Page 1

2018 / 2019

UNTERWEGS ON THE GO – TRAVELLING WITH WEINSBERG // CARAONE / CARATWO / CARABUS / CARATOUR / CARACOMPACT / CARALOFT / CARASUITE / CARAHOME // CROATIA / FRANCE / GREECE / SLOVENIA / GERMANY / SWEDEN / AUSTRIA / SWITZERLAND NL ONDERWEG – MET WEINSBERG OP REIS // CARAONE / CARATWO / CARABUS / CARATOUR / CARACOMPACT / CARALOFT / CARASUITE / CARAHOME // KROATIË / FRANKRIJK / GRIEKENLAND / SLOVENIË / DUITSLAND / ZWEDEN / OOSTENRIJK / ZWITSERLAND DK PÅ VEJ – MED WEINSBERG PÅ TUR // CARAONE / CARATWO / CARABUS / CARATOUR / CARACOMPACT / CARALOFT / CARASUITE / CARAHOME // KROATIEN / FRANKRIG / GRÆKENLAND / SLOVENIEN / TYSKLAND / SVERIGE / ØSTRIG / SCHWEIZ EN

www.weinsberg.com


YOUR HOLIDAYS? MANY PERFECT LITTLE MOMENTS. JOUW VAKANTIE? VELE KLEINE, PERFECTE MOMENTEN. DIN FERIE? MANGE SMÅ PERFEKTE ØJEBLIKKE.


With WEINSBERG each moment of your holidays becomes a unique experience. Met WEINSBERG wordt elk moment van jouw vakantie een belevenis. Med WEINSBERG bliver hvert et øjeblik på din ferie til en oplevelse.


C A R AVA N S / C A R AVA N / C A M P I N GVO G N E

06 22 CaraOne

CaraOne EDITION [ICE]

Flexible home. Amazing layouts, ideal room design and accommodations for up to 8. / Flexibele woning. Geweldige indelingen, ideale ruimte-indeling en maximaal 8 slaapplaatsen. / Et fleksibelt hjem. Gode grundrids, ideel rumopdeling og op til 8 sovepladser. www.weinsberg.com/caraone

CaraKids optional

30

CaraTwo

The functionally stylish one. Perfect design, high functionality, lower mass and an incomparable price-performance ratio characterises the CaraTwo. / Een functionele styler. Volmaakt design, hoge functionaliteit, een lager gewicht en een ongeëvenaarde prijs-kwaliteitverhouding kenmerken de CaraTwo. / En funktionel styler. Et formfuldendt design, høj funktionalitet, reduceret masse og et usammenligneligt forhold mellem pris og ydelse kendetegner CaraTwo. www.weinsberg.com/caratwo

CaraKids optional

4

CUV

MOTORHOMES / CAMPER / AU TO C A M P E R E

46

78

Narrow on the road, big on the inside. While it is compact on the outside, the CaraBus is huge in terms of features and comfort. / Compact op de weg, groot van binnen. Van buiten compact, wat betreft uitrusting en comfort is de CaraBus reusachtig. / Smal på vejen, stor indeni. Udefra er CaraBus kompakt, men når man ser på udstyr og komfort, er den kæmpestor. www.weinsberg.com/carabus

Compact space miracle. Agile driving dynamics, clever details and flexible solutions for lots of room while travelling. / Compact ruimtewonder. Wendbare rijdynamiek, slimme details en flexibele oplossingen voor veel plaats onderweg. / Kompakt pladsvidunder. Manøvredygtig køredynamik, smarte detaljer og fleksible løsninger for mere plads på farten. www.weinsberg.com/caracompact

CaraBus

62

CaraTour

Slim build, modern and casual. With thoughtful interior details it shows true greatness. / Slank gebouwd modern en eigentijds. Met doordachte details in het interieur toont hij zijn ware grootte. / Slankt bygget og moderne afslappet. Med de gennemtænkte detaljer i sit indre viser den sin sande størrelse. www.weinsberg.com/caratour

CaraCompact

94

CaraLoft

Rugged and agile. Lots of storage space, clever details and a high level of driving dynamics: the CaraLoft is as compact as it is comfortable. / Robuust en wendbaar. Veel opbergruimte, doordachte details en hoge rijdynamiek: de CaraLoft is zowel compact als comfortabel. / Robust og manøvredygtig. Masser af opbevaringsplads, gennemtænkte detaljer og høj køredynamikk: CaraLoft er både kompakt og komfortabel. www.weinsberg.com/caraloft


EDITORIAL

110 CaraSuite

Reaching new heights without ever touching down. 15 cm more vehicle and standing height as well as the standard lifting bed offer more space and more comfort. / Meer hoogte zonder dalen. 15 cm meer voertuig- en stahoogte en het standaard hefbed zorgen voor veel ruimte en comfort. / Højdeflyvning uden dybder. En 15 cm større køretøjs- og ståhøjde såvel so den standardmæssige hejseseng skaber plads og komfort. www.weinsberg.com/carasuite

126 CaraHome

Room for adventures. Due to its alcoves, the CaraHome offers from 4-6 sleeping accommodations. / Ruimte voor belevenissen. Dankzij de alkoof heeft de CaraHome 4 tot 6 slaapplaatsen. / Plads til oplevelser. Takket være sin alkove er der mellem 4 og 6 sovepladser i CaraHome. www.weinsberg.com/carahome

Now you‘ve got it coming. Nu kun je wat beleven. Nu kan du få en på opleveren.

There are many reasons to travel. However, one wish creates a common thread through most everyone’s travel plans: mutual experiences with special people. Which WEINSBERG model is best-suited to your idea of holiday? This catalogue provides you with an inspiring view into the world of WEINSBERG and will help you in the selection of your vehicle. Enjoy browsing and discovering! Er zijn vele redenen om op reis te gaan, één wens loopt echter als een rode draad door de diverse reisplannen: de gezamenlijke belevenis met bijzondere mensen. Welk WEINSBERG model het best bij je ideeën over vakantie past? Deze catalogus geeft je een inspirerend inzicht in de WEINSBERG wereld en helpt je ook bij de keuze. Veel plezier bij het doorbladeren en ontdekken! Der er masser af anledninger til at tage ud og rejse, men ét ønske går igen i de forskellige rejseplaner som en rød tråd: den fælles oplevelse med specielle mennesker. Hvilken WEINSBERG-model passer bedst til dine ferieforestillinger? Dette katalog giver dig et inspirerende indblik i WEINSBERG-verdenen og hjælper dig med at vælge. God fornøjelse, når du går på opdagelse!

CaraKids optional

5


T i m e fo r s u n , i ce c re a m a n d o ce a n

CaraOne


We are family. An adaptable hit with the family. We are family. Een veelzijdige gezinsfavoriet. We are family. Et familiehit med mulighed for forandringer. CaraOne. How much I loved them, our

Hoe zeer heb ik daarvan geno-

Hvor jeg dog elskede vores

family holidays in Croatia. I want to

ten: onze gezinsvakanties in Kroatië

familieferier i Kroatien. Jeg ønsker

create the same kinds of memories

Ik wil dat mijn dochters Livia en Mar-

at skabe ligeså fantastiske oplevel-

for my daughters Livia and Mar-

lene van net zulke mooie belevenis-

ser for mine døtre Livia og Marlene.

lene. That’s why we are driving to

sen kunnen genieten. Daarom rijden

Derfor tager vi til Istrien med vor-

Istria with the CaraOne. The locati-

wij naar Istrië, met de CaraOne, die

es CaraOne, som er skræddersyet

on is especially suited to the needs

speciaal op de behoeften van gezin-

til familiers behov. Som sædvanlig

of families. And of course we have

nen is afgestemd. Wij hebben, zoals

har vi alt for mange ting med, men

packed way too much, but in the

altijd, veel te veel bij ons, maar in de

CaraOne har plads til det hele.

CaraOne every thing has its own

CaraOne is er voldoende plaats. Ook

Også vores proviant kan uden pro-

spot. Even our food supplies can be

onze proviand kan probleemloos in

blemer være i det store køleskab.

easily stored in the large refrigera-

de grote koelkast worden opgebor-

Vores døtre deles om etagesengen.

tor. Our daughters share the bunk-

gen. Onze dochters delen het stapel-

Da vores lille Marlene hopper vildt

beds. When our little Marlene wants

bed. Als onze kleine Marlene wild op

i den nederste seng, ruller hendes

to jump around on the lower bunk,

het onderste bed huppelt, rolt haar

teenagesøster med øjnene. Jeg

her teenaged sister simple rolls her

zus met haar ogen. Ik weet: het wordt

ved, at det bliver en super-ferie, li-

eyes. I know it will be a great holiday,

een geweldige vakantie, net als vroe-

gesom tidligere. Fuld af oplevelser,

just like it used to be. Eventful, real

ger. Vol belevenissen, echt en met

autentisk og med hele familien.

and with the entire family.

het hele gezin.

Flexible home. Amazing layouts, ideal room design and accommodations for up to 8. / Flexibele woning. Geweldige indelingen, ideale ruimte-indeling en maximaal 8 slaapplaatsen. / Et fleksibelt hjem. Flot grundrids, ideel rumopdeling og op til 8 sovepladser.

8

CaraOne

Living Space Family Van Purity Beneficiation

Driving Dynamics City Van Design Gadgets


FINALLY

ARRIVED

AND IT IS JUST LIKE IT

USED TO BE

9


PLENTY

ROOM FOR AMAZING IMPRESSIONS OF

10

CaraOne


Old and new memories are best shared with people you love.

11


Spacious kitchen and large window. / Ruime keuken en groot raam. / Rummeligt køkken og store vinduer.

CO O K KEUKENFEE KØKKENFE

Harmonious interior design and high-quality handles. / Sfeervol interieurdesign en hoogwaardige handgrepen. / Afstemt design ved interiøret og eksklusive håndtag.

12

CaraOne


13


BAT H I N G L U X U RY L U X E BA D K A M E R BA D E L U KS US

An elegant and practical washroom. / Elegante en handige natte cel. / Elegant og praktisk bruseniche.

1

14

CaraOne


A LOOK AT HANDLING / BLIK OP DE HANTERING / FOKUS PÅ HÅNDTERING

Always well-positioned. Overal goed neergezet Godt stillet – alle steder. Lower supports and jack up. Support plates are placed before contact is made with the ground, unless the vehicle has the optional Stabilform supports with BigFoot feet. In this way, nothing can sink into the ground. / Opkrikken, en steunen neerlaten. Voor het contact met de bodem worden steunbalkjes neergelegd. Zo kunnen de steunen niet in de grond wegzinken. / Opklodsning og nedsænkning af støtteben. Inden kontakt med jorden lægges der støtteplader på. På den måde kan støttebenene ikke forsvinde ned i jorden.

Vertical load indicator option. Optimum load distribution is quickly checked. / Optie kogeldrukmeter. Snelle controle van de optimale verdeling van de belading. / Option belastningsvisning. Hurtigt overblik over den optimale lastfordeling.

Underlay brake wedges. Brake wegdes are underlaid in a sloping position. / Oprijblokken neerleggen. Bij aflopende staplaatsen worden oprijblokken neergelegd. / Underlægning af bremseklodser. Ved standpladser med skråning lægges der bremseklodser under.

Connect electricity and gas. Make electrical connection and turn on the gas. / Stroom en gas aansluiten. Stroom aansluiten en gaskraan opendraaien. / Tilslutning af strøm og gas. Tilslut til strøm og skru op for gassen.

15


Holidays with family and friends – that’s how I like it.

16

CaraOne


OCEAN AIR AND ENERGISING WELLNESS

17


The bunkbed as a refuge. / Het stapelbed is als een oase. / Etagesengen som tilbagetrĂŚkningssted.

Lots of places to lie down, even in the dinette. / Veel ligplaatsen, ook in de dinette. / Mange liggeflader, ogsĂĽ i dinetten.

18

CaraOne


DREAMER D RO OM DA N S E R D R Ø M M E DA N S E R

19


Convincing with elaborated details. Overtuigd met doordachte details. Overbeviser ved gennemtænkte detaljer.

20

Child safety lock for restful sleep. / Kinderbeveiliging voor

Clothes hangers on the bathroom door. / Kledinghaak aan

rustig slapen. / Børnesikring for en rolig søvn.

de badkamerdeur. / Tøjknager på badeværelsesdøren.

Entrance door is divided. / Tweedelige deur. /

Gas bottles stored in the front garage. / Gasflessen in de

Todelt indgangsdør.

gasflessenkast voorin. / Gasflasker i gaskassen.

High-quality edge seal. / Hoogwaardige randafdichting. /

Bright living room illumination. / Heldere verlichting van

Eksklusiv kanttætning.

de woonruimte. / Lys opholdsstue-belysning.

CaraOne


Diversity for your needs. Variëteit voor uw behoeften. Mangfoldig. 390 QD

400 LK

420 QD

Upholstery Bekledingsstoffen Hyndestoffer 450 FU

ALU

480 EU

480 QDK

500 FDK

500 XU

LEMON

CaraKidasl option

OCEAN

550 UK

550 QDK

CaraKidasl option

THIS ONE WAS WITH US IN CROATIA!

740 UDF

ACTIVE NAVY* * available against extra charge * tegen meerprijs leverbaar * Mod merpris

21


Remarkable outdoor freak. Opvallende outdoorfreak. Bemærkelsesværdi outdoor-freak. CaraOne EDITION [ ICE ] . Winter‘s here? Not quite yet,

De winter is aangebroken? Nog

Er vinteren kommet? Ikke end-

but soon. Either way, we are well

niet helemaal, maar het duurt niet

nu, men snart Uanset hvad, er vi godt

equipped with our CaraOne EDITI-

meer lang. Hoe dan ook, met onze

rustet med vores CaraOne EDITION

ON [ICE]. After all, it is an all-season

CaraOne EDITION [ICE] zijn wij goed

[ICE], den er jo ikke uden grund en

caravan. Outside of the main season,

uitgerust, hij is tenslotte een vier sei-

helårs-campingvogn. Uden for hø-

we will head to the Bavarian Forest.

zoenen caravan. Buiten het hoofdsei-

jsæsonen er vi denne gang på vej hen

Here, Markus and I can enjoy fresh air

zoen rijden wij dit keer richting het

imod Bayerischer Wald i Sydtyskland.

and peace and our dog Alpha can live

Beierse Woud. Hier kunnen Markus

Her kan Markus og jeg nyde den is-

out her urge to move. On long hiking

en ik genieten van ijzig koude lucht

kolde, friske luft og roen, mens Alpha

tours, the white frost crunches under

en rust en Alpha kan zich hier naar

kan udleve sin trang til at røre sig. På

our trekking shoes, and the nature

hartenlust uitleven. Op uitgebreide

omfattende vandreture knirker rim-

around us seems frozen in time. At

wandeltochten knerpt het rijp onder

frosten under vores trekkingsko, den

night, the shoes rest in the ventila-

onze trekkingschoenen, de bevroren

frosne natur synes at stå stille. Om

ted shoe compartment and we relax

natuur lijkt stil te staan. ‘s Nachts rus-

natten hviler skoene i det ventilerede

on the couch in front of the fireplace.

ten de stappers in het geventileerde

skorum, alt imens vi selv slapper af

Alpha makes herself comfortable on

schoenenvak en wij op de bank voor

foran pejsen. Alpha finder sig et hyg-

the heated floor at our feet, and we

de haard. Alpha gaat lekker aan onze

geligt sted på det opvarmede gulv

stretch out. A wonderfully comforta-

voeten liggen op de verwarmde vloer

foran vores fødder, og vi læner os

ble atmosphere ensues.

en wij leunen behaaglijk achterover.

hyggeligt tilbage. Hyggen breder sig.

Een weldadig gevoel breidt zich uit.

4-season competence. With the most comprehensive standard equipment, the all-season caravan is the clear winner in its class. / Geschikt voor alle jaargetijden. Met de meest royale standaarduitrusting heeft de vier seizoenen caravan duidelijk de beste prijs-prestatieverhouding in zijn klasse. / 4-årstider-kompetence. Med det mest omfattende standardudstyr er helårs-campingvognen den entydige vinder i sit segment, når det gælder pris i forhold til ydelse.

22

CaraOne EDITION [ ICE ]

Living Space Family Van Purity Beneficiation

Driving Dynamics City Van Design Gadgets


A

CAMPER'S

BEST FRIEND. AND A TOO.

DOG'S

23


There is more than enough seating in the spacious living room. / In de royale woonruimte is er meer dan genoeg plek om te zitten. / Der er masser af siddemuligheder i den storstilede stue.

Fabrics are aesthetic and durable. Enjoy a wonderful view outside while you cook and marvel at the many storage options. / De stoffen zijn esthetisch en slijtvast. Vrij zicht naar buiten tijdens het koken en veel opbergmogelijkheden. / Stoffer er æstetiske og slidstærke. Et blik ud i det fri, mens man laver mad, de mange opbevaringsmuligheder.

Washroom with toilet and sink and a mirror are separate. Spring mattress in a comfort bed frame. / Afzonderlijke natte cel met wc en wastafel met spiegel. Matras met binnenvering en comfort lattenbodem. / Vådrum med wc og håndvask med spejl er adskilt. Springmadras i komfort-sengerammen.

24

CaraOne EDITION [ ICE ]


H OM E C I N E M A FO R E V E RY W H E R E T H U I S B I OS CO O P WA A R J E O O K B E N T MO B I L H J E M M E B I O G R A F

G E N E RO US FA M I LY F R I E N D ROYA L E G E Z I N S V R I E N D FA M I L I E N S S TO R S T I L E D E V E N 25


26

CaraOne EDITION [ ICE ]


OUCOZYR

HOME IN THE ICE!

27


Convincing with elaborated details. Overtuigd met doordachte details. Overbeviser ved gennemtænkte detaljer.

Beautiful wall lights. A cuddly living room feeling with a

Alde hot water heater. / Alde warmwaterverwarming.

special something. / Fraaie wandlampen. Gezellige, huiselijke

/ Alde varmtvandsopvarmning.

sfeer door de speciale atmosfeer. / Flotte væglamper. Helt særlig, hyggelig dagligstue-atmosfære.

Double sofa with ahigh quality leather look. Only on

Electric log fire. Only on floor plan 740 UWF / Elektrische

floor plan 740 UWF / Tweepersoons sofa in hoogwaardige

haard. Alleen bij indeling 740 UWF / Elektrisk pejseild. Kun

lederlook. Alleen bij indeling 740 UWF / Dobbelt sofa med

ved grundrids 740 UWF

eksklusivt læder-ydre. Kun ved grundrids 740 UWF

Generous, easily accessible storage spaces. / Royale, goed

Plain sheet, awning strip and XPS foam. Quality that you

toegankelijke opbergruimtes. / Storstilede, godt tilgængelige

can rely on in any weather. / Glad plaatwerk, luifelrail en

opbevaringsrum.

XPS-schuim. Kwaliteit, waar je in weer en wind van op aan kunt. / Glat plade, markiseliste og XPS-skum. Kvalitet, som man kan stole på i vind og vejr.

28

CaraOne EDITION [ ICE ]


Diversity for your needs. Variëteit voor uw behoeften. Mangfoldig. 740 UDF

Upholstery Bekledingsstoffen Hyndestoffer

740 UWF

SZECHUAN

FAMILY

FLOOR PLAN

RELAX

FLOOR PLAN

29


Harmony in a heartbeat


A beauty to hook up. Een pracht om aan te hangen. Tag på ferie med denne skønhed. CaraTwo. Our first mutual journey leads

Onze eerste gezamenlijke

Vores første fælles rejse fø-

us through a special area of France.

reis leidt ons door bijzondere Fran-

rer os igennem helt særlige omgi-

On the sheer endless streets, the Ca-

se streken. Op de bijna eindeloze

velser i Frankrig. På de nærmest

raTwo confidently blends into every

wegen past zich de CaraTwo slim

endeløse veje tilpasser CaraTwo

turn and every road surface. Pia and

en soeverein aan elke bocht en on-

sig smart og suverænt hver kurve

I thoroughly enjoy the breathtaking

dergrond aan. Pia en ik genieten van

og hver undergrund. Pia og jeg ny-

landscape. In the evening, we hang

het prachtige landschap. ‘s Avonds

der det fantastiske landskab. Om

out and relax in front of the caravan.

chillen wij meestal gezellig vóór de

aftenen chiller vi som regel foran

“I am so happy that I can share this

caravan. „Ik ben zo blij dat ik dit gevo-

campingvognen. ”Jeg er så glad for

feeling of freedom with you, Christi-

el met jou kan delen, Christian“, zegt

at dele denne her følelse af frihed

an,” the woman of my dreams says.

mijn hartendame. Naast de muziek

med dig, Christian”, siger min ud-

While listening to music, we use the

gebruiken wij de designvolle keuken

kårne. Ud over musikken bruger vi

well-designed kitchen of the CaraT-

van de CaraTwo, waarbij wij het liefst

designerkøkkenet i CaraTwo, og de

wo. We love savouring our meals in

in de stijlvolle dinette van smakelijke

lækre måltider indtager vi helst i

the elegant dinette. Isn’t travelling

maaltijden genieten. Is leven en rei-

den stilede dinette. Er det ikke bare

and life itself simply wonderful!

zen niet gewoon prachtig!

skønt at leve og rejse!

CaraTwo The functionally stylishDriving one. Perfect Dynamics design, high functionality, lower mass and an incomparable price-performance ratio characterises the CaraTwo. / Een functionele styler. Volmaakt design, hoge functionaliteit, laag gewicht en een ongeëvenaarde prijs-kwaliteitverhouding kenmerken de CaraTwo. / En funktionel styler. Et formfuldendt design, høj funktionalitet, reduceret vægt og et usammenligneligt forhold mellem pris og ydelse kendetegner CaraTwo.

32

CaraTwo

Living Space Family Van Purity Beneficiation

Driving Dynamics City Van Design Gadgets


JE T’AIME,

MON AMOUR

33


LET‘S

STAYHERE!

34

CaraTwo


Travel and romance – a perfect inspiration.

35


Cosy, bright sitting area. / Gezellige, lichte zithoek. / Hyggeligt, lyst spisehjørne.

Premium three-flame cooker and robust countertop. Integrated LED illumination. / Hoogwaardig 3-pits fornuis en robuust werkblad, geĂŻntegreerde LED-verlichting. / Eksklusiv kogeplade med tre blus og robust arbejdsflade. Integreret LED-belysning.

36

CaraTwo


ATMOS P H E R E G E Z E L L I G E ATMOS F E E R ATMOS FÆ R E

37


Sophisticated, yet practical design, even in the washroom. / Veeleisend, met handig design ook in de badkamer. / Krævende, men praktisk design også i badeværelset.

Integrated corner washbasin and lots of shelf space. / Geïntegreerde hoekwastafel en veel ruimte in de kasten. / Integreret hjørnevask og masser af plads i skabene.

38

CaraTwo


A look at the design. Blik op het design. Fokus på design. Three colour schemes to select from: CURRY YELLOW, ICE WATER and the new AZTEKA GREY. Drie kleurenwerelden naar keuze: CURRY YELLOW, ICE WATER en de nieuwe kleur AZTEKA GREY. Der kan vælges mellem tre farveverdener: CURRY YELLOW, ICE WATER og vores nyhed AZTEKA GREY.

With its sophisticated pattern, the design variant AZTEKA GREY invites you to change your perspective. / Met hun geraffineerde patroon nodigt de designvariant AZTEKA GREY uit om van perspectief te veranderen. / Med sit smarte mønster indbyder designvarianten AZTECA GREY til et nyt perspektiv.

39


WE INDULGE

IN DOING ABSOLUTELY

NOTHING

40

CaraTwo


It blooms so wonderfully green, when sparks of love f ly!

41


Foldable slatted frame for ample storage space. / Inklapbare lattenbodem voor veel opbergruimte. / Klapbar sengebund for masser af opbevaringsrum.

Convertible seating area. / Veranderbare zithoek. / Siddehjørne med mange muligheder.

42

CaraTwo


E Y E - C ATC H E R B L I K VA N G E R E Y E C ATC H E R

43 35


Convincing with elaborated details. Overtuigd met doordachte details. Overbeviser ved gennemtænkte detaljer.

Storage compartments with stable, beautifully designed

Integrared spot strip. / Geïntegreerde led spot strip. /

fiddle rail. / Opbergvakken met stabiele, mooi gevormde

Integrerede led lysbånd.

gebogen lijst. / Overskabe med flotte hylde kanter.

Well-designed features such as the mirror with an included

Practical wall closet. / Praktische wandkast. /

hook. / Goed doordachte designfeatures zoals de spiegel met

Pratisk skabsvæg.

toegevoegde haak. / Veldesignede features som det flotte spejl med kroge.

44

Bright living room illumination. / Heldere verlichting van

WEINSBERG quality in a new look. / WEINSBERG kwaliteit

de woonruimte. / Lys opholdsstue-belysning.

in een nieuwe look. / WEINSBERG kvalitet med et nyt look.

CaraTwo


Diversity for your needs. Variëteit voor uw behoeften. Mangfoldig. 390 QD

Upholstery Bekledingsstoffen Hyndestoffer

400 LK

ICE WATER

CURRY YELLOW

450 FU

500 QDK

AZTEKA GREY

CaraKidasl option

THIS ONE WAS WITH US IN FRANCE! 45


On the same wave l e n g t h


An enjoyable member of the family. Een aangenaam gezinslid. Et rigtig rart familiemedlem. CaraBus. To Greece in the CUV for

Met de CUV naar Griekenland.

Til Grækenland. I CUV. Hele tre

three whole weeks with the coo-

Drie hele weken. Met de coolste opa

uger sammen med verdens sejeste

lest grandparents. Grandma and

en oma. De CaraBus van opa en oma

bedsteforældre. Farmors og farfars

Grandpa‘s CaraBus offers more

biedt meer dan genoeg ruimte voor

CaraBus har mere end rigelig plads

than enough space for the three

ons alle drie. Tijdens het rijden en

til alle os tre. Mens vi kører og om da-

of us. During the day I can relax in

overdag kan ik lekker relaxen in de

gen kan jeg slappe af på sæderne, om

the seats, at night the dinette turns

stoelen, ‘s nachts verandert de dinet-

natten forvandler dinetten sig til en

into a bed. And I‘m always close to

te in een bed. En ik ben altijd lekker

seng. Og jeg er hele tiden dejligt tæt

the fridge. When I look at the wa-

dicht in de buurt van de koelkast. Als

på køleskabet. Når jeg ser på havets

ves, I really start looking forward

ik naar het golvende patroon kijk,

bølger, får jeg allerede rigtig meget

to going in the water. Good thing

krijg ik al veel zin om te gaan zwem-

lyst til at hoppe i vandet - så det er

that our campsite is very close to

men, des te beter dat onze camping

fantastisk, at vores campingplads lig-

the beach.

dicht in de buurt van het strand ligt.

ger lige i nærheden af stranden.

Narrow on the road, big on the inside. While it is compact on the outside, the CaraBus is huge in terms of features and comfort. Multifunctional elements make the small, big difference. / Compact op de weg, groot van binnen. Van buiten compact, wat betreft uitrusting en comfort is de CaraBus reusachtig. Multifunctionele elementen maken het kleine, grote verschil. / Smal på vejen, stor indeni. Udefra er CaraBus kompakt, men når man ser på udstyr og komfort, er den kæmpestor. Multifunktionselementer gør den lille, store forskel.

48

CaraBus

Living Space Family Van Purity Beneficiation

Driving Dynamics City Van Design Gadgets


DISAPPEAR FOR THE WHOLE

SUMMER

49


WHEREVER YOU ARE,

SNACKING

IS ALWAYS POSSIBLE.

50

CaraBus


Hooray, we’re here!

51


CO O L M E GA M E GA

52

CaraBus


The dining area quickly becomes a comfortable place to sleep. / Snel wordt de eethoek veranderd in een comfortabele slaapplaats. / Lynhurtigt bliver spisepladsen til en bekvem soveplads.

There is enough space in the 96-litre refrigerator. The superior design of the kitchen with upper cabinet and maxi drawers. / In de 96 liter koelkast is voldoende plaats. De soeverein vormgegeven keuken met bovenkast en maxi laden. / Med sin kapacitet på 96 liter har køleskabet rigelig plads. Det suverænt udformede køkken med overskab og kæmpeskuffer.

53


FRESH

More freedom of movement and storage space in the ComfortSpa bathroom. / Meer bewegingsvrijheid en opbergruimte in de ComfortSpa badkamer. / Større bevÌgelsesfrihed og opbevaringsflade i ComfortSpa-badet.

54

CaraBus


A look inside. Een kijkje binnenin. Fokus på det indre.

High-quality surfaces and ambient lighting. / Hoogwaardige oppervlakken en sfeerverlichting. / Eksklusive overflader og ambientebelysning.

ComfortSpa bathroom: magnetic shower curtain, flexible

Fabric covering on the cabinet bases and on

swivel board, numerous shelves and large mirror. /

the walls. / Stoffen bekleding van de schappen

ComfortSpa bad: douchegordijn met magneten, flexibele

van de kast en de wanden. / Stofbeklædning på

zwenkplank, talrijke opbergmogelijkheden en een grote

skabsbunde og vægge.

spiegel. / ComfortSpa-bad: magnetisk bruseforhæng, fleksibel svingbar seng, talrige opbevaringsflader og stort spejl.

55


56

CaraBus


Whoever’s in the water first!

57


Functionality creates space and looks incredibly good. / Functionaliteit creĂŤert ruimte. En ziet er geweldig uit. / Funktionalitet skaber plads. Og ser fantastisk flot ud.

C H I L LO U T A R E A

Massive storage space under the rear bed for everything you need and like. / Heel veel opbergruimte onder het bed achterin voor alles wat je nodig hebt en waar je van houdt. / Masser af opbevaringsrum under bageste seng til alt det, man har brug for og holder af.

58

CaraBus


YOU CAN KEEP YOUR

POKER FACE, EVEN WHILE LYING DOWN. 59


Convincing with elaborated details. Overtuigd met doordachte details. Overbeviser ved gennemtænkte detaljer.

Kitchen block. / Keukenblok. / Køkkenblok.

Furniture decor elm effect. / Meubeldecor Effect Ulme. / Møbeldekor Effekt Elm.

Maximised storage space. / Gemaximaliseerde opberg-

Softclose function. / Softclose functie. / Softclose-

ruimte. / Maksimeret opbevaringsrum.

funktion.

Largest bed surface in its class (152 cm). / Het grootste

Tempered platform. / Verwarmd platform. /

ligvlak in zijn klasse (152 cm). / Største liggeflade i sin

Tempereret repos.

klasse (152 cm).

60

CaraBus


Diversity for your needs. Variëteit voor uw behoeften. Mangfoldig. 540 MQ

600 MQ

600 K

Upholstery Bekledingsstoffen Hyndestoffer 600 MQH

SZECHUAN

ALU

THIS ONE WAS WITH US IN GREECE! 600 DQ

600 ME

630 ME TURIN

ACTIVE ROCK* * available against extra charge * tegen meerprijs leverbaar * Mod merpris

61


Into the wa t e r !

Bild in retusche


An uncomplicated style. Een ongecompliceerde styler. En ukompliceret styler. CaraTour. We would never forgo city life

Het stadsgedruis willen wij

Vi ville aldrig give afkald på

or action in the countryside. We have

niet missen, maar de actie in het

bylivet, og ligeså lidt på action ude i

found the connection between the

vrije natuur evenmin. De verbinding

den grønne natur. Forbindelsen mel-

two worlds in the CaraTour. As an

tussen beide werelden hebben wij in

lem disse to verdener har vi fundet

everyday vehicle it does well in the

de CaraTour gevonden. Als camper

med CaraTour. Som hverdags-cam-

city and at the weekend it shares our

voor elke dag slaat hij in de stad een

pingvogn gør den sig flot i byen, og

urge to move. Driving pleasure is in-

goed figuur en in het weekend deelt

i weekenderne deler den vores trang

cluded in the CaraTour, the dynamics

hij onze bewegingsdrang. Het rijple-

til at komme ud og røre os. Køreglæ-

of our CUV is clear in every detail. Its

zier krijg je er bij de CaraTour gratis

den er en selvfølge med CaraTour, og

blend of coolness and thoughtful fun-

bij, de dynamiek van onze CUV is in

vores CUV’s dynamik viser sig i hvert

ctionality reflects our attitude to life.

elke bocht merkbaar. Zijn mix van be-

sving. Dens blanding af afdæmpet

heerste coolness en doordachte fun-

coolness og smart funktionalitet af-

ctionaliteit weerspiegelt de manier

spejler vores livsfølelse.

waarop wij in het leven staan.

DrivingAs Dynamics Slim build, modern and casual. a CUV, the CaraTour masters narrow streets with coolness. With thoughtful interior details it shows true greatness. / Slank gebouwd modern en eigentijds. Als CUV bedwingt de CaraTour smalle straten met gemak. Met doordachte details in het interieur toont hij zijn ware grootte. / Slankt bygget og moderne afslappet. Som CUV mestrer CaraTour smalle gader på tjekket vis. Med de gennemtænkte detaljer i sit indre viser den sin sande størrelse.

64

CaraTour

Living Space Family Van Purity Beneficiation

Driving Dynamics City Van Design Gadgets


SPONTANEITY S. ALWAYS WORK

65


EXIT TO A LONG WEEKEND 66

CaraTour


City. Countryside. By the water.

67


A straightforward kitchenette with a kitchen sink and electric ignition. / Strak vormgegeven keukenblok met kook spoelcombinatie met elektrische ontsteking. / Retlinjet udformet køkkenfacade med kombineret komfur og opvask og elektrisk tænding.

Turn cockpit seats toward the dinette and enjoy the legroom. / Cockpit stoelen naar de dinette draaien en genieten van je beenvrijheid. / Drej førersæderne hen imod dinetten og nyd benfriheden.

68

CaraTour


S E N S E O F S PAC E R U I MT E G E VO E L R UM F Ø L E L S E

69


REFRESHING VERFRISSING FO R F R I S K N I N G

Clever details in the ComfortSpa bathroom. / Slimme details in de ComfortSpa badkamer. / Smarte detaljer i ComfortSpa-badet.

70

CaraTour


A LOOK AT THE TECHNOLOGY / BLIK OP DE TECHNIEK / FOKUS PÅ TEKNIK

Love at second sight. Liefde op het tweede gezicht. Kærlighed ved andet blik .

The 105-litre water tank is mounted

Improved heating and insulation

directly above the wheel arch to save

concept. / Verbeterd verwarmings- en

space. / De 105 liter watertank neemt

isolatieconcept. / Forbedret varme-

weinig ruimte in doordat hij direct

og isoleringskoncept.

onder de wielkast is ingebouwd. / Vandtanken på 105l er på pladsbesparende vis indbygget direkte over hjulkassen.

Removable shelves on the front of

Energy-saving LED lighting

the cabinet for the installation of a

throughout the vehicle. /

large TV. / Verwijderbare schappen

Energiezuinige ledverlichting in het

van de kast voor de grote tv voorin. /

gehele voertuig. / Strømbesparende

Reolbrædderne ved forreste kan

LED-belysning i hele køretøjet.

fjernes for større tv.

71


We live in the moment.

72

CaraTour


UNLOAD

E. GAG LUG LOAD

ENERGY.

73


At one with nature with an open tailgate. / Eén met de natuur met open achterdeur. / Vær ét med naturen med åben bagdør.

The double bed turns into a hatch. / Het tweepersoonsbed veranderd in een doorgeefruimte. / Dobbeltsengen bliver til en serveringslem.

Storage compartment with fabric cover and touch LED. / Opbergruimte met stoffen bekleding en touch-led. / Opbevaringshylde med stofbetræk og touch-LED.

74

CaraTour


R E L A X AT I O N O N T S PA N N I N G A FS L A P N I N G

75


Convincing with elaborated details. Overtuigd met doordachte details. Overbeviser ved gennemtænkte detaljer.

ComfortEntry table. / ComfortEntry tafel. /

Furniture decor Mali Acacia. / Meubeldecor Mali

ComfortEntry bord.

Akazie. / Møbeldekor Mali Akacie.

Breathable fabric cover. / Ademende stoffen bekleding. /

High-quality metalworking. / Hoogwaardige metalen

Åndbart stofbetræk.

afwerking. / Eksklusiv metalforarbejdning.

New kitchen block. / Nieuw keukenblok. / Ny køkkenblok.

ComfortSpa bathroom. / ComfortSpa badkamer. / ComfortSpa-bad.

76

CaraTour


Diversity for your needs. Variëteit voor uw behoeften. Mangfoldig. 540 MQ

600 MQ

600 K

Upholstery Bekledingsstoffen Hyndestoffer 600 MQH

SZECHUAN

ALU

THIS ONE WAS WITH US PADDLING! 600 DQ

600 ME

630 ME TURIN

ACTIVE ROCK* * available against extra charge * tegen meerprijs leverbaar * Mod merpris

77


Free as a bird


A speedy companion. Een vlotte begeleider. En flot ledsager. CaraCompact. Camera, objective and tripod

Camera, lenzen en statieven

Kamera, objektiver og stati-

are securely stowed away. This time

zijn veilig opgeborgen. Deze keer

ver er pakket sikkert ned. Denne

we want to see as many birds as

willen we bij de Noord- en Oostzee

gang vil vi møde så mange fug-

possible at the North Sea and Bal-

zoveel mogelijk vogels bekijken. Door

le som muligt ved Nord- og Øs-

tic Sea. Jens and I originally met on

onze gezamenlijke passie voor orni-

tersøen. Jens og jeg mødte hinan-

account of our mutual passion for

thologie hebben Jens en ik ons voor

den via vores fælles lidenskab for

ornithology. The CaraCompact is

het eerst leren kennen. De CaraCom-

ornitologi. CaraCompact er vores

our perfect mobile home; sleek and

pact is onze perfecte mobiele woning:

perfekte mobile hjem: slank og

agile with sufficient storage space.

slank en wendbaar en met voldoende

manøvredygtig med tilstrækkelig

“If we don’t see any birds, we can

opbergruimte. „Als we geen vogels

opbevaringsplads. ”Hvis ikke vi ser

still cook,” my husband adds with

zien, kunnen we altijd nog koken“;

nogen fugle, har vi stadig madla-

his dry humour. With the kitchen

een typische uitspraak van mijn echt-

vningen at falde tilbage på,” siger

on board, that’s a real pleasure. At

genoot met zijn droge humor. Met

min mand med sin tørre humor.

night, we relax in the comfortable

de keuken aan boord is dat een waar

Med et sådant køkken om bord er

dinette and talk about the day’s

genoegen. ‘s Avonds laten we in de

det en sand fornøjelse. Om aftenen

events. Our bed’s mattress allows

comfortabele dinette nog eens alle

glæder vi os over dagens oplevel-

us to quickly get to sleep, and we

belevenissen van de dag de revue

ser i den bekvemme dinette. Mad-

feel as if we’re on cloud nine.

passeren. Zodra we liggen op ons ma-

rassen i vores seng gør herefter, at

tras slapen we snel in en voelen we

vi kan falde dejligt i søvn og føle os

ons als het ware in de zevende hemel.

i den syvende himmel.

Compact space miracle. Agile driving dynamics, clever details and flexible solutions for lots of room while travelling. / Compact ruimtewonder. Wendbare rijdynamiek, slimme details en flexibele oplossingen voor veel plaats onderweg. / Kompakt pladsvidunder. Manøvredygtig køredynamik, smarte detaljer og fleksible løsninger for mere plads på farten.

80

CaraCompact

Living Space Family Van Purity Beneficiation

Driving Dynamics City Van Design Gadgets


OF E Z E E R B A FRESH LUCK

81


S u n , w i n d a n d wa ve s . M o re o ce a n t h a t we ex p e c t e d .

82

CaraCompact


THESE PICTURES WILL

NEVER FADE

83


84

CaraCompact


E N J OYM E N T GENIETEN NYDELSE

Professional kitchen with three-flame cooker and extendable counter top. / Professionele keuken met 3-pits fornuis en werkbladverlengstuk. / Professionelt køkken indeholdende en kogeplade med tre blus og en udvidelig arbejdsflade.

Comfortable dinette with swivel table. / Comfortabele dinette met wegdraaibare tafel. / Komfortabel dinette med udtrĂŚkkeligt bord.

85


REFUELLING B I J TA N K E N TA N K O P

Swivel washbasin and LED illumination. / Draaibare wastafel en LED-verlichting. / Svingbar hĂĽndvask og LEDbelysning.

86

CaraCompact


A look at the driving pleasure. Blik op het rijplezier. Fokus på køreglæde.

Narrow streets are no problem. The vehicle‘s slim design makes handling nimble and agile. / Smalle straatjes, geen probleem. Het wendbare design reduceert bovendien het verbruik. / Trange veje, intet problem! Desuden reducerer den manøvredygtige konstruktion forbruget.

87


88

CaraCompact


In discove r i n g t h e most beautiful holiday destinations, we re a l ly g e t m ov i n g .

TRTHEACKS IN SAND

89


RESTING U I T R US T E N SLAP AF

The skylight and the indirect illumination create a harmonious atmosphere. / Het dakraam en de indirecte verlichting zorgen voor een harmonieuze sfeer. / Tagvinduet og den indirekte belysning skaber en harmonisk atmosfĂŚre.

90

CaraCompact


83 91


Convincing with elaborated details. Overtuigd met doordachte details. Overbeviser ved gennemtænkte detaljer.

92

Door with safe locking function. / Deur met veilige

Bed step including storage space. / Bedopstap met

vergrendelingsfunctie. / Dør med låsefunktion.

opbergruimte. / Sengekasse med opbevaringsplads.

Floor illumination in the step. / Vloerverlichting

Optional TV package 21,5‘‘ (15kg). / Facultatief TV-pakket

in de trede. / Gulvbelysning i trinnet.

21,5‘‘ (15 kg). / Valgfri TV-pakke 21,5‘‘ (15 kg).

Countertop to fold out. / Uitklapbaar werkblad. /

Sunblind on the skylight. / Oprolbare zonwering in het

Udklapbar arbejdsplade.

dakraam. / Solrullegardin på tagvinduet.

CaraCompact


Diversity for your needs. Variëteit voor uw behoeften. Mangfoldig. 600 MEG

Upholstery Bekledingsstoffen Hyndestoffer

600 MG Also as available N EDITIO ) (PEPPER

Also as available N EDITIO ) (PEPPER

TURIN

OCEAN

ALU

THIS ONE WAS WITH US AT THE NORTH SEA AND BALTIC SEA!

LEMON

ACTIVE NAVY* * available against extra charge * tegen meerprijs leverbaar * Mod merpris

93


H a p py f i s h i n g i n Swe d e n


A perfect adventurer buddy. Een perfecte metgezel voor avonturen. En perfekt ven til eventyr. CaraLoft. Patrick and I are driving th-

Patrick en ik zijn met de Ca-

Patrick og jeg har været

rough Sweden in our CaraLoft. We

raLoft in Zweden op reis. Wij heb-

på tur i Sverige med CaraLoft. Vi

traded in our suits and ties for rubber

ben onze kostuums vervangen door

har udskiftet vores jakkesæt med

overalls because it is pike season and

rubberen waadbroeken, want het is

gummi-vadebukser, for det er ge-

we’ve already caught our first fish.

snoekseizoen en de eerste vis hebben

ddesæson, og vi har allerede den

In the rear garage, there is enough

wij al aan de haak. In de achtergarage

første fisk på krogen. I baggaragen

room for the large chest freezer that

is voldoende plaats voor de grote ko-

er der plads til den store kølekum-

keeps our freshly caught fish cool.

elbox, waarin we onze vangst opber-

me, som vi opbevarer vores fangst

Even our rods, the fishing utensils

gen. Ook onze hengels, de hengel-

i. Der er også glimrende plads til

and the fishing boots fit nicely in-

benodigdheden en de visserslaarzen

vores fiskestænger, fiskeudstyret

side. That means: Everything that

passen er nog in. Dat betekent dat

og støvlerne. Det betyder: Alt det,

smells like fish is stored in a sealed

alles wat naar vis ruikt, goed afgeslo-

som lugter af fisk, er gemt godt af

container. I use the countertop with

ten en opgeborgen is. In de keuken ge-

vejen. I køkkenafdelingen bruger

fold-out extension in the kitchen in

bruik ik het werkblad met uitklapbaar

jeg arbejdspladen med udklappelig

order to clean and season the fish in

verlengstuk om ‘s avonds de vissen

forlængelse for at rense og krydre

the early evening. The fish are grilled

schoon te maken en te kruiden. De

fiskene om aftenen. Fiskene bliver

on an open fire while we sit around

vissen direct boven het open kampvu-

grillstegt direkte over lejrbålet,

and talk about days gone by and ma-

ur gegrild, terwijl wij over oude tijden

mens vi taler om gamle tider og

king new plans. Because one thing is

en nieuwe plannen kletsen. Want een

nye planer. For én ting er sikker: det

for certain: that wasn’t our last trip in

ding staat vast: dit was zeker niet

var bestemt ikke vores sidste tur i

the CaraLoft.

onze laatste reis in de CaraLoft.

CaraLoft.

Rugged and agile. Lots of storage space, clever Driving Dynamics details and a high level of driving dynamics: the CaraLoft is as compact as it is comfortable. / Robuust en wendbaar. Veel opbergruimte, doordachte details en hoge rijdynamiek: de CaraLoft is zowel compact als comfortabel. / Robust og manøvredygtig. Masser af opbevaringsplads, gennemtænkte detaljer og høj køredynamikk: CaraLoft er både kompakt og komfortabel.

96

CaraLoft

Living Space Family Van Purity Beneficiation

Driving Dynamics City Van Design Gadgets


HOLY COW! HOW COOL

ISTHAT?

97


WE

98

CaraLoft

GRAB THE

BEST SPOTS


Sweden has definitely reeled me in and won’t let me off the hook anytime soon.

99


100

CaraLoft


M A L E D O R M I TO RY MANNEN ONDER ELKAAR M AND OG M AND IMELLEM

Large refrigerator. / Grote koelkast. / Stort køleskab.

Swivel cockpit seats ad additional areas. / Draaibare cockpit stoelen en extra zitvlakken. / Drejelige cockpit-førersæder og ekstra areal.

101


Swivel washbasin. / Draaibare wastafel. / Drejelig håndvask.

WAT E R O N ! Z E T H E T WAT E R M A A R O P ! SÅ L U K K E R V I O P FO R VA N D E T !

102

CaraLoft


A LOOK AT CONSTRUCTION / EEN KIJKJE IN DE OPBOUW / FOKUS PĂ… KONSTRUKTIONEN

Astonishing storage space. Opbergruimte om je te verbazen. Opbevaringsrum, der overrasker. Maximum additional load of up to 910 kg. / Maximale belading van tot wel 910 kilo! / Maksimal last pĂĽ op til 910 kg!

Clever hiding places under the bed and in the step. / Slimme verstopplekken, onder het bed en in de traptrede. / Smarte gemmesteder, under sengen og i trinnet.

103


Y COUNTRBOYS

Real men light fires and catch their dinner by hand.

104

CaraLoft


105


In the interior of the CaraLoft, everything is designed to cater to relaxation and stress-free travel. / Binnenin de CaraLoft is alle gericht op ontspannen reizen. / Inde i CaraLoft er alt beregnet til at rejse afslappet.

There is additional storage space underneath the beds. / Onder de bedden is extra opbergruimte. / Under sengene skjuler der sig yderligere opbevaringsplads.

Q U I E T, P L E A S E ! N U E V E N R US T ! SĂ… E R D E R RO !

Size matters. Space for kitchen, bath and bed. / Size matters. Plaats voor keuken, bad en bed. / Size matters. Plads til køkken, bad og seng.

106

CaraLoft


107


Convincing with elaborated details. Overtuigd met doordachte details. Overbeviser ved gennemtænkte detaljer.

Swivel washbasin. / Draaibare wastafel. /

Storage space underneath the beds. / Opbergruimte

Drejelig håndvask.

onder de bedden. / Opbevaringsplads under sengene.

Stainless steel sink. Big enough for oversized pots. /

Rear garage with integrated lashing eyes. / Achtergarage

Roestvrijstalen spoelbak. Groot genoeg voor grote pannen. /

met geïntegreerde vastsjorogen. / Baggarage med integrerede

Køkkenvask af rustfrit stål. Stor nok til høje gryder.

fastsurringsringe.

Foldable countertop. / Inklapbaar werkblad. /

Ceiling-mounted cabinets with soft-close function. /

Arbejdsplade, som kan klappes op/ned.

Plafondkasten met Soft-Close functie. / Loftskabe med soft-close-funktion.

108

CaraLoft


Diversity for your needs. Variëteit voor uw behoeften. Mangfoldig. 550 MG

Upholstery Bekledingsstoffen Hyndestoffer

600 MF

TURIN

OCEAN

650 MEG

650 MF

ALU

LEMON

ACTIVE NAVY* * available against extra charge * tegen meerprijs leverbaar * Mod merpris

THIS ONE WAS WITH US IN SWEDEN! 109


A mountain of i m p re s s i o n s


A spacious hotel room. Een hotelkamer met veel ruimte. Et hotelværelse med størrelse. CaraSuite. This year, Nicole and I are reali-

Met de kleinkinderen op cam-

På campingtur i Østrig sammen

sing our dream of going on a camping

pingtour in Oostenrijk, deze droom

med børnebørnene – denne drøm går

tour with our granddaughters. Upon

wordt vandaag voor Nicole en mij

i opfyldelse for Nicole og mig i år. Ved

departure, we are as excited as Lina

werkelijkheid. Bij het vertrek zijn

afrejsen er vi ligeså spændte som

and Sara themselves. Thank good-

we al net zo opgewonden als Lina

Lina og Sara. Heldigvis har CaraSuite

ness that CaraSuite offers enough

en Sara. Gelukkig biedt de CaraSuite

nok opbevaringsplads til tøjet og alt

storage space for clothes and that

voldoende opbergruimte voor kle-

legetøj, så det hele tiden er inden for

all toys are easily within reach. When

ding en speelgoed, zodat alle binnen

rækkevidde. Da vi smyger os op ad

smoothly navigating the turns on the

handbereik ligt. Op één van de soe-

kurverne på Großglockner Hochal-

way across the Grossglockner High

pele bochten van de Großglockner

penstraße, møder vi en ko i vejkanten.

Alpine road, we see a cow standing

Hochalpenstraße zien we een koe

Børnene hilser på den igennem det

on the side of the road. Thanks to the

langs weg. Door het grote, geïsoleer-

store isoleringsvindue, som kan åb-

large, pop-out double-glazed window

de uitzetraam naast de dinette stel-

nes, ved siden af dinetten. Til sidst er

next to the dinette, the girls can say

len de kinderen zich aan haar voor.

vi dødtrætte efter de mange indtryk

hello to the animal. Once we’ve arri-

Op de bestemming aangekomen,

på turen hertil. Nærmest i samme

ved at our destination, we are exhau-

zijn we allemaal hondsmoe van de

øjeblik, som løftesengen er slået ned,

sted from the many impressions and

vele reisindrukken. Snel het hefbed

er vores små oplevelsesrejsende fal-

experiences of our trip. Barely have

omlaag geklapt en onze jonge avon-

det i søvn.

we folded down the lifting bed, our

turiers zijn direct in slaap gevallen.

two adventurers snuggle inside and are quickly fast asleep.

Reaching new heights without ever touching down. 15 cm more vehicle and standing height as well as the standard lifting bed offer more space and more comfort. / Hoge vluchten zonder dalen. 15 cm meer voertuig- en stahoogte en het standaard hefbed zorgen voor veel ruimte en comfort. / Højdeflyvning uden dybder. En 15 cm større køretøjs- og ståhøjde såvel so den standardmæssige hejseseng skaber plads og komfort.

112

CaraSuite

Living Space Family Van Purity Beneficiation

Driving Dynamics City Van Design Gadgets


OVER

HILL

DALE

AND INTO THE MOUNTAINS

113


114

CaraSuite


THIS IS HOW

HOW FAST WE ARE

PER

COW

Hiking is the camper‘s delight!

115


YO U R M E A L I S S E RV E D O PG E D I E N D SÅ E R D E R S E RV E R E T

High-quality kitchen with three-flame cooker, large stainless steel sink and huge refrigerator. / Hoogwaardige keuken met 3-pits fornuis, grote roestvrijstalen spoelbak en enorme koelkast. / Eksklusivt køkken indeholdende en kogeplade med tre blus, en stor håndvask af rustfrit stål og et kæmpe-køleskab.

116

CaraSuite


117


S H OW E R F U N PLEZIER IN DE BADKA MER BA D E G L Æ D E

Swivel toilet, shower and washbasin with a window. / Draaibaar toilet, douche en wastafel met daglicht. / Drejeligt toilet, brusebad og håndvask med dagslys.

Concealable shower for more standing area. / Afdekbare douche voor meer sta-oppervlak. / Bruserbund kan dækkes til for mere ståplads.

118

CaraSuite

1


2,1O m 1,95 m 1,90 m

210 cm of headroom in the box, 190 cm under the pull-down bed and 195 cm in the bath and rear. / 210 cm stahoogte in het woongedeelte, 190 cm onder het hefbed en 195 cm in badkamer en achterin. / 210 cm ståhøjde i boksen, 190 cm under løftesengen og 195 cm i bad og bagende.

A look at comfort. Blik op het comfort. Fokus på komfort. Highly comfortable travel! Uiterst comfortabel reizen! Hip hurra for den bekvemme måde at rejse på!

119


PEA

K

PE

120

CaraSuite

RF

OR

NO KNO B W

OU

ND

ME

AR

RS

IES


We’re so happy, we could yodel!

121


You’ll get a good night’s rest on beds with foam mattresses and a wooden slatted frame. The large wardrobe with intermediate shelving offers lots of room. / Op bedden met schuimmatras en houten lattenbodem kun je goed slapen. De kledingkast met tussenbodem biedt veel ruimte. / Man sover godt i senge med skummadrasser og træsengebunde. Klædeskabet med dobbelt bund giver meget plads.

WELL-MADE BED HEERLIJK SLAPEN G O DT P U T T E T

Roof window and overhead lighting ensure the right atmosphere. / Dakraam en plafondverlichting zorgen voor sfeer. / Tagvinduet og loftslamper sørger for en behagelig atmosfære.

122

CaraSuite


Practical lifting bed to fold down. / Handig hefbed dat omlaag kan worden geklapt. / Praktisk hejseseng til at klappe ned.

123


Convincing with elaborated details. Overtuigd met doordachte details. Overbeviser ved gennemtĂŚnkte detaljer.

Storage shelf for more order. / Opbergvak voor meer orde. /

Durable surfaces with premium surface coating. / Robuuste en

Opbevaringshylde for mere orden.

hoogwaardig beklede oppervlakken. / Robuste overflader med eksklusiv belĂŚgning.

The Easy-Travel-Box combines all service connections. /

Indirect lighting at boxes. / Indirecte verlichting bij de

Easy-Travel-Box combineert alle serviceaansluitingen. /

kasten. / Indirekte belysning ved skuffer.

Easy-travel-box kombinerer alle servicetilslutninger.

Ergonomic handle, automotive look & feel. / Ergonomische

124

The step up to the bed enables additional storage space. /

handgreep, automotive look & feel. / Ergonomiske greb,

De bedtrede biedt extra opbergruimte. / Sengekassen giver

automotivt look og følelese.

yderligere opbevaringsplads.

CaraSuite


Diversity for your needs. Variëteit voor uw behoeften. Mangfoldig. 650 MF

Upholstery Bekledingsstoffen Hyndestoffer

650 MG

TURIN

OCEAN

700 ME

THIS ONE WAS ALONG WITH US IN AUSTRIA!

700 MX

ALU

LEMON

ACTIVE NAVY* * available against extra charge * tegen meerprijs leverbaar * Mod merpris

125


Hanging out with h o m e b oys


A dream on wheels. Een droom op wielen. En drøm på hjul. CaraHome. Together with Kathrin and

Wij gaan op weg naar de ul-

Sammen med Kathrin og Jule

Jule in the Swiss Alps – this dream

tieme skivakantie in Zwitserland.

i de schweiziske alper. Denne drøm

becomes a reality. For this trip, dad

Samen met Kathrin en Jule naar de

bliver realitet. Hertil låner far os

has lent us his beloved CaraHome.

Zwitserse Alpen; deze droom wordt

sin højt elskede CaraHome. Ca-

The CaraHome is more than big

werkelijkheid. Papa vertrouwt ons

raHome er i hvert fald stor nok til

enough for the three of us: The skis

daarvoor zijn geliefde CaraHome

os tre: Skiudstyret anbringer vi sik-

and accessories are stowed safely

toe. Die zeker groot genoeg is voor

kert i baggaragen, og så kan vi kom-

in the rear garage and off we go!

ons drieën: de skispullen bergen

me afsted. I det rummelige køkken

In the spacious kitchen we cook up

we veilig in de achtergarage op en

fremtryller vi aftensmaden, som vi

our dinner, which we then enjoy

starten maar. In de ruimte keuken

nyder i den hyggelige dinette. „God

in our cosy dinette. “Good night,

maken

avondmaaltijd,

nat, jeg elsker jer!“, hvisker Jule, da

love you guys,” Jule whispers as

waarvan we in de gezellige dinette

vi derefter ligger i vores behageli-

we lie down in our comfortable and

genieten. „Slaap zacht, ik hou van

ge senge. „I morgen bliver det helt

cuddly beds. “Tomorrow is going to

jullie!“, fluistert Jule, als we daar-

fantastisk“, mumler Kathrin. Så bli-

be so awesome,” Kathrin murmurs.

na in onze heerlijke bedden liggen.

ver det mig endnu en gang bevidst,

That’s when it again dawns on me

„Morgen wordt zo prachtig“, mom-

hvor svineheldig jeg er.

how lucky I am.

pelt Kathrin. Ik besef mij weer eens

we

een

hoe gelukkig ik toch eigenlijk ben.

CaraHome Dynamics Room for adventures. Due Driving to its alcoves, the CaraHome offers from 4-6 sleeping accommodations. / Ruimte voor belevenissen. Dankzij de alkoof heeft de CaraHome 4 tot 6 slaapplaatsen. / Plads til oplevelser. Takket være sin alkove er der mellem 4 og 6 sovepladser i CaraHome.

128

CaraHome

Living Space Family Van Purity Beneficiation

Driving Dynamics City Van Design Gadgets


OUT WITH MY

GOING

GIRLS

129


MANY ROADS LEAD TO

OUR

DESTINATION

130

CaraHome


After all of those turns, we are looking forward to doing some carving.

131


Compartments with soft-close function, three-flame cooker and stainless steel sink. / Schuifladen met Soft-Close-intrekking, 3-pits fornuis en roestvrijstalen spoelbak. / Skuffer med soft-close-indtræk, kogeplade med 3 blus og køkkenvask af rustfrit stål.

Fold-down countertop extension for additional space. / Uitklapbaar werkbladverlengstuk voor extra werkruimte. / Udklappelig forlængelse af arbejdspladen for mere plads.

Hard-wearing materials and surfaces in the dinette. / Slijtvaste bekleding en oppervlakken in de dinette. / Slidstærke stoffer og overflader i dinetten.

132

CaraHome


COM FO RT GEZELLIGHEID H YG G E

133


FRESHENING UP OPFRISSEN FO R F R I S K E L S E When showering, the practical swivel washbasin is simply pushed above the toilet. When the toilet is being used, the washbasin can be swivelled into the shower. / De handige schuifwastafel wordt bij het douchen gewoon over de wc geschoven. Als de wc wordt gebruikt, “verdwijnt” de wastafel in de douche. / Den praktiske forskydelige håndvask skubbes ganske enkelt hen over wc‘et, når man tager brusebad. Når wc‘et skal bruges, anbringer man det i brusebadet.

134

CaraHome


A look at usability. Blik op de bediening. Fokus pĂĽ betjening.

Extremely easy to handle using the service flap. / Met het de serviceklep uiterst eenvoudig te hanteren. / Supernem at hĂĽndtere med denne serviceklap.

4

Everything is under control: access to the gas cylinders via the practical flap. Just as comfortable as home: the ceramic cassette toilets. / Alles onder controle met de praktische klep bij de gasflessen. De spoeltank voor het toilet is afzonderlijk en gemakkelijk toegankelijk. / Godt styr gasflaskerne via den praktiske klap. Toiletskylletanken er separat og let tilgĂŚngelig.

135


136

CaraHome


OPTHEENDOOR AND LET

ADVENTURE

INSIDE!

137


Comfortable foam mattresses ensure you will get a great night’s sleep. / Comfortabele schuimmatrassen voor een diepe slaap. / Bekvemme skummadrasser sørger for en dyb søvn.

R E L A X AT I O N O N T S PA N N I N G A FS L A P N I N G

Alcoves, dinette and the spacious rear offer enough room for everyone. / Alkoven, dinette en ruime achtergarage bieden plaats voor iedereen. / Alkover, dinette og den rummelige bageste del giver plads til alle.

138

CaraHome


139


Convincing with elaborated details. Overtuigd met doordachte details. Overbeviser ved gennemtænkte detaljer.

Rear garage accessible via outer flaps and from the living

Rounded edges. / Afgeronde randen. / Afrundede kanter.

room. / Achtergarage via de buitenkleppen en ook vanuit de woonruimte toegankelijk. / Baggarage tilgængeligt via udvendige klapper og til også fra opholdsrummet.

Fresh water and waste water tanks are easy to clean. /

Operating panel is centrally mounted. / Bedieningspaneel

Vers- en vuilwatertanks zijn gemakkelijk te reinigen. / Frisk-

op een centrale plaats. / Centralt placeret betjeningsdel.

vands- og spildevandsbeholderne er nemme at gøre rene.

140

Ergonomic handles in timeless design. / Ergonomische

Alcoves with optional heating. / Alkoof met optionele

grepen en tijdloos design. / Ergonomiske greb i tidløst design.

verwarming. / Alkover med valgfri opvarmning.

CaraHome


Diversity for your needs. Variëteit voor uw behoeften. Mangfoldig. 550 MG

600 DKG

CaraKidasl option

Upholstery Bekledingsstoffen Hyndestoffer 700 DG

CaraKidasl option

CaraKidasl option TURIN

OCEAN

ALU

THIS ONE WAS WITH US IN SWITZERLAND!

LEMON

ACTIVE NAVY* * available against extra charge * tegen meerprijs leverbaar * Mod merpris

141


Everything that makes your holiday even better. Alles wat je vakantie nog mooier maakt. Alt det, som gør din ferie endnu bedre. Nice-looking and useful camping equipment re-

Chique en handige camping equipment aan-

commended by WEINSBERG partner Frankana Freiko.

bevolen door WEINSBERG partner Frankana Freiko.

Available at your WEINSBERG dealer or online at

Verkrijgbaar bij je WEINSBERG dealer of online op

shop.weinsberg.com*.

shop.weinsberg.com*.

1

2

7�,9��€

2�,9��€

651/022

3

651/023

8�,9��€ 651/021 4

5 Tisch Accordeon 611/199

1��,0��€ 51 011

5

5

1�,9��€ 651/024

POWERED BY All prices are listed in euros and include 19% VAT. / Alle prijzen in euro en incl. 21% BTW. * Available from January 2018. / Verkrijgbaar vanaf januari 2018.

142


COZY HOME DESIGN PACKAGES

AQUA

AVOCADO

EARTH

MAGNOLIA

PEACH

STONE

143


1

2

klægning

g / mør see erin Plis mituist ste/ rverd blinds Fen

The WEINSBERG doors. De WEINSBERG opbouwdeuren. WEINSBERG døren.

clothes hook,Kleiderhaken hinged / kledinghaken, klappbare klapbaar / klædehanke, klapbar

2

1

3

umbrella stand / Vak voor paraplu / Paraplyholder

FEATURES / UITRUSTING / UDSTYR

2

1

1

3

TREND *

STYLE PLUS *

3

KOMFORT *

PREMIUM *

EXKLUSIV *

Window incl. blinds / Met raam incl. verduistering / Med vindue inkl. mørklægning

Multipoint locking / Meervoudige vergrendeling / Sikkerhedslås

Opening limiter with gas pressure spring / Deur vastzetter / openingsbegrenzer / Dørstopper / åbningsbegrænser

Umbrella stand / Vak voor paraplu / Paraplyholder

Concealed hinges / Verzonken scharnieren / Skjulte hængsler

Multifunctional bag / Multifunctionele tas / Multifunktionstaske

Driving rain sealing (double sealing) / Afdichting tegen slagregen (dubbele afdichting) / Slagregns tætning (dobbelttætning)

Automotive locking system / Automotive sluitsysteem / Automotive lukkesystem 2 clothes hooks, fixed / 2 kledinghaken, vast / 2 klædehanke, fast

2 clothes hooks, hinged / 2 kledinghaken, klapbaar / 2 klædehanke, klapbar

Central locking / Centrale vergrendeling / Centralt låsesystem

Coming home lighting / Thuiskom verlichting / Coming home belysning

• * standard / standaard / standard CaraOne CaraTwo

144

2

* standard / standaard / standard CaraOne EDITION [ICE]

* standard / * option / * option / standaard / optie / optie / standard option option CaraCompact CaraCompact CaraCompact CaraHome CaraHome CaraHome CaraLoft CaraLoft CaraLoft CaraSuite CaraSuite CaraSuite


Intelligent device control, maximal comfort. Intelligente besturing van apparaten, maximaal comfort. Intelligent styring af enheder, maksimal komfort.

Pioneer Navgate Evo* The perfect travel partner. De perfecte reispartner. Den perfekte rejsepartner. Navigation in Europe especially for caravans in 44 countries / Europese

truma-iNet Status of heating, AC and gas storage on your smartphone* Verwarming, airco en gasvoorraad per app* Varme, klima og gasbeholder via app*

navigatie voor 44 landen speciaal voor campers / Navigation i Europa

The practical Truma-iNet system including Truma app enables you to

specielt til campingbil til 44 lande

control and regulate the heating, air conditioning and the gas reserve in your motorhome from anywhere and at any time. / Met het handige

5.600 campsites from the „Reisemobil Bordatlas“ / 5.600

Truma-iNet-systeem inclusief Truma-app kun je verwarming, Airco en gas

camperplaatsen uit de „Reismobil Bordatlas“ / 5.600 parkeringsplads fra

in je mobiele woning vanaf elke plaats controleren resp. regelen. / Via

„Reisemobil Bordatlas“

det praktiske Truma-iNet-system inklusive Truma-app kan du i dit mobile hjem hhv. kontrollere og styre varme, klimaanlæg og gas overalt fra.

Easy smartphone control with voice control, hands-free function and streaming / Simpele smartphone bediening met spraakherkenning, vreemde talen en streaming / smartphone drift per stemmestyring, højttalertelefon og streaming 7“-Multitouch-Display

* components optionally available * componenten facultatief als optie * komponenter valgfri tilgængelig

145


Wanderlust runs in the family. Reislust zit in de familie. Rejselyst i familien. CaraKids.

de

Alle grundrids på WEINSBERGS

motorhomes and caravans are de-

All layouts of the WEINSBERG

WEINSBERG-campers en -caravans

Alle

indelingen

van

autocampere og campingvogne er

signed to ensure that the entire fa-

zijn berekend op het comfortabel

designet til komfortable rejser for

mily travels in comfort. In addition,

reizen met de hele familie. CaraKids

hele familien. CaraKids koncetrere

CaraKids caters to the needs of the

richt zich speciaal op de behoeften

sig om familiens yngste.

youngest travellers.

van de jongste reisgenootjes.

Fantastic details for the little ones. / Geweldige kleinigheidjes voor de kleintjes. / Fantastiske småting til de kære små.

Fabric shelf. / Weefsel shelf. /

Practical cup holder. / Handige

Back wall with rubber bands. /

USB & 230V socket.. / USB &

Stof hylde.

bekerhouders. / Praktiske

Achterwand met rubberen ban-

230V stopcontact. / USB & 230V

bægerholdere.

den. / Bagvæg med elastikbånd.

stikkontakt.

146 CaraKids

www.weinsberg.com/carakids


HEY EXPLORERS AND ADVENTURERS, LET'S GO ON HOLIDAY!

www.weinsberg.com / carakids 147


facebook.weinsberg.com

instagram.weinsberg.com

youtube.weinsberg.com

STOP WORRYING ABOUT THE POTHOLES IN THE ROAD AND CELEBRATE THE JOURNEY. WEES NIET ZO ONGERUST OVER DE HOBBELS IN DE WEG, MAAR VIER DE REIS. VÆR LIGEGLAD MED SLAGHULLERNE I VEJEN OG HAV EN FEST PÅ REJSEN. FITZHUGH MULLAN

NL Deze catalogus is gemaakt op basis van de kennisstand bij druk (07-2018). Veranderingen in constructie, kleur en/of uitvoering (na druk), blijven voorbehouden. Ook na het afsluiten van een koopovereenkomst blijven technische veranderingen in het kader van constructie mogelijk voor zover dit de technische vooruitgang dient en de klant ten goede komt. De afbeeldingen welke getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn. Kleurafwijkingen en detailafwijkingen zijn, ook na het sluiten van een koopovereenkomst, mogelijk voor zover dit door materiaaleigenschappen niet vermeden kan worden en het de klant ten goede komt. Afbeeldingen kunnen opties tonen die tegen meerprijs leverbaar zijn, of apparatuur of kenmerken van prototypen en/of studies weergeven, die niet standaard meegeleverd worden en ook niet als optiemogelijkheid beschikbaar zullen zijn. Wij adviseren u voor aankoop van deze modellen te informeren bij uw dealer naar de concrete kenmerken, uitvoering en eigenschappen van het door u gekozen model. De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar. Leest u ook kritisch de algemene toelichtingen en in het bijzonder het onderdeel over gewichten, belading en toleranties. Het gebruik van beelden en of delen uit de brochure en prijslijst is, zonder voorafgaande toestemming van Knaus Tabbert GmbH, niet toegestaan.

DK Angivelser om leveringsomfang, mål og vægt samt udseende baserer på vores kendskab på tidspunktet for trykningen (07/2018). Ret til ændring af udstyr, tekniske data, standardomfang og priser forbeholdt. Efter kontraktindgåelse forbeholder vi os ret til tekniske konstruktionsændringer, såfremt disse tjener den tekniske udvikling og er rimelige for kunden. Der tages ligeledes forbehold for små ændringer i farve- og beskaffenhed – også efter kontraktindgåelse, såfremt disse materialebetinget ikke kan undgås og er rimelige for kunden. Illustrationer viser til dels specialudstyr, som kan fås mod merpris, eller udstyrskendetegn fra prototyper/studier, som ikke svarer til seriens stand og i visse tilfælde heller ikke vil kunne fås som specialudstyr. Vær opmærksom på, at billederne i kataloget til dels viser alternative designs eller specialudførelser, som koster ekstra. Der er mulighed for tryktekniske farveafvigelser. Søg derfor rådgivning om seriens aktuelle status hos en autoriseret forhandler inden køb af et køretøj. Den i kataloget viste dekoration hører ikke til leveringsomfanget. Bemærk også henvisninger i den aktuelle prisliste, især om vægt, lastningsmuligheder og tolerancer. Genoptryk, også i uddrag, er kun tilladt med forudgående skriftlig tilladelse fra Knaus Tabbert GmbH. Trykfejl og fejltagelser forbeholdt.

Druk en zetfouten voorbehouden.

Knaus Tabbert GmbH. Errors and omissions excepted.

www.weinsberg.com

Knaus Tabbert GmbH

Helmut-Knaus-Str. 1

D–94118 Jandelsbrunn

R08116223 EN/NL/DK

EN The details regarding delivery scope, dimensions and weight as well as in terms of appearance are in line with the understanding at the time of printing (07/2018). We reserve the right to make changes to the equipment, technical details, the series scope´ and the prices. Upon conclusion of the contract, technical changes within the scope of the construction are retained insofar as they serve the technical advancement and are acceptable to the customer. Subtle deviations in colour tone and material properties are reserved – even after conclusion of the contract. This applies insofar as these are unavoidable due to the material itself and are acceptable to the customer. Please note that some of the images contained in this catalogue may include alternative designs or optional extras and accessories that incur an extra cost. In some cases, figures show optional equipment that is available at additional cost, or equipment features from prototypes/studies that are not standard and are not available individually as optional equipment. Colours may appear altered due to the printing process. Before purchasing a vehicle, please consult a suitable authorised dealer who can provide you with comprehensive information and advice regarding all of the latest models. The decorations illustrated in the catalogue are not included in the scope of delivery. Please also consult the information contained in the current price list, particularly with regard to weights, vehicle load capacities and tolerances. May only be reproduced in whole or in part with the prior written permission of

Profile for Intercamp A/S

Weinsberg Hovedkatalog 2019  

Weinsberg Hovedkatalog 2019  

Profile for intercamp