Page 1

IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS

www.intermunicipal.com


IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS

L’Escola ubicada

Intermunicipal al

municipi

de

del Sant

Penedès, Sadurní

d’Anoia, neix l’any 1981 per iniciativa del primer ajuntament democràtic de Sant Sadurní. Pertany a la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès, si bé com a centre públic la Generalitat es fa càrrec del seu finançament.


IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS

L’EIP és una escola pública, laica, igualitària i gratuïta, on es poden cursar els estudis següents: ESO Batxillerat Cicles Formatius de Grau Mitjà Cicles Formatius de Grau Superior


IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS

A més de la formació acadèmica, el centre

ofereix

a

l’alumnat

una

educació integral i personalitzada que l’ajuda a fer-se responsable, tolerant, participatiu i crític.


IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS

AIXÍ, ELS NOSTRES OBJECTIUS EDUCATIUS SÓN: • Educar en els valors del treball, l’esforç, la constància, el respecte i la recerca. • Aportar continguts acadèmics en totes les assignatures, i motivar l’alumnat en la seva ampliació i recerca. • Socialitzar l’adolescent per ajudar-lo a integrarse en la societat i aportant-hi pautes critiques per a millorar-la.


IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS

DADES GENERALS DEL CENTRE CURS 2009/10: NOMBRE D’ALUMNAT: 735 • ESO (505 alumnes)

• BATXILLERAT (166 alumnes)

• 1r ESO – 117

• 1r BATX – 89

• 2n ESO – 119

• 2n BATX – 69

• 3r ESO – 129 • 4t ESO - 118

CFGM (33 alumnes)

CFGS1 (19 alumnes) CFGS2 (12 alumnes)


IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS

Nombre de Professorat: 72 Personal d’Administració i Serveis: 8


IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS

Equip directiu Direcció reduïda: • Director: Lluís Massana • Cap d'estudis: Joan Oliveras • Secretària: Leonor Jaques • Coordinador pedagògic: Martí Ribas


IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS

Direcció ampliada Formada per l'equip de Direcció més: • Coordinadora primer cicle d'ESO (1r i 2n): Anna Vallès • • • • • • • • •

Coordinadora segon cicle d'ESO (3r i 4t): Margarida Llavina Coordinadora Batxillerat: Conxita Busquet Coordinador Cicles Formatius: Jordi Nin Cap del Departament de Ciències: Benet Malagarriga Cap del Departament de Tecnologia: Dolors Farran Cap del Departament d'Humanístiques: Teresa Terrades Cap del Departament de Llengües: Anna Ruiz Coordinadora Relacions AMPA: Núria Talavera Coordinadora Equip Diversitat: Rosabel Porras


IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDĂˆS

HORARI LECTIU ESO: de 2/4 de 9 a les 2 h. tots els matins i dilluns i dimecres a la tarda de 2/4 de 4 a 2/4 de 6. Els dimarts a la tarda de 2/4 de 4 a 2/4 de 5.

BATXILLERAT: de 2/4 de 9 a les 15 h. tots els matins (no hi ha classes a la tarda).

CICLES FORMATIUS: vespre.

de 2/4 de 4 a 2/4 de 10 del


IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS

SERVEI DE MENJADOR Organitzat per l’AMPA de l’Escola, el servei de menjador funciona els dilluns, dimarts i dimecres al migdia. Es tracta d’un servei gratuït per a tot l’alumnat d’ESO dels centres adscrits. Igualment, però, es poden comprar els tiquets a la secretaria de l’escola per quedar-s’hi. Enguany, el menjador és a càrrec de l’empresa Colectivia ( Cal Blay)


IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS

SERVEI DE TRANSPORT Aquest servei depèn del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Es tracta d’un servei gratuït per a tot l’alumnat d’ESO dels centres adscrits. Més informació: http://www.ccapenedes.cat/


IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Desdoblaments Consisteixen, bàsicament, a poder barrejar l’alumnat de dues classes segons: - el seu ritme de treball - les seves necessitats en l’aprenentatge de l’assignatura - la seva autonomia de treball - la seva voluntat i actitud davant el treball


IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS

Grups de suport Són grups de 10 / 12 alumnes amb més dificultats d’aprenentatge, que treballen a un ritme adequat a les seves necessitats. Aquest alumnat té una cotutoria per facilitar el treball conjunt alumnes-família–Escola. Aula oberta Grups reduïts d’11 alumnes especialment desmotivats pels estudis. Tenen un currículum totalment adaptat i sense desdoblaments. Un dia a la setmana fan pràctiques en diferents empreses com a forma d’integració i aprenentatge per al món laboral (Projecte Okupa’t).


IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS

Aula d’acollida -Està formada pel grup d’alumnes de nova incorporació al nostre sistema educatiu (NISE). -S’hi fa un treball de català oral i escrit molt intensiu. Alhora, és un espai de comunicació en petit grup que permet expressar millor els dubtes i conèixer l’Escola, la comarca, el país i la manera de viure dels companys. -Hi ha alumnes de qualsevol dels quatre cursos d’ESO, que hi participen més o menys hores segons el seu grau d’integració en la nova realitat lingüística i social. -La professora i tutora de l’Aula d’Acollida és la Joana Sànchez.


IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS

Recurs USEE La unitat de suport a l’educació especial (USEE): facilita els aprenentatges i la integració dels alumnes amb manca d’autonomia per causa de discapacitats o trastorns greus del desenvolupament i la conducta. L’alumnat USEE forma part dels grups ordinaris i dels recursos específics de diversitat del centre: aules obertes, aula d’acollida, agrupaments de suport i desdoblaments. A més a més, l’alumnat també rep hores de reforç individual o en petit grup per professorat de l’equip de diversitat.


IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS

La tutoria El tutor o la tutora passa dues hores a la setmana amb el grup-classe sencer, durant les quals, independentment de l’activitat que proposi, sobretot:  Observa  Acompanya  Ajuda  Orienta – aconsella  Dirigeix l’alumnat, en aspectes tant acadèmics com emocionals.


IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS

El tutor o tutora parla: amb els mateixos alumnes amb altres professors amb les famílies amb altres professionals (psicòlegs, Serveis Socials, ...) Això suposa un extraordinari esforç dins i fora de l’aula, durant les classes, als patis, en les festes, excursions, colònies i tota mena d’activitats. Els tutors i les tutores centralitzen les informacions, coordinen les actuacions que tenen relació amb els vostres fills i, sobretot, procuren descobrir i potenciar el millor dels alumnes i alhora veure i fer veure oportunitats allà on, d’entrada, només s’hi veuen problemes.


IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS

MILLORES TECNOLÒGIQUES

El present i el futur de l’educació no s’entenen sense l’ús del que anomenem Noves Tecnologies de la Informació (TIC). L’Escola Intermunicipal, conscient d’aquest fet, hi ha apostat de ple fent una inversió considerable:


IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS

MILLORES TECNOLÒGIQUES 4 tallers d’informàtica amb més de 100 ordinadors d’última generació 3 laboratoris amb cinc ordinadors cadascun un laboratori d’idiomes equipat amb projector i equip informàtic projectors i pissarres digitals a totes les aules gestió informatitzada per al control d’incidències i contacte sms amb les famílies connexió Wifi disponible a tot el centre.


IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS

FAMÍLIA-ESCOLA L’equip del projecte família-escola està format per la Coordinadora Família-Escola com a representant de l'equip directiu i del claustre de professorat del centre, i per pares i mares representants de l'AMPA. Els punts principals del projecte són: -Compartir -Treballar en equip -Participar


IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS

AMPA •Els pares i mares que formem part de la junta de l’AMPA ens reunim cada primer dilluns de mes a les 9 del vespre a l’escola. •Us convidem a col·laborar amb nosaltres! Què fem? •Col·laborem amb família-escola en l’organització de conferències, tallers per a famílies, activitats diverses... •Participem del projecte dels pares i mares delegats de curs. •Ens reunim amb els coordinadors de cicle. •Participem en el projecte Escola Verda. •Col·laborem en la revista Interactiva. •Tenim representants en el Consell Escolar del Centre, en el Consell Escolar Municipal i en el Consell Comarcal.

Presentació IES Escola Intermunicipal  

Presentació IES Escola Intermunicipal