Page 3

Spis treści 1. Kultura w funduszach strukturalnych wdrażanych w Polsce w latach 2007 – 2013 ............. 4 1.1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko .......................................................... 4 1.2. Regionalne Programy Operacyjne .................................................................................. 6 1.2.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego ........................... 6 1.2.2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko–pomorskiego ............. 7 1.2.3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego ................................ 8 1.2.4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego ................................. 9 1.2.5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego ................................. 10 1.2.6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego .......................... 10 1.2.7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego ........................ 12 1.2.8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego ............................... 12 1.2.9. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego ........................ 13 1.2.10. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego ............................ 14 1.2.11. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego ........................... 14 1.2.12. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego ................................ 15 1.2.13. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego ................... 16 1.2.14. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-mazurskiego........ 16 1.2.15. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego..................... 17 1.2.16. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego .......... 17 1.3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 .................................................. 18 2. Kultura w programach Komisji Europejskiej....................................................................... 18 2.1. Program Kultura 2007 – 2013 ....................................................................................... 18 2.2. Pozostałe kluczowe programy wspierające sferę kultury i przemysłów kultury .......... 19 3. Analiza wpływu przemysłów kultury na gospodarkę – studium dobrych praktyk .............. 24 3.1. Mechanizm wpływu ...................................................................................................... 24 3.2. Turystyka kulturalna ..................................................................................................... 25 3.3. Rewitalizacja ................................................................................................................. 26 3.4. Studium Przypadku – Efekt Bilbao ............................................................................... 27

3

Kultura i przemysły kultury: możliwosci wsparcia 2007  

Celem niniejszego opracowania jest analiza dostępnych możliwości finansowania działalności związanej z przemysłami kultury w ramach funduszy...

Kultura i przemysły kultury: możliwosci wsparcia 2007  

Celem niniejszego opracowania jest analiza dostępnych możliwości finansowania działalności związanej z przemysłami kultury w ramach funduszy...

Advertisement