Page 1

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. SMASH! verschijnt vijf keer per jaar; oplage 135 exemplaren. September 2012, 34e Jaargang nummer 3 Redactie - Henk Kloosterboer - Adri Fase - Dijon Groenleer - Bert Pfaff

telefoon telefoon telefoon telefoon

0348-416716 0348-422993 06-41212976 0348-460340

Redactieadres: Sleper 72, 3448 WK Woerden, telefoon 0348-422993 E-mail: adri.fase@hetnet.nl en/of b.pfaff@planet.nl Internetadres www.nttb.nl/woerden Verenigingsgebouw Ingang: Jozef IsraĂŤlslaan, parkeerplaats Thijs van der Polshal Telefoon: 0348-419666 Zaalbeheer Toon van Oeveren 0348-418534 CoĂśrdinator training Jaap-Joris Groeneweg 06-13146555 Postadressen TTV Woerden: Secretaris algemeen: Wedstrijdsecretaris senioren: Wedstrijdsecretaris jeugd:

Pieter Hagebout, Pr Hendrikkade 11, 3441 XD Woerden. 06-24807001 Walter Stevenhagen, Cambridgelaan 613 3584 DW Utrecht 06-24220447 Trudie Lammers, Dieze 3 3448 CN Woerden 0348-431223

1


Bestuur Voorzitter Joost van Iersel Rijnstraat 67, 3448 BR Woerden Telefoon: 06-46280214 E-mail: voorzitter.ttvwoerden@gmail.com Secretaris Pieter Hagebout Communicatie en PR Pr. Hendrikkade 11 3441 XD Woerden Telefoon: 06-24807001 E-mail: secretaris.ttvwoerden@gmail.com Penningmeester Frank van Berkum IJsseloord 189 3448 VM Woerden Telefoon: 06-12045813 E-mail: penningmeester.ttvwoerden@gmail.com Lid Jaap-Joris Groeneweg Leden ,Training en Competitie Voorstraat 91b 3441 CK Woerden Telefoon: 06-13146555 E-mail: beleidszaken.ttvwoerden@gmail.com Lid Wouter Blok Gebouw en Barbeheer Prof. Rommelaan 4 3445 CV Woerden Telefoon: 06-52625821 E-mail: tz.ttvwoerden@gmail.com Senioren Contributie 2012 per half jaar (vooruit te betalen) - contributie inclusief basisbijdrage NTTB € 75,00 extra voor competitiespelers € 18,40 training € 34,50 selectie training € 46,50 recreanten (donderdagmiddag) € 34,00 donateur (minimum bijdrage per jaar) € 25,50 Junioren: per 1 juli jonger dan 18 jaar contributie inclusief basisbijdrage NTTB en training € 60,50 extra voor competitiespelers € 12,35 Opzeggen kan alleen bij de penningmeester, schriftelijk of per e-mail, Uiterlijk 1 juni of 1 december. ABN-AMRO Woerden rekeningnummer: 93.07.90.731 Statuten en huishoudelijk reglement Op aanvraag verkrijgbaar bij Pieter Hagebout, telefoon 06-24807001

2


Inhoud Van de Redactie

4

Van de voorzitter

5

De jeugdpen

7

Notulen Algemene Ledenvergadering TTV Woerden 19 april 2012

8

Voor u geknipt uit de krant

15

Van de wedstrijdsecretaris senioren

16

Teamindeling najaar 2012

18

Najaarscompetitie Jeugd

20

Wie is …………… Frank van Berkum?

21

Kleurplaat

27

De kennismaking met de trainer (deel 2)

28

Gezocht: ondersteuning voor de website!

31

Het volgende clubblad

31

Column

32

Verjaardagen

34

Openingstijden

35

Inschrijfformulier

36

3


Van de redactie Het eerste clubblad na de zomer komt soms een beetje moeizaam tot stand. Genietend van het afwisselde weer of een mooie vakantiebestemming raakt de tafeltennissport vaak op de achtergrond. Een paar weken eens niet achter de tafel en het batje met rust laten kan het spel wellicht zelfs ten goede komen. En nu was het deze zomer niet zo moeilijk om de tafeltennissport even te laten. Er kwamen heel veel andere sporten voor in de plaats. Het begon met het Europese voetbalkampioenschap, dat voor de liefhebbers met een oranje hart een ware beproeving was. Voorafgaande aan het toernooi waren de verwachtingen nog zo positief. We hadden een elftal dat in 2010 tweede van de wereld was geworden en nog meer ervaring had en nog beter op elkaar ingespeeld was. We hadden de finaledag al in onze agenda’s aangekruist. Dezelfde voetbaldeskundologen, die het vooraf zo goed wisten, konden achteraf met hetzelfde enthousiasme verklaren waarom het wel mis moest gaan. Na een tussengerechten met de Tour de France en Wimbledon, kregen we al snel daarna de Olympische Spelen. Net als bij het EK begon het met hoge verwachtingen. Dat leek in de eerste week niet waargemaakt te worden. Tenminste één medaille meer dan in Peking leek een illusie. Maar in de tweede week kwam het helemaal goed. Nederland genoot, haalde de doelstelling en was trots. In de weken voor het uitkomen van dit clubblad kregen de sporters van de Paralympics dagelijks de welverdiende aandacht. Deze sporters verdienen wat mij betreft nog grotere waardering dan de valide wereldtoppers. Het doorzettingsvermogen dat deze mensen ten toon spreiden en de inspanningen, die zij zich moeten getroosten, verdienen het grootste respect. Prachtig was het ook om te zien dat er ook bij het tafeltennissen eremetaal behaald werd. Brons voor Gerben Last en goud voor Kelly van Zon. Hopelijk dragen deze Paralympics ertoe bij dat de minder-validensport ook in de tussenliggende jaren de aandacht krijgt, die het verdient. Het zou mooi zijn als er 1% minder aandacht gegeven wordt aan de bijverschijnselen van het voetballen en er meer zendtijd besteed wordt deze andere topsporters. Ik begon met de verzuchting dat het clubblad soms met wat moeite tot stand kwam, maar de redactie is er blij mee dat het toch weer gelukt is om een goedgevulde editie te kunnen presenteren aan het begin van het nieuwe seizoen. De redactie wenst iedereen sportief najaar en mooie competitieresultaten. Adri

4


Van de voorzitter Als ik dit schrijf is de zomer alweer ruim over de helft. Echt blij word ik daar niet van, vooral omdat het nog niet echt heeft willen zomeren. Gelukkig zijn er genoeg dingen waar ik wel blij van word zoals de aanstaande vakantie met m’n meisje, van Churandy Martina en van alle activiteiten binnen onze mooie club. De eerste twee punten houd ik lekker voor mijzelf, over het laatste kun je hieronder van alles lezen. 10% korting bij Tsuri Menereis Tsuri Menereis is een winkel die gespecialiseerd is in alles wat met tafeltennis te maken heeft. Alle leden van TTV Woerden krijgen 10% korting op de aan-kopen bij Tsuri. Tijdens de ledenvergadering heeft een aantal leden aangegeven dat er bij de winkelier nogal wat onduidelijkheid is over het toepassen van de korting. Daarom hebben we nog even contact gehad met Tsuri. De misver-stan-den zijn uit de wereld en de (pro)centen korting liggen voor ons dus voor het oprapen. Meld in de (web)winkel wel even dat je lid bent van TTV Woerden. ALV Afdeling Midden Op 6 juni heeft de jaarlijkse ledenvergadering van onze afdeling Midden plaatsgevonden. Voorafgaand hebben we bij jullie geïnventariseerd of er nog dingen ingebracht konden worden tijdens de vergadering. Via Mark Makkink kregen we de vraag of er een soort zomercompetitie opgezet kan worden. Dit vanwege de lange zomerstop. De ideeën waren nog wat abstract, maar de onderliggende behoefte is duidelijk. Tijdens de ledenvergadering werd duidelijk dat veel verenigingen behoefte hebben aan een andere competitie-structuur en/of extra speelmomenten. Om deze behoefte beter in kaart te brengen gaat het afdelingsbestuur binnenkort een grote inventarisatie uitvoeren onder de leden. Waarschijnlijk in de loop van 2013 horen we hier meer over. Daarnaast is er tijdens de ledenvergadering een presentatie gegeven door Peter Struiksma (Bijmaat) over Table Stars. Daarover later meer in dit stukje. Onderhoud gebouw Waarschijnlijk is het jullie al opgevallen dat vlak voor de zomer een enthousiaste club vrijwilligers geklust heeft aan ons tafeltenniscentrum. Samen hebben zij o.a. de hele buitenboel in de lak gezet en de kleedkamers opgeknapt.

5


Mooi werk mensen! Conform het beleidsplan werkt Wouter Blok vanuit het bestuur aan een meerjarenplanning voor onderhoud. Dit doet Wouter in nauwe samenwerking met de klusploeg. Streven is om deze planning, samen met een financiële raming, later dit jaar vast te stellen in het bestuur. We denken dat het onderhoud op deze manier verder verbeterd kan worden. Nieuwe website – www.ttvwoerden.nl Misschien heb je de nieuwe website al gezien voordat je deze Smash hebt gelezen. De geheel vernieuwde website kan namelijk ieder moment online gaan. Edwin Deijsting heeft de afgelopen weken met veel enthousiasme en deskundig -heid gewerkt aan de nieuwe site. De resultaten mogen er zeker wezen! De komende maanden zal de website verder ontwikkeld worden. Met de nieuwe website nemen we gelijk ook afscheid van Pieter Bruinsma als webbeheerder. Er wordt bekeken hoe wij Pieter op een gepaste manier kunnen bedanken voor zijn jarenlange inzet. Maar via deze weg doe ik dat alvast: Pieter, heel erg bedankt voor jouw trouwe en betrokken inzet! Pieter Hagebout is vanuit het bestuur verantwoordelijk voor de nieuwe site. We streven naar een actuele en dynamisch site. Daarom wordt bij de invulling van de site samengewerkt met de redactie van Smash. Daarnaast is Pieter nog op zoek naar een brede club mensen die met enige regelmaat een stukje wil schrijven. Je hoeft echt geen Mulisch te zijn om dit te kunnen. Een stukje van tien regels kan al erg leuk zijn. Zonder jullie inbreng geen leuke site, dus meld je aan bij Pieter! Ledenwerving en Table Stars Helaas is het niet alleen maar goed nieuws wat de klok slaat. Er zijn zorgen over de ontwikkeling van het aantal jeugdleden. Ondanks dat we de afgelopen jaren geïnvesteerd hebben in extra trainingen en begeleiding voor de jeugd hebben we dit seizoen nog maar twee jeugdteams in de competitie. De beleidscommissie heeft aangegeven dat er ste-vig ingezet moet worden op (ledenwerving bij) de jeugd. Onze vereniging is hierin niet uniek. Dat blijkt wel uit het programma Table Stars van de NTTB. Dit is een compleet programma gericht op werving van met name jonge jeugd-leden. Uit het verhaal van dhr. Peter Struiksma van Bijmaat blijkt dat het met behulp van dit programma mogelijk is om op korte termijn het jeugdledenaantal een flinke boost te geven. Zo is het jeugdledenaantal bij Bijmaat tussen januari 2012 en mei 2012 gegroeid van nul(!) naar 30. Het bestuur wil graag aan de slag met dit programma. 6


Als aftrap heeft het bestuur samen met Trudy en Steven Lammers een informatief en bovenal enthousiasmerend gesprek gehad met Peter Struiksma. De ideeën worden op een rijtje gezet en verder uitgewerkt. Denk voor jezelf alvast na of je wilt meewerken aan dit programma. Dit kan variëren van het verzorgen van lessen op scholen tot het koffieschenken bij de club. In de volgende Smash en mogelijk ook op de nieuwe site houden we jullie op de hoogte! Na al deze serieuze zaken wil ik doordringen tot de kern van onze hobby: Heel veel plezier en sportief succes het komende seizoen. Ga ervoor! Uw voorzitter, Joost van Iersel

De jeugdpen Hoi leden Ik ben Chris Pfaff en ik zit al een tijdje op tafeltennis . Ik ben geboren en ik woon nog steeds in Woerden. Ik ben 13 jaar en ga volgend jaar naar de 2de klas van het Minkema college. Mijn hobby’s zijn tafeltennis, computeren en gamen. Dit jaar ga ik voor het eerst competitie tafeltennissen, ik zit in team 2. (als het goed is ) Ik ga nu pas competitie spelen, omdat ik hiervoor op voetbal zat (nu gelukkig niet meer ) Ik wilde al best lang competitie spelen; dat kwam ook omdat ik wedstrijdjes spelen erg leuk vond . Ik heb een hekel aan gezonde dingen eten ;) Ik lees niet veel, maar als ik iets lees dan is het waarschijnlijk een info boekje of een Donald Duck. Ik hoop nog heel lang lid te blijven van TTV Woerden. Ik geef de jeugdpen door aan Geert Coffeng 7


Notulen Algemene Ledenvergadering TTV Woerden 19 april 2012 Aanwezig

: Bestuursleden Sarah Pos, Pieter Hagebout, Marga Nijenhuis, Joost van Iersel en Jelle IJpma 26 leden

Afwezig : Toon van Oeveren, Adri Fase, Boban Nikolic, Pieter Bruinsma met kennisgeving Voorzitter Notulen

: Sarah Pos : Pieter Hagebout

1. Opening en mededelingen De voorzitter, Sarah Pos, opent om 20.05 uur de vergadering en heet namens het bestuur alle aanwezigen welkom. Als eerste worden Aad van Belle en Frans Molmans gememoreerd, die ons ontvallen zijn. Beiden zijn zeer gewaardeerde leden van TTV Woerden geweest. 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 21 april 2011 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. - N.a.v. pagina 1 licht de voorzitter toe dat de subsidieaanvraag bij het VSB Fonds ten behoeve van een defibrillator voor een bedrag van â‚Ź 1.000 is goedgekeurd. Het bestuur zal overgaan tot aanschaf en een aantal geĂŻnteresseerde leden zal een gebruikersinstructie krijgen. - N.a.v. pagina 2 geeft Jaap-Joris aan dat op het voorstel rond frituren geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen. Uitgezocht is dat we aan de voorwaarden, die de verzekering stelt, goed kunnen voldoen. Voordat het idee wordt uitge-voerd, zal met barbeheerder Toon worden gesproken om na te gaan of het gebruik van een frituur mogelijk is. En zo ja, welke voorwaarden dan moeten gelden (bijv. alleen tijdens competitie met minimaal 2 of 3 teams, alleen team-schotels, 2 barmensen, etc.). - N.a.v. pagina 2 wordt ook aangegeven dat alle verzekeringspolissen zijn voorgelegd aan een verzekeraar, die een aanbod heeft gedaan op gelijke voorwaarden. Als het bestuur hierop in gaat, kan dit TTVW in de toekomst een aardige besparing opleveren. - N.a.v. pagina 3 wordt opgemerkt dat de tafeltennisrobot is gerepareerd en weer uitstekend werkt. 8


3. Bespreking Jaarverslag 2011

Jaarverslag verenigingsjaar, voorwoord Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. N.a.v. dit verslag geeft Wouter aan de genoemde korting bij Menereis niet te hebben mogen ontvangen. De secretaris zal dit opnemen met Tsuri Menereis en (nav. ingediende vraag van Adri) zorgen voor heldere afspraken.

Samenstelling bestuur, commissies, etc. Aad van Belle staat als Lid van Verdienste genoemd, moet zijn: Erelid. De secretaris past dit aan.

Jaarverslag clubblad Smash! Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

Jaarverslag Technische zaken Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

Jaarverslag wedstrijdsecretariaat Senioren Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

Jaarverslag Jeugdzaken Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. N.a.v. dit verslag geeft Trudie aan dat het niet geweldig loopt met de jeugd, omdat er minder jeugd is dan voorheen en het dan ook lastig is competitieteams te maken. In overleg met het bestuur zal worden gekeken hoe hiermee verder te gaan.

Jaarverslag Beleidscommissie Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. Joost (van Iersel) geeft een toelichting op het werk van de twee laatste beleids-commissies. De uitkomsten van de laatste beleidscommissie zijn niet in een papie-ren stuk gevat, maar in een concrete aanpak, waarbij de focus niet is om van alles te veranderen. Maar wel om meer structuren aan te brengen in de activiteiten, door die te clusteren en voor elk cluster een kartrekker verantwoordelijk te maken, die op basis van jaarplannen werkt. Om zo meer en betere resultaten te behalen, meer (jeugd)leden te binden en meer bezoekers te ontvangen. De plan-nen worden na de verkiezing van het nieuwe bestuur toegelicht (agendapunt 8).

9


Financieel jaarverslag Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. N.a.v. dit verslag heeft Adri een vraag ingediend over het bedrag van â‚Ź 2071 aan voorraad shirts en batjes dat hij aan de hoge kant vindt. Marga geeft aan dat dit bedrag klopt en zij vindt het bedrag niet heel hoog. Bovendien kunnen de shirts nog even mee dus er wordt nog niet op afgeschreven. Gerrit geeft aan dat het breder bekend moet worden gemaakt als de vereniging nieuwe batjes ter beschikking heeft. Een tweede ingediende vraag van Adri gaat over onderhoudsreserve en reservering nieuwbouw. Hier wordt later in de vergadering op teruggekomen. De voorzitter bedankt allen die hebben bijgedragen aan de diverse verslagen. 4. Verslag kascontrolecommissie Het verslag van de kascontrolecommissie wordt voorgelezen. De kascontrolecommissie stelt voor om de penningmeester voor het boekjaar 2011 decharge te verlenen. Het voorstel wordt onder dankzegging aan de commissieleden en de penningmeester overgenomen. 5. Begroting 2012 en begroting 2013 Om tot een meer realistische begroting te komen, heeft de penningmeester een herziening voorgesteld. Kees de Joode merkt op dat dit hoogst ongebruikelijk is. Nu heeft dit te maken met de trainer die van buiten is gekomen. De penning-meester geeft aan dat er anders een vrij grote discrepantie ontstaat die

achteraf moet worden uitgelegd. Frits geeft aan dat hij de trainer vrij duur vindt voor het aantal trainende leden. Hij stelt voor junioren een gratis lidmaatschap aan te bieden. Het bestuur neemt deze suggestie mee. Een idee is om te gaan werven naar scholen met een halfjaar gratis lidmaatschap. Joost geeft aan dat het werven van een trainer een zeer lastig traject is ge10


bleken. Er is veel moeite in gestoken en allerlei scenario’s zijn onderzocht. Ook intern is geworven. Uiteindelijk is het bestuur blij dat er een (externe) trainer is gevonden. Het bestuur is voornemens te kijken of de balans tussen kosten en baten beter kan, misschien door trainingsgroepen samen te voegen (jeugd) en dan is het aan het bestuur om hiertoe nieuwe afspraken te maken met de trainer. Hielke vraagt waarom de opbrengsten van de bar minder zijn geworden maar in de begroting toch een beter resultaat wordt verwacht. Marga licht toe dat de prijzen elk jaar stijgen (inflatiecorrectie) dus dat het niet onrealistisch is een lichte toename te verwachten. Zij spreekt namens het bestuur uit dat de hoop en verwachting is dat de opbrengsten weer zullen stijgen. Beide begrotingen worden vastgesteld en aangenomen. 6. Voorstellen vanuit het bestuur

Contributie recreanten 2012: De penningmeester licht toe dat het bestuur de contributie voor de donderdagmiddagrecreanten graag beter in balans wil brengen met andere contributies. Marga stelt voor om de berekening te versimpelen door een duidelijke relatie aan te brengen tussen de bedragen van de NTTB-bijdrage en de verenigingsbijdrage. Hetty geeft aan het niet logisch te vinden hiermee een kostenverlaging voor deze recreanten door te voeren, terwijl het eerder anders is ingezet. Marga geeft aan dat de helderheid het feit compenseert dat de groep iets minder gaat betalen. Daar komt bij dat het NTTB-deel daarna ook relatief hard gestegen is, dat heeft ook meegespeeld. De Algemene Ledenvergadering besluit niettemin het voorstel af te wijzen.

Overige voorstellen van het bestuur: - Er wordt een jubileumcommissie opgericht. De volgende leden melden zich hiervoor aan: Theo, Gerrit. - Er wordt een onderzoekscommissie ‘Accommodatie’ opgericht die mogelijke toekomstscenario’s en varianten voor de accommodatie van TTV Woerden zal onderzoeken, met kostenberekening. Frits geeft aan op papier te willen zetten wat de kosten zijn van nieuwbouw t.o.v. in stand houden van het huidige gebouw voor nog eens 15 jaar. Jaap, Wouter en Gerrit melden zich ook aan voor de com -missie en het bestuur gaat binnen de vereniging na of er nog meer geïnteresseerden zijn voor deze commissie. - Het bestuur stelt voor Kees de Joode tot erelid te benoemen. De ALV gaat hier unaniem mee akkoord. De benoeming wordt omlijst met een mooie speech van Jelle en een dankwoord van Kees. 11


7. Voorstellen vanuit de leden Geen verdere voorstellen. 8. Verkiezing bestuursleden Volgens het door het bestuur opgestelde rooster zijn aftredend: Sarah Pos, Marga Nijenhuis, Jelle IJpma en Joost van Iersel. Joost van Iersel heeft zich herkiesbaar gesteld. Drie nieuwe kandidaten hebben zich verkiesbaar gesteld. De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van Joost en de benoeming van Frank van Berkum, JaapJoris Groeneweg en Wouter Blok voor de standaard periode van twee jaar. Hierna nemen de nieuwe bestuursleden zitting achter de bestuurstafel en wordt de vergadering verder voorgezeten door Joost van Iersel. Middels speeches ontvangen de aftredende bestuursleden Sarah, Marga en Jelle grote dank voor hun inzet en werkzaamheden voor TTV Woerden.

Taakverdeling bestuur en toelichting beleid Het nieuwe bestuur presenteert het nieuwe beleid, met 3 grote taakgroepen met bijbehorende kartrekkersrollen. Jaap wordt kartrekker voor Sportieve Zaken: wedstrijden, trainingen, jeugd, senioren. Hij geeft aan: er is momenteel weinig jeugd, er zijn weinig bezoekers, en er is weinig beleving voor de jeugd. Dit wordt niemand aangerekend maar feit is dat het weinig sprankelend is om je zaterdagmiddag op de vereniging door te brengen. Jaap wil zich de komende maanden bezighouden met een goede structuur om nieuwe leden te trekken, te betrekken, te binden en te begeleiden. Met als doel meer leden, meer teams op zaterdag, verhoging van het niveau op langere termijn, een vollere zaal met meer fans op zaterdag. Ook zal hij gaan kijken naar de structuur voor de senioren. Er is voor deze taak-groep een lijst gemaakt met 50 relevante taken om mee aan de slag te gaan. In september gaan wervingsacties plaatsvinden met name voor de jeugd. Er zal een beroep worden gedaan op vrijwilligers en bestuurssupport. Wouter wordt kartrekker voor Gebouwbeheer en Barbeheer. Zijn doel is de vrij-willigers die er nu zijn beter te ondersteunen, zodat zij hun werkzaamheden goed kunnen blijven doen en verbeteren, en daartoe een aanspreekpunt hebben bij knelpunten. De kar12


trekker is verantwoordelijk om zaken als barbezetting, barlijsten, barinstructies in goede banen leiden. Pieter wordt kartrekker voor Communicatie en PR. Hij heeft als doel de communicatie binnen te vereniging te verbeteren, door meer structuur aan te brengen en meer informatie te delen. Zaken als een nieuwe website, samenwerking met de redactie van Smash!, goede contacten met en regelmatige aanvoer van berichten naar de plaatselijke pers, contact met scholen en andere instellingen om leden te werven en draaiboeken opstellen voor terugkerende zaken, staan op het jaarplan voor deze taakgroep.

Frank heeft tijdens zijn studie in verscheidene commissies gezeten op het gebied van besturen en regelen van zaken. Als penningmeester gaat hij zich voor TTV Woerden richten op facturering en ledenadministratie en het in goede banen leiden ervan. Hij dankt Marga en Edwin voor hun activiteiten op deze gebieden. Edwin zal de ledenadministratieactiviteiten overdragen aan Frank. Joost zal zich als voorzitter van TTV Woerden richten op het onderhouden van contacten, de goede afstemming binnen en buiten de vereniging, het soepel laten draaien van alle raderen en de club tot een sterk geheel maken. Een spannende taak waar hij zich met enthousiasme voor zal inzetten! In het eerstvolgende clubblad zullen de taakgroepen ook nog even worden toegelicht. (Red.: Dit is in het clubblad van juni 2012 opgenomen). 9. Verkiezing commissieleden

Kascontrolecommissie 13


De controle over 2011 is uitgevoerd door Frits Welling en Henk Cornelisse. Frits is reglementair aftredend. Raymond Sol, voorheen plaatsvervangend lid, wordt benoemd tot lid, en Hetty de Joode stelt zich kandidaat als plaatsvervangend lid. De vergadering gaat akkoord. 10. Rondvraag Edwin (Deisting) vraagt naar de teamindeling volgend jaar. De vorige keer heeft de teamindeling ertoe geleid dat mensen afscheid namen van de club. Hoe wordt het dit jaar aangepakt? Joost geeft aan dat er juist veel aandacht aan gegeven is en er met Walter, Pieter en hemzelf een aantal moeilijke afwegingen moesten worden en ook zijn gemaakt. Een lid heeft als gevolg daarvan afscheid genomen, maar er zijn ook complimenten binnengekomen voor de (totstandkoming van) de indeling. Men ervaart het over het algemeen prettig zoals het is gegaan. Met Jaap en Walter wordt dit jaar nog beter geïnventariseerd wat ieders wensen en gedachten zijn, en wat de mogelijkheden maar ook beperkingen zijn. Jaap vult aan dat het in gesprek gaan met de leden hierover, het allerbelangrijkste is. Er zijn altijd mensen die wel iets anders hadden gewild, maar dit is inherent aan competitie en sport. Soms loopt een seizoen niet zoals je het zelf het liefst had gewild. Overleg en begrip zijn hierbij sleutelwoorden. Verder komt de sociale hygiëne binnen de vereniging aan bod. Hier zijn nu 2 mensen op geëquipeerd. Dit is het minimale aantal dus er mag niemand wegvallen en liefst moet er iemand bij. Joost neemt dit op zich. Edwin meldt zich aan voor taakgroep Communicatie en PR. Pieter is hier blij mee. Nando vraagt de verdeling van teams over de competitieavonden thuis. Sommige avonden zijn heel druk, andere heel rustig. Wordt daar nog naar gekeken? Walter bevestigt dat en geeft aan dat een verdeling van 2 à 3 teams per avond perfect verdeeld zou zijn. Het lukt door (externe) omstandigheden niet altijd, een groter aantal teams zou het gemakkelijker maken. Walter maakt de wensen kenbaar bij afdeling Midden en meer kan de vereniging niet doen. 11. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.04 uur de vergadering. Opgemaakt april 2012. Joost van Iersel, voorzitter

Pieter Hagebout, secretaris

14


Voor u geknipt uit de krant Omdat het kan zijn dat je een krant gemist hebt in de vakantietijd, hieronder een krantenknipsel uit de zomereditie van het Woerdens Nieuwsblad.

15


Van de wedstrijdsecretaris senioren Een nieuw seizoen betekent natuurlijk ook weer een nieuwe competitie. Waar we vorig seizoen met elf teams speelden, is er dit seizoen gelukkig weer een team bijgekomen. Daarmee zijn we terug op het gebruikelijke aantal van twaalf teams zoals vanouds (Tenzij we verder in het verleden kijken naar "voor mijn tijd", maar dat laat ik de oudere spelers wel doen). We hebben enkele meevallers gehad bij de teamindelingen en de poules, maar daar kom ik nog wel bij. Zoals ik vaker doe, zal ik de teams stuk voor stuk langslopen en zal er aan het einde van dit stuk een lijst komen met de teamindelingen en alle competitiespelers met hun bondsnummers en telefoonnummers. De heren van het eerste team zien we dit seizoen weer terug in de 1e klasse. Zoals altijd gaan ze voor het kampioensschap, wie weet lukt het dit seizoen wel, aangezien ze er vorig seizoen maar5 punten naast zaten. Vanwege de resultaten van het vorige seizoen is het team van Joost, Dijon, Jaap-Joris en Maarten als team 2 ingedeeld. Waar ze vorig seizoen in een poule van 5 teams terecht waren gekomen, spelen ze dit keer gelukkig weer in een poule van zes teams. Zij komen wederom uit in de 2e klasse. Voor het (nu) derde team hing het er nog even om. Zouden ze dit seizoen uitkomen in de tweede klasse of in de derde? Gelukkig hebben we hier een meevaller gekregen en spelen ze komend seizoen gewoon in de 2e klasse, een klasse die Kees, Laurens, Tom, Pieter en Edwin in mijn ogen een stuk beter staat dan de derde klasse. Team 4 heeft volgens mij weinig uitleg nodig. Ellen, Willem, Cees en Hans blijven gewoon met z'n vieren in de 3e klasse. Adri, Raymond, Hielke en Bert zijn gelukkig weer terug in de 3e klasse na hun uitstapje in de vierde. Hopelijk dat het dit seizoen beter gaat dan 2 seizoenen terug, maar dat is volgens mij wel te verwachten. Je zou verwachten dat ik hier weer een traditioneel bekend team met bekende namen ga noemen, maar zoals eerder gezegd spelen we dit seizoen weer met twaalf teams. Roman Kuip en Mario van Leijen zijn weer terug bij Woerden en samen met Frank van Berkum vormen ze een nieuw team. Ze zijn direct ingedeeld in de derde klasse (de competitieleider weigerde minder te accepteren) en gaan komend seizoen hard aan de slag! 16


Team 7 is weer het team van Gerry, Thijs en Walter, helaas zonder Frank dit seizoen. Met 3 spelers zal het ietwat actiever worden, maar als het goed is moeten ze het aankunnen. Wie weet, misschien zorgt het continu spelen ervoor dat ze omhoog gaan? Vooral als er ook wisselspelers uit team 8 gehaald kunnen worden. Team 8 bestaat uit Ferry, Marga, Pieter en Jelle. Zowel team 7 als team 8 speelt in de 4e klasse, maar om praktische (inval)redenen zijn de teams omgewisseld. Gezien het spel van deze spelers, kan dit echter in het voorjaar zomaar weer gaan wijzigen als zij de promotie binnen weten te slepen. Net zoals team 4 weinig uitleg nodig heeft, denk ik ook dat team 9 vrij duidelijk is. Henk, Gerrit, Frans en Theo gaan weer in de 5e klasse aan de slag. Team 10 heeft een kleine wijziging ondergaan. Omdat we helaas afscheid hebben moeten nemen van Nando, komt Wouter nu bij dit team erbij. Voor zover ik het begrepen heb, is hij erg gemotiveerd om naar de 4e klasse te gaan (al kan dit een understatement zijn) en deelt de rest van het team dat plan met hem. Succes heren. Als elfde team, hebben we het team van Jim, Eloy, Steven en Tom. Deze jonge spelers spelen nu bij elkaar en we gaan kijken hoe ze elkaar tot een hoger niveau gaan brengen. Het begint in de zesde klasse, maar waar zal het eindigen? Als laatste hebben we team 12 en ook hier hebben we iemand die weer terugkomt in de competitie. Tom van Berkum versterkt het team van Toon, Henk en Joost in de 6e klasse en ik hoop deze spelers in het voorjaar weer in de vijfde terug te zien. Ook hier was overigens sprake van een meevaller, aangezien het team oorspronkelijk in een poule van vijf teams was ingedeeld. Gelukkig is dit veranderd en spelen ze nu met zes teams. Zoals jullie hebben kunnen lezen, zijn er spelers weggegaan, maar ook oude spelers weer bijgekomen. We zijn terug bij 12 teams en gaan er in een nieuw seizoen weer met volle moed tegenaan. Walter Stevenhagen wedstrijdsecretaris

17


Teamindeling najaar 2012

NAAM

TELEFOON

MOBIEL

BONDSNR

Edwin Deisting

41023183

3136101

Mark Makkink

55710250

2824183

Dennis Marinus

24780679

3545017

Bulanda Przemyslaw

44917442

3982748

Jaap-Joris Groeneweg

13146555

3585981

Dijon Groenleer

41212976

3707669

Joost van Iersel

46280214

3585949

Maarten Kuip

43745535

3367061

e

Team 1 1 klasse C

e

Team 2 2 klasse C

e

Team 3 2 klasse H Edwin Draijer

0348-712069

1752634

Pieter Haakma

0348-421023

3197589

Kees de Joode

0348-424371

Laurens van Herpen Tom Streng

0885921 17434441

3575999

0348-419753

3409677

Hans Pfaff

0348-432435

2440905

Willem van den Heuvel

0348-410591

1613929

Ellen de Kamper-Veen

0348-473600

1439537

Kees van Kats

0348-562281

1292503

Adri Fase

0348-422993

2462096

Hielke Postma

0348-418069

1439503

Raymond Sol

0348-418989

3106619

Bert Pfaff

0348-460340

0885890

e

Team 4 3 klasse C

e

Team 5 3 klasse I

e

Team 6 3 klasse F Roman Kuip

81484488

3198226

Mario van Leijen

55710250

3545025

Frank van Berkum

12045816

3198234

18


NAAM

TELEFOON

MOBIEL

BONDSNR

e

Team 7 4 klasse A Gerry van de Bruggen

0348-688007

1752545

Thijs Dankers

53158201

3481394

Walter Stevenhagen

24220447

3367095

Team 8 4e klasse D Marga Nijenhuis

0348-430115

3330195

Ferry Peek

0348-407673

3754137

Pieter Snoek

0348-424274

2619821

Jelle Ypma

0348-425334

3245976

e

Team 9 5 klasse H Theo Aarsen

0348-417001

0811532

Henk Kloosterboer

0348-416716

1654442

Gerrit Kuip

0348-410669

Frans Vianen Team 10

0348-417229

2500187 2146860

e

5 klasse K

Pieter Hagebout Boban Nikolic

0348-690379

Rick Streng Wouter Blok Team 11

53502813

24807001

3827663

41074041

3731341

21707226

3367087

52625821

3960665

6e klasse H

Eloy Jacobs

0348-445515

3840920

Jim Cole

0348-753014

3900479

Steven Lammers

0348-431223

3888091

Tom Schermer

0348-412913

3973236

0348-410846

3541306

Team 12

e

6 klasse L

Tom van Berkum Henk Cornelisse

0348-416388

1113636

Toon van Oeveren

0348-418534

2462127

Joost Zaal

0348-410341

3988079

19


Najaarscompetitie Jeugd De teamindeling is nu bekend, ik zal hem nog even voor iedereen laten zien:

Team 1,

5e klasse

Nico Weerheim Joeri Spring in 't veld Geert Coffeng

Team 2,

6e klasse

Mattijs van den Burg Chris Pfaff Joas den Besten Zoals jullie zien, is de hoeveelheid competitiespelers aardig uitgedund. Wij gaan dan ook proberen het aantal jeugdspelers weer te laten groeien. En daar kunnen jullie ook aan meewerken: heb je vrienden of vriendinnen die tafeltennis leuk vinden, of die op de camping graag tafeltennisten? Neem ze gerust eens mee maar de vereniging, want ze hoeven niet meteen lid te worden maar mogen gewoon eerst 3 gratis proeflessen volgen. Ook gaan we een wervingsactie opzetten, maar daar horen jullie binnenkort meer van...... Ik moet niet op de zaken vooruitlopen. Ook wil ik graag nog eens benadrukken, dat alle jeugdleden die graag tafeltennissen, zonder het te vragen, gewoon ook op de andere jeugdtrainingen mee mogen doen. Als je wilt kun je dus ook 2x per week trainen. Nou hoorde ik dat er ook jeugdleden zijn, die wel meer zouden willen tafeltennissen, maar die geen zin hebben in meer LES. Natuurlijk mogen de jeugdleden ook naar de vrije speelavonden komen, dus de maandag- en donderdagavond vanaf 19.30 uur, maar in de praktijk gebeurt dat niet. Daarom willen we deze leden de kans geven ook zo af en toe lekker vrij te spelen, en wel op de zaterdagmiddag. Niet elke zaterdagmiddag, maar alleen op de dagen dat er thuis competitie gespeeld wordt. Dan is de zaal toch open en er zijn dan nog enkele tafels vrij. Dus heb je zin eens gewoon lekker te spelen, spreek met elkaar af en kom langs! Ik hoop weer op een goed seizoen, en wens jullie allemaal veel trainings- en wedstrijd plezier! Trudie Lammers Wedstrijdsecretaris Jeugd

20


Wie is …………… Frank van Berkum? Op een regenachtige zomeravond gaan wij op bezoek bij een van onze stille krachten van de TTV Woerden. Frank van Berkum is de persoon die we wel eens wat beter willen leren kennen. Als we zijn woning aan het IJsseloord binnenkomen worden we ontvangen in het gezellige (on)overzichtelijkheid onderkomen van een jonge vrijgezel. De kapstok ontbreekt nog en we mogen zelf een plaatsje voor de jassen uitkiezen. De afmetingen zijn beperkt en we kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat nog niet alles een vaste plaats heeft. Het doet denken aan een studentenflat. Frank vertelt dat er nog wat wensen zijn voor de inrichting. Er is koffie en er zijn koeken om de interviewers mild te stemmen. Frank vertelt dat hij tijdens zijn studie in Amstelveen gewoond heeft tot hij in oktober terug naar Woerden is verhuisd. Daarmee komen we al snel op zijn studietijd in Amsterdam aan de UvA (Universiteit van Amsterdam). Met de metro was hij in ongeveer 25 minuten bij de universiteit op het Roeterseiland bij Artis.

Studie in Tilburg of Amsterdam Frank heeft Kwantitatieve Economie en Actuariële Wetenschappen gestudeerd. Waarschijnlijk hadden de interviewers na het horen van die studierichting een wat glazige blik in de ogen, want Frank haastte zich om te verklaren dat je het ook verzekeringswiskunde kunt noemen en vooral van pas komt bij het werk in de verzekeringswereld en voor pensioenfondsen. Als we veronderstellen of hij voor die richting gekozen heeft, omdat zijn vader ook in de verzekeringen zit, blijkt dat niet geval. “Eerst had ik gekozen voor Natuur & Techniek en Econometrie” vertelt Frank. “Pas na een jaar ben ik geswitcht naar het Actuariaat” 21


Omdat de interviewers de kennismaking graag min of meer in chronologische volgorde willen aflopen, vragen we eerst naar de roots van de penningmeester. Frank is geboren en getogen in de Dick Ketsstraat Woerden. Hij bezocht hier de Rembrandt van Rijnschool. Tegenwoordig is dat een onderdeel van de Brede School op de hoek van de Jozef Israëlslaan en de Jan Steenstraat. Voor het voorgezet onderwijs ging Frank niet naar het nabij gelegen Kalsbeekcollege, maar naar de Minkema scholengemeenschap. Na het eerste jaar HAVO-VWO bleef zijn gemiddelde nog wat achter bij het gewenste niveau. “Ik was misschien nog wat te wisselvallig”. Frank kwam daarom op het Atheneum, een keuze waar hij geen spijt van heeft, en met een gemiddelde van 8,4 vlot afrondde. “Achteraf had ik best wel Gymnasium gekund, maar was ook blij dat ik verlost was van die dooie talen” daarmee aangevend dat hij het Grieks en Latijn liever aan anderen overliet. Het vakkenpakket van Frank was afgestemd op Natuur&Techniek, Economie, Management en Organisatie. Na wat oriëntatie over de vervolgopleiding werd duidelijk dat Frank iets wilde met Pensioenen en Verzekeringen. Hij kon toen kiezen voor de Universiteit van Tilburg of de Universiteit van Amsterdam. Het werd Amsterdam en Frank ging na een jaar in Amstelveen wonen. In Uilenstede - een verzameling studentenflats met 3000 bewoners – had hij een eigen kamer met toilet en douche en deelde hij met meerdere bewoners een keuken. Het metrostation was op loopafstand en hij was binnen een half uur op de UvA.

Hoe vang je financiële schokken op ? Frank werkt nu bij PWC-consulting, waar hij werkt op de afdeling Belastingadvisering. Frank en zijn collega’s geven adviezen aan verzekeraars en pensioenfondsen over de dekking van financiële risico’s. Als we het goed begrepen hebben dan wordt hierbij gebruik gemaakt van wiskundige modellen om de betrouwbaarheid van die financiële instellingen te kunnen berekenen. Om te voorkomen dat die instellingen te grote risico’s lopen, moet worden aangetoond dat negatieve financiële ontwikkelingen, maarmee die bedrijven in de volgende 10 tot 50 jaar te maken kunnen krijgen – Frank noemt dat schokken – opgevangen kunnen worden. Frank controleert die modellen, die door anderen daarvoor ontwikkeld en gebouwd zijn en maakt daarvoor gebruik van grote hoeveelheden data, die daarvoor beschikbaar zijn en toetst dit aan de normen, die wettelijk zijn vastgesteld. Frank vertelt dat de financiële betrouwbaarheid van die instellingen 99,5% moet zijn, dat die bedrijven dit onafhankelijk moeten laten controleren - bijvoorbeeld door PWC - en dat daar ook nog eens een controle door de Nederlandse Bank op wordt uitgevoerd. Als gevolg van de financiële crisis, waar we nu al een paar jaar mee te maken hebben, wordt de Europese regelgeving en wetgeving binnenkort nog strenger.

22


We begrijpen dat er heel wat bij komt kijken voordat onze verzekeringspremies zijn vastgesteld en we onze jaarlijkse rekening op de deurmat vinden.

Wat is een goed onderwerp voor promotie-onderzoek? Frank is niet full-time in dienst bij PWV; hij werkt ook nog 2 dagen per week aan promotie-onderzoek aan de UvA. Dit onderzoek richt zich op het modelleren van sterftekansen. En dan vooral de prognose van die sterftekansen. Omdat de sterftekans van de mensen in de loop van de jaren steeds lager is geworden, heeft dat invloed op de verzekeringen. Het onderzoek van Frank is erop gericht om de prognoses in de toekomst te kunnen verbeteren. Erg interessant , maar het lijkt ons ook erg ingewikkeld om dit wetenschappelijk aan te tonen.

Al vroeg een vaste baan We vinden het tijd voor wat luchtiger onderwerpen en brengen het gesprek op de werkgever van menig tafeltennis-jeugdlid: de C1000 in winkelcentrum Tournoysveld. Frank was nog maar 12 jaar toen hij daar zijn eerste geld verdiende met het rondbrengen van folders. Een paar jaar later werd hij aangenomen in de avondploeg van de zuivelafdeling, die ervoor moest zorgen dat er voor de klanten de volgende dag weer voldoende voorraad inde schappen stond. Zo’n 6½ jaar heeft hij dat gedaan, eerst op maandag en donderdagavond. Later is dat uitgegroeid tot ongeveer 20 uur per week. Ook toen hij in Amstelveen woonde, heeft Frank zijn studietoelage aangevuld met het werk bij de C1000. Hij heeft het daar altijd prima naar zijn z’n zin gehad. Misschien ook wel omdat het soms een dependance van TTV Woerden leek, waar ook de broers Streng en Kuip werkten.

Sporten is gezond De sportcarrière van Frank begon toen hij als 6 jarige bij BATO op turnen ging. Als één van de weinige jongens tussen een overtal aan meisjes. Hij heeft in die tijd meerdere prijzen behaald. “Niet zo moeilijk als de deelname van jongens niet zo groot is” vertelt hij er bescheiden bij. Toch had hij daar niet zo’n plezier in. Frank heeft dat maar 2 jaar volgehouden. Op achtjarige leeftijd is hij in 1996 lid geworden van TTV Woerden.

23


Na de verschillende jeugdcompetities heeft Frank nog een paar jaar bij de senioren gespeeld, tot in 2008 de studie te veel tijd kostte en hij tijdelijk is gestopt. Sinds november 2010 is hij weer lid geworden van onze club. Het afgelopen seizoen heeft Frank 4e klasse gespeeld met Gerry, Thijs en Walter. Naast tafeltennissen is er ook interesse voor fietsen. Eerst met een mountainbike en later op de racefiets, worden de kilometers weggetrapt. Als je toch voornamelijk op asfalt rijdt, kun je maar beter kiezen voor lichter materiaal. Een avondrondje van zo’n 40 kilometer is niet ongebruikelijk. Met Roman Kuip is Frank in 2010 zelfs nog op fietsvakantie in Frankrijk geweest. Ook hardlopen is een sport die Frank regelmatig beoefent, maar niet in clubverband. De komende Dam tot Damloop is al in de sportieve planning opgenomen. En een en halve marathon moet ook wel te doen zijn. Frank twijfelt nog of hij dit jaar de halve marathon van Amsterdam gaat lopen.

Vakantiebestemmingen Frank ging met zijn ouders in eerste instantie veelal in Nederland met de vouwwagen naar een camping. Vaak was dat De Schatberg in Sevenum. De hele familie had het daar prima naar de zin. Ook omdat ze er in de loop van de jaren gezinnen tegenkwamen, waar ze goed mee konden opschieten. De eerste buitenlandse vakantie in Denemarken in 2000 was wel leuk, maar viel toch tegen voor Frank en z’n zussen; er was minder te doen dan in Limburg. Misschien kwam dat ook wel omdat vader Tom bij een potje voetbal zijn sleutelbeen brak. Later werd Frankrijk een favoriete vakantiebestemming. Naar Normandië, de Jura of de Vogezen ging de fiets mee. Regelmatig ging Frank een stukje fietsen. Om 10 uur vertrok hij met de rugzak om na een fikste rit om 4 uur later weer op de camping terug te keren. In Frankrijk kwam de mountainbike wel goed van pas. De tochten gingen zowel over vlak terrein als off-road door de bergen. Het afwisselende terrein ziet Frank vooral als een uitdaging. De laatste jaren zoekt Frank de vakantiebestemming wat verder weg. Met Roman Kuip is hij naar Turkije en 2 keer naar Egypte geweest. Daar heeft hij ook zijn duikbrevet gehaald. Hij vindt het schitterend om tussen de onderwaterflora en -fauna te zwemmen. Als we naar een volgende vakantiebestemming vragen, heeft Frank de wens om nog eens een keer naar Nieuw Zeeland te gaan. De uitgestrekte landschappen wil hij daar zelf nog wel met eigen ogen zien.

Hobby’s en overige ontspanning Naast het sporten heeft Frank geen hobby’s waar hij uitgebreid over kan vertellen. De postzegelverzameling, waar hij ooit mee begonnen is, heeft hij al 24


langere tijd niet meer gezien en moet nog ergens bij zijn ouders liggen. In de weekenden gaat Frank bij voorkeur stappen. Bij El Rey mag hij graag een heerlijk Sol-biertje drinken en geniet hij daarbij van de Nacho chips. Als er goede muziek gedraaid wordt smaakt het dubbel zo goed. Het feit dat hij graag naar El Rey gaat heeft ook met de muziek te maken. Ze draaien daar regelmatig Trance, de favoriete muziek van Frank. De interviewers blijken op dit gebied cultuurbarbaren en zijn aangewezen op Wikipedia om te lezen wat de kenmerken zijn van deze muzieksoort. Het blijkt een subgenre te zijn van de dancemuziek, waarin de nadruk ligt op de melodie, de opbouw en de euforische/spacey sfeer. Vaak met een eentonige beat, maar na verloop van tijd met steeds meer percussie en melodie. Waarom deze muzieksoort Trance heet, is niet moeilijk te raden. Bekende DJ’s als Tiësto, Armin van Buuren en Ferry Corsten maken deze muziek populair. De meeste muziek komt bij Frank binnen via de computer, maar hij kan er ook van genieten om een festival te bezoeken, zoals Dance Valley en Lowlands, of dichter bij huis het Summerlake-festival in Woerden.

Terug bij TTV Woerden: penningmeester in het bestuur Na de hereniging met de TTV heeft Frank ook de training weer opgepakt. Vorig jaar heeft hij op woensdag getraind bij Bert Leeuwerik. Nu gaat hij op dinsdag trainen bij Hans Lingen. Er zijn zeker nog ambities om hogerop te komen. Hij gaat dit najaar voor handhaving in de 3e klasse met Roman en Mario. Dat Frank niet alleen gekomen is om af en toe een zijn wedstrijden te spelen, is tijdens de laatste ALV gebleken. Mede omdat hij al wat bestuurlijke ervaringen had in zijn studietijd - eerst lid en later voorzitter van een studievereniging is hij door Joost gevraagd om zitting te nemen in het bestuur van de club. Frank wil zich daar graag voor inzetten en ziet het ook wel zitten met de verjonging van het bestuur. Er zijn al veel plannen gemaakt. Zaken die in het verleden te veel ad-hoc geregeld werden, hebben nu meer structuur gekregen. Zowel in dit clubblad als in de vorige editie is daarover uitgebreid te lezen. Eén van de eerste prioriteiten is de hoognodige aanwas van de jeugd. Ook hiervoor zijn plannen gemaakt. Frank heeft daarover goede resultaten gehoord op de ledenvergadering van de NTTB, waar hij met Joost jaar naartoe is geweest. Het bestuur heeft inmiddels ook informatie gehad van het Tablestar-programma, dat bij Bijmaat binnen korte tijd geleid heeft tot 30 extra jeugdleden. “We gaan dat in Woerden ook opzetten” zegt Frank enthousiast.

Tenslotte nog iets ! Omdat het kort voor verkiezingstijd is vragen we Frank of hij ook politiek geïnteresseerd is. Dat blijkt het geval. Hij leest dagelijks de krant en volgt de verkiezingsstrijd redelijk actief. 25


Het blijkt dat Frank graag zou zien dat ons kiesstelsel zou veranderen. Hij is van mening dat er nu eigenlijk te veel partijen zijn om ons land goed te kunnen regeren. En hoewel het eigenlijk taboe is, zou hij het toejuichen als er een soort fatsoens- of IQ-drempel ingevoerd zou worden. De manier waarop regelmatig een mening gegeven wordt en de wijze waarop politieke debatten gevoerd worden of maatschappelijke discussies plaatsvinden, kunnen niet op de goedkeuring van Frank rekenen. Frank heeft ook nog wel wat ideeĂŤn voor het clubblad. Volgens hem zou het de toernooideelname ten goede komen als deze eerder aangekondigd zouden worden in het clubblad. Er zijn nu te weinig mensen die aan een toernooi meedoen.

De foto laat zien dat hij zelf het goede voorbeeld geeft. Verder is hij redelijk tevreden over het clubblad dat prominent in zijn woonkamer op tafel ligt. Na onze vraag of hij niet liever een digitale versie krijgt, zegt Frank de voorkeur te hebben voor de papieren versie. Met een welgemeende dank voor de gastvrijheid, vertrekken we daarna om onze aantekeningen uit te werken en de lezer ook beter kennis te laten maken met onze penningmeester. Voor ons is dat in elk geval gelukt. Adri en Bert 26


kleurplaat

27


De kennismaking met de trainer (deel 2) In de vorige editie van het clubblad hebben we gelezen hoe Bert Leeuwerik in aanraking is gekomen met de tafeltennissport, hoe hij in het eerste team van tafeltennisvereniging “De Roemer”terechtkwam en al snel les gaf aan een groot aantal jeugdleden. We sloten af met zijn ervaringen tijdens een trainingsstage in Duitsland. De keer het vervolg van de kennismaking met de trainer. Ik heb in 1986 het trainersdiploma gehaald in Medemblik. Mijn stage liep ik bij Bert van der Helm, die de Nederlandse jeugdselectie destijds les gaf in Zaandam. Sindsdien ben ik bijna altijd wel met tafeltennis bezig gebleven. Al waren er ook wel perioden dat het minder was. Vorig jaar zag ik de in deel 1 genoemde Sjaak Kroezen op de fiets naar de tafeltennisclub gaan. Dat bracht mij weer bij mijn oude club. Maar wat ik daar zag was een club in verval en een zeer slechte opvang van de jeugd. Ik heb toen overwogen om weer les te gaan geven en dat heb dat ook nog een week of 10 gedaan omdat de vast trainer een tijdje uitgeschakeld was. Maar ik wilde niet nogmaals De Roemer op de rit zetten. Ik had te weinig vertrouwen door slechte ervaringen in het verleden. Het bestuur nu toen niet bepaald mee aan de ontwikkeling van de club. Ik had in die periode 2 jeugd teams die naar de landelijke competitie konden, maar het toenmalig bestuur trok de teams terug uit de competitie. Dat wilde ik niet nogmaals meemaken. Ik besloot toen naar VVV te gaan; 2 jeugdspelers gingen mee die 3e klasse jeugd speelden. Toen we er nog een speler uit Hoorn bij kregen speelden ze binnen 2 jaar wederom landelijk. Was het talent van de spelers of kwaliteit van de trainer; wie zal het zeggen ? Op een gegeven moment gaf ik les aan verschillende verenigingen, zoals Wham Wham, VVV, DCS Julianadorp en Typhoon, allemaal in Noord Holland. Toen ik jaren later financieel adviseur was en een afspraak had op de Belgische grens bij een GWK-bank, deed de directeur open en zei “Hoi Bert, hoe is het met jou”. Ik zelf heel verbaasd, want de man met baard herkende ik niet. Hij zei: “je herkent mij nu niet, maar je hebt mij training gegeven bij Wham Wham in Zwaag”. Mijn cliënten stonden met mond open deze ontmoeting gade te slaan. Misschien ook leuk om te vertellen is dat ik diezelfde dag in Sas van Gent kwam en aan de haven een café binnenliep. Een paar van de aanwezige mannen dook weg en er werden dingen onder de bar geduwd. Eén van die mannen riep “Douane recherche” Hij herkende me van een aantal jaren daarvoor toen ik bij de Douane gewerkt heb. Ja, je hebt van die dagen. Veel van mijn jeugdspelers spelen nu nog 2e klas en hoger. Ik zie hen nog wel 28


eens of spreek ze via de mail. Ben dan wel blij en trots dat ze van mij les hebben gehad en nog steeds spelen en dan weten wie je bent. Zo stond ik laatst bij De Roemer naar de competitie te kijken en twee spelers van een uitspelende club kwamen op mij af en dachten dat ik een collega was van Schiphol. Ze kende mij wel maar konden mij niet meer plaatsen. Uiteindelijk bleek dat zij ook les hadden gehad bij Typhoon en speelden nu 2e klasse. Toen ik vorig jaar weer tafeltennisles wilde gaan geven, wilde ik dat niet in Medemblik. Ik zocht op Google en kwam een aantal verenigingen tegen die een trainer zochten. Van Belgische grens tot aan Groningen. Uiteindelijk kwam ik in contact met Joost van TT Woerden, maar helaas viel de keus op een ander. Maar plots belde Joost weer en vroeg of ik toch kon. Uiteraard ging ik op de uitnodiging in. Zo kwam ik bij tafeltennis vereniging Woerden om les te geven, het verzorgen van tafeltennis training op de woensdag avond. Mijn indrukken van de club zijn zeer positief en eerlijk gezegd ben ik zeer blij dat ik hier les mag geven. Ik vind het een goede accommodatie, zie leuke mensen, een goede sfeer en talent, zelfs onder de groep die ik les geef. Ook het feit dat Hans Lingen training geeft bij TTV Woerden sprak mij aan, toch een man met ervaring en reputatie.

29


Ik moet wel zeggen dat je er even in moet komen als je zelf een tijd niet hebt gespeeld en weer gaat lesgeven. Je moet wel op de hoogte zijn van alle nieuwe technieken, materialen, enz. Hiervoor zit ik heel vaak op Pingskills Australia en ook veel op Google. Dan download ik tafeltennis fragmenten en trainingsfragmenten om te kijken in hoeverre mijn inzichten nog toepasbaar zijn. Ook stuurt Pingskills mij steeds fragmenten en beantwoordt via de e-mail vragen over technieken via demonstraties op filmpjes. Maar het valt mee; de basistechnieken zijn niet veel gewijzigd en feitelijk is de herhaling van de slagen nog steeds de basis van goed tafeltennis, mits je beweeglijk bent en relaxt. Wat ik zeer positief vindt binnen TT Woerden is dat de meeste erg aardig zijn en dat er veel competitiespelers zijn. Toen ik moest invallen voor Hans Lingen zat ik met een dilemma. Ik was immers niet meer die speler van vroeger, ik was er lang uit geweest en ik zag spelers die hun techniek zeer goed op orde hadden. Het beste is dan om naar de wedstrijden te gaan kijken en dan zie je het beste wat er schort aan hun spel. Het aardige vind ik dat de spelers me wel accepteerden; kon en mocht me zelfs wat mengen in de coaching. Het leuke vind ik dat Cees speelt met 2 ex-jeugdspelers en ze op deze manier begeleidt, want het is wel een hele stap van junioren naar seniorencompetitie. Je herkent dan tijdens het kijken naar de wedstrijden de angst om te verliezen, het twijfelen aan eigen kwaliteit en ook hoe snel en goed het materiaal is. Wat me gelijk opviel toen ik ben wezen kijken bij de wedstrijden hoe blij de spelers van Woerden zijn met lange noppen. Niet echt dus; zeker niet de heren van het 2e team. Het verbaast me dat er zo weinig spelers zijn die er mee spelen bij TTV Woerden. Het leukste aan dit team vind ik hun positieve gemopper. Ik zit nu met een lach te typen, want ze kunnen goed spelen, maar mopperen zichzelf naar een nederlaag. Ik heb ze eens uitgelegd wat de invloed is van vriendelijke en goedlachse mensen; die hebben altijd een streepje voor, een puntje meer en een beetje meer geluk. Toeval of niet; nadat ik dat verteld had sleepten ze er een mooie 5-5 uit tegen de later kampioen. Mijn wens is dat er op de trainingen in het nieuwe seizoen binnen alle groepen goede spelers trainen die bereid zijn om af en toe eens als voorbeeldfunctie willen dienen; ik heb dat ook altijd gedaan naar mijn vroegere jeugd. De toernooien, die ik bij TTV Woerden gezien heb, waren best wel druk bezocht en ook het spelniveau vond ik wel top. Het nieuwe bestuur - de wisseling van de wacht, naar een jong en dynamisch bestuur - zou een voorbeeld kunnen zijn voor veel verenigingen, waar ik meestal de oude garde tegenkom. Ik denk dat ik met het bestuur en Hans een goed ge30


sprek hebben gehad over het toekomstig beleid en de mogelijkheden. We denken dat er veel mogelijkheden liggen om met name het aantal jeugdleden omhoog te brengen en daarmee het spelniveau. Maar dat vergt zeker een duidelijke uitdagende aanpak, gelet op de mentaliteit van de huidige jeugd en de vele mogelijkheden die ze naast tafeltennis in andere sporten hebben. Jammer is het wel dat de jeugd op dinsdag traint en op de woensdag maar mondjesmaat binnenloopt om te trainen. Vaak zie je ook dat er een dag tussenzit, maar met een goed beleid en plan zal dat allemaal goed komen Ik was ook wel onder de indruk van de plannen voor een nieuwe opbouw van de website en over de biersoorten op de tap. Zelf heb ik diabetes en weet het belang van bewegen en diĂŤten en de problemen die er zijn voor veel ouderen om te gaan bewegen. Als oudere heb je vaak een baan en is een training vaak best wel zwaar. Maar met de juiste aanpak en discipline met stretchen en rekken van de spieren - thuis of na de training en na de wedstrijden - heb je minder last van de naweĂŤn van de inspanningen. Ik denk dat daar nog veel werk en mogelijkheden liggen voor sporten als tafeltennis. Tafeltennis is de tweede sport van de wereld, maar is erg onder gewaardeerd en wordt helaas erg onderschat. Maar zoals een goede trainer zou zeggen er word aan getraind Bert Leeuwerik

Gezocht: ondersteuning voor de website! Voor de nieuwe site van TTV Woerden ben ik op zoek naar een paar mensen, die leuk kunnen schrijven en regelmatig een bijdrage aan de website willen leveren in de vorm van nieuws, agenda-items, informatieve berichten en dergelijke. Helpen de site up-to-date te houden dus! Heb je interesse, laat het weten via: secretaris.ttvwoerden@gmail.com. Pieter Hagebout

Het volgende clubblad Voor u ligt het eerst clubblad van het najaarsseizoen. Met een belangrijke plaats voor de ALV en een vooruitblik op de nieuwe competitie. Het volgende clubblad staat voor eind oktober gepland. De redactie wil de kopij voor de volgende editie uiterlijk 19 oktober ontvangen. 31


Column Als je een vinger geeft……. Welverdiende Vakantie! Nadat vorig jaar ons huis een beetje was opgeknapt, vond ik het begin dit jaar tijd worden om de tuin een nader te inspecteren. Het leed begon al in de wintertijd toen ik meerdere keren op mijn snufferd viel door gladde houten tuintegels. Weliswaar had ik die tegels gekocht in de tijd dat daar nog een tropisch bos voor gekapt mocht worden, maar de kwaliteit viel toch bàr tegen. De tegeltjes vielen van ellende uit elkaar en sloegen groen uit (van ergernis??). Ik opperde bij vrouw DEUX dat deze zomer de houten exemplaren vervangen dienden te worden door stenen – onverslijtbare – rakkers. Dom, dom, dom! Wijze les: als gij een vrouw één vinger geeft, dan neemt zij uwen gansen hand ende den onderarm erbij……. Vrouw DEUX zag haar kans schoon en wilde meteen de terrassen opnieuw bestraat hebben. Zij wist uiteraard dat het ouder wordende lijf van baas DEUX (ik dus) dit niet meer ging trekken. Dus een tuinbedrijf opgetrommeld om een offerte te maken. Ja, zei vrouw DEUX, “dan wil ik eigenlijk óók wel die lelijke haag eruit en nieuwe beplanting.” Tsja leesvriendjes daarvan kreeg ik me zowaar een hartverzakking! Ik voelde mijn portemonnee al jeuken en wist dat ik de sigaar/ het haasje was. Want vrouwen spannen samen en Vrouw DEUX had al een vriendin bij het complot betrokken – ergo: er was geen houden aan, laat staan dat ik nog terug kon. Enfin, het resultaat mag er zijn. De tuin-make over is bijna voltooid. De gewenste mediterrane uitstraling is gerealiseerd, er hoeven alleen nog wat fruitboompjes in. Let vooral op de finishing touch: een foto van een lavendelveld op canvas. De bijtjes vliegen er tegen aan omdat ze denken dat er échte nectar te halen valt ☺ Na al dat harde werken door de tuinmannen/ tegelzetters was ik wel toe aan een beetje vakantie. Je wilt namelijk niet weten hoe vermoeiend het is om mensen aan te sturen, koffie te zetten, bier aan te dragen en de verantwoordelijkheid voor zo’n klus op je fragiele schouders te moeten dragen! Omdat vorig jaar er een méér dan gewenste hoeveelheid nattigheid op onze tent was gevallen, gingen we nu voor “zon-zeker” = De Provence. We vertrokken met volgeladen aanhangwagen in alle vroegte met regen. Gedurende de reis over de Route du Soleil (de naam zegt het al) begon het zonnetje steeds vaker 32


te schijnen. Na een heerlijke overnachting en dito maaltijd in een fraai Frans gehuchtje genaamd Malleval (ėcht waar!!) arriveerden we op onze camping La Couteliėre (check: http://www.camping-la-couteliere.com/ ). Een aanradertje! Fijne camping met pakweg 100 staanplaatsen (staplaatsen/ standplaatsen??) en gerund door een Frans echtpaar met 2 fraai opgedroogde dochters. Een genot dus om elke ochtend verse croissants en stokbrood te mogen kopen. Ik ben per ongeluk wel eens 2 x op dezelfde ochtend brood gaan halen! La Couteliere ligt direct aan de Sorgue, een prachtriviertje met koud helder water dat 2 kilometer verderop in Fontaine de Vaucluse uit een bergmassief spuit. Wij hebben de bronnen van de Donau en de Ruhr gezien, en dat is een zwaar teleurstellende toestand. Je ziet dan ergens een pisstroompje uit de aarde sijpelen met een groot bord erbij, nou nou lekker belangrijk. Nee dan de Bron van de Sorgue; met veel geraas stort het water naar beneden – 10 – 90 m3/sec, now we are talking! De Vaucluse (van Vallis Clausa = Latijns ☺ voor besloten vallei) is een regio met fijne Franse dorpjes (wat een toeval in Frankrijk!), marktjes en niet te vergeten goddelijk eten! Dochter DEUX had in haar oneindige wijsheid besloten om pa & ma gezelschap te komen houden op de camping. Tsja, dan moet je zo’n kind een beetje verwennen nietwaar? Dus wij lekker ’s middags een mooie lunch scoren, aan het water, mét een héérlijk glaasje rosé – heel veel mooier wordt het niet. Kortom een aanrader deze streek. Na 2 ½ week dolce far niente = oisiveté (Fr) = Müßiggang (D) begint toch weer de onrust te kriebelen en wil ik weer actief worden. Dat mag ook wel, want de weegschaal is ongenadig: 3kg erbij…. Gelukkig staat een nieuw tafeltennisseizoen voor de deur. Ik heb er weer zin an!! Iedereen een succesvol pingpongseizoen gewenst, tot de volgende keer, André DEUX - De tovenaar van Zevenaar –

33


Verjaardagen Wij wensen ieder die de komende tijd jarig is een fijne verjaardag.

Geert-Jan van der Meer Elvira

de

Gerrit Joas

den

1

september

Wit

2

september

Kuip

7

september

Besten

8

september

Trudie

Lammers-Bosma

9

september

Thijn

Kroon

13 september

Pieter

Bruinsma

16 september

Streng

19 september

Vliet

23 september

Tom Nico

van

Kees

de

Steven

Kamper

3

oktober

Lammers

8

oktober

Frank

Hoefsloot

8

oktober

Erin

Deijns

9

oktober oktober

Thijs

Schippers

9

Pieter Alessandro

Cazemier

12 oktober

Dijon

Groenleer

16 oktober

Jelle

Ypma

16 oktober

Berkum

17 oktober

Marinus

30 oktober

Melanie Dennis

van

34


Openingstijden Maandag

19:30 tot 24:00 uur

Vrij trainen jeugd en senioren

Dinsdag

17:45 tot 21:45 uur

Selectietraining, jeugd en senioren

Woensdag

19:00 tot 20:15 uur 20:30 tot 21:45 uur

Training jeugd Training senioren

Donderdag Donderdag

13.30 tot 17.00 uur 19.30 tot 24.00 uur

Recreatietraining, 30+ Competitie senioren

Vrijdag

19.30 tot 24.00 uur

Competitie senioren

Zaterdag

13.30 tot 19.00 uur

Competitie jeugd

Behalve voor training en competitie volgens bovenstaand schema, is er op al deze dagen, op de beschikbare tafels, gelegenheid tot vrij spelen. De ingang van de zaal is te bereiken via het parkeerterrein naast de Thijs van der Polshal, aan het einde van de Jozef IsraĂŤlslaan.

35


Inschrijfformulier I n s c h r ij f f o r m u l i e r Tafeltennisvereniging Woerden Ik meld mij aan als lid van de TTV Woerden. Senior

Lidmaatschap inclusief basisbijdrage

€ 75,00 *)

Senior

Lidmaatschap recreanten (donderdagmiddag)

€ 34,00 *)

Junior

lidmaatschap inclusief. basisbijdrage en training

€ 60,50*)

*) Contributie per half jaar Aspirant-leden mogen twee keer gratis komen spelen om te proberen. Opzeggingen dienen te worden gemeld bij de penningmeester. Schriftelijk of per e-mail, uiterlijk per 1 juni of 1 december Naam

:

Voornaam (en)

:

Adres

:

Postcode en Woonplaats

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Geboortedatum

:

Competitie spelen Seniorentraining

Ja / Nee Ja / Nee

Al eerder gespeeld bij Klasse

: :

Handtekening

:

(bij minderjarigen: van ouder of verzorger)

Datum

: 36

Smash Q2 2012  

Clubblad TTV Woerden