Page 1

InterCom 130318

1 van 9

http://mad.ly/2f4993

Een publicatie van de EAV met berichten uit de kerken en organisaties in Vlaanderen en vanuit de evangelische beweging wereldwijd .

18 MAART 2013 In dit nummer: Last Minutes -Soccer for Jesus -Noodoproep voor SyriĂŤ -Hart van Pasen actie -Mars voor het Leven Newsflashes -Symposiumdag 1 juni -Algemene vergadering EAV op 6/5 -3-daagse seminar: Kerk en Vluchteling -Geen escorte-advertenties in Toronto -Seks als ruilmiddel -40 slachtoffers mensenhandel Slovakije -Bijbeldag 2013 -Alliantie zoekt waakhonden mensenrechten

Soccer for Jesus Al u zich afvraagt in welke mate voetbal een impact kan hebben op het geloof in Thailand, lees dan even onderstaand verhaal over James. Toen James hoorde dat de lokale gemeente een voetbalploeg samenstelde om een match te spelen tegen Sattha International, een reizend voetbalgezelschap, trommelde hij al zijn vrienden op. Het viel hem op dat Sattha International opmerkzaam vriendelijk was ten opzichte van hun tegenstanders, wat hem enorm

23/08/2013 11:33


InterCom 130318

2 van 9

http://mad.ly/2f4993

beviel. James kwam later in een moeilijke periode van zijn leven terecht en zag toen in zijn lokale kerk diezelfde vriendelijkheid terug die ook Sattha International had getoond. Hij wou meer weten over Jezus en gaf zichzelf later ook over aan Hem. Nu leidt James de sportbediening van de lokale gemeente en probeert zo de omgeving in contact te brengen met Jezus. Sattha International is een organisatie die over heel centraal Thailand het geloof probeert te brengen via voetbal. Ze bezoeken scholen, gemeentes en jeugdgevangenissen. Naast voetbalspelen, bieden ze ook een basis van het Engels aan en kan je luisteren naar verscheidene getuigenissen. Sattha International wil ook de Thaise christenen ondersteunen in hun geloof en het evangelie brengen in hun kerkgemeenschappen. Wil je deel uitmaken van dat project? Informatie & aanmelden deadline 31 maart 2013. Thailand Soccer4Jesus Een samenwerking met EJV

Noodoproep voor Syrië Syrië blijft kampen met toenemend geweld en politieke onrust. Tot op heden zijn meer dan 60.000 mensen gestorven en zijn vier miljoen mensen getroffen binnen de grenzen van Syrië. 600.000 Syriërs zijn hun huizen ontvlucht en geregistreerd als vluchtelingen in de buurlanden. Duizenden anderen hebben de vlucht genomen, maar zijn nog niet geregistreerd. Door de winter en de koude temperaturen hebben deze ontheemde gezinnen dringend nood aan onderdak en hulp. Tearfund werkt samen met haar Integral alliantiepartners in Damascus, Syrië en in de regio van de Bekaa-vallei in Libanon. De hulpverlening richt zich op de onmiddellijke behoeften van de kwetsbare gezinnen die door deze humanitaire crisis getroffen zijn. Om veiligheidsredenen vernoemt Tearfund de namen van hun partners niet. Hun medewerkers verzorgen de verdeling van hulpgoederen in de steden Tartous, Latakia, Wadi Nasraara en dorpen daarrond. Hun actie kadert in de hulp aan 900 gezinnen (ongeveer 4.500 personen). De fondsen van Tearfund zullen helpen zorgen voor zaken als voedsel, dekens, hygiëne kits, counseling. De hulporganisatie vraagt uw gebed voor de tragische gebeurtenissen in Syrië. Als u kunt, help dan ook met een financiële gift. Met meer middelen kunnen we meer mensen helpen. Uw financiële steun kan u overmaken op volgend rekeningnummer: IBAN: BE41 4359 1900 0110 van Tearfund, Groenstraat 19, 1800 Vilvoorde, met

23/08/2013 11:33


InterCom 130318

3 van 9

http://mad.ly/2f4993

de vermelding: Noodhulp Syrië, code 77SYR

Hart van Pasen actie Traditiegetrouw heeft ‘Hart van Pasen’ opnieuw zijn jaarlijkse campagne. Deze keer is gekozen voor het boekje ‘De Kunstenaar’ door Lisette van de Heg. Hierbij hoort de film ‘Road To Emmaus’ samen met een kunstwerk gemaakt door Wilma Veen. De film ′Road to Emmaus′ vertelt het verhaal van twee vrienden van Jezus, zoals beschreven staat in Lukas 24 vers 13 - 35. Een mysterieuze vreemdeling ontmoet hen terwijl ze huiswaarts keren. De twee vrienden zijn teleurgesteld over recente gebeurtenissen. De vreemdeling legt hen uit waarom alles op deze manier is gegaan. Het DVD-boek ‘De Kunstenaar’ wordt aangeboden voor een laag bedrag zodat mensen zich gemakkelijker geroepen voelen het boek weg te schenken aan vrienden en familie. Op deze manier biedt ‘Hart van Pasen’ een eenvoudige weg om het Paasverhaal aan anderen te verkondigen. Meer informatie kan teruggevonden worden op de website hartvanpasen of in België via de Nootzaak. Hier wordt ook het Paasfeest verduidelijkt aan de hand van vragen als: Hoe zit dat nu met Pasen? Wanneer is het Pasen? Via een van de christelijke boekhandels kunt u een bestelling doen.

Mars voor het Leven Ondanks alle campagnes ten voordele van het gebruik van voorbehoedsmiddelen en al de lessen affectieve en seksuele opvoeding op school blijft het aantal abortussen in België nog steeds stijgen. Volgens de cijfers van het laatste rapport van de evaluatiecommissie betreffende zwangerschapsonderbreking zijn we van 13474 abortussen in 2003 gestegen naar 19421 in 2009, en dat terwijl het aantal vrouwen in de leeftijd om kinderen te krijgen voortdurend vermindert. Nog zorgwekkender is dat het aandeel van de jonge vrouwen (minder dan 25 jaar) die een vrijwillige zwangerschapsafbreking ondergaan steeds groter wordt. Laten we niet wegkijken: of we nu pro-life of pro-choice zijn, we moeten erkennen dat er in België een probleem is met abortus. Meerdere decennia gebruik van steeds breder aanwezige en meer efficiënte contraceptieve middelen hebben ondertussen aangetoond dat deze laatste niet in staat zijn om de toename van abortussen tegen te gaan. Indien u zich kunt terugvinden in dat standpunt kunt u deelnemen aan ‘de Mars voor

23/08/2013 11:33


InterCom 130318

4 van 9

http://mad.ly/2f4993

het Leven’. Deze betoging vindt plaats op 24 maart om 14u. De kunstberg vlakbij het centraal station van Brussel is het startpunt van de optocht. Meer informatie vindt u op March4life.be. (bron: http://www.actiegezin-actionfamille.be)

SYMPOSIUMDAG 1 JUNI Eenheid, Veelkleurig, maar één Patroon Op 1 juni wordt er op de ETF in Heverlee een Symposiumdag gehouden met het thema: Eenheid, Veelkleurig, maar één Patroon. Op deze dag kunt u te weten komen hoe leidinggevende mensen in onze Evangelische Wereld, denken over het gebed van Jezus in Johannes 17 'dat zij allen één zijn ...' Hoe denken de voorzitters van onze denominaties hoe Jezus dat bedoeld heeft en hoe brengen we dat in de praktijk? Hoe denken onze jeugdleiders daarover? Op deze dag zullen er ook workshops gegeven worden over hoe we die eenheid in praktijk kunnen brengen.Er zal met elkaar gegeten worden, want ook het samen eten is een symbool van eenheid. De dag zal vervolgens afgesloten worden met een gezamenlijk belijden. Deelnemen kost 15 euro. Verloop: 9.30 aanvang dag met ontvangst en koffie 10.00 uur Opening met lied over eenheid 10.10 - 10.35 Openingstoespraak Guido De Kegel: Bijbelse Basis voor ‘Eénheid’ 10.35 - 10.45 Samenszang: Voor de allerhoogste Heer Opwekking 373 10.45 -10.55 Marten Geerstsma 10.55 - 11.35 Panelgesprek met de voorzitters olv Filip De Cavel Voorzitters geven een ruiker bloemen af aan de bloemiste die er een groot bloemstuk van maakt. 11.35 - 11.50 Aldert Prins met blik vanuit de geschiedenis 11.50 - 12.00 Marten Geertsma met anecdote verschillen denominaties Maaltijd tot 13.00 uur. (Mensen gemixt aan tafel gezet) 13.00 - 13.45 Eerste Workshopronde 13.45 - 14.00 Snelle pauze (uitloop) 14.00 - 15.00 Afsluitende dienst (Ingeleid door Ignace Demaerel) Daarna lezen mensen steeds een regel van de intentieverklaring op gevolgd door gebed in kleine groepjes. Deelnemers tekenen de petitie en nemen die mee naar hun gemeente. Iedere deelnemer neemt een bloem uit het bloemstuk mee naar zijn gemeente. Workshops:

23/08/2013 11:33


InterCom 130318

5 van 9

http://mad.ly/2f4993

Filip de Cavel: Hoe is men met drie denominaties tot één onderwijsplatform gekomen? (‘Indekerk.be’) Hoe verenig je christenen in een actie om op te komen voor de zwakken? Niels Vandereyken (Oasis) Hoe verenig je de generaties? Ilja Visee PJV met generatieoverschrijdende workshop Welke acties werken over de denominaties heen en wat moet je overwinnen om zo te werken? De Toevlucht/Schoenendoosaktie/Bijbel-Expo/SportQuest? (Herman en Johan Debuck - apart lokaal!) Hoe werk je met verschillende denominaties aan sociale acties (Serve the City, Tony of Kelly Stippelmans) Hoe geef je pastoraat aan leden van verschillende denominaties? (Gerrit Houtman) Wandeling met iemand van andere denominatie om elkaar te leren kennen en je vragen over die andere denominatie te kunnen stellen. Bij de opgave dienst aangegeven te worden met welke denominatie u een wandeling zou willen maken en op welke vraag u een antwoord hoopt te krijgen. Medewerkers: Wout van Wijngaarden; Wilfried Goossens; Mark Ladon; Koen Celis; Kommer Groeneveld; Ilja Visee; Kevin Buch; Guido De Kegel; Aaldert Prins; Filip De Cavel; Niels Vandereyken; George Winston; Ignace Demaerel; Marten Geertsma; Pim Boven; Jelle Creemers; Johan Debuck; Herman Spaargaren; Gerrit Houtman Voor deze dag werd ook een intentieverklaring opgesteld. De ontwerpintentieverklaring daarvan kunt u bekijken op de website van de EAV.

ALGEMENE VERGADERING EAV OP 6/5 De Algemene Vergadering van de EAV gaat dit jaar door op maandag 6 mei. Alle leden (afgevaardigden van kerken en organisaties) zijn om 19:30 u. welkom in het gebouw van de ETF, Sint-Jansbergsesteenweg 97, LEUVEN-HEVERLEE. Voor het eerste gedeelte van de avond hebben we Geert LOREIN, voorzitter van de Federale Synode, uitgenodigd, die er zijn redevoering zal weergeven die hij ter gelegenheid van zijn aanstelling als synodevoorzitter heeft gehouden. Het tweede deel van de vergadering zal de ‘zakelijke bespreking’ zijn, waarbij ook verder gesproken zal worden over de mogelijkheden en wenselijkheid van een nieuwe structuur (en nieuwe statuten) voor de alliantie. Hierbij kijken we ook zeker uit naar de inbreng van de leden. Alle kerken en organisaties krijgen in de loop van april de uitnodiging en de bijbehorende stukken toegezonden, zowel per post als per mail. Meer info over de Algemene Vergadering verschijnt ook in de komende edities van

23/08/2013 11:33


InterCom 130318

6 van 9

http://mad.ly/2f4993

InterCom.

3-daagse seminar: ‘Kerk en Vluchteling’ Op uitnodiging van Kononia Ministries zal de cursus Kerk en Vluchteling in drie seminaravonden worden gehouden: op maandag 8 april, woensdag 10 april en donderdag 11 april in Antwerpen – Duinstraat 84. Telkens van 18:33 u-22:00 u. Reserveren kan op: info@koinonia.be of 0485070796. Inkom is: 20 euro bij vooraf inschrijven, anders: 30 euro. In deze seminar wordt u toegerust hoe u vanuit Gods liefde met asielzoekers op kunt trekken en het evangelie kunt delen. Leraars Sally Cnudde en Sjaak Van Leye Veste zullen u onderwijzen a.d.h.v. volgende thema’s: -Bijbelse visie op vluchtelingen. -Leefwereld van vluchtelingen en procedure -Interculturele communicatie met vluchtelingen -Vluchtelingen en geloof, met speciale aandacht voor de islam en communicatie van het Evangelie naar moslims. -Christelijke activiteiten met vluchtelingen Meer informatie: www.koinonia.be en Gaveveste.be

Het European Freedom Network is een afdeling van de Europese Evangelische Alliantie, die zich in het bijzonder bezighoudt met de Rechten van de mens in Europa. In verschillende landen zijn evangelische christenen actief bezig om over die vrijheid te waken. In Europa worden de mensenrechten doorgaans redelijk goed gerespecteerd, maar er zijn ook mensonterende toestanden zoals mensenhandel. Vooral vrouwen worden slachtoffer van de seksindustrie, en alles wat daar aan vast hangt. Soms leveren acties resultaat op, soms moeten inspanning langer worden volgehouden. Een paar voorbeelden:

Geen escorte-advertenties in Toronto Het uitvoerend comité van Toronto overweegt advertenties die over escorteservices handelen te weren uit het stadsbeeld. Op deze manier wil de stad duidelijk maken wat hun standpunt is betreffende mensenhandel. Raadslid Peter Milcyzn zegt: “Te lang heeft onze stad de andere kant opgekeken en zichzelf wijsgemaakt dat het niet ons probleem is. Dat het enkel een beetje inkt op een papiertje is.” Het zou goed zijn als wij ook hier in België dit kunnen aanbrengen bij ons plaatselijk

23/08/2013 11:33


InterCom 130318

7 van 9

http://mad.ly/2f4993

stadsbestuur.

Seks als ruilmiddel In een maatschappij waar consumptie koning is blijkt er geen einde aan het streven naar de nieuwste gadgets, de fraaiste kledij, en de mooiste huizen. Maar wat als je hiervoor het geld niet hebt? Seks kan hiervoor dienen als betaalmiddel. Zo blijkt thans in Kiev. Elke dag verschijnen meer dan 75 nieuwe advertenties op slando.ua , een Oekraïense website. Hierop bieden mannen en vrouwen allerlei producten en diensten aan in ruil voor seks en omgekeerd. Het leidt tot een weerzinwekkende trend. Vooral in regio’s waar de beschikbaarheid van goederen en producten toeneemt, maar de financiële bereikbaarheid niet stijgt. Op dit gebied moeten we dringend actie ondernemen en sensibiliseren. Zeker onder de jongeren afkomstig uit snel groeiende economieën in Europa.

40 slachtoffers mensenhandel Slovakije In 2012 waren in totaal 40 slachtoffers van mensenhandel geregistreerd in Slovakije. De meesten kwamen uit Kosice. Ze waren verplicht te werken, te bedelen en te trouwen. Daarnaast zijn ze ook ten prooi gevallen aan seksuele uitbuiting. Men stelde ook vast dat het misbruik vooral gericht is op mannelijke slachtoffers. Terwijl het aantal miniem lijkt, vertegenwoordigt het maar een fractie van de vele ongeregistreerde gevallen. Dat is niet enkel zo voor Slovakije, maar het geeft ook de situatie weer in vele andere Europese landen.

Bijbeldag 2013 Op 1 mei 2013 zal voor de 67ste keer de Bijbeldag worden gehouden. Dit jaar is gekozen voor het thema: “De Bijbel mijn vriend”. De Bijbeldag is niet alleen één van de oudste jaarlijkse protestants-evangelische ontmoetingsdagen in België maar het is ook de breedste. Een erfenis voor elke christen en de enige plaats waar protestantse, reformatorische, evangelische en pinksterchristenen elkaar ontmoeten rondom dat éne wat zij allen gemeenschappelijk hebben: de Bijbel, het Woord van God. De spreker voor dit jaar is: Orlando Bottenbley (61). Hij is sinds 1988 voorganger van de Baptistengemeente Bethel in Drachten (Friesland). Het evenement vindt plaats in de Expo van Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 91 om 10:00 u en om 14:00 u. Hiernaast is er ook een speciaal kinderprogramma en jongerenprogramma. Ook is er voor de allerkleinsten opvang voorzien. Registreer hier of contacteer via de contactpagina of 0485 070796

23/08/2013 11:33


InterCom 130318

8 van 9

http://mad.ly/2f4993

Alliantie zoekt waakhonden mensenrechten Alliantie zoekt waakhonden mensenrechten De Europese Evangelische Alliantie werkt nauw samen met christelijke organisaties die actief zijn op het vlak van godsdienstvrijheid. Er is al veel informatie beschikbaar over gewetensvrijheid, maar er zijn ook nog lacunes. Het rapporteren van de ontwikkelingen kan zeker nog beter, en het opvolgen van de dossiers verdient ook extra aandacht. De EEA wil actief meehelpen gewetensvrijheid positief aan te pakken. Maar hiervoor moet men dus over accurate en recente gegevens beschikken. In 2012 richtte de Europese Alliantie een 'waakhond' voor mensenrechten op. Een project waarbinnen vrijwilligers elk binnen hun eigen land nagaan hoe er wordt omgesprongen met gegevens op vlak van gewetensvrijheid. Het project staat nu nog in zijn kinderschoenen (er zijn nog maar drie landen die deelnemen) en daarom zoekt de EEA naar vrijwilligers om een beter beeld helpen te vormen van de vrijheid van meningsuiting en de gewetensvrijheid in de praktijk. Die informatie is belangrijk, zowel op lokaal als op internationaal vlak (binnne de Europese Unie). Ook voor religieuze gemeenten kan het interessant zijn om zo in de toekomst goed geïnformeerd en adequaat te reageren op bepaalde kwesties. Waaraan moeten de vrijwilligers voldoen ? Een waakhond voor mensenrechten: - Gelooft in gewetensvrijheid voor iedereen en zal op zoek gaan naar verhalen die met geloof en vrijheid te maken hebben. - Zal maandelijks voorzien in vitale informatie voor de EEA. - Controleert minstens wekelijks de christelijke en seculiere nieuwsbronnen. - Rapporteert in Engels of Frans. - Is objectief. - Werkt samen in een klein team (per land). - Zal tweemaandelijks de EEA informeren en samen de standpunten bespreken. - Gaat hiervoor tenminste een samenwerking van zes maanden aan. Voor meer informatie: info@EAVlaanderen.be

InterCom - Newsflash is een uitgave van de afdeling Interne Communicatie van de EAV, samenstelling Ciara Goossens en Don Zeeman e-mail: intercom@eavlaanderen.be

©2013 Evangelische Alliantie Vlaanderen | Boomlaarstraat 12, 2500 LIER, België

23/08/2013 11:33


InterCom 130318

9 van 9

http://mad.ly/2f4993

23/08/2013 11:33

Intercom130318  
Intercom130318  
Advertisement