instore Slovakia september 2021

Page 1

ČÍSLO 8, ROČ. 19. SEPTEMBER 2021

www.instoreslovakia.sk


Vaši zamestnanci a partneri v dobrých rukách Dajte najavo svojim zamestnancom alebo obchodným partnerom, že vám na nich záleží. Pripravili sme praktické benefity, ktoré vám to uľahčia.

Zdravé balíčky

Covid cia preven

Poukaz up na nák

ová k e č r a D karta Dr.Max

www.drmax.sk/b2b Ceny zdravých balíčkov a produktov pre Covid prevenciu na vyžiadanie. Pre viac informácií nás kontaktujte na b2b@drmax.sk/0800 60 60 70.


Čo stojí za ekonomickým úspechom alebo zlyhaním krajiny? Prírodné bohatstvo, národná mentalita, alebo politické a ekonomické inštitúcie vytvorené ľuďmi? Mnohé prednášky, ktoré odzneli počas New Retail Summit v Bratislave potvrdzujú, že určujúci a limitujúci faktor je legislatíva. Stačí len porovnať Slovensko so susednými štátmi v niektorých oblastiach: agrárne subvencie, DPH na potraviny, či podpora duálneho vzdelávania. V dnešnej neistej dobe chýbajú jasné a obhájiteľné rámce. Náladu spotrebiteľov ovplyvňuje práve neistota, vyvolaná často nejasnou zodpovednosťou inštitúcií a chabou vymožiteľnosťou nastavených pravidiel a rámcov. Napríklad pri pohľade na cenovky v obchodoch sa málo zákazníkov zamyslí nad tým, že ide o dôsledok globálnych dopadov pandémie, neúrody a stúpajúcich cien ropy. Jednoduchšie je hromžiť nad účtom a obviniť za zlyhanie obchodníka, ako poukázať na zlyhanie zodpovedných inštitúcií.

Ing. Juraj Púchlo šéfredaktor IN STORE Slovakia

Tip šéfredaktora

redakčná rada: Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Slovenská obezitologická asociácia, Ing. Viliam Matušek, Baliarne obchodu, a. s. Poprad Ing. Ivana Orviská, P- Automobil-Import s.r.o. membre of GROUP EMIL FREY RNDr. Pavel Rác, INTERPHARM Slovakia, a. s. Markéta Světlíková, CHANCE, a. s. Ing. Margaréta Fabiánová, GF Consulting, s.r.o. Monika Červenák, Sales Director, SEE region, DS Smith - Packaging Division,

registrácia printovej verzie: ISSN 1336-2348, MK SR pod č. 2958/2003, EV 3879/09

označenie: (kp) – komerčná prezentácia, (pti) – platená textová inzercia Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie.

ročné predplatné: 34,– EUR bez DPH / 40,80 EUR vrátane DPH 20 %

foto: www.shutterstock.com, www.dreamstime.com, www.pixabay.com, www.unsplash.com, www.pexels.com, redakčné a ilustračné foto, foto prispievateľov, foto: titulná strana: Pixabay.com, Metro Cash & Carry, Billa, Lidl, Zámocké vinárstvo Šimák, Hubert J.E.

vydavateľ: Events&Publishing s.r.o.,, Azalková 4, 821 01 Bratislava, IČO: 53 073 23, Číslo vložky: 48919/V

šéfredaktor: Ing. Juraj Púchlo, puchlo@instoreslovakia.sk +421 948 303 723

poštová adresa: Azalková 4, 82101 Bratislava

spolupracovníci redakcie: PhDr. Miloš Nemeček

kontaktné údaje: ciernikova@instoreslovakia.sk www.instoreslovakia.sk

obchodná riaditeľka: Mgr. Jana Čierniková Kolesárová, ciernikova@instoreslovakia.sk, +421 915 727 917

ročník a číslo: 19 / 8 - 2021 periodicita: deväťkrát ročne

grafika: Vladimír Minda - yodea. s.r.o., www.yodea.sk tlač: ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. Potravinárska 6, 949 01 Nitra, Slovakia


MARKETING MIX

8

OBSAH ČÍSLA

PLACE Reálna budúcnosť obchodu (1. časť)

REÁLNA BUDÚCNOSŤ OBCHODU (1. ČASŤ)

8

Zákazníci už testujú zálohomaty

11

Smurfit Kappa a obaly pre potraviny

12

Jeseň prináša sviatky vína

14

152. predajňa Lidl aj s Ames Room

15

PROMOTION Visa Slovak Top Shop: Noví držitelia ocenení

16

PLACE

16

Umelá inteligencia a inovácie v logistike

19

PEOPLE Kultúrne rozdiely? To nie sú len hamburgery verzus halušky.

20

Stať sa skutočným lídrom je umenie

22

Business Coffee - Bača sa poriadne nachodí, kováč zapotí

24

Personálna práca na Slovensku, v Poľsku a v Čechách

26

Ocenenie Senior Friendly aj pre firmy

28

PRICE VISA SLOVAK TOP SHOP: NOVÍ DRŽITELIA OCENENÍ

Zdražovaniu potravín sa nevyhneme

29

PRODUCT

20

Zmenila pandémia prístup k zdraviu?

30

Luxus sa presúva do e-commerce

33

Záver roka praje vínam a sektom

34

Old Herold pokračuje vo veľkej tradícii

36

V hodnote vedie jahodový, v objeme lekvárový

38

Dobrý ježko prináša kvalitné slovenské ovocie

40

Do školy aj kancelárie

42

Papierové a hygienické potreby: Uprednostňujeme privátne značky

44

KULTÚRNE ROZDIELY? TO NIE SÚ LEN HAMBURGERY VERZUS HALUŠKY.

29

ZDRAŽOVANIU POTRAVÍN SA NEVYHNEME 4

36

OLD HEROLD POKRAČUJE VO VEĽKEJ TRADÍCII


PRESENT

FLASH NEWS WOLT OTVORÍ NA SLOVENSKU KAMENNÉ OBCHODY Fínska spoločnosť Wolt otvorí koncom roka

o.i. vyše 120 obchodníkov s rôznym tovarom, ako sú napríklad potraviny, kvety, knihy. Po

Deutsche Bank získala podľa Reuters

Bratislave plánuje Wolt otvoriť obchody aj

poskytovateľa platobných služieb

v ďalších väčších mestách.

Better Payment. Banka integruje

v SR prvé tri kamenné obchody Wolt Market

Zdroj: Wolt.sk

technické riešenia od firmy Better

s expresnou donáškou. Budú fungovať

Payment do svojej existujúcej ponuky

výlučne ako obchody s rozvozom potravín

produktov počas nasledujúcich

a tovarov základnej potreby. Kuriéri budú

12 mesiacov, pričom akvizíciu využije

doručovať len do krátkych vzdialeností, čím

na rozšírenie svojho trhového podielu

čas doručovania neprekročí 20 minút. Prvý

v spracovaní a akceptovaní platieb.

Wolt Market sa otvorí v centre Bratislavy a ponúkne sortiment s približne 2000

Mastercard akvizovala spoločnosť

položkami. Wolt má dnes vo svojej aplikácii

Aiia. Ide o popredného európskeho poskytovateľa technológií otvoreného bankovníctva. Bankovým inštitúciám

SHELL PREDSTAVILA NOVÚ ZNAČKU SHELL CAFÉ Shell Café nahrádza doterajšiu privátnu značku

dve značkové zmesi praženej kávy, vyrobenej

spoločnosť Aiia poskytuje priame

z kvalitných kávových zŕn: Shell Café Espresso

prepojenie prostredníctvom jediného

a Shell Café 100% Arabica. Káva z ponuky Shell

rozhrania. Svojim klientom tak

Café disponuje certifikátom Rainforest.

spoločnosť umožňuje vyvíjať a zavádzať

Deli by Shell na všetkých čerpacích staniciach

Zdroj: Shell.sk

nové digitálne riešenia prispôsobené

Shell na Slovensku. Okrem novej ponuky kávy

každodennému životu, práci aj zábave.

a ďalších výrobkov zahŕňa aj vynovený priestor

V prostredí otvoreného bankovníctva

a kávové kútiky. Shell Café je najnovšou globálnou

rozhoduje klient o tom, kde sa

značkou Skupiny Shell predstavenou vo vybraných

uchovávajú jeho osobné údaje a ako sa

európskych krajinách. Spoločnosť Shell sa

využívajú na poskytovanie požadovaných

spojila so svetovo uznávanými odborníkmi na

služieb.

prípravu a praženie kávy a z tejto spolupráce vzišli Šéf služby Dámejídlo Filip Fingl pre český Forbes uviedol, že situácia na

VISA POMOHLA GLOBÁLNE DIGITALIZOVAŤ UŽ 16 MILIÓNOV MALÝCH PODNIKOV

ktoré prešli na digitálny obchod alebo zahraničný

Slovensku pre firmu bude iná, než

predaj, zvládli pandémiu lepšie,“ uviedol Marcel

bola v Česku. Vstupuje na trh totiž

Gajdoš, generálny riaditeľ Visa pre ČR, SR

ako štvrtý hráč po firmách Bolt, Wolt

a Maďarsko. Visa už pomohla s digitalizáciou

a Just Eat Takeaway, ktorá nedávno

Z výsledkov 5. vydania globálnej štúdie Visa

približne 16 miliónom mikropodnikov a malých

kúpila Bistro.sk. Dámejídlo patrí pod

Back to Business vyplýva, že 68 % spotrebiteľov

podnikov na svete. Je to viac ako 30 %

značku Delivery Hero a v SR bude

ovplyvnila pandémia COVID-19 tak, že natrvalo

z viacročného cieľa spoločnosti digitalizovať 50

pôsobiť ako foodpanda.

zmenili spôsoby

miliónov podnikov. Od začiatku pandémie Visa

platenia. ,Po

spustila mnoho komunitných programov, aby

Amazon.com Inc vyvíja nový POS

19 mesiacoch

tak pomohla viacerým malým podnikom prijímať

systém, ktorý ponúkne predajcom

skúsenosti

digitálne platby a získať lepší prístup k digitálnej

tretích strán, informoval portál Insider.

s pandémiou vieme,

ekonomike.

Nový systém zvládne online aj offline

že malé podniky,

Zdroj: Visa.sk

transakcie a môže byť prepojený aj s inými službami vrátane Prime a Flex. Tento krok umožní Amazonu konkurovať

HOBBYMARKET OBI PREDSTAVIL NOVÝ KONCEPT PREDAJNE Sieť hobbymarketov OBI otvorila v Michalovciach

alebo rekonštrukcii bytu či domu“, uviedol

kanadskému Shopify a americkému

Ľudovít Gášpar, regionálny manažér predaja OBI

platobnému gigantu PayPal, ktorý už

Slovakia. V predajni nájde prácu 55 ľudí.

ponúka POS systémy malým podnikom. Zdroj: Obi.sk

už svoju 16-tu predajňu. Vďaka výstavbe na

Polish Enterprise Fund VIII, private

zelenej lúke však predstavuje OBI po prvýkrát

equity fond spravovaný spoločnosťou

svoj nový koncept predaja. Predajňa je postavená

Enterprise Investors, kúpil 80 %

v súlade s najnovšími trendami, zaujme

podiel v spoločnosti Snap Outdoor,

najmodernejším layoutom. „Okrem nového

distribútorovi vybavenia na lezenie

prístupu prezentácie sortimentu sme zákazníkom

a horolezectvo. Spoločnosť vlastní

pripravili väčšie pohodlie pre využívanie aj našich

aj webovú stránku 8a.pl, ktorá

ďalších služieb. Ide o prenájom OBI dodávky

je v Poľsku najpopulárnejšou

a profesionálneho náradia, prírez dreva, miešania

e-commerce platformou pre aktívnu

farieb alebo projektové poradenstvo pri prestavbe

turistiku a horské športy

5


PRESENT

FLASH NEWS Do domácej výskumnej firmy Panara,

SEPTEMBROVÉ NOVINKY DM DROGERIE MARKT

ktorá sa v Nitre venuje vývoju biorozložiteľných náhrad plastov,

Do sortimentu kozmetiky pribudli: alverde krém

vstúpil podľa týždenníka Trend

na ruky (75 ml 2,35 EUR), babylove Mama textilná

zahraničný investor. Približne tretinový

maska na tehotenské bruško (110 ml, 2,95 EUR),

podiel vo firme získal európsky

babylove nature tuhé mydlo a šampón 2 v 1 (60 g,

obalový líder – rakúska skupina Alpla

3,95 EUR), babylove nature tuhé telové maslo (30

Group.

g, 3,95 EUR), Balea masážny a ošetrujúci balzam na nohy (100 ml, 1,95 EUR), ebelin odličovacie

Lokálne periodikum MY Naše novosti

tampóny so sieťkou na pranie (10 ks, 7,45 EUR),

informuje, že sa začala výstavba

SauBär šampón pre lesk vlasov a balzam na vlasy

Obchodného centra MARKETT Šurany.

2 v 1 (250 ml, 1,55 EUR).

Výstavba bude prebiehať na ulici Žofie

Zdroj: Mojadm.sk

Bosniakovej v areáli bývalého Cukrovaru. Investorom je rodinná firma z Nitry MDMK Group, s.r.o., ktorá očakáva dokončenie výstavby už koncom roka 2021. Plánovaná rozloha bude 2.750 m² a v 1. fáze výstavby pribudnú BILLA, Pepco, KiK a modernizovaná predajňa

AVON OSLAVUJE SVOJE 135. VÝROČIE OD ZALOŽENIA

dm drogerie markt.

zmeny. Neustále sa snaží posilniť postavenie žien a poskytnúť im tak vlastnú identitu a slobodu.

Avon si tiež pripomína okrúhle 30. výročie Protimonopolný úrad schválil českému

na Slovensku a v ČR. Pri príležitosti osláv

Geosanu kúpu Váhostavu – SK, ktorý

kozmetický gigant predstavuje

predával Juraj Široký. Denník N

aj hneď niekoľko sezónnych

informuje, že Geosan patrí českému

noviniek. ANEW Protinol Power

stavbárovi a developerovi Luděkovi

sérum, ktorý je vhodný pre všetky

Kostkovi. PMÚ uviedol, že česká

vekové kategórie, tipy a tóny

firma ani jej dcérske spoločnosti na

pleti, novinky z línie Power Stay,

Slovensku v stavebníctve nepodnikajú.

a v neposlednom rade aj nové

Zdroj: Avon.sk

vône pre ňu aj pre neho, Maxime Mastercard uzavrela dohodu o akvizícii

& Maxima Icon – jemnosť spojená

firmy CipherTrace, ktorá spracováva

s vášňou v jednom flakóniku.

a analyzuje údaje o viac ako 900

Avon Načúva potrebám žien,

kryptomenách. Najnovšia akvizícia

hovorí o dôležitých témach

umožní Mastercard rozšíriť svoju stratégiu

nahlas a vytvára tak pozitívne

na poli kryptomien a urýchliť jej realizáciu. Inovatívna platforma spoločnosti CipherTrace pomáha klientom posilňovať bezpečnosť a zefektívňovať monitoring podvodného správania v rámci ich aktivít

KOFOLA PRICHÁDZA SO ZNAČKOU TALIANSKEJ KÁVY TREPALLINI

na poli kryptomien. Akvizícia CipherTrace

kávového biznisu, uviedla novú značku kávy Trepallini, ktorá je namiešaná talianskymi majstrami. „Trepallini znamená tri body, tri bodky,“ vysvetľuje Hana Nováková, brand

nasleduje rad predchádzajúcich investícií,

Po tom, čo Kofola ČeskoSlovensko kúpila

manažérka Lerosu. Autentickosť pravej

vrátane partnerstva so spoločnosťami ako

rodinnú firmu Espresso a vstúpila do

talianskej kávy podčiarkujú čiernobiele

Uphold, Gemini alebo BitPay.

snímky použité na obaloch produktov,

Na Slovensko vstupuje nemecká

ktoré nafotil v 60.

skupina Delivery Hero, ktorej patrí aj

rokoch taliansky

česká firma Dáme jídlo. CzechCrunch

fotograf Ferdinando

píše, že hoci aj na slovenskom trhu

Scianna. Káva bude

bude doručovanie jedál z reštaurácií,

distribuovaná do

nákupov drogérie alebo i kytíc

gastronómie, ale

a ďalších produktov riadiť rovnaký

aj do domácností

tím ako v ČR, služba bude mať iný

prostredníctvom

názov. Kuriéri budú jazdiť s logom

vlastného e-shopu

medzinárodne pôsobiacej značky

a retailových sietí.

Foodpanda. Zdroj: Leros.cz/sk/eshop

6


PRESENT

FLASH NEWS DARČEKOVÉ SADY OLD HEROLD

moravskom pomedzí už za čias vlády Márie Terézie. Starostlivo pre vás vyberáme výlučne

CzechCrunch informuje, že e-shop

Jedine pravý ovocný destilát môže niesť v názve

zrelé a zdravé ovocie, pretože poctivý kvas je

SportObchod.cz sa dlhodobo zameriaval

príponu “-ovica“. Chuť a vôňa kvalitných sliviek,

základ. Dvojstupňovou destiláciou získavame

hlavne na športové vybavenie napríklad pre

marhúľ a hrušiek je základom príbehu, na

jadro destilátu s vyváženou a harmonickou vôňou

hokejistov, tenistov, cyklistov alebo bežcov

ktorého konci je naša OVICA.

i chuťou. Doladíme ho kvalitnou

a vlani dosiahol obrat pol miliardy Kč. Tento

Po ich zakvasení, destilácii

zmäkčenou vodou a necháme

rok výrazným spôsobom rozširuje svoju

a primeranom zrení vzniká

primerane zrieť. Pravé ovocné

ponuku, keď vstúpil aj do sveta outdooru

ozajstný destilát. Čistý, jemný,

destiláty sú krásnym darčekom

a navyše akvizoval spoločnosť Fitness4U,

bez prísad… tak, ako ho máte

pre každú príležitosť. Predstavujú

ktorá sa zameriava na fitness výživu,

radi. Oslávte mimoriadne

obraz slovenskej pohostinnosti,

posilňovanie a ďalšie doplnky. Okrem ČR

okamžiky pravými destilátmi

kedy ponúkame najlepšie, čo

a SR plánuje aj expanziu do ďalších krajín.

v originálnom balení. Naše

máme… V balení Ovica nájdete

pravé destiláty s výdatnou

0,5 l Bošácka slivovica 52 %, 0,5

Pôvodne holandský reťazec Action otvoril v ČR

vôňou ovocia sú vytvorené

l Williams Hruškovica 45% a 0,5 l

dve predajne - v Hradci Králové a Kladne. Do

podľa páleničiarskej tradície

Maruna Marhuľovica 45%.

konca roka ich bude mať päť. V sortimente má

rozvinutej v slovensko-

Zdroj: Oldherold.sk

viac než 6000 produktov, pričom dve tretiny sortimentu sa počas roku vymenia, každý týždeň príde 150 nových produktov. Dizajn predajní sa

PENAM BAKER STREET S TROMI NOVINKAMI

prispôsobuje ploche, ktorá sa pohybuje medzi

Kváskové výrobky sú obrovským

Fashion e-shopy všeobecne nemajú nástroje,

hitom posledných mesiacov. Pre

ktoré by robili odporúčania. Tento problém

tých, ktorí si chcú vychutnať kvalitné

sa snaží riešiť visionPigeon, ktorý módnym

kváskové pečivo, ale nemajú čas si

e-shopom hovorí, aké produkty majú danému

ho pripraviť, je značka Baker Street –

zákazníkovi zobraziť, aby sa maximalizovali

Chleby z dobrej adresy. Tá prichádza

šance, že sa nakupujúcim budú páčiť. Startup

na jeseň s novinkami: kváskovým

pracuje napr. s umelou inteligenciou a „image

makovým závinom, ktorý je bez

recognition“, algoritmy rozpoznávajú, ako

E-čiek a konzervačných látok (orientačná

jednotlivé produkty vyzerajú. visionPigeon

cena 3,50 EUR). Rovnakým statusom sa môžu

spolupracuje napríklad so ZOOT.

850 až 2000 m².

pochváliť aj ďalšie výrobky - kváskový toastový chlieb s maslom (orientačná cena: 3,29 EUR)

Spojenie moderných technológií a gastronómie

a sladká vianočka (3,69 EUR). Produkty sú už

na Slovensku predstavilo holistické bistro

zalistované v niektorých sieťach.

Bite&Byte, ktoré sídli na Plynárenskej 3E v Bratislave. V bistre nie je možné platiť

Zdroj: Penam.sk

hotovosťou a nie je tam ani klasické, papierové menu. Všetko prebieha cez aplikáciu. Bistro tiež

SODASTREAM PREKROČIL HRANICU 700 AUTORIZOVANÝCH PREDAJCOV

originálnu bombičku a ďalší sortiment ako sirupy,

disponuje cowork zónou a zasadačkou, ktorú

fľaše a prístroje je dostupný v závislosti od veľkosti

ponúkajú aj pre verejnosť.

predajne. Zoznam všetkých autorizovaných predajcov je na stránke sodastream.sk

Snaha ochrániť životné prostredie v čo

Jednoduchá dostupnosť produktu je v tejto

najlepšom stave pre ďalšie generácie je

dobe alfou a omegou

jedným z hlavných cieľov Lidla v rámci jeho

každého predajcu. Platí

politiky trvalej udržateľnosti. Diskont popri

to aj pre SodaStream.

vlastných iniciatívach rozvíja spolupráce,

K 675 autorizovaným

ktorých cieľom je edukácia a čistejšia príroda.

predajcom značky

Lidl sa aktuálne stal generálnym partnerom

pribudlo 18 bratislavských

organizácie Upracme Slovensko.

papiernictiev ŠEVT, kde je možné vymeniť

V septembri otvorila dm drogerie markt na

si originálnu bombičku

prízemí nitrianskeho obchodného centra Mlyny

a zakúpiť aj príchute

svoju novú predajňu. Nahradí tak predajňu

SodaStream x Pepsi, a 20

na Štefánikovej triede. Zákazníci v nej budú

regionálnych potravín

mať okrem klasického sortimentu k dispozícii

FRESH Horeronie.

aj plniacu stanicu na drogériu s dvoma

V každej predajni potravín

prostriedkami na umývanie riadu a dvoma

je možné vymeniť si

prostriedkami na pranie.

7


PLACE

REÁLNA BUDÚCNOSŤ OBCHODU 1. ČASŤ

Po futuristických víziách, kam by sa mal retail uberať, prišlo vytriezvenie v podobe pandémie. Mnohé inovácie bolo potrebné implementovať ihneď, keďže často rozhodovali o bytí a nebytí. Reálnym smerovaním obchodu a trendami pre prax a nový normál sa zaoberalo podujatie New Retail Summit 2021. Prebehlo v netradičnom období, ale zato v reálnom prostredí.

priemyslu a obchodu ČR doplnila, že už je tu aj „čipová kríza“ (v médiách sa uvádza aj polovodičová kríza), kedy ceny technologického tovaru zdvíha globálny nedostatok čipov. „Množstvo protipandemických opatrení nepomohlo a boli dokonca kontraproduktívne. Napríklad predavačky zostávali doma kvôli deťom a v obchodoch nemal kto pracovať, museli byť zatvorené. Personál retailu namiesto zarábania riešil protipandemické opatrenia. Všetky dopa-

Red, Zdroj a foto: Blue Events, New Retail Summit

PANDÉMIA OVPLYVNILA SPRÁVANIE, ALE NÁKUPNÉ VZORCE SA NEZMENILI

spôsobuje nárast cien aj mnohých nepotravi-

dy pandémie na ušlý zisk sa zrejme nikdy ne-

nových tovarov.

poradí vyčísliť. Pandémia pravdepodobne nebola výnimočná situácia, treba sa na podobné

Možno konštatovať, že pandémia ovplyvni-

situácie pripraviť pomocou inovácií,“ povedala

Ako býva dobrým zvykom, na úvod si audi-

la nákupné správanie, ale nezmenila nákupné

M. Nováková a uviedla hneď niekoľko. Naprí-

tórium vypočulo širší ekonomický rámec pre

vzorce. Spotrebitelia mali síce za čo nakupovať,

klad dynamický pricing, ktorý využíva elektro-

obchod. Eva Sadovská, retailová analytička,

ale nemali kde (nie všetci sú zdatní v online na-

nické cenovky, umožňuje flexibilnú zmenu ceny

WOOD& Company potvrdila, že nárast ekono-

kupovaní). Počas lockdownu teda podľa E. Sa-

tovaru a obchodník tak ušetrí 20 % personálu

miky o 10 % len kompenzuje prepad z 2. štvrť-

dovskej Slováci nadštandardne šetrili („syslili“)

v predajni. Návratnosť takého systému je 2-3

roku 2020. Koronakríza nás našťastie zastihla

peniaze na bežných účtoch. Doteraz nakupujú

roky. Predpovedanie promócií pomocou ume-

v čase, keď bola nezamestnanosť na najnižšej

menej, ale z obchodov odchádzajú s plnšími

lej inteligencie (AI Promo Forecasting) už dnes

úrovni. Miera nezamestnanosti vzrástla z 5%

košíkmi (o 25%). Zákazníkom zatvorené ob-

vplýva na spresnenie skladových zásob pro-

na 8%. Akonáhle sa začali uvoľňovať opatre-

chody a prevádzky veľmi chýbali, v Bratislave

movaného tovaru a minimalizuje sa tak out-of-

nia, tak miera nezamestnanosti klesla. „Inflácia

sa takto vyjadrilo až 70 % oslovených spotre-

stock aj out-of-shelf. M. Nováková upozornila

bola na úrovni 1,9%, teraz v júli je už na hod-

biteľov. Obyvatelia Slovenska menej nákupov

aj na rozdielne trhy. Na východných trhoch sú

note 3,3% a očakávame ďalší nárast. Retail

zrealizovali v okolitom zahraničí a pri nákupe

napríklad dôležité mobilné aplikácie, nakoľko

čelí kritike za zdražovanie potravín, avšak na

uprednostňovali lacnejšie varianty tovaru pred

80 % operácií na webe prebieha cez smartfóny.

rast cien potravín vplývajú faktory ako počasie

luxusnejšími.

Západné trhy už testujú autonómne predajne, napríklad Žabka v Poznani, Amazon a Tesco

a úroda, ceny agrokomodít, vyššie príplatky

8

a vyššia minimálna mzda, či protipandemické

„Online obvykle nedokáže 100%-ne nahradiť

Expres v Londýne. „Osvedčil sa aj marketplace,

opatrenia a obmedzenia. Kľúčovú rolu zohrá-

nakupovanie v kamenných obchodov. Budúc-

čo je zjednodušene povedané portál pre komu-

vajú ceny ropy a energií na burzách. Vlaňajší

nosť retailu je mix online a offline predaja,“

nikáciu medzi dodávateľom a obchodníkom.

prudký pokles vystriedal tohtoročný nárast,“

uviedla E. Sadovská, čím premostila na nasle-

Umožňuje napríklad vyberať si položky regio-

konštatovala E. Sadovská, ktorá použila aj po-

dujúcu prednášku. Marta Nováková, majiteľ-

nálne pre lokálne predajne, čím sa vytvára prí-

jem „surovinová kríza“. Nedostatok vstupov

ka spoločnosti U&Sluno a bývala ministerka

ležitosť pre malých dodávateľov. Zjednodušuje


PLACE

a automatizuje procesy,“ uviedla M. Nováková,

jedná online a do 3 hodín si ho môže vyzdvih-

vislí na počte zamestnancov. Počas pandémie

ktorá vyzdvihla fakt, že je tu celý rad lokálnych

núť na filiálke). V dm drogerie markt realizujú

sme mali v lekárňach o 25-30% menej kolegov,

firiem, ktoré inovujú: „Hlasové vychystávanie

komisionovanie tovaru pre e-shopy priamo na

a to aj z dôvodov, ktoré spomenula pani No-

v Čechách bolo prvýkrát nasadené v COOP

predajniach, podobne ako to robí Tesco. Mar-

váková. Faktom je, že do lekárne pacienti ne-

Jednote, nie vo veľkom zahraničnom reťazci.“

tin Beháň, CE Operations Director, Tesco po-

prichádzajú preto, aby obdivovali jej dizajn či

dotkol, že v online predaji potravín sú ale určité

dispozíciu, podstatné sú služby, rýchlosť vyba-

Dáta a trendy, ktoré predstavili Ladislav Csen-

limity: „Sme v oblasti online predaja potravín

venia, konzultácie a diagnostika,“ konštatoval

geri, FMCG & Consumer Panel & Services

na Slovensku priekopníkom. Počas pandémie

B. Chmela. „Vždy bude existovať tovar, ktorý

Director CZ/SK, GfK a Matěj Kapošváry, Chief

nám online rástol o vyše 100%. Priemerný ko-

si zákazníci budú potrebovať ohmatať, vyskú-

Operating Officer, Shopsys, zverejníme v nasle-

šík vzrástol o 13 % a v nákupnej špičke sme

šať, spomeňme napríklad dekoratívnu kozme-

dujúcom vydaní instore Slovakia v samostat-

boli vybookovani na 21 dní vopred (tovar sa

tiku. Už teraz môžem prezradiť, že v nákupnom

nom článku.

objednáva vopred). Služba click&collect oslo-

centre nivy bude vlajková loď dm-ky na ploche

vila zhruba 13-15 % zákazníkov, ktorí z obáv

600 m2 v úplne novom dizajne. Nasledovať

o zdravie nechceli chodiť do obchodu a radšej

bude Eurovea so 700 m2. Pribudne napríklad

KAŽDÝ LIMIT JE NÁMETOM PRE INOVÁCIE

si nachystaný nákup vyzdvihli. Budúcnosťou

kútik s líčením, zmenené bude usporiadanie

online je doručenie ešte v deň objednávky.“

v regáloch a samotný layout filiálok,“ uviedol M.

V panelovej diskusii na tému „Digitalizácia ob-

Z opačného konca, teda z online do offline mie-

prioritou je zákazník, ktorému sa snažia nákup

chodných firiem“ opakovane zaznelo, že omni-

ri Alza. Andrea Slaná, Country Manager, Alza.

spríjemniť a urýchliť. Napokon samoobslužné

channel je už nevyhnutný. Pandémia urýchlila

sk potvrdila, že na pandémiu bol pripravený

pokladne sú v sieti už natoľko bežné, že cez ne

digitalizáciu aj nasadenie inovácií. Branislav

málokto: „Mali sme už niektoré projekty roz-

prebieha až 60 % transakcií. V Tesco pracujú

Chmela, Chief Opertin Officer, Dr. Max Slo-

pracované, napríklad poloautomatické kiosky

aj na to, aby pri využití služby samoskenovania

vakia spomenul, že sieti lekární vyplývala zo zá-

umožňujúce vrátenie tovaru. Pandémia ich na-

tovaru Scan&shop mohli zákazníci realizovať

kona povinnosť mať určité prevádzky otvorené

sadenie le urýchlila, nakoľko to je pre zákazní-

platbu cez smartfón.“

počas celej pandémie. „Množstvo zákazníkov

kov rýchlejšie a kiosky sú bezkontaktné. Keďže

- pacientov objavilo e-commerce, ktorý nám

kamenné predajne boli zatvorené, zvýšil sa zá-

rástol v stovkách percent. Vybavenie takého

ujem o e-commerce. Cítili sme enormný tlak na

objemu objednávok bolo v istom čase ťažké

logistiku. Zvýšili sme počet Alzaboxov a pick-

manažovať. Investovali sme preto aj do služby

up pointov, pričom dnes už každá tretia zásielka

click&collect.“ Martin Podhradský, konateľ dm

mieri do Alzaboxu. Nadviazali sme spoluprácu

Blok prednášok venovaný udržateľnosti a etic-

drogerie markt upozornil, že v nákupnej špičke

s firmou Balíkobot, pričom dávame priestor

kým princípom v dodávateľskom reťazci započa-

musí byť obchodník pripravený predávať aj vte-

v našich boxoch aj pre menšie e-shopy.“

la prednáška šéfa Kofola ČeskoSlovensko, ktorý

Podhradský. Martin Beháň z Tesco potvrdil, že

dy, ak by technologické systémy skolabovali.

NÁVRAT KU KOREŇOM STRATÉGIOU PRVÉHO KROKU

má v propozíciách uvedenú funkciu „náčelník“.

Dm podobne ako Dr. Max mala otvorené po-

Ako sa však spíkri zhodli, priamy kontakt so zá-

Janis Samaras citoval profesora Milana Zelené-

čas pandémie a rástol jej nákupný košík v on-

kazníkom online nenahradí. B. Chmela potvrdil,

ho a jeho stratégiu prvého kroku. Ide o to, že ak

line a offilne. Napríklad predaj voľnopredajných

že pacienti sa vracajú, sú edukovanejší a chcú

chceme niečo zmeniť, musíme urobiť prvý krok

parafarmaceutických výrobkov narástol o 60

s personálom diskutovať. Produktívny čas v le-

a pozorovať. Potom prostredie samo napovedá,

% a v dm-ka dosiahla na trhu s biopotravinami

kárňach je rozhovor s pacientom. Všetko ostat-

aký by mal byť ďalší krok. Kofola týchto krokov

35% podiel. M. Podhradský avizoval spustenie

né je možné automatizovať. V budúcnosti máme

urobila niekoľko a systematicky pracuje v Rajec-

služby dm expresné vyzdvihnuté, čo je vlastne

ambíciu realizovať niektoré testy z krvi priamo

kej doline na zachovaní a zveľaďovaní prírodného

služba typu click&collect (zákazník si tovar ob-

v lekárňach. Z tohto dôvodu sme extrémne zá-

bohatstva. J. Samaras predstavil niekoľko príkla-

9


PLACE

ky pracujú na projektoch

ska totiž odíde 2,4 mld. EUR ročne na nákupy

udržateľnosti.

Paradox-

v zahraničí, z toho pred Vianocami takmer 450

ne 60 % uhlíkovej stopy

miliónov EUR. Do kampane za zapojili desiatky

IKEA netvorí nábytok, ale

obchodníkov a spoločností, vrátane reťazcov

výroba potravín. Minulý

dm drogerie markt, Billa, CBA Verex, Kaufland

rok preto uviedli rast-

alebo Martinus. Celkom mala kampaň 1500

linné guľky, ktoré majú

signatárov, pričom 50 % nie je klientami SLSP,

iba 4% uhlíkovej stopy

ale zato 90 % vyjadrilo záujem o pokračovanie

známych mäsových gu-

a rozvoj platformy. „Doma nakupujem“ sa stalo

liek Köttbullar. V IKEA

jednou z najúspešnejších mobilizačných aktivít

sa snažia v maximálnej

firiem na Slovensku. Podľa prieskumu webrack

možnej miere recyklovať,

z januára 2021 na vzorke 60 respondentov, až

už dnes a dajú nakúpiť

57 % opýtaných zo sektoru B2C kampaň mo-

náhradné

online

tivovala k nákupu na Slovensku. 79 % zo 403

a majú cirkulárny HUB,

respondentov zo sektoru B2B hodnotilo inicia-

teda

tívu na podporu domácej ekonomiku pozitívne.

diely

repasujú

použitý

a vrátený nábytok.

Napokon SLSP zaznamenala 41 % priemerný mesačný nárast v platbách v e-shopoch opro-

dov prostredníctvom príbehov konkrétnych ľudí.

Z prednášky Romana Postla, konateľa spoloč-

ti predchádzajúcemu roku. Medziročný nárast

Či už je to Ladislav Židek z Bioparku Drieňová,

nosti TOMRA Collection Solutions sme sa do-

v online nákupoch počas prvého lockdownu

profesor Michal Kravčík, hydrológ a environmen-

zvedeli, že zálohomaty (recyklomaty) sú vlastne

u domácich obchodníkov bol +145 %. Klien-

talista, s ktorým pripravujú projekt v Rajeckej do-

príležitosťou, ako legislatívne nariadenie „otočiť“

ti SLSP v roku 2020 v e-shopoch zaplatili 670

line alebo agilná Erika Cintulová, starostka obce

v prospech retailu. Treba zákazníkom trpezlivo

miliónov EUR. Podľa D. Juríkovej sa kampaň

Kláštor pod Znievom, v ktorej je prvá botanická

vysvetľovať, že obaly na nápoje si od 1.1. 2022

odrazila aj na skutočnosti, že kým roku sme zo

záhrada v Európe, každý prispel svojim konaním

budú iba požičané a požičané sa vracia, za čo sa

100 EUR utratených v e-commerce u domácich

k zachovaniu a rozvoju biodiverzity. Dnes už má

im vráti záloha. R. Postl prezentoval aj niekoľko

e-shopov nechali 34 EUR, v roku 2020 už to

Kofola také know-how z Rajeckej Lesnej, že ho

faktov, ako sa správajú ľudia – spotrebitelia v kra-

bolo 43 EUR. Zaujímavou bola aj nová nákup-

mohla preniesť do Ondrášova (Kofola kúpila

jinách, v ktorých už zálohovanie funguje. Vo Fín-

ná galéria v Bratislave. SLSP spolu s partnermi

100% podiel v spoločnostiach Karlovarská Ko-

sku napríklad 38 % ľudí zálohuje raz alebo viac-

vytvorili „najbezpečnejší“ shopping mall v Brati-

runní a Ondrášovka). „Vraciame sa k tomu, čo už

krát za týždeň, vo Švédsku má 49 % zákazníkov

slave. V priestoroch Starej Tržnice dali priestor

tu bolo. Cirkulku sme vyvíjali tri roky. Novinkou

plnšie nákupné košík (zálohovanie pri týždenných

pre 200 malých predajcov. Počas fungova-

sú aj nové sklené fľaše pre značky Kofola, Vinea,

nákupoch alebo zásobovacích nákupoch), v Dán-

nia vygenerovali predajcovia tržby na úrovni

Rajec. V Slovinsku napríklad od skla spotrebitelia

sku a Fínsku až 79 % ľudí využíva vrátené zálohy

350.000 až 500.000 EUR (ide o odhad, nakoľko

nikdy neodišli, veríme, že si sklené obaly nájdu

na ďalší nákup potravín. Spotrebitelia podporujú

nie všetky terminály boli dodané SLSP).

spotrebiteľa aj u nás. Snažíme sa naučiť spotre-

systém zálohovania ako riešenie. Často stačia malé kroky a vedú k trvalejším zme-

biteľa správať sa environmentálne zodpovedne,“ Dáša Juríková, riaditeľka odboru stratégie

nám. Ako tvrdí prof. Zelený, nie je nutné mať ko-

a rozvoja značky Slovenskej sporiteľne hovorila

nečný plán a víziu, ale je nutné urobiť prvý krok,

Lucia Klečková, riaditeľka obchodného domu

najmä o kampani respektíve hnutí „Doma naku-

ktorý v danom momente dáva zmysel.

IKEA Bratislava tvrdí, že najlepší obal, je žia-

pujem“, ktorá slúži na podporu domácich náku-

den obal. V IKEA tiež mimoriadne systematic-

pov pred nakupovaním v zahraničí. Zo Sloven-

uviedol J. Samaras.

10

Pokračovanie v budúcom čísle


PLACE

ZÁKAZNÍCI UŽ TESTUJÚ ZÁLOHOMATY Zálohomaty sa na Slovensku začali používať už niekoľko mesiacov pred oficiálnym spustením zálohového systému. Aj keď podľa prijatého zákona vzniká povinnosť zálohovať prázdne jednorazové obaly až od 1. januára 2022, prví zákazníci si už počas leta vyskúšali, ako bude zálohovanie fungovať v praxi.

sa používajú vo viac ako 60 krajinách sveta a ročne zozbiera viac ako 40 miliárd použitých nápojových obalov. Je chvályhodné, že si najmä domáce reťazce uvedomujú zodpovednosť za prostredie, v ktorom podnikajú a v ktorom žijú ich zákazníci a ich deti. Zálohomaty sa tak postupne stávajú štandardným vybavením kaž-

„Zálohomaty prijímajú, uznáva-

dej novootvorenej predajne, často aj tam, kde

jú,

znehodnocujú,

to zákon č. 302/2019 Z.z. neprikazuje. Na Slo-

uchovávajú a navyše nahlasujú

vensku bude povinnosť odoberania vratných

a vyrovnávajú vrátenie zálohy.

obalov platná totiž iba pre predajne s plochou

Obchodníkovi zároveň poskytu-

300 m2 a viac. Menšie prevádzky, čerpacie sta-

jú pravidelné a užitočné analýzy

nice, stánky a ďalšie retailové subjekty sa môžu

v reálnom čase. Vďaka zhromaž-

do zberu zapojiť dobrovoľne.

klasifikujú,

ďovaniu obalov na jednom mieste sa šetrí predajný priestor obcho-

„Sme veľmi radi, že zákazníci po celom Sloven-

du a úlohy sú automatizované,

sku sa budú môcť spoľahnúť na naše zálohoma-

čím sa zasa šetrí pracovná sila.

ty. S potešením sme zareagovali na veľký záujem

Vrátenie zálohy zákazníkovi bude

o inštaláciu zálohomatov v pilotných projektoch

vďaka

v takom predstihu pred zákonom stanoveným

automatu

bezchybné,“

vysvetľuje ďalšie výhody zálo-

termínom,“ vraví Juraj Otta, komerčný riaditeľ

homatov Roman Postl, konateľ

TOMRA Collection Slovakia a dodáva: „Sme

spoločnosti TOMRA Collection

radi, že si naši partneri uvedomujú dôležitosť

Slovakia, ktorá už dodala záloho-

a zmysluplnosť zálohového systému a snažia

maty do prevádzok významných

sa aj takýmito pilotnými projektami zodpovedne

slovenských aj zahraničných ma-

pripraviť na plošné uvedenie systému.“

loobchodných sietí. Jedným z cieľov pilotných projektov je naučiť spotrebiteľov, že záloha im bude vyplatená len za

CIEĽOM JE ZÁLOHOVAŤ MINIMÁLNE 90 % POUŽITÝCH NÁPOJOVÝCH OBALOV

nestlačený a nepoškodený obal. Kľúčové bude najmä zachovať

Cieľom Slovenska, ale aj celej Európskej únie, je

čitateľný čiarový kód.

zálohovať minimálne 90 % všetkých použitých nápojových obalov. Bude tak zozbierané a recyklované čo najväčšie množstvo nápojových obalov, ktoré zmiznú zo slovenských ulíc, lesov

ZÁKAZNÍCI ZAREAGOVALI POZITÍVNE

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zálohomaty si už vďaka spoločnosti TOMRA

Spoločným cieľom všetkých zainteresovaných

celým Slovenskom. Po celej krajine sa ich do

vyskúšali a skúšajú zákazníci viacerých domá-

– teda spoločnosti TOMRA, Správcu zálohové-

konca roka objavia tisíce.

cich aj zahraničných obchodných sietí naprieč

ho systému, reťazcov aj zákazníkov – je chrániť

celým Slovenskom. V pilotných prevádzkach

prírodné zdroje a pomôcť pri

sa zatiaľ zákazníkom nevracia záloha – to bude

napĺňaní záväzkov v oblasti

aktuálne až po 1.1.2022 – ale symbolické sumy

trvalej udržateľnosti a spo-

z každej jednej vrátenej hliníkovej plechovky

ločenskej

alebo PET fľaše putujú na dobročinné účely,

Dosiahnuť ciele pomáhajú

obvykle pre miestne komunity, vzdelávacie in-

najmodernejšie a najekolo-

štitúcie, športové vybavenie pre lokálne detské

gickejšie zariadenia – zálo-

športové kluby alebo iné spoločensky prínosné

homaty, ktoré sú overené

projekty ako je napríklad výsadba zelene a re-

v praxi. Spoločnosť TOMRA

vitalizáciu zelených plôch. Podľa návštevnosti

má totiž viac ako 50-roč-

jednotlivých prevádzok sa od štartu pilotných

nú skúsenosť so systéma-

projektov vyzbieralo za pár týždňov od 4000 do

mi zálohovania nápojových

15000 použitých obalov.

obalov, jej zberné automaty

či riek. K tomuto účelu poslúžia práve zálohomaty TOMRA, ktoré už dnes zákazníci nájdu v pilotných prevádzkach v obchodoch naprieč

Zdroj a foto: TOMRA

zodpovednosti.

11


PLACE

SMURFIT KAPPA A OBALY PRE POTRAVINY

pesticídov, tak teraz rozhodovanie počas nákupu valcuje obava z vytvárania plastového či

Spoločnosť Smurfit Kappa je jedným z popredných dodávateľov papierových obalových riešení na svete s prevádzkami v 23 európskych krajinách a 13 krajinách v Severnej a Južnej Amerike. Jej skúsenosti a odborné znalosti vytvárajú nové príležitosti pre zákazníkov. Neustále aktualizuje dizajny obalov a inovácie, aby ponúkali optimálny výber a možnosti balení.

všeobecného odpadu. Takáto zmena správania vôbec nie je prekvapivá, keďže napríklad plastové obaly tvoria až 40 % celkovej produkcie plastov, čo je naozaj veľa. Odkedy sa plasty začali priemyselne vyrábať pred viac než 70 rokmi, bolo zlikvidovaných len

Takmer všetky suroviny čerpá z vlastných

O obaloch pre potraviny, predovšetkým

9 % z objemu vyrobených, 12% sa spálilo a až

papierní, takže konzistentnosť je vždy kľú-

o obaloch pre priamy styk s potravinami, ale

79 % doteraz vyrobených plastov je stále me-

čovou vlastnosťou jej výrobkov. Keďže vý-

aj o širších súvislostiach nám porozprával

dzi nami na skládkach a v prírode. Potraviny

robky sú 100% obnoviteľné a vyrábané udr-

Július Mazán, manažér inovácii v spoloč-

partia medzi rýchloobrátkový tovar s relatívne

žateľným spôsobom, pomáhajú zákazníkom

nosti Smurfit Kappa Obaly Štúrovo.

krátkou životnosťou (do 12 mesiacov), pričom plastový obal sa po použití rozpadne vo voľnej

znižovať ekologickú stopu.

prírode až po tisíc a viac rokoch. Túto paralelu Táto globálna spoločnosť pôsobí aj na Slovensku. Smurfit Kappa Obaly Štúrovo,

EKOLOGICKÉ TÉMY SÚ V POPREDÍ

lepenky a kartonáže z vlnitej lepenky. Ino-

„Obaly ovplyvňujú kvalitu potravín, ak sú

pierových obaloch, ktoré životný cyklus obalu

vatívny prístup firmy v oblasti výroby, vý-

správne navrhnuté – pozitívne, ak nespráv-

a potraviny dávajú do rovnováhy.

voja a predajno-poradenských služieb ju

ne – negatívne, toto vie každý výrobca

zaraďuje na vedúce miesto na Slovensku.

potravín. Pre bežného užívateľa je najdô-

Papierové obaly sú primárne vyrábané z drev-

Firma sa v roku 2005 stala súčasťou nad-

ležitejšia bezpečnosť ľudského zdravia. To

nej buničiny, ktorá vo forme recyklovaného

národnej spoločnosti Smurfit Kappa Group.

je dané navrhnutím bezpečného obalu pre

papiera je opätovne použiteľná na výrobu

Vďaka proaktívnemu tímu vytrvalo využíva

potraviny pod značkou SafeFood a tým aj

obalu až 8-krát. Počas niekoľkoročného rastu

svoje skúsenosti a odborné znalosti s cie-

pre užívateľa, ak ešte naviac spĺňa aj eko-

stromu svojou fotosyntézou absorbuje veľké

ľom otvoriť príležitosti zákazníkom na slo-

logický aspekt, tak to je najlepšie,“ hovorí

množstvo CO2, takže keď vyrobíte obal z čis-

venskom a maďarskom trhu. Spolupracuje

Július Mazán.

tej buničiny, napriek tomu že využijete mnoho

ľa s nimi špičkové znalosti o výrobkoch,

Ekologické témy sú teraz v popredí v kaž-

papierový obal bude stále dopad na CO2 ne-

trhu a pohľady na trendy v obalovej tech-

dej oblasti. Ak porovnáme niekoľko štúdií na

gatívny. Samozrejme postupnou recykláciou

nike s cieľom zabezpečiť im podnikateľský

zmenu eko správania za posledné roky, určite

a opätovnou výrobou – použitím energetic-

úspech. Pracuje v súlade s medzinárodný-

najvýraznejší progres v tomto smere zazna-

kých zdrojov - CO2 stopa papierového obalu

mi normami (FSC®, PEFC, ISO 9001, ISO

menali koncoví užívatelia, ktorí prirodzene

sa zväčšuje. Čo je však napriek tomu dôle-

14001, BRC-IOP, OHSAS 18001). Výrobky

tlačia obchodné reťazce a výrobcov k myš-

žité, že v akomkoľvek cykle papierový obal

spoločnosti Smurfit Kappa sú udržateľne

lienke eko obalov. Pokiaľ v minulosti medzi

vyhodíte na skládku, a ten bio degraduje do

vyrábané zo 100% obnoviteľných zdrojov

spotrebiteľmi rozhodovali počas nákupov

2 mesiacov. To je podstata rozdielu v porovna-

pre lepšiu ekologickú stopu zákazníkov.

otázky o testovaní na zvieratách a používania

ní s inými obalmi na priamy styk s potravinami.

s pokrokovo mysliacimi zákazníkmi, zdie-

Red, Zdroj a foto: Smurfit Kappa

raz viac užívateľov, preto siahajú po bezobalových nákupoch respektíve potravinách v pa-

a.s je od roku 1973 známa výrobou vlnitej

12

rozdielnych životných cyklov si uvedomuje čo-

energetických zdrojov, ktoré vytvárajú CO2,


PLACE

OBALY NA PRIAMY STYK S POTRAVINAMI

planéty v oblasti obalov by bol otázkou na

hodlnosť. Čo môžeme potom očakávať od

celý a samostatný článok. Rôzne renovova-

menej vyspelej časti ľudstva, ktorá sa stre-

né inštitúcie a vedecké spoločenstvá vypra-

táva s elementárnejšími problémami svojho

Obaly na priamy styk s potravinami podlie-

covali niekoľko štúdii, čo by sa malo spraviť,

žitia ako sú odpady? Základný princíp je

hajú prísnej legislatíve vychádzajúcej z EÚ

ako by sa malo postupovať. Samozrejme,

nastaviť legislatívne pravidlá pre výrobcov,

štandardov. Nie všetky papierové obaly spĺ-

každý názor a návrh riešenia má v sebe veľa

tak aby im bolo komerčne menej výhodné

ňajú uvedené štandardy, napriek tomu sa

pravdy, ale otázne je, nakoľko bude silná

baliť potraviny do neudržateľných obalov.

často stretávame napríklad s donáškou pizze

spoločenská objednávka a sila ľudí presadiť

Následne trh zreguluje zmenu. Rovnako

v krabici. Papierové obaly vhodné na priamy

zmenu vlastného správania. Všetky štúdie

náročné to bude s existujúcim odpadom

styk s potravinou garantujú užívateľom bez-

predpokladajú, že človek zmení svoje sprá-

a jeho recykláciou či znehodnotením. Ako

pečné skladovanie potraviny po dobu trvan-

vanie voči prírode. Človek síce zmení, ale

som spomenul, téma na dlhé rozprávanie.

livosti predpísanú výrobcom. Dobu trvanli-

ľudstvo nie tak rýchlo a ľahko. Stále však

vosti v spojitosti s priamym stykom s danou

verím v zdraví rozum ľudí a postupné pri-

potravinou schvaľujú certifikované laborató-

spôsobenie ich správania.

ria na základe konkrétnych testov. Moderná a vyspelá časť ľudstva žije vysoko Pokiaľ hľadáme ideálny scenár postupného

konzumný život, ktorý ťažko budeme opúš-

znižovania environmentálnej záťaže našej

ťať, pretože znamená určitý komfort a po-

Chcem zdôrazniť našu aktuálne dostupnú ponuku na bezpečné a zároveň ekologické riešenie priameho balenia potravín SafeFood. V prípade záujmu výrobcov potravín o SafeFood obal sme plne k dispozícii, môžu sa nás kedykoľvek obrátiť so svojimi otázkami a problémami, dodáva Július Mazán.

13


PLACE

JESEŇ PRINÁŠA SVIATKY VÍNA

šampiónom. Viacnásobné zastúpenie majú aj napríklad Dubovský a Grančič zo Svätého Jura, Víno Nitra – najmä zásluhou trojice výborných Sektov Pálffy, Chateau Rubáň zo Strekovského rajónu, Zámocké vinárstvo Pezinok, Movino z Veľkého Krtíša, Pavelka

S jeseňou prichádzajú sviatky vína, na ktoré sa tešia všetci milovníci tohto ušľachtilého nápoja kráľov. Vinohradníci a vinári budú mať možnosť predviesť výsledky svojej práce, ktorá trvá celý rok a je poriadne náročná. O to väčšia je rozkoš vychutnať jej plody...

a syn, hlohovecký Golguz, Villa Víno Rača… Podľa sídla vinárstva celkom logicky vedie naša najvýznamnejšia Malokarpatská vinohradnícka oblasť. Ale v praxi je to trochu pestrejšie, veď napríklad viacerí najuznávanejší vinári majú hrozno pre svoje špičkové červené vína z jedinečného Strekovského

Slovenské vinárstvo v ostatných rokoch za-

hlavného mesta Slovenska, kde ho ľahko náj-

rajónu. Zámocké vinárstvo Pezinok tu má

znamenalo nespochybniteľný vzostup, o čom

du našinci aj zahraniční hostia. Tu môžu počas

viac než sto hektárov nádherných vinohra-

svedčí množstvo ocenení na prestížnych medzi-

jednej návštevy urobiť exkurziu po všetkých

dov. V pozoruhodnom projekte svoje sily

národných súťažiach. Zostaňme však doma. Aj

šiestich vinohradníckych oblastiach a v rámci

spojila rodina Šimákovcov a vinársky mág

keď naša krajina nie je rozlohou veľká, nachodili

degustácií aj vychutnať to najlepšie, čo ponú-

Roman Janoušek. So Štefanom Šimákom

by ste sa pekných pár stoviek kilometrov, keby

kajú. Národný salón ponúka každoročne výber

starším sme sa, žiaľ, už navždy rozlúčili,

ste chceli prejsť a vychutnať všetky pozoruhod-

stovky špičkových slovenských vín.

v jeho diele však pokračujú jeho synovia Štefan mladší a Richard a natrvalo o ňom

né miesta našich vinohradníckych oblastí. Je tu zastúpená približne štyridsiatka kva-

svedčí obnovený klenot, Šimák Zámok Pe-

Máme ich spolu šesť a rozprestierajú sa od

litných slovenských vinárov. Ak by sme

zinok.

krajného západu, Skalice, Šaštína či Stupavy

začali podľa abecedy, tak postupne Angel

v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti až po

- wines zo Želiezoviec, Baynach Bojničky,

Čas pandémie mimoriadne tvrdo dopadol

Sobrance na hraniciach s Ukrajinou vo Výcho-

Bona Winery Bátorove Kosihy… Nie je však

na vinárov, gastronómiu a celý sektor slu-

doslovenskej vinohradníckej oblasti. Ale ak

priestor spomenúť všetkých, hoci by si to

žieb v cestovnom ruchu. Zaslúžili by si pod-

chcete, máte ich ako na dlani na jednom mieste,

nepochybne zaslúžili. Tak uvedieme aspoň

statne väčšiu a účinnejšiu podporu štátu

v Národnom salóne vín. Po rôznych peripetiách

niekoľkých, ktorí sú najčastejšie zastúpení.

– a hádam aj od nás, aby sme uprednostnili slovenské, navyše ak to podčiarkuje tiež

Miloš Nemeček, foto: archív instore

našiel napokon už pred rokmi reprezentatívne priestory v historickej pivnici Apponyiho paláca

Rovnako po tucte vín v stovke majú osved-

kvalita. Je na to príležitosť s jeseňou, ktorá

v Bratislave, v časti Múzea vinohradníctva a vi-

čení matadori, Mrva&Stanko a Víno Ma-

prinesie tohtoročné výsledky usilovnej prá-

nárstva.

tyšák, k tomu ešte aj každý z nich najviac,

ce našich vinárov.

troch šampiónov v jednotlivých kategóriách.

14

Je veľmi dobre, že tento jedinečný koncept na-

Ako tretí na pomyselnom stupni víťazov sú

šiel dôstojné a atraktívne miesto priamo v srdci

Topoľčianky so sedmičkou vín a jedným


PLACE

Nová, už 152. predajňa diskontného reťazca Lidl v poradí, bola otvorená v Moste pri Bratislave. Ide o piatu otvorenú prevádzku v roku 2021 a aktuálne sa Lidl nachádza v 94 slovenských mestách a obciach. Lidl pri tejto príležitosti pomocou tzv. Ames Room demonštroval, že nepodlieha ilúzii o rozdielnej hodnote práce mužov a žien a že k platom pristupuje rovnocenne.

AMES ROOM REPREZENTUJÚCA ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ

Red, Zdroj a foto: Lidl Slovenská republika

152. PREDAJŇA LIDL AJ S AMES ROOM Platová rovnosť Ames Room

Aj vyššie uvedené fakty prispeli k tomu, že sa Lidl stal päťnásobným držiteľom medzinárodného ocenenia Top Employer Europe a Top Employer

Vytvárať a udržiavať inkluzívne pracovné pros-

Slovakia. Za svoje aktivity vo vzťahu k zamest-

tredie pre svojich zamestnancov bez ohľadu na

nancom získal obchodný reťazec aj prestížne oce-

vek, pohlavie, etnicitu, náboženstvo, sexuálnu

nenie Via Bona a trikrát získal prvenstvo aj v súťaži

orientáciu či zdravotné znevýhodnenie považuje

Najzamestnávateľ, ktorý vyhlasuje a organizuje

Lidl za kľúčové. V kampani na podporu rovnosti

portál Profesia.sk.

príležitostí použili tzv. Ames Room, ktorá nesie meno po jej konštruktérovi Adelbertovi Amesovi juniorovi. Ide o miestnosť atypického tvaru, v ktorej sa pracuje s optickou ilúziou. Umiest-

NOVÁ PREDAJŇA KLADIE DÔRAZ NA EKOLÓGIU

nili do nej dvoch rovnako vysokých ľudí, ženu a muža, ktorí pracujú na rovnakej pozícii s rov-

Rozmer predajnej plochy novej predajne v Moste

nakým platom, ale i tak by sme im na začiatku

pri Bratislave je 1400 m². Pre zákazníkov je k dis-

tipovali inú výšku. Rovnako, ako by im niektorí

pozícii 99 parkovacích miest. V predajni, ktorej

vďaka rozdielnemu pohlaviu tipovali rozdielny

vybudovanie trvalo päť mesiacov, nájde zamest-

plat. Áno, aj v 21. storočí si mnohí myslia, že prá-

nanie 21 ľudí.

ca žien má nižšiu hodnotu, než práca mužov. Žiaľ aj realita odráža túto ilúziu: ženy na Slovensku

„Neustále sa snažíme brať ohľad na životné pros-

majú v priemere o pätinu nižšie platy, než muži.

tredie, a preto budujeme pri každej novej predajni

V Lidli takejto ilúzii však nepodliehajú a ku všet-

nabíjacie stanice pre elektromobily, používame elek-

kým pristupujú rovnocenne. To znamená, že za

tronické cenovky a plánujeme na strechu osadiť aj

rovnakú prácu dostanú rovnako zaplatené muži

fotovoltické panely. Nakupovanie v Lidli je totiž rých-

aj ženy. Spomínanú optickú ilúziu si mohli zákaz-

le, pohodlné, cenovo výhodné a z mnohých ohľadov

níci novej predajne zažiť na vlastnej koži v rámci

aj trvalo udržateľné,“ povedal Slavomír Špánik, ob-

otvorenia.

chodný riaditeľ Lidl Slovenská republika. Predajňa v Moste pri Bratislave sa nesie v novej

STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV

a prehľadnej vizualite, vďaka ktorej sa zákazníci bez problémov zorientujú v pestrej ponuke reťazca. Pre diskont sú trvalá udržateľnosť a zod-

Lidl na Slovensku v 152 predajniach, troch lo-

povednosť nosnými témami, preto sa spolieha na

gistických centrách, dvoch outletoch a na cen-

energeticky úsporné LED technológie pri osvetle-

trále zamestnáva viac ako 6000 ľudí. Od jesene

ní a súčasťou vzduchotechniky sú výkonné filtre,

2016 narástli platy v reťazci v priemere o 40 %.

ktorých účelom je lepšie zachytávanie nového

Priemerný mesačný plat na pozíciách predava-

koronavírusu tak, aby sa vo vyčistenom vzduchu

čiek-pokladníčok a predavačov-pokladníkov je

nedostával späť do predajne. Aj v tejto predajni

viac ako 900 EUR. Plný pracovný úväzok v Lidli

platia všetky preventívne hygienické opatrenia,

pritom predstavuje 38,75 hodín týždenne. V ob-

vďaka ktorým Lidl ako prvý predajca potravín

chodnom „pandemickom“ roku 2020 (marec

na Slovensku obstál v hygienickom audite nezá-

2020 – február 2021) investoval Lidl približne

vislého kontrolného orgánu TÜV SÜD. Zákazníci

3 milióny EUR do benefitov pre svojich zamest-

môžu využiť bezplatné internetové wifi pripojenie,

nancov. Diskont sa prioritne zameral na ochranu

k dispozícii majú kávomat s Fairtrade certifiko-

ich zdravia a priebežne zásoboval zamestnancov

vanou kávou a vďaka vlastnej pekárni bude pre

ochrannými pomôckami. Kolegyniam a kolegom

nich v priebehu celého dňa pripravené chrumkavé

v prvej línii dvakrát vyplatili Lidl špeciálnu odmenu

a teplé pečivo priamo z pece.

za ich nasadenie v neľahkom období.

15


PROMOTION

VISA SLOVAK TOP SHOP: NOVÍ DRŽITELIA OCENENÍ

materiál. Spoločnosť aj na Slovensku potvrdzuje svoj záväzok k trvalej udržateľnosti, k recyklácii použitých kapsúl a pracuje na minimalizácii odpadu. „Snažíme sa neustále zlepšovať a objavovať to, ako spotrebitelia vnímajú našu značku. Koncept butiku je príkladom našej oddanosti k inovácií a k trvalej udržateľnosti, ktoré predstavujú základný

Tretie miesto v súťaži Visa Slovak Top Shop v mesiaci júl 2021 získal predajca kávového kapsulového systému Nespresso za prvý Nespresso Boutique v SR. Nachádza sa v nákupnom centre Eurovea v Bratislave. Ďalším oceneným je obchod Orion v shopping centre Bory Mall, ktorý sa umiestnil na druhej priečke, ale v mesiaci august 2021.

kmeň nášho podnikania. Je to náš prísľub dodávať kávu tej najvyššej kvality,“ hovorí Andrea Petrová, Marketing Manager Nespresso Česká a Slovenská republika. Okrem recyklácie a opatrení, ktoré znižujú dopad na životné prostredie, už súčasné obchody slúžia aj ako tzv. pick-up pointy, teda miesta, na ktorých si zákazníci môžu vyzdvihnúť svoje internetové ob-

VÍŤAZNÉ MIESTA PREDAJA ZA LETNÉ MESIACE JÚL A AUGUST 2021

oproti vchodu. „Koncept butiku sa riadi mottom

jednávky. Nie je to inak ani v prípade Nespresso

„Celebrate the Coffee moments“. Ide o osobný prí-

Boutique alebo ďalšieho konceptu značky Ne-

stup kávových špecialistov a tzv. „New customer

spresso Pick-Up Point. Zaujímavou službou, ktorá

experience“. S cieľom posunúť sa od klasického

je žiaľ limitovaná aktuálnymi protipandemickými

Po úspešnom uvedení súťaže v Čechách, kde ju

predaja k skvelému zážitku. To je predajný cere-

opatreniami v retaile, je Masterclass. Je určená pre

spustil retailový portál MistoProdeje.cz, súťaž pri-

moniál, ktorý pomôže upútať a zapojiť do príbehu

tých zákazníkov, ktorí si želajú prehĺbiť si svoje zna-

rodzene expandovala na Slovensko. Titulárnym

Nespresso čo najviac zákazníkov,“ uviedol v súvis-

losti o káve. Zákazníci si dohodnú stretnutie s ká-

partnerom projektu je spoločnosť Visa. Ďalšími

losti s ocenením Jan Věchet, National Boutique

vovým špecialistom, ktorý ich prevedie interaktívne

partnermi sú spoločnosti Samsung, POS Media,

Manager Nespresso Česká a Slovenská republika.

svetom kávy a rozšíri ich kávové odborné skúsenosti a znalosti. Od zrna až po kávu v šálke.

Empea a MORIS design SK. Mediálnym partnerom hodnotenia retailových prevádzok je časopis

Jiří Beran, manažér súťaže VISA Czech/Slovak

instore Slovakia, ktorý obsahovo pripravuje aj por-

Top Shop k oceneniu predajne Nespresso pove-

tál Miestopredaja.sk. V súčasnosti poznáme už

dal: „Butik Nespresso v bratislavskom nákupnom

šiestich víťazov Visa Slovak Top Shop.

centre Eurovea pôsobí skôr ako luxusný rezidenčný interiér, než ako predajňa. Rukopis dizajnéra vidíme už z pasáže vo výklade, kde sa nachádza

V MESIACI JÚL BOLI OCENENÉ:

zaujímavá „mandala“ vytvorená z kapsúl VERTUO

1. miesto - Super zoo v retailparku Stop Shop

Nespresso. Po vstupe do predajne na vás dýchne

v bratislavskej Rači. Predstavili sme si ju v let-

moderný a vkusný interiér, ktorý svojou útulnosťou

nom dvojčísle instore Slovakia.

priam nabáda na pokojné posedenie s výbornou

2. miesto - Douglas v Avion Shopping Park Bra-

kávou. Gratulujem k skvelej myšlienke dotiahnutej

tislava

do posledného detailu.“

3. miesto – Nespresso Boutique v Eurovea Zákazníci však môžu zároveň pomáhať životnému Nespresso Boutique v Eurovea bol prvým butikom

prostrediu, a to vďaka tomu, že vrátia použité kap-

značky na Slovensku, aktuálne sa nachádza už aj

suly vrátane kávovej usadeniny. Hliník, z ktorého

v nákupnom centre Aupark Bratislava. Zákazníci

sú kapsuly vyrobené, je totiž 100 % recyklovateľný

tu nájdu všetkých 30 káv stáleho portfólia a ďalšie limitované edície. Butik ponúka celú paletu príslušenstva pre prípravu a servírovanie kávy, teda široký rad šálok a podšálok, lyžičiek, príslušenstva ku kávovarom, príslušenstva pre prípravu mliečnych receptúr a sladkostí ku káve. V butiku sú použité materiály s moderným a trvalo udržateľným diRed, Zdroj a foto: Visa Slovak Top Shop, Nespresso, Orion Trade

zajnom vrátane dosiek vyrobených z použitého kávového zrna z továrne Nespresso priamo vo Švajčiarsku. Koncept Nespresso butiku bol navrhnutý spoločnosťou Universal Design Studio, ktorá bola ocenená za architektúru a interiérový dizajn. Každý Nespresso butik na svete má v sebe zakomponovanú typickú lokálnu pečať symbolizujúcu danú krajinu. Nespresso butik v Bratislave má preto čičmiansky vzorom aplikovaný v interiéri za pultom hneď

16

3D prehliadka butiku Nespresso v Eurovea


PROMOTION

vádzky,“ uviedla Petra Javorníková, Projekt Partner Visa Slovak Top Shop. Videoanketa: Erika Procházková z Orion Trade s.r.o.

3. miesto - Rituals Eurovea Bratislava Uvítame, ak nominácie na kvalitné prevádzky, ktoré by sa podľa vás mali súťaže zúčastniť, pošlete na emailovú adresu nominacia@slovaktopshop.sk. Nominácia je bezplatná.

MESIACI AUGUST BOLI OCENENÉ:

s kanceláriou a zázemím. Ponúkame vlastne

1. miesto – Auto Palace Bratislava s.r.o.

trebovať. V sortimente sú produkty jednak pre

Najväčší autorizovaný predajca značiek BMW

moderných zákazníkov, ktorí majú napríklad

a MINI je luxusnou predajňou vozidiel, ktorá

indukčné varné dosky, ale aj výrobky v štýle

si prvé miesto vyslúžila hneď v niekoľkých

„retro“. Aktuálne je v ponuke 3500 až 4000

smeroch. Veľmi pozoruhodným spôsobom

položiek. Medzi dodávateľmi figurujú vý-

využíva Digital Signage – LCD obrazovky má

robcovia z celého sveta, vrátane niekoľkých

výborne umiestnené v priestore showroomu.

českých firiem. Môžem uviesť napríklad nože

V predajni sa zákazník ľahko orientuje, nakoľ-

z KDS Sedlčany, ktoré sú veľmi obľúbené,

ko sú jednotlivé oddelenia viditeľne označe-

najmä u skúsených zákazníkov – kuchárov.“

všetko, čo by mohli zákazníci v kuchyni po-

né. Významnú úlohu zohráva osvetlenie celkové aj bodové, ktoré podčiarkuje exkluzivitu

„Takto si predstavujeme domáce potreby!

vystavených automobilov a ich popisy. Celko-

Usporiadaný tovar, doplnený a aktuálny

vý dojem z miesta predaja umocňuje vysoko

sortiment, prehľad v jednotlivých sekciách.

profesionálny personál.

V takejto predajni dokážete nákup vybaviť rýchlo a vo veľkej spokojnosti. Netvrdíme

2. miesto – Veľkoobchod ORION,

však, že vám po ceste k pokladni nepad-

spol. s r.o.

ne niečo „užitočné“ do oka. V neposlednom

Domáce potreby Orion v Bory Mall v Bratisla-

rade musíme vyzdvihnúť aj showroom pre

ve prezentujú nápaditým spôsobom aktuálnu

veľkoobchodných zákazníkov, ktorý pod-

ponuku produktov, pričom sa sústreďujú na

čiarkuje dojem vysokej profesionality pre-

obdobie a momentálne udalosti pre ten-ktorý mesiac. Orientácia v predajni je výborná vrátane označenia regálov. Orion vhodne používa POP reklamu, zrozumiteľne komunikuje akcie a novinky. Obchod pôsobí už pri vstupe veľmi usporiadane, hoci ponúka veľmi široký sortiment. Erika Procházková, výkonná riaditeľka spoločnosti Orion Trade s.r.o. pri príležitosti odovzdávania ocenenia uviedla: „Spoločnosť Orion pôsobí v Čechách už 27 rokov a na Slovensku 17 rokov. Zaoberá s okrem maloobchodu aj veľkoobchodom s domácimi potrebami. Ocenenie Visa Slovak Top Shop 2021 pre predajňu v nákupnom centre Bory Mall si veľmi vážime. Ocenená predajňa aj zároveň aj showroom pre veľkoobchodných zákazníkov

17


PLACE

FLASH NEWS Beiersdorf AG buduje v Seehausene

TERNO ROZŠIRUJE DISTRIBUČNÉ CENTRUM O SKLAD S ČERSTVÝMI POTRAVINAMI

pri Lipsku vysoko moderné centrum na výrobu kozmetických produktov.

Po roku sa logistické centrum v Ivanke pri Dunaji rozšírilo o sklad s čerstvými potravinami. Celkové

V návrhu koncepcie a v realizácii

priestory tak predstavujú 12 751 m² (z toho suchý sklad 7 119 m²) . Všetky priestory boli vybavené

zásobovania výroby a skladu vsadila

novými modernými technickými a technologickými zariadeniami,

v komplexnom miliónovom projekte na

pričom v časti chladiaceho skladu bola použitá technológia nepriameho

odbornosť firmy STILL. V náročnom

chladenia s malým objemom ekologického chladiva. Na celý sklad

výberovom konaní sa intralogistický

dohliada monitorovací portál Mikroklíma na sledovanie teploty a vlhkosti

koncern presadil s tímom expertov

prostredia. Terno postupne manipulačnú techniku v celom sklade

na intralogistiku a automatizáciu.

obmení na techniku s Li-ion. V sklade pracuje 115 zamestnancov.

Zapojená bude aj sesterská firma STILL

Zdroj: Terno.sk

z koncernu KION, spoločnosť Dematic. Francúzska automobilka Renault podľa agentúry Reuters uviedla, že vo Francúzsku zruší až 2 000 technických

NOVÁ SLUŽBA V DM – EXPRESNÉ VYZDVIHNUTIE V ĽUBOVOĽNEJ PREDAJNI

a podporných pracovných miest, pretože

produkty s výnimkou výrobkov označených „iba online“. Služba expresné vyzdvihnutie je pre registrovaných zákazníkov zdarma, pre neregistrovaných zákazníkov je spoplatnená

prechádza na elektromobily a najíma ľudí

Od 7. septembra spustila dm ďalšiu službu, ktorou

na iné pozície.

sa dostáva opäť bližšie k svojim zákazníkom, a to

sumou 0,95 EUR. Zdroj: Mojadm.sk

expresné vyzdvihnutie objednávky v ľubovoľnej Tansport.sk zverejnil, že DPD rozširuje

predajni dm na Slovensku. Stačí, keď si

sieť svojich odberných miest Pickup.

zákazník prostredníctvom e-shopu Mojadm.sk

Odberné miesta sú často menšie,

zvolí predajňu, do ktorej si chce po svoj tovar

lokálne obchody alebo prevádzky so

prísť, a spraví objednávku. Jeho objednávka

službami. Zapojiť sa do siete Pickup

mu bude pripravená najneskôr do 3 hodín od

je pre ne častokrát veľmi výhodné.

jej online zaplatenia. Objednávať môže všetky

množstvo zákazníkov v týchto prevádzkach sa zvýši v priemere celej Európe už viac ako 57 000.

PANDÉMIA ZVÝŠILA POČET PALIET S PRODUKTAMI NA DOMÁCE PRÁCE O TRETINU

WELT AM SONNTAG píše, že skupina

Podľa obchodného riaditeľa Palletways Group, Michaela Sterka, stúpla preprava výrobkov kategórie

Deutsche Post DHL prekvapujúco ukončila

DIY zhruba o 30 %. „Zvyčajne sa zákazníci začínajú zaujímať o svoje záhrady, domy či projekty DIY

svoj projekt vývoja doručovacích dronov

začiatkom jari. Tento rok sme však zaznamenali nárast o takýto sortiment oveľa skôr. Pripisujeme to

„Paketkopter“. Neplánujeme ani nové

kombinácii vlny nových záhradkárov, domácich majstrov a rastúcemu počtu tých, ktorí v dôsledku

o 10 až 15 %. V súčasnosti ich je po

pilotné projekty, ani ďalší vývoj vlastných

pandémie trávia viac času na svojom dvore či záhrade.

dronov. Napriek tomu na webe má projekt

Zaznamenali sme výrazný medziročný nárast objemu prepravy

uvedený ako aktívny.

produktov vrátane stavebného materiálu, kameniva, obkladov, dlažieb, substrátov a iných záhradných potrieb prostredníctvom

Alza.cz a doručovateľské služby

sk.palletways.com.“ Zmeny sa pritom netýkajú len SR, ale záujem

Zásilkovna (Packeta) a DoDo začali

cítiť vo všetkých európskych depách siete.

v spolupráci so Škoda Auto doručovať

Zdroj: Palletways.com

objednávky do kufrov vozidiel. Forbes ďalej informuje, že vďaka využitiu aplikácie MyŠkoda s funkciou Prístup do vozidla si môžu zákazníci v rámci pilotného projektu nechať svoje nákupy doručiť kuriérom priamo do vozidla.

AGRO TAMI KÚPILA DISTRIBUČNÉ A MRAZIARENSKÉ CENTRUM FIRMY HAVI LOGISTICS

Cena služby v Alze bude 149 Kč.

o takmer 1 000 m² špecializovaných mraziarenských a chladených skladov spolu s 500 m² kancelárií. Novým majiteľom areálu sa stala významná slovenská spoločnosť Agro

Tímu realitno-poradenskej spoločnosti JLL sa

Tami, ktorá už desiatky rokov na trh dodáva

Portál iDnes.cz informuje, že čerpacie

podarilo úspešne uzavrieť predaj niekdajšieho

mliečne výrobky.

stanice Benzina sa postupne premenujú

distribučného a mraziarenského centra, ktoré

na Orlen. U prvých 8 púmp v ČR prikročí

medzinárodná logistická spoločnosť HAVI

poľská spoločnosť PKN Orlen k zmene do

Logistics využívala ako centrum zásobovania

konca roka 2021. Ďalšie stanice siete majú

napríklad pre McDonalds alebo OMV.

nasledovať v najbližších rokoch. Značka

Distribučný komplex v rámci neobývanej

Benzina vznikla v roku 1953.

okrajovej časti mesta Trnava, pozostáva z viacerých objektov ponúka vyše 3 500 m²

18

moderných skladových priestorov doplnených

Zdroj: JLL


PLACE

UMELÁ INTELIGENCIA A INOVÁCIE V LOGISTIKE

Význam umelej inteligencie, strojového učenia a dátovej vedy pre dopravu, logistiku a riadenie dodávateľského reťazca bude v nasledujúcich rokoch len rásť.

verzií. Uľahčuje komunikáciu medzi dispečermi,

najazdených kilometrov a platby mýta. Na taký-

colnými deklarantmi a vodičmi všetkých národ-

to komplikovaný systém výberu mýta reagovala

ností a ocenia ju aj ľudia v kontraktnej logistike.

už v roku 2004 EÚ schválením smernice o Eu-

„V budúcnosti budeme nazbierané údaje vo

Pri digitalizácii firemných dokumentov sa už

rópskej službe elektronického mýtneho EETS

celej firme využívať ešte lepšie: pomôžu nám

využívajú aj algoritmy umelej inteligencie. Fir-

(European Electronic Toll Service). EETS má

nájsť a implementovať nové riešenia pre najrôz-

my – vrátane logistických - to uvítajú počas

umožniť interoperabilitu európskych mýtnych

nejšie prípady použitia,“ hovorí Florian Zizler

plánovania smien svojich zamestnancov. Rastie

systémov, vďaka ktorej by stačilo pri cestách

z DACHSER-u, ktorý vedúcim tímu kompetenč-

tiež obľuba chatbotov. „Pomocou metód OCR

po celej Európe používať jedinú palubnú jed-

ného centra Data Science & Machine Learning.

(Optical Character Recognition) možno nafo-

notku. „Princíp výberu mýta na základe EETS

Jedným z konkrétnych príkladov práce novo-

tené dokumenty previesť na strojovo čitateľné

znamená pre dopravcov výrazné zjednodu-

vytvoreného kompetenčného centra je produkt

dokumenty. Komunikáciu so zákazníkmi možno

šenie. Namiesto aby riešili palubné jednotky

umelej inteligencie (AI), ktorý bol vyvinutý a im-

čiastočne zautomatizovať integráciou chatbo-

a platby mýtneho pre každú európsku krajinu

plementovaný v rámci podnikového laboratória

tov priamo na webové stránky firiem. Existujú

zvlášť, uzavrú zmluvu so sprostredkovateľom,

DACHSER. Tento prognostický model využíva

AI produkty pre optimalizáciu plánovanie smien

ktorý im poskytne jedinú OBU pre celú Euró-

techniky strojového učenia na predpoveda-

zamestnancov tak, aby výsledné rozvrhy spĺňa-

pu a sprostredkuje vysporiadanie platieb so

nie objemu prichádzajúcej pozemnej dopravy

li komplexné kritériá,“ hovorí o algoritmoch AI

všetkými príslušnými prevádzkovateľmi mýt-

pobočky až 25 týždňov vopred. „Naše údaje

Martin Selecký, odborník na umelú inteligenciu

nych systémov. Dopravca následne obdrží len

siahajú do roku 2011. Preto sa zameriavame

a strojové učenie zo spoločnosti LovelyData.cz.

jedinú faktúru za celú cestu, bez ohľadu na po-

na historické údaje o dodávkach,“ upresňuje F.

Riešenia AI sa využívajú napríklad aj na zefektív-

čet prejdených krajín,“ hovorí Christoph von

Zizler dodáva: „Tento súbor údajov dopĺňame

nenie plánovania rozvozu tovaru.

Krockow, Managing Director v spoločnosti Eurowag. Zavedenie EETS do každodennej praxe

o kalendárne údaje, ako sú štátne sviatky alebo školské prázdniny. To umožňuje modelu iden-

Spoločnosti môžu AI využiť takmer v akejkoľvek

kamiónovej dopravy prinesie aj plynulejšiu ná-

tifikovať sezónne modely, ktoré sú v pozemnej

oblasti podnikania. Vladimír Löffler, nadšenec

kladnú dopravu, s menšími zdržaniami na hrani-

doprave veľmi dôležité. Integrovali sme tiež nie-

do Big Data a lektor z LovelyData.cz uvádza:

ciach, rovnako aj úplne vyrieši pokuty za jazdu

koľko ekonomických indexov, aby sme mohli

„Typickými príkladmi použitia AI sú napríklad

bez zapnutej palubnej jednotky. Sprostredko-

lepšie predpovedať trendy.“ DACHER už dlho-

predikcie poruchy strojov, odhalenie nepodar-

vatelia platieb mýta na základe EETS môžu na-

dobo používa vlastné prevádzkové aplikácie,

kov pomocou optických kontrol vo výrobe ale-

viac do svojich palubných jednotiek integrovať

napríklad TMS Domino, WMS Mikado a TMS Air

bo pomocou dát z kontrolných bodov, chatbo-

ďalšie užitočné funkcie. Napríklad riešenie Fleet

& Seas Othello, EDI Center ako centrálna ko-

ty či algoritmy v e-shopoch, ktoré odporúčajú

Management Solutions monitoruje celý vozový

munikačná platforma alebo náš zákaznícky we-

zákazníkom tovar, ktorý spĺňa ich preferencie

park v reálnom čase, znižuje náklady na pohon-

bový portál eLogistics. Nedávno k nim pribudli

a „triafa“ sa im do vkusu.“

né hmoty, plánuje optimálne trasy pomocou navigácie nákladných vozidiel alebo monitoruje

2 digitálne nástroje: SmapOne a Pocketalk.

čas vodičov, preventívnu údržbu a správanie

SmapOne umožňuje prevod papierových dokumentov a analógových procesov do digitálnej podoby. Ponúka celý rad funkcií, ako je rýchla

Red, Zdroj: DACHSER, Eurowag, Foto: marcinjozwiak / Pixabay.com

BIG DATA, CHATBOTY AJ PREDIKTÍVNE MODELOVANIE

INTEGRÁCIA OBU DO JEDNEJ JEDNOTKY

vodičov.

tvorba prototypov digitalizovaných formulárov a kontrolných zoznamov, ktorými možno na-

Za čelným sklom kamiónov je vidno hneď nie-

hradiť príslušné papierové formuláre. Jazyko-

koľko palubných jednotiek (tzv. on-board units,

vý prekladač Pocketalk ponúka 82 jazykových

OBU), určených pre rôzne spôsoby sledovania

19


PEOPLE

KULTÚRNE ROZDIELY? TO NIE SÚ LEN HAMBURGERY VERZUS HALUŠKY a pracovnom prostredí. Tým podnikom, ktoré

V posledných dvoch rokoch svet, nevynímajúc podnikateľské prostredie, zažil mimoriadne náročné obdobie poznačené pandemickou krízou nevídaných rozmerov. Globálna pandémia odkryla prirodzenú potrebu človeka chrániť svoje postoje a bojovať za ne.

sa pri svojej činnosti stretávajú s predstaviteľmi iných národných alebo regionálnych kultúr, subkultúr, etník, či kultúrnych alebo hodnotových skupín, ponúka nástroj na zistenie úrovne CQ ich zamestnancov a zároveň návod, ako svojim zamestnancom zabezpečiť vhodnú interkultúrnu prípravu na čo najlepší výkon ich

Človek sa potrebuje tiež postaviť na stranu

možnosť angažovať sa v osobných a pra-

práce v globálnom prostredí dnešnej a budúcej

„svojich ľudí“ v prípade názorových rozdie-

covných vzťahoch s predstaviteľmi iných

doby, či už s využitím interných alebo exter-

lov a konfliktov, či už išlo o nosenie a ne-

kultúr – či už národných, regionálnych, ná-

ných zdrojov pri zabezpečovaní interkultúrneho

nosenie rúška, zástancov a odporcov očko-

boženských, etnických, alebo kultúr pod-

vzdelávania a tréningu v danom podniku.

vania, nacionalistov a globalistov vo vzťahu

mienených akoukoľvek inou rozmanitosťou

k aplikovaniu pravidiel na ochranu zdravia,

– v domácom a medzinárodnom prostredí

podporovateľov a odporcov účasti polície

tak, aby sa čo najviac znížil vplyv kultúr-

a iných inštitúcii na kontrole dodržiava-

nych rozdielov a zamedzil vznik komuni-

nia protipandemických opatrení, ale i tých,

kačných bariér ovplyvnených stereotypmi,

ktorí hľadali vinníka vzniknutej globálnej

predsudkami a zaujatosťou voči iným kul-

krízy a ukazovali, resp. neukazovali pritom

túrnym skupinám a tiež aj nedostatkom in-

V rámci výskumu, ktorý autorka článku rea-

prstom na celé kultúrne a národné skupiny

formácií a poznatkov o nich.

lizovala na vzorke zamestnancov podnikov

zu však naráža na viaceré prekážky. Mno-

Prostredníctvom dlhodobých globalizačných

na Slovensku, bola skúmaná kultúrna inte-

hokrát si uvedomujeme, že naše konanie je

trendov sa svet „zmenšil“ v zmysle distribúcie

ligencia (CQ) respondentov a ich názory na

podmienené tým, ako nazeráme na svet my

pracovnej sily, produktov a služieb a neustále

interkultúrne vzdelávania v podnikoch. Na

sami – či už z hľadiska národného, regio-

jednoduchšej komunikácie medzi mnohokrát

zisťovanie výšky úrovne CQ bol použítý ná-

nálneho, či etnického, no už menej odráža

fyzicky vzdialenými a kultúrne odlišnými pro-

stroj vytvorený vedeckým tímom z Univerzity

názory, a hlavne potreby, „tých iných“.

strediami. Podstata pochopenia konceptov

Mateja Bela, ktorý – po verifikovaní a technic-

diverzity, integrácie a inklúzie tkvie v kultúrnej

kej adapatácii – bude k dispozícii slovenským

súvisí

inteligencii, t. j. v postojoch, poznatkoch, vedo-

podnikom a organizáciám.

s komunikáciou, vnímaním, uvažovaním,

mostiach, stratégiách, schopnostiach, zručnos-

toleranciou, etikou a správaním človeka.

tiach a vzoroch správania potrebným pre fun-

Zistili sme, že zamestnanci podnikov na Slo-

Dáva jednotlivcom, aj celým organizáciám

govanie v kultúrne rozmanitom spoločenskom

vensku disponujú strednou až mierne vyso-

AKÁ JE KULTÚRNA INTELIGENCIA SLOVENSKÝCH ZAMESTNANCOV?

v snahe vedome či nevedome ich brať na zodpovednosť. Ak bol niekedy ten správny čas na to, aby sme odložili nabok naše rozdiely, tak je to určite teraz. Na obnovenie chodu spoločnosti budeme potrebovať nielen finančné, materiálne a ľudské zdroje, ale aj obrovské množstvo disciplíny, motivácie a kreativity, nových stratégií plynúcich zo znalostí nadobudnutých počas tohto náročného obdobia a v neposlednom rade aj veľkú dávku trpezlivosti, tolerancie a ochoty spolupracovať. Riešenie na každú krízu, problémy alebo konflikty prekračujúce kultúrne hranice sa môže javiť ako veľmi jednoduché a z pohľadu fenoménu kultúrnej inteligencie, ktorú chceme čitateľom priblížiť, značne priamočiare: nájsť spoločnú reč pre skupiny ľudí s odlišným zázemím, názormi, postojmi, Dana Benčiková, Ilustračné foto: Dreamstime.com, Jorge R Martins / Pixabay.com

hodnotami a s odlišnými vzormi správania. Optimistická predstava spoločného konsen-

Kultúrna

20

inteligencia

veľmi

úzko


PEOPLE

kou úrovňou kognitívnej zložky CQ, čo znamená, že majú dobré až veľmi dobré znalosti o iných kultúrach, kultúrnych rozdieloch, kul-

AKO PODNIKY NA SLOVENSKU VZDELÁVAJÚ ZAMESTNANCOV V INTERKULTÚRNEJ OBLASTI?

komunikácie s kolegami a tiež pri komunikácii s klientmi alebo zákazníkmi podniku. Paradoxne však zamestnanci pri komunikovaní so zákazníkmi pociťujú zároveň aj nedo-

túrnych bariérach a problémoch kultúrnej rozmanitosti, ale tiež dokážu svoje pove-

Keď sme túto otázku zamestnancom polo-

statok interkultúrnej prípravy – v prípade, že

domie o týchto otázkach strategicky využí-

žili pred niekoľkými rokmi, konkrétne v roku

sa doteraz žiadneho tréningu nezúčastnili.

vať vo svoj prospech, a tým aj v prospech

2013, zistili sme, že interkultúrnej príprave

Chýbajúce vzdelávanie v interkultúrnej ob-

podniku. Z toho vyplýva pomerne dobrý

svojich zamestnancov sa venuje len veľmi níz-

lasti tiež mimoriadne intenzívne vnímajú pri

potenciál podnikov uvedomovať si a vopred

ke percento podnikov (8,7%). V minulom roku

služobných cestách alebo pobytoch mimo

sa pripravovať na možné interkultúrne strety

(2020) sme však zistili značný nárast, keď až

Slovenska.

a konflikty, ale tiež vypracúvať vhodné straté-

46% respondentov sa vyjadrilo, že ich pod-

gie na ich riešenie.

nik v oblasti interkultúrneho rozvoja vyvíja aktivitu.

Na druhej strane bolo však zistené, že

AKO NA INTERKULTÚRNE VZDELÁVANIE?

v afektívnej zložke CQ, t. j. motivácii za-

Vo výskume sme tiež zisťovali, aké metódy

mestnancov vstupovať do interkultúrnych

interkultúrneho tréningu/vzdelávania podni-

Ako je zrejmé z dôvodov, ktoré sú uvedené

vzťahov, tolerancie a rešpektu názorov

ky na Slovensku pre svojich zamestnancov

v prvej časti článku, zavedenie interkul-

odlišných kultúrnych skupín, a tiež vôle

sprostredkúvajú najčastejšie. Odpovede res-

túrneho tréningu do praxe vzdelávania

a ochote podieľať sa na riešení interkultúr-

pondentov poukazujú na klasický prístup:

zamestnancov je v súčasnom svete už iba

nych konfliktov, zamestnanci dosiahli len

využívané sú najmä forma prednášky alebo

otázkou času. Viacerí zahraniční odborníci

nízku úroveň. Táto skutočnosť podnikom

štúdium interkultúrne orientovaných ma-

z praxe potvrdzujú, že ponuka vzdelávania

neumožňuje angažovať sa v interkultúr-

teriálov. Je možné, že práve s týmto súvisí

pre svojich zamestnancov – obzvlášť taká,

nych vzťahoch natoľko, ako by si to mohla

relatívne vysoká úroveň kognitívnej zložky CQ

s ktorou sa zamestnanci stotožnia a sú s ňou

vyžadovať potreba globálneho trhu a tiež

zamestnancov podnikov na Slovensku, kým

spokojní – prináša podniku nielen jeho vyš-

poukazuje na viac egocentrický ako ústre-

metódy, ktoré by trénovali behaviorálne zruč-

šiu efektivitu, ale aj celkovú spokojnosť a lo-

tový postoj vo vzťahu k iným záujmovým

nosti a afektívnu stránku (napr.simulačné ale-

jalitu zamestnancov. V 21. storočí, a najmä

skupinám.

bo rolové hry v rámci workshopov, či imerzia

vzhľadom na ťažkú skúšku, ktorou podniky prešli počas pandemickej krízy, už nikto nespochybňuje potrebu pochopenia, tolerancie a rešpektovania potrieb, názorov, postojov a kultúr iných ľudí. O to viac vnímame dôležitosť adekvátnej a efektívnej komunikácie medzi jednotlivými záujmovými skupinami podniku, a s tým súvisiacej prípravy zamestnancov podieľať sa na budovaní konkurencieschopnosti podniku v prostredí budúcej spoločnosti. Podniky môžu v prospech interkultúrnej prípravy zamestnancov využiť svoje vnútorné zdroje, alebo môžu spolupracovať s vzdelávacími inštitúciami, ktoré im dokážu poskytnúť profesionálnu prípravu, šitú na mieru daného podniku. „Ušiť tréning na mieru“ dokáže pomôcť výsledné hodnotenie kultúrnej inteligencie zamestnancov, ktoré bude podnikom k dispozícii v krátkom časovom horizonte. Pri voľbe správnej metódy netreba zabúdať na to, že nestačí len vedieť (kognitívna stránka), ale treba aj chcieť (afektívna stránka) a dokázať

Behaviorálna zložka CQ sa prejavuje v samot-

zamestnancov priamo do cudzej kultúry), sú

nom správaní človeka, t. j. v tom, do akej miery je

zastúpené v menšej miere. Zaujímavé je však,

schopný prispôsobiť svoje verbálne či neverbál-

že sa zamestnanci v našom výskume vyjadrili

ne vzory správania interkultúrnej potrebe. Stred-

v prospech dynamickejších a inovatívnejších

ná úroveň slovenských zamestnancov v tejto

metód a považujú ich za vhodnejšie v súvis-

oblasti poukazuje na pomerne dobrú schopnosť

losti s prípravou na prácu v rozmanitom kul-

adaptácie zamestnancov slovenských podnikov

túrnom prostredí.

na odlišné kultúrne prostredie, pričom tiež môže

sa prispôsobiť (behaviorálna stránka)1.

1

Autorka článku Dana Benčíková má dlhoročné skúse-

znamenať relatívne dobrú jazykovú pripravenosť

Čo sa týka benefitu, plynúceho z interkultúr-

nosti s interkultúrnym vzdelávaním a tréningom v univer-

Slovákov, ktorí sa v pracovnom prostredí stretá-

neho tréningu, ktorý zamestnanci absolvovali,

zitnom prostredí.

vajú s kultúrnou rozmanitosťou.

najviditeľnejšie sa prejavil v oblasti pracovnej

21


PEOPLE

7 PREDPOKLADOV ÚSPEŠNÉHO STRATEGICKÉHO VODCOVSTVA VO SVETE KORPORÁCIÍ I V RODINNOM PODNIKANÍ

šou pravdepodobnosťou povedie k viacerým nedorozumeniam. Avšak v prvom rade musíte presne vedieť, čo chcete – nemôžete očakávať, že ostatní pochopia vaše zámery, ak im nerozumiete vy sami. Ako líder ste povinný zjednotiť celý tím. Vysvetlite vaše ciele komplexne, presvedčivo a bez

STAŤ SA SKUTOČNÝM LÍDROM JE UMENIE

akéhokoľvek zaváhania. Umožnite každému členovi tímu požiadať o spätnú väzbu alebo – naopak, aby vám ju mohol poskytnúť. Ak chcete podporiť efektívnu komunikáciu

Tak ako mnohé iné zručnosti, aj schopnosť byť strategickým lídrom sa treba naučiť. V prevažnej väčšine prípadov totiž neprichádza prirodzene. Preto je dôležité vedieť čo najviac o vlastnostiach, vďaka ktorým sa z manažérov stávajú skutoční lídri. Pozrime sa na niekoľko charakteristík, ktoré musia stelesňovať ľudia, ktorí chcú viesť iných, aby sa stali skutočnými lídrami. Najprv sa však na chvíľu zastavme pri tom, čo strategické líderstvo vlastne znamená.

v rámci vašej organizácie alebo rodinnej firmy, použite jednotný informačný systém, ktorý integruje všetky oddelenia. Vďaka nemu bude môcť každý človek vo vašej organizácii spolupracovať s ostatnými a využívať overené informácie z rovnakého zdroja.

2. BUĎTE POZORNÝM POSLUCHÁČOM Hoci efektívna komunikácia vašich očakávaní je jednou z najdôležitejších charakteristík strategického vedenia, rovnako dôležité je počúvať, čo hovorí váš tím. Nie všetci riadiaci pracovníci sú dobrí poslucháči napriek tomu, že sú dobrými rečníkmi. Vždy si vyčleňte dostatok času na vypočutie sťažností alebo objasnenie problémov, ktorým čelia vaši zamestnanci. Nielenže to pomáha budovať pracovnú morálku a firemnú kultúru, ale zároveň to vedie k neustálemu zlepšovaniu a rastu vašej organizácie, pretože dostanete impulzy od tých, ktorí sú v prvej línii. Lídri, ktorí počúvajú svojich spolupracovníkov, sú vždy úspešnejší, pretože získavajú vedomosti potrebné na riešenie problémov, zlep-

Martin Krekáč,

šovanie produktov alebo služieb a budovanie

Jenewein Group Chairman & Founding Partner

silnej firemnej kultúry.

„Strategické líderstvo umožňuje zorientovať sa v ťažkostiach a premeniť ich na vzájomne prospešné situácie.“

ČO JE STRATEGICKÉ LÍDERSTVO?

Nadšenie pre vaše poslanie alebo projekt celdisponujú

kom určite nadchne vašich zamestnancov,

schopnosťou predvídať, snívať, udržiavať

pretože uvidia a pocítia vašu oddanosť. Avšak

flexibilitu, strategicky myslieť a spolupra-

iba sama vášeň nestačí. Musíte k tomu pridať

Skutoční

Zdroj: Jenewein Group a hashmicro.com, Fotografia: Shutterstock, Freepick a archív Jenewein Group

3. PESTUJTE VÁŠEŇ A ODHODLANIE

strategickí

lídri

záväzok. Záväzok je schopnosť maximálne sa

covať s ostatnými na iniciovaní zmien,

sústrediť na to, čo vám prinesie úspech.

tvoria lepšiu budúcnosť. Existuje niekoľ-

1. SNAŽTE SA O INTENZÍVNU KOMUNIKÁCIU

ko dôležitých faktorov (možno ich označiť

Strategické líderstvo nemôže existovať bez

Aby tieto tipy skutočne fungovali, musíte ich

aj ako charakteristiky), ktoré je potrebné

efektívnej komunikácie. Môžete mať jasnú pred-

začať implementovať a byť vzorom a príkladom

zakomponovať do jedného celku, ak nie-

stavu o tom, čo všetko chcete dosiahnuť, avšak

pre vašich zamestnancov. Motivácia tímu sa vý-

kto chce disponovať touto schopnosťou.

ak to nie ste schopní dostatočne sprostred-

razne zvyšuje, keď zamestnanci vidia, že ich šéf

Ako sa teda možno stať strategickým

kovať vášmu tímu alebo partnerom, vaše ciele

pracuje spolu s nimi a vyvíja minimálne rovnaké

lídrom? Tu je sedem základných predpo-

bude takmer nemožné zrealizovať.

úsilie (alebo aj väčšie) ako všetci ostatní.

vať, ak sa chcete vo vašej organizácii či

Ak vašu víziu nevyjadríte jasne a jednoznačne, vaše

Keď spolupracovníkom ukážete, že ako líder

v rodinnej firme stať nositeľom zásadných

okolie bude zmätené a ľudia, ktorí sú jeho súčasťou,

pracujete rovnako tvrdo ako oni, dokážete na-

zmien a inovácií.

nebudú vedieť, čo a ako musia urobiť. To s najväč-

plniť váš záväzok a získate rešpekt celého tímu.

ktoré pre ich domovskú organizáciu vy-

kladov, ktoré treba naplniť a implemento-

22

AMROP JENEWEIN – PARTNER RUBRIKY PEOPLE


PEOPLE

4. MYSLITE A KONAJTE POZITÍVNE

JENEWEIN GROUP POSILŇUJE SLUŽBY STRATEGICKÉHO LÍDERSTVA

Ak je váš tím vedený a obklopený šťastnými a pozitívnymi ľuďmi, budú pracovať viac a s väčším

Česko-slovenská poradenská skupina Jenewein Group sa v rozpätí viac ako 30 rokov

nasadením. Pozitivita môže mať vo svete práce

rozrástla na jednu z najznámejších a najčastejšie odporúčaných spoločností poskytujúcich na

mnoho podôb – od úprimného ranného pozdravu

jednom mieste úzke prepojenie komplexných služieb strategického líderstva, manažmentu

vašich zamestnancov až po posielanie povzbudi-

a verejných záležitostí. Aby sme vyhoveli potrebám našich lokálnych, regionálnych

vých správ e-mailom alebo prostredníctvom intra-

a globálnych klientov boli v jej rámci postupne vytvorené viaceré spoločnosti a platformy,

netu či firemných sociálnych médií. Samozrejme,

ktoré sú súčasťou globálnych partnerstiev a networkov.

medzi časom na hranie či zábavu a produktívnym časom musí jestvovať rovnováha. Urobte však

V Jenewein Group neustále vyhodnocujeme rôzne možnosti ako zlepšovať, skvalitňovať

všetko pre to, aby ste počas celého pracovného

a rozširovať poskytované služby a hľadáme viaceré efektívne cesty ako využívať synergiu

dňa vytvorili pozitívne a podporné prostredie.

v rámci skupiny. Naším cieľom je totiž neustále skvalitňovanie komplexných služieb pre našich klientov. Súčasnú integráciu služieb strategického líderstva a ich postupné

Niektorí lídri sa príliš zameriavajú na to, čo im

posilňovanie v rámci platformy Jenewein.leadership vnímame ako príležitosť pre ďalšie

v podnikaní chýba, a pritom si dostatočne ne-

využitie potenciálu skupiny, vďaka ktorému sa budú posúvať na čoraz vyššiu úroveň

uvedomujú úspechy, ktoré ich tím dosiahol.

a zároveň budú jednoduchšie dostupné pre všetkých klientov vrátane domácich a rodinných

Určite si treba uvedomovať existenciu všetkých

firiem. Portfólio skupiny Jenewein Group zahŕňa:

problémov, ale musíte si nájsť čas aj na to, aby ste si všimli procesy, ktoré sa vyvíjajú dobre,

Strategic Leadership Services

a aby ste oslávili úspech tímu a vás samých.

Experience-based C-level & Board Services Talent Acquisition

5. PREJAVTE EMPATIU NA PRACOVISKU

Family Business & Office Advisory Strategic Public Affairs

Management Consulting Research-based Executive Search Background Screening Solutions Business Intelligence Government Relations

Nemusíte byť terapeutom vo vašej organizácii. Mať empatiu znamená, že sa snažíte pochopiť problémy vášho tímu z vlastného pohľadu všetkých jeho

uspejú pri realizácii organizačných stratégií,

členov. Akoby ste chvíľu kráčali v ich topánkach.

pretože presne vedia, čo všetko treba urobiť na

7. STAŇTE SA MAJSTROM TAKTU A DIPLOMACIE

Precvičovanie empatie vytvára silné spojenie, pre-

splnenie stanovených úloh.

Čestnosť je vždy najlepšou politikou, avšak stra-

tože vďaka nemu rozvíjate povedomie o výzvach

tegické líderstvo si často vyžaduje, aby ste boli

6. NAPLŇTE FIREMNÚ KULTÚRU POKOROU

múdri. Diplomacia je naučená zručnosť, ktorá

Pokora je jednou z najuznávanejších charakteris-

dať konflikty pomocou rokovaní a vzájomného

Okrem medziľudských výhod je empatia prak-

tík strategického líderstva. Skromní vodcovia sú

pochopenia. Na riešenie problémov nevyhnut-

tickým nástrojom, ktorý vám pomôže splniť vaše

schopní priznať svoje chyby, ospravedlňujú sa, keď

ne potrebujete nestranný a strategický prístup.

ciele. Keď skutočne pochopíte, čo je potrebné na

je to potrebné, a vyjadrujú uznanie iným. Vďaka ta-

Diplomacia je „umenie upevňovania moci“.

nastavenie a implementáciu vašej stratégie – zruč-

kémuto správaniu sú ľudskejší a príjemnejší. Je to

nosti, zdroje, projekty a tak ďalej, budete si môcť

tiež najlepší recept na posilnenie vedúceho posta-

Pri plánovaní a vykonávaní stratégií sú nevy-

stanoviť realistickejšie ciele a termíny ich plnenia.

venia a získanie prirodzeného rešpektu u ostatných.

hnutné nezhody a protichodné priority. Prítom-

Marketingový alebo obchodný tím môže po-

Pristupujte s pokorou nielen k druhým ľuďom,

posilňuje vašu organizáciu, avšak niekedy je to

trebovať nové posily, aby dosiahol svoje ciele.

ale aj k vašim plánom a procesom, ktorých

v krátkodobom horizonte ťažké zvládnuť. Stra-

Ak sa tieto potreby vypočujú, zvážia a potom

ste súčasťou. Ak treba priznajte, že neviete

tegické líderstvo vám umožňuje zorientovať sa

splnia, vaši zamestnanci sa budú cítiť cennej-

všetko a že niektoré aj zo zdanlivo najlepších

v týchto ťažkostiach a premeniť ich na vzájom-

ší a svoju prácu dokončia s menšou námahou

stratégií sa časom môžu ukázať ako chybné.

ne prospešné situácie vždy, keď je to možné.

a lepšími výsledkami.

Tým, že ste otvorení učeniu a viete potlačiť

a potrebách tímu alebo oddelenia namiesto toho, aby ste zabudli na to, čo sa deje okolo vás.

vedúcim pracovníkom pomáha efektívne zvlá-

nosť rôznych perspektív v konečnom dôsledku

svoje ego, ste pripravení pomôcť vašej orEmpatickí lídri ľahko získajú rešpekt svojich za-

ganizácii prispôsobiť sa neustálym zmenám

mestnancov a s väčšou pravdepodobnosťou

a posunúť sa na vyššiu úroveň.

www.jeneweingroup.com

It is not any advice. It is strategic. Martin Krekáč Chairman & Founding Partner Jenewein Group

23


BUSINESS COFFEE

BAČA SA PORIADNE NACHODÍ, KOVÁČ ZAPOTÍ Žijeme síce vo svete moderných technológií, ale tradičné remeslá zohrávajú dôležitú úlohu aj v dnešnej spoločnosti. Stále je potrebné udržiavať tradície. Obdivujeme um aj fyzickú zručnosť a zdatnosť na slovo vzatých majstrov, u ktorých sa remeslo často dedí z pokolenia na pokolenie. A ktoré z tradičných slovenských remesiel je najväčšia drina?

selný titul v rebríčku najnáročnejších remesiel bačom, zvonárom a kamenárom. Odborníci na zdravý životný štýl odporúčajú denne urobiť minimálne 10 000 krokov a týždenne stráviť pri fyzickej aktivite strednej až vysokej intenzity minimálne 150 minút. Účastníci štúdie Najnáročnejších slovenských remesiel – bačovia, hrnčiari, kamenári, kováči, rezbári, sklári a zvonári, však tieto čísla v niektorých prípadoch vysoko prekonali počas jednej pracovnej zmeny. Aj keď by sa mohlo zdať, že po takto fyzicky náročnej práci už si remeselníci nenájdu čas na pohyb vo voľnom čase, opak je pravdou.

NAJNÁROČNEJŠIE SLOVENSKÉ REMESLÁ

slovenské remeslá“, ktorú odborne zastrešila

Väčšina (85 %) športuje, hrá futbal, aktívne bi-

MUDr. Adela Penesová, PhD., odborníčka na

cykluje, či robí jogu.

výživu a pohyb. Tisícky nachodených krokov Zaujímavý výskum sa podujala realizovať znač-

a kalórie spálené ako počas niekoľkých plno-

„Štúdia nám ukázala, že ani v súčasnej mo-

ka Kláštorná Kalcia v štúdii „Najnáročnejšie

hodnotných silových tréningov priniesli pomy-

dernej dobe nie je možné všetku ťažkú prácu nahradiť strojmi a výdaj energie je aj pri našich tradičných remeslách častokrát aj o 150 – 200 % vyšší ako pri sedavých zamestnaniach. Bežne muž za jeden deň spáli približne 2 000 kCal a niektorí remeselníci v štúdii len počas pracovného času spálili viac ako 4 000 kCal. Je preto potrebné prispôsobiť tomu príjem energie a dať si pozor aj na dostatok minerálov v strave, ktoré sú dôležité pre prácu svalov a celkovo kostrovo-svalového aparátu. Takýmto minerálom je aj vápnik, ktorý má rozhodujúci vplyv na správne fungovanie kostrových svalov,“ hovorí A. Penesová. Okrem prejdených krokov a spálenej energie štúdia sledovala aj srdcovú frekvenciu počas maximálnej fyzickej záťaže remeselníkov.

Foto: Pixabay.com, Kláštorná Kalcia, Kofola ČeskoSlovensko

U všetkých bola počas práce nad 100 úderov za minútu a najväčšími ťahúňmi z hľadiska srd-

2

1

3

ZVONÁRI

BAČOVIA

KAMENÁRI

covej frekvencie sa stali sklár – 155 úderov/min. a kamenár – 152 úderov/min. „Pravidelná fyzická aktivita, teda aj vyšší tep počas fyzickej záťaže, spomaľuje srdcovú frekvenciu v pokoji a to je dôležité pre kvalitu a dĺžku života. Náš pulz v pokoji by mal byť podľa posledných vedeckých štúdií cca 50 – 60 úderov za minútu,“ vysvetľuje MUDr. Penesová. Správne fungovanie

24


BUSINESS COFFEE Najväčší počet krokov urobí:

Najväčší výdaj energie:

Remeslo

Počet krokov za hod. práce

Priemerný počet krokov počas prac. času

Remeslo

Priemerný počet kCal. na kg tel. hmotnosti

Priemerný počet kCal za celkový pracovný čas

1. bača

1 521

16 730

1. kamenár

49

3 932

2. zvonár

1 414

15 555

2. rezbár

44

3 564

3. rezbár

1 031

10 311

3. bača

39

2 962

4. sklár

954

7 634

39

2 722

5. kamenár

1 219

7 314

4. zvonár

37

2 844

6. kováč

844

6 750

5. sklár

35

3 418

7. hrnčiar

593

3 560

6. hrnčiar

28

1 946

kováč

srdca a hladkej svaloviny ciev môžeme rovnako

vaní kameňa vydajú veľa energie. Riadnu dávku fy-

6. KOVÁČ

ako pri kostrových svaloch podporiť dostatoč-

zickej sily potrebujú na rezanie, brúsenie a leštenie

Umelecký kováč pracuje takisto prevažne v sto-

ným príjmom vápnika.

kameňa, ale aj na nosenie ťažkých kameňov a do-

ji a v horúcom prostredí. Kováčske dielne tzv.

siek. Na kilogram telesnej hmotnosti spotrebovali

hámre, však boli nenahraditeľné, kováč váže-

REBRÍČEK FYZICKY NAJNÁROČNEJŠÍCH SLOVENSKÝCH REMESIEL

počas pracovného času najviac kalórií zo všetkých

ný človek. Bol umelec, mechanik aj zámočník.

remesiel – až 49 kCal, priemerne to bolo spolu až

Otvorený oheň v kováčskej peci a fyzicky ná-

4000 kCal na celú pracovnú dobu.

ročné opracovanie horúceho kovu zaradilo ko-

1. BAČA

4. REZBÁR

telesnej hmotnosti 39 kCal na delené 3. miesto

Najnáročnejšie slovenské remeslo podľa štúdie

Náročnosť práce s drevom začína už pri spra-

spolu s bačom.

majú bačovia. Ich pracovný čas je často „od

covaní surového dreva, pri jeho opracovaní

svitu do mrku“ a náročnosť ich práce spočíva

a príprave na ďalšie použitie. Monotónne po-

7. HRNČIAR

hlavne v kilometroch, ktoré majú denne v no-

hyby rúk jednostranne zaťažujú telo, čo by mali

V rebríčku sledovaných remesiel skončili na

hách. Priemerne prešli bačovia v štúdii 16 000

rezbári, stolári kompenzovať iným pohybom.

poslednom mieste hrnčiari, ale aj ich práca vy-

krokov, teda približne 11 km denne, najviac zo

Asi málokto však očakáva, že pri práci s dre-

žaduje fyzickú zdatnosť a svalovú silu. Pri prá-

všetkých remesiel. Veľa energie však spotrebu-

vom sa remeselníci aj veľa nachodia. Denne

ci s hlinou na hrnčiarskom kruhu síce strávia

jú aj pri práci okolo zvierat na salaši, pri kŕmení,

urobili viac ako 10 000 krokov a na kilogram te-

väčšinu času v sede a urobia počas pracovnej

dojení, čistení kotercov či strihaní oviec. Na ki-

lesnej hmotnosti spotrebovali 44 kCal. V minu-

doby najmenej krokov, ale ich najvyššia srdco-

logram telesnej hmotnosti spotrebujú 39 kCal.

losti mali kláštory či kostoly svojich „dvorných“

vú frekvenciu počas maximálnej fyzickej záťaže

umeleckých rezbárov a stolárov, ktorí vyrezávali

takisto prekročila 100 úderov za minútu.

váčov z hľadiska energie vydanej na kilogram

2. ZVONÁR

oltáre, spovednice, lavice, čo bola často práca

Striebornú priečku a titul druhého najnáročnej-

na mnoho rokov.

Samozrejme výpočet remesiel nie je zďaleka konečný, ale pre predstavu o fyzickej záťaži,

šieho remesla si v štúdii vyslúžili zvonári, zvonkári. Neprispela však k tomu len manuálna prá-

5. SKLÁR

ktorú musia remeselne zruční ľudia absolvo-

ca s kovom, ktorá v niektorých fázach vyžaduje

Remeslo sklára je náročné predovšetkým kvô-

vať, to stačí. Mimoriadne fyzicky aktívni boli aj

aj zdvíhanie ťažkých bremien, ale zvonár sa pri

li práci v stoji a v horúcom prostredí. Teplota

garbiari, ktorí navyše pracovali v páchnucom

svojej práci aj veľa nachodí. V rámci pracovné-

sklárskej pece nad 1000 °C dáva zabrať najmä

prostredí. Medzi náročné a často už zabudnuté

ho času urobí priemerne viac ako 15 000 krokov

v letnom období. Zo sledovaných remesiel mali

remeslá patrí aj ručné spracovanie ľanu, koši-

a spáli 37 kCal na kilogram telesnej hmotnosti.

sklári najvyššiu srdcovú frekvenciu počas ma-

kárstvo, šitie krojov či tkanie. Naopak mnohé

ximálnej fyzickej záťaže, až 155 úderov za mi-

remeslá a zručnosti zažívajú svoju renesanciu:

3. KAMENÁR

nútu. Napriek tomu, že sa práca sklára javí ako

kváskovanie, pečenie chleba, mútenie masla,

Aj keď kamenári dnes pri svojej práci používajú rôz-

statická, zapája svalstvo celého trupu a urobí

syrenie alebo rezanie a nakladanie kapusty.

ne stroje a technické pomôcky, stále pri opracová-

v priemere viac ako 7600 krokov. * Rebríček Najnáročnejších slovenských remesiel pripravila značka Kláštorná Kalcia a bol zostavený na základe merania fyzickej záťaže, spotreby kalórií, srdcového tepu a prejdených krokov u 18 remeselníkov, mužov, v 7 odboroch. Štúdia bola realizovaná v období apríl – máj 2021 a vyhodnotila ju MUDr. Adela Penesová, PhD., lekárka, odborníčka na pohyb a výživu.

25


PEOPLE

PERSONÁLNA PRÁCA NA SLOVENSKU, V POĽSKU A V ČECHÁCH Úspešnosť podnikov do značnej miery závisí od schopnosti manažérov riadiť seba a prácu ostatných, takže výsledkom je efektívne využitie všetkých výrobných zdrojov so zvyšujúcou sa spokojnosťou zákazníkov, zamestnancov a majiteľov. Ľudské zdroje sa stávajú aktivačným faktorom pri rozvoji spoločností. Ak skúmame genézu vývoja názorov na pozíciu ľudí v pracovnom procese, musíme konštatovať, že filozofia riadenia ľudských zdrojov sa zmenila, keď sa v ekonómii a manažmente formovala teória a prax.

TRANSFORMÁCIA EKONOMÍK

ZMENY V BÝVALOM VÝCHODNOM BLOKU

V roku 1989 sa centrálne plánované ekonomiky krajín východného bloku zrútili po

Slovensko a Českú republiku spája spo-

celej Európe a postupne sa zmenili na tr-

ločná 74-ročná história, ktorá sa začala

smery hospodárskych reforiem zavedené

hové ekonomiky. Začali sa ekonomické

vyhlásením Československa v roku 1918.

na začiatku 90. rokov. Smerovanie týchto

reformy a zásadné demokratické zmeny.

Slovensko v porovnaní s priemyselne vy-

reforiem bolo: vytvorenie základov trhové-

Tieto zmeny umožnili spoločnostiam de-

spelejšou Českou republikou sa dosta-

ho mechanizmu a liberalizácia ekonomiky,

mokraticky riadiť ich vlastný rozvoj. To sa

lo do silného konkurenčného prostredia.

stiahnutie vlády z regulácie miezd a za-

prejavilo najmä v schopnosti samostatne

Dôvodom boli disproporcie medzi jednot-

mestnanosti v podnikoch, formovanie mi-

rozhodovať o personálnych otázkach. Za-

livými oblasťami hospodárstva vyvolané

nimálnych miezd, zmeny v zdaňovaní príj-

čiatok reštrukturalizácie nezávislej perso-

vnútornou štruktúrou priemyslu, poľno-

mov, budovanie systému informácií o trhu

nálnej práce súvisel s eufóriou mnohých

hospodárstva a infraštruktúry na Sloven-

práce,

manažérov, na druhej strane však vládla

sku a v Čechách. Uskutočnenými refor-

sociálna ochrana nezamestnaných a pro-

nedôvera a odpor k riadeniu práce ľudí.

mami dochádzalo k oživeniu hospodárstva

ces privatizácie, od ktorého sa očakával

Odrážalo to predtým realizované personál-

a Československo sa postupne zaradilo

pozitívny vplyv na alokáciu zdrojov vrátane

ne politiky a praktiky v podnikoch počas

k vyspelým krajinám sveta. Napriek rozde-

práce.

bývalého režimu. V tomto zložitom období

leniu v roku 1993 kultúrne, politické a hos-

sa vyvíjal nový systém personálnej práce.

podárske vzťahy, ktoré sa medzi oboma

Napriek mnohým podobnostiam, existujú

Významným problémom v podnikoch bola

národmi vyvinuli počas spoločného štátu,

medzi jednotlivými krajinami značné roz-

všeobecná nedostatočná pripravenosť ma-

pretrvávajú dodnes. Regionálna a jazyková

diely takmer vo všetkých ukazovateľoch.

nažérov na riadenie ľudských zdrojov.

blízkosť, spoločná história, podobná men-

Z hľadiska personálnej práce je zaujíma-

talita a obchodná spolupráca sú atribútmi,

vé, ktorým personálnym činnostiam venujú

Od začiatku procesu transformácie ekono-

ktoré pomáhajú presadiť sa v celosvetovej

podniky svoj čas sa úsilie. Na vzorke 1 972

mík krajín východného bloku uplynulo viac

konkurencii v globalizovanom svete.

podnikov sme realizovali prieskum pravi-

Ilustračné foto: Amy Hirschi / Unsplash.com

do

zamestnania,

delného vykonávania jednotlivých perso-

ako tridsať rokov. Aj keď je začiatok trans-

26

umiestňovanie

formačného procesu jasný, jeho ukončenie

V Poľsku, rovnako ako v Československu,

nálnych činností. Prieskumu sa zúčastnilo

je diskutabilné. Podľa niektorých odbor-

sa v roku 1989 ekonomika radikálne zmeni-

652 podnikov pôsobiacich na Slovensku,

níkov sa končí iba vtedy, keď je regulač-

la. V rokoch 1989/1990 sa rozbehol trhový

430 v Poľsku a 890 v Českej republike.

ný mechanizmus trhového hospodárstva

mechanizmus v poľskej ekonomike a spô-

Prieskum sa uskutočnil ešte pred vypuk-

funkčný so schopnosťou generovať udrža-

sobil zmeny aj na trhu práce, na ktorom

nutím pandémie spôsobenej vírusom CO-

teľný rast a keď sa odstránia štrukturálne

sa začali uplatňovať princípy konkurencie.

VID-19, takže odzrkadľuje štandardnú (nie

narušenia, ktoré možno pripísať predchá-

Zamestnávatelia začali sledovať ekonomic-

výnimočnú) spoločenskú situáciu.

dzajúcemu ekonomickému systému. Vyššie

ký prepočty a zamestnávali zamestnancov

uvedený vývoj a zmeny nás viedli k tomu,

optimálne z hľadiska záujmov spoločnos-

Keď sa pozrieme na výsledky, môžeme po-

že sme sa pokúsili poznať úroveň riadenia

ti. Účinkom trhových mechanizmov v poľ-

zorovať niekoľko zásadných rozdielov me-

ľudských zdrojov v spoločnostiach pôso-

skej ekonomike bol veľký pokles pracov-

dzi krajinami. Napríklad analýzu práce pra-

biacich na Slovensku, v Poľsku a Českej

ných ponúk a nárast počtu prepustených.

videlne na Slovensku realizuje len približne

republike.

Na zmeny na poľskom trhu práce vplývali

polovica podnikov, kým v Českej republike


PEOPLE

s presunom zamestnanca na inú pozíciu. Keďže počet podnikov, ktoré pravidelne vyhľadávajú, vyberajú a prijímajú zamestnancov je vyšší ako tých, ktoré ich aj adaptujú, riziko nespokojnosti alebo dokonca odchodu zamestnanca je veľmi vysoké. V tomto smere sa od českých podnikov ešte máme čo učiť. Naše podniky sú na tom horšie aj v práci s talentovanými zamestnancami, ktorým sa v podnikoch dostáva osobitnej pozornosti pri výbere, pri ich zaradení na pracovné miesto, vzdelávaní a ďalšom rozvoji či odmeňovaní. Musíme však uznať, že nositeľmi trendov v tejto oblasti sú predovšetkým nadnárodné spoločnosti, ktoré disponujú väčšími finančnými, materiálnymi, geografickými a inými možnosťami. Vo vzorke českých podnikov mali nadnárodné spoločnosti o niečo vyššie zastúpenie. V každom prípade, prácu s talentovanými zamestnancami je vo všetkých troch krajinách pomerne málo podchytená. Za kratší koniec ťaháme aj v porovnaní činsú to viac ako tri štvrtiny. Analýza práce

kovania celého procesu. Nie je preto vôbec

ností, ako sú hodnotenie výkonu zamest-

pritom ponúka ucelený obraz o vykonáva-

prekvapujúce, že získavaniu zamestnancov

nancov a ich následné odmeňovanie. Ide

ných činnostiach na jednotlivých pracov-

sa pravidelne venuje viac ako 80 % slo-

pri tom o činnosti, ktoré sú v personálnej

ných pozíciách a sumarizuje požiadavky

venských podnikov. Iste, jedným z argu-

práci asi najviditeľnejšie a najviac vplývajú

na každého zamestnanca. Jej výsledky sa

mentov môže byť neustály rast podnikov,

na spokojnosť a motiváciu zamestnancov.

používajú ako podklad pre všetky ostatné

prílev ďalších zahraničných investorov, ale

Dalo by sa teda predpokladať, že im podni-

personálne činnosti od plánovania počtu

k tomuto vysokému číslu určite prispieva

ky budú venovať najviac pozornosti.

a štruktúry zamestnancov až po ich pre-

nežiadúca fluktuácia. Je tiež zaujímavé vidieť, koľko podnikov na

pustenie. Špecifické miesto zastáva pri definovaní požiadaviek na nového zamest-

V porovnaní s českými susedmi, naše pod-

Slovensku sa pravidelne zaoberá adminis-

nanca, jeho vyhľadanie a konečný výber.

niky zaostávajú aj v procese adaptácie

tratívou spojenou s personálnou prácou.

Jej podcenením môže dôjsť k nesprávne

vlastných zamestnancov. Adaptácia pre-

A to aj napriek tomu, že v dnešnej dobe

formulovanej ponuke práce a nespráv-

bieha v podnikoch na rôznych úrovniach.

existujú snahy minimalizovať administra-

nemu výberu zamestnanca, čo sa prejaví

Nejedná sa len o adaptáciu novoprijatých

tívne a byrokratické zaťaženie podnikov.

jeho skorým odchodom s nutnosťou opa-

zamestnancov, ale často je spojená aj

V Českej republike je situácia viac-menej podobná, no v Poľskú sú na tom podniky o poznanie lepšie.

Slovensko Personálna činnosť

Poľsko

Česko

Autor: Lukáš Smerek

%

Poradie

%

Poradie

%

Poradie

Tvorba stratégií a politík

63,96

6

62,56

6

74,83

4

Plánovanie počtu a štruktúry zamestnancov

69,79

4

66,28

5

74,61

5

Lorincová, S.; Hitka, M.; Štarchoň, P. ; Stachová, K.

Analýza práce Získavanie zamestnancov Adaptácia zamestnancov Vzdelávanie a ďalší rozvoj Manažment talentov

50,77 80,21 70,25 69,02 31,44

9 1 3 5 13

59,77 68,14 74,88 69,77 28,14

7 3 1 2 12

76,40 69,21 91,69 73,60 53,03

3 7 1 6 12

(2018). Strategic instrument for sustainability of hu-

Určovanie hodnoty práce a odmeňovanie

36,50

11

56,98

9

67,53

8

Starostlivosť o zamestnancov

63,65

7

57,67

8

67,53

8

Hodnotenie a riadenie výkonu zamestnancov

61,66

8

67,44

4

89,89

2

Prepúšťanie zamestnancov Personálny kontroling Personálna administratíva

39,26 35,28 72,70

10 12 2

54,19 26,74 49,30

10 13 11

31,91 53,48 62,70

13 11 10

Zoznam bibliografických odkazov

man resource management in small and medium-sized enterprises using management data. Sustainability, 10(10). https://doi.org/10.3390/su10103687.

Morvay, K. et al. (2005). Transformácia ekonomiky: Skúsenosti Slovenska. Bratislava: Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky Slovenskej akadémie vied.

Sztanderska, U. (1993). Zatrudnienie i rynek pracy 1990-1992. Polityka Społeczna, 10, 1-5.

27


PEOPLE

OCENENIE SENIOR FRIENDLY AJ PRE FIRMY Starnutie prináša mnoho špecifických životných zmien a zo strany spoločnosti si vyžaduje osobitný prístup a pozornosť. Aktívne starnutie je dôležitý celospoločenský fenomén, ktorého význam narastá s perspektívou starnutia populácie. Tieto demografické trendy patria k najväčším výzvam pre Slovensko, Európu a všetky rozvinuté krajiny. Preto organizujú Klub Luna Senior Friendly a Občianske združenie Bagar už šiesty ročník projektu a súťaže o ocenenie Senior Friendly.

Ocenení plaketou Senior Friendly v roku 2018

veľké spoločnosti, stredné spoločnosti a malé firmy vrátane živnostníkov, kultúrne, vzdelávacie inštitúcie a zdravotnícke zariadenia. Pokiaľ ide o firmy, dosiaľ boli ocenené viaceré, medzi nimi také významné spoločnosti ako napríklad Slovnaft, Poštová banka, COOP Jednota a vlani napríklad Henkel Slovensko, Tesco či Lidl. Oceňujú sa také aktivity, ako sú produkty a služby, slúžiace seniorom, zľavy a ústretovosť voči seniorom, práca so staršími zamestnancami, veková diverzita a medzigeneračná spoluOdovzdávanie ocenenia spoločnosti Tesco v roku 2020

práca na pracovisku, starostlivosť o bývalých zamestnancov, podpora seniorom v blízkej komunite, dobrovoľnícke aktivity, pomoc zariadeniam, organizáciám či klubom seniorov a podobne. Vo vyspelých krajinách je strieborná ekonomika a vekový manažment významným fenoménom a je dôležité, aby sa tieto prvky výraznejšie presadzovali aj u nás. Vlani i v tomto roku výrazne vystupuje do popredia pomoc seniorom v čase pandémie. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže o ocenenie Senior Friendly bude 22. októbra 2021 v Zichyho paláci v Bratislave v rámci galavečera. Súčasťou prvého dňa programu Senior Friendly 22. októbra bude konferencia Aktívne starnutie

Hlavným cieľom je upriamiť pozornosť na tých,

mestnávateľmi a zamestnancami, šíriť pozitívne

a medzigeneračná spolupráca. Na druhý deň,

ktorí napomáhajú, aby sa seniorom žilo lep-

príklady z praxe, ako aj tému podporiť širokou

23. októbra prebehne v Zichyho paláci v spolu-

šie, kvalitnejšie a prispievajú svojimi aktivitami

publicitou. Na predošlých piatich úspešných

práci s Mestskou časťou Staré Mesto podujatie

k zmene prístupu k seniorom. Tento zámer sa

ročníkoch celoslovenskej súťaže Senior Frien-

Senior Friendly 50+, celodenný program nielen

môže dosiahnuť zmenou postojov k starnutiu,

dly sa zúčastnilo viac než sto subjektov a aj te-

pre seniorov, ale aj ich rodiny a širokú verejnosť.

jednak na úrovni spoločnosti, ako aj medzi za-

raz to sú štyri súťažné kategórie: samosprávy,

Hlavní partneri

Tento projekt sa uskutočnil vďaka

red

finančnej podpore Nadácie SPP

28


PRICE

ZDRAŽOVANIU POTRAVÍN SA NEVYHNEME Už v editoriále a v článku o New Retail Summit spomíname zdražovanie potravín. Ide o komplexnú problematiku, ktorá však pre bežného spotrebiteľa zostáva v úzadí. Spoľahlivo ju totiž prekryje rozčarovanie nad cenovkami pri nakupovaní.

dziročnej) inflácie v auguste s výnimkou regulovaných cien prispeli všetky hlavné kategórie. Ďalej sa zrýchľoval rast cien potravín. Ceny potravín a nealkoholických nápojov v auguste síce v priemere zlacneli o 0,1%, avšak výlučne pod vplyvom pre toto obdobie charakteristického poklesu cien sezónnych potravín. Príspe-

CHÝBAJÚ ČIPY, PLASTY, OCEĽ, HLINÍK, DREVO, SKLO, PAPIER…

flácia dosiahla medziročný rast o 3,8 %, čo je

vok potravín k celkovej inflácií sa za posledné

najvyššia úroveň od februára 2020, teda ešte

mesiace iba zvyšuje najmä. Z 0,5% zrýchlenia

z obdobia pred pandémiou.“

medziročnej inflácie v auguste tvorili potraviny takmer polovicu. Zdražovanie potravín je pri-

Nedostatok surovín sa premieta aj do zvyšovania cien výrobných vstupov a stavebných

Z ekonomického rastu ukrajujú, respektíve

tom plošné. Týka všetkých hlavných kategórií.

materiálov. Štatistický úrad SR uvádza, že

rýchlosť zotavenia ekonomiky spomaľujú, prá-

Medziročne si v auguste obyvatelia Slovenska

podľa indexu cien vo výrobnej sfére (PPI in-

ve spomínané problémy na ponukovej strane,

najviac priplatili pri kúpe zeleniny (12,9 %)

flácia) sa ceny priemyselných výrobcov pre

ku ktorým je nutné prirátať aj narušenie ply-

a olejov a tukov (vrátane masla, o 9,1 %).

tuzemský trh v auguste medziročne zvýšili až

nulosti globálnych dodávateľských reťazcov

o 7 % (v júli rástli o 5,5 %). Rast sa z mesia-

(napr. incident v Suezskom prieplave alebo

„Zvyšovanie cien prechádza naprieč viace-

ca na mesiac zrýchľuje. „V rámci priemyselnej

nedostatok pracovníkov vo veľkých čínskych

rými položkami spotrebného koša, snáď len

výroby výrazným medziročným tempom rastú

prístavoch). Ekonomický rast spomalí aj prí-

s výnimkou odevov a obuvi. To sa prejavilo aj

hlavne ceny ropných produktov (cca o 55 %),

padný silnejší nástup tretej vlny pandémie.

na ďalšom zrýchlení dopytovej inflácie. Ceny

kovov a kovových výrobkov (o takmer 23 %),

Jej negatívne dopady na ekonomiku by však

trhových služieb a obchodovateľných tovarov

chemických výrobkov (o 20 %) a drevených

už ale nemali byť až tak výrazne ako v pred-

(prepočet UniCredit Bank) v auguste vzrástli

a papierových výrobkov (taktiež o 20 %). Ide

chádzajúcich dvoch vlnách. Negatívnym javom

o 0,5%, pričom dynamika ich medziročného

teda presne o tie produkty, ktorých výroba je

je z pohľadu ekonomiky výrazné šetrenie do-

rastu sa zrýchlila z 3,0% na 3,4% a dosiahla

poznačená nedostatkom surovín na globálnom

mácností, „škrtenie“ spotrebiteľských výdav-

najvyššiu úroveň minimálne za posledných

trhu. Výrazne drahšie ako vlani sú aj stavebné

kov. Vzhľadom k blížiacej sa vianočnej sezóne

15 rokov. Zrýchľoval sa ako medziročný rast

materiály, a to až o 16 %. To spôsobuje, že aj

je možné očakávať, že výraznejšie šetrenie

cien trhových služieb (z 4,4% na 4,8%), tak aj

opravy a rekonštrukcie bytov nás vychádzajú

a „uťahovanie opaskov“ spotrebitelia odložia

obchodovateľných tovarov (z 2,4% na 2,8%),“

o dosť drahšie. A samozrejme sa takto zvyšujú

až na január 2022.

tvrdí Ľubomír Koršňák, analytik, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

aj náklady na výstavbu novostavieb, čo spôsobuje zdražovanie nehnuteľností,“ komentuje

ZDRAŽOVANIE POTRAVÍN JE PLOŠNÉ

Potraviny treba hľadať aj za rastom harmonizovanej HICP inflácie (HICP indexu je harmonizovaný index spotrebiteľských cien pod-

ných výrobcov tlačia nahor aj konečné ceny pre spotrebiteľov, čo spôsobuje aj citeľné zvy-

Ceny na Slovensku tak medziročne rástli naj-

ľa Eurostatu). Tento ukazovať inflácie tlačia

šovanie spotrebiteľskej inflácie. Augustová in-

rýchlejšie od októbra 2012. K zrýchleniu (me-

smerom nahor aj spomínané vyššie ceny ropy a benzínu, ktoré sa premietajú aj cien ostatných výrobkov a služieb, vrátane tabakových výrobkov. Inflácia by mala pozvoľna zrýchľovať aj v nasledujúcich mesiacoch. V priemere v tomto roku by inflácia mala atakovať 2,5%, pričom v závere roka by mala už presiahnuť i hranicu

Red, Zdroj: 365.bank, UniCredit Bank, ŠÚ SR, Foto: Scott Warman / Unsplash.com

aktuálnu situáciu Jana Glasová, analytička 365.bank a dodáva: „Rastúce ceny priemysel-

4%. Harmonizovaná HICP inflácia bude kvôli odlišnej metodike o niečo nižšia. K zrýchleniu medziročnej inflácie by čoraz viac mali prispievať najmä ceny potravín, a to ako pod vplyvom bázického efektu, tak aj pod tlakom rastúcich cien agrokomodít na svetových trhoch, či sekundárnych efektov vyšších cien energií. Zdražovaniu potravín sa teda nevyhneme.

29


PRODUCT

ZMENILA PANDÉMIA PRÍSTUP K ZDRAVIU? Málo udalostí zahýbalo trhom tak, ako pandémia. Navyše ak ide o trh predaja produktov starostlivosti o zdravie, teda online a offline lekárne. Nastal značný posun v preferovaní lekárni v nákupných centrách alebo v blízkosti iných obchodov a samozrejme online lekární.

ktoré pandémia priniesla a nebolo možné sa na ne vopred pripraviť, sme situáciu zvládli. Lekárne boli v čase pandémie najdostupnejšie zdravotnícke zariadenia, a dovolíme si tvrdiť, že nimi stále sú,“ konštatuje P. Sedláček. Health Policy Institute vyrátal, že Slováci majú najbližšiu lekáreň v priemere pätnásť minút od bydliska, podobne ako v ČR. „V sortimente vitamínov sme zaznamenali medziročný rast (2020 vs. 2019) viac ako 60 %. V segmente výživových doplnkov to bol potom približne 20 % medziročný rast. Významným podielom sa pod celkové ekonomické ukazovatele podpísali tiež predaje zdravotníckych

pomôcok,

predovšetkým

tvárových rúšok a respirátorov. Táto oblasť rástla v medziročnom porovnaní asi najextrémnejšie, keďže pred pandémiou bol o tento sortiment minimálny záujem. Automaticky to však neznamenalo vyšší zisk, pretože nákupná cena rúšok a respirátorov rástla rovnako neočakávane, ako dopyt po tomto sortimente. Na druhej strane sme v dôsled-

LEKÁRNE SÚ SÚČASŤOU KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

ZMENY PREFERENCIÍ: SORTIMENT

Úvodom je vhodné pripomenúť, že protipan-

Lekárne museli reagovať aj na zmenu správa-

pocítili v lekárňach Dr. Max oveľa nižší dopyt

demické opatrenia a súčasná legislatíva mali

nia pacientov, ktorá bola spôsobená výraz-

po sortimente v kategóriách ako napríklad

zásadný vplyv na fungovanie lekární a leká-

nými obmedzeniami v ordinačných hodinách

chrípka, prechladnutie či kašeľ, kde evidu-

renských sietí. Lekárne sa stali súčasťou kri-

lekárov, dĺžkou na ktorú boli lieky predpiso-

jeme približne 15% medziročný pokles,“ su-

tickej infraštruktúry. „V praxi to znamenalo,

vané, zmenou preferencie miesta vyzdvih-

marizuje Ľubomír Kalafut, Insight & Segment

že sme sa museli veľmi flexibilne vysporiadať

nutia liekov, ale aj zvýšeným záujmom jed-

manager, Dr. Max. V súvislosti s pandémiou

so zabezpečením dostupnosti lekárenskej

notlivcov o prevenciu a zdravší životný štýl.

sa však začalo viac hovoriť o psychických

starostlivosti vo všetkých oblastiach kde

„Napriek mnohým nečakaným situáciám,

chorobách, depresii, úzkosti a podobne,

ku protipandemických opatrení, napríklad nosenie tvárových rúšok či respirátorov, ale aj v dôsledku zníženej mobility obyvateľstva,

pôsobíme, a to vrátane poskytovania pohotovostnej lekárenskej starostlivosti. Napríklad opatrenie v zmysle maximálneho počRed, Zdroj: Dr.Max, FinStat, GfK, Foto: Steve Buissinne / Pixabay.com, Pilulka / VIVO! Bratislava, Dr.Max

tu zákazníkov v jednom momente na určitý počet m2 musíme dodržiavať rovnako ako ktorákoľvek iná retailová prevádzka. V menších lekárňach vznikali rady čakajúcich pred vstupom do lekárne, a to aj napriek tomu, že by sme boli schopní za dodržania prísnych ochranných opatrení vyriešiť viac požiadaviek za rovnaký čas,“ uviedol pre instore Slovakia Peter Sedláček, PR manažér Dr. Max a doplnil: „Počas jednotlivých pandemických vĺn sme sa museli vysporiadať s nariadeniami, vyhláškami vlády, či usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva SR, a to aj v nevyhnutnej spolupráci s našimi dodávateľmi (nákup, zmeny v SW, logistika). Rovnako tak sme museli riešiť nedostatok odborného personálu v kontexte nariadených pandemických PN a OČR.

30


PRODUCT

ktoré neistota, strach z nákazy a lockdown ešte prehĺbili. Podľa aktuálneho prieskumu 2muse, ktorý agentúra realizovala pre Ligu za duševné zdravie, stúpol počet ľudí, ktorí deklarujú psychickú nepohodu v zmysle pociťovanej úzkosti, nepohody či únavy. VšZP uvádza, že za rok 2020 bolo predpísaných o 31 500 viac psychiatrických liečiv, ako v roku 2019. Boli to najmä lieky používané na krátkodobú liečbu úzkostných porúch a antidepresíva. Analytik Ľubomír Kalafut však uvádza, že v kategórií liečiv pre duševné zdravie v lekárňach Dr. Max nezaznamenali nejaký markantný nárast spotreby. Obdobne možno konštatovať, že sa nenaplnili čierne scenáre s kriticky zvýšenou spotrebou alkoholu či iných látok „zlepšujúcich náladu“. Spotreba alkoholických nápojov sa „len“ presunula zo sektoru horeca do sektoru retail. S blížiacou sa vianočnou sezónou môžeme retailerom odporučiť rozšírenie ponuky výrobkov OTC s darčekom zdarma, ale aj akcie 2+1, 5+1. Zaujímavými kategóriami sú prípravky posilňujúce imunitu, doplnky pre športovcov a rôzne zariadenia tzv. wearables, na sledovanie tepu, počtu krokov,

Preto dochádzalo aj v lekárňach k navýšeniu

sa uvádza ročný obrat okolo 2,5 miliardy Kč,

hmotnosti alebo indexu BMI.

objemu nákupného košíka a k zníženej frek-

pričom 75 % z toho tvorí online. Pilulka.sk,

vencií návštev.“ V minulosti platilo, že zhruba

a. s. sa na Slovensku v roku 2020 dostala

30 % zákazníkov vykonalo opakovanú náv-

do zisku 56 334 EUR a tržby jej narástli me-

števu a nákup v lekárni, dnes už to neplatí. Aj

dziročne o 59 % na 15,51 mil. EUR.). Pilulka

pozitívnu predchádzajúcu skúsenosť zatienili

zároveň rozšírila svoj sklad v Bratislave. Sieť

dlhé rady, strach z ochorenia či dostupnosť

lekárni BENU otvorila nové distribučné cen-

OTC online.

trum v Prahe, jeho súčasťou bude aj online

ZMENA PREFERENCIÍ: E-COMMERCE Pandémia však nezmenila len výber a ná-

lekáreň. Ďalšie dve distribučné centrá otvori-

kup sortimentu, ale aj spôsob kde a ako si

la spoločnosť v Brne.

zákazníci – pacienti tento sortiment zakúpili

Práve e-commerce v sektore „healthcare“

a vyzdvihli. Kým pred pandémiou si pacient

pandémia nahrala snáď ako žiadnemu inému

pri odchode od lekára predpísané lieky vy-

odvetviu. Český hráč, ktorý pôsobí aj na Slo-

Cenový porovnávač Heureka iniciatívne vy-

zdvihol v lekárni priamo v zdravotníckom za-

vensku iba prostredníctvom e-shopu Pilulka.

radil zo sledovania desiatky novovzniknutých

riadení (polikliniky, nemocnice), počas pan-

sk zaznamenal veľký nápor (za celú skupinu

neférových e-shopov, ktoré sa viezli na vlne

démie si ľudia vyzdvihovali lieky na predpis v okolí svojho bydliska, ideálne v blízkosti potravinových reťazcov. Trend tzv. onestop-shopping, kedy sa ľudia snažili vybaviť

Spotreba liekov podľa typu výdaja v mil. EUR - úhrada zdravotných poisťovní

všetko na jedno mieste, preniesol zvýšený tlak na lekárne v nákupných centrách a predkasových zónach (galériách). Kým predtým tu tvorili voľnopredajné lieky (OTC) objem predaja zhruba 50:50, počas pandémie razantne stúpol výdaj liekov na predpis. „Tento presun pacientov pretrváva doteraz, na čo sme museli zareagovať a prispôsobiť sa mu logistikou a skladbou sortimentu. Zaujímavé je, že s príchodom pandémie začali ľudia oveľa viac používať e-recept. Zákazníci/ pacienti si začali viac vyberať lieky na lekársky predpis pri nakupovaní, a to práve v lekárňach spojených s nejakým obchodom,“ potvrdzuje P. Sedláček a dodáva: „Podobne ako pri nákupe iného tovaru chceli ľudia v le-

výdaj z verejnej lekárne na žiadanku nemocniciam výdaj z verejnej lekárne na faktúru do neštátnych ambulanci výdaj z nemocničnej lekárne pre vlastnú a zmluvnú nemocnicu lieky − spôsob úhrady „A” a „AS” úhrada z VZP - lieky na recept a lieky so spôsobom úhrady „A” a „AS” Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, september 2021, Pozn.: Lieky s osobitným spôsobom úhrady „A“, „AS“ sú lieky, ktoré sa musia podávať ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom pri ich poskytovaní inak ako v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Zdravotnou poisťovňou sú uhrádzané ako pripočítateľná položka k úhrade výkonu v ambulantnej starostlivosti. Za rok 2020 sú kategórie lieky − spôsob úhrady „A” a „AS a úhrada z VZP - lieky na recept a lieky so spôsobom úhrady „A” a „AS” uvádzané spolu v jednom (červenom) stĺpci.

kárni vybaviť všetko v rámci jednej návštevy.

31


PRODUCT

záujmu a ponúkali rúška, respirátory či de-

ukázala akvizícia z roku 2018, vtedy Dr. Max

je ponúknuť mu privátnu značku. „Privátna

zinfekcie za neobvykle vysoké ceny a bez

kúpil 11 lekární v obchodných domoch TES-

značka Dr. Max tvorí jeden zo základných pi-

toho, aby mali akékoľvek negatívne referen-

CO. Išlo o lekárne typu „drugstore“, ktoré

lierov našej spoločnosti, o ktorý sa budeme

cie. Nutné je dodať, že už pred pandémiou

sa vyznačujú hlavne tematickým prerozde-

naďalej opierať a rozvíjať ho. Okrem iného je

e-commerce

le-

lením sortimentu a blízkym kontaktom so

to niečo, čo nás odlišuje od konkurencie. Pri

kárňam segmenty ako „matka a dieťa“, den-

zákazníkmi. Súčasťou prevzatia lekární bola

sortimente pod značkou Dr. Max, ktorý dnes

tálna hygiena či vitamíny a doplnky stravy.

rekonštrukcia oficíny i zázemia lekární, tak

mimochodom tvorí viac ako 300 produktov,

aby spĺňali najvyššie štandardy. Aktuálne má

vieme dohliadať na jeho presné zlozenie

E-shop Dr. Max čelil tiež bezprecedentné-

Dr.Max 330 lekární a pokrýva prakticky celé

a kvalitu. O rozšírení predaja prostredníc-

mu nárastu objednávok. „Pandémia prispela

Slovensko. Práve dostupnosť lekární, liekov

tvom iných kanálov v tejto chvíli neuvažuje-

k rýchlejšiemu presunu zákazníkov do onli-

a poradenstvo sú pre zákazníkov - pacien-

me,“ uviedol P. Sedláček. Avšak aj v tomto

ne priestoru, kde mohli bezpečne nakúpiť.

tov prioritou. Zároveň nie je vhodné, ak sa

smere je potrebné dbať na legislatívu. Naprí-

V prvej vlne pandémie to bola logistická

pacient musí predierať k táram cez les POP

klad privátna značka dm DAS gesunde PLUS

výzva, kedy sme museli doslova z mesiaca

stojanov a množstvo visiacich či prilepených

musela byť premenovaná na Mivolis, pretože

na mesiac zvládnuť enormný nárast objed-

marketingových materiálov.

v rámci európskej legislatívy nie je možné

„uchmatlo“

kamenných

používať slovo „gesunde“, ktoré sa vzťahuje

návok,“ priznáva P. Sedláček. E-commerce s možnosťou tzv. click-and-collect, teda

Legislatíva zatiaľ umožňuje realizovať onli-

s možnosťou vyzdvihnúť si objednávku v le-

ne alebo zásielkovým spôsobom len biznis

kárni, v kombinácii s obmedzením počtu pa-

s voľnopredajnými liekmi, teda nemôžu vy-

k pojmu zdravie (nemecky Gesundheit). Všetky zmeny sú teda len otázkou času. Ani tak konzervatívnemu odvetviu, akým je zdravotná starostlivosť, sa digitalizácia nevyhne a ukazuje sa ako nezvratná (viz. napríklad všeobecná akceptácia e-receptu). Pre pacientov jednoducho nie je komfortné chodiť za liekmi a lekárom, ale chcú, aby lieky putovali k nim a lekára mali k dispozícii online (telemedicína). Lekáreň Pilulka sa chce v najbližších mesiacoch úplne zbaviť papierových dokladov, napr. objednávok a faktúr. Retailer implementuje elektronickú výmenu dokladov EDI a PDK a postupne do nej zapojí všetkých vyše 1500 dodávateľov. Implementačným partnerom je v tomto projekte firma Grit. Podľa medializovaných informácií retailer prevádzkujúci e-shopy Mojalekaren.sk a Lekarna.cz investoval v roku 2019 do nového webu 28 miliónov Kč. Cieľom bolo zvýšiť komfort nakupovania. K tomu sa v roku 2020 pridal aj internetový chat so živými lekárnikmi / lekárničkami a testovací verzia mobilnej aplikácie, ktorej vývoj „zhltol“ okolo 500 tisíc Kč.

cientov na prevádzke ale viedol k vytváraniu

dávať lieky na recept. Vďaka silnej lobby je

„Strmo rastie nakupovanie a pravidelná kon-

radov pred lekárňami. Mnohí zákazníci preto

náročné získať niektoré parafarmaceutické

zumácia doplnkov stravy, ako sú napr. vita-

začali využívať kuriérov alebo služby typu

výrobky

omega-3-mast-

míny a minerály, a to z 24 % v roku 2017

Zásielkovňa (dnes Packeta) prípadne rôzne

né kyseliny) do portfólia online obchodov

na 42 % v roku 2021. Domácnosti sa snažia

výdajné boxy.

a ešte náročnejšie do regálov kamenného

venovať čas porovnávaniu produktov, roz-

retailu, teda mimo lekární. Trendu one-stop-

mýšľajú nad tým, čo konzumujú,“ uviedol po-

Zdroj: DPDgroup, foto: Olya Kobruseva / Pexels.com

VÝVOJ IBA V MANTINELOCH?

32

(napr.

kolagén,

shopping sa však kamenné siete chytili. Na-

čas New Retail Summit Ladislav Csengeri,

príklad reťazce Terno a Kraj ponúkajú od

FMCG & Consumer Panel & Services Direc-

mája 2021 v zóne impulzívnych nákupov pri

tor CZ/SK, GfK. Pandémia spôsobila, že ľu-

V podstate žiaden retailový projekt sa ne-

pokladniciach aj OTC. V rámci sortimentu sú

dia oveľa viac premýšľajú o svojom zdraví

zaobíde bez lekárne alebo aspoň výdajné-

zákazníkom dostupné rôzne druhy vitamí-

a o prevencii.

ho boxu. Zároveň sa trh konsoliduje a pri-

nov, magnézium, železo, selén, guarana, šu-

chádza k akvizíciám. Na Slovensku vstúpila

mivé nápoje, multivitamíny pre deti vo forme

BENU Lekáreň okrem iného aj akvizíciou 44

cukríkov a mnoho ďalších. Zastúpenie majú

Lekární Sunpharma, ktoré sa nachádzali

aj slovenské výrobky, ako napríklad kalciové

najmä v nákupných centrách. Dnes má sieť

sirupy pre deti s príchuťou vanilky a čokolá-

102 pobočiek a funguje aj na princípe fran-

dy od spoločnosti VULM. Jednou z možnos-

chisingu. Ako strategicky prezieravý krok sa

tí, ako sa priblížiť zákazníkovi / pacientovi,


PRODUCT

LUXUS SA PRESÚVA DO E-COMMERCE

ké obchody ponúkajú zákazníkom jedinečný zážitok a osobný prístup, ale aj luxusné značky potrebujú agilný prístup k predaju vo všetkých kanáloch (omnichannel). Tempo rastu predaja luxusných výrobkov cez e-shopy sa podľa Bain & Company takmer zdvojnásobí na 23 % (v roku 2020 to bolo 12 %), firma dokonca predpokladá, že do roku 2025 sa e-commerce

Sektor retailu, ktorým významne nezatriasla ani finančná kríza v rokoch 2008-2010 a ani pandémia v roku 2020. Predaj luxusného tovaru. Má svoju stabilnú cieľovú skupinu. Zatvorené kamenné prevádzky spôsobili, že tržby za luxus sa dostanú na úroveň spred koronakrízy najskôr koncom roka 2022. Riešením bude podľa analytikov posilnenie e-commerce.

stane hlavnou formou predaja luxusného tovaru. Avšak zatiaľ je potrebné byť nohami pevne na zemi. S návratom tržieb za luxus na úroveň spred koronakrízy Bain & Company nepočíta skôr, ako pred koncom roka 2022.

LUXUSOM MÔŽE BYŤ AJ PRÉMIOVÝ RAD spamätala.

Mimochodom

pred

pandémiou až 40 % nákupov lu-

Čo sa týka Slovenska, je tu len malá skupina

xusného tovaru, ktoré zrealizova-

ľudí, ktorí si môžu dovoliť luxus bez toho, aby

li Číňania, prebehlo mimo Čínu.

sa zadlžovali. Pre predstavu: v prvom polroku

Pandémia a séria lockdownov

2021 zadlženosť domácností bankovými úvermi

však zabránili aj bohatším Číňa-

stúpla medziročne o 7,2 %. Priemerná sloven-

nom cestovať po celom svete.

ská domácnosť minie mesačne z rodinného roz-

Rozhodli sa teda začať míňať svoje

počtu približne 330 EUR na bývanie. Ide o 25 %

peniaze doma. Luxusné obchodné

z celkových výdavkov domácnosti. Na Sloven-

centrá v Číne, hotely a predajcovia

sku bolo za rok 2020 vyše 650-tisíc pracujúcich,

áut zaznamenali v druhej polovici

ktorí žili od výplaty k výplate. V súvislosti s „lu-

roka 2020 výrazné oživenie. Podľa

xusom“ môžeme na trhu FMCG hovoriť aspoň

Bain & Company a divízie pre lu-

o trende tzv. premiumizácie, teda, že si spotre-

xusný tovar e-shopu Tmall, stúpol

bitelia vedia priplatiť za prémiovejší, drahší to-

predaj luxusného tovaru v Číne

var a služby. Týka sa to napríklad alkoholických

v roku 2020 o 48 % na 346 miliárd

nápojov typu rumy alebo whisky, remeselného

juanov (53,5 miliárd USD). Podiel

piva, hodiniek alebo služieb ako barber shop,

Číny na svetovom trhu sa v roku 2020 takmer

wellness a masáže. Napokon podľa štatistík na

zdvojnásobil na 20 %, pričom len zisky z pre-

potraviny a nealkoholické nápoje dávajú sloven-

daja koženého tovaru a šperkov vzrástli o viac

ské domácnosti 18 % zo všetkých mesačných

Štúdia Deloitte „Global Powers of Luxury Go-

ako 70 %. Predaj luxusného oblečenia stúpol

výdavkov a treťou najnákladnejšou položkou

ods 2020“ uvádza, že 100 najlepších globál-

o viac ako 40 %, luxusnej kozmetiky o 25 %

v rodinnom rozpočte je rekreácia a kultúra.

nych spoločností zaoberajúcich sa luxusným

a špičkových hodiniek o 20 %. Podľa Čínskej

tovarom dosiahlo v roku 2019 príjmy vo výške

správy o kvalite života z roku 2020, žilo v Číne

281 miliárd USD, čo je medziročný nárast 15

v minulom roku 1,58 milióna rodín, ktorých in-

miliárd USD. Zatiaľ čo v Taliansku je najväčší

vestície dosahovali hodnotu najmenej 10 milió-

počet spoločností pôsobiacich v tomto sektore,

nov juanov (1,5 milióna USD).

ŤAHÚŇOM TRŽIEB SÚ ČÍNA A ČÍŇANIA

Globálne najhodnotnejšie luxusné značky (mld. USD)

Francúzsko je na tomto trhu lídrom, teda krajinou s najvyšším tržbami za luxusný tovar.

LUXUS A E-COMMERCE ky si odkrojilo takmer polovicu (48,2 %) celko-

V societe, ktorá si môže luxus dovoliť, je tren-

vých tržieb z predaja luxusného tovaru všetkých

dom skôr okázalá nespotreba, teda zámerné

týchto 100 spoločností. Keďže luxusné značky

nenakupovanie materiálnych statkov, ale inves-

sa predávajú prevažne v kamenných obcho-

tovanie do filantropie, zelených a udržateľných

doch a tie boli vďaka lockdownu zatvorené,

technológií alebo do vesmírnych letov (opakom

predajcovia logicky zaznamenali pokles tržieb.

je „okázalá spotreba“, pojem, ktorý vymys-

Poradenská firma Bain & Company odhaduje,

lel sociológ a ekonóm Thorstein Veblen ešte

že medziročne (2019 vs. 2020) bude tento po-

v roku 1898. Tvrdí, že bohatstvo nestačí len

kles tvoriť 217 miliárd EUR.

mať, treba ho ukázať, vystaviť na obdiv „okázalou spotrebou“.). Luxusné značky investujú

Poklesu tržieb nezabránilo ani silné zotavenie

nemálo peňazí do environmentálne prívetivých

dopytu v Číne. Pokým Európu a USA tvrdo za-

technológií a výrobných postupov. Pandémia

siahla druhá vlna koronavírusu, Čína sa rýchlo

tiež urýchlila posilnenie e-commerce. Fyzic-

Louis Vuitton Chanel Hermés Gucci Rolex Cartier ChristianDior Saint Laurent Prada Burberry

Red, Zdroj: Deloitte, ŠÚ SR, Bain & Company, Statista, Foto: StockSnap / Pixabay.com

Najúspešnejších desať spoločností z prvej stov-

75,7 47,0 46,4 33,8 8,1 7,3 5,4 5,2 4,0 3,9

Zdroj: BrandZ/Kantar, Pozn. Rebríček je zostavený podľa hodnoty značky v roku 2021

33


PRODUCT

ZÁVER ROKA PRAJE VÍNAM A SEKTOM V rámci kategórie sektov a šumivych vín, sú populárne hlavne perlivé vína a šumivé vínne nápoje, ktoré ťahaju celú kategóriu nahor. Rastie i predaj privátnych značiek a ak je taká možnosť, kupujúci radi využijú zvýhodnený nákup.

SEKTY A ŠUMIVÉ VÍNA PANDÉMIA VÝRAZNE NEOVPLYVNILA

pojov je o niečo viac ako tretinová, tržby tu za posledný rok narástli až o 38 % a dostali sa na úroveň viac ako 15 miliónov EUR. Na druhú stranu „Sekty a šumivé vína“ sa netešia až takej obľube medzi

„Hoci bol minulý pandemický rok pre mnohých

spotrebiteľmi. Ich spotreba klesá jednociferným

náročný, predajnosť kategórie „Sektov a šumi-

tempom už dva roky po sebe. Spotreba síce kle-

vých vín“ to veľmi neovplyvnilo. V minulom roku

sá, tržby však medziročne rastú o 6 % a dostali sa

tržby za túto kategóriu narástli o 4 % a za po-

na úroveň viac ako 26 miliónov EUR. Tento rast je

sledných 12 mesiacov to bolo dokonca 4-krát

ovplyvnený zvýšením priemernej ceny, ktorá za po-

rýchlejšie1. Celkovo Slováci spotrebovali za

sledných 12 mesiacov narástla o 8%.

V rebríčku TOP hráčov figurujú na popredných miestach (v abecednom poradí) výrobcovia:

posledný rok viac ako 7,7 miliónov litrov tohto lahodného nápoja a utratili zaň celkovo viac

Jeden z dôvodov rastu perlivých vín a šumivých

Fratelli Martini Secondo Luigi, Hubert, Mionetto

ako 41 miliónov EUR. Potvrdzujú to maloob-

vinných nápojov je aj nižšia cena, ktorá sa po-

a Vitis Pezinok. Do rebríčka sa dostali aj privát-

chodné údaje spoločnosti NielsenIQ za sledo-

hybuje na úrovni 4,12 EUR za liter oproti 6,28

ne značky jednotlivých reťazcov, ktoré rastú

vané obdobie august 2020 – júl 2021. Pohľad

EUR pri „Sektoch a šumivých vínach“.

dvojciferným tempom.

na priemernú cenu za liter ukazuje každoročný pravidelný nárast o 2%,“ konštatuje Miriam

Medzi Slovákmi sa teší obľube segment biele

Brynzová, konzultant spoločnosti NielsenIQ.

víno, ktorého významnosť je až 87 % a spotrebitelia zaň utratili viac ako 35,7 miliónov EUR.

VÍNO A SEKTY V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ

V tomto roku potiahli celú kategóriu nahor najmä

Druhé v poradí sú ružové vína, ktorých tržby

silné mesiace marec až júl, kedy tržby priemer-

dosiahli úroveň viac ako 4,2 miliónov EUR za

„Takmer každá domácnosť si aspoň raz za rok

ne rástli až 36%-ným tempom za mesiac. Tento

posledný rok. A trojicu uzatvára červené víno,

kúpi nejaký alkoholický nápoj. Najviac kupu-

úspech bol spôsobený hlavne popularitou per-

ktoré spomedzi vyššie spomenutých ako jediné

júcich oslovuje kategória piva, nasledujú lie-

livých vín a šumivých vínnych nápojov, ktorých

v tržbách klesá (-8 %).

spotreba z roka na rok narastá. Napriek tomu, že významnosť perlivých vín a šumivých vinných ná-

Celkovo sa „Sekty a šumivé vína“ predávajú

red: Zdroj: GfK, MEDIAN SK, NielsenIQ, Foto: Scott Warman, Nick Karvounis, Ambitious Creative Co. - Rick Barrett / Unsplash.com

hlavne v hypermarketoch a supermarketoch, kde sa zrealizuje až 56 % všetkých predajov. Hodnotová významnosť segmentov vína

Tržby sa na tomto formáte za posledný rok

Biele vína

vyšplhali na úroveň viac ako 22,8 milióna EUR a z roka na rok rastú.

Aký faktor je pre vás osobne pri výbere vína najdôležitejší?

biele víno ružové víno červené víno

87,0 10,0 3,0

Zdroj: NielsenIQ. Pozn.: Dáta vyjadrujú predaje na maloobchodnom trhu obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra. Obdobie: júl 2021 až august 2020.

34

cena chuť odroda odroda v kombinácii s výrobcom obsah cukru (sladké / suché / polosuché a pod.) typ vína (stolové / odrodové / s prívlastkom atď.) výrobca (oblasť) značka iný neuvedené

biele 5,9 16,5 5,3 1,8 2,7 0,4 0,5 0,4 0,1 0,4

červené 3,8 16,0 6,3 1,5 2,1 0,3 0,4 0,3 0,1 0,5

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2. kvartál 2021, Pozn. Biele vína pilo za posledných 12 mesiacov 34,0 % červené vína pilo 31,3 % opýtaných.

Červené vína

respondentov,


PRODUCT

hoviny, tiché víno, šumivé víno a sekty. Tento

nákupy záver roka. Len za posledný mesiac

rebríček (podľa počtu kupujúcich) uzatvárajú

2020 si víno domov kúpili 2 z 5 domácnos-

predpripravené alkoholové mixy a fortifikované

tí, pričom každá naň v tomto období minula

vína. Všeobecne môžeme povedať, že alkohol

v priemere viac ako 15 EUR. Pre nákupy vína

nakupujeme v priemere raz za 6 dní2. Na al-

sú najdôležitejšie hypermarkety.

Akým vínam dávate prednosť?

kohol celkovo minuli domácnosti medziročne viac. Najsilnejším obdobím pre nákupy alkoholu

Záver starého a oslavy nového roka jed-

je jednoznačne mesiac december,“ uvádza Ve-

noznačne ovplyvňujú vývoj v kategórii sek-

ronika Némethová, Senior Consultant, Con-

tov a šumivých vín. Výrazný nárast nákupov

sumer Panels & Services, GfK.

je vidieť práve v decembri. Len v poslednom

Biele vína

mesiaci 2020 si alkoholický šumivý nápoj Ak je možnosť, kupujúci určite radi siahnu

kúpila tretina slovenských domácností. Cel-

po zvýhodnenom nákupe. Alkohol v akcii si

kovo, aspoň raz za rok, si takýto typ alko-

kúpilo 9 z 10 domácností, každé druhé euro

holu z nákupu domov prinesie každá druhá

z výdavkov na alkohol smerovalo na kúpu

domácnosť. Viac ako štvrtinu domácností

akciového tovaru. V prípade akcie kupujúci

oslovili k nákupu nealkoholické varianty. Na

pri jednom nákupe kúpia a minú viac, ako

nákupy šumivých vín minú domácnosti naj-

pri nákupe za štandardnú cenu. Pre nákupy

viac v hypermarketoch a diskontoch. Červené vína

alkoholu sú najdôležitejším nákupným kanálom hypermarkety. Celkovo domácnosti minuli v tomto type nákupného kanála tretinu zo svojich výdavkov na alkohol, a alkohol si tu kúpili ¾ domácností. 1

Zdroj: NielsenIQ. Dáta vyjadrujú predaje na maloob-

Tiché víno si aspoň raz do roka z nákupu

chodnom trhu obchodov s potravinami a zmiešaným

domov prinesie 7 domácností z 10. Záso-

tovarom, bez Metra. Obdobie: júl 2021 až august

by vína si domácnosti doplňujú v priemere

2020.

15-krát ročne, z jedného nákupu si domov

2

Dáta za Aug2020-Júl2021

slovenským zahraničným nezáleží mi na krajine pôvodu neuvedené

biele 20,4 1,3 11,0 1,2

červené 16,8 1,8 11,7 1,0

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2. kvartál 2021

prinášajú približne 1,6l vína. 36 % z rozpočtu kupujúcich na tiché vína je využitých na nákupy v akcii. Akciový nákup vína využila za posledných 12 mesiacov každá druhá slovenská domácnosť. Nadpriemerný podiel akciových nákupov dosahujú ružové vína.

Koľko fliaš sektov, šumivého vína, šampanského ste Vy osobne vypili za posledný mesiac?

Aké odrody a druhy bielych vín pijete najčastejšie?

Ružové víno si kúpila štvrtina domácností. Biele alebo červené víno si kupuje viac ako polovica domácností. Tak ako pre tvrdý alkohol, aj pre víno je najsilnejším obdobím pre Doma

Aké odrody a druhy červených vín pijete najčastejšie?

Mimo domov Alibernet André Cabernet Frankovka Lambrusco Merlot Modrý Portugal Portské Rulandské Sherry Svätovavrinecké Zweigeltrebe iná odroda / iný druh Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2. kvartál 2021

1,2 0,9 8,8 10,5 0,9 2,0 1,7 1,0 0,9 0,2 0,9 0,3 1,1

žiadnu menej ako 1 fľašu 1 fľašu 2 fľaše 3 fľaše 4 fľaše 5 - 9 fliaš 10 fliaš a viac neuvedené

domov 8,5 14,3 6,8 3,1 1,6 0,5 0,6 0,3 0

mimo domov 24,3 6,9 2,6 1,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2. kvartál 2021, Pozn. Sekty, šumivé vína, šampanské pilo za posledných 12 mesiacov 35,8 % respondentov.

Chardonnay Irsay Oliver Lambrusco Müller Thurgau Muškát moravský Muškát Ottonel Neuburské Pálava Portské Rizling rýnsky Rizling vlašský Rulandské Sauvignon Sherry Silván / Silvánske Tokaj Tramín Veltlínske zelené iná odroda / iný druh

3,5 3,9 0,5 2,8 1,9 1,0 1,0 1,9 0,7 1,6 2,1 1,6 1,9 0,1 0,3 3,1 1,5 1,4 0,5

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2. kvartál 2021

35


PRODUCT

ČO UKÁZALA VÝSTAVA TRENČIANSKE LIKÉRKY

OLD HEROLD POKRAČUJE VO VEĽKEJ TRADÍCII Trenčínu nepochybne patrí významné miesto v histórii liehovarov a likérok na Slovensku. Dnes v tejto veľkej tradícii pokračuje trenčianska spoločnosť Old Herold.

V polovici septembra sa na Trenčianskom hrade skončila pozoruhodná výstava Trenčianske likérky, ktorá atraktívnym spôsobom priblížila príbeh trvajúci už 135 rokov, od roku 1886 po súčasnosť. Vystavené boli nielen fotografie, ale aj rôzne dobové fľaše od nápojov, etikety z rozličných období či reklamné materiály, ktoré vznikali počas existencie likérok. Nechýbali ani miesta ako starý hostinec a historický obchod, kde sa vtedajší zákazníci s výrobkami trenčianskych likérok mohli najčastejšie stretnúť. Súčasťou výstavy bolo i dobové vo-

remesiel k priemyselnej výrobe, čo znamenalo

zidlo, ktoré šírilo slávu borovičky Juniperus aj

prelom vo vývoji priemyslu na Slovensku.

VOJNOVÉ ČASY A PODPORA SNP

do veľkých vzdialeností od Trenčína. Tak v roku 1886 vznikol v Trenčíne hospodársky

Počas vojny majetok spoločnosti prevzala

Pre čitateľov nášho časopisu prinášame krátky

liehovar majiteľov Leopolda Kornhausera a Ja-

Nemecká ríša. Je potrebné pripomenúť, že

obsah tejto výstavy. Dodajme, že táto expo-

kuba Herzku, ktorý stál neďaleko železničnej

továreň podporila SNP a povstaleckej armáde

zícia nebola iba putovaním minulosťou. Každé

stanice na trati do Topoľčian. V továrni okrem

poskytla liehoviny, rastlinné oleje či margarín.

obdobie prinieslo niečo, čo obohatilo súčas-

liehu produkovali aj kvasnice. Táto výroba zna-

Za zmienku stojí tiež skutočnosť, keď pred

nosť a stalo sa jej súčasťou. Je to zároveň

menala začiatok priemyselnej éry v Trenčíne.

koncom vojny nemecká armáda prikázala za-

pekný príklad ako pracovať s históriou, keďže

staviť výrobu, demontovať časť zariadenia,

aj v oblasti potravinárstva a obchodu je toho veľa, čo stojí za pripomenutie.

zásoby liehu naložiť na pripravené cisterny

PODNIKAVÝ EMIL PICK

a zvyšok zničiť vypustením do Váhu. Vypúšťanie liehu trvalo plné štyri dni a noci. Obyvatelia

V roku 1918 vznikla Prvá slovenská továrňa

z celého okolia sa v mieste vypúšťania snažili

na droždie, lieh a pokrmové masti ako ná-

nabrať si čo najviac liehu. Keď o niekoľko dní

stupca

a Herzka.

v továrni vypukol požiar, bolo šťastím, že bol

V dvadsiatych rokoch kúpil časť akcií továr-

lieh už vypustený. Nemecké vojsko sa počas

Už v prvej polovici 19. storočia sa z Trenčian-

ne Ing. Emil Pick, ktorý v Čáslavi vlastnil lie-

bojov usídlilo priamo v továrni, ktorá bola sil-

skej župy vozila pálenka, najčastejšie z borie-

hovar, droždiareň a podnik Kosmos. Ten sa

ne poškodená. Zamestnanci zachránili časť

vok, až do Viedne a Budapešti. Koncom 19.sto-

orientoval na výrobu tukov (známy bol Sme-

liehu, benzínu, destilačné prístroje, kontrolné

ročia úrady vydali viaceré zákony a dekréty,

tol), mydiel a pracích práškov. Vyrábal tiež

meradlá či zásoby esencií. Zachránené záso-

ktoré umožnili prechod od cechov a drobných

populárnu žitnú kávu, ktorú sloganom „Čá-

by a technika sa stali základom pre obnovenie

slavka, to je kafíčko!“ vo filmovom spote pro-

prevádzky po vojne.

ZAČALI TO KORNHAUSER A HERZKA

liehovaru

Kornhauser

pagoval Vlasta Burian. V roku 1926 Ing. Emil Pick vlastnil už celú firmu. V tomto období sa v mestskej časti Istebník začala nova výstavba podniku, do ktorého sa presunuli rafinéria

PRVÁ TRENČIANSKA BOROVIČKOVÁ…

Red, Zdroj: Old Herold

a sklad liehu z Čáslavy, či výroba pokrmo-

36

vých mastí a likérov z Topoľčian. Tak sa do

V roku 1905 v Trenčíne na Štefánikovej ceste

Trenčína dostali výrobky značky Old Herold,

založili Prvú trenčiansku borovičkovú a likéro-

ktorých meno firma dnes nesie. Zamestnáva-

vú továrňu. Okolo roku 1915 sa továreň stala

li už 260 pracovníkov.

súčasťou tovární patriacich rodine Lederer.


PRODUCT

Táto rodina bola známa okrem úspešného

Jednu zo starých trenčianskych firiem na vý-

podnikania v oblasti liehovarníctva aj tým, že

robu a predaj alkoholu s názvom Likvína mali

vlastnila

obrazov

aj bratia Kellermannovci. Keď bola jej činnosť

slávneho rakúskeho secesného maliara Gusta-

ukončená, Ing. Ervín Kellermann pôsobil naďa-

va Klimta, ktorého celoživotne podporovala.

lej v odbore a v rokoch 1979-1990 bol riadite-

najvýznamnejšiu

zbierku

ľom závodu 01 Slovlik. Časom vo výrobe prevládla trenčianska borovička, ktorá sa stala slávnou a vyhľadávanou

Ďalšou likérkou bola spoločnosť Herbaria,

v Uhorsku i v zahraničí. Tu položili základ tradí-

založená v roku 1903 v Považskej Bystrici

cie „pravej trenčianskej borovičky“. Tá sa stala

Bartolomejom Stiglitzom. Preslávila sa krás-

pojmom a znakom kvality až do dnešných čias.

nymi zdobenými sklenenými fľašami, ktoré

Továreň znárodnili v roku 1948, v roku 2005 ju

sú dodnes vyhľadávané mnohými zberateľmi.

zbúrali a na jej mieste stojí OC MAX.

V roku 1918 firmu presídlili majitelia do Tren-

ný a konzervárenský priemysel, n. p. , Tren-

čína.

čín. Toto konzorcium združovalo 8 závodov na západnom Slovensku. Trenčiansky závod

SLOVLIK, KELLERMANNOVA LIKÉRKA A HERBARIA

SKÚSENOSTI SA ZACHOVALI

Slovlik, ako prvá slovenská továreň likérov,

Trenčianske likérky boli po roku 1948 znárod-

privatizovaný. Jej pokračovateľom je liehovar

vznikol roku 1920. Súčasťou továrne bola

nené a aj keď v ich priestoroch výroba nie vždy

Old Herold, ktorý prostredníctvom svojich vý-

vlastná ústredná pálenica na slivovicu, bo-

pokračovala, skúsenosti sa zachovali a ich vý-

robkov dodnes nadväzuje na bohatú históriu,

rovičku a ovocné destiláty. Na viaceré z nich

robky stretávame dodnes. Spomeňme slávne

tradície a skúsenosti miestnych majstrov pá-

borovičky Juniperus, Koniferum či Bošácku

leničiarov.

s označením „01“ fungoval až do októbra 1990, kedy sa odčlenil od konzorcia a vznikol Old Herold Ferm, š.p. , ktorý bol v roku 1991

slivovicu alebo Karpatské horké. Začiatkom šesťdesiatych rokov začali slávnu trenčiansku slivovicu uvádzať na trh pod názvom Bošácka so známym motívom sliviek previazaných červenou stuhou. Trenčiansku borovičku Juniperus v roku 1967 úspešne zaregistrovali na Medzinárodnom úrade pre ochranu priemyselného

vlastníctva

v Ženeve. V znárodnenej továrni sa vystriedalo mnoho Trenčanov. Pracoval tu Alexander Dubček ako aj spisovateľ Rudolf Dobiáš. K najznámejším odborníkom dnes nadväzuje trenčiansky liehovar Old He-

patril Václav Stuchlík.

rold. Z výrobkov boli známe predovšetkým borovička Koniferum, slivovica Prunellum,

V roku 1969 sa zmenil názov

marhuľovica Marulla a žalúdočný likér Radium

podniku na Slovlik, kvas-

amare. Továreň vo svojej dobe patrila k priekopníkom pútavej reklamy na fasádach budov, autobusoch či v kalendároch. Výrobky továrne získali mnohé ocenenia. Po vojne továreň znárodnili a v roku 1969 názov prevzal národný podnik Slovlik, ktorý združoval 8 závodov.

37


PRODUCT

V HODNOTE VEDIE JAHODOVÝ, V OBJEME LEKVÁROVÝ Najväčšie množstvo džemov a marmelád sa predá v skle, pričom najväčší objem tvoria výrobky v balení 300 – 399 gramov. Spotrebitelia na Slovensku mierne preferujú značkové výrobky pred privátkami. Neprekvapí, že čo do príchuti zostávajú zákazníci konzervatívni: vedú jahodová a slivková.

dia kupujú na veľkonočné dobroty. Naopak cez leto je záujem o sladké ovocné nátierky menšie.“

KONZERVOVANÉ POTRAVINY V NÁKUPOCH SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ Pre účely tohto článku medzi konzervované potraviny GfK zaradila kompóty, džemy, konzervované paradajky či paradajkové pretlaky (a iné zeleninové pyré) a zaváranú alebo nakladanú zeleninu. „Džemy si aspoň raz v sledovanom období zakúpilo 64% domácností, minuli na ne v priemere 10 EUR a domov si ich priniesli v 6-krát. Najviac slovenských domácností si kúpilo slivkový lekvar, na druhom mieste je jahodový, na treťom marhuľový.Slovenské domácnosti najviac na džemy minuli v diskontných formátoch. Privátne značky reprezentujú viac ako polovicu (konkrétne 53%) výdavkov,“ uvádza Lucia Pientková, konzultant, GfK Consumer Panels & Services. Údaje sú za obdobie august 2020 až júl 2021. Kompóty si do nákupného košíka vložilo 67 % domácností, v priemere 6-krát a celkovo na ne v sledovanom období priemerná kupujúca domácnosť minula 10 EUR. Z hľadiska výdavkov aj počtu kupujúcich je na prvom mieste broskyňový kompót, ktorý si aspoň raz zakúpila polovica kupujúcich kompóty a na celkových výdavkoch domácností na kompóty reprezentuje 27 %. Z hľadiska podielu na výdavkoch sú na druhom mieste mandarínkové, na treťom ananásové. Tie-

NAJVIAC DŽEMOV A MARMELÁD SA PREDÁ V SKLE

stvo džemov a marmelád sa predá v skle (74,7%

to tri druhy ovocia spolu reprezentujú približne

hodnotový podiel), tento typ balenia tiež ako

63 % výdavkov domácností na kompóty. Kom-

jediný rastie (+12,7% v hodnote). Spotrebiteľ„Za posledných 12 mesiacov sa na slovenskom

sky najobľúbenejšie veľkosti sú poháre vo veľ-

trhu spotrebovalo takmer 2,8 tisíc ton džemov

kosti 300-399g, ktoré ťahajú rast celej kategórie

a marmelád. Výrobkom z tejto kategórie sa darí.

(+23,5%).

Hodnota predaja jednotlivých veľkostí balenia džemov

Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, NielsenIQ, Foto: Markus Spiske / Unsplash.com, Pexels.com

Dokazujú to aj aktuálne čísla z trhu monitorovaného spoločnosťou NielsenIQ. Hodnota preda-

Najvýznamnejším predajným kanálom pre dže-

ného tovaru za posledné MAT (obdobie august

my a marmelády stále zostávajú hypermarkety

2020 - júl 2021) vzrástla o +8,5 % (predchádza-

a supermarkety. Za posledných dvanásť mesia-

júci rok to bolo +22,6 %) a spotrebitelia minuli

cov generovali viac ako 50 % hodnoty predajov.

takmer 11,2 mil. EUR. Priemerná cena ovocných

Potom nasledujú organizované predajne s 30 %

nátierok vzrástla na 4 EUR / kg (+3,2%), a nárast

a neorganizované predajne s 7,5% významnos-

bol zaznamenaný aj v predanom objeme (+5,2

ťou. Zvyšok do 100 % tvoria nespolupracujúce,

%) aj kusoch (+ 5,1 %),“ uvádza Barbora Chme-

nesledované reťazce.

lařová, konzultant, NielsenIQ.

0-99 g

100-299 g

300-399 g

400-600 g

Nad 601 g

„Viac ako 54 % tržieb putuje za značkovými

38

Najviac kupovanú príchuťou je jahodová v hod-

výrobkami, zvyšných 46% pripadá na privát-

note predaja (24,7 %) a slivková v objeme (26,7

ne značky, ktoré v hodnote rastú pomalšie

%). Nasleduje marhuľová (14,7% podiel v hod-

(+7,3 %) ako brandované produkty (+9,6

note a 13,1% v objeme), malinová (9,6% po-

%),“ konštatuje B. Chmelařová a dodáva:

diel v hodnote a 8,5% v objeme) a čučoriedko-

„Čo sa týka sezónnosti, tak nie je prekvape-

vá (7,5% podiel v hodnote a 6,5 % v objeme).

ním, že veľký nárast zažívajú ovocné nátierky

Okrem lekváru všetky TOP príchute rastú, a to

v období Vianoc. Veľký záujem o marmelády

ako v objeme, tak iv hodnote. Najväčšie množ-

a džemy je tiež v marci / apríli, kedy ich ľu-

0

0-99 g 100-299 g 300-399 g 400-600 g Nad 601 g

1000

2000

3000

MAT-1 11,0 2133,0 3887,0 4162,0 106,0

4000

5000

MAT 10,0 2108,0 4798,0 4189,0 74,0

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2. kvartál 2021, Pozn. Sekty, šumivé vína, šampanské pilo za posledných 12 mesiacov 35,8 % respondentov.


PRODUCT

póty v akciovej cene si zakúpilo 56 % kupujúcich kompóty, a nákupy v zvýhodnenej cene reprezentujú 32 % výdavkov.

DEHYDROVANÉ POTRAVINY V NÁKUPOCH SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ

Spomedzi sledovaných kategórií si najviac domácností nakúpilo nakladanú alebo zaváranú

GfK medzi dehydrované potraviny

zeleninu (v konzervách, skle či v plastovom

zaradila rôzne typy instantných

vrecku – napr. olivy). Tento typ zeleniny so aspoň

jedál, sušených základov omáčok,

raz v sledovanom období od augusta 2020 do

zápražky, instantné koreniace zmesi

júla 2021 aspoň raz zakúpilo 96 % slovenských

na pečenie/zapekanie, bujóny, sušené

domácností. V priemere si tieto potraviny domov

sójové mäsá a instantné polievky

doniesli 19-krát a kupujúca domácnosť na ne mi-

v dehydrovanom stave a podobne.

nula takmer 30 EUR v sledovanom roku. Z hľa-

„Bujóny (dehydrované) si aspoň raz

diska podielu na výdavkoch je na prvom mieste

v sledovanom období zakúpili dve

v tejto kategórii biela kapusta, za ňou nasleduje

tretiny slovenských domácností.

kukurica a na treťom mieste sú uhorky. Tieto 3

V priemere si ich do nákupných

druhy zeleniny spolu reprezentujú takmer polo-

košíkov vložili 5-krát a minuli na

vicu výdavkov na nakladanú alebo zaváranú ze-

ne takmer 6 EUR. Privátne značky

leninu. Z hľadiska počtu kupujúcich sa do TOP3

sú v tejto kategórii zastúpené

dostávajú olivy, ktoré na treťom mieste nahrá-

v podiele na výdavkoch na úrovni

dzajú uhorky. Na nakladanú a zaváranú zeleninu

18 %, nákupy v akcii reprezentujú

minuli domácnosti najviac v hypermarketoch,

21 % výdavkov domácností. Najviac

kde si ich kúpilo aj najviac domácností.

domácností si bujóny zakúpilo v hypermarketoch, najviac na ne však

Aký druh vývarov a bujónov používate najčastejšie?

v kocke želatínové / tekuté iné

44,2 10,4 0,4

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2. kvartál 2021

Konzervované paradajky, paradajkové a iné

minuli v supermarketoch. Najviac

zeleninové pretlaky si aspoň raz v sledovanom

domácností siahlo po zeleninovej

období zakúpilo 77 % slovenských domácností.

príchuti, nasledovanej kuracou príchuťou. Hovädzí bujón si zakúpilo 45 % kupujúcich

V priemere si tieto potraviny zakúpili 8-krát a mi-

kategórie. Tieto tri príchute spolu reprezentujú takmer 80% výdavkov domácností na

nuli na ne v priemere 8 EUR na kupujúcu domác-

bujóny. Medzi ďalšie kupované príchute patrí napr. slepačia, mäsová, hríbová alebo

nosť. Z hľadiska výdavkov aj počtu kupujúcich

gulášová,“ komentuje údaje za obdobie Aug20 – Jul21 Lucia Pientková, konzultant,

dominuje paradajkový pretlak, ktorý si aspoň

GfK Consumer Panels & Services.

raz kúpilo 67 % domácností. Drvené paradajky (resp. pretlak obsahujúci aj väčšie kúsky parada-

Instantné dehydrované polievky si v sledovanom období aspoň raz zakúpilo 7 z 10

jok) si zakúpilo 4 z 10 domácností. Celé krájané

slovenských domácností. Kupujúca domácnosť si ich v priemere zakúpila 10-krát

alebo lúpané paradajky si zakúpilo 30 % sloven-

a minula na ne 13 EUR. Privátne značky reprezentujú 17 % výdavkov a aspoň raz si

ských domácností. Domácnosti najviac na tieto

ich zakúpilo 46 % kupujúcich instantné polievky. Nákupy v zvýhodnenej cene využilo

typy potravín minuli v supermarketoch. Privátne

aspoň raz v sledovanom období 62% kupujúcich instantných polievok a z hľadiska

značky reprezentujú až 43 % výdavkov.

výdavkov tieto nákupy reprezentujú 23%. Najviac domácností odchádzalo s instantnou polievkou zo supermarketov a hypermarketov, z hľadiska výdavkov dominujú jednoznačne supermarkety, ktoré tvoria 35 % celkových výdavkov na instantné polievky. V podiele na výdavkoch sú na prvom mieste instantné polievky, určené na varenie viacerých porcií – tvoria takmer polovicu celkových výdavkov domácností na instantné dehydrované polievky. Na druhom mieste v podiele na

Ako často jete marmelády a džemy?

výdavkoch domácností nájdeme tzv. „ázijské rezancové“ polievky, na treťom mieste sú instantné polievky určené len na jednu porciu. Instantné dehydrované produkty (instantné omáčky, šťavy pod mäso, zápražky, instantné dehydrované jedlá a pod.) si aspoň raz v sledovanom roku zakúpilo 36% domácností. Do nákupných košíkov si ich v priemere kupujúca domácnosť vložila 4-krát a minula na ne 9 EUR. V tejto kategórii dominujú práve instantné jedlá (napr. dehydrované cestoviny s omáčkou typu kura na paprike a i.), ktoré si zakúpilo 23% slovenských domácností. Na instantné produkty minuli domácnosti najviac v hypermarketoch a supermarketoch, kde si ich zakúpilo aj najviac domácností.

1-krát denne a viac 4-6-krát týždenne 2-3-krát týždenne 1-krát týždenne 2-3-krát mesačne 1-krát mesačne menej ako 1-krát mesačne neuvedené

0,6 1,1 9,4 15,0 20,0 12,4 9,9 0,3

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2. kvartál 2021, Pozn.: Marmelády a džemy jedlo za posledných 12 mesiacov 68,7 % respondentov.

Sušené sójové alternatívy k mäsu si z nákupu domov priniesla šestina slovenských domácností. V priemere si takýto produkt kupujúca domácnosť do košíka vložila 3-krát v sledovanom roku a minula naň 3,5 EUR. Privátne značky reprezentujú 22% výdavkov a aspoň raz si ich zakúpila tretina kupujúcich sušeného sójového „mäsa“. Z hľadiska výdavkov tvoria supermarkety najväčší podiel, až 46 %.

39


PRODUCT

DOBRÝ JEŽKO PRINÁŠA KVALITNÉ SLOVENSKÉ OVOCIE

Obchodníci a tiež pozornejší zákazníci si zrejme všimli zmeny loga a označovania produktov popredného slovenského pestovateľa a dodávateľa kvalitného ovocia, spoločnosti Boni Fructi so sídlom v Dunajskej Lužnej.

Naďalej sa stretávame s milým ježkom, ktorý

Preto na populárnom logu vidíme milého ježka

Považí, ale aj v ďalších regiónoch je tak zíklad-

na pichliačoch nesie jablko a dvojicu čerešní. Aj

s jablkom a čerešňami na chrbte a produkty sa

ňou pre produkciu viacerých druhov kvalitného

tento obrázok je mierne pozmenený, priateľský

predávali pod značkou Dobré jablká. Odvtedy

slovenského ovocia. Začína sa to už zjari voňa-

ježko sa usmieva hádam ešte veselšie. Pre-

za viac než dvadsať rokov

spoločnosť

vými jahodami, pokračuje čoraz obľúbenejším

dovšetkým však kľúčový nápis nie je ako ešte

prešla

ru-

drobným ovocím, z ktorého sa stale viac presa-

nedávno Dobré jablká ale Dobrý ježko. Tieto

hodnou cestou.

pozo-

dzujú čučoriedky ako predstaviteľ nielen veľmi chutných, ale

zmeny nie sú samoúčelné, ale majú svoju logiku a koncepčný zámer pre komunikáciu firmy a jej

Boni Fructi ob-

aj mimoriadne zdravých

produktov.

chodne zastu-

potravín známych ako

puje

superfoods. Pestu-

členov

jú aj maliny

Ovocinárske-

OD JABĹK A ČEREŠNÍ K ŠIROKÉMU SORTIMENTU

ho družstva

a ríbezle.

B o n u m .

Nasledujú

Dynamický

čereš-

ne a ďalšie

Boni Fructi, spol. s r.o. bola založená v roku

rozvoj

spo-

1999 a zo začiatku sa sústredila na pestova-

ločnosti

je

kôstkové ovo-

nie jabĺk a čerešní v Dunajskej Lužnej a okolí.

založený

na

cie – broskyne či

progresívnych

leta a najmä na

metódach a sprevádzaný

jeseň

rozširovaním

skladovacích kapacít a investovaním

nektarinky.

A už od konca

pestovateľských

nastupujú

jablká, hrušky, slivky…

do nových technológií na triedenie a balenie

Nebudeme však vyratúvať všetko a k jesennému

ovocia. To nachádza pozitívny ohlas zo strany

sortimentu sa ešte vrátime.

obchodu aj spotrebiteľov.

pti

Kľúčové však je, že označenie Dobré jablká sa

40

Pestovateľské zázemie sa výrazne rozšírilo

stal pre takýto široký záber príliš úzkym a ob-

a nielen na Žitnom ostrove, ale aj na Požitaví či

medzujúcim. Obľúbený milý ježko, aj keď mier-


PRODUCT

ne zmenený, je už natoľko známy, že prirodzene zostáva a ďalej nesie ovocie na chrbte. Dobrý ježko sa však stáva novým označením pre kvalitné ovocie, vypestované na Slovensku. Slogan Nesieme dobroty vyjadruje tiež skutočnosť, že zákazníci čoraz viac vyhľadávajú slovenské produkty, ovocie, ktoré prichádza priamo z domácich sadov. Prvý raz sa verejnosť stretla s novým označením na jar pri jahodách. Postupne bude prichádzať ucelená marketingová komunikácie v duchu tohto konceptu aj na ďalšie produkty, medzi nimi na doslova ikonické jabĺčko Evelina®.

JESEŇ PRICHÁDZA SO SVOJIMI PLODMI Ide o vôbec najobľúbenejšie jablko u nás, za ostatných šesť rokov sa až päťkrát stala jabl-

certifikát. Požiadavky na produkciu v BIO kva-

Dobrý ježko aj v novom šate sa takto všestran-

kom roka. Patrí k trojici celosvetovo uznáva-

lite sú náročné a dôsledne kontrolované. Tomu

ne stará o to, aby obchod a zákazník dostávali

ných odrôd jabĺk, ktoré u nás môže na základe

všetkému tu vychádzajú vrcholne v ústrety, ne-

čo najkvalitnejšie, chutné a zdravé slovenské

licencie pestovať a predávať iba Boni Fructi. Už

používa sa žiadna chémia, celý proces pesto-

ovocie.

dlhšie sú to preslávené jablko Roho 3615 Eve-

vania aj ochrany je blízky prírode a založený na

lina® a sladučké Fuji KIKU®. Fuji KIKU® je azda

biodiverzite.

najsladšie jablko, aké ste kedy jedli. V minulom roku k nim pribudla v Taliansku vyšľachtená Smeralda, ktorá sa rýchle presadzuje ako jedno z najkvalitnejších a najúspešnejších jabĺk. Jej prednosťou je nielen nadpriemerná chuť, ale aj odolnosť voči chorobám, takže je ideálna pre ekologické pestovanie. Tieto, ale aj ďalšie odrody jabĺk s nástupom jesene prichádzajú na pulty našich obchodov a rozbehol sa aj populárny samozber. Koniec leta a jeseň je tiež čas hrušiek, ktoré pestujú na viac než 15 hektároch, z toho takmer polovica je v okolí Dunajskej Lužnej. Osobitne spomeňme Q Tee® – Celina PVR , čo je nová odroda hrušky s krásnym, červeným líčkom. Má veľmi jemnú dužinu a lahodnú chuť. Prišla aj sezóna sliviek. Neďaleko dedinky Branovo v údolí Žitavy pestujú špeciálne a veľké odrody sliviek. Majú tradičnú chuť, sú veľké, s mäsitou dužinou a hodia sa na priamu konzumáciu, ale aj do koláčov, na tradičný lekvár či iné dobrôtky. Odroda Tophit je jednou z najvydarenejších. Možno ju nájsť na eShope aj v obchodných reťazcoch. Spomínali sme rast záujmu o slovenské produkty vrátane ovocia. Podobne sa zvyšuje aj u nás dopyt po BIO potravinách. Tiež v tom idú ovocinári z Dunajskej Lužnej v duchu doby. Založili budúci BIO sad, ktorý možno nájsť medzi Dunajskou Lužnou a Šamorínom pri diaľničnej križovatke Dunajská Lužná. Tento sad je v procese konverzie a približne o rok dostane BIO

41


PRODUCT

DO ŠKOLY AJ KANCELÁRIE Materiálová kríza a silnejúci dopyt po surovinách na výrobu papiera sa premietli aj cien papierenských produktov pre školy a kancelárie. Reťazce sa snažia ich maloobchodné ceny udržiavať na spotrebiteľmi akceptovateľných hladinách. Papier nenahradia ani počítače a tablety, lebo aj tých je vďaka „čipovej kríze“ nedostatok a sú stále drahšie.

„Tí, ktorí nakupovali výbavu pre školákov v predstihu už v júli, už museli siahnuť hlbšie do vrecka. V medziročnom porovnaní totiž sledované školské potreby zdražovali. Samozrejme ide ale iba o úzku vzorku produktov. V tejto kategórii existuje veľké množstvo rôznych výrobkov, z ktorých si rodičia môžu vyberať a od toho závisí aj konečná suma, ktorú zaplatia pri pokladni. Rast cien súvisí aj s ekonomickým oživovaním po druhej vlne pandémie, ale aj vyššími cenami ropy, energií či rôznych materiálov a surovín. Globálna ekonomika bojuje s materiálovou krízou, ktorá tlačí nahor ceny rôznych nedostatkových surovín (skla, dreva, plastov, čipov),“ uvádza Jana Glasová, analytička 365. bank. Pod rast cien sa podpisuje a rastúci dopyt. Oproti júlu 2020 sú drahšie hlavne školské zošity (40 listové), a to o 8 % a poznámkové bloky o 7 %. Približne 4 až 5 % si zákazníci priplatia aj pri nákupe výkresov, pier a pasteliek. Jednou z najdrahších potrieb pre školáka je nová školská taška, ktorá rodičov tento rok vyjde v priemere o 2 % drahšie ako vlani. Papier zdražel, čiže zdraželi aj zošity, bloky, zápisníky, diáre a ďalší papierenský sortiment. Do cien sa totiž premietol vývoj na globálnej úrovni. Rastú ceny surovín ako celulóza a buničina, z ktorých sa vyrába aj papier, kartóny

Red, Zdroj: 365.bank, ŠÚ SR, Heureka, POPAI CE, Kaufland, Foto: Alexa Williams, Anton Sukhinov / Unsplash.com, Kaufland

COVID-19 UROBIL ŠKRTY V PLÁNOCH

ako jedlo, istý čas boli regály s non-food tova-

a škatule. Rapídne rastie dopyt v krajinách s vy-

rom opatrené páskou alebo ochrannou fóliou,

sokou populáciou, ako napríklad Čína a USA,

aby z nich zákazníci nenakupovali. Bola to re-

ktoré sú tiež lačné po dreve. Súčasne však

Kancelárie boli zatvorené, väčšina ľudí praco-

akcia na apel hnutia špecializovaných obchod-

silnejú tlaky na obmedzenie ťažby dreva, a to

vala z domu. Postupný návrat je zatiaľ v nedo-

níkov, ktorí museli mať prevádzky zatvorené,

súvislosti so zachovaním rovnováhy v životnom

hľadne a normou sa stáva hybridná práca. Teda

pokým „ich“ sortiment si zákazníci kupovali

prostredí. S cenami „zamávala“ aj pandémia,

časť pracovného týždňa trávia zamestnanci

povedzme v hypermarkete spolu s potravinami.

nakoľko mnohé dodávky boli omeškané a mno-

v ofisoch a časť pracujú dištančne. Dlhé obdo-

Prichádzali tak o tržby a aj o tzv. odložené ná-

hé dodávateľské reťazce prerušené. Zároveň

bie minulého roka boli na „home schooling“ aj

kupy, teda nákupy, ktoré plánovali spotrebitelia

tým, že boli zatvorené kancelárie, školy a úrady,

deti. Keďže nebolo možné nakúpiť kancelárske

realizovať až po otvorení kamenných papiernic-

poklesla „produkcia“ použitého papiera takmer

a školské potreby v kamenných papiernictvách,

tiev.

na nulu. Pritom väčšina výrobkov ako napríklad vlnitá lepenka na škatule pre e-shopy, sa vyrá-

museli sa objednávať online. Žiaľ tu pandémia

ba z recyklátu, teda z použitého papiera. Opäť

mnohé e-shopy zastihla nepripravené a doplatil na to konečných spotrebiteľ. V mnohých prípa-

DRAHŠIE AKO VLANI

42

ceny deformovali bonitné krajiny s najväčším dopytom po recykláte a po prepravných papie-

doch nebolo možné objednať jedno pero alebo

rových obaloch, teda USA a Čína.

jedno obálku, ale iba celé sady, zväčša 3 a viac

V mnohých prípadoch si museli domácnosti na

kusov, často boli dostupné len balenia 10 a viac

školskú výbavu vyhradiť až 250 EUR. Nejde to-

kusov. To je síce z pohľadu tržieb a logistiky

tiž len o zošity či perá, ale aj o školské tašky,

Pre porovnanie, zdražovanie sa nedotklo len

logické pre e-shop, ale nie v prospech zákaz-

nové prezuvky či výbavu na telesnú a výtvar-

papierových produktov. S nástupom do školy

níckej skúsenosti. Normou sa stali aj dlhšie ča-

nú výchovu. Údaje zo Štatistického úradu SR

sa totiž často spája aj kúpa nového obleče-

kacie doby.

spracovali analytici 365.bank z množiny dát za

nia, topánok, športových vecí či prezúvok do

júl 2021. Najväčšie nákupy školských potrieb

školy. Väčšina položiek detského oblečenia,

Časť kancelárskych a školských potrieb ponú-

sa sústreďujú na august a začiatok septembra,

ktorých cenový vývoj sledovala 365.bank, bola

kali hypermarkety a supermarkety, no keďže

keď už je zrejmé, čo budú deti a študenti reálne

v júli drahšia ako v roku 2020. Najviac, približne

tento tovar nepatrí medzi esenciálny sortiment

potrebovať.

4 až 6 %, si spotrebitelia v júli priplatili pri kúpe


PRODUCT

športových topánok, papúč, pyžama, ponožiek či detských sandálov. „S našimi dodávateľmi sme neustále v kontakte a snažíme sa zabezpečiť čo najvýhodnejšie ceny pre našich zákazníkov, napriek zvyšujúcim sa cenám niektorých komodít na svetových trhoch,“ uviedla pre instore Slovakia Lucia Vargová, hovorkyňa siete Kaufland. Do celkovej bilancie však môžeme zahrnúť aj kladnú položku. Rodičia prvákov dostanú za september 2021 jednorazový príspevok na dieťa - prváka vo výške 104,76 EUR s tým, že im bude vyplácaný v októbri automaticky spolu s bežným príspevkom na dieťa.

ČIERNA TECHNIKA TO NEMÁ RUŽOVÉ Okrem školských potrieb sa v súvislosti s novým školským rokom zvyšuje aj dopyt po počítačoch a notebookoch, i keď najväčší boom

dobo nemenia. Napríklad už dnes firmy uvažujú

ky, v tohtoročnom prieskume sa katapultovali

zažili s nástupom home office a online výučby

o pozornostiach pre klientov za celoročnú spo-

delikatesy na prvé miesto (50 %) a hneď za nimi

v marci 2020. Väčšie deti už zväčša notebook

luprácu v neľahkých časoch. Klasická dvojica

sa objavili kancelárske a písacie potreby (45 %)

nutne potrebujú k štúdiu a pri menších deťoch

darčekov je diár a kalendár. Vo februári až apríli

a kalendáre a diáre (rovnako 45 %). Aj v dobe

rodičia počítajú s istým rizikom návratu online

2021 zrealizovala prieskum organizácia POPAI

digitalizácie je dobre mať diár, ktorý sa nevybi-

výučby. Ceny však tlačí nahor aj tzv. čipová krí-

CE na vzorke výrobcov a dodávateľov darčeko-

je, ktorý prežije pád na zem a možno do neho

za. Počítač (desktop) je zhruba o 8 % drahší ako

vých predmetov. Zistili, že pandémia ovplyvnila

písať ľubovoľným perom. Relatívne novinkou je

vlani a za notebook si rodičia priplatia viac než

aj množstvo a cenu objednávaného tovaru. Na

ale „ekologizácia“. V spomínanom prieskume

desatinu.

darčekových predmetoch síce firmy šetrili, ale

sa na 4. mieste objavili ekologické darčekové

bolo to spôsobené najmä tým, že sa zmenili

predmety a spoločensky zodpovedné predme-

„V prípade notebookov sme zaznamenali v prie-

typy darčekov. Čiže ak v minulosti najviac adre-

ty, ktoré spomenulo až 36 % respondentov.

behu ostatného roka zaujímavý vývoj. S prícho-

sátov našla drobná elektronika (22 %) a na dru-

dom pandémie a lockdownu si zákazníci najmä

hom mieste boli delikatesy (16 %) ako napríklad

v prvej vlne nakupovali lacné notebooky, naprí-

alkoholické a nealkoholické nápoje či cukrovin-

klad v apríli 2020 to boli notebooky v priemernej cene 617 EUR. So zvýšenými nákupmi však na trhu ubúdali dostupné zariadenia v nižších cenách, preto priemerná cena nakupovaných no-

MEDZIROČNÉ POROVNANIE CIEN VYBRANÝCH VÝROBKOV (EUR) Ceny vybraných výrobkov, v EUR

MJ

7 - 2020

7 - 2021

r/r

tebookov vzrástla až na vyše 750 EUR,“ hovorí Michal Buzek, šéf analytikov Heureky. Dôvo-

Školské potreby:

dom rastu cien notebookov je ale nielen absen-

ŠKOLSKÝ ZOŠIT (polohrubý, 40 listov)

1 ks

0,69

0,74

8,0%

POZNÁMKOVÝ BLOK (formát A4)

1 ks

1,42

1,52

7,0%

produkciu. Podobne rástli aj ceny televízorov či

VÝKRES (formát A4)

1 ks

0,06

0,063

5,0%

tabletov. Kým v apríli minulého roku bola prie-

FARBIČKY PASTELKY

1 ks

2,56

2,70

4,8%

GULIČKOVÉ PERO

1 ks

1,02

1,06

4,1%

PRAVÍTKO 30 cm

1 ks

0,53

0,54

1,9%

ŠKOLSKÝ BATOH

1 ks

45,95

46,77

1,8%

ŠKOLSKÁ CERUZKA

1 ks

0,27

0,26

-3,0%

cia lacnejších notebookov na trhu vo všeobecnosti, ale aj nedostatok čipov, ktoré komplikujú

merná cena televízoru 389 EUR, v máji tohto roku Slováci platili za televízory v priemere 489 EUR. Priemerná cena tabletov v e-shopoch za uplynulý rok stúpala podobne, až o 20 %.

B2B: DIÁRE A KALENDÁRE STÁLE NA VÝSLNÍ

Počítače: NOTEBOOK

1 ks

468,99

520,99

11,1%

„Pri nakupovaní školských potrieb je nákupné

OSOBNÝ POCÍTAC (bez príslušenstva)

1 ks

465,83

502,56

7,9%

TABLET

1 ks

168,74

171,34

1,5%

správanie našich zákazníkov rovnaké, ako po minulé roky,“ potvrdzuje L. Vargová za sektor B2C. Avšak aj v B2B segmente sa zvyky dlho-

Zdroj: 365.bank podľa ŠÚ SR

43


PRODUCT

PAPIEROVÉ A HYGIENICKÉ POTREBY: UPREDNOSTŇUJEME PRIVÁTNE ZNAČKY Papierové vreckovky si do nákupného košíka

Pri nákupe papierových a hygienických potrieb uprednostňujú domácnosti vlastné značky (private label) obchodných reťazcov pred značkovými produktami. Za najvyššie výdavky na papierové a hygienické potreby zodpovedá toaletný papier.

vkladá 8 z 10 domácností. Typická domácnosť nakupuje vreckovky v priemere raz za 6 týždňov a ročne na nich minie 11 EUR. V sortimente papierových vreckoviek prevládajú nákupy privátnych značiek pred značkovými produktami – privátne značky sú zodpovedné za 80 % výdavkov domácností na papierové vreckovky.

Pri nákupe papierových a hygienických potrieb

Preferovaným miestom kúpy papierových vrec-

uprednostňujú domácnosti vlastné značky ob-

koviek sú, podľa celkových výdavkov na tento

chodných reťazcov pred značkovými produkta-

sortiment, diskonty a hypermarkety.

mi, keď takmer 3/5 výdavkov na tento sortiment je určených na nákup privátnych značiek,“ uvádza Nina Páleníková, konzultant, Consumer Panels & Services GfK. Údaje sú za obdobie august 2020 až júl 2021. Za najvyššie výdavky na papierové a hygienické

Koľko kusov toaletného papiera spotrebujete priemerne za mesiac?

potreby zodpovedá toaletný papier. Nasledujú detské plienky, potreby dámskej hygieny, kuchynské utierky a vreckovky. Kupujúca domácnosť minie na kúpu toaletného papiera 36 EUR za rok. Domácnosti míňajú najviac na kúpu toaletného papiera v supermarketoch a hypermarketoch. Najviac domácností nakupuje trojvrstvový toaletný papier. Vlhčený toaletný papier si aspoň raz za rok kúpi 18 % domácností. Detské plienky nakupuje necelá pätina domácností a preferovaným miestom ich kúpy sú diskonty a drogérie. Pri nákupe detských plienok využívajú domácnosti aj zvýhodnené cenové podmienky. Takmer každé druhé euro smerovali domácnosti za posledných 12 mesiacov na

2 kusy a menej 3 - 4 kusy 5 - 6 kusov 7 - 9 kusov 10 - 12 kusov 13 kusov a viac neuvedené

3,1 15,7 22,2 20,6 20,0 15,0 0,8

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2. kvartál 2021, Pozn.: Toaletný papier v domácnosti za posledných 12 mesiacov použilo 97,3 % respondentov.

nákup detských plienok v akcii. Domácnosti si zároveň do svojich nákupných košíkov vo väčšej miere vkladajú detské plienky privátnych

Koľko balení papierových vreckoviek používate priemerne za mesiac?

značiek v porovnaní so značkovými produktaMedzi papierové a hygienické potreby zaraďuje

mi.

agentúra GfK toaletný papier, vreckovky, kuchynské papierové produkty, kozmetické a in-

Dámske hygienické potreby si domov z ob-

tímne obrúsky, detské plienky, detské obrúsky,

chodu prináša 6 z 10 domácností. V podiele na

potreby dámskej hygieny, odličovacie tampóny,

celkových výdavkoch na dámske hygienické

vata a vatové tyčinky.

potreby sú na prvých dvoch miestach drogérie

Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Foto: Pixel Rich / Unsplash.com

a hypermarkety. Najviac kupujúcich majú kla„Aspoň raz za rok si niektorý z produktov pa-

sické hygienické vložky. Tampóny nakupujú

pierových a hygienických potrieb zakúpi kaž-

3 z 10 domácností v tomto segmente.

dá slovenská domácnosť. Typická domácnosť

44

nakupuje papierové a hygienické potreby raz

Na kuchynské papierové utierky minie jedna

za 10 dní a za jeden rok na ich kúpu minie 102

domácnosť 13 EUR ročne. Nákup kuchynských

EUR. Najvyššie výdavky na papierové a hygie-

papierových utierok tvorí cez 80% výdavkov

nické potreby majú rodiny s deťmi do 5 rokov

domácností na kuchynské papierové produkty.

– 217 EUR ročne. Takmer 1/2 všetkých výdav-

Za zvyšok výdavkov zodpovedajú papierové

kov na papierové a hygienické potreby smeru-

obrúsky (servítky), ktoré tiež zaraďujeme do tej-

je na nákupy v hypermarketoch a diskontoch.

to skupiny produktov.

1 balenie alebo menej 2 balenia 3 balenia 4 balenia 5 balení 6 balení a viac neuvedené

21,7 18,5 21,2 13,2 8,4 6,1 0,2

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2. kvartál 2021, Pozn.: Papierové vreckovky v domácnosti za posledných 12 mesiacov použilo 89,3 % respondentov. Jedno typické balenie obsahuje 10 kusov vreckoviek.


PUBLICATIONS

LINDENI Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, Tel. +421 02 444 520 48, www.albatrosmedia.sk

Hannes Råstam

Henry Bonnie

PRÍPAD THOMASA QUICKA - AKO SA RODÍ SÉRIOVÝ VRAH

MYDLO, VODA A ZDRAVÝ ROZUM

V roku 1992 sa Quick (vlastným menom Sture

Podrobná príručka o vírusoch, baktériách,

Bergwall) priznal k vražde jedenásťročného

parazitoch a chorobách. Doktorka Bonnie

chlapca a počas nasledujúcich 10 rokov

Henryová desaťročia pomáha zvládať choroby

postupne k ďalším 30 nevyriešeným vraždám.

po celom svete – od eboly v Ugande cez

Investigatívny novinár H. Råstam podrobne

detskú obrnu v Pakistane a SARS v Toronte až

preskúmal všetky dôkazy, forenzné detaily, zápisy

po epidémiu vtáčej chrípky v Severnej Amerike.

z výsluchov, lekárske záznamy aj rozsudky a nakoniec dospel k názoru,

Všetkým odporúča riadiť sa tromi pravidlami: umývajte si ruky,

že nie je presvedčený o Quickovej vine, keďže ho odsúdili len na

zakrývajte si ústa pri kašli a s horúčkou zostaňte doma. V rukách

základe nepriamych dôkazov. Na jar 2008 sa vybral na psychiatrickú

nedržíte len príručku o vírusoch, baktériách a parazitoch, ale dozviete

kliniku, kde si Quick odpykával doživotný trest. Mal preňho pripravenú

sa zaujímavosti o pandémiách v minulosti, čo predchádzalo vývoju

jedinú otázku…

prvých antibiotík a ako svet začal používať vakcíny.

Cena: 14,44 EUR

Cena: 11,04 EUR

PORTÁL, S.R.O., Klapkova 1867/2, 182 00 Praha 8, Česká republika, Tel. +420 283 028 111, www.portal.cz

Hanns Hatt, Regine Dee

Tom Rath, Donald O. Clifton

TAJEMSTVÍ VŮNÍ A CHUTÍ Vplyv chutí a vôní na náš život a naše správanie

JAK PLNÝ JE TVŮJ KBELÍK? POZITIVITA TVÉHO ŽIVOTA

býva často prehliadaný, ale pritom ich

Americký Gallup zaujíma popredné miesto

využívame, keď sa chceme posilniť, dodať si

v oblasti výskumu verejnej mienky. Dva jeho

odvahy, vyvolať príjemné spomienky, vybrať

špičkoví odborníci, autori knihy, používajú

si partnera alebo si len zjemniť čuch. Prečo

metaforu vedra a naberačky, aby ohodnotili,

niektoré vône a pachy preferujeme a iné nás

či náš kontakt s inými ľuďmi prispieva

odpudzujú? Prečo nám v stave zamilovanosti

k naplneniu vedra, teda k intenzívnejšiemu

chutia iné veci ako inokedy? Aké chuťové

prežívaniu pozitivity, či z neho naopak

bunky majú znalci vína? Akú úlohu zohrávajú parfumy a feromóny pri

uberá. Aj tie najnepatrnejšie interakcie ovplyvňujú naše vzťahy,

nadväzovaní vzťahov? Je možné, že zvieratá dokážu čuchom odhadnúť

produktivitu, zdravie a dĺžku života. Autori pomocou zaujímavých

naše rozpoloženie? A ako nás vône nenápadne stimulujú k ďalšiemu

faktov, výskumov, stratégií a príbehov ukazujú, ako sa v práci aj

nákupu?

v živote cítiť oveľa lepšie.

Cena: 11,15 EUR

Cena: 11,14 EUR

HOST — VYDAVATELSTVÍ, S. R. O.,

Ted Gioia

Rachel Carson

HUDBA - PODVRATNÉ DĚJINY

TICHÉ JARO

Pre väčšinu ľudí sú dejiny hudby iba matným

Jedna z najvplyvnejších kníh 20. storočia,

pojmom zo školských učebníc, s ktorým má

ktorá odštartovala environmentálne hnutie.

ich vlastný poslucháčsky záujem len málo

Prichádzajúce krízy životného prostredia

spoločné. Archeologické nálezy a historické

sa ohlásila nenápadne - tichom. Píšu sa

skúmanie však ukazujú, že hudba človeka

50. roky a americkí biológovia začínajú so

sprevádza od počiatku ľudstva. Prečo sa teda

znepokojením sledovať dopady priemyslu

z dejín hudby stali nudné zástupy úspešných

a poľnohospodárstva na prírodu. Hlavné

mužov? Hudobný historik a kritik Ted Gioia

obavy v tom čase vzbudzuje masívne použitie

vo svojej odvážnej knihe tvrdí, že to je dané všeobecne revolučnými

postrekov - na čele s DDT. Tichá jar brilantne napísaným svedectvom

možnosťami hudby. Spoločnosť musela rebelov najskôr potlačiť a až

o tom, čo strácame, o klamstvách agropriemyslu, volaním o pomoc

potom ich inovácie spracovala do krotkého hudobného kánonu.

a iskrou, ktorá zapálila záujem miliónov ľudí aj politikov o stav

Autor: red | Foto: Vydavatelstvá

Radlas 5, 602 00 Brno, Česká republika, Tel. +420 545 212 747, www.hostbrno.cz

a zdravie našej planéty. Cena: 21,17 EUR

Cena: 17,87 EUR

45


PUBLICATIONS

GRADA Slovakia s.r.o.,

Vydavateľstvo Absynt s.r.o.,

Moskovská 29, 811 08 Bratislava, Tel. +421 02 556 451 59, www.grada.sk

Moyzesova 925/53, 010 01 Žilina, Tel.: +421 917 989 310, www.absynt.sk

Susie Hodgeová

Wojciech Jagielski

STRUČNÝ PŘÍBĚH ŽEN V UMĚNÍ - PRŮVODCE KLÍČOVÝMI HNUTÍMI, PRŮLOMY, DÍLY A TÉMATY

NA VÝCHOD OD ZÁPADU

Kniha predstavuje niektoré umelecké diela

domova hľadajú zasľúbenú zem. Chrbticou

vytvorené ženami od renesancie až po

jeho najnovšej knihy je totiž veľká cesta

súčasnosť. Nazerá na ne skrz umelecké

do Indie za mýtickou krajinou Šangri-La.

hnutia, konkrétne diela, témy a dôležité

Indiu stvorili ju konflikty, vojny aj britská

Vojnový reportér prináša na prvý pohľad tichú a pokojnú knihu. Jeho hrdinami sú hipisáci a veční hľadači, ktorí ďaleko od

kolonizácia. A zatiaľ čo zo západu sa sem

okamihy. Formát knihy umožňuje všetko osvetliť a prepojiť krížovými odkazmi. Oslavuje oddanosť žien umenia a úspechy,

náhlili mierumilovní hľadači šťastia, opačným smerom utekali ľudia,

pritom uvažuje o ich význame a zasadzuje ich prácu do kontextu.

ktorých konflikty v Pakistane, Afganistane či Iráne pripravili takmer

Kniha rozpráva celú históriu - od prielomov, ktoré ženy urobili pri

o všetko. Tí zo západu túžia po východnom pokoji, tí z východu zas

presadzovaní rovnosti s mužskými umelcami, až po zabudnuté

po konzume na západný spôsob. Kniha je nezvyčajným pohľadom

umelkyne, ktoré sú teraz znovu objavované. Kniha je prístupná,

na vzdialený a neznámy východ.

stručná, bohato ilustrovaná. Cena: 14,14 EUR

Cena: 12,51 EUR

Steven R. Gundry

Jessica Bruder

SKRYTÉ PRÍČINY ÚNAVY A NEDOSTATKU ENERGIE

ZEMĚ NOMÁDŮ

Známy lekár sa zameral na únavu

Chloe Zhao ovenčená Oscarmi. Tvrdé

a nedostatok energie, ktoré trápia čoraz

prebudenie z amerického sna. Novodobí

viac ľudí. Autor nadväzuje predchádzajúce

kočovníci bývajú vo svojich karavanoch

informácie o zdraví čriev a dáva do

a šancou na prežitie je život na ceste od jednej

súvislosti slabú imunitu s psychickými

sezónnej práce k druhej. Vydržia všetko,

a fyzickými príznakmi únavy vrátane

pretože im nič iné nezostáva. Radujú sa z mála,

Knižná predloha rovnomenného filmu režisérky

pretože viac nemajú. Žijú mimo spoločnosti,

vyčerpania, depresie, úzkosti a spomaleného metabolizmu. Únava je volanie tela o pomoc, ktoré nás má upozorniť, že niečo nie je

ktorá im veľmi neponúka a pozerá sa na nich podozrievavo. Sami sa

v poriadku. Spoločným menovateľom je zvýšenie priepustnosti

ale nevnímajú ako bezdomovci. Autorka nomádov neromantizuje,

čriev. Kniha prináša tipy, ako zvýšiť produkciu mitochondriálnej

obdivuje skôr ich schopnosť vydržať aj vo svojom veku ťažkú fyzickú

energie. Nájdete tu aj nové recepty spolu so zoznamom potravín

prácu, prispôsobiť sa, nesťažovať si. A uchovať si sny. Aj keď nič

odporúčaných na zvýšenie energie.

nemáme, chceme, aby po nás niečo zostalo.

Cena: 13,59 EUR

Cena: 14,31 EUR

Caroline Criado Perez

Marek Rabij

NEVIDITEĽNÉ ŽENY

ŽIVOT NA MÍRU

Predstavte si svet, v ktorom vlastníte

Než si zaobstaráte nové tričko, prečítajte

telefón, ktorý je priveľký do vašej ruky,

si túto knihu. Nadčasy, detská práca,

lekár vám predpisuje lieky, ktoré pre vás

dlhé smeny, továrne v rozpadajúcich sa

vôbec nie sú vhodné a pri autonehode

barakoch: taká je cena európskej módy.

sa zraníte o 47% častejšie. Znie to

Keď sa v roku 2013 v Dháke zrútila

povedome? Pravdepodobne ste žena.

8-poschodová textilná továreň Rana Plaza

Napríklad aj prejavy infarktu a srdcových

a pochovala v troskách viac než tisíc ľudí,

Autor: red | Foto: Vydavatelstvá

ochorení u žien sú úplne iné ako u mužov

46

vydal sa poľský reportér do Bangladéša.

a často zostávajú neodhalené. Autorka sa opiera o širokú škálu

Hovoril s ľuďmi, ktorí prišli o svojich blízkych. Sledoval prácu

prípadových štúdií, príbehov a výskumov. Zároveň ukazuje skryté

v ďalších podobných továrňach. Nahradiť rýchlu módu prístupom

možnosti architektom, dizajnérom, urbanistom, lekárom, politikom,

„slow“ nebude asi jednoduché, ak s nami nepohla ani takáto

ktorí môžu náš svet dizajnovať úplne novým spôsobom, kde budú

tragická udalosť. Kniha odborníka na juhovýchodnú Áziu je šitá na

ženy viac zohľadňované.

mieru všetkým, ktorí nezatvárajú oči pred nepríjemnou pravdou.

Cena: 13,34 EUR

Cena: 10,79 EUR


DODÁVATEĽSKÝ REŤAZEC V PRAXI A SÚVISLOSTIACH KIA

OVA L S E R TO

NS

ITY I F E N E 4B PRE ČITATEĽOV:

PRE INZERENTOV:

kvalitný obsah a odborné kvalifikované, overené, autorizované informácie

časopis spolu s webom a sociálnymi sieťami oslovuje atraktívnu skupinu čitateľov

dôraz na „slow journalism“: objektívne spracovanie tém v kontexte domáceho a zahraničného trhu

informácie sa dostávajú do rúk vybranej cieľovej skupine

analýzy a predikcie podané výstižne, pútavo a prehľadne

synergia pútavého redakčného obsahu a komerčných prezentácií

zviditeľnenie v printovom odbornom médiu je známkou kvality, dôveryhodnosti, serióznosti a prestíže

obsah s prvkami „solutions journalism“: aktuálne trendy, riešenia a nápady pre rast vo vašom biznise

ŠPECIALISTI NA RETAIL OD ROKU 2003 • Časopis • Portál www.instoreslovakia.sk • • Facebook @instoreslovakia •

VYDAVATEĽ ČASOPISU IN STORE SLOVAKIA EVENTS&PUBLISHING S.R.O. Azalková 4, 821 01 Bratislava | www.instoreslovakia.sk


Na Slovensku distribuuje Svet nápojov s.r.o. / info@svetnapojov.sk / www.svetnapojov.sk