Page 112

A spacious hotel room. Een hotelkamer met veel ruimte. Et hotelværelse med størrelse. CaraSuite. This year, Nicole and I are reali-

Met de kleinkinderen op cam-

På campingtur i Østrig sammen

sing our dream of going on a camping

pingtour in Oostenrijk, deze droom

med børnebørnene – denne drøm går

tour with our granddaughters. Upon

wordt vandaag voor Nicole en mij

i opfyldelse for Nicole og mig i år. Ved

departure, we are as excited as Lina

werkelijkheid. Bij het vertrek zijn

afrejsen er vi ligeså spændte som

and Sara themselves. Thank good-

we al net zo opgewonden als Lina

Lina og Sara. Heldigvis har CaraSuite

ness that CaraSuite offers enough

en Sara. Gelukkig biedt de CaraSuite

nok opbevaringsplads til tøjet og alt

storage space for clothes and that

voldoende opbergruimte voor kle-

legetøj, så det hele tiden er inden for

all toys are easily within reach. When

ding en speelgoed, zodat alle binnen

rækkevidde. Da vi smyger os op ad

smoothly navigating the turns on the

handbereik ligt. Op één van de soe-

kurverne på Großglockner Hochal-

way across the Grossglockner High

pele bochten van de Großglockner

penstraße, møder vi en ko i vejkanten.

Alpine road, we see a cow standing

Hochalpenstraße zien we een koe

Børnene hilser på den igennem det

on the side of the road. Thanks to the

langs weg. Door het grote, geïsoleer-

store isoleringsvindue, som kan åb-

large, pop-out double-glazed window

de uitzetraam naast de dinette stel-

nes, ved siden af dinetten. Til sidst er

next to the dinette, the girls can say

len de kinderen zich aan haar voor.

vi dødtrætte efter de mange indtryk

hello to the animal. Once we’ve arri-

Op de bestemming aangekomen,

på turen hertil. Nærmest i samme

ved at our destination, we are exhau-

zijn we allemaal hondsmoe van de

øjeblik, som løftesengen er slået ned,

sted from the many impressions and

vele reisindrukken. Snel het hefbed

er vores små oplevelsesrejsende fal-

experiences of our trip. Barely have

omlaag geklapt en onze jonge avon-

det i søvn.

we folded down the lifting bed, our

turiers zijn direct in slaap gevallen.

two adventurers snuggle inside and are quickly fast asleep.

Reaching new heights without ever touching down. 15 cm more vehicle and standing height as well as the standard lifting bed offer more space and more comfort. / Hoge vluchten zonder dalen. 15 cm meer voertuig- en stahoogte en het standaard hefbed zorgen voor veel ruimte en comfort. / Højdeflyvning uden dybder. En 15 cm større køretøjs- og ståhøjde såvel so den standardmæssige hejseseng skaber plads og komfort.

112

CaraSuite

Living Space Family Van Purity Beneficiation

Driving Dynamics City Van Design Gadgets

Profile for Intercamp A/S

Weinsberg Hovedkatalog 2019  

Weinsberg Hovedkatalog 2019  

Profile for intercamp