Page 119

2,1O m 1,95 m 1,90 m

210 cm of headroom in the box, 190 cm under the pull-down bed and 195 cm in the bath and rear. / 210 cm stahoogte in het woongedeelte, 190 cm onder het hefbed en 195 cm in badkamer en achterin. / 210 cm ståhøjde i boksen, 190 cm under løftesengen og 195 cm i bad og bagende.

A look at comfort. Blik op het comfort. Fokus på komfort. Highly comfortable travel! Uiterst comfortabel reizen! Hip hurra for den bekvemme måde at rejse på!

119

Profile for Intercamp A/S

Weinsberg Hovedkatalog 2019  

Weinsberg Hovedkatalog 2019  

Profile for intercamp