Page 1

PIERWSZE KROKI ….po przyjeździe do Hiszpanii ZAPOZNAJ SIĘ Z LISTĄ PODSTAWOWYCH FORMALNOŚĆI, KTÓRYCH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO PRZYJEŹDZIE DO HISZPANII ¾

NIE (Numer Identyfikacyjny Obcokrajowca). W celu uzyskania tego numeru należy zgłosić się do Urzędu Imigracyjnego (Oficinas de Extranjería) lub na Policję. Numer ten jest niezbędny do załatwienia wszelkich formalności z administracją państwową oraz do innych czynności (na przykład do podjęcia działalności gospodarczej, otwarcia konta bankowego czy zakupu mienia w Hiszpanii). Numer Identyfikacyjny Obcokrajowca NIE stanowi odpowiednik dowodu osobistego DNI, którym posługują się obywatele hiszpańscy i jest jednocześnie numerem identyfikacji podatkowej obcokrajowca w Hiszpanii (NIF). http://www.mir.es/SGACAVT/modelos/extranjeria/modelos_extranje/ex_14.pdf

¾

WPIS DO REJESTRU OBCOKRAJOWCÓW. Obywatele Unii Europejskiej zamierzający pozostać w Hiszpanii ponad 3 miesiące winni zgłosić się do Urzędu Imigracyjnego lub na Policję w miejscu swojego zamieszkania w Hiszpanii celem dokonania wpisu do Centralnego Rejestru Obcokrajowców. Należy w tym celu okazać ważny paszport lub dowód osobisty i uiścić stosowną opłatę. Obcokrajowiec uzyskuje w ten sposób Zaświadczenie o wpisie do Rejestru z poświadczeniem NIE (Numeru Identyfikacyjnego Obcokrajowca). Formalność ta zastępuje od niedawna stosowaną dotąd kartę pobytu w Hiszpanii (Tarjeta de Residencia). http://www.mir.es/SGACAVT/modelos/extranjeria/modelos_extranje/ex_16.pdf

¾

MELDUNEK (EMPADRONAMIENTO). Polega na wpisie do rejestru gminnego w miejscu zamieszkania. Meldunek będzie nam potrzebny na przykład do wzięcia udziału w wyborach samorządowych lub zapisania dzieci do szkoły.

¾

WPIS DO REJESTRU OSÓB POSZUKUJĄYCH PRACY. Aby znaleźć zatrudnienie i skorzystać z usług orientacji zawodowej należy zarejestrować się w Urzędzie Zatrudnienia (Oficina de Empleo) w miejscu zamieszkania w Hiszpanii. Pełna informacja o pomocy oferowanej przez Służby Zatrudnienia znajduje się pod poniższym adresem internetowym: www.sistemanacionalempleo.es/mapa_ccaa.html

¾

KORZYSTANIE Z PRAW DO ŚWIADCZEŃ DLA BEZROBOTYCH NABYTYCH ZA GRANICĄ. Osoby, które nabyły w Polsce prawa do zasiłku dla bezrobotnych, po przyjeździe do Hiszpanii winny w terminie 7 dni zgłosić się do biura zatrudnienia w miejscu pobytu i złożyć wniosek o świadczenie okazując dokument E-303.

¾

UZNAWALNOŚĆ TYTUŁÓW I DYPLOMÓW. Dotyczy dyplomów zawodowych oraz wykształcenia akademickiego. Aby uzyskać informacje co do wymaganych dokumentów należy zgłosić się do punktu informacyjnego: NARIC 91 506 5593 nieves.trelles@educ.mec.es lub do najbliższego Doradcy EURES. Zanim podejmiesz pracę:

¾

NUMER REJESTRACYJNY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. W momencie podjęcia pracy zależy zarejestrować się we właściwym biurze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Seguridad Social).

¾

KARTA MEDYCZNA. Osoby zarejestrowane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych otrzymują kartę uprawniającą do korzystania z usług publicznej służby zdrowia. Szczegółowe informacje i użyteczne linki podano w Informatorze “Praca w Hiszpanii”.

Pierwsze kroki do Hiszpanii  

KARTA MEDYCZNA. Osoby zarejestrowane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych otrzymują kartę uprawniającą do korzystania z usług publicznej służ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you