Page 1

Een publicatie van de EAV met berichten uit de kerken en organisaties in Vlaanderen en vanuit de evangelische beweging wereldwijd.

2 maart: Landelijke ontmoetingsdag van Gebedsinitiatieven Pray4Belgium, Gebedsnetwerk en het Gebedsplatform Vlaanderen organiseren op zaterdag 2 maart een landelijke ontmoetingsdag van gebedsinitiatieven. Centraal staat: elkaar leren kennen, ideeën en materialen uitwisselen, netwerken en banden smeden, bemoediging ontvangen van de Heer en gebedsmotivatie versterken…De ontmoetingsdag vindt plaats in Wezembeek-Oppem in de Koreaanse Kerk, Museumlaan 2, van 10.00u tot 16.00u. Eten en drank worden ter plaatse voorzien. Deze dag wordt drietalig georganiseerd(NL,FR,ENG) en richt zich speciaal op gebedsleiders en gebedscoördinatoren, maar anderen zijn ook welkom. Het Gebedsplatform Vlaanderen is de werkgroep 'Gebed' van de EAV en heeft als doel initiatieven rond gebed in Vlaanderen te coördineren en te stimuleren. Meer info bij: Willy De Vylder (015/512930,devylderw@hotmail.com) of Ignace Demaerel 02/2452512, ignace.demaerel@scarlet.be)

3 maart: Tearfund-zondag in het teken van 'water' Zondag 3 maart is de jaarlijkse Tearfund-Zondag. Deze dag staat in het teken van 'water'. Dit naar aanleiding van de VN-resolutie uit '92 die 22 maart uitroept tot Wereldwaterdag. Alle lidstaten worden hierbij aangespoord om de mondiale waterproblematiek bij een breed publiek kenbaar te maken. Tearfund wil

1 van 4

11/03/2013 11:45


Intercom130225

http://mad.ly/fef883?pact=364670350295753615&fe=1

dit jaar meehelpen om dit thema onder de aandacht te brengen van de kerken in Vlaanderen. Tearfund voorziet hiervoor een informatiepakket met passende leeractiviteiten voor de zondagsklassen, jeugdgroeppen en volwassenenwerking. Via hun website kan u een extra powerpointpresentatie en lesbladen downloaden. Naast het lespakket wordt er aandacht gevraagd voor waterpompen in Mahatsara. Robert en Christine Blondeel werken sinds 2004 als Tearfund-zendelingen in dit dorpje in Madagaskar. Zij willen voorzien in zuiver drinkwater voor de dorpelingen. Wie wil kan mee sparen voor een waterpomp. De installatie van één waterpomp kost ongeveer 300 euro. Meer info op de website van Tearfund.

Geloven in stilte? Enkele maanden geleden verschenen er verschillende berichten in de pers over een medewerker van de KU-Leuven die ontslagen werd omdat hij zich buiten zijn uren aan de universiteit te uitgesproken profileerde als gelovige, en onder andere uitkwam voor zijn geloof in gebedsgenezing. Voor de KUL betekende dit dat deze medewerker geloof en wetenschap niet van elkaar kon scheiden, en daarom twijfelde men aan de wetenschappelijke waarde van deze man. Deze zaak werd van dichtbij gevolgd door de EAV, en wordt wellicht ook behandeld door de arbeidsrechtbank. In wallonië was er onlangs een soortgelijke discussie. In 'La Meuse' van 11/02/2013 verscheen een artikel waarin beschreven werd hoe een Luikse politie-inspecteur (afdeling fraudezaken) werd geviseerd omdat hij buiten zijn beroepsactiviteiten veel tijd stak in evangelisatie en het opleiden van evangelisten. Er is nu een klacht (en parlementaire vraag) tegen hem bij minister Milquet omdat hij niet neutraal zou zijn. De mening van de tijdgeest dat een christen geen goede burger of staatsambtenaar kan zijn, wordt hierdoor aangewakkerd; een verontrustende evolutie! Natuurlijk is dit niet het einde van de godsdienstvrijheid in ons land, maar het stemt wel tot nadenken. Vooral omdat we elders in Europa gelijkaardige ontwikkelingen zien. Zo sprak het Europees Hof van de Rechten van de Mens zich op 15 januari 2013 uit over een viertal zaken waar Britse evangelische christenen bij betrokken waren. Europees Hof perkt geloofsvrijheid in Vier Britse christenen stapten naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens nadat het Britse rechtssysteem hun ongelijk gaf. Ze meenden dat hun recht op godsdienstvrijheid is aangetast. Het Europees Hof voor Mensenrechten stelde maar een van de vier in haar gelijk. De rechtszaken

2 van 4

11/03/2013 11:45


Nadia Eweida, een medewerkster van British Airways werd net als Shirley Chaplin, een verpleegster, ontslagen op basis van de regel die het zichtbaar dragen van religieuze symbolen verbiedt. Beiden weigerden hun halsketting met kruisje af te doen. Eweida haalde haar gelijk nadat de jury overtuigd was dat haar rechten belangrijker waren dan het imago van British Airways. Chaplin verloor haar zaak opnieuw op grond van gezondheid en veiligheid. Gary McFarlane, een relatieconsulent, is ontslagen na het weigeren van therapie aan homokoppels. Lillian Ladele, burgerlijk ambtenaar, kreeg haar ontslag toen ze geen partnerschappen tussen mensen van hetzelfde geslacht wou registreren. In beide gevallen oordeelde de meerderheid van de juryleden dat de gelijkheid op grond van seksualiteit belangrijker was dan het geweten van deze personen. Lees binnenkort verder: website van de EAV, onder 'over ons/downloads'.

ABC-Ministries organiseert Presentatieavonden rond Cultuur en Evangelie ABC Ministries bracht enige tijd geleden het werkboek ‘Culture and Gospel’ uit. Een werkboek waarin de Vlaamse cultuur binnen de evangelikale wereld wordt besproken. Het is de bedoeling om hierover een dialoog op te zetten samen met de Vlaamse christenen en kerkleiders. Met een presentatieavond wil ABC Ministries gesprekken over Vlaamse cultuurkenmerken en de toepassing naar Vlaams christen-zijn op gang brengen. De 4 kenmerken besproken in ‘Culture and Gospel’ ( Machtsafstand Onzekerheidsvermijding - Individualisme/Collectivisme - Masculiniteit/Feminiteit) wordt uitgewerkt naar de Vlaamse kerkgemeenschappen toe. Kritische vragen en gedachten die u heeft, worden op deze avond samen besproken en in de loop van volgend jaar gepubliceerd. Om een zinvolle discussie te kunnen voeren is belangrijk dat de deelnemers het werkboek hebben gelezen. Deze gespreksavonden vinden plaats 21 maart in Wondelgem, 25 maart in Houthalen en 26 maart in Mechelen. Telkens van 19:30 tot 21:30. De bijdrage bedraagt 7,5 euro en dit is tevens ook de prijs van het werkboek. Heeft u interesse om deel te nemen aan zo'n avond en/of wilt u het werkboek bestellen neem dan contact op: info@abcministries.be

Werk Europese Alliantie werpt vruchten af

3 van 4

11/03/2013 11:45


EPRID oftewel het Europees Platform voor Religieuze Intolerantie en Discriminatie is in 2007 opgericht door de EEA, Open Doors International en Christian Solidarity Worldwide . Het doel van EPRID is het creëren van een verbond van organisaties en mensen van allerlei geloofstrekkingen in Brussel, met de bedoeling godsdienstvrijheid op de agenda van de Europese Unie aan belang te doen winnen. In maart 2012 organiseerde EPRID een conferentie in het Europees Parlement over Godsdienstvrijheid en Geloof in het buitenlands beleid van de Europese Unie . EPRID benadrukte het belang van van een Werkgroep in het Europees Parlement over Godsdienstvrijheid. Deze werkgroep moet een rol gaan spelen in de discussie rond het zichtbaar tonen van religieuze symbolen. Op deze manier moet een relevant politiek beleid in Europa bereikt worden. Op 17 december 2012 is deze werkgroep officieel van start gegaan. Zij zullen religieuze problemen aanpakken en actief deelnemen aan de dialoog met EU-instellingen, NGO’s en de samenleving. In 2012 had het EEA kantoor in Brussel het voorrecht input te geven aan de nieuwe EU richtlijnen wat betreft godsdienstvrijheid. Met resultaat, er werd gebruikgemaakt van de voorstellen van de EPRID-leden en deze werden dankbaar aanvaard. Stavros Lambrinidis, de nieuwe EU-afgevaardigde voor Mensenrechten zegt: “Godsdienstvrijheid en geloofsvrijheid is een van de grootste uitdagingen op de EU-agenda en ik ben enorm dankbaar dat organisaties zoals EPRID de EU helpen om een correcte manier te zoeken om dit verder te stimuleren.” De Europese Evangelische Alliantie zal blijven strijden om de 15 miljoen christenen in de EU te vertegenwoordigen door op te komen voor godsdienstvrijheid voor iedereen en verzekert dat deze vrijheid verdedigd wordt op Europees en internationale niveau.

InterCom - Nieuwsflash is een uitgave van de afdeling Interne Communicatie van de EAV, e-mail: intercom@eavlaanderen.be

©2013 Evangelische Alliantie Vlaanderen | Boomlaarstraat 12, 2500 LIER, België

4 van 4

11/03/2013 11:45

Intercom130225  
Intercom130225  
Advertisement