Page 1

Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Poziomu Życia i Konsumpcji

Kultura i przemysły kultury w polskiej gospodarce możliwości wsparcia w ramach funduszy europejskich

Raport z badania własnego

dr Rafał Kasprzak badanie własne nr 04/E/0038/07

Warszawa 2007

Kultura i przemysły kultury: możliwosci wsparcia 2007  

Celem niniejszego opracowania jest analiza dostępnych możliwości finansowania działalności związanej z przemysłami kultury w ramach funduszy...

Kultura i przemysły kultury: możliwosci wsparcia 2007  

Celem niniejszego opracowania jest analiza dostępnych możliwości finansowania działalności związanej z przemysłami kultury w ramach funduszy...

Advertisement