Page 148

facebook.weinsberg.com

instagram.weinsberg.com

youtube.weinsberg.com

STOP WORRYING ABOUT THE POTHOLES IN THE ROAD AND CELEBRATE THE JOURNEY. WEES NIET ZO ONGERUST OVER DE HOBBELS IN DE WEG, MAAR VIER DE REIS. VÆR LIGEGLAD MED SLAGHULLERNE I VEJEN OG HAV EN FEST PÅ REJSEN. FITZHUGH MULLAN

NL Deze catalogus is gemaakt op basis van de kennisstand bij druk (07-2018). Veranderingen in constructie, kleur en/of uitvoering (na druk), blijven voorbehouden. Ook na het afsluiten van een koopovereenkomst blijven technische veranderingen in het kader van constructie mogelijk voor zover dit de technische vooruitgang dient en de klant ten goede komt. De afbeeldingen welke getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn. Kleurafwijkingen en detailafwijkingen zijn, ook na het sluiten van een koopovereenkomst, mogelijk voor zover dit door materiaaleigenschappen niet vermeden kan worden en het de klant ten goede komt. Afbeeldingen kunnen opties tonen die tegen meerprijs leverbaar zijn, of apparatuur of kenmerken van prototypen en/of studies weergeven, die niet standaard meegeleverd worden en ook niet als optiemogelijkheid beschikbaar zullen zijn. Wij adviseren u voor aankoop van deze modellen te informeren bij uw dealer naar de concrete kenmerken, uitvoering en eigenschappen van het door u gekozen model. De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar. Leest u ook kritisch de algemene toelichtingen en in het bijzonder het onderdeel over gewichten, belading en toleranties. Het gebruik van beelden en of delen uit de brochure en prijslijst is, zonder voorafgaande toestemming van Knaus Tabbert GmbH, niet toegestaan.

DK Angivelser om leveringsomfang, mål og vægt samt udseende baserer på vores kendskab på tidspunktet for trykningen (07/2018). Ret til ændring af udstyr, tekniske data, standardomfang og priser forbeholdt. Efter kontraktindgåelse forbeholder vi os ret til tekniske konstruktionsændringer, såfremt disse tjener den tekniske udvikling og er rimelige for kunden. Der tages ligeledes forbehold for små ændringer i farve- og beskaffenhed – også efter kontraktindgåelse, såfremt disse materialebetinget ikke kan undgås og er rimelige for kunden. Illustrationer viser til dels specialudstyr, som kan fås mod merpris, eller udstyrskendetegn fra prototyper/studier, som ikke svarer til seriens stand og i visse tilfælde heller ikke vil kunne fås som specialudstyr. Vær opmærksom på, at billederne i kataloget til dels viser alternative designs eller specialudførelser, som koster ekstra. Der er mulighed for tryktekniske farveafvigelser. Søg derfor rådgivning om seriens aktuelle status hos en autoriseret forhandler inden køb af et køretøj. Den i kataloget viste dekoration hører ikke til leveringsomfanget. Bemærk også henvisninger i den aktuelle prisliste, især om vægt, lastningsmuligheder og tolerancer. Genoptryk, også i uddrag, er kun tilladt med forudgående skriftlig tilladelse fra Knaus Tabbert GmbH. Trykfejl og fejltagelser forbeholdt.

Druk en zetfouten voorbehouden.

Knaus Tabbert GmbH. Errors and omissions excepted.

www.weinsberg.com

Knaus Tabbert GmbH

Helmut-Knaus-Str. 1

D–94118 Jandelsbrunn

R08116223 EN/NL/DK

EN The details regarding delivery scope, dimensions and weight as well as in terms of appearance are in line with the understanding at the time of printing (07/2018). We reserve the right to make changes to the equipment, technical details, the series scope´ and the prices. Upon conclusion of the contract, technical changes within the scope of the construction are retained insofar as they serve the technical advancement and are acceptable to the customer. Subtle deviations in colour tone and material properties are reserved – even after conclusion of the contract. This applies insofar as these are unavoidable due to the material itself and are acceptable to the customer. Please note that some of the images contained in this catalogue may include alternative designs or optional extras and accessories that incur an extra cost. In some cases, figures show optional equipment that is available at additional cost, or equipment features from prototypes/studies that are not standard and are not available individually as optional equipment. Colours may appear altered due to the printing process. Before purchasing a vehicle, please consult a suitable authorised dealer who can provide you with comprehensive information and advice regarding all of the latest models. The decorations illustrated in the catalogue are not included in the scope of delivery. Please also consult the information contained in the current price list, particularly with regard to weights, vehicle load capacities and tolerances. May only be reproduced in whole or in part with the prior written permission of

Profile for Intercamp A/S

Weinsberg Hovedkatalog 2019  

Weinsberg Hovedkatalog 2019  

Profile for intercamp