Page 1

PL ISSN 0031-0522

PAMIĘTNIK

TEATRALN Y KWARTALNIK POŚWIĘCONY

HISTORII I KRYIYCE TEATRU ZAŁOŻONY PRZEZ

LEONA SCHILLERA

~

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT SZTUKI

ROK XLVI * 1997 * ZESZYT 1-4 (181-184)

Profile for Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Bohdan Korzeniewski "Uwagi o teatrze po wojnie"  

Bohdan Korzeniewski "Uwagi o teatrze po wojnie"  

Advertisement