IVIO verslag 2016

Page 1

JAARVERSLAG 2016

FEITEN EN CIJFERS


DEELNEMERS – GEMEENTEN

1


I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

VOORWOORD

4

STATUTEN, VENNOTEN, KAPITAAL EN SAMENSTELLING VAN ORGANEN

5

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERIN

10

EVALUATIE INZAMELING EN RECYCLAGEPARKEN

27

JAARVERSLAG MILIEUCOÖRDINATOR

31

AFREKENING PER GEMEENTE

32

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS-REVISOR

82

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

85

JAARREKENING

87

KENNISGEVING PRESENTIEGELDEN INGEVOLGE ARTIKEL 60, 2de LID V/H DECREET INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 102

2


I. VOORWOORD De periode van de lenteschoonmaak, die ook dit jaar weer in vele IVIO – gemeenten is ‘moeten’ doorgaan, is ook de tijd waarin de jaarresultaten over het voorbije werkingsjaar gepubliceerd worden. Voor I.V.I.O. ogen de resultaten opnieuw mooi. De hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner is gedaald tot 136,12kg, het beste resultaat van de voorbije jaren, en de bijdrage die de I.V.I.O. – gemeenten moesten betalen daalde eveneens met 2,5% of bijna 160 000 euro in vergelijking met 2015. Dit niettegenstaande de verhoogde milieuheffing en ingevoerde kilometervergoeding. Verder in dit jaarverslag vindt u tal van cijfers en tabellen en dit zowel voor het geheel van de intercommunale als voor de individuele gemeenten. Laat het een bron van informatie zijn voor acties, gericht op het bereiken van een nog meer milieuvriendelijker omgeving. Minder fraai oogt de zwerfvuilproblematiek. Niettegenstaande de inspanningen van zowel de intercommunale (o.a. het invoeren van herbruikbare bekers) als van andere organisaties (o.a. de “Schoon Genoeg” – campagne van de provincie West – Vlaanderen waaraan ook I.V.I.O. deelnam) blijft het een groot probleem. Sensibiliserende acties zullen jammer genoeg nodig blijven. Voortdurende aandacht en een doordachte aanpak moeten dergelijke acties als zwerfvuil-opruim-dagen in de toekomst echter overbodig maken en zorgen voor een “Proper West – Vlaanderen”. Over de gevoerde communicatie en sensibilisatieacties vindt u niet alleen in dit verslag meer info maar ook op de in 2016 volledig vernieuwde I.V.I.O. – webstek. Op die webstek kan u trouwens ook antwoorden vinden op heel veel vragen omtrent I.V.I.O., de geplande acties en campagnes, de sorteerregels, … Zeker het raadplegen waard! Mijn dank aan alle collega’s in het directiecomité en de raad van bestuur, evenals aan alle medewerkers voor de samenwerking en de inzet gedurende het voorbije werkingsjaar.

Piet Seynaeve I.V.I.O. - voorzitter

3


II. STATUTEN, VENNOTEN, KAPITAAL EN SAMENSTELLING VAN ORGANEN 1. STATUTEN INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR DUURZAAM MILIEUBEHEER IN IZEGEM EN OMMELAND – I.V.I.O. Intercommunale maatschappij beheerst door de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en het decreet van 01 juli 1987 en van 06 juli 2001 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunales

Zetel van de vereniging Lodewijk de Raetlaan 12, 8870 Izegem tel.:051 31 17 96 – Fax: 051 31 67 39 e-mail: info@ivio.be website: www.ivio.be Secretariaat Dominiek Pillaert Ommegangstraat 32 8850 Ardooie Rechtsvorm Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Register van de burgerlijke vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen Kortrijk BV nr.6 Machtiging tot oprichting K.B. van 22 november 1973 Stichtingsakte en statuten Gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 12 januari 1974 onder het nummer 151-1 Goedgekeurd bij K.B. van 17 juli 1974 Wijziging van de statuten Bij besluit van de Jaarvergadering van 28/04/1981 en goedgekeurd bij M.B. van 26/04/1982 Bij besluit van de Jaarvergadering van 29/04/1986 en goedgekeurd bij M.B. van 08/01/1987 Bij besluit van de Jaarvergadering van 19/04/1988 en goedgekeurd bij M.B. van 16/08/1988 Bij besluit van de Jaarvergadering van 18/04/1989 en goedgekeurd bij M.B. van 16/08/1989 Bij besluit van de Jaarvergadering van 23/09/1991 en goedgekeurd bij M.B. van 13/01/1992 Bij besluit van de Jaarvergadering van 29/04/1992 en goedgekeurd bij M.B. van 25/08/1992 Bij besluit van de Jaarvergadering van 27/04/1993 en goedgekeurd bij M.B. van 07/10/1993

4


Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 24/03/1997 en goedgekeurd bij M.B. van 09/07/1997 Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 26/04/1999 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20/05/1999 Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 23/04/2001 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26/05/2001 Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 27/06/2002 en goedgekeurd bij M.B. van 24/04/2003 Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 16/12/2002 Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 24/04/2003 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 14/05/2003 Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 06/11/2003 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 03/12/2003 Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 09/12/2013 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 13/02/2014 Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 14/12/2015 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 25/03/2016 Verslag van de Raad van Bestuur aan de Jaarvergadering der Aandeelhouders op 22/05/2016. Jaarrekening per 31/12/2016 – tweeÍnveertigste boekjaar

5


2. DE AANGESLOTEN VENNOTEN Materiële aandelen Ardooie Dentergem Ingelmunster Izegem Ledegem Lendelede Meulebeke Oostrozebeke Pittem Ruiselede Tielt TOTAAL

2.161 1.703 2.361 5.872 2.073 1.214 2.413 1.591 1.448 1.124 4.302 26.262

AANDEELHOUDERS B

Immateriële aandelen 11 9 11 29 11 6 11 8 7 7 22 132

Totaal 2.172 1.712 2.372 5.901 2.084 1.220 2.424 1.599 1.455 1.131 4.324 26.394

AANDELEN

1. Intercommunale I.M.O.G. – Harelbeke

10

2. Intercommunale I.V.B.O. – Brugge

10

3. Intercommunale MIROM – Menen

10

4. Intercommunale I.V.O.O. – Oostende

10

5. Intercommunale MIROM – Roeselare

10

6. Intercommunale I.V.V.O. – Veurne

10 TOTAAL B

60

AANDEELHOUDERS C Materiële aandelen Ecowest

2400

Immateriële aandelen 1184

Totaal 3584

6


3. BESTUURSORGANEN 3.1.

Raad van bestuur

Piet Seynaeve Tonny Berteloot Dominiek Pillaert Rudi Neirynck

Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris permanent deskundige

Voor de publieke sector – stemgerechtigd Pieter Callens Rita Devisch Enigo Vandendriessche Nadine Verheye Filip Lombaert Marc Vanlerberghe Nadia Staes Greta Vandeputte Nico Parmentier Danny Bossuyt Christine Goethals Anne-Sophie Verschoore Paul Lambrecht Veerle Lanssens John Van Hollebeke Els De Rammelaere

Ardooie (tot 29/03/2016) Ardooie (vanaf 29/03/2016) Ingelmunster Ingelmunster Izegem (tot 05/07/2016) Izegem (vanaf 05/07/2016) Izegem Ledegem Lendelede Meulebeke Meulebeke Oostrozebeke Pittem Ruiselede Tielt Tielt

Voor de publieke sector met raadgevende stem Geert Leenknecht Christine Dehaemers

Izegem (vanaf 23/02/2016) Tielt

Voor de private sector Didier Naesens Mieke Hoorens Rik Dekeyser Geert Maes

3.2.

Ecowest nv (tot 01/03/2016) Ecowest nv (vanaf 01/03/2016) Ecowest nv Ecowest nv

DirectiecomitĂŠ

Piet Seynaeve Tonny Berteloot Dominiek Pillaert Rudi Neirynck

Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris permanent deskundige

Voor de publieke sector: Enigo Vandendriessche Veerle Lanssens Els De Rammelaere

Ingelmunster Ruiselede Tielt

Voor de private sector: Didier Naesens

Ecowest nv (tot 01/03/2016)

7


Mieke Hoorens

Ecowest nv (vanaf 01/03/2016)

Voor I.V.I.O. Frank Bulcke

3.3.

Managementteam

Frank Bulcke Pierre De Weirdt Henk Schotte Heidi Deruytter

3.4.

algemeen directeur financieel directeur (vanaf 01/01/2016) exploitatieverantwoordelijke administratief verantwoordelijke

Commissarisrevisor

Martin Derycke

3.5.

Personeel

Administratie: Martine Thermote Martine Spriet Martine Naert Patricia Naessens

boekhouding administratief medewerkster administratief medewerkster administratief medewerkster

Technisch personeel: Dries Anseeuw Yves Arteel Rik Cauwelier (pensioen 01/04/2016) Geert Decloedt (pensioen 01/03/2016 Ivan Degraeve Isabelle Delaere Christa Deplancke Pedro Durnez Peter Glas Geert Heyndrickx Sigrid Heytens Veerle Huvaere Didier Robaert Dirk Snoeck Xavier Spriet (in dienst 08/02/2016) Patrick Swaenepoel Stefan Van Oost Katy Vandenbroucke (in dienst 15/02/2016) Frank Vanderbeken Nico Vandeverre Geert Vandewaetere (pensioen 01/01/2016) Hilde Vanhoutte Isolde Vanhuyse Kurt Vanneste Siska Vanpeteghem Annemie Vergote Rik Verhulst Matthew Verschuere Mario Willaert (in dienst 7/11/2016)

8


III. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN I.V.I.O. In overeenstemming met de wet en in toepassing van de statuten, brengt de Raad van Bestuur hierbij verslag uit over de werking van de intergemeentelijke vereniging gedurende het jaar 2016.

1. CIJFERS Hierbij hebben wij de eer u ons verslag voor het boekjaar 2016 voor te leggen.

FinanciĂŤle en statistische gegevens BEDRIJFSTAK 1: OPHALING, OVERSLAG EN SENSIBILISATIE tonnages budget restfractie grofvuil (brandbaar) papier en karton PMD

17.000 ton 0 ton 6.200 ton 1.800 ton

werkelijke tonnages 2016 16.877 ton 0 ton 6.344 ton 1.879 ton

groen in rolcontainers KGA glas Totaal

850 ton 160 ton 4.050 ton 30.060 ton

665 ton 170 ton 4.035 ton 29.970 ton

bijdragen budget

werkelijke bijdragen

2.896.039 EUR

2.778.078 EUR

tonnages 2015 16.947 ton 0 ton 6.451 ton 1.824 ton 591 ton 164 ton 4.082 ton 30.059 ton werkelijke bijdragen 2015 2.815.164 EUR

Bemerkingen: De restfractie is licht gedaald met 0,41% (70 ton), vooral toe te schrijven aan gedeelte KMO-fractie. Het grofvuil is ook in 2016 volledig verdwenen omdat de beperkte ophalingen op aanvraag op de recyclageparken worden aangevoerd. Het aandeel restfractie KMO (zwarte KMO-zakken: 961 ton en de gemeentelijke containers: 359 ton) is lager dan vorig jaar. Het huishoudelijk restafval is gedaald met 38 ton (of ca. 0,3 kg per inwoner). Met de verdere daling van het huishoudelijk afval blijven alle gemeenten van I.V.I.O. met het totaal brandbaar per inwoner onder de strenge 150 kg norm. De tonnage van het opgehaald papier en karton is gedaald met 1,66% t.o.v. vorig jaar. Op de parken is de aangevoerde tonnage nagenoeg gestabiliseerd ten aanzien van vorig jaar. Voor het glas ingezameld in glasbollen is er een daling met 0,9% voor de wijkinzameling en een verdere daling met 3% op de parken. In absolute cijfers hebben deze afwijkingen voor gevolg dat de glasbolleninzameling in totaal ongeveer 47 ton lager uitvalt als vorig jaar. De PMD fractie is 3% (54 ton) hoger dan 2015. Groen in rolcontainers is met 75 ton gestegen tegenover vorig jaar (+12,7%), en dat is een gunstige evolutie. KGA is met 14 ton (+8,9%) gestegen tegenover vorig jaar. De kosten in die bedrijfstak zijn 4,1% onder het budget en 1,3% lager dan vorig jaar. Dit is vooral te wijten aan de lagere dan voorziene statutaire indexverhogingen, zowel voor de ophaaltarieven als voor de aankoopprijzen van de huisvuilzakken.

9


BEDRIJFSTAK 2: BEHEER RECYCLAGEPARKEN tonnages budget 24.018 ton bijdragen budget 1.558.327 EUR

werkelijke tonnages 2016 24.059 ton

tonnages 2015 22.970 ton

werkelijke bijdragen 2016 1.317.334 EUR

werkelijke bijdragen 2015 1.322.414 EUR

Bemerkingen: De aangevoerde tonnage op de parken is gestegen (+1.089 ton of +4,7%). De daling van de voorgaande jaren is dus gestopt en er is opnieuw meer aanvoer. De invloed van de diftar is dus minder merkbaar. De fractie bouw & sloop (-1,8%) is verder licht gedaald. Door gunstige klimatologische omstandigheden is de fractie tuinafval 818 ton gestegen (+9,7%). De fractie houtafval is gestegen met 230 ton of +8%. De belangrijkste afvalfractie blijft tuinafval (37%), gevolgd door bouw & sloop en inert (24%). De derde fractie blijft hout (13%). Ondanks de stijging in tonnages en de diftarisering is de inzamelkost op de parken tegenover vorig jaar vrij stabiel gebleven en zelfs gedaald met 5.080 EUR (0,4%), vooral door de lagere indexen en de beheersing van de kosten. T.o.v. het budget is er een bonus van 240.993 EUR.

BEDRIJFSTAK 3: AFZET EN COMMERCIALISATIE bijdragen budget 3.050.327 EUR

werkelijke bijdragen 2016 2.565.372 EUR

werkelijke bijdragen 2015 2.590.327 EUR

Bemerkingen: Ook in deze bedrijfstak zijn de kosten lager dan vorig jaar (-25.000 of -1%) en lager dan het budget (485.000 EUR of -16%). De belangrijkste redenen voor de gunstige afwijking t.o.v. het budget zijn de hogere papieropbrengsten en de lagere verwerkingstarieven voor een aantal fracties. Tevens moet gemeld worden dat de gemeentelijke ophalingen van bouw & sloop, tuinafval en brandbare fracties hier ook in verrekend worden, doch hiervoor geen budget is voorzien. Dit wordt wel aan de respectievelijke gemeenten aangerekend, doch binnen de voorziene bijdragen. In 2016 is deze dienstverlening goed voor 32.000 EUR. Tevens wordt ook de inzameling van groen in Izegem via composteerbare huisvuilzakken apart aangerekend aan Izegem en was budgettair ook niet voorzien. Het bedrag is ca. 27.400 EUR.

ALGEMEEN: budget

bijdrage 2016

bijdrage 2015

7.428.323 EUR

6.230.970 EUR

6.325.825 EUR

10


EVOLUTIE BIJDRAGE EN RETRIBUTIES

Ardooie Dentergem Ingelmunster Izegem Ledegem Lendelede Meulebeke Oostrozebeke Pittem Ruiselede Tielt Totaal

2014

2015

2016

529.155 490.677 626.396 1.616.015 534.812 336.083 641.510 456.839 411.405 312.235 1.178.623 7.133.750

475.049 442.251 549.226 1.438.563 481.937 306.296 571.350 406.858 375.908 287.869 1.054.188 6.389.495

461.458 424.039 539.122 1.424.238 470.672 296.267 551.360 397.252 356.346 279.410 1.030.808 6.230.974

%16vs15

voorschot

verschil

retributie

-2.9% -4.1% -1.8% -1.0% -2.3% -3.3% -3.5% -2.4% -5.2% -2.9% -2.2% -2.5%

546.972 513.492 646.308 1.666.704 564.480 346.008 682.944 467.532 432.504 330.900 1.230.348 7.428.192

85.514 89.453 107.186 242.466 93.808 49.741 131.584 70.280 76.158 51.490 199.540 1.197.218

232.319 215.895 299.929 805.927 243.168 150.951 299.592 222.452 172.667 132.338 563.449 3.338.685

Bemerkingen: Uit bovenstaande cijfers blijkt dat de werkelijke bijdrage voor 2016 158.521 EUR of 2,5% lager is dan vorig jaar. De werkelijke bijdrage ligt 1.197.218 EUR (-16,1%) lager dan het aangerekende voorschot. De aangerekende bijdragen zijn gebaseerd op het ondernemingsplan en ook het aftrekken voor de retributies zijn op basis van dit ondernemingsplan. Sinds 2014 wordt het netto van deze beide bedragen opgevraagd. Voor het component bijdrage (kosten) is het gunstig verschil 1.197.218 EUR en voor het component retributie is het gunstig verschil 8.691 EUR. Belangrijk op te merken hier is dat de retributie ca. 54% van de kosten dekt en dat de verwerkingskost van I.V.I.O. per inwoner gedaald is tot 51 EUR/inwoner (van 53 EUR in 2015). De verschillen tussen gemeenten zijn niet erg groot. Bij vergelijking tussen 2015 en 2016 kan men stellen dat de cijfers 2016 iets lager (94 KEUR) zijn dan vorig jaar en dat er geen belangrijke afwijkingen zijn. Volgende belangrijke afwijkingen zijn vast te stellen: 1. 2. 3. 4.

Lagere ophalingskosten Hogere opbrengsten parken Lagere ophalingskosten huis aan huis Lagere inzamelingskosten recyclageparken

-42.000 EUR -10.000 EUR -37.000 EUR -5.000 EUR

TOTAAL

-94.000 EUR

De selectiviteitgraad bedraagt thans 70,1% (na correctie van de KMO-zakken en de rolcontainers voor scholen en openbare gebouwen) ten overstaan van 69,4% in 2015. De stijging is te wijten aan de hogere aanvoer op de parken. De totale teruggave op het netto bedrag van bijdrage min retributie is 1.197.218 EUR t.o.v. 1.221.781 EUR in 2015. Dit is na afrekening van het gemeentelijk afval en de groeninzameling Izegem.

11

Bijdr. retributie 229.140 208.144 239.193 618.312 227.505 145.316 251.769 174.800 183.679 147.072 467.359 2.892.288


De teruggave per gemeente is als volgt: Ardooie Dentergem Ingelmunster Izegem Ledegem Lendelede Meulebeke Oostrozebeke Pittem Ruiselede Tielt Totaal

teruggave 85.514 89.453 107.186 242.466 93.808 49.741 131.584 70.280 76.158 51.990 199.540 1.197.218

extra dienst 11.752

27.407 3.837 9.030 3.378 3.994 59.398

totaal 97.266 89.453 107.186 269.873 97.645 58.771 131.584 73.658 76.158 55.484 199.540 1.256.616

Aangezien de werkelijke bijdragen gebaseerd zijn op de werkelijke ophaalkosten en de werkelijk ingezamelde tonnages, zijn het deze gemeenten die het grootste resultaat realiseren in het kader van afvalpreventie die de grootste teruggave/inwoner boeken. Bovendien wordt niet het volledig verschil teruggestort. De belangrijkste reden is enerzijds het feit dat in het ondernemingsplan voorzien is dat vanaf 2016 de tussenkomst van de gemeenten in absolute waarden hetzelfde blijft in de 3 laatste legislatuurjaren en anderzijds werd voor 2016 een vermindering van de aanrekeningen op het ondernemingsplan van 1.028.000 EUR toegepast. In 2016 zijn kosten en opbrengsten bijna in evenwicht en is er geen resultaat te verdelen. De kleine winst van 3.100 EUR wordt toegevoegd aan de overige reserves.

12


2. FEITEN Volgens het materialendecreet zijn de gemeenten bevoegd voor de inzameling en verwerking van de huishoudelijk afvalstoffen. In opdracht van de deelnemers gemeenten is de bevoegdheid hiervoor overgedragen aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband (zie statuten I.V.I.O.). Het beleid dat I.V.I.O. voert is bijgevolg grotendeels het beleid dat door haar gemeenten wordt aangestuurd. Om die reden streeft I.V.I.O. om in alle transparantie te werken en op zeer regelmatige basis te rapporteren aan haar gemeenten. I.V.I.O. verdeelt haar ondernemingsopdrachten in drie bedrijfstakken: 1. ophaling, overslag en sensibilisatie 2. beheer van 11 recyclageparken: Ardooie, Dentergem, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Tielt en Ruiselede 3. afzet en commercialisatie van secundaire grondstoffen Prioritair voor I.V.I.O. doorheen de drie afzonderlijke bedrijfstakken, is zonder twijfel openbare dienstverlening, in de mate deze: -

maatschappelijk vereist en toegelaten, financieel-economisch haalbaar, en ecologisch te verantwoorden is

De intergemeentelijke vereniging werd opgericht als kosten delend samenwerkingsverband die haar toegevoegde waarde haalt uit de schaalgrootte van diverse initiatieven en de opgebouwde expertise. I.V.I.O. hanteert bij het bepalen van de koers een maximale vorm van uniformiteit en solidariteit. Dit leidt ongetwijfeld tot een betere service en lagere kosten. Het centrale uitgangspunt voor de deelbeslissing die tijdens de beleidsperiode moet worden genomen, blijft ongetwijfeld de openbare dienstverlening. Het ‘I.V.I.O.-beleid’ is vandaag minstens onderhevig aan volgende regelgevingen: -

Vlarema (Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen 2008-2015) Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022 Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval Fost Plus (erkenning 2014–2018) Bekrachtiging op 18/01/2013 van decreet IGS houdende bestuurlijk toezicht en wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van 04/06/2014.

Samen met de regelgeving geeft het ondernemingsplan 2013-2018 de richting aan waarin de maatschappelijke opdracht van de intergemeentelijke vereniging tot inzameling en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen kan/moet evolueren in de beleidsperiode en welke strategische keuzes daarbij best genomen worden. We houden hierbij rekening met de evoluerende regelgeving, maatschappelijke tendensen en onze eigen sterktes/zwaktes en opportuniteiten/bedreigingen. In dit plan werd een duidelijke visie en missie naar voor geschoven, die via strategisch management de beleidsdoelstellingen omzetten in concrete actieplannen waarin prioriteiten werden gesteld. Jaarlijks worden via dit plan prioriteiten gesteld. 2016 is gekenmerkt door:    

Projecten rond handhaving, duurzaamheid en preventie Zwerfvuilaanpak via handhaving Administratieve processen & rapportering inzichtelijk maken en vereenvoudigen. Kosteneffectief handelen

13


BEDRIJFSTAK 1: OPHALING, OVERSLAG EN SENSIBILISATIE OPHALING Restafvalcijfers: In 2016 werd gemiddeld 136,12 kg restafval per inwoner ingezameld, een lichte daling (0,20 kg/inwoner) t.o.v. 2015 en het beste resultaat in de afgelopen 4 jaar. In 2015 produceerde de Vlaming gemiddeld 141,35 kg per inwoner. Individueel scoort elke gemeenten ook lager dan de doelstelling (150 kg/inw.) van het Plan Huishoudelijk Afval 2008-2015. De gemeente Ruiselede is met 122,73kg/inw. koploper.

Voor de berekening van de retributie werd naar jaarlijkse gewoonte een gewichtsproef gehouden op de restafvalzakken. Het gemiddeld gewicht blijft ongewijzigd op 9,5 kg per 60 L zak. Groeninzameling: Het proefproject selectieve inzameling van groenafval huis-aan-huis in Izegem werd ook in 2016 verdergezet. 181,16 ton werd ingezameld, een verhoging van 25%. Eveneens is het aantal klanten met containers voor tuinafval in het I.V.I.O.-werkingsgebied opnieuw toegenomen met 212 tot 1.279 klanten. In totaal (huis-aan-huis en recyclageparken) werd 75,32 kg per inwoner groenafval ingezameld t.o.v. het Vlaams gemiddelde van 62,03 kg per inwoner (2015). Glasbollen: Het ledigen en het onderhoud van de glasbollen gebeurt in eigen beheer. Net als vorig jaar werd gemiddeld 142 kg/km glas ingezameld. Er werd 1.145 uur besteed aan de opkuis van de sites en het rein houden van de glasbollen, omgerekend ongeveer 11 u/glasbolsite/jaar. De periodieke controles in opdracht van Fost Plus op het glasbollennetwerk, werden telkens met een positief rapport beoordeeld.

14


Ondergrondse glasbollen: De Interregionale Verpakkingscommissie, de gewesten, Interafval, Copidec en Fost Plus hebben een actieplan uitgewerkt om het aantal ondergrondse glasbollen te verhogen met 600 tegen het einde van de erkenning. De verdeling van de 600 sites over de intercommunales gebeurt in functie van het aantal inwoners. I.V.I.O. heeft recht op de financiering van 50% voor 7 ondergrondse sites. In uitvoering van de beslissing van de raad van bestuur werd een aanbestedingsdossier opgemaakt voor de aankoop en plaatsing van 1 ondergrondse glasbolsite met 2 monoglascontainers per gemeenten. Hiervoor zal bij OVAM ook een subsidiedossier worden ingediend. Inzameling grofvuil huis-aan-huis op afroep: werd 2 maal in het jaar georganiseerd. Een toename van 9 klanten naar 70 klanten goed voor 117,75mÂł grofvuil.

PMD: Dankzij de blijvende inspanningen van de ophaaldiensten om niet reglementaire zakken te bestickeren behaalde I.V.I.O. het laagste PMD-residupercentage (14,07%). Textiel: Sinds 2015 wordt de inzameling van het huishoudelijk textielafval centraal georganiseerd door I.V.I.O. Er werd gemiddeld 7,58 kg per inwoner ingezameld, een stijging t.o.v. 2015 met bijna 6%. Dentergem sluit de rij met een matige score van 6 kg per inwoner. Het Vlaams gemiddelde bedraagt 7,37 kg per inwoner.

Kringwinkel: Door de goede samenwerking met de Kringwinkel Midwest wordt heel wat materiaal hergebruikt en blijft zodoende gespaard van de afvalberg. Deze materialen kunnen in de Kringwinkels in Izegem en Tielt of het centraal magazijn in Ingelmunster worden binnengebracht. De Kringwinkel haalt ook zelf materiaal op, op afroep bij de burger of bedrijven. In totaal werd 889 ton of 7,3 kg/inw. materiaal uit het I.V.I.O. werkingsgebied ingezameld door de Kringwinkel. 50% hiervan is vatbaar voor hergebruik.

15


COMMUNICATIE EN SENSIBILISATIE Een goed milieubeleid kan enkel worden gevoerd mits een volgehouden dialoog, en een goede en gecoördineerde samenwerking tussen alle betrokken partijen. I.V.I.O. streeft continue naar herkenning, sensibilisatie en informatie die onmisbare middelen zijn om de betrokkenheid van de doelgroepen in de bewustwording van een integraal afvalbeleid te verhogen. Hierbij werken druk en digitale themakanalen ondersteunend.

1. PASSIEVE COMMUNICATIE & SENSIBILISATIE Verschillende communicatiemiddelen dienen om de inwoners te sensibiliseren en te informeren: sociale media, website en communicatiedragers zoals: milieukranten, folders, ophaalkalender, een recyclageapp, vormingen voor de verschillende graden van het onderwijs, perscontacten enz. 

Milieukrant/ophaalkalender: Er verschenen 2 milieukranten. De recycle! App werd opnieuw gratis aangeboden aan de bevolking. De app geeft alle ophaaldata, openingsuren van de parken en sorteerinformatie mee. De ophaalkalenders worden jaarlijks geëvalueerd en vereenvoudigd. In Izegem werden 2 kalenderversies uitgewerkt i.p.v. 3. De inzameldagen voor groenafval in containers werd op een aparte kalender meegestuurd met de jaarlijkse factuur naar de abonnees.

Sorteerregels anderstaligen: i.s.m. Fost Plus werd in functie van de inburgering van anderstaligen een infobrochure en affiche gemaakt met de sorteerregels. Roemeens, Arabisch, Engels, Frans, Russisch, Pools, … werd voorzien. De brochures worden via de gemeenten (zowel OCMW, inburgeringsprojecten, infoloket,…) en I.V.I.O. gratis aangeboden aan anderstaligen. De kosten worden via het communicatiebudget van Fost Plus gedragen.

16


Website/sociale media: In 2016 werd een nieuwe website gemaakt. De web ontwikkelaar Korazon heeft gezorgd voor de programmering. De invulling van de CMS-website met gegevens en documenten gebeurt in eigen beheer. Systematisch staan nieuwe richtlijnen, activiteiten, campagnes en foto’s via Facebook en de website online. De website van I.V.I.O. is een goed bezocht medium. 110.908 bezoekers sinds de opstart van de nieuwe website (1/10/2016). Waarvan reeds 21.363 unieke gebruikers met als meest bezochte pagina de ophaalkalender (16,12%). Verder zoekt men info op de sorteerwijzer, de recyclageparken, de grofvuilophalingen en groenafval.

Animatiefilm I.V.I.O.: Interafval heeft met de middelen uit het communicatiefonds (bijdrage € 0,05/inwoner) een gepersonaliseerde animatiefilm opgemaakt voor de afvalintercommunales teneinde de rol en het belang van de afvalintercommunales duidelijker te communiceren naar de burgers.

2. ACTIEVE COMMUNICATIE & SENSIBILISATIE Acties 2016 samen met de burgers: Voor de gemeenten en I.V.I.O. is de zwerfvuilproblematiek een blijvend aandachtspunt. Om het zwerfvuil terug te dringen werden individuen en doelgroepen hierbij betrokken. Voor de financiering werd de ondersteuning van middelen (subsidies) en materiaal van indevuilbak.be optimaal benut. 

PMD sorteren is kinderspel: I.V.I.O. kocht via het communicatiebudget van Fost Plus een hinkelspel aan om op een speelse manier kinderen PMD te leren sorteren. Het spel kan door scholen en verenigingen gratis ontleend worden.

17


Taxusinzameling ‘Vergroot de hoop’: 139,27 m³ taxus werd ingezameld, goed voor een schenking van € 4.178 aan het Kinderkankerfonds. Door een overaanbod van taxussnoeisel is de vergoeding gedaald van € 50/m³ naar € 30/m³. De inzamelmethodiek was weinig professioneel en moet worden bijgestuurd.

Herbruikbare bekers: Via een aanbestedingsdossier van de Provincie West-Vlaanderen heeft I.V.I.O. 3.000 herbruikbare bekers aangekocht. Het uitlenen aan verenigingen, vrijwilligers en scholen is gratis en gebeurt door de Kringwinkel. Voor die handling ontvangt de Kringwinkel een vergoeding van I.V.I.O. Ter promotie van het nieuwe project werd een communicatie en sensibiliseringscampagne opgestart. 7 organisaties hebben de bekers geleend voor hun activiteit.

Hoffelijkheidscampagne Interafval/afvalintercommunales: Van 21 t.e.m. 25/11 vond de ‘Week van de afvalophaler’ plaats. Een hoffelijkheidscampagne voor de afvalophaler en parkwachter. Een initiatief van Interafval met middelen uit het communicatiefonds (€ 0,05/inwoner). Burgers konden hun dank en waardering uiten door stickers (terug te vinden waren in magazines) te kleven op de afvalrecipiënten of een boodschap te plaatsen op Facebook. De campagne werd ondersteund door een TV-spot op één en Canvas en een radiospot.

Coachingtraject Lendelede: i.s.m. I.V.I.O. en het netheidsnetwerk Indevuilbak. Het netheidsnetwerk streeft samen met de gemeente naar een optimale aanpak van zwerfvuil en algemene netheid. Dit project loopt 2 jaar. De gemeente krijgt hiervoor een kostenvergoeding van € 30.000.

Infodag lager onderwijs Izegem: Op 25/05/2016 heeft I.V.I.O. meegewerkt aan een infodag voor het onderwijsnet in Izegem. Hierbij kon men een praktische inkijk nemen in het globaal pedagogisch aanbod die beschikbaar is in Izegem. Een rondleiding werd voor zien op het recyclagepark met uitleg rond het kringlooptuinieren.

Provinciale werkgroep: De 6 West-Vlaamse afvalintercommunales en de provincie WestVlaanderen werken samen aan provinciale initiatieven betreffende voorkomen, sensibilisering en handhaven. De samenwerking leidt tot schaalvoordeel, taakverdeling en kostenefficiëntie. Tevens is de boodschap naar de burger over de intercommunales heen eenduidiger en krachtiger. De kosten verbonden aan de projecten worden maximaal gefinancierd met subsidies.

18


Let’s do it in je buurt in de vuilbak: In samenwerking met de gemeenten worden specifieke zones opgeruimd. Scholen, vrijwilligers, verenigingen, … slaan hiervoor de handen in elkaar. Ondertussen zijn er reeds meer dan 100 langdurig vrijwilligers die hun buurt proper houden. I.V.I.O. voorziet in opruimmateriaal en communicatiemateriaal. Op 01/12/2016 kwamen langdurige vrijwillige opruimers bijeen op een terugkomdag in de GFT vergistingsinstallatie van I.V.V.O. te Ieper waarna men een toelichting van het netheidsnetwerk Indevuilbak kreeg over de toekomstplannen en als afsluiter frietjes met stoofvlees aangeboden kreeg.

Let’s do it op school in de vuilbak ‘Ge wit woa dajt kunt stekn’ i.s.m. Freddy De Vadder: Een subsidiedossier (84.000 euro) werd ingediend bij OVAM/Fost Plus (Indevuilbak fonds) voor de sensibilisatie van middelbare scholen en hun buurt in West-Vlaanderen. 42 scholen (of ± 24.550 leerlingen, directies en leerkrachten) schreven zich in (I.V.I.O. = 8 scholen). Gedurende een aantal maanden werd hen een aantal uitdagingen opgelegd waaronder een opruimactie, promomateriaal gebruiken, een zwerfvuilquiz, een vuilnisbak pimpen en dubsmashes maken. De campagne werd op 3/06/2016 afgesloten met een persmoment bij de winnende school St. Jans college te Poperinge. De hoofdprijs een show van het boegbeeld van de campagne ‘Freddy De Vadder’ werd als afsluiter aangeboden aan de winnaar. Alle scholen die de 5 uitdagingen tot een goed einde brachten kregen een award als ‘Propere West-Vlaamse school’.

19


Project ‘Proper West-Vlaanderen’: Een handhavingsproject op initiatief van de Gouverneur De Caluwé i.s.m. alle West-Vlaamse afvalintercommunales. De campagne (5-pijler proefproject) met als slogan ‘Schoon Genoeg’ werd uitgewerkt in de strijd tegen zwerfvuil met als belangrijke pijler handhaving. Tijdens de week van 19 tot 25/09 gingen handhavers op pad om burgers die het goede voorbeeld toonden aan te moedigen en vervuilers op hun plichten te wijzen. Er werden ook proces verbalen uitgeschreven. Om de handhavingsweek een maximale kans op slagen te geven werden volgende voorbereidingen genomen: -

-

-

Assertiviteitstraining voor de handhavers. Bijsturing van het politiereglement om handhaving toe te passen op vervuilers van zwerfvuil en sluikstorten. Uitwerken van een communicatiecampagne, zowel digitaal, in druk als in de vorm van een toolbox voor de handhavers. Opmaak van een handhavingsdagboek. Briefingmoment op 5/09 vooraf aan de handhavingsweek. 44 gemeenten, tal van politiezones, AWV, De Lijn, … en andere handhavers namen deel. De kosten (€ 50.000) verbonden aan dit proefproject worden gefinancierd door het Indevuilbakfonds.

DOELGROEPENWERKING: 

Scholen en verenigingen:  Rondleidingen: Tijdens 43 rondleidingen op het recyclagepark werd informatie verstrekt over afvalpreventie en sortering. Met de compostmobiel kwam het kringlooptuinieren uitvoerig aan bod. Als beloning kregen de bezoekers een duurzame brooddoos.  Interactieve animatielessen voor scholen: In samenwerking met Fost Plus worden interactieve animatielessen aangeboden: LABO, Da’s proper, Viesvuilland en Ten afval. Er werden 81 animaties uitgevoerd door Good Planet. In het I.V.I.O. werkingsgebied is de vraag naar lessen steeds veel hoger dan het toegekende quotum van Fost Plus. Gezien in andere afvalintercommunales de vraag lager ligt kan I.V.I.O. gebruik maken hiervan waardoor de scholen toch hun lessen steeds allemaal kunnen krijgen.  Evenementencontainer/compostmobiel/afvalspel: in totaal waren er 61 ontleningen.  Evenementenkits: jaarlijks levert Fost Plus aan I.V.I.O. evenementenkits (20 kits/jaar). I.V.I.O. stelt zelf en via de deelnemers gemeenten evenementenkits (PMD en restafvalcontainers) gratis ter beschikking voor evenementen.

3. KRINGLOOPTUINIEREN (COMPOSTBEHEER) I.V.I.O. werkt nauw samen met de cel thuiscomposteren van Vlaco. Vlaco begeleidt gemeenten en IC’s bij de promotie van kringlooptechnieken, o.a. thuiscomposteren en voedselverlies, bij de burgers. Het netwerk kringloopkrachten vraagt een actieve ondersteuning en opvolging. I.V.I.O. zorgt hierbij voor de rekrutering, opleiding, bijscholing en ondersteuning door bijvoorbeeld de ontlening van de compostmobiel. In het werkingsgebied zijn 40 kringloopkrachten actief. Deze vrijwilligers geven uitleg op de demonstratieruimten thuiscomposteren op de recyclageparken, op activiteiten in de gemeenten, bij voordrachten, in scholen, …

20


 Jaarvergadering kringloopkrachten: De jaarvergadering ging door op 29/10/2016 in domein de Palingbeek gevolgd door een toelichting van het kringlooptuinieren door een gids en een lunch als afsluiter van deze uitstap.  Kringloopweekend: In juni werden heel wat kringloopactiviteiten georganiseerd met als thema ‘red de restjes’ om voedselverspilling tegen te gaan: zo waren de kringloopkrachten aanwezig op jaarbeurzen, de dag van het park, demoruimten, enz. om het kringlooptuinieren te promoten. Vlaco hield op 11 en 12 juni het Kringloopweekend. Burgers kregen de kans om deel te nemen aan een wedstrijd. Hierbij won een inwoner uit Pittem een bon voor een kookworkshop. Alle activiteiten voor en na het weekend werden mee opgenomen in hun promotiecampagne.  Infocursussen: In de gemeente Meulebeke ging een infoavond ‘koken met restjes’ door op 12/03 en in stad Tielt ging een infoavond kringlooptuinieren door op 3 en 10/05  SOM (Stuurgroep Organisch-biologische Materialenkringloop): overlegcomité met Vlaco om het Kringlooptuinieren en het compostmeesterbeleid uit te stippelen.  Compostvaten & -bakken: In 2016 verkocht I.V.I.O. aan de gemeenten 187 compostvaten en 112 compostbakken en 54 aanbouwelementen. Een stijging t.o.v. 2015.

BEDRIJFSTAK 2: BEHEER RECYCLAGEPARKEN Diftarsysteem: Ook in 2016 hadden 99,3% van de gezinnen die het recyclagepark bezochten voldoende met de 24 gratis toegangsbeurten voldoende. Slechts 261 gezinnen dienden extra toegangsbeurten aan te kopen. Het aantal gezinnen dat gebruik maakt van het recyclagepark is in vergelijking met 2016 licht gestegen met 0,9%. Het totaal aantal bezoeken is met 2% toegenomen.

Aantal bezoekers (gezinnen en ETK-klanten)

BEZOEKERS

2012

2013

2014

2015

2016

2016 vs 2015

257

243

310

290

291

0%

Organisaties

38

40

54

50

41

-18%

Particulieren

35.428

35.470

36.186

35.491

35.803

1%

Scholen

18

14

27

26

22

-15%

Stadsdiensten

22

22

24

24

23

-4%

35.763

35.789

36.601

35.881

36.180

1%

Bedrijven

Eindtotaal

21


Aantal bezoeken

BEZOEKEN

2012

2013

2014

2015

2016 vs 2015

2016

2.131

2.034

1.484

1.295

1.400

8%

Organisaties

531

423

250

196

178

-9%

Particulieren

437.817

441.609

278.993

274.744

280.215

2%

Scholen

155

210

118

122

68

-44%

Stadsdiensten

898

882

559*

590

522

-11%

TOTAAL:

441.532

445.158

281.404

276.947

282.383

2%

EID Totaal

437.817

441.613

278.993

274.744

280.215

2%

ETK Totaal

3.715

3.549

2.411

2.203

2.168

-2%

Bedrijven

Spreiding van de bezoekers over de recyclageparken heen. Door de uniformiteit van beleid en de solidarisering van de recyclageparkkosten kan elke inwoner naar elk I.V.I.O.-recyclagepark gaan. Ten gevolge van enkele structuurwerken waren de parken van Ardooie en Izegem tijdelijk gesloten. Hierdoor is het aantal bezoekers bij buurgemeenten licht toegenomen.

Diftar-inkomsten op de recyclageparken: De inkomsten zijn t.o.v. 2016 met 7% gestegen tot € 198.569 (KMO-afval: € 15.555 en particulier-afval € 183.014). De toename is een gevolg van de stijging van de fracties grof vuil, bedrijfsafval en inert materiaal. Inzameling vertrouwelijk papier: Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan werden de containers vertrouwelijk papier verplaatst van de parking van I.V.I.O. naar het recyclagepark van Oostrozebeke. Bedrijven betalen voortaan € 40/m³ betalen.

22


Werken recyclagepark Ardooie: Het recyclagepark werd uitgebreid met 500 m² betonverharding, bijkomende verlichting, er werd een keermuur geplaatst, een KWSafscheider en slibvang voorzien. Tijdens de werken werd het park gesloten.

Ontdubbelen rioleringsstelsel op de openbare weg: -

RP Izegem: werd uitgevoerd in het voorjaar 2016. Het park werd 2 maanden gesloten.

Bewakingsbeleid: Wegens regelmatige inbraken met diefstal op de recyclageparken werden twee parken voorzien van een alarmsysteem. Milieucoördinator: -

Werkplannen: er werden in 2016 3 werkplannen geactualiseerd (werkwijze van het park in detail uitgeschreven) en overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.

-

Milieuvergunning: De nieuwe milieuvergunningsaanvraag van het recyclagepark Izegem werd voor een termijn van 20 jaar verleend aan I.V.I.O op 2/06/2016.

-

Milieuaudit: vond plaats op 23/09/2016 waarbij de aanwezige activiteiten en inrichtingen getoetst werden aan de geldende milieuwetgeving.

Veiligheidsbeleid toegangscontrole recyclageparken: In uitvoering van de richtlijnen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) voert I.V.I.O. een veiligheidsbeleid uit. De werkgroep veiligheidscoördinatie kwam opnieuw samen om het beleid te evalueren. I.V.I.O. vroeg het Rijksregister om een nieuw certificaat te bekomen teneinde de mutaties te bestendigen van de persoonsgegevens voor het toegangscontrolesysteem van de recyclageparken. BEDRIJFSTAK 3: AFZET EN COMMERCIALISATIE Restafval: Door aanvoerbeperking in de verbrandingsoven van Mirom Roeselare werd 1.383 ton meer dan voorzien afgevoerd naar de oven van IVBO. Mede daardoor noteerden we een stijging van 4% op de afvoerkost. De verwerkingstarieven bleven stabiel. Problemen op de internationale markt zorgden voor druk op de tarieven van de selectieve stromen. Frituur oliën en vetten daalde met € 120/ton. Een daling op het budget van € 19.200. De verwerking van EPS (isomo) werd verder verzekerd maar tegen minder goede voorwaarden wat een extra kost betekende van € 5.860/jaar. De kwaliteit van de secundaire grondstoffen was goed en beantwoordde volledig aan de leveringsvoorwaarden. Non-conformiteiten werden niet doorgegeven. Inzake verwerking van de ingezamelde afvalstoffen, werd verder gestreefd naar zekerheid van afzet binnen scherpe contractvoorwaarden voor alle fracties in functie van kosteneffectief handelen. Markconformiteit: De deskundige heeft gewoontegetrouw een verantwoordingsnota neergelegd waarin de marktconformiteit van de prijzen en de ecologisch verantwoorde afzet en commercialisering van de door haar verworven secundaire grondstoffen werd bevestigd.

ALGEMEEN Overleg met externe besturen

23


Om het beleid grondig te kunnen uitvoeren treedt I.V.I.O. op als een constructieve gesprekpartner van diverse instanties zoals OVAM, Interregionale verpakkingscommissie, provincie, Interafval, SOM en de organisaties opgericht in het kader van de terugnameplichten zoals Fost Plus, Bebat, Recupel, … Binnen Interafval is I.V.I.O. actief betrokken in de plenaire vergaderingen en in de werkgroepen communicatie en inzameling. Maandelijks kwam de communicatiewerkgroep van het provinciaal overlegplatform samen om diverse projecten uit te werken, o.a. algemene zwerfvuilopruimacties, Let’sdoitinjebuurt, Let’s do it op school, Schoon Genoeg, voedselverspilling, … Tijdens het jaarlijks overleg met de directeurs van de deelnemende afvalintercommunales werd het bureau heringericht. Heidi Deruytter werd voorzitter van de provinciale werkgroep.

In functie van de informatie-uitwisseling met de aangesloten deelnemer-gemeenten werden 2 stuurgroepvergaderingen georganiseerd met de milieuambtenaren. Interne communicatie Er werden 2 personeelsvergaderingen gehouden. Het recyclageparkbeheer werd in al zijn aspecten besproken, naast parallel lopende acties naar de bevolking. Aanvullend aan de personeelsvergadering werd het personeel d.m.v. dienstnota’s ingelicht. In het intern overleg konden de bedienden van gedachten wisselen over de voortgang van de onderneming. Personeel Algemeen  De bevorderingsvoorwaarden van het personeelsstatuut werden aangepast.  Er werd beslist om met ingang van 1 oktober 2016 de fietsvergoeding van € 0,22/km te vergoeden op de effectief gereden kilometers zonder een plafond te stellen van € 75/maand.  De permanentie op de recyclageparken is met 3% toegenomen bedraagt 71,71% van de effectief gepresteerde uren.

arbeiders permanentie park glasbollen inzameling onderhoud diverse transporten houtsnippers diversen

2012 70,51% 5,67% 12,70% 2,79% 3,02% 5,30%

2013 72,32% 5,14% 11,27% 3,80% 2,70% 4,78%

2014 72,15% 5,11% 11,82% 3,31% 2,55% 5,06%

2015 71,71% 5,71% 13,09% 3,04% 2,55% 3,09%

2016 74,74% 5,36% 10,34% 2,67% 0,35% 6,54%

Welzijn op het werk Het Hoog Overlegcomité (HOC) en het BOC kwamen 2X samen. De nota alcohol en drugsbeleid werd goedgekeurd.

24


In 2016 hadden we bij de arbeiders 3 arbeidsongevallen waarvan 2 zonder werkverlet. In totaal was er slechts 4,75 uren werkverlet. Het verzuimpercentage van bedienden en arbeiders samen bedraagt 6,58%. (arbeiders 7,14%, bedienden 0,38%). Ondanks de invoering van een verzuimbeleid blijft het verzuimpercentage van de arbeiders zeer hoog. Hoofdzakelijk te wijten aan de langdurige zieken (76% va de totale afwezigheid wegens ziekte). Om de permanentie te verzekeren werd wegens het hoge absenteĂŻsme heel wat jobstudenten ingezet tijdens de verlofperiode. Er werd geen beroep gedaan op interimarbeid. Wijzigingen personeelsbestand Pensioen: Rik Cauwelier is per 1/04/2016 op pensioen. Geert Decloedt is per 1/03/2016 op pensioen. Geert Vandewaetere is per 1/11/2016 op pensioen. Aanwerving: Xavier Spriet werd aangeworven op 8/02/2016 als parkwachtster D1-3 (29,5u/week) met contract van onbepaalde duur. Katy Vandenbroucke werd aangeworven op 15/02/2016 als parkwachter D1-3 (29,5u/week) met contract van onbepaalde duur. Mario Willaert werd op 7/11/2016 aangeworven als parkwachter D1-3 (29,5u/week) met contract van bepaalde duur. Uitbreiding contract: Siska Vanpeteghem kreeg goedkeuring om voltijds i.p.v. halftijds te werken vanaf 1/07/2016. Aanvraag loopbaanonderbreking: Ivan Degraeve en Kurt Vanneste kregen goedkeuring op hun aanvraag tot loopbaanonderbreking (4/5 loopbaanonderbreking) met ingang vanaf 1/09/2016. Opleiding Parkwachters: opleiding vakbekwaamheid rijbewijs C, brandweeropleiding, EHBO basis en opfrissing, bezoek high five, Kringloopwinkel Izegem. Bedienden: opleiding vennootschapsbelasting, bijscholing veiligheidspreventie, upgrade Windows 2013, Belfius tips en tricks.

25


IV. Kostenverdeling per bedrijfstak en bijdragen door deelnemers-gemeenten Vanaf 2003 zijn de principes, die sinds de herinrichting van de intercommunale op 1 april 1997 gelden voor de aanrekening van de bijdragen aan de deelnemers-gemeenten, lichtjes gewijzigd. Dit heeft te maken met de verlenging van de Opdrachthoudende Vereniging en het verlagen van de tarieven.  Voor bedrijfstak 1 (ophaling en overslag) en bedrijfstak 3 (transportkosten en verwerkingskosten voor opgehaalde tonnages) worden op basis van werkelijke tonnages, inwoners en ophaalkarakteristieken de kosten verdeeld over de 11 gemeenten. De verwerkingskost per ton voor de verschillende fracties is dezelfde voor alle gemeenten onafhankelijk van de verwerkingssite.  Bedrijfstak 2 (recyclageparkbeheer) is volledig gesolidariseerd. Dit betekent dat alle kosten op de 11 intergemeentelijke recyclageparken samen verdeeld worden over de 11 gemeenten in deze bedrijfstak en wel in functie van het inwonersaantal.  De overheadkosten en opbrengsten worden verdeeld over alle deelnemers-gemeenten eveneens in functie van het inwonersaantal. Er is dus een grotere vorm van solidarisatie gekomen aangezien iedereen mee participeert in alle bedrijfstakken. Vanaf 2014 worden netto bijdragen (na aftrek retributies) opgevraagd bij de gemeentelijke deelnemers via maandelijkse aanrekeningen. Bovendien zijn deze netto bijdragen vastgelegd volgens het ondernemingsplan 2014-2018, ingeschreven in de gemeentelijke begrotingen. Het jaarbudget 2016, dat als basis dient voor de maandrapportering is € 1.028.052 lager dan het bedrag voorzien voor 2016 in het ondernemingsplan. Wel wordt in de jaarcijfers van 2016 de werkelijke cijfers vergeleken met dit jaarbudget. Bijgevolg als men beter scoort dan het jaarbudget, scoort men zeker beter dan het bedrag ingeschreven in het ondernemingsplan. De bruto bijdrage (de kostenaanrekening) van het jaarbudget 2016, bedroeg € 7.428.323. Dit is € 1.197.350 EUR hoger dan de reële cijfers van 2015, vooral ten gevolge van het indexeringsmechanisme. De totale werkelijke bijdrage voor 2016 is € 6.230.973, hetzij € 168.522 lager dan 2015 en € 1.197.350 lager dan het budget. Een belangrijke kanttekening die hierbij moet gemaakt worden is dat een aantal gemeenten opteren om met hun bijdrage een aantal extra gemeentelijke diensten te financieren en dit voor € 59.398 EUR. Het gunstig verschil is in feite met dit bedrag hoger. De analyse van de verschillende kosten per bedrijfstak, is als volgt: In bedrijfstak 1 wordt vastgesteld dat de ophaalkosten € 118.000 lager dan het budget liggen. Dit is vooral te wijten aan een lagere dan voorziene indexering voor de ophaalkosten. De verwerkingskosten voor de opgehaalde fracties zijn € 332.000 lager dan het budget. Dit is vooral toe te schrijven aan de hogere dan budgettair voorziene opbrengsten papier en karton In bedrijfstak 2 zijn de inzamelkosten € 241.000 lager dan het budget wegens een zuinig kostenbeheer op de parken en hogere opbrengsten voor de brandbare en KMO fractie. De verwerkingskosten op de parken zijn € 153.000 lager dan budget. Ook hier spelen de hogere opbrengsten van papier/karton een rol en ook de betere opbrengsten voor de andere opbrengstenfracties waaronder textiel.. Globaal is de werkelijke kost van de intergemeentelijke recyclageparken € 394.000 (of 16%) lager dan gebudgetteerd. De overheadkosten zijn € 265.000 lager dan het budget. Dit is toe te schrijven aan een zeer zuinig beheer, want op de meeste posten is er een gunstige afwijking. De andere opbrengsten zijn 88.000 EUR beter dan budget te wijten aan hogere BTW-teruggave wegens een hoger BTW-verhoudingsgetal.

26


Bedrijfstak 1 + transport bedrijfstak 3 Ophaling Restfractie Grofvuil + Metaal P/K PMD Groen Overslag Restfractie Grofvuil PMD Glasbollen eigen inzameling Glasbollen onderhoud Transport afv hàh Kost zakken Exploitatiemgt Subtotaal Bedrijfstak 2 RP-inzameling (excl. lonen) Lonen Bedrijfstak 3 Verwerkingskosten Restfractie Grofvuil P/K Sortering PMD Groen Gemeente bs./t./brand RP verw. Kringwinkel verg. Subtotaal Totale overhead Algemene kosten en inkomsten Inkomsten Fost Plus Andere inkomsten Afschrijvingen Financiële opbr. (pm) Andere uitz. Opbrengsten Totaal Groot-totaal

Actual

jaar-1

Budget

%

1.305.742 0 396.317 357.360 86.854

1.389.213 0 409.654 356.602 97.890

1.395.697 17.548 407.935 356.973 60.002

94% 0% 97% 100% 145%

69.746 0 0 71.255 54.928 54.937 302.722 78.217 2.778.078

71.941 0 0 72.831 43.974 56.825 293.758 86.147 2.878.834

81.093 0 0 70.001 60.002 52.802 304.754 89.232 2.896.039

86%

102% 92% 104% 99% 88% 96%

445.421 871.913

476.634 845.781

602.327 956.000

74% 91%

1.898.003 0 -514.640 331.155 15.414 31.991 748.666 54.785 2.565.375 806.403

1.843.463 0 -466.086 318.257 16.587 30.524 792.462 55.120 2.590.327 855.383

2.036.627 0 -279.000 314.118 22.101 0 901.940 55.121 3.050.907 1.070.965

93%

-1.172.929 -145.472 82.185 -3.117 0 -1.236.216 6.230.973

-1.188.161 -153.113 83.811 0 0 -1.257.463 6.389.495

-1.156.707 -80.000 88.792 0 0 -1.147.915 7.428.323

184% 105% 70% 83% 99% 84% 75%

101% 182% 93%

108% 84%

27


Recyclageparken Bedrijfstak 2: Inzamelkosten Loonkost Afschrijving Transport Overslag Huur containers Tel, el., water Onderhoud Diversen Opbrengst kmo's Opbrengst brb. fr. KGA ophaling Totaal

Bedrijfstak 3: Verwerkingskosten Brandbaar Papier/karton Brandb bedrijven Glas Asbest + Inliners Bouw&Sloop + inert Tuinafval Metaal Hout Recupel en andere Transportkosten overslag KGA verwerking Totaal Groot-totaal

Actual

jaar-1

Budget

%budget

871.913 189.323 141.073 94.395 17.258 36.277 90.795 20.345 -15.555 -183.014 54.524 1.317.334

845.781 178.964 144.910 98.174 18.682 38.596 96.629 26.487 -14.252 -171.179 59.622 1.322.414

956.000 213.082 149.252 113.687 20.250 40.500 122.000 40.000 -14.000 -150.000 67.556 1.558.327

91% 89% 95% 83% 85% 90% 74% 51% 111% 122% 81% 85%

87.865 -152.377 4.464 0 37.273

77.845 -136.823 3.706 8.581 44.853

71.286 -83.250 8.289 7.000 35.000

123% 183% 54% 0% 106%

97.622 222.738 -70.608 139.763 -207.540

134.697 239.699 -76.976 69.600 -182.321

123.000 234.000 -65.000 156.800 -149.400

79% 95% 109% 89% 139%

450.054 139.412

454.827 154.774

432.855 131.360

104% 106%

748.666 2.066.000

792.462 2.114.876

901.940 2.460.267

83% 84%

28


Overhead

Actual

jaar-1

Budget

%budget

Wedden Bedrijfsrevisor Bestuurdersverg. Drukwerk, sensibilisering Post, telefoon Ond. kantoorm., verz. Docum, lidgelden Reg. Kst., weddecen. Receptiekosten Kantoorbenodigdheden Huisvesting Rein. Mat., diversen Adv. & studiekosten Werkkledij Kst hakselaar + ondh dtk Voorafbet. bel/fin. kst Ecowest mgt. team Kost recipiĂŤnten

228.678 3.976 95.009 45.612 31.148 16.733 16.807 7.102 11.817 7.997 27.361 7.108 97 7.715 10.455 263 254.182 34.345

241.309 4.060 91.326 21.186 27.640 8.688 16.191 6.814 11.218 10.517 39.489 7.628 2.716 12.624 21.973 25.131 309.555 -2.682

270.000 4.000 100.000 110.000 40.000 12.000 23.000 8.000 15.000 22.000 54.000 15.000 10.000 25.000 30.000 0 329.965 3.000

85% 99% 95% 41% 78% 139% 73% 89% 79% 36% 51% 47% 1% 31% 35% 77% 1145%

Totaal

806.403

855.383

1.070.965

75%

Algemene kosten en opbrengsten Inkomsten Fost Plus Andere inkomsten Afschrijvingen Financiele opbrengsten Andere uitz. Opbrengsten

-1.172.929 -145.472 82.185 -3.117 0

-1.188.161 -153.113 83.811 0 0

-1.156.707 -80.000 88.792 0 0

101% 182% 93%

Totaal

-1.236.216

-1.257.463

-1.147.915

108%

29


V. JAARVERSLAG MILIEUCOÖRDINATOR Ook in het afgelopen jaar heeft de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam milieubeheer voor Izegem en Ommeland (I.V.I.O.) haar missie voor het voorkomen van afval en het correct sorteren met succes voortgezet. Dit o.a. via de intensieve sensibilisering en frequente communicatie met zijn burgers. O.a. via de uitgebreide vernieuwde website www.ivio.be, haar facebookpagina en de halfjaarlijkse milieukrant krijg je concrete informatie over afvalpreventie en sorteer-informatie. De rol van parkwachter is hierbij ook van onschatbaar belang, omdat zij als specialisten het eerste contactpunt zijn met de burger, en zij de burger persoonlijk kunnen informeren en sensibiliseren. Via sensibilisering kan de hoeveelheid huishoudelijk afval aanzienlijk beperkt worden. Wist je bijvoorbeeld dat er voor scholen en verenigingen documentatie en sensibiliseringsmateriaal ‘op maat’ beschikbaar is? Zo kunnen jeugdverenigingen en scholen met een PMD-sjoelbakspel aan de hand van dit spel spelenderwijs de PMD-sorteerregels leren. Jeugdverenigingen en scholen kunnen dit spel gratis aanvragen via de website www.ivio.be. Gedurende de afgelopen jaren heeft I.V.I.O. aanzienlijke inspanningen geleverd om het sorteren voor de burgers duidelijker en eenvoudiger te maken. Dit steeds met aandacht voor de snel geëvolueerde milieuwetgeving. Uniformiteit van de recyclageparken met een duidelijke identificatie van de te scheiden afvalstromen zijn geleverde inspanningen en investeringen die zichtbaar en nuttig zijn voor alle burgers. Achter de schermen werden diverse inspanningen geleverd om de milieuvergunningsvoorwaarden na te leven. I.V.I.O. beschikt over een meerjarenplan milieu, om gestructureerd de milieu-gerelateerde acties en uitdagingen te plannen en op te volgen. Dit meerjarenplan milieu vormde de basis voor de milieu gerelateerde prioriteiten in 2016.  In de loop van 2016 werden drie “werkplannen” geactualiseerd en overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. Hierin is de werkwijze van het recyclagepark in detail uitgeschreven.  Op 2 juni 2016 werd de milieuvergunninghernieuwing van het recyclagepark van Izegem integraal bekomen voor een periode van 20 jaar.  Op 23 september 2016 vond de jaarlijkse milieuaudit van alle recyclageparken plaats, waarbij de aanwezige activiteiten en inrichtingen getoetst worden aan de geldende milieuwetgeving. Deze audit resulteerde niet in het vaststellen van grote inbreuken tegen de wetgeving. De orde en netheid op de recyclageparken springt steeds positief in het oog! Uit de plaatsbezoeken blijkt bovendien dat de parkwachters de door de burgers aangeleverde afvalstoffen verder stroomlijnen om een optimaal gesorteerd eindproduct te bekomen. Ook in 2017 zal dit meerjarenplan de leidraad zijn van het milieubeleid van I.V.I.O. Zo worden er begin 2017 infrastructuurwerken voorzien op het recyclagepark van Izegem, om de rioleringen te splitsen. Deze werken kunnen even voor hinder zorgen, maar ze komen het milieu ten goede. Daarnaast worden identificatieborden op de recyclageparken in de loop van 2017 hernieuwd, zodat het voor de burger nog duidelijker zal zijn waar de afvalstromen gedeponeerd mogen worden. Duurzame en integrale milieuzorg blijft de volgende jaren één van de voornaamste pijlers van haar beleid. Dit oa. via  het sensibiliseren van de burgers;  het streven naar een steeds betere scheiding van het afval aan de bron;  het optimaliseren van de inzameltechnieken. Diederik Mertens Milieucontactpersoon I.V.I.O. 14 februari 2017

30


VI. AFREKENING PER GEMEENTE

31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


VII. VERSLAG VAN DE COMMISSARIS-REVISOR

81


82


83


VIII. TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2016 Alle bedragen zijn in EUR.

ACTIVA De totale activa bedragen 5.598 K EUR De belangrijkste posten zijn de liquiditeiten (1.282 K EUR), handelsvorderingen (927 K EUR), de voorschotten retributies (749 K EUR) en de vaste activa (2.468 K EUR). VASTE ACTIVA De vaste activabestaan vooral uit de materiĂŤle vaste activa (2.468 K EUR). Deze activa worden voornamelijk gevormd door het nieuwe gebouw (604 K EUR)en de terreinen (403 K EUR), gebouwen en installaties op de recyclageparken (1.152 K EUR) en door afzetcontainers (160 KEUR). Deze post is met 291 KEUR gedaald tov vorig jaar (vooral afschrijvingen). FINANCIEEL VASTE ACTIVA Dit is de deelname in de Kringwinkel (1,5 KEUR).

VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR Deze vordering heeft betrekking op een voorschot aan retributies reeds uitgekeerd aan de gemeenten. Dit werd in belangrijke mate verhoogd in 2008 en bedraagt nu 749 KEUR VOORRADEN De voorraad van 114 K EUR bestaat uit huisvuilzakken, PMD-zakken en compostvaten. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR Deze post bestaat uit de volgende elementen: - vorderingen op deelnemers-gemeenten : - vorderingen op andere debiteuren - handelaars zakken - te ontvangen subsidies - terug te vorderen BTW - overige vorderingen Totaal

41 K EUR 651 K EUR 237 K EUR 28 K EUR 0 K EUR 19 K EUR 976 K EUR

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN Deze post (1.282 K EUR) bestaat uit liquiditeiten van 1.282 KEUR. PASSIVA 23 % van het totaal vermogen wordt gevormd door het eigen vermogen. De solvabiliteitsratio is dus onveranderd t.o.v. vorig jaar en blijft aan de lage kant vooral ten gevolge van de kapitaalvermindering in 2014 en de uitkering van reserves naar aanleiding van de overgang van rechtspersonenbelasting naar vennootschapsbelasting vanaf boekjaar 2015.

84


EIGEN VERMOGEN Na de winstverdeling is het eigen vermogen 1.293 K EUR Het eigen vermogen is als volgt opgesplitst: - kapitaal van de publieke vennoten: - kapitaal van de privé vennoot: - uitgifte premies: - herwaarderingsmeerwaarden: - wettelijke reserve: - onbeschikbare reserve - beschikbare reserve - kapitaalsubsidies: Totaal:

661 K EUR 90 K EUR 8 K EUR 37 K EUR 69 K EUR 9 K EUR 3 K EUR 416 K EUR 1.293 K EUR

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR De schulden op ten hoogste één jaar bestaan uit 4.305 K EUR en zijn als volgt samengesteld: - leveranciers en te ontvangen facturen: - verkoop zakken: - dividenden en zitpenningen: - sociale en fiscale schulden - teruggave gemeenten en retributies: Totaal:

1.442 K EUR 1.113 K EUR 1.000 K EUR 194 K EUR 556 K EUR 4.305 K EUR

RESULTATENREKENING De resultatenrekening wordt, na eliminatie van de opbrengsten en kosten m.b.t. de gesubsidieerde lening, samenvattend als volgt voorgesteld: Opbrengsten (in K EUR) Bijdragen deelnemers-gemeenten: 68% Opbrengst FOST Plus: Opbrengst Recupel: Aanrekening aan burgers op de parken: KMO recyclageparken: Andere opbrengsten: Opbrengsten afvalfracties: Financiële opbrengsten: Totaal Kosten (in K EUR) Aankopen handelsgoederen: Kosten ophaling, overslag en verwerking (61): Andere kosten: Lonen en wedden (incl. bestuurdersvergoedingen): Afschrijvingen: Andere bedrijfskosten en fin. kosten: Belastingen: Totaal Resultaat van het boekjaar:

6.231 1.173 61 183 16 222 1.169 88 9.143

242 6.931 344 1.259 356 8 0 9.140 3

De verwerkingskosten zijn ca. 40% van de 61-reeks kosten ; de andere helft bestaat uit ophaal-, overslagen transportkosten.

85


IX. JAARREKENING

86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


X.

KENNISGEVING PRESENTIEGELDEN INGEVOLGE ART. 60, 2DE LID VAN HET DECREET INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

BRUTO 1E SEM 2E SEM BERTELOOT T.

BOSSUYT D. DE RAMMELAERE E. DEHAEMERS CHR. DEVISCH L. GOETHALS CH.

LAMBRECHT P. LANSSENS V. LEENKNECHT G. LOMBAERT F.

PARMENTIER N. SEYNAEVE P. STAES NADIA VAN HOLLEBEKE J. VANDENDRIESSCHE E.

VANDEPUTTE G. VANLERBERGHE M. VERHEYE N. VERSCHOORE A. DEKEYSER R. HOORENS M. NAESSENS D. MAES G. TOTAAL

TOTAAL

VERPLAATSINGSVG 1E SEM 2E SEM TOTAAL

2.412,21 1.206,11 2.211,20 1.206,11 603,05 1.206,11 1.206,11 2.412,21 804,07 1.206,11 1.206,11 5.125,95 1.206,11 1.206,11

1.435,30 820,17 1.640,34 820,17 820,17 820,17 820,17 1.230,25 820,17 0,00 820,17 3.690,76 615,13 820,17

3.847,51 2.026,28 3.851,54 2.026,28 1.423,22 2.026,28 2.026,28 3.642,46 1.624,24 1.206,11 2.026,28 8.816,71 1.821,24 2.026,28

138,88 38,81 121,32 89,87 21,04 30,64 44,93 187,90 4,36 7,15 25,94 34,72 15,32 60,86

81,49 26,02 88,75 60,26 28,21 20,54 30,13 94,50 4,38 0,00 17,39 20,95 7,70 40,81

220,37 64,83 210,07 150,13 49,25 51,18 75,06 282,40 8,74 7,15 43,33 55,67 23,02 101,67

2.412,21 1.206,11 0,00 1.005,09 1.005,09 1.005,09 1.407,12 1.005,09 603,05

1.845,38 820,17 820,17 410,08 820,17 477,25 1.909,03 0,00 477,25

4.257,59 2.026,28 820,17 1.415,17 1.825,26 1.482,34 3.316,15 1.005,09 1.080,30

33,90 33,50 0,00 13,96 35,91 102,12 524,22 374,44 224,66

25,58 22,46 6,30 5,62 28,90 47,82 701,33 0,00 175,34

59,48 55,96 6,30 19,58 64,81 149,94 1.225,55 374,44 400,00

32.866,42 22.752,64 55.619,06 2.164,43 1.534,48

3.698,91

101


102