Page 4

C A R AVA N S / C A R AVA N / C A M P I N GVO G N E

06 22 CaraOne

CaraOne EDITION [ICE]

Flexible home. Amazing layouts, ideal room design and accommodations for up to 8. / Flexibele woning. Geweldige indelingen, ideale ruimte-indeling en maximaal 8 slaapplaatsen. / Et fleksibelt hjem. Gode grundrids, ideel rumopdeling og op til 8 sovepladser. www.weinsberg.com/caraone

CaraKids optional

30

CaraTwo

The functionally stylish one. Perfect design, high functionality, lower mass and an incomparable price-performance ratio characterises the CaraTwo. / Een functionele styler. Volmaakt design, hoge functionaliteit, een lager gewicht en een ongeëvenaarde prijs-kwaliteitverhouding kenmerken de CaraTwo. / En funktionel styler. Et formfuldendt design, høj funktionalitet, reduceret masse og et usammenligneligt forhold mellem pris og ydelse kendetegner CaraTwo. www.weinsberg.com/caratwo

CaraKids optional

4

CUV

MOTORHOMES / CAMPER / AU TO C A M P E R E

46

78

Narrow on the road, big on the inside. While it is compact on the outside, the CaraBus is huge in terms of features and comfort. / Compact op de weg, groot van binnen. Van buiten compact, wat betreft uitrusting en comfort is de CaraBus reusachtig. / Smal på vejen, stor indeni. Udefra er CaraBus kompakt, men når man ser på udstyr og komfort, er den kæmpestor. www.weinsberg.com/carabus

Compact space miracle. Agile driving dynamics, clever details and flexible solutions for lots of room while travelling. / Compact ruimtewonder. Wendbare rijdynamiek, slimme details en flexibele oplossingen voor veel plaats onderweg. / Kompakt pladsvidunder. Manøvredygtig køredynamik, smarte detaljer og fleksible løsninger for mere plads på farten. www.weinsberg.com/caracompact

CaraBus

62

CaraTour

Slim build, modern and casual. With thoughtful interior details it shows true greatness. / Slank gebouwd modern en eigentijds. Met doordachte details in het interieur toont hij zijn ware grootte. / Slankt bygget og moderne afslappet. Med de gennemtænkte detaljer i sit indre viser den sin sande størrelse. www.weinsberg.com/caratour

CaraCompact

94

CaraLoft

Rugged and agile. Lots of storage space, clever details and a high level of driving dynamics: the CaraLoft is as compact as it is comfortable. / Robuust en wendbaar. Veel opbergruimte, doordachte details en hoge rijdynamiek: de CaraLoft is zowel compact als comfortabel. / Robust og manøvredygtig. Masser af opbevaringsplads, gennemtænkte detaljer og høj køredynamikk: CaraLoft er både kompakt og komfortabel. www.weinsberg.com/caraloft

Profile for Intercamp A/S

Weinsberg Hovedkatalog 2019  

Weinsberg Hovedkatalog 2019  

Profile for intercamp