Page 1

A magyar multimodális szolgáltató



The Hungarian multimodal service provider


T

isztelt Partnereink!

ear Partners!

Grósz László vagyok, az IntegRail Kft. ügyvezetője. Az IntegRail, mint multimodális és vasúti szolgáltató vállalat, összeköttetést teremt tengeri kikötők és szárazföldi konténer-terminálok között. Szolgáltatásaink gerince a Koper és Törökbálint között üzemeltetett konténerszállító irányvonat, illetve a törökbálinti Kombiterminál üzemeltetése. Ügyfélbarát kiszolgálással, versenyképes árképzéssel és kiemelkedő termináli szolgáltatásokkal segítjük partnereinket az elérhető legkorszerűbb multimodális megoldásokban. Önállóan szervezett vonataink mind import, mind export irányban kitűnő csatlakozást biztosítanak az érkező vagy induló hajókhoz, kollégáink mind magasan képzett, közvetlen emberek. Személyesen garantálom Önnek, hogy ami Önnek egy konténer, az nekünk maga a hivatás. Üdvözlettel:

D

Grósz László

My name is László Grósz, acting as the managing director of IntegRail Kft. IntegRail, as a multimodal service provider company, links seaports and inland container-terminals. The backbone of our services is the operation of a container shuttle train between Koper and Budapest-Törökbálint, as well as the operation of a container terminal at Budapest-Törökbálint. With friendly customer care, competitive pricing and superb terminal services, we aim to help our partners in the most advanced multimodal solutions. Our shuttle trains, organised and operated independently, provide outstanding connections to arriving and departing vessels, our colleauges are highly trained, open-minded people. I personally guarantee, what means only a container to you, that means a whole profession for us. Best regards:

László Grósz


A

z IntegRail Kft. szolgáltatásai  K onténerszállító irányvonatok üzemeltetése

Koper tengeri kikötő és Törökbálint terminál között

 74 TEU kapacitású irányvonat hetente háromszor  K amionos elő- és utófutás megszervezése

Magyarország egész területén, Nyugat-Romániában és Dél-Szlovákiában

 T ermináli szolgáltatások Törökbálint terminálon  Rakott és üres konténerek tárolása,

kezelése

 V ámáruk és belföldi ( úniós ) áruk

kezelése

 Á trakodás konténerből kamionba és

kamionból konténerbe

 R aklapépítés, csomagolás, címkézés, alapvető

logisztikai szolgáltatások

 V ámszolgáltatások  Import / Export vámkezelés  V ámáru-továbbítás tetszőleges úniós

vámhivatalhoz

 T C33 vámgaranciajegy biztosítása  V ámtechnikai műveletek elvégzése

(közvámraktári betárolás stb.)

 E gyéb vasúti szolgáltatások  E gyedi vagonos konténertovábbítás

megszervezése és lebonyolítása

 A z IntegRail új fejlesztéseként hamarosan elindul-

nak irányvonataink a Hamburg–Törökbálint, a Kope–Sladkovicovo ( Szlovákia ) és a Törökbálint–Arad útvonalon.

T

he services of IntegRail Kft. peration of container shuttle trains between KoO per seaport and Budapest-Törökbálint terminal  74 TEU capacity container shuttle 3 times a week  Organizing pre-carriage and after-carriage by trucks in whole Hungary, Western Romania and Southern Slovakia  Terminal services at Budapest-Törökbálint terminal  Storage and handling of loaded and empty containers  Handling of bonded and non-bonded goods  Cross-docking from container to truck and from truck to container  Pallettising, packaging, labelling, basic logistic services  Customs services  Import / Export clearance  Goods forwarding to any customs office of the EU  TC 33 customs guarantee ticket available  Performing other customs formalities ( bonded warehouse store-in, etc.)  Other rail services  Organising and operating individual conatiner wagons  In the new developments of IntegRail, new block trains will be put into service on the Hamburg– Törökbálint, Koper–Sladkovicovo (Slovakia) and the Törökbálint–Arad routes. 


I

nTEgrail – egyedi szolgáltatások az IntegRail-től egyedi operátori szolgáltatás   egy partner – egy operátor. Az IntegRail-nél egy személynél, egy telefonszámon és e-mail címen intézhető a foglalástól kezdve a számlázásig és adminisztrációig minden.  alkalmazkodó menetrend és indulási időpontok   s ajnos előfordulnak hajókésések, de partnereinkkel egyeztetve a vonatainkat igyekszünk úgy szervezni hogy az érkező hajókról a konténerek a lehető leghamarább elhagyják a kikötőt és megérkezzenek Törökbálintra.  vonataink szuverén GPS nyomkövetése   az operációs személyzet folyamatosan monitorozza az úton lévő vonatokat, és azonnal beavatkozik amikor arra szükség van, továbbá azonnal tájékoztatja érintett partnereinket   lehetőség van partnereinknek is követni az általuk igénybe vett vonatok útját, figyelni a vonat haladását egy webes alkalmazás segítségével  személyes jelenlét   t ermináli szolgáltatásaink is maximálisan transzparensek, jöjjön el hozzánk és tapasztalja meg termináli munkatársaink szakértelmét, saját konténere kezelését és átrakodását 

I

inTEgrail – unique services from IntegRail sole operator service   one partner – one operator. All the procedures from bookings to invoicing and administration are to be managed at one operator, one phone number and e-mail address to remember  adjustable timetables and departure times   unfortunately vessel delays occur, but with prior adjustment with our partners, we aim to organise our trains in the way that containers will be handled onto our trains from the vessels in shortest time  sovereign GPS tracking of our trains   operating staff keeps on tracing the trains on route, and intervenes upon need immediately, furthermore notifies our partners   there is a possibility for our partners to track the proceedings of respecitve trains by a web application  personal touch   our terminal servcies are maximally transparent as well, visit us and check out the professionalism of our staff, the handling and cross-docking of your container 


A

jánlatok és kérdések:

Wien

Budapest

O

ffers and inquiries:

György FIRBÁS Mr. gyorgy.firbas@integrail.hu +36-20-208-2222

O

peráció és foglalások:

O

perations and bookings

Zsuzsanna HORVÁTH Ms. zsuzsanna.horvath@integrail.hu +36-30-749-1479

Port of Koper

BudapestTorokbalint Terminal

IntegRail leaflet 2013  
IntegRail leaflet 2013  

IntegRail leaflet 2013

Advertisement