Page 103

A LOOK AT CONSTRUCTION / EEN KIJKJE IN DE OPBOUW / FOKUS PĂ… KONSTRUKTIONEN

Astonishing storage space. Opbergruimte om je te verbazen. Opbevaringsrum, der overrasker. Maximum additional load of up to 910 kg. / Maximale belading van tot wel 910 kilo! / Maksimal last pĂĽ op til 910 kg!

Clever hiding places under the bed and in the step. / Slimme verstopplekken, onder het bed en in de traptrede. / Smarte gemmesteder, under sengen og i trinnet.

103

Profile for Intercamp A/S

Weinsberg Hovedkatalog 2019  

Weinsberg Hovedkatalog 2019  

Profile for intercamp