Page 1

InterCom 130722

1 van 11

http://mad.ly/4d97e3

De queeste van de ‘heilige’ sportgraal Sportquest is weer in het land en dat zullen de jongeren onder ons ongetwijfeld geweten hebben. Jongens en meisjes worden uitgedaagd om alles te geven wat ze hebben en hierbij wordt hun lichaam sterk op de proef gesteld. Maar Sportquest heeft ook een geestelijke queeste en wil de deelnemers ook het evangelie

23/08/2013 11:50


InterCom 130722

2 van 11

http://mad.ly/4d97e3

aanreiken. Kortom een tijd van sport, spel, stille tijd en gezellig samenzijn staat garant. In Brakel, Denderleeuw, Geraardsbergen, Genk, Herentals, Ichtegem, Schaarbeek en Hasselt zal het sportfestijn doorgaan, voor de exacte data en meer informatie: www.sportquest.be

Zomerkampen voor kinderen en tieners van vluchtelingen (6- 16 jaar) Voor kinderen en tieners van vluchtelingen is een vakantie op een asielcentrum of een LOI-appartementje van het OCMW geen pretje. In de lange zomervakantie is iedere afleiding welkom. Daarom wil Gave Veste hen de mogelijkheid bieden om te genieten van een betaalbare kampweek vol met leuke en goede activiteiten. Zij zijn welkom op christelijke kampen van het EJV: slapen in een kamphuis, samen eten en de afwas doen, samen zingen, bidden, spelen, sporten... maar ook stil zijn en luisteren naar wat God ons vertelt. Gave Veste werkt samen met de EJV voor de werving en plaatsing van asielzoekerskinderen in de kampen. De aanmelding verloopt via Gave Veste. Mogelijk kent u gezinnen van vluchtelingen met asielzoekerskinderen in de leeftijd van 6 - 16 jaar. Dan kunt u hen helpen aan een geweldige vakantieweek. Wilt u daarbij helpen? • U kunt helpen een vluchteling aan te melden. • U kunt helpen om de kampen bekend te maken. U kunt folders, brieven en aanmeldingsformulieren bestellen . Dan wordt dit per post naar u opgestuurd. • Afhankelijk van de gezinsstatus wordt een bijdrage van 0 tot 80 euro gevraagd. • Het is mogelijk dat uw kerkgemeente financieel bijdraagt in het kampgeld. Alle info hier (Bron: Gave Veste)

KinderArk in Kortrijk Binnen het uitgebreide schoollandschap van Kortrijk bevindt zich het eilandje ‘De Ark’. De school staat beter bekend als een van de negen

23/08/2013 11:50


InterCom 130722

3 van 11

http://mad.ly/4d97e3

Scholen met de Bijbel (SMDB) in Vlaanderen. De kleine onderwijsverstrekker geeft les aan kleuters en lagere schoolleerlingen van christelijke en niet-christelijke afkomst. Claude Van Maelsaeke, directeur van basisschool De Ark introduceert het ontstaan, hun identiteit en de werking van SmdB in Kortrijk. “Op dit moment telt De Ark 211 kinderen, wat ons de grootste School met de Bijbel maakt. Onze school ontstond als een kruisbestuiving vanuit SmdB Genk aangezien er een aantal ouders waren in West-Vlaanderen die belangstelling hadden voor dit soort onderwijs. Leerkrachten uit Genk hielpen in Kortrijk het project opstarten.” “We volgen dezelfde eindtermen en ontwikkelingsdoelen als het katholieke onderwijs. Ook de leerplannen zijn dezelfde. Het verschil uit zich op pedagogisch niveau. Alles gebeurt binnen een christelijke omkadering, zo zijn bijvoorbeeld onze leerkrachten christen. Dat dragen we hoog in het vaandel en we trachten vervlakking binnen onze christelijke identiteit te voorkomen, wat wel in het katholieke onderwijs geschiedde. De plaatselijke gemeentes in Kortrijk ondersteunen ons hierin. De ouders zitten ook in de algemene vergadering en vormen zo een controlemechanisme op de werking van de school.” “Naast de kinderen uit christelijke gezinnen is er een niet onbelangrijk aantal waarvan de ouders nog met twijfels zitten als ze hen inschrijven. Maar naarmate het schooljaar vordert, merken we dikwijls hoe positief ze zich uitlaten over ons onderwijssysteem en zelfs familie aanmoedigen hetzelfde te doen. Ons hoofddoel is lesgeven maar evangelisatie onder niet-christelijke gezinnen is een aangename meerwaarde. “ “We willen een warm nest bieden aan onze leerlingen, zeker aan diegenen die dat thuis niet kennen. Op die manier hebben enkele scholieren een eigen keuze gemaakt los van hun thuissituatie. We moedigen ook de ouders van de kinderen aan deel te nemen aan het schoolleven om dat warme nest te verkrijgen. Velen zijn zo in de school geïntegreerd als zwemouder, leesouder, buschauffeur, begeleider,… . De kinderen voelen zich opgenomen in een breder geheel en dat werkt erg positief onder hen.”

Chris-telefoon enkel op woensdagavond Sinds 1 mei is de telefoonlijn van Chris alleen nog op woensdagavond (19:00 -22:00 u) bereikbaar. Chris Nederland nam deze beslissing naar aanleiding van het verhoogd chatgedrag ten opzichte van telefoneren bij de jeugd. Chatten kan je via www.chris.be iedere dag van 19:00- 22:00 u en van maandag tot vrijdag van 14:00 tot 17:00 u. Mailen kan via help@chris.be.

23/08/2013 11:50


InterCom 130722

4 van 11

http://mad.ly/4d97e3

ETF Doctoraatsweek De doctoraatsweek zoals we vroeger zeiden, of de mondvol doctoraal colloquium start op maandag twee september en zal tot vrijdag zes september duren aan het ETF in Heverlee. Joseph Bosco Bangura zal daar zo zijn doctoraat verdedigen, ‘The charismatic movement in Sierra Leone. Ook Henry Anthony Kennedy zal zijn ‘A historica land missiological investigation of the growth of the assembléia de Deus in Para, Brazil from 1980-2010’ voorleggen. Ook andere theologische lezingen kunnen die week gevolgd worden. Registreren gebeurt via info@etf.edu. Meer informatie

Discipel Training school Jeugd met een Opdracht/ Youth with a Mission (JMEO/YWAM) is een internationale, interdenominale en multiculturele organisatie die als doel heeft: het evangelie aan de hele schepping verkondigen en Jezus’ naam bekend maken. Jeugd met een Opdracht, of YWAM in het Engels, brengt christenen samen en traint hen in opdracht daarvoor. Jorien Creemers en Esther van den Berk vertellen over een van hun belangrijkste pijlers in functie daarvan: de Discipelschap Trainingschool (DTS). Wat is DTS precies? DTS staat voor Discipelschap Training School en is een internationale schoolopleiding waarbij studenten drie maanden lang les krijgen. Tijdens deze lesfase wordt er wekelijks een nieuw thema aangesneden zoals het Vaderhart van God, de Heilige Geest, enzovoort. Iedereen krijgt ook een persoonlijke mentor en wordt ingedeeld in een -small group-. Naast de lesfase is er ook een –outreachwaar de theorie in praktijk wordt. Dat gedurende twee of drie maanden. Wat gebeurt er tijdens die Outreach? Vanalles, kerkplanting, sociaal werk, bidden voor het vreemde land, werken binnen een buitenlandse afdeling van YWAM of andere plaatselijke organisaties dat alles gecombineerd met de gekregen theorie. Ook is een belangrijk deel van de training gericht op sprekers, zowel buitenlanders als lokale sprekers worden uitgenodigd. Ons belangrijkste doel is God te leren kennen en Hem vervolgens bekend te maken. Is dit een officieel instituut? Neen, je krijgt wel een certificaat van YWAM. Ook kan je na een bepaalde periode soms een vrijstelling krijgen bij verdere studies. Het is Heel verrijkend, maar niet de gemakkelijkste weg naar een diploma.

23/08/2013 11:50


InterCom 130722

5 van 11

http://mad.ly/4d97e3

Waarom deelnemen en voor wie ? Ywam biedt jongeren de vrijheid om nieuwe initiatieven op te starten. Voor elk idee geven wij de ruimte, een specifiek stramien hebben wij niet. Zo had iemand in YWAM-Amsterdam in het verleden de visie om een studio op te richten. Zo maken ze daar nu op een laagdrempelige manier zelf muziek met een christelijke ondertoon. DTS geeft de mogelijkheid om een theoretische en praktische basis te leggen waaruit men kan groeien. De training is bedoeld voor iedereen vanaf 18 jaar, maar ouderen zijn tevens welkom. Zo hebben we hier in Brussel vier 40+ers, moeders van oud-studenten die zelf interesse begonnen te tonen. Wanneer start de nieuwe cursus? De volgende DTS start over twee maand, op 23 september, en duurt tot en met 28 februari. Inschrijven kan via onze website of per mail: dts@ywambrussels.be.

Hindoes breken arm Indische pastor De spanningen tussen hindoes en christenen blijven verder duren. Regelmatig krijgt HVK hierover berichten. Hieronder slechts enkele van de vele voorvallen van het voorbije half jaar. Vorige maand werd een voorganger in de staat Uttar Pradesh aangevallen en geslagen tijdens een kerkdienst. Tegen het einde van de dienst, greep een groep hindoes Pastor Caleb bond hem aan een boom en begon hem te slaan De aanvallers braken pastor Calebs arm. HVK partners helpen hem met medische behandeling terwijl ze ook aandringen bij de politie om de aanvallers te vervolgen. Op 2 april brandde een groep hindoes een kleine christelijke kerk tot de grond af. Volgens hen had pastor Padam Pande mensen met geweld bekeerd tot het christendom. De politie heeft nog niets ondernomen tegen de aanvallers. In maart werd een christen-familie in Orissa geslagen en verbannen uit hun dorp omdat ze geen taksen wilde betalen voor een hindoefestival. Een jonge christen in Dengabahalli, Dhenkanal vluchtte weg uit zijn huis nadat hij doodsbedreigingen kreeg. Hij woont nu met zijn gezin bij een christenleider in een andere regio. Op 14 januari werden drie christen vrouwen aangevallen door hindoe-extremisten in het dorp Tamsai (in buurt van Navi, Mumbai). Het incident vond plaats terwijl zij kleren wasten in een openbare bron. Het begon allemaal omdat de 12-jarige dochter van een van de christenvrouwen luisterde naar gospel songs, wat de andere dorpelingen in de buurt irriteerde. Het aantal woedende dorpelingen ontwikkelde zich tot een menigte van 50 personen die de christenen aanviel in hun huizen. Het zal duidelijk zijn dat de christenen in India onze steun en ons gebed nodig

23/08/2013 11:50


InterCom 130722

6 van 11

http://mad.ly/4d97e3

hebben. (Bron: HVK)

Nederlandse allianties fuseren De Evangelische Alliantie (EA) en de Evangelische Zendingsalliantie (EZA) besloten vorige maand om onder hetzelfde dak verder te gaan. Deze nieuwe alliantie doet dat onder de naam EA-EZA. Begin juli werd de officiĂŤle actie ondertekend en daarmee was de fusie een feit. De samenwerking zal alle activiteiten van beide organisaties omvatten. De bestuursleden van beide organisaties vormen het nieuwe bestuur en de directie bestaat uit Adri Veldwijk en Jan Wessels. Sinds april zijn beide organisaties tevens al gehuisvest in Driebergen. In de komende maanden worden verdere stappen ondernomen om de samenwerking op organisatorisch en praktisch vlak verder te optimaliseren. Meer info op de website

Heet de vreemdeling welkom: Aanbevelingen voor kerkleiders De World Evangelical Alliance(WEA) moedigt kerken en organisaties aan om vreemdelingen in hun midden hartelijk te verwelkomen. Een reeks van aanbevelingen werd hiervoor ontwikkeld door de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) in samenwerking met toonaangevende humanitaire organisaties en academische instituties. De aanbevelingen gaan uit van de vaststelling dat de oproep om de vreemdelingen welkom te heten en hun bescherming en welzijn te zoeken, diep geworteld is in alle grote religies, en dus ook in het christendom. Ze zijn bedoeld als leidraad om de ondersteuning van vluchtelingen en andere ontheemden in de lokale gemeenschappen te bevorderen en te stimuleren. Ze bieden ook een gemeenschappelijke basis voor instellingen die op het geloof zijn gefundeerd en andere humanitaire organisaties. Tom Albinson, WEA ambassadeur voor vluchtelingen, ontheemden en staatlozen, merkte op dat de aanbevelingen een nuttig instrument kunnen zijn voor kerken en christelijke hulporganisaties om het welzijn en de bescherming van onder dwang verdreven mensen over de hele wereld te bevorderen. De geest van de

23/08/2013 11:50


InterCom 130722

7 van 11

http://mad.ly/4d97e3

aanbevelingen weerspiegelt de goddelijke verwachting van Gods volk in de Bijbel (bv. Jesaja 58:6-11, Matthe端s 25:31-40). Albinson: Het is mijn hoop dat christenen wereldwijd deze aanbevelingen zullen promoten en toepassen binnen hun eigen gemeenten. Albinson voegde er tevens toe dat de aanbevelingen op een moment komen dat het aantal gedwongen ontheemde volkeren stijgt. UNHCR meldde deze week dat sinds 1994 nooit zoveel mensen op de vlucht gingen of ontheemd waren. Ruim 45 miljoen mensen waren volgens de rapporten begin 2013 hier slachtoffer van. (Bron: WEA)

30 DAGEN GEBEDSACTIE TIJDENS DE RAMADAN Talloze moslims houden in deze periode de Ramadan, de vastenmaand. Door veel christenen wordt in die tijd speciaal voor moslims gebeden. Een uitgebreide brochure hierover staat op de website www.30dagen.nl. Wie nog mee wil doen aan deze actie kan daar alle informatie vinden. Hieronder alvast een aantal gebedsonderwerpen: Dinsdag 23 juli In China woont een bevolkingsgroep van ongeveer 10 miljoen mensen, de Hui, waarvan velen moslim zijn. Bid dat Jezus zich op goddelijke wijze aan hen openbaart. Woensdag 24 juli In Zuid-Afrika wonen tussen de 600.000 en 800.000 moslims. Bid voor hen die actief zijn bij het bereiken van moslims. Bid dat zij goed om weten te gaan met de gevoeligheden van de moslimcultuur. Donderdag 25 juli In Taiwan werken meer dan 10.000 Indonesische (islamitische) gastarbeiders. Bid dat zij het evangelie te horen zullen krijgen en hun hart openstellen voor Jezus Christus Vrijdag 26 juli

23/08/2013 11:50


InterCom 130722

8 van 11

http://mad.ly/4d97e3

Bid voor Gods bescherming voor de kinderen in moslimlanden Zaterdag 27 juli Bid voor hen die opkomen voor het recht op onderwijs voor vrouwen in moslimlanden. Bid voor de meisjes in Afghanistan en Pakistan die daar naar school gaan. Zondag 28 juli De Chitralvallei in het noorden van Pakistan is een gebied dat tot nu toe gespaard is gebleven van moslimextremisme. Maar de angst is groot dat het terrorisme ook daar zal toeslaan. Bid voor bescherming van dit gebied. Maandag 29 juli In de Centraal-Afrikaanse Republiek is er een groeiende moslimminderheid. Bid dat er trainingsprogramma’s komen zodat christenen weten hoe ze met moslims over hun geloof kunnen communiceren. Dinsdag 30 juli Bid dat moslims die hun land verlaten, leren omgaan met de nieuwe cultuur waarin ze terecht komen. Woensdag 31 juli In de Keniaanse stad Dabaab is een vluchtelingenkamp voor meer dan een half miljoen Somaliërs. Bid dat deze mensen letterlijk en figuurlijk onderdak zullen vinden. Donderdag 1 augustus In 35 landen wordt de sharia toegepast. Hoewel we in het Westen niet altijd goed verstaan wat de islamitische wetgeving inhoudt, en ze zonder meer afkeuren, zijn ook veel moslims bevreesd om onder deze wetten te leven. Bid voor vrijheid. Vrijdag 2 augustus Het grootste deel van de Indonesische bevolking is moslim. Tegelijkertijd zijn er veel occulte invloeden, bijvoorbeeld in de provincie Banten. Die regio is ook een broeinest van fanatisme. Bid voor deze streek. Zaterdag 3 augustus Voor veel moslims is de ‘Nacht van Kracht’ bijzonder. Vaak stellen ze zich open voor bovennatuurlijke krachten. Bid voor wie in die nacht oprecht naar God op zoek gaan. Zondag 4 augustus

23/08/2013 11:50


InterCom 130722

9 van 11

http://mad.ly/4d97e3

Moslims hechten geloof aan de Heilige Schrift. Bid dat er op grote schaal Bijbels verspreid zullen worden. Maandag 5 augustus Er wordt gewerkt aan een Bijbelvertaling voor de Soninké, een volk dat in de westelijke Sahel woont. Bid voor de vertalers. Dinsdag 6 augustus Langdurige vriendschappen zijn een vereiste om echt in contact te komen met moslims. Bid voor doorzetting en volharding in relaties. Woensdag 7 augustus De belangrijkste feestdag voor de moslims is het Offerfeest. Bid dat moslims het offer van Christus zullen begrijpen en aanvaarden

Franstalige secretaris - FS De Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België (FS) heeft een vacature voor een FRANSTALIGE SECRETARIS (M/V) voor een voltijdse functie van onbepaalde duur. De personen die hun kandidatuur willen stellen, moeten hun curriculum vitae en een kopie van hun diploma’s doen toekomen aan de voorzitter van de Federale Synode, dr. Geert W. Lorein, Brogniezstraat 46, 1070 Brussel (tel. 016 35 51 84; e-mail: gwl@fedsyn.be), ten laatste op 10 IX 2013. Hier de uitgebreide vacature.

Office Manager Onderwijsadministratie - ETF De ETF is op zoek naar een Office Manager Onderwijsadministratie (m/v) voor 38 uur in de week We ontvangen graag uw brief en C.V. per email pim.boven@etf.edu of per post: Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, T.a.v. drs. Pim Boven, St. Jansbergsesteenweg 97, B - 3001 Leuven. Een externe assessment kan deel uitmaken van de procedure. Uw reactie dient uiterlijk 12 augustus 2013 binnen te zijn. De gehele vacature vindt u via deze link. en

23/08/2013 11:50


InterCom 130722

10 van 11

http://mad.ly/4d97e3

Secretariaatsmedewerker Onderwijsadministratie - ETF De ETF is op zoek naar een secretariaatsmedewerker Onderwijsadministratie (m/v) voor 38 uur in de week. Als u zich herkent in het profiel dan ontvangen we graag uw brief en C.V. per email pim.boven@etf.edu of per post: Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, T.a.v. drs. Pim Boven, St. Jansbergsesteenweg 97, B-3001 Leuven. Een externe assessment kan deel uitmaken van de procedure. Uw reactie dient uiterlijk 12 augustus binnen te zijn. Heel de vacature vindt u hier.

De koning leeft, leve de nieuwe koning! Op 21 juli heeft Koning Albert II troonsafstand gedaan; dat het hem goed mag gaan in de herfst van zijn leven. Op dezelfde dag trad Filip I aan als zijn opvolger. Leve deze nieuwe koning! Maar hoe moet dat nu? Beide hoogheden, ĂŠn hun echtgenotes, behouden hun titel van koning en koningin. Nemen we Koningin Fabiola daarbij, dan hebben we in dit land twee koningen en drie koninginnen. Wat een luxe voor zo'n klein morzeltje grond! Schertsend zou je kunnen zeggen: 'Het gaat de richting uit van onze regering'. Je zou de grap nog verder kunnen drijven: drie gewesten, drie koninginnen; wie kiest eerst? Maar alle gekheid op een stokje, de aankondiging van de troonswisseling was nog maar nauwelijks doorgedrongen, of het bericht als zou de helft van de Vlamingen weinig vertrouwen hebben in de nieuwe koning, haalde de internationale pers. Geen wonder, als er alleen aandacht is voor de uitschuivers. Mij hebben ze niets gevraagd. U wel? Dus, wie gelooft die enquĂŞtes nog?? Zo kwam een gerenommeerde Nederlandse krant op de proppen met 'Filip Flater'. Hebben die lui niets anders te doen dan met naamkaartjes te gooien? Of is dat de invloed van de zogeheten komkommertijd? En wedden dat degenen die wegbleven bij de eedaflegging het meeste lawaai maken als de aanpassing van de functie van de monarchie aan de 21ste eeuw in het parlement besproken wordt! Zou het niet beter zijn om de nieuwe koning met wat meer vertrouwen tegemoet te zien, ongeacht of we de monarchie genegen zijn of niet? Zou het ook niet beter zijn te luisteren naar degenen die hem al jaren volgen? In hun commentaar kijken ze verder dan de ongelukkige voorvallen van het verleden. Laten we de nieuwe vorst een kans geven en bidden voor hem, voor zijn gezin en zijn adviseurs. Kijk eens

23/08/2013 11:50


InterCom 130722

11 van 11

http://mad.ly/4d97e3

hoe Koning Albert in zijn taak gegroeid is. Toch kwam het koningschap voor hem even onverwacht als het overlijden van Koning Boudewijn. Als christenen hebben wij het voorrecht te mogen en te kunnen bidden voor Koning Filip. Laten we dat vooral doen. Dat is beter dan vooraf te piepen. Bovendien, ons gebed richt zich tot de Koning van alle koningen, de Heer van alle heren. Sire, wij wensen U geluk bij uw ambtsaanvaarding en bidden dat God U mag zegenen met wijsheid, geduld en innerlijke rust om uw veeleisende en complexe taak als staatshoofd uit te oefenen. (Jean Bos)

InterCom - Newsflash is een uitgave van de afdeling Interne Communicatie van de EAV, samenstelling Ciara Goossens en Don Zeeman e-mail: InterCom@EAVlaanderen.be

Š2013 Evangelische Alliantie Vlaanderen | Boomlaarstraat 12, 2500 LIER, BelgiÍ

23/08/2013 11:50

Intercom130722  
Intercom130722  
Advertisement