Page 5

EDITORIAL

110 CaraSuite

Reaching new heights without ever touching down. 15 cm more vehicle and standing height as well as the standard lifting bed offer more space and more comfort. / Meer hoogte zonder dalen. 15 cm meer voertuig- en stahoogte en het standaard hefbed zorgen voor veel ruimte en comfort. / Højdeflyvning uden dybder. En 15 cm større køretøjs- og ståhøjde såvel so den standardmæssige hejseseng skaber plads og komfort. www.weinsberg.com/carasuite

126 CaraHome

Room for adventures. Due to its alcoves, the CaraHome offers from 4-6 sleeping accommodations. / Ruimte voor belevenissen. Dankzij de alkoof heeft de CaraHome 4 tot 6 slaapplaatsen. / Plads til oplevelser. Takket være sin alkove er der mellem 4 og 6 sovepladser i CaraHome. www.weinsberg.com/carahome

Now you‘ve got it coming. Nu kun je wat beleven. Nu kan du få en på opleveren.

There are many reasons to travel. However, one wish creates a common thread through most everyone’s travel plans: mutual experiences with special people. Which WEINSBERG model is best-suited to your idea of holiday? This catalogue provides you with an inspiring view into the world of WEINSBERG and will help you in the selection of your vehicle. Enjoy browsing and discovering! Er zijn vele redenen om op reis te gaan, één wens loopt echter als een rode draad door de diverse reisplannen: de gezamenlijke belevenis met bijzondere mensen. Welk WEINSBERG model het best bij je ideeën over vakantie past? Deze catalogus geeft je een inspirerend inzicht in de WEINSBERG wereld en helpt je ook bij de keuze. Veel plezier bij het doorbladeren en ontdekken! Der er masser af anledninger til at tage ud og rejse, men ét ønske går igen i de forskellige rejseplaner som en rød tråd: den fælles oplevelse med specielle mennesker. Hvilken WEINSBERG-model passer bedst til dine ferieforestillinger? Dette katalog giver dig et inspirerende indblik i WEINSBERG-verdenen og hjælper dig med at vælge. God fornøjelse, når du går på opdagelse!

CaraKids optional

5

Profile for Intercamp A/S

Weinsberg Hovedkatalog 2019  

Weinsberg Hovedkatalog 2019  

Profile for intercamp