Page 1

WYKAZ PUBLIKACJI 2010 rok 1. CZASOPISMA KRAJOWE Lp.

1.

2.

3.

Autor GÓRNY ZBIGNIEW KLUSKA-NAWARECKA STANISŁAWA WILK-KOŁODZIEJCZYK DOROTA

Dane o publikacji ATTRIBUTE-BASED KNOWLEDGE REPRESENTATION IN THE PROCESS OF DEFECT DIAGNOSIS. (ATRYBUTOWA REPREZENTACJA WIEDZY W PROCESIE DIAGNOSTYKI WAD). ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS WARSZAWA-KRAKÓW; nr. 3; strony. 819 826; ISSN 1733-3490

GÓRNY ZBIGNIEW KLUSKA-NAWARECKA STANISŁAWA REGULSKI KRZYSZTOF WILK-KOŁODZIEJCZYK DOROTA

DIAGNOSIS OF CASTING DEFECTS USING UNCERTAIN AND INCOMPLETE KNOWLEDGE. (DIAGNOSTYKA WAD ODLEWÓW PRZY ZASTOSOWANIU WIEDZY NIEPEWNEJ I NIEPEŁNEJ).

MAJ MARIA PIEKŁO JAROSŁAW PYSZ STANISŁAW

STRESS MODELS FOR AN ASSESSMENT OF THE IMPACT OF CASTING DEFECTS ON STATIC AND FATIGUE CAST MATERIAL STRENGTH. (MODELE NAPRĘŻENIOWE DO OCENY WPŁYWU WAD ODLEWNICZYCH NA WYTRZYMAŁOŚĆ STATYCZNĄ I ZMĘCZENIOWĄ ODLEWU).

ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS WARSZAWA-KRAKÓW; nr. 3; strony. 827 903; ISSN 1733-3490

ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS WARSZAWA-KRAKÓW; nr. 3; strony. 899 903; ISSN 1733-3490

4.

5.

GÓRNY ZBIGNIEW KLUSKA-NAWARECKA STANISŁAWA MRZYGŁÓD BARBARA REGULSKI KRZYSZTOF WILK-KOŁODZIEJCZYK DOROTA

METHODS OF DEVELOPMENT FUZZY LOGIC DRIVEN DECISION-SUPPORT MODELS IN COPPER ALLOYS PROCESSING.

IZDEBSKA-SZANDA IRENA SMOLUCHOWSKA ELŻBIETA SZOLC MACIEJ

INVESTIGATING THE RECLAMABILITY OF MOULDING SAND WITH NEW, ECOLOGICAL INORGANIC BINDERS.

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; nr. 4/1spec.; strony. 23 - 28; ISSN 1897-3310

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 10; nr. 41/1spec.; strony. 217-220; ISSN 1897-3310

6.

BALIŃSKI ANDRZEJ

ADVANCED OXIDATION AND ADSORPTION MODIFICATION OF DUST WASTE FROM STANDARD MOULDING SANDS. ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 10; nr. 1/2; strony. 5 12; ISSN 1897-3310

7.

BALIŃSKI ANDRZEJ

ODPADOWE PYŁY FORMIERSKIE MODYFIKOWANE POLIELEKTROLITAMI. ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 10; nr. 1/2 spec.; strony. 9 -13; ISSN 1897-3310

8.

9.

FABER JANUSZ LATAŁA-HOLTZER MARIOLA PERSZEWSKA KATARZYNA ŻMUDZIŃSKA MARIA

IDENTYFIKACJA ZAPACHÓW Z PROCESÓW ODLEWNICZYCH PRZY UŻYCIU "E-NOSA".

IZDEBSKA-SZANDA IRENA MANIOWSKI ZBIGNIEW PEZARSKI FRANCISZEK

ZAGADNIENIA REGENERACJI PIASKÓW Z ZUŻYTYCH MAS FORMIERSKORDZENIOWYCH W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU ODLEWNICTWA.

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; nr. 7/2spec.; strony. 39 - 42; ISSN 1897-3310

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 10; nr. 13/2spec.; strony. 71 - 76; ISSN 1897-3310

1


10.

11.

12.

DURAK JAROSŁAW KLUSKA-NAWARECKA STANISŁAWA MRZYGŁÓD BARBARA REGULSKI KRZYSZTOF

ANALYSIS OF THE APPLICABILITY OF DOMAIN ONTOLOGY IN COPPER ALLOYS PROCESSING. ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 10; nr. 13/2; strony. 69 - 74; ISSN 1897-3310

BRONICKI MARIAN CZEKAJ EDWARD FAJKIEL ALEKSANDER LECH-GREGA MARZENA REGUŁA TOMASZ SAJA KRZYSZTOF

APPLICATION OF HEAT TREATMENT AND HOT EXTRUSION PROCESSES TO IMPROVE MECHANICAL PROPERTIES OF THE AZ91 ALLOY.

DWORAK PIOTR GWIŻDŻ ANDRZEJ PYSZ STANISŁAW

MAGMASOFT SIMULATION APPLIED IN VERIFICATION OF TECHNOLOGY TO PRODUCE NEW RANGE OF ALLOY STEEL CASTINGS.

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 10; nr. 24/2; strony. 141 - 146; ISSN 1897-3310

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 10; nr. 13/3; strony. 67 -72; ISSN 1897-3310

13.

14.

15.

JAŚKOWIEC KRZYSZTOF PIROWSKI ZENON UHL WALDEMAR

TRIALS MANUFACTURE AND TEST CASTINGS FROM INCONEL ALLOY.

GWIŻDŻ ANDRZEJ PIROWSKI ZENON WODNICKI JACEK

NITROGEN HARDENING OF CREEP-RESISTANT G-NICR28W ALLOY.

GROCHAL TADEUSZ WIERZCHOWSKI WOJCIECH

SEMI-SOLID PROCESSING METHOD FOR CAST IRON.

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 10; nr. 14/3; strony. 73 - 78; ISSN 1897-3310

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 10; nr. 15/3; strony. 79 - 84; ISSN 1897-3310

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 10; nr. 29/3; strony. 149 - 154; ISSN 1897-3310

16.

17.

MANIOWSKI ZBIGNIEW MŁYŃSKI MARIUSZ SIERANT ZBIGNIEW ŻÓŁKIEWICZ ZDZISŁAW

ECOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF LOST FOAM PATTERNS.

MANIOWSKI ZBIGNIEW MŁYŃSKI MARIUSZ SIERANT ZBIGNIEW ŻÓŁKIEWICZ ZDZISŁAW

SELECTED ASPECTS OF THE PIECE PRODUCTION OF IRON ALLOY CASTINGS IN TERMS OF THEIR ENVIRONMENTAL IMPACT.

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 10; nr. 31/3; strony. 159 - 162; ISSN 1897-3310

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 10; nr. 32/3; strony. 163 - 166; ISSN 1897-3310

18.

PYSZ STANISŁAW PYTEL ANDRZEJ

IDENTIFICATION OF TEMPERATURE CHANGES DYNAMICS IN SELECTED CASTINGS AS A CONTRIBUTION TO PERFORMANCE LIFE IMPROVEMENT. ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 10; nr. 36/3; strony. 179 – 186 ISSN 1897-3310

19.

ŻÓŁKIEWICZ MAREK ŻÓŁKIEWICZ ZDZISŁAW

CHARACTERISTIC PROPERTIES OF MATERIALS FOR EVAPORATIVE PATTERNS. ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 10; nr. 55/3spec.; strony. 289 -292; ISSN 1897-3310

20.

21.

GÓRNY ZBIGNIEW KLUSKA-NAWARECKA STANISŁAWA SMOLAREK-GRZYB AGNIESZKA

CZEKAJ EDWARD MAJ M.

APPLICATION OF EVOLUTIONARY ALGORITHMS TO OPTIMIZE THE MODEL PARAMETERS OF CASTING COOLING PROCESS. ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; tom. 10; nr. 16/4; strony. 89 - 92; ISSN 1897-3310

CHARACTERISTICS OF MECHANICAL PROPERTIES AND DAMPING CAPACITY IN SELECTED SILUMINS. ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE; nr. 20/4spec.; strony. 105 109; ISSN 1897-3310

2


22.

23.

24.

25.

26.

27.

FRYDMAN KRYSTYNA NOWAK RAFAŁ SOBCZAK NATALIA WÓJCIK-GRZYBEK DANUTA

WPŁYW REAKTYWNYCH DODATKÓW STOPOWYCH NA ZWILŻALNOŚĆ W UKŁADZIE AG/C.

GRZELKA RYSZARD KSIĄŻEK MARZANNA LESZCZYŃSKA-MADEJ BEATA NEJMAN ILONA PAŁKA PAWEŁ RICHERT MARIA

THE CR3C2 THERMAL SPRAY COATING ON AL-SI SUBSTRATE.

BRUZDA GRZEGORZ HOMA MARTA SIEWIOREK ALEKSANDRA SOBCZAK NATALIA

ZASTOSOWANIE METODY SPM DO BADANIA STRUKTURY POWIERZCHNI ZGORZELINY UTWORZONEJ W TRAKCIE UTLENIANIA STALI CROFER 22APU.

GILEWICZ-WOLTER JOLANTA HOMA MARTA JAROŃ ARTUR STAWIARSKI ADAM ŻUREK ZBIGNIEW

MORFOLOGIA ZGORZELIN UTWORZONYCH NA STALI CROFER 22APU PODCZAS UTLENIANIA W ATMOSFERZE POWIETRZA ZAWIERAJĄCEGO SO2.

ĆWIKLAK RYSZARD GIL ANDRZEJ KARWIŃSKI ALEKSANDER KROKOSZ JACEK MŁODNICKI STANISŁAW PABIŚ RAFAŁ

OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA TECHNIKI SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA W ODLEWNICTWIE ORAZ OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ I WYKONANIE SERII MODELI I ODLEWÓW ARTYSTYCZNYCH.

KOWALSKI MIECZYSŁAW KROKOSZ JACEK PABIŚ RAFAŁ

BADANIA SKŁADU CHEMICZNEGO DZWONÓW W KOŚCIELE PARAFIALNYM POD WEZWANIEM ŚW. JANA CHRZCICIELA W DOBCZYCACH.

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA WARSZAWA; tom. 31; nr. 2; strony. 104 - 108; ISSN 0208-6247

JOURNAL OF ACHIEVEMENTS IN MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING. GLIWICE; strony. 95 - 102; ISSN 1734-8412

OCHRONA PRZED KOROZJĄ GLIWICE; tom. 53; nr. 11; strony. 626 - 629; ISSN 0473-7733

OCHRONA PRZED KOROZJĄ GLIWICE; tom. 53; nr. 11; strony. 643 - 646; ISSN 0473-7733

ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; nr. 1; strony. 3 - 13; ISSN 1898-7257

ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; nr. 1; strony. 40 - 46; ISSN 1898-7257

28.

SMOLUCHOWSKA ELŻBIETA STEFAŃSKI ZBIGNIEW

ENERGIA WIATROWA, ROZWÓJ ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W KRAJU I NA ŚWIECIE. ZNACZENIE ODLEWÓW W ENERGETYCE ODNAWIALNEJ (CZ. I). ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; nr. 2; strony. 3 - 8; ISSN 1898-7257

29.

30.

GIL ANDRZEJ KROKOSZ JACEK PABIŚ RAFAŁ

PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA SKANERA 3D W ARCHEOLOGII.

SMOLUCHOWSKA ELŻBIETA STEFAŃSKI ZBIGNIEW

ENERGIA WIATROWA, ROZWÓJ ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W KRAJU I NA ŚWIECIE. ZNACZENIE ODLEWÓW W ENERGETYCE ODNAWIALNEJ (CZ. II).

ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; nr. 2; strony. 57 - 60; ISSN 1898-7257

ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; nr. 3; strony. 3 - 12; ISSN 1898-7257

31.

DZIEWULSKI MICHAŁ KROKOSZ JACEK PABIŚ RAFAŁ

ANALIZA SKŁADU CHEMICZNEGO WYBRANYCH OBIEKTÓW METALOWYCH W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE Z ZASTOSOWANIEM MIKROFLUOROESENCJI RENTGENOWSKIEJ. ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; nr. 3; strony. 39 - 47; ISSN 1898-7257

32.

KROKOSZ JACEK CZEKAJ EDWARD MŁODNICKI STANISŁAW PABIŚ RAFAŁ ĆWIKLAK RYSZARD

TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ODLEWÓW ARTYSTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM MODELI WYKONANYCH Z NIEKONWENCJONALNYCH MATERIAŁÓW. ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; nr. 4; strony. 4 - 10; ISSN 1898-7257

3


33.

KROKOSZ JACEK PABIŚ RAFAŁ

ODBOJE BRAMNE I PACHOŁKI ULICZNE. ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE - POLSKA I ŚWIAT KRAKÓW; nr. 4; strony. 56 - 62; ISSN 1898-7257

34.

35.

BARBERIS FABRIZIO CAPURRO MARIO JAWORSKA LUCYNA MUOLO MARIA LUCILLA NOWAK RAFAŁ PASSERONE ALBERTO SOBCZAK NATALIA VALENZA FABRIZIO

WETTING AND JOINING OF HFB2 AND TA WITH NI.

BOROŃ ŁUKASZ STEFAŃSKI ZBIGNIEW WARMUZEK MAŁGORZATA

OPRACOWANIE TECHNOLOGII PRODUKCJI "BENTONITU ZMODYFIKOWANEGO" PRZEZNACZONEGO DO WYKONYWANIA ODLEWÓW STALIWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM JAKOŚCI ICH WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ.

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 50; nr. 2; strony. 5 - 14; ISSN 1899-2439

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 50; nr. 2; strony. 15 - 36; ISSN 18992439

36.

37.

38.

GAZDA ANDRZEJ GÓRNY ZBIGNIEW KLUSKA-NAWARECKA STANISŁAWA SAJA KRZYSZTOF WARMUZEK MAŁGORZATA

WPŁYW MODYFIKACJI I OBRÓBKI CIEPLNEJ (PRZESYCANIE, PRZESYCANIE + STARZENIE) NA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE BRĄZU CUAL10FE3MN2. PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 50; nr. 2; strony. 37 - 63; ISSN 18992439

GŁOWNIA KAZIMIERZ GWIŻDŻ ANDRZEJ PIROWSKI ZENON WODNICKI JACEK

WPŁYW AZOTU I BORU W ŻELIWIE SFEROIDALNYM NA PRZEMIANY STRUKTURALNE W PROCESIE HARTOWANIA Z PRZEMIANĄ IZOTERMICZNĄ.

BIAŁOBRZESKI ANDRZEJ LECH-GREGA MARZENA ŻELECHOWSKI JANUSZ

BADANIA STRUKTURY STOPÓW NA BAZIE MAGNEZU I LITU O STRUKTURZE DWUFAZOWEJ ALFA- BETA I JEDNOFAZOWEJ BETA.

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 50; nr. 1; strony. 5 - 16; ISSN 1899-2439

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 50; nr. 1; strony. 17 - 28; ISSN 18992439

39.

40.

DARŁAK PAWEŁ LECH-GREGA MARZENA REGUŁA TOMASZ TCHÓRZ ADAM

PRÓBA WYTWORZENIA KOMPOZYTU NA OSNOWIE CU X AL Y ZBROJONEGO CZĄSTECZKAMI AL2O3 PRZY POMOCY PROCESU MECHANOSYNTEZY.

KUDYBA ARTUR SIEWIOREK ALEKSANDRA SOBCZAK NATALIA

WPŁYW PROCEDURY BADAŃ ORAZ UTLENIANIA PODŁOŻA NIKLOWEGO NA ZWILŻANIE W UKŁADZIE AL/NI.

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 50; nr. 1; strony. 29 - 35; ISSN 18992439

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA KRAKÓW; nr. 1; strony. 37 - 61; ISSN 1899-2439

41.

BALIŃSKI ANDRZEJ

WPŁYW ULTRADŹWIĘKÓW NA PROCESY NISKOENERGETYCZNE ORAZ PRZEWODNICTWO ELEKTROLITYCZNE FORMIERSKICH PYŁÓW ODPADOWYCH PODDANYCH ZAAWANSOWANEMU UTLENIANIU. PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 50; nr. 3; strony. 5 - 15; ISSN 1899-2439

42.

GWIŻDŻ ANDRZEJ JAŚKOWIEC KRZYSZTOF TYBULCZUK JERZY

WPŁYW MODYFIKACJI BEZPOŚREDNIEJ W FORMIE ODLEWNICZEJ NA STRUKTURĘ STOPÓW ŻELAZA. PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 50; nr. 3; strony. 17 - 26; ISSN 18992439

4


43.

44.

MANIOWSKI ZBIGNIEW MŁYŃSKI MARIUSZ PYSZ STANISŁAW SIERANT ZBIGNIEW ŻÓŁKIEWICZ ZDZISŁAW ŻUCZEK ROBERT

BADANIA SYMULACYJNE WARUNKÓW WYPEŁNIENIA WNĘKI FORMY CIEKŁYM METALEM W TECHNOLOGII MODELI ZGAZOWYWANYCH.

DARŁAK PAWEŁ DŁUGOSZ PIOTR SIEWIOREK ALEKSANDRA SOBCZAK JERZY

KOMPOZYTY ALFA WYTWORZONE METODĄ MECHANICZNEJ SYNTEZY ANALIZA ROZKŁADU FAZY ZBROJĄCEJ ZA POMOCĄ MIKROTOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ.

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 50; nr. 3; strony. 27 - 37; ISSN 18992439

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 50; nr. 3; strony. 39 - 51; ISSN 18992439

45.

GAZDA ANDRZEJ

KINETYKA ROZPADU STRUKTURY AUSFERRYTYCZNEJ MIEDZIOWONIKLOWEGO ŻELIWA ADI. PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 50; nr. 4; strony. 5 - 15; ISSN 1899-2439

46.

47.

KLUCZWAJD KATARZYNA KROKOSZ JACEK PABIŚ RAFAŁ SAŁAT ROBERT ŻÓŁKIEWICZ ZDZISŁAW

BADANIE SKŁADU CHEMICZNEGO WYROBÓW ZŁOTNICZYCH Z KOLEKCJI MUZEUM OKRĘGOWEGO W TORUNIU.

MAŁYSZA MARCIN PIEKŁO JAROSŁAW PYSZ STANISŁAW

PROCES WYKONANIA I MECHANICZNE WŁAŚCIWOŚCI ODLEWANYCH, UPORZĄDKOWANYCH KONSTRUKCJI KOMÓRKOWYCH ZE STOPU AL-SI.

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 50; nr. 4; strony. 31 - 54; ISSN 18992439

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 50; nr. 4; strony. 17 - 29; ISSN 18992439

48.

TYBULCZUK IGOR TYBULCZUK JERZY

WZROST UZYSKU KLUCZEM DO POPRAWY RENTOWNOŚCI I SUKCESU ODLEWNI NA KONKURENCYJNYM RYNKU. PRZEGLĄD ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 60; nr. 3-4; strony. 108 - 119; ISSN 0033 2275

49.

FRANASZEK TADEUSZ KAPŁON PIOTR TYBULCZUK JERZY

BARDZIEJ WYDAJNIE, INNOWACYJNIE I EKOLOGICZNIE. TARGI W HANOWERZE 19-23 KWIETNIA 2010 ROKU. PRZEGLĄD ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 60; nr. 7-8; strony. 358 - 360; ISSN 0033 2275

50.

GÓRNY ZBIGNIEW

STOPY CUCR. PRZEGLĄD ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 60; nr. 9-10; strony. 440 - 451; ISSN 0033 2275

51.

GÓRNY ZBIGNIEW

BRĄZY BERYLOWE. PRZEGLĄD ODLEWNICTWA KRAKÓW; nr. 11-12; strony. 522 - 531; ISSN 0033 2275

52.

53.

54.

KLUCZWAJD KATARZYNA KROKOSZ JACEK PABIŚ RAFAŁ ŻÓŁKIEWICZ ZDZISŁAW

DAWNE I NOWSZE ODLEWNICTWO W POLSCE - WYROBY ŻELIWNE I INNE.

CZEKAJ EDWARD FAJKIEL ALEKSANDER PYSZ STANISŁAW REGUŁA TOMASZ

POLSKI WARIANT TECHNOLOGII SOPHIA CZY HERO PREMIUM CASTING ODLEWANIA STOPÓW ALUMINIUM.

KOWALSKI PIOTR WIELICZKO PIOTR

RAPID PROTOTYPING TECHNIQUE AS A MODERN TOOL TO AID ENGINEER'S WORK ON DESIGN AND FABRICATION OF PROTOTYPE ALTERNATOR DISC.

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA KRAKÓW; tom. 60; nr. 5-6; strony. 251 - 252; ISSN 0033 2275

RUDY I METALE NIEŻELAZNE WARSZAWA; nr. 7; strony. 422 - 430; ISSN 0035-9696

TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA O.L.PAN LUBLIN; strony. 216 224; ISSN 1641-7739

5


2. CZASOPISMA ZAGRANICZNE

1.

MUOLO MARIA LUCILLA PASSERONE ALBERTO SOBCZAK NATALIA VALENZA FABRIZIO

2.

DI FOGGIA M. MUOLO MARIA LUCILLA NOWAK RAFAŁ PASSERONE ALBERTO SOBCZAK NATALIA VALENZA FABRIZIO

3.

4.

5.

6.

7.

ASTHANA RAJIV PURGERT ROBERT SOBCZAK JERZY SOBCZAK NATALIA

BOROŃ ŁUKASZ GAZDA ANDRZEJ GORDON BRIAN PURGERT ROBERT SOBCZAK JERZY SOBCZAK NATALIA WARMUZEK MAŁGORZATA

ADAMCZYK ZBIGNIEW KARWIŃSKI ALEKSANDER MORGA MARIA PARA GRAŻYNA

EGRY IVAN HOLLAND-MORITZ D. NOVAKOVIC RADA RICCI ENRICA SOBCZAK NATALIA WUNDERLICH R. FIMA PRZEMYSŁAW SOBCZAK NATALIA

OVERVIEW ON WETTING AND JOINING IN TRANSITION METALS DIBORIDES. ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY STANY ZJEDNOCZONE NEW HAMPSHIRE; tom. 64; strony. 98 - 107; ISSN 1662-8969

INTERACTIONS BETWEEN SUPERALLOYS AND MOULD MATERIALS FOR INVESTMENT CASTING OF TURBINE BLADES. ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY STANY ZJEDNOCZONE NEW HAMPSHIRE; tom. 64; strony. 130 - 135; ISSN 1662-8969

THE MYSTERY OF MOLTEN METAL. CHINA FOUNDRY CHINY SHENYANG; tom. 7; nr. 4; strony. 425 - 437; ISSN 1672-6421

STRUCTURAL AND THERMOPHYSICAL PROPERTIES CHARACTERIZATION OF CONTINUOUSLY REINFORCED CAST AL MATRIX COMPOSITE. CHINA FOUNDRY CHINY SHENYANG; tom. 7; nr. 4; strony. 456 - 462; ISSN 1672-6421

IMPROVEMENT OF WETTING PROPERTIES OF COLLOID SILICA BINDERS. INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH STANY ZJEDNOCZONE AUSTIN; tom. 49; nr. 18; strony. 8532 - 8537; ISSN 1520-5045

THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF LIQUID ALTI-BASED ALLOYS. INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS STANY ZJEDNOCZONE; tom. 31; nr. 4-5; strony. 949 - 965; ISSN 1572-9567

THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF AG AND AG-CU LIQUID ALLOYS AT 1098K TO 1573K. INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS STANY ZJEDNOCZONE; tom. 31; nr. 6; strony. 1165 - 1174; ISSN 1572-9567

8.

BOROŃ ŁUKASZ TCHÓRZ ADAM

APPLICATION OF EDS MICROANALYSIS IN THE IDENTIFICATION OF INHOMOGENEITIES IN SURFACE PROCECTIVE LAYERS ON DUCTILE CAST IRON PARTS. JOURNAL IOP CONF. SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING WLELKA BRYTANIA BRISTOL; tom. 7; nr. 1; strony. 1 - 6; ISSN 1757-899X

9.

10.

11.

EGRY IVAN HOLLAND-MORITZ D. LANATA TIZIANA NOVAKOVIC RADA NOWAK RAFAŁ RICCI ENRICA SOBCZAK NATALIA

SURFACE TENSION OF GAMMA-TIAL-BASED ALLOYS.

MORGIEL JERZY NOWAK RAFAŁ ONDERKA BOGUSŁAW SOBCZAK NATALIA WOJEWODA-BUDKA JOANNA

INTERACTION BETWEEN LIQUID ALUMINUM AND YTTRIA SUBSTRATE: MICROSTRUCTURE CHARACTERIZATION AND THERMODYNAMIC CONSIDERATIONS.

FIMA PRZEMYSŁAW NOWAK RAFAŁ SOBCZAK NATALIA

EFFECT OF METAL PURITY AND TESTING PROCEDURE ON SURFACE TENSION MEASUREMENTS OF LIQUID TIN.

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE STANY ZJEDNOCZONE NEW YORK; tom. 45; nr. 8; strony. 1993 - 2001; ISSN 0022-2461

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE STANY ZJEDNOCZONE NEW YORK; tom. 45; nr. 8; strony. 2042 - 2050; ISSN 0022-2461

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE STANY ZJEDNOCZONE NEW YORK; tom. 45; nr. 8; strony. 2009 - 2014; ISSN 0022-2461

6


12.

KSIĄŻEK MARZANNA MIKUŁOWSKI BORYS RICHERT MARIA

EFFECT OF NB + TI COATING ON THE WETTING BEHAVIOR, INTERFACIAL MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF AL./AL2O3 JOINTS. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE STANY ZJEDNOCZONE NEW YORK; tom. 45; nr. 8; strony. 2194 - 2202; ISSN 0022-2461

13.

GAZDA ANDRZEJ

ANALYSIS OF DECOMPOSITION PROCESS OF AUSFERRITE IN COPPERNICKEL AUSTEMPERED DUCTILE IRON. JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY WĘGRY BUDAPESZT; tom. 102; nr. 3; strony. 923 - 930; ISSN 1572-8943

14.

MORGIEL JERZY NOWAK RAFAŁ SOBCZAK NATALIA WOJEWODA-BUDKA JOANNA

REACTIVITY OF MOLTEN ALUMINIUM WITH POLYCRYSTALLINE ZNO SUBSTRATE. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE STANY ZJEDNOCZONE; tom. 45; nr. 16; strony. 4291 4298; ISSN 0022-2461

15.

ASTHANA RAJIV SINGH MRITYUNJAY SOBCZAK NATALIA

WETTING BEHAVIOR AND INTERFACIAL MICROSTRUCTURE OF PALLADIUM AND SILVER-BASED BRAZE ALLOYS WITH C-C AND SIC-SIC COMPOSITES. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE STANY ZJEDNOCZONE; tom. 45; nr. 16; strony. 4276 4290; ISSN 0022-2461

16.

MORGIEL JERZY SOBCZAK NATALIA WOJEWODA-BUDKA JOANNA

INTERACTIONS BETWEEN MOLTEN ALUMINUM AND Y2O3 STUDIED WITH TEM TECHNIQUES. JOURNAL OF MICROSCOPY STANY ZJEDNOCZONE; tom. 237; nr. 3; strony. 253 - 257; ISSN 1365-2818

17.

18.

19.

20.

KUDYBA ARTUR MORGIEL JERZY NOWAK RAFAŁ POMORSKA MAŁGORZATA RADZIWIŁŁ WALDEMAR SOBCZAK NATALIA WOJEWODA-BUDKA JOANNA DARŁAK PAWEŁ DASKALOV K. DRENCHEV LUDMIL LEŚNIEWSKI WOJCIECH SOBCZAK JERZY WIELICZKO PIOTR

TEM INVESTIGATION OF REACTION ZONE PRODUCTS FORMED BETWEEN MOLTEN AL AND CoO MONOCRYSTALLINE SUBSTRATE. JOURNAL OF MICROSCOPY STANY ZJEDNOCZONE; tom. 237; nr. 3; strony. 299 - 303; ISSN 1365-2818

USE OF LORENTZ FORCE FOR SYNTHESIS OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY CHINY SHENYANG; tom. 18; nr. 1; strony. 3 - 20; ISSN 1005-0302

OŚCIŁOWSKI ANDRZEJ OŚCIŁOWSKI LESZEK PYSZ STANISŁAW STACHAŃCZYK JERZY WIELICZKO PIOTR

FILTRIRANJE JEKLENE LITINE - PARAMETRI IN UCINKOVITOST POSTOPKA.

GŁOWNIA KAZIMIERZ KOWALSKI ADAM MYSZKA DAWID

TEZAVE TANKOSTENSKIH ULITKOV IŻ BAINITNO POBOLJSANE DUKTILNE LITINE.

LIVARSKI VESTNIK SŁOWENIA LJUBLJANA; tom. 57; nr. 1; strony. 32 - 51; ISSN 0024-5135

LIVARSKI VESTNIK SŁOWENIA LJUBLJANA; tom. 57; nr. 2; strony. 70 - 82; ISSN 0024-5135

21.

22.

ASTHANA RAJIV NOWAK RAFAŁ PURGERT ROBERT SOBCZAK NATALIA

WETTING IN HIGH-TEMPERATURE MATERIALS PROCESSING: THE CASE OF Ni/MgO AND NiW10/MgO.

GAZDA ANDRZEJ

DETERMINATION OF THERMAL EFFECTS ACCOMPANYING THE AUSTEMPERING OF COPPER-NICKEL DUCTILE IRON.

SCRIPTA MATERIALIA STANY ZJEDNOCZONE; tom. 62; nr. 12; strony. 949 - 954; ISSN 13596462

THERMOCHIMICA ACTA AMSTERDAM; tom. 499; nr. 1-2; strony. 144 - 148; ISSN 0040-6031

7


3. MATERIAŁY KONFERENCYJNE KRAJOWE CZASOPISMA 1.

MOTYKA JERZY STEFAŃSKI ZBIGNIEW

ROZWÓJ PRODUKCJI NOWYCH MATERIAŁÓW "NOSNIKÓW WĘGLA BŁYSZCZĄCEGO" PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ODLEWÓW ŻELIWNYCH W MASACH FORMIERSKICH BENTONITOWYCH. XII KONFERENCJA ODLEWNICZA TECHNICAL 2010 2010-05-27 - 2010-05-29 rok wyd. 2010 BIULETYN KONFERENCYJNY. NOWA SÓL; strony. 111 - 118; ISSN 83-919232-9-0

2.

IZDEBSKA-SZANDA IRENA MOTYKA JERZY PALMA ALEKSANDER PEZARSKI FRANCISZEK

NOWA TECHNOLOGIA PRODUKCJI WYSOKOJAKOŚCIOWEGO BENTONITU ODLEWNICZEGO Z WYKORZYSTANIEM WYSELEKCJONOWANYCH FRAKCJI POWSTAJĄCYCH PRZY WYTWARZANIU SORBENTÓW. XII KONFERENCJA ODLEWNICZA TECHNICAL 2010 2010-05-27 - 2010-05-29 rok wyd. 2010 BIULETYN KONFERENCYJNY. NOWA SÓL; strony. 101 - 110; ISSN 83-919232-9-0

4. MATERIAŁY KONFERENCYJNE KRAJOWE KSIĄŻKI REFERATY

1.

CZEKAJ EDWARD REGUŁA TOMASZ

SFEROIDYZACJA KRZEMU EUTEKTYCZNEGO I PIERWOTNEGO W SILUMINACH PRZY ZASTOSOWANIU KRÓTKOTRWAŁEJ ULTRAWYSOKOTEMPERATUROWEJ OBRÓBKI CIEPLNEJ. XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA ODLEWNICTWA METALI NIEŻELAZNYCH 2010-06-10 - 2010-06-12 rok wyd. 2010 NAUKA I TECHNOLOGIA ZWIERZYNIEC; strony. 21 - 28; ISBN 978-83-60958-58-2

2.

CZEKAJ EDWARD MAJ M.

CHARAKTERYSTYKA WŁAŚCIEWOŚCI MECHANICZNYCH I TŁUMIENIA DRGAŃ W TWORZYWIE STOSOWANYM NA TŁOKI SILNIKÓW SPALINOWYCH. XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA ODLEWNICTWA METALI NIEŻELAZNYCH 2010-06-10 - 2010-06-12 rok wyd. 2010 NAUKA I TECHNOLOGIA ZWIERZYNIEC; strony.57 - 63; ISBN 978-83-60958-58-2

3.

DWORAK PIOTR GWIŻDŻ ANDRZEJ PYSZ STANISŁAW

WYKORZYSTANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO MAGMASOFT DO WERYFIKACJI TECHNOLOGII NOWO URUCHAMIANEJ PRODUKCJI ODLEWÓW ZE STALIWA STOPOWEGO. QUALITY 2010. JAKOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, TECHNOLOGII I BUDOWIE MASZYN. 2010-09-23 - 2010-09-25 rok wyd. 2010 QUALITY 2010. JAKOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, TECHNOLOGII I BUDOWIE MASZYN. ZAKOPANE; strony. 135 – 140

4.

5.

6.

GWIŻDŻ ANDRZEJ PIROWSKI ZENON WODNICKI JACEK

UMOCNIENIE AZOTEM ŻAROWYTRZYMAŁEGO STOPU G-NICR28W.

JAŚKOWIEC KRZYSZTOF PIROWSKI ZENON UHL WALDEMAR

PRÓBY OTRZYMYWANIA I BADANIA ODLEWÓW ZE STOPU INCONEL.

PYSZ STANISŁAW PYTEL ANDRZEJ

QUALITY 2010. JAKOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, TECHNOLOGII I BUDOWIE MASZYN. 2010-09-23 - 2010-09-25 rok wyd. 2010 QUALITY 2010. JAKOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, TECHNOLOGII I BUDOWIE MASZYN. ZAKOPANE; strony. 305 - 310

QUALITY 2010. JAKOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, TECHNOLOGII I BUDOWIE MASZYN. 2010-09-23 - 2010-09-25 rok wyd. 2010 QUALITY 2010. JAKOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, TECHNOLOGII I BUDOWIE MASZYN. ZAKOPANE; strony. 423 – 428

IDENTYFIKACJA DYNAMIKI ZMIAN TEMPERATURY W WYBRANYCH ODLEWACH PRZYCZYNKIEM DO POPRAWY TRWAŁOŚCI. QUALITY 2010. JAKOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, TECHNOLOGII I BUDOWIE MASZYN. 2010-09-23 - 2010-09-25 rok wyd. 2010 QUALITY 2010. JAKOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, TECHNOLOGII I BUDOWIE MASZYN. ZAKOPANE; strony. 327 - 334

7.

GROCHAL TADEUSZ WIERZCHOWSKI WOJCIECH

TECHNIKA SEMI-SOLID W ZASTOSOWANIU DO ŻELIWA. QUALITY 2010. JAKOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, TECHNOLOGII I BUDOWIE MASZYN. 2010-09-23 - 2010-09-25 rok wyd. 2010 QUALITY 2010. JAKOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, TECHNOLOGII I BUDOWIE MASZYN. ZAKOPANE; strony. 439 - 444

8


8.

9.

10.

MANIOWSKI ZBIGNIEW MŁYŃSKI MARIUSZ SIERANT ZBIGNIEW ŻÓŁKIEWICZ ZDZISŁAW

EKOLOGICZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA MODELI ZGAZOWYWANYCH.

MANIOWSKI ZBIGNIEW MŁYŃSKI MARIUSZ SIERANT ZBIGNIEW ŻÓŁKIEWICZ ZDZISŁAW

WYBRANE ZAGADNIENIA WYTWARZANIA JEDNOSTKOWYCH ODLEWÓW ZE STOPÓW ŻELAZA W ASPEKCIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

ŻÓŁKIEWICZ MAREK ŻÓŁKIEWICZ ZDZISŁAW

QUALITY 2010. JAKOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, TECHNOLOGII I BUDOWIE MASZYN. 2010-09-23 - 2010-09-25 rok wyd. 2010 QUALITY 2010. JAKOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, TECHNOLOGII I BUDOWIE MASZYN. ZAKOPANE; strony. 483 - 486

QUALITY 2010. JAKOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, TECHNOLOGII I BUDOWIE MASZYN. 2010-09-23 - 2010-09-25 rok wyd. 2010 QUALITY 2010. JAKOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, TECHNOLOGII I BUDOWIE MASZYN. ZAKOPANE; strony. 261 - 264

CHARAKTERYSTYKA ZGAZOWYWANEGO TWORZYWA MODELU. QUALITY 2010. JAKOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, TECHNOLOGII I BUDOWIE MASZYN. 2010-09-23 - 2010-09-25 rok wyd. 2010 QUALITY 2010. JAKOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, TECHNOLOGII I BUDOWIE MASZYN. ZAKOPANE; strony. 487 – 490

11.

12.

GRZELKA RYSZARD KSIĄŻEK MARZANNA NEJMAN ILONA PAŁKA PAWEŁ

THE INFLUENCE OF THERMAL SPRAYED COATS CHEMICAL COMPOSITION ON THE MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES.

HOMA MARTA JAROŃ ARTUR

MORFOLOGIA ZGORZELIN SIARCZKOWYCH TWORZACYCH SIĘ NA STALI CROFER 22APU W ATMOSFERZE H2/H2S.

E- MRS 2010 FALL MEETING CONFERENCE 2010-09-13 - 2010-09-17 rok wyd. 2010 NOVEL MATERIALS, COATS AND NANOENGINEERING. WARSZAWA; strony. 113 - 120; ISBN 978-303785-047-3

XXXVIII SZKOLA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ 2010-09-28 - 2010-10-01 rok wyd. 2010 SZKOŁA INŻYNIERII MATERIALOWEJ KRAKÓW-KRYNICA; strony. 323 - 328; ISBN 978-83-929445-0-2

13.

14.

KARWIŃSKI ALEKSANDER KOWALSKI PIOTR LEŚNIEWSKI WOJCIECH PYSZ STANISŁAW SOBCZAK JERZY

INVESTMENT CASTING AT FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE IN KRAKOW.

SOBCZAK JERZY

WELCOME ADDRESS.

27TH INTERNATIONAL CONFERENCE "EUROPEAN HERITAGE" 2010-05-16 - 2010-05-19 rok wyd. 2010 27TH INTERNATIONAL CONFERENCE "EUROPEAN HERITAGE" KRAKÓW; strony.

27TH INTERNATIONAL CONFERENCE "EUROPEAN HERITAGE" 2010-05-16 - 2010-05-19 rok wyd. 2010 27TH INTERNATIONAL CONFERENCE "EUROPEAN HERITAGE" KRAKÓW; strony.

15.

ASTHANA RAJIV PURGERT ROBERT SOBCZAK JERZY SOBCZAK NATALIA

PHYSICO-CHEMICAL ASPECTS OF STRUCTURAL DEFECTS IN INVESTMENT CASTINGS. 27TH INTERNATIONAL CONFERENCE "EUROPEAN HERITAGE" 2010-05-16 - 2010-05-19 rok wyd. 2010 27TH INTERNATIONAL CONFERENCE "EUROPEAN HERITAGE" KRAKÓW; strony.

5. MATERIAŁY KONFERENCYJNE KRAJOWE KSIĄŻKI ABSTRAKTY

1.

GRZELKA RYSZARD KSIĄŻEK MARZANNA LESZCZYŃSKA-MADEJ BEATA NEJMAN ILONA PAŁKA PAWEŁ RICHERT MARIA

THE Cr3C2 THERMAL SPRAY COATING ON Al-Si SUBSTRATE.

AMME 2010. ACHIEVEMENTS IN MECHANICAL AND MATERIALS ENGINEERING 2011-06-13 2011-06-18 rok wyd. 2010 PROGRAMME AND PROCEEDINGS OF THE 18TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE AMME 2010 GLIWICE-WIELICZKA-ZAKOPANE; strony. ; ISBN 8389728-73-7

6. MATERIAŁY KONFERENCYJNE ZAGRANICZNE KSIĄŻKI REFERATY

1.

GILEWICZ-WOLTER JOLANTA HOMA MARTA JAROŃ ARTUR STAWIARSKI ADAM ŻUREK ZBIGNIEW

OKISLENIE STALI CROFER 22APU - MATERIALA, PRIMENJAEMOGO DLJA INTERKONEKTOROV V TOPLIVNYKH E'LEMENTAKH SOFC - V ATMOSFERAKH, SODERZHASHHIKH SO2. IX MEZHDUNARODNAJA NAUCHNAJA KONFERENCIJA 2010-09-28 - 2010-09-30 rok wyd. 2010 SVORNIK TRUDOV ROSJA IVANOVO; strony. 69 - 75; ISBN 978-5-9616-0377-4

9


7. MATERIAŁY KONFERENCYJNE ZAGRANICZNE KSIĄŻKI ABSTRAKTY

1.

2.

3.

4.

KUDYBA ARTUR NOWAK RAFAŁ PIETRZAK KRYSTYNA RADZIWIŁŁ WALDEMAR SIENICKI EDMUND SOBCZAK NATALIA

STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF THE SN/CU INTERFACE FORMED DURING EXTREMELY SHORT TIME OF CONTACT BETWEEN LIQUID TIN AND COPPER SUBSTRATE.

DARŁAK PAWEŁ DŁUGOSZ PIOTR REGUŁA TOMASZ SIEWIOREK ALEKSANDRA

CHARACTERIZATION OF REINFORCEMENT PHASE DISTRIBUTION IN ALFA COMPOSITES USING COMPUTED TOMOGRAPHY.

DARŁAK PAWEŁ PURGERT ROBERT REGUŁA TOMASZ SOBCZAK JERZY TCHÓRZ ADAM

COMPUTED TOMOGRAPHY FOR QUALITY ASSESSMENT OF COMPOSITE CASTINGS MADE BY PRESSURE INFILTRATION OF POROUS PREFORMS.

SOBCZAK JERZY SOBCZAK NATALIA TCHÓRZ ADAM WÓJCICKI MICHAŁ

APPLICATION OF COMPUTED TOMOGRAPHY FOR CHARACTERIZATION OF LEAD-FREE SOLDER MATERIALS AND JOINTS IN ELECTRONIC COMPONENTS.

VI INTERNATIONAL CONFERENCE HIGH TEMPERATURE CAPILLARITY HTC-2009 2009-0506 - 2009-05-09 rok wyd. 2010 HTC-2009 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ATHENS 6-9 MAY 2009 GRECJA ATENY; strony. 126

HIGH-RESOLUTION X-REY CT SYMPOSIUM 2010-08-31 - 2010-09-02 rok wyd. 2010 BOOK OF ABSTRACTS NIEMCY DRESDEN; strony. 34

HIGH-RESOLUTION X-REY CT SYMPOSIUM 2010-08-31 - 2010-09-02 rok wyd. 2010 BOOK OF ABSTRACTS NIEMCY DRESDEN; strony. 40

HIGH-RESOLUTION X-REY CT SYMPOSIUM 2010-08-31 - 2010-09-02 rok wyd. 2010 BOOK OF ABSTRACTS NIEMCY DRESDEN; strony. 60

5.

KOWALSKI ADAM KUDER MIECZYSŁAW TURZYŃSKI JÓZEF

RACUNALNISKO KRMILJENA ANALIZA ZGRADBE NAVADNE DUKTILE LITINE IN BAINITNO POBOLJSANE DUKTILNE LITINE (ADI). MEDNARODNO 50.LIVARSKO POSVETOVANJE PORTOROZ 2010 2010-09-08 - 2010-09-10 rok wyd. 2010 ZBORNIK REFERATOV SŁOWENIA PORTOROZ; strony. 48 ; ISBN 978-961-90130-45

6.

FIMA PRZEMYSŁAW SOBCZAK NATALIA

SURFACE TENSION AND DENSITY OF LIQUID AG-CU ALLOYS. TOFA 2010. DISCUSSION MEETING ON THERMODYNAMICS OF ALLOYS 2010-09-12 - 201009-16 rok wyd. 2010 ABSTRACTS AND PROGRAMME OF TOFA2010 - DISCUSSION MEETING ON THERMODYNAMICS OF ALLOYS. PORTUGALIA PORTO; strony. 054

7.

8.

SOBCZAK JERZY SOBCZAK NATALIA TCHÓRZ ADAM WÓJCICKI MICHAŁ

APPLICATION OF COMPUTER TOMOGRAPHY FOR CHARACTERIZATION OF LEAD-FREE SOLDER MATERIALS AND JOINTS IN ELECTRONIC COMPONENTS.

FIMA PRZEMYSŁAW SOBCZAK NATALIA

SURFACE TENSION AND DENSITY OF LIQUID AG-CU ALLOYS.

COST ACTION MPO602 "ADVANCED SOLDER MATERIALS FOR HIGH TEMPERATURE APPLICATION" 2010 ANNUAL MEETING 2010-04-07 - 2010-04-09 rok wyd. 2010 PROGRAM AND ABSTRACTS. SŁOWACJA BRATISLAVA; strony. P9

COST ACTION MPO602 "ADVANCED SOLDER MATERIALS FOR HIGH TEMPERATURE APPLICATION" 2010 ANNUAL MEETING 2010-04-07 - 2010-04-09 rok wyd. 2010 PROGRAM AND ABSTRACTS. SŁOWACJA BRATISLAVA; strony. 011

9.

10.

MORGIEL JERZY NOWAK RAFAŁ SIENICKI EDMUND SOBCZAK NATALIA

STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF REACTION PRODUCT REGION IN AL/MGO AND AL/MGAL204 SYSTEMS.

MORGIEL JERZY NOWAK RAFAŁ SOBCZAK NATALIA WOJEWODA-BUDKA JOANNA

TEM STUDIES OF THE TEMPERATURE AND CRYSTAL ORIENTATION INFLUENCE ON THE MICROSTRUCTURE AND PHASE COMPOSITION OF THE REACTION PRODUCTS IN AL/ZNO SYSTEM.

PTM2010. SOLID-SOLID PHASE TRANSFORMATIONS IN INORGANIC MATERIALS 2010-06-06 - 2010-06-11 rok wyd. 2010 PROGRAM & ABSTRACTS. FRANCJA AVIGNON; strony. 107

PTM2010. SOLID-SOLID PHASE TRANSFORMATIONS IN INORGANIC MATERIALS 2010-06-06 - 2010-06-11 rok wyd. 2010 PROGRAM & ABSTRACTS. FRANCJA AVIGNON; strony.

11.

GIURANNO D. RICCI ENRICA SOBCZAK NATALIA

NEW PROCEDURE TO MEASURE THE SURFACE TENSION OF HIGH MELTING METALS.

10


NINTH INTERNATIONAL WORKSHOP ON SUBSECOND THERMOPHYSICS 2010-09-22 - 201009-24 rok wyd. 2010 NINTH INTERNATIONAL WORKSHOP ON SUBSECOND THERMOPHYSICS AUSTRIA GRAZ;

8. MATERIAŁY KONGRESOWE ZAGRANICZNE KSIĄŻKI REFERATY

1.

2.

3.

4.

ASTHANA RAJIV PURGERT ROBERT SOBCZAK JERZY SOBCZAK NATALIA

THE MYSTERY OF MOLTEN METAL.

KARWIŃSKI ALEKSANDER LEŚNIEWSKI WOJCIECH SOBCZAK NATALIA WIELICZKO PIOTR

THE TECHNOLOGY OF CERAMIC MOULD MANUFACTURE FOR INVESTMENT CASTING OF TITANIUM ALLOYS.

BOROŃ ŁUKASZ GAZDA ANDRZEJ GORDON BRIAN PURGERT ROBERT SOBCZAK JERZY SOBCZAK NATALIA WARMUZEK MAŁGORZATA

STRUCTURAL AND THERMOPHYSICAL PROPERTIES CHARACTERIZATION OF CONTINUOUSLY REINFORCED CAST AL MATRIX COMPOSITE.

KOWALSKI ADAM TURZYŃSKI JÓZEF

AUSFERRITIC CAST IRON WITH FLAKE GRAPHITE - TECHNOLOGY AND PROPERTIES.

69TH WORLD FOUNDRY CONGRESS 2010 2010-10-16 - 2010-10-20 PROCEEDINGS OF 69TH WORLD FOUNDRY CONGRESS CHINY HANGZHOU; strony. 19 – 32

69TH WORLD FOUNDRY CONGRESS 2010 2010-10-16 - 2010-10-20 PROCEEDINGS OF 69TH WORLD FOUNDRY CONGRESS CHINY HANGZHOU; strony. 592 – 599

69TH WORLD FOUNDRY CONGRESS 2010 2010-10-16 - 2010-10-20 PROCEEDINGS OF 69TH WORLD FOUNDRY CONGRESS CHINY HANGZHOU; strony. 483 - 487

69TH WORLD FOUNDRY CONGRESS 2010 2010-10-16 - 2010-10-20 PROCEEDINGS OF 69TH WORLD FOUNDRY CONGRESS CHINY HANGZHOU; strony. 352 - 358

DI FOGGIA M. MUOLO MARIA LUCILLA NOWAK RAFAŁ PASSERONE ALBERTO SOBCZAK NATALIA VALENZA FABRIZIO

INTERACTIONS BETWEEN SUPERALLOYS AND MOULD MATERIALS FOR INVESTMENT CASTING OF TURBINE BLADES.

6.

MUOLO MARIA LUCILLA PASSERONE ALBERTO SOBCZAK NATALIA VALENZA FABRIZIO

OVERVIEW ON WETTING AND JOINING IN TRANSITION METALS DIBORIDES.

7.

KARWIŃSKI ALEKSANDER KOWALSKI PIOTR PIEKŁO JAROSŁAW PYSZ STANISŁAW ŻUCZEK ROBERT

APPLICATION OF COMPUTERS AND RAPID PROTOTYPING TECHNIQUE AS AN ELEMENT OF THE COST-EFFECTIVE PROCESS OF CASTING MANUFACTURE.

DARŁAK PAWEŁ KRAJEWSKI WITOLD KAZIMIERZ LELITO JANUSZ SUCHY JÓZEF SZCZEPAN ŻAK PAWEŁ

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF GRAIN DENSITY FUNCTION DEPENDS ON MASS FRACTION OF SIC AND UNDERCOOLING IN AZ91/SIC COMPOSITE HETEROGENEOUS NUCLATION MODEL.

5.

8.

12TH INTERNATIONAL CERAMICS CONGRESS CIMTEC 2010 2010-06-06 - 2010-06-11 ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY ITALY MONTECATINI TERME; strony. 130 - 135; ISBN 1662-0356

12TH INTERNATIONAL CERAMICS CONGRESS CIMTEC 2010 2010-06-06 - 2010-06-11 ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY ITALY MONTECATINI TERME; tom. 64; strony. 98 - 107; ISBN 1662-0356

69TH WORLD FOUNDRY CONGRESS 2010 2010-10-16 - 2010-10-20 PROCEEDINGS OF 69TH WORLD FOUNDRY CONGRESS CHINY HANGZHOU; strony. 691 – 696

69TH WORLD FOUNDRY CONGRESS 2010 2010-10-16 - 2010-10-20 PROCEEDINGS OF 69TH WORLD FOUNDRY CONGRESS CHINY HANGZHOU; strony. 456 - 461

9. MATERIAŁY KONGRESOWE ZAGRANICZNE KSIĄŻKI ABSTRAKTY

1.

ASTHANA RAJIV SINGH MRITYUNJAY SOBCZAK NATALIA

DESIGN AND CHARACTERIZATION OF METAL-CERAMIC JOINTS FOR HIGH TEMPERATURE APPLICATIONS. 12TH INTERNATIONAL CERAMICS CONGRESS CIMTEC 2010 2010-06-06 - 2010-06-11 PROCEEDINGS WŁOCHY MONTECATINI TERME; strony. 57; ISBN 954-20-0314-5

2.

MUOLO MARIA LUCILLA PASSERONE ALBERTO SOBCZAK NATALIA VALENZA FABRIZIO

WETTING AND JOINING IN TRANSITION METALS DIBORIDES. 12TH INTERNATIONAL CERAMICS CONGRESS CIMTEC 2010 2010-06-06 - 2010-06-11 PROCEEDINGS WŁOCHY MONTECATINI TERME; strony. 56; ISBN 954-20-0314-5

11


10. KSIĄŻKI

1.

2.

ANTOSIEWICZ ANNA BALCER ELŻBIETA BALIŃSKI ANDRZEJ BIELECKA MAŁGORZATA BUDZIASZEK MAŁGORZATA FAJKIEL ALEKSANDER GŁOWNIA DANUTA KARWIŃSKI ALEKSANDER KONIECZNA MARTA KROKOSZ JACEK KRYCZEK AGNIESZKA KSIĄŻEK MARZANNA LATAŁŁO-ANULEWICZ MARCIN ŁUSZCZKIEWICZ KRYSTYNA MADEJ JOANNA PEZARSKI FRANCISZEK RABCZAK KRYSTYNA SOBCZAK JERZY SOBCZAK NATALIA

RAPORT 2009.

SOBCZAK JERZY

METALE W LITERATURZE ŚWIATA STAROŻYTNEGO.

RAPORT 2009. 83-88770-46-3

INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2010 KRAKÓW; strony. 4-122; ISBN 978-

PRZEDMOWA. WYD.NAUKOWE "AKAPIT" KRAKÓW rok wyd. 2010 KRAKÓW; strony. 9 - 10 ; ISBN 978-83-60958-65-0

3.

4.

5.

6.

7.

CZEKAJ EDWARD DUDEK PIOTR FAJKIEL ALEKSANDER

INNOWACJE W ODLEWNICTWIE CIŚNIENIOWYM CZ.III.

DARŁAK PAWEŁ DUDEK PIOTR FAJKIEL ALEKSANDER REGUŁA TOMASZ

INNOWACJE W ODLEWNICTWIE CIŚNIENIOWYM CZ.III

CZEKAJ EDWARD DUDEK PIOTR FAJKIEL ALEKSANDER SAJA KRZYSZTOF

INNOWACJE W ODLEWNICTWIE CIŚNIENIOWYM CZ.III.

BANY-KOWALSKA KRYSTYNA FIUTOWSKA AGNIESZKA KONIECZNA MARTA KRYCZEK AGNIESZKA MADEJ JOANNA PACHOTA MAŁGORZATA SOBCZAK JERZY

PROGNOZY I TRENDY ROZWOJOWE W ODLEWNICTWIE ŚWIATOWYM I KRAJOWYM.

IZDEBSKA-SZANDA IRENA JASZCZÓŁT KATARZYNA

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, BADAWCZA I ROZWOJOWA ORAZ WSPOMAGAJĄCA BADANIA 2008-2009. WYBRANE ZAGADNIENIA. RAPORT

ZMIANY ZACHODZĄCE W WARSTWIE WIERZCHNIEJ FORMY CIŚNIENIOWEJ PODCZAS JEJ PRACY. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2010 KRAKÓW; strony. 1 - 10; ISBN 978-8388770-49-4

ODLEWY CIŚNIENIOWE ZBROJONE WŁÓKNEM CIĄGŁYM. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2010 KRAKÓW; strony. 21 - 29; ISBN 978-83-88770-49-4

MODELOWANIE MATEMATYCZNE WPŁYWU PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO NA WYTRZYMAŁOŚĆ ORAZ TWARDOŚĆ STOPU AZ91. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2010 KRAKÓW; strony. 39 50; ISBN 978-83-88770-49-4

PROGNOZY I TRENDY ROZWOJOWE W ODLEWNICTWIE ŚWIATOWYM I KRAJOWYM. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2010 KRAKÓW; strony. 7 - 113; ISBN 978-83-88770-48-7

2008 R. - MATERIAŁY FORMIERSKIE. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2010 KRAKÓW; strony. 71 -77; ISBN 978-83-88770-47-0

8.

KARWIŃSKI ALEKSANDER PYSZ STANISŁAW

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, BADAWCZA I ROZWOJOWA ORAZ WSPOMAGAJĄCA BADANIA 2008-2009. WYBRANE ZAGADNIENIA. RAPORT 2008 R. - SYSTEMY SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA RPS (RAPID PROTOTYPING SYSTEMS). INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2010 KRAKÓW; strony. 81 - 82; ISBN 978-8388770-47-0

9.

FABER JANUSZ

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, BADAWCZA I ROZWOJOWA ORAZ WSPOMAGAJĄCA BADANIA 2008-2009. WYBRANE ZAGADNIENIA. RAPORT 2008 R. - EKOLOGIA W ODLEWNICTWIE. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2010 KRAKÓW; strony. 85; ISBN 978-83-88770-47-0

12


10.

11.

12.

13.

BALCER ELŻBIETA BUDZIASZEK MAŁGORZATA LATAŁŁO-ANULEWICZ MARCIN ŁUSZCZKIEWICZ KRYSTYNA MADEJ JOANNA MARTYNOWICZ-LIS KRYSTYNA MARZENCKA JANINA RABCZAK KRYSTYNA SZANDA MAREK

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, BADAWCZA I ROZWOJOWA ORAZ WSPOMAGAJĄCA BADANIA 2008-2009. WYBRANE ZAGADNIENIA. RAPORT

DUDEK PIOTR FAJKIEL ALEKSANDER GAZDA ANDRZEJ GŁOWNIA KAZIMIERZ GÓRNY ZBIGNIEW KLUSKA-NAWARECKA STANISŁAWA KSIĄŻEK MARZANNA KUDER MIECZYSŁAW LEŚNIEWSKI WOJCIECH MADEJ WŁADYSŁAW NOWAK RAFAŁ PIROWSKI ZENON PYSZ STANISŁAW PYTEL ANDRZEJ RABCZAK KRYSTYNA SAJA KRZYSZTOF SIWECKI KRZYSZTOF SOBCZAK JERZY SOBCZAK NATALIA TCHÓRZ ADAM UHL WALDEMAR WARMUZEK MAŁGORZATA WODNICKI JACEK ŻUCZEK ROBERT

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, BADAWCZA I ROZWOJOWA ORAZ WSPOMAGAJĄCA BADANIA 2008-2009. WYBRANE ZAGADNIENIA. RAPORT

CZAWA BEATA CZEKAJ EDWARD GÓRNY ZBIGNIEW GWIŻDŻ ANDRZEJ HOMA MARTA JAŚKOWIEC KRZYSZTOF KOZIEŁ STEFAN LEŚNIEWSKI WOJCIECH PIROWSKI ZENON PYTEL ANDRZEJ SAJA KRZYSZTOF SOBCZAK NATALIA STEFAŃSKI ZBIGNIEW WARMUZEK MAŁGORZATA WÓJCICKI MICHAŁ

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, BADAWCZA I ROZWOJOWA ORAZ WSPOMAGAJĄCA BADANIA 2008-2009. WYBRANE ZAGADNIENIA. RAPORT

KARWIŃSKI ALEKSANDER PEZARSKI FRANCISZEK STEFAŃSKI ZBIGNIEW

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, BADAWCZA I ROZWOJOWA ORAZ WSPOMAGAJĄCA BADANIA 2008-2009. WYBRANE ZAGADNIENIA. RAPORT

2008 R. - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA BADANIA. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2010 KRAKÓW; strony. 89 - 99; ISBN 978-83-88770-47-0

2008 R. - METALE I ICH STOPY. 15 - 68; ISBN 978-83-88770-47-0

INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2010 KRAKÓW; strony.

2009 R. - METALE I ICH STOPY. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2010 KRAKÓW; strony. 105 - 161; ISBN 978-83-88770-47-0

2009 R. - MATERIAŁY FORMIERSKIE. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2010 KRAKÓW; strony. 165 - 173; ISBN 978-83-88770-47-0

14.

KROKOSZ JACEK PYSZ STANISŁAW

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, BADAWCZA I ROZWOJOWA ORAZ WSPOMAGAJĄCA BADANIA 2008-2009. WYBRANE ZAGADNIENIA. RAPORT 2009 R. - SYSTEMY SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA RPS (RAPID PROTOTYPING SYSTEMS) INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2010 KRAKÓW; strony. 177 - 183; ISBN 978-83-88770-47-0

15.

FABER JANUSZ REGUŁA TOMASZ

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, BADAWCZA I ROZWOJOWA ORAZ WSPOMAGAJĄCA BADANIA 2008-2009. WYBRANE ZAGADNIENIA. RAPORT 2009 R. - EKOLOGIA W ODLEWNICTWIE. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2010 KRAKÓW; strony. 187 - 192; ISBN 978-83-88770-47-0

16.

ANTOSIEWICZ ANNA BUDZIASZEK MAŁGORZATA KRYCZEK AGNIESZKA KSIĄŻEK MARZANNA LATAŁŁO-ANULEWICZ MARCIN ŁUSZCZKIEWICZ KRYSTYNA MADEJ JOANNA

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, BADAWCZA I ROZWOJOWA ORAZ WSPOMAGAJĄCA BADANIA 2008-2009. WYBRANE ZAGADNIENIA. RAPORT 2009 R. - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA BADANIA. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2010 KRAKÓW; strony. 195 - 213; ISBN 978-83-88770-47-0

13


MARZENCKA JANINA RABCZAK KRYSTYNA

17.

BALIŃSKI ANDRZEJ

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, BADAWCZA I ROZWOJOWA ORAZ WSPOMAGAJĄCA BADANIA 2008-2009. WYBRANE ZAGADNIENIA. RAPORT

WSTĘP 47-0

18.

19.

INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2010 KRAKÓW; strony. 9; ISBN 978-83-88770-

BANY-KOWALSKA KRYSTYNA FIUTOWSKA AGNIESZKA KONIECZNA MARTA KRYCZEK AGNIESZKA MADEJ JOANNA PACHOTA MAŁGORZATA SOBCZAK JERZY

2010 STATISTICAL RESEARCH IN THE POLISH FOUNDRY INDUSTRY.

KOWALSKI PIOTR PIECZARA ANDRZEJ ŻUCZEK ROBERT

INTERDYSCYPLINARNE ZAGADNIENIA W GÓRNICTWIE I GEOLOGII.

2010 STATISTICAL RESEARCH IN THE POLISH FOUNDRY INDUSTRY. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2010 KRAKÓW; strony. 5 - 52; ISBN 978-83-88770-51-7

ZASTOSOWANIE TECHNIK SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA DO WIZUALIZACJI ELEMENTÓW ODLEWANYCH DLA PRZEMYSŁU GÓRNICZEGO. OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ rok wyd. 2010 WROCŁAW; strony. 215 - 222

8. MONOGRAFIE

1.

2.

GÓRNY ZBIGNIEW KLUSKA-NAWARECKA STANISŁAWA

TENDENCJE OPTYMALIZACJI SYSTEMU PRODUKCYJNEGO W ODLEWNIACH.

BALIŃSKI ANDRZEJ IZDEBSKA-SZANDA IRENA

POLSKA METALURGIA W LATACH 2006-2010.

METODY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W DOSKONALENIU PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W ODLEWNICTWIE. POLSKA AKADEMIA NAUK KOMISJA ODLEWNICTWA rok wyd. 2010 KATOWICE- GLIWICE; strony. 187 -212; ISBN 978-83-929266-1-0

ZMIANY POTENCJAŁU ZETA UKŁADU WIĄŻĄCEGO "UWODNIONY KRZEMIAN SODU DIOCTAN GLIKOLU ETYLENOWEGO". WYD.NAUKOWE "AKAPIT" KRAKÓW rok wyd. 2010 KRAKÓW; strony. 418 - 425; ISBN 978-83-60958-64-3

3.

4.

MORGIEL JERZY NOWAK RAFAŁ SOBCZAK NATALIA WOJEWODA-BUDKA JOANNA

POLSKA METALURGIA W LATACH 2006-2010.

DRENCHEV LUDMIL SOBCZAK JERZY

FORMATION OF GRADED STRUCTURES AND PROPERTIES IN METAL MATRIX COMPOSITES BY USE OF ELECTROMAGNETIC FIELD.

WYSOKOTEMPERATUROWA REAKTYWNOŚĆ CIEKŁEGO ALUMINIUM Z PODLOŻAMI TLENKOWYMI ZNO I Y2O3. WYD.NAUKOWE "AKAPIT" KRAKÓW rok wyd. 2010 KRAKÓW; strony. 744 - 752; ISBN 978-83-60958-64-3

FORMATION OF GRADED STRUCTURES AND PROPERTIES IN METAL MATRIX COMPOSITES BY USE OF ELECTROMAGNETIC FIELD. INSTYTUT ODLEWNICTWA rok wyd. 2010 KRAKÓW; strony. 1 - 63; ISBN 978-83-88770-55-5

14

Wykaz publikacji 2010  

Wykaz publikacji 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you