Instytut Sztuk Wizualnych w Zielonej Górze

Instytut Sztuk Wizualnych w Zielonej Górze

Zielona Góra, Poland

Instytut Sztuk Wizualnych UZ Wydział Artystyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Malarstwo, Sztuki Wizualne, Grafika, Architektura Wnętrz.

isw.uz.zgora.pl