Page 1

W ramach partnerskiego programu szkoleń

przedsiębiorstwa Em iter Katowice, Pan

Robert Klonek ul, PCK

57

4l-4o9 Mysłowice uczestniczył w szkoleniu z zakresu projektowania i prowadzenia instalacji w systemie kanałów elektro in sta la cyj n ych Em iter, rozwiąza ń system u o ka b lowa n ia strukturalnego Emiter Net oraz

fntuligentnego Domu Emiter Net

Katowicą dn.

25. 03. 201 0r.

Emiter kanały kablowe  

Certyfikat z produktów firmy Emiter dla Roberta Klonka