Page 1

ŠIUOLAIKIŠKAS LEIDINYS AUTOMOBILIŲ VERSLO PASAULIUI

Nr. 17, 2014m., 3 ketv.

„TARGI 2014“:

PROFESIONALUMO, PRAMOGŲ IR DIDELĖS ADRENALINO DOZĖS DERINYS

NAUJIENA!

KĖBULO DALYS

VERSLAS META IŠŠŪKĮ AUTOMECHANIKOS PROFESIJAI

SVARBIAUSIA VIDUJE

AKUMULIATORIAUS KONSTRUKCIJA

LANGŲ PLOVIKLIS

TINKAMIAUSIAS ŽIEMAI

INTER CARS LIETUVA

2014 M. RENGINIAI IR KELIONĖS


Sankabos sistema

Sankabos komplektas

Sankabos diskatorius

Išminamasis guolis

Hidraulinis koncentrinis guolis

Sankabos komplektas su hidrauliniu koncentriniu guoliu

Sankabos komplektas su dviejų masių smagračiu

Sankabos diskas

Dviejų masių smagratis

Pagrindinis cilindras

Sankabos darbinis cilindras

Meet the AISIN Family on www.be.aisin-europe.com


ATEITIES REIKALAVIMUS ATITINKAME JAU ŠIANDIEN:

 ekologiška stabdžių medžiagų technologija;  frikcinė medžiaga, sudėtyje turinti nedidelį vario kiekį arba iš viso jo neturinti;

 5 metai tyrimų ir bandymų;  puiki stabdymo jėga;  laimėjimais įvertinta technologija;  montuojama kaip originali įranga naujajame C klasės „Mercedes“ automobilyje.

Filmą apie „Eco-Friction R“ technologijos atsiradimą kviečiame žiūrėti internetiniame puslapyje: www.ferodo.com

www.ferodo.com


Išbandykite mus • Geresnis degimas už patrauklesnę kainą • Mažesnės degalų sąnaudos • Sumažinta CO2 emisija

Kas gali veikti geriau už originalią detalę? Tik geresnė jos versija, o „DENSO“ nepaliaujamai tobulina antrinei rinkai skirtos įrangos technologijas kaip ir originalią įrangą. Tarp tokių tobulinamų atsarginių dalių yra analogų neturinčios, išskirtinai Kas gali rinkai veikti gaminamos geriau už originalią TikDidžiausią geresnė jos versija, o „DENSO“ nepaliaujamai antrinei rinkai skirtos antrinei degimo detalę? žvakės TT. dėmesį skiriame tyrimams ir plėtrai, tobulina tad įgijome pagrindinio rinkos įrangos reputaciją. technologijas kaip ir originalią įrangą. Tarp tokiųyratobulinamų atsarginiųdalys. dalių Mumis yra analogų išskirtinai tiekėjo Devyniuose iš dešimties automobilių originalios „DENSO“ pasitikineturinčios, didžiausi transporto antrinei rinkai gaminamos degimo žvakės TT. Didžiausią priemonių gamintojai, tad kodėl neturėtumėte pasitikėti irdėmesį Jūs? skiriame tyrimams ir plėtrai, tad įgijome pagrindinio rinkos tiekėjo reputaciją. Devyniuose iš dešimties automobilių yra originalios „DENSO“ dalys. Mumis pasitiki didžiausi transporto priemonių gamintojai, tad kodėl neturėtumėte pasitikėti ir Jūs?

www.denso-am.pl www.denso-am.pl


REDAKTORIAUS ŽODIS

A K T U A L I J O S

2—16

NAUJIENOS 17—21 Į TEMĄ 22—31 AUTOSERVISUI

32—47

TIEKĖJAI

48—79

L A I S V A L A I K I S

80

Mieli skaitytojai, rudens spalvomis nusidažiusi gamta vėl metė iššūkių vairuotojams, o kartu atvėrė naują automobilių verslo sezoną. Tikimės, kad šis sezo­ nas bus išskirtinai geras: šiuo metu Lietuvos ekonominė situacija yra ganėtinai palanki, nepaisant prekybos su Rusija suvaržymų, turinčių neigiamos įtakos Lietuvos ūkio raidai. Galime pasidžiaugti, kad auga Lietuvos BVP ir gana sparčiai didėja paklausa vidaus rinkoje. Palankų šios paklausos poveikį patiria beveik visos ekonominės veiklos sritys: ypač aktyvėja statyba, plečiasi nekilnojamojo turto sekto­ rius, atsigauna apdirbamoji gamyba, prekyba. Per kelis pastaruosius mėnesius taip pat stebimas gana žymus naujų automobilių rinkos augimas. Šia pozityvia nuotaika kviečiu apžvelgti ir „Inter Cars Lietu­ va“ naujienas bei atsarginių dalių rinką. Atrodo, visai nedaug laiko praėjo nuo šešioliktojo „IC Aktualijos“ numerio išleidimo, tačiau per šį trumpą laikotarpį įmonė „Inter Cars Lietuva“ spėjo nemažai nuveikti, o naujienomis ir skubame pasidalin­ ti šiame, septynioliktajame žurnalo numeryje. Džiaugiamės besiruošdami jau antrajam konkursui „Geriausias jauna­ sis automechanikas 2015“, kuris skirtas automechanikos specialybės mokiniams. Tokio tipo konkursai padeda kelti mokinių profesinį meistriškumą, suteikia motyvacijos mokytis ir skatina tobulinti ne tik teorines žinias ir praktinius įgūdžius, bet ir geriau įsisavinti technolo­ gi­nes naujoves. Verslui reikalingi aukštos kvalifikacijos jauni specia­ lis­tai, todėl „Inter Cars Lietuva“ didžiuojasi galėdama suteikti progą atsis­­kleisti gabiausiems. Šiemet konkurse laukia naujovės ir įdomios užduotys, tad pasirinkusius automechaniko profesiją kviečiame akty­ viai dalyvauti! Kita svarbi naujiena – „Inter Cars Lietuva“ pradėjo prekiauti ir kėbulo dalimis. Įmonė pristato platų kėbulo dalių ir žibintų asortimentą, kurį galite rasti „IC kataloge“. Dabar užsakyti kėbulo dalis tapo paprasta, o į Jūsų rankas prekės gali atkeliauti vos per vieną parą. Kėbulo dalis naudinga pirkti įmonėje „Inter Cars Lietuva“, nes joms kaip ir kitoms prekėms, joms galioja greito pristatymo sąlygos, lanksti kainų poli­ tika bei nuolaidų sistema, išskirtinis dėmesys kiekvieno kliento poreikiams.

Žurnalas IC AKTUALIJOS, ,,Inter Cars Lietuva’’ Redakcijos adresas: UAB ,,Inter Cars Lietuva’’ Titnago g. 6, Vilnius Tel. (8 5) 249 10 72 www.intercars.lt Redaktorius: Jaroslav Lozovskij Bendradarbiauta su: Jacek Sozański, Grzegorz Putkiewicz, Gražina Jurgilevič, Robert Balkevič, Jacek Valentinovič, Zbignev Samko, Anželika Rimševiče, Andriumi Žilėnu, Apolinaru Čepuliu, Aurelija Mykolaityte, Aurimu Tuskeniu, Dainiumi Danušiu, Kęstučiu Imbrasu, Luku Danilevičiumi, Luku Valavičiumi, Tomu Baradin­ sku, Vidu Misiūnu, Vitoldu Miliumi, Vladu Gacku. Grafinis dizainas ir maketavimas: Sergej Gumeniuk, Aistė Dargužaitė Kalbos redaktorė: Rasa Lajienė, Aušra Daugvilaitė Išspausdinta: Spaustuvė „Spaudos kontūrai“ Dėl reklamos kreipkitės: Jaroslav Lozovskij, tel. (8 5) 249 10 72, el. p. Jaroslav.Lozovskij@intercars.eu Prenumerata: Jaroslav.Lozovskij@intercars.eu UAB „Inter Cars Lietuva“ neatsako už reklamas ir jų kalbą

Šiame žurnalo numeryje galite rasti išsamios informacijos apie langų plovimo skysčius, jų palyginimą ir patarimų, kaip išsirinkti geriausią. Artėjant žiemai vis aktualesnė tampa tema apie akumuliatorių kei­ti­ mą ir jų pasirinkimą. Leidinyje rasite daug medžiagos apie akumulia­ toriaus sandarą ir veikimo principus, testavimo įrangą ir kroviklius. Įmonė „Inter Cars Lietuva“ šiais metais savo klientams organizavo daug renginių ir kelionių – apie tai kviečiu skaityti žurnalo skiltyje „Aktualijos“. Skiltyje „Autoservisui“ ir šį kartą gausu vertingų patarimų skaitytojams, kurie užsiima automobilių remontu. Tiekėjų skiltyje pa­ teikiame daug svarbios ir naudingos informacijos – tai tiekėjų nau­ jienos, techninės apžvalgos ir montavimo patarimai, motorizacijos verslo aktualijos bei produktų pristatymas. Taigi kviečiu Jus, gerbiami skaitytojai, susipažinti su automobilizmo aktualijomis bei atrasti tai, kas Jums įdomu. Malonaus skaitymo! Jaroslav Lozovskij

Aktualijos

1


A KT UA L I JOS

UA B „ I n t e r C a r s L i e t u v a “ R i n k o d a r o s s k y r i u s

VERSLAS META IŠŠŪKĮ

AUTOMECHANIKOS PROFESIJAI

Organizatoriai džiaugiasi, kad rengdami šį kon­­ kursą prisideda prie automechaniko specialybės prestižo kėlimo – tai vienas iš išsi­ kel­tų tikslų. Juolab kad užduotys atitinka šiam darbui keliamus standartus, tad varžydamiesi mokiniai ne ieško naujų žinių, o pritaiko jau turimas – finale dvejoti nebuvo kur.

KONKURSO NAUJOVĖS

„Inter Cars Lietuva“ šiemet rengia jau antrąjį automechanikos specialybės mokiniams skirtą konkursą „Geriausias jaunasis automechanikas 2015“. Tai renginys, kuriame automechanikos profesijos besimokantys mokiniai tarpusavyje varžosi demonstruodami savo teorines žinias bei praktinius įgūdžius. Profesinėse mokyklose daugėjant mokinių, svarbos įgauna poreikis identifikuoti gabiausius – verslui reikalingi aukštos kvalifikacijos jauni specialistai. PIRMAS BLYNAS NEPRISVILO Pirmasis „Geriausias jaunasis automechanikas“ konkursas, vykęs 2013–2014 metais, sulaukė didelio dėmesio. Pirmame konkurso etape varžėsi daugiau nei 300 moksleivių iš visos Lietuvos, norą dalyvauti pareiškė daugiau nei 80 proc. automechaniko specialybės moki­ nius rengiančių profesinių mokyklų. „Geriausias jaunasis automechanikas“ – rengi­ nys, kuriame teorinės žinios ir praktiniai įgū­ džiai pritaikomi sprendžiant realias už­duo­tis. Trijų etapų konkurso užduotys, parengtos ben­ dradarbiaujant su Variklinių transporto priemonių, laivų ir orlaivių profesinio mokymo metodinė komisija, sudarytos taip, kad atitiktų automechaniko mokymo programą. Pirmame etape dalyviai varžėsi su savo ben­ dramoksliais – atrinkta po du geriausius re­ zultatus parodžiusius mokinius iš kiekvie­nos mokyklos. Sudėtingesnis antrojo etapo tes­ tas padėjo išsiaiškinti 8 finalininkus, kuriems

2

Aktualijos

organizatoriai paruošė individualias prak­tines užduotis realioje darbo vietoje – šiuolaikiniame „Moller Auto“ servise „Direct express“. Konkurso „Geriausias jaunasis automechani­ kas 2014“ trečiosios vietos laimėtojas Giedrius Lukauskas pasakoja, kad konkurse dalyvauti apsisprendė pats. „Iš pradžių norėjau dalyvau­ ti, o patekus į finalinį etapą – apėmė didelis noras nugalėti“, – džiugiai pasakoja Gied­rius Lukauskas, kuriam konkurso užduotys ne­pa­ sirodė sunkios. „Viską išmokau pamokose bei praktikų metų, tad specialiai konkursui ruoštis nereikėjo. Praktinės užduotys taip pat nebuvo naujiena, tik vienai jų pritrūko laiko, kad viską atlikčiau teisingai“, – prisipažįsta prizininkas. Šiandien Giedrius Lukauskas meistrauja vie­ me geriausių Klaipėdos servisų, kuria­ me na­­ įsidarbinti padėjo ir pergalė konkurse. „Pa­ro­ džiau gautą diplomą ir būsimam vir­ši­nin­kui tai labai patiko“, – pergale konkurse džiau­giasi vaikinas.

„Inter Cars Lietuva“ iniciatyva skatinti jaunimo domėjimąsi automechaniko profesija ir gerinti jos įvaizdį neliko nepastebėta. Prie šių metų konkurso organizavimo nusprendė prisidėti ir su „Inter Cars Lietuva“ bendradarbiaujantys gamintojai: „SKF“, „MANN filter“, „Contitech“, „Bosch“ ir kt. Planuojama, kad konkursas „Ge­­ riausias jaunasis automechanikas 2015“ pritrauks dar daugiau mokyklų bei mokinių dėmesio. II etapas vyks Vilniuje, Energetikos ir technikos muziejuje. Organizatoriai žada pramogų ir atrakcijų ne tik dalyviams, bet ir jų mokytojams. Būsimus automechanikus dalyvauti konkurse motyvuoja ne tik prizai, bet galimybė turinin­ gai praleisti laiką. Įdomios užduotys priverčia da­lyvius pasukti galvas ir nėra tokios leng­ vos, kaip gali pasirodyti iš pirmojo žvilgsnio. Testų forma pateikiami klausimai antrajame etape gali turėti nuo vieno iki keturių teisingų atsakymų, tad tikimybė atspėti nežinant labai maža. Daugiausia dėmesio sulaukia finalinės už­duo­ tys, kurias spręsdami konkurso dalyviai naudo­ jasi šiuolaikiniais moderniais darbo įrankiais, analizuoja praktines situacijas. Šiandien au­ tomechaniko darbo specifika pakitusi, tačiau vis dar gaubiama stereotipų. Šis darbas nė­ ra tik pačios problemos išsprendimas – šiuolaikiniame servise daug dėmesio skiriama tvarkingam ir švariam darbui, kitaip sakant, visa­pusiškai darbo kokybei. Be naudingų žinių, dalyvauti konkurse taip pat motyvuoja ir puikūs prizai. Pirmojo konkurso prizinių vietų laimėtojai buvo apdovanoti modernia kompiuterine technika: pirmosios vietos laimėtojui atiteko nešiojamasis kom­ piuteris, kiti prizininkai džiaugėsi planšetiniais kompiuteriais.

VERSLO IŠŠŪKIS BŪTI GERIAUSIAM Konkursas, tai ne tik varžymasis, užduočių sprendimas ir prizai. Čia susitinka bendrų in­ teresų, darbinės patirties turintys moksleiviai, juos lydintys mokyklų atstovai, automecha­


A K T UA L I J O S

nikos srities profesionalai ir potencialūs darb­ daviai. Tai puiki terpė visapusiškai diskutuoti apie jaunus profesionalus rengiančių mokyklų problemas ir kartu ieškoti jų sprendimo būdų, dalintis patirtimi. Vienas tokių klausimų – profesionalių automechanikų trūkumas rin­ ko­je, kuris iš dalies yra lemiamas neigiamo visuomenės stereotipinio požiūrio į profesinį mokymą. Įvairūs stereotipai gajūs tiek moks­ lei­vių, tiek jų mokytojų ir verslo atstovų gre­ tose, tad geriausias būdas juos išsklaidyti yra tokio tipo kaip „Geriausias jaunasis autome­ cha­nikas“ konkursai. „Inter Cars Lietuva“ remiasi užsienio valstybių patirtimi ir prisiima socialiai atsakingo tarpi­

nin­ko vaidmenį. Tokie konkursai kaip „Geriau­ sias jaunasis automechanikas“, padedantys profesijos studijas pasirinkusio jaunimo ir verslo sektoriaus atstovų santykiui plėtotis, užsienio šalyse rengiami kur kas dažniau ir sulaukia didelio susidomėjimo. Tokiu būdu keliamas mokinių profesinis meistriškumas, suteikiama motyvacija mokytis, tobulinti ne tik teorines žinias ir praktinius įgūdžius, bet ir geriau įsisavinti technologines naujoves. Patekimas į konkurso finalą ar prizinės vie­ tos laimėjimas – tai mokinio nuopelnas, kuris užbaigus programą tampa svarbiu privalumu ieškant darbo vietos. Būti vienam iš geriausių nė­ra paprasta: dalyviams reikalinga ne sėkmė,

o žinios, kurias jie turėjo įgyti visos mokymo programos metu bei atlikdami praktiką. Dėl šių priežasčių pasiekimai konkurse „Geriau­ sias jaunasis automechanikas“ darbdaviui gali gerai identifikuoti profesinių mokyklų absolventų kvalifikaciją bei potencialą. An­ tra vertus, tai motyvacija besimokantiems apsispręsti dalyvauti konkurse ir parodyti savo gebėjimus bei žinias. „Inter Cars Lietuva“ kartu su partneriais kviečia moksleivius nepraleisti progos ir dalyvauti konkurse „Geriausias jaunasis automechani­ kas 2015“! Daugiau informacijos rasite www.jaunasisautomechanikas.lt.

Etapai

Etapai

Etapai

I etapas

2014 m. lapkričio 26 d.

Profesinio mokymo įstaiga

II etapas

2015 m. vasario 5 d.

Energetikos ir technikos muziejus (Rinktinės g. 2 Vilnius)

III etapas

2015 m. balandžio 18 d.

Verslo įmonė Vilniuje

Aktualijos

3


A KT UA L I JOS

UA B „ I n t e r C a r s L i e t u v a “ R i n k o d a r o s s k y r i u s

„CONTITECH“ MOKYMAI PROFESIONALAMS Mokslas ir technologijos sparčiu žingsniu juda į priekį, technika tobulėja tam, kad mūsų gyvenimas būtų patogesnis. Mo­der­­ nėjanti automobilių rinka diktuoja savo są­ ly­gas ir automechanikams: domėtis nau­jo­ vėmis, atnaujinti įgūdžius, kelti kva­­lifikaciją. Visa tai atlikti savarankiškai sudėtinga, tad pagalbos ranką autome­cha­nikams ištiesė „ContiTech“. PRAKTINIAI MOKYMAI – RAKTAS Į DARBO KOKYBĘ Šių metų spalio pradžioje „Inter Cars Lietuva“ kartu su „ContiTech Polska“ Kauno statybininkų rengimo centro patalpose surengė praktinius paskirstymo mechanizmo keitimo mokymus. Jų tikslas – įgyti patirties ir išmokti taisyk­lin­ gai pakeisti paskirstymo diržą, tobulinti kva­ li­fikaciją. „ContiTech“ – gumos ir plastiko pro­ fesionalas, gaminantis funkcinius elementus ir sistemas automobilizmo bei kitoms rin­koms, tad mokymus vesti buvo pakviestas šios įmo­ nės atstovas Romanas Boliukas.

4

Kadangi pagrindinė tema buvo visapusiška paskirstymo mechanizmo elementų priežiūra, „ContiTech Polska“ atstovas atkreipė dėmesį į įrankius. Aptarta dinamometrinio rakto nau­ dojimo būtinybė keičiant paskirstymo diržus. Specialistas iš Lenkijos pažymėjo, kad geri įrankiai nėra pigūs, tačiau jų kokybė netrunka atpirkti investuotų lėšų, nes gerokai padidėja darbo efektyvumas. Mokymų vedėjas taip pat atkreipė dėmesį ir į skirtingas eksploatacijos sąlygas, lemiančias skirtingą paskirstymo diržo nusidėvėjimą.

GALI PASIMOKYTI IR PROFESIONALAI

Mokymų dalyviai supažindinti su naujų tipų bei rinkoje dažniausiai pasitaikančiais varik­ liais. Pagrindinė praktinių mokymų užduotis – paskirstymo diržo keitimas. Tai kiekvienas dalyvis atliko individualiai. Taisyklingai pa­ keisti paskirstymo diržą padėjo ir nuolat kon­ sultavo „ContiTech Polska“ atstovas. Daug dė­ me­sio buvo skirta taisyklingam priveržimui, sau­­ gos reikalavimams, kurie taikomi tiek san­­ dėliuojant, tiek eksploatuojant diržinės pa­varos komponentus. Teisingai atlikusiems užduotis dalyviams buvo įteiktas kvalifikacijos tobulinimą patvirtinantis sertifikatas.

„Contitech Polska“ mokymai buvo skirti pro­ fesionalams, turintiems darbo patirties ir norintiems kelti savo kvalifikaciją. Trejų metų darbo patirtį turintis autošaltkalvis Mindau­ gas Derškus iš UAB „Akstė-servisas“ džiaugiasi mokymų nauda ir giria jų formatą: „Labai nustebau, kad viskas buvo pateikta labai prak­ tiškai, vedėjas vizualiai paaiškino kelis teorinius aspektus, viską aptarėme ir ėmėmės darbo.“ M. Derškus taip pat pastebi ir tai, kad mokymų metu labai aiškiai ir tiksliai buvo parodyta, nuo ko ir kur pradėti, ką užfiksuoti.

Pasisemti žinių, patobulinti savo įgūdžius rinkosi dalyviai iš įvairių Lietuvos miestų: da­ ly­vavo UAB „Martonas“, UAB „Meistras“ ir kitų įmonių bei profesinio rengimo centrų at­ stovai, o visi norintieji netgi netilpo. Neabe­ jotinas praktinių mokymų privalumas yra tai, kad gaunama informacija lengvai ir ilgam įsisavinama. Prisiminti pateiktą informaciją padeda kiekvienam dalyviui suteikiama spe­ cialiai paruošta medžiaga. Dėl šių priežasčių praktiniai mokymai leidžia efektyviai išnaudoti laiką, o kvalifikacijos kėlimas – padidinti darbo našumą bei kokybę.

Kauno statybininkų rengimo centre vykę „ContiTech“ mokymai patiko ir šios įstaigos ats­­tovams. Profesinio mokymo Transporto ir Me­talo skyrių vedėjo Romualdo Gurkšnio tei­­ gimu, juose dalyvavę mokytojai liko la­ bai patenkinti. „Diržo keitimas – ne naujiena, tačiau kartais tai daroma savaip. Vis dėlto tai nė­ra labai gerai. Specialistas iš Lenkijos tiksliai parodė, kaip taisyklingai atlikti šį darbą“, – pa­ sakoja R. Gurkšnys. „Džiaugiamės „Inter Cars Lietuva“ iniciatyvomis ir noriai prisidedame. Dirbti reikia taip, kaip reikia, – to savo moki­ nius ir mokiname.“ Jauniems specialistams

Aktualijos

kiamos pirminės profesinės žinios, tad sutei­ įgūdžius ugdyti ir atnaujinti reikia nuolat. Ben­ draujant su kitais mokymų dalyviais paaiškėjo, kad darbas skirtinguose servisuose skiriasi, bet, pasak R. Gurkšnio, specialistas visgi turi gebėti dirbti pagal technologinius reikalavi­ mus, nepriklausomai nuo to dirba aukšto lygio servise, ar „garaže“. MB „Autotrolis“ vadovas Darius Stirblys į mo­ kymus atlydėjo savo darbuotoją, o pats viską tik stebėjo iš šalies. Daug patirties turintis spe­ cialistas tvirtina, kad jo darbuotojui šie mo­ kymai buvo naudingi. „Žmogui, kuriam teks keisti paskirstymo diržą, šie mokymai – gera bazė“, – sakė MB „Autotrolis“ vadovas, kuris taip pat gyrė mokymų formatą ir atkreipė dėmesį, kad ateityje tikėtųsi pačių naujausių įrankių pristatymo. Ilgą darbo patirtį turintis Darius Stirblys pakeitė nuomonę ir apie dina­ mometrinio rakto naudojimą: „Jei dirbi ilgai, jau jauti, kiek reikia priveržti. Vis dėlto, jei visi naudotų dinamometrinius raktus, tai ir darbas būtų malonesnis. Iš varžtų užveržimo galima nesunkiai atskirti, ar automobilis jau buvo tvarkytas Lietuvoje.“ Šiaulių profesinio rengimo centro Mokomųjų autodirbtuvių vedėjas ir profesijos mokyto­ jas Ričardas Kairys džiaugiasi dalyvavę mo­ kymuose ir teigia, kad ši patirtis buvo išties naudinga. „Sužinojome daug subtilybių, ku­ rios taisymo procese gali pridaryti nuostolio. Patiko, kad buvo praktiškai parodyta, kaip keis­ ti diržą ir dirželį – knygose to neparašyta, mes skaičiuojame vienaip, o moksliškai vėl kitaip.“ R. Kairio manymu, labai gera buvo ir mokymų forma. „Teko kelti kvalifikaciją užsienyje, bet ten viskas pateikiama abstrakčiai, o čia viskas aiškiai pateikta ir teoriškai, ir praktiškai.“


SKUBUS VARIKLIO DALIŲ PRISTATYMAS

TIESIAI IŠ GAMINTOJO

SANDĖLIO Daugiau informacijos teiraukitės artimiausioje įmonės „Inter Cars Lietuva“ atstovybėje arba kreipkitės į jus aptarnaujantį vadybininką.


A KT UA L I JOS

Aušra Daugvilaitė

„TARGI 2014“: PROFESIONALUMO, PRAMOGŲ IR DIDELĖS DOZĖS ADRENALINO DERINYS Rudenį automobilizmo rin­ kos atstovų gretas sudrebi­ no didžiausia Rytų Europoje teminė paroda ir įspūdingas renginys „Targi 2014“. Nau­ jausios rinkos tendencijos, įspūdingi dalyvių pasiro­ dymai, pasiektas rekordas ir net sutemus netylantis padangų gausmas – tai tik dalis turiningos „Targi 2014“ programos. Šiemet Varšuvos Bemovo oro uosto teritorijo­ je vykusi „Targi 2014“ paroda buvo surengta jau 14-ąjį kartą. Didžiausiu ir populiariausiu to­ kio tipo renginiu Lenkijoje pripažįstama paro­ da savo gerbėjus nustebino ne tik įspūdinga pramogine dalimi, bet ir dalyvių gausa. „Targi 2014“ lankytojai galėjo išsamiai susi­ pa­­ žinti su „Inter Cars SA“ tiekėjų siūlomos produkcijos naujovėmis – daugiau nei 200 mugės dalyvių pristatė platų atsarginių dalių, įrankių ir dirbtuvių įrangos, automobilių prie­­ dų, cheminių priemonių, programinės įran­ gos, padangų ir automobilių puošybos dalių asortimentą. Dalyviai su naujovėmis su­ pa­ dinti įvairiais būdais: vyko seminarai bei žin­ diskusijos, siekiant atskleisti ne tik teoriją, bet ir technines specifikacijas, pasitelktos moder­ nios interaktyvios technologijos.

Svečius iš Lietuvos sužavėjo renginio šei­mi­­­ nin­kų profesionalumas ir įvairi parodos prog­ ra­ma. Parodos-mugės metu buvo ga­li­ma gau­ ti visą reikalingą informaciją apie „Inter­Cars“ tiekėjų siūlomą produkciją ir netgi sužinoti kodą, pagal kurį konkrečią prekę grei­tai ir pa­ togiai galima rasti„Inter Cars Lietuva“ kataloge. Pavyzdžiui, bendrovė „Delp­hi“­ sa­­vo stendą rė neseniai asortimentą pa­ pildžiusiems sky­ restauruotiems turbokompre­soriams prista­ty­ ti ir kuro kokybės analiza­toriaus, kuris neseniai tapo prieinamas ir ant­ri­nės rinkos klientams, galimybėms aptarti.

Šių metų parodos naujovė – dėmesys sun­kaus svorio transporto priemonių kategorijai, kuriai skirta speciali zona sudomino komerci­nio trans­ porto rinkos atstovus. Ekspozicijoje pristatyta visa atsarginių dalių bei dirbtuvių įrangos gama, bendrovės „Feber“ veikla ir 15-ąjį gimtadienį šven­čiančio „Q-Service Truck“ dirbtuvių tinklo ekspozicija. „Sunkaus svorio“ zona lankytojus vi­liojo sunkvežimio vairavimo simuliatoriu­mi. Virtualusis treniruoklis sulaukė didelio lan­kyto­ jų susidomėjimo.

Kiekvienas tiekėjas, pristatydamas savo pro­ dukc­iją, pasirinko tam tikras temas. Tarkime, „Bosch“ pristatė testavimo skydelį (angl. panel), skirtą aukšto slėgio siurbliams, ir daug dėmesio skyrė dyzelinių variklių veikimo cipams, o tepalų gamintojas „Comma“ prin­ supažindino lankytojus su specialiai hibri­di­ niams automobiliams kurta alyva – nors jos paklausa bei poreikis šiuolaikinėse rinkose (tiek Lenkijos, tiek Lietuvos) ir nėra didelis, tačiau turi potencialą augti.

TARP LANKYTOJŲ – IR LIETUVIAI

„Targi 2014“ taip pat nagrinėtos ir inovatyvios temos, kurios artimiausiu laikotarpiu turės ti sprendžiamos įvairiose antrinių dalių bū­ bei automobilių priežiūros paslaugų rinkose, „Castrol“ iniciavo diskusiją apie nepriklausomų dirbtuvių poreikį ir perspektyvas ateityje.

Galimybės geriau susipažinti su automobiliz­ mo rinkos pasiūla nepraleido ir „Inter Cars Lietuva“ atstovybė, savo klientams parūpinusi daugiau nei 250 kvietimų į „Targi 2014“ VIP

6

zoną. Dalis svečių iš Lietuvos į „Inter Cars SA“ organizuojamą kasmetinį renginį išsiruošė jau nebe pirmąjį kartą, tad žinojo, ko tikėtis. Vis dėlto šių metų šou pranoko daugelio lankytojų lūkesčius!

Aktualijos

Taip pat didelį įspūdį paliko vizualizacijos aktyvumas tiekėjų stenduose, kurios ir inter­ aiškiai ir suprantamai padėjo atskleisti pro­ duk­tų naujoves bei privalumus, palyginti su rinkoje esančiais analogais. Svečius iš Lietuvos nustebino „Targi 2014“ mastas, palyginti su panašios tematikos renginiais mūsų šalyje, ši pa­roda stipriai pranoko lūkesčius. Abejingų nepaliko ir pramoginė dalis „Inter Cars Motor Show“, šiemet peraugusį į atskirą renginį, motorizacijos rinką pristatantį nefor­ maliai. „Inter Cars Lietuva“ svečiai šiuo renginiu mėgavosi iš specialios ložės. Puikiai atsive­ riantis vaizdas į areną leido patogiai stebėti profesionalių sportininkų pasirodymus, o gar­dūs užkandžiai ir šauni draugija lėmė gerą nuotaiką ir ryškiausius įspūdžius. Iš specialios ložės puikiai atsiveriantis vaizdas ne kartą privertė jaudintis dėl savo favorito ar sulaiky­ti kvėpavimą motociklininkams atliekant triu­ kus. Adrenalino nestigo ir sportininkams, ir žiūrovams! Tikime, kad „Targi 2014“ parodoje patirti įspū­ džiai atmintyje išliks ilgai, o įgytos žinios apie rinkos naujoves padės optimizuoti ir paleng­ vinti darbą dirbtuvėse, pritaikyti naujausią įran­gą ir technologijas.

VERSLAS IR PRAMOGOS „Targi 2014“ apžvalga priverčia atkreipti dė­ me­sį į skaičius: šiemet parodos erdvės bu­vo išsidėsčiusios net 35 000 kvadratinių met­ rų plote, savo produkciją pristatė beveik 200 tiekėjų, o organizatoriai „Inter Cars SA“ pa­si­ rūpino, kad kiekvienas dalyvis spėtų ne tik


A KTUA LIJO S

susipažinti su jį dominančia produkcija, bet ir nepraleistų pramogų. „Targi 2014“ sutraukė tūkstančius lankytojų, ku­ rie turėjo unikalią progą pasinaudoti galimybe pažinti rinkos naujoves. Moderniausi produk­ tai ir technologijos dažnai kelia klausimų, į kuriuos atsakymą gauti sudėtinga, – „Inter Cars SA“ pasistengė, kad visa dominanti infor­ macija būtų pateikta aiškiai ir suprantamai, pasitelkę vizualizacijas tiekėjų atstovai grei­ tai ir išsamiai atsakė į visus kylančius klausi­ mus, pristatė savo įrangos bei technologijų naujoves. Parodos dalyviai pasirūpino ne tik informaci­ nio pobūdžio informacija, bet ir įtraukiančia veikla: buvo diskutuojama apie rinkos perspek­ tyvas, seminaruose pristatomos naujos tech­ nikos galimybės. „Targi 2014“ taip pat nesti­go ir aktyvios veiklos: norintieji galėjo išmėginti jėgas sunkvežimio vairavimo stimulia­toriuje „Sunkaus svorio“ zonoje ar susigrumti „Denso“ greitojo žvakių keitimo konkurse. Techninė informacija buvo aiškiai pateikiama pa­ rodos-mugės lankytojams, automobilių vers­lo ir pramonės atstovams, profesionalams.

„INTER CARS MOTOR SHOW“ – ATSKIRAS RENGINYS Ankstesnėse parodose buvęs tik papildoma pramoga, „Inter Cars Motor Show“ išaugo iki atskiro renginio su dienine ir naktine progra­ ma. Šiam, kartu su „Targi 2014“ vykusiam įspūdingam šou, Bemovo oro uosto teritori­ joje skirtas net 200 000 kvadratinių metrų plo­ tas, o lankytojų dėmesį prikaustė daugybės motosporto pramogų ir aukščiausio lygio Lenkijos sportininkų pasirodymai. Organiza­ toriai pasirūpino, kad pramogų netrūktų nei vienam prijaučiančiam motosportui entuzias­ tui, o galingų variklių gaudimas ir svylančių padangų kvapas pažadino tikrą adrenalino pliūpsnį!

Šis unikalus renginys suderino motosporto fesionalų ir mėgėjų interesus, suteikė pro­ galimybę kiekvienam lankytojui pasirinkti tai, kas jam įdomu. Vakarinėje šou dalyje automobilių gausmas neleido atsikvėpti. Daug veiksmo ir įtampos buvo juntama varžybų trasoje ir besiruošiant atlikti įspūdingus triukus, tačiau galiausiai sportininkai buvo apdovanoti susižavėjusių žiūrovų šūksniais bei plojimais. Bendrą įspūdį neabejotinai sustiprino ir specialiai vakari­ nei daliai paruošti garso bei vaizdo efektai, įspūdinga parodomoji fejerverkų programa. „Inter Cars Motor Show“ renginys sulaukė ne tik didelio vietinės publikos bei svečių iš

užsienio susidomėjimo, čia galima buvo pa­ ma­tyti ir tokių aukščiausio lygio Lenkijos moto­ sporto žvaigždžių kaip Krzysztofą Hołow­czycą, Leszeką Kuzają ar gabųjį Michałą Kościuszko, kuris savo pasirodymais motos­ porto srityje žavi jau nuo 15 metų. Kiekvienais metais organizuodama rengi­nius „Inter Cars SA“ siekia kuo aukščiau pakelti kartelę ir pranokti dalyvių lūkesčius. Šiemet renginyje siekta užfiksuoti Gineso rekordų knygo­ je siekta įrašyti padangų dilinimo rekordą. „Inter Cars Motor Show“ įeis į isto­ ri­­ ją, nes rekordas buvo pasiektas, o vienu me­ tu savo padangas „svilino“ beveik 100 au­tomobilių!

Dieninėje dalyje žiūrovai galėjo mėgautis 2014-ųjų Lenkijos šonaslydžio čempionato eta­po vaizdais, kurie buvo išties karšti! Šo­ nas­lydis (angl. drifting) – jauniausia šaka au­ to­ mobilių sporto pasaulyje, kurioje svarbi slydimo šonu kontrolė, o įvertinus tai, kad naudojami automobiliai vidutiniškai turi apie 500 arklio galių, likti abejingam tiesiog neįmanoma. Be to, lankytojų taip pat laukė ir ne mažiau įspūdingesni kaskadininkų pasiro­ mai, akrobatiniai motociklininkų triukai, dy­ dragsterių lenktynės ir įspūdingas balninių vilkikų šonaslydis. Pastarasis šou sulaukė itin daug publikos ovacijų – juk valdyti nevaldo­ mai slystantį vilkiką, sveriantį keletą tonų, išties sudėtinga! Pirmąją dieną taip pat buvo galima stebėti treniruotes ir kvalifikacinius važiavimus, pasi­ gro­­ žėti galingais automobiliais iš arčiau ar įsi­amžinti prie supermotociklų ar keturračių.

Aktualijos

7


A KT UA L I JOS

UA B „ I n t e r C a r s L i e t u v a “ R i n k o d a r o s s k y r i u s

„INTER CARS LIETUVA“ ŠIUO METU VYKDOMOS AKCIJOS Norime Jums pristatyti šiuo metu aktualias akcijas. 1_

„DELPHI“ akcija veržliasukiui laimė­ ti. Pagrindinis šios akcijos prizas yra komp­ak­ tiš­kas, lengvai naudojamas pneumatinis HANS firmos veržliasukis, specialiai pritai­ kytas pakabos darbams. „Mažasis prizas“ – navigacijos įrenginys GARMIN. Viskas, ko reikia, norint laimėti veržliasukį, – pasiekti 2 000 Lt (579,24 Eur) be PVM apyvartą DELPHI produk­ cijos akcijos laikotarpiu. Įsigijusiems DELPHI prekių už 1 500–2 000 Lt (423,39–579,24 Eur) be PVM padovanosime navigacijos įrenginį. Akcijos laikotarpis – 2014-10-01–2014-11-30.

2_ „SKF“ akcijos prizas – originalus „SKF“ meis­tro kombinezonas. Dalyvaujant šioje ak­cijoje, taip pat būtina pirkti „SKF“ pro­­­duk­­­ i­ jos, ir kombinezonas bus Jūsų. Reikiama c­ apy­­­var­ta – 1 000 Lt (289,62 be PVM), akcijos lai­kotar­pis – 2014-10-01–2014-12-31. 3_

„Dirbk patogiau su COMMA“. Klientas, šitos akcijos metu įsigijęs 199 litrų talpos COMMA

8

alyvos X-FLOW XS 10w40, gali iš­­sirinkti vieną iš dviejų prizų: tepalų filtro diržinį raktą arba tepalų filtro keitimo rak­tą („krabo“ tipo). Akcijos laikotarpis – 2014-10-01–2014-12-31.

TAIP PAT VYKSTA NET TRYS AKCIJOS, SKIRTOS KROVININIO TRANSPORTO VALDYTOJAMS:

4_ „LUMAG siūlo dovanų striukę arba šiltą bliuzoną“. Klientams, nusipirkusiems LUMAG stabdžių produktų už 900 Lt (260,65 Eur) be PVM, akcijos laikotarpiu padovanosime LUMAG striukę arba šiltą LUMAG bluzoną. Akcijos laikotarpis – 2014-10-01–2014-11-30. 5_

„4 akumuliatoriai = kepurė dovanų“. Šioje akcijoje gali dalyvauti kiekvienas, perkantis akumuliatorių, skirtų krovininiam trans­por­tui. Per visą akcijos laikotarpį įsigykite bent keturis akumuliatorius ir mes padova­no­­­­­sime Jums šiltą stilingą žieminę ke­­­purę su ausimis. Akcijos laikotarpis – 2014-10-01–2014-12-31.

6_ „Mes turime MANN-FILTER“ akcija. Jos prizas – MANN-FILTER ir INTER CARS striukė. Norint laimėti prizą, tereikia, kaip ir prieš tai išvardytose akcijose, pasiekti tam tikrą apyvartą – šiuo atveju ji sudaro 1 700 Lt (492,35 Eur) be PVM per visą akcijos laikotarpį. Akcijos laikotarpis – 2014-10-15–2014-12-31. PAGRINDINĖ IR DIDŽIAUSIA ŠIŲ METŲ AKCIJA „TAILANDAS 2014“ Nuo 2014 metų balandžio 1 dienos „Inter Cars Lietuva“ rengia akciją „VIP 2014“, kurios nugalėtojai laimės nemokamą pakvietimą į renginį „2014 metų verslininkų susitiki­ mas Tailande“, įvyksiantį 2015-ųjų pradžioje egzotiškajame Tailande. Akcija „VIP 2014“ baig­ sis 2014 metų gruodžio 31 dieną. http://media.intercars.lt/

1

2

3

4

5

6

Aktualijos


A KTUA LIJO S

UA B „ I n t e r C a r s L i e t u v a “ R i n k o d a r o s s k y r i u s

PAPILDOMOS LOJALUMO PROGRAMOS „IC PREMIJA“ AKCIJOS Šiame straipsnyje pristatysime INTER CARS LIETUVA lojalumo programos IC PREMIJA papil­ domas akcijas, skirtas tam tikrų gamintojų produkcijai. Net vienuolika papildomų akcijų! _ „CORTECO“ produkcijos akcijos CORTECO produkcijos akcijos prasidėjo 201409-01, o jų pabaiga – 2014-11-30. Akcijos yra skirtos visai produkcijai, pažymėtai prekės ženklu CORTECO. Akcijos metu už kiekvienus 10 Lt (be PVM), išleistų perkant šią produkciją, bus duodama 20 IC PREMIJA taškų.

_ „LEMFOERDER“ produkcijos akcija LEMFOERDER akcija prasidėjo 2014-09-01 ir vyks iki 2014-11-30. Ji yra skirta visai gamin­ tojo LEMFOERDER produkcijai. Šios akcijos metu už kiekvienus 10 Lt (be PVM), išleistų perkant LEMFOERDER produkciją, bus suteiki­ ama 10 IC PREMIJA taškų.

_ „SACHS“ produkcijos akcijos SACHS produkcijos akcijos prasidėjo 201409-01 ir vyks iki 2014-11-30. Akcijų metu už kiekvienus 10 Lt (be PVM), išleistų perkant SACHS produkciją, bus duodama 10 IC PREMIJA taškų!

_ „DELPHI“ produkcijos akcija Papildoma DELPHI akcija, prasidėjusi 201409-01, vyks iki 2014-12-31. Ji yra skirta visai prekės ženklu DELPHI pažymėtai produkcijai. Papildomos akcijos metu už kiekvienus 10 Lt (be PVM), išleistų perkant DELPHI produkciją, bus dovanojami net 25 IC PREMIJA taškai!

ženklu KYB. Akcijos metu už kiekvienus 10 Lt (be PVM), išleistų perkant šią produkciją, bus duodama 20 IC PREMIJA taškų.

kiek­vienus 10 litų (be PVM), išleistų perkant įvardytą produkciją, bus duodama 20 IC PREMIJA taškų.

_ „MAHLE“ ir „KNECHT“ produkcijos akcija

_

Ši akcija skirta tiek MAHLE, tiek KNECHT prekės ženklu pažymėtai produkcijai, akci­ ja prasidėjo 2014-09-01, jos pabaiga – 2014-12-31. Šios akcijos metu už kiekvienus 10 Lt (be PVM), išleistų perkant MAHLE arba KNECHT produkciją, bus dovanojama 10 IC PREMIJA taškų.

_ „TRW“ produkcijos akcija TRW produkcijos akcija prasidėjo 2014-0901, o jos pabaiga – 2014-12-31. Akcija yra skirta visai produkcijai, pažymėtai prekės ženklu TRW. Akcijos metu už kiekvienus 10 litų (be PVM), išleistų perkant šią produkciją, bus duodama 10 IC PREMIJA taškų.

_ „COMMA“ produkcijos akcija Ši akcija taikoma COMMA sintetinėms aly­ voms, akcija prasidėjo 2014-10-01, jos baiga – 2014-12-31. Akcijos metu už pa­

Gamintojas

Taškų sk.

„FEDERAL MOGUL“ grupės gamintojų akcija

Ši akcija skirta: FERODO, GOETZE, MOOG, GLYCO, CHAMPION prekės ženklais pažy­ mė­­tai produkcijai. Akcijos laikotarpis – 2014-10-06–2014-12-31. Akcijos metu už kiekvienus 10 litų (be PVM), išleistų perkant įvardintų gamintojų produkciją, bus suteikia­ ma 50 IC PREMIJA taškų.

Taigi lojalumo programos dalyviai, per papil­ domas akcijas perkantys anksčiau paminėtų gamintojų produkciją, turi puikią galimybę gerokai padidinti turimų IC PREMIJA taškų kraitį. Daugiau informacijos apie lojalumo programą IC PREMIJA ir papildomas akcijas galima gauti artimiausioje įmonės INTER CARS LIETUVA atstovybėje arba rasti internete adre­ su http://icpremija.intercars.lt.

Pradžia

Pabaiga

Corteco

20

2014-09-01

2014-11-30

_ „FILTRON“ produkcijos akcija

LEMFOERDER

10

2014-09-01

2014-11-30

Kita lojalumo programos IC PREMIJA akcija, pra­sidėjusi 2014-09-01, vyks iki 2014-1231. Ji yra skirta visai FILTRON produkcijai. Šitos akcijos metu už kiekvienus 10 Lt (be PVM), išleistų perkant FILTRON produkciją, bus duo­ dama 50 IC PREMIJA taškų.

SACH

10

2014-09-01

2014-11-30

DELPHI

25

2014-09-01

2014-12-31

FILTRON

50

2014-09-01

2014-12-31

FOMAR

50

2014-09-01

2014-12-31

KAYABA

20

2014-09-01

2014-11-30

_ „FOMAR“ produkcijos akcija

MAHLE

10

2014-09-01

2014-12-31

Taip pat FOMAR produkcijos akcija, prasidėjusi 2014-09-01, vyks iki 2014-12-31. Ji yra skir­ ta FOMAR produkcijai. Akcijos metu už kiek­ vienus 10 Lt (be PVM), išleistų perkant FOMAR produkciją, bus suteikiama 50 IC PREMIJA taškų.

KNECHT

10

2014-09-01

2014-12-31

_ „KAYABA“ produkcijos akcija KAYABA produkcijos akcija prasidėjo 201409-01, o jos pabaiga – 2014-11-30. Akcija yra skirta visai produkcijai, pažymėtai prekės

TRW

10

2014-09-01

2014-12-31

COMMA

20

2014-10-01

2014-12-31

GLYCO

50

2014-10-06

2014-12-31

FERODO

50

2014-10-06

2014-12-31

MOO

50

2014-10-06

2014-12-31

GOETZE

50

2014-10-06

2014-12-31

CHAMPION

50

2014-10-06

2014-12-31

Aktualijos

9


A KT UA L I JOS

UA B „ I n t e r C a r s L i e t u v a “ R i n k o d a r o s s k y r i u s

Atogrąžų klimatas ir egzotika –

tai, ką patirsime 2015 metų vasario 26–kovo 7 dienomis 2014 m. VIP akcijos nugalėtojai keliaus į Tailandą

Kaip ir kasmet, „Inter Cars Lietuva“ kartu su „In­ ter Cars Latvija“ savo lojaliausiems klientams rengia išskirtinę kelionę – šį kartą į egzotiškąjį Tailandą. Tailandas pasirinktas neatsitiktinai: Lietuvoje spaudžiant žiemos šaltukui bus malonu ištrūkti ten, kur lepina saulė, ir ku­ rį laiką pamiršti striukes, pirštines, šalikus... Šiame straipsnyje papasakosime apie 2014 m. VIP akcijos nugalėtojų laukiančią kelionę ir jau patvirtintą programą, supažindinsime su Tailandu bei jo sostine Bankoku.

Hel­sinkio į Bankoką numatomas 16:40 vietos laiku. Skrydis į Tailandą truks beveik dešimt valandų, Bankoke būsime tik prabudus mies­ tui – 7:25 vietos laiku. Keliausime „į ateitį“ laiko juostomis, todėl gerai, kad skrydis nakti­ nis, – lėktuve pavyks šiek tiek adaptuotis prie Tailando gyvenimo tėkmės. Lėktuve jūsų lauks įskaičiuota vakarienė bei pusryčiai.

PIRMI ĮSPŪDŽIAI

VIENUOLIKA ĮSIMINTINŲ DIENŲ Kelionė truks vienuolika dienų, iš jų net de­ vy­nios bus praleistos įsimintinai – Tailande. Tailandas – tai valstybė Pietryčių Azijoje, Indo­kinijos pusiasalyje. Tailandas ribojasi su Laosu ir Kambodža rytuose, Tailando įlanka ir Malaizija pietuose, Andamanų jūra ir Mian­ maru vakaruose. Tailandas yra beveik 10 kartų didesnis už Lietuvą (514 000 km²), jame gyve­ na 65 mln. žmonių. Didysis nuotykis prasidės 2015 metų vasario 25 dieną. 11:30 pakilsime iš Vilniaus oro uosto. Po geros valandos atsidursime Helsinkyje, Suomijoje. Helsinkio oro uoste galėsime užkąsti ir ramiai atsigerti kavos. Skrydis iš

10

Aktualijos

Bankokas – Tailando sostinė ir didžiausias šalies miestas. Jame gyvena apie 10 mln. žmonių (kai kuriuose šaltiniuose teigiama, kad skaičius gali siekti 15 mln.). Tai vienintelis megapolis visame Tailande. Antrasis pagal dydį mies­ tas Samut Prakanas gali pasigirti tik 390 tūkst. gyventojų. Iškart po pietų (apie 13:00) paliksime viešbutį, lipsim į laivą ir leisimės į pirmąją ekskursiją Thonburio kanalu Bankoke. Kruizo metu pamatysime, kaip atrodo kasdie­ nis tailandiečių gyvenimas. Laive būsime vaišinami šviežiais vaisiais, užkandžiais, vande­ niu ir gaiviaisiais gėrimais. Po ekskursijos vėl grįšime į viešbutį. Čia turėsime porą valandų laisvo laiko: poilsiausime, dalysimės įspūdžiais. Kiek pailsėję, apie penktą vakaro važiuosime (būsime paimti iš viešbučio) į garsųjį Siam mito teatrą. Siam Niramito teatre Nira­ kiekvieną dieną rengiami įspūdingi pasirody­

Pirma diena Tailande, Bankokas. Iškart atskri­ dus į tarptautinį Suvanarbhumio oro uostą Bankoke mus pasitiks viešbučio atstovas ir nuveš į penkių žvaigždučių viešbutį „Rama­ da Plaza Menam Riverside“, įsikūrusį Bankoko miesto širdyje ant Menam Čao Prajos upės (Chao Phraya River) kranto, čia mes užsi­re­gis­ truosime ir apsistosime porai dienų.


A KTUA LIJO S

mai, atskleidžiantys tajų kultūrą ir istoriją. Vai­­dinimus lydi stulbinami šviesos bei garso efektai. Šio teatro scena yra įtraukta į Gineso rekordų knygą kaip viena didžiausių pasauly­ je. Joje dekoracijos sukuria 3D vaizdą, o keli šimtai artistų per pasirodymą pakeičia beveik 500 kostiumų. Scenoje teka upė, o ja plaukia valtys, vaizduojančios vandens prekeivių gyvenimą. Pažiūrėję teatro šou, keliausime at­ gal į viešbutį gerai išsimiegoti.

ANTRA DIENA BANKOKE

Atsigaivinę po dušu, skaniai papusryčiausime. Pasistiprinę keliausime autobusu į didžiausią Sėdinčio Budos šventyklą. Maršrutas driek­ sis per kinų kvartalą, gėlių turgavietes. Vėliau aplankysime Smaragdinio Budos šventyklą ir Karalių rūmus, pastatytus Bankoko kara­ liams. Aplankę šias vietas, pietausime plau­ kiojančiame restorane Bankoko upės krante. Popiet mūsų lauks dar vienas (jau paskutinis šią dieną) apsilankymas brangakmenių muzie­ juje, vaisių turguje bei didžiausiame Siam Paragono prekybos centre. Apžiūrėję šias įdo­ my­bes, vyksime atgal į viešbutį metro, esančiu virš žemės, po to persėsime į viešbučio laivą. Vakare mėgausimės laisvu laiku.

JODINĖJIMAS DRAMBLIAIS IR PLAUKIOJIMAS BAMBUKINIU PLAUSTU

nuo Bankoko 200 km. Keliaudami kelis kartus sustosime: pamatysime plaukiojantį turgų, kokosų cukraus gaminimo procesą plantacijo­ se. Pietus, kaip jau įprasta Tailande, valgysime Kvaijos upėje plaukiojančiame restorane. Papietavę tęsime savo kelionę į Kanchanabu­ rio regioną, stabtelėsime dramblių fermoje, smagiai jais pajodinėsime, taip pat plauksim bambukiniu plaustu Kvaijos upe. Vakarop atvyk­sime į „River Kwai Village“ viešbutį. Jame apsistosime porai naktų.

ERAVANO NACIONALINIO PARKO KRIOKLYS Šią dieną, papusryčiavę viešbutyje, keliau­si­me į Eravano nacionalinį parką (Erawan National Park). Atvykę į parką žygiuosime prie įspūdingo vandens krioklio, kurį sudaro septynios pako­ i aprangos pos su baseinais - maudymos­ pamiršti negalima! Iškart po maudynių, kai jau būsime išsekę fiziškai, mūsų lauks pasistiprini­ mas – pietūs vietiniame restorane. Po pietų keliausime atgal į savo viešbutį. Čia bus galima ramiai leisti laiką viešbučio SPA zonoj.

KOH CHANGO SALA

Kaip ir kasryt, visi susitiksime prie pusryčių sta­­lo. Užkandę ir susikrovę daiktus, kelioms die­ noms paliksime šį penkių žvaigždučių viešbutį ir trauksime kito tikslo link – į kaimą ant Kvaijos upės (Kwai River) kranto, nutolusio

Šią dieną persikelsime iš Tailando vakarų į ry­ tus, važiuosime 400 km iki Koh Chango salos – tai antra pagal dydį sala Tailande. Pakeliui susto­sime papietauti. Į Koh Changą persikelsi­ me keltu ir apsistosime kelioms naktims ke­ tu­ rių žvaigždučių viešbutyje „Centara Koh Chang Tropicana Beach resort“.

ŽVEJYBA, NARDYMAS IR BALTO SMĖLIO PAPLŪDIMIAI Ši diena bus ypatinga tuo, kad plauksime laivu į žvejybos turą pažiūrėti, ką galima sugauti Tailande. O sugauti tikrai yra ką! Pietus taip pat valgysime laive. Po pietų apiplauksime dar keletą salų, turėsime laiko maudynėms bei paviršiniam nardymui: grožėsimės įspūdingu spalvų margumynų jūros dugne. Kitos dvi dienos bus skirtos visiškai laisvei – saviveiklai ir poilsiui – jokių turų. Laisvu metu galėsite pasižvalgyti po salos teritoriją, kuri yra pas­ kelbta nacionaliniu parku. Čia daug kalnų, apau­gusių atogrąžų miškais. Saloje galima pa­ matyti krioklių bei kalnų upių. Tai ramiam poil­ siui skirta vieta, kurios gyventojai išsaugoję tradicinę santvarką: verčiasi žuvininkyste, augina kokosų palmes, renka kaučiuką ir pre­ kiau­­ja brangakmeniais. Koh Chango sala gali didžiuotis balto smėlio paplūdimiais.

KELIAUJAME ATGALIOS, ARČIAU NAMŲ

Šią dieną keliausime apie 200 km į Bankoką, į tą patį viešbutį, kuriame teko viešėti kelionės pradžioje. Atvykę į Bankoką, turėsime laisvo laiko įsigyti suvenyrų, apsipirkti. Vakare sma­ giai paplaukiosime laivu: pasižvalgysime po naktinį Bankoką, dalyvausime atsisveikinimo vakarienėje, o jau kitą rytą skrisime į Vilnių per Helsinkį. Viliuosi, kad ši kelionė ilgam įstrigs mums vi­ siems į atminį ir paliks neišdildomų įspūdžių.

Aktualijos

11


A KT UA L I JOS

Aurelija Mykolait y tė

KELIONĖ Į DIDŽIAUSIĄ PASAULYJE „ ELRING “ GAMYKLĄ – VIENA ĮSPŪDINGIAUSIŲ Vasaros pabaigoje „Inter Cars Lietuva“ klientams ir saviems vadybininkams suteikė galimybę pamatyti, kaip gimsta vie­ nos kokybiškiausių automobilių tarpinės, žymimos „Elring“ prekės ženklu. Į Vokietijoje įsikūrusią gamyklą būrys akcijo­ se laimėjusių ir taip kelionę – prizą pelniusių dalyvių išvyko net penkioms dienoms. Prieš akis laukė ne tik įspūdžiai vie­ noje didžiausių „Elring“ gamyklų pasaulyje, bet ir ekskursija po Prahą, vakarienė viduramžių pilyje, šampanizuoto vyno degustacija bei įspūdingas „Mercedes- Benz“ muziejus.

Į „Elring“ gamyklą, įsikūrusią Vokietijoje, vos 20 kilometrų nuo Roitlingeno (Reutlingen) mies­ to, pakvietėme važiuoti „Intercars Lietuva‘“ akcijos laimėtojus – tiek įmonės vadybininkus, pasiekusius gerų pardavimo rezultatų, tiek klientus, nupirkusius daugiausia „Erling“ pro­ duk­ cijos ir už didžiausią sumą. Prie mūsų prisijungė ir kolegos iš Latvijos.

ropos sostinių, tad būtų nuodėmė po ją ne­ pa­­sivaikščioti. Pasidėję daiktus ir atsigaivinę vieš­bučio du­šuo­se, tarsi įgavome naujų jėgų ir patraukėme į miestą. Čekiškas maistas ir alus taip sužavėjo, kad užsibuvome gerokai po vidurnakčio. Tačiau tai nesutrukdė kitą rytą 8 valandą pusryčiauti, laiku sulipti į autobusą ir toliau keliauti į Vokietiją. Tiesa, į Vokietiją jau važiavome šiek tiek ramesni nei į Prahą – vis dėlto nuovargis padarė savo.

Akcija, kurioje buvo galima laimėti šią kelionę, prasidėjo gegužės mėnesį ir baigėsi rugpjūčio gale. Iš viso 40 žmonių grupė į kelionę išsiruošė rugpjūčio 24–28 dienomis.

TARPINĖ STOTELĖ – PRAHA Susirinkome 4 valandą ryto Vilniuje, šalia de­ ga­ linės prie Savanorių žiedo. Patraukėme į Kauną, kur prie prekybos centro „Mega“, automobilių stovėjimo aikštelėje, mūsų laukė likusieji grupės dalyviai. Tiesa, vienas vilnietis, ekskursijos dalyvis, lydėjo mūsų autobusą iki Kauno su savo automobiliu – jis vijosi mus nuo sostinės dėl žmogiškos ir paprastos priežasties – pramiegojo. Kaune jis perlipo į autobusą, kuriame jau buvo susirinkę visi ekskursijos dalyviai, ir tęsė kelionę. Ilga kelionė per Lenkiją vienus migdė, kitus paveikė atvirkščiai – išsilakstė snaudulys ir jie linksmai bendravo, kurie buvo nepažįstami – susipažino. Vakare, apie 20 valandą, pasiekėme Prahą ir viešbutį, kuriame ketinome apsistoti – „Hotel Fortuna Rhea“. Nors ir išvargę po kelionės, nusprendėme, kad eiti miegoti būtų ap­ maudu – Praha juk yra viena gražiausių Eu­

12

Aktualijos

Pavakarę pasiekėme pietų Vokietijoje įsikūrusį Roitlingeno miestelį. Jame gyvena daugiau nei 100 tūkstančių žmonių. Bevažiuojant gat­­vėmis sužavėjo miestelio tvarkingumas, jaukumas. Tačiau dar didesnę nuostabą ir džiaug­ smą patyrėme išvydę viešbutį, kuria­me nakvosime. Viešbutis „Fortuna“ – keturių žvaigždučių, vers­lo klasės – tokiame ir po ke­lio­nės aplink pasaulį nebūtų sunku atgauti jėgas. Netrukome įsikurti jaukiai įrengtuose kamba­ riuose ir iškeliavome į vietinį itališką restoranėlį –„Grüner Baum“. Čia mūsų laukė penki „Elring“ atstovai, kurie dirba su Rytų Europos rinka. Susipažinimo vakarienė praėjo sklandžiai ir linksmai. Po jos dar pavaikštinėjome po mies­ te­lį ir nuėjome miegoti.

TARPINĖS – PRODUKCIJA, Į KURIĄ DAUG INVESTUOJAMA Kitą dieną visi pajudėjome bendro tikslo link – į kalnuose įsikūrusią gamyklą. „Elring“ kor­ poracijos padaliniai išsibarstę visame

pasaulyje – Amerikoje, Azijoje, Afrikoje, Euro­ poje. Daugiausia gamyklų, tyrimų ir logistikos centų – gimtojoje Vokietijoje. Mes aplankėme didžiausią „Elring“ gamyklą pasaulyje. Joje, pa­ sitelkus naujausias technologijas, kurios gims­ ta čia pat tyrimų centre, gaminamos naujo tipo tarpinės. Senesni tarpinių modeliai gami­ nami kitų šalių gamyklose. Palikę visus fotoaparatus ir mobiliuosius tele­ fonus autobuse, kaip reikalauja gamyklos taisyklės, patraukėme į didžiulėje teritorijoje stūksančius pastatus. Iš pradžių susėdome konferencijų salėje ir susipažinome su gami­ nama produkcija, detalių kūrimo specifika. Vertėjai išsyk į lietuvių ir latvių kalbas vertė „Elring“ pardavimo vadovo Rytų Europai Giun­ terio Volfo pasisakymą. Vėliau savo akimis pamatėme, kaip „gimsta“ kokybiškos „Elring“ tarpinės. Pagaminti jų modelius kainuoja la­ bai brangiai – etaloniniai modeliai saugomi daugybę metų ir bet kada pagal juos gali būti pagaminta serija naujų tarpinių. Pamatėme ir Plėtros bei tyrimų skyrių – kaip kuriamos atei­ tyje rinkoje pasirodysiančios tarpinės, kaip jos montuojamos į čia pat prijungtus automobilių variklius ir išbandomos. Čia atliekami tyrimai išrandant naujas akumuliatorių plokštelių su­ jungimo technologijas ir kitas naujoves. Įspūdį darė tai, kad viskas gamykloje automatizuota, darbuotojų mažai.


A KTUA LIJO S

ŠAMPANIZUOTO VYNO DEGUSTACIJA IR VIDURAMŽIŲ PUOTA Papietavę vietinėje gamyklos valgykloje su „Elring“ atstovais, pasivaikščioję tarp didžiulių įrenginių bei automatizuotų logis­ tikos sandėlių, išvykome toliau apžiūrėti Vo­ kietijos grožybių – patraukėme į Esling­ eno (Esslingen) miestelį, kuriame laukė intri­ guojantis apsilankymas senovinėje vyno darykloje – „Kessler Champagne Production“. Ją 19 amžiaus pradžioje įkūrė Džordžas Kris­ tia­­nas von Kessleris. Čia jis pradėjo gaminti šampanizuotą vyną, kuriuo darykla garsėja iki šiol. Šiandieniniai daryklos šeimininkai mus supažindino su jo gamybos technologi­ jomis, leido apžiūrėti pelėsiu dvelkiančius rūsius – pasirodo, pelėsis yra naudingas vyno brandini­mui, nes palaiko pastovią, reikalingą drėgmę. Po to laukė tai, ko ir tikėjomės, – šampano degustacija. Mokėmės, kaip teisin­ gai įvertinti šį prabangų gėrimą ir atpažinti, ar taurėje teliūskuoja geras šampanizuotas vy­ nas, ar prastas. Paslaptį galime išduoti ir jums: jei burbuliukai kyla iš vienos vietos ir jie yra maži – šampanizuotas vynas yra kokybiškas. Jei burbuliukai dideli ir į viršų kyla iš bet kurios vietos – jūs gersite prastą šampaną. Vakare, prisiragavę burbuliukų, pasivaikščioję po Eslingeno miestelį, dar nevažiavome į viešbutį, nors oras apsiniaukė, pradėjo lynoti.

Šis muziejus kelia įspūdį vien jau savo moder­ nia architektūra. Įspūdinga„Mercedes-Benz“ is­ torija pristatyta tarsi laiko juostoje – ekspozici­ ja prasideda nuo viršutinio aukšto, nuo kurio leidžiamasi žemyn ratu pagal laikrodžio rodyklę. Šiame vingiuojančiame laiko take vie­nas po kito lankytoją pasitinka bendrovės gaminti modeliai nuo seniausių laikų, kartu pasakojantys ir visą automobilizmo istoriją. Ekspoziciją pradeda arklio modelis – juk tai buvo pirmoji transporto priemonė, tuomet – virtinė ištaigingų karietų, pirmieji, 19 amžiuje sukurti automobiliai, karinei pramonei gamin­ ti varikliai, „Formulės 1“ automobiliai ir galiau­ sia – naujausi „Mercedes-Benz“ modeliai. Nuo šio laiko rato galima buvo nukrypti ir į šonines sales, kuriose eksponuojami specialiųjų tar­ ny­bų transporto priemonės: gaisrinės, auto­ busai, policijos mašinos, popiežiaus automo­ bilis. Visą ekskursiją lydėjo ekskursijų vadovo

balsas, sklindantis iš specialaus, kiekvienam duo­to aparato su ausinėmis – anglų, rusų ar kitomis kalbomis jis pasakojo apie automobi­ lizmo istoriją ir kiekvieną eksponatą. Kas norėjo, išbandė ir lenktyninio „Formulė-1“ bolido simuliatorių – pajuto jo įsibėgėjimo jėgą, kuri vairuotoją bloškia atgal ir užgniaužią kvapą taip, kad net trūksta oro. Praleidę muziejuje virš dviejų valandų jau­ tėme, kad dar ne viską pamatėme, – eks­po­ natus tyrinėti būtų galima dar tiek pat laiko. Tačiau laukė ilgas kelias namo. Tad už­kan­ džiau­ dami autobuse dėliojome patir­ tus įs­ pū­­ džius, dalijomės jais su bendrakeleiviais ir nepastebimai pasiekėme Prahą. Vėl na­ kvojome viešbutyje „Hotel Fortuna Rhea“, įsi­kūrusiame apie pusvalandį kelio viešuoju transportu nuo centro. Dar kartą pasidžiaugę šiuo karališku miestu, kitą dieną patraukėme namo į Lietuvą.

Aurelija Mykolait y tė

Laukė dar viena pramoga. Šį kartą patekome į „Hohenneuffen” pilį, įsikūrusią kalnuose, 750 metrų aukštyje. Bevažiuojant serpantinais susi­ su­­ko galva, ėmė spengti ausyse, tačiau buvo verta pasiekti tikslą. Pilyje mūsų laukė įdomi viduramžių vakarienė su Švabijos regionui būdingais patiekalais: keptais paršiukais ir kitais kiaulienos patiekalais. Mūsų puotą, kaip viduramžiais, paįvairino etatinio rūmų juok­ dario pasirodymas. Į viešbutį grįžome gero­ kai prikimšę pilvus ir linksmi. Pagalvojome, kad iškart griūti į lovas būtų nesveika, todėl nusprendėme vėl pasidairyti po miestelio apy­linkes.

GALIMYBĖ STEBĖTI PASAULIO RALIO ČEMPIONATĄ (WRC) – „INTER CARS“ KLIENTAMS Pasaulio ralio čempionatas – reginys, kurį išvysti neatsisakytų daugelis automobilių sporto aistruolių. Galimybę kelias die­ nas stebėti aukščiausios klasės profesionalų sporto renginį savo klientams suteikė „Inter Cars“. mieste (lenk. Mikołajki) išsiruošė birželio 27 dieną. Drauge važiavo ir kolegos iš Latvijos.

Tam, kad kuo daugiau klientų ir vadybininkų galėtų nuvežti į Pasaulio ralio čempionato etapą Lenkijoje, „Inter Cars Lietuva“ surengė net kelias akcijas šiai kelionei laimėti.

Vykusiųjų laukė nemokama kelionė autobusu, nakvynė viešbutyje „Mazurski Raj“ ant ežero kranto, pusryčiai ir vakarienė, maitinimas specialiose ralio žiūrovų zonose, nemoka­ mos kelionės į trasas ir išskirtinius apžvalgos taškus, „Inter Cars“ zonas. Taip pat visi dalyviai gavo ypatingus „Sirgalio“ paketus: jie suteikė galimybę patekti į visus specialiuosius ruožus, techninės priežiūros punktus bei „Rally Fun Park“.

Iš viso 40 dalyvių, akcijų laimėtojų, į Pasaulio ralio čempionato etapą Lenkijoje, Mikolaikos

Stebėti ralio etapo važiavome tiesiai į Lenkiją, nes Lietuvoje buvo tik keli greičio ruožai, o

„MERCEDES- BENZ“ MUZIEJUS – VERTAS SUSIŽAVĖJIMO Trečią kelionės dieną ekskursijos dalyvių įspū­ džių bagažas dar pasipildė nauja doze – po pusryčių išvykome į Štutgartą (Stuttgart), į „Mercedes-Benz“ muziejų. Jis toks efektingas, kad net jame buvusieji norėjo apsilankyti dar kartą. Jei tik kada būsite netoliese šio muzie­ jaus, rekomenduojame čia būtinai užsukti bent porai valandų.

Aktualijos

13


A KT UA L I JOS

kaimyninėje šalyje laukė kur kas įspūdingesnis reginys. Be to, dėl stiprių liūčių Lietuvoje buvo sutrumpintas ilgiausias greičio ruožas. Liūtys smarkiai pablogino kelio būklę, tad greičio ruožas sutrumpėjo nuo 26,61 km iki 12,92 km ilgio.

LAUKIAMI EKIPAŽAI 7-ajame Pasaulio ralio čempionato etape dalyvavo sportininkai iš 36 šalių, iš viso – 71 ekipažas. Net 23 sportininkai atstovavo Lenki­ j­ai. Prancūzijai – 12, Didžiajai Britanijai – 11. Po 10 lenktynininkų buvo atvykę iš Suomijos ir Ispanijos. Lietuvai atstovavo trys ekipažai: Vy­ tautas Švedas ir Žilvinas Sakalauskas, Dainius Matijošaitis ir Mindaugas Čepulis bei Jonas Pipiras ir Ramūnas Babachinas.

Nors ralyje dominavo europiečiai, išvydome atstovų iš Australijos, Argentinos, Čilės, Kuvei­ to, Naujosios Zelandijos, Peru, Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emyratų. Žinoma, didžiausio susidomėjimo sulaukė jau garsūs pasaulio ralio čempionato veidai, tokie kaip Robertas Kubica, Michalas Solovo­ vas (Michał Sołowow) ir Kšištofas Holovčicas (Krzysztof Hołowczyc) iš Lenkijos. Taip pat Andreasas Mikkelsenas, Haydenas Paddonas, Martinas Prokopas bei Henningas Solbergas. Dalyvių laukė 360 km ilgio trasa, suskirstyta į 23 ruožus. Iš pasaulio ralio čempionato 15-uko daugelį kelių Lenkijoje geriau pažinojo prieš tai Mazūrijoje lenktyniavę M. Hirvonenas, 2009 m. ralio nugalėtojas J. M. Latvala, taip pat K. Meeke’as ir H. Solbergas. Tačiau net ir jie sulaukė staigmenų – šįkart ralio maršrutas, palyginti su 2009 m., buvo stipriai pakeistas. Jame atsirado 5 nauji greičio ruožai.

NAKTINIS PASIRODYMAS

Į Pasaulio ralio čempionato etapą išsiruošėme jam jau prasidėjus – praleidome pirmąją jo dieną, per kurią ekipažai įveikė 3 etapus. Į ra­lį išsiruošėme ankstyvą penktadienio rytą, išvykome iš Vilniaus apie 8 val. ir, Kaune paėmę kitus kelionės dalyvius, išriedėjome tiesiai į Lenkiją, į Mikolaikas. Į viešbutį atvykome apie 1 val. dienos. Apsistoję pailsėjome, pavaka­rie­ niavome ir patraukėme tiesiai į Mikolaikų are­ ną, kurioje vyko įspūdingas naktinis etapas – „SS 10 Super OS Mikołajki“. Jis prasidėjo 22 val. vakaro ir tęsėsi iki vidurnakčio. Naktį dalyviai važiavo 1–2 km apšviestoje trasoje. Iš pradžių vyko bandomieji važiavimai, paskui trasa lėkė lenktynininkai. Įspūdį darė susirinkusių žiūrovų masės: aidėjo šūksniai, plevėsavo skirtingų šalių vėliavos. Rekordinį skaičių žiūrovų šiais metais sutraukė garsios ralio žvaigždės, kurių pasirodymą pamatyti yra daugelio šio sporto mėgėjų svajonė – tai pasaulio čempionas Sébastisa­ nas Ogier, Jari-Matti Latvala, Mikko Hirvone­ nas, Madsas Otsbergas ir Terry Neuville’is. Len­ kijos žiūrovai labiausiai troško išvysti Robertą Kubicą. Dauguma žiūrovų buvo „Inter Cars Lenkija“ klientai ir darbuotojai. Įmonė saviškiams parinko geriausias vietas prie greičio ruožų, iš kurių galėjai pamatyti įdomiausius ralio mo­ mentus, būtent, kaip lenktynininkams sekasi įveikti sudėtingus posūkius ir neišlėkti iš trasos. Visas VIP zonas „Inter Cars“ įrengė atsakingai – jos buvo specialiai aptvertos ir į jas galėjo patekti tik tie, kurie turėjo specialius leidimus. Patekusiųjų laukė ne tik galimybė patogiai ir iš geriausių vietų stebėti ralį, bet ir gausios vaišės – galimybė pasistiprinti čia pat kepa­ mais kepsniais ir atsigaivinti šaltu alumi. Pasaulinį renginio lygį rodė ir trasos – jos buvo nepaprastai įdomios, keliančios adrenaliną ne tik dalyviams, bet ir žiūrovams. Taip pat atmosferą kaitino virš galvų skraidantys sraig­ tasparniai, vietinis radijas, kuris per visas ralio dienas garsiai transliavo vien tik žinias apie ralį ir skelbė naujausius dalyvių rezultatus. Žinoma, tarptautinio lygio varžybose žiūrovų akys džiaugėsi ir galingais, įspūdingais auto­

14

Aktualijos

mo­ biliais. Pastebėjome, kad populiariausias ralio automobilis – „Ford“. Juo važiavo 39 ekipažai. „Citroën“ automobiliais dėl prizinių vietų kovojo 15 lenktynininkų. Išvydome ir sirgalių laukiamus gamyklinius automobilius – „VW Polo R WRC“ ir „Hyundai i20 WRC“. Geriausi Lenkijos pilotai sėdėjo prie „Ford Fies­ ta RS WRC“ vairo. R. Kubicai tai buvo 7-as pasi­ rodymas su šiuo automobiliu, M. Solovovui – 5-as, o patyrusiam K. Holovčicui – pirmasis.

NAUJOS TRASOS Antrą dieną atvykę į trasą pamatėme įdomias lenktynes. Organizatoriai šiais metais parengė visiškai naujų ruožų, o kitus pakeitė. Juose netrūko sudėtingų užduočių vairuotojams, nes trasa buvo išklota iššūkį keliančia danga, su staigiais posūkiais, įspūdingais tramplinais, nuo kurių automobiliai skriejo, versdami žiūrovus aikčioti iš nuostabos. Antrą savo viešnagės dieną „SS12 – Stare Juchy“ trasos ruože buvome jau 9 val. ryto, nes tokiu metu joje startavo automobilių ekipažai. Sirgalių zonoje mūsų jau laukė šalti ir karšti gėrimai bei užkandžiai. 11 val. persikėlėme į trasą „SS16 – Chmiele­ wo“, čia įsikūrėme specialioje „Inter Cars“ klien­ tams skirtoje zonoje. Sekmadienį keliavome atgal ir popiet buvo­ me Lietuvoje. Tuo metu Lenkijoje lenktyni­ ninkai dalyvavo paskutiniuose etapuose: į juos išvažiavo 56 automobiliai, nors pirmąją die­ną startavo 68 pretendentai į nugalėtojo titulą. Pasaulio ralio čempionato nugalėtoju Lietuvoje ir Lenkijoje tapo prancūzas Sébas­ tisanas Ogier. 21-oji jo pergalė leido aplenk­ ti Didier Auriolį ir pakilti į 7-ąją poziciją daugiausia Pasaulio ralio čempionato istori­ joje pergalių iškovojusių sportininkų sąraše. Andreasas Mikkelsenas finišavo antras, belgas Thiery Neuville’is atvažiavo trečias. Estas Ot­ tas Tanakas buvo pirmas WRC 2 kategorijoje. Prancūzas Stéphane’as Lefebvre’as laimėjo JWRC.


A KTUA LIJO S

Aušra Daugvilaitė

„KYB“ ORIENTACINĖS LENKTYNĖS Visų finišą pasiekusių ekipažų narių veidus puošė šypsenos, komandos dalijosi įspūdžiais bei emocijomis. Nugalėtojų komandai ati­ teko „KYB“ taurė, tačiau tai nebuvo vienintelis prizas – visi dalyviai varžydamiesi gavo adre­ nalino ir geros nuotaikos dozę.

APDOVANOJIMAI „GRADIALI“ VIEŠBUTYJE

Vasarišką rugsėjo rytmetį„Inter Cars Lietuva“ sukvietė į pajūrį automobilininkus rungtis dėl orientacinio ralio „KYB“ taurės. Puiki nuotaika ir tvyrantis azartas varžytis lydėjo dalyvius pristatant ralio taisykles ir ruošiantis startui. Orientacinis ralis – puiki pramoga, kuri leidžia ne tik azartiškai varžytis tarpusavyje, bet ir atrasti gražius vietovės kampelius, įsitraukti į užduotis. Šią pramogą „Inter Cars Lietuva“ savo klientams surengė drauge su visame pasaulyje puikiai žinomu amortizatorių bei spyruoklių gamintojo atstovais „KYB Europe“. Ralyje buvo pakviesti dalyvauti visi, įvykdę šių metų gegužės–rugpjūčio mėnesiais vykusios akcijos „Pirk „KYB“ ir dalyvauk orientaciniame ralyje“ sąlygas, klientai.

KAS YRA ORIENTACINIS RALIS?

Orientacinės varžybos tampa vis popu­ lia­ resnės ne tik tarp lengvųjų atletų: įvairiomis jų modifikacijomis mėgaujasi šeimos, įmonių kolektyvai ar draugų grupės. „Inter Cars Lietuva“ vienija automobiliais besidominčių profesionalų bendruomenę, todėl idėja neformaliai pramogai surengti orientacinį ralį puikiai tiko. Šiame ralyje, priešingai nei įprastuose, greitis nebuvo pagrindinis akcen­ tas. Visi ekipažai privalėjo laikytis Kelių eismo taisyklių, o laimėti galėjo tie, kas tiksliausiai atliks organizatorių paruoštas suktas užduotis. Maršruto ilgis sudarė apie 200 km, todėl ralio

dalyviai, sėkmingai išsprendę užduotis, galėjo mėgautis gražiais Lietuvos pajūrio vaizdais.

„KYB“ TAURĖ – NE VIENINTELIS PRIZAS Susirinkusiems automobilių lenktynių entu­ ziastams buvo pristatytos „KYB“ naujienos, orientacinio ralio taisyklės ir atskleista ralio legen­da. Kiekvienas ekipažas gavo po specialų žemėlapį ir užduočių knygą, kuri dalyvius privertė gerokai pasukti galvas, o kai kuriuos dar ir nuriedėti ne vieną papildomą kilometrą – Mariaus Mačaičio ir Ernesto Ziminsko eki­ pa­žas 200 km ruože tachometrą privertė atsi­ sukti iki 262 km. Už tai šiam ekipažui skirtas specialus „Ecodriving LT“ prizas. Pirmąjį ralio etapą ekipažai pradėjo prieš pirmą valandą dienos ir bematant įsitraukė į lenktynes. Užduočių knyga dalyvius pirmiau­ ­ sia privertė pasisukioti nedidelėmis ir ga­ na judriomis Palangos gatvelėmis, o tuo­ met vedė įvairių pajūrio lankytinų vietų ke­liu. Spręsdami užduotis, ekipažai apsilankė ir Karklėje, ir Klaipėdoje, neaplenkė Kintų, Minijos bei įžymiojo Ventės rago. Organizato­ riai pasistengė užduotis parengti įdomiai ir kūrybiškai, pateikti istorinių faktų. Bene labiau­ siai nudžiuginusi užduotis – rasta dėžė su bananu ir klausimas apie „KYB“ spyruoklės tipą, kuris primena banano formą. Dalyvių patogumui, ralis buvo padalintas į du etapus, o tarp jų numatytas laikas papietauti. Su nemažesniu entuziazmui nei pradžioje pasisotinę dalyviai vėl leidosi į kelią – juk antra­ sis etapas buvo lemiamas. Po jo paaiškėjo, kam atiteks nugalėtojų titulas.

Varžybos ir noras laimėti visada sukelia alkio jausmą, tad, sulaukę visų ekipažų, lenktynių dalyviai kartu su organizatoriais skubėjo pa­ sis­tiprinti sočia vakariene. Gardžiu maistu ir gražia aplinka pasirūpino netoliese Baltijos jūros kranto, Palangoje, įsikūręs viešbutis „Gra­ diali“. Vakarieniaujant ekipažai dalijosi įspūdžiais ir ralio trasoje patirtais nuotykiais, diskutavo, kaip reikėjo spręsti užduotis. Vakarui įpusėjus prasidėjo oficialioji dalis – apdovanojimų ceremonija „orientacinio ralio „KYB“ taurei laimėti“. „KYB“ taurę „Inter Cars Lietuva“ rinkodaros vadovas Jaroslavas Lozovs­kij ir „KYB“ atstovas Arkadiuš Šuter (Arka­ diusz Szuter) įteikė pirmą vietą iškovojusiam Mindaugo Mickūno ir Žilvino Kazakevičiaus ekipažui. Pirmosios vietos laimėtojai surinko daugiausia taškų ir per varžybas nuvažiavo mažiausiai kilometrų. Antroji vieta atiteko 10 ekipažui (Feliksas Mačiulaitis, Viktorija Kačanauskaitė), o trečioji – tik per plauką atsili­ kusiam 2 ekipažui (Jaroslavas Pušklevičius, Vilija Sluckutė). Be apdovanojimų neliko ir kiti ralio dalyviai: organizatoriai pasirūpino nuotai­ kingais prizais už slaptas ir specialias užduotis. Pasveikinę nugalėtojus, ralio dalyviai leidosi pra­mogauti viešbučio „Gradiali“ SPA zonoje: čia jų laukė prabangiai, tačiau jaukiai įrengtos pirtys, baseinai bei masažinės vonios. Vandens procedūros padėjo pamiršti per dieną patirtą įtampą, nes laimėti troško kiekvienas ekipažo narys. Vėliau orientacinio ralio dalyviai mėgavosi gardžiomis vaišėmis, nuostabia muzika ir iki pat saulėtekio dalijosi neišsemiamais įspū­ džiais. Dar kartą sveikiname nugalėtojus, o kitus kviečiame nenusiminti – juk svarbiausia puiki nuotaika ir patirti nuotykiai, kurių, nea­ bejojame, orientaciniame ralyje tikrai nestigo!

Aktualijos

15


A KT UA L I JOS

Aušra Daugvilaitė

VIDURVASARIO IŠŠŪKIS – ORIENTACINIS RALIS „DELPHI“ TAUREI LAIMĖTI

Saulėtą vasaros dieną „Inter Cars Lietuva“ kartu su „Del­ phi“ sukvietė būrį gerai nusiteikusių automobilių spor­ to entuziastų į nuotaikingą pramogą – orientacinį ralį „Delphi“ taurei laimėti. Būti žiūrovu ir stebėti profesio­ nalus panašaus tipo renginiuose, žinoma, įdomu, tačiau šįkart kiekvienas dalyvis pats galėjo pajusti tikrą varžybų dvasią ir pirmyn vedantį norą laimėti! RALYJE VARŽĖSI „INTER CARS LIETUVA“ KLIENTAI Šių metų kovo 1–birželio 30 dienomis „In­ ter Cars Lietuva“ vykdė akciją „Pirk DELPHI produkciją ir dalyvauk orientaciniame ralyje“, kurios finalininkai liepos 12-ąją buvo pakvies­ ti susigrumti orientaciniame ralyje. Akcijo­ je dalyvauti ir gauti kvietimą varžytis ralyje galėjo įmonės ir asmenys, perkantys „Delphi“ produkciją iš „Inter Cars Lietuva“. Pasibaigus ak­ cijos laikui, kiekvienoje „Inter Cars“ atstovybėje buvo renkama po vieną finalininką – pirkėją, akcijos laikotarpiu už didžiausią sumą įsigijusį „Delphi“ produkcijos. Kolegoms iš Lietuvos ralyje kompaniją bei konkuravimo dvasią palaikė ir Latvijoje rengtos akcijos finalininkai. Iš viso suformuota daugiau nei dvidešimt ekipažų, kurių daugiau nei pusę sudarė lietuviai. Prie ralio dalyvių prisijungė ir „Inter Cars Lietuva“ atstovai, geriausiai „Del­ phi“ akcijoje pasirodę filialų darbuotojai. Prie džiugiai nusiteikusių dalyvių prisijungė ir Vitol­ das Milius – keliautojas, kelionių automobiliu rekordininkas, puikus pasakotojas, itin žavinga ir įdomi asmenybė.

PIRMYN Į KELIĄ! Orientacinio ralio dalyviai buvo pakviesti susi­tikti vidurio Lietuvoje – čia saulėtą rytą

16

Aktualijos

organiza­toriai juos pasitiko su gardžia kava. Renginio pradžioje nuskambėjo „Inter Cars Lietuva“ bei „Delphi“ atstovų sveikinama­ sis žodis, vėliau specialiais lipdukais buvo pažymėti ralyje dalyvausiantys automobiliai. Suplanuotas užduočių ir nuotykių kupi­ nas maršrutas, užkoduotas specialiuo­ se že­ mė­ lapiuose bei užduočių knygose, nusi­ drie­ kė kaimyninės Latvijos link ir sudarė apie 200 km. Vidurdienį dalyviai pradėjo ruoštis lenktynėms: pasiskirstė ekipažais, išklausė detalų orientavi­ mosi ralio instruktažą. Reikia pastebėti, kad orientaciniame ralyje vertintas ne tik trasos įvei­kimo laikas, bet ir atlikus užduotis surinkti taškai. Maršrutas driekėsi per vaizdingas vidu­ rio ir vakarų Lietuvos vie­toves, o nuosavais automobiliais važiuojantys ekipažai privalėjo laikytis kelių eismo taisyklių. Ekipažai važiavo pagal taisykles, tad maksima­ lus jų greitis skirtinguose kelio ruožuose

vo identiškas, o persvarą įgijo tas, kas bu­­ grei­tai ir teisingai sprendė užduotis. Organiza­ tor­ iai pasistengė paruošti įdomių ir akiratį praplečiančių užduočių, kurios buvo susiju­ sios tu „Inter Cars Lietuva“ ir „Delphi“. Tiesa, ne vi­siems ekipažams užduotys buvo vienodai lengvai įveikiamos – pasitaikė ir užgaišusių, ir pasiklydusių ar susipainiojusių, be reikalo su­ kan­čių ratus. Norint gerai pasirodyti, ypatingo fizinio pasirengimo ar specialios aprangos nereikėjo. Pergalei nemenkos įtakos turėjo eki­pažų pasirinkta strategija – vairuotojas ir štur­manas orientacinio ralio metu galėjo keis­ tis vaidmenimis.

VAKARE – LINKSMYBĖS IR APDOVANOJIMAI

Vakarėjant ralyje dalyvaujantys ekipažai pa­sie­ kė finišo liniją – jaukią kaimo turizmo sodybą Molėtų rajone. Gamtos apsuptyje gera nuo­ taika trykštančius vairuotojus organizatoriai pakvietė karščiausiais įspūdžiais pasidalinti prie sotaus vakarienės stalo. Iš susirinkusiųjų klegesio buvo akivaizdu – orientacinis ralis pavyko puikiai, nes emocijos ir linksmi pasako­ jimai apie užduočių vietos paieškas pylėsi tarsi iš neišsemiamo šulinio. Vakarui įpusėjus ir ekipažų nariams atgavus jėgas po varžybų, „Inter Cars Lietuva“ bei „Delphi“ atstovai pakvietė minutėlei atidėti diskusijas ir pagerbti geriausiai pasirodžiusius ekipažus. Pirmąsias vietas iškovojo tie, ku­ rie visą numatytą maršrutą ir užduotis įveikė greičiausiai ir surinko daugiausia taškų, ski­ria­ mų už teisingai išspręstas užduotis. Pirmosios vietos laimėtojams atiteko pagrindinis orien­ tacinio ralio prizas, dėl kurio atkakliai rungėsi visi ekipažai, – „Delphi“ taurė. Žinoma, netrūko ir papildomų prizų, taip pat įvertintos ir II bei III vietos laimėtojų pastangos orientacinio ralio trasoje. Įteikus apdovanojimus, linksmybės persikėlė į pirtį. Kol vieni smagiai kaitinosi pirtelėje, kiti pokalbius tęsė prie vaišių stalo. Sodybą renginio dalyviai turėjo palikti iki sekmadienio vidurdienio, tačiau, organizatorių džiaugsmui, skirstytis niekas neskubėjo.


N AU J I E N O S

Aurelija Mikolait y tė

NUO ŠIOL PAS MUS RASITE IR KĖBULO DALIŲ! UAB „Inter Cars Lietuva“ plečia parduodamų prekių asortimentą – nuo šiol pradeda prekiau­ ti kėbulo dalimis ir žibintais. Iki šiolei tokios dalys buvo tiekiamos pavieniams, specialiai be­ sikreipiantiems klientams – turimų prekių sąraše jų nebuvo. Dabar kėbulo dalys įtrauktos į „Inter Cars Lietuva“ katalogą – jas užsisakyti tapo paprasta, o į jūsų rankas prekės gali atkeliauti vos per vieną parą. „Jau seniai jautėme poreikį į mūsų tiekiamų prekių sąrašą įtraukti keičiamas automobilių kėbulo dalis ir žibintus – natūralu plėsti asortimentą, siekiant patenkinti kuo daugiau savo klientų poreikių“, – apie naujieną kalba Vidas Misiūnas, kėbulo dalių skyriaus vadybininkas. Pasak jo, šio asortimento segmento papildymui pasirinkti išskirtinę, aukštos kokybės produkciją tiekiantys gamintojai iš Europos bei Azi­ jos. „Kinų gamintojams neatstovaujame. Turime Taivane gamintų dalių, kurios yra sertifikuotos ir atitinka EURO standartus. Kiti kėbulo dalių gamintojai, kuriems atstovaujame, yra iš Europos“, – sako V. Misiūnas. UAB „Inter Cars Lietuva“ kėbulo dalių asortimente rasite tokių prekės ženklų kaip „Hella“, „Valeo“ bei „Magneti Marelli“ produkcijos. Šie gamin­ tojai tiekia originalias dalis automobilių gamintojams. „Tai prekių ženklai, kurie per daugybę metų užsitarnavo gerą vardą, todėl, atstovaudami jais pažymėtai produkcijai, jaučiamės klientui siūlantys tai, ką rinka turi geriausia“, – sako V. Misiūnas.

PATOGUS UŽSAKYMAS Nuo šiol „Inter Cars Lietuva“ prekybos salonuose apsilankantys ar in­ terneto katalogo paslaugomis besinaudojantys klientai ras reikalingų, daugelio markių ir modelių automobilių dalių: kėbulo dalių, priekinių ir galinių žibintų, posparnių, bamperių, automobilių veidrodėlių ir jų elementų, radiatorių. Klientams siūlomi patogūs prekių užsakymo būdai bei greitas jų pris­ tatymas, lanksti kainų politika bei nuolaidų sistema, išskirtinis dėmesys kiekvieno poreikiams. Daugiau informacijos galite gauti artimiausioje įmonės „Inter Cars Lietu­ va“ atstovybėje arba kreipkitės į jus aptarnaujantį vadybininką. Daugiau informacijos „Inter Cars Lietuva“ atstovybėse.

Aktualijos

17


N AU J I E N O S

UA B „ I n t e r C a r s L i e t u v a “ R i n k o d a r o s s k y r i u s

STATOMAS NAUJAS „INTER CARS“ LOGISTIKOS CENTRAS

Išplėstoje Varmijos Mozūrų vaivadijos (Województwo Warmińsko-Mazurskie) ekonominėje zonoje bendrovė „ILS“ stato logistikos centrą. Pagrindiniame sandėlyje bus sumontuota moderniausia automatinio prekių rūšiavimo įranga, kokios neturi joks kitas Europos automobilių detalių platintojas. 15 ha ploto logistikos centras bus pastatytas Zakročyme (Zakroczym), 11 km atstumu nuo pagrindinės „Inter Cars“ buveinės ir 8 km nuo Varšuvos Modlino oro uosto. Centrą sudarys 29 000 m2 ploto pagrindinis sandėlis bei du

18

Aktualijos

mažesni specializuoti sandėliai padangoms ir skystoms medžiagoms sandėliuoti. Investicijų ver­tė siekia 155 mln. zlotų. Logistikos centru naudosis didžiausias Len­ kijos automobilių atsarginių dalių platinto­ jas – „Inter Cars“. Pagrindiniame Zakročymo sandėlyje bus sumontuota šiuolaikiškiausia įranga. Svarbiausias joje bus automatinis rūšiavimo įrenginys. Visos dalys nuo 5 iki 50 cm ilgio bus automatiškai surenkamos, jas priskiri­ ant iki 720 gavėjų. Taip bus galima žymiai pag­ reitinti jų pasiskirstymą.

Iš naujo logistikos centro bus aptarnaujami Šiaurės Lenkijos ir Baltijos šalių klientai, tačiau kai kurie produktai bus tiekiami į visą Lenkiją. Tokie sprendimai padės sumažinti sandėliuoti reikalingų dalių kiekį. Iš viso logistikos centre bus įdarbinta apie ­ 1 000 žmonių, tarp jų ir iš dabartinio Kalinavo Čosnovo (Kalinowo- Czosnowo) „ILS“ sandėlio, kuris taps vietinės reikšmės. Centro statyba jau pradėta, ir pirmos prekės iš Zakročymo bus išsiųstos 2016 metų sausio 1 dieną.


N AU J I E N O S

ELEKTRIZUOJANČIOS NAUJIENOS Pastaruoju metu sistema „Start&Stop“ yra intensyviai tobulinama ir vis dažniau mon­ tuojama į naujus automobilius. Energijos atgavimas stabdant – nevažiuoju, vadina­si, nenaudoju degalų – tai taupymas ir ma­žes­ nės degalų sąnaudos, kartu ir mažesnė de­ gi­nių emisija. To reikalauja vis griežtėjantys ekologiniai reikalavimai. Todėl „Bosch“, kaip ir kiti ga­mintojai, nuo naujo 2014–2015 metų a­ ku­ muliatorių sezono pristato atnaujintą

„Start&Stop“ asortimentą. Linija S6 AGM bus per­kelta į S5 AGM ir bus žymimi S5A. Akumu­ lia­toriai S5E EFB bus perkelti į S4 EFB liniją ir pažymėti nauju numeriu S4E. Tuo tarpu „Varta Start&Stop Plus AGM“ bus pakeisti „Sil­ ver Dynamic AGM“ serijos akumuliatoriais, o „Start&Stop EFB“ tipo akumuliatoriai įsilies į „Blue Dynamic EFB“ liniją. „Exide“ firmos pasiūlyme taip pat atsiras pakeitimų: „Micro-Hybrid AGM“ bus naujai

grafiškai apipavidalintas, kaip „Exide Start Stop AGM“, o „Micro-Hybrid ECM“ bus siūloma apipavidalinti kaip„Exide Start Stop EFB“. Senos linijos bus keičiamos palaipsniui išparduodant atsargas. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad AGM akumuliatorių negalima pakeisti EFB ir ECM serijos akumuliatoriais, nepaisant vienodo AGM žymėjimo AGM, taip pat paprastais SLI akumuliatoriais. Toks pakeitimas per trumpą laiką gali pakenkti akumuliatoriui.

MOTOCIKLO DALIŲ ATMINTINĖ ŠALTKALVIUI

Ši nedidelė, bet naudinga publikacija leis didesniam klientų ratui susi­ pa­žinti su mūsų siūlomu motociklų atsarginių detalių asorti­mentu. Jei­ gu domiesi motociklinės mechanikos matematika – šita pozicija kaip tik Tau. Naujausias „Inter Motors“ ir „Inter Cars“ motociklų detalių katalogas skir­ tas motociklų mechanikams ir mėgėjams. Mechaniko atmintinės tikslas – padėti išsirinkti detales, planuojant didesnius ar mažesnius remonto darbus. Svarbiausios informacijos rinkinys, be abejonės, palengvins darbą ir išspręs nemažai problemų. Kataloge pateiktos detalių parinkimo lentelės, kuriose yra sutrumpinti detalių, tinkančių populiariausiems mūsų gatvių „off-road“ tipų moto­ ciklams, motoroleriams ir skuteriams, aprašai. Viskas vienoje vietoje ir po ranka. Aišku, išsamų ir nuolat atnaujinamą detalių pasiūlymą daugiau nei 12 000 motociklų modelių galima rasti specialioje kompiuterinėje

programoje IC_Katalogas, suteikiamoje „Inter Cars“ ir „Inter Motors“ klientams. Pasiūlymą, paruoštą mechaniko atmintinėje, reikėtų trak­ tuoti kaip darbo remonto dirbtuvėse supaprastinimą ir palengvinimą. Detalių parinkimo lentelė apima 369 modelius gatvės tipo motociklų ir 144 „off-road“ tipo motociklus, o europietiškų ir azijietiškų motorolerių bei skuterių atsarginės dalys pateiktos paveikslėlių pavidalu. Šalia aprašyta, ar jos tinka transporto priemonei. Skuterių skyrius apima 320 įvairiausių detalių aprašų. Kataloge yra papildomas skyrius, kuriame pristatomas universalių priedų bei bagažo sistemų „Oxford“ asortimentas. Šitas ir kitas mūsų turimas detales galite įsigyti automobilių detalių parduotuvėse „Inter Cars“ bei „Inter Motors“ skyriuose. Daugiau informacijos rasite www.intermotors.lt.

Aktualijos

19


N AU J I E N O S

ŽIEMAI VERTA APSIRŪPINTI KELIAIS PREPARATAIS, KURIE SMARKIAI PALENGVINS MUMS GYVENIMĄ Silikoninis aerozolis – aukštos kokybės prie­­ žiūros priemonė, skirta vidaus ir išorės darbams. Valo, apsaugo, sutepa ir izoliuoja be riebalinių medžiagų. Ji yra antistatinė, todėl at­ stumia dulkes. Skirta transporto priemonėms, kemperiams bei sportinei įrangai. Pašalina žvangėjimą ir girgždesį prietaisų skydelyje ir vairo kolonėlėje. Sutepkite saugos diržo mechanizmus. Suteikia lankstumo gumai ir neleidžia durų ir bagažinės guminiams tar­ pikliams sušalti. Dirbtinių medžiagų detalėms suteikia jų pradinę išvaizdą. Neleidžia dirbtinėms medžiagoms skilinėti. Pašalina vi­ sas trinties problemas, pavyzdžiui, stoglangių bėgių trintį. Padeda prižiūrėti žolės pjo­ vimo mašinas ir sodo instrumentus. KODAI: CART00208, CRC SILICONE SPRAY 400 ML

veikiamos didelių apkrovų, smūgių ir vibraci­ jos. Greitai džiūstantis tirpiklis momentaliai re­ aguoja su metalu. Sudėtyje nėra silikono, der­ vų ir rūgščių. Atsparus aptaškymui ir sūriam vandeniui. Aukščiausios lipnumo ir apsaugos savybės. Labai slidus, todėl prasiskverbia į sunkiai prieinamas vietas. Sudėtyje esantys šiuolaikiniai priedai apsaugo nuo dilimo. Ap­sauginis tepalas tinka visiems durų lank­ stams ar juostiniams ribotuvams. Jis praverčia remon­tuojant amortizatorius, stabilizatorius, pasukamąsias svirtis, ašinius lankstus, pavarų dėžių, sankabos ir stabdžių svirtis. Naudoja­ mas stabdžių ir

Drėgmės sugėriklis – sugeria drėgmės perteklių, mažina vandens kondensavimąsi, apsaugo nuo pelėsių, erkių ir bakterijų pli­ timo, nepalieka dėmių bei nuotėkių, ap­ saugo langus nuo rasojimo ir šerkšno iš vidaus, apsaugo apmušalus nuo drėgmės, veikia be papildomų įrenginių, turi neutralų kvapą. Vienos pakuotės užtenka apytikriai 2 mėnesiams (priklausomai nuo drėgmės lygio ir aplinkos temperatūros). KODAS IC: LOC AB­ SORBENT 1725908

Dyzelinių kuro sistemų apsaugos prie­ das. Pakanka 70 l kuro, apsaugo visą kuro sistemą („Common Rail“ arba įpurškimo siurb­lius) nuo korozijos ir susidėvėjimo, didi­ na patikimumą ir pagerina tepimo savybes. Pritaikymas: tirpdo dyzeliniame kure esančius riebalus ir tepalus. KODAS IC: LIM2185

Ilgalaikis plastiškas tepalas – iš dalies sintetinis, atsparus didelėms apkrovoms ir temperatūrai. Naudojamas detalėms, kurios

ro­ zijos. Aerzolyje esantis baltas „Cartech­ ko­ nic“ tepalas puikiai sutepa visas judančias da­ lis yra atsparus vandeniui ir aukštoms tem­ peratūroms (PTFE), iki +250˚C. Idealiai tin­ka valymo darbams, amortizatoriams, su­ porto priekinei plokštei, sėdynių ir stog­lan­gio bėgiams, langų mechanikai, pavarų perjungi­ mo svirtims, lankstams, lynams ir t.t. Baltas „Cartechnic“ tepalas aerozolyje ypatingai tin­ ka švariam lankstų montavimui, guoliams, paskirstymo velenui ir t.t. KODAI: CART00206, CRC WHITE LITHIUM G 300 ML

degalų vamzdelių apsaugai nuo korozijos. KODAI IC: CART00212, CRC ADHESIVE LUBRIC 500ML, CRC MULTILUBE 500 ML

Baltas „Cartechnic“ tepalas su PTFE – aukštos kokybės tepalas, skirtas visų rū­ šių judančioms detalėms tepti. Jos sudėtyje esantis PTFE padeda geriau sutepti detales ir padidina ats­pa­rumą apkrovoms, prailgina eksploatacijos laikotarpį. Aukštos kokybės antikoroziniai priedai patikimai saugo nuo

Aušinimo sistemos sandarinimo priemonė, KODAI: CRC RADIATOR SEAL 200 ML, HOLTS RW2HPR 250 ML Aušinimo sistemos valymo priemonė, KODAI: CRC RADIATOR CLEAN 200 ML, HOLTS RK1HPR 250 ML Benzininių variklių kuro sistemos valymo priedas, KODAI: LIM1971, STP 30-036 Dyzelinių variklių kuro sistemos valymo priedas, KODAI: LIM2666, STP 30-039 Dyzelinio kuro priedas, KODAI: DEPRESATOR DIESEL 25-014 – 500 ML / pakanka 500 L; DIESEL SKYDD 1L – 1L / pakanka 1000 L Priemonė, palengvinanti variklio paleidimą, KODAI: CRC MOTOR STARTER 200 ML, PRESTONE AS 237P

„ZF“ PERIMA „TRW“ Rugsėjo 15 dieną, buvo pasirašyta galutinė startis tarp „TRW“ ir „ZF FRIEDRICHSHAFEN AG“, pagal kurią „ZF“ įsigys visas amerkietiškos firmos akcijas Bendra sutarties vertė yra 13,5 milijardo JAV dolerių. Po šio „ZF“ ir „TRW“ susijungimo atsiras naujas variklių dalių gamybos lyderis, kurio paja­ mos sieks 30 milijardų eurų (41 milijardas JAV dolerių) per metus. Šiam variklių milžinui dirbs 138 tūkst. darbuotojų visame pasaulyje. „TRW“ funkcionuos kaip atskiras „ZF“ koncerno padalinys, o dėl susi­ jungimo abi firmos bus geriau pasirengusios kurti pažangiausius mo­

20

Aktualijos

torizacijos srities produktus: tiekti saugumo, vairų stiprintuvų sistemas arba sistemas, mažinančias kuro sąnaudas. Sandoris turi būti patvir­ tintas 2015 metų pirmajame pusmetyje. Sandorio baigtis priklauso nuo tam tikrų sąlygų: „TRW“ akcininkų pritarimo, abipusių įsipareigojimų patvirtinimo bei kitų įprastinių įmonės uždarymo procedūrų. Šaltinis: „TRW“


N AU J I E N O S

DTEC – NAUJOS KARTOS MAŽAI DULKIŲ KELIANČIOS STABDŽIŲ TRINKELĖS „TRW“ gamintojas yra įsitikinęs, kad saugumo klausimais negali būti jokių kompromisų. Štai kodėl „TRW“ bendrovės inžinieriai atsakingai dirbo, kurdami naujos kartos, mažiau dulkių sukeliančias medžiagas. Dėl įdiegtos stabdžių dulkių mažinimo technologijos, DTEC stabdžių trinkelės padeda išlaikyti šva­ rų ratą: jos sumažina dulkių kiekį 45 %, bet nepablogina stabdymo efektyvumo. Tikslas: sukurti saugias, aukščiausios kokybės, mažai dulkių sukeliančias stabdžių trinkeles. „TRW“ DTEC geriausiai patenkina reiklių vai­ruo­tojų lūkesčius. DTEC – švaresni ratlankiai. DTEC – pažangios keraminės formulės junginys, mažinantis dulkių susidarymą. „TRW“ jį su­kūrė klientams, norintiems turėti švaresnius ratlankius ir džiaugtis puikia stabdymo ko­kybe. DTEC – sklandus darbas, mažiau stabdžių dulkių.

NAUDA JUMS: –– Galite būti tikri, kad sumontuotos stabdžių trinkelės bus švaresnės, kokybiškesnės ir efek­tyvesnės. –– COTEC medžiaga tausoja aplinką ir užtikrina malonesnį stabdymą. –– Komplekte yra visi originalios įrangos ga­ min­tojo specifikacijas atitinkantys stab­džių trinkelių priedai. –– Vairuotojas gali būti ramus, nes „TRW“ stab­ džių trinkelės veikia ir našiai, ir saugiai.

Aktualijos

21


Į T E M Ą

Andžėjus Vižikovskis

BE AKUMULIATORIAUS NEPAJUDĖSI Kiekvienai naujai ateinančiai transporto prie­ mo­­nių kartai reikia vis daugiau elektros ener­ gi­ jos. Akumuliatoriaus vaidmuo jau tapo stra­­teginis – be jo tiekiamos elektros srovės automobilis paprasčiausiai neveikia. Nors rūgštiniai švino akumuliatoriai naudo­ jami jau daugiau nei 200 metų, jų konstruk­ cija yra nuolatos tobulinama. Be didelės pa­ lei­ dimo galios, šiuolaikinis akumuliatorius pa­­si­ž ymi atsparumu smūgiams ir gerai išlaiko dar­bo cikliškumą. Tačiau rūgštinių švino akumuliatorių silpnybė yra jų paleidimo galios mažėjimas, krintant aplinkos temperatūrai. Esant –18 °C, ji yra 60 % mažesnė, negu esant +27 °C . Optimali aku­ muliatoriaus darbo aplinka yra +20 °C, o per karščius akumuliatorius išsikrauna greičiau.

SKIRTUVAI, GROTELĖS IR LABIRINTINIAI KANALAI Pagrindinis rūgštinio švino akumuliatoriaus elementas yra plokštelių blokas, sudarytas iš teigiamo ir neigiamo krūvio plokštelių, ku­ rios išdėstytos paeiliui ir atskirtos pertvaromis. Kiekviena plokštelė turi groteles, užpildytas veikliąja medžiaga ir panardinta į elektrolitą. Naudojami 6 nuosekliai tarpusavyje sujungti plokštelių blokai, kurių kiekvienas generuoja 2,1 V įtampą. Kiekvienas blokas yra panardin­ tas atskiroje elektrolito talpoje. Akumuliatorių gamintojai naudoja įvairias technologijas. Pagrindinis jų tikslas – prailginti savo produk­ to veikimo laiką ir, svarbiausia, padidinti atsparumą vibracijoms: –– grotelės – jų konstrukcija turi esminę reikš­­mę akumuliatoriaus ilgaamžiškumui. Gro­teles galima pagaminti trimis būdais: liejimo, pjovimo ir tempimo bei spaudimo (štampavimo). Manoma, kad štampuotos grotelės („Varta PowerFrame“ ir „Bosch“ produktuose) smarkiai pailgina akumulia­ toriaus veikimo laiką. Taip yra dėl geresnės veikliosios medžiagos adhezijos, didesnio ats­parumo vibracijai ir korozijai. Grotelės yra pagamintos iš švino lydinio ir tam tikrų priedų, kuriuos gamintojas laiko paslaptyje. Pavyzdžiui, dėl sidabro priedo sutrumpėja akumuliatoriaus įkrovimo laikas. Teigiamo krūvio kalcio ir sidabro grotelės bei neigia­ mo krūvio kalcio grotelės sumažina van­ dens sąnaudas akumuliatoriuje; –– grotelių geometrija priklauso nuo gamy­ bos būdo. Dėl skirtingos grotelių formos su­ mažėja bloko varža (sutrumpėja sro­ vės tekėjimo kelias), padidėja mechaninis gro­ te­lių atsparumas (storas išorinis rė­me­­­lis) ir pagerėja atsparumas vibracijai. Štampavimo

22

Aktualijos

ir liejimo būdais pagamintų grotelių gijų skerspjūviai gali būti skirtingi; –– skirtuvai – jie yra tarp plokštelių ir gali bū­ti įvairios formos. Senesnėse konstrukci­ jose naudoti į popierinę kortelę panašūs skirtuvai, šiuolaikiniuose jie atrodo kaip vokai, dėl to buvo sulėtinta plokštelės ak­ tyviosios medžiagos masės erozija. Nau­ jo­­ vė yra skirtuvai su papildomais stiklo au­ dinio pluoštais, kurie užtikrina didesnį atsparumą cikliniam darbui ir geresnį ats­ pa­ rumą vibracijai, negu tradiciniuose aku­muliatoriuose; –– apsauga nuo elektrolito nuotėkio – akumuliatoriai, tinkami montuoti transpor­ to priemonės kabinoje, turi specialias ap­ saugos sistemas: -- Dangtis su labirintų formos kanalais, ku­ riuo­­se kaupiasi vandens garai ir nuteka į akumuliatorių; -- Saugus centralizuotas integruotas dujų, susi­darančių įkrovimo metu, nuvedimas iš gaubto su labirintų kanalais; -- Apsauga nuo atvirkštinio prijungimo saugo akumuliatorių nuo kibirkščių ir ug­nies; -- Kamščiai, saugantys nuo elektrolito nuo­ tė­kio labai pasvirus akumuliatoriui. Didesnis elektrolito tūris – šiuolaikiniuose akumuliatoriuose plokštelės yra nuleistos že­ miau, tai leido padidinti elektrolito kiekį. Vadinamuosiuose neaptarnaujamuose aku­ muliatoriuose vandens sunaudojama 0,2 g/Ah, o pagal normas turi būti 1,0 g/Ah.

NEAPTARNAUJAMAS, TAČIAU ... Nusipirkus aukščiausios klasės akumuliatorių nė­ra garantijos, kad jis bus ilgai eks­­ploatuojamas. Dažniausiai nustatoma akumuliatoriaus ilgaamžiškumo sutrumpėjimo priežastis yra jo darbas nevisiškai įkrovus. Todėl būtina reguliariai tikrinti akumuliato­riaus krovimo srovę tiesiogiai prie generatoriaus, o paskui prie akumuliatoriaus gnybtų. Prime­ na­­me, kad iki galo įkrauto akumuliatoriaus įtampa esant ramybės būsenai turi būti 12,7 V. Jei akumuliatorius įkrautas 25 % (įtampa esant ra­­mybės būsenai 12,1 V), elektrolitas užšąla - 12 °C temperatūroje. Išsikrovus akumuliato­ riui krin­ta įtampa (kartu ir elektrolito tankis) ir prasideda plokštelių sulfatacija. Nepakankamo akumuliatoriaus įkrovimo prie­­­ žastimi gali būti per maža generatoriaus tiekia­ ma įtampa, sumažėjusi dėl krovimo reguliatori­ aus gedimo, išlyginimo diodų ge­dimo arba dėl generatoriaus elektrinių kontaktų užteršimo.

24 V instaliacijos krovimo įtampa paprastai turi būti 28,8 V. Elektriniuose kontak­tuose nukri­ tusi įtampa sukelia akumuliatoriaus įkrovimo problemų. Taip pat svarbu periodiškai pati­ krinti starterio būklę matuo­jant jo naudojamą srovę variklio paleidimo metu. Susidėvėjęs starteris sueikvoja daugiau srovės ir todėl greičiau iškrauna akumuliatorių. Sunkvežimiuose dažniausiai naudojama 24 V įtampos instaliacija, kuri gaunama nuo­ sek­ liai sujungus 12 V įtampos akumuliatorius. Didžiausia tokio sujungimo galia priklauso nuo silpniausio akumuliatoriaus galios. Dėl to negalima tarpusavyje jungti skirtin­ gos elektrinės talpos, skirtingo amžiaus ir skirtingomis technologijomis pagamintų akumuliatorių. Didelė vartotojų klaida yra 12 V įtampos imtuvų, pavyzdžiui, elektrinių kroviklių ar papildomo apšvietimo šaltinio, jungimas prie vieno akumuliatoriaus. Dėl to vienas akumuliatorius yra nuolat nepakan­ kamai įkrautas, o kitas yra visiškai įkrautas ar netgi perkrautas. Papildomus 12 V srovės imtuvus rekomenduojama prijungti per įtampos keitiklį iš 24 V į 12 V. Kai kuriems srovės imtuvams, kaip antai parkavimo metu naudojamiems šildytuvams (aušintuvams) ar televizoriams, vartotojai įrengia papildomą akumuliatorių. Tuomet iškyla tokio papildo­ mo akumuliatoriaus įkrovimo problema, nes jis nėra integruotas į gamyklinę transporto priemonės instaliaciją. Tinkamai parinktų aku­­­muliatorių visiškai pakanka transporto priemonės elektros energijos poreikiams patenkinti ir neįrengus papildomų energijos šaltinių. Šiuolaikinėse transporto priemonėse yra įtaisytos gamyklinės elektroninės sistemos, kurios neleidžia akumuliatoriui išsikrauti tiek, kad būtų negalima užvesti variklio. Renkantis naują akumuliatorių patartina at­ si­ ž velgti į transporto priemonės gaminto­ jo rekomendacijas. Viena iš svarbiausių cha­rak­ teristikų yra elektrinė talpa (Ah), paleidimo srovė (A), akumuliatoriaus išoriniai matmenys ir prijungimo gnybtų išdėstymas. Gamintojai siūlo keletą gaminamų akumuliatorių linijų, kurios skiriasi savo konstrukcija ir paskirti­ mi. Paprastai skiriasi transporto priemonėje įrengtų srovės imtuvų kiekis bei atsparumas vibracijoms. Prireikus didesnės srovės (oro aušinimas (šildymas) parkavimo metu, televi­ zorius), kai transporto priemonės variklis iš­ jung­tas, rekomenduojami akumuliatoriai, skir­ ti padidinto atsparumo dažniems įkrovimo ir iškrovimo ciklams. Štampuotos grotelės yra laikomos geriausio­ mis, nes dėl puikaus veikliosios medžiagos sukibimo, didesnio atsparumo vibracijoms ir


Į T E M Ą

ypatingo atsparumo korozijai pailgina akumu­ liatoriaus tarnavimo laiką. Dariušas Panekas (Dariusz Panek), „Inter Cars“ produkto specialistas: „Inter Cars“ siūlo platų naujos kartos akumu­ liatorių asortimentą – atsparių virpesiams ir gerokai atsparesnių cikliniam darbui. Didėjanti virpesių ir vibracijos problema kro­ vininėse transporto priemonėse yra susiju­ si su akumuliatorių įrengimu užpakalinėje transporto priemonių dalyje, už užpakalinės balninių vilkikų ašies. Dėl transporto prie­ monėse įtaisytų elektros energijos imtuvų gausos, pavyzdžiui, elektroninių sistemų, tokių kaip GPS, ar komforto įrangos – šildymo ir kondicionavimo sistemų, iškilo atsparumo cikliniams iškrovimams problema. Be to, ekstremalios darbo sąlygos, esant ribinėms temperatūroms, trumpina akumuliatorių ilgaamžiškumą.

1 pav. „Varta Promotive“ akumuliatoriaus konstrukcija Pavadinimai: 1 – teigiamo krūvio grotelės 2 – teigiamo krūvio plokštelė 3 – teigiamo krūvio plokštelė su stiklo audinio pluoštu 4 – neigiamo krūvio grotelės 5 – neigiamo krūvio plokštelė 6 – plokštelių blokas

Tačiau gamintojai projektuoja naujas aku­ muliatorių konstrukcijas, kurios atitinka su­ griežtėjusių reikalavimų normas. Vieni iš jų yra akumuliatorių „Experrt“ HVR® linija – tai puikaus patvarumo veikiant cikliniais darbo režimais bei atsparumo vibracijai derinys. Nauja sunkvežimiams skirtų akumuliatorių „Bosch“ ar „Varta“ technologija viršija EN nor­ mų „Super Heavy Duty“ (SHD) bei atsparumo virpesiams reikalavimus V3. Naujausių techno­ logijų produktai visų pirma naudojami mon­ tuojant gamyklinius komplektus. Jie yra supro­ jektuoti didelio efektyvumo komercinėms transporto priemonėms, kurioms keliami ypač aukšti energijos taupymo reikalavimai ir reika­ lingas didelis atsparumas vibracijai. Q serijos akumuliatoriai „4Max“ komerciniam transpor­ tui yra pagaminti pagal hibridinę technologiją: separatoriai daromi iš stiklo audinio pluošto, kuris padidina atsparumą vibracijai.

3 pav. Elektros krūvio kelias štampuotose (a) bei pjautose – ištemptose grotelėse (b)

2 pav. Akumuliatoriaus apsauga: 1 – vandens garai kondensuojasi ant labirinto formos paviršių; 2 – apsauga nuo atvirkštinio prijungimo; 3 – centralizuotas dujų nuvedimas; 4 – kamščiai su papildomais sandarinimo žiedais, kurie užtikrina nuo nuotėkių labai pasvirus akumuliatoriui ar jį sukrėtus

4 pav. Štampuotos grotelės

5 pav. BOSCH akumuliatorius

6 pav. 4MAX akumuliatorius

„Bosch“ firmos akumuliatorius T 5, paga­ mintas pagal HDE („Heavy Duty Extra“) technologiją, yra skirtas sistemoms, kurios sunaudoja daug energijos ir kurioms būdingi dažni iškrovimo ciklai. (5 pav.) „4Max“ firmos akumuliatorius, pagamintas pagal SHD technologiją (separatorius, sustiprintas stiklo audiniu). (6 pav.) Akumuliatorius „Exide Heavy Expert“ pasižymi didesniu atsparumu virpesiams. (7 pav.) Neremontuojamas „Varta“ firmos akumulia­ torius, pagamintas pagal SHD technologiją ( „Super Heavy Duty“), išsiskiria ilgesniu eksploatacijos terminu ir atsparumu vir­ pesiams. (8 pav.) UAB „Inter Cars Lietuva“ turi didelį aku­ muliatorių pasirinkimą. Jų galite įsigyti UAB „Inter Cars Lietuva“ atstovybėse. Daugiau informacijos teiraukitės Jus ap­ tarnaujančio vadybininko.

7. pav. EXIDE akumuliatorius

8. pav. Neaptarnaujamas Varta

Aktualijos

23


Į T E M Ą

UA B „ I n t e r C a r s L i e t u v a “ R i n k o d a r o s s k y r i u s

UAB „INTER CARS LIETUVA“ DŽIAUGIASI GALĖDAMA PRISIDĖTI PRIE ŠVARESNĖS APLINKOS

UAB „Inter Cars Lietuva“, Gamintojų ir impor­ tuotojų asociacijos narė, 2014 metų rugsėjo 2 dieną dalyvavo renginio „Mes rūšiuojam“ trečiojo sezono pristatyme. Pristatymas pra­si­ dėjo apdovanojimų įteikimu 2013–2014 me­tų laimėtojams. Projekto „Mes rūšiuojam“ tikslas – surinkti kuo daugiau elektronikos, baterijų, oro, kuro, te­ palo filtrų, amortizatorių atliekų. Kasmet yra įgyvendinamos dvi akcijos: viena jų prasideda rugsėjį ir tęsiasi iki sausio, kita prasideda kovą ir baigiasi vasarą. Naujojo sezono skaičiai įspūdingi, nes Ga­ mintojų ir importuotojų asociacija (GIA) pra­ dė­jo trečiąjį projekto sezoną tikrai ambicin­ gai – per jį planuoja surinkti apie 1 000 tonų elektronikos, baterijų atliekų. Šio renginio su­manytojai siekia, kad kiekvienas gyvento­ jas galėtų kuo arčiau savo namų priduo­ ti pasenusią elektroniką ar baterijas, deda di­de­ les pastangas, kad atliekos neterštų aplinkos, būtų perdirbtos ir panaudotos dar kartą.

24

Aktualijos

Šventės metu atliekų tvarkymo bendrovė „At­liekų tvarkymo centras“ suteikė galimybę pasižiūrėti, kaip atrodo surenkamos atliekos, kur jos keliauja, kokios medžiagos gauna­ mos perdirbus surinktas atliekas. Paaiškino, kaip perdirbtos medžiagos tampa antrinėmis žaliavomis ir patenka pas įvairių sričių gamin­ tojus. Bene daugiausia dėmesio sulaukė automobilių serviso atliekų kelias, kur labai aiškiai matyti, kaip surenkami oro ar kuro filt­ rai pavirsta tekstile ir kuro atliekomis, o, pavyzdžiui, automobilio amortizatorius, virsta metalo drožlėmis ir šlakeliu alyvos. Projekte dalyvavo visos švietimo įstaigos, įmonės ir servisai. Už surinktus taškus jie įgi­ jo teisę išsirinkti prizus, o papildomų prizų laimėtojai savo apdovanojimus – piniginės vertės kuponus – galėjo išleisti baldams, au­ to­mobilių prekėms, įrankiams ar buitinei tech­ nikai įsigyti. Galima džiaugtis, kad jau trečiąjį sezoną skai­ čiuojantis projektas „Mes rūšiuojam“ pritraukia vis daugiau dalyvių. Smagu, kad ypač uoliai į šią veiklą įsitraukė ir automobilių servisai.

2013–2014 METŲ PROJEKTO „MES RŪ­ŠIUO­ JAM AUTOSERVISE“ REZULTATAI Mokant autoservisus rūšiuoti, 2013–2014 me­ tais buvo surinkta: –– 308 tonos alyvos atliekų;

–– 99 tonos oro, tepalo filtrų atliekų; –– 27 tonos amortizatorių atliekų; –– 249 tonos automobilių padangų atliekų. UAB „Inter Cars Lietuva“, norėdama prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo, skatino visus dalyvius aktyviai dalyvauti projekte ir laimėti piniginį 1 000 Lt vertės kuponą. Prizas buvo skirtas autoservisams, taisantiems lengvuosius automobilius, kuriuose yra 4 ir dau­giau keltuvų ir (ar) duobė. Nuoširdžiai norėtume pasveikinti laimėtoją. Juo tapo daugiausia automobilinių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekų, skaičiuojant vienam keltuvui ir (ar) duobei, surinkęs au­ toservisas „Martonas“ (Justiniškių g. 14, Vilnius)! UAB „Inter Cars Lietuva“ dovanoja 1 000 Lt vertės kuponą šios įmonės prekėms įsi­gyti.


Naujienos, įdomūs straipsniai ir techniniai patarimai, darbo skelbimai, konkursai bei kita automobilių verslui naudinga informacija.

AUTOVE R S LO P RO F E S IO N A L A M S!

www.MotoFocus.eu – tai pirmasis Lietuvoje interneto portalas skirtas autoservisams, autodalių platintojams ir parduotuvėms, serviso įranga prekiaujančioms įmonėms bei visiems, kurie domisi automobilių dalių rinkos naujovėmis.


Į T E M Ą

Ciklas „Kiekvienais metais – po rekordinę kelionę“

VAZ AUTOMOBILIU –

PO BUVUSIOS SOVIETŲ SĄJUNGOS ŠALIS Sa­marą“ rinkausi būtent todėl, kad šis auto­ mobilis buvo tinkamiausias mano ūgiui.“ Au­ tomobilis nebuvo specialiai pritaikytas ilgai kelionei, tik sumontuota nauja sėdynė, kad būtų patogiau važiuoti, o ant stogo pritaisyta papildoma bagažinė. Ir, aišku, nuodugniai pa­ tikrintas techniškai. Beje, ir išbandytas – prieš kelionę V. Milius šiuo automobiliu nuvažiavo apie 4 tūkstančius kilometrų nuo Vilniaus iki Toljačio, vieno Rusijos miestų Samaros srityje. Prieš išvažiuojant į ilgąją kelionę po buvusios Sovietų Sąjungos šalis, šio automobilio rida siekė tik apie 70 tūkstančių kilometrų. Ir, kaip teigė jo gamintojai, didžiausias jo išvystomas greitis – 160 km/val., o 100 kilometrų prireikė vidutiniškai apie 7 litrus degalų.

KEIČIASI MARŠRUTAS

Mėnuo kelionės po buvusios Sovietų Sąjungos šalis už­­­­ s­uk­ ant į kiekvienos jų sostinę. Ir ne kokiu prabangiu au­ to­mobi­liu, o 1989 metų laidos VAZ „Lada Samara 1500“, dabar jau vadinamu tikra egzotika. Į tokią neįprastą kelionę 2009 metais leidosi žurnalistas ir keliautojas Vitol­ das Milius. Vienas, be kompaniono! IŠŠŪKIS SAU PAČIAM Pati idėja gimė dar kokiais 2007-aisiais. Iš pradžių V. Milius planavo surengti tiesiog ilgą kelionę lengvuoju automobiliu, tačiau sužinojęs, kad tai jau yra įgyvendinę kiti keliau­ tojai, šios minties atsisakė. Tačiau ne pačios idėjos! Po kurio laiko išsirutuliojo gražus ke­ lio­nės planas – per gerą mėnesį įveikti apie 17 tūkstančių kilometrų ir aplankyti buvusių Sovietų Sąjungos respublikų sostines. Kelionės maršrutas buvo sudėliotas toks: Vilnius–Minskas–Kijevas–Kišiniovas (tranzitas per Rumuniją–Bulgariją–Turkiją)–Tbilisis– Jerevanas–Baku–Ašchabadas–Taškentas– Dušanbė–Biškekas–Alma Ata–tranzitas (As­ta­na–Samara–Toljatis)–Maskva–Sankt Pe­terburgas–Talinas–Ryga–Vilnius.

KELIONĖS TIKSLAS Ši kelionė, pasak paties V. Miliaus, nebuvo su­­ galvota dėl kokio nors ypatingo tiks­ lo. „Neturėjau nei pasaulio gelbėjimo, nei po­ l­itinių tikslų, – juokiasi keliautojas. – Tiesiog labai norėjau pamatyti beveik prieš 30 metų

26

Aktualijos

sugriuvusios valstybės milžinės buvusių narių gyvenimą, kokios tradicijos, išsivystymo lygis. Mane itin domino viskas, kas susiję su auto­ mobiliais: kokia šalyse kelių būklė, vairavimo įpročiai, kultūra, kelių patruliai ir t. t. Man, kaip tuo aktyviai besidominčiam, šie dalykai buvo labai aktualūs.“ Beje, šiai kelionei leidykla „Briedis“ specialiai išleido kelio knygą – būdamas kiekvienoje šalyje V. Milius užsukdavo į jos centrinį paštą ir šios knygos puslapius paženklindavo simboli­ niu spaudu su konkrečia data.

KODĖL „VAZ“? Atrodo, leistis į tokią kelionę būtų geriausia naujesniu automobiliu, kad vidury kelio už tūks­tančių kilometrų nuo namų nesustotum dėl kokių nors gedimų... „Specialiai rinkausi ne modernų automobilį, – sako kelionės sumany­ tojas ir įgyvendintojas V. Milius. – Tai tarsi sim­ bolika: vykstu į buvusios Sovietų Sąjungos šalis, tai ir automobilis turėtų būti menantis tuos laikus. Be to, su vakarietišku turėčiau daugiau bėdų, jei sugestų, nes rusišką suremon­tuoti užtruktų gerokai trumpiau ir pigiau. O „Ladą

Tiesa, nežymiai. Taip nutiko dėl to, kad keliau­ tojas negalėjo įvažiuoti į Baltarusiją. „Tranzitinę Baltarusijos vizą buvau gavęs dar prieš me­ tus, nes jos reikėjo važinėjant į Maskvą. Ji galiojo, viskas buvo gerai, tačiau Baltarusijos pareigūnams užkliuvo, kaip jie patys pasakė, per daug antspaudų (mat esu važiavęs jau ne kartą). Taigi jie draugiškai pasiūlė grįžti į Vilnių kitos vizos. Tačiau grįžti aš nemėgstu, tai – blogas ženklas. Jei važiuoju, tai tik pirmyn, nesigręžioju atgal, todėl vizos negrįžau, o Minską nutariau aplankyti vėliau“, – pasakoja Vitoldas. Pasikeitus planams, jau pačioje kelionės pra­ džio­­je teko kirsti Lietuvos–Lenkijos sieną ties Lazdijais ir pasukti į Augustavo pusę, o iš ten – į Kijevą. Ukrainiečių muitininkai, ant automo­ bilio stiklo pamatę maršruto „Ex Soviet Union 2009“ žemėlapį, nusišypsojo ir palinkėjo gero kelio. Tiesa, pačiame Kijeve viskas nesiklojo taip ži­ sklandžiai, kaip norėtųsi. Visų pirma, mil­ niškos transporto spūstys. O visų antra, cent­ rinio pašto darbuotojos nebuvo nusiteikusios labai draugiškai ir uždėti antspaudą kelionės knygoje... atsisakė. Tepratarė: „Mums nepri­ klau­so.“ Nepriklauso, tai nepriklauso, bet iš­ vyk­ti be simbolinio antspaudo būtų buvę la­ bai apmaudu. Taigi Vitoldas nenuleido rankų, nuėjo pas vadovybę, iš naujo papasakojo visą istoriją ir galiausiai antspaudą gavo! Toliau kelionė vyko sklandžiau – per Ukrainą važiuoti nebuvo labai brangu. Beje, šioje šalyje keliautoją net du kartus stabdė policininkai, tačiau, paaiškinus, koks kelionės tikslas, iškart paleisdavo.


Į T E M Ą

PADNIESTRĖS RESPUBLIKOJE – SAVOS TAISYKLĖS „Tai vienas didžiausių mano kelionės atra­ mų – sako Vitoldas. – Keistas jausmas. di­ Staiga įvažiuoji į niekam nežinomą valstybę valstybėje*. Padniestrės respublika turi savo policiją su rusiškomis uniformomis, savo ša­ lies sienas, kariuomenę. Teko atlikti keletą formalumų, susimokėti už leidimus. Ir tiek vis­ ko dėl menko 28 km ruožo! Nuvažiuoji tuos kilometrus ir gali visus popierius išmesti. Toks įspūdis, kad būrys uniformuotų įkūrė savo respubliką“, – šypsosi keliautojas. Beje, Padniestrėje viskas tuo nesibaigė – teko susimokėti ir 10 dolerių baudą už tai, kad... miške viršijo greitį. Dar šioje atskiroje respublikoje keliautojui įs­ tri­go tai, kad pareigūnai labai stebėjosi pačiu maršrutu, ypač tuo, kad vykstama į Tbilisį. „Atrodė, jie buvo daugiau nei įsitikinę, kad vos kirtus Gruzijos sieną mane iškart nušaus...“ – kelionės įspūdžius su šypsena prisimena ­­V. Milius. *Padniestrė – nepripažinta valstybė, oficialiai laikoma Moldovos dalimi prie Ukrainos sienos. Sostinė – Tiraspolis. Nors šalis laikoma Moldo­ vos dalimi, yra paskelbusi Padniestrės Molda­ vijos Respublikos nepriklausomybę.

GRUZIJA: PRAŠOM PRIE STALO! Gruzijos sostinėje keliautoją irgi kelis kartus pasivijo ir sustabdė policija. Kaip vėliau pa­aiš­ kėjo, dėl Lietuvos vėliavos. Įtardami, jog auto­ mobiliu važiuoja Gruzijos opozicijos narys, policininkai norėdavo tiesiog įsitikinti, kad vairuotojas „nepavojingas“. Gorio miestas irgi paliko įspūdį. O būtent tuo, kad ten neregėtai garbinamas Stalinas: daug paminklų šio asmens garbei, yra muziejus. Dar į akį krito daugybė apleistų gamyklų – tiesiog ištisi kvadratiniai kilometrai niekam nereikalingų griuvėsių. Šiame mieste teko įstrigti į spūstis – jas sudarė patys gruzinai, masiškai šventę antrąją stačiatikių Velykų dieną, kuri šiek tiek primena mūsų Vėlines. Gruzinai tiesiog plūdo į kapus, bendravo su protėvių vėlėmis, užsigerdami stipriaisiais gėrimais. O degalinėje keliautojas iš Lietuvos kaipmat buvo pakviestas prie vaišių stalo ir primygti­

nai kviečiamas išgerti! „Atsisakyti pavyko, nors buvo nelengva, – prisimena Vitoldas. – Beje, gavau lauknešėlį – keturi degalinėje dirbę gerokai įsilinksminę gruzinai kelionei įdėjo po margutį.“ Na, o koks gi eismas temperamentingoje Gruzi­joje? „Tokio eismo nemačiau niekur. Visi laksto akivaizdžiai išgėrę! O kur dar tradicinė gruzinų samprata apie vairavimą... Turbūt prisi­ menate tą anekdotą, kad tikri džigitai važiuoja degant raudonam šviesoforo signalui. Taigi, reikia šiek tiek laiko, norint perprasti jų vaira­ vimo ypatumus. Kita vertus, jie nenuspėjami kelyje, tačiau nepikti. Jei vienas kitam „užkiša“ automobilį, niekas nepuola mokyti važiuoti“, – pasakoja V. Milius. Įdomu, kad kelių policija Gruzijoje vairuotojų nesivejoja, sustabdžiusi tik pakalbina ir do­ku­ mentų neprašo, nebaudžia... Techninės ap­žiū­ ros? „Kas tai?“ – paklaustų gruzinas. Ten tiesiog nėra tokių dalykų: jei automobilis važiuoja, va­ dinasi, viskas gerai. O kad lempos išdaužytos ar trūksta bamperio, – tai juk niekis...

KELIONĖ TĘSIASI SU NUOTYKIAIS Armėnijoje kelių kultūra – visiškas Gruzijos kont­rastas. Armėnai rodo posūkius ir netgi ragina prisisegti saugos diržus! Be to, pakeliui į Jerevaną buvo matyti beveik vien tik rusiški automobiliai. „Atrodė, kad keliauji per Rusiją prieš kokį dešimtmetį“, – sako V. Milius. Pakeliui į Azerbaidžano sostinę Baku Vitoldas įveikė 60 km Armėnijos teritorijoje ir dar apie 500 km Azerbaidžane. Iš anksto buvo įspėtas, kad pasienyje turės nemalonumų, nes at­ vyksta iš Armėnijos pusės (giliai įsišaknijęs konfliktas dėl Kalnų Karabacho...). Taip ir nuti­ ko. Vos tik ginkluoti Ažerbaidžano kareiviai pamatė Armėnijos vizą lietuvio pase, tuojau nusivedė pas vadovybę pasiaiškinti, kodėl vyko į kaimyninę šalį, ką ten veikė ir pan. Kariai neatrodė labai draugiški... Be to, jaunoji karta jau nelabai kalba rusiškai, sunkiai bendrauja ir angliškai. Todėl susitarti nebuvo lengva.

Turk­mėnijoje – prezidento Gurbanguly Berdy­ muchamedovo kultas: toks vaizdas, kad be jo žinios net lapas nuo medžio nenukrinta.

AKMENIMIS UŽVERSTI KELIAI... Keliaujant per Tadžikiją ir Kirgiziją tapo aišku, kad žemėlapiuose pažymėti keliai ne visuo­ met yra pravažiuojami automobiliu. Tai ypač taikytina Kirgizijos pasieniui. Sunkumai prasidėjo jau bandant kirsti sieną – paaiškėjo, jog teisę ją pervažiuoti turi tik kirgizai. Po ilgų derybų, užtrukusių 4 valandas (ir dovanų), pasienietis Vitoldą vis dėlto praleido. Tačiau tai – dar ne viskas. „Paskui teko dardėti akmenimis užvirtusiais arba net užpustytais kalnų keliais: sustoji, nusirenki akmenis, ir to­ liau tęsi kelionę. Tokiu atveju greitis paprastai būna 20–30 km/val. Iš viso per dieną var­ giai pavyksta įveikti 300 km, kai normaliomis sąlygomis nuvažiuodavau 1 000 km. Taigi į Kirgiziją geriau traukti per Uzbekiją, iš kitos pusės“, – sako V. Milius.

PAKELIUI Į MASKVĄ Vitoldą kiti keliautojai buvo įspėję apie ga­ limus pavojus prie Čeliabinsko, kadaise gar­ sė­jusio savo traktorių gamykla. Kolegos jam patarė nevažiuoti naktį pro Čeliabinską dėl galimų pavojų keliuose – naktį ten karaliauja reketininkai. Šį miestą pavyko sėkmingai įveikti, tačiau ties Kazachijos–Rusijos siena laukė ne pačios maloniausios staigmenos... Keliautojas galėjo netekti automobilio, nes įriedant į Kazachiją muitininkai buvo neteisin­ gai užpildę jo dokumentus. Laimei, viskas baigėsi gerai.

Tačiau Baku keliautoją maloniai nustebino – miestas dvelkia naujumu ir prabanga, ap­švies­ tas kiekvienas miesto kampelis.

Kelionė į Maskvą neprailgo. Vitoldas džiaugėsi, kad buvę gerokai linksmiau važiuoti nei kalnų keliais. Rusijos sostinėje V. Milius ilgai neužtruko. Davęs interviu žurnalui „Auto Re­ viu“ jis suskubo prieš gegužės 9-ąją leistis į kelionę per Sankt Peterburgą namų link. Startavęs ankstų balandžio 15-osios rytą, gegužės 9-ąją keliautojas sėkmingai pasiekė Vilnių.

Ties Turkmėnijos siena teko praleisti net 6 va­landas... Prireikė sutvarkyti daugybę for­ma­ lu­­mų, gauti apie 40 dokumentų. O pačioje

Ir, aišku, reikia paminėti, kad 1989-ųjų laidos automobilis VAZ be priekaištų atlaikė sunkią kelionę!

Aktualijos

27


Į T E M Ą

„Danushis Chemicals“ direktorius Dainius Danušis

TINKAMAS LANGŲ APIPLOVIMO SKYSTIS ŽIEMAI Artėjanti žiema ir šaltų orų sukeliamos problemos verčia iš anksto pasirūpinti automobiliu. Langų plovimo skysčio pakeitimas į žieminį – ne naujiena, tačiau vairuotojams vis dar suke­ lianti daugybę klausimų procedūra. Apie tai, kokį skystį rinktis ir kokios jo savybės naudin­ giausios vairuojant žiemą, kalbamės su automobilių priežiūros profesionalu, įmonės „Da­ nushis Chemicals“ direktoriumi Dainiumi Danušiu.

IŠ KO GAMINAMAS LANGŲ SKYSTIS? Iš pirmojo žvilgsnio, automobilių stiklų plo­ viklis gali pasirodyti niekuo neišsiskiriančiu plovikliu, tačiau taip nėra. Pagal gamyboje naudojamas žaliavas automobilių stiklų plo­ vikliai skirstomi į keturias grupes: –– –– –– ––

etanolio pagrindu pagaminti plovikliai; etanolio/metanolio mišiniai; metanolio; aukštutinių alkoholio frakcijų.

Šias keturias grupes galima būtų skirstyti dar ir į pogrupius, atsižvelgiant į alkoholių švarumo laipsnį bei naudojamų priedų kokybę. Etanolio pagrindu pagaminti produktai yra patys brangiausi, etanolio/metanolio mi­ ši­­niai yra šiek tiek pigesni ir dėl to, kad jų su­ dėtyje esantys alkoholiai turi skirtingas viri­ mo temperatūras, pasižymi geresnėmis „priešužšalinėmis“ savybėmis. Vien tik metano­ lio pagrindu pagaminti skysčiai pasižymi tuo, kad gali būti visiškai bekvapiai, nes metano­

28

Aktualijos

lis kaip medžiaga yra bekvapis, tačiau tokių produktų pardavimas yra ribojamas ir jų pa­ kuotės ženklinamos kaukolės ženklu. Iš aukš­ tu­ tinių alkoholių frakcijos, dar vadinamos head and tails („galvos ir uodegos“), pagaminti plovikliai pasižymi aitriu alkoholio kvapu, kuris dažnam asocijuojasi su „naminukės“ kvapu, tokių ploviklių reikėtų vengti, nes jie dirgina kvėpavimo takus ir žmogaus nervų sistemą.

IR DAR APIE PRIEDUS... Plovikliuose naudojamos pagalbinės me­džia­ gos yra labai svarbios. Dažnas vairuotojas yra pastebėjęs, jog vos prasidėjus lietui, priekinis stiklas prabraukus valytuvams tampa dėmėtas – taip atsitinka dėl to, kad lietaus vanduo nespėja greitai sudrėkinti stiklo paviršiaus. Kokybiški plovikliai, pavyzdžiui, DAC, savo sudėtyje turi specialių medžiagų, kurios pade­ da greitai sudrėkinti stiklo paviršių ir sumažinti teršalų įtempimus, todėl teršalai nuo stiklo yra lengvai nuplaunami. Patikrinti, ar ploviklyje

yra drėkinančių medžiagų, nėra sunku: iš ryto (vasaros metu) užpurkšto ploviklio skysčio lašelis ant stiklo turi pradėti skleistis ir jungtis su kitais ploviklio lašeliais, taip sudrėkindamas visą paviršių.

APIE NAUDOJIMĄ Vairuotojui pravartu žinoti, kaip teisingai nau­ doti stiklų ploviklį, nes netinkamai naudoja­ mas net ir geriausias ploviklis gali nepateisinti lūkesčių. Atminkite, stiklų ploviklis nėra ledo tirpiklis purkšti jį galima tik tada, kai stiklas yra visiškai atšilęs, todėl esant prastoms oro sąlygoms (šlapdribai, sningant) nukreipkite šilto oro srautą priekinio stiklo link, taip jūs pakelsite temperatūrą stiklo paviršiuje ir neleisite plo­ vikliui užšalti. Važiuojant dideliu greičiu, prie­ kinio stiklo paviršius yra greičiau atšaldomas, todėl esant žemai oro temperatūrai ir nepa­ kankamam stiklo šildymui jo paviršius taip pat gali apšerkšnoti (vairuotojai šį reiškinį va­di­na


Į T E M Ą

„traukia plėvelę“. Taip atsitinka, dėl to, kad nuo stiklo pirmiausia išgaruoja alkoholis, o likusi plona vandens plėvelė užšąla. Kita šerkšno priežastimi gali būti susidėvėję stiklo valytu­ vai, kurie nebegali nusausinti stiklo ir palieka ploną vandens plėvelę, kuri ir užšąla. Valytuvus reikėtų keisti naujais maždaug kas 6 mėnesius, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo.

KUO PASIŽYMI KOKYBIŠKI STIKLŲ PLOVIKLIAI? Kokybiškas ploviklis niekada ant stiklo nepa­ liks riebalų pėdsakų. Gatvės aplinka yra pakan­ kamai užteršta. Kuro, alyvos, išmetamųjų dujų likučiai nusėda ant stiklo, visa tai blogina matomumą, o vairuotojas didžiąją dalį vaira­ vimui reikalingos informacijos gauna būtent per stiklą. Teršalai, esantys ant stiklo, sklaido šviesą, sukelia šviesos atspindžius, vargina akis ir blaško vairuotojo dėmesį. Reikėtų vengti ploviklių, kurie ant stiklo palieka riebalinę plė­ velę, kurios „kaltininkas“ yra glikolis, aptinka­ mas pigių ploviklių sudėtyje. Glikolis neišga­ ruoja, o su kiekvienu purkštelėjimu kaupiasi ant stiklo ir blogina matomumą. Glikolis taip pat gadina valytuvų gumas, dažytus paviršius ir automobilio žibintų stiklus. DAC ploviklių sudėtyje nėra glikolių, vietoj jų nauojamos specialios, stiklams pritaikytos medžiagos, kurios minkština valytuvų gumeles, pagerina matomumą. Tai nėra mums visiems įprastas glicerinas, šių ploviklių gamybai naudojami

DAC LANGŲ SKYSTIS -20OC 4L – – – –

Apsaugo nuo kalkėjimo; Tinka vėduokliniams purkštukams; Puikiai valo kelio nešvarumus; Minkština valytuvų gumeles.

IC Kodas: DAC LANGU SKYSTIS ­20 4L

specialūs glicerino turintys priedai, kurie ant stiklo nepalieka valymo pėdsakų.

AR STIKLŲ PLOVIKLIS GALI SUGESTI? Žieminiai stiklų plovikliai dažniausiai būna il­ go galiojimo termino, nes jų sudėtyje esantis alkoholis veikia kaip konservantas. Vasarinių stiklų ploviklių sudėtyje dažniausiai būna ne­ didelis kiekis alkoholio, todėl jie gali sugesti (surūgti), jei yra pagaminti nekokybiškai. Kai kurie vairuotojai į langų apiplovimo bakelį pildavo indų ploviklį. Ar tai efektyvu? Indų ploviklis yra geras pagalbininkas virtu­ vėje, tačiau ne automobilyje. Kelio teršalai yra kitos cheminės sudėties, nei maisto likučiai lėkštėje, likę po jūsų vakarienės, ir nuvalomi sunkiau, todėl automobiliui patariame rinktis kokybiškus automobilių stiklų ploviklius.

Į KĄ ATKREIPTI DĖMESĮ, NORINT IŠSIRINKTI KOKYBIŠKĄ STIKLŲ PLOVIKLĮ Kokybišką skystį stiklams plauti nėra lengva išsirinkti, tačiau reikėtų atsiminti kelius pagrin­ dinius dalykus: – Ploviklį pirkite specializuotose parduotuvėse, kur gausite kvalifikuotą aptarnavimą. – Pirkdami turguje ar prekybos centruose, veikiau susigundysite įsigyti pigų, bet ne vi­ sada kokybišką ploviklį.

DAC LAIMO KVAPO LANGŲ SKYSTIS -25OC 4L

– – – – –

Maksimali apsauga nuo kristalizacijos; Apsaugo nuo kalkėjimo; Tinka vėduokliniams purkštukams; Puikiai valo kelio nešvarumus; Minkština valytuvų gumeles.

IC Kodas: DAC LANGU SKYSTIS ­25 4L

4MAX POPULIARIAUSIAS LANGŲ SKYSTIS – Kristalizacijos temperatūra ­20 laipsnių. IC Kodas 4l: L1201­00­0002EE IC Kodas 5l: L1201­00­0001EE

– Rinkitės žinomus prekinius ženklus, venkite tokių užrašų kaip made in eu ir pan. – Apžiūrėkite bakelį, kokia ir kaip užklijuota etiketė, ar etiketėje aiškiai nurodytas gamin­ tojas. Atminkite, geras gamintojas netaupys etiketės sąskaita, jei produktas pilstomas gamykloje, jo indelio kakliukas po kamšteliu bus su apsaugine folija. Jei pastebėsite, jog kamštelio briaunos „nutarkuotos“, tai ženklas, kad kamštis buvo užsuktas naudo­ jant rankinį elektrinį suktuvą. Nepatingėkite apversti bakelio, jei ploviklis pagamin­ tas naudojant vandenį iš čiaupo, bakelio apačioje pamatysite nuosėdų, nepirkite tokio ploviklio, nes jis laikui bėgant užkimš plovimo sistemą. Ir atminkite, geras plo­ viklis nebus pats pigiausias lentynoje.

DAC stiklų ploviklis yra skirtas vidutines, aukš­ tas pajamas turinčiam pirkėjui, kuris verti­ na kokybę. DAC stiklų plovikliai gaminami iš aukščiausios kokybės alkoholio, gamybos metu naudojamas ypač gerai išvalytas van­ duo, kiekvienos ploviklio partijos kokybė yra griežtai tikrinama. Ploviklyje esantys specialūs priedai garantuoja gerą matomumą bet kokio­ mis oro sąlygomis, visos ploviklyje naudo­ jamos medžiagos yra biologiškai skaidžios. Rinkitės DAC, nes DAC myli automobilį.

DAC LANGŲ SKYSTIS -20OC 20L – 20l bakelis ­ turintiems didesnį tautomobilių parką; – Apsaugo nuo kalkėjimo; – Tinka vėduokliniams purkštukams; – Puikiai valo kelio nešvarumus; – Minkština valytuvų gumeles. IC Kodas: DAC LANGU SKYSTIS ­20 20L

BEKVAPIS ŽIEMINIS LANGŲ SKYSTIS SU METANOLIU -25OC 5L – Skirtas tik profesionaliam naudojimui, tiekiamas tik pagal individualius užsakymus. IC Kodas: LANGU SKYS­25 METANOL 5L

Aktualijos

29


Į T E M Ą

UA B „ I n t e r C a r s L i e t u v a “ S u n k v e ž i m i ų d a l i ų s k y r i u s

KABINOS PAKABA

1 pav. Kabinos pakaba: priekinė ant guminių pagalvių (3), galinė – ant hidraulinių amortizatorių (2) ir guminių pagalvių (1)

Sunkvežimio kabinos pakaba turi įtakos vairavimo saugu­ mui bei vairuotojo darbo komfortui. Dėl šių priežasčių ka­bi­ nų pakabų konstrukcijos tampa vis sudėtingesnės. RYSZARDAS POLITAS Automobilio virpesiai slopinami įvairiais eta­ pais: pradedant ratų pakabos ir elastinio pava­ ros mechanizmo tvirtinimu, baigiant kabinos ir vairuotojo sėdynės amortizavimu. Pagrindinė kabinos pakabos funkcija – vairuotojo apsau­ ga nuo kenksmingų transporto priemonės virpesių. Nervų sistema, vestibuliarinis apara­ tas bei žmogaus raumenys reaguoja į tam tik­ro dažnio virpesius. Kai dažnis yra iki 2 Hz, žmogaus kūnas elgiasi kaip vientisa masė. Tačiau 3–4 Hz dažniai sužadina stiprius pilvo ertmės organų virpesius, o 7–8 Hz dažnio virpesiai sukelia krūtinės ląstos rezonansą. Dėl ilgalaikio virpesių poveikio žmogaus kūnui išryškėja vibracinis sindromas. Tai – profesinė vairuotojų liga.

Kabinos pakabos konstrukcija priklauso nuo transporto priemonės paskirties – su­ dė­ tin­ giausios konstrukcijos rengiamos tolimojo susisiekimo transporto priemonėse. Vertika­ liems virpesiams slopinti naudojami guminiai elementai, spyruoklės, hidrauliniai amortiza­ toriai, kreipiamosios kolonos (amortizatorius spyruoklės viduje) arba pneumatiniai modu­ liai, turintys slopinimo jėgos reguliavimo sistemą. Skersinius kabinos poslinkius stabdo stabilizatorių traukės, reaktyvinės traukės bei horizontaliai tvirtinami amortizatoriai. Kai ku­ rių kabinų pakabos konstrukcijos prime­ na naudojamas lengvųjų automobilių ratų paka­bose.

Neatlieka jokios funkcijos, tinka standartiniam moduliui

2 pav. Kabinos pakaba: priekinė ant spyruoklių (3), amortizatorių (4) su pasukama trauke (5), galinė – ant kreipiamųjų kolonų (2) su reaktyvine trauke (1)

1

1 5 2 3 4

Nuorinimas

Oro padavimas

3 pav. CALM moduliai gali būti naudojami su dviem jungtimis (oro tiekimas, nuorinimas, be funkcijos) arba su trimis jungtimis (oro tiekimas, nuorinimas, jungtis standartiniam moduliui)

30

Aktualijos

5

4 pav. Vairuotojo kabinos pneumatinė pakaba mo­ delyje MAN TGA Žymėjimai: 1 – galinis kabinos tvirtinimas 2 – deformuojami elementai, esant žymiam poslinkiui atgal 3 – kabinos lygio daviklis 4 – amortizuojantis mazgas: pneumatinė spyruoklė, virpesių slopintuvas 5 – pasukamas kabinos tvirtinimas prie pakabos


Į T E M Ą

SPYRUOKLĖ AR ORAS? Kabina prie rėmo tvirtinama keturiuose taš­ kuo­se. Paprastų konstrukcijų priekyje naudo­ ja­ mi guminiai arba guminiai ir metaliniai sujun­gimai, o gale – spyruoklės ir hidrauliniai amortizatoriai. Kai kada spyruoklės ir amortiza­ toriai dedami visose keturiuose taškuose. Tačiau dažniausiai kreipiamąsias kolonas su­ daro amortizatoriai, sumontuoti spyruoklių vi­ duje. Jų konstrukcija yra panaši į „McPherson“ kolonų, naudojamą lengvųjų automobilių pakabose, sandarą. Kadangi šie moduliai yra pigūs ir lengvai montuojami, jie dažnai nau­ dojami statybinėse ir komercinėse transporto priemonėse. Pagrindinis jų trūkumas – nuo­ latinis slopinimas. Ši charakteristika nuro­do kom­forto ir „kietumo“ santykį bei įvertina ti­ pi­­­ nes kelio sąlygas. Kabinų pakabose taip pat naudojamos stabilizatorių ir reaktyvinės traukės bei horizontalūs amortizatoriai, ribo­ jantys skersinius kabinos pasvirimus. Tolimojo susisiekimo transporto priemonėse naudo­

jami pneumatiniai moduliai su vožtuvais, reguliuojančiais slopinimo jėgas. Vožtuvų dar­ bas priklauso nuo kėbulo svyravimų. Modulį sudaro hidraulinis amortizatorius ir kintamo slėgio pneumatinė kamera. Mechaniškai regu­ liuojamas pneumatinės kameros vožtuvas reguliuoja oro kiekį pagal kabinos padėtį. Vienas tokių pavyzdžių – tai sistema CALM (angl. Cabin Air Leveling Module), sukurta bendradarbiaujant firmoms „ZF“ ir WABCO. Atskirose jos kabinos pakabos pagalvėse oro slėgį reguliuoja vožtuvai. Vožtuvus valdo nuo įvairių jėgų išsidėstymo priklausantys dinamo­ metriniai davikliai. CALM sistemos daviklis yra integruotas oro pagalvėje, todėl jis nejautrus išoriniams veiksniams, pavyzdžiui, dulkėms. CALM sistema yra naudojama MAN firmos transporto priemonėse, taip pat statybinėje technikoje. Yra sukurta įvairių modulių konfi­ gūracijų. Pasitaiko variantų su dviem standar­ tiniais oro moduliais ir dviem CALM moduliais arba su vienu standartiniu moduliu ir trimis CALM moduliais. Jei kameroje nėra slėgio,

keičiant CALM modulius negalima judinti oro pagalvės, nes modulio ilgis atitinka pradinės padėties ilgį. Pakaba, naudojanti pneumatin­ ius modulius, slopina vertikalius virpesius ir tuo pat metu apsaugo kabiną nuo svyravimo. Dar vienas šios sistemos privalumas – joje nėra elektroninių elementų. Panašu į tai, kad naujų kartų transporto priemonių pakabų virpesius slopinantys el­ ementai turės tiktai kintamas charakteristikas. Tai taikytina tiek kabinų pakaboms, tiek trans­ porto priemonių ratų pakaboms. Šiuo metu siekiama, kad vairuotoją veikiančių virpesių ly­ gis neviršytų 2 Hz, nepriklausomai nuo trans­ porto priemonės krovinio sukeliamos apkro­ vos ir kelio paviršiaus kokybės. Autorius dėkoja ponams Grzegorzowi Fe­do­rowiczowi iš firmos „ZF“ ir Piotrowi Filipiukowi iš „Inter Cars“ už suteiktas kon­sultacijas rengiant šį straipsnį.

1 2 1 2 3

2 5 pav. Keturių taškų kabinos tvirtinimas Žymėjimai: 1 – kabinos pagrindas 2 – amortizuojantis modulis 3 – transporto priemonės rėmas

3 4

6 pav. Kreipiamoji kolona – hidraulio amortizatorius spyruoklės viduje Žymėjimai: 1 – riebokšlis 2 – strypas 3 – stūmoklio vožtuvas 4 – spyruoklė 5 – apatinis vožtuvas

5

1

1

2 3

8 pav. Pakabos modulis, sudarytas iš hidraulinio amortizatoriaus ir pneumatinės spyruoklės Žymėjimai:

4

10 pav. Važiuoklės generuojami virpesiai yra slopinami: padangomis (3), ratų pakaba (2) ir kabinos pakabos mechanizmu (1)

7 pav. PCALM (angl. Cabin Air Leveling Module) sistemos modulis, sudarytas iš amortizatoriaus ir pneumatinės spyruoklės su reguliuojančiuoju vožtuvu

1 – riebokšlis 2 – strypas 3 – stūmoklio vožtuvas 4 – apatinis vožtuvas

2 9 pav. CALM modulyje vožtuvas (2) yra sumontuotas oro pagalvės viduje (1)

11 pav. Europietiškų transporto priemonių kabinų amortizatorius, skirtus pirmajam montavimui, gamina firmos „ZF“ ir „Monroe“

Aktualijos

31


AU TO S E R V I S U I

UA B „ I n t e r C a r s L i e t u v a “ Į r a n g o s s k y r i u s

NOVATORIŠKAS SPRENDIMAS JŪSŲ AUTOSERVISUI FORTEMIX SURENKAMOS GRINDŲ DANGOS SISTEMOS „FORTELOCK“

Viena iš bendrovės FORTEMIX grindų sistemų yra „Fortelock“. Ją suda­ ro tarpusavyje sujungtos 100 % PVC plokštės, tinkančios kloti tiek ant seno, tiek ant naujo pagrindo. „Fortelock“ sistema skirta sukurti grindų sluoksniui, galinčiam atlaikyti didelį svorį, yra atspari smūgiams ir trinčiai. „Forte­lock“ sistemas labai lengva surinkti, šiam darbui atlikti pakanka gu­ minio plaktuko ir peilio. Daugeliu atvejų nereikia net papildomai paruošti pagrindo, t. y. pilti žvyro sluoksnio, klijuoti plokščių ir pan. „Fortelock“ grindys gali būti klojamos tiek ant naujo, tiek ir ant seno paviršiaus.

ropos Sąjungos EN 14014 normatyvą, gamintojas suteikia joms 12 metų garan­tiją nuo susidėvėjimo.

Šios grindys atsparios nusidėvėjimui, chemijai ir išlieka stabilios. Dėl 7 mm storio „Fortelock“ plokštės atlaiko pasikartojantį spaudimą, smūgius. Taip pat jos mažina vibraciją ir žingsnių keliamą triukšmą. Plokštės puikiai sulaiko šilumą, todėl judėti ir stovėti ant jų yra daug maloniau nei ant betono, keraminių plytelių ar pan.

„FORTELOCK“ sistemos privalumai:

Gausi plokščių spalvų paletė – spalvų gama leidžia pasireikšti fantazijai ir sukurti nepa­kartojamas grindis. „Fortelock“ plokščių kokybė atitinka Eu­

Neseniai FORTEMIX pasiūlė plokštes, pagamintas iš perdirbtų 100 % PVC medžiagų (angl. Recycling). Toks žingsnis sumažino kainą ir leido išsaugoti nepriekaištingą kokybę. „Recykling“ plokštės skirtos dideliems krūviams (transportui iki 40 tonų), todėl yra puikiai pritaikytos pramoni­ niam naudojimui. Jos būna juodos arba pilkos spalvos, su išspaustu „Dia­ ment“ raštu. –– –– –– –– –– –– ––

Paprasta surinkti; Sistema nepriklauso nuo pagrindo; Lengva išrinkti ir perkelti; Neslidus „Fortelock“ paviršius; Sistema stabili ir ilgaamžė, esant sunkioms darbo sąlygoms; Atspari mechaniniams pažeidimams, tepalams ir chemijai; Kvėpuojančios grindys – AIR-FLOW sistema saugo nuo drėgmės.

PUIKUS SPRENDIMAS AUTOSERVISAMS – BIOKURO ŠILDYTUVAS Aukštos klasės šildytuvas skirtas autoservi­so dirbtuvėms, pramoniniams sandėliams, gara­žams ir kitoms patalpoms šildyti, kurio­se nėra centralizuotos šildymo sistemos. Šildytuve yra naudojamas biokuras. Įrenginys gali apšildyti iki 700 m3 patalpas. Šildytuvo privalumai: –– –– –– ––

32

Aktualijos

Tolygus galingumo reguliavimas; Garsinė signalizacija; Naujoviškas kuro siurblys; Pagerinta automatika.


AU TO S E R V I S U I

Charakteristikos: –– –– –– ––

–– –– ––

–– –– –– –– ––

Modelinis šildymo galingumas; Integruotas valdymo mikroprocesorius; Tolygus galingumo reguliavimas 17–33 kW; LED diodai, signalizuojantys darbo arba tam tikrus galimus šildytuvo gedimus, – gar­sinė signalizacija; Tvirtas ir saugus korpusas, dažytas milte­li­ niu būdu Degimo kamera, pagaminta iš nerūdijančio plieno; Ventiliatorius išsijungia, kai temperatūra nukrinta žemiau 40 °C (įmontuotas valdy­ mo termostatas); Termostatinė siurblio priežiūra ; Rankinis uždegimas; Šilto oro pūstuvas įrenginio priekyje; 100 % švari šiluma, pastovi pūtimo tem­pe­ ratūra 50–70 ºC; Šiluminis spinduliavimas visomis kryptimis.

Modelis

Galia (kW)

Sąnaudos Oro Talpa srautas (l) (l/h) (m³/h)

Energijos Matmenys suvartojimas Ilgis x plotis (A) x aukštis

Svoris

SMH 33

17–33

1,7–3,3

0,8

86 kg

1 000

50

54x85x137 cm

Taikymas: Dirbtuvių, salių, patalpų, sandėlių šildymas ir ap­sauga nuo užšalimo.

AKUMULIATORIŲ IR ELEKTRINĖS SISTEMOS PATIKROS ĮRENGINYS MIDTRONICS MDX 655“ IR „MIDTRONICS MDX 655P“ SU SPAUSDINTUVU Techninės charakteristikos: –– Akumuliatoriai 6 V ir 12 V; –– Tikrina 12 V/ 24 V sistemos starterius ir gene­­ratorius, be apkrovos ir su apkrova; –– Testuoja akumuliatorius: standartinius, AGM, GEL; –– Testuojami akumuliatoriai nuo 100 iki 2 000 CCA arba 100-900 EN;

MDX-655 (be spausdintuvo)

–– Nustato blogą celę; –– Jame įrengta atvirkščio poliariškumo ap­­­sauga; –– Įtaisytas voltmetras; MDX-655 (be spausdintuvo)

MDX-655P (su spausdintuvu)

„Midtronics MDX 655 (P)“ yra akumuliatorių ir elektros sistemos diagnostikos įrenginys, skir­ tas profesionalams. Tai – aukščiausios kokybės ir geriausias tokio tipo įrenginys rinkoje. „Midtronics MDX 655 (P)“ tikrina visų tipų aku­ muliatorius, starterius ir krovimo įtampas. Jam būdingas platus taikymo profilis: nuo lengvo­ jo automobilio iki sunkvežimio.

–– Testavimas pagal įvairius baterijų standar­ tus (CCA, DIN, EN, IEC, SAE); –– Patikra atliekama neapkrovus akumuliatoriaus.

AKUMULIATORIŲ IR ELEKTRINĖS SISTEMOS PATIKROS ĮRENGINYS „MIDTRONICS MDX 335P“ Akumuliatoriaus ir elektros sistemos testeris tikrina standartinius AGM ir gelio 12 voltų akumuliatorius, lengvųjų automobilių bei lengvųjų sunkvežimių 12 voltų starterio ir krovimo sistemas.

Prietaisas testo rezultatus parodo po kelių se­ kun­­džių, o integruotu spausdintuvu galima šiuos rezultatus atsispausdinti. Naudojantis papildomomis funkcijomis ga­­­lima: –– Testuoti akumuliatorius, įvertintus CCA nuo 100 iki 900; –– Aptikti blogas sekcijas; –– Apsisaugoti nuo atvirkštinio poliškumo; –– Testuoti išsikrovusius akumuliatorius; –– Testavimas pagal įvairius baterijų standar­ tus (CCA, SAE, DIN, EN, IEC); –– Įrenginyje įdiegta lietuvių, rusų, lenkų ir anglų kalba.

Aktualijos

33


AU TO S E R V I S U I

AKUMULIATORIAUS TESTO REZULTATAI Geras akum.

Akumuliatorius tinkamas naudoti.

Įkraukite akum.

Įkraukite akumuliatorių ir toliau jį naudokite.

Įkrauti, testuoti

Visiškai įkraukite akumuliatorių ir testuokite iš naujo. Jei ĮKRAUT, TESTUOT. Visiškai įkrovus parodomas dar kartą, pakeiskite akumuliatorių.

Keisti akum.

Pranešimas KEISTI AKUM. gali būti rodomas ir dėl blogo akumuliatoriaus, ir dėl prastai sujungtų laidų. Atjunkite akumuliatoriaus kabelius, dar kartą atlikite akumuliato­ riaus testą.

Bloga celė, keisti

Pakeiskite akumuliatorių.

MDX-655(P)

GLAUSTOS INFORMACIJOS KORTELĖ

STARTERIO SISTEMOS TESTAS

Veikimas

Atlikus testą „Transporto priemonėje“, ekrane bus rodomi akumulia­ toriaus testo rezultatai ir pranešimas PASPAUSKITE ENTER, JEI NORITE ATLIKTI STARTERIO TESTĄ.

–– Jei norite slinkti per meniu, spustelėkite RO­DYK­LIŲ mygtukus. –– Norėdami patvirtinti ar tęsti, paspaus­ kite myg­tuką ENTER. –– Norėdami grįžti atgal ar išspausdinti, spaus­kite mygtuką BACK arba PRINT.

Spustelėkite mygtuką (PARINKČIŲ) ME­NU, jei pageidaujate pasirinkti šias fun­k­­cijas:

–– Peržiūr. / Spausd., KOK. PAT. Testas, Atlik­ ti testą, Kalba pasirinkimas, Nustatyti adresą, laiką, da­tą, skaitiklį.

Keisti kalbą

–– Jūs galite pasirinkti norimą kalbą: įeikite į PA­RINK­ČIŲ MENIU ir pasirinkite KALBA.

AKUM. TESTAS

1. Norėdami tęsti starterio testą, paspauskite mygtuką ENTER. 2. Užveskite variklį, kai būsite Informuoti. 3. Testeris rodo starterio sistemos parodymus, paleidimo įtampą ir palei­ dimo laiką mi­li­sekundėmis.

STARTERIO SISTEMOS TESTO REZULTATAI Paleidimas normalus

Starterio įtampa normali, o akumuliatorius visiškai įkrautas.

Žema

Starterio įtampa žema, o akumuliatorius vi­siš­kai įkrautas.

Įkraukite akum.

Starterio įtampa žema, o akumuliatorius išsi­krovęs. Visiškai įkraukite akumuliatorių ir pakartokite starterio sistemos testą.

1. Pasirinkite AKUM. VIETA

–– mašinoje –– ne mašinoje

2. Pasirinkite NAUDOJIMAS

–– automobiliai motociklai –– sunkvežimiai

Keisti akum.

Prieš testuojant paleidimo sistemą, būtina pakeisti akumuliatorių.

3. Pasirinkite AKUM. TIPAS

–– –– –– ––

Neužvesta

Prieš testuojant paleidimo sistemą, būtina pakeisti akumuliatorių.

Suk. netestuotas

Paleista nebuvo.

įprastas AGM spiralinis gelio

4. Pasirinkite AKUM. STANDART.

–– EN, JIS#, DIN, IEC, SAE

5. Pasirinkite AKUM. RIBOS

–– Tai yra skaitinė reikšmė, kuri reiškia no­ mi­­naliąją akumuliatoriaus vertę testavi­ mo metu. –– Spustelėkite mygtukus RODYKLĖ UP / DOWN arba spauskite skaitinius mygtu­ kus, jei norite pasirinkti akumuliatoriaus įkrovimo ribas. –– Jeigu pageidaujate pradėti testą, pas­ pauskite mygtuką ENTER.

KROVIMO SISTEMOS TESTAS Atlikus testą „Transporto priemonėje“ ir paleidimo testą, ekrane bus rodomi akumuliatoriaus testo rezultatai ir pranešimas PASPAUSKITE ENTER, JEI NUSPRENDĖTE ATLIKTI KROVIMO TESTĄ. Norėdami tęsti, pas­ pauskite mygtuką ENTER. Vykdykite nurodymus ekrane: 1. Palaikykite variklio sūkius. 2. Įjunkite tolimųjų šviesų žibintus ir ven­tiliatorių. 3. Palaikykite variklio sūkius įjungę prietaisus. 4. Palaikykite laisvas variklio apsukas ir išjunkite prietaisus. 5. Krovimo sistemos parodymai rodomi pro­cedūros pabaigoje.

KROVIMO SISTEMOS TESTO REZULTATAI

34

Gedimų nėra

Sistema rodo, kad išėjimo srovė normali.

Nėra įtampos

Generatoriaus įtampa neaptikta.

Žema įtampa

Generatoriaus tiekiamos srovės nepakanka maitinti elektriniams sistemos prietaisams ir akumuliatoriui krauti.

Aukšta įtampa

Generatoriaus įtampa viršija normalias ribas.

Per didel. puls.

Aptiktas per didelis kintamosios srovės pul­­sas.

Aktualijos


AU TO S E R V I S U I

SMART ĮKROVIKLIS NUSTATYS BATERIJOS TIPĄ, SUREGULIUOS ĮKROVIMO PROCESĄ PAGAL IŠSIKROVIMO LYGĮ Įkroviklis turi septynių lygių įkrovimo algoritmą, lei­ džiantį akumuliatorius įkrauti iki 100 %. Taip pat įkroviklyje įdiegtas akumuliatorių įkrovimo ly­ gio palaikymo režimas, kuris leidžia nenaudojamą aku­muliatorių neribotą laiką laikyti prijungtą prie įkroviklio. Įkroviklis priklauso IP65 apsaugos klasei, o tai reiškia, jog jis yra apsaugotas nuo purvo ir dulkių. -- Naudojama įtampa 230 V. -- Įtampa (išėjimo): 6 V ir 12 V. -- Įkrovimo srovė: 6 V 2 A, 12 V 4,0 A. -- Akumuliatoriaus talpa: 6 V 1,2 Ah -> 14Ah, 12 V 14 Ah -> 120 Ah. -- Akumuliatoriaus tipas: skystas elektrolitas + AGM + GEL. -- Įkrovimo būdas: impulsinis 7-ių režimų. -- Saugos funkcijos: neteisingas polia­riš­kumas, apsauga nuo trumpojo jungimo. -- IC kodas SMART4.

SMART4 impulsinis akumuliatorių įkroviklis yra skirtas visiems 6 V ir 12 V švino-rūgštiniams akumuliatoriams, t. y. skysto elektrolito, geliniams bei AGM, kurių talpa yra nuo 1,2 Ah iki 120 Ah (palaikymas iki 160 Ah).

Įkroviklis turi septynių lygių įkrovimo algoritmą, lei­ džiantį akumuliatorius įkrauti iki 100 %. Taip pat įkroviklyje įdiegtas akumuliatorių įkrovimo ly­ gio palaikymo režimas, kuris leidžia nenaudojamą akumuliatorių neribotą laiką laikyti prijungtą prie įkroviklio. LED ekranas rodo baterijos įtampą. Paspaudę DIS­PLAY mygtuką vieną kartą, matysite amperų kro­vimo srovę, paspaudę dukart – kiek įkrautas akumuliatorius. Įkroviklis priklauso IP65 apsaugos klasei, o tai reiš­ kia, jog jis yra apsaugotas nuo purvo ir dulkių. –– Naudojama įtampa 230 V. –– Įtampa (išėjimo): 6 V ir 12 V. –– Įkrovimo srovė: 6 V 3,5 A, 12 V 7,0 A. –– Akumuliatoriaus talpa: 6 V 1,2 Ah -> 30 Ah, 12 V 14 Ah -> 220 Ah.

SMART7 impulsinis akumuliatorių įkroviklis yra skirtas visiems 6 V ir 12 V švino-rūgštiniams akumuliatoriams, t. y. skysto elektrolito, geliniams bei AGM, kurių talpa yra nuo 1,2 Ah iki 220 Ah (palaikymas iki 300 Ah).

–– Akumuliatoriaus tipas: standartinis akumuliato­ rius + AGM + GEL. –– Įkrovimo būdas: impulsinis 7-ių režimų. –– Saugos funkcijos: neteisingas poliariškumas, ap­ sauga nuo trumpojo jungimo. –– IC kodas SMART7.

Aktualijos

35


AU TO S E R V I S U I

Co n t i Te c h Po l s ka i n f o r m a c i j a

DIRŽINIS PASKIRSTYMO MECHANIZMAS – KĄ TURI ŽINOTI KIEKVIENAS VAIRUOTOJAS Automobiliuose paskirstymo mechanizmas yra viena svarbiausių pavarų, užtikrinančių ne tik taisyklingą elementų, tiekiančių į variklį kurą bei šalinančių deginius, bet ir stūmoklių – švaistiklių grupės sinchronizaciją su vožtuvų valdymo sistema. Dėl netinkamos sinchroni­ zacijos gali įvykti rimtas ir brangiai atsieisiantis mazgo gedimas. Kad paskirstymo mechaniz­ mas sklandžiai funkcionuotų, visi elementai turi veikti saugiai ir patikimai. Dažniausiai ga­ liai perduoti iš alkūninio veleno į paskirstymo veleną naudojami šie elementai:

Toliau „ContiTech“ ekspertas apibūdina atski­ rus diržu varomo paskirstymo mechanizmo elementus.

1

6 7

2

8 5

9 3

10

–– dantyti diržai;

4

–– grandinės; –– krumpliaračiai. Krumpliaračiai triukšmingai dirba, yra sunkūs ir brangiai pagaminami, todėl, vis plačiau įsi­ ga­lint nuostatai kurti kuo lengvesnes trans­ porto priemones, tai yra nemenkas trūkumas. Dėl trinties tarp krumplių, jiems reikia nuola­ tinio tepimo. Vienas didžiausių krumpliaračių privalumų yra ilgaamžiškumas. Paskirstymo grandinė yra patikima ir ilgaamžė. Kai kurių konstrukcijų varikliuose ji gali sėk­ min­ gai išlaikyti net iki 300–500 tūkstančių kilometrų. Tai reiškia, kad vidutiniam varto­ to­ jui neteks išlaidauti keičiant paskirstymo mechanizmo detales per visą automobilio eksploatacijos laiką. Kita vertus, automobilio gamintojui paskirstymo grandinė daugiau kainuos negu, pavyzdžiui, dantytais diržas. Kompromisinis sprendimas yra dantytasis diržas. Jis pigus, lengvas, tyliai dirba ir jo nereikia tep­ ti. Siekiant padidinti diržų eks­­­­ploatacijos laiką, jų konstrukcija nuolat to­­­bulinama. Paprastai daugumoje šiuolaikinių automobilių yra įtaisytas dantytasis diržas, nors negalima nepastebėti, kad vis plačiau naudojamas grandininio paskirstymo mechanizmas. Paskirstymo mechanizmą sudaro ne tik al­kū­ ni­nis velenas, paskirstymo velenai su krump­ liaračiais ar galią perduodančiais elementais, bet ir visi su mechanizmu susieti papildomi komponentai, kaip antai: –– –– –– –– ––

įtempimo guoliai (įtempikliai); vedantieji guoliai; aušinimo skysčio siurbliai; įpurškimo siurbliai; slydimo kreipiančiosios (grandininiuose pas­­kirstymo mechanizmuose) ir t. t.

Mechanizmą, kuriame yra aukščiau išvardyti ele­ mentai, galima vadinti paskirstymo me­­­­­­chanizmu. Toliau pateikiamas diržinio paskirstymo me­ cha­­nizmo konstrukcijos pavyzdys (1 pav.).

36

Aktualijos

4

1 2 pav. Paskirstymo diržo konstrukcija: 3

2

1 pav. Diržinis paskirstymo mechanizmas (VW Polo 1,4 16V–AUA): 1 – paskirstymo diržas; 2 – alkūninio veleno krumpliaratis; 3 – įtempimo guolis (įtempiklis); 4 – aušinimo skysčio siurblys; 5 – vedantysis guolis; 6 – įsiurbimo vožtuvų veleno krumpliaratis; 7 – išmetimo vožtuvų paskirstymo veleno pavaros diržas; 8 – išmetimo vožtuvų veleno krumpliaratis; 9 – išmetimo vožtuvų paskirstymo veleno pavaros diržo įtempimo guolis (įtempiklis); 10 – vedantysis guolis.

1. Dantytasis paskirstymo diržas Jis yra vienas iš svarbiausių tokio tipo me­cha­ nizmų elementų. Jo paskirtis yra ne tik per­ duoti galią nuo alkūninio veleno į paskirstymo veleną (velenus), bet ir būti kitų elementų, tokių kaip aušinimo skysčio siurblys ar kuro įpurškimo siurblys, pavara. Diržas turi dirbti tyliai, tolygiai ir patikimai. Komponentai, iš kurių yra padarytas diržas, yra patvarumo ir stiprumo garantas. 2 pav. paro­ dyta pagrindinė diržo konstrukcija. Išorinis diržo žiedas yra pagamintas iš sinte­ tinio kaučiuko. Ši medžiaga labai elastinga. Be to, ji slidi, todėl tarp išorinio žiedo ir kontakto su vedančiuoju ar įtempimo guoliais nesu­ sidaro didelės pasipriešinimo (trinties) jėgos. Dėl trinties išsiskiria nemažai šilumos, todėl iš plastiko pagamintas diržas arba guolis gali

1 – išorinis diržo žiedas; 2 – stiklo audinio kordas; 3 – diržo krumpliai; 4 – teflonas arba krumplius sutvirtinantis audinys.

išsilydyti. Tačiau sintetinis kaučiukas, iš kurio padarytas išorinis diržo žiedas, nėra atsparus cheminėms medžiagoms, ypač pagamintoms iš angliavandenilių (alyvos, tepalai, kuras, skie­ dikliai ir t. t.) bei silikonų. Dėl jų poveikio diržas pradeda irti. Jis ilgainiui netenka elastingumo, tamprumo, elementai išsisluoksniuoja, diržas ima „pūstis“, sumažėja jo patvarumas. Todėl negalima naudoti jokių cheminių medžiagų, kurios turėtų pašalinti diržo „cypimą“. Tai daž­ niausiai baigiasi rimtu variklio gedimu, o į bet kokią pateiktą pretenziją nebus atsižvelgiama. Diržo viduje yra įlydytas stiklo audinio kor­ das. Dėl jo diržas yra atsparus tampymui (beveik nesitempia) ir karščiui (nuo šilumos nesiplečia). Jis nenušoka ir nenutrūksta. Dėl šių savybių nekyla pavojaus pakenkti variklio darbui, tad išvengiama rimtų gedimų. Vis dėlto stiklo audinio kordas turi vieną ryškų trūkumą – jis nėra atsparus per dideliam sulenki­mui. Stiklo audinio kordas gali sutrūkinėti, o tada labai sumažėja jo atsparumas tempimui. Todėl be būtino reikalo nemėginkite išimti paskirstymo diržo iš gamintojo pakuotės – šitaip apsisaugosite nuo galimų jo pažeidimų. Jei diržą ištraukėte iš pakuotės, nemėginkite jo įdėti atgal, nes kyla pavojus jį sugadinti. Jeigu dirželyje panaudotas stiklo audinio kordas, ant jo išorinio žiedo gamintojas užrašo specialų įspėjimą, dažniausiai anglų ir (arba) vokiečių kalba: „nelankstyti“ („Nicht knicken“, „Do not crimp“).


AU TO S E R V I S U I

Dar vienas svarbus diržo konstrukcijos el­ ementas yra krumpliai. Kaip jau minėta, jie dažniausiai gaminami iš sintetinio kaučiuko. Iš tikrųjų tai nėra vien tik kaučiukas. Juose taip pat yra specialių priedų, tokių kaip UVA ir UVB filtrai, priemonių nuo senėjimo, ku­ rios pagerina atsparumą aukštai temperatūrai. Diržo krumplių paskirtis yra perduoti pa­ varos jėgą nuo alkūninio veleno visiems kitiems paskirstymo mechanizmo varomiems elementams. Galima išskirti 3 pagrindinius krumplių profi­ lius (skerspjūvius) (3 pav.): 1) suapvalinti; 2) trapeciniai; 3) evolventiniai.

1

2

3

3 pav. Paskirstymo diržų krumplių profiliai:

1

2

3

Paskutinis paskirstymo diržo elementas yra specialus audinys arba teflonas, kuriais paden­ giami krumpliai. Šitos medžiagos turi papil­ domai sustiprinti krumplių konstrukciją (sus­ tiprinti ir sustandinti) bei sumažinti trintį tarp diržo krumplio ir krumpliaračio (teflonas). Kai kuriais atvejais prieš vulkanizaciją audinys yra susiuvamas arba iš dalies perdengiamas. Norint patikimai sujungti visus diržo elemen­ tus, juos reikia vulkanizuoti, t. y. apdirbti tam tikroje temperatūroje ir slėgyje. Dėl šios ope­ racijos padidėja patvarumas, pavyzdžiui, tem­ peratūrai ar trūkiui. Dauguma gamintojų ant paskirstymo diržo žie­ do taip pat įspaudžia specialią etiketę. Dažniausiai joje būna nurodyti šie duomenys: 1) gamintojo pavadinimas; 2) kodas pagal katalogą; 3) pagaminimo šalis; 4) pagaminimo data; 5) įspėjimas „Nelankstyti“.

5

4 pav. Bendrovės „Continental ContiTech“ paskirstymo diržo etiketės reikšmių pavyzdys Paskirstymo diržo „Continental ContiTech“ CT 909 reikšmės: 1) gamintojo pavadinimas, 2) kodas pagal katalogą, 3) pagaminimo šalis, 4) įspėjimas „Nelankstyti“ anglų ir vokiečių kalbomis, 5) pagaminimo data pagal formatą „dd / mm / mmmm“.

Automobilių naudotojams bei mechanikams la­ bai svarbi yra diržo pagaminimo da­ta. Remiantis daugumos paskirstymo diržų ga­mintojų reko­ mendacijomis, ilgiausias dir­­ žų sandėliavimo laikotarpis gali būti (laikant atitinkamose san­ dėliavimo sąlygose) ne dau­giau kaip 5 metai nuo pagaminimo da­tos. Praėjus šiam termi­ nui diržas turi būti utilizuojamas. Tačiau, kaip jau buvo minėta, paskirstymo diržų nevalia traukti iš pakuotės, kad nepažeistume stiklo audinio kordo. Kaip sužinoti šią informaciją? Ant paskirstymo diržų ar jų rinkinių, kuriuose yra „ContiTech“ gamybos paskirstymo diržų, dėžučių yra uždėtos specialios žymos, pagal kurias tiek pardavėjas, tiek pirkėjas iš karto žino, šis diržas (rinkinys) gali būti naudoja­ mas, ar ne. 5 pav. pateikiamas tokios žymos pavyzdys. 4

1

1 – suapvalinti; 2 – trapeciniai; 3 – evolventiniai.

Kai kuriuose trapecinių krumplių profilio diržuose galima pastebėti specialius griove­ lius, einančius per visą viršutinės krumplio briaunos ilgį. Jie įspausti tam, kad visiškai pašalintų orą iš tarp krumplių esančios erdvės, kai variklio sūkių greitis didelis arba labai didelis. Dėl šių griovelių diržas ir paskirstymo mechanizmas dirba dar tyliau.

4

3

1) automatiniai – automatinis įtempiklis au­ matiškai palaiko tinkamą diržo laisvumą. to­ Pavyzdžiui, jo nebūtina reguliuoti naudojant spyruoklę arba hidraulinę jėgainę, jį pakeitus nereikia tikrinti diržo įtempimo (išskyrus, tar­ kime, „Fiat 1.2i“ (tipas 188 A4) variklį: čia būtina patikrinti diržo, esančio prieš aušinimo skysčio siurblį, įtempimą); 2) neautomatiniai (reguliuojami rankomis), kuriuose diržą įtempia mechanikas, atitinka­ mai nustatydamas įtempiklį. Labai dažnai automobilių ar variklių, turinčių neautomatin­ ius įtempiklius, gamintojai reikalauja, kad var­ totojai periodiškai tikrintų paskirstymo pava­ ros mechanizmo būklę bei galimą įtempimo jėgą. Pažeidus šį elementą, sunku išvengti diržo įtempimo problemų: diržas gali nutrūkti arba peršokti per krumpliaračius, gali būti nupjauti krumpliai. Visa tai galiausiai baigtųsi labai brangiu variklio remontu. 6 pav. paro­ dytas diržas, kuris buvo sudegintas užsikirtus įtempimo guoliui.

2

5 pav. Žymos, esančios ant paskirstymo diržo dėžutės, reikšmės „Continental ContiTech“ CT909: 1) kodas pagal katalogą; 2) informacija apie galutinę tinkamumo montavimui datą („Install“ reiškia „Sumontuoti iki…“); 3) pagaminimo šalis; 4) krumplių skaičius.

a

b

6 pav. Sudegintas paskirstymo diržas (a) dėl užsikirtusio įtempimo guolio (b)

Renkantis paskirstymo diržą, svarbu atsižvelgti į konkretaus automobilio ir variklio modelį, taip pat į variklio gamybos laikotarpį arba kė­ bu­lo numerį. Šiuo atveju verta pasinaudo­ti dir­žų parinkimo katalogais, tiek popieri­niais, tiek elektroniniais, pavyzdžiui, pateiktais ga­ min­tojo interneto svetainėje.

a

b

2. Įtempimo guolis, arba įtempiklis Tai yra neatsiejama šio mechanizmo dalis. Būtent įtempiklis reguliuoja paskirstymo diržo laisvumą, nepriklausomai nuo variklio sūkių ir apkrovos. Be to, jis papildomai amortizuoja diržo virpesius, todėl yra dažnai montuoja­ mas už alkūninio veleno. Įtempiklis tam tikru kampu nukreipia diržą kito krumpliaračio link taip, kad numatytą pavaros sukimo momentą perduotų reikiamą krumplių skaičių. Yra du įtempiklių tipai:

c 7 pav. Kiti įtempiklių pažeidimų tipai Tipiški įtempiklių pažeidimai: a) subyrėjo įtempiklio guolis, b) pažeistas blokavimo elementas dėl per silp­ nai įtempto diržo, c) pažeistas įtempiklio reguliavimo elementas dėl per smarkiai priveržto tvirtinimo varžto.

Aktualijos

37


AU TO S E R V I S U I

Comma Oil & Chemicals

PRIDĖTINĖ NAUDA SERVISAMS –

PADIDĖJUSI KOKYBIŠKŲ MAŽO KLAMPUMO ALYVŲ PAKLAUSA

Dėl didėjančios mažesnių, tačiau labiau efek­ ty­vių variklių paklausos milžinišką naudą pa­ tirs servisai ir mechanikai. Šis automobilizmo raidos posūkis yra pir­ miau­ sia susijęs su reikalavimu naudoti ko­ kybiškesnes mažo klampumo alyvas didė­ jančiam transporto priemonių skaičiui. Būtent tokias prognozes pristatė koncernas Cosan Lubricants, garsios Comma Oil and Chemicals (Didžioji Britanija) automobilinių alyvų, tepalų ir kosmetikos gamintojas.

COMMA – KAIP UŽDIRBTI IR GARANTUOTI Šiuolaikiniai teisiniai reikalavimai verčia pri­­ i­­­m­ti sprendimus, kurie leistų sumažinti iš­me­ tamųjų dujų emisiją bei maksimizuoti variklių galingumą. Transporto priemonių gamintojai siekia minimizuoti kuro sąnaudas ir sumažinti variklių tūrį. Tokio tipo varikliams būtinos mažo klam­ pumo alyvos. Jos leidžia optimizuoti kuro sąnaudas, mažinti išmetamųjų dujų kiekį ir, svarbiausia, padidinti automobilių dirbtuvių rentabilumą bei pagerinti pelno maržą. Tačiau negalima pamiršti, kad tokio tipo va­rik­ liams (mažesniems ir didesnių apsukų) keliami aukštesni reikalavimai. Ypač svarbu išsirinkti tin­ kamą variklinę alyvą. Netinkamos alyvos

38

Aktualijos

nau­dojimas gresia labai rimtais „mechaniniais nemalonumais“. Cosan Lubricants pabrėžia, kad blogai pasi­ rinktas produktas gali užteršti alyvą arba ją prasčiau paskirstyti. Šie reiškiniai dažniausiai blokuoja kanalus bei filtrus variklio viduje ir sukelia rimtų gedimų. Gana dažnai pasitaiko dalinių variklio gedimų, tokių kaip turbokomp­ resoriaus lūžis. 95 % atvejų juos lemia būtent užteršta alyva arba prastas jos paskirstymas.

100 % ATITIKTIES GARANTIJA „Turint omenyje dabartinius teisinius regulia­ vimus, automobilių dirbtuvių meistrams ypač svarbu suvokti galimą finansinę naudą, – teig­ ia Mike’as Bewsey, Cosan Lubricants atstovas. – Vis daugiau standartiškai įrengtų automobilių turi šiuolaikiškus, efektyvius variklius. Šių prie­ žiūra yra susijusi su itin reikšmingomis pasekmėmis. Deramai prižiūrėti ir tvarkyti variklį yra tech­ni­ nių dirbtuvių darbuotojų pareiga. Jie privalo rekomenduoti tinkamą alyvą kiekvienai trans­ porto priemonei. Mes, Comma Oil and Chemicals atstovai, didžiuojamės galėdami užtikrinti servisams tokio lygio paramą. Dirbtuvių dar­ buotojai, naudojantys nesudėtingą mūsų produktų vadovą, gali būti tikri, kad visi Com-

ma gaminiai turi 100 % atitikimo garantiją. Šį vadovą (kuris pateiks jums išsamią informaciją apie produktų gamą, reikalingą jūsų automo­ bi­liui ir suteiks atitikimo garantiją) galima ras­ ti puslapyje www.commaoil.com“. (lietuvių kalbos versij­a http://www.lt.commaoil.com/ products/inter­nationalSelected).

PRODUKTAI VISIŠKAI ATITINKA ACEA Neseniai Comma savo liniją Performance Motor Oil papildė dviem naujais mažo klampumo produktais, kurie gali patenkinti beveik 95 % Lietuvos automobilių rinkos poreikio. Naujos sintetinės alyvos Comma Voltech 0W40 galima įsigyti 5 litrų, o Pro-NRG 0W-20 aly­ vos – 4 litrų taroje. Linija Performance Motor Oil atitinka visas ACEA (Europos automobilių gamintojų aso­ ciacija) tepalinių produktų specifikacijas ir rei­ ka­lavimus. Šios techninės normos yra nuolat keičiamos ir atnaujinamos tam, kad atitiktų variklių technologijas ir išmetamųjų dujų emi­ sijų normas. Visas su Comma susijusias rekomendacijas ga­­lima rasti internete, jai suteikiama šim­ta­ pro­­centinė atitikimo garantija. Šis produktas užtikrina saugaus ir patikimo darbo sąlygas.


AU TO S E R V I S U I

Pasitikėjimas ateina iš vidaus Ekstremaliomis sąlygomis nuvažiuojama daugiau nei tris milijonus kilometrų per metus. Išbandoma su daugiau kaip šimtu aukštos klasės lengvųjų automobilių ir sunkvežimių. Jau daugiau negu 45 metus bendrovė „Comma Oil & Chemicals“ gamina pasaulinio lygio alyvas, autochemiją ir automobilio priežiūros produktus. Dabar jie sėkmingai naudojami daugiau kaip 40 pasaulio šalių. Mūsų produkcija kuriama laikantis griežtų tarptautinių saugos reikalavimų. Ji atitinka ypač aukštus kokybės standartus, yra patikrinta ekstremalaus darbo sąlygomis, plačiai naudojama automobilių sporte. Šie veiksniai leidžia mums būti visiškai tikriems dėl mūsų gaminių kokybės.

Išsamesnės informacijos kviečiame kreiptis į „Inter Cars Lietuva“ atstovybes arba savo vadybininką.


AU TO S E R V I S U I

CR C i n f o r m a c i j a

„RUN-FLAT“ PADANGOS Su vadinamosiomis „run­flat“ arba visiškai nuleistomis padan­ gomis galima važiuoti tam tikrą atstumą (80 km) mažesniu greičiu (80 km/h), net kai padanga pradurta, giliai perpjauta ar sugadinta dėl kelyje pasitaikiusių pavojų. „Savaime užsisandarinančioms“ padangoms naudojami kitokie būdai išsaugoti slėgį. Jie padeda išlaikyti slėgį, jei padanga ne per daug pažeista. Su šiomis padangomis negalima važiuoti, jei jose visiškai nėra slėgio. Priklausomai nuo gamintojo, konstrukcija gali skirtis:

1 pav. Normali padanga su normaliu slėgiu

2 pav. Normali padanga su kritusiu slėgiu

Naudojami sustiprinti šoniniai žiedai:

5 pav. Naudojamas kietas vidinis žiedas

„CRC Fix“ 3 pav. „Continental SSR“ su normaliu slėgiu

4 pav. „Continental SSR“ be slėgio

SLĖGIO JUTIKLIAI Skirtingi padangų gamintojai taip ištobulino savo gaminius, kad „run­flat“ padangos beveik nepakeičia savo savybių va­ žiuojant lėčiau ilgą atstumą ar gana greitai trumpesnį atstumą. Kitaip tariant, vairuotojas nepajunta, kad vienoje iš padangų krinta oro slėgis. Dėl šios priežasties visose „run­flat“ padangose reikia sumon­ tuoti slėgio jutiklius. JAV jie yra privalomi nuo 2003 metų, o Europoje dar rengiami įsakai dėl privalomo jų naudojimo. Slėgio jutiklis gali būti montuojamas ant ventilio (dažniausias variantas) arba tvirtinamas vidinėje ratlankio pusėje. Signalas gali būti perduodamas tiesiogiai (per automobilio kompiuterį) arba netiesiogiai (per rankinį matavimo prietaisą). Jutiklis ignoruoja temperatūros pokyčius ir matuoja slėgio pokyčius (juos fiksuoja, kai nuokrypis nuo normalaus slėgio sudaro bent 10 %). Šiais laikais slėgio jutiklius taip pat galima montuoti į įprastines padangas. Jutiklius reikia keisti, kai tik pastebimas mechaninis pažeidimas arba kai filtro arba jutiklio negalima nuvalyti sausu audiniu.

40

Aktualijos

„CRC FIX“ nereikalingas, kai naudojamos „run­flat“ padangos. „Run­flat“ padanga yra labai patikima: netgi tada, kai joje nebėra slėgio, vairuotojas gali pasiekti dirbtuves. Taigi su „run­flat“ padango­ mis važinėjantiems žmonėms nereikia „CRC Fix“. Be to, „run­flat“ padangos negalima nei re­ montuoti, nei naudoti antrą kartą, jei ji buvo eksploatuota be slėgio. „CRC Fix“ naudojimas normalioms padan­ goms su slėgio jutikliais. Kai slėgio jutiklį turinti padanga eksp­ loatuojama be slėgio, jutiklis pažeidžiamas mechaniškai. Tokį jutiklį privalu pakeisti. Šiuo atveju patartina naudoti „CRC Fix“, kad būtų galima pripūsti padangą ir nuvažiuoti iki dirbtuvių. Kai slėgio kritimui kompensuoti naudojamas „CRC Fix“, „Fix“ užkemša prieigos angas į mata­ vimo prietaisą (ir filtrą, jeigu yra). Po padangos remonto reikia pakeisti jutiklį. Taigi mes nere­ komenduojame naudoti „CRC Fix“ padangoms su slėgio jutikliais, siekiant kompensuoti krin­ tantį slėgį.


TIEKĖ JA I

PIRMAS VAŽIAVIMAS SPECIALIA DANGA PADENGTI STABDŽIŲ DISKAI „ATE“

Stabdymo sistemų èempionai èempionams autoservisuose! Nugalėk konkurentus naudodamas mažai dulkių kelianèias keramines stabdžių trinkeles „ATE Ceramic“.  Mažesnis dulkių sukėlimas - gražesnė išvaizda  Lėtesnis susidėvėjimas – mažesnės išlaidos  Mažesnė trintis - didesnis komfortas

www.ate.de

Daugiau nei 100 metų stabdžius gaminanti „Continental“ grupė ir toliau tobulina savo prekių ženklo „Ate“ produktus. Specialia danga padengti stabdžių diskai yra pagaminti remiantis kokybės standartais, inovacijomis ir kompetencija. Stabdžių diskų danga pasižymi ne tik puikiomis techninėmis savybėmis, bet ir patrauklia išvaizda. Stadžių diskai puikiai atrodo vizualiai (pavyzdžiui, derinant su atitinkamais ratlankiais). Šiuo metu siūloma daugiau nei 500 įvairių specialia danga dengtų stabdžių diskų. Aukšta aliuminio lako kokybė užtikrina labai mažus storio nuokrypius – daugiausia iki 10 μm. Be to, danga pagaminta iš ekologiškų medžiagų. Po sumontavimo danga padengtos stabdžių disko vietos yra apsaugotos nuo korozijos. Taigi, užtikrinamas ir saugumas, ir puiki išvaizda. Ar speciali stabdžių disko danga turi įtakos stabdymo kokybei? Neturi, nes nuo pat pradžių užtikrinamas komfortas ir saugumas! Tai patvirtino „TÜV Nord“ bandymai, atlikti prieš įtraukiant specialia danga padengtus stabdžių diskus į „ATE“ programą. Nustatyta, kad naudojant naujus specialia danga padengtus stabdžių diskus dėl dangos trinties koeficientas reikšmingai nesumažėja. Norint pašalinti stabdžių disko „ATE“ dangą, po montavimo reikia atlikti mažiausiai penkis stabdymus važiuojant maždaug 50 km/val. greičiu, kad būtų sukeltas tipiškas normaliam eismui būdingas uždelsimas. Siekiant užtikrinti komfortą ir optimalų eismo saugumą, šią procedūrą reikia atlikti prieš klientui atsiimant automobilį. Danga padengtos stabdžių disko vietos yra apsaugotos nuo korozijos ir po sumontavimo. Taip užtikrinamas ne tik saugumas, bet ir puiki išvaizda. Stabdžių diskui prisitrinant, kai danga nusitrina nuo frikcinio paviršiaus, gali pasigirsti malimo garsas. Po prisitrynimo lieka švarus metalinis paviršius. Kaladėlių sukaupta dangos medžiaga yra normalus reiškinys ir įtakos stabdymo kokybei neturi. Prieš montuojant nereikia atlikti jokio papildomo apdorojimo (pavyzdžiui, valymo).

Tereikia išpakuoti ir sumontuoti! ATE – A Trademark of the Continental Corporation Continental Aftermarket GmbH Guerickestrasse 7 · 60488 Frankfurt a.M. · Germany Phone: +49 69 7603-1 · Fax: +49 69 7610 -61

IC Aktualijos

41


AU TO S E RV ISU I

SPECIALISTŲ PRAKTINĖ PATIRTIS:

KAIP SAUGIAI IR PAPRASTAI PAKEISTI „ZF-SERVOLECTRIC“

Pakeisti elektroninę vairo mechanizmo sistemą – paprasta, tačiau yra keli svarbūs dalykai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. „ZF Services“ ekspertas Jochen Kessler pateikia keletą naudingų patarimų. Supaprastintas keitimas: kadangi „ZF Services“ tiekia „ZF-Servolectric“ kaip užbaigtą, visiškai funkcionalų sistemos modulį, jo montavimas ir nuėmimas yra paprastas ir negalėtų būti lengvesnis.

„ZF-SERVOLECTRIC“: IŠMANUS IR EKONOMIŠKAS MECHANIZMAS „ZF-Servolectric“ naudoja elektronika valdomą elektrinį variklį, kuris keičia hidraulinę sistemą. Pagrindą sudaro naujoviška pavaros perdavimo koncepcija, kuri apjungia kolonėlės ir krumpliaračių vairo mechanizmą su elektriniu varikliu – ši sistema užtikrina didelį našumą. Išmani valdymo elektronika, esanti „ZF-Servolectric“ vairo mechanizme, turi daug įvairių daviklių, kurie stebi įvairius parametrus, tokius kaip vairo posūkio kampas, sukimo momentas, vairo sukimo greitis ir važiavimo greitis. Valdymo blokas apskaičiuoja optimalią vairo stiprintuvo pagalbos jėgą pagal surinktus duomenis. „ZF-Servolectric“ vairo sti-

Jei vairo mechanizmas turi būti pakeistas, tarkime, pažeidus jį avarijos metu, visa „Servolectric“ vairo mechanizmo sistema turi būti pakeista. Negalima keisti atskirų jos elementų. Todėl „ZF Services“ tiekia „ZF-Servolectric“ sistemą, pažymėtą „ZF Lenksysteme“ prekės ženklu, kaip užbaigtą ir visiškai funkcionalų sistemos modulį. Taigi ir pakeitimas yra ypatingai paprastas: nuimti, sumontuoti, pritvirtinti, sujungti elektros laidus, perkoduoti vairo mechanizmo sistemą, įdiegti charakteristikų kreivę, atlikti automobilio suvedimą ir baigta. Šiame puslapyje yra ir keletas kitų naudingų patarimų!

42

IC Aktualijos

Nauja padėtis: vairo sukimo kampo daviklio atjungimas Automobiliuose su I ir II kartos sistemomis vairo posūkio kampo daviklis (SAS) yra ant vairo kolonėlės, žemiau vairo. Dabartinės kartos sistemoje daviklis yra montuojamas tiesiogiai vairo mechanizme. Jeigu pakeičiama vairo mechanizmo karta, SAS daviklis turi būti atjungtas tinkamu diagnostikos įrenginiu (testeriu). Neatjungus abiejų SAS daviklių, atsiranda klaidos pranešimas savidiagnostikoje ir užsidega atitinkama indikatoriaus lemputė. Charakteristikų kreivė: valdymo bloko programavimas Prieš perduodant automobilį pirkėjui, „ZFServolectric“ valdymo bloke turi būti įrašyta programa su automobiliui ar gamintojui specifine charakteristikų kreive. Programa nustatyta kiekvienam automobilio modeliui ir dėl saugumo priežasčių negali būti pakeista.

„ZF Lenksysteme GmbH“ sukūrė vairo mechanizmo technologiją lengviesiems ir lengviems komerciniams automobiliams, kuri įgavo elektrinio vairo stiprintuvo „ZF-Servolectroc“ formą. „ZF-Servolectric“ daugeliu aspektų yra pranašesnė už įprastines hidraulines vairo stiprintuvo sistemas, nes vairuojant reikalauja mažiau jėgos, užtikrina vairavimo tikslumą, puikų važiavimą ir patogumą vairuojant. Esant poreikiui, ši sistema taip pat gali būti paprastai pakeista.

IŠMANIOS MODULINĖS SISTEMOS KOMPLEKTAS

Gaminama kaip vienas elementas: tik trys montavimo taškai Montavimo taškų skaičius vairo mechanizme per gamybos laikotarpį pakito. Dabar sistema yra gaminama kaip vienas elementas. I ir II kartos vairo mechanizmas turėjo keturis varžtais tvirtinamus taškus, dabartinė III kartos sistema turi vienu tvirtinimo tašku mažiau.

printuvo veikimui naudoja tik elektros energiją, todėl kuro sunaudojimas žymiai sumažėja: „Servolectric“ naudoja energiją tik tada, kai vairuotojas suka vairą.

NAUDINGI PATARIMAI „ZF-SERVOLECTRIC“ SISTEMAI Patikrinti amžių: kurios kartos sistema sumontuota? Dešimties skaitmenų skaičius metalinėje plokštelėje, pritvirtintoje ant vairo mechanizmo, žymi komponento kartą. III kartos vairo mechanizmas tinka ten, kur sumontuotos senesnės kartos sistemos, t.y. gali būti montuojamas automobiliuose, kuriuose gamykliškai buvo sumontuota I ar II kartos „ZF-Servolectric“ sistema.

ELEKTROS KABELIŲ RINKINIO MODIFIKAVIMAS Jeigu yra keičiama vairo mechanizmo karta, kabelių rinkinys, esantis tarp vairo kolonėlės ir automobilio elektronikos sistemos, turi būti modifikuotas. Toks rinkinys automobiliui yra specifinis, prieinamas pas įgaliotus įmonės atstovus. Kabelių rinkinio gaminio numerį pagal gamintoją autoservisai gali sužinoti iš katalogų „WebCar“, „InCat DVD“ („ZF Services“) arba iš „TecDoc“. Vairo mechanizmas yra su saugumu susijęs komponentas, todėl su vairo mechanizmo sistemomis gali dirbti tik kvalifikuoti specialistai, nes klaidos gali sukelti rimtas avarijas.


Kokybiškos originalios atsarginės dalys LEMFÖRDER nustato saugos ir kokybės standartus. Automobilių pramonės įmonės vertina jau dešimtmečius trunkantį bendravimą su bendrove, gaminančia originalias dalis. Pasitikėkite LEMFÖRDER ir Jūs. LEMFÖRDER – saugi valdymo ir važiuoklės technika.

www.zf.com/lemfoerder


AU TO S E RV ISU I

PAPILDOMŲ ĮRENGINIŲ DIRŽINIŲ PAVARŲ ĮTEMPIKLIAI Siekiant išvengti neleistino diržo praslydimo ir virpėjimo, papildomų įrenginių pavarų trapecinių diržų įtempimas yra toks pats svarbus kaip ir dantyto diržo įtempimas paskirstymo mechanizmo pavaroje. Papildomų įren­ gi­nių pavaros diržas gali turėti dviejų rūšių įtem­piklius. 1. Diržo įtempiklis su mechaniniu amortizatoriumi, pavyzdžiui: a) įtempiklis su ilga svirtimi;

1 pav. Diržo įtempikliai su mechaniniu slopintuvu

b) įtempiklis su trumpa svirtimi; c) kūginis įtempiklis. 2. Diržo įtempiklis su hidrauliniu amortizatoriumi, pavyzdžiui: a) diržo įtempiklis su kameriniu sandarinimu; b) diržo įtempiklis su stūmiklio sandarinimu. Diržo įtempiklis išlygina pavaros agregatų to­ le­rancijas, jų šiluminį išsiplėtimą bei diržo iš­si­ tempimą ir eksploatacinį nusidėvėjimą. Diržo įtempimo jėga nustatoma savarankiškai montavimo ir aptarnavimų metu. Ji beveik nekinta visame variklio temperatūrų diapazo­ ne per visą eksploatacijos laikotarpį. Kiti diržinių pavarų su automatiniais į­tem­­pik­liais privalumai: ––

jėgos šuolių išlyginimas diržo dinamikoje;

––

diržo praslydimo, triukšmo ir nusidėvėjimo mažinimas.

DIRŽO ĮTEMPIKLIAI SU MECHANINIU SLOPINTUVU Diržo įtempikliai su mechaniniu amortizato­ riumi dėl susukamos spyruoklės užtikrina būtiną diržo įtempimą. Amortizacija vyksta mechaninės trinties pag­ rin­du. Įtempikliuose su ilgomis svirtimis (a) ir įtempikliuose su trumpomis svirtimis (b) amortizuojantį elementą sudaro plokščias frikcinis diskas. Kūginių įtempiklių atveju (c) amortizuojantį elementą sudaro frikcinis kū­ gis. Mechaninio įtempiklio tipo pasirinkimas priklauso nuo turimos vietos. –– ––

Įtempiklis su ilga svirtimi. Įtempiklis su trumpa svirtimi: -------

44

frikcinis diskas ir frikcinis antdėklas; slydimo guolis; svirtis; susukama spyruoklė; pagrindo plokštelė; riedėjimo guolis.

IC Aktualijos

2 pav. Diržo įtempikliai su mechaniniu slopintuvu


AUTO SERVISUI

Kūginis įtempiklis:

– -

frikcinis kūgis su tarpinėmis; svirtis; riedėjimo guolis; vidinis kūgis; susukama spyruoklė; pagrindo plokštelė;

Diržo įtempiklio su mechaniniu amortizatoriumi veikimo principas Diržo įtempimo jėga: –

susukamos spyruoklės sukimo momentas sukuria svirtyje reikalaujamą diržo įtempimo jėgą.

Amortizacija: –

amortizatorius (spyruoklė ir frikcinis diskas/kūgis) yra įtempiamas ašine spyruoklės jėga, svirties judesys sukuria tarpinį judesį amortizatoriuje, kurdamas trintį, ir galiausiai – amortizaciją.

Diržo įtempimo jėga bei amortizacija parenkamos nepriklausomai viena nuo kitos konkrečiam pritaikymui.

DIRŽO ĮTEMPIMO ĮTAISAI SU HIDRAULINIU SLOPINTUVU Diržo įtempimo įtaisai su hidrauliniu slopintuvu tempia diržą per svirtį su skriemuliu, kurią veikia hidrauliniame elemente įtaisyta gniuždomoji spyruoklė. Hidraulinio elemento paskirtis – slopinti kryptinius smūgius proporcingai judėjimo greičiui (slopinimas reguliuojant pralaidos tarpelį). Kryptinio slopinimo principas gali būti taikomas dinamiškai reguliuoti sudėtingesnėmis sąlygomis dirbančioms diržinėms pavaroms (netolygiai dirbant varikliui, pavyzdžiui, dyzeliniam). Be to, kryptinis slopinimas leidžia geriau optimizuoti tempimo jėgą. Pagal vietos pakankamumą ir eksploatavimo sąlygas galima rinktis hidraulinį diržo įtempiklį.

a

b

5 pav. Diržo įtempikliai su hidrauliniu slopintuvu: 1. Stūmoklis 2. Aukšto slėgio kamera / alyva 3. Rezervuaras / alyva 4. Gniuždomoji spyruoklė 5. Atgalinis vožtuvas tik su dumpliniu sandarikliu (a); 6. Dumplinis sandariklis tik su stūmoklio koto sandarikliu (b);

7. Dumplinė apsauga; 8. Stūmoklio koto sandariklis; 9. Stūmoklio koto kreipiklis; 10. Apatinė tvirtinimo ąsa; 11. Viršutinė tvirtinimo ąsa;

HIDRAULINIO DIRŽO ĮTEMPIMO ĮTAISO VEIKIMO PRINCIPAS Kai hidraulinis elementas spaudžiamas, jis stumia alyvą iš aukšto slėgio kameros (2) per pralaidos tarpelį, dėl kurio susidaro slopinimas. Aukšto slėgio kamera (2) nuo rezervuaro (3) atskirta atgaliniu vožtuvu (5), kuris aiškiai nustato alyvos tekėjimo kryptį (kryptinis slopinimas). Kai hidraulinis elementas traukiamas, alyva per atgalinį vožtuvą (5) siurbiama iš rezervuaro (3) į aukšto slėgio kamerą (2). Tempimo ir slopinimo jėga perduodama diržui per svirtį su skriemuliu. Tempimo jėgą galima reguliuoti keičiant spyruoklės (4) gniuždymo jėgą ir svirties perdavimo santykį. Slopinimo veiksmingumas reguliuojamas keičiant pralaidos tarpelį. Kuo pralaidos tarpelis mažesnis, tuo didesnė slopinimo jėga.

IC Aktualijos

45


AU TO S E RV ISU I

CITROËN / FIAT / FORD / JAGUAR / LAND ROVER / PEUGEOT / ROVER 026.812

Radialinis veleno sandarinimo žiedas iš politetrafluoretileno (PTFE), skirtas apsaugoti švelnioms sandarinimo briaunoms, turi įvorę iš plastiko. Šis sprendimas taip pat užtikrina sandarinimo briaunų geometrinės formos palaikymą ir optimalų jų prisitaikymą prie veleno paviršiaus. Montavimo metu įvorę iš plastiko reikia įtaisyti taip, kad riebokšlis galėtų nesunkiai užeiti ant veleno. Žiedas ant veleno turi būti maunamas tolygiai, be smūginės apkrovos, kitaip gali būti pažeistos sandarinimo briaunos ir reikiamas sandarumas nebus užtikrintas.

ALKŪNINIO VELENO

SANDARINIMO ŽIEDAS

SVARBU! Sandarinimo žiedas su teflonu montuojamas sausuoju būdu. Jokiu būdu negalima naudoti alyvos ar tepalo. Tam, kad itin atsparus veleno sandarinimo žiedas iš PTFE įgautų savo savybes ir geriausiai atliktų savo funkcijas, baigus montavimo darbus reikia palaukti iki 4 valandų.

„ELRING“ FILMUKAI Praktiški, vaizdais pateikti patarimai profesionalams, dirbantiems automobilių priežiūros įmonėse: kaip kvalifikuotai pakeisti variklio galvutės sandariklį, į ką atkreipti dėmesį keičiant turbokompresorių arba kaip taisyklingai įrengti sandarinimo žiedą PTFE? Su visais šiais klausimais profesionalai, dirbantys automobilių priežiūros įmonėse, susiduria kone kasdien. Paprastai kartu su variklio galvutės tarpinėmis, turbokompresoriaus montavimo komplektais ir riebokšliais, montavimo instrukcijos pateikiamos popierine forma. Tačiau patirtis rodo, kad jos

46

IC Aktualijos

APIE MONTAVIMĄ

„pražūva“ dirbtuvėse arba tiesiog išmetamos į šiukšliadėžę, žinoma, neperskaitytos. Atitinkamos žinios apie taisyklingą automobilių dalių montavimą yra būtinos tam, kad jos veiktų tinkamai ir negestų. Tai taip pat padeda išvengti nereikalingų reklamacijų, tad „Elring“ siekia perteikti technologijos naujoves

kurdama praktinius trumpus filmukus, skirtus konkretiems montavimo atvejams. Juose detaliai parodomi visi būtini keitimo, t. y. atskirų keičiamų dalių montavimo, etapai. Gamintojo „Elring“ filmukus rasite interneto svetainėje.

WWW.ELRING.DE/EN WWW.YOUTUBE.COM/USER/ELRINGDASORIGINAL


„Elring-Service“ - tai aukščiausia kokybė, saugumas ir know-how. Originalios „Elring“ kokybės sandarikliai, sandarinimo komplektai bei aptarnavimo dalys profesionaliam variklių remontui. Saugus variklio darbas ir optimalūs rezultatai.


T I E KĖ J AI

PAŽANGUS

IŠMETAMŲJŲ CO2 DUJŲ MAŽINIMAS VISIŠKAI SINTETINIS VARIKLIO ORO FILTRAS „CORTECO® MICRONAIR®” DIDESNIS EFEKTYVUMAS MAŽESNĖS KURO SĄNAUDOS AUTOMOBILIŲ IŠMETAMŲJŲ CO₂ DUJŲ MAŽINIMAS

Vairuotojai kiekvieną dieną vis daugiau pinigų išleidžia kurui. Degalinėse benzino ir dyzelino kainos auga lyg ant mielių, tad nenuostabu, kad automobilių naudotojai spaudžia gamintojus pagerinti kuro degimo efektyvumą – ir kartu – sumažinti degalų sąnaudas. „Freudenberg Filtration Technologies“ sukūrė šiuolaikinę koncepciją, leidžiančią sumenkinti kuro sąnaudas, ir įdiegė gamybos technologiją, kuri nekenkia natūraliai aplinkai. Šios bendrovės produktai gaminami išskirtinai iš dirbtinių, aplinkai neutralių medžiagų.

SPRENDIMAS: variklio oro filtras iš didelio efektyvumo neaustinių medžiagų (fizelino).

o galiausiai netgi jį pažeisti (sistemos atitiktis ISO 5011 normoms). Dėl griežtėjančių automobilių gamintojų reikalavimų, keliamų filtrų keitimo intervalams, iš klasikinių medžiagų (dažniausiai iš išmirkyto popieriaus) pagaminti oro filtrai neatitinka nustatytų filtravimo efektyvumo reikalavimų per visą eksploatacijos laikotarpį (net 60 tūkst. km). Be to, dėl variklio įsiurbimo sistemoje didėjančio slėgio gamintojai yra priversti ieškoti itin patvarių medžiagų ir taip užtikrinti sklandų filtravimą. Šį kompromisą galima pasiekti tik naudojant sintetines filtravimo medžiagas. 25-erių metų

SLĖGIO MAŽĖJIMAS

„Corteco“ ir „micronAir®“ oro filtrai saugo variklius nuo pramoninių dulkių ir gamtinių teršalų, kurie gali turėti įtakos degimo procesui ir pabloginti eksploatacines variklio savybes,

Didelio efektyvumo neaustinės medžiagos (fizelinas)

EKSPLOATACIJOS LAIKAS

48

IC Aktualijos

„Freudenberg Filtration Technologies“ patirtis „micronAir®“ salonų oro filtrų gamybos srityje (juos pirmajam montavimui pasirinko 2/3 automobilių gamintojų), originali įranga bei geriausias filtravimo savybes turinčios medžiagos leido sukurti oro filtrus naujausių konstrukcijų VWA, BMW, „Mercedes“ ir „Mazda“ varikliams. „Corteco“ yra „Freudenberg“ produktų tiekėjas į antrinę rinką. Šis operatorius į nepriklausomą rinką pateikė savo šiuolaikinių variklių oro filtrų, pagamintų naudojant „nonwoven“ (neaustinių medžiagų) technologiją.


TIEKĖ JA I

NAUDOJANT ORO FILTRUS „CORTECO“ IR „MICRONAIR®“ SUMAŽĖJA KURO IR EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS.

Už filtro sumažėjęs oro slėgis didina energijos šaltinio (kuro) sąnaudas ir trukdo pasiekti nustatytus galios ir sukimo momento parametrus. Daugėjant nešvarumų, filtras kemšasi, prastėja jo pralaidumas, auga kuro sąnaudos. Tai tiesiogiai susiję su iišmetamųjų CO₂ dujų didėjimu. Šiuo požiūriu tradiciniai filtrai neatitinka nustatytų filtravimo parametrų ir patikimumo kriterijų. Priešingai nei pastarieji, visiškai sintetiniai „micronAair®“ filtrai dėl naujoviškos filtravimo struktūros veikia itin efektyviai: didėjant nuvažiuotų kilometrų skaičiui, oro slėgis mažėja.

NAUDOJANT FILTRUS „MICRONAIR®“, SUMAŽĖJA KURO SĄNAUDOS IR IŠMETAMŲJŲ CO₂ DUJŲ KIEKIS.

Variklių oro filtrai „micronAir®“ sumažina į aplinką išmetamųjų CO₂ dujų kiekį, geriau surenka nešvarumus ir nepablogina filtravimo efektyvumo koeficiento, skirtingai negu filtrai, pagaminti iš tradicinių medžiagų.

TAI REIŠKIA: • • • •

didėjant ridai, slėgis nežymiai sumažėja; pastebimi menki įsiurbiamo oro slėgio svyravimai; toms pačioms eksploatacinėms savybėms užtikrinti reikia mažiau kuro; į aplinką išmetama gerokai mažiau CO₂.

KURO SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAVYZDYS, PANAUDOJUS SINTETINĮ ORO FILTRĄ „MICRONAIR®“ IR DĖL TO SUMAŽĖJUS TRAUKOS SLĖGIUI 10 MBAR. CO₂ išmetimo sumažėjimas Transporto priemonei, kurios variklio galia 100 kW Važiavimo laikas 700 h Sutaupyta benzino PB95: Sutaupyta dyzelino: Benzino deginimas duoda: Dyzelino deginimas duoda:

0,6 g / kWh* 60 g / h 42 kg ø 0,76 kg / 1 L ø 0,85 kg / 1 L 2,33 kg CO₂ / 1 L 2,64 kg CO₂ / 1 L

Susumavus – taupymo potencialas ir CO₂ išmetamas kiekis siekia 131,25 kg CO₂: 42 kg/(0,8 kg/1 L) = 52,5 L x 2,5 kg CO₂ -> 131,25 kg CO₂ Kitaip iliustruojant šį pavyzdį – 100 000 transporto priemonių, kurios per metus nuvažiuoja 20 000 km, naudodamos oro filtrus „micronAir®“, sumažina CO₂ išmetimą į atmosferą 13,125 t CO₂ . * Remiantis prof. dr. inžinieriaus Klauso Schranerio iš Konstancos universiteto tyrimais.

Viena iš pagrindinių „Freudenberg“ grupės įmonių veiklos krypčių yra automobilių komponentų kūrimas: aukščiausios kokybės, ilgaamžių, atitinkančių naujausius aplinkosaugos reikalavimus ir pagerinančių variklių darbą. Šios veiklos pavyzdys taip pat yra „Freudenberg Sealing Technologies“ įdiegta naujoviška technologija ir medžiagų inžinerija pagal LESS koncepciją – unikalūs ir kompleksiniai sprendimai, sumažinantys tiek kuro sąnaudas, tiek CO₂ bei kitų kenksmingų medžiagų išmetimą išmetimą dėl mažesnės trinties koeficiento sandariklių. Kaip pasaulinio lygio žaidėjas, „Freudenberg“ yra pripažintas automobilių pramonės produktų, smarkiai sumažinančių transporto priemonių keliamą aplinkos teršimą, tiekėjas.

IC Aktualijos

49


T I E KĖ J AI

AR MATOTE

SKIRTUMĄ?

Alyvos filtro nesandarumą visada lemia montavimo klaida, kurios padariniai būna katastrofiški. Jei pasiseks, alyva tekės taip smarkiai, kad tai bus pastebėta atliekant bandymo darbus dirbtuvėje, ir montavimo klaidas bus galima iš karto pašalinti. Blogiau, jei alyvos nuotėkį klientas pastebės nuvažiavęs kelis kilometrus, kai įsižiebs kontrolinė alyvos lemputė… tada reikės naujo variklio. Padariniai gali būti tiesiog tragiški, jei dėl ištekėjusios alyvos, likusios telkšoti važiuojamojoje kelio dalyje, kils eismo įvykis.

TAS PATS FILTRAS, TAČIAU SKIRTINGI KORPUSAI – KODĖL? Firma „MAHLE“ yra automobilių gamintojų partnerė, todėl privalo visą laiką tobulinti savo gaminius. Šiuo tikslu nuolat vyksta „MAHLE“ inžinierių ir automobilių gamintojų inžinierių dialogas. „MAHLE“ parengia, kuria, konstruoja, gamina ir testuoja gaminius tiksliai pagal variklių gamintojų specifikacijų reikalavimus (dažnai sukurdama šiek tiek geresnį gaminį). Kartu „MAHLE“ į gaminių asortimentą, skirtą tiek serijinei transporto priemonių gamybai, tiek antrinei rinkai, įtraukia daug nuolat optimizuojamų gaminių, kurie tarpusavyje skiriasi pagaminimo metais ir naudojimu.

ALYVOS FILTRAS VARIKLIAMS, ATITINKANTIEMS „EURO 4“ IR „EURO 5“ REIKALAVIMUS

variklių gamyklų gamybos linijas kartu su sumontuotu filtravimo elementu, sandarikliais ir taisyklingai užsuktu dangčiu.

NAUJOS KARTOS VARIKLIAI NAUJI REIKALAVIMAI „Euro 6“ nustato kur kas griežtesnius reikalavimus visam varikliui ir jo įrangai. Kiekvienas pavaros vieneto elementas turi būti paruoštas vykdyti savo funkciją ir kartu atitikti griežtus išmetamųjų dujų standartus. Cirkuliuojanti alyva patiria kintamą apkrovą, susidarančią dėl aukštos temperatūros ir pailgėjusių keitimo intervalų. Tam dabar atitinkamai pritaikytas ir alyvos filtro modulis. Jis parodytas 2 pav. Gerai matyti, kad filtras OX 171/2 liko toks pats, jo našumas taip pat atitinka naujos kartos variklių našumą. Svarbiausias pakeitimas – sandariklis. Tai matyti ir vizualiai: jis dabar žalias, o ne juodas. Atidžiau įsižiūrėjus į sandariklį yra matomi ir konstrukcijos skirtumai. Naujas papildomas variantas žymimas OX 171/2D1.

4 PUNKTŲ PLANAS KEIČIANT SANDARIKLĮ Visi „MAHLE“ filtrai pristatomi su jiems pritaikytais sandarikliais. Sandariklį reikia pakeisti kartu kaskart keičiant filtrą, nes sandariklis kaip ir filtras sensta, nuolatos yra veikiamas cheminių sudedamųjų variklio alyvos dalių ir daugybę kartų patiria temperatūros pokyčius. Keičiant sandariklį patartina laikytis šių taisyklių:

1

2

Sandariklis „Euro 4“ ir „Euro 5“ variklių filtrams - su kampais ir kraštais. Šios konstrukcijos atveju dangtyje montuojamas stačiakampio pjūvio sandariklis (A). Sandarikliui skirtas griovelis yra nuožulnios plokštumos formos (B). Dėl to sandariklis įtaisomas šiek tiek nuožulniai (C), tai leidžia lengvai ir patikimai jį įsukti, užtikrinant reikiamą sandarumą.

3

1 pav. parodytas „MAHLE“ alyvos filtro modulis, skirtas gerai žinomam koncerno „PSA Peugeot Citroën“ 1,6 l turbodyzeliniam varikliui. Šį modulį „MAHLE“ sukūrė naujos kartos varikliams, atitinkantiems „Euro 4“/„Euro 5“ reikalavimus, ir šie filtrai milijonais tiekiami tiesiai į

50

IC Aktualijos

Kodėl keičiant alyvos filtrą yra svarbios smulkmenos ir į ką reikia atkreipti dėmesį, siekiant užtikrinti gerus remonto rezultatus? Tai galima patyrinėti žemiau pateiktame paveiksle, kuriame parodytas alyvos filtras „MAHLE OX 171/2“ Tiksliai įstatyti. Naujas sandariklis turi būti įstatytas tiksliai į jam skirtą griovelį dangtyje (pav. F), o ne iš kairės ar dešinės pusės. Elgtis atsargiai. Įstatant sandariklį negalima naudotis aštriais arba smailiais įrankiais. Idealiai tinka mažas, šiek tiek suapvalintas smaigelis iš plastiko. Nesukti. Užmaunamo sandariklio negalima persukti (toks pavojus paprastai kyla montuojant stačiakampio pjūvio sandariklius). Būtina patikrinti, ar sandariklis tiksliai įstatytas per visą korpuso apvadą. Gerai ištepti alyva. Visą naują sandariklį, riebokšlį ir filtro antgalį reikia ištepti šviežia variklio alyva. Tai palengvina montavimą ir sumažina pažeidimo riziką.

KAIP IŠVENGTI KLAIDŲ RENKANTIS GAMINĮ Sandariklių tipų yra labai daug, tad didelė ir galimybė suklysti renkantis. Kai kurie filtrai parduodami su skirtingais sandariklių variantais: čia pirmauja alyvos filtras OX 153, kuris, priklausomai nuo transporto priemonės, variklio ir pagaminimo metų, gali būti su penkiais skirtingais sandarikliais ar sandariklių komplektais. Kiti filtrai gali būti naudojami įvairių tipų transporto priemonių varikliuose ar net pagaminti skirtingų gamintojų, tačiau turi tinkamai pritaikytus sandariklius. Padarinių su rimtomis pasekmėmis galima išvengti taip: 1 žingsnis: palyginti duomenis. Ypatingą dėmesį atkreipti į variklio ir transporto priemonės duomenis (jie gali būti nurodyti, pavyzdžiui, internetiniame kataloge „MAHLE Aftermarket“). Pateikiama informacija apie tai, kuris filtras ir su kokiu sandarikliu skirtas konkrečiam varikliui. 2 žingsnis: vizuali patikra. Prieš keičiant, reikėtų palyginti apžiūrint. Jeigu senas ir naujas sandariklis skiriasi, reikės grįžti prie 1 žingsnio! Kodėl keitimas yra toks pavojingas dalykas? Sename korpuso dangtyje sandarinimo žiedui (naujam) per mažai vietos, jis pernelyg stipriai suspaudžiamas ir dėl to tampa nesandariu. Būna ir atvirkščiai, tada taip pat kyla problemų: juodas (senas) stačiakampio pjūvio sandariklis, įtaisytas į naują korpuso griovelį, yra per laisvas, todėl neatlieka savo funkcijos ir dėl to alyva išteka.

Nepamiršti ištepti alyva: kairėje pusėje riebokšlį ant strypo, dešinėje – filtro antgalį. Susuktas sandariklis („Euro 4“ ir „Euro 5“ variklių korpuse) nebus sandarus!


Nepriklausomos dirbtuvės yra taip vadinamos dėl to, kad jos nėra priklausomos nuo jokių gamintojų ir šią poziciją siekia išlaikyti.

Tinkamiausiu laiku tinkamoje vietoje. O kaip Jūs apibrėžiate prieinamumą?

Dirbtuvės reikalauja ne tik originalios įrangos kokybės dalių, bet ir informacijos apie jas.

ATEITIES SPRENDIMAI DIRBTUVĖMS IR PREKYBININKAMS

STIPRUS PARTNERIS Platus ir prieinamas asortimentas – tai gero produktų asortimento formulė.

Naujų produktų, mažinančių kuro sąnaudas bei kenksmingų medžiagų emisiją, kūrimas – tai kelias į ateitį.

Gerų rezultatų užtikrinimui ateityje, dirbtuvėms reikalingas partneris, kuris žino ateities poreikius ir siūlo asortimentą, kuris juos atitinka jau šiandien: produktai ir agregatai varikliams bei jų įrangai, aušinimo valdymas ir filtravimas.


T I E KĖ J AI

GALINIAI STABDŽIAI STABDŽIŲ TRINKELĖS

STABDŽIŲ DISKAI Nuėmimas

Nuėmimas –– –– –– –– –– –– ––

–– –– –– –– –– –– –– –– ––

Pakelti automobilį ant keltuvo. Atleisti rankinį stabdį. Nuimti galinius ratus. Atlaisvinti rankinio stabdžio lyną. Atsukti varžtus. Pasukti stabdžių apkabą į viršų. Nuimti senas stabdžių kaladėles. Keitimas

–– –– –– –– ––

Stabdžių stūmoklį sustumti iki galo. Įstatyti naujas stabdžių trinkeles. Priveržti varžtą (1). Apatinį stabdžių apkabos varžtą veržti 7 Nm veržimo jėga. Prijungti rankinio stabdžio lyną. Nurodymai:

–– Senus varžtus (jei komplekte pridėta) pakeisti naujais. –– Keletą kartų nuspausti stabdžio pedalą, kad stabdžių vožtuvai grįžtų į buvusią padėtį. –– Patikrinti rankinį stabdį. –– Jei stabdžių diskai susidėvėję ir reikalingas jų keitimas - žiūrėti keiti­mo instrukciją 2 puslapyje.

1 pav. Stabdžių apkabos pasukimas į viršų

2 pav. Sustumiamas stūmoklis

Pakelti automobilį ant keltuvo. Nuimti galinius ratus. Atlaisvinti ir nuimti rankinio stabdžio lyną. Atsukti tvirtinimo varžtus. Nuimti stabdžių apkabą. Nuimti stabdžių kaladėles. Nuimti stabdžių apkabos tvirtinimo varžtus. Atsukti stabdžių disko ir stebulės tvirtinimo varžtus. Nuimti stabdžių diską. Keitimas

–– Naują stabdžių diską kartu su rato guoliu užslinkti ant ašies ir veržti 15 Nm jėga. –– Priveržti stebulės tvirtinimo varžtą 280 Nm veržimo jėga. –– Sudėti stabdžių trinkeles ir nustatyti tinkamą stabdžių apkabos pozi­ ci­ją priveržimui. –– Priveržti stabdžių apkabos tvirtinimo varž­tus 105 Nm veržimo jėga. –– Priveržti stabdžių disko tvirtinimo varžtus 36 Nm jėga. –– Prijungti rankinio stabdžio lyną ir sureguliuoti tempimą. –– Patikrinti stabdžių skysčio lygį.

3 pav. Stabdžių trinkelių nuėmimas

5 pav. Stabdžių trinkelės

4 pav. Stabdžių apkabos varžto priveržimas

6 pav. Stabdžių diskas ir galinio rato stebulė

Pastabos –– Stabdžių skystis yra higroskopiškas (turi savybę sugerti, kaupti drėgmę) ir turi būti keičiamas atitinkamais intervalais. –– Nenaudokite skysčio, kuris neatitinka specifikacijų, nurodytų lentelėje. –– Stenkitės apsaugoti dažytus ir kitus paviršius nuo stabdžių skysčio patekimo ant jų. –– Nenaudokite stabdžių skysčio, kuris buvo laikomas atviroje taroje.

52

IC Aktualijos


TIEKĖ JA I

RANKINIS STABDIS Nuėmimas –– –– –– ––

Pakelti automobilį ant keltuvo Nuimti centrinę konsolę. Kiek reikia atlaisvinti rankinio stabdžio reguliatorių. Nuimti stabdžių įtempimo lynus.

Pakeitus stabdžių lynus, keletą kartų užtraukite ir vėl atleiskite ran­ kinį stabdį, po to patikrinkite X poziciją ir, jei reikia, pakoreguoki­te iki nurodyto dydžio.

Keitimas ir reguliavimas –– Naujus stabdžių lynus įstatyti atgal. –– Patikrinti, ar sklandžiai vaikšto stabdžių lynas. –– Atlaisvinti ir iš naujo įstatyti naujus stabdžių lynus konsolėje į atitinkamas pozicijas. –– Seną įtempimo reguliavimo varžtą pakeisti nauju. Senas įtempimo varžtas antrą kartą nebegali būti naudojamas –– Patikrinti ar rankinio stabdžio poziciją jam esant stabdymo rėžime yra prieš sėdynę.

7 pav. Rankinio stabdžio reguliavimas

–– Įtempkite naują reguliavimo varžtą tol, kol atstumas, nurodytas X paveiksle, bus atitinkamo dydžio, nurodyto lentelėje.

x=21 mm

Jei kabelio fiksatorius juodos spalvos

x = 16 mm

Jei kabelio fiksatorius auksinės spalvos

8 pav. Kabelio nuėmimas

HIDRAULINĖ GRANDINĖ Nuorinimas –– Patikrinti stabdžių skysčio lygį. Pastaba: ABS grandinė turi būti nepriklausoma nuo hid­raulinių ir/arba elektrinių gedimų. Įspėjimas: Automobilio akumuliatorius turi būti at­jungtas. –– –– –– –– ––

Pakelti automobilį ant keltuvo; Prijungti nuorinimo įrenginį prie stabdžių skysčio rezervuaro; Pritvirtinti nuorinimo dubenėlius prie nuorinimo varžtų angų; Nuorinti palaipsniui atlaisvinant nuorinimo varžtus pagal instrukciją; Patikrinti pedalo eigą esant išjungtam automobilio varikliui, jei eiga netinkama - pakartoti nuorinimą; –– Patikrinti ir pripildyti stabdžių skysčio iki reikalingo lygio; –– Patikrinti, ar gerai priveržti nuorinimo varžtai ir ar apsaugos uždėtos ant jų. Pastaba: Tokios pačios stabdžių apkabos, kaip ir „Renault megane“, montuojamos ir kituose au­to­­mobilių modeliuose: –– „Citroën C4“; –– „Renault Clio (III)“, „Modus“; –– „Peugeot 308“.

IC Aktualijos

53


Į ITEEKMĖ ĄJ A I T

„LIQUI MOLY“ PRISTATO SPECIALIŲ PRODUKTŲ LINIJĄ AUTOSERVISAMS Profesionaliam vartojimui reikalingi nauji produktai. Taigi šių metų rugsėjį Frankfurte vykusioje pasaulinėje parodoje „Automechanika“ „LIQUI MOLY“ pristatė naujus „PRO-LINE“ serijos produktus, skirtus autoservisams. Šios serijos plėtros tikslas – sukurti mažiausią įmanomą liniją, kurią sudarytų kuo universalesnio panaudojimo spektro produktai. Taip buvo sukurti septyni nauji produktai: aerozolis elektronikos priežiūrai, purškiamas silikonas, limpantis purškiamas tepalas, PTF miltelių aerozolis, keraminė pasta, greitas rūdžių tirpiklis ir baltas purškiamas tepalas. Šie septyni produktai papildo vienas kitą ir užtikrina visapusišką technikos priežiūrą. Keletas produktų efektyviai atstoja didžiulį spektrą įprastų, priežiūrai skirtų purškiklių ir pastų. Jų užtenka beveik visiems technikos priežiūros ir remonto darbams: sutepimui, tirpinimui, atskyrimui ir apsaugai, kas užtikrina tinkamą ir patikimą visos įrangos bei jos komponentų veikimą. Visi šie produktai turi naujovę – purškimo galvutę su atlenkiamu vamzdeliu. Tai leidžia lengvai ir tiksliai apipurkšti sunkiai pasiekiamas vietas, net jei priemonės flakonas yra laikomas apverstas. Naujausi septyni „PRO-LINE“ serijos produktai išsiskiria ne tik atlenkiamo vamzdelio galvute, bet ir išskirtinėmis juodos spalvos, kuria žymimos profesionalaus naudojimo priemonės, skardinėmis. „PRO-LINE“ serija buvo sukurta prieš daugelį metų ir už stiprų poveikį bei efektyvumą, palyginti su įprastomis priežiūros priemonėmis, pelnė labai aukštą autoservisų bei dirbtuvių įvertinimą. Būtent dėl to šios serijos produktus vertina profesionalūs vartotojai. Negana to, kai kuriems „PRO-LINE“ serijos produktams tinkamai naudoti reikalingos specialios, profesinės žinios ir įgūdžiai, pavyzdžiui naudojant kietųjų dalelių filtro valiklį. Pristatome septynių naujų „LIQUI MOLY“ „PRO-LINE“ serijos produktų profesionaliam naudojimui apžvalgą:

54

IC Aktualijos

BALTAS PURŠKIAMAS TEPALAS Tai - labai lipnus, atsparus vandeniui, baltas, aukštos kokybės tepalas judančioms dalims: velenams, vyriams, šarnyrams, grandinėms, spynoms, spyruoklėms ir kt. Šis purškiamas baltas tepalas apsaugo nuo korozijos, nėra veikiamas senėjimo proceso ir judėjimo. Šį tepalą galima naudoti tose vietose, kur dėl švaros netinkami naudoti įprastiniai tepalai.

mineralinės alyvos ir riebalų. Purškiamas silikonas sudrėkina, apsaugo ir izoliuoja paviršius, sudarydamas ant jų ilgalaikę skaidrią plėvelę.

AEROZOLIS ELEKTRONIKOS PRIEŽIŪRAI

LIMPANTIS PURŠKIAMAS TEPALAS

Tai – visų transporto priemonės elektronikos komponentų: gnybtų tipo jungtims, lempų lizdams, kabelių skirstytuvams, generatorių saugikliams, relėms, antenoms ir t.t. priežiūros priemonė. Šis aerozolis pašalina elektroniniuose automobilio komponentuose esančią drėgmę, sumažina dėvėjimąsi ir taip užtikrina patikimą jų funkcionavimą. Aerozolio sudėtyje nėra jokių gyvulinės, augalinės ar mineralinės kilmės riebalų ar silikono.

Šis tepalas puikiai tinka reguliariam, prevenciniam įvairių transporto priemonių komponentų: vyrių, šarnyrų, sujungimų, ašių, durų sulaikymo diržų ir kt. komponentų sutepimui. Šis tepalas yra aukštos kokybės, termiškai stabilus ir pasižymi puikiomis sukibimo su paviršiumi savybėmis.

PURŠKIAMAS SILIKONAS Tai – silikono pagrindo apsauginis ir drėkinantis purškiklis, kurio sudėtyje nėra chloro,

PURŠKIAMA KERAMINĖ PASTA Tai – dalinai sintetinė, veiksminga esant aukštai temperatūrai, pasta, apsauganti nuo prišalimo, prikepimo, prirūdijimo ir t.t. Pastos sudėtyje nėra metalų. Ji tinkama visų rūšių didelėmis apkrovomis dirbantiems slankiojantiems paviršiams. Ypač tinkama


TIEKĖ JA I

PROFESIONALŪS PRODUKTAI AUTOSERVISAMS

nedideliu greičiu slankiojantiems, svyruojantiems paviršiams bei plieninėms, spalvotųjų metalų jungtims, sriegiams.

PTF MILTELIŲ AEROZOLIS Tai – universalaus naudojimo, politetrafluoroetileno (PTF, teflono) miltelių pagrindu pagamintas purškiklis, kurio sudėtyje nėra jokių riebalų. Šis aerozolis yra idealus toms vietoms, kurioms netinka priemonės, sudėtyje turinčios silikono arba riebalų.

GREITAS RŪDŽIŲ TIRPIKLIS Ypač greitai rūdis tirpdantis preparatas. Greitai ir lengvai pašalina rūdis, atlaisvina įvairias prirūdijusias detales vieną nuo kitos, prasiskverbia net į siauriausias aprūdijusias vietas.

IC Aktualijos

55


T I E KĖ J AI

RYŠKIAUSIOS KSENONO LEMPUTĖS RINKOJE

Spalio mėnesį rinkoje pradėta prekiauti naujomis halogeno ir ksenono lemputėmis „Osram Night Breaker Unlimited“. Tai yra patobulinta žinomos ir įvertintos „Night Breaker Plus“ versijos modifikacija, kuri sukurta vertinantiems saugumą ir aukštą šviesos kokybę vairuotojams.

HALOGENO LEMPUTĖS KSENONO LEMPUTĖS „XENARC NIGHT BREAKER UNLIMITED“

„NIGHT BREAKER UNLIMITED“ Naujos lemputės užtikrina didesnio nuotolio šviesos sklaidą, H7 - net iki 40 m, kitiems tipams – iki 35 m. Tai reiškia, kad važiuodamas 90 km/h greičiu automobilio vairuotojas šių lempučių dėka galės pastebėti kliūtį net 1,5 sekundės anksčiau, negu važiuojantis automobiliu su standartinėmis lemputėmis. „Night Breaker Unlimited“ taip pat skleidžia 110% daugiau šviesos nei standartiniai produktai. Be to, naujos lemputės, palyginti su standartinėmis, skleidžia 20% baltesnę šviesą. Tai pavyko pasiekti panaudojus specialų filtrą – iš dalies padengus lemputės balioną kobaltu. Ši danga taip pat užtikrina gerokai mažesnį atspindėtos šviesos akinimo efektą. Balta patobulintų lempučių „OSRAM“ (4000 K) spalva pagerina važiavimo komfortą: sumažėja akių nuovargio pojūtis ir tuo pačiu užtikrinamas geresnis važiuojamosios dalies ženklinimo juostų, kelio ženklų ar kelkraščiu einančių žmonių matomumas.

56

IC Aktualijos

Panašiai kaip „Night Breaker“ šeimos halogeninės lemputės, „Xenarc“ išlydžio lempos šviečia toliau (net iki 20 m) ir generuoja daugiau šviesos (iki 70%) svarbiausiose kelio vietose, taip pat užtikrina vairuotojams didesnį saugumą ir komfortą negu standartiniai produktai. Tai reiškia, kad „Xenarc“ yra ryškiausi „ksenonai“ pasaulyje. Papildomas lempučių „Xenarc Night Breaker Unlimited“ privalumas yra jų skleidžiamos šviesos spalva - dabar ji tapo dar artimesnė dienos šviesai. Specialios konstrukcijos išlydžio vamzdelis leidžia pasiekti 4350 K spalvinę temperatūrą. Tokios spalvos šviesa mažiau vargina akis, o važiuojamosios dalies ženklinimo juostos, kelio ženklai ar kelkraščiu einantys žmonės matomi geriau. Lemputės balionas nėra padengtas jokia papildoma filtro danga, kuri galėtų prislopinti išsiskiriančios šviesos kiekį. Mėlynesnės šviesos spalvos mėgėjams „OSRAM“ gali pasiūlyti kitas „Xenarc Cool Blue Intense“ lemputes, kurių spalvos temperatūra yra 5000 K.

PLATUS PASIRINKIMAS Galima įsigyti H1, H3, H4, H7, HB3, HB4 bei HB11 halogeo lemputes klasikinėje kartoninėje pakuotėje, „blisterio“ tipo pakuotėje bei dviguboje plastiko pakuotėje. Lemputės „Xenarc Night Breaker Unlimited“ yra dviejų tipų – D1S ir D2S. Reikia prisiminti, kad norint išsaugoti vienodą abiejų žibintų šviesos

spalvą transporto priemonėje, pagrindinių žibintų šviesos šaltinius visada reikia keisti poromis. Daugiau informacijos apie naujus „OSRAM“ „Night Breaker Unlimited“ produktus bei automobilių apšvietimo prietaisus ir jiems keliamus reikalavimus rasite internetiniame puslapyje.


Ksenono lemputės

„XENARC NIGHT BREAKER UNLIMITED“ maksimalus saugumas

„XENARC COOL BLUE INTENSE“ mėlynesnė spalva

„XENARC ORIGINAL“ garantuota kokybė

Stipriausia pasaulyje ksenono lemputė Iki 70% daugiau šviesos Iki 20 m ilgesnis šviesos srautas, palyginti su standartine ksenono lempute Šviesos spalvos temperatūra iki 4350 K D2S ir D1S

Didelis kontrastas ir mėlynesnė šviesos spalva - 5500 K Iki 20% daugiau šviesos Mėlynos šviesos efektas pasiekiamas be papildomų filtrų naudojimo D1S, D1R, D2S, D2R

Pirmoji rinkoje ksenono lemputė su 4 metų garantija Originalios atsarginės dalys D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D8S

iki iki

iki

metai

garantijos

iki

Originali pakeitimo dalis


T I E KĖ J AI

„VALEO“ VALYTUVŲ ASORTIMENTO APŽVALGA 2014

„VALEO“ ORIGINALIOS ĮRANGOS VALYTUVAI BEI JŲ MECHANIZMAI „Valeo“ – valytuvų mechanizmų originalios įrangos rinkos lyderis, turintis valytuvų sistemų (valytuvai, variklis, svirčių sistema) gamybos know-how. „Valeo“ produktus į automobilius montuoja žinomiausi pasaulyje automobilių gamintojai. Inovacijų srityje „Valeo“ visada buvo „pionierius“. Įmonė rinkai pasiūlė inovatyvų „AquaBlade®“ sprendimą, kuris buvo apdovanotas „Innovation Pace Award“.

SPECIFINIS „VALEO“ POŽIŪRIS Į ANTRINĘ RINKĄ Antrinei rinkai „Valeo“ siūlo prekinius ženklus pagal geografinę padėtį, pardavimo kanalus ir rinkos segmentus. Viską, ko jums gali prireikti, „Valeo“ gali pasiūlyti kaip pripažintą prekinį ženklą, kuris atitiks jūsų reikalavimus.

PREMIUM LYGMENS PREKINIAI ŽENKLAI – „VALEO“ „SILENCIO®“ IR „SWF®“ „Valeo“ premium lygmens prekiniai ženklai užtikrina: • Aukščiausią originalios įrangos kokybę su unikaliais bandymų protokolais produktų įvertinimui: „Valeo“ bandymų ir įvertinimo procesai valytuvams, skirtiems antrinei rinkai. • Optimalų pritaikymą automobilių parkui rinkos požiūriu. • Specialią rinkodaros programą: katalogai, plakatai, vaizdinė medžiaga, diagnostikos ir montavimo vaizdo įrašai. „Valeo“ „Silencio®“ ir „SWF®“: du pirmaujantys premium lygmens prekiniai ženklai. „Silencio®“ yra „Valeo“ valytuvų sistemų techno-

58

IC Aktualijos

loginių žinių atspindys. „Valeo“ „Silencio®“ asortimentas pateikia kompleksinį technologinį pasiūlymą. Kaip ir įprastiniai valytuvai, „Silencio®“ standartinė serija siūlo platų universalių tradicinių valytuvų asortimentą, apimantį pavienius valytuvus, jų komplektus, valytuvus su aptakais ir be jų, berėmius valytuvus bei valytuvus su plovimo purkštukais. „Silencio X.trm®“ diapazonas apima transporto priemones su originaliais „Flat Blade“ valytuvais ir taip pat siūlo atnaujinimo sprendimus tiems vairuotojams, kurie nori įrengti savo transporto priemonėse plokščius valytuvus. „Silencio X.trm®“ asortimentas taip pat apima galinio stiklo plokščius valytuvus. „Silencio HBlade®“ dažnai nurodomi kaip hibridiniai valytuvai, kuriuose kombinuojami įprastinių valytuvų ir „Flat Blade“ valytuvų elementai. Šiai dienai „Silencio HBlade®“ pasiūlą sudaro 8 komplektai, tinkantys daugiau nei 5 milijonams 35 skirtingų modelių Europoje važinėjančių transporto priemonių. Šiandien „Valeo Silencio®“ prekės ženklas yra tinkamas 98 % transporto priemonių, sudarančių Europos automobilių parką. „SWF®“ – šifruojamas kaip „Spezial Werkzeugfabrik Feuerbach“ (Fojerbacho specialių įrankių gamykla) - Vokietijoje pirmaujantis prekinis ženklas, kuriuo prekiaujama ir tokiose užsienio šalyse kaip Rusija ir Kinija, yra istorinis prekinis ženklas. Jo gamykla Bitenheime yra vienintelė stiklų valytuvų gamykla Vokietijoje. „SWF®“ asortimentas apima pilną technologijų portfelį ir numato visus galimus poreikius. „Das Original“ įprastinių valytuvų asortimente taip pat yra numatyti ir specialūs pasiūlymai pagal kiekvieno poreikius: valytuvai su aptakais, plovimo purkštukais ir lenkti berėmiai valytuvai. Jūs galite pasirinkti įvairius variantus pagal savo poreikius: pavienius valytuvus pagal ilgį, komforto komplektus arba jų kombinacijas. Be viso įprastinių valytuvų asortimento, „SWF®“ taip pat siūlo originalius „Flat Blade“ valytuvus ir „Flat Blade“ valytuvų modifikavimo sprendimą su „VisioFlex®“ ir „VisioNext®“ asortimentu. Sunkvežimių rinkoje „SWF®“ istoriškai yra laikomas lyderiu, nes pirmasis užėmė pirmaujančio originalios įrangos gamintojo poziciją tarp Europos detalių tiekėjų. Šiandien visi „SWF®“ valytuvai turi originalios

įrangos įvertinimą, o asortimentas apima 98 % Europos lengvųjų automobilių ir sunkvežimių parko.

ALTERNATYVUS ASORTIMENTAS ANTRINEI RINKAI – VALYTUVAI „FIRST®“ - TINKAMAS PASIŪLYMAS JŪSŲ BIUDŽETUI Papildydama savo premium klasės prekinius ženklus, „Valeo“ taip pat specialiai plėtojo antrinei rinkai skirtą asortimentą su prekės ženklu „FIRST®“. Tai - ekonomiškas pasiūlymas, kuris buvo kurtas vairuojantiems senesnius negu 10 metų automobilius ir taupesniems vartotojams. „FIRST®“ asortimentą sudaro įprastiniai valytuvai, o taip pat ir naujas „Flat Blade“ asortimentas. Privalumas yra nedidelis detalių kodų skaičius, bet kartu platus vieno kodo detalės pritaikymas bei „Valeo“, kaip kokybiškų produktų įvaizdis. Naujai rinkoje pasirodę „FIRST® Flat Blade“ valytuvai išsiskiria lengvu ir greitu montavimu, yra optimizuoti švariai nuvalyti priekinį stiklą dėl patentuotos „Pyramid®“ aptako formos ir padidinto standumo, kurį suteikia nauja gumos formulė.

PLATINTOJŲ IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS Siekdama paremti „Valeo“ valytuvų pardavimo platintojus, bendrovė kiekvienais metais leidžia naujus katalogus, į kuriuos įtraukiami naujos technologijos „HBlade®“ valytuvų pristatymai ir privalumai, naujas asortimentas, apimantis naujausius automobilius ar net vaizdo įrašai, suteikiantys daugiau informacijos apie naujo valytuvo kūrimo procesą. Pavyzdžiui, kiekvienas „Valeo“ platintojas turi priėjimą prie „Valeo valytuvų eksperto” vaizdo įrašų, kuriuose paaiškinama, kaip kiekvieno premium lygmens „Flat Blade“ valytuvo kokybė įvertinama bandymų grandinėje. Valytuvų tvirtinimas visuomet buvo vienu svarbiausių firmos „Valeo“ uždavinių, todėl buvo daug investuota siekiant pateikti kiekvienam sujungimo tipui paprastą ir naudingą vaizdo įrašą, kuris padėtų vartotojams kuo paprasčiau ir greičiau sumontuoti valytuvus automobilyje. Šie vaizdo įrašai yra pasiekiami tiek išmaniuose telefonuose, tiek internete, tiek planšetiniuose kompiuteriuose.


Nauja valytuvų gama

Plokščių valytuvų antrinė rinka

10 DETALIŲ KODŲ: kiekvienas atitinka valytuvo ilgį. LENGVA SANDĖLIUOTI: mažas kodų skaičius. VALYTUVŲ ILGIS: nuo 350 mm iki 700 mm. PLATUS PRITAIKYMAS: 85 % Europos automobilių parko. KABLYS SU „U“ FORMOS ADAPTERIU sumontuotas iš anksto. Nauja kablio jungtis be besisukančio dangtelio.

PAPRASTA, EFEKTYVU, PATVARU, INOVATYVU

Trumpasis kodas

„Valeo“ serijos Nr.

Šluotelės ilgis

Šluotelės ilgis coliais

Kabliukas su „U“ formos adapteriu

VFAM35

350

14"

Sumontuotas iš anksto

VFAM40

400

16"

Sumontuotas iš anksto

VFAM45

450

18"

Sumontuotas iš anksto

VFAM48

475

19"

Sumontuotas iš anksto

VFAM50

500

20"

Sumontuotas iš anksto

VFAM53

530

21"

Sumontuotas iš anksto

VFAM55

550

22"

Sumontuotas iš anksto

VFAM60

600

24"

Sumontuotas iš anksto

VFAM65

650

26"

Sumontuotas iš anksto

VFAM70

700

28"

Sumontuotas iš anksto

Padaryk tinkamą pasirinkimą

www.valeoservice.com Valeo Service France 70, rue Pleyel - 93285 Saint-Denis Cedex - France Tél. : +33 (0)1 49 45 32 32 - Fax : +33 (0)1 49 45 36 59


T I E KĖ J AI

VARIKLIUI KENKIANTYS PERDIRBIMAI Bendrovė „Schaeffler Automotive Aftermarket“ tiekia prekės ženklo „Luk“ produktus ir užtikrina jų aptarnavimą visame pasaulyje, taip suteikdama galimybę sutaisyti visų automobilių pavarų sistemas.

Savo asortimente siūlo remonto komplektus „LuK RepSet® DMF“ („Dual Mass Flywheel“) visiems automobilių modeliams. Dviejų masių (plaukiojantis) smagratis (DMF), taip pat sankabos diskai, sankabos moduliai bei sankabų išmynimo guoliai yra svarbi susidėvėjusios sankabos profesionalaus remonto dalis. Šiame pasiūlyme rasite „LuK Rep-Set® DMF“ komplektus, kurie yra patikrinti ir geriausiai parduodami produktai, kurių kodai yra: 600 0013 00, 600 0016 00 ir 600 0017 00. Jie plačiai naudojami visoje „Volkswagen“ variklių 1,9TDI ir 2,0TDI gamoje. Dviejų masių (plaukiojantys) smagračiai (DMF), įeinantys į aukščiau paminėtus komplektus su detalių kodais: 415 0059 10, 415 0250 10, 415 0431 10, dėl sukimo virpesių slopinimo ir perduodamo sukimo momento yra labai gerai parinkti konstrukciniu požiūriu. Tačiau yra vartotojų pastabų dėl netinkamo DMF darbo. Be kitų nerimą keliančių efektų, klientai mini bildesius iš pavarų dėžės užvedant variklį ir jam dirbant tuščia eiga, virpesius esant mažiems ir vidutiniams sūkiams bei trūkčiojimą keičiant pavaras. Šie trūkumai atsiranda dėl nepakankamo sukamųjų virpesių slopinimo, kai variklio konstrukcija viršija DMF galimybes arba smagračio pažeidimas lemia gebėjimo slopinti sukamuosius virpesius bei sklandžiai perduoti sukimo momentą praradimą. Viena iš priešlaikinio DMF susidėvėjimo (pažeidimo) priežasčių yra per dideli variklio keliami sukimo virpesiai ir per didelis sukimo momentas, kurie žymiai viršija konstrukcines mazgo galimybes. Šios priežastys gali atsirasti dėl kai kurių variklio konstrukcijoje atliktų pakeitimų. Tokiems pakeitimams galima priskirti įprastinio paskirstymo veleno pakeitimą vadinamuoju sportiniu, degimo kameros formos ir tūrio pakeitimą. Taip pat yra galimybė perprogramuoti variklio valdymo bloką įvedant naujus parametrus, kitaip sakant, pakeičiant įpurškimo momentą, taip padidinant variklio galią ir sukimo momentą bei šių parametrų kitimo charakteristikas. Apibendrinant galima pasakyti, kad DKZ ilgaamžiškumui kuriomis siekiama pakeisti variklio darbo rezultatus, padidinant į degimo

60

IC Aktualijos

„LuK RepSet® DMF“ komplektas

kameras tiekiamo oro kiekį bei ten purškiamos kuro dozės slėgį, taip pat keičiant momentą, kada ši dozė įpurškiama į cilindrą.Pavyzdžiui, kai padidinamas įpurškimo slėgis arba padidinama kuro dozė, tai sukelia didesnį pasipriešinimą apkrovos amortizavimui ir padidina slėgį uždegimo metu. Dėl to, kad stūmoklis iš pradžių vėluos judėti, o po to įgaus didesnį linijinį pagreitį, švaistiklis perduos alkūniniam velenui didesnius kampinius greitėjimo ir lėtėjimo pagreičius. O tai reiškia, kad žymiai padidėja veleno sukamieji virpesiai. Kai jie yra arti DMF viršutinės konstrukcinės ribos arba ją viršija, smagračio darbo resursai labai sumažėja. Padidėjusios sukimo virpesių reikšmės atsiranda esant vidutiniams sūkiams arba dirbant turbinos veikimo intervale. Tačiau problema yra dėl perdirbimo padidėjęs sukimo momentas ir jo charakteristikų pasikeitimas. Taip vadinamas „chip-tiuningas“ labai padidina didžiausią sukimo momentą ir jo vertes esant žemiems variklio sūkiams. Dėl to sukeliami maksimalūs antros smagračio dalies poslinkiai pirmosios

atžvilgiu. Konstrukcinė sukimo momento atsarga yra 25 procentai variklio maksimalaus sukimo momento. Dėl variklio konstrukcijos pakeitimo, sukimo momento atsargos riba DMF peržengiama. Dėl DMF darbo tokiomis sąlygomis keičiasi lankinių spyruoklių parametrai. Taip eksploatuojamas DMF negali išlaikyti sukimo virpesių ir po tam tikros ridos negalės tinkamai perduoti variklio sukuriamo sukimo momento. Lankinės spyruoklės gali susispausti ir netgi trūkti. Kraštutiniais atvejais nutraukiamos kniedės, jungiančios antrąją DMF dalį su jungiančiuoju disku. Variklių charakteristikų pakeitimai konstravimo ir bandymų laboratorijose yra atliekami kompleksiškai, atsižvelgiant į DMF savybes. Jei DMF charakteristikos viršijamos, naudojamas visai kitas DMF(su kitokiomis charakteristikomis). Visada būtina atsiminti, kad bet kokie transporto priemonės pakeitimai reiškia tai, kad konkretaus elemento, dirbančio konkrečiame mazge, darbo patikimumas, eksploatacijos laikas skirsis nuo to, kokį numatė gamintojas.


Matomi privalumai

Idealiai pritaikyti, originalios kokybės prekinių ženklų „LUK“, „INA“, „FAG“ remontiniai komplektai.

Kokybė, aptarnavimas, žinios Inovacijos automobilių pramonėje – tai grupės „Schaeffler“ pagrindiniai prekiniai ženklai „LUK“, „INA“ ir „FAG“, kurie apjungia dešimtmečių žinias, sukauptas tiekiant originalias ir atsargines dalis. Nepriklausomai nuo pavaros perdavimo sistemos, variklio ar pakabos, visi produktai ir remontiniai komplektai iš „Schaeffler Automotive Aftermarket“ geriausių technologijų dėka yra aukščiausios kokybės, kuria pirmiausia siekiama sukurti pilnus remontinius komplektus, nepaliekančius vietos kompromisams.

Papildoma informacija: www.RepXpert.com


T I E KĖ J AI

KAITINIMO ŽVAKIŲ

MONTAVIMO PATARIMAI Šaltuoju metų laiku dyzeliniai varikliai nebeužsiveda taip, kaip turėtų. Savaime susidarančios šilumos nebepakanka variklio užvedimui. Dėl to degimo kamerose trūksta būtinos šilumos. Dėl šilumos nuostolių šaltuose cilindruose ir šalto įsiurbiamo oro nesusidaro sąlygos savaiminiam užsidegimui. Be papildomo šilumos šaltinio dyzeliniai varikliai nepasiekia reikiamos temperatūros. TINKAMAS PRISUKIMO MOMENTAS

KAITINIMO ŽVAKIŲ MONTAVIMAS IR DEMONTAVIMAS Montavimo metu reikia laikytis tokios veiksmų sekos: 1. Kaitinimo žvakę galima demontuoti, kol variklis dar šiltas. 2. Atsargiai atpalaiduokite kaitinimo žvakę. 3. Esant reikalui, suspaustu oru išpūskite atplaišas ir nešvarumus. 4. Išsukite seną kaitinimo žvakę. 5. Pašalinkite kaitinimo žvakės likučius, esant reikalui, naudokite plėstuvą. 6. Ranka iki galo įsukite kaitinimo žvakę. 7. Nustatykite dinamometriniame rakte reikiamą priveržimo momentą. 8. Uždėkite rakto galvutę tiesiai ant kaitinimo žvakės sukimo veržlės ir tvirtai prisukite.

NUODEGŲ ŠALINIMAS NAUDOJANT PLĖSTUVĄ

Profesionaliam kaitinimo žvakės prisukimui rekomenduojama naudoti dinamometrinį raktą.

KAITINIMO ŽVAKIŲ BANDYMAS Internetiniuose forumuose galima rasti informacijos, kad demontuotas kaitinimo žvakes, norint patikrinti, ar jos dar kaitina, galima prijungti prie įtampos. Tokie „bandymų metodai“ gali rimtai pakenkti sveikatai, pavyzdžiui, sukelti stiprius nudegimus. O jei kaitinimo žvakė įmontuojama netinkamai, dėl to gali būti pažeista ne tik žvakė, bet ir variklis. Atlikti kaitinimo žvakių bandymus ir jas keisti gali tik profesionalūs automobilių dirbtuvių meistrai. Tik jie turi pakankamai žinių ir reikalingą įrangą.

Profesionaliam kaitinimo žvakės prisukimui rekomenduojama naudoti dinamometrinį raktą, kadangi patys dirbtuvių meistrai negali tiksliai įvertinti priveržimo momento. Taip yra todėl, kad priveržimo momentas apskaičiuojamas remiantis dvejomis vertėmis, kurios tarpusavyje padauginamos: konkrečiame taške veikiančios jėgos bei svirties ilgis. Jei kaitinimo žvakė bus prisukta nepakankamu momentu, galimas kompresijos praradimas. Jei naudojamos keraminės žvakės, dėl vibracijos taip pat gali įtrūkti keramika. Taip pat priveržus per dideliu momentu gali susidaryti per mažas žiedinis tarpas tarp metalinio korpuso ir kaitinimo vamzdelio. Tokiu atveju kaitinimo žvakė perkais ir perdegs.

SKERSMUO Tik tada, kai kaitinimo žvakės priveržtos tinkamu sukimo momentu, jos veikia be sutrikimų. Nuodegų pašalinimui iš kaitinimo žvakės kiaurymės reikalingas plėstuvas.

Kai kuriuose dyzeliniuose varikliuose, atsižvelgiant į konstrukciją, yra polinkis susidaryti didesniam nuodegų kiekiui. Keičiant kaitinimo žvakės, jų angas reikia išvalyti specialiu įrankiu. Kitaip užteršimas nuodegomis gali sukelti per didelį šilumos išskirimą tam tikroje vietoje ir kaitinimo žvakė gali perdegti. 1. Susiraskite kaitinimo žvakei tinkamą plėstuvą. 2. Užtepkite šiek tiek tepalo ant plėstuvo priekinės dalies (smaigalio). 3. Ranka įsukite plėstuvą į variklio galvutę. 4. Išsukite plėstuvą ir gerai nuvalykite.

62

IC Aktualijos

KAITINIMO ŽVAKIŲ PRISUKIMO MOMENTAS Varžto skersmuo

Prisukimo momentas

8 mm

8-15 Nm

10 mm

15-20 Nm

12 mm

20-25 Nm

14 mm 18 mm

20-25 Nm 20-30 Nm

VERŽLĖS PRISUKIMO MOMENTAS Varžto skersmuo

Prisukimo momentas

4 mm (M4)

0,8-1,5 Nm

5 mm (M5)

3,0-4,0 Nm

„NGK“ kaitinimo žvakės


TIEKĖ JA I

UŽDEGIMO

RITĖS Įmonė NGK, patyrusi uždegimo sistemos dalių gamintoja, savo produktų asortimentą papildė uždegimo ritėmis. Jos įvardijamos net 350 pavadinimų: nuo klasikinių cilindrų uždegimo ričių, uždegimo ričių su skirstytuvu, blokinių ir individualių ričių iki uždegimo ričių sistemų. Dėl tokio plataus asortimento įmonei NGK tenka net 92 proc. Europos rinkos. Ne mažiau svarbu ir tai, kad tik NGK produktų asortimente galima rasti rites, tinkančias daugiau nei 90 proc. populiariausių automobilių Europos rinkoje. Dabar visus produktus, susijusius su benzininių variklių uždegimo sistemomis, platintojai ir autoservisai gali įsigyti iš vieno tiekėjo ir jaustis saugūs dėl neabejotinos kokybės, nes šiuos produktus gamina vienas iš rinkoje pirmaujančių automobilių gamintojų partnerių.

Praėjusiais metais vykusioje automobilių mechanikos mugėje įmonė „NGK Spark Plug Europe“ pristatė naujus produktus – uždegimo rites. Remiantis įmonės duomenimis, asortimentą sudaro net 350 produktų. Europos rinkoje tai - didžiausias asortimentas. Vadinasi, iš vieno tiekėjo klientai gali gauti visus produktus, susijusius su uždegimo sistema. Visos NGK ritės užtikrina sklandų uždegimą, pasižymi aukščiausiu elektromagnetinio suderinamumo lygiu ir ilgu eksploatavimo laiku. NGK ričių numeravimo sistema paprasta: ritės suskirstytos į 6 kategorijas, pagal kurias platintojai ir autoservisai iš karto supranta, kiek ričių reikia konkrečiam automobiliui ir kiek jų užsakyti. Ant pakuotės šalia pavadinimo pateiktas grafinis piešinys nurodo, kokio tipo ritė yra viduje: tai palengvina reikiamos ritės paiešką ir apsaugo nuo klaidingo pasi-

rinkimo. Užsakę NGK uždegimo rites, platintojai ir autoservisai gali gauti produktų katalogą ir 12 puslapių brošiūrą apie NGK rites, kurioje pateikiami jų pavadinimai, informacija apie gamybos technologijas ir pažeidimų diagnostikos patarimai. Daug vertingos informacijos galima rasti NGK tinklalapyje. Įmonė taip pat užtikrina, kad nuo 4/2012 numerio atitinkama informacija yra pateikiama elektroniniame kataloge „TecDoc“. Išsamios informacijos apie NGK rites ir patarimų galima gauti iš regioninių NGK atstovų.

UŽDEGIMO RITĖS

Uždegimo ričių asortimentas, apimantis didžiausią rinkos dalį. Sukūrė NGK – uždegimo sistemų ekspertė. 350 produktų ir net 92 proc. rinkos! Neabejotina kokybė – produktus gamina vienas iš rinkoje pirmaujančių automobilių gamintojų partnerių. Aiški produktų numeravimo sistema, palengvinanti pardavimą.


T I E KĖ J AI

„SKF“ NAUJIENOS AUTOMOBILIS: „FORD TOURNEO CONECT“

„FORD TOURNEO CONNECT“

„SKF“ tiekia platų atsarginių dalių asortimentą automobiliui „Ford Tourneo Connect“

Gamybos metai

2013 m. rugsėjis

Variklio versijos

1,0 EcoBoost, 1,6 EcoBoost, 1,6 TDCi

Segmentas

C

RATO STEBULĖ: 1 komplektas

Kėbulas

C1 (bendra su Ford Focus)

SKF originali įranga

Paskirstymo mechanizmas

AUŠINIMO SKYSČIO SIURBLYS: 2 komplektai

SKF asortimentas

18 komplektų

„SKF“ RATO STEBULIŲ ASORTIMENTAS

PASKIRSTYMO MECHANIZMAS: 7 komplektai

1 komplektas (kuriama daugiau)

JUOSTINIO DIRŽO SISTEMA: 8 komplektai

Variklis

Rato stebulių komplektas priekiui

Rato stažebulių komplektas galui

1.0 EcoBoost

VKBA 6780

-

1.6 EcoBoost

VKBA 6780

-

1.6 TDCi

VKBA 6780

-

„SKF“ AUŠINIMO SKYSČIO SIURBLIO IR PASKIRSTYMO MECHANIZMO DALIŲ ASORTIMENTAS

„SKF“ JUOSTINIO DIRŽO MECHANIZMO DALIŲ ASORTIMENTAS

9 komplektai (kuriama daugiau)

8 komplektai (kuriama daugiau)

Variklis

Paskirstymo me­chanizmo ir aušinimo skysčio siurblio komplektas

Paskirstymo Paskirstymo mechanizmo diržo komplektas vedantysis guolis

Paskirstymo diržo įtempiklis

Aušinimo skysčio siurblio komplektas

1.0 EcoBoost -

-

-

-

-

1.6 EcoBoost VKMC 04215

VKMA 04215

-

VKM 14215

VKPC 84217

1.6 TDCi

VKMA 03316* VKM 23121*

VKM 14215

VKPC 83259*

VKMC 03316*

Variklis

Juostinio diržo Juostinio komplektas diržo (su guoliais) įtempiklis

Juostinis diržas

1.0 EcoBoost

-

VKM 34219

-

1.6 EcoBoost

-

VKM 34115

VKMV 6PK1555

1.6 TDCi

VKMA 33164 VKMA 33222

VKM 33164

VKMV 6PK802 VKMV 6PK966

* SKF sumontuota kaip originali įranga (OE)

„Atsarginių dalių rinkos „SKF“ asortimentas“ šiems automobilių modeliams šiuo metu apima 14 komplektų ir bus plečiamas per ateinančias savaites.

AUTOMOBILIS: „RENAULT CAPTUR“

„RENAULT CAPTUR“

„SKF“ tiekia platų atsarginių dalių asortimentą atsarginių dalių automobiliui „Renault Captur“

Gamybos metai

2013 m. birželis

Variklio versijos

0,9 Tce, 1,2 Tce, 1,5 dCi

Segmentas

B – SUV / Crossover

RATO STEBULĖ: 3 komplektai

Kėbulas

B (bendras su Renault Clio ir Nissan Juke)

SKF originali įranga

Rato stebulė

JUOSTINIO DIRŽO SISTEMA: 1 komplektas

SKF asortimentas

10 komplektų

„SKF“ RATO STEBULIŲ ASORTIMENTAS 4 komplektai, kurie padengia visų variklių versijų „Renault Captur“ modelius Variklis

Rato stebulių komplektas Priekis

Rato stažebulių komplektas galas

Pakabos dalių komplektas priekis

0.9 TCe

VKBA 6780

VKBA 6799*

VKDA 35639 T

1.2 TCe 120

VKBA 6780

VKBA 6799*

VKDA 35639 T

1.5 dCi 90

VKBA 6780

VKBA 6799*

VKDA 35639 T

„SKF“ AUŠINIMO SKYSČIŲ SIURBLIO IR PASKIRSTYMO MECHANIZMO DALIŲ ASORTIMENTAS

„SKF“ JUOSTINIO DIRŽO MECHANIZMO DALIŲ ASORTIMENTAS

4 komplektai (kuriama daugiau)

2 komplektai (kuriama daugiau)

Variklis

Paskirstymo Paskirstymo mechanizmo ir mechanizmo aušinimo skysčio komplektas siurblio komplektas

0.9 TCe

Grandinės paskirstymo mechanizmas

1.2 TCe 120

Grandinės paskirstymo mechanizmas

1.5 dCi 90

VKMC 06134-2

VKMA 06134

Paskirstymo Paskirstymo Aušinimo diržo diržo skysčio siurblio vedantysis įtempiklis komplektas guolis

NA

VKM 16102

VKPC 86418

Variklis

Juostinio diržo komplektas (su guoliais)

Juostinio diržo įtempiklis

Juostinis diržas

0.9 TCe

-

VKM 36138

-

1.2 TCe 120

-

VKM 36138

VKMV 6PK1555

1.5 dCi 90

-

VKM 36138

-

„Atsarginių dalių rinkos „SKF“ asortimentas“ šiems automobilių modeliams šiuo metu apima 10 komplektų ir bus plečiamas per ateinančias savaites.

64

IC Aktualijos


Du zuikiai vienu šūviu.

Paskirstymo mechanizmo ir „Multi-V“ diržo sistemos su aušinimo skysčio siurbliu remontinis komplektas sukurtas Jūsų laikui ir pinigams taupyti. Aušinimo skysčio siurblio keitimas keičiant paskirstymo mechanizmo elementus arba „Multi-V“ sistemos elementus leidžia išvengti variklio ir vairo stiprintuvo mechanizmų gedimų.

www.vsm.skf.com


T I E KĖ J AI

NAUJA PROGRAMA, PATIKRINTA KOKYBĖ

„BOSCH“ UŽDEGIMO ŽVAKĖS Kriterijai, pagal kuriuos buvo sukurtos atskiros žvakių grupės, yra žvakėse esantis taurusis metalas. Priskyrimas vienai ar kitai grupei taip pat informuoja apie charakteristikas, kurias lemia metalo savybės. Dėl to vartotojas yra greitai ir aiškiai informuojamas apie tam tikros žvakės privalumus. Tinkamos žvakės parinkimui palengvinti papildomai buvo įvestas ir kitas principas: 1 automobilis – 1 žvakės kodas. Tai reiškia, kad tiksliai nusakius visus automobilio duomenis, tokius kaip: markė, modelis, pagaminimo metai, variklio kodas ir pan., gauname vieną degimo žvakės kodą. Šis kodas yra parinktas taip, kad jo parametrai būtų kuo artimesni žvakėms, naudojamoms pirmajam surinkimui, gaminant automobilius gamyklose. Šiuo metu „Bosch“ degimo žvakių programą sudaro šios grupės:

Šiuolaikinė degimo žvakių programa prieinamu ir paprastu būdu informuoja apie tauriuosius metalus, kurie buvo panaudoti degimo žvakių gamybai.

„BOSCH“ • Standartinės žvakės yra populiariausios. • Centrinis žvakės elektrodas pagamintas iš vario (Cu), o antgalis iš vario (Cu) arba nikelio (Ni). • Vienas ar keli masės elektrodai pagaminti iš vario (Cu).

„PLATINUM, DOUBLE PLATINUM“ • Centrinis elektrodas arba masės elektrodas turi lazeriniu būdu privirintą platinos plokštelę. • Platina pailgina eksploatacijos laikotarpį net iki 100 000 km ridos. • Stabili kibirkštis sunkiausiomis darbo sąlygomis (elektrodų užteršimas). • Žemesni reikalavimai įtampai padidina degimo ritės gyvybingumą. • Rekomenduojamos automobiliams su SND įranga, nes reikalauja mažesnių energijos sąnaudų.

Platina 78 (Pt)

66

„IRIDIUM, DOUBLE IRIDIUM“ – IRIDŽIO • Centrinis arba masės elektrodas yra pagamintas iš iridžio. • Iridis dėl aukštos lydymosi temperatūros 2466°C bei kietumo, aukštesnio nei platinos ar nikelio, yra labai atsparus dėvėjimuisi. • Pailgina eksploatacijos laikotarpį net iki 100 000 km ridos. • Centrinio elektrodo skersmuo vos 0,5 mm, dėl to žymiai padidėja kibirkšties tankis.

Iridis 77 (Ir)

Nikelis 28 (Ni)

Tankis g/cm

21,45

22,56

8,9

Lydymosi temp.°C

1768

2466

1455

Moso kietumo skalė

4,5

6,5

4

Kiekis

0,005 ppm

0,001 ppm

0,015 %

Kaina PLN/g

160

70

0,06

IC Aktualijos

• Aukštesnė degalų ir oro mišinio degimo kokybė sumažina teršalų emisiją. • Iridžio žvakių naudojimas mažina degalų sąnaudas net iki 5% bei gerina automobilio charakteristikas. • Plati pritaikymo gama – tinka daugeliui transporto priemonių.

„SILVER“ • Centrinis elektrodas yra padengtas sidabru (Ag). • Dažniausiai skirtos aukštų apsukų sportiniams varikliams.


T I E KĖ J AI

„LUMAG“ –

VISADA PER ŽINGSNĮ PRIEKYJE Pokyčiai, pastaraisiais metais įvykę automobilių rinkoje, nustatė gamintojams labai aukštus standartus. Kokybė, garantijos, griežti ekologiniai parametrai ir kartu racionalios kainos – būtent šių dalykų dabar tikisi pirkėjai. Tokiomis sąlygomis išlikti įstengs tik tie atsarginių dalių tiekėjai, kurie daug metų planavo būsimas investicijas, kad galiausiai pateiktų darnų, išsamų sprendimą. Tik toks požiūris šiandien gali užtikrinti gerą padėtį rinkoje, o geriausiai tai įrodo neseniai Lenkijoje, Budzynės vietovėje, atidaryta nauja bendrovės „LUMAG“, šiame sektoriuje veikiančios jau 26 metus, frikcinių medžiagų gamykla. Būtent čia gaminamos stabdžių trinkelės ir antdėklai, pažymėti prekių ženklais „LUMAG“ ir „BRECK“. Gamyklos, kurios plotas yra 19 000 m2, gamybos pajėgumai apskaičiuoti atsižvelgiant į šiuo metu didžiausio Lenkijos gamintojo našumą. Taigi padidinus gamybos apimtis, gaminiai, pažymėti „LUMAG“ ir „BRECK“ prekių ženklais, po pasaulio rinkas pasklis gerokai plačiau. Šiuo metu net 80 proc. gaminių patenka į užsienio rinkas, iš jų 60 proc. – Vakarų

68

IC Aktualijos

Europos šalis, o didžiausia dalis tenka Vokietijos rinkai. Reikia pažymėti, kad optimizavusi gamybos procesus ir padariusi toli siekiančią technologinę pažangą, įmonė išlaiko ne tik aukštus gamybos standartus, bet ir atitinkamą kainų lygį, kurio tikisi pagrindiniai jos gaminių pirkėjai.

gų mišinio ruošimo ir baigiant pagamintų trinkelių pakavimu. Įdiegus variklinių transporto priemonių sektoriuje reikalaujamas kokybės bei funkcionavimo sistemas ir nuosekliai taikant filosofiją „Lean Manufacturing“ sumažinta nuostolių, klaidų, prastovų rizika ir padidintas našumas. Būtent tokia

JAU KELIS MĖNESIUS STABDŽIŲ TRINKELĖS „LUMAG“ IR „BRECK“ GAMINAMOS SOCIALIAI IR EKOLOGIŠKAI ATSAKINGOJE GAMYKLOJE, KURIĄ EKSPERTAI PRIPAŽINO PAČIA NAUJOVIŠKIAUSIA VIDURIO EUROPOJE. Naujoje gamykloje, palyginti su vyraujančiais standartais ir lūkesčiais, yra žengiama žingsniu toliau. Pradedant nuo paties pastato konstrukcijos ir projekto, visiškai automatizuotų technologinių linijų, kuriose įdiegti aukščiausi kokybės ir našumo standartai, dabar taikomi frikcinių medžiagų sektoriuje. Čia vyksta visi stabdžių trinkelių gamybos procesai, pradedant nuo frikcinių medžia-

gamykla atitinka lūkesčius ir standartus, kuriuos firmai „LUMAG“ kelia pirminė šių gaminių rinka. Neginčijamu logistiniu gamyklos pranašumu yra tai, kad ji pastatyta kelių, vedančių į Vakarų Europą, sankirtoje. Čia gaminamos produkcijos kokybė yra aiškiai apibrėžta atsižvelgiant į pasaulinės rinkos reikalavimus. Taisyklė paprasta – „LUMAG“ ar „BRECK“ stabdžių trinkelės turi


TIEKĖ JA I

„Bendrovės „Lumag“ jėga - ilgametis sistemingo ir nuoseklaus investavimo į naują gamybos technologiją planas. 2013 m. rudenį visiškai užbaigėme pirmąjį „greenfield“ tipo investicijos įgyvendinimo etapą – investavome 70 mln. PLN (17 mln. EUR). Įkurta naujoviškiausia šioje Europos dalyje gamybos įmonė, pastatyti biurų pastatai, įdiegti šiuo metu pažangiausi technologiniai sprendimai frikcinių medžiagų gamybos srityje,“ – sako valdybos pirmininkas, pagrindinis akcininkas ir firmos įkūrėjas Marekas Žakas. „Šiuo metu įgyvendiname antrąjį investicinį etapą, kurio tikslas – kelis kartus padidinti mūsų gamyklos gamybos pajėgumus įsigijus dar kelias technologines linijas ir dinamiškai plėtoti mūsų tyrimų centrą. Antroji investicijų banga, kuriai reikės 35 mln. PLN (8,5 mln. EUR), yra būtina, kad galėtume patenkinti šiuo metu itin didelę mūsų gaminių paklausą aprūpindami ir senus, ir naujus klientus.“

nepriekaištingai veikti bet kokiame mūsų planetos kelyje, bet kurioje transporto priemonėje ir bet kokioje eismo situacijoje. Šios kategorijos gaminių atveju globalios kokybės sąvoka gali būti suprantama tik taip. Būtent šiuo aspektu rūpinasi dr. Tomaszo Orłowskio vadovaujamas tyrimų centras, dirbantis išimtinai gamyklos poreikiams. Šio kolektyvo veikla apima įtvirtintos pozicijos užtikrinimą diegiant inovacinius sprendimus ir visišką šiuo metu tiekiamų gaminių kontrolę. Neperdedant galima sakyti, kad ši gamykla apvainikavo laboratorijose rūpestingai kurtą gero, patikimo gamintojo poziciją. „LUMAG“ siūlo klientams aukštą kokybę – ir originalios įrangos, ir atsarginių detalų rinkoje savo veiklą plėtodama pagal standartą ISO/TS 16949, įdiegtą firmoje prieš kelerius metus. Tam įpareigoja lyderės šioje Europos dalyje pozicija. Įmonė prisiima visą atsakomybę už savo gaminius, kuriuos testuoja ne tik savo tyrimų centre, kuris veikia vietoje, bet ir kituose tyrimų ir plėtros centruose bei bandymo keliuose, esančiuose Lenkijoje, Vokietijoje, Austrijoje ir Ispanijoje. Gamykla, kurioje gaminamos stabdžių trinkelės „LUMAG“ ir „BRECK“, veikia išlaikydama pusiausvyrą tarp klientų, vairuotojų lūkesčių kokybei bei kainai ir aplinkos poreikių, turint galvoje tiek dabartinę, tiek tą aplinką, kurioje reikės dirbti ateityje. Projektuojant gamyklą pagalvota apie daugelį ekologinių sprendimų, kurie dėl mažesnio elektros bei dujų vartojimo teikia firmai ir išmatuojamą naudą. Išmaniai valdomi dažnio keitikliai reguliuoja elektros energijos tiekimą technologinėms linijoms ir infrastruktūros elementams pagal jų naudojimo laipsnį. Oro recirkuliacijos ir šildymo, paremto infraraudonųjų lempų veikimu, sistemos užtikrina pigesnį ir veiksmingesnį didelių plotų šildymą, koncentruodamos šilumą tose vietose, kuriose to reikia. Pasirūpinta ir tuo, kad į aplinką skleidžiamo triukšmo lygis būtų sumažintas iki minimalaus – įrengtos trys filtrų „Scheuch“ stotys, kurios reprezentuoja šiuo metu aukščiausią technikos lygį šioje srityje. Svarbus gamyklos veiklos aspektas yra tai, kad visapusiškai paisoma vietos bendruomenės interesų. Aukšta gaminių kokybė, socialinė verslo atsakomybė ir nepaliaujamas kuo didesnio ekologinio neutralumo siekimas yra dalykai, iš kurių susideda įmonės kasdienybė – įmonės, dirbančios tam, kad suteiktų vairuotojams pasitikėjimą, užtikrintų saugą ir pasitenkinimą, patiriamą naudojantis gaminiais, pažymėtais prekių ženklais „LUMAG“ ir „BRECK“.

IC Aktualijos

69


T I E KĖ J AI

KODĖL REIKIA TIKRINTI DEGUONIES DAVIKLIUS? PRAKTINIAI PATARIMAI DEGUONIES DAVIKLIŲ KEITIMUI Deguonies davikliai (dažnai vadinami liambda zondais) veikia itin nepalankioje aplinkoje. Kaip ir degimo žvakė, jie turi sriegį, kurio pagalba yra įsukami į lizdą. Paprastai deguonies davikliai tiekiami su priemone, apsaugančia nuo sriegio užsiblokavimo, kad daviklį būtų lengviau išmontuoti keičiant rekomenduojamais intervalais. Laikui bėgant ši priemonė tampa neveiksminga ir daviklis gali prikepti lizde, tuomet įprastais įrankiais jo nebus įmanoma išmontuoti. Jeigu daviklį bandoma išmontuoti naudojant per didelę jėgą, gali būti pažeistas tiek daviklis, tiek šalia esančios dalys. Jeigu daviklis prikepė lizde, paprastas, 15 minučių trunkantis, keitimo veiksmas gali tapti daug sunkesne ir sudėtingesne užduotimi. Deguonies daviklį keičiant rekomenduojamais intervalais, ši problema atsiranda gerokai

rečiau, be to, mažiau pažeidžiamos šalia esančios dalys. Keičiant deguonies daviklį reikia laikytis šių taisyklių: 1. Pagrindinis daviklis yra ant išmetamojo vamzdžio aptaiso; naujausių modelių transporto priemonėse davikliai įrengiami ir tolesnėje išmetamojo vamzdžio dalyje. 2. Įsitikinkite, kad žinote, kurį daviklį reikia pakeisti. 3. Atjunkite elektros jungtį, užpurkškite skvarbiosios priemonės ant srieginio sujungimo. 4. Naudokitės tinkamu įrankiu, skirtu deguonies davikliams. 5. Dauguma deguonies daviklių pristatomi su specialia elektros srovei laidžia priemone, skirta apsaugoti sriegiams nuo prikepimo prikepimo. Priemonė

6.

7.

iš karto užpurškiama ant sriegio, todėl naują daviklį tereikia įsukti į kiaurymę, išsukus seną daviklį. Naudokite daviklio sriegio apsaugos priemonę (kai kuriems deguonies davikliams šios priemonės sluoksnis užpurškiamas gamykloje). Būtinai patikrinkite atitinkamus duomenis, nurodytus informacinėje medžiagoje, dėl reikalingo sukimo momento, kuriuo turi būti priveržtas daviklis.

Jei sukimo momento, kuriuo reikia priveržti naują daviklį, vertė nenurodyta, vadovaukitės ta pačia taisykle, kaip ir sukdami degimo žvakę. Kitaip tariant, šiuo atveju mažiau iš tikrųjų reiškia geriau. Preciziškai sumontavus daviklį sujunkite jo laidus su automobilio elektros instaliacija.

PATARĖJAS: PROBLEMŲ, SUSIJUSIŲ SU MAF/MAP, DIAGNOSTIKA Taisyklingai modulių MAF ir MAP diagnostikai ir jų testams atlikti reikalingi paprasti toliau nurodyti veiksmai, taikomi atsižvelgiant į gedimo kodą. 1. Išmatuokite jutiklio varžą pagal gamintojo nurodymus dėl atskirų elektros schemų ir varžos verčių. 2. Patikrinkite įtampos stabilumą ir masę. Dar kartą atlikite elektros sistemos testą įtampos mažinimo metodu, kad įsitikintumėte, jog grandinėje neatsiranda didelė varža, palyginti su gamintojo rekomenduojamomis vertėmis elektros schemose.

70

IC Aktualijos

3.

Pagal gamintojo nurodymus prijunkite osciloskopą*. Geriausias sprendimas – naudoti laidą su atšakomis, kad nereikėtų pradurti elektros laidų izoliacijos, dėl kurios ateityje kils problemų su elektros sistema. Norint nuskaityti duomenis, reikia užfiksuoti droselinį vožtuvą atviroje padėtyje ir stebėti atsirandančią schemą.

* Jutikliai MAP yra elektroniniai prietaisai, su kuriais gaunamas analoginis arba skaitmeninis signalas.

VISAS PAVADINIMAS:

Oro srauto masės jutiklis (MAF)

Slėgio įsiurbimo kolektoriuje jutiklis (MAP)

KITAS PAVADINIMAS:

Oro srauto matuoklis

Įkrovimo slėgio jutiklis

KAM SKIRTAS:

Jutiklis MAF matuoja į variklį einančio oro tūrį ir tankį bet kuriuo momentu. Elektroninis ECU valdymo prietaisas naudoja šią informaciją kartu su duomenimis, gautais iš kitų jutiklių, apskaičiuodamas taisyklingą degalų kiekį, kuris turi būti tiekiamas varikliui.

Jutiklis MAP matuoja slėgį įsiurbimo kolektoriuje ir siunčia duomenis elektroniniam ECU valdymo prietaisui. Ši informacija naudojama reguliuojant degalų ir oro mišinio proporcijas ir uždegimo ankstinimą.

VIETA:

Paprastai įsiurbimo kolektoriaus viduje, tarp oro filtro ir variklio.

GEDIMO POŽYMIAI:

Įsižiebia kontrolinė variklio lemputė; variklis dažnai užgęsta ir (arba) veikia netolygiai, ypač esant variklio, veikiančio tuščiąja eiga, sūkiams; sunkesnis variklio paleidimas. Sunkiai veikia tuščiąja eiga; nėra galios; suvartojama daug degalų.

Sunkiai veikia tuščiąja eiga; nėra galios; suvartojama daug degalų.


-40°C

120°C

Išbandykite „Delphi“ vairo mechanizmo ir pakabos dalis, testuotas ekstremaliomis s¹lygomis. Mes testuojame savo dalis druskos kameroje 720 valandų, esant ekstremalioms temperatūroms, siekianèioms net 120 °C bei krentanèioms žemiau nei – 40 °C, taip užtikrindami, kad jos atliks savo funkcijas sunkiausiomis s¹lygomis. Tai vienas iš daugelio tikrinimo būdų, patvirtinanèių tai, kad mūsų tiekiami produktai projektuojami, konstruojami ir gaminami pagal pirmojo surinkimo įrangos standartus.

delphiautoparts.com

720

val. druskos kameroje


T I E KĖ J AI

DIDELIO EFEKTYVUMO NANOPLUOŠTAS

masis atskyrimo efektyvumas padidėja iki 99,98 procento, jeigu filtruojama per plonus nanopluošto tinklelių sluoksnius. Todėl „MICROGRADE A-NF“ filtruoja beveik visas, netgi mažiausias daleles iš įsiurbiamo oro. Nešvarumų dalelės prilimpa prie elemento paviršiaus. Pranašumu yra tai, kad dalelės negali įsiskverbti į celiuliozę ir užkimšti jos porų. Dar vienas privalumas - ilgi techninės priežiūros intervalai.

INOVATYVI PATENTUOTA PROGRAMINĖ ĮRANGA

Komerciniai automobiliai dažnai dirba stipriai užterštoje aplinkoje. „Euro VI“ standartas reiškia, kad švarus oras yra kaip niekada svarbus komercinių automobilių varikliams. Filtravimo specialistė „MANN+HUMMEL“ priėmė šį iššūkį savo oro filtro elementui panaudodama itin efektyvias nanopluošto dangas. Nuo rugsėjo mėnesio nepriklausomoje atsarginių detalių rinkoje „MANN-FILTER“ siūlo „MICROGRADE A-NF“ filtro elementą, skirtą naujiems nedidelės ir vidutinės keliamosios galios sunkvežimiams. Įprasta, kad statybos vietose ir karjeruose aplinka būna pilna dulkių bei suodžių. Sunkvežimiai čia naudojami sudėtingomis sąlygomis. Varikliams ir jų komponentams apsaugoti nuo spartesnio dilimo ir gedimų reikalingi efektyvūs oro filtrai. Tai ypač aktualu nuo 2014 m. naujai registruotiems sunkvežimiams, kuriems taikomas „Euro VI“ standartas. Vienintelis būdas atitikti vis griežtėjančias emisijos normas yra optimalus variklio valdymas. Dėl to sunkvežimių gamintojai savo komerciniuose automobiliuose įdiegia vis daugiau oro srauto matuoklių. Vis dėlto tokie jutikliai tinkamai veikia tik tada, kai į variklį patenka švarus oras. Itin švarus oras varikliui net ir stipriai užterštoje aplinkoje – šiam tikslui pasiekti „MANNFILTER“ naudoja nanopluošto technologiją. Filtrų gamintoja šiuo metu rinkai siūlo naujausius nanopluoštu padengtus oro filtro elementus „MICROGRADE A-NF“, skirtus mažiems ir vidutinio dydžio „MAN“ gaminamų „TGL“ ir „TGM“ modelių sunkvežimiams. Be

72

IC Aktualijos

to, Liudvigsburge įsikūrusi įmonė nepriklausomai atsarginių detalių rinkai tiekia nanopluošto oro filtrų elementus, skirtus „DAF“ vidutinio dydžio „CF“ sunkvežimiams.

ITIN PLONI PLUOŠTAI - DIDELIAM NAŠUMUI „MICROGRADE A-NF“ elementą sudaro celiuliozės laikančioji medžiaga, padengta itin plonais polimerinių pluoštų sluoksniais. Pluoštai plika akimi nematomi. Jų vidutinis skersmuo yra 0,15 mikrometro arba 0,00015 milimetro. Jie yra iki 500 kartų plonesni už žmogaus plauką ir iki 300 kartų plonesni už laikančiosios medžiagos pluoštą. Dėl to paviršius, ant kurio gali nusėsti dulkės, yra daug didesnis ir filtras yra dar efektyvesnis. „MANN+HUMMEL“ tai įrodė laboratoriniais testais, naudodama 0,7 mikrometro (0,0007 mm) skersmens daleles. Rezultatai parodė, kad naudojant tik laikančiąją medžiagą be nanopluošto, filtro elementas sulaiko 40 procentų visų tokio dydžio dalelių. Vadina-

Nepaisant didelio atskyrimo efektyvumo, „MICROGRADE A-NF“ srauto pasipriešinimas yra labai mažas. Čia teigiamą įtaką daro mažas nanopluošto skersmuo. Be to, pluošto skersmuo yra svarbiausias pluošto tinklelio stabilumo veiksnys, neleidžiantis suplyšti ar įtrūkti. „MANN+HUMMEL“ pagamintam nanopluoštui tikrinti ir vertinti sukūrė specialią programinę įrangą. Ši programinė įranga gali būti naudojama pluoštų skersmeniui iš skenuojančio elektroninio mikroskopo nuotraukų automatiškai nustatyti. Šis sprendimas yra tik viena iš daugelio patentų paraiškų, kurias įmonė pateikė Vokietijos patentų ir prekių ženklų biurui (DPMA). Per pastaruosius metus „MANN+HUMMEL“ pateikė 114 paraiškų ir yra įvardijama DPMA kaip viena aktyviausių vietos patentų paraiškų teikėjų.

APIE

„MANN+HUMMEL“ „MANN+HUMMEL“ grupė yra pasaulyje pirmaujanti filtravimo sprendimų ekspertė ir kūrimo partnerė, originalios įrangos automatikos ir mechanikos gamybos pramonei tiekėja tarptautiniu mastu. Turėdama 14 575 darbuotojus ir 50 vietų pasaulyje, 2012 m. įmonė pasiekė maždaug 2,6 mlrd. eurų apyvartą. Grupės gaminių paketą sudaro oro filtravimo sistemos, įsiurbimo kolektorių sistemos, skysčio filtravimo sistemos, kabinų filtrai bei plastikiniai garso komponentai (dar vadinami „symposer“) ir, savaime suprantama, filtrų elementai automobilių techninei priežiūrai bei remontui. Bendrosios mašinų gamybos, technologinio paruošimo ir pramoninės gamybos sektoriams skirta įmonės gaminių grupė apima pramoninius filtrus, dyzelinių variklių anglies dvideginio emisijai mažinti skirtą gaminių seriją, membraninius filtrus vandeniui filtruoti ir filtrų sistemas. Išsamesnę informaciją apie „MANN+HUMMEL“ galima rasti adresu www.mann-hummel.com.


T I E KĖ J AI

„FOMAR FRICTION“

STABDŽIŲ TRINKELIŲ KONSTRUKCIJA

antdėklams), skirtoms tiek lengviesiems automobiliams, tiek sunkvežimiams, reikalavimas sertifikuoti pagal reglamentą 90 ECE Europoje yra privalomas. Europos taisyklės reikalauja, kad visos diskinių stabdžių kaladėlės būtų išbandomos, taip vadinamų neoriginalių dalių charakteristikos ir kokybė būtų palyginta su originaliomis stabdžių sistemos dalimis. Jokia gamyboje naudojamo mišinio sudėtis neturi įtakos bendrajai diskinių stabdžių trinkelių konstrukcijai, kuri daugumos gamintojų naudojama tokia pati – metalinė plokštelė ir prie jos pritvirtintas frikcinis antdėklas. „Fomar Friction“ stabdžių trinkelių gamyboje naudojo vadinamąją balastinę technologiją, nuo kurios priklauso stabdžių trinkelių eksploatacinės savybės. Balastas yra papildomas sluoksnis, kuriuo tvirčiau surišama plokštelė ir frikcinis antdėklas. „Fomar Friction“ naudojami vadinamieji tarpikliai (slopinimo plokštelė, nudažyta specialiais dažais) sumažina keliamą triukšmą, t. y. sumažina cypimą. Tai yra elementai, liudijantys apie „Fomar Friction“ naudojamų kokybinių procesų šiuolaikiškumą. Taigi standartinės „Fomar Friction“ stabdžių trinkelės yra ne iš dviejų, o iš keturių sluoksnių. Be to, „Fomar Friction“ trinkelės turi įrengtus mechaninius (atstumiančius) arba elektrinius (šviesos arba akustinius) susidėvėjimo jutiklius.

BANDYMŲ METU NUSTATOMI: • • • • • • •

Trinties koeficientas – šalti stabdžiai; Trinties koeficientas – karšti stabdžiai; Trinties koeficiento priklausomybė nuo transporto priemonės judėjimo greičio; Statinė trintis – stovėjimo stabdis; Kaladėlių tamprumas; Atsparumas šlyčiai; Šiluminis laidumas.

STABDŽIŲ TRINKELĖS SANDARA Taigi, standartinės „Fomar Friction“ stabdžių trinkelės yra ne iš dviejų, o iš keturių sluoksnių:

ORIGINALIOS ĮRANGOS TIEKIMAS „Fomar Friction“ tiekia savo produktus keliems pagrindiniams automobilių gamintojams. Šiuo atveju trinkelės žymimos ne „Fomar Friction“, o konkretausFrikcinis gamintojo ženklu. Tačiau sudarytos sluoksnis sutartys įpareigoja „Fomar Friction“ laikytis prekybinės paslapties.

Frikcinis sluoksnis

2 Balastas

Visos atsarginės dalys, turinčios įtakos saugumui, privalomai turi būti sertifikuojamos. Visoms frikcinių produktų grupėms (tai yra stabdžių trinkelėms ir būgninių stabdžių kaladėlių

IC Aktualijos

DALYVAVIMAS „TEC DOC“ Vyksta darbai dėl prekinio ženklo „Fomar Friction“ įtraukimo į „TecDoc“ bazę.

1

GAMYBĄ (PARDAVIMĄ) REGULIUOJANTYS TEISINIAI REIKALAVIMAI (NORMOS)

74

Papildomai „Fomar Friction“ trinkelėse yra įrengti mechaniniai (atstumiantys) arba elektriniai (šviesos arba akustiniai) susidėvėjimo jutikliai.

3 Tarpiklis – triukšmo slopinimo plokštelė

4

Plieninė plokštelė


Stabdžių trinkelių ir antdėklų gamintojas


T I E KĖ J AI

„KYB Corporation“ jau antrą kartą bus „Land Cruiser“ („Toyota Auto Body“) komandos rėmėjas bei užtikrins techninę paramą „Toyota Auto Body“ komandai, kuri startuos ateinančių metų Dakaro ralyje.

„KYB“ IR „TLC“ PRADEDA PASIRUOŠIMĄ RALIUI

„DAKARAS 2015“

TECHNINĖ „KYB“ PARAMA „TLC“ KOMANDAI

Individualiai paruošta transporto priemonės amortizavimo sistema, kaip ir individualiai parinktos amortizatorių darbo charakteristikos, užtikrina važiavimo stabilumą įvairiomis kelio sąlygomis. Taip parinktos amortizavimo vertės leidžia amortizatoriams ilgai dirbti agresyviomis sąlygomis ir esant blogai kelių būklei – be pertraukos 10 000 kilometrų. Amortizatoriuose buvo įrengtas ypač tikslus daugiabriauninis alyvos riebokšlis, kurio funkcija – sulaikyti dykumos smėlį, kad jis nepatektų į amortizatoriaus vidų. Amortizatorių viduje yra vidinė talpykla, kurios

paskirtis yra priimti alyvą, kai jos tūris padidėja važiuojant ralyje didelius atstumus bekelės sąlygomis ir esant aukštai aplinkos temperatūrai.

RALIS „DAKARAS 2015“ Argentina, Čilė ir Bolivija vėl priims Dakaro ralį 2015 metų sausio mėnesį. 37-oji ralio trasa, kurios ilgis siekia 9 000 km, iš Buenos Airių drieksis per Andų kalnus, o po to išilgai Čilės pakrantei iki Ikikos. Iš ten kolona persikels į Boliviją, iš kurios vėl grįš į tango tėvynę. Lenktynių žiedą užbaigs finišo linija Buenos Airėse.

Dakaras taip pat užsuks į Lenkiją. FIA vieną iš savo konferencijų, kurioje oficialiai bus pristatyta trasa, suplanavo Varšuvoje balandžio 29 dieną.

„KYB“ PRADĖJO BANDYMUS KYB inžinieriai glaudžiai bendradarbiauja su „Toyota Auto Body“ komanda, išbandant amortizatorius ir automobilius ekstremaliomis sąlygomis. Jei norite peržiūrėti bandomuosius važiavimus Maroko dykumoje, kviečiame prisijungti prie KYB kanalo „YouTube“: youtube.com / KYBEurope

„KYB“ PARTNERYSTĖ SU „LENKIJOS RALIS 2014“

KYB antrą kartą tapo Lenkijos reido – didžiausio šalyje bekelės ralio, kuris tradiciškai vyksta paskutinį rugpjūčio savaitgalį, partneriu. Ralis iš savo bazės Šcecine startuoja jau šeštąjį kartą, taip pat trečiąjį kartą yra FIA rengiamo bekelės ralio pasaulio taurės etapu. Šiais metais ypač sunkiose trasose Dobrės ir Pajūrio Dravsko apylinkėse pirmą kartą dalyvavo ir motociklininkai, ir keturračių vairuotojai, dalyvaujantys FIM pasaulio taurės varžybų reido raliuose. FIA bekelės ralio pasaulio taurės kalendoriuje

76

IC Aktualijos

numatyta 10 etapų, Lenkijos reido numeris yra 8. Motociklų kategorijoje FIM taurės ralio etapas yra ketvirtas iš šešių. Kšyštofas Holovčicas (Krzysztof Hołowczyc, „Mini All4Racing“) ketvirtąjį kartą laimėjo Lenkijos reidą. K. Holovčicas ir jo naujas pilotas Chavjieras Panseri (Xavier Panseri) nugalėjo trijuose ralio ruožuose iš keturių. Antrąją vietą laimėjo Adamas Malyšas (Adam Małysz) ir Rafalas Martonas (Rafał Marton) („Toyota Hilux Overdrive“), o trečiąją - Martinas Kačmarskis (Martin Kaczmarski) ir Tapio Suominen („Mini All4Racing“). Lenktynės paskutiniame ruože antras pravažiavimas prie Dobrės (beveik 73 km) - buvo atšauktos dėl nesaugių sąlygų, susidariusių dėl ypač stipraus lietaus. Tarp nebaigusiųjų lenktynių buvo ir Vladimiras Vasiljevas (Władimir Wasiliew) („Mini All4Racing“) bei Naseras Al-Atija (Nasser Al-Attiyah) („Toyota Hilux Overdrive“), užimantys dvi pirmąsias vietas FIA pasaulio taurės klasifikacijoje.

Šių metų Lenkijos reidas buvo aštuntasis FIA bekelės ralio pasaulio taurės etapas bei ketvirta FIM pasaulio taurės dalis. Planuota, kad lenktynės vyks penkiuose specialiuose ruožuose, kurių bendras ilgis yra virš 530 km. Tačiau finalinio važiavimo, kuris buvo numatytas Dobrės valsčiaus teritorijoje, nepavyko įvykdyti. Geros žinios: rugsėjo 12 dieną Pekine Tarptautinė motorinių sporto šakų taryba patvirtino FIA 2015 metų bekelės ralio pasaulio taurės etapų tvarkaraštį. Lenkijos reidas 2015 iš savo bazės Šcecine bei specialiais ruožais Dobrės ir Pajūrio Dravsko apylinkėse tradiciškai įvyks paskutinį rugpjūčio savaitgalį. Kova dėl čempiono titulo vyks dešimtyje ruožų, kurie jau žinomi iš ankstesnių sezonų, o tvarkaraščio pasikeitimai galimi tik dėl renginių vykdymo datos. Didžiausia tikimybė, kad Italijos reidas gali įvykti ne kovo, o birželio mėnesį. Kitais metais Lenkijos reidas bus aštuntuoju pasaulio taurės etapu.


Jis jau 탑ino... kad jo automobilyje bus KYB amortizatoriai. Taip kaip kas ketvirtame automobilyje pasaulyje.


T I E KĖ J AI

Pastaruoju

78

metu vairo stiprintuvo sistemos tapo praktiškai standartine įranga naujai gaminamose transporto priemonėse. Jos neturi tik kai kurie maži ir technologiškai silpnai įrengti automobiliai. Jau kelis dešimtmečius hidraulinė sistema yra labiausiai paplitęs ir naudojamas sprendimas. Tipinę sistemą sudaro siurblys, varomas trapeciniu diržu, hidraulinės žarnos, išsiplėtimo bakelis bei vairo kolonėlė su integruotais hidraulikos elementais. Pagrindinis tokios sistemos privalumas – sąlyginai paprasta sandara, užtikrinanti aukštą patikimumą ir patvarumą. O pagrindinį šios sistemos trūkumą sudaro didelės energijos sąnaudos, susidarančios dėl nuolat veikiančio hidraulinio siurblio. Dėl šios priežasties padidėja kuro sąnaudos bei anglies dioksido emisija. Mažuose automobiliuose, turinčiuose sąlyginai nedidelės galios variklius, nuolat veikiantis vairo stiprintuvo siurblys ženkliai riboja pasiekiamus rezultatus. Bendra pasaulinė tendencija kurti vis ekonomiškesnes ir ekologiškesnes transporto priemones bei klientų lūkesčiai, kad mažuose automobiliuose būtų įrengiamos vairo stiprintuvo sistemos, privertė konstruktorius ieškoti naujų sprendimų. Taip buvo sukurtos elektrinės

kartu su mažėjančiu greičiu. Tai įgalina lengvą manevravimą, pavyzdžiui, parkuojant transporto priemonę, bei užtikrina vairavimo patikimumą esant dideliems greičiams.

ir elektrohidraulinės vairo stiprintuvo sistemos. Firma „TRW“, turinti didelę patirtį hidraulinių sistemų konstravimo bei gamybos srityse, sukūrė elektrohidraulines vairo stiprintuvo sistemas EPHS (Electrically Powered Hydraulic Steering) ir pradėjo serijinę gamybą. Pagrindinį skirtumą, palyginti su klasikine hidrauline sistema, sudaro tai, kad siurblys yra varomas elektriniu varikliu, o tai leido atskirti vairo stiprintuvo sistemą nuo transporto priemonę varančio variklio. Situacijoje, kai vairuotojas nesuka vairo, variklis (suprantama, ir siurblys) apskritai neveikia arba veikia mažomis apsukomis, taip ribodamas sistemos energijos sąnaudas, nesukeldamas energijos nuostolių. Galima teigti, kad EPHS sistema apjungė hidraulinės sistemos privalumus (veikimo patikimumą, aukštą patvarumą, gerą virpesių, perduodamų iš ratų pusės, slopinimą) su elektrinių sistemų privalumais (lengvu valdymu, išjungimo galimybe, energijos taupymu, kai sistema neveikia). Ši sistema taip pat įgalino papildomos komforto funkcijos – adaptacinio stiprinimo – įgyvendinimą. Adaptacinėse sistemose jėga, reikalinga vairo pasukimui, mažėja

Sistemos valdymo blokas gauna signalus iš įvairių daviklių ir pagal šių signalų reikšmes priima sprendimus apie siurblio įjungimą bei jo sukimo greitį. Pagrindiniai įeinantys signalai, tai: • vairo posūkio kampas ir greitis; • važiavimo greitis; • variklio apsukų greitis; • maitinimo įtampa; • sistemos darbinė temperatūra; • informacija apie susidūrimą (iš oro pagalvių valdymo bloko). Transporto priemonėse su įrengtomis EPHS sistemomis yra papildoma kontrolinė lemputė, kurios pagalba valdymo blokas informuoja vairuotoją apie galimą sistemos gedimą. Netinkamas veikimas arba visiškas sistemos išjungimas dažniausiai lemiamas nepakankamo alyvos lygio, įeinančių signalų nutrūkimo, įtampos kritimo automobilio elektros instaliacijoje arba hidraulinio siurblio sistemos pažeidimo. Pirmieji požymiai, nurodantys žemą alyvos lygį, yra garsus siurblio darbas ir periodiniai sistemos veikimo sutrikimai. Alyvos lygis tikrinamas matuoklės, esančios sistemos bakelio kamštelyje, pagalba. Matuoklėje yra žymės, nurodančios

IC Aktualijos

minimalų ir maksimalų šaltos bei įkaitusios alyvos lygį. Čia būtina pažymėti, kad sistemoje esanti alyva nesunaudojama ir jos lygio sumažėjimas visuomet rodo alyvos nuotėkį iš siste-

ELEKTROHIDRAULINĖS VAIRO STI

GEDIMŲ DI

Pagrindiniai EPHS sistemos elementai – tai hidraulinio siurblio sistema, vairo kolonėlė su integruotu stiprintuvu, vairo posūkio daviklis bei hidraulinės žarnos ir elektriniai laidai. Hidraulinio siurblio sistemą sudaro: alyvos bakelis, elektrinis siurblys, siurblys, apsauginis vožtuvas bei valdymo blokas. Vairo kolonėlės konstrukcija beveik nesiskiria nuo kolonėlės su hidrauliniu stiprintuvu. Vairo posūkio daviklis gali būti montuojamas vairo kolonėlėje (prie įeinančio veleno) arba ant vairo kolonos.

mos. Todėl prieš alyvos lygio papildymą būtina nustatyti nuotėkio vietą ir pašalinti jo priežastį. Dažniausiai, nuotėkiai pasitaiko hidraulinėse žarnose arba vairo kolonėlėje, rečiau - hidraulinio siurblio sistemoje. Vairo kolonėlės nesandarumas gali būti prie įeinančio veleno arba krumplinės sijos, po vairo traukių apsaugomis. Gali pasitaikyti tokia situacija, kad iš kolonėlės prasisunkusi alyva renkasi traukių apsaugose ir nėra pastebima išorėje. Todėl ieškant galimų prasisunkimų, taip pat būtina žvilgtelti po apsaugomis. Tačiau, jei alyvos prasisunkimą sukėlė vairo kolonėlės gedimas, negalima jo šalinti dirbtuvių sąlygomis. Būtina pakeisti vairo kolonėlę. Vieninteliai leistini dirbtuvių sąlygomis atliekami remonto darbai turi apsiriboti vairo traukių ir jų apsaugų keitimu. Vairo traukių apsaugų būklė turi būti tikrinama kiekvieno periodinio automobilio aptarnavimo metu. Pro pažeistas apsaugas į kolonėlės vidų patenka smėlis, druska ir vanduo, greitai sukeliantys riebokšlių ir krumplinės sijos paviršių pažeidimus. Montuojant naują arba regeneruotą vairo kolonėlę, negalima pamiršti apie naujų sandarinimo elementų naudojimą hidraulinės sistemos jungtyse. Tokių sandarinimo elementų vaidmenį atlieka guminiai sandarinimo žiedai arba tarpinės iš minkšto metalo (vario arba aliuminio). Tais atvejais, kai yra nesandarios hidraulinės žarnos, jas taip pat būtina pakeisti naujomis. Dėl santykinai aukšto slėgio sistemoje, tai turi būti žarnos, pritaikytos nustatyto tipo vairo stiprintuvo sistemai. Pašalinus nuotėkio priežastis, visuomet būtina užpildyti sistemą nauja alyva ir nuorinti. Sistemos užpildymui naudojama alyva, atitinkanti transporto priemonės gamintojo specifikacijų reikalavimus. Automobiliuose su klasikinėmis hidraulinėmis vairo stiprintuvo sistemomis dažnai naudojama ATF tipo alyva. Elektrohidraulinių sistemų (taip pat ir hidraulinių, esančių naujesnėse transporto priemonėse) atveju situacija atrodo kitaip. Čia dažnai galime susidurti su tam tikrais, transporto priemonių gamintojų reikalaujamais užsakomų alyvų kodais, ir negalima jų keisti kitomis, atsitiktinai parinktomis alyvomis. Užpildžius sistemą, ją būtina nuorinti kelis kartus pasukant vairą iš vienos kraštinės padėties į kitą (be variklio paleidimo). Būtina prisiminti,


kad nuorinimo procedūra turi būti atliekama su pakeltais priekinės ašies ratais. Tai sumažina jėgas, reikalingas jų pasukimui, ir apsaugo sistemos elementus nuo pažeidimų pradinėje dar-

PRINTUVŲ SISTEMOS

DIAGNOSTIKA bo fazėje, kai sistemoje ir alyvoje yra žymus oro kiekis. Kol vienas asmuo suka vairą, kitas asmuo privalo stebėti, kada išsiplėtimo bakelyje nustos išsiskirti oro burbuliukai. Kai oro burbuliukai nebeišsiskiria, galima paleisti variklį ir vėl sukioti vairą iš vienos kraštinės padėties į kitą (apie 10 kartų), neužlaikant vairo kraštinėse padėtyse. Tokiu būdu, be sistemos nuorinimo, galima patikrinti jos veikimo tinkamumą bei sandarumą. Išjungus variklį dar kartą patikrinamas alyvos lygis ir esant reikalui papildomas. Taip pat patikrinama, ar alyva išsiplėtimo bakelyje nesuputojusi. Jei alyvoje pastebimi oro burbuliukai, būtina palikti automobilį apie 30 minučių, leidžiant dujoms pasišalinti. Po to, būtina dar kartą atlikti nuorinimą, po kurio bakelyje esančioje alyvoje neturi būti oro burbuliukų. Netinkamą sistemos veikimą taip pat gali sukelti elektriniai gedimai. Kaip anksčiau minėjome, transporto priemonės su EPHS sistemomis turi kontrolines lemputes, signalizuojančias apie netinkamą sistemos darbą. Jei sistema veikia tinkamai, tai kontrolinė lemputė, įjungus degimą trumpam užsidega. Tuo metu valdymo blokas tikrina sistemą ir, jei neaptinka jos gedimų, lemputė užgesta. Jei kontrolinė lemputė užsidega veikiant varikliui, tai byloja apie sistemos gedimą. Tokiais atvejais, priklausomai nuo gedimo rūšies, vairo stiprintuvo sistema veikia avariniu režimu arba visiškai neveikia. Pirmas žingsnis tokioje situacijoje – diagnostinė patikra testeriu su tinkama programine įranga. Testeris suteikia galimybę nuskaityti ir ištrinti valdymo bloko atmintyje įrašytas klaidas, tikrų parametrų nuskaitymą (pvz., maitinimo įtampos reikšmę, vairo posūkio kampą) bei atitinkamų kodavimų atlikimą po valdymo bloko keitimo. Jei testeris rodo ryšio su sistema klaidą, tai būtina patikrinti valdymo bloko maitinimą (gnybtai „15” ir „30”), masės sujungimą bei diagnostinės linijos grandinę tarp valdymo bloko ir diagnostinės jungties. Transporto priemonėse su integruotu CAN tinklu, ryšio trūkumas gali reikšti paties tinklo gedimą arba trumpą jungimą kuriame nors valdymo bloke, prijungtame prie šio tinklo. Jei visos aukščiau išvardintos priežastys buvo pašalintos, o testeris vis tiek rodo ryšio klaidą, tai reiškia valdymo bloko gedimą ir jis turi būti pakeistas. Pavyzdinės klaidos, kurias gali parodyti testeris, susisiekęs su valdymo bloku, tai:

1.

2.

3.

4.

Netinkama maitinimo įtampa – šią klaidą gali nulemti pažeistas arba išsikrovęs akumuliatorius, pažeistas generatorius, pažeisti maitinimo, masės laidai, oksiduoti sujungimai sistemoje. Šio tipo pažeidimų nustatymui būtina pasinaudoti atitinkamomis elektrinėmis schemomis. Čia būtina priminti, kad sistemos siurblys yra maitinamas tiesiogiai iš generatoriaus ir, jei variklis neveikia, krovimo įtampa yra per žema arba jos nėra (pvz., dėl nutraukto diržo arba generatoriaus gedimo), sistema neveikia. Pažeistas vairo posūkio daviklis – trumpasis jungimas su mase arba pliusu. Šiuo atveju, taip pat būtina patikrinti sujungimus (ir pašalinti galimus gedimus) bei patį daviklį. Pažeistą daviklį būtina pakeisti. Stiprintuvo terminė apsauga – ši klaida įrašoma esant per aukštai hidraulinės alyvos temperatūrai. Tai gali būti sukelta nuolatiniu maitinančio siurblio veikimu, pvz., dėl trumpo jungimo jo maitinimo grandinėje. Toks gedimas reikalauja siurblio sistemos keitimo. Kita galima priežastimi gali būti neįprastos darbo sąlygos, pvz., mokymo vairuoti transporto priemonė karštą dieną kelias valandas iš eilės atlieka manevravimą aikštelėje. Susidūrimo signalas – jei transporto priemonė pateko į avariją ir suveikė oro pagalvių sistema, tai ši informacija gali būti išsiųsta į stiprintuvo valdymo bloką. Dėl to stiprintuvo sistema išjungiama. Suremontavus oro pagalvių sistemą ir ištrynus atitinkamą klaidą, sistema vėl pradės veikti.

Pateikėme tipinius EPHS sistemų elektrinių gedimų pavyzdžius. Konkrečiose transporto priemonėse gali pasitaikyti tam tikrų skirtumų, todėl prieš stabdžių stiprintuvo sistemos remonto pradžią būtina pasitelkti gamintojo techninę dokumentaciją (klaidų sąrašą ir galimas jų atsiradimo priežastis, elektrines schemas, varžtinių sujungimų užveržimo momentus, slėgių reikšmes). Tais atvejais, kai valdymo bloko atmintyje nėra įrašytų klaidų, o sistema vis tiek veikia netinkamai, paskutiniuoju veiksmu turi būti slėgių patikra sistemoje. Slėgių matavimai atliekami

atitinkančiu manometru, prijungtu prie slėginės žarnos tarp siurblio ir vairo kolonėlės. Reikia paleisti variklį ir 5-10 sekundžių prilaikyti vairą kraštinėje padėtyje. Transporto priemonės ratai privalo stovėti ant pagrindo. Tam, kad nebūtų pažeistas kuris nors sistemos elementas, slėgio matavimas neturi trukti ilgiau nei anksčiau minėtos 5-10 sekundžių. Jei nuskaitytos slėgio vertės yra per žemos arba per aukštos, tai byloja apie hidraulinio siurblio sistemos pažeidimą. Panašiai kaip ir hidraulinių vairo kolonėlių atveju, firma „TRW“ draudžia atlikti elektrohidraulinių siurblių sistemų remontą dirbtuvių sąlygomis – joms sugedus, jas būtina pakeisti naujomis arba regeneruotomis. Montuojant naują sistemą, visuose hidrauliniuose sujungimuose būtina sudėti naujus sandarinimo elementus bei užveržti juos tinkamais momentais. Esant galimybei, taip pat reikia patikrinti elektrinių kabelių būklę, atkreipiant ypatingą dėmesį į kištukines jungtis ir jų sandarinimą. Aptikus bet kokius pažeidimus, elektrinius kabelius taip pat būtina pakeisti. Sumontavus naują hidraulinio siurblio sistemą, būtina ją užkoduoti. Tai atliekama diagnostinio testerio pagalba, įrašant kodus, esančius transporto priemonės gamintojo dokumentacijoje. Montuojant vairo stiprintuvo elementus, visi varžtiniai sujungimai užveržiami atitinkamais momentais dinamometrinio rakto pagalba. Atlikus remonto darbus, ištrinama klaidų atmintis ir atliekamas bandomasis važiavimas, sistemos veikimo tinkamumui patikrinti. Pabaigai, būtina priminti, kad vairo mechanizmas tiesiogiai įtakoja kelių eismo saugumą, todėl draudžiama naudoti jo remontui detales, išmontuotas iš kitų transporto priemonių. Elementai gaunami iš sistemos gamintojo – firmos „TRW“, užtikrina saugų ir komfortišką sistemos darbą. Vairo kolonėlių ir stiprintuvų siurblių regeneracijai firmoje „TRW“ naudojamos originalios detalės bei tie patys technologiniai procesai, kurie naudojami naujų elementų gamyboje. Po regeneracijos proceso dalims atliekami tokie patys bandymai kaip ir naujoms dalims, suteikiama tokia pati garantija. Verta paminėti, kad gamyklinės regeneracijos procesas – tai ekonominis sprendimas, tausojantis aplinką, nes palyginti su naujų detalių gamyba, sunaudojama mažiau žaliavų, tokių kaip plienas, aliuminis ir varis, gamybai suvartojama žymiai mažiau energijos, sumažinamas atliekų kiekis, o taip pat CO₂ emisija. Aprašytos pagrindinės EPHS vairo stiprintuvo sistemų gedimų diagnozavimo ir remonto taisyklės panašiu būdu taip pat taikytinos ir klasikinėms hidraulinėms sistemoms – atskyrus „elektrinę“ dalį. Hidraulinės vairo stiprintuvo sistemos tebenaudojamos tiek lengvuosiuose automobiliuose, tiek sunkvežimiuose ir kaip kiekviena transporto priemonės sistema po tam tikros ridos gali reikalauti tam tikrų aptarnavimo-remonto darbų. Firmos „TRW“ tiekiamos atsarginės dalys bei technologijos leidžia atlikti šiuos remonto darbus visiškai atstatant taip pat ir šių sistemų veiksmingumą.

IC Aktualijos

79


L AI S VA L A I KIS

„MERCEDES-BENZ“ KLUBAS SUVIENIJO NARIUS ŽYGIUI PER LIETUVĄ

Rugsėjo pradžioje į vieną įspūdingą koloną susijungė „Mercedes-Benz“ klubo narių vairuojami išskirtiniai automobiliai. Jau septintąjį kartą organizuotas renginys, keliuose pritraukiantis visų sutiktų vairuotojų žvilgsnius, skirtas sezono uždarymui paminėti ir sukviesti „Mercedes-Benz“ gerbėjus į nuotaikingą renginį, kuriame tradiciškai buvo galima ne tik pabendrauti su bendraminčiais, bet ir varžytis įvairiose nominacijose.

Rudens pradžią „Mercedes-Benz“ klubas savo narius sukvietė sutikti keliaujant per Lietuvą. Tradiciniu tapęs renginys šiemet buvo jau septintasis, tačiau ne mažiau įdomus ir stebinantis. Ankstesnių žygių metu žvilgantys „MercedesBenz“ automobiliai jau riedėjo Klaipėdos krašto link, aplankė Šilutės apylinkes bei pamarį, Aukštaitijos pažibą Anykščius bei Rokiškį, Dzūkijoje išmėgino Druskininkų ir Šiluvos gatves, o praėjusiais metais aplankė Kauną. Šių metų žygio kryptimi organizatoriai pasirinko Žemaitiją. Vilniuje prasidėjęs žygio maršrutas nusidriekė Panevėžio link, užsuko į Šiaulius ir Plungę. Keliaujant per Lietuvą į koloną, judančią nustatytu maršrutu, susijungė automobiliai iš visos Lietuvos. Šiemet renginys sulaukė 30 įspūdingų „Mercedes-Benz“ automobilių, o žygio dalyvių buvo beveik 80! Visiems dalyviams prisijungus prie kolonos

80

IC Aktualijos

įvairiose Lietuvos vietose, o be lietuvių, beje, prisijungė ir svečių iš Maskvos, automobiliai pajudėjo kultūriniu keliu. Plungėje aplankytas kunigaikščio Mykolo Oginskio dvaras ir Šaltojo karo muziejus, įsikūręs Plokštinės raketinėje bazėje, žinoma, dėmesio skirta ir pačiam Plungės miestui. Vakarinei renginio daliai pasirinktas peizažu turtingas Platelių ežero krantas. Vakarinė renginio dalis prasidėjo „MercedesBenz“ klubo prezidento sveikinimu įveikus maršrutą ir padėka Panevėžio skyriui už šių metų renginio organizavimą. Už ilgametę draugystę ir kvietimus į renginius dėkojo ir kaimyninių šalių „Mercedes-Benz“ klubų atstovai. Į tokio tipo renginius automobilių gerbėjai susirenka ne veltui – čia smagu ne tik dalyvauti, bet ir pasivaržyti. Kieno automobilis seniausias, kieno ilgiausias – be nominacijų bei prizų, kuriais pasirūpino UAB „Inter Cars Lietuva“, tradiciškai

neapsiėjo ir sezono uždarymas. Daugiausiai kilometrų nuriedėję ir iš toliausiai atvykusiais pripažinti svečiai iš Maskvos, o ištvermingiausiu išrinktas seniausio modelio, dalyvavusio žygyje, „Mercedes-Benz“ vairuotojas. Nuotaikingoje amžiaus ir entuziazmo santykio nominacijoje pagerbti ir apdovanoti vyriausi renginio dalyviai, o automobiliai šįkart varžėsi, kuris iš jų ilgiausias ir trumpiausias. Likusieji be nominacijų taip pat neturėjo, kada nusiminti – viktorinoje „Mercedes-Benz“ tema dalyvavę ir laimėję taip pat neliko be dovanų. Džiugi nuotaika neblėso viso renginio metu, o įspūdinga automobilių kolona suteikė progą akis paganyti visiems, jaučiantiems simpatiją automobiliui. Tikimės, kad gera iniciatyva neišblės ir linkime „Mercedes-Benz“ klubui į kito sezono renginius sutraukti dar daugiau dalyvių!


Automotive Brake Engineering

ABE – nauja stabdžių kokybė

Saugumas

Tikslumas

Atsparumas

Mūsų stabdymo patirtis užtikrina Jūsų saugesnį gyvenimą www.abebrakes.com


www.contitech.de/aam-pl

Our Drive – Your Success. ContiTech Antriebssysteme GmbH Hanover, Germany aam@ptg.contitech.de www.contitech.pl


„Bosch“ akumuliatoriai „start / stop“.

Trumpose

-

-

Bosch Bosch Car Service

Profile for Inter Cars Lietuva

Aktualijos Nr.17  

Šiuolaikiškas leidinys automobilių verslo pasauliui.

Aktualijos Nr.17  

Šiuolaikiškas leidinys automobilių verslo pasauliui.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded