Page 32

A beauty to hook up. Een pracht om aan te hangen. Tag på ferie med denne skønhed. CaraTwo. Our first mutual journey leads

Onze eerste gezamenlijke

Vores første fælles rejse fø-

us through a special area of France.

reis leidt ons door bijzondere Fran-

rer os igennem helt særlige omgi-

On the sheer endless streets, the Ca-

se streken. Op de bijna eindeloze

velser i Frankrig. På de nærmest

raTwo confidently blends into every

wegen past zich de CaraTwo slim

endeløse veje tilpasser CaraTwo

turn and every road surface. Pia and

en soeverein aan elke bocht en on-

sig smart og suverænt hver kurve

I thoroughly enjoy the breathtaking

dergrond aan. Pia en ik genieten van

og hver undergrund. Pia og jeg ny-

landscape. In the evening, we hang

het prachtige landschap. ‘s Avonds

der det fantastiske landskab. Om

out and relax in front of the caravan.

chillen wij meestal gezellig vóór de

aftenen chiller vi som regel foran

“I am so happy that I can share this

caravan. „Ik ben zo blij dat ik dit gevo-

campingvognen. ”Jeg er så glad for

feeling of freedom with you, Christi-

el met jou kan delen, Christian“, zegt

at dele denne her følelse af frihed

an,” the woman of my dreams says.

mijn hartendame. Naast de muziek

med dig, Christian”, siger min ud-

While listening to music, we use the

gebruiken wij de designvolle keuken

kårne. Ud over musikken bruger vi

well-designed kitchen of the CaraT-

van de CaraTwo, waarbij wij het liefst

designerkøkkenet i CaraTwo, og de

wo. We love savouring our meals in

in de stijlvolle dinette van smakelijke

lækre måltider indtager vi helst i

the elegant dinette. Isn’t travelling

maaltijden genieten. Is leven en rei-

den stilede dinette. Er det ikke bare

and life itself simply wonderful!

zen niet gewoon prachtig!

skønt at leve og rejse!

CaraTwo The functionally stylishDriving one. Perfect Dynamics design, high functionality, lower mass and an incomparable price-performance ratio characterises the CaraTwo. / Een functionele styler. Volmaakt design, hoge functionaliteit, laag gewicht en een ongeëvenaarde prijs-kwaliteitverhouding kenmerken de CaraTwo. / En funktionel styler. Et formfuldendt design, høj funktionalitet, reduceret vægt og et usammenligneligt forhold mellem pris og ydelse kendetegner CaraTwo.

32

CaraTwo

Living Space Family Van Purity Beneficiation

Driving Dynamics City Van Design Gadgets

Profile for Intercamp A/S

Weinsberg Hovedkatalog 2019  

Weinsberg Hovedkatalog 2019  

Profile for intercamp