlingen

Begeleiding

Leerkracht

Locatie

Op school

Educatief materiaal

Lesbrief

Aansluiting schoolvakken

Taal

Kosten

€ 285,- excl. reiskosten, excl. 6% BTW

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

41


voorstellingen

Voorstelling in 1 dag! Kies uit diverse thema’s en maak samen met de hele school een muzikale voorstelling in 1 dag. Authentieke instrumenten. Muziek- en dansworkshops door vakdocenten. Afscheid- of jubileumlied op maat.

Discipline

Muziek

Aanbieder

De Klankenkaravaan

Duur activiteit

Een dag

Datum

Het gehele jaar

Groep

1 t/m 8

Groepsgrootte

Alle

Begeleiding

Workshops door vakdocenten

Locatie

Op school

Educatief materiaal

Aanvullende lesmaterialen

Aansluiting schoolvakken

Muziek

Kosten

Afhankelijk van het aantal deelnemende groepen

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

42

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


voorstellingen

Botje 4+ Bij mevrouw Botje gaat alles anders. Haar wasmachine heeft altijd honger, haar stofzuiger heeft altijd slaap en haar luie stoel doet precies waar hij zelf zin in heeft. Botje is een absurde voorstelling over knopen en losse eindjes, maar ook een voorstelling over wat vreemd is en wat niet. Tenslotte is Botje vooral een voorstelling die alles op zijn kop zet. Zo op zijn kop dat je er vrolijk van wordt!

Discipline

Theater

Aanbieder

Theatergroep Kwatta

Duur activiteit

60 minuten

Datum

29 september t/m 23 november 2017

Groep

1, 2, 3

Groepsgrootte

200 Leerlingen

Begeleiding

Leerkracht

Locatie

Theater kleine zaal

Educatief materiaal

Inclusief

Aansluiting schoolvakken

Kunstzinnige oriëntatie

Kosten

1 voorstelling € 1450,- (€ 7,50 per leerling bij 200 leerlingen) 2 voorstellingen op een dag € 2600,- (€ 6,50 per leerling bij 400 leerlingen) 3 voorstellingen in serie € 3500,- (€ 5,80 per leerling bij 600 leerlingen) Educatieve workshop: € 2,50 per leerling (alle voorstellingen exclusief BTW, inclusief auteursrechten)

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

43


voorstellingen

Ik zeg toch sorry 10+ Zijn alle problemen de wereld uit op het moment dat je sorry zegt? Is zeggen dat het je spijt hetzelfde als spijt hebben? Waar er twee vechten, hebben er twee schuld. Maar wie heeft er gelijk? En… als jij gelijk hebt, dan ga je toch geen sorry zeggen?! Twee personages gaan de confrontatie aan met elkaar. Maar… is sorry zeggen genoeg? Bij alle Kwatta klasvoorstellingen vallen acteurs onaangekondigd een klas binnen. Onverwachts beleven de leerlingen een theatervoorstelling van begin tot eind.

Discipline

Theater

Aanbieder

Theatergroep Kwatta

Duur activiteit

30 minuten

Datum

19 maart t/m 1 juni 2018

Groep

7 en 8

Groepsgrootte

1 klas

Begeleiding

Leerkracht

Locatie

Op school

Educatief materiaal

Inclusief

Aansluiting schoolvakken

-

Kosten

1 voorstelling € 150,- (€ 5,- per leerling bij 30 leerlingen) 2 voorstellingen € 275,- (€ 4,60 per leerling bij 60 leerlingen) 3 voorstellingen € 400,- (€ 4,40 per leerling bij 90 leerlingen) Educatieve workshop: € 2,50 per leerling Prijzen zijn incl. educatiemateriaal, excl. auteursrechten en BTW

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

44

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


voorstellingen

Panama Panama is een beeldende, muzikale voorstelling voor kinderen vanaf 2 jaar. Twee vuilnismannen bouwen een prachtige fantasiewereld uit eindeloos veel plastic dopjes, zakjes en flesjes. Ze toveren bloemen, bomen, vogels en insecten tevoorschijn. In deze kleurrijke wereld kruipen de vuilnismannen in de huid van kleine Tijger en kleine Beer, op zoek naar het land van hun dromen. Beleef fantastische ontmoetingen met een kraai, een egel, een vos en een haas. Maak de ontdekking mee van een zacht bankstel en sluit vriendschap voor het leven. De voorstelling is een ode aan de fantasie en laat zien dat reizen in je hoofd makkelijk en geweldig is. Je hoeft alleen maar opnieuw te kijken naar de wereld om je heen. De voorstelling Panama is geïnspireerd op het bekroonde kinderboek O wat mooi is Panama van Janosch.

Discipline

Theater

Aanbieder

Keikes Huis, Daniëlle Wagenaar

Duur activiteit

30 minuten

Datum

Het gehele schooljaar

Groep

1 en 2

Groepsgrootte

-

Begeleiding

-

Locatie

Speelvlak 6 x 6

Educatief materiaal

-

Aansluiting schoolvakken

Kunstzinnige oriëntatie

Kosten

€ 660,- (excl. btw)

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

45


beeldend

Opblaas Kunst Je kent ze wel springkussens en opblaaskastelen. In deze workshop maken leerlingen kennis met kunstenaars die deze techniek gebruiken in hun kunstwerken en daarmee gigantische grote beelden maken. Leerlingen gaan zelf aan de slag. Ze maken eerst een ontwerp die ze later uitvoeren in een levensgroot opblaaskunstwerk.

Discipline

3D Opblaaskunst

Aanbieder

Edith van den Broek

Duur activiteit

2 x 2,5 uur

Datum

Het gehele jaar

Groep

5 t/m 8

Groepsgrootte

Maximaal 30 leerlingen

Begeleiding

BIK (Kunstenaar in de klas) en docent beeldende vorming 1ste graad

Locatie

Op school, groepslokaal of andere ruimte in overleg

Educatief materiaal

Presentatie opblaas kunstwerk, powerpoint, lesbrief

Aansluiting schoolvakken

Kunstzinnige oriëntatie

Kosten

€ 50,- per uur. Materiaal kosten per kind: € 0,50

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

46

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


beeldend

Hologram Fantasiedieren Leerlingen maken in deze workshop kennis met het leven van de schilder Jeroen Bosch uit de 14de eeuw. Jeroen Bosch was een schilder met een hele grote fantasie. Net als Jeroen Bosch gaan de leerlingen een fantasiedier maken en brengen deze tot leven in een eigengemaakte hologrampiramide. Door middel van deze hologrampiramide wordt een 2D beeld omgezet naar een 3D beeld.

Discipline

Tekenen, schilderen, collagetechniek of digitale fotobewerking (photoshop)

Aanbieder

Edith van den Broek

Duur activiteit

Minimaal 2 uur

Datum

Het gehele jaar

Groep

5 t/m 8

Groepsgrootte

Maximaal 30 leerlingen

Begeleiding

BIK (Kunstenaar in de klas) en docent beeldende vorming 1ste graad

Locatie

Op school, groepslokaal of andere ruimte in overleg

Educatief materiaal

 oorleesverhaal, voorbeeld materiaal, hologramprojector voor iPad, V lesbrief, bordspel, interactieve PowerPoint

Aansluiting schoolvakken

 riëntatie op jezelf en de wereld, Nederlands, kunstzinnige oriëntatie, O digitale vaardigheden

Kosten

€ 50,- per uur. Materiaal kosten per kind: € 0,50

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

47


beeldend

Haringmaatjes In de workshop Haringmaatjes maken de kinderen kennis met het leven en werk van Keith Haring (1958-1990). Zijn werk is heel herkenbaar. Door gebruik te maken van strakke, dikke lijnen, felle kleuren en herhaling van motieven heeft hij een eigen symbolentaal ontwikkeld. Zijn figuren en voorwerpen worden pictogrammen. Na een korte introductie en kunstbeschouwing maken de kinderen samen één grote tekening van 1 bij 6 meter. Binnen een kader tekenen zij in opdracht figuren en voorwerpen in lijn met dikke stiften. Om de 5 minuten wordt er van plaats gewisseld en volgt een nieuwe opdracht. Er mag niet óver elkaars werk getekend worden, wél erbinnen. Er wordt net zolang van plaats gewisseld als er ruimte is tussen de lijnen om op te vullen. De nadruk ligt op het samenwerken: samen kijken en samen maken.

Discipline

Beeldend

Aanbieder

Ingrid Wielema, beroepskunstenaar in de klas ( BIK gecertificeerd)

Duur activiteit

75-90 minuten

Datum

Hele schooljaar beschikbaar, data in overleg

Groep

Po groep 1 t/m 8 + onderbouw vo + speciaal onderwijs

Groepsgrootte

Maximaal 30

Begeleiding

Leerkracht

Locatie

Op school, in de aula of speellokaal

Educatief materiaal

-

Aansluiting schoolvakken

 aal, taalexpressie, workshop is geschikt om op maat te maken en aan te T passen aan verschillende thema’s.

Kosten

 125,- per groep, inclusief voorbereidings- en materiaalkosten. € exclusief reiskosten € 0,19 per km vanaf Nijmegen, BTW vrijgesteld

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

48

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


beeldend

Schilderen op Paneel Naar aanleiding van plaatjes van het werk van bekende kunstenaars gaan de kinderen een paneel beschilderen. De school kiest een thema, het project wordt hierop aangepast. De kinderen werken op tafelezeltjes, meegebracht door Julia Borsboom.

Discipline

Beeldend

Aanbieder

Julia Borsboom, beroepskunstenaar in de klas (BIK gecertificeerd)

Duur activiteit

2-2,5 uur

Datum

In overleg

Groep

3, 4, 5 6, 7 en/of 8

Groepsgrootte

Maximaal 30 leerlingen

Begeleiding

Leerkracht

Locatie

Op school

Educatief materiaal

-

Aansluiting schoolvakken

Kunstzinnige oriëntatie kerndoelen 54 en 55

Kosten

€ 95,- per groep. Paneeltjes per stuk: € 2,-.

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

49


beeldend

Fresco’s uit Pompeï Het uitgangspunt voor deze fresco-schilderworkshop vormen de archeologische vondsten en in het bijzonder de kleurrijke fresco’s en de spannende geschiedenis van Pompeï. Er zijn in het frescoschilderen 2 technieken te onderscheiden: buon fresco waarbij direct met kleurstoffen in de natte kalk wordt gewerkt en de secco-techniek waarbij met op een palet gemengde verf wordt geschilderd op een droge, harde kalkondergrond. De leerlingen gaan aan de hand van een opdracht op MDF panelen van 40 x 50 cm die gegrond zijn met een kalklaag, een frescoschildering maken in de secco- techniek met temperaverf. Ze leren om met ei, lijnolie en (aard)pigmenten hun eigen temperaverf te maken.

Discipline

Beeldend 2D

Aanbieder

Cultura, Juliette Calis, docent beeldend

Duur activiteit

2,5 uur (1 ochtend of middagdeel)

Datum

In overleg

Groep

5 t/m 8

Groepsgrootte

Maximaal 30 leerlingen

Begeleiding

Docent, leerkracht, ouders

Locatie

Op school of in atelier Cultura

Educatief materiaal

Kunst boeken en afbeeldingen via digibord

Aansluiting schoolvakken

(Kunst)geschiedenis, aardrijkskunde, kunstzinnige oriëntatie

Kosten

€ 3,50 per leerling

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

50

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


beeldend

Dit ben ik Dit project start met het kijken naar en praten over zelfportretten. Door goed te kijken kom je veel van de kunstenaar te weten. Tussen de portretten door doen de leerlingen snelle portretoefeningetjes met houtskool. Daarna maken ze naar aanleiding van een portret van een bekende kunstenaar (in dit geval Matisse) hun eigen portret. Ik wil dat de leerlingen in hun portret iets van zichzelf laten zien, iets dat zij belangrijk vinden. We gebruiken de collage techniek (verven met de schaar). Als het zelfportret af is, verwerkt elk kind een detail van het zelfportret in een badge. Zo kan iedereen zijn/ haar portret bij zich dragen. Tenslotte maken we een klassen-portretfoto en krijgt elke klas een boekje met de houtskooltekeningen.

Discipline

Beeldend

Aanbieder

Saskia Daniels, beroepskunstenaar in de klas ( BIK gecertificeerd)

Duur activiteit

2 uur per groep

Datum

Het gehele jaar

Groep

3 t/m 8 (project wordt aangepast aan groep)

Groepsgrootte

Maximaal 30 leerlingen

Begeleiding

Leerkracht, eventueel ouder

Locatie

Op school

Educatief materiaal

-

Aansluiting schoolvakken

-

Kosten

â‚Ź 250,- per groep (3 uur)

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

51


beeldend

Boetseer je eigen munt Hoe ziet jouw eigen munt eruit? In een gipsen mal bouwen de kinderen hun eigen munt op. De mal zorgt voor het reliëf aan de muntkant: 1 euro, 5 eurocent, etc. De kinderen boetseren de kopkant. Na het bakken beschilderen de kinderen hun munt met kleurrijke glazuren. De munten komen op een staaf te staan zodat beide kanten van de munt zichtbaar zijn.

Discipline

Beeldend

Aanbieder

Wim den Hertog, docent keramiek

Duur activiteit

1½ uur boetseren, na bakken 1 uur glazuren

Datum

Na half mei

Groep

1 t/m 8

Groepsgrootte

Maximaal 30 leerlingen

Begeleiding

Hulp van leerkracht/stagiaire/ouder gewenst

Locatie

Op school

Educatief materiaal

Lesbrief

Aansluiting schoolvakken

Wereldorientatie

Kosten

€ 360,- per groep + € 3,- per leerling

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

52

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


Cultura literatuur

Advies Wilt u op school advies op het gebied van boeken, lezen en leesbevordering? Dan kunt u een beroep doen op de medewerkers van de bibliotheek. Zij kunnen u adviseren bij het opstellen van een leesplan, bij het opschonen van uw boekencollectie of bij andere vragen. Tijdens een teamoverleg kan een bibliotheekmedewerker u informeren over onderwerpen als interactief voorlezen en ouderparticipatie. Bij ouderbijeenkomsten helpen ze u graag om ouders te overtuigen dat hun rol in de leesontwikkeling van hun kinderen van doorslaggevend belang is.

Discipline

Leesbevordering

Aanbieder

De Bibliotheek Cultura

Duur activiteit

In overleg

Datum

Het gehele jaar

Groep

Team, ouders

Groepsgrootte

In overleg

Begeleiding

Bibliotheekmedewerker

Locatie

Op school

Educatief materiaal

-

Aansluiting schoolvakken

Taal, lezen, wereldoriĂŤntatie

Kosten

In overleg

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

53


literatuur

Instellingsabonnement Instellingsabonnement voor scholen, kinderdagverblijven en instellingen. Deze pas is gekoppeld aan het adres van de instelling. Op de pas kunnen maximaal 30 materialen uitgeleend staan, het uitleentermijn is 3 weken (2 keer verlengen). Tevens is het boetevrij: geen boete bij te laat terugbrengen. Levert u de materialen langer dan 3 weken te laat in, dan wordt de pas geblokkeerd. Er kunnen dan geen nieuwe reserveringen gedaan worden en/of nieuwe materialen geleend worden. De kinderen krijgen, na toestemming van hun ouders, een eigen pasje. Dit pasje is gekoppeld aan het huisadres van het kind. Deze pas is boetevrij tot 12 jaar. Met een instellingsabonnement kunt u per groep 4x per jaar een themacollectie samen laten stellen door de medewerkers van de bibliotheek. Zie: themacollecties voor meer informatie.

Discipline

Leesbevordering

Aanbieder

De Bibliotheek Cultura

Duur activiteit

-

Datum

-

Groep

1 t/m 8

Groepsgrootte

-

Begeleiding

-

Locatie

-

Educatief materiaal

-

Aansluiting schoolvakken

-

Kosten

€ 90,- per jaar per school (één pas per groep/leerkracht)

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

54

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


literatuur

Themacollecties Werkt u op school aan een bepaald thema en wilt u daar passende boeken bij, zowel informatief als verhalend? De Bibliotheek Cultura kan die voor u verzamelen. Per keer krijgt u een selectie van 30 boeken die u in een vestiging van de bibliotheek of bij de bibliobus kunt ophalen.

Discipline

Literatuur

Aanbieder

De Bibliotheek Cultura

Duur

3-9 weken

Datum

Het gehele jaar, vraag 3 weken voor aanvang indienen

Groep

1 t/m 8

Groepsgrootte

-

Begeleiding

-

Locatie

-

Educatief materiaal

30 boeken

Aansluiting schoolvakken

Alle vakken

Kosten

 er schooljaar 4x gratis voor elke groep, als school een instellings­ P abonnement heeft. Na 4x betaalt u ₏ 25,- per pakket.

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

55


literatuur

Kinderboekenweek De komende Kinderboekenweek staat in het teken van griezelen onder de titel ‘Gruwelijk eng’. De Christelijke Kinderboekenmaand sluit hierop aan met als thema: bibbers in je buik. In de Bibliotheek Cultura worden diverse activiteiten georganiseerd, maar ook voor en op school zijn er diverse mogelijkheden.

Discipline

Leesbevordering

Aanbieder

De Bibliotheek Cultura

Duur activiteit

Voorleesbezoek: 30 minuten Workshop: 45-60 minuten Theatervoorstelling: +/- 60 minuten

Datum

In overleg, gedurende de maand oktober

Groep

1 t/m 3, 4 t/m 6, 7 t/m 8

Groepsgrootte

Divers

Begeleiding

Divers

Locatie

Op school of in de bibliotheek (alle vestigingen)

Educatief materiaal

-

Aansluiting schoolvakken

Lezen, taal, muziek, tekenen

Kosten

Kosten voorleesbezoek: € 30,- per bezoek op school, gratis in de bibliotheek Kosten workshop: € 400,- voor 3 groepen Kosten Theatervoorstelling: € 5,50 per leerling, wanneer 1 groep van uw school de voorstelling bezoekt € 5,- per leerling, wanneer 2 groepen de voorstelling bezoeken € 4,- per leerling, wanneer 3 of meer groepen de voorstelling bezoeken

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

56

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


literatuur

Leskisten bij prentenboeken Voorlezen aan jonge kinderen is meer dan alleen lezen en luisteren. Praten over het verhaal en spelen vergroot de betrokkenheid. Met de attributen uit de leskisten (knuffels en ander speelmateriaal) kunnen kleuters het verhaal naspelen, en maken zich zo het verhaal en de woordenschat eigen. In de leskist vindt u ook een handleiding met lessuggesties, het prentenboek of vertelplaten met een vertelkastje. Door de platen in het vertelkastje te zetten, wordt de vertelling een mini-theatervoorstelling.

Discipline

Leesbevordering

Aanbieder

De Bibliotheek Cultura

Duur activiteit

9 weken

Datum

Het gehele jaar

Groep

1 t/m 3

Groepsgrootte

-

Begeleiding

-

Locatie

School (ophalen in bibliotheek)

Educatief materiaal

L eskisten met prentenboek, vertelplanten, vertelkastje en overige materialen

Aansluiting schoolvakken

Lezen, taal, diverse thema’s

Kosten

Gratis bij instellingsabonnement

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

57


literatuur

Cursus Open Boek Wilt u op school meer doen met lezen, boeken en taal? Volg dan de cursus Open Boek. Deze cursus leidt op tot leescoördinator. Leescoördinatoren hebben de belangrijke taak het lees­ beleid binnen de basisschool vorm te geven door het opstellen en uitvoeren van een (school)leesplan. Tijdens de cursus Open Boek leer je meer over genres in de jeugdliteratuur, de relatie tussen technisch en begrijpend lezen en leesbevordering, het organiseren van een boekenkring, zinvol werken met informatieve boeken, het opstellen van een leesplan en het motiveren van het team.

Discipline

Leesbevordering

Aanbieder

De Bibliotheek Cultura

Duur activiteit

 ursus van 4 dagdelen van 3 uur. De cursus is met 40 RU (registeruren) C opgenomen in registerleraar.nl

Datum

Bij voldoende deelnemers start de cursus in september en januari

Groep

L eerkrachten die affiniteit hebben met lezen en het team willen onder­steunen in een structurele aanpak voor leesbevordering

Groepsgrootte

Maximaal 15

Begeleiding

Linda Vogelesang

Locatie

De Bibliotheek Cultura

Educatief materiaal

Cursusboek Open Boek & lesmap (materialen bij kostprijs inbegrepen)

Aansluiting schoolvakken

Lezen, taal, literatuur

Kosten

€ 300,-

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

58

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


literatuur

1 tegen allen In dit project gaan de leerlingen een weddenschap aan met de leesconsulent van de bibliotheek. De 80 opdrachten in het uitdagingspel hebben allemaal te maken met lezen, boeken en schrijvers. De opdrachten zijn zeer verschillend. Er zijn zoekopdrachten die opgezocht kunnen worden in de bibliotheek en op internet, doe-opdrachten waarbij kinderen zich creatief kunnen uitleven en schrijfopdrachten. De opdrachten zijn soms snel te maken en soms vergen ze wat meer tijd. Er kan individueel aan opdrachten gewerkt worden, maar ook in tweetallen, in groepjes of met de hele klas.

Discipline

Literatuur

Aanbieder

De Bibliotheek Cultura

Duur

In overleg

Datum

In overleg

Groep

5 t/m 7

Groepsgrootte

-

Begeleiding

Leerkracht en leesconsulent van de Bibliotheek Cultura

Locatie

Op school

Educatief materiaal

Poster met stickers en handleiding voor leerkracht

Aansluiting schoolvakken

Taal en lezen

Kosten

In overleg (uren leesconsulent)

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

59


literatuur

De dwergjes van Tuil, Paul Biegel Paul Biegel is een van de grootste schrijvers uit de Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur. Zijn werk is omvangrijk en divers, en tot op de dag van vandaag genieten kinderen én volwassenen ervan. Binnen het project De dwergjes van Tuil – een verhaal van Paul Biegel zijn voorlezen en vertellen belangrijke aandachtspunten. Ook is er veel ruimte voor het beleven en navertellen van verhalen. Verder maken de leerlingen in beperkte mate kennis met verschillende tekstsoorten zoals poëzie. Naast het voorlezen van de verhalen speelt een speelkleed een belangrijke rol. In het kleed zijn opdrachten verstopt die de kinderen klassikaal kunnen doen.

Discipline

Literatuur

Aanbieder

De Bibliotheek Cultura

Duur

4 weken

Datum

Het gehele jaar

Groep

3 t/m 5

Groepsgrootte

-

Begeleiding

Leerkracht

Locatie

Op school

Educatief materiaal

Handleiding, speelkleed, een krant per leerling, overige materialen

Aansluiting schoolvakken

Lezen, taal, stellen/creatief schrijven

Kosten

In overleg

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

60

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


literatuur

Gids in Boekenland Tijdens de projectperiode van Gids in boekenland gaan kinderen in gesprek met elkaar over boeken en worden ze elkaars gids bij het maken van keuzes. Een landkaart, wegwijzers en een vragenkompas helpen de leerlingen hierbij. Ook maken ze kennis met verschillende genres en leren ze hoe ze deze kunnen herkennen. De gelezen boeken noteren ze in hun paspoort. Aan het einde van het project kiest elke leerling een favoriet boek. Al deze favoriete boeken samen vormen de basis voor de feestelijke afsluiting van het project: Boekenland, een tentoonstelling in de vorm van een maquette over het kiezen van boeken en het indelen van boeken in bestaande en zelfverzonnen genres.

Discipline

Leesbevordering

Duur

4 weken

Datum

Het gehele jaar

Groep

5 t/m 6

Groepsgrootte

-

Begeleiding

Leerkracht

Locatie

Op school

Educatief materiaal

L andkaart, draaibord, paspoorten per leerling, boekencollectie van bibliotheek

Aansluiting schoolvakken

Taal, lezen

Kosten

In overleg

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

61


literatuur

Kinderschrijflab Met Kinderschrijflab gaan leerlingen zelf aan de slag om hun eigen (klassikale) boek te schrijven. Aan het eind van het project wordt het boek gedrukt en op school bezorgd. Ieder kind krijgt zijn eigen exemplaar van het boek.

Discipline

Creatief schrijven

Aanbieder

De Bibliotheek Cultura

Duur

In overleg

Datum

Het gehele jaar

Groep

4 t/m 8

Groepsgrootte

-

Begeleiding

Leerkracht i.s.m. medewerker de Bibliotheek Cultura

Locatie

Op school

Educatief materiaal

-

Aansluiting schoolvakken

Lezen, creatief schrijven, leesbevordering

Kosten

In overleg. â‚Ź 10,- per gedrukt boek + uren medewerker bibliotheek

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

62

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


literatuur

Mannetje Jas Uitgangspunt van dit project is het prentenboek Mannetje Jas. Het is een modern sprookje over een mannetje dat in zijn jassen woont. Wat Mannetje Jas ook doet, hij wordt maar niet warm. Steeds meer jassen trekt hij aan. Maar met al die jassen past hij zijn eigen huis niet meer in. Hij moet voortaan wonen in zijn jassenhuis. Dan ontmoet hij Vrouwtje Jas dat net zo kouwelijk is als hij en ook in zo’n jassenhuis woont. Ze hebben veel om over te praten en ze krijgen het er zelfs warm van. De jassen kunnen uit! Het duurt niet lang of het mannetje haalt alle spullen uit zijn eigen huis en trekt bij Vrouwtje Jas in. Aan de kapstok hangen voortaan nog maar twee jassen. Het prentenboek komt tot leven door het voor te lezen in de klas, door te spelen met het verhaal en door de verwerking van de thema’ s uit het verhaal zoals kleding, warm en koud, tegenstellingen, huis en wonen.

Discipline

Literatuur, leesbevordering

Aanbieder

De Bibliotheek Cultura

Duur

4 weken

Datum

Het gehele jaar

Groep

1 t/m 2

Groepsgrootte

-

Begeleiding

Leerkracht

Locatie

Op school

Educatief materiaal

Handleiding, prentenboek, leerlingmateriaal en toegang tot website

Aansluiting schoolvakken

Taal, lezen, muziek, drama, handvaardigheid

Kosten

In overleg

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

63


literatuur

Panama Op een morgen vinden Kleine Beer en Kleine Tijger in het water een kist die naar bananen ruikt. Op de zijkant staat PANAMA: ze willen meteen op reis, want Panama ‘ruikt van onder tot boven naar bananen’. En zo gaan ze, samen met de leerlingen van uw klas, op weg naar het land van hun dromen. In dit project staat het beroemde boek O, wat mooi is Panama van de Duitse auteur en illustrator Janosch centraal. In de klas komt een kist die naar bananen ruikt, met onder een geheime bodem een speelkleed met poppen. Zo ontdekken de leerlingen dat Kleine Beer en Kleine Tijger in een rondje lopen zonder te beseffen dat het hun eigen huis is dat het land van hun dromen is. En daarom is hun reis niet voor niets geweest.

Discipline

Literatuur, leesbevordering

Aanbieder

De Bibliotheek Cultura

Duur

4 weken

Datum

Het gehele jaar

Groep

1 t/m 3

Groepsgrootte

-

Begeleiding

Leerkracht

Locatie

Op school

Educatief materiaal

 rote kist met daarin: boek ‘O wat mooi is Panama’, speelkleed, G 2 poppen, handleiding voor de leerkracht

Aansluiting schoolvakken

Lezen

Kosten

In overleg

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

64

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


literatuur

Schrijfworkshops Linda Vogelesang werkt bij de Bibliotheek Cultura, maar is ook schrijfster van kinderboeken en gedichten voor kinderen. In overleg met u maakt ze een schrijfworkshop op maat voor uw groep, passend bij een thema dat op dat moment speelt in uw groep en/of passend bij landelijke lees­ momenten als de Kinderboekenweek of de Poëzieweek. Met kleuters en groep 3 kan klassikaal een lied of verhaal geschreven worden.

Discipline

Literatuur

Aanbieder

De Bibliotheek Cultura

Duur

In overleg

Datum

Het gehele jaar

Groep

1 t/m 8

Groepsgrootte

-

Begeleiding

Medewerker de Bibliotheek Cultura

Locatie

Op school

Educatief materiaal

-

Aansluiting schoolvakken

Stellen/creatief schrijven, lezen, taal

Kosten

€ 65,- per workshop

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

65


literatuur

De Europese Verhalenkoffer Met de Verhalenkoffer kun je op een eenvoudige en leuke manier les geven over Europa. Het project bevat gesproken verhalen en vragen voor groep 5/6 en 7/8. De Verhalenkoffer kan aansluiten bij een project over Europa, maar ook bij een les over landbouw, de euro of ´nooit meer oorlog´.

Discipline

Taal, Wereldoriëntatie

Aanbieder

De Bibliotheek Cultura

Duur

4 weken

Datum

Het gehele jaar

Groep

5/6, 7/8

Groepsgrootte

-

Begeleiding

Leerkracht

Locatie

Op school

Educatief materiaal

 offer met voorwerpen en handleiding voor de leerkracht, K website met verhalen en opdrachten

Aansluiting schoolvakken

Taal, lezen, wereldoriëntatie, burgerschap

Kosten

In overleg

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

66

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


literatuur

Muziekworkshop prentenboek van het jaar In januari zijn de Nationale Voorleesdagen. Muziekcentrum Harlekijntje maakt elk jaar een interactief programma rondom het prentenboek van het jaar. Ook muziekworkshops rondom alle voorgaande prentenboeken van het jaar.

Discipline

Muziek

Aanbieder

Muziekcentrum Harlekijntje

Duur activiteit

40 minuten

Datum

Vanaf januari 2018

Groep

1 t/m 3

Groepsgrootte

Maximaal 30 leerlingen

Begeleiding

Groepsleerkracht

Locatie

Op locatie aanvrager

Educatief materiaal

Bladmuziek van de liedjes

Aansluiting schoolvakken

Taalontwikkeling, muziek

Kosten

1 groep € 90,2 groepen € 150,3 groepen € 210,-

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

67


literatuur

Prentenboek maken In het Prentenboek Project maken we met de hele groep van dichtbij kennis met het prentenboek. Hoe kom je tot een idee, een beeld en een verhaal? Ieder kind neemt zijn/haar eigen knuffel mee en deze knuffel krijgt de hoofdrol in het prentenboek! Op een spelende manier wordt de knuffel bij het thema betrokken: zo gaat de knuffel ook echt op reis of bij het thema feest heeft de knuffel wat te vieren. Dit prentenboek wordt van A tot Z door de groep gemaakt, vol illustraties en verhaaltjes, met een mooie omslag en titel. Een prentenboek waar ze trots op zijn!

Discipline

Beeldend

Aanbieder

Saskia Daniels, beroepskunstenaar in de klas ( BIK gecertificeerd)

Duur activiteit

2 uur per groep

Datum

Het gehele jaar

Groep

1 t/m 5 (project wordt aangepast aan groep)

Groepsgrootte

Maximaal 30 leerlingen

Begeleiding

Leerkracht, eventueel ouder

Locatie

Op school

Educatief materiaal

Diversen prentenboeken (project kan aangepast worden aan thema)

Aansluiting schoolvakken

Taalvaardigheid

Kosten

â‚Ź 200,- per groep (2 uur)

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

68

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


Griezeldansen ‘Gruwelijk leuk!’ dans

Van de Kinderboekenweek tot en met Halloween kan er volop gegriezeld worden. Voor iedere groep een op maat gemaakte dansworkshop: Groep 1 t/m 2 Heksentoeren Groep 3 t/m 5 ‘s Nachts is alles anders Groep 6 t/m 8 Thriller, met echte danspassen uit de clip van Michael Jackson

Discipline

Dans

Aanbieder

Eliëtte van der Heijden, DANSWER Dance Concepts

Duur activiteit

Groep 1 t/m 2: 45 minuten Groep 3 t/m 5: 60 minuten Groep 6 t/m 8: 75 minuten

Datum

Hele maand oktober 2017

Groep

1 t/m 8

Groepsgrootte

Maximaal 30 leerlingen

Begeleiding

Leerkracht

Locatie

Op school in speelzaal of gymzaal

Educatief materiaal

-

Aansluiting schoolvakken

Kinderboekenweek 2017

Kosten Griezelmaandaanbieding: Afname 1 les: € 75, Afname 2 lessen: € 67,50 per les Afname 3 lessen en meer: € 60,- per les Reiskosten € 0,19 per km Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

69


dans

Heartbeat Ritme zit overal. Als we muziek horen dan tikken we met onze voeten het ritme mee, we klappen op muziek. Maar wist je dat er ook in je lijf allerlei ritme’s te vinden zijn? We ontdekken ons eigen hartritme. We gaan op een ontdekkingstocht door ons lichaam en gaan op het ritme van ons hart een danstocht maken langs de grote en de kleine bloedsomloop, langs de longen en de hersenen. De workshop is bedoeld voor elke klas die bezig is met het thema mijn lichaam.

Discipline

Dans

Aanbieder

Talitha van de Stolpe

Duur

60 minuten

Datum

Het gehele jaar

Groep

1 t/m 8

Groepsgrootte

25-30 leerlingen

Begeleiding

Leerkracht

Locatie

Gymlokaal

Educatief materiaal

-

Aansluiting schoolvakken

Biologie, kunstzinnige oriëntatie

Kosten

€ 50,-

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

70

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


Ontmoet Karel Appel dans

Interactieve theatervoorstelling binnen school in samenwerking met beeldend kunstenaar en dansexpressie docent. De leerlingen van groep 1 en 2 maken kennis met El Star en Pink Lady die graag net zo goed willen kunnen schilderen als Karel Appel. Ze vinden het wel erg spannend; kunnen de leerlingen uit de klas misschien helpen? Ze nodigen de leerlingen uit om kennis te maken met de verschillende kleuren, een onzichtbaar schilderij te dansen en tot slot een groot gezamenlijk schilderij te maken waar Karel Appel jaloers op geweest zou zijn.

Discipline

Beeldend en dans

Aanbieder

Talitha van de Stolpe

Duur

3 uur

Datum

Het gehele jaar

Groep

1-2

Groepsgrootte

25-30 leerlingen

Begeleiding

Leerkracht

Locatie

Speellokaal en leslokaal

Educatief materiaal

Schilderdoeken, verf kwasten, muziek

Aansluiting schoolvakken

 unstzinnige orientatie, bewegingsonderwijs, K oriĂŤntatie op jezelf en de wereld

Kosten

â‚Ź 300,-

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

71


dans

Dans Bransz biedt dans en theater aanbod in diverse stijlen. Wij zijn in staat ons aanbod aan te passen aan elke gelegenheid en doelgroep. Van enkele lessen tot een dagprogramma vol voorstellingen en workshops voor de hele school. Wij vinden het leuk om met jullie mee te denken. Zo maken we er samen een super activiteit van. Wij staan voor lessen waar kwaliteit en plezier hand in hand gaan. Dans-, zang- en spellessen worden verzorgt door docenten als ware rolmodellen. Zo zijn de meesten ook te bewonderen in verschillende theater- en tv producties. Alle lessen worden gegeven door specialisten. Dit zorgt er voor dat het meest belangrijke ingrediënt, de passie, ook wordt overgedragen.

Discipline

Dans, zang, spel

Aanbieder

Bransz

Duur

Van 20 min. tot een jaarprogramma

Datum

Het gehele jaar

Groep

Wij passen ons aanbod altijd aan de doelgroep aan

Groepsgrootte

 ij verzorgen zowel privé lessen als shows en warmingups voor W honderden mensen. We stemmen dit graag met jullie af op de activiteit.

Begeleiding

1 of meerdere docenten

Locatie

Bij jullie op school, in één van onze studios of te gast bij één van onze partners

Educatief materiaal

Wij leveren wanneer dit bij de wens hoort, educatief materiaal aan. Bijvoorbeeld beeldend materiaal, filmpjes enz. Met begeleidende tekst en quiz. Wanneer het product een presentatie is, kan er in de voorbereiding een omschrijving voor decor en/ of kostuums worden samengesteld.

Aansluiting schoolvakken

Kan gemaakt worden, wanneer we hier samen een duidelijk leerdoel voor ogen hebben. Tijdens de meeste activiteiten speelt beweging en creativiteit een belangrijke rol.

Kosten

In overeenstemming

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

72

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


Bewegen op muziek dans

Via verschillende stijlen muziek leren de leerlingen op een andere manier luisteren naar muziek. Snel, langzaam, klassiek, modern; allerlei muzieksoorten komen aan bod. Naast improviseren op deze stijlen leren de leerlingen een choreografie die we kunnen presenteren aan de ouders.

Discipline

Dans

Aanbieder

Tine Soontiens

Duur

3 lessen Ă 45 uur

Datum

Het gehele jaar

Groep

1 t/m 4

Groepsgrootte

Max 20

Begeleiding

1 begeleider

Locatie

Gymzaal, aula, intern bij Cultura

Educatief materiaal

Is mogelijk

Aansluiting schoolvakken

Gym, rekenen, taal

Kosten

-

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

73


dans

Streetdance of moderne dans De groep krijgt les in de stijl streetdance of moderne dans. De kinderen leren samen dansen en zelf dans maken. We werken toe naar een presentatie voor de ouders.

Discipline

Dans

Aanbieder

Tine Soontiëns

Duur

2 t/m 8 keer à 1 uur

Datum

Het gehele jaar

Groep

1 t/m 8

Groepsgrootte

Alles kan

Begeleiding

1 begeleider

Locatie

Gymzaal, aula, intern bij Cultura

Educatief materiaal

-

Aansluiting schoolvakken

-

Kosten

€ 65,- per uur

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

74

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


erfgoed

Educatief programma rondom beeldhouwkunst Stichting Het Depot is een museaal podium voor beeldhouwkunst. De collectie van de stichting bestaat uit beelden van verschillende kunstenaars; torsen en fragmenten van het menselijk lichaam. Ook zijn de tuinen van Arboretum de Dreijen onderdeel van de Stichting. In het kleurrijke kinderatelier Villa Vleermuis kunnen leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs terecht voor educatieve programma’s rondom beeldhouwkunst en natuur. Tijdens de workshop leren de kinderen bijvoorbeeld actief reflecteren op kunst en spreken zij middels creatieve opdrachten hun verbeeldingskracht aan. Meer informatie over de programma’s is te vinden op www.hetdepot.nl Discipline

Beeldende Kunst

Aanbieder

Beeldengalerij Het Depot – Villa Vleermuis

Duur activiteit

2 uur

Datum

Scholen kunnen zich inschrijven via de website, daar staan de mogelijke data genoemd

Groep

5 t/m 8

Groepsgrootte

Maximaal 30 leerlingen

Begeleiding

Maximaal 2 volwassenen

Locatie

Arboretumlaan in Wageningen

Educatief materiaal

Rondleiding en opdrachten

Aansluiting schoolvakken

Kunstzinnige oriëntatie, oriëntatie op jezelf en de wereld

Kosten

Het Depot biedt de activiteiten kosteloos aan

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

75


erfgoed

Het verhaal van Ede Bezoek Erfgoedinstellingen De erfgoedleerlijn op de website www.edetoenennu.nl vertelt het verhaal van Ede. In verschillende thema’s wordt de geschiedenis van de directe leefomgeving van Edese basisschoolleerlingen zichtbaar gemaakt. Voor ieder schooljaar wordt één erfgoedthema behandeld dat is uitgewerkt in drie lessen. Tijdens de tweede les (kernles) bezoek je altijd een erfgoedinstelling.

Discipline

Cultureel erfgoed / kunstzinnige oriëntatie

Aanbieders

Thema Verzamelen & bewaren: Kröller Müller Museum, Otterlo Kijk- en Luistermuseum, Bennekom Thema Monumenten: Concordia Molen, Keetmolen Thema Voorwerpen & gebruiken: Lammert van de Boschpoort, Ede Kijk- en Luistermuseum, Bennekom - Nederlands Tegelmuseum, Otterlo - Kenniscentrum Cultura Thema Cultuurhistorisch Landschap: Nationaal Park De Hoge Veluwe & Museonder

Duur activiteit

1 - 1,5 uur

Datum

Het gehele jaar

Groep

1 t/m 4

Groepsgrootte

Per klas

Begeleiding

Eigen leerkracht, eventueel medewerker erfgoedinstelling

Locatie

School/erfgoedinstelling

Educatief materiaal

Zie www.edetoenennu.nl en/of lesbrief erfgoedinstelling

Aansluiting schoolvakken

 unstzinnige oriëntatie, taalvaardigheid, burgerschap, oriëntatie op jezelf K en op de wereld

Kosten

Op aanvraag bij instelling

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

76

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


erfgoed

Het verhaal van Ede Bezoek Erfgoedinstellingen De erfgoedleerlijn op de website www.edetoenennu.nl vertelt het verhaal van Ede. In verschillende thema’s wordt de geschiedenis van de directe leefomgeving van Edese basisschoolleerlingen zichtbaar gemaakt. Voor ieder schooljaar wordt één erfgoedthema behandeld dat is uitgewerkt in drie lessen. Tijdens de tweede les (kernles) bezoek je altijd een erfgoedinstelling.

Discipline

Cultureel erfgoed / kunstzinnige oriëntatie

Aanbieders

Thema Verzamelen & bewaren: Kröller Múller Museum, Otterlo Kijk- en Luistermuseum, Bennekom - Gemeentearchief Thema Monumenten: Jachtslot Sint Hubertus - NPHV, Otterlo Bezoek de Enka, Ede - Bezoek de Kerk, Ede Thema Militair Erfgoed: Museum Vliegveld Deelen, Deelen - Platform Militaire Historie Ede Thema Archeologische vondsten: IJzertijdboerderij, Lunteren - Flinstone Beleefroute, Ede e.o. - Museum Lunteren & de Hessenwegen, Lunteren

Duur activiteit

1,5 - 2 uur

Datum

Het gehele jaar

Groep

5 t/m 8

Groepsgrootte

Per groep

Begeleiding

Eigen leerkracht, eventueel medewerker erfgoedinstelling

Locatie

School/erfgoedinstelling

Educatief materiaal

Zie www.edetoenennu.nl en/of lesbrief erfgoedinstelling

Aansluiting schoolvakken

 unstzinnige oriëntatie, taalvaardigheid, burgerschap, K oriëntatie op jezelf en op de wereld

Kosten

Gratis lessenserie op www.edetoenennu.nl Toegangsprijzen per instelling op aanvraag

Nadere informatie

CultuurPunt Ede, Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

77


erfgoed

Kasteel Doorwerth: Meer dan een veilige plek Een kasteel wordt niet zomaar ergens gebouwd. Zorgvuldig werd er een geschikte plek gekozen. In de middeleeuwen, toen kastelen verdedigingswerken waren, was een veilige plek belangrijk. Met het educatiepakket ontdekken de leerlingen waarom Kasteel Doorwerth een veilige plek was. En meer dan dat!

Discipline

Erfgoed

Aanbieder

Kasteel Doorwerth

Duur activiteit

1,5 - 2 uur

Datum

Het gehele jaar; vooraf aanmelden noodzakelijk

Groep

6 t/m 8

Groepsgrootte

Maximaal één groep

Begeleiding

Minimaal 2

Locatie

Kasteel Doorwerth

Educatief materiaal

Gids en via site

Aansluiting schoolvakken

Geschiedenis

Kosten

 4,20 per leerling, volwassenen € 8,€ Museumkaarthouders en twee begeleiders gratis

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

78

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


erfgoed

‘Anders Open’ Paleis Het Loo gaat verbouwen en vernieuwen. Vanaf 2018 is het paleis dicht. We ontvangen leerlingen vanaf april tot en met september graag voor één van onze nieuwe lesprogramma’s in de stallen en tuinen.

Discipline

Cultureel erfgoed

Aanbieder

Paleis het Loo

Duur activiteit

Wisselend

Datum

April t/m september 2018

Groep

1 t/m 8, speciaal onderwijs

Groepsgrootte

In overleg

Begeleiding

Leerkracht op school Museumdocent bij Paleis Het Loo

Locatie

Wisselend

Educatief materiaal

Aangeleverd door Paleis Het Loo

Aansluiting schoolvakken

Kunstzinnige oriëntatie

Kosten

Vanaf € 75,- per klas (van maximaal 30 leerlingen)

Nadere informatie CultuurPunt Ede Cultuurmakelaars: Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318-672871 | 06-31774070 Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318-672810 | 06-57852786

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

79


naschools

Kunstencentrum Cultura Beeldende kunsten, theater maken, dansen en musical maken, bij Cultura kan het allemaal! - De afdeling beeldende kunst heeft op de begane grond en de eerste verdieping van Cultura eigen inspirerende plekken met prachtige ateliers en knutselruimtes waar kinderen creatief aan de slag kunnen gaan en kunstwerken kunnen maken tijdens de Kinderkunstclub, striptekenen, of fotografie. - De Kindertheaterschool Cultura is de coolste plek in Ede (en omgeving) voor kinderen om theater te leren spelen. Ze kunnen meedoen aan een cursus of een rol pakken in de jaarlijkse theaterproductie voor kinderen. - Het aanbod danscursussen is voor (bijna) alle leeftijden en met een grote diversiteit aan stijlen, van klassiek ballet, jazz tot streetdance. Iedereen met een passie voor dans is welkom bij de dansschool van Cultura. - Musical; Zingen, dansen en acteren, bij Cultura krijg je het allemaal. Elke week krijg je les in drama, zang en dans door de gespecialiseerde vakdocent waarbij we werken naar een spetterende musical. De musical presenteren we aan het einde van het seizoen.

80

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


naschools

Muziekplein Wij zijn een groep enthousiaste en professionele muziekdocenten die met veel plezier samenwerken. Via onze eigen zelfstandige lespraktijken verzorgen wij muzieklessen en samenspelactiviteiten in Cultura Ede, Collage Bennekom en Lunteren. Om de onderlinge samenwerking te versterken hebben we ons verenigd in het Muziekplein Ede. We delen onze passie voor muziek en lesgeven. Wij staan voor goed instrumentaal/vocaal onderwijs waarin de mogelijkheden van de leerling centraal staan. Wij willen iedere leerling van elke leeftijd of niveau het plezier in muziek laten ervaren. Wij staan voor muziekles op maat. We organiseren regelmatig samenspelactiviteiten en optredens voor onze cursisten. Diverse ensembles, bands, koren en orkesten zorgen ervoor dat elke leerling, ook de volwassene, kan samenspelen op zijn eigen niveau.

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

81


naschools

Familievoorstellingen 2017-2018 Geheimen ontdek je in Cultura. Voor het eerst naar theater gaan, dat is een onvergetelijke ervaring. Cultura biedt prachtige fantasierijke voorstellingen voor verschillende leeftijden, van grappig tot griezelig, van lief tot betoverend!

Vita Door de kamer loopt een vrouw op haar handen. Dat is

Discipline

Familievoorstelling 8+

op het eerste gezicht wat vreemd, maar stilzitten maar

Aanbieder

Circuswerkplaats Boost

Datum

Zondag 5 november

het beestje ruw wordt platgewalst wanneer de tafel

Tijd

15.00 uur

onverwacht inklapt. Héél voorzichtig klapt de vrouw de

Prijs

€ 12,50

lukt haar niet. Gelukkig is daar een vrolijk hondje dat haar begroet. Tot het afschuwelijke moment waarop

tafel weer open. Vita heet de vrouw; ze is vernoemd naar het leven… Deze beeldende voorstelling zonder

tekst speelt zich af in een pop-up decor, vol acrobatische trucs, illusie, dans en surrealisme. De Reuzenperzik Alle Knorren, bamdoedels en wormstaltige kneuten

Discipline

Familievoorstelling 7+

verzamelen! Roald Dahl’s klassieker ‘De Reuzenperzik’

Aanbieder

Matzer Theaterproducties

Datum

Woensdag 3 januari

en grappig, fantasierijk en spannend. James gaat

Tijd

15.00 uur

op reis met een knorrig Lieveheersbeest, een ijdele

Prijs

€ 15.00 uur

is voor het eerst te zien in de Nederlandse theaters! Een muzikale en avontuurlijke voorstelling, ontroerend

Duizendpoot en een stille, maar o zo belangrijke Zijderups. Maar waar naartoe? Wat doen die haaien,

meeuwen en Wolkenmannen op hun avontuur? Een verhaal over het overwinnen van je angst voor het onbekende en over vriendschappen voor het leven!

82

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018


Gonnie & vriendjes Daar heb je Gonnie, het kleine gele gansje met de rode

Discipline

Familievoorstelling 2+

Aanbieder

Jogchem Jalink

Datum

Zondag 21 januari

Heeft iemand soms een rode pet gezien? En... moet je

Tijd

15.00 uur

dát zien! Daar ligt een ei. Zit daar soms ook een gansje

Prijs

€ 9,50

lievelingslaarsjes. Op zoek naar al haar vriendjes. Samen maken ze allemaal grote en kleine avonturen mee. Kijk, een plas! Daar kun je leuk overheen springen.

in? En waarom komt ie er niet uit? ‘Gonnie & vriendjes’ is een vrolijke poppenvoorstelling, gebaseerd op de

Gonnie-boekjes van Olivier Dunrea. Dummie de Mummie Discipline

Familiemusical 6+

je woont in het saaiste dorp van de wereld. Op een dag

Aanbieder

Rick Engelkes Producties

Datum

Woensdag 14 febuari

je dan? Je schrikt je rot, doet je ogen dicht, telt tot tien,

Tijd

15.00 uur

en dan is hij weer weg. Maar stel je nou eens voor dat

Prijs

€ 15,00

loop je je slaapkamer binnen, je ruikt iets vies, kijkt rond, en je ziet ineens een mummie in je bed. Wat doe

die mummie daar na die tien tellen nog steeds ligt. En na twintig tellen ook…! Dummie de Mummie is een

naschools

Stel je voor. Je heet Goos Guts, je bent doodnormaal en

Nederlandse kinderboekenserie geschreven door Tosca Menten. Na 2 succesvolle films is hier nu eindelijk de theatervoorstelling! We gaan op berenjacht Muziektheaterversie van het geliefde prentenboek

Discipline

Familievoorstelling 4+

“Wij gaan op berenjacht.

Aanbieder

Theater Sonnevanck

Datum

Zaterdag 3 maart

Wij zijn niet bang.”

Tijd

15.00 uur

Vijf zingende acteurs en een danser vertellen het

Prijs

€ 12,50

Discipline

Familievoorstelling 8+

Aanbieder

Kwatta Kweeste

Datum

 aterdag 16 juni Z Zondag 17 juni

muzikaal avontuur voor de hele familie waarbij al je

Tijd

15.00 uur

zintuigen worden geprikkeld. Het is voorstelling, een

Prijs

€ 12,50

We gaan een hele grote vangen. Wat een prachtige dag!

spannende verhaal van een vader, zijn kinderen en hun hond die samen op berenjacht gaan. Met betoverende muziek, spel, beeld en beweging. De kinderen in het publiek hebben een actieve muzikale rol. Een voorstelling over moedig zijn, met zijn allen dwars door de modder en de sneeuwstorm sjouwen, over overmoedig zijn en samen lekker bang zijn onder de dekens. Op avontuur in het land van Oz Een voorstelling voor bange avonturiers en avontuur­lijke bangeriken. Waarbij je niet rustig op je stoel zit, maar op reis gaat met het meisje Dorothy. Zij is vreselijk verdwaald in het land van Oz. Uiteindelijk draait het om één ding: thuis komen. De Kwatta Kweeste is een theatraal en

ontmoeting, een show en een reis naar wijsheid. Kortom een echte ontdekkingstocht met vele helpers en grote

hindernissen. Wie gaat er mee op avontuur?

aanbod cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

83


Molenstraat 45 6711 AW Ede T: 0318 - 672 810 lnellestein@cultura-ede.nl evdgroep@cultura-ede.nl www.cultura-ede.nl

CultuurPunt aanbod 2017-2018  
CultuurPunt aanbod 2017-2018  
Advertisement