Page 15

A LOOK AT HANDLING / BLIK OP DE HANTERING / FOKUS PÅ HÅNDTERING

Always well-positioned. Overal goed neergezet Godt stillet – alle steder. Lower supports and jack up. Support plates are placed before contact is made with the ground, unless the vehicle has the optional Stabilform supports with BigFoot feet. In this way, nothing can sink into the ground. / Opkrikken, en steunen neerlaten. Voor het contact met de bodem worden steunbalkjes neergelegd. Zo kunnen de steunen niet in de grond wegzinken. / Opklodsning og nedsænkning af støtteben. Inden kontakt med jorden lægges der støtteplader på. På den måde kan støttebenene ikke forsvinde ned i jorden.

Vertical load indicator option. Optimum load distribution is quickly checked. / Optie kogeldrukmeter. Snelle controle van de optimale verdeling van de belading. / Option belastningsvisning. Hurtigt overblik over den optimale lastfordeling.

Underlay brake wedges. Brake wegdes are underlaid in a sloping position. / Oprijblokken neerleggen. Bij aflopende staplaatsen worden oprijblokken neergelegd. / Underlægning af bremseklodser. Ved standpladser med skråning lægges der bremseklodser under.

Connect electricity and gas. Make electrical connection and turn on the gas. / Stroom en gas aansluiten. Stroom aansluiten en gaskraan opendraaien. / Tilslutning af strøm og gas. Tilslut til strøm og skru op for gassen.

15

Profile for Intercamp A/S

Weinsberg Hovedkatalog 2019  

Weinsberg Hovedkatalog 2019  

Profile for intercamp