Page 1

handel wewnętrzny

PISMO ŚRODOWISKA

rynek • przedsiębiorstwo • konsumpcja • marketing

PERSPEKTYWY ROZWOJU MARKETINGU

WYZWANIA PRAKTYKI

BADACZY PROBLEMÓW RYNKU ukazuje się od 58 lat wrzesieńpaździernik tom 3

Zachowania konsumpcyjne turystów kulturowych  

W opracowaniu przedstawiono wybrane wyniki badań realizowanych na terenie gminy Pacanów nad efektami społeczno-ekonomicznymi turystyki kultu...

Zachowania konsumpcyjne turystów kulturowych  

W opracowaniu przedstawiono wybrane wyniki badań realizowanych na terenie gminy Pacanów nad efektami społeczno-ekonomicznymi turystyki kultu...

Advertisement