Page 1


Zich veilig voelen, vertrouwen op ons

Plichten en rechten van de patiĂŤnt


Rechten Rechten 2

1

Patienten hebben het recht om zelf de arts te kiezen en, in het algemeen, ook de gezondheidswerkers en gezondheidsinstellingen om de benodigde aandacht te verkrijgen binnen de mogelijkheden van het land.

Patienten hebben het recht tot volledige en heldere/duidelijke communicatie met artsen, aangepast aan zijn/haar psychologische en culturele achtergrond/conditie/situatie /toestand, welke hen in staat stelt alle noodzakelijke informatie betreffende hun ziekte, alsook de procedures en behandelingen welke ze zullen ondergaanen de prognose/voorspelling en de mogelijke risico’s van hun behandeling te kennen. Ook hebben ze het recht door familie of verantwoordelijken/begeleiders te worden vertegenwoordigd, bij bewusteloosheid of bij minderjarigheid, om met deze procedures in te stemmen of deze af te keuren; hopelijk/ in de hoop dat zij schriftelijk bewijs van hun beslissing achterlaten.

3

Patienten hebben het recht op een waardige behandeling, met respect voor hun (zijn/haar) geloof en cultuur, alsook hun (zijn/haar) mening omtrent hun (zijn/haar) ziekte.

4

Patienten hebben het recht op privacy/ en geheimhouding van alle rapporten betreffende hun medische gegevens, die alleen met hun toestemmimg vrijgegeven mogen worden.


5

Patienten hebben het recht om tijdens hun ziekte de best mogelijke medische behandeling /begeleiding te krijgen, maar met respect voor de wensen van de patient in geval van irreversibele/terminale ziekte.

6

7

Patienten hebben het recht om uitleg te vragen en krijgen met betrekking tot diensten verkregen van gezondheidswerkers en gezondheidsinstellingen. Ook in spoedgevallen hebben zij het recht diensten te verkrijgen die niet afhankelijk zijn van de betaling van geanticipeerde honoraria.

Patienten hebben het recht om spirituele of morele steun te ontvangen of weigeren, ongeacht welke religie of geloof zij aanhangen.

8

Patienten hebben het recht om wel of niet te participeren in wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door gekwalificeerd personeel, zolang /indien/tenzij zij goed geinformeerd zijnten aanzien van de doelen, methoden, mogelijke voordelen, te voorspellen risico’s en ongemakken welke het onderzoeksproces met zich meek an brengen.

9

Patienten hebben het recht om orgaandonaties te doen of deze te weigeren ten behoove van transplantatie aan andere patienten.

10

Patienten hebben het recht om met waardigheid te sterven, opdat het overlijdensproces een natuurlijk beloop kan hebben bij terminale ziekte.

Rechten en plichten


Plichten Plicht van de patient en zijn/haar familie

Bewust van de verantwoordelijkheid als instelling, de eerbiediging van de rechten van patiĂŤnten te waarborgen, ook wordt verwacht van deze en zijn familie het observeren van de taken:

1

om al het personeel van het instituut met respect te behandelen, overeenkomstig met zijn/haar recht om dezelfde behandeling te ontvangen.

2

om op waarheid gebaseerde informatie te verstrekken met betrekking tot de medische voorgeschiedenis en andere gegevens die het personeel van het instituut nodigheeft en om medische en andere instructies van het medisch team op te volgen, als de patient eenmaal heeft toegestemd om medische behandeling te ondergaan.

3 4

om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar gezondheid en die van de gemeenschap. om anderen niet te discrimineren op basis van ras, sexe/geslacht, toestand/situatie, of religie/geloofsovertuiging.

Carrera 16 No. 82 - 57 Conmutador: 530 0470 - 530 1270 www.clinicadelcountry.com

5

om zich te houden aan de wetgeving, wetten en andere standaarden.

6

om de rechten en plichten behorend bij zijn/haar medische verzekering/ gezondheidsplan te kennen, uit te voeren en zich eran te houden.

7

om elke situatie die hij/zij afwijkend /abnormaal/onacceptabel vind te rapporteren/melden aan het ziekenhuispersoneel of welke kan leiden tot/poging tot overtrading van zijn/haar rechten als mens of patient.

8

om de huishoudelijke regels van Clinica del Country te respecteren en hun aanbevelingen op te volgen.

9

om zorgvuldig om te gaan met bezittingen van Clinica del Country. Ze zijn bedoeld voor uw eigen gebruik en hulp en u kunt ze in de toekomst nodig hebben.

10

om voor diensten ontvangen van de gezondheidswerkers en instelling te betalen.

Deberes y Derechos del Paciente  

Etica, Ciencia y Tecnología al servicio de la comunidad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you