Page 27

luka remontowa w polskim mieszkalnictwie oraz o ile nie są pomniejszane społeczne i ekonomiczne cele rewitalizacji. Programy te stwarzają wówczas realne perspektywy rozładowania kryzysu danego obszaru i danej społeczności lokalnej. Do istotnych, pozytywnych wyznaczników koncepcji rozwiązywania sytuacji kryzysowych poprzez rewitalizację należą:7 -

zachowanie walorów historycznych danego obszaru,

-

podkreślenie jego unikalności i kolorytu lokalnego,

-

działanie w zgodzie z potrzebami i wartościami danej społeczności, przy jej aktywnym udziale w przygotowaniu i realizacji programów rewitalizacji.

Wspólne inicjatywy i działania władz lokalnych i mieszkańców, instytucji zlokalizowanych na danym terenie oraz innych zainteresowanych partnerów, pozwalają na osiągnięcie większych efektów rzeczowych oraz większą akceptację społeczności lokalnej. Prowadzi to do rozkwitu społeczno-kuturalnego i gospodarczego rewitalizowanego obszaru i całego miasta. Interesującymi przykładami rewitalizacji są m.in. -

rewitalizacja Żyrardowa

-

Rewitalizacja obszarów dzielnicy Praga Północ w Warszawie (obszar ulicy Ząbkowskiej)

3.4. Studium Przypadku – Efekt Bilbao Interesującym przykładem8 wpływu instytucji kultury na rozwój gospodarczy miasta czy regionu jest przypadek miasta Bilbao. Otwarte w 1997 roku Muzeum Guggenheima w Bilbao dzięki nieszablonowej architekturze zaprojektowanej przez Franka O. Gehrego spowodowało, że prowincjonalne, baskijskie miasteczko zamieniło się z dnia na dzień w światową metropolię kulturalną. Muzeum zostało wybudowane na placu o powierzchni 32tys.m2 w centrum miasta Bilbao, było potraktowane jako kluczowy element strategicznego planu rewitalizacji centrum. Przyjęty w 1989 roku plan rewitalizacji miasta Bilbao został opracowany w wyniku pogłębiającego się kryzysu ekonomiczno – społecznego w regionie. Plan rewitalizacji zakładał stworzenie szeregu nowatorskich budowli zaprojektowanych przez światowej klasy architektów obejmujących między innymi: przebudowę miejskiego portu, lotniska, budowę nowego centrum konferencyjno – szkoleniowego, budowę kolei miejskiej, pieszego mostu nad rzeką Uribitarte oraz budowę wspominanego muzeum. 7

Ibidem Na podstawie: „The Economy of Culture in Europe” raport na zlecenie Komisji Europejskiej opracowany przez Global Alliance, Media Group, MKW GmbH. Bruksela 2006, s. 156-157. 8

27

Kultura i przemysły kultury: możliwosci wsparcia 2007  

Celem niniejszego opracowania jest analiza dostępnych możliwości finansowania działalności związanej z przemysłami kultury w ramach funduszy...

Kultura i przemysły kultury: możliwosci wsparcia 2007  

Celem niniejszego opracowania jest analiza dostępnych możliwości finansowania działalności związanej z przemysłami kultury w ramach funduszy...

Advertisement