Page 1

KGN Medlemsbok 2013

Konsum gruppen norge as


5. mars ÅLESUND Colour Line Stadion 12. mars Stavanger ASKO Ålgård 13. mars Kristiansand Kick 19. mars Oslo Telenor EXPO

Se www.foodshow.no for mer informasjon!

Følg oss på www.facebook.com/konsumgruppen

Konsum Gruppen Norge AS – Østkilen 5 I 1621 N-GRESSVIK Tel: +47 69 31 28 00 I Fax: +47 69 31 28 01 E-post: post@konsumgruppen.no www.konsumgruppen.no


VAREKATEGORIER ASKO Distribuerte varer non food / distribuert av asko | norengros | maske direkte leverandører

- presenterer sine samarbeidspartnere.

service- og tjenesteleverandører vin / brennevin

1. Konsum Gruppen Norge AS

32. Maske gruppen as

2. ASKO

33. norengros as

3. q-meieriene

34. lilleborg profesjonell

4. Joh. johannson

35. LOTus professional

5. v:aroma

36. tork

6. lantmännen unibake

37. ecolab

7. vaasan

38. andersen´s emballasje og design

8. marexim

39. duni

9. bakers

40. huhtamaki norway as

10. mills

41. tine

11. baxt

42. bama

12. norgesmøllene

43. køltzow

13. rieber & søn foodservice

44. diplom-is

14. unilever foodsolutions

45. lubeco

15. haugen gruppen as

46. aga

16. findus

47. hansa borg bryggerier asa

17. norrek

48. mack bryggeri

18. nortura gilde | prior

49. nor tekstil

19. stabburet

50. culina

20. vestfold fugl

51. vectura

21. grilstad storkjøkken

52. arcus

22. unil | norsk polar

53. fiskeeksperten reinhartsen

23. roar stang kjøtt as

Sjømatgrossistene

24. finsbråten | krone

55. kgn forsikring / Assuranselink as

25. engelsviken canning

56. telenor

26. brødr. remø as

57. teller

27. kraft foods

58. rentokil

28. nidar

59. anticimex Inpublish

Brogata 6 N-1601 Fredrikstad, Norway www.inpublish.no Telephone: +47 915 66 054 e-mail: kenneth@inpublish.no

Fonts used

Product

Inpublish logo

Size

-

File name

Inpublish_LogoVertikal

Printinghouse

-

Method of printing

-

Date

20.01.2012

Signature

Kenneth Bråthen

Colours 4 auto

Sansation Bold

According to the font producer, use of the enclosed fonts is allowed only with a user’s license. Illegal use will lead to penalty and liability for damages. Contact the sender or font producer if you lack necessary licenses.

29. sætre | kims 100% Svart

54. sjømatgrossistene

60. inpublish

PANTONE® 485 C

30. hennig-olsen is 31. coca-cola

Inpublish

Brogata 6 N-1601 Fredrikstad, Norway www.inpublish.no Telephone: +47 915 66 054 e-mail: kenneth@inpublish.no

Fonts used

Product

Inpublish logo

Size

-

File name

Inpublish_LogoVertikal

Printinghouse

-

Method of printing

-

Date

20.01.2012

Signature

Kenneth Bråthen

Inpublish

Brogata 6 N-1601 Fredrikstad, Norway www.inpublish.no Telephone: +47 915 66 054 e-mail: kenneth@inpublish.no

Inpublish logo

Size

-

File name

Inpublish_LogoVertikal -

Method of printing

20.01.2012

Signature

Kenneth Bråthen

Inpublish

Brogata 6 N-1601 Fredrikstad, Norway www.inpublish.no Telephone: +47 915 66 054 e-mail: kenneth@inpublish.no

BLACK

Fonts used

Product

Printinghouse

Date

Inpublish logo

Size

-

File name

Inpublish_LogoVertikal

Printinghouse

-

Method of printing

-

Date

20.01.2012

Signature

Kenneth Bråthen

Colours 1

Sansation Bold

BLACK

According to the font producer, use of the enclosed fonts is allowed only with a user’s license. Illegal use will lead to penalty and liability for damages. Contact the sender or font producer if you lack necessary licenses.

Fonts used

Product

Colours 2

Sansation Bold

According to the font producer, use of the enclosed fonts is allowed only with a user’s license. Illegal use will lead to penalty and liability for damages. Contact the sender or font producer if you lack necessary licenses.

Colours 1

Sansation Bold

BLACK

According to the font producer, use of the enclosed fonts is allowed only with a user’s license. Illegal use will lead to penalty and liability for damages. Contact the sender or font producer if you lack necessary licenses.

PMS 151

61. M-Pro 62. Virke


Kjedestyrt innkjøp Vi i Konsum Gruppen vet at det er oppfølgingen av kundene våre og de gode betingelsene som betyr noe. Konsum Gruppen Norge AS er en av de ledende innkjøpskjedene innen HORECA-markedet i Norge. Siden selskapet ble startet i 2000 har vi opplevd en voldsom utvikling, og kan i dag skilte med vel 3500 medlemmer over hele landet. Vi er stolte av å kunne tilby noen av markedets beste betingelser på de varene og tjenestene virksomheten din trenger hver dag. Konsum Gruppen er aktivt til stede i markedet, og våre overordnede mål er at vi skal: • ha en aktiv tilstedeværelse i markedet • bygge relasjoner • opprettholde et tett samarbeid med våre partnerne og medlemmer • tilby gode betingelser • synliggjøre besparelser • oppnå tillit • oppnå medlemsforståelse • oppnå lojalitet

• Konsum Gruppen skal dessuten være synlig og aktivt tilstede i hverdagen din. Vi skal øke tjenesteproduksjonen og yte god service på alle nivåer i organisasjonen. • Konsum Gruppen skal være en pådriver innen innkjøpssamarbeidet og legge forholdene til rette for vekst for den enkelte varelinje og de ulike varegruppene. • Konsum Gruppens målsetting er å være den koordinatoren som påser at avtalene blir fulgt. • Konsum Gruppen setter synliggjøring, produktutvikling og kunnskapsdeling på agendaen fordi vi ganske enkelt vil være den foretrukne innkjøpskjeden for bedriften din. Vi vektlegger tett oppfølging av medlemmene våre og er opptatt av å finne frem til gode løsninger og selgende produkter fra alle samarbeidspartnere. På den måten får medlemmene våre får større muligheter for god inntjening og økonomisk trygghet.

Lojalitet Lojalitet gir tettere oppfølging, økt verdiskapning og større lønnsomhet. Mange av medlemmene våre viser stor grad av lojalitet og opplever dermed også hvor lønnsomt dette er. Lojalitet bidrar dessuten til økt forutsigbarhet, det gjør at du kan kalkulere med økt verdiskapning samt tett oppfølging fra samarbeidspartnerne våre. Vi har satt sammen alle disse momentene i KGNs lojalitetsprogram.

LOJALITETSPROGRAM Leverandør COCA-COLA (f.r: 22%) HANSA BORG EGET-MINERALVANN (f.r: 22%) MACK BRYGGERI MINERALVANN (f.r: 14%) ASKO “Givende KGN Partner kjøp” GULLBONUS “Asko givende KGN partner kjøp” STORCASH ASKO BEDRIFTSKORT TINE DIREKTE SJØMATGROSSISTENE KØLTZOW MASKE GRUPPEN MASKE GRUPPEN “givende KGN Partner kjøp” NORENGROS NORENGROS “givende KGN Partner kjøp” LUBECO (kjøp over 500` årlig gir 7% (f.r:15%) BAMA MEUM FRUKT & GRØNT DIPLOM IS CULINA AGA

Kjøp pr.år

Årsbonus

Kjøp pr.år

Årsbonus

Kjøp pr.år

Årsbonus

100`+ gir 30`+ gir 100`+ gir 300`+ gir 1 000`+ gir 100`+ gir 50`+ gir 200`+ gir 100`+ gir 100`+ gir 50`+ gir 50`+ gir 50`+ gir 50`+ gir 30`+ gir 100`+ gir 100`+ gir 50`+ gir 20`+ gir 25`+ gir

6% 6% 6% 4% 1% 3% 2% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 3% 3% 2% 3% 3%

150`+ gir 50`+ g 150`+ gir 500`+ gir 1 500`+ gir

7,5 % 8% 8% 6% 1,5 %

300`+ gir 100`+ gir 300`+ gir 750`+ gir 2 000`+ gir

10 % 10 % 10 % 7% 2%

500`+ gir 200`+ gir 200`+ gir 100`+ gir 80`+ gir 100`+ gir 80`+ gir 60`+ gir 200`+ gir 200`+ gir 100`+ gir 50`+ gir 50`+ gir

6% 4,5 % 4,5 % 3% 3% 3% 3% 3% 4,5 % 4,5 % 3% 4,5 % 4,5 %

750`+ gir 300`+ gir 300`+ gir 150`+ gir 120`+ gir 150`+ gir 120`+ gir 100`+ gir 350`+ gir 350`+ gir 150`+ gir 100`+ gir 100`+ gir

8% 6% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 6% 6% 4% 6% 6%

KGN Partnere over ASKO Grossistene Stabburet, Sca, Vaasan, Antons Nærbakst, Unil, Ecolab, Lantmannen AXA, Lantmannen, Lilleborg, Duni, Bakers, Spis, Marexim, Vestfold Fugl, Baxt, Kraft Foods, Joh.Johannson, Findus, Norrek, Georgia-Pacific, Rieber Toro, Unilever, Nidar, Haugen-Gruppen, Prior, Mills, Norsk Polar, Roar Stang Kjøtt, Andersens, Finsbråten, Matbørsen, Olaf Ellingsen, Ideal Wasa, Krone, Sætre Kjeks, Fiskeeksperten, Engelsviken Canning, Huhtamaki, Brødr. Remø, Gilde, Kavli/Q-Meieriene, Hennig-Olsen IS KGN Partnere over Maske og Norengros Duni, Sca, Huhtamaki, Georgia-Pacific, Andersens, Lilleborg, Ecolab

Kjøp pr.år kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Årsbonus total:

-

Beregnet Årsbonus


KGN Medlemsbok Medlemsboken er medlemmenes eget oppslagsverk. Her finner dere en god oversikt over våre samarbeidspartnere og deres salgsapparat. Medlemsboken er også en enkel kommunikasjonskanal for våre samarbeidspartnere hvor de kort introduserer hva de tilbyr og hva de kan bidra med.

KGN Magasin Magasinet skal innholde suksesshistorier og artikler som gjenspeiler våre medlemmers hverdag. Magasinet kommer ut 2 ganger årlig og distribueres pr. post. Våre samarbeidspartnere presenterer nyheter, menyforslag, kalkyleoppsett, oppskrifter, tips og annet som kan gjøre din HVERDAG ENKLERE. KGN magasin vil du også ALLTID finne i PDF-format på konsumgruppen.no

WEB - konsumgruppen.no Våre hjemmesider er en annen kanal ut til våre medlemmer. Her legger vi ut alle nyheter og kampanjer fra våre samarbeidspartnere. Vi vil at WEB-siden skal være et foretrukket og attraktivt verktøy. På konsumgruppen.no er det satt opp enkle linker til alle netthandelsportaler våre samarbeidspartnere har. Dette er ikke en felles plattform, men én for hver enkelt leverandør du finner der.

Det er mange fordeler knyttet til det å bestille varer på nettet. Blant annet:

Følg oss på www.facebook.com/konsumgruppen

• Åpent 24 timer i døgnet, bestilling kan legges inn hvor du enn befinner deg • Ingen ventetid ved bestilling • Priser og varer oppdatert til  enhver tid • Ordresum oppdateres for hver  vare du bestiller • Leveringstidspunkt oppgis ved  bestilling og du kan bestille varer  frem i tid • Ordrebekreftelse etter sendt bestilling • Du kan korrigere sendt bestilling • Butram terminal kan benyttes  sammen med ASKO Netthandel


CAFÉ RESTAURANT

CATERING

KIOSK FASTFOOD

KGN

KANTINE

GROSSIST

HOTEL

BAR / PUB

INDUSTRI

For Konsum Gruppens innkjøpsbetingelser HANDEL

Se KGN Magasin nr. 1 2013 i uke 6 og KGN Magasin nr. 2 2013 uke 35 Se også www.konsumgruppen.no

HELSE


Ken Johnsen Regionsjef Nordland troms & Finnmark Mobiltelefon 907 20 182 ken.johnsen@konsumgruppen.no

Thorbjørn Hansen Regionsjef HEDMARK - OPPLAND Mobiltelefon: 480 05 874 thorbjorn.hansen@konsumgruppen.no

Silje Woie Regionsjef TRØNDELAG - NORDLAND Mobiltelefon: 988 82 635 silje@konsumgruppen.no

Kjetil Jensen Regionsjef KGN Bedrift Østfold – Akershus – Oslo Mobiltelefon: 930 06 500 kjetil.jensen@konsumgruppen.no

Solgunn Larsen Regionsjef MØRE OG ROMSDAL – TRØNDELAG Mobiltelefon: 900 97 509 solgunn.larsen@konsumgruppen.no

Sveinung Giil Regionsjef HORDALAND - SOGN OG FJORDANE Mobiltelefon: 995 65 314 sveinung@konsumgruppen.no

Tor Einar Årsvold Regionsjef Rogaland Mobiltelefon: 941 65 599 thor.einar@konsumgruppen.no

Birger O. Berg Regionsjef AGDERFYLKENE Mobiltelefon: 906 43 427 bob@konsumgruppen.no

Morten Ulfsten Regionsjef VESTFOLD – TELEMARK Mobiltelefon: 900 52 480 morten@konsumgruppen.no

Jahangir Nawaz Regionsjef OSLO – AKERSHUS Mobiltelefon: 920 30 493 jangir@konsumgruppen.no

Leif Ole Engen Regionsjef Oslo – Akershus Mobiltelefon: 920 36 187 leif.ole.engen@konsumgruppen.no

Thore Grorud Regionsjef BUSKERUD Mobiltelefon: 909 83 061 thore.grorud@konsumgruppen.no Helge Skogli Regionsjef ØSTFOLD – AKERSHUS - OSLO Mobiltelefon: 975 25 112 Helge.skogli@konsumgruppen.no

Hovedkontoret i Fredrikstad

Arild Sten Larsen ADMINISTRERENDE DIREKTØR Mobiltelefon: 414 38 981 arild.larsen@konsumgruppen.no

Espen Wasenius DIREKTØR DRIFT | MARKETING | UTVIKLING Mobiltelefon: 957 74 569 espen@konsumgruppen.no

Inger-Lill Gregersen ADMINISTRASJONSLEDER Mobiltelefon: 952 19 857 inger-lill.gregersen@konsumgruppen.no

Maida Dedic Kontormedarbeider Telefon: 69 31 28 00 maida@konsumgruppen.no

Anne Mauritzen Kontormedarbeider Telefon: 69 31 28 00 anne@konsumgruppen.no

Håvard Stenshorne ØKONOMISJEF Telefon: 951 66 247 havard.stenshorne@konsumgruppen.no

Konsum Gruppen Norge AS – Østkilen 5 I 1621 N-GRESSVIK Tel: +47 69 31 28 00 I Fax: +47 69 31 28 01 E-post: post@konsumgruppen.no www.konsumgruppen.no

Følg oss på www.facebook.com/konsumgruppen


www.asko-netthandel.no

Kundeservice i ASKO – ett kontaktpunkt for alt!

ASKO kundeservice håndterer alle typer henvendelser, svarer på spørsmål og formidler kontakt mellom deg som kunde og ASKO.

Telefon Kundeservice er tilgjengelig på telefon. Ring oss, og vi hjelper deg raskt og effektivt!

Vi har mange erfarne kundebehandlere hos ditt ASKO-selskap som kjenner deg, og som har god kompetanse og kunnskap om ASKOs tjenester.

E-post Kundeservice vil besvare din e-post innen 24 timer. God dokumentasjon i forbindelse med saken sikrer deg raskere tilbakemelding!

Vårt mål er å yte best mulig service for at du som kunde skal bli fornøyd!

SORTIMENT - RELASJON - LEVERANSE 2 – ASKO


ASKO Netthandel Som kunde hos ASKO får du mulighet til å benytte vår e-handelsløsning www.asko-netthandel.no ASKO Netthandel gir deg som kunde en rekke fordeler; • Enkel og effektiv varebestilling - åpen 24 timer i døgnet • Rask tilgang til hele ASKOs varesortiment • Egne handlelister • Utskrift av varelister og handlelister • Oversikt over varenyheter og kampanjer i tillegg til faglige artikler

• Informasjon om varedeklarasjon, næringsinformasjon og miljømerking • Hjelp til varetelling • Kjøpsstatistikk Kontakt kundeservice for påloggingsinformasjon. Hos oss får du nødvendig opplæring, brukernavn og passord. Under kundeservice på www.asko-netthandel.no finner du svar på spørsmål som ofte er stilt av våre kunder.

SORTIMENT - RELASJON - LEVERANSE ASKO – 2


Reklamasjon Gjør deg kjent med våre reklamasjonsrutiner på www.asko-netthandel.no. Skulle det oppstå avvik i vareleveranse fra ASKO, er reklamasjonsfristen for deg som kunde 24 timer etter at varen er mottatt. Har du fått levering dagen før helg/helligdag, er reklamasjonsfristen innen utløpet av første påfølgende virkedag.

www.asko.no Ønsker du mer informasjon om ASKO klikk deg inn på www.asko.no

Send inn reklamasjonsskjema på; www.asko-netthandel.no. God dokumentasjon i forbindelse med reklamasjon sikrer deg raskere tilbakemelding. Vi har en behandlingstid på maksimalt 48 timer.

SORTIMENT - RELASJON - LEVERANSE 2 – ASKO


Kontaktinformasjon ASKO ØST AS Telefon: 02425 E-post: 02425@asko.no

ASKO AGDER AS Telefon: 04792 E-post: kundeservice.agder@asko.no

ASKO OPPLAND AS Telefon: 61 36 48 20 E-post: kundeservice.oppland@asko.no

ASKO MIDT-NORGE AS Telefon: 72 82 02 00 E-post: kundeservice.midtnorge@asko.no

Kristian Halvorsen Kjærnes (Markedskonsulent storhusholdning for Buskerud, Asker, Bærum) kristian.kjernes@asko.no Tlf: 911 04 728

Erik Fiala (Markedskonsulent) erik.fiala@asko.no Tlf: 916 22 570

Kjell Gautehaugen (Salgsleder) kjell.gautehaugen@asko.no Tlf: 613 64 829

Terje Larsen (Markedskonsulent) terje.larsen@asko.no Tlf: 911 17 915

Audun Hamre (Markedskonsulent) audun.hamre@asko.no Tlf: 997 14 395

Arild Winge (Markedskonsulent Trøndelag) arild.winge@asko.no Tlf: 913 99 205

Solveig Mjåland (ASKO Netthandelansvarlig og markedskonsulent) solveig.mjaland@asko.no Tlf: 416 23 910

Jan Granli Granli (Markedssjef) jan.granli@asko.no Tlf: 918 95 433 ---------ASKO ROGALAND AS Telefon: 815 22 520 E-post: kundeservice.rogaland@asko.no

Tommy Rebnord (Markedskonsulent storhusholdning for Oslo) tommy.rebnord@asko.no Tlf: 951 10 786 Tom Cato Malmer (Markedskonsulent storhusholdning for Oslo) tom.cato.malmer@asko.no Tlf: 909 83 325 Jimmy Alfven (Markedskonsulent storhusholdning for Oslo Ø, Follo, Nedre Romerike) jimmy.alfven@asko.no Tlf: 970 92 490 Lene Eggesbø ((Markedskonsulent storhusholdning for Oslo Øst) lene.eggesbo@asko.no Tlf: 970 39 441 Siv Fjærli Krüger (Markedskonsulent storhusholdning for Østfold) siv.kruger@asko.no Tlf: 911 05 363 Odd Frilseth (Markedskonsulent storhusholdning for Akershus, N. Fagkonsulent vin & brennevin) odd.frilseth@asko.no Tlf: 907 50 843 Jan Petter Skarpeid (Markedskonsulent storhusholdning for Vestfold, Telemark) jan.petter.skarpeid@asko.no Tlf: 905 02 894 Eline Skar (Markedskonsulent storhusholdning for Oslo Vest) eline.skar@asko.no Tlf: 901 91 924 Stig Sørensen (Salgsleder storhusholdning) stig.sorensen@asko.no Tlf: 901 42 530 Geir Brettengen (Salgsleder servicehandel) geir.brettengen@asko.no Tlf: 907 71 281

Geir Arne Sangesland (Markedskonsulent) geir.arne.sangesland@asko.no Tlf: 488 69 819 Christopher Johnsen (Markedssjef) christopher.johnsen@asko.no Tlf: 913 46 644 ---------H.I GIØRTZ SØNNER AS Telefon: 70 19 81 81 E-post: hig.sentral@asko.no Svein Aarseth (Markedssjef storhusholdning) svein.aarseth@asko.no Tlf: 913 85 778 Karl Erik Tørlen (Markedssjef storhusholdning) karl.torlen@asko.no Tlf: 70 19 81 54 ---------ASKO HEDMARK AS Telefon: 62 34 74 00 E-post: kundeservice.hedmark@asko.no

Trygve Liestøl (ASKO Netthandelansvarlig og markedskonsulent) trygve.liestol@asko.no Tlf: 900 59 271 Espen Samuelsen (Markedskonsulent) espen.samuelsen@asko.no Tlf: 913 41 276 Frode Hagerup (Markedskonsulent) frode.hagerup@asko.no Tlf: 926 25 421 Per Haaland (Markedssjef) per.haaland@asko.no Tlf: 900 59 791 ---------ASKO VEST AS Telefon: 815 20 115 E-post: kundeservice.vest@asko.no

Kari Olsen (Markedskonsulent) kari.olsen@asko.no Tlf: 916 75 282

Ove Haukeland (Salgsleder) ove.haukeland@asko.no Tlf: 913 83 535 / 551 09 271

Nils Thorvald Lindstad (Markedskonsulent) nils.lindstad@asko.no Tlf: 918 95 438

Tuva Merete Wespestad (Markedskonsulent) tuva.wespestad@asko.no Tlf: 900 42 352 / 551 09 257

Jan Gunnar Christiansen (Markedskonsulent) jangunnar.christiansen@asko.no Tlf: 918 95 432

Gunnvald Ramsøy (Markedssjef) gunnvald.ramsoy@asko.no Tlf: 917 77 838 / 551 09 207

Jan Granli (Markedssjef) jan.granli@asko.no Tlf: 623 47 464 / 918 95 433

Tom K. Olaussen (Markedskonsulent SSH Oslo) tom.kristian.olaussen@asko.no Tlf: 958 32 305

Oleiv Nesse (Markedskonsulent) oleiv.nesse@asko.no Tlf: 917 32 977

Jan Eian (Markedssjef) jan.eian@asko.no Tlf: 911 29 408 / 55 10 92 74

Tore Berge (Markedskonsulent Trøndelag) tore.berge@asko.no Tlf: 900 45 871 Jomar Bjerke (Markedssjef) jomar.bjerke@asko.no Tlf: 900 45 968 Rune Olsen rune.olsen@asko.no Tlf: 938 04 762 ---------ASKO MOLDE AS Telefon: 71 24 19 50 E-post: kundeservice.molde@asko.no Bjørn Staurset (Markedssjef) bjorn.staurset@asko.no Tlf: 913 96 785 ---------ASKO NORD AS Telefon: 77 64 12 50 E-post: kundeservice.nord@asko.no Anders Elde (Markedskonsulent Storhusholdning) anders.elde@asko.no Tlf: 918 61 151 Ole Richard Røsberg (Markedssjef) ole.richard.rosberg@asko.no Tlf: 928 96 962 Hugo Figenschau hugo.figenschau@asko.no Tlf: 913 64 554 ---------NORDNORSK ENGROS AS Telefon: 90 65 90 90 E-post: post@nne.no Espen Røsberg Olsen (Markedskonsulent) espen.rosberg.olsen@nne.no Tlf: 954 80 369 Ole Richard Røsberg (Markedssjef) ole-richard.rosberg@asko.no Tlf: 928 96 962

Jens Seigerud (Markedssjef) jens.seigerud@asko.no Tlf: 911 20 303

Ingar Olsen (Seniorkonsulent SH) ingar.olsen@asko.no Tlf: 901 70 693 Aasmund Olsen (Markedskonsulent SH) aasmund.olsen@asko.no Tlf: 907 76 354 Vidar Aasheim (Markedskonsulent SH) vidar.aasheim@asko.no Tlf: 906 13 454

SORTIMENT - RELASJON - LEVERANSE ASKO – 2


Q-Meieriene – Det finnes bedre måter å gjøre ting på

Q-Meieriene er det nytenkende meieriet, som er kjent for å være først ute med ting. Vi tenker hver dag at det finnes bedre måter å gjøre ting på. Vi leter etter nye smaker, løsninger og forbedringer, til glede for alle som drikker, spiser eller selger meieriprodukter. Vi var for eksempel først ute med melkekartong med skrukork, og vi introduserte melkekartong med målevindu, rømmebeger med skrulokk og rømme på flaske. Q-Meieriene står også bak suksessene SKYR™, SNJO og Q-Sjokolademelk. Det var også vi som kom først med 1,75 liters melkekartonger - Norges største melkekartong. Overskuddet fra Q-Meieriene går til Kavlifondet, som igjen støtter forskning, kultur og humanitært arbeid.

Produktene Melk: Q-Meierienes friske melk kommer i Helmelk, Lettmelk, Ekstra lett melk og Skummet melk i 1 liter og 10 Liter BIB. I tillegg har vi Lettmelk og Helmelk i 0,5 Liter og Lettmelk og Ekstra Lett melk i 0,25 Liter.

Syrnet melk: Bio Q syrnet melk inneholder probiotiske bakterier som er godt for fordøyelsen. Bio Q inneholder mindre sukker enn konkurrentene og finnes i to friske smaker, Bringebær og Blåbær og Bringebær.

Sjokoladmelk: Q Sjokolademelk smaker slik skikkelig sjokolademelk skal smake og er Norges beste. Den finnes i 1 Liter, 0,5 Liter og 0,25 Liter.

Juice: Q Juice er helt uten tilsatt sukker og andre tilsetningsstoffer. Q Appelsinjuice og Eplejuice har en nydelig frisk smak og består av 100 % juice uten fruktkjøtt med høyt innhold av vitaminer og finnes i 10 liter BIB, 1 liter, 0,5 Liter og 0,25 Liter.

Kremfløte: Q Kremfløte passer like godt til matlaging som til friske jordbær og finnes i 10 Liter BIB, 1 Liter og 0,3 Liter.

3 – Q-MEIERIENE

Yoghurt: Q Yoghurt har en frisk og god smak som gjør det til en perfekt start på dagen eller som et mellommåltid. Den finnes som 2,5 kg spann, 170 gram, 125 gram og 165 gram med Musli i følgende smaker: Skogsbær, Jordbær, Melon. I tillegg leverer vi 2,5 kg spann med Naturell og Vanilje yoghurt. Rømme og Creme Fraiche: Lettrømme, Sæterrømme og Creme fraiche leveres i 2,5 kg spann, i tillegg kan du også bestille Lettrømme 300 gram med skrulokk.


Bestilling SKYR™: Er et unikt produkt som har tatt Norge med storm. SKYR har tre ganger så høyt proteininnhold som yoghurt og er fettfri. Det gjør den perfekt som et mettende mellommåltid – Godt med god samvittighet. SKYR finnes i totalt 12 varianter med og uten Müsli.

Q-Meieriene har et samarbeid med ASKO om distribusjon av Q-Meierienes produkter til storhusholdningsmarkedet. Ta kontakt med ASKO Kundeservice eller din lokale ASKO representant for kjøp av Q produkter.

Snjo: Er en fristende nyhet i yoghurthyllen som består av fløyelsmyk kvarg med bær og frukt. Snjo kommer i tre smaker: Jordbær, Bringebær og Fersken/Aprikos.

Om du har spørsmål rundt produktene ta kontakt med: Q-Meieriene AS Postboks 7360 5020 Bergen Telefon: 55 10 00 00 Mail: storhusholdning@kavli.no Internett: http://www.q-meieriene.no

Q-Meierienes produkter bestilles via ASKO Netthandel.

Q-MEIERIENE – 3


KJENT FOR GOD KAFFE SIDEN 1866 Vi i JOH. JOHANNSON KAFFE vet at våre kvalitetskrav i vesentlig grad har bidratt til at nordmenn er blant verdens mest kaffedrikkende nasjon, ikke minst takket være merkevarene EVERGOOD og ALI. Den posisjonen disse merkene har oppnådd blant norske forbrukere understreker også betydningen av at det er kvalitetskaffe som foretrekkes i Norge. Ved siden av disse merkene kan vi tilby en bredde i sortimentet som vil kunne tilfredsstille de fleste ønsker, krav og behov. Evergood Classic God kaffesmak er for mange nordmenn synonymt med Evergood, og dessuten deres førstevalg på kaffe. En eksklusiv blanding av høytvoksende Arabica-bønner fra bl.a. Kenya, Guatemala, Colombia og Etiopia gir Evergood den karakteristiske smaken som nordmenn er blitt så glade i.

Evergood Dark Roast Kaffe med kontinental smak øker i popularitet også her i Norge. Den mørkere brenningsgraden på Evergood Dark Roast gir kaffen en noe kraftigere aroma og smak. En variant som allerede har stor suksess.

Ali Original 100 % Arabica-bønner av meget god kvalitet fra Mellom og Sør-Amerika, med hovedvekt på Brasil. Blandingen og brenningen gir kaffen en kraftig og fyldig smak som kjennes oppkvikkende. Det er derfor vi sier at den også kurerer gruff.

Farmer’s Coffee Farmer’s Coffee er en kvalitetskaffe basert på 100 % Arabica-bønner. Dyrket i henhold til prinsippene for rettferdig handel og Fairtade-merket. Kaffen kjennetegnes med god fylde og fin syrlighet. Det er den mest solgte Fairtrade-kaffen i Norge.

Green World Økologisk dyrket og Fairtrade-merket. Green World er blandet av utvalget Arabica-bønner som gir en mild og behagelig rund smak. Debio-merket garanterer at kaffen er dyrket i henhold til regelverket for økologisk produksjon.

Våre espressovarianter I vårt sortiment finner du bl.a. anerkjente, italienske espresso-merker av ypperste kvalitet. Du kan velge mellom CAFFÈ ROBERTA eller PELLINI med litt forskjellig smakskarakter. • Pellini med den typiske, kraftige italienske smaken. • Caffè Roberta er litt rundere i smaken, med en aning syrlighet • Farmer’s Fairtrade-merket espresso – bittersøt og intens i smaken • Kaffemesteren’s Italienskbrent mørk espresso – fyldig og intens smak med en tørr syrlighet i den lange ettersmaken • Kaffemesteren’s Franskbrent lys espresso – fyldig, velbalansert og aromatisk med toner av kakao og en lett syrlighet i ettersmaken.

SelectedCoffees

4 – JOH. JOHANNSON

Coffee of the World (hele bønner) I Coffee of the World-serien henter vi de aller beste kaffebønnene fra alle verdens hjørner. Her kan du velge og vrake blant noen av de mest ettertraktede og spennende smakene og aromaene fra kaffens verden.

Italiensk brent

Blå java

BRaZIlIaN PEa BlEND

Single Estate

Espresso

Område: Kaffen fra Blawan i Iljen Mountains er håndplukket, vasket og soltørket, og skiller seg spesielt ut når det gjelder smak.

Område: Pea Berry, eller perlebønner, er de fineste bønnene fra kaffelandet Brasil.

Smak: Typisk Java-karakter – bra body og nyanserte aromaer. Oppleves frisk og fruktig, med en elegant ettersmak.

Smak: En kraftig Syd-Italiensk karakter. Fyldig, bittersøt og intens, med toner av sjokolade.


Fransk brent

KalOSSI BlEND

MOuNt KENya

EtIOPISK yIRgachEffE

fINca la MORENa

Espresso

Single Origin

Single Estate

Single Estate

Område: Celebes Kalossi er det gamle koloninavnet på kaffe fra regionen rundt byen Kalossi på øya Sulawesi i Indonesia.

Område: Den vulkanholdige og mineralrike jorden rundt Mount Kenya gjør forutsetningene for kaffedyrking nærmest ideelle.

Område: Yirgacheffe er et fjellrikt høyland, med et nærmest tropisk klima som gir fantastiske forhold for dyrking.

Område: Dyrkes i solrike fjellskråninger og næringsrik jord, ved vulkanen Tecuamburro.

Smak: Honningaktig sødme, med smaker av aprikos og fersken, samt et lett sitruspreg.

Smak: En fyldig og rund kaffe, med forsiktig syrlighet og en spennende myk røkaktig avslutning.

Smak: Tørr, robust, noe vill, men fortsatt søt og myk sherry-liknende karakter med aromaer av svart te og kanel.

hawaIIaN BlEND

Smak: Bra body, søtsyrlige toner av solbær og karamell, med aromaer av sjokolade og krydder.

guatEMala

PaPua

NIcaRagua fINca El lIMON

NEw guINEa

RwaNDa

Single Estate

Single Origin

Single Origin

Område: Kaffen som dyrkes på Hawaii håndteres og drives i små enheter, der det håndverksmessige settes i første rekke.

Område: På kaffeplantasjen Finca de Limon skyggedyrkes denne kaffen i næringsrik jord 1100 - 1400 m.o.h.

Område: Hidden Valley består av et flertall små kaffeplantasjer, som selv høster inn, fjerner fruktkjøttet og vasker kaffebærene.

Smak: Typisk «Island Coffee»: ingen store smakseksplosjoner, men en smak av karamell, med en myk og behagelig syrlighet og ristede mandler i ettersmaken.

Område: I Rwanda er forutsetningene for kaffedyrking ekstremt gode, og har gjennom målrettet statlig satsing på kaffe fått stor internasjonal anerkjennelse.

Smak: En ren smak og god body, en elegant kaffe med en rustikk fruktighet og god balanse.

Smak: Kaffen fra Hidden Valley er fruktig, med en behagelig sødme, renhet og fyldig body.

Smak: Karakter av solmoden grapefrukt, brente mandler og krydder, med god body, lett og ren syrlighet, med en lang og delikat ettersmak.

Gunstige betingelser for valg av tilberedningsutstyr Her er et par eksempler på maskiner og alternative kaffevarianter tilpasset utstyret. EPD-varenr

Varenavn

Antall

Størrelse

Enhetsvekt

1 709 054

Evergood finmalt

45

100

gram

1 709 062

Evergood finmalt

40

110

gram

1 709 633

Ali finmalt

50

90

gram

1 709 641

Ali finmalt

45

100

gram

Våre distriktssjefer på storhusholdning har god kompetanse på valg av tilberedningsutstyr, og vil være behjelpelige ved valg av dette. Alt fra en kolbetrakter til en helautomatisk kaffemaskin.

Landsdekkende salgsorganisasjon med god fagkunnskap. Som eneste salgsorganisasjon innen kaffe i Norge, er alle våre distriktssjefer utdannende baristaer i henhold til internasjonale standarder. Dette sikrer en solid kaffefaglig basis i tillegg til kunnskapen om serveringsmetoder, tilberedningsutstyr og driftsøkonomi. Vi kan derfor tilby alle Konsumgruppens medlemmer følgende: • Rådgivning (ved valg av tilberedningsutstyr, serveringsrutiner etc.) • Opplæring og kursvirksomhet • Salgsfremmende tiltak • Kvalitetssikring Du finner oss her: Navn: Trond Gunnar Gaarder Tor Moen Geir Frøyland Tom Erik Johannessen Hilde Bjørndalen Sørum Bjørn Skånøy Kjell Rotvold Ole Wiggo Lian Siv M. Haukå Kjersti Marcussen Pål Enger

Distrikt: Oslo, Akershus og Østfold Hedmark og Oppland Vest-Agder og Rogaland Hordaland, Sogn og Fjordane Buskerud, Akershus og Oslo vest Trøndelag, Møre og Romsdal Nordland, Troms og Finnmark Key Account Manager Key Account Manager Key Account Manager Markedssjef

Telefon: 90 07 09 92 99 50 73 77 91 35 91 33 90 11 96 76 48 17 96 65 40 21 60 32 90 72 07 85 90 56 99 50 95 93 46 49 95 08 52 60 41 41 23 60

E-post: trond.gunnar.gaarder@joh.no tor.moen@joh.no geir.froyland@joh.no tom.erik.johannessen@joh.no hilde.sorum@joh.no bjorn.skanoy@joh.no kjell.rotvold@c2i.net ole.lian@joh.no siv.haukaa@joh.no kjersti.marcussen@joh.no paal.enger@joh.no

Joh. Johannson – kjent for god kaffe siden 1866

JOH. JOHANNSON – 4


v:aroma as ble grunnlagt i 2006, og vi er i dag 23 ansatte. Vi har kontorer i Oslo og Trondheim. v:aroma er i partnerskap og eiet 40% av Joh. Johannson Kaffe AS. Sammen med JJK leverer v:aroma til våre kunder også over grossist. Vi er stolte av å eksklusivt kunne tilby Norges mest prefererte kaffesmak, Evergood – samt alle de andre kaffemerkene til JJK – i alle våre maskiner og installasjoner. Med våre produkter innenfor kaffemaskiner, varevending

ferskbrygg 310

v:aroma har utviklet en egen ferskbrygger sammen med en av europas ledende produsent av kaffemaskiner. Den er enkel å bruke og er meget driftsikker. Denne maskinen er spesielt tilpasset personalkaffe og har en kapasitet på ca 160 kopper pr fylling. Maskinen tilbyr kaffe med filterfunksjon eller med bønnekvern, alle melkebaserte kaffedrikker – samt varmt vann til te. Maskinen kan også komme med: • Bønnekvern • Underskap • Tappetårn med kaldt vann • Tappetårn med kaldt vann og kullsyre-vann • Myntmekanisme Ta kontakt for priser.

5 – v:aroma

og vannkjølere er v:aroma stolte over i dag å være en av de mest profesjonelle og mest prefererte maskinoperatørne i vår bransje. Gjennom samarbeidet mellom Konsumgruppen og v:aroma vil dere som medlemmer kunne oppnå markedets beste priser på deres maskinpark. Dette – sammen med innkjøp av ingredienser over ASKO – gjør at dere er sikret den desidert beste distrubisjon og økonomi noen kan tilby i vår bransje.

Piacere Piacere-serien fra v:aroma er designet for å tilfredsstille de fleste krav og behov for helautomatiske espresso maskiner. Alt fra modeller som passer til kontoret, og til det profesjonelle utssalgsstedet som har behov for en effektiv og kvalitetssikker betjening av sine kaffekunder. Ved utviklingen av Piacere-serien har kvalitet og brukerfunksjonalitet stått sentralt. Dette har gjort sitt til at vi i dag kan tilby en av markedets mest driftssikre og brukervennlige maskin i sitt segment. Maskinen kan også komme med: • Fersk melk • Koppevarmer • Myntmekanisme Ta kontakt for priser.

EPD-varenr.

Varenavn

Antall

Enhetsvekt

1153121 1591809 1333343 1631019 1738384 1605252 1604842

Evergood konseptkaffe Evergood konseptkaffe hele bønner Evergood Hel Dark Roast Pellini Espresso hele bønner Ali kaffe enkopps-automat v:aroma Topping v:aroma Sjokoladepulver

10 6 6 6 6 8 8

600 600 600 1000 1000 1000 1000

poser pakker poser poser poser esker pakker

gram gram gram gram gram gram gram


v:aroma automatkiosk Det å selge enkle varer over disk er dyrt. Ofte er denne handelen en ulønnsom del av din virksomhet. En automatkiosk fra v:aroma reduserer salgskosten pr. solgte vare betydelig. Personal er en stor kostnadsdriver. Denne kosten reduserer lønnsomhet og i mange tilfeller utelukker salg av varer på gode lokasjoner – lokasjoner for salg der en automatkiosk kan skape meget gode resultater for din virksomhet. En automatkiosk brukes også til å støtte salg / service over disk. Dette gjøres ved å kunne utvide åpningstider og redusere kø i pressperioder. Flere av våre kunder har oppnådd betydelig økt lønnsomhet gjennom reduksjon i salgskost og samtidig økt eller beholdt sin servicegrad til sine kunder. Ta kontakt for nærmere info om skredderløsninger og priser.

SU2020LM

FS2020

Robimat 99

Nå kan du være med å lage din egen merkevare på din vannservering. Gjennom vårt nyetablerte «Brand your own tap»-konsept kan du servere rent, friskt, kaldt og renset vann i deres egne profilerte karafler og glass.

Kontakt sør-Norge: Merete Olsen • Tlf: 924 71 660 • E-post: merete@varoma.no // Frid Aulund Moen • Tlf: 934 08 023 • E-post: frid@varoma.no Kontakt midt-Norge: Torgeir Dahl • Tlf: 93 46 55 22 • E-post: torgeir@varoma.no

v:aroma – 5


Lantmännen Unibake er en bedrift med lange bakertradisjoner som setter kvalitet og matvaresikkerhet i høysetet. Våre sterke merkevarer gir deg trygghet når du skal servere dine kunder den gode opplevelsen – det garanterer vi.

Våre brød stekes kun 4-5 minutter

Lantmännen Unibake har høy fagkompetanse innenfor produktutvikling, salg og markedsføring. Dette gjør oss til en av de mest innovative og foretrukne bakevareleverandørene i Norge, og sikrer deg den beste oppfølgingen. Ved å bruke våre produkter, forenkler og effektiviserer vi din hverdag. Bake Off gir deg muligheten til å servere rykende ferske bakevarer hele dagen. I tillegg reduserer dette ditt svinn. Som totalleverandør innenfor bakevarer, får du alt på ett sted og gjennom ett kontaktpunkt. Effektivt og enkelt! Ta kontakt i dag, og vi hjelper deg til å optimalisere din hverdag.

Våre merkevarer

Fastfood

Pølse- og hamburgerbrød Wraps og pita

Bake Off

Brød, baguetter og porsjonsbrød

Wienerbakst

Croissanter

Lantmännen Unibake Norway AS Berghagan 2, 1405 Langhus, Tlf 09828, Fax 64 86 21 90, www.lantmannen-unibake.no

6 – Lantmännen Unibake


Nye kategorier i 2013 duften av nystekt hvetebakst selger! Handheld Heroes er en serie italiensk inspirerte minipizzaer, paninier og toast som er lette å holde og raske og enkle å spise når man er på vei til møter, trening, jobb, skole og i bilen. Med Handheld Heroes i sortimentet, kan du alltid tilby kundene dine smakfulle og lettvinte måltidsløsninger.

I konseptet Cakery Company finner du søtbakst som muffins, donuts, berlinerboller, cookies og porsjonskaker.

h

Distriktssjefer Oslo og Akershus Anders Robsahm Mobil 97 69 00 97 anders.robsahmg@lantmannen.com

Hedmark og Oppland Knut Olav Løkken Mobil 95 04 85 85 knut.olav.lokken@lantmannen.com

Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal Erik Græe Mobil 98 28 86 48 erik.graee@lantmannen.com

Oslo, Akershus og Østfold Ruby Helene Alvar Mobil 98 28 86 43 ruby.helene.alvar@lantmannen.com

Hordaland, Sogn og Fjordane Trond Sæterdal Mobil 98 28 86 52 trond.saterdal@lantmannen.com

Trondheim, Nord- og Sør- Trøndelag, Nordland Sør Jørgen Aftret Mobil: 98 28 86 57 jorgen.aftret@lantmannen.com

Oslo, Akershus og Østfold Bjørn Morten Johansen Mobil 98 28 86 42 bjorn.morten.johansen@lantmannen.com

Rogaland og Vest-Agder Trond Vidar Mjørlaug Mobil 98 28 86 55 trond.vidar.mjorlaug@lantmannen.com

Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder Morten Ellefsen Mobil 98 28 86 53 morten.ellefsen@lantmannen.com

Finnmark, Troms og Nordland Nord Jan Toralf Richardsen Mobil 91 57 62 61 jantoralf@foodtek.no

Key Account Manager Laila Dragsten Mobil 91 69 93 67 laila.dragsten@lantmannen.com

Lantmännen Unibake – 6


VAASAN er et internasjonalt konsern med 160 års erfaring innen bakerivirksomhet i Norge, Sverige, Finland, Danmark (samarbeidspartner) og Baltikum. Vi har vår spesialkompetanse i horeca-markedet, og hjelper våre kunder aktivt med å lykkes i sitt marked. Vi tilbyr et bredt og spennende sortiment innen Bake-Off, kaker og ferdigretter. Vårt viktigste mål er å bidra til at du kan glede dine kunder med innbydende mat.

NDØREN LØSNINGSLEVERA

Alle vil ha 100 % natural produktene! Denne har 3 kaker på grovhetsskalaen. Antall i kartong: 42 x 150 g • EPD 1456219

AN SOMN K Å GLEDE KUNSTE

Flaguette er VAASANs egen oppfinnelse og en av våre største suksesser! Antall i kartong: 24 x 200 g • EPD 542423 Antall i kartong: 48 x 100 g • EPD 1272889

Gjett hvem som har størst utvalg av porsjonskaker? Her er bestselgeren! Antall i kartong: 51 x 73 g • EPD 289900

Norges mest populære kokosrull leveres av VAASAN! Antall i kartong: 30 x 38 g • EPD 326884

VAASAN er din selvskrevne leverandør av croissanter, wiener- og hvetebakst! Antall i kartong: 150 x 30 g • EPD: 1029222

Kontakt: VAASAN Norge AS Skysstasjonen 11, Postboks 215, 1372 Asker Tlf: : 66 98 70 00 Kundeservice: 66 98 70 08 Faks: 66 98 70 10 E-post: firmapost@vaasan.com

www.vaasan.no

Du trenger mer enn en leverandør – du trenger en løsningsleverandør! Kontakt oss i dag for en nyttig fagprat! 7 – VAASAN


VI hjELPER

G E D GjERNE NAVN

TITTEL

MOBIL

E-POST

OSLO, AKERShUS Egil Langemyr

Fagsjef

90 67 87 21

egil.langemyr@vaasan.com

OSLO, AKERShUS Jan Ole Bjerkerud

Storkundeansvarlig /Fagkonsulent

91 72 21 81

jan.bjerkerud@vaasan.com

OSLO, ASKER OG BæRUM Jørn Lauritzen Fagkonsulent

97 73 63 08

jorn.lauritzen@vaasan.com

ØSTfOLD, fOLLO, OSLO Geir Johan Nango Fagkonsulent

98 24 51 08

geir.nango@vaasan.com

hEDMARK, OPPLAND, Vidar Holt Fagkonsulent

91 71 14 42

vidar.holt@vaasan.com

TELEMARK, BUSKERUD, VESTfOLD Ove Ødegård Fagkonsulent

90 67 14 90

ove.odegaard@vaasan.com

VEST-AGDER, ROGALAND, AUST-AGDER Espen Backstrøm Fagkonsulent

90 82 21 12

espen.backstrom@vaasan.com

SOGN OG fjORDANE, hORDALAND, STORD, KVINNhERAD Egil Erstad Fagkonsulent 97 53 25 93

egil.erstad@vaasan.com

SUNNMØRE Tore Mowinckel-Nilsen

tore.mowinckel-nilsen@vaasan.com

Fagkonsulent

90 56 17 03

NORDLAND fRA MOSjØEN, NORD-TRØNDELAG, SØR-TRØNDELAG, NORD-MØRE tom MOLDE Øyvind Barø Fagkonsulent 92 64 44 30 oyvind.baro@vaasan.com fINNMARK, TROMS, NORDLAND TOM MO I RANA Jørgen Johansen Fagkonsulent

98 88 31 46

jorgen.johansen@vaasan.com

Kenneth Emdal Anne Gina Bjørn-Hansen

90 57 84 99 91 64 16 31

kenneth.emdal@vaasan.com anne.bjorn-hansen@vaasan.com

Salgssjef KAM

VAASAN – 7


Marexim AS, olav Ingstadsvei 12, 1351 Rud. Tlf.: 67151320. www.marexim.no

ld o

A wor

n......

tatio f temp

En verden av kaker og litt til....... Marexim selger mange typer kaker, desserter, bake-off, Daloon vårruller, Uncle Bens ris og sauser, alternativ kremfløte og kaffehvitt, samt spesialtilpassede produkter via grossister over hele landet. Salgsapparat er landsdekkende, fordelt på 7 egne selgere og key accounter, samt 7 agenter. Samlet tilbyr disse en ekspertise som kommer ditt kjøkken tilgode nårmenyene skal settes sammen. Vi er en serviceorientert, kreativ, problemløsende og initiativrik samarbeidspartner for våre kunder. Frosne produkter har mange fordeler, og kvaliteten har blitt så høy at gjesten likevel får den ”hjemmelagde følelsen” når det serveres. Blant våre kunder er det mange kreative sjeler som med enkle grep har pyntet og stylet kakene våre til en standard hvor man kan tro kjøkkenet har en egen konditor. Våre folk har lært av de beste i bransjen, og deler gjerne den kunnskapen med andre. Marexim leverer kvalitetsvarer til ditt serveringssted. Med på kjøpet får du kunnskap og konsepter som kan bidra til å gjøre hverdagen enklere på kjøkkenet. Sortimentet er stort og bredt, i en fristende produktkatalog som oppdateres flere ganger hvert år, finner du fristelser som kjøkkenet ikke må gå glipp av. Ryddige nettsider presenterer også produktene på en fin måte.

8 – MARExim


Marexim AS, olav Ingstadsvei 12, 1351 Rud. Tlf.: 67151320. www.marexim.no

MAREXIM SALGSAPPARAT Distrikt:

Kontaktperson:

Telefon:

E-mail:

Oslo, Akershus Stor Oslo, Akershus Stor Oslo/Oslo Vest, Akershus, Østfold Akershus, Oslo Øst Hedmark, Oppland, deler av Buskerud Buskerud, Vestfold Aust/Vest Agder, Telemark Ytre Sogn, Bergen, deler av Rogaland Indre Sogn, Hordaland Hordaland, deler av Rogaland Møre og Romsdal, Sør Trøndelag Møre og Romsdal, Sør Trøndelag Nord Trøndelag, syd for Saltfjellet Nord for Saltfjellet, Troms og Finnmark

Aud Skreden Tor Mikalsen Morten Sand Kjetil Gaustad Svein Rindal Geir W Langen Jostein Halvorsen Torkil Hansen Inge Larsen Terje Kleiveland Karl Antonsen Knut Ståle Skogstad Roger Byberg Geir Eilertsen

99 29 39 49 95 49 92 12 48 99 00 57 91 10 26 63 95 05 95 85 95 81 68 00 95 02 13 51 99 57 11 15 40 61 05 20 90 85 70 85 92 84 33 67 99 44 09 24 98 23 58 89 91 86 11 15

aud@marexim.no tor@marexim.no morten@marexim.no kjetil@marexim.no svein@marexim.no geir@marexim.no jostein@marexim.no torkil.hansen@hlsalg.no inge.larsen@hlsalg.no terje.kleiveland@hlsalg.no karl@matfokus.no knut.stale@matfokus.no roger@matfokus.no dalmoa@frisurf.no

marexim – 8


By på det brødet som alle ønsker seg Våre bakermestere utvikler stadig nye og spennende brødtyper og smaksvarianter. De plukker frem gamle baketeknikker for å få frem den spesielle smaken. Bruk av surdeig og steking av brød i store langpanner er eksempler på teknikker som vi benytter for å skape brødet som alle ønsker seg.

Tidsriktige små porsjoner med brød Vi har alt du trenger av spennende småvarer både til lunsj, mellommåltider og tilbehør til middager. La deg friste av delikate frokostbrød, praktiske rundstykker og populære, smaksrike lunsjvarianter.

Hvetebakst som vekker lidenskap i folk Hvetebakst kommer i et herlig utvalg av former og smaker, og er populære med både eggekrem, melis og kokos. Duften av søt gjærbakst vekker lidenskapen i alle. Fersk hvetebakst ikke bare smaker himmelsk, det skaper også en tiltrekkende og forførende duft. Mersalg kan det også kalles.

www.bakers.no www.bakershandverk.no

9 – BAKers

Vårt bake-�f sortiment er spennende og vi kan �iste med blant annet: • • • • • • •

Halvstekte brød Brød deigemner Baguetter Småbrød halvstekt Hvetevarer deigemner Wienervarer Fast food


Vi gjør som danskene og lager ekte wienerbrød For over 150 år siden begynte danskene å rulle smør inn i gjærdeig for å få kakene lette og luftige, slik de hadde lært av bakere i Wien. Wienerdeig – eller butterdeig – er opphavet til mange sprø og luftige herligheter. Butterdeig innholder egg og gjær, og har jevne lag med innkjevlet smør. Hele 27 lag kan du telle i et ekte wienerbrød!

Skal vi bake litt sammen? Vi har konsulenter over hele landet. De har alle høy fagkompetanse innenfor bake-off og bakervarer. Hvis du ønsker, kan de bistå deg med både opplæring i steking av bake-off og spennende produkthistorier.

Bare ta kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker at vi baker sammen.

Tittel

Distrikt

Navn

Salgs-og opplæringsleder

Øst. Stor-Oslo med omegn. Trøndelag, Vestfold og Buskerud

Odd Nilsen

951 84 818

odd.nilsen@bakers.no

Salgskonsulent

Østfold, Akershus Øst, Oslo, Hedmark og Oppland

Finn Kaugerud

932 21 781

finn.kaugerud@bakers.no

Salgskonsulent

Sør. Telemark, Agder

Hege Gismarvik

932 21 806

hege.gismarvik@bakers.no

Regionssjef

Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal

Geir Alsaker

950 80 507

geir.alsaker@bakers.no

Salgskonsulent

Nordland, Troms og Finnmark

Anette Antonsen

950 86 334

anette.antonsen@bakers.no

Runar Lia

934 50 456

runar.lia@bakers.no

Salgssjef

Mobil

E-post

www.bakers.no www.bakershandverk.no

bakers – 9


Kjedesalgssjef

tor.bekkevold@mills.no

993 53 531

HORECA

Salgssjef

asgeir.johansen@mills.no

916 24 175

Norge

Distriktssjef

anders.bongard@mills.no

916 24 135

Oslo/Follo/Ă˜stfold

Distriktssjef

lailla.elamari@mills.no

934 25 486

Oslo/Vestfold/Buskerud

Ass. Kjedesalgssjef/Distriktssjef

emil.fjeld@mills.no

916 24 118

Hedmark/Oppland

Distriktssjef

gerd.skotnes@mills.no

906 20 479

Hordaland/Sogn

Distriktssjef

trond.berge@mills.no

472 67 333

Hordaland/Møre

Ass. Kjedesalgssjef/Distriktssjef

merethe.brathetland@mills.no

991 65 589

Rogaland/Agder

Distriktssjef

hilde.heggdal@mills.no

922 97 664

Midtnorge

Ass. Kjedesalgssjef/Distriktssjef

ronny.halland@mills.no

489 50 670

Nordnorge/Telemark

mills – 10


Baxt AS er en av Norges ledende leverandører av kaker og bakervarer. I vårt sortiment finner du alt fra spennende surdeigsbrød til saftige lefser bakt med sjel og tradisjoner. Solide merkevarer gir deg produkter av ypperste kvalitet:

11 – Baxt


Få kokebok på mobilen! Hva skal du ha til middag? Nå kan du få Barillas kokebok med 175 inspirerende oppskrifter rett på mobilen! I tillegg kan du planlegge middagen med innkjøpslister og til og med ta tiden på kokingen av pastaen. Send “BARILLA” til 2140 eller gå inn på Appstore for å laste ned kokeboken til Iphone. Du kan også lese mer på:

w w w. b a r i l l a . n o

Med smak av Italia.

Du kan også besøke vår hjemmeside: www.baxt.no Baxt AS Tlf 33 13 27 80

baxt – 11


skreddersydde løsninger for storhu

—–—————— •

Det er nok kanskje slik du på s? storkjøkken og kantine kjenner os

—~——–——–—−—–——

HVETEMEL

————––——––——-

12 – NORGESMØLLENE


usholdning. frokost, lunsj og middag

! r e m e y m g e d i g n a Vi k Møllerens er en moderne næringsmiddelbedrift der tradisjon og førsteklasses råvarer er basis i alle våre produkter. Vi er ledende i Norge på innovasjon og produktutvikling. Vi har skapt brød-, kake- og bolleklassikere, og gjort det enklere for alle å bake selv.

kjEMpEgoDE BRØD- og BoLLE BLANDINgER — • ——————

—~———–—–—−—–———–—−—–——

MANgE DEILIgE kAkEkLAssIkERE • —————————————————————

suNN og goD FRokosT

• —————————————

FRok LuNc ————–– MIDDA ————––

————––

våre fagkonsulenter er bakemestere, og hjelper deg med alt fra valg av råvarer til opplæring og sortimentsvurdering norgesmøllene as | postboks 293 nesttun | 5852 bergen | telefon 08855 | e-post: post@mollerens.no kontaktperson: Jan Kåre Tvinnerheim, salgssjef | telefon 918 947 92 | e-post: Jan.Kare.Tvinnereim@norgesmollene.no

mollerens.no/storhusholdning NORGESMØLLENE – 12


Kjære kunde i

Konsum Gruppen Norge AS

Rieber & Søn food service er produsent og distributør av en rekke kjente merkenavn som inngår i sammarbeidsavtalen med Konsum Gruppen Norge AS. Vil du ha besøk, har du spørsmål om våre produkter eller trenger du ytterligere informasjon om oss, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med din lokale salgskonsulent eller med vår kundetelefon: 80 03 09 80.

13Konsumgruppen_AD_A4_nov_2012.indd – rieber & søn

2

23.11.12 13:41


Kontaktpersoner RIEBER & SØN FOOD SERVICE Distrikt

Tittel

Kontaktperson

Mobil

Epost

Key Account Manager

Frode Jensen

91 71 54 12

frode.jensen@rieberson.no

Key Account Manager

Jorunn Sedal Bråthen

90 20 59 71

jorunn.brathen@rieberson.no

Østfold

Regionsjef

Jon Andersen

90 76 14 35

jon.andersen@rieberson.no

Øst- og Vest Agder

Fagsjef

Steinar Voreland

91 71 54 35

steinar.voreland@rieberson.no

Vestfold/Telemark/Kongsberg

Salgskonsulent

Morthen L. Amundsen

91 17 41 90

morthen.ludvig.amundsen@rieberson.no

Region Øst

Salgsdirektør

Peter Lowzow

91 81 28 69

peter.lowzow@rieberson.no

Oslo/Akershus vest/Buskerud/Valdres

Salgskonsulent

Morten Stubberud

91 71 54 09

morten.stubberud@rieberson.no

Oslo/Akershus nord/Hedmark/Oppland

Salgskonsulent

Stian Einbu

48 03 66 78

stian.einbu@rieberson.no

Oslo/Akershus

Salgskonsulent HoReCa

Rune Karlsen

96 62 73 14

rune.karlsen@rieberson.no

Oslo/Akershus øst

Salgskonsulent

Fredrik Kaare Birkeland

97 65 13 83

fredrik.kaare.birkeland@rieberson.no

Regionsjef

trond.arne.hansen@rieberson.no

Region Vest Bodø/Harstad

Trond Arne Hansen

95 27 28 29

Troms/Finnmark/Narvik/Lofoten/Vesterålen Salgskonsulent

Jan Arne Nordahl

91 30 62 55

jan.arne.nordahl@rieberson.no

Møre/Trondheim/Trøndelag/Mosjøen/Mo

Salgskonsulent

Per Anders Arntsen

91 73 79 90

per.anders.arntsen@rieberson.no

Møre/Sør Trøndelag

Salgskonsulent

Line Skogtrø Olsen

95 88 34 44

line.skogtro.olsen@rieberson.no

Bergen/Sogn og Fjordane/Ålesund

Salgskonsulent

Ove Losnedal

91 38 05 99

ove.losnedal@rieberson.no

Bergen/Voss/Hardanger/Bømlo/Eidfjord

Salgskonsulent

Monica Eide

95 20 56 11

monica.eide@rieberson.no

Egersund/Stavanger/Haugesund/Karmøy

Salgskonsulent

Kjetil Alvestad

99 26 76 23

kjetil.alvestad@rieberson.no

Rieber & Søn food service

Besøksadresse; Nøstegaten 58 Postadresse; Postboks 987 Sentrum, 5808 Bergen Tlf: 55 96 70 00 Fax: 55 96 73 93 Generelle henvendelser: post@foodservice.no

Konsumgruppen_AD_A4_nov_2012.indd 3

rieber & søn –13:41 13 23.11.12


Det er en dag i morgen også

Unilever Food Solutions markedsfører merkevarene KNORR, LIPTON, CARTE d’OR, HELLMANN’S, BECEL, MAIZENA og MAILLE til kundegrupper som hoteller, restauranter, kantiner, sykehus og andre institusjoner (storhusholdning).

Vår målsetning er at alle våre viktigste råvarer skal komme fra bærekraftig jordbruk innen 2020.

Lidenskap for mat ligger i vår natur Vi har en sterk lidenskap for mat! Og gode produkter kan lette arbeidet når tiden er knapp, og resultatet må være førsteklasses. Unilever Food Solutions utvikler produkter som passer for den moderne kokken. Produktene er tilpasset det profesjonelle kjøkken og sørger for jevn kvalitet på den ferdige retten. Knorr Melkeprodukter, som du kan lese mer om under, er gode eksempler på slike produkter.

KNORR Melkeprodukter - lett å jobbe med! Visste du at Knorr melkeprodukter… …er utviklet for profesjonell matlaging både når det gjelder form, smak, funksjon og helse? …er stabile og tåler varmebehandling svært godt, samt tilsetning av alkohol og syrlige ingredienser (f.eks. tomat og sitron)? …brukes på akkurat samme måte som du pleier å bruke fløte, i tillegg til at de er rimeligere i innkjøp enn tradisjonelle fløteprodukter? ...har lang holdbarhet, minst 3 måneder på kjøl uåpnet, hvilket gjør at du alltid har melkeprodukter tilgjengelig?

NYHET!

Nå også i 10 L Bag in Box VARIANTER: EPD: 2703585 EPD: 2370310 EPD: 1950104 EPD: 489393 EPD: 1912112

14 – unilever foodsolutions

Knorr Piske 31% 10 L BiB - NYHET! Knorr Piske 31% 8 x 1 L Knorr Piske 20% 8 x 1 L Knorr Fraiche 24% 8 x 1 L Knorr Mat 15% 8 x 1 L


Frig jør smaken med Lipton Pyramide

NYHET

Lipton Pyramide

- unikt tesortiment kun for profesjonelle! Liptons pyramideformede teposer har mer plass til å frigjøre smakene slik at dine gjester kan nyte en herlig kopp te av høy kvalitet. Lipton Pyramide kommer i åtte friske smaker. Individuelt pakket og aromaforseglet for best smak. Sortimentet støttes av delikate teskrin og tinnbokser. Ta kontakt! Les mer på www.unileverfoodsolutions.no/pyramide. *Inneholder minst 50 % Rainforest Alliance sertifisert svart eller grønn te. Din lille kopp kan gjøre en stor forskjell! Les mer på www.rainforest-alliance.org.

VARIANTER: Urtete (koffeinfrie) Smaksatt svart te EPD: 2584720 Citrus Delight (25 ps) EPD: 2584753 Earl Grey* (25 ps) EPD: 2584795 Mint (30 ps) EPD: 2584761 Forest Fruits* (25 ps) EPD: 2584787 Rooibos (25 ps) EPD: 2584779 Lemon* (25 ps) EPD: 2584738 Peach Mango* (25 ps) Kartong = 6 pk x ant ps. Smaksatt grønn te EPD: 2584746 Green Mandarin Orange* (30 ps)

KONTAKTINFO: Distrikt

Fagkonsulent / Agent

Salgssjef & Grossistansvarlig

Jørgen Rustad

91 81 28 94 Joergen.rustad@unilever.com

KAM Hotell & Restaurant

Anne Hammerstrøm

91 67 45 86 Anne.hammerstroem@unilever.com

KAM Kantine & Restaurant

Nils-Peter Borgersen

40 01 03 40 Nils-peter.borgersen@unilever.com

KAM Jr. Offentlig sektor

Silje Thoresen

92 22 82 00 Silje.thoresen@unilever.com

Chef / KAM Jr. Kantine

Siri Bergman

92 04 93 24 Siri.bergman@unilever.com

Oslo/Akershus vest, Vestfold, Telemark, Buskerud (syd)

Midlertidig kontakt: Salgssjef Jørgen Rustad

91 81 28 94 Joergen.rustad@unilever.com

Oslo/Akershus øst, Østfold

Mobilnr.

E-post

Ole Andre Pedersen Hedmark, Oppland, Buskerud (nord) Bjørn Jørgensen

41 90 82 42 Ole-andre.pedersen@unilever.com 98 23 67 51 Bjorn.jorgensen@unilever.com

Agder & Rogaland

Holger Haaland

91 81 28 28 Holger.haaland@unilever.com

Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal

Vibeke Kongshavn (vikar)

95 06 09 69 Vibeke.kongshavn@unilever.com

Trondheim, Nord-Trøndelag, Nordland sør for Saltfjellet

Roger Andersen

91 32 43 16 Roger.andersen@unilever.com

Troms, Finmark, Nordland

Kjell Ivar N. Larsen (agent)

91 61 91 22 Kjell.ivar@matinord.no

Troms, Finmark, Nordland

Kjell Håkon Jensen (agent)

Kundekonsulenter

95 82 97 63 Kjell.hakon@matinord.no 90 64 60 50 / post.norway@unilever.com 90 65 32 63

Unilever Food Solutions Pb. 1, Martin Linges vei 25, 1330 Fornebu. Tlf. +47 66 77 61 00. post.norway@unilever.com / www.unileverfoodsolutions.no.

unilever foodsolutions – 14


108xx HG Konsumgruppen 2013_Layout 1 25.10.12 13.22 Side 1

Haugen-Gruppen er mat- og vinentusiaster. Med landsdekkende salgsapparat bestående av erfarne bransjefolk kan vi bistå med mat- og vinfaglige råd og bistand. Vi snakker kundens eget språk og kan bedre veilede innenfor storkjøkkendrift og menyutvikling. Vårt sortiment består av mat og vin fra hele verden. Ta kontakt for råd og veiledning, eller les mer om oss på vår nettside eller på Facebook!

Mat og vin fra hele verden!

Verdenskjente merkenavn garanterer topp kvalitet!

Haugen-Gruppen Storkjøkken MENYBANK™

• FRESH MEX • PASTA & DELI • ASIATISK • INDISK • TAPAS • SHAPE UP • SALAD • WORLD OF PIZZA • WORLD OF SANDWICH • AMERICAN BURGER DAYS • MENYSIDER SKREDDERSYDD FOR ENKELTKUNDER

15 – haugen gruppen


• Vi representerer anerkjente merkevarer fra hele verden. • Vi har engasjerte medarbeidere hvor alle er utdannet kokk og sommelier samt innehar annen markedsutdannelse og med erfaring både fra Horeca og varehandel. • Salgsapparatet dekker hele landet.

Våre folk i markedet: NAVN

Henrik Gjerding Kjetil Bråten Hans Didrik Jom Bjørn Sanden Ulf Hansen Steinar Hotvedt Morten Furuberg Trond Minde Øystein Brevik Alf-Erik Efraimsen Oddbjørn Søderholm Finn Hammervold Jonas W. Andersen Scott Jacobsen Claus Gulbrand Peter A. Ravn Simen K. Haugberg Mats Johansson Marianne F. Hermansen Monica Andersen Harald Giske

Følg oss på

DISTRIKT

Oslo Oslo Akershus Øst, Østfold Buskerud, Akershus Vest Hedmark, Oppland Telemark, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder Vest-Agder, Rogaland Hordaland, Sogn og Fjordane Sør- og Nord Trøndelag, Møre- og Romsdal Nord-Norge Key Account Manager Sales Director Foodservice Key Account Manager/Corporate Chef Key Account Manager Field & Beverages Sales Manager, hele landet Sales-/Marketing Director Marketing Manager Category Manager/Corporate Chef Markedssekretær Marketing Manager Wine & Spirits Marketing Manager VinoVinVinho

MOBILTELEFON

959 97 950 918 42 223 415 14 667 905 95 034 911 99 774 905 95 035 909 47 757 909 31 865 916 48 122 992 72 396 908 82 300 907 38 841 977 61 378 902 09 519 905 95 043 916 48 355 913 46 344 482 38 362 407 65 753 952 58 211 909 47 764

E-POST

henrik.gjerding@haugen-gruppen.no kjetil.braten@haugen-gruppen.no hans.didrik.jom@haugen-gruppen.no bjoern.sanden@haugen-gruppen.no ulf.hansen@haugen-gruppen.no steinar.hotvedt@haugen-gruppen.no morten.furuberg@haugen-gruppen.no trond.minde@haugen-gruppen.no oeystein.brevik@haugen-gruppen.no alf.erik.efraimsen@haugen-gruppen.no oddbjorn.soderholm@haugen-gruppen.no finn.hammervold@haugen-gruppen.no jonas.w.andersen@haugen-gruppen.no scott.jacobsen@haugen-gruppen.no claus.gulbrand@haugen-gruppen.no peter.a.ravn@haugen-gruppen.no simen.haugberg@haugen-gruppen.no mats.johansson@haugen-gruppen.no marianne.hermansen@haugen-gruppen.no monica.andersen@haugen-gruppen.no harald.r.giske@vinovinvinho.no

facebook.com/haugengruppenfoodservice

www.haugen-gruppen.no

Haugen-Gruppen AS, Postboks 14, 1541 Vestby - Tlf: 64 98 60 00 - E-mail: companymail@haugen-gruppen.no - www.haugen-gruppen.no

haugen gruppen – 15


NORGE AS Findus  Norge  AS  er  en  del  av  Findus  Group  som  er  et  av  Europas  ledende  selskaper  innen  dypfryste produkter. I Norge produserer og utvikler vi foredlede produkter av fisk, grønnsaker, ferdigretter, bær, pizza  og bakverk, pommes frites og frityroljer. I  2011  hadde  Findus  Norge  AS  en  samlet  omsetning  på ca.  1,5  millarder kroner  og  har,  pr.  november 2012, ca. 410 ansatte. 17 medarbeider jobber dedikert med storkjøkken. Findus er leverandør med prioriterte produkter til Konsumgruppens medlemmer og leverer bl.a.  grønnsaker, fisk, kjøtt, ferdigretter, frukt, bær, juice og bakverk. Alle produkter med den kjente,  gode Findus‐kvaliteten! Les mer om Findus og nyhetene våre pluss mye annet spennende på www.findusfoodservice.no. 

EPD nr. 2631 851 Seigryte Créative m/grønnsaker i parmesansaus, 4x1,8 kg

16 – findus


EPD nr. 2287 571 Fish'n Chips Gourmetfilet, 167 g, 4,0 kg – ca. 24 x 167 g EPD nr. 2253 268 Fish'n Chips Gourmetfilet, 125 g, 3,0 kg – ca. 24 x 125 g EPD nr. 779 199 Pommes Frites Riflekutt, 180 g, 9,0 kg – 50 x 180 g

Kontaktpersoner Område

Navn

Mobil

E‐mail adr.

Kjedesalgssjef

Jan Terje Bjåland

KAM

Ingvild Bøhm‐Pedersen

905 90 813 jan.terje.bjaland@no.findus.com 950 72 488 ingvild.bohm‐pedersen@no.findus.com

KAM (40%)

Per Aspelund 

907 31 001 per.aspelund@no.findus.com

Produktsjef

Veronica Sørensen

948 25 052 veronica.sorensen@no.findus.com

Salgssjef

Håvard Arntsen

907 31 083 havard.arntsen@no.findus.com

Salgskonsulenter: Østfold, Akershus

Jan‐Henrik Westby

913 14 239 jan‐henrik.westby@no.findus.com

Hedmark, Oppland

Trine Herjuaune

928 96 984 trine.herjuaune@no.findus.com

Oslo, Akershus

Trond Joelsen

915 35 751 trond.joelsen@no.findus.com

Buskerud, Bærum, Telemark og Vestfold

Stein Winblad

995 15 475 stein.winblad@no.findus.com

Rogaland, Aust og Vest Agder

Helge Nygård

Hordaland, Sogn & Fjordane

Rolf Helgesen

920 63 994 helge.nygard@no.findus.com 902 75 320 rolf.helgesen@no.findus.com

Sør‐Trøndelag, Møre og Romsdal

Rune Olufsen

974 02 888 rune.olufsen@no.findus.com

Sunnmøre, Nord‐Trøndelag og Nordland til Saltfjellet

Geir Øyen

902 70 628 geir.oyen@no.findus.com

Nordland til Bodø, Troms og Finnmark

Bengt Johnny Markussen

971 70 706 bengt.markussen@no.findus.com

findus – 16


r e r a v å r Ferske

t s y r f dyp 17 – norrek

a e n Ste in esbond se nte r. Brunlan u d ro p ale våre lok

r Dale n

e r e n av

! e t s e b t t på si


Dypfryste grønnsaker er like næringsrike som ferske. Den hurtige nedfrysingen kort tid etter innhøsting, bremser tapet av viktige vitaminer og mineraler. Dermed vil dypfryst frukt og grønt miste lite av sin næringsverdi. Det er måten grønnsakene blir tilberedt på som til syvende og sist er avgjørende for om næringsinnholdet blir bevart.

Gulrot Julienne

Salatbønnemix

Soppblanding

Wok med mango

Potetbåter, fritert

Skogsbærblanding

EPD: 460428

EPD: 1930320

EPD: 2086460

EPD: 1034750

EPD: 302679

Norrek har siden starten i 1978 utviklet seg til å bli en betydelig leverandør av dypfryste grønnsaker, bær, frukt og potetprodukter. Som ledende leverandør til det norske storkjøkken satser vi hele tiden på å utvikle våre produkter til best mulig kvalitet og pris. Vi har stort fokus på service og

EPD: 437566

jobber for et nært og godt samarbeid med våre kunder, leverandører og ikke minst kjøkkensjefene som er våre produktutviklere! Norrek har i de senere år investert i en topp moderne produksjonslinje med blant annet nitrogeninnfrysning – dette sikrer den beste kvaliteten på våre produkter.

Hege Skoli Svendsen Salgssjef Rogaland/Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal

Annette Gjerstad Key Account Manager Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder

Erik Wellerop Key Account Manager Oslo, Akershus, Østfold, Hedemark, Oppland og Trøndelag

Geir Eilertsen Salgsagent Fra Bodø og nordover

M: 91 39 23 87 hege.svendsen@norrek.no

M: 97 55 6452 aag@norrek.no

M: 99 09 99 37 erik@norrek.no

M: 91 86 11 15 dalmoa@frisurf.no

PB 2153, 9267 Tromsø

Helgeroveien 892, Eidsten, 3267 Larvik T: 33 16 54 00 | F: 33 16 54 01 | mail@norrek.no | www.norrek.no

norrek – 17 NORREK


Nortura PROFF er totalleverandør av rødt og hvitt kjøtt, kjøttprodukter, egg og eggprodukter til storkjøkken og servicehandel. Med vår visjon ”Inspirere til alle tiders mat” ønsker vi å bidra til at våre kvalitetsprodukter blir et naturlig valg for deg som kunde. Vi har et bredt riksdekkende sortiment som spenner fra rene råvarer til mer bearbeidede og ferdige produkter – og vi leverer landets fremste merkevarer.

Vi i Nortura PROFF er opptatt av å være fremoverlente og å ha høy kvalitet - og selvsagt fornøyde kunder! Vi ønsker å være der kunden er til enhver tid - og kan via vårt landsdekkende salgsapparat og ressurser innen matfag og markedsføring, bidra med god kunnskap og innovative løsninger for deg som kunde. Sammen blir vi bedre!

Christina Kollvangsnes Kjedesjef Tlf. 930 19 836 E-post christina.kollvangsnes@nortura.no

18 – nortura gilde | prior

Nortura PROFF har et stort mangfold som hjelper deg å ha en spennende og variert meny. Våre merkevarer Gilde og Prior garanterer at dere får de beste kvalitetsvarene fra norske bønder – og at det er norsk kjøtt.


Ta kontakt med din lokale salgskonsulent Salgskonsulent område

Mobil

E-post

Vidar Nilsen

Regionsjef Sør

959 32 369

vidar.nilsen@nortura.no

Åsmund Hoftun

Salgsleder Indre Østland

905 05 204

asmund.hoftun@nortura.no

Tonje Nedrud

STK Oslo

953 05 224

tonje.nedrud@nortura.no

Kenneth Godem

STK Oslo

980 52 929

kenneth.godem@nortura.no

Vigdis Håkensen

STK Oslo

992 33 025

vigdis.hakensen@nortura.no

Erik Gjør

STK Oslo/Buskerud

480 11 67 1

erik .g jor@nortura.no

Espen Bjarkholm

SH Oslo/Buskerud

979 7 7 982

espen.bjarkholm@nortura.no

Anita Grønning

STK Oslo/Akershus

415 54 382

anita.gronning@nortura.no

Tove Ellen Indahl

STK Østfold/Akershus

974 03 659

tove.ellen.indahl@nortura.no

Hans-Petter Solbrekke

SH Østfold/Akershus

995 15 305

hans-petter.solbrekke@nortura.no

Jan Engebretsen

STK Hedmark

902 07 429

jengebretsen@nortura.no

Rune Tømte

STK Oppland

915 65 023

rune.tomte@nortura.no

Hege Myrvollen

SH Hallingdal

901 19 660

hege.myrvollen@nortura.no

Reidar Dahlen

SH Telemark /Buskerud/ Vestfold/Agder/Rogaland

951 43 241

reidar.dahlen@nortura.no

Bengt Eilertsen

STK Vestfold/ Telemark

958 39 799

bengt.eilertsen@nortura.no

Region Vest

Salgskonsulent område

Mobil

E-post

Ove Jarland Røed

Regionsjef Vest

917 61 903

ove.jarland.roed@nortura.no

Svein Erik Laudal

STK Aust- og Vest Agder

905 56 608

svein.erik .laudal@nortura.no

Martin Haugsvær

STK Hordaland

4 15 66 395

martin.haugsver@nortura.no

Brita Hesthamar

STK Hordaland

480 1 1 681

brita.hesthamar@nortura.no

Mats Davidsen Raa

STK Hordaland

414 68 976

mats.davidsen.raa@nortura.no

Gerd Iren Mjaaseth

SH Hordaland

950 74 641

gerd.iren.mjaaseth@nortura.no

Knud Kjetland

Salgsleder STK Rogaland

932 35 522

knud.kjetland@nortura.no

Kenneth Austrheim

STK Rogaland

469 25 306

kenneth.austrheim@nortura.no

Daniel Spilde

STK Haugalandet

918 17 175

daniel.spilde@nortura.no

Hege Inderberg

STK Sogn og Fjordane

416 88 978

hege.inderberg@nortura.no

Roy Vedlog

STK Møre og Romsdal

993 09 754

roy.vedlog@nortura.no

Region Nord

Salgskonsulent område

Mobil

E-post

Per Ove Jakobsen

Regionsjef Nord

480 08 412

per-ove.jakobsen@nortura.no

Svein Arne Gulaker

Salgsleder Trondheim

950 4 4 435

svein.arne.gulaker@nortura.no

Erlend André Iversen

STK Trondheim /Nord Trøndelag

922 82 97 1

erlend.iversen@nortura.no

Rolf Hammernes

STK Trondheim/Nord Trøndelag

908 74 305

rolf.hammernes@nortura.no

Reidun Høgset

SH Nordmøre og Trøndelag

948 23 930

reidun.hogset@nortura.no

Frode Moen

STK Bodø/Helgeland

913 95 708

frode.moen@nortura.no

Rainer Jakobsen

STK Harstad

481 76 282

rainer.jakobsen@nortura.no

Ernst Liljegren

SH Lofoten/ Troms/Øst Finnmark

950 79 085

ernst.liljegren@nortura.no

Halldòr Gìslason

STK Troms/ Vest Finnmark

902 08 580

halldor.gislason@nortura.no

Kontaktinfo hovedkontor POSTADRESSE Nortura PROFF, Postboks 360 Økern, 0513 Oslo BESØKSADRESSE Nortura SA, Lørenveien 37, 0585 Oslo TLF 03070 E-POST proff@nortura.no WEB www.norturaproff.no

STK = Storkjøkken, SH = Servicehandel

Region Sør

Kontaktinfo salg Våre salgskontor er lokalisert over hele landet, med disse felles telefonnummerene: SALGSKONTOR SØR-, ØST- OG VEST NORGE tlf. 815 815 44 SALGSKONTOR NORD- OG MIDT NORGE tlf. 815 220 85

nortura gilde | prior – 18


NORGES BESTE

La

ng

w Yo

rker H

w ie n er

Da

EPD-nr

Varenavn

2019735 2022077 1683507 1925858 2244218

New Yorker Hamburger New Yorker Hamburger Stabburet Dansk Hakkebøff Stabburet Langwiener Stabburet Gourmetwiener

nsk

H a k ke b ø

vekt/stk 150 g 200 g 145 g 73 g 52 g

ff

stk/krt 40 stk 28 stk 34 stk 104 stk 144 stk

http://produktkata log.stabburet. no 19 – stabburet

m

Ne

bu

rg e r

Hamburger, karbonade og wienerpølse

a


Salgsapparat Stabburet gir deg kundeoppfølging av høy kvalitet, og hjelper til med alle ledd i prosessen

Mobil tlf.

E-mail adresse

Geografisk område

Andresen, Espen

92 64 17 14

espen.andresen@stabburet.no

Oslo/Akershus

Beite, Rolf Jarle

95 07 91 92

rolf.jarle.beite@stabburet.no

Møre & Romsdal/Oppland

Eide, Kari Hoff

92 89 67 18

kari.hoff.eide@stabburet.no

Hordaland

Fagerli, Terje

95 07 91 91

terje.fagerli@stabburet.no

Møre & Romsdal/Sogn & Fjordane

Folkestad, Geir Sindre

92 89 67 34

geir.sindre.folkestad@stabburet.no

Østfold/Akershus syd

Gudbrandsen, Bjørn

92 89 69 66

bjorn.gudbrandsen@stabburet.no

Hedmark/Oppland

Halstadtrø, Bjørn Ivar

95 97 60 33

bjorn-ivar.halstadtro@stabburet.no

Sør-Trøndelag/Hedmark

Hereng, Frederik

95 09 49 11

frederik.hereng@stabburet.no

Oslo/Akershus

Iversen, Tore

92 89 69 74

tore.iversen@stabburet.no

Oslo/Akershus

Jenssen, Ådne

95 73 92 18

adne.jenssen@stabburet.no

Aust- og Vest Agder

Kildal, Geir Tore

95 82 69 60

geir.kildal@stabburet.no

Hallingdal/Valdres/Gran/Gjøvik/Sogn

Kvinen, Thor Arve

92 89 69 25

thor-arve.kvinen@stabburet.no

Rogaland

Ottesen, Ketil Myrmo

90 17 45 50

ketil.myrmo.ottesen@stabburet.no

Harstad/Lofoten/Finnmark

Pedersen, René

93 22 89 05

rene.pedersen@stabburet.no

Oslo/Akershus

Reiersrud, Jens Morten

90 58 74 35

jens.morten.reiersrud@stabburet.no

Buskerud/Asker

Spiel, Truls Oddvar

90 03 10 63

truls.spiel@stabburet.no

Oslo/Akershus/Hedmark

Sundt, Marianne

92 89 69 15

marianne.sundt@stabburet.no

Bergen/Hordaland

Sødal, Per

91 80 65 40

per.sodal@stabburet.no

Sør-Trøndelag/Nord-Trøndelag/Finnmark

Tuvnes, Eivind Olsen

97 06 46 03

eivind.olsen.tuvnes@stabburet.no

Telemark

Undheim, John Petter

98 04 49 49

john.petter.undheim@stabburet.no

Rogaland

Ursfjord, Ingvar

41 10 42 46

ingvar.ursfjord@stabburet.no

Troms/Finmark

Åsli, Øyvin

91 54 04 03

oyvin.asli@stabburet.no

Nordland

Salgsjef - Terje Kristiansen

Telefon 66 81 61 00

Faks

E-mail adresse

66 81 63 99

terje.kristiansen@stabburet.no

Hovedkontor

Tittel/Navn

Lokale kontaktpersoner

Navn

IG TFAGL TEAM A M

stabburet – 19


Vi i Vestfold Fugl er ekspert på fugl. Dette vitner våre produkter om. Kyllingen vokser noe lenger enn vanlig og dette gir et smakfullt og saftig resultat. Alle våre linjer utvikles med nærhet til våre kunder. Vestfold Fugl har et bredt sortiment tilgjengelig for medlemmer av Konsum Gruppen Norge.

Som leverandør av kvalitetsprodukter til storkjøkkenmarkedet jobber Vestfold Fugl daglig med å møte den kresne forbrukers ønsker og behov. Gled deg over førsteklasses produkter som både tar hensyn til tidspress på kjøkkenet og samtidig bevarer ypperste kvalitet på kjøttet. Innovasjon og fleksibilitet vektlegges særlig i den daglige driften. Vestfold Fugl skal være en fleksibel og kundeorientert virksomhet – hvor vi jobber tett med kundene for gjensidig erfarings- og kompetanseutveksling.

Matvaresikkerhet – og trygghet er viktig for forbrukeren, og er et hovedfokus hos Vestfold Fugl. Som første kjøttbedrift i Norge, ble vi i 2007 serifisert etter ISO 22 000. Som en av de første bedrifter innen kjøttindustrien er vi også Miljøfyrtårnsertifisert. Service og tilgjengelighet er nødvendig for å bli en foretrukket leverandør. Målet er at kundene skal ha Vestfold Fugl som sitt førstevalg på fjørfeprodukter. For å oppnå det er det viktig å til enhver tid overgå kundens forventninger om kvalitet og service.

20 – vestfold fugl


På vår hjemmeside www.vestfoldfugl.no vil du finne alle våre produktlinjer oppdatert til enhver tid. Du vil også få inspirasjon til nye og spennende oppskrifter fra vårt rikholdige kartotek. Velkommen inn – vi gleder oss til å se deg!

Servicekontor

Salgs- og markedsdirektør

Servicekontor

Niels Otto Hansen

982 35 880

niels@vestfoldfugl.no

Salgs- og Bente Meland markedskoordinator

976 41 969

bente@vestfoldfugl.no

Oslo området

Fagkonsulent

Robert K. Skaugen

916 08 181

robert@vestfoldfugl.no

Vestfold, Telemark, Buskerud og Østfold

Fagkonsulent

Kent Sørensen

932 09 698

kent@vestfoldfugl.no

Oppland, Nordre Buskerud

Fagkonsulent

Alf Underdal

908 71 753

alf.und.salg@stenbaks.no

Hedemark Nordre Oppland

Fagkonsulent

Kent Inge Jørgensen

419 16 106

kent@olstadagentur.no

Trondheim, NordTrøndelag, Nordland til Saltfjellet

Fagkonsulent

Roger Byberg

982 35 889

roger@matfokus.no

Trondheim, SørTrøndelag

Fagkonsulent

Karl Antonsen

928 43 367

karl@matfokus.no

Trondheim, SørTrøndelag, Møre og Romsdal

Fagkonsulent

Knut Ståle Skogstad

994 40 924

knut.stale@matfokus.no

Vestlandet, Sogn og Fjordane, Hordaland

Fagkonsulent

Torkil Hansen

995 71 115

torkil.hansen@hlsalg.no

Vestlandet, Sogn og Fjordane, Hordaland

Fagkonsulent

Inge Larsen

406 10 520

inge.larsen@hlsalg.no

Rogaland, Agder

Fagkonsulent

Stefan Wold

953 67 126

stephan.wold@hlsalg.no

Vestlandet, Sogn og Fjordane, Hordaland

Fagkonsulent

Terje Kleiveland

908 57 085

terje.kleiveland@hlsalg.no

Vestlandet, Sogn og Fjordane, Hordaland

Fagkonsulent

Egil Solheim

918 04 322

egil.solheim@hlsalg.no

Nord-Norge, Saltfjellet- Kirkenes

Fagkonsulent

Geir Eilertsen

918 61 115

dalmoa@frisurf.no

Vestfold Fugl AS • Borgeskogen 42 • 3160 Stokke Tlf +47 33 30 58 00 • www.vestfoldfugl.no

vestfold fugl – 20


Velkommen til Grilstad Storkjøkken er leverandør til alle kjedegrupperinger innen serviceog storkjøkkenmarkedet over hele landet. Vi er totalleverandør av alt innen ferskt kjøtt og kjøttvarer, slik at du som kunde, kun trenger å forholde deg til én kjøttleverandør. Vi garanterer at kjøttvarene blir levert når du ønsker. Alt du trenger å tenke på, er å gjøre maten spennende. Grilstad konsernet har lange tradisjoner med røtter helt tilbake til 1790. Vi har i dag 7 fabrikker i Norge, og alle fabrikkene er spesialisert på ulike varegrupper innenfor kjøtt- og kjøttprodukter. Dette gir oss høy faglig kompetanse og god fleksibilitet. Dermed er vi godt rustet til å kunne tilby dere som kunder de produkter og løsninger dere etterspør. Vår salgsstyrke på 10 salgskonsulenter er faglig dyktige med lang erfaring fra Storkjøkkenmarkedet. Vi ønsker å være en samarbeidspartner til våre kunder, ta mer enn gjerne kontakt med en av våre konsulenter på oversikten på neste side. Les mer om oss og vårt sortiment her: www.grilstad-storkjokken.no

21 – grilstad storkjøkken


Stilling

DiStrikt

navn

email

mobil

Salgs- og Markedsdirektør

Sverre Jacobsen

sverre.jacobsen@grilstad.no

415 50 046

Markedssjef

Monica Nilsen

monica.nilsen@grilstad.no

907 91 685

Markedskoordinator

Tone Holthe

tone.holthe@grilstad.no

909 11 830

Produktsjef

Åge Iselvmo

age.iselvmo@grilstad.no

952 84 154

KAM

Geir Kristiansen

geir.kristiansen@grilstad.no

905 12 004

KAM

Ester Flate

ester.flate@grilstad.no

918 09 292

Inge Halleraker

inge.halleraker@grilstad.no

934 97 542

region Øst norge Konstituert Regionsjef Øst Salgskonsulent

Oslo, Asker og Østfold

Knut Kvarme

knut.kvarme@grilstad.no

913 17 939

Salgskonsulent

Vestfold, Buskerud, Telemark

Terje Gussiås

terje.gussias@grilstad.no

911 36 059

Salgskonsulent

Oslo, Akershus, Hallingdal og Hemsedal

Roar Farteig

roar.farteig@grilstad.no

913 39 021

Salgskonsulent

Hedmark og Oppland

Tom Jensen

tom.jensen@grilstad.no

916 60 369

Salgskonsulent

Oslo og Akershus

Thomas Fosback

thomas.fosback@grilstad.no

926 52 212

Inge Halleraker

inge.halleraker@grilstad.no

934 97 542

region Sør-vest-midt norge Regionsjef Sør-Vest-Midt Salgskonsulent

Rogaland

Johne Nordbø

johne.nordbo@grilstad.no

976 74 871

Salgskonsulent

Trøndelag og sør for Saltfjellet

Jon-Helge Dybvik

jonhelge.dybvik@grilstad.no

950 75 795

Salgskonsulent

Møre og Romsdal

Jostein Overvoll

jostein.overvoll@grilstad.no

971 67 273

Salgskonsulent

Bergensregionen

Raymond Gaupholm

raymond.gaupholm@grilstad.no

970 59 405

Salgskonsulent

Agderfylkene

Arild Dale

arild.dale@grilstad.no

902 75 255

Regionsjef Nord Norge

Birger Tiller

birger@kuraas.no

906 34 258

Bodø og omegn

Geir Eilertsen

dalmoa@frisurf.no

918 61 115

Servicekontor

storkjokken@grilstad.no

38 00 27 00

907 55 799

Leder Servicesenter

Ester Flate

ester.flate@grilstad.no

918 09 292

Servicekontor

Anne-Gunn Haugseth

annegunn.haugseth@grilstad.no

38 00 27 43

Servicekontor

Bjørg Haug

bjorg.haug@grilstad.no

38 00 27 42

region nordland, troms og Finmark

v nd e

n

o

tr

a

k r

erk v d n å h t god 0! siden 179 disj

grilstad storkjøkken – 21


Ferskt Namibia-kjøtt! Nå over din ASKO-grossist Høy kvalitet til god pris!

For mer info kontakt din ASKO-grossist eller selger fra Unil/Norsk Polar www.unil.no www.norskpolar.no Natures Reserve Finest Matured Namibian Beef

22 – UNIL | norsk polar


Unil tilbyr et bredt kvalitetssortiment innenfor bl.a. følgende kategorier: - Kjøtt- og kjøttvarer - Sjømat - Oljer - Sauser og fonder - Hermetikk - Grønnsaker og poteter - Lys og servietter - Engangsservise/- bestikk - Emballasjeprodukter m.m.

www.unil.no

Ta kontakt med vårt salgsapparat : Wilma Storkjøkken Daglig leder: Trond Bjørkeslett Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud, Aust-Agder, Vest-Agder, Hedmark, Oppland Tlf. 915 60 389 trond@wilma-storkjokken.no

Mariannes Agenturer Daglig leder: Atle Rasmussen Bergen, Hordaland, Rogaland Sogn og Fjordane Tlf. 957 42 852 atle@mariannes-agenturer.no

unil | norsk polar – 22


Vi gir deg bedre brutto! Norsk Polar leverer kjøtt, fisk, vilt og ferdigretter av høy kvalitet til storkjøkkenmarkedet. Bredde og utvalg, kombinert med gode priser!

www.norskpolar.no

Matkompaniet Daglig leder: Jens Ramfjord Møre og Romsdal, Sør-/ Nord-Trøndelag, Nordland (t.o.m. Bodø) Tlf. 918 12 893 jens.ramfjord@matkompaniet.no

22 – UNIL | norsk polar

Tore Svensby Nordland, Troms, Finmark Tlf. 916 31 525 tore.svensby@asko.no


Vi leverer tilpassede forpakninger til ditt kjøkken: kuvert, poser, bokser eller kverner. Hindu setter ekstra smak pü dine retter!

For kontaktinfo se Unil og Norsk Polar

unil | norsk polar – 22


Kvalitet er stikkordet for alt hva ROAR STANG KJØTT AS står for. Hele vår virksomhet er tuftet på kvalitetsbegrepet.

Vi har ufravikelige krav til førsteklasses råvarer og kravene til bearbeiding, oppbevaring og kvalitet er meget strenge. I tillegg skal prisen på våre produkter være gunstig. Balansen mellom riktig pris og høy kvalitet har vi funnet til glede for alle våre kunder. Ett av flere suksesskriterier ligger i nettopp kombinasjonen av riktig pris og perfekt kvalitet.

ROAR STANG KJØTT AS har vunnet en rekke utmerkelser i diverse foraer for kjøtt og kjøttprodukter. Deriblant sølv- og bronsjemedaljer i NM for kjøttprodukter arrangert av Opplysningskontoret for Egg og Kjøtt og Kjøttbransjens Landsforbund.

ROAR STANG KJØTT AS

Roald Amundsenvei 188 - 1658 Torp - Tlf: 69 35 12 12 - Fax: 69 35 12 11 - www.roarstang.no

23 – roar stang kjøtt as


HOVEDKONTOR Roald Amundsenvei 188 - 1658 Torp Daglig leder: Paal Stang Mob.: +47 918 07 770 Dir.tlf.: +47 69 35 12 12 Tlf.: +47 69 35 12 10 Fax: +47 69 35 12 11 E-post: post@roarstang.no Salgssjef: Finn-Egil Borge Hansen Mob.: +47 901 70 689 E-post: finn-egil@roarstang.no

www.roarstang.no

SOGN OG FJORDANE, ROGALAND OG HORDALAND HL Salg DA, Postboks 435 Nesttun, 5853 Bergen Torkil Hansen Mob.: +47 995 71 115 E-post: torkil.hansen@hlsalg.no Inge Larsen Mob.: +47 406 10 520 E-post: inge.larsen@hlsalg.no Terje Kleiveland Mob.: +47 908 57 085 E-post: terje.kleiveland@hlsalg.no

AKERSHUS VEST, SØNDRE BUSKERUD, VESTFOLD, TELEMARK OG AGDER AB-Service Storhusholdning, Orrmyrveien 4, 3475 Sætre Arne Bengtsson Mob.: +47 412 51 610 E-post: arne.bengtsson@ab-service.no

HEDMARK, OPPLAND OG NORDRE AKERSHUS Olstad Agentur AS, Skansevegen 5, 2380 Brumunddal Postboks 386, 2381 Brumunddal +47 419 16 100 // E-post: post@olstadagentur.no Salgsagent Kent Inge Jørgensen Mob: +47 419 16 106 E-post: kent@olstadagentur.no

OPPLAND, BUSKERUD OG DELER AV HEDMARK Salgsagent Alf Underdal 2918 Ulnes Mob.: +47 908 71 753 E-post: aunderda@online.no

MØRE OG ROMSDAL, NORD-TRØNDELAG, SØR-TRØNDELAG OG DELER AV NORDLAND Midtnorsk Storkjøkken AS, Persløkkvegen 14, 7026 Trondheim Roger Byberg Mob.: +47 982 35 889 E-post: roger@matfokus.no Karl Antonsen Mob.: +47 928 43 367 E-post: karl@matfokus.no Knut Ståle Skogstad Mob: +47 994 40 924 knut.stale@matfokus.no

FINNMARK, TROMS OG NORDLAND Foodtek Nord Norge AS, Laukslett 26, 9020 Tromsdalen Jan-Toralf Richardsen Mob.: +47 915 76 261 E-post: jantoralf@foodtek.no Liv Erna Amundsen Mob.: +47 482 87 951 E-post: liv@foodtek.no Bjørn Stefan Holmstrøm Mob.: +47 476 26 865 E-post: bjorn@foodtek.no

roar stang kjøtt as – 23


Storhusholdning De beste kjøttvarene, nå også til det

profesjonelle kjøkken

G

ode kvalitetsprodukter har vært vårt mål helt fra starten for over 50 år siden. Som ingredienser i våre produkter benytter vi kun de beste råvarer, primært norske.

Historien bak

Det er vår kunnskap om kjøtt og foredling av kjøttprodukter som gir den høye kvaliteten og de gode smaksopplevelsene som du finner i alle Finsbråten produktene. Og tro det eller ei Finsbråten kvaliteten er kjent over hele Europa. Dette gjenspeiles i alle internasjonale utmerkelser og medaljer vi har vunnet opp gjennom årene. Vi nevner følgende: Gullmedalje for Gullpostei Wienerpølse Pateer Spekeskinke Prøv våre produkter du også og få fornøyde kunder som spør etter dine produkter hver gang. Hilsen oss i Finsbråten Storhusholdning.

24 – finsbråten | krone

I 1951 etablerte brødrene Osvald, Frank og Kåre Finsbråten det som i dag går under betegnelsen Finsbråten gruppen, som består av Finsbråten as og Krone Kjøttprodukter as. Brødrene startet produksjonen av kjøttvarer hjemme i kjelleren på småbruket i Gullverket i Eidsvoll, mens Frank gikk i lære i Oslo. Etter hvert ønsket brødrene å gjøre det som kun hadde vært for en hobby å regne, til levebrød. Målet var å lage velsmakende produkter av høy kvalitet og å skape sikre arbeidsplasser. Omsetningen økte imidlertid raskt og produksjonslokalene ble snart for små. I 1965 var første byggetrinn ferdig på det som i dag er en av to fabrikker på Eidsvoll, og hvor bl.a. hovedkontoret for Finsbråten gruppen ligger. I dag er det 2. generasjon som driver selskapet videre. De har målsettingen for fremtiden klar; Finsbråten skal utvikles videre og bli til å være et av de ledende og sterkeste merkevarene innen kjøttprodukter i Norge.


Storhusholdning

Kvalitetssortiment til det profesjonelle kjøkken

Wienerpølse

Hotellskinke Skåret

Epd-/Varenr 770719 / 11208, frysevare 70g, 5 a 980g

Epd-/Varenr 1239938 / 98777, kjølevare 12g, 8 a 250g

Grill gourmet lang

Biffkarbonader

Epd-/Varenr 155499 / 11291, frysevare 100g, 5 a 1000 g

Epd-/Varenr 795245 / 41724, frysevare 100g, pk a 6000g

Spanske kjøttboller

Kylling pastrami Skåret

Epd-/Varenr 1762475 / 99504, frysevare 15g, pk a 5000g

Epd-/Varenr 1239169 / 98762, kjølevare 12g, 4 a 500g

Tormod Karlstad mob 909 36 916 tormod@kronek.no Finsbråten AS Prost Kragsvei 29 2080 Eidsvoll tlf 63 92 34 00

Krone Kjøttprodukter AS Professor Birkelandsvei 28a 1081 Oslo tlf 23 28 75 00 ordre:krone@kronek.no

Se vår komplette vareliste på:

finsbråten | krone – 24


Vi har som mål å tilby de beste lakeproduktene på markedet. De smaker vi oss fram til. Foto: Eksportutvalget for fisk - Alf Börjesson

Engelsviken Canning er grunnlagt på 1860-tallet og vi har opparbeidet god kunnskap om sjømat og skalldyr. Det levende fiskermiljøet som ga grunnlaget for driften for 140 år siden, har vi tatt vare på all kompetanse fra. Lærdommen har gått i arv fra den ene generasjonen til den andre. Også i dag legger vi mest vekt på å uvikle fagkunnskap og matkunnskap hos medarbeiderne.

Produksjonen hos Engelsviken Canning er underlagt streng kvalitetssikring, HACCP, BRC og gjeldende nasjonal næringsmiddelkontroll.

25 – engelsviken canning


Engelsviken er hovedleverandør av lakeprodukter til Konsum Gruppen Norge as EPD

Produkt

Pakning

1208 842..............Håndpillede reker i lake.......................1,5 kg 483 917................Reker i lake Luxus 100/150..................1,5 kg 483 032................Reker i lake Premium 150/250............1,5 kg 740 647................Reker i lake 250/350............................1,5 kg 483 651................Krepsehaler i lake................................1,5 kg 480 954................Blåskjell i lake.......................................1,5 kg

Ta kontakt for smaksprøver og mer informasjon Bjørn Hexeberg Telefon: +47 481 86 246 E-post: bjorn.hexeberg@engelsviken.no Engelsviken Canning as Telefon: +47 69 36 35 00 Fax: +47 69 36 35 10 E-post: post@engelsviken.no engelsviken canning – 25


Brødr. Remø AS er en tradisjonsrik fiskeforedlingsbedrift, som gjennom tre generasjoner har sørget for festmat på mangt ett middagsbord, både i Norge og i utlandet. Siden bestefaren til dagens eiere startet opp i 1923, har produksjon av sjømatdelikatesser av ypperste kvalitet, vært bedriftens første bud. Hans barn og barnebarn har videreført arven og produserer i dag sjømatdelikatesser med utgangspunkt i råstoff fra vårt fantastiske matfat i hav og fjorder. Ved vår moderne fabrikk på Fiskarstrand, rett utenfor Ålesund, foredler vi norsk kvalitetslaks på god, gammeldags måte. Kun den ypperste råvaren passerer vår kvalitetskontroll og kun det beste sluttproduktet blir merket vårt anerkjente brand GoldFish ®.

Delikatesser fra havet Brødr. Remø AS er også en betydelig produsent av sjømatprodukter i lake og har et bredt varespekter for kvalitetsbevisste brukere. Våre produkter selges i dag til noen av de mest kresne kundene på det norske og internasjonale markedet. Vi legger lista høyt når det gjelder kvalitet. Et varemerke som GoldFish ® forteller det meste om nettopp det.

26 – brødr. remø


Sortiment Brødr. Remø er en av Konsum Gruppen Norge AS sine hovedleverandører av sjømat levert gjennom ASKO i Norge. Dette er sortimentet vi tilbyr pr. dags dato:

PRODUKT

KJØL/FRYS

STR.

ENHET

EPD NR.

EINERRØKT LAKS, SKIVESKÅRET (SLICED)

Kjøl

0,8-1,2 kg

Kart: 10 stk(anbrekksmulighet)

EPD nr: 1878875

EINERRØKT LAKS, SKIVESKÅRET

Kjøl

0,5 kg

Kart: 8 stk

EPD nr: 2532372

EINERRØKT LAKS, HEL

Kjøl

08-1,2 kg

Kart: 10 stk (anbrekksmulighet)

EPD nr: 1915271

EINERRØKT GOURMETLAKS, BUFFETSKÅRET

Kjøl

0,8-1,2 kg

Kart: 10 stk (anbrekksmulighet)

EPD nr: 1878883

RØKT LAKS MEXICANA, BUFFETSKÅRET

Kjøl

0,8-1,2 kg

Kart: 10 stk (anbrekksmulighet)

EPD nr: 1878891

VARMRØKT KRYDDERLAKS, KUTTET

Kjøl

0,8-1,2 kg

Kart: 10 stk (anbrekksmulighet)

EPD nr: 1878917

VARMRØKT LAKS, TERNET

Kjøl

1,0 kg

Kart: 6x1 kg

EPD nr: 1875996

GRAVET LAKS, SKIVE SKÅRET

Kjøl

0,8-1,2 kg

Kart: 10 stk (anbrekksmulighet)

EPD nr: 1878909

NAJADE LAKS (GRAVET OG RØKT)

Kjøl

0,8-1,2 kg

Kart: 4 stk

EPD nr: 2532364

CHILI LAKS, BUFFETSKÅRET

Kjøl

0,8-1,2 kg

Kart: 4 stk

EPD nr: 2630622

LAKSEFILÉT, MED SKINN, UTEN BEN (NATURELL)

Frys

0,8-1,2 kg

Kart: 10 stk

EPD nr: 1878933

LAKSEFILÉT, UTEN SKINN, UTEN BEN (NATURELL)

Frys

0,8-1,2 kg

Kart: 10 stk

EPD nr: 1878925

LAKSESPYD NATURELL

Frys

0,8 kg

Kart: 4 kg

EPD nr: 2494557

GRYTEKLAR KLIPPFISK

Frys

ca. 120–150g

Kart: 5 kg

EPD nr: 1312602

LAKSEPORSJONER

Frys

ca. 120–140g

Kart: 5 kg

EPD nr: 1177807

SEILOINS

Frys

ca. 120–140g

Kart: 5 kg

EPD nr: 1177799

TORSKELOINS, NATURELL

Frys

ca. 120–140g

Kart: 5 kg

EPD nr: 1055037

TORSKELOINS, LETTSALTET

Frys

ca. 120–140g

Kart: 5 kg

EPD nr: 1167139

TORSKELOINS, LETTRØKT

Frys

ca. 120–140g

Kart: 5 kg

EPD nr: 1167147

LETTRØKT TORSK I SERV. STK.

Frys

ca. 90–100g

Kart: 5 kg

EPD nr: 1312347

LETTSALTET TORSK I SERV. STK.

Frys

ca. 90–100g

Kart: 5 kg

EPD nr: 1312016

HÅNDPILLEDE LUKSUSREKER (STR. 100-200)

Kjøl

1,5 kg spann

4 x 1,5 kg (anbrekksmulighet)

EPD nr: 1748771

ROYAL REKER (STR.100-150)

Kjøl

1,5 kg spann

4 x 1,5 kg (anbrekksmulighet)

EPD nr: 1747278

LUKSUS REKER (STR. 125-175)

Kjøl

1,5 kg spann

4 x 1,5 kg (anbrekksmulighet)

EPD nr: 1883875

SMØRBRØDREKER I LAKE (STR. 250-350)

Kjøl

1,5 kg spann

4 x 1,5 kg (anbrekksmulighet)

EPD nr: 1883891

KREPSEHALER I LAKE

Kjøl

1,5 kg spann

4 x 1,5 kg (anbrekksmulighet)

EPD nr: 1312644

CRABSTICKS I LAKE

Kjøl

1,5 kg spann

4 x 1,5 kg (anbrekksmulighet)

EPD nr: 1813757

BLÅSKJELL I LAKE

Kjøl

1,5 kg spann

4 x 1,5 kg (anbrekksmulighet)

EPD nr: 1312651

SKALLDYRMIX I LAKE

Kjøl

1,5 kg spann

4 x 1,5 kg (anbrekksmulighet)

EPD nr: 1814003

Ta kontakt med Brødr.Remø AS: Johnny Remø, Daglig leder

Morten Nilsen, Salg & Markedssjef

Mob: 404 04 788, e-post: remo@goldfish.no

Mob: 951 46 940, e-post: nilsen@goldfish.no

Salgskonsulenter:

BRØDR. REMØ AS Fiskarstrandvegen 164 6035 Fiskarstrand Tlf: 70 19 89 70 www.goldfish.no

MIDT-NORGE:

SØR- OG VESTLANDET

TRONDHEIM, NORD-TRØNDELAG OG NORDLAND TIL BODØ

SOGN OG FJORDANE, HORDALAND, ROGALAND OG AGDER

Roger Byberg

Torkil Hansen

Mob: 982 35 889, e-post: roger@matfokus.no

Mob: 995 71 115, e-post: torkil.hansen@hlsalg.no

TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG, MØRE OG ROMSDAL

Inge Larsen

Knut Ståle Skogstad

Mob: 406 10 520, e-post: inge.larsen@hlsalg.no

Mob: 994 40 924, e-post: knut.stale@matfokus.no

Terje Kleiveland

TRONDHEIM Karl Antonsen

Mob: 928 43 367, e-post: karl@matfokus.no

Mob: 908 57 085, e-post: terje.kleiveland@hlsalg.no Egil Solheim

Mob: 918 04 322, e-post: egil.solheim@hlsalg.no

brødr. remø – 26


Små gode øyeblikk

– det er det det handler om Vi kan tilby deg et rikelig sortiment av våre tradisjonsrike varemerker, r og vi setter stor ære i å tilby deg jevnt tilsig av nyheter som skaper interesse hos dine kunder. Ønske om suksess er en viktig drivkraft, t både i din virksomhet og i vår. Produktutvalget til Kraft Foods F inneholder mange sterke varemerker og vi investerer kontinuerlig i markedsføringstiltak som bidrar til å bygge våre varemerker enda sterkere. Våre produkter står for både tradisjon og kvalitet. Våre salgskonsulenter står klare til å skreddersy gode løsninger som kan øke din inntjening. De kan hjelpe deg med displayløsninger og oppskrifter. Gå inn på våre nettsider www.kraftafh.no eller ta direkte kontakt med vår salgskonsulent i ditt distrikt.

Mmm – sjokolade! Ren nytelse, når som helst og hvor som helst. Et sortiment av Freia Melkesjokolade, Kvikk Lunsj Firkløver, Japp og M, sikrer deg høy rullering. Har du prøvd vår Mix Box eller vår Twist Sylinder? Hvis ikke, har du og dine kunder noe å glede dere til. Sterke merkevarer merkevarer selges lett og med våre ulike forpakninger og displayløsninger, passer Freia produktene inn både i kiosken, i kantinen og på konferanserommet.

Freia sjokoladedrikk og solbærtoddy Våre instant varianter er kåret til «best i test» flere ganger. Dette viser at vår satsning på tradisjonsrik kvalitet har vært et riktig valg. Freia sjokoladedrikk og solbærtoddy er et supert alternativ til en stor og kostbar maskin og i tillegg kan du servere ekte kakao og toddy til dine kunder. De kommer i praktiske 30-pakninger, og vi har også andre displayløsninger som gjør produktene mer synlig for kundene.

Philadelphia – den originale kremosten I Norge har denne myke kremosten blitt veldig populær. Philadelphia har en lett kremaktig konsistens og er perfekt som pålegg og istedenfor smør. Den kan brukes som den er eller blandet med urter. Den har utrolig mange bruksområder, i kaker, på sandwichen og som ingrediens i mange ulike matretter. Philadelphia er også en god smaksbærer. For storhusholdning finnes osten i 500 g, 1,65 kg original og light i tillegg til Philadelphia light i porsjonspakninger.

27 – kraft foods


Smaksbevisste kunder – en spennende utfordring Gevalia dekker de fleste smaker, løsninger og vannkvaliteter, og vi gir deg valget mellom hele bønner, kok- og filtermalt, frysetørret kaffe og porsjonspakninger for traktere og automater. Sentralt i vårt kaffesortiment står Gevalia – Nordens største og mest tradisjonsrike kaffemerke, som har vært i handelen siden 1853. En blanding av høytvoksende kaffesorter fra Syd-Amerika, Sentral Amerika og Øst-Afrika gir Gevalia høy kvalitet og utsøkt smak. Vi ser en økt etterspørsel etter rettferdig og bærekraftig kaffe, noe vi i Kraft har jobbet med lenge. Vi kan derfor tilby kaffe som både er Debio sertifisert for økologisk og Rainforest Alliance sertifisert for bedre kår for de som arbeider med kaffe, og miljøet rundt. Les mer om vårt samarbeid med Rainforest Alliance på våre hjemmesider: www.kraftfoodsnordic.com eller www.kraftafh.no

Oreo - en kjeks som må oppleves Oreo selges i mer enn 30 land og er bestselger i mange av dem. Men Oreo er mer enn bare en kjeks, det er også en opplevelse. Visst kan man spise Oreo-kjeksen i et jafs eller to. Kombinasjonen av mild vaniljekrem og sprø, smaksrik sjokoladekjeks er en nytelse uansett. Men det som forener forbrukere over hele verden er det spesielle spiseritualet som gjør Oreo til en opplevelse. I USA er det kjent som ”Twist, lick and dunk”. I norsk språkdrakt er det blitt til ”Vri, slikk og dypp”. Og den er også veldig god når du dypper den i kaffe. I tillegg er Oreo også en perfekt ingrediens i kaker og annet bakverk. I årenes løp har den smakfulle kjeksen inspirert både profesjonelle konditorer og glade amatører. Vi anbefaler oppskrifter som du finner på www.freiahjemmekonditori.no og www.kraftafh.no.

Kraft Foods Norge AS Storhusholdning Johan Throne Holst plass 1 Postboks 6658 Rodeløkka 0502 Oslo Tlf: 22 04 40 22

Key Account Manager: Henning Romsaas 932 51 404 hromsaas@mdlz.com

Odd Roar Eggen 932 51 292 • oeggen@mdlz.com Område: Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland Johnny Wollertsen 932 51 179 • jwollertsen@mdlz.com Område: Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal John Arild Ringen 932 51 197 • jringen@mdlz.com Område: Oslo, Akershus, Oppland og Hedmark Ove Ragnar Teigen 932 51 141 • oteigen@mdlz.com Område: Telemark, Buskerud, Akershus, Vestfold og Østfold Torstein Aunevik 932 51 155 • taunevik@mdlz.com Område: Aust- og Vest Agder, Rogaland

kraft foods – 27


28 – nidar


nidar – 28


Kims Norge AS har sin fakrikk

på Skreia utenfor Gjøvik, mens hovedkontoret ligger sammen med Sætre på Sandaker. Toten er et utmerket sted å produsere knasende sprø og velsmakende snacksprodukter. Under slagordet:

Ingen KIMS – Ingen Kos har KIMS som merkenavn etablert seg sterkere og sterkere innen alle kanaler i Norge. Polly er et av Norges sterkeste og mest kjente varemerker og favner alle nøtteprodukter som KIMS Norge utvikler og produserer. All snacks som IKKE er nøtter bærer navnet KIMS. Alle nøtter bærer navnet POLLY. KIMS er den første produsent i Norge som lager alle sine produkter i solsikkeolje noe som gjør produktene både sunnere og bedre på smak. Blant kjente og sprøe merkevarer finnes: Polly Peanøtter – Polly Småsulten – Kims French – Fries – Kims Sticks (bedre kjent som Taffelsticks) – Kims Chips – OLW Cheezdoodles. Kims snacks og Polly nøtter er uunværlige godsaker i festlig lag sammen med gode venner

29 – sætre | kims


Salgsansvarlig Horeca

Salgsansvarlig KBS

Kjedesalgssjef Rolf Østbye

Kjedesalgssjef Odd Baugerød

Mobil: 924 46 792 E-post: rolf.ostbye@saetre.no Fax: 69 80 97 48

Mobil: 950 68 589 E-post: odd.baugerod@saetre.no Fax: 22 89 50 93

sætre | kims – 29


Konsum Gruppen og Hennig-Olsen Is Et naturlig valg Konsum Gruppen har, siden starten ved årtusenskiftet, opplevd en formidabel vekst, og har i dag mer enn 3.000 medlemmer innen storhusholdning og servicehandel. Som den ledende innkjøpskjeden, har Konsum Gruppen markedets beste betingelser. Sammen med fokuset på økt lønnsomhet for medlemsbedriftene, tett oppfølging og god service, var det naturlig for Hennig-Olsen Is å fortsette det gode samarbeidet i årene som kommer.

30 –hennig olsen is

Et naturlig valg Nytt av året er grossistdistribusjon av iskrem fra Hennig-Olsen Is. Beslutningen om å overlate distribusjon av iskremen til grossist er en naturlig utvikling i hele næringsmiddelindustrien. For Hennig-Olsen Is er det også en strategisk beslutning å sette økt fokus på vår kjernevirksomhet som er utvikling, produksjon og markedsføring av iskrem. Det innebærer at iskremen fra Hennig-Olsen Is nå blir levert sammen med andre varer, og inngår i ordrerabatt og årsbonus hos ASKO.


Region Rogaland/Sunnhordaland

Region Nord-Norge

Odd Erling Egge, Regionsjef 90 09 22 84 odd.erling.egge@hennig-olsen.no Aksel Oanæs, Salgskonsulent 90 91 36 17 aksel.oanaes@hennig-olsen.no Andreas Rom, Salgskonsulent 93 65 51 59 andreas.rom@hennig-olsen.no Per Gunnar Laugen, Salgskonsulent 90 63 64 64 per.gunnar.laugen@hennig-olsen.no

Svein Stien, Regionsjef 91 11 51 86 svein.stien@hennig-olsen.no Tor Arne Røde, Salgskonsulent 90 07 73 72 tor.arne.rode@hennig-olsen.no Sjalg Nygård, Salgskonsulent 97 98 14 02 sjalg.inge.nygaard@hennig-olsen.no

Region Øst-Norge Kjell Grimstvedt Sydsæter, Regionsjef 95 04 28 52 kjell.grimstvedt.sydseter@hennig-olsen.no Audun Pettersen, Salgskonsulent 95 80 57 46 audun.pettersen@hennig-olsen.no Øyvind Tannæs , Salgskonsulent 94 52 78 98 oyvind.tannes@hennig-olsen.no Ingvar Torp, Salgskonsulent 91 32 48 95 ingvar.torp@hennig-olsen.no Geir Bakos, Salgskonsulent 91 39 52 05 geir.bakos@hennig-olsen.no Dan Sandven, Salgskonsulent 48 88 96 60 dan.sandven@hennig-olsen.no

Gro Dedekam, Salgskonsulent 91 10 29 74 gro.dedekam@hennig-olsen.no Nils Økern, Salgskonsulent 90 60 21 86 nils.okern@hennig-olsen.no Fredrik Selvig, Salgskonsulent 95 70 51 72 fredrik.selvig@hennig-olsen.no Vidar Gundersen, Salgskonsulent 90 82 45 29 vidar.gundersen@hennig-olsen.no Erik Lage Brateng, Salgskonsulent 99 28 25 41 erik.lage.brateng@hennig-olsen.no

Region Midt-Norge

Region Møre og Romsdal

Torbjørn Sørgård, Regionsjef 90 75 74 13 torbjorn.sorgaard@hennig-olsen.no Ted Mathisen, Salgskonsulent 91 73 95 33 ted.mathisen@hennig-olsen.no Trude Kjeldsberg, Salgskonsulent 48 11 78 80 trude.kjeldsberg@hennig-olsen.no

Frode Haukaas, Regionsjef 97 08 76 60 frode.haukaas@hennig-olsen.no Nils Kristian Olsen, Salgskonsulent 91 38 57 57 nils.kristian.olsen@hennig-olsen.no

Region Vest-Norge

Region Sør-Norge

Bertil Syversen, Regionsjef 90 99 16 39 bertil.syversen@hennig-olsen.no Arne Langøy, Salgskonsulent 97 52 45 36 arne.langoy@hennig-olsen.no Jan Erik Seim, Salgskonsulent 90 72 61 55 jan.erik.seim@hennig-olsen.no Kjartan Larsen, Salgskonsulent 91 39 82 11 kjartan.larsen@hennig-olsen.no Kjell Ståle Orheim, Salgskonsulent 90 18 49 35 kjell.stale.orheim@hennig-olsen.no

Trond Erling Kleppe, Regionsjef 90 91 28 86 trond.erling.kleppe@hennig-olsen.no Steen Jensen, Salgskonsulent 91 14 68 60 steen.jensen@hennig-olsen.no Atle Hodne, Salgskonsulent 90 86 81 16 atle.hodne@hennig-olsen.no Kjell Kofoed, Salgskonsulent 91 56 65 69 kjell.kofoed@hennig-olsen.no Tor Ivar Olsen, Salgskonsulent 90 76 76 99 tor.ivar.olsen@hennig-olsen.no

hennig-olsen is – 30


IC

K-0,35L-24E

2726 Coca-Cola zero

K-0,5L-24E

2026 Coca-Cola

K-0,5L-24E

K-0,25L-24E

K-0,5L-24E

5913 0016 6013 0813

INNEsaLG: 08 088 * = Kun til serveringskunder, lukket CCEN retursystem

K-0,5L-24E

Vørterøl Clausthaler Orju Lysekloster

K-0,5L-24E

6826 Bonaqua Sitron med kullsyre

6626 Bonaqua Silver Naturell med kullsyre

K-0,5L-24E

0908 4809 4807 0085 Burn Juiced Urge Intense Urge Intense Kuli Appelsin Inferno

K-0,5L-24E

6726 Bonaqua Silver Tranebær og Grapefrukt med kullsyre

4526 Sprite K-0,5L-24E

K-0,5L-24E

K-0,5L-24E

4520 Sprite

3226 Fanta Lemon

3220 Fanta Lemon

3126 Fanta zero Orange

3120 Fanta zero Orange

0230 Bonaqua Silver Naturell uten kullsyre

0240 Bonaqua Silver Sport Naturell uten kullsyre

U-0,5L-24E

7326 Nestea Peach

7326 Nestea Peach

U-0,5L-24E

U-0,20L-30E

0620 0661 6113

0087 Kuli Eple

0089 Kuli Jordbær & Eple

U-0,20L-30E

U-0,20L-30E

K-0,25L-24E

K-0,33L-24E

K-0,33L-24E

K-0,25L-24E

0902 Burn Blue Refresh 0,25L

Champion Fruktsjimpanse Bib Eplemost

Coca-Cola®, Coca-Cola light®, Coca-Cola zero®, Tab x-tra®, Sprite®, Fanta®, Urge®, Kuli®, MER®, Powerade®, Bonaqua®, Minute Maid®, Burn® are registered trademarks of The Coca-Cola Company.

5913 0016 6013 0813

U-0,5L-12E

U-0,5L-12E

1420 Seagrams Grape Soda

1520 Seagrams Ginger Ale

1020 Seagrams Club Soda

0906 Burn 0,5l

Vørterøl Clausthaler Orju Lysekloster

K-0,5L-24E

K-0,5L-24E

0620 0661 6113

U-0,20L-30E

0262 Bonaqua Silver Sport Skogsbær uten kullsyre

4809 Urge Intense

0091 MER Bringebær Solbær

Champion Fruktsjimpanse Bib Eplemost

U-0,20L-30E

0089 Kuli Jordbær & Eple

0090 MER Eple

0909 Burn Juiced Berry

U-0,20L-30E

0620 Sjimpanse 0661 Sjimpanse Bib

K-0,5L-24E

0087 Kuli Eple

0908 Burn Juiced

0908 4809 4807 0085 Burn Juiced Urge Intense Urge Intense Kuli Appelsin Inferno

1320 Seagrams Red Mixer

0091 MER Bringebær

0901 Burn 0,25l

U-0,7L-20E

0090 MER eple

5913 Vørterøl 0016 Clausthaler

K-0,5L-24E

0915 Burn Blue Refresh 0,485L

U-0,5L-12E

5527 Powerade Lemon

5527 Powerade Lemon

0260 Bonaqua Silver Sport Naturell uten kullsyre

0092 MER Appelsin 0093 MER Grapefrukt og Pasjonsfrukt

4808 Urge Intense Red Sting

©2010 The Coca-Cola Company.

Coca-Cola®, Coca-Cola light®, Coca-Cola zero®, Tab x-tra®, Sprite®, Fanta®, Urge®, Kuli®, MER®, Powerade®, Bonaqua®, Minute Maid®, KUNDESERVICE: TLF.0808 088088 INNEsaLG: Burn® are registered trademarks of Coca-Cola The Coca-Cola Company. Nestea® is Tab a registered trademark of Société Produits Nesté S.A., licensed Coca-Cola®, light®, Coca-Cola zero®, x-tra®, Sprite®, Fanta®, Urge®,des Kuli®, MER®, Powerade®, * = Kun *til =serveringskunder, lukket CCD retursystem Kun til serveringskunder, lukket CCEN retursystem Bonaqua®, Maid®, Burn® are registered trademarks of under The Coca-Cola Company. to Beverage Partners Worldwide S.A. “Seagram`s® is aMinute registered trademark of LDI (Cayman) Ltd and used lisens. Seagram`s® and the K = Kullsyre = Uten kullsyre E = Enheter i pakning K = UKullsyre U = Uten kullsyre E = Enheter i pakning Nestea® is a registered of Société des Produits S.A., licensed to Beverage Partners Seagram`s® crest design are registered trademarkstrademark of LDI and used under lisens. ©2010 Nestlé The Coca-Cola Company. Det tas forbehold om feil og endringer. Worldwide S.A. “Seagram`s® is a registered trademark of LDI (Cayman) Ltd and used under license. Det tas forbehold om feil og endringer.

sErvIcEproduktEr0815 Lysekloster 1021 Schweppes Club Soda 6015Lemon Orju 1121 Schweppes Bitter 1221 Schweppes Indian Tonic Water 1321 Schweppes Russchian

6115 Eplemost

K-0,5L-24E

0917 Burn 0,485L

SERVICE PRODUKTER

0901 Burn 0,25L

1120 Seagrams Bitter Lemon

U-0,7L-20E

K-0,5L-24E

2701 Coca-Cola zero

0089 Kuli Jordbær & Eple

1220 Seagrams Tonic water

U-0,5L-12E

U-0,5L-12E

U-0,5L-24E

0087 Kuli Eple

5427 Powerade Orange

5427 Powerade Orange

5027 Powerade Mountain Blast

5027 Powerade Mountain Blast

U-0,7L-20E

K-0,5L-24E

K-0,5L-24E

0261 Bonaqua Silver Sport Sitron uten kullsyre

4826 Urge

4826 Urge

2001 Coca-Cola

0085 Kuli Appelsin

U-0,5L-24E

7426 Nestea Lemon

7426 Nestea Lemon

U-0,5L-24E

7226 Nestea White Peach

U-0,5L-24E

4820 Urge

4726 Sprite zero

4720 Sprite zero

0241 0242 Bonaqua Bonaqua Silver Sport Silver Sport Sitron uten Skogsbær uten kullsyre kullsyre

0230 0240 0241 0244 0260 0261 0263 Bonaqua Bonaqua Bonaqua Bonaqua Sport Bonaqua Bonaqua Bonaqua Sport Naturell uten Sport Naturell Sport Sitron Mango Guava Sport Naturell Sport Sitron Mango Guava kullsyre uten kullsyre uten kullsyre uten kullsyre uten kullsyre uten kullsyre uten kullsyre

6826 Bonaqua Silver Sitron med kullsyre

K-0,5L-24E

K-0,5L-24E

6926 Bonaqua Silver Bringebær med kullsyre

K-0,5L-24E

3520 Fanta Exotic

3526 Fanta exotic

3020 Fanta Orange

3026 Fanta Orange

2620 Tab X-tra

K-0,5L-24E

2101 Coca-Cola light

K-0,5L-24E

2626 Tab X-tra

2120 Coca-Cola light

4726 Sprite zero

2001 Coca-Cola

U-0,5L-24E

2126 Coca-Cola light

U-0,5L-12E

U-0,33L-12E

6029 7226 Minute Maid Nestea Orange White Peach

6029 Minute Maid Orange

2720 Coca-Cola zero

U-0,5L-24E

K-0,5L-24E

U-0,5L-12E

0091 MER Bringebær

U-0,20L-30E

0915 Burn Blue Refresh 0,485L

U-0,5L-24E

0902 Burn Blue Refresh 0,25L

0090 MER eple

U-0,7L-20E

U-0,20L-30E

0917 Burn 0,485L

U-0,5L-12E

U-0,5L-24E

2020 Coca-Cola

K-0,35L-24E

K-0,35L-24E

K-0,35L-24E

K-0,35L-24E

K-0,35L-24E

U-0,5L-12E

5527 Powerade Lemon

U-0,7L-20E K-0,5L-24E

U-0,20L-30E

K-0,35L-24E

U-0,5L-12E

U-0,7L-20E

U-0,5L-12E

K-0,35L-24E

6815 Bonaqua Sitron med kullsyre

6614 Bonaqua Naturell med kullsyre

K-0,5L-24E

K-0,5L-24E

K-0,5L-24E

4515 Sprite

5427 Powerade Orange

K-0,5L-24E

K-0,35L-24E

K-0,5L-24E

5027 Powerade Mountain Blast

6626 Bonaqua Naturell med kullsyre

K-0,35L-24E

K-0,5L-24E

K-0,35L-24E

K-0,5L-24E

K-0,35L-24E

K-0,5L-24E

3015 Fanta Orange

K-0,5L-24E

K-0,35L-24E

K-0,5L-24E

2112 Coca-Cola light

U-0,5L-24E

2712 Coca-Cola zero

K-0,5L-24E

K-0,35L-24E

K-0,5L-24E

0230 0240 0241 0244 0260 0261 0263 Bonaqua Bonaqua Bonaqua Bonaqua Sport Bonaqua Bonaqua Bonaqua Sport Naturell uten Sport Naturell Sport Sitron Mango Guava Sport Naturell Sport Sitron Mango Guava kullsyre uten kullsyre uten kullsyre uten kullsyre uten kullsyre uten kullsyre uten kullsyre

U-0,5L-12E

sErvIcEproduktEr 1021 Schweppes Club Soda 1121 Schweppes Bitter Lemon 1221 Schweppes Indian Tonic Water 1321 Schweppes Russchian K-0,5L-24E

K-0,5L-24E

2012 Coca-Cola

U-0,5L-24E

K-0,25L-24E

U-0,5L-24E U-0,5L-12E

K-0,33L-24E K-0,5L-24E

4526 Sprite

K-0,5L-24E

0901 Burn 0,25L 3226 Fanta Lemon

K-0,5L-24E

2701 Coca-Cola zero

U-0,5L-24E U-0,5L-24E

K-0,5L-24E

K-0,33L-24E

U-0,5L-24E U-0,5L-24E

2001 Coca-Cola

U-0,5L-24E

7426 Nestea Lemon

U-0,5L-24E

3126 Fanta zero Orange K-0,5L-24E

U-0,33L-12E

7326 Nestea Peach

U-0,5L-24E

3526 Fanta exotic

K-0,5L-24E

6029 7226 Minute Maid Nestea Orange White Peach

U-0,5L-24E U-0,7L-24E

K-0,5L-24E K-0,5L-24E

K-0,5L-24E K-0,5L-24E K-0,5L-24E

6826 Bonaqua Sitron med kullsyre K-0,5L-24E

3026 Fanta Orange U-0,5L-12E

6626 Bonaqua Naturell med kullsyre K-0,5L-24E U-0,7L-24E

6614 6815 Bonaqua Bonaqua Silver Naturell Silver Sitron med kullsyre med kullsyre

K-0,5L-24E

2626 Tab X-tra K-0,35L-24E K-0,5L24E

4715 Sprite zero

K-0,5L-24E

2126 Coca-Cola light K-0,35L-24E

U-0,5L-12E

K-0,5L-24E

3015 Fanta Orange

2726 Coca-Cola zero K-0,35L-24E

6815 Bonaqua Sitron med kullsyre

K-0,33L-24E

2026 Coca-Cola

K-0,5L-24E

K-0,35L-24E

6614 Bonaqua Naturell med kullsyre

U-0,33L-12E

K-0,35L-24E

4515 Sprite

K-0,33L24E

K-0,35L-24E

K-0,5L-24E

K-0,35L-24E

K-0,5L-24E

3015 Fanta Orange

K-0,5L-24E

2112 Coca-Cola light

U-0,25L-24E

K-0,5L-24E

2712 Coca-Cola zero

K-0,5L-24E

U-0,7L-24E

2012 Coca-Cola U-0,5L-12E

2012 2112 2712 Coca-Cola Coca-Cola Coca-Cola light zero

U-0,5L-12E

KALDE DRIKKER

PRODUKTARK Q3 2012 >>> IC

Produktark mai 2010

Coca-Cola Enterprises Norge (CCEN) er Norges største leverandør av ikke- alkoholholdige drikkevarer. Velg mellom forfriskninger blant over 25 produkter innen brus, lettbrus, vann, juice og sportsdrikker.

CCEN er på konstant jakt etter å skape vekst gjennom innovasjon. Samtidig som vi jobber med å levere nyheter innenfor vår klassiske foretningsmodell, ser vi også på nye muligheter for å tilby produkter og løsninger som våre kunder og forbrukere etterspør.

Kundeservice: 08 088

PRODUKTARK Q3 2012 >>> IC

P R O D U K TA R K M A L 2 0 1 2 - I C


VARME DRIKKER

Hvorfor velge CHAQWA kaffe? CHAQWA tilbyr en komplett portefølje på varm drikk: Kaffe bønner og malt kaffe (medium roast, dark roast, espresso og Fairtrade/økologisk), te, kakao, sukker, rørepinner, sirup, servietter, rensemiddel til maskin og granulert melk. 1. Høy kvalitet på produktet. 2. Smaken er utviklet med tanke på den norske ganen. 3. CCEN er den eneste leverandøren i Norge som stiller krav til godkjent utstyr gjennom norsk kaffeinformasjon. 4. CCEN eier utstyret selv - ingen kompliserte leasingavtaler. 5. CHAQWA tilbyr stort speketer av maskiner. Herunder traktere, bønnemaskiner, filtermaskiner, kakaomaskiner og espressomaskin.

Ønsker du kontakt med din lokale selger, eller har andre henvendelser: Coca-Cola Enterprises Norge AS KAM Thomas Berg

90228385

Sør/Vest Regionsjef

Lunde Vidar

90884068

Oslo/Østfold Regionsjef

Durak Rusiti

91345662

Rogaland Salgsjef Salgskonsulent Salgskonsulent Salgskonsulent

Åsmund Åmli Gjesdal Per-Eirik Ellingsen Tom Ronny Kyllingstad

90750364 48013682 91116064 48013738

Oslo Salgsjef Salgskonsulent Salgskonsulent Salgskonsulent Salgskonsulent

Jack Thomas Røsegg Bøhn Frank Robert Sørvig Espen Bjørgan Petter Vanghagen Rune

41302971 41449855 41673585 48013720 91751457

Agder Salgsjef Salgskonsulent Salgskonsulent

Åmli Åsmund Pedersen Per Øyvind Svendsen Geir Johnny

90750364 48013577 97590099

Østfold Salgsjef Salgskonsulent Salgskonsulent Salgskonsulent Salgskonsulent

Karlsen Widar Eriksen Arne Gunvald Olsen René Gjølberg Christoffer Bayat Khashayar

90853902 90163258 90099401 48013540 48013644

Vest Regionsjef Salgsjef Salgskonsulent Salgskonsulent Salgskonsulent

Rasmussen Torgeir Berg Berntsen Eivind Hope Hølleland Jan Åge Røssnes Nina Strand Øystein

97556982 48013529 91116187 90685341 94808034

Hedmark/Oppland/Romerike Regionsjef Koteng Brede Salgsjef Vigdal Ivar Salgskonsulent Kværner Julie Kristin Salgskonsulent Carlsson Kenneth Salgskonsulent Haugen Øystein

91753879 41550500 90832649 91116062 95891134

Midt/Nord Regionsjef Salgsjef Salgskonsulent Salgskonsulent Salgskonsulent

Sivertsen Terje Eiriksson Sigfred Brennemo Anders Aune Boye Robert Halseth

91322821 91353275 90809176 95063209 48013737

Oslo Vest / Vestre Østland Regionsjef Henriksen Kjell Roger

91179139

Møre og Romsdal Salgskonsulent Bødø Salgskonsulent Tromsø Salgskonsulent

Fiskerstrand Arnt Vidar

95980206

Knutsen Jøran

95996843

Aleksander Johannessen

90994168

Martinussen Axel Edwardsen Christian Krantz Glenn Gunnarsen Hans Jacob

90885448 90994168 48066825 90744633

Buskerud / Telemark / Vestfold Salgsjef Geir Pedersen Salgskonsulent Stokke Johnny Salgskonsulent Berget Rune Salgskonsulent Bye Staffan Salgskonsulent Lauritzen Roger Salgskonsulent Randahl Kristina

48013673 95815901 46837164 91753866 97102796 48013561

VARME DRIKKER Nasjonal Markedsjef Salgsjef Salgskonsulent Salgskonsulent

coca-cola enterprises norge as – 31


Samle innkjøpene hos oss = Lavere pris Produktspekteret vårt omfatter det meste av forbruksmateriellet som brukes i alt av privat og offentlig virksomhet. Vi har effektive bestillingsløsninger og leverer over hele landet. Vi har det du trenger!

beDre oVerSIkt LaVere koStnaDer

Det du trenger til din virksomhet. Inngå en avtale med oss- og oppnå store besparelser. Vi skal gjøre det vi kan for at du skal bli en av våre fornøyde kunder!

32 – maske gruppen as


Det er mange fordeler med å bruke Maske gruppen aS: • • • •

Vi leverer etter avtalte leveringsrutiner Vi gir deg tilgang på statistikker som gir en oversikt over forbruk og kostnader til enhver tid opplæring og kurs på produktområder der dette kan gi kostnadsgevinster representert i landets største byer, i en kombinasjon av tradisjonell engroshandel og egne butikker - Maske Marked - hvor kundene kan hente sine forbruksvarer til avtalepriser Vi er kjent for å ha et godt samspill mellom vårt engrosapparat og våre butikker, og vi kan derfor tilby mer kompetanse enn de fleste av våre konkurrenter.

oversikt over våre salgskonsulenter: Distrikt

kontaktperson

telefon

Mail

troms og finnmark

jon harold karlsen

977 73 487

jon.harold.karlsen@maske.no

troms og nordland

bjørn nilsen

482 59 203

bjorn.nilsen@maske.no

trøndelag

Vigdis øien

904 78 803

vigdis.strom.oien@maske.no

Møre og romsdal

kjersti Løge

402 24 200

kjersti.loge@maske.no

hordaland

runa Sylta

924 89 001

runa.sylta@maske.no

rogaland

Svein øksnevad

992 33 668

svein.oksnevad@maske.no

agder

hilde humlebrek

915 46 754

hilde.humlebrek@maske.no

Vestfold og telemark Irene wold

901 62 649

irene.wold@maske.no

nedre buskerud

jahn w. johansen

901 26 584

jahn.william.johansen@maske.no

akershus og oslo

Lene nordby

924 45 382

lene.nordby@maske.no

østfold

trine rånås

911 03 776

trine.raanaas@maske.no

902 62 650

birgit.skotterud@maske.no

hedmark og oppland birgit Skotterud

avtaleansvarlig er: ole jørgen ringsby

Maske Marked bodø

75 50 78 22

namsos

74 21 70 04

bergen

55 92 50 28

Stavanger

51 44 36 23

Sandefjord

33 48 75 36

fredrikstad

69 30 37 84

Ålesund

70 17 87 78

Molde

71 20 32 79

trondheim

73 89 29 86

952 97 704

ole.ringsby@maske.no

hovedkontor og avdelinger Hovedkontor trondheim Løvåsmyra 2, 7072 heimdal Maske Marked haakon VII gt 6, Lade 7041 trondheim Hovedlager Vinterbro bilittveien 6, 1407 Vinterbro Bergen hardangerveien 68, 5224 nesttun Bodø gidsken jakobsensvei 22, 8008 bodø fredrikstad Stabburveien 24, 1617 fredrikstad Molde Verftsgata 10, 6416 Molde namsos Pinaveien 4, 7800 namsos sandane Industriveien 3, 6823 Sandane sandefjord Pindsleveien 8 b, 3221 Sandefjord stavanger fabrikkveien 15, 4033 Stavanger tromsø Ærfuglveien 7, 9293 tromsø Ålesund Lerstadveien 539, 6018 Ålesund

På vårt kundesenter sitter 26 kundekonsulenter klar til å ta imot din ordre. Vi har også en svært brukervennlig netthandel, hvor du enkelt finner dine avtalepriser, våre kampanjer og ikke minst historikk for alle dine kjøp hos oss.

MaSke gruPPen aS – orDreteLefon 02120 – fakS 800 80 088 – www.MaSke.no bergen I boDø I freDrIkStaD I MoLDe I naMSoS I SanDane I SanDefjorD I StaVanger I troMSø I tronDheIM I VInterbro I ÅLeSunD

maske gruppen as – 32


Vi sponser Skilandslaget! Vi er stolte av å samarbeide med noen av spydspissene innen norsk idrett. Norengros har vært sponsor for Norges Skiforbund siden 2003. Gjennom dette samarbeidet har vi hatt glede av å følge og lære av Norges største idrettsstjerner. Samarbeidet bidrar til å gi oss entusiastiske medarbeidere som vi håper du får glede av!

Therese Johaug og Marit Bjørgen tester sofa levert av Norengros.

33 – norengros as


Vi gjør arbeidsdagen enklere!

Emballasje  Medisinske forbruksvarer og utstyr   Storhusholdning   Kontor- og datarekvisita   Møbler

Du får varer når du trenger det Norengros er en landsdekkende leverandør – du får varer når du trenger det Norengros Norengros’ styrke er vår fokus på faglig kompetanse, lokal logistikk og personlig service. Norge er et lite land, men avstandene er likevel store. Vi ønsker å være tilgjengelige og tilstede for våre kunder, for sammen finne de beste løsningene for hver enkelt bedrift.

Landsdekkende Norengros er landsdekkende i ordets rette forstand. Ettersom vi har grossister med fullsortimentslagre over hele landet er vi i stand til å tilby en unik tilgjengelighet og en optimal logistikkløsning for alle våre kunder – vi er alltid i nærheten.

Med Norengros som leverandør kan våre kunder konsentrere seg om sine primæroppgaver. Vi sørger for at din bedrift har de produktene dere trenger, når dere trenger dem. Vårt mål er å gjøre din arbeidsdag enklere.

Samtidig som vi sørger for at logistikken fungerer har vi kompetente rådgivere som ikke har preferanser i forhold til merke eller produsent. Våre selgere er lokalisert i nærheten av deg og er alltid beredt til å gi kompetente råd og god veiledning.

Kontakt oss ARENDAL Gustav Pedersen AS Tlf. 37 07 31 31

FORUS Kjosavik AS Tlf. 51 88 75 00

HARSTAD NB Engros AS Tlf. 08522

LARVIK Olafsen Engros AS Tlf. 415 58 999

NARVIK NB Engros AS Tlf. 08522

SOTRA KJ. Brusdal AS Tlf. 56 32 01 23

TØNSBERG Olafsen Engros AS Tlf. 33 35 94 30

BERGEN KJ. Brusdal AS Tlf. 55 53 53 53

FREDRIKSTAD Medi Partner AS Tlf. 69 36 78 00

HAUGESUND Kjosavik AS Tlf. 52 84 73 80

LILLEHAMMER Johs. Olsen AS Tlf. 02330

OSLO Johs. Olsen AS Tlf. 02330

STAVANGER Kjosavik AS Tlf. 996 28 336

ÅLESUND Ødegaard Engros AS Tlf. 70 10 92 92

BODØ NB Engros AS Tlf. 08522

GJØVIK Johs. Olsen AS Tlf. 02330

JESSHEIM Johs. Olsen AS Tlf. 02330

LØRENSKOG Johs. Olsen AS Tlf. 02330

PORSGRUNN Erik Tanche Nilssen AS Tlf. 988 34 314

STOKKE Olafsen Engros AS Tlf. 33 36 33 00

BRYNE Kjosavik AS Tlf. 928 17 044

GRIMSTAD Gustav Pedersen AS Tlf. 37 25 61 90

KRISTIANSAND Gustav Pedersen AS Tlf. 38 14 46 00

MANDAL Gustav Pedersen AS Tlf. 38 27 22 90

SANDNES Kjosavik AS Tlf. 51 97 25 00

TROMSØ Markedshuset AS Tlf. 77 75 26 26

KRISTIANSUND Ødegaard Engros AS Tlf. 70 10 92 65

MO I RANA NB Engros AS Tlf. 08522

SKIEN Erik Tanche Nilssen AS Tlf. 35 90 40 00

TRONDHEIM Trøndelag Engros Tlf. 73 84 46 10

DRAMMEN HAMAR Drammen Papir Engros Johs. Olsen AS Tlf. 32 88 27 00 Tlf. 02330

AVTALEANSVARLIG Pål Wirak Tlf: 926 000 01 pal.wirak@norengros.no

norengros – 33


VISJON Lilleborg Profesjonell skal være bransjens beste og mest fremgangsrike aktør ved å fremme rengjørings- og hygienesystemer som øker våre kunders verdiskapning!

Lilleborg Profesjonell har lange tradisjoner som Norges ledende totalleverandør av hygiene- og rengjøringsløsninger til det profesjonelle markedet. Vi driver hele verdikjeden, inkludert produktutvikling og produksjon, og har det bredeste løsningstilbudet på markedet. Lilleborg Profesjonell har dermed dypere og bredere totalkompetanse innenfor vårt område enn noen annen leverandør på det norske markedet. Lilleborg Profesjonell dekker flere kundegrupper som alle har sine spesielle behov innenfor rengjøring og hygiene; Rengjøringsbedrifter Offentlig sektor Hoteller Restauranter Catering Næringsmiddel- og drikkevareindustri

Fiskeri og oppdrett Meierier Landbruk Vaskerier Skipsfart

En viktig del av verdiskapingen består av kompetanseoverføring til disse kundegruppene. Nøkkelen til suksess ligger i medarbeidernes kompetanse og deres evne til å formidle sin kunnskap til kundene. Lilleborg Profesjonell driver utstrakt kurs- og opplæringsvirksomhet ute hos kunder så vel som internt.

34Medlemsbok_2013.indd – lilleborg profesjonell 1

19.11.12 07.21


LILLEBORG PROFESJONELL ER... ...divisjon av Lilleborg AS, et heleid selskap av Orkla ASA. ...ca.150 ansatte fordelt på utviklingslaboratorium, teknisk avdeling, produksjon, logistikk, markedsføring, salg, opplæring og service.

...den eneste aktøren i vår bransje som driver en hel og full verdikjede i Norge. ...landets ledende totalleverandører av maskiner, midler og verktøy til det profesjonelle rengjøringsmarkedet. ...miljøsertifisert fabrikk og det største utvalget av svanemerkede produkter.

VÅRT LANDSDEKKENDE SALGSAPPARAT REGION SØR-ØST

REGION ØST Regionssjef

Marianne S. Hansen

932 59 471

Regionssjef

Helge Pettersen

913 56 220

Salgskonsulent

Richard Skydsrud

928 44 367

Salgskonsulent

Peder Nordengen

905 85 452

Salgskonsulent

Tomas Taraldstad

481 38 764

Salgskonsulent

Iver Andresen

905 32 063

Salgskonsulent

Lars Adrian Nilsson

970 91 291

Salgskonsulent

Arne Braathen

414 57 567

Salgskonsulent

Anita Backlund

400 76 244

Salgskonsulent

Kjell Røyneland

928 03 122

Salgskonsulent

Liss J. K. Tunheim

959 33 199

Salgskonsulent

Jarl Kristoffersen

951 99 077

Salgskonsulent

Lars Ove Solberg

995 34 094

Fagsjef

Ståle Brandsrud

469 37 055

Salgskonsulent

Trygve Nybakke

922 20 848

Fagsjef

Guri Kvam

916 15 115

Regionssjef

Frank Nybø

982 66 362

Salgskonsulent

Torkeld Schevig

918 59 513

REGION VEST

REGION NORD

Regionssjef

Eli Haaskjold

970 40 841

Salgskonsulent

Anniken Dietrich

976 32 492

Salgskonsulent

Odd Sande

900 69 979

Salgskonsulent

Eivind Wiulsrød

912 45 038

Salgskonsulent

Helge Nedretvedt

414 23 031

Salgskonsulent

Morten Bangfil

901 33 304

Salgskonsulent

Christian Ohnstad

948 62 313

Salgskonsulent

Julius Nysted

930 43 300

Salgskonsulent

Svein Johannesen

918 65 676

Salgskonsulent

Rune Henriksen

905 29 885

Salgskonsulent

Elisabeth Østebø

954 12 426

Salgsrepresentant Arild Fjeset

Salgskonsulent

Terje Møll

957 42 278

Salgskonsulent

Jan H Meier

414 23 040

Salgskonsulent

Knut Kallevik

905 86 184

Salgsrepresentant Atle Sjo

902 69 881

468 57 776

Salgsrepresentant Carl-Christian Larsen 957 56 651 Fagsjef

Lilly Anne Larsen

905 25 429

Vi forhandler våre varer gjennom ASKO, Maskegruppen og Norengros. Key Account Manager for Konsum Gruppen er Mari Holm Nilsen. E-post: mari.holm.nilsen@lilleborg.no

LILLEBORG PROFESJONELL 815 36 000 Postboks 4236 Nydalen, 0401 Oslo profesjonell@lilleborg.no www.lilleborgprofesjonell.no

Medlemsbok_2013.indd 2

lilleborg profesjonell 34 19.11.12 – 07.21


35 – Lotus professional


Lotus Professional® og Tork® Sammen til tjeneste SCA har kjøpt Georgia-Pacifics mykpapirvirksomhet i Europa. Det betyr at Lotus Professional® nå er et SCA eiet varemerke i likhet med Tork®. Sammen står vi til tjeneste for å løse dine hygiene behov i hverdagen. Og bestillingene, ja de gjør du på samme måte som før via din distributør.

Våre LinStyle® Premium -servietter er et ideelt valg for hotelleiere og matleverandører som ønsker å gi det rette førsteinntrykket. LinStyle® Premium -serviettserien er tilgjengelig i 16 farger og gir utseendet og følelsen av lin i et engangs, biologisk nedbrytbart (i henhold til EN846) og rimelig alternativ. Ta gjerne kontakt for å få prøver på de nye serviettene. SCA Hygiene Norway AS Geza Lisborg, Salgssjef Mobil: 91 73 02 98 e-post: geza.lisborg@sca.com

www.lotusprofessional.eu

Salgsagenter Gourmet Agentur Tor Stangeland Mobil: 901 15 031 e-post: tor.stangeland4@lyse.net Distrikt: Rogaland

Heidi Salg Harald Flaten Mobil: 951 11 113 e-post: haraflat@online.no Distrikt: Øst-/Vest-Agder

Dinér Nord AS Geir Eilertsen Mobil: 918 61 115 e-post: dalmoa@frisurf.no Distrikt: N-Norge

Eng Salg Roar Eng Mobil: 930 33 123 e-post: reng@online.no Distrikt: Østfold, Akershus, Oslo, Nedre Buskerud, Vestfold

Alf Underdal Mobil: 908 71 753 e-post: alf.und.salg@stenbaks.no Distrikt: Buskerud, Oppland

HL Salg DA Torkil Hansen Mobil: 99 57 11 15 e-post: torkil.hansen@hlsalg.no

Trygve Hollup AS Tlf. 72 89 01 01 e-post: firmapost@hollup.no

Inge Larsen Mobil : 40 61 05 20 inge.larsen@hlsalg.no

Einar Hangerhagen Mobil: 91 55 10 38 e-post: einar.hangerhagen@nsh.as Distrikt: Bodø og Trøndelag

Terje Kleiveland Mobil: 90 85 70 85 e-post: terje.kleiveland@hlsalg.no Distrikt: Hordaland/Sogn og Fjordane

Asbjørn Hauan Mobil: 91 72 20 30 e-post: asbjorn.hauan@nsh.as Distrikt: Sør og Nord Trøndelag, deler av Nordland Nils Arne Skår Mobil: 91 32 12 84 e-post: nils.arne.skaar@nsh.as Distrikt: Møre og Trøndelag

lotus professional – 35


Tork® og Lotus Professional® Sammen til tjeneste SCA har kjøpt Georgia-Pacifics varemerket Lotus i Europa. Det betyr at Lotus Professional nå er et SCA eiet varemerke i likhet med Tork. Sammen står vi til tjeneste for å løse dine hygiene behov i hverdagen. Og bestillingene, ja de gjør du på samme måte som før via din distributør.

til servietter og generelt renhold av lokalet og toalettrom. SCA med varemerkene Tork og Lotus Professional tilbyr et bredt utvalg produkter; papirhåndtørk, toalettpapir, håndhygiene, servietter, ISEGA matsikkert tørkepapir og rengjøringskluter. Tilhørende dispensere sikrer optimal hygiene og forbrukskontroll

Du har ulike behov i hverdagen fra tørking og rengjøring på kjøkkenet som imøtekommer HACCP hygienekrav

Ditt valg gjør en forskjell

Miljømerker er viktig for oss. De fleste av selskapets produkter er godkjent av uavhengige og velrenommerte institusjoner som det internasjonale FSC®-merket*, det europeiske miljømerket EU Blomst og Svanen. For å drive forretninger på en ansvarlig måte, er SCAs fabrikker sertifisert på ISO 14001 miljøledelse.

36 – tork


Kontaktpersoner varemerket Tork Espen Siljebøl Salgssjef Mobil: 92 20 58 33 E-post: espen.siljebol@sca.com

Synnøve Søraa Distriktssjef Hordaland, Sogn & Fjordane Mobil: 452 83 430 E-post: synnove.soraa@sca.com

Jan-Magne Håbakk Key Account Manager Mobil: 48 15 22 47 E-post: jan.magne.haabakk@sca.com

Roger Jørstad Distriktssjef Møre & Romsdal, Trøndelag Mobil: 907 57 040 E-post: roger.jorstad@sca.com

Tom Erik Halvorsen Distriktssjef Oslo, Akershus, Østfold Mobil: 977 15 559 E-post: tom.erik.halvorsen@sca.com

Magnus Christensson Distriktssjef Trøndelag, Nordland (tom. Bodø) Mobil: 922 80 014 E-post: magnus.christensson@sca.com

Mona Pettersen Distriktssjef Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland Mobil: 901 51 951 E-post: mona.pettersen@sca.com

Bjarne Westby (agent) Nordland (etter Bodø), Troms, Finnmark Mobil: 905 45 553 E-post: bjarne@westbyagentur.no

Øyvind Helland-Olsen Distriktssjef Buskerud, Vestfold, Telemark Mobil: 909 96 195 E-post: øyvind.helland-olsen@sca.com

For mere informasjon, besøk vår nettside: www.tork.no

Ole Peter Roan Distriktssjef Rogaland, Vest & Aust Agder Mobil: 924 57 092 E-post: ole.peter.roan@sca.com

Kundeservice Grønt nummer: 800 34 070 kontakt@sca.com

tork – 36


CLEAN. SAFE. EFFICIENT. Ecolab leverer omfattende programmer og tjenester til matproduksjon, foredling av næringsmidler, hotellbransjen, ledelse og utdanning innen helseomsorg, detaljhandel, tekstilhygiene, byggrenhold og vask av kjøretøy m.m. Vi leverer innovative løsninger som dekker alle dine behov! Uansett om du har ansvaret for et hotell eller en restaurant, så er nøkkelen til suksess fornøyde kunder. Ecolab i Norge har mer enn 50 hygienekonsulenter ute i markedet for å hjelpe deg med å oppnå nettopp dette. Vi sørger for at dere som kunde oppnår en renere, tryggere og mer effektiv drift slik at deres kunder igjen blir fornøyde og kommer tilbake! Ta kontakt med vårt hovedkontor i Oslo eller ta direkte kontakt våre representanter ute i markedet.

Solid Clean Setter standarden for en bærekraftig maskinoppvask Solid Clean er en helt ny serie med innovative produkter for maskinoppvask i fast form. Alle de nye Solid Clean produktene er en del av vårt Clean sortiment og er miljømerket med Svanen. Alle kjemiske produkter har en viss miljøpåvirkning, enten det er under produksjon, i bruk eller som avfall. Hos Ecolab har vi fokus på å optimaliserer den totale livssyklusen på våre produkter og designer dem slik at de skal øke sikkerheten i bruk, redusere forbruket av vann og energi og ikke minst avfallsmengden som blir igjen.

Ingen NTA Ecolabs Solid Clean S, M og H er miljømerket med Svanen

Ingen EDTA Ingen fosfater Ingen klor

37 – ecolab


CLEAN. SAFE. EFFICIENT.

Geir Langlo (Reg.sjef): 992 68 191 Kjell H. Pedersen: 957 55 131 Ole J Sandøreng: 915 58 004 Tore Kristiansen: 911 36 264 Raymond Pettersen: 90604648 Endre Nakken: 902 04 504

Jørn Rune Storhaug (Reg.sjef): 908 60 840 Stein Andresen: 416 38 447 Gerardo Pequeno: 930 21 281 Peter Bruun-Hansen: 906 15 013 Xhevdet Krasniqi: 906 44 494 Peter Grahn: 901 44 069 Mats Ludvigsen: 488 96 146

Stavanger/ Haugesund Kjell Arve Håland: 911 36 208 Karsten Jørgensen: 951 04 050 Helge Tveit: 975 99 233 Rikard Helseth: 416 38 081 Jonas Olof Andersson: 488 90 943 Christian Friestad: 917 91 735 Hjemmeside: www.ecolab.com eller www.ecolab.no

Agenter Lasse Wangberg: 982 17 476 Arnt Sigerstad: 970 88 130

Glenn Henry Jørgensen (Regionssjef): 953 62 736 Kim Rune Leerbeck: 977 75 727 Rune Viddal: 918 81 139 Freddy Kvistbråten: 952 81 121 Pål Jacobsen: 907 61 842 Philip Vøyenli : 48990943 Bente Sogn: 924 17 273 Per Jørgen Tverå: 489 90 943 Vidar Kampenhøy: 469 55 046 Jack Josefsson: 476 29 189 Rolf T. Hansen: 971 55 177 Kai Nordbæk: 901 87 808 Jon Terje Granli (Regionssjef): 911 36 369 Bård William Austrheim Johnson : 900 27 726 Anders Bauer: 950 24 416 Remi Hallvig: 990 83 314 Øyvind Pedersen: 918 84 554 NN Kristiansand: 906 56 219 Hovedkontor Oslo: Tlf: +47 22 68 18 00 Fax: +47 22 68 20 50 E-post: NO-kundeservice@ecolab.com KAM Konsumgruppen: Terje Gammelsæter - 91136206

ecolab – 37


Andersen’s er ikke bare en emballasje-ekspert; vi har en bred ekspertise innenfor flere markeds-segmenter. Convenience, storhusholdning og dagligvare er noen av dem. Team Andersen´s er stolte av samarbeidet med Konsum Gruppen og vi håper at i informasjonen i medlemsboken kan inspirere deg som medlem til å benytte oss som leverandør. Vi har det meste av det som medlemmene av Konsum Gruppen trenger av emballasje til mat og drikkevarer.

38 – andersen´s emballasje og design


NORGE

NAVN

MOBIL

E-MAIL

SH og Dagligvare, Buskerud, Vestfold, Telemark og Agderfylkene

Helge Werket

92 44 58 54

helge@andersens.no

Ferskvarekons. Dagligvare Hedmark – Oppland, Oslo Vest, Akershus Vest

Tone Johansen

92 25 20 09

tone@andersens.no

Regionsjef Vestlandet Rogaland - Haugesund , Hordaland - Sogn & Fjord. til Stadt.

Stein-Erik Johannessen

97 43 10 96

stein@andersens.no

Salg Midt-Norge Vest Trondheim, Sør Trøndelag, Møre og Romsdal

Knut Ståle Skogstad

99 44 09 24

knut.stale@matfokus.no

Salg, Midt-Norge Nord Trondheim, Nord Trøndelag, Nord til Saltfjellet

Roger Byberg

98 23 58 89

roger@matfokus.no

Salg Nord Norge Alt Nord for Saltfjellet

Kjell Rotvold

90 72 07 85

kjell.rotvold@c2i.net

Key account manager SH Østfold, Oslo Øst og Akershus Øst

Vegard Johansen

93 21 48 95

vegard@andersens.no

Hovedkontor: Oslokontor:

Andersen´s Emballasje & Design AS, Svegeskogen, Pb. 153, 4402 Flekkefjord, Tlf 38320580 / Fax 38320590 Besøksadresse: Rosenborggt 19, Inngang fra Pilestredet 75 D, oppgang B, Pb. 5873 Majorstua, 0308 Oslo

andersen´s emballasje og design – 38


DUNI AS

Duni tilbyr et konsept som skaper stemning og gjør livet enklere, både til hverdag og til fest. Vi har løsninger for et hvert tilfelle hvor mat eller drikke servers - i hjemmet, på restaurant eller hotell, for take-away, på reise eller innom food service- sektoren.

39 – duni


Kontaktpersoner

DUNIFORM/DISTRIKTSFORDELING:

PROFESSIONAL SALGSAPPARAT/ DISTRIKTSFORDELING:

Inge Aalstad, Mobil: +47 91 58 77 34 E-mail: inge.aalstad@duni.com Distriktsansvarlig Bergen

Lise Sandberg Nybråten, Mobil: +47 90 05 33 46 E-mail: lise.sandberg.nybraten@duni.com Distrikt: Hedmark/Oppland Geir Asle Kjønnerud, Mobil: +47 90 56 01 83 E-mail: geir.asle.kjonnerud@duni.com Distrikt: Oslo/Akershus Trine Juul, Mobil: +47 92 47 00 08 E-mail: trine.juul@duni.com Distrikt: Østfold/Vestfold/Telemark/Drammen Alan Vågstøl, Mobil: +47 90 58 87 63 E-mail: alan.vagstol@duni.com Distrikt: Hordaland/Sogn & Fjordane Wenche Vignes, Mobil: +47 95 20 42 57 E-mail: wenche.vignes@duni.com Distrikt: Rogaland, Agder og Haugesund Robert Winther, Mobil: +47 95 20 66 99 E-mail: robert.winther@duni.com Distrikt: Trøndelag/Nordland Agnes Stølsvik Stokka, Mobil: +47 90 87 35 14 E-mail: agnes.stolsvik.stokka@duni.com Distrikt: Sør Trøndelag/Møre Dag Pettersen Westby, Mobil: +47 91 62 51 80 E-mail:dag.pettersen@duni.com Distrikt: Nordland, Troms/Finnmark ________________________________________

Stian Kristiansen, Mobil: + 47 41 33 71 78 E-mail: stian.kristiansen@duni.com Distriktsansvarlig MidtNorge ________________________________________ COUNTRY MANAGER PROF./DFS Vidar Jørgensen, Mobil: +47 95 70 47 90 E-mail: vidar.jorgensen@duni.com SALGSSJEF/PROFFESIONAL Jarle Balstad, Mobil: +47 95 28 54 20 E-mail: jarle.balstad@duni.com SALGSSJEF/DUNIFORM Geir Wiggen, Mobil: +47 98 63 77 64 E-mail: geir.wiggen@duni.com COUNTRY KEY ACCOUNT MANAGER Jeanette Andersen, Mobil: +47 95 25 46 60 E-mail: jeanette.andersen@duni.com KEY ACCOUNT MANAGER Bente Berglund, Mobil: +47 41 69 91 74 E-mail: bente.berglund@duni.com KEY ACCOUNT MANAGER Anne-Line Andreassen, Mobil: +47 99 71 40 14 E-mail: anne-line.andreassen@duni.com KEY ACCOUNT MANAGER Monica H.Sørensen, Mobil: +47 99 59 89 37 E-mail: monica.sorensen@duni.com

Vår kontaktinformasjon Postboks 23, Hystad NO-3209 Sandefjord Phone: +47 23 30 45 00

www.duni.no duni – 39


40 –huhtamaki norway as


Kontaktpersoner: Huhtamaki Norway AS

Viul - 3514 Hønefoss tlf: 32 11 40 00 salg@no.huhtamaki.com Øst (Telemark, Vestfold, Nedre Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold) Salgskonsulent Kenneth Heimtun tlf: 901 43 138 Hedmark, Oppland, Øvre Buskerud Dag Olav Vikersveen tlf: 970 17 538 Trond Vikersveen tlf: 481 46 186 Aust og Vest Agder Harald Flaten

tlf: 951 111 13

Rogaland Frode Veland

tlf: 913 83 992

Norges ledende produsent av serveringsemballasje

Hordaland, Sogn og Fjordane Torkil Hansen tlf: 995 71 115 Inge Larsen tlf: 406 10 520 Trøndelag, Møre og Romsdal Nils Arne Skår tlf: 91321284 Sør Trøndelag Einar Hangerhagen

tlf: 915 51 038

Trøndelag, Bodø Einar Hangerhagen

tlf: 915 51 038

Trøndelag, Nordland til Mo i Rana Asbjørn Hauan tlf: 917 22 030 Troms, Finmark, Nordland til Bodø Kjell Håkon Jensen tlf: 958 29 763 Kjell Ivar Larsen tlf: 916 19 122 Sortland Konrad W. Dahl

tlf: 467 99 575

huhtamaki norway as – 40


Best på verdiskapende samarbeid TINE Partner og Konsum Gruppen – et styrket samarbeid TINE Partner og Konsum Gruppen jobber tett sammen for å tilby medlemmene og markedet bedre betingelser, økt kompetanse innen ulike produkter og varegrupper samt et inspirerende samarbeid. Avtalebetingelsene gjelder samtlige av TINEs produkter, bestilt og levert direkte fra TINE. I tillegg til de gode betingelsene som fremgår av den til enhver tid gjeldende prisliste, drar medlemmene også nytte av gode rabatter på ulike varelinjer samt ordrerabatt. TINE Direkte distribusjon inngår i Konsum Gruppen sitt Lojalitetsprogram.

41 – TINE


“TINE Partner ønsker å gjøre vårt ytterste for Konsum Gruppens medlemmer. Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med oss.” Tommy R. Wessel Nasjonal salgssjef

BUSINESS UNIT KANTINE Remberg, Morten Business Unit Manager

Øyrås, Terje Key Account Manager

Wessel, Tommy René Salgssjef

OSLO - Nasjonal

Mobil: 906 83 727

morten.remberg@tine.no

OSLO - Nasjonal

Mobil: 958 91 131

terje.oyras@tine.no

OSLO - Nasjonal

Mobil: 948 71 695

tommy.rene.wessel@tine.no

Meland, Ann Kristin

TINE Midt Norge HK, Trondheim

Mobil: 913 37 153

ann.kristin.meland@tine.no

Langaas, Terje

TINE Meieriet Øst Oslo, 0902 Oslo

Mobil: 913 23 046

terje.langaas@tine.no

Tjåland, Odd-Arne

TINE Meieriet Sør SA, Stavanger

Mobil: 926 18 305

odd-arne.tjaland@tine.no

Hansen, Dagny

TINE Meieriet Nord, Tromsø

Mobil: 950 89 067

dagny.hansen@tine.no

Frustøl, Randi

TINE Meieriet Øst Oslo, Oslo

Mobil: 952 15 277

randi.frustol@tine.no

Norheim, Nina Therese

TINE Meieriet Vest, Bergen

Mobil: 468 13 495

nina.therese.norheim@tine.no

BUSINESS UNIT HORECA Myklebust, Kenneth Business Unit Manager Horeca

Myklebust, Nina Key Account Manager Horeca

Thørring, Jahn-Arild Salgssjef

OSLO - Nasjonal

Mobil: 926 18 706

kenneth.myklebust@tine.no

OSLO - Nasjonal

Mobil: 906 97 101

nina.myklebust@tine.no

TRONDHEIM - Nasjonal

Mobil: 918 94 912

jahn.arild.thorring.no

Løvseth, Kåre

TINE Midt-Norge, Trondheim

Mobil: 950 22 866

kare.lovset@tine.no

Pedersen, Jan A.

TINE Meieriet Øst Odal, Skarnes

Mobil: 905 99 497

jan.a.pedersen@tine.no

Dalelv, John

TINE Meieriet Nord, Bodø

Mobil: 905 90 037

john.dalelv@tine.no

Larssen, Thor

TINE Meieriet Nord, Alta

Mobil: 907 21 181

thor.larssen@tine.no

Berge, Margunn

TINE Meieriet Øst Fosheim, Røn

Mobil: 911 94 121

margunn.berge@tine.no

Syversen, Jane

TINE Meieriet Øst Oslo, Oslo

Mobil: 900 88 429

Jane.syversen@tine.no

Haukeland, Kurt

TINE Meieriet Vest, Bergen

Mobil: 917 53 771

kurt.haukeland@tine.no

OSLO - Nasjonal

Mobil: 911 07 048

ola.ellingsather@tine.no

OSLO - Nasjonal

Mobil: 906 39 345

gry.schei.hoel@tine.no

BERGEN - Nasjonal

Mobil: 414 54 404

sigmund.solvang@tine.no

BUSINESS UNIT OFFENTLIG SEKTOR Ellingsæther, Ola Business Unit Manager

Hoel, Gry Schei Key Account Manager

Solvang, Sigmund Salgssjef

Vandalsvik, Idar

TINE Meieriet Nord HK, Harstad

Mobil: 918 76 416

idar.vandalsvik@tine.no

Markeng, Jørn

TINE Meieriet Sør, Kristiansand S

Mobil: 918 85 519

jorn.markeng@tine.no

Rydning, Per Henrik

Diplom-is, Brevik

Mobil: 915 85 443

per.rydning@tine.no

Larsen, Anne Torunn

TINE Meieriet Sør, Haugesund

Mobil: 994 65 452

anne.torunn.larsen@tine.no

Hafsås, Sissel

TINE Meieriet Øst, Brumundal

Mobil: 913 40 105

shafsas@tine.no

Andreassen, Line Merete

TINE Meieriet Øst Oslo, Oslo

Mobil: 959 87 849

line.m.andreassen@tine.no

Løvoll, Langdal Stina

TINE Meieriet Vest, Ålesund

Mobil: 996 40 333

stina.lovoll@tine.no

Ruud, Anne Kristine

TINE Meieriet Øst, Oslo

Mobil: 924 80 508

anne.kristine.ruud@tine.no

TINE Meieriet Mjøndalen, Drammen

Mobil: 906 64 650

helge.harklau@tine.no

FAGSELGER GROSSIST Hårklau, Helge

TINE SA Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO Postboks 25, 0051 OSLO www.tinehandel.no

TINE – 41


– Vi skjønner bæret! Ja, vi forstår oss på frukt og grønnsaker også.

BAMA Storkjøkken har over 126 års erfaring – og vi lærer noe nytt hver dag. Nå for tiden er det blant annet sunne og økologiske produkter som gjelder. Frukt og grønnsaker er vitaminer som smaker mye bedre enn piller. Folk er opptatt av antioksidanter og kortreist mat, men også av smaksvariasjon og valgmuligheter. BAMA Storkjøkken skal alltid levere meget høy kvalitet, også når det handler om store volum. Men vi setter også vår ære i å kunne skreddersy produkter for de mest kresne ganene. Vi kan levere 33 ulike typer tomater, og vi vet hvilke som er bra til hva.

Vi kan levere over 45 varianter av poteter, for heller ikke her skal man skjære alle over en kam. Vi har en rekke lagre med ulike temperaturer, slik at enhver frukt og grønnsak havner der den hører hjemme. I BAMA Storkjøkken jobber vi tett med kundene våre. Så hvis du har spennende ideer eller tanker du vil lufte, har vi dyktige mennesker du kan ta en prat med. Vi har dessuten et kulinarisk team av førsteklasses kokker som får vann i munnen når de får en spennende gastronomisk utfordring.

Vi i BAMA Storkjøkken er som poteten – vi kan brukes til alt. Så bare ta kontakt!

Følg oss på facebook.com/bamastorkjokken

42 – bama storkjøkken


AGDER BAMA Storkjøkken Tlf: 37 26 12 80 bamaagderssh.bestilling@bama.no Markedssjef Thone Gunn Berentsen Mobil: 991 62 394 thone.gunn.berentsen@bama.no – BERGEN BAMA Storkjøkken Tlf: 55 53 57 00 berb@bama.no Markedssjef Erling Bakke Mobil: 932 48 448 erling.bakke@bama.no – BODØ BAMA Storkjøkken Tlf: 75 58 87 20 bodo.storkjokken@bama.no Markedssjef Espen Moe Mobil: 902 52 751 espen.moe@bama.no – DRAMMEN BAMA Storkjøkken avd Lundteigen Tlf: 32 27 44 20 lundteigen.shh@bama.no

Markedssjef Arild Langedal Mobil: 900 90 805 arild.langedal@bama.no – GOL BAMA Storkjøkken Tlf: 32 02 93 80 storkjokken.lundteigen.gol@bama.no Markedssjef Jan Ove Kjelvik Mobil: 482 38 023 jan.ove.kjelvik@bama.no – HAMAR BAMA Storkjøkken Tlf: 62 35 13 00 storkjokken.hamar@bama.no Markedssjef Amund Holm Mobil: 951 32 545 amund.holm@bama.no – KRISTIANSUND BAMA Storkjøkken Tlf: 71 58 80 80 storkjokken.kristiansund@bama.no Daglig leder Kjartan Jenssen Mobil: 990 14 767 kjartan.jenssen@bama.no

KONGSVINGER BAMA Storkjøkken Tlf: 62 88 27 70 wlh@bama.no

STAVANGER BAMA Storkjøkken Tlf: 51 63 40 45 stavanger.shh@bama.no

Markedsansvarlig Werner Lønhøiden Mobil: 971 56 151 werner.lonhoiden@bama.no – OSLO Augusta Arnesen Tlf: 22 72 70 70 augusta@bama.no

Markedssjef Elisabeth Bryne Mobil: 400 34 385 elisabeth.bryne@bama.no – TELEMARK BAMA Storkjøkken Tlf: 35 90 02 70 njrf@bama.no

Markedssjef Fredrik Myhren Mobil: 917 18 299 fredrik.myhren@bama.no – OSLO Carl Heftye Engros Tlf: 22 65 08 10 post@carl-heftye.no

Markedssjef Nils Johan Remen Fjeldahl Mobil: 911 51 288 nilsjohan.remenfjeldahl@bama.no – TROMSØ Olav Aakre Tlf: 77 66 82 00 olav.aakre@bama.no

Markedssjef Tommy Espedal Mobil: 913 90 244 tommy.espedal@bama.no – SOGN BAMA Storkjøkken Tlf: 57 65 29 99 bama.storkjokken.sogndal@bama.no Daglig leder Stein Vangsnes Mobil: 908 69 897 stein.vangsnes@bama.no

Daglig leder Erik Olsen Mobil: 982 82 527 erik.olsen@bama.no – VESTFOLD BAMA Storkjøkken Tlf: 33 34 96 50 sksv@bama.no Markedssjef Bente Bugge Erlingsen Mobil: 906 73 013 bentebugge.erlingsen@bama.no – ØSTFOLD BAMA Storkjøkken Tlf: 69 23 30 50 kssko@bama.no Markedssjef: Kent Medhus Mobil: 907 92 557 kent.medhus@bama.no – ÅLESUND Bama Storkjøkken Tlf: 70 19 16 00 bamastorkjokkenalesund@bama.no

Daglig leder Knut Olav Olsen Mobil: 909 35 892 knut.olav.olsen@bama.no – Markedssjef Harald Takseth TRONDHEIM BAMA Storkjøkken Mobil: 414 23 636 avd Sverre Johnsen harald.takseth@bama.no Telf: 72 88 37 70 storkjokken.sverre.johnsen@bama.no

bama storkjøkken – 42


Køltzow Køltzow  skal  være  markedets  ledende  leverandør  av  høykvalitets-­‐   produkter,  og  en  kompromissløs  leverandør  på  kvalitet  av  råvarer   <l  våre  kunder.  Sam<dig  bestreber  vi  å  være  landets  mest   spennende  og  innova<ve  på  levende  sjømat  fra  både  inn  og   utland.     Vårt  sor+ment  består  av  et  mangfold  av  ulike  produkter  fra  både  sjø  og  land.    Vi   leverer  det  meste  av  fisk,  skalldyr,  kjø4  og  vilt.  I  sesong  er  vi  stolte  av  å  få   ukentlig  levering  av  både  ferskt  reinsdyr  og  ferskt    jeger  sku4  dåhjort.    

Levende, håndplukkede  kamskjell  fra  Seashell  AS   Kamskjellene  +l  Seashell  AS  fra  Frøya  er  e4er  vår   oppfatning  verdens  beste.  Med  gode  gjennomstrømninger  av  friskt   vann  og  en  lav  temperatur  i  vannet,  har  kamskjellene  de  beste   vekstvilkår.  Kulden  i  vannet  fører  +l  en  langsom  vekstprosess,  noe   som  gir  produktet  en  fantas+sk  kvalitet.  Skjellene  blir  håndplukket  og   produktet  har  mo4a4  pris  under  kåringen  av  Det  Norske  mål+d  som   beste  råvare  fra  Sjøen.  

43 – KØLTZOW


Meld dere  på  vårt  nyhetsbrev  og  sms-­‐tjeneste    for  oppdatering  og   dagens  utvalg  fra  Køltzow.  Ønsker  du  mer  informasjon  om  oss  og  våre   produkter,  ta  gjerne  kontakt  med  oss  eller  se  vår  ne4side  koltzow.no.    

Kontak<nformasjon:  Salgskontor:    Oslo  

Telf:      23  17  76  76  

E-­‐post:    bes<lling@koltzow.no  

For bes<lling  utenfor  Oslo  ta  kontakt  med  din  lokale  BAMA  storkjøkken   avdeling.     W.Køltzow  AS   Prof.Birkelandsvei  30  c.  Kjø4byen,  Furuset   1081  Oslo   Tlf  :  23  17  76  76   Fax:  23  17  76  92   E-­‐post:  bes+lling@koltzow.no   Web:  www.koltzow.no   Besøk  oss  på  facebook  

KØLTZOW – 43


Diplom-Is er en fullsortementsleverandør og dekker derfor alle iskrembehov innen storhusholdning. I tillegg tilbyr vi alt av tilbehør som må til for å gjøre iskremopplevelsenkomplett, slik at du som kunde ikke skal mangle noe eller måtte forholde deg til flere leverandører.

Kuverter. Iskremkuverter er den enkleste måten å servere smakfulle desserter på.

Fromasj med appe

Jordbærkuvert

lsin, 1400 ml

Upyntede fromasjer og iskrem. Upyntede Copa Nata Nueces

fromasjer og iskrem finnes i enkle og delikate størrelser og fasonger.

Norges råeste isbarkonsepter. Våre iskonsepter Diplom-Is,

Mövenpick og Bella Italia dekker forbrukernes behov for både smak, form og farge.

Super Premium iskrem

Ekte italiensk iskrem

442annA4-Konsumgr2013.indd – diplom-is

1

27.11.12 14:08


Diplom-Is har de klassiske originalene. Flere av variantene, som ble

lansert på 50- og 60-tallet, er fortsatt blant våre aller mest populære. Disse kaller vi arvesølvet vårt.

Kontaktpersoner Region ØST Jan Granheim Tlf: 02001/907 710 74 E-mail: jan.granheim@diplom-is.no Region VEST Knut Arve Engesæt Tlf: 02001/958 44 503 E-mail: knut.engesaet@diplom-is.no

Det beste av softis og milkshake. Softis og milkshake er blitt mer og mer populært og er en favoritt hos både barn og voksne. Ikke noe rart synes vi.

Region MIDT Trond Knudsen Tlf: 02001/901 30 473 E-mail: trond.knudsen@diplom-is.no Region NORD Rune Pedersen Tlf: 02001/908 49 310 E-mail: rune.pedersen@diplom-is.no Kjedeansvarlig Knut Habberstad Tlf: 02001/975 41 224 E-mail: knut.habberstad@diplom-is.no

Diplom-Is´ fabrikker er sertifisert i henhold til ISO 9001:2000standarden og BRC på høyeste nivå.

Diplom-Is AS Tlf: 02001. diplom-is.com

Hovedkontor Brennaveien 10, Postboks 23, 1483 HAGAN. Faks: 67 06 66 01. Faks kundesenteret: 67 06 65 81 firmapost@diplom-is.no

2annA4-Konsumgr2013.indd 2

diplom-is 44 27.11.12 – 14:08


Barnehagen og Restaurantenes hygienepartner! Lubeco AS har siden 1989 hjulpet restauranteiere og det store kjøkken med å få ren oppvask og driftssikre oppvaskmaskiner. Senere kompletterte vi vårt team ved å ansette næringsmiddelteknologer. Vi leverer rett kunnskap og riktige produkter som det norske HoReCa marked trenger for god hygiene. Nå er vi din hygienepartner. I 2011 lanserte vi konseptet ”René og Rut” for barnehagene. Vi ønsket å sette fokus på hygiene, for å redusere sykdom hos barn og ansatte. Alle våre kurs gjennomføres av næringsmiddelteknologer, har fokus på trygg mat og friske barn. Vi leverer produktene og HACCP basert IKmat tilpasset barnehagene. Vi gir deg: Gode rengjøringsmidler, moderne doseringsutstyr og dispensere, tilbehør, papir, storkjøkkenutstyr, førstehjelpsutstyr, personlig hygiene og anerkjente kjemi produkter. Vi kan oppvaskmaskin. Og tilbyr derfor funksjonskontroll, teknisk service, og salg av maskiner til alle typer kjøkken. Vår kompetanse: HACCP basert IK-matsystem, oppfølging med revisjon og prøvetagning. Kurs for opplæring i bruk av produkter og oppvaskmaskin. For barnehagene har vi egne hygienekurs og foredrag for personale og foreldre. I tillegg har vi HMS og risikoanalyse.

”Den lille forskjellen” Gjennom våre verdier og løfter skal vi utgjøre den lille forskjellen.

45 – lubeco


René og Rut - dine barnehagevenner! Bakteriene René og Rut er hovedpersonene i et nytt morsomt opplæringskonsept for barn og barnehageansatte. Reglen med «vask, spis, vask», i en underholdende form skal bidra til at barn synes det er gøy å vaske hendene. De ansatte lærer om hygienekravene de møter hos Mattilsynet. Denne kunnskapen gir barnehagen trygg mat og friske barn. Følg oss på www.facebook.com/renbarnehage

Dine gjester skal ha det beste! Du får et bredt sortiment av produkter til ren oppvask og god hygiene, for profesjonelle brukere. Produktene og kursene utvikles og oppdateres kontinuerlig! Følg oss på www.facebook.com/lubeco Kontaktinformasjon:

Lubeco AS Oslo / Akershus / Bergen - Regionsleder Øystein Mangseth tlf: 901 34 762 Vestfold / Østfold / Stavanger - Regionsleder Rolf Diskerud tlf: 900 78 174 Trondheim + Nykunde / Salgsutvikler - Bjørn Lundby tlf: 920 30 374

Tlf: 64 80 10 00 - info@lubeco.no - www.lubeco.no Post og besøkadresse: Jogstadveien 33, 2007 Kjeller

lubeco – 45


AGA er et ledende gasselskap i Nord-Europa, og en del av ┐ The Linde Group - verdens største gasselskap. Våre gasser, applikasjonsteknologi, prosesskunnskap, tjenester og ┐ tilhørende utstyr og maskinvarer bidrar til at våre kunder kan forbedre ┐ sin produktivitet, effektivitet og kvalitet.

Vi holder serveringsbransjen – fra de største hotellene til de minste barene og store offentlige arrangementer ┐ – med kostnadseffektive løsninger og gassprodukter ┐ av høy kvalitet. Vårt brede produktspekter omfatter blant annet: → Propan → Karbondioksid (CO2) til øl og mineralvann → Diverse gassblandinger 1 (CO2 og nitrogen) → Gassblandinger for pakking i modifisert atmosfære Vi overholder de høyeste standardene og retningslinjene for produksjon og fylling av gasser med næringsmiddelkvalitet. Et moderne fyllingsanlegg og meget strenge rutiner for kontroll av sylindere og gassflasker er viktig for å ivareta sikkerheten for ┐ personale og kunder.

46 – aga

AGA KGN A4_111984-4-NO02_1-2.indd 1-2

Vi tilbyr også: → Bredt sortiment av gassutstyr. Fra enkle regulatorer til komplette gassentraler → Installasjons – og vedlikeholdstjenester → Sikkerhetsopplæring som dekker bruken og oppbevaringen av gasser i lukkede rom → Gassdetektorer for O2 og CO2, samt brennbare gasser. → Sikrer potensielt personalet mot svimmelhet, kortpustethet og gassforgiftning → Ballonggass – helium ballonger, ballongfyllingspakker og tjenester for dekorering av arrangementer via forhandlerne våre → Klimaanlegg – kjølemidler for klimaanlegg for kundekomfort


Du kan alltid kontakte AGA Vi vet at i mange tilfeller har du, som kunde, behov for nærmere konktakt med AGA.

For oppdatert liste over våre forhandlere se AGA’s hjemmeside: www.aga.no

For spørsmål vedrørende fakturaer og lignende, kontakt vårt Kundeservicesenter. Tlf. 815 32 880, eller mail: kundeservice@no.aga.com.

Når det gjelder spørsmål om produkter, bruksområder og sikkerhet, tar du kontakt med vårt salgsapparat.

Følgende personer dekker Norge:

AGA finner du i nærmiljøet: 7 salgskontorer Ca. 90 forhandlere over hele landet

Innesalg: Tina Trondsgård Tlf. 23 17 77 57 Mail: tina.trondsgard@no.aga.com

Ca. 800 propanforhandlere over hele landet

Øst: Frank Austad Tlf. 971 93 781 Mail: frank.austad@no.aga.com

Harstad

Sør/Sørvest: Trond Kjærstad Tlf. 951 88 076 Mail: trond.kjerstad@no.aga.com

Midt/Nord og Nordvest: Kjell Arne Strauman Tlf. 906 04 324 Mail: kjell.arne.strauman@no.aga.com

Trondheim Ålesund

Salgssjef FOOD : Anders Bjærke Tlf. 23 17 72 38 Mail: anders.bjerke@no.aga.com

AGA AS, PO Box 13 Grefsen, 0409 OSLO

Stavanger

Sandefjord

111984 - 4- 1112 – 1.1 HL

Bergen

aga – 46

11/23/12 2:30 PM


Med ca. 650 medarbeidere er Hansa Borg Bryggerier AS Norges største norskeide bryggeri og drikkevareaktør. Hansa Borg består av Borg Bryggeri i Sarpsborg, Christianssands Bryggeri (CB) i Kristiansand, Hansa Bryggeri i Bergen og vårt produksjons- og tappeanlegg for Olden naturlig mineralvann i Oldedalen i Nordfjord. Til sammen har Hansa Borg over 400 års bryggerierfaring og leverer øl, brus og vann til hele det norske drikkemarkedet. Vårt hovedfokus er nasjonal og regional satsing på egeneide, norske, merkevarer som Hansa, Borg, CB, Grevens Cider og Olden, samt Heineken, Clausthaler og Schweppes som produseres og markedsføres på lisens. Vi er stolte av våre sterke merkevarer!

NASJONALT KUNDESENTER

815 59 500

kundesenter@hansaborg.no

UTELIV Lasse Eliassen Knut Grindalen

Salgsdirektør Kjedesalgssjef

957 58 124 916 82 120

lasse.eliassen@hansaborg.no knut.grindalen@hansaborg.no

916 936 922 913 907

326 265 091 932 673

erik.wiik@hansaborg.no bjorn.walstad@hansaborg.no reidar.with@hansaborg.no hilde.rosvold@hansaborg.no haagen.nesse@hansaborg.no

909 90 751

erik.halvorsen@hansaborg.no

934 916 916 977

alexander.nordvik@hansaborg.no lars.nordahl@hansaborg.no marius.ressem@hansaborg.no mari-anne.kristiansen@hansaborg.no

VEST/NORD Erik Wiik Regionsjef Bjørn Walstad Salgs- og servicekons. Trondheim m/omegn Reidar With jr. Distriktssjef Møre og Romsdal Hilde Rosvold Senior salgskonsulent Bergen, Ytre Sogn, Florø og Geilo Dag Haagen Nesse Salgskonsulent Bergen, Voss og Indre Sogn Ny salgskonsulent for Rogaland vil være på plass i feb/mars

82 51 60 81 38

SØR Erik Halvorsen

Regionsjef

Agder

ØST Alexander Nordvik Salgssjef (fra 1. februar 2013) Lars G. Nordahl Distrikssjef Østfold Marius Ressem Salgskonsulent Oslo og Akershus Mari-Anne Kristiansen Salgskonsulent Oslo, Akershus og VETEBU Ny salgskonsulent vil være på plass i løpet av mai

47 – hansa borg bryggerier

94 82 82 26

670 180 146 226


VAKTTELEFON TANK- FATØLSERVICE (Kun betjent utenom ordinær arbeidstid) Trondheim Møre Vest Sør Haugesund

916 916 915 907 915

82 82 90 61 32

326 383 780 600 535

Stavanger Øst

971 89 500 916 82 200

hansa borg bryggerier – 47


Macks Ølbryggeri AS er verdens nordligste bryggeri, og ble grunnlagt i 1877 av Ludwig Markus Mack. Nå, mer enn 130 år senere er bedriften forsatt eid av samme familie, Ludwig Macks etterkommere. I august 2012 ble siste flaske produsert i gamle lokaler og samtidig ferdigstilles våre nye flotte produksjonslokaler i Nordkjosbotn. Vi har investert 300 MNOK for å kunne bygge landets mest miljøvennlige bryggeri. Fabrikken bygges på en teknologisk plattform hvor spesielt gjenbruk av vann og energi blir ivaretatt på alle nivå i produksjonen av både øl og brus, og vil halvere dagens vann – og energiforbruk. Vi har alltid jobbet løpende med å utvikle nye innovative og relevante produkter for deg som kunde, og med nye produksjonsmuligheter skal vi fortsatte med dette i fremtiden. Vår investering i ny teknologi åpner også for produktkategorier vi ikke har kunne produsert tidligere, og dette gir oss muligheten til å være enda mer innovative. Macks Ølbryggeri produserer og selger i dag en rekke forskjellige ølsorter, i tillegg til det alkoholfrie ølet Freeze. Vi har også en egen serie ekte og forfriskende cidere med alkohol. Her finner du blant annet smaken av fersken & bringebær, pære, hylleblomst og jorbær&lime. Sist, men absolutt ikke minst, har Mack en rekke egne brusvarianter for barn i alle aldere og Arctic water - made by nature.

48 – mack bryggeri


MACK CIDER er en forfriskende alkoholholdig cider av ekte fruktjuice og rent vann. Sprudlende, frisk og naturlig fruktcider med %4,5 alkohol.Finnes i smakene Fersken/Bringebær, Hylleblomst, Pære og Jorbær&lime.

Kontaktinfo: Kundeservice: 800 80 440 E-post: kundeservice@mack.no Nettbutikk: www.mack.no Kontaktpersoner: Ketil Bøe Nordland: Jørn A Jørgensen Troms/Finnmark Jon-Kristian Keinänen

Salgssjef

900 98 647

ketil.boe@mack.no

Salgskonsulent

982 44 452

jorn.jorgensen@mack.no

Salgskonsulent

415 50 394

jon-kristian.keinanen@mack.no

Fatølservice - Vakttelefon (åpent fram til kl 2400)

915 98 446

mack bryggeri – 48


Nor Tekstil er et moderne konsern med 22 avdelinger lokalisert fra Bodø i nord til Kristiansand i sør. Hovedkontor med konsernledelse og alle stabsfunksjoner er etablert i kystbyen Florø. Nor Tekstil vasker og leier ut tekstiler til helsevesen, hotellet, offshore, næringsmiddel og bedrifter i hele Norge

Nor Tekstil leverer alt innen vaskeritjenester.

Matter/logomatter, mopper, arbeidstøy, dekketøy og sengetøy.

Våre verdier er LYST: LYST – våre kunder skal ha lyst til å samarbeide med oss. YTELSE – Våre kunder skal oppleve ytelse i alle ledd. SERVICE – samspill med våre kunder skal til enhver tid være i fokus. TILLITT – Våre kunder skal ha tillitt til oss som leverandør.

49 – nor tekstil


Vi finner gode løsninger, tilrettelagt for kunden! Se www.nortekstil.no for å finne ditt nærmeste vaskeri

Anne Kristine Mittet Markedsansvarlig Mobil: +47 90 88 49 86 E-post: annekristinemi@nortekstil.no

Nor Tekstil AS, Industrivegen 24 Postboks 81, N-6901 Florø Tel: 415 67 000 • Fax: 57 75 24 23 post@nortekstil.no

nor tekstil – 49


Culinakjeden er Norges ledende leverandør av småutstyr til storkjøkkenmarkedet. Culinas kolleksjon spenner over varegruppene poselen, glass, bestikk, servering, bar, kjøkkenutstyr, rengjøring samt elektriske artikler og kokkeklær - hele sortimentet finner du i Culinaboka.

Over 6 000 produkter er lagerført hos Culinas sentrallager Enor AS på Vøyenenga i Bærum. Våre 11 forhandlere sørger for nærhet til deg som kunde. Effektive distribusjonssystemer sikrer deg raske leveranser uansett hvor i landet du holder til! Ordre inn før kl 12 - ut fra lager neste virkedag!

Culina er landsdekkende, og har forhandlere fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Hos mange av forhandlerne er det store, fine showroom du kan besøke for å se produktene, få informasjon, inspirasjon og gode tilbud! Culina er opptatt av å tilby deg som kunde det beste, både når det gjelder utvalg og pris. Derfor har vi både de kjente kvalitetsmerkene og de rimeligere alternativene. Vårt samarbeid med Konsumgruppen gir deg som medlem svært gunstige priser på alle våre produktgrupper!

50 – culina


KO N TA K T I N F O

Culina Tromsø Lindrup Martinsen AS

Tlf: 77 60 37 00 culina@lindrupmartinsen.no

Ragnhild Storbakk Salgskonsulent

Tlf: 77 60 37 15 ragnhild@lindrupmartinsen.no

Culina Bodø Nord Glass AS

Tlf: 75 50 61 00 post@culinabodo.no

Fredrik Nilsen Daglig leder

Tlf: 90 06 60 10 fredrik@culinabodo.no

Culina Trondheim HH Engros AS

Tlf: 73 95 65 00 culina@hhengros.no

Tor Rian Salgskonsulent

Tlf: 95 25 27 30 tor.rian@hhengros.no

Culina Bergen Thomsen Storkjøkken AS

Tlf: 47 47 66 66 post@culinabergen.no

Rune Skjerdal Daglig leder

Tlf: 93 41 68 88 rune@culinabergen.no

Culina Stavanger Chili Kjøkkenutstyr AS

Tlf: 51 41 20 80 post@chili-k.no

Tove Lauvåsvåg Daglig leder

Tlf: 51 41 20 80 tove@chili-k.no

Culina Kristiansand Kjøkkencompagniet AS

Tlf: 46 63 00 03 post@culinakristiansand.no

Finn Nilsen Daglig leder

Tlf: 90 18 16 30 finn@culinakristiansand.no

Culina Skien Skien Storkjøkken AS

Tlf: 35 52 15 55 trond@culinaskien.no

Trond Bråthen Daglig leder

Tlf: 90 04 63 93 trond@culinaskien.no

Culina Drammen Lageraaens eftf. AS

Tlf: 32 26 81 90 post@culinadrammen.no

Ola Langaas Daglig leder

Tlf: 90 77 49 11 ola@culinadrammen.no

Culina Lillehammer Strand Storkjøkken AS

Tlf: 61 05 75 70 culina@culinalillehammer.no

Lasse Jensen Daglig leder

Tlf: 90 57 68 70 lasse@culinalillehammer.no

Culina Fredrikstad HH Engros Avd. Østfold

Tlf: 69 30 19 50 culina.fredrikstad@hhengros.no

Rene Laabak Daglig leder

Tlf: 91 55 78 64 rene.laabak@hhengros.no

Culina Oslo Riise&GG Storkjøkken AS

Tlf: 67 17 10 00 post@culinaoslo.no

Tor Sandnes Salgskonsulent

Tlf: 97 62 32 11 tor.sandnes@culinaoslo.no

Butikk Oslo Torggata 33, 0183 Oslo

Tlf: 22 20 45 10 butikk@culinaoslo.no

Culina Hovedkontor Enor AS Holmaveien 20, 1339 Vøyenenga Tlf: 67 17 10 50 Fax: 67 17 10 51 enor@culina.no

Besøk oss på www.culina.no

culina – 50


HovedleveraNdør til serveriNgsNæriNgeN

Kundesenter

Nytt distribusjonsanlegg er skreddersydd for distribusjon av alkoholholdige drikkevarer. Høyvarelager med 33 000 palleplasser, temperaturregulert.

02260

E­mail ordre.oslo@vectura.no

Over 50 millioner liter ble levert i fjor. Dette gjør Vectura til Norges ledende spesialleverandør av vin og brennevins­ produkter. Vårt sortiment rommer ca 7000 varianter innen vin, brennevin, øl og vann. Vi har lagt ned mye tid og arbeid i å forenkle hverdagen for våre kunder, blant annet tar vi tomgodset i retur. En rutinert sjåførstab og vårt kundesenter gjør det enkelt å kontakte oss. www.vectura.no gir deg tilgang til varekatalog, priser, lagerstyring og bestillings­ system for Internett. Er det andre ting vi kan hjelpe deg med? Besøk våre hjemmesider www.vectura.no, ring kundesenteret på tlf. 02260 eller våre øvrige kontaktpersoner.

oslo/østlandet/trondheim Midt-Norge og Nord-Norge Jack Andersen – 913 22 730 jack.andersen@vectura.no Per Arne Grime – 911 04 158 per.arne.grime@vectura.no Bergen/vestlandet Nord Tom Gjelsvik – 913 22 765 tom.gjelsvik@vectura.no stavanger/vestlandet sør Tom Jostein Malmin – 975 45 761 tom.malmin@vectura.no

Bestill varer på www.vectura.no

Vectura logo

Vectura logo

Oppslag om Vectura for Konsumgr_2012.indd 2

logo filelementer

51 – vectura

PMS 287

PMS 584

evect Vårt elektroniske bestillingssystem er gratis.

23.11.12 14.06


Nytt høyvarelager på gjelleråsen i Nittedal kommune

iNNkjøp/MoNorail

vareMottak

lagriNg

På vegne av importørkunder kjøper Vectura inn nærmere ca 7000 forskjellige artikler fra 50 land. Det gjøres 7500 bestillinger som kommer inn på 65000 paller fra ca 800 produsenter årlig.

Kontroll og registrering av alle innkommende varer. Automatisert anlegg med nedpalleteringsmaskin. Vekt og volum av alle artikler måles og registreres i en maskin/Cubiscan. Disse data er grunnlag for kontroll av at alle paller ut av lageret inneholder korrekt mengde.

Det helautomatiske høyvarelageret har 33.000 pallplasser og konstant temperatur på ca 14 grader. Her kan det opp mot toppsesong være lagret nærmere 7 millioner liter vin og brennevin.

ordreMottak

plukk

distriBusjoN

En stor del av ordremottaket er automatisert gjennom EDI­ordre fra Vinmonopolet, via Vecturas eget e­handelsystem (e­Vect) eller via grensesnitt mot andre handelssystemer. Ca. 55% av alle Horeca­ordre går elektronisk og det samme gjelder ca 95 % av alle ordrene fra Vinmonopolet.

Vareplukk styres i dag via terminaler på plukktruckene. Det plukkes årlig ca 2.500.000 varelinjer på Vecturas lagere i Oslo og Trondheim. I jule­ sesongen plukkes det opp mot 1.800.000 enheter på en uke med døgnkontinuelig drift.

Vectura distribuerer til over 3000 serveringssteder og til alle Vinmonopolets 280 butikker. Varene leveres innenfor avtalte tidsintervaller over hele landet.

Oppslag om Vectura for Konsumgr_2012.indd 3

vectura – 51

23.11.12 14.06


arcus-Gruppen er markedsleder på vin og brennevin i norge!

En vErdEn av opplEvElsEr i hvEr dråpE! 52 – ARCUS

Konsumgruppen presentasjon_OppsettB.indd 1

22.11.12 14.06


arcus er hovedleverandør av vin og brennevin til konsum Gruppen arcus salgsteam

Hanne M. Wexelsen

Audhild Sjømo

Morten Hofseth-Olsen

Yngve Lofthus Teigen

Salgs- og markedskoordinator Mobil 90 10 98 54 hanne.wexelsen@arcus.no

Distriktsjef Hordaland, Sogn og fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nord-Norge Mobil 90 16 84 91 audhild.sjoemo@arcus.no

Distriktsjef Oslo/Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder Mobil 90 18 52 30 morten.hofseth.olsen@arcus.no

Distriktsjef Oslo, Buskerud, Rogaland Mobil 97 11 01 43 yngve.lofthus.teigen@arcus.no

Joakim Hoff

Nina Fredagsvik Merei

Sissel Smevold

Ottar Ferstad

Distriktsjef Oslo Mobil 41 64 64 29 joakim.hoff@arcus.no

Distriktsjef Oslo, Østfold Mobil 94 78 32 21 nina.fredagsvik@arcus.no

Distriktsjef Oslo/Akershus, Hedmark, Oppland, Hordaland, Sogn (S) Mobil 92 61 21 48 sissel.smevold@arcus.no

Salgsdirektør Mobil 95 83 62 60 ottar.ferstad@arcus.no

Permisjon til mai 2013

Permisjon til juli 2013

Ta konTakT mEd En av oss så hjElpEr vi dEG! Ring kundeservice eller send oss mail Tlf: 913 25 220 (10.00 - 14.00), e-mail: kundeservice@arcus.no Nyttig informasjon finnes også på våre hjemmesider: www.arcus.no

Konsumgruppen presentasjon_OppsettB.indd 2

ARCUS – 52

22.11.12 14.06


Fiskeeksperten Reinhartsen Engros AS er en lokal sjømatbedrift i Agder som eies og drives av tredje generasjon. Bedriften tar hånd om hele verdikjeden, fra fiskemottak, foredling og salg, og var i 1996 den første i landet med 6 ansatte som tok fagbrev som fiskehandler. I 1997 ble den som første bedrift i Norge tildelt godkjenning etter EU-reglene for fiskebedrifter. Fiskeeksperten Reinhartsen har vunnet flere nasjonale mesterskap. Fiskeeksperten leverer det meste innen sjømat, vilt, kjøtt og delikatesseprodukter Med eget fiskemottak, produksjonslokaler og røykeri er flere av våre produkter å regne som lokalmat.

53 – FISKEEKSPERTEN REINHARTSEN


Fiskeeksperten tar kvalitet på alvor og arbeider målbevisst for å oppnå best mulig kvalitet i alle ledd. Vi er godkjent av Mattilsynet og Fiskeridirektoratet for alt fra fiskemottak til produksjon, røyking og grossistvirksomhet. Våre lokaler er tilrettelagt for store varemengder med høy omløpshastighet. Vi har samarbeid med Asko Agder på salg og distribusjon i Agder og deler av Telemark.

KONTAKTINFORMASJON Hovednummer: 0 20 28 Ordrekontor: Tlf: 92 66 08 29 Fax: 38 12 24 56 ordre@fiskeekspeten.no

Besøksadresse: Lagmannsholmen 1 4610 Kristiansand www.fiskeeksperten.no Finn oss på Facebook: www.facebook.com/Fiskeeksperten

FISKEEKSPERT REINHARTSEN – 53


Sjømatgrossistene Lerøy Delico AS

Besøksadresse: Varabergmyra 2 4050 Sola Telefon: 51 71 89 00 Fax: 51 71 89 01 E-post: post@leroydelico.no Kontaktperson: Thomas Torstensen Mob: 900 85 056

Varebestilling mail: bestilling@brodreneberggren.no Kopimail ordre: andre@brodreneberggren.no Ordretelefon:

33 48 30 40 (tast 2 for engros avd.)

Kontaktperson: André Berggren Olsen Mob: 950 48 506

Varebestilling mail: ordre@fiskeeksperten.no Ordretlf/Dir.: Telefon: Telefax:

926 60 829 38 12 24 40 38 12 24 42 (Hoved) 38 12 24 56 (Engros)

Kontaktperson: Helge Fredriksen

Varebestilling mail: ordre@smakfullt.as Ordretelefon: Ordrefaks:

61 17 99 00 61 17 99 01

Kontaktperson: Dag Erland Olsen Mob: 941 60 775 / 40 62 59 40

54 – sjømatgrossistene


KGN Forsikring

Konsum Gruppen  Norge  AS  har  i  samarbeid  med  AssuranseLink  AS  forhandlet  frem  mange  gunstige   forsikringsavtaler  for  DEG  som  medlem  av  konsumgruppen.    

Vi arbeider  kontinuerlig  for  at  du  som  medlem  skal  få  de  beste  betingelsene.    For  eksempel  har  svært   mange  bedrifter  fått  betydelig  premiebesparelser  innen  næringsliv  og  yrkesskadeforsikring.    

Assuranselink AS  tilbyr  alle  typer  næringsforsikring  

• Næringslivsforsikring som  dekker:   o Brann,  vann,  innbrudd,  ansvar,  avbrudd  og  glass     • Yrkesskadeforsikring  til  KUN  kr  1  265,-­‐  pr.  årsverk  for:   o Servitør,  kokker,  hotell  ansatte,  kiosk,  fastfood-­‐  og  restaurantansatte     • Bilforsikring  

På grunn  av  endringer  i  Forsikringsavtaleloven  kan  du  nå  si  opp  eksisterende  forsikring  med  én   måneds  varsel,  så  det  er  ingen  grunn  til  å  vente  med  å  sjekke  prisene  i  KGN  forsikring.    AssuranseLink   ordner  alt  ved  flytting  av  forsikringer.    

For kjøp  av  forsikring,  ta  kontakt:   o o o o

e-­‐post assuranselink@assuranselink.no   gå  inn  på  www.kgnforsikring.no,  og  fyll  ut  skjema   ring  Assuranselink  AS  920  85  065   ta  kontakt  med  din  lokale  representant  for  Konsum  Gruppen  Norge  AS  

Ryensvingen,  0680  Oslo   www.assuranselink.no   tlf  920  85  065   e-­‐post  assuranselink@assuranselink.no     KGN Forsikring | assuranselink as – 55


Telenor presenterer

RaskeRe neTT

Telenor presenterer en helt ny generasjon Mobilt Bredbånd. Nå får du 4G i Oslo, Bergen , Trondheim, Stavanger, Sandnes, Lørenskog, Lillestrøm, Asker og Bærum. Vi fortsetter utbyggingen utover landet. Følg med på telenor.no eller send SMS med kodeord 4G til 2244.

Mer fart. Bedre opplevelser.

56 – telenor


Gode kommunikasjonsløsninger og spesialvilkår for konsum Gruppens medlemmer som et ledd i å sikre medlemsbedriftene en enklere hverdag har konsum Gruppen valgt Telenor som samarbeidspartner for kommunikasjonsløsninger. Telenor med sine rådgivere, partnere og forhandlere bidrar til flyt i hverdagen med velprøvde nettverk, produkter og løsninger som fungerer godt sammen. Telenor tilbyr bedriftsløsninger innen: • kundekontakt, sentralbord, kommunikasjon for betalingsterminaler • Fast- og mobiltelefoni • Mobile ansatte – hjemmekontorløsning • Bredbånd, datasikkerhet

konsum Gruppens avtale med Telenor gir deg gode rabattvilkår på mobiltelefoni, fasttelefoni, Mobilt Brebånd og internettilgang. kontakt oss for å benytte deg av spesialtilbudene i avtalen og få forslag til nye løsninger for din bedrift. kontaktperson: Roy Jakobsen Telefon: 917 13 894 e-post: roy.jakobsen@telenor.com kontakt kundeservice på 09000 for hjelp eller endringsønsker i eksisterende løsninger. se våre nettsider for mer informasjon om våre tjenester og løsninger – telenor.no/bedrift

Telenors landsdekkende forhandlerapparat hjelper deg med kommunikasjonsutstyr og abonnement til de betingelser som er forhandlet i avtalen med konsum Gruppen.

telenor – 56


Nordens største spesialist på kortbetaling Teller er den eneste leverandøren i Norge som tilbyr de tre største betalingskortene – Visa, MasterCard og American Express. Velger du Teller som din leverandør kan vi love deg sikker betaling og enkelt oppgjør – slik at du kan konsentrere deg om din virksomhet.

Dine kortbetalinger er vår kjernevirksomhet Nordmenn ligger på verdenstoppen i kortbruk. I dag finnes det mer enn 5 millioner Visa, MasterCard og American Express-kort i Norge. Utenlandske turister handler i tillegg årlig for over 30 milliarder i Norge. Ved å akseptere de mest benyttede betalingskort, yter du bedre service overfor kundene dine – og du kan se frem til en større omsetning. Gjennom en avtale med Teller kan du si “selvfølgelig” i stedet for “dessverre” til dine kortkunder

Nordisk spesialist på internasjonal kortbetaling. Teller AS, Norway • Part of the Nets group • www.teller.no

57Annonse.indd – teller2

21.11.12 10:05


Foto: Nicki Twang

Sikre deg en av markedets beste kortavtaler Aksept av kredittkort er god service overfor dine kunder. Du kan se frem til fornøyde kunder, bedre sikkerhet, og ikke minst – økt omsetning. Teller kan som eneste leverandør i Norge tilby både Visa, MasterCard og American Express. Vi tilbyr også innløsning av JCB og Union Pay – to av Asias ledende kredittkort. Teller er Nordens ledende kortinnløser og er spesialist på å levere trygge, lønnsomme og effektive betalingsløsninger. Vi tilbyr nettbaserte oppgjørsrapporter og spesialtilpassede løsninger, slik at du til enhver tid kan ha full kontroll på dine kortbetalinger

Søk om avtale i dag: Telefonnummer 815 00 400 Kundeservice Henvendelser vedr. ny avtale, og endring/oppdatering i eksisterende avtale vip-no@teller.com Representant for Teller: Key Account Manager, Camilla Bjørum cbjor@teller.com

flest kort på hånden Besøksadresse: Hoffsveien 1 E, 0275 Oslo Postadresse: Postboks 333 Skøyen, 0213 Oslo

www.teller.no Annonse.indd 3

teller 57 21.11.12 – 10:06


Ekspert på skadedyrkontroll Ekspert på skadedyrkontroll

Skadedyrkontroll og mathygiene Pål fra Rentokil ble invitert på Pål fra Rentokil ble invitert på sommerfest og ble populær sommerfest og ble populær fordi han fjernet plagsom veps fordi han fjernet plagsom veps

Rentokil har 40 års erfaring med skadedyrkontroll i Norge med aktiviteter i 44 ulike land Rentokil Skadedyrkontroll AS er en landsdekkende leverandør av skadedyrekspertise og matsikkerhets avtaler. Våre tjenester, som følger forskrifter om skadedyrbekjempelse, bidrar til å sikre dere som medlemmer i Konsum-gruppen, en helsemessig og økonomisk trygghet

Rentokil fjernet i fjor sommer 1.340 vepsebol bare i Oslo vepsebol bare i Oslo

For Konsumgruppens medlemmer har vi ferdige Rentokil fjernet i fjor sommer 1.340 tilpasset løsninger for skadedyrkontroll og bekjempelse innenfor: •

Bar og Pub

Kiosk og gatekjøkken

Restaurant og kantine

Hotell og catering

Barnehager

Rentokil har 40 års erfaring med skadedyrkontroll i Norge Rentokil har 40 års erfaring I tillegg til skadedyrkontroll kan vi hjelpe deg med med aktiviteter i 44 ulike land skadedyrkontroll i Norge følgende tjenester: med aktiviteter i 44 ulike land •

Renholdsprøver

Revisjon av ditt eget IK Mat og HACCP system

Levering av IK Mat og/eller HACCP system gjennom PestNetOnline

Beredskapsboks for innsendelse av produktprøver

Insektsfelle av typen Luminos 3 (Se bilde)

Servicerapporter kan ofte virke uoversiktlige og mangelfulle. PestNetOnline er vårt elektroniske rapporteringssystem. Med PestNetOnline integrert som en del av skadedyravtalen, vil du som kunde få tilgang og oversikt over all dokumentasjon relatert til din skadedyravtale, 24 timer i døgnet. Det er ikke behov for installering av dyr software.

Ta kontakt på Ta kontakt på

815 56 858 815 56 858 www.rentokil.no www.rentokil.no

Oppdaterte system er nå tilgjengelig

Ta kontakt på 58 – rentokil

09781

www.rentokil.no


... en ekspertjobb Vi dekker hele Norge og er raskt tilstede når du trenger en ekspert Skadedyrkontroll eller skadedyrbekjempelse? Skadedyrkontroll omfatter deteksjon, søking etter skadedyr med jevnlig inspisering og risikoanalyse. Rapportering med anbefalinger og skadedyrbekjempelse hvis uhellet er ute. Vår hovedoppgave er å finne årsaken til problemene, slik at problemene ikke gjentas. Dette medfører en dramatisk nedgang i bruk av gift og kontrollen blir mye bedre. Med andre ord - ha kontroll og du slipper bekjempelse. “Både vi og tilsynsmyndighet ser dessverre at substitusjonsprinsippet brytes, bl.a. ved at man satser ensidig på gift og ved at gift står kontinuerlig ute selv om det ikke er påvist aktivitet av gnagere. Bekjempelse av gnagere kan være komplisert, og enkle løsninger der man kun satser på giftbruk er ikke i henhold til lovverket.” Sitat: Arnulf Soleng, Senior forsker/dr.Scient ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt - Divisjon for Smittevern

Konsumgruppens medlemmer kan ta direkte kontakt med våre konsulenter; Akershus og Oslo Perry Røed

Hovedkontoret i Oslo 93 06 01 30

Anders Fjellhaugen Østfold

93 06 01 09

Terje Strangstad Hedmark/Oppland, Akershus Nord Asbjørn Nodland

93 06 02 10 45 11 48 93

Buskerud - Sandefjord Janicke Becker Vestfold/Telemark - Kristiansand Kristian Strimp Reino Holmen Rogaland - Kristiansand

41 06 09 59

Frode Torstensen Hordaland/Sogn og Fjordane Nina Monica Johnsen

93 06 02 14

Key Account Manager: Arne O. Solberg 93 06 01 21 E-post: arne-olav.solberg@rentokil-initial.com Country Sales Manager: Bjørn I. Juul 93 06 02 67 E-post: bjorn-idar.juul@rentokil-initial.com

93 06 01 17 93 06 01 19

93 06 02 00

Møre og Romsdal/Sør Trøndelag Brage Rimol 93 06 02 51 Nord Trøndelag - Brønnøysund Trond Dahl Jr 90 66 51 51 Nordland - Brønnøysund, Troms, Finnmark Christoffer Solø 93 06 02 56

rentokil-no@rentokil-initial.com rentokil – 58


Inspeksjonsselskapet Anticimex har siden 1973 skapt trygge og helsevennlige innemiljøer gjennom inspeksjoner, garantier og forsikringer i Norge, og du finner oss også i Sverige, Danmark, Finland, Nederland og Tyskland. Vi utfører inspeksjoner innen områdene mattrygghet, skadedyrkontroll, brannvern og bygningsinspeksjoner. Vårt motto “Forebygge og bevare” innebærer at vi alltid bestreber oss på å løse problemer før de inntreffer.

• • • •

59 – ANTICIMEX

Mattrygghet Brannvern Skadedyr Kurs innen brannvern, mattrygghet, skadedyr og førstehjelp


Vi skaper en tryggere hverdag for våre kunder Kontakt oss: OMRÅDE

SALGSKONSULENT

MOBIL

MAIL

OSLO, AKERSHUS, ØSTFOLD

Christer Johannesen

904 79 189

christer.johannesen@anticimex.no

VESTFOLD, BUSKERUD OPPLAND, HEDMARK

Morten Andresen

926 26 985

morten.andresen@anticimex.no

Georges Colleou

416 59 903

georges.colleou@anticimex.no

Erik Hansen

926 26 997

erik.hansen@anticimex.no

Pål Erik Lomtjernbakken

452 72 697

pal.erik.lomtjernbakken@anticimex.no

Einar Asla

926 26 994

einar.asla@anticimex.no

Michael Bråthen

970 17 373

michael.brathen@anticimex.no

VEST-AGDER, AUST-AGDER

Terje Breivold

924 99 580

terje.breivold@anticimex.no

ROGALAND

Geir Ove Skaarstad

926 26 991

geir.ove.skaarstad@anticimex.no

Stian Mjåsund

926 26 982

stian.mjasund@anticimex.no

NORD-ROGALAND, SUNNHORDLAND

Torbjørn Ånensen

982 09 525

torbjorn.anensen@anticimex.no

HORDALAND, SOGN OG FJORDANE

Frode Mjelde Thuland

934 11 889

frode.thuland@anticimex.no

Frode Pisani

934 11 899

frode.pisani@anticimex.no

MØRE OG ROMSDAL

Tor N. Bugge

476 42 179

tor.bugge@anticimex.no

TRØNDELAG

Bård Even Fossum

469 30 843

bard.fossum@anticimex.no

NORDLAND, TROMS, FINNMARK

Roger Rosenfors

959 47 400

roger.rosenfors@anticimex.no

FAGSJEF MATTRYGGHET

Hanne Høgberg

982 25 095

hanne.hogberg@anticimex.no

FAGSJEF BRANNVERN

Paul Ivar Myrstad

918 44 556

paul.ivar.myrstad@anticimex.no

ANDRE KONTAKTER

TEKNISK SJEF SKADEDYR

Eilif Lundberg

926 26 981

eilif.lundberg@anticimex.no

SALGSSJEF

Stig Seljeseth

948 76 281

stig.seljeseth@anticimex.no

Tlf 815 48 250, eller finn ditt nærmeste kontor på anticimex.no firmapost@anticimex.no • TELEFONSUPPORT HELE DØGNET! ANTICIMEX – 59


Inpublishs brede spekter av produkter og tjenester inneholder blant annet rådgivning innen kommunikasjon og sosiale medier, reklamebyråtjenester, trykksaker, bannere, plakater, messeutstyr og mye mer. Vi gir derfor deg som kunde en helhetlig og gjennomført identitetsprofil, en effektiv markedsføringsstrategi og vi har alle verktøyene som trengs for å realisere ditt potensial!

Inpublish

Brogata 6 N-1601 Fredrikstad, Norway www.inpublish.no Telephone: +47 915 66 054 e-mail: kenneth@inpublish.no

Fonts used

Product

Inpublish logo

Size

-

File name

Inpublish_logoHorisontal

Printinghouse

-

Method of printing

-

Date

20.01.2012

Signature

Kenneth Bråthen

Colours 2

Sansation Bold

BLACK

PMS 151

According to the font producer, use of the enclosed fonts is allowed only with a user’s license. Illegal use will lead to penalty and liability for damages. Contact the sender or font producer if you lack necessary licenses.

SOSIALE MEDIER Sosiale medier gir bedriften din mer oppmerksomhet og åpner for tettere kommunikasjon med kundene dine - dersom du bruker dem på riktig måte. Vi hjelper deg å se hvilke muligheter og potensial som ligger i bruk av ulike sosiale medier for nettopp din bedrift. Vi gir deg løsningen og hjelper deg både å velge design, plattform og strategi!

PLAKAT OG BANNER Inpublish tenker stort når det gjelder produksjon av plakat og banner. Vi er opptatt av at du får optimal bildekvalitet, lang holdbarhet, kort produksjontid og riktig pris! Med vår lange erfaring vet vi hvilke produksjonsmetoder som passer til dine behov.

inpublish.no/tjenester/plakat-og-bannere

60 – inpublish


Creating new ideas... Har du tid

en dag så kommer jeg innom deg. En hyggelig prat for å høre om det er rom for samarbeid oss imellom i tiden fremover.SER FREM TIL Å HØRE FRA DEG IGJEN:)

GUIDELINES

Med vennlig hilsen

Hva gjør vi ?

Rune Solbrekke

inpublish.no

REFERANSEKUNDER

Vi hjelper bedrifter med KOMMUNIKASJON mot markedet, vi har reklamebyrå, trykkeri og plakateri i ett og samme hus. Fra visittkort og brosjyrer, rollups og messerigger til websider og facebook, bredden er stor.....

Konsum Gruppen Norge Diplom-Is KappAhl Sport1 Helly Hansen Lilleborg Coca-Cola Unil Sparebank1

kommunikasjon

DAG

Key Account Manager Inpublish AS

Mob: 971 16 737

Hva kan vi gjøre for DERE? Inpublish kan gjøre mye, men målet mitt er å ta en prat for å høre behovet deres. Jeg ønsker å prise produkter og tjenester dere har behov for, på lik linje som de andre leverandørene i KGN dere bruker.

Rune Solbrekke Key Account 971 16 737 rune@inpublish.no

Inpublish AS Brogata 6, Postboks 122, 1601 Fredrikstad | Tel: 69 36 68 00 | Fax: 69 31 85 77 E-post: post@inpublish.no

inpublish – 60


61 â&#x20AC;&#x201C; m-pro as


KGN KOLLEKSJON Sort

Sort

Rød

Rød

Hvit

Hvit

Art. KGN Pikè 001-028215

65% polyester, 35% bomull, 200gr. Unisex modell Str. XS-XXL À kr. 85,- (min. 10 stk)

Art. KGN Skjorte 001-027930 Art. KGN Damebluse 001-027935 97% bomull, 3% Lycra Str. S-XXL (dame S-XL)

À kr. 169,- (min. 5 stk)

Sort

Sort

Rød

Art. KGN Forstykke kort 004-8010 Art. KGN Forstykke langt 004-8012

Art. KGN Fleecejakke 001-150892 100% polyester, 260gr. Dame- og herremodell Str. S-XXL

35% bom/65% poly. À kr. 165,- (min. 5 stk)

Kort à kr. 55,- (min. 10 stk) Langt à kr. 65,- (min. 10 stk)

Sort

Sort

Pepita

Hvit

Hvit

Art. 001-647401 KGN Kokkejakke 35% bomull, 65% polyester Unisexmodell Str. XS-XXXL

À kr. 245,-

Art. 001-647505 KGN Midjebukse

35% bomull, 65% polyester Unisexmodell Str. XS-XXXL

À kr. 289,Alle priser er eks mva og frakt.

M-Pro AS - Nesvegen 42 - 1513 MOSS www.m-pro.no - Tlf. 69 27 52 50 - post@m-pro.no m-pro as – 61


REISE NORGE

Virke støtter deg i rollen som arbeidsgiver Medlemskap i Virke er rimelig og enkelt. Du betaler 2,1 promille av bedriftens lønnssum (Minimum 5.000 kr) For dette får du: • Gratis rådgivning innen arbeidsrett og HR, personal og ledelse. • Medlemsskap i en hovedorganisasjon som står på for hotell- og restaurantnæringens interesser, for eksempel skjenkepolitikk. • Møteplasser, bransjefellesskap og bransjekunnskap.

Kontakt Toril Kokkim Mobil: 22 54 17 29 E-post: toril.kokkim@virke.no

62 – virke

Tlf: +47 22 54 17 00 | Faks: +47 22 56 17 00 Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo | PO Box 2900, 0230 Oslo, Norway www.virke.no


Notater


Husk våre samarbeidspar Grossist-distribuerte leverandører

Grossist-distribuerte leverandører

100% Svart

PANTONE® 485 C


rtnere ved varebestilling direkteleverandører

Lerøy Delico AS

Inpublish

Brogata 6 N-1601 Fredrikstad, Norway www.inpublish.no Telephone: +47 915 66 054 e-mail: kenneth@inpublish.no

Fonts used

Product

Inpublish logo

Size

-

File name

Inpublish_LogoVertikal

Printinghouse

-

Method of printing

-

Date

20.01.2012

Signature

Kenneth Bråthen

Inpublish

VIN / BRENNEVIN

Brogata 6 N-1601 Fredrikstad, Norway www.inpublish.no Telephone: +47 915 66 054 e-mail: kenneth@inpublish.no

Fonts used

Product

Inpublish logo

Size

-

File name

Inpublish_LogoVertikal

Printinghouse

-

Method of printing

-

Date

20.01.2012

Signature

Kenneth Bråthen

Inpublish

Brogata 6 N-1601 Fredrikstad, Norway www.inpublish.no Telephone: +47 915 66 054 e-mail: kenneth@inpublish.no

Inpublish logo

Size

-

File name

Inpublish_LogoVertikal -

Method of printing

-

Date

20.01.2012

Signature

Kenneth Bråthen

Inpublish

Brogata 6 N-1601 Fredrikstad, Norway www.inpublish.no Telephone: +47 915 66 054 e-mail: kenneth@inpublish.no

BLACK

Inpublish logo

Size

-

File name

Inpublish_LogoVertikal

Printinghouse

-

Method of printing

-

Date

20.01.2012

Signature

Kenneth Bråthen

Colours 1

Sansation Bold

BLACK

According to the font producer, use of the enclosed fonts is allowed only with a user’s license. Illegal use will lead to penalty and liability for damages. Contact the sender or font producer if you lack necessary licenses.

Fonts used

Product

Colours 2

Sansation Bold

According to the font producer, use of the enclosed fonts is allowed only with a user’s license. Illegal use will lead to penalty and liability for damages. Contact the sender or font producer if you lack necessary licenses.

Fonts used

Product

Printinghouse

Colours 4 auto

Sansation Bold

According to the font producer, use of the enclosed fonts is allowed only with a user’s license. Illegal use will lead to penalty and liability for damages. Contact the sender or font producer if you lack necessary licenses.

Colours 1

Sansation Bold

BLACK

According to the font producer, use of the enclosed fonts is allowed only with a user’s license. Illegal use will lead to penalty and liability for damages. Contact the sender or font producer if you lack necessary licenses.

PMS 151


www.inpublish.no

Følg oss på www.facebook.com/konsumgruppen

Konsum Gruppen Norge AS I Østkilen 5 I 1621 N-GRESSVIK I Tel: +47 69 31 28 00 I Fax: +47 69 31 28 01 E-post: post@konsumgruppen.no www.konsumgruppen.no

KGN Medlemsbok 2013  

KGN Medlemsbok 2013