__MAIN_TEXT__

Page 1

ČÍSLO 5, ROČ. 16. JÚN 2018

www.instoreslovakia.sk


DODÁVATEĽSKÝ REŤAZEC V PRAXI A SÚVISLOSTIACH Štyri prínosy IN STORE Slovakia: » Odbornosť – Analýzy a prieskumy. Predikcie smerovania trhov, spotrebiteľského správania a charakteru ľudských zdrojov. Nové trendy, inovácie produktov a služieb. Inovatívne spôsoby využitia postupov v marketingu a manažmente. » Dôveryhodnosť – Starostlivo vybrané témy s dôrazom na aktuálnosť a objektivitu. » Nadčasovosť – Prezentácia odborných a praktických informácií v súvislostiach. Výstižne, pútavo a prehľadne. » Direct mail – Informácie sa dostávajú do rúk tým pravým – adresne vybranej cieľovej skupine v náklade 9 000 kusov.

ČASOPIS A PORTÁL, KTORÉ VÁS SPÁJAJÚ UŽ 15 ROKOV. ROČ. 16. ČÍSLO 4, MÁJ 2018 ČÍSLO 3, ROČ. 16. APRÍL 2018

www.instoreslovakia.sk

ia.sk oreslovak

www.inst

VYDAVATEĽ ČASOPISU IN STORE SLOVAKIA | NAUTILUS DJ, S.R.O. | WWW.NAUTILUSDJ.SK Azalková 4, 821 01 Bratislava | Poštová adresa: P.O.Box 50, 820 07 Bratislava 27 www.instoreslovakia.sk (kp)


Za ostatné týždne viacero veľkých korporácií oznámilo, že zakladajú alebo budú finančne podporovať „vlastné“ start-upy. V podstate samostatné bunky, budú prioritne vyvíjať inovácie pre materský organizmus. Prečo?

Ing. Juraj Púchlo šéfredaktor IN STORE Slovakia

Odpovede najskôr nájdeme uvedené v dnes už klasickej non-fiction knihe „Dilema inovátora“. Veľké firmy sa totiž snažia inovácie naskrutkovať na súčasné procesy, produktovú architektúru a na už existujúcich zákazníkov. Christensenom sprofanované slovíčko „disruptívne“ vystihuje to, čo sa zvyčajne udeje: prevratná, revolučná, disruptívna inovácia často ukáže, že cisár je nahý, že fungovanie firmy tak, ako to bolo bežné možno desiatky rokov, je zastarané a vytlačí ho iný produkt, služba

Tip šéfredaktora

alebo proces. Je preto logické vpustiť do firmy mladých a ponechať im priestor na to, aby nápadmi stimulovali a narúšali korporátnu rutinu.

redakčná rada: MUDr. Peter Minárik, PhD., ONLIFE - Poradňa pre obezitu, výživu a zdravý životný štýl Ing. Viliam Matušek, Baliarne obchodu, a. s. Poprad Ing. Ivana Orviská, PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o. RNDr. Pavel Rác, INTERPHARM Slovakia, a. s. Markéta Světlíková, CHANCE, a. s. Ing. Margaréta Víghová, PhD., ZETOR TRACTORS, a. s.

registrácia printovej verzie: ISSN 1336-2348, MK SR pod č. 2958/2003, EV 3879/09

ročník a číslo: 16 / 5 - 2018

foto: www.shutterstock.com, www.dreamstime.com, www.pixabay.com, redakčné a ilustračné foto, foto prispievateľov

vydavateľ: NAUTILUS DJ, s. r. o., Azalková 4, 82101, Bratislava OR Okr. súdu Bratislava 1, odd: Sro, vložka 28287, EV 3879/09

periodicita: desaťkrát ročne

grafika: yodea. s.r.o., www.yodea.sk

šéfredaktor: Ing. Juraj Púchlo, puchlo@instoreslovakia.sk +421 948 303 723

tlač: Róbert Jurových - NIKARA, www.nikara.sk

poštová adresa: Azalková 4, 821 01 Bratislava kontaktné údaje: tel./fax: +421 2 482 87 322 redakcia@instoreslovakia.sk, marketing@instoreslovakia.sk www.instoreslovakia.sk daňové údaje: IČO: 35 898 500, IČ DPH: SK2021878430

ročné predplatné: 34,– EUR bez DPH / 40,80 EUR vrátane DPH 20 %

spolupracovníci redakcie: EXACT RECRUITMENT, spol. s r. o., PhDr. Miloš Nemeček ZenithPeople Consulting, spol. s r. o. obchodná riaditeľka: Mgr. Jana Čierniková Kolesárová, ciernikova@instoreslovakia.sk, +421 915 727 917

označenie: (kp) – komerčná prezentácia, (pti) – platená textová inzercia Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie.


MARKETING MIX

OBSAH ČÍSLA

8.

PLACE Logistiku ovplyvní e-commerce

8

Galéria Martin oživila centrum mesta

10

Nakupovanie v roku 2030

12

Užitočná retailová inovácia roka (2. časť)

14

PROMOTION LOGISTIKU OVPLYVNÍ E-COMMERCE

E-commerce Expo Prague

15

Marketingové trendy z pohľadu retailu

16

Optimalizácia POP komunikácie pomocou semiotiky

18

PEOPLE

22.

Rozhovor s veľvyslancom Ukrajiny Jurijom Muškom

20

Úspešné Dni Ukrajiny 2018

21

Business Coffee - Najlepšie smart cities na svete

22

Ochrana majetku a osôb po novom

24

PRICE Priceless Specials: Nová éra vernostných programov

PRODUCT

BUSINESS COFFEE - NAJLEPŠIE SMART CITIES NA SVETE

32.

Biopotraviny rastú, ale stále ich kupujeme málo

27

Dlhodobý pokles vystriedal náznak rastu

28

Kvalita surovín a produkcie je pre nás prvoradá

30

Grilovačka je hlavne o zábave

32

Slovenská pivná korunka 2018

34

S vôňami a pachmi leta

36

Sezóna opaľovacej kozmetiky začala

37

V detskej kozmetike preferujeme značkové výrobky

38

Vlasovú kozmetiku netvoria len šampóny

39

Norimberg pozýva na FachPack

40

GRILOVAČKA JE HLAVNE O ZÁBAVE

ANDREJ BAGAR – KRÁĽ AJ SLUŽOBNÍK DIVADLA Naše vydavateľstvo Nautilus DJ je známe na poli periodickej tlače, teraz však vstúpilo aj do sveta kníh. S Občianskym združením Bagar kooperuje na vydaní a šírení publikácie s názvom Kráľ aj služobník divadla a podtitulom Andrej Bagar, umelec a človek. OZ Bagar má blízko k nášmu vydavateľstvu, ale nemenej k odkazu významného herca, kultúrneho dejateľa a protifašistického bojovníka, je tu priame rodinné prepojenie. A tiež snaha približovať Bagara dnešku bez ideologických nánosov, s reálnym a komplexným pohľadom na jeho osobnosť. Na to sa podujal teatrológ nastupujúcej generácie Martin Timko, odborný pracovník Divadelného ústavu v Bratislave. Tvorbe knihy predchádzalo dôkladné štúdium nielen doterajšej literatúry o Andrejovi Bagarovi, ale predovšetkým archívnych prameňov a dokumentov, z ktorých viaceré sa dosiaľ nevyužívali, medzi nimi nevydané pamäte umelca. Tak sa dozvedáme o jeho začiatkoch v čase, kedy ešte slovenské profesionálne divadelníctvo nejestvovalo, zásadnom zástoji pri vzniku Slovenského národného divadla, aktívnej účasti v Slovenskom národnom povstaní, významnom mieste pri budovaní základov súčasnej siete slovenských divadiel, o vrcholoch i otáznikoch jeho umeleckej dráhy. Hral vladárov aj vyvrheľov spoločnosti, bol kráľom aj služobníkom divadla, vždy však predovšetkým priamym a plnokrvným človekom. O tom hovorí kniha, ktorá môže zaujať nielen odborníkov, ale tiež širšie publikum. MN Projekt a publikácia boli podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

4

26


PRESENT

FLASH NEWS ZNAČKA DERMACOL SA VRACIA K FILMU Polish Enterprise Fund VIII, private Československá značka Dermacol je už od svojho vzniku spätá

equity fond spravovaný spoločnosťou

s filmovým priemyslom. V roku 1966 vznikla vo Filmových

Enterprise Investors (EI), podpísal zmluvu

štúdiách Barrandov, keď sa spojili odborníci na filmový make-up

o kúpe 100% podielu akcií spoločnosti

a dermatológovia z Ústavu lekárskej kozmetiky. V tomto roku

Studenac, sieti lokálnych maloobchodov

vstupuje Dermacol prvýkrát na pôdu karlovarského filmového

s potravinami pôsobiacej v najjužnejšom

festivalu ako oficiálny beauty partner. Zakladateľkou značky je

regióne Chorvátska, Dalmácii. Predávajúcim

„Lady Dermacol“ Oľga Knoblochová, ktorá patrí k filmu nielen

je zakladateľ spoločnosti Josip Milavić.

vďaka kozmetike, ktorej zasvätila celý život – jej životným

Hodnota transakcie nebola zverejnená. EI

partnerom bol filmový dokumentarista a cestovateľ Jiří Hanzelka.

nedávno kúpil slovenskú sieť CBA Slovakia.

Zdroj: Dermacol.sk

Kaufland modernizoval prevádzku v Nitre na ulici Hviezdoslavova trieda. Za rok

KRAJ OTVÁRA PRVÉ POTRAVINY MENŠIEHO FORMÁTU

2017 reťazec prerobil do nového dizajnu viac ako tretinu existujúcich predajní na Slovensku.

Sieť potravín KRAJ otvorila na Ovručskej 6 v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto tretiu

Zo štúdie Cushman & Wakefield vyplýva, že

prevádzku, ale ide o prvý obchod menšieho

82 nových medzinárodných značiek vstúpilo

formátu. Na ploche rozlohou 183 m2 ponúkne

minulý rok do regiónu strednej Európy,

bežné potraviny, výrobky od regionálnych

z toho 12 na Slovensko (Česko 31, Poľsko

dodávateľov a zdravý sortiment za primerané

22, Maďarsko 17). Najväčší skok v podiele

ceny. Vytvorila 10 pracovných miest. jednou

zastúpenia všetkých segmentov zaznamenala

strechou. Spoločnosť investovala modernizácie

gastronómia, tzv. F&B (Food & Beverage).

prevádzky 225 tisíc eur. Predajňa bude otvorená

Vyše 80 % nových značiek vstupujúcich do

denne od 6:00 do 21:00, v sobotu a nedeľu do

strednej Európy a Ruska otvorili svoj prvý

7:00 do 20:00.

obchod v nákupnom centre. Zdroj: Terno.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) vyhodnotilo prvú fázu

MARIAN OLAJEC JE NOVÝM CEO V SIETI POTRAVÍN MALINA

priblížiť k nášmu zákazníkovi“, uviedol M.

projektu „Chcem dodávať“ na podporu

Olajec, ktorý pracuje v oblasti obchodu viac

regionálnych výrobcov potravín. Zapojilo

ako 15 rokov.

sa doň už 166 lokálnych dodávateľov.,

„Koncept menších predajní v priamej

Zdroj: Malinastore.com

dvere majú otvorené ďalší. Regionálni

blízkosti zákazníka je určite budúcnosť aj

výrobcovia môžu dodávať potraviny do

slovenského obchodu. Som presvedčený,

maloobchodov v okruhu 50 km.

že zákazník bude mať čoraz menej času navštevovať veľké obchodné reťazce a to

Deväť stavovských organizácií zastupujúcich

nielen z dôvodu rýchleho nákupu a teda

výrobcov a predajcov alkoholu je proti

šetrenia času, ale tiež po započítaní

legalizácií súkromného pálenia alkoholu

nákladov na cestovanie sa mu to už nebude

na Slovensku. Legalizácia súkromného

až tak vyplácať. Máme veľké plány, do roku

pálenia, ktorá je postavená mimo zákon už

2020 by sme chceli zdvojnásobiť počet

niekoľko storočí, bude mať negatívny dopad

predajní zo súčasných 18 a tým sa ešte viac

na verejné financie, môže vážne ohroziť verejné zdravie a životné prostredie a pre liehovarnícky priemysel a pestovateľské

ZAHAĽTE ŠATNÍK DO EXOTICKÝCH VÔNÍ S novými pracími práškami a gélmi Rex Aromatherapy od firmy Henkel šatám doprajete

Všetky varianty sú dostupné ako prášok aj gél.

pálenice v SR bude mať likvidačné dôsledky.

K dispozícii sú v balení 20, 40, 60, 80 a 100

Stavovské organizácie preto vyzývajú

pracích dávok. Odporúčaná maloobchodná cena

poslancov, aby predmetný návrh stiahli.

je 4,79 € za 20 dávok. Zdroj: Henkel.sk

Raciol je najznámejšou značkou

opätovnú sviežosť a intenzívnu vôňu. Na výber

rastlinného oleja na Slovensku, 5-krát

sú tri voňavé kombinácie – malajzijská orchidea

získal ocenenie Superbrands. Do

a santalové drevo, japonská záhrada a lekno

portfólia značky pribudla k repkovému

alebo spojenie provensálskej ľalie s jazmínom.

a slnečnicovému oleju novinka. Raciol

Novinka ponúka dokonalé spojenia, ktoré budete

plus+ s vyváženým pomerom omega

cítiť na každom kroku. Je ideálnou voľbou pre

3 a 6 mastných kyselín a pridanými

aktívne rodiny, u ktorých sa perie často a veľa.

vitamínmi D a E.

5


PRESENT

FLASH NEWS Britský denník Guardian informoval

JÚNOVÉ NOVINKY V DM DROGERIE MARKT

o technickom výpadku platieb platobných

Sortiment kozmetických prípravkov obohatili

kartami Visa v obchodoch a na čerpacích

Balea Perfect Pink krém na ruky (100 ml,

staniciach v celej Európe. Kartová sieť Visa

1,19 €), Balea maska na vlasy (20 ml, 0,99 €),

problém s platbami potvrdila s tým, že

SUNDANCE fluidum na opaľovanie OF 30 (50

výpadok sa týkal len časti držiteľov kariet.

ml, 2,99 €), Balea Feel Well maslo na nohy (200 ml, 3,29 €), Balea Feel Well soľ do kúpeľa (40

Spoločnosť Accenture otvorila v Bratislave

g, 0,69 €), Profissimo vonný set (1 ks, 4,99 €),

nové Liquid Studio, ktoré má jej klientom

Profissimo „Creamy Vanilla“ vonné vankúšiky

pomôcť urýchliť inovácie a vývoj softvéru,

(3 ks, 1,99 €). Do ponuky potravín pribudli:

spolu s Nano Lab, ktorý ponúka prístup

dmBio špaldové sušienky s horkou kakaovou

k výsledkom rozsiahleho výskumu a vývoja

náplňou (330 g, 2,29 €), dmBio špaldové

realizovaného v rámci Accenture Labs na

sušienky s kakaovou náplňou (90 g, 0,89 €),

celom svete.

dmBio horká čokoláda s kúskami brusníc, malín a čučoriedok (100 g, 1,89 €).

Lidl a Kaufland deklarovali, že v rámci

Zdroj: Mojadm.sk

stratégie spoločenskej zodpovednosti, ktorej cieľom je humánnejší prístup ku zvieratám, budú požadovať od obchodných partnerov, aby od roku 2025 chovali nosnice

PERSIL JE O 40% ÚČINNEJŠÍ V KAŽDEJ KVAPKE GÉLU

mimo klietok. V rámci stratégie postupne obmedzujú predaja vajec z klietkového chovu

Nové gély Persil 360° Complete Clean majú

a naopak ponúkajú vajcia z podstielkového,

novú receptúru, ktorá je o 40 % účinnejšia

voľnovýbehového, či bio chovu.

v každej kvapke pri odstraňovaní škvŕn. Nové zloženie je posilnené o vybrané

Slovenská sieť Delia potvrdila, že chce

polyméry pre boj s mastnými škvrnami,

expandovať do Trnavy aj do Čiech. Prvá

o enzýmy proti škrobovým škvrnám

prevádzka by mala byť otvorená už

a vylepšenú kombináciu povrchových látok

onedlho v Prahe a približne 50 ďalších po

pre väčší jas vypranej bielizne. Zároveň sú

celej ČR aj formou franchisingu.

ohľaduplnejšie k životnému prostrediu vďaka koncentrovanejšiemu zloženiu. Značka Persil,

Podľa TREND Reality trnavské nákupné

ocenená pečaťou kvality Slovak Superbrands

centrum City Arena predal Vladimír Poór

2018. Gély Persil 360° Complete Clean

predsedovi predstavenstva developerskej

sú dostupné v modernizovanej fľaši za

spoločnosti J&T Real Estate (JTRE) Petrovi

odporúčanú MOC 5,99 € za balenie 20 pracích

Korbačkovi. Cenu ani ďalšie podrobnosti

dávok.

podnikatelia nezverejnili. Korbačka má už

Zdroj: Henkel.sk

v portfóliu bratislavský komplex Eurovea, ktorý kúpil za vyše 360 miliónov eur. Podľa neoficiálnych informácií sa

PEPSI ŠTARTUJE KAMPAŇ PRE VŠETKY GENERÁCIE

chystá expanzia siete „Cukrárny Eiscafe

v ktorej bude verejnosť opäť vyberať kolový nápoj s lepšou chuťou. Pepsi tiež plánuje

Delikana“ formou franchisingu na

Obľúbený kolový nápoj Pepsi spúšťa

zapojiť vybraných českých a slovenských

Slovensku. Ide o tradičné cukrárne so

od júna svoju letnú kampaň. Hlavným

influencerov.

širokým sortimentom zákuskov, tort,

mottom je „Pepsi pre všetky generácie“.

zmrzlín a chlebíčkov z centrálnej výroby

Legendárna značka tým pripomína

českej firmy Delikana, ale predávať budú

svoju dlhú históriu, popové

aj ďalší sortiment.

ikony s ňou spojené i hodnoty pretrvávajúce po generácie. Na

6

tohtoročného pokračovania roadshow,

Záujem podnikateľov o zakladanie nových

limitovanej edícii plechoviek

firiem je nižší ako pred rokom. Vyplýva to

Pepsi sa predstaví kráľ popu

z detailnej analýzy poradenskej spoločnosti

Michael Jackson a speváčka

Bisnode, jednotky v poskytovaní analýz

Britney Spears. Nádych minulosti

ekonomických informácií, podľa ktorej

čaká tiež najmladšie generácie

v prvom kvartáli na Slovensku vzniklo 5 673

aktiváciami v digitálnom prostredí

spoločností, čo je o 207 (takmer 4 %) firiem

či unikátnym oblečením v retro

menej, ako tomu bolo v rovnakom období

štýle. V neposlednom rade sa

pred rokom.

prvky kampane premietnu i do

Zdroj: Pepsico.sk


PRESENT

FLASH NEWS VÍNO OČAMI ŽIEN – V MADRIDE BODOVALI SEKTY HUBERT

španielskych vinárskych novinárov a Asociácie španielskych súťaží nápojov.

Sharp kúpi divíziu osobných počítačov Zdroj: Hubertsekt.sk

koncernu Toshiba za približne 31 miliónov

Spoločnosť Hubert J.E. na 11. ročníku súťaže

eur. Sharp patriaci pod Foxconn skončil

Vino y Mujer (Víno a ženy) v Madride bodovala

s výrobou počítačov pre 8 rokmi, Toshiba

so dvemi sektami Hubert, ktoré si odniesli 2

produkuje počítače vo vlastnom vo

medaily. Sekty zaujali medzinárodnú porotu

vlastnom závode v Číne.

zloženú výlučne zo ženských odborníčok. V náročnej konkurencii – viac ako 200 vín

V Amsterdame sa konal 33. ročník

z 15 krajín – získali v metropole Španielska

svetového veľtrhu privátnych značiek

zlatú a striebornú medailu. Zlatom ocenený

PLMA. Ministerstvu pôdohospodárstva

Hubert L´Original Brut je obľúbený pre svoju

a rozvoja vidieka SR sa po 7 rokoch

decentnú biskvitovú vôňu a jemnú chuť, ktorá

podarilo vrátiť na veľtrh národný stánok

pripomína rodné Francúzsko. Druhý – držiteľ

Slovenska, pod ktorým sa prezentovalo

striebra – Hubert de Luxe patrí dlhodobo

16 slovenských firiem. Boli medzi nimi

medzi najpopulárnejšie sekty Hubert J.E. Vino

výrobcovia pekárenských produktov,

y Mujer sa koná pod hlavičkou Medzinárodnej

nealkoholických aj alkoholických

organizácie pre vinič a víno, Asociácie

nápojov, mliečnych výrobkov, čokolád a cukroviniek, konzerv, detskej výživy či zdravých nátierok.

LETNÉ NOVINKY OD AVONU! Stavte na relaxačnú a osviežujúcu starostlivosť s fantastickou vôňou čiernych

v kombinácii so sviežosťou cédrového oleja, postavená na hlbokých mužných tónoch

Ovsené kaše od českej rodinnej firmy

pačuli.

Emco sú teraz rozšírené o varianty Zdroj: Avon.sk

s proteínom. Emco nedávno uviedlo

ríbezlí a malín, ktorú prináša AVON.

novú radu Super kaší, ktoré obsahujú

Vyskúšajte novinky: Pena do kúpeľa s vôňou

18 % rastlinného proteínu. Super kaše

malín a čiernych ríbezlí (1000 ml, 6,70 €),

sú navyše doplnené o superpotraviny-

Sprchovací gél Kir Royale (250 ml, 4,00 €),

obľúbené chia semienka a quinoa. Ďalšou

Sprchovací gél Kir Royale (500 ml, 5,70 €).

novinkou sú proteínové tyčinky.

Rúž meniaci farbu Epic Lip (3,6 g, 7,50 €) z dekoratívnej kozmetiky mark., ktorým

Samsung na veľtrhu InfoComm 2018

zmeníte akýkoľvek váš rúž na metalický.

predstavil The Wall Professional

Nová línia telovej starostlivosti značky

– modulárny displej postavený na

Naturals obsahuje: Telové mlieko s malinami

technológii MicroLED, ktorý umožňuje

a čiernymi ríbezľami (200 ml, 6,00 €), Telový

zostaviť obrazovku s uhlopriečkou

sprej s malinami a čiernymi ríbezľami (100 ml,

s rozmerom až niekoľkých stoviek

6,00 €), Krém na ruky s malinami a čiernymi

palcov, ktorá v akomkoľvek komerčnom

ríbezľami (75 ml, 2,90 €). Toaletnú vodu

priestore dokáže zobraziť výnimočne

V for Victory (75 ml, 23,50 €) charakterizuje

sýte čierne odtiene a ponúknuť

energická a šťavnatá mandarínka

vynikajúce hodnoty jasu aj kontrastu. Štvorhviezdičkový LINDER HOTEL

PRINAVRÁŤTE SVOJMU OBLEČENIU PÔVAB

GALLERY CENTRAL oslávil 5. výročie pôsobenia na Slovensku. Počas tohto obdobia sa zaradil medzi vyhľadávané

Henkel predstavuje inovovaný Perwoll

hotely v Bratislave ako pre domácu tak

Renew Advanced Effect s technológiou

i pre zahraničnú klientelu.

Fibrex. Obsahuje vylepšené zloženie, ktoré je vytvorené na báze vlasovej technológie.

Generali CEE Holding B. V. a UniCredit

Nový Perwoll posilňuje vlákna vďaka čomu

podpísali dohodu o spolupráci

zachováva tvary látok a udržiava farby žiarivé

v rámci predaja poistenia v Strednej

a sýte. Stačí si zvoliť ten správny a prvotriedna

a Východnej Európe. Generali bude

starostlivosť o oblečenie je zaručená: Perwoll

exkluzívnym poisťovacím partnerom

Color & Fiber, Perwoll Black & Fiber, Perwoll

v rámci predaja poistenia schopnosti

White & Fiber, Perwoll Care & Repair,

splácať úver (Credit Protection

Perwoll Wool & Silk, Perwoll Sport & Active.

Insurance - CPI) v ČR, Chorvátsku,

Odporúčaná MOC pre balenia s 15 pracími

Maďarsku, Rumunsku, SR, Srbsku,

dávkami je 3,99 €.

Slovinsku, ako aj v Bosne – Zdroj: Henkel.sk

Hercegovine.

7


PLACE

LOGISTIKU OVPLYVNÍ E-COMMERCE

Odvetvie skladovania a logistiky v kontexte globálnej ekonomiky naberá na dôležitosti, najmä v krajinách, ako je Slovensko. Podľa indexu logistickej výkonnosti vydaného Svetovou bankou z roku 2016 (LPI), ktorý umožňuje porovnanie logistických operácií v 160 štátoch sveta, obsadilo Slovensko 41. miesto v súhrnnom rebríčku, čo ho radí medzi top 5 trhov v regiónu strednej a východnej Európy. Hnacou silou zmien v oblasti logistických nehnuteľností je e-commerce.

reťazcov dochádza k využitiu prielukových logistických nehnuteľností (infill), ktoré umožňujú zlepšenie služieb a zníženie celkových nákladov dodávateľského reťazca. •

Vzostup e-commerce približuje dodávateľské reťazce spotrebiteľom.

LOGISTIKA VO VÍRE ZMIEN

spotrebiteľom sú charakteristické prekážky

voči celej ekonomike historicky výkonnejšia.

na strane ponuky, na druhú stranu aj širší a diverzifikovaný dopyt.

Pre dodávateľské reťazce je jedinou konštantou zmena. Stratégie sa rozvíjajú podľa technického

Výskumná správa, ktorú nedávno publikovala

pokroku a zmien zákazníckych preferencií.

spoločnosť Prologis* skúma najnovšie trendy na

Tieto trendy vytvárajú novo vyhľadávané

strane spotrebiteľov aj dodávateľských reťazcov,

lokality a požiadavky na nehnuteľnosti. Trvalé

ktoré celosvetovo ovplyvňujú oblasť logistických

dlhodobé prevádzkové a investičné stratégie

nehnuteľností.

sú založené na pochopení a predvídaní tohto

E-commerce existuje už viac ako dve desaťročia. Napriek tomu bol dosah na dodávateľské reťazce

Štyri hlavné trendy, ktoré budú mať pozitívny

pomalý a viedol k významným zmenám iba

nové cesty k zákazníkom. V minulosti bol vplyv

vplyv na trhy logistických nehnuteľností –

v posledných niekoľkých rokoch. E-commerce

nových technológií a meniacich sa očakávaní

vrátane Slovenska – sú nasledovné:

vytvára nové cesty k zákazníkom, a tým stimuluje

spotrebiteľov na logistické nehnuteľnosti

Zákazníci sa čoraz častejšie zameriavajú

dopyt. Navyše e-commerce zmenil očakávania

evolučný. Trendové vlny priniesli nové

na vyhodnocovanie celkových end-to-end

spotrebiteľov, čo sa týka rozmanitosti výrobkov,

požiadavky, ale pokiaľ ide o umiestnenie alebo

nákladov skôr ako iba jednotlivých operácií pri

dodacích lehôt a pohodlia. E-commerce pre

kvalitu nehnuteľností, nespôsobili transformáciu

zadávaní zákaziek na dopravu, nehnuteľnosti

logistické nehnuteľnosti predstavuje kľúčovú

vo veľkom meradle. Vysoká rozmanitosť

či pracovnú silu. Ide o prax preberanú

hybnú silu už dlhodobo, dopyt sa však začal

pokrokovo uvažujúcimi zákazníkmi.

koncentrovať až v posledných rokoch, najmä na

V rámci optimalizácie dodávateľských

spotrebiteľskom konci dodávateľských reťazcov.

spolu s pomalým tempom vytvárania nových kapacít viedla k pozvoľným zmenám v typoch najžiadanejších nehnuteľností. S tým, ako rástli mestá, rástol dopyt po starších logistických nehnuteľnostiach vďaka ich blízkosti ku koncových spotrebiteľom. V súčasnosti nastupuje nová vlna zmien, spôsobená digitalizáciou, robotizáciou a automatizáciou, ale aj nedostatkom pracovnej sily a doslova „bojom“ o zamestnancov. O vitalite slovenského trhu priemyselných nehnuteľností svedčí aj záujem Red, Zdroj: Prologis, Foto: Prologis, Dachser, GLS

VZOSTUP A VPLYV E-COMMERCE

druhu zmien. Vlny zmien vytvárajú spoločne

v koncepcii dodávateľského reťazca a siete

rôznych investičných fondov o kúpu tohto typu komerčných nehnuteľností. Napokon rekordná transakcia v tomto sektore na území CEE bola zrealizovaná práve na Slovensku. Logistický park Prologis Park v Galante-Gáň triedy A s výmerou 240 000 m2 kúpil čínsky investor CNIC Corporation Limited. Najväčšiu plochu si v kompletne prenajatom parku prenajímajú

8

Pre logistické nehnuteľnosti bližšie

Samsung a Tesco. Ako vidno z grafu logistika je


PLACE

V súčasnosti je so zákazníkmi zo sektora

spotrebiteľským centrám pomáha lepšie

e-commerce podpisovaných 20 % všetkých

koordinovať prepravnú časť nákladov na

nových nájomných zmlúv, na začiatku tohto

spätnú logistiku.

desaťročia išlo pritom len o necelých 5 % nových nájmov. E-commerce okrem toho

2) Last Touch: Ide o nehnuteľnosti v mestských

pokračuje v každoročnom dvojcifernom raste,

lokalitách podporujúce distribúciu na ich

pribúda aj čoraz viac čisto on-line retailerov.

území. Dopyt po tomto type nehnuteľností,

Poľa Heureka.sk ich je už vyše 11 000. Agentúra

ktoré umožňujú plynulý e-fulfillment aj

eMarketer odhadla, že tržby z retailového predaja

distribúciu v krátkych lehotách, akceleroval

prostredníctvom e-commerce v roku 2017

práve e-commerce. Budovy určené pre

v krajinách západnej Európy stúpli zhruba o 10 %

logistiku „posledného kontaktu“ rozširujú

a v regióne strednej a východnej Európy takmer

zavedené dodávateľské reťazce nielen

o 20 %. Predajcovia v kamenných obchodoch,

tým, že zabezpečujú doručenie tovaru do

ktorí majú úspešné on-line prevádzky (ktoré

maloobchodných centier a predajní, ale aj

generujú trvalé 25 % alebo vyššie výnosy),

ponukou vyššej úrovne služieb spojenou

musia teraz posilniť svoje doručovacie kapacity.

s doručením tovaru až do miesta pracoviska

Všeobecne kapitálové investície do obchodných

či bydliska zákazníka. (pozn. red. podľa GLS

reťazcov v posledných rokoch získali na

na výdajné miesta putuje takmer každá šiesta

významnosti a budú neustále rásť.

zásielka v ČR). Navyše sú tieto nehnuteľnosti ideálne pre malé podniky: približujú ich

dopravu tým, že je finálna dopravná línia

E-commerce vyvolal vyššie požiadavky na

zákazníkovi či dodávateľovi a ponúkajú

rozdelená na dve.

úroveň služieb naprieč spektrom dodávateľských

dostatok pracovnej sily. Označované sú

reťazcov. Výsledkom toho je, že vznikli stratégie

pojmom Last Mile (posledná míľa), ale to je

* Prologis je najväčší poskytovateľ skladových a distribučných

umiestnenia aj pre ostatné priemyselné odvetvia,

trochu nesprávne označenie, pretože centrá

nehnuteľností na území CEE, ktorý v regióne vlastní a spravuje

s užívateľmi prechádzajúcimi z jednoduchých,

označená ako Last Mile často pokrývajú

4,3 milióna m2 priemyselných priestorov v 40 logistických

centralizovaných distribučných modelov na

oveľa väčšie vzdialenosti. Zariadenia Last

parkoch. Pri analýze „E-Commerce, the Service Imperative

decentralizované systémy, ktoré skracujú

Touch ponúkajú dve nové výhody: rozvoj

ich vzdialenosť ku koncovým spotrebiteľom.

poskytovania služieb (mestské sídla požadujú

Prechod k niekoľkým krokom vytvára flexibilitu

doručenie v rovnaký deň aj kratšie časové

v dekonsolidácii od kontajnerov k paletám, od

rozpätie doručenia) a riadenie nákladov na

& Essential Location Strategies“ spolupracoval Prologis s konzultačnou spoločnosťou The Sequoia Partnership.

paliet ku krabiciam, a kde to je žiaduce, od krabíc ku „kusom“. Tieto zmeny zvyšujú schopnosť dodávateľských reťazcov rýchlo reagovať. Kým dodávateľské reťazce s mnohými sídlami sa môžu zdať drahé, v skutočnosti majú logistické nehnuteľnosti malý podiel na nákladoch. Nehnuteľnosti tvoria približne 5 % nákladov dodávateľského reťazca a menej ako 1 % celkových nákladov. Veľká časť spotrebiteľského konca dodávateľských reťazcov sa vyznačuje veľkými bariérami pre ponukovú stranu. Dopyt sa koncentruje v prielukových oblastiach. Tieto hlavné populačné centrá majú relatívne málo nových pozemkov. Z tohto dôvodu je obsadenosť vysoká a nájmy rýchlo rastú. Nový dopyt zo strany e-commerce sa zameriava najmä na dve oblasti. Sú to: 1) Regionálna distribúcia: rast regionálnych distribučných centier, ako je Bratislava, na rozdiel od centralizovaných distribučných modelov umožňuje on-line predajcom uchovávať tovar bližšie koncovým spotrebiteľom a plniť tak krátke dodacie lehoty (často dodávka v ten istý deň ako objednávka), ktoré ich zákazníci očakávajú. Stále početnejšou súčasťou „ekosystému“ e-commerce sú aj centrá pre vrátený tovar (reverzná logistika), ktorých blízkosť k hlavným

9


PLACE

GALÉRIA MARTIN OŽIVILA CENTRUM MESTA a rímsy odkazujú na historické mestské objekty. 2

Galéria Martin s rozlohou 13 000 m prispela k obnove a revitalizácii centra mesta. Vnútromestské centrum stojace na mieste bývalého Obchodného domu Prior, prinieslo do regiónu pozoruhodnú architektúru, nové značky a v súčasnosti je obsadené takmer na 100 %.

Pozoruhodným prvkom sú kovové fasádne lamely s rôznou veľkosťou a hustotou predsadené pred obvodovú konštrukciu. Vytvárajú sa tak zaujímavé optické vnemy, pričom v interiéri je dostatok prirodzeného slnečného svetla prenikajúceho cez strechy a svetlíky.

LOKÁLNE CENTRUM SO SVETOVÝMI ZNAČKAMI Centrum Galéria Martin nasleduje trendy a v krátkej budúcnosti plánuje v priestore strešného parkoviska (dostupné z Daxnerovej ulice) doplniť spektrum služieb o nabíjačku elektromobilov. Zároveň bude na uvedenom parkovisku realizované moderné spravovanie parkovacích boxov, ktoré bude možné využívať na základe parkovacej mobilnej aplikácie. Správou centra je poverená spoločnosť Cushman & Wakefield, ktorá v rámci svojich služieb ponúka aj prenájom maloobchodných priestorov. Už tera Galéria Martin. Už teraz Galéria návštevníkom ponúka viac ako 60 obchodných prevádzok, viaceré novinky v regióne a stále bezplatné parkovanie na streche centra s

OŽIVENIE CENTRA MESTA MARTIN

napríklad so Župným domom, či kostolom

kapacitou kapacitou 200 miest, poskytuje aj

Sv. Martina, ktoré predstavujú významné

možnosť parkovania pre rezidentov v meste.

chránené historické objekty. Architekti pri

predsadené 2.n.p. cez 1.n.p. vytvára krytú pasáž

Hoci je v meste OC Tulip Center Martin (majiteľ

projektovaní museli zohľadniť charakteru lokality,

po celej dlhšej strane objektu a o.i. umožňuje

Alfa Group), retailpark OC Campo di Martin

mierku a citlivo vložiť nový moderný objekt medzi

po celej dĺžke objektu umiestniť sezónne

(majiteľ Saller Group) aj NC KOCKA (majiteľ

historické budovy. Trojpodlažná budova tvorí

terasy pre kaviarne a cukráreň, ako aj možnosti

M-Market), retailpark pri hypermarkete Tesco

jeden celok, ale vizuálne je rozčlenená na menšie

organizovania kultúrnych podujatí v prípade

OC Turiec, tak od otvorenia Galérie Martin

časti a aj tvarovanie fasády, sedlové strechy

nepriaznivého počasia.

v decembri 2017 toto centrum navštívilo až 1 706 000 ľudí. Potvrdzuje sa, že za pomerne krátky čas sa medzi spomenuté nákupné zóny etablovalo ako silný hráč na lokálnom trhu. Nákupné centrum v centre mesta pravidelne organizuje zaujímavé a zábavné aktivity pre svojich návštevníkov, čím vytvára pre Martinčanov miesto pre oddych, kultúru, stretnutia a samozrejme nákupné možnosti. Pôvodnú starú budovu OD Prior investor asanoval a zachovali ba CO kryt. Architekti z ateliéru A8000 Red, Zdroj a foto: Cushman & Wakefield

spolu s novostavbou navrhli aj súvisiaci mestský priestor. Vďaka úpravám chodníkov, dopravného napojenia, zmene organizácie dopravy a presunu problematického parkovania z okraja pešej zóny na strechu objektu tak Galéria Martin vytvorila komunikačnú spojnicu v rekonštruovanej časti pešej zóny v historickom centre mesta. Tu susedí

10


PLACE

a teší nás pozitívna spätná väzba – tak našich nájomcov, ako aj našich opakovane vracajúcich sa návštevníkov.“ Martin sa ukazuje ako lokalita perspektívna pre rozvoj retailu. Napokon nový majiteľ OC Tulip Alfa Group rozšíril centrum o ďalších 5500 m2 a k 80-tim prevádzkam pridal napríklad multikino a fitnesscentrum. Rozšírenie o desať nových prevádzok plánuje v tomto roku aj Campo di Martin v časti Martin-Košúty.

HISTÓRIA: Bývalý OD Prior otvorený v novembri 1983 nahradila moderná budova, ktorá je situovaná medzi ulice Daxnerova, P. Mudroňa, Kohútova a Námestie SNP. Architektúra Galéria Martin pritiahla do martinského okresu

manažment zvažoval zachovanie pôvodného

je prispôsobená úzkej väzbe na okolité

a regiónu Turca značky H&M, Lindex a Yves

kníhkupectva, ale napokon pragmaticky rozhodol

chránené historické objekty a panorámu

Rocher. Okrem známych módnych značiek

o jeho „presune“ z pešej zóny do nákupného

okolitých hôr. Zhotovitelia Metrostav, a. s.

prinieslo aj gastronómiu, kvalitné kaviarne ako

centra. Návštevníkov na históriu spoločnosti

Divízia 1 a JASES, s. r. o. začali s výstavbou

Julius Meinl, Fox Ford, Kaffeine, pekáreň Dobrota

upozorňuje pôvodné logo a spomienková tabuľa

v novembri 2016 a Galéria Martin bola

spojenú s kaviarňou a širokú škálu služieb.

v časti prevádzky, ktorá aj veľkosťou odkazuje na

otvorená pre verejnosť v decembri 2017.

Návštevníkom centra sú dispozícii predajne ako

úplné prvé sídlo kníhkupectva v Divadle SNP.

INVESTOR: Obchodné domy PRIOR

New Yorker, CCC, Orsay, Ozeta, Sportisimo, Bepon, obuv Robel, elektro Datart, potreby pre

Riaditeľ Galéria Martin František Zemánek

domácnosť – Tescoma a Banquet, umelecké

uviedol: „Môžeme byť právom hrdí na tak

a kancelárske potreby Koh-I-Noor, dm drogerie

zaujímavú architektonickú stavbu v historickom

markt, Fann parfumerie, supermarket Billa, 5D

centre mesta, ktorá sa hneď po svojom

kino, kaderníctvo, lekáreň, banka, bankomaty

otvorení stala dominantou centrálnej pešej

PRENAJÍMATEĽNÁ PLOCHA:

a mnoho iných.

zóny a nepochybne aj lákavým miestom

12 000 m²

STRED, a. s.

CELKOVÁ INVESTÍCIA: 22 mil. eur

pre nákupy. Našou snahou je vytvoriť pre Za zmienku stojí príbeh o kníhkupectve Martinus.

návštevníkov i predajcov v nákupnom centre

NÁJOMCOVIA: H&M, Lindex a Yves

Najúspešnejší e-shop s knihami začínal ako

vkusné a útulné prostredie a spolupodieľať

Rocher v martinskom okrese. Predajne tu

kamenná prevádzka práve v Martine, kde ho

sa tak na zatraktívnení centrálnej mestskej

majú aj značky ako New Yorker, Orsay, Lara

založil už nebohý Miroslav Santus a jeho brat

pešej zóny. Dôkazom oživenia centra mesta

Bags, Ozeta, Bepon, Pepco, Sportisimo,

Jozef. Neskôr začali i vďaka Michalovi Meškovi

sú aj letné terasy, ktoré v krytej pasáži pred

CCC, Gatta, Robel, DM, Fann parfumérie či

podnikať on-line a dnes otvára opäť kamenné

nákupným centrom poskytujú príjemné

Pinky Club, Billa, Biopark, Delikateso, Julius

prevádzky a zvyčajne aj s kaviarňou Foxford

posedenie. Neustále rastúca návštevnosť nášho

Meinl, darčekový obchod Siam Gallery,

(Martin nie je výnimkou). Podľa našich informácií

nákupného centra je dôkazom obľúbenosti

Albi, kníhkupectvo Martinus, Tescoma, Rosler, elektro Datart, Koh-I-Noor, klenoty Aurum a Trend, optika Fokus, tabak Geco, kvetinárstvo Kohút, lekáreň Centrum zdravia, cestovná agentúra Solvex, banka, kaviarne, gastro prevádzky a ďalšie služby

POČET PRACOVNÝCH MIEST: 300

INOVÁCIE: Centrum skvalitnilo dopravu v exponovanom centre mesta resp. v okolí OC. Objekt je podsvietený LEDsystémom, elektrická energia pochádza z obnoviteľných zdrojov. Námestia SNP skultúrnila výsadba zelene a bol renovovaný aj podchod. OC disponuje plne funkčným CO-krytom, ktorý je využívaný na originálne Red (pti)

kultúrne podujatia.

11


PLACE

NAKUPOVANIE NAKUPOVANIE V ROKU 2030 ROKU 2030 Už o niekoľko rokov čaká svet nakupovania niekoľko výrazných zmien. Pre niekoho to možno nebude až takým prekvapením, pre mnohých to však môže byť šokujúce. Spoločnosť CBRE prináša svoju predpoveď, ako bude vyzerať nakupovanie v roku 2030.

dnes beží spolupráca Slovnaftu a siete Datart.

prostredí, v maloobchodných operáciách, v

Slovnaft intenzívne rozširuje sieť Fresh Corner,

logistike a v ďalších oblastiach, ktoré ovplyvňujú

predajní čerstvých a balených potravín. Čerpacím

tento priemysel.

staniciam nahráva aj nový Zákonník práce, ktorý zakazuje bežným sieťam predaj 15 dní v roku). Bežným sa podľa CBRE stane aj vlastníctvo

CBRE PREDSTAVUJE PRVÝCH OSEM POZNATKOV:

elektromobilov a vozidiel poháňaných vodíkom. V tejto súvislosti bude potrebné zvýšiť počet miest

1. Smartfóny postupne vymiznú, ale mobilný

s rýchlym nabíjaním, čo bude platiť najmä pre

obchod bude aj naďalej rásť. Zdokonalením

obyvateľov miest, ktorí nemajú prístup k určenému

technológií a virtuálnej reality, dôjde k

NEČAKAJTE, ALE REAGUJTE

parkovaciemu miestu alebo k nabíjaniu doma.

poklesu celkovej závislosti na inteligentných

Nákupné centrá sa v budúcnosti premenia na

Andrew Phipps, riaditeľ divízie maloobchodného

gadgety, ktoré sa pripoja k internetu vecí

centrá so zmiešaným využitím. Ich základnou

výskumu v CBRE pre Veľkú Britániu a región

a poskytnú prístup k väčšine informácií a

súčasťou sa stanú zdravotná starostlivosť,

EMEA tvrdí: „Všetko je o zmenách, ktoré sa

služieb. Maloobchodníci a prenajímatelia

vzdelávacie zariadenia a zariadenia pre voľný čas.

odohrávajú okolo nás. Týkajú sa úlohy nákupných

obchodných priestorov sa budú musieť

Tvrdí to popredná realitno-poradenská spoločnosť

centier, čerpacích staníc i maloobchodného

pripraviť na poskytovanie digitálne

CBRE, odvolávajúc sa na najnovšie poznatky o

predaja. Rýchlosť zmien môže niektorých ľudí

podporovaných prostredí, ktoré môžu

budúcnosti maloobchodu. Správcovia nákupných

zachytiť nepripravených, pretože nálada a

centier a developeri sa onedlho a vo zvýšenej

požiadavky spotrebiteľov sa vyvíjajú rýchlejšie,

miere začnú sústreďovať na to, čo očakávajú

než sa im stíha samotný priemysel prispôsobiť.

nezávislí prevádzkovatelia gastronomických

spotrebitelia a začnú vytvárať integrované

Znamená to, že investori a nájomníci by mali byť

prevádzok. Maloobchodné destinácie budú

spoločenské centrá, v ktorých budú ľudia žiť,

o krok vpred a nečakať na meniace sa trendy so

viac reagovať na lokálne požiadavky a

pracovať a nakupovať.

založenými rukami a prijímať ich až vtedy, keď sa

ponúkať jedinečné tovary a služby. Obchodné

stanú skutočnosťou.“

reťazce využijú svoju príležitosť a začnú s

Zdroj: CBRE, Ilustračné foto: Pixabay.com

telefónoch. Nahradia ich menšie a nositeľné

rozvojom lokálnych konceptov a značiek, aby

CBRE tiež predpokladá zmenu zamerania

12

ovplyvniť konektivitu spotrebiteľov. 2. Prevládať budú nezávislé obchody a

tradičných čerpacích staníc, ktoré sa stanú

A aká bude budúcnosť maloobchodu v roku

dôležitými mini logistickými miestami, pretože

2030? CBRE skúmala 40 „futuristických“

lokality predajcov pohonných hmôt sú ideálnym

poznatkov o tom, ako sa bude v budúcnosti meniť

rýchlejšími bezhotovostnými spôsobmi

miestom pre zberné a výdajné miesta pre

svet maloobchodu – ruka v ruke so zmenami

platenia. Mnohí predajcovia už odstránili

zákazníkov, ktorí nakupujú on-line (pozn. red. už

životného štýlu spotrebiteľov, v mestskom

potrebu fyzických platieb pokladníkovi a tento

vytvorili zdanie nezávislosti. 3. Výdajné pulty v obchodoch budú nahradené


PLACE

spôsob bude pravdepodobne pokračovať,

množstvo potrebných vecí, rozvoj showroomov

keďže technológie zohrávajú čoraz

u on-line predajcov, či rozširovanie nových

dôležitejšiu úlohu ako prostriedok predaja v

nezávislých gastro konceptov.“

založeným na vytváraní lojálnych väzieb so zákazníkmi aj spisovateľmi. •

si tovaru zakúpeného on-line na predajni

4. Skúšobné kabínky nám budú pomáhať, nie brániť nakupovaniu. Nové technológie umožnia zákazníkom vyskúšať si oblečenie vo virtuálnom prostredí a zobrazovať položky, ktoré už zákazník vlastní v kombinácii s tovarom, ktorý si chce kúpiť.

Aj predajcovia módy zavádzajú možnosť predaja typu shop & collect – vyzdvihnutie

maloobchode.

ČO NA PREDIKCIU VÝVOJA VO SVETE NAKUPOVANIA HOVORÍ ANALYTIK RETAILOVÉHO ODDELENIA V CBRE NA SLOVENSKU RÓBERT POLLÁK?

s možnosťou vrátenia tovaru v prípade, že nespĺňa očakávania •

Zmeny sa dejú aj v tradične konzervatívnom odvetví, akým sú potraviny. S nákupom potravín on-line a donáškou do domu v požadovanom čase experimentujú

Technológia skúšobných priestorov tiež Mnohé zo zmien predpovedaných na rok

okrem veľkých sietí aj menší regionálni

či štýl oblečenia, prostredníctvom dotykovej

2030 sa už dejú – Amazon otvoril v USA

operátori, slovenský zákazník sa sa so

obrazovky. Tým sa vylúči potreba opustiť

prvú predajňu bez pokladní, zákazník si

službou zoznamuje zatiaľ veľmi opatrne. V

skúšobná kabínka.

vezme tovar z regálu a jednoducho vyjde cez

špecializovaných segmentoch s pridanou

turniket. Existujú prvé prototypy doručovania

hodnotou pre zákazníka, napríklad pri nákupe

t.j. služieb zameraných na zdravie, krásu a

tovaru dronmi, nákupné zoznamy dávajú

čerstvého a kvalitného ovocia a zeleniny od

dobrý pocit ľudí. Instagramová generácia

dokopy domáci digitálni asistenti ako Alexa

lokálnych výrobcov už môžeme vidieť čisto

bude mať ešte väčšiu potrebu vyzerať dobre.

a prediktívne modely o-nline predajcov sa

on-line predajcov zameraných na špecifickú

Fitness centrá sa stanú bežnými a často

stávajú čoraz presnejšími v odhadovaní

časť obyvateľstva.

nakupujúcim umožní požiadať o inú veľkosť,

5. Bude rásť počet tzv. wellness zariadení,

navštevovanými miestami v obchodných

preferencií.

Zmeny sa dejú aj v samotných nákupných

Príklady vplyvu nových trendov môžeme

centrách a pozorovať ich môžeme na

vidieť aj na Slovensku. Pôvodne on-line

množstve doteraz neštandardných atrakcií

predajcovia začali výrazne rozvíjať sieť

a inováciách v mixe nájomcov. Ako ukázala

časovou aktivitou. Keďže sa obchody

svojich showroomov vo väčších mestách.

správa Food & Beverage z dielne CBRE, v

stanú showroommi, výrazne sa zvýši

V niektorých prípadoch sa z nich stali

nákupných centrách rastie podiel kvalitných

počet zábavných a zážitkových prvkov v

plne funkčné kamenné prevádzky so

reštaurácií a občerstvenia. Trend „leisure

obchodoch. Rozdiel medzi voľno-časovými

sofistikovanejšími možnosťami nákupu typu

centier“, zameraných primárne nie na

aktivitami a nakupovaním sa stane takmer

click & collect – zákazník si často príde iba

nakupovanie, ale trávenie voľného času na

neviditeľným práve tým, že značky sa budú

vyzdvihnúť svoj nákup a užiť si doplnkové

snažiť svojich zákazníkov prilákať na zážitkové

služby, často nesúvisiace s primárnou

nakupovanie.

funkciou obchodu.

nákupných centier na Slovensku – v rámci

centrách, mestských štvrtiach a v

novostavbách obytných nehnuteľností. 6. Nakupovanie sa stane bežnou voľno-

Slovensku iba začal naberať na dynamike. •

To môže byť impulzom aj pre vlastníkov

Jedným z najlepších príkladov prelínania

narastajúcej konkurencie, najmä v hlavnom

využitie. Budú obsahovať zdravotnícke

on-line a off-line sveta na Slovensku je vývoj v

meste, musia pri plánovaní rozvoja svojich

zariadenia, vzdelávacie priestory,

rámci segmentu kníhkupectiev. Konkurencia

projektov uvažovať vizionársky. Potreba

coworkingové kancelárie a miesta na

medzi etablovanou sieťou kamenných

diferenciácie bude rokmi už iba narastať.

distribúciu i zber produktov. Staršie centrá,

kníhkupectiev a on-line e-shopom vyústila

Preto by každá chystaná zmena mala zahŕňať

ktoré sa neprispôsobia novým trendom budú

do situácie, keď vedľa seba dokážu paralelne

prípravu pre aplikáciu nových technológií,

mať veľké problémy s prenájmom, budú zívať

existovať dva biznis modely so širokou sieťou

aby mohli udržať krok s novými projektmi na

prázdnotou.

kamenných prevádzok, často spojených s

trhu, postavenými na nových technologických

kvalitnou kaviarňou, funkčným e-shopom,

princípoch.

7. Centrá sa stanú priestorom na zmiešané

8. Maloobchodníci budú disponovať algoritmami, ktoré predpovedajú dopyt

zákazníckou podporou a marketingom

a cenové relácie na celú dekádu vopred. Veľké množstvo základných tovarov bude objednávané a doručované bez potreby klasického nakupovania v konvenčnom zmysle. Logistický priemysel bude využívať predpovede správania zákazníkov, aby im dokázal prispôsobiť operačný proces.

BUDÚCNOSŤ POZORUJEME UŽ DNES Riaditeľ oddelenia CBRE pre prenájom maloobchodných priestorov Peter Pohanka tvrdí, že mnohé z predpovedaných zmien už môžeme v určitom štádiu sledovať pri nakupovaní aj dnes. „Ide napríklad o prerod nákupných centier na multifunkčné centrá, v ktorých ľudia trávia voľný čas a kde si môžu na jednom mieste vybaviť

13


PLACE

UŽITOČNÁ RETAILOVÁ INOVÁCIA Ako mesačník, ktorý sa od roku 2003 venuje inováciám v retaile a má slovko „IN“ už v názve a zároveň ako mediálny partner festivalu Retail Innovations Conference, ktorý je zameraný na praktické inovácie a trendy, sme s radosťou prevzali odbornú záštitu nad cenou „Užitočná retailová inovácia roka“. Pozrime sa na druhú časť nominovaných inovácií.

práce, skracuje dobu čakania pri pokladni. „Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie: „Systém Quail výrazne uľahčuje pracovnú komunikáciu so zamestnancami. Otázky a odpovede počujú všetci so slúchadlom, potrebné informácie sa teda dostanú naraz ku všetkým - v tom istom čase a kvalite.

evidujeme záujem o doplnkové

Quail šetrí čas zamestnancov, pre ktorých

služby, ako zameranie, montáž,

nie je viac potrebné fyzicky prejsť možno

či inštalácia,“ uviedla pre

aj cez celú predajňu, aby mohli dostať od

IN STORE Slovakia Zuzana

kolegu odpoveď na svoju otázku.“

Blažečková Janove, PR manažérka IKEA Bratislava.

• Káva so sebou/konzumovaná v predajni; Supermarket Yeme

• Inteligentné reklamné plochy LURITY; Bory Mall,

Priamo na ploche predajne Yeme je bar

Shopping Palace Bratislava,

a barista, ktorý pripravuje kávu v štandardnom

Polus, Atrium Optima Košice

pákovom stroji. Ponúkajú vlastnú zmes kávy Černe zlato a téglik s kávou je možné vložiť do

Reklamná platforma

držiaka na nákupnom vozíku. Káva spríjemňuje

novej generácie so sieťou

nakupovanie, predlžuje dobu strávenú

65-palcových plochých

v prevádzke a výšku útraty. Podľa štúdií káva

obrazoviek. Určená je pre prevádzky s vysokou

povzbudzuje túžby, inšpiruje, vytvára dojem

návštevnosťou, napríklad nákupné centrá.

kaviarne, pohody, relaxu, komfortu a bezpečia.

Pohodlný a jednoduchý on-line nástroj

Inzerenti zaplatia iba za reklamu, na ktorú sa

Na inováciu reagovali aj ďalší retaileri, buď

na navrhovanie a vizualizáciu kuchyne.

návštevníci reálne pozrú. Zobrazovanie reklám

aromatizovaním predajní vôňou kávy, alebo

Zákazníkovi postačuje smartfón alebo tablet.

riadi systém s prvkami umelej inteligencie.

vlastnou kaviarňou (Telekom, Alza) či prípravou

Najprv potiahnutím a kliknutím nastaví

Reklamné kampane je možné riadiť cez

kávy na predajni (drogéria Teta).

rozmery priestorov a rozmiestnenie okien,

webové rozhranie.

• Plánovač kuchýň; IKEA Bratislava

dverí, sporáku a prívodu vody. Potom sa zobrazí 3D model kuchyne. Softvér poskytne

• Komunikačný systém pracovníkov na

množstvo hotových kuchynských zostáv,

predajni Quail; Lidl

ktoré zákazník môže ďalej upravovať podľa svojich predstáv. Napokon mu aplikácia

2. časť

Bezdrôtový digitálny Headset Quail slúži

aj celú zostavu ocení. „Aby

na rýchlejšiu komunikáciu v rámci tímu na

mali zákazníci IKEA lepšiu

predajni. Súpravy je možné jednoducho

predstavu o tom, ako by mohla

integrovať s pokladničným a POS

ich vysnívaná kuchyňa vyzerať

systémami. Systém zrýchľuje vybavenie

a koľko bude stáť, môžu využiť

prípadných reklamácií, otázok zákazníkov,

on-line plánovač kuchýň.

lokalizovanie tovaru, privolanie manažéra

Navyše ponúkame službu

a ďalšieho pokladníka/pokladníčky. Zvyšuje

Plánovanie kuchýň, kde si svoj návrh alebo predstavu zákazníci môžu

bezpečnosť zamestnancov, produktivitu

• Spustenie on-line predaja Mojadm.sk; dm drogerie markt

Red, Zdroj: Retail Innovations Conference II, Foto: Lurity, IKEA, Mojadm.sk

prediskutovať s odborníkmi v oddelení kuchýň, ktorí

Možnosť jednoduchého on-line nákupu

dôsledne prejdú jednotlivé

obľúbeného sortimentu so širokým spektrom

podrobnosti a pomôžu

kvalitnej privátnej značky a niekoľkými

ich plány premeniť na

produktmi, ktoré v sieti kamenných filiálok

skutočnosť. Termíny pre

nie sú. Sieť dm drogerie markt, ktorá sa

túto službu sú vybookované

profiluje pomerne vysokou lojalitou zákazníkov

približne týždeň dopredu.

a širokým sortimentom sa stáva vďaka tejto

Väčšina zákazníkov

službe dostupnou aj v lokalitách, kde doteraz

má už pri príchode do

nemá kamenné prevádzky.

obchodného domu IKEA Bratislava predstavu, akú kuchyňu chcú. Rovnako

14


PROMOTION

E-COMMERCE EXPO PRAGUE

smart zariadenie stále rastie, reklama sa dostane k väčšiemu počtu používateľov a tým rastie aj počet kliknutí. Pre klienta to znamená, že hoci zaplatí za preklik menej, tým, že je viac kliknutí, tak platí celkovo vyššiu sumu. Google veľmi logicky vymenil priestor zaplnený textovými odkazmi, či už platenými alebo organickými, za oveľa atraktívnejšie obrázkové Shopping Ads, pričom

V Prahe sa uskutočnil nový projekt zameraný na on-line obchodovanie Ecommerce Expo Prague. Zorientovať sa medzi stovkou vystavovateľov na ňom návštevníkom pomohlo osem nezávislých konzultantov. Počas celej akcie boli pripravení poradiť im s prípadnými problémami v podnikaní a nasmerovať ich k tým najvhodnejším expozíciám. Podnetné informácie zazneli aj počas sprievodného prednáškového programu.

sa mu podarilo zachovať relevantnosť výsledkov vyhľadávania. Zároveň sa mu darí efektívnejšie využiť plochu, lebo z rovnakého reklamného priestoru dokáže vďaka Shopping Ads získať dvojnásobok CTR (miera preklikov). Z domácich rečníkov vystúpil aj Peter Topor z českého e-shopu Footshop.cz, ktorý poukázal na nuansy expanzie do zahraničia a Tomáš Braverman z Heureka.cz. „S PPC kampaňami návštevníkom poradil Ján Slezák zo spoločnosti Sklik.cz, s optimalizáciou vo vyhľadávačoch a display kampaniach v AdWords pomáhala Eliška Kubátová z českého Google a jej kolega Pavel Jašek zase priblíži správne meranie výkonnosti digitálneho marketingu v Google Analytics,“ doplnila riaditeľka veľtrhu E. Knirschová . Poslednú dvojicu potom tvoril odborník na on-line marketingové nástroje a taktiky Lukas Mehnert, CMO vo firme Smartlook a Michal Hanych, CEO Simpletax.cz, ktorý je špecialistom na daňové spory a problémy spojené s novými

V osmičke konzultantov, ktorí návštevníkom

na výstavisku v Letňanoch a zaznamenal

radili a smerovali ich k stánkom, bol napríklad

technológiami.

vyše 3000 návštevníkov, ktorí si prišli pozrieť

Jiří Chomát, ktorý sa v oblasti e-commerce

Medzi firmami, ktoré na veľtrhu E-commerce Expo

takmer sto vystavovateľov. „Vystavujúce firmy

pohybuje už dvadsať rokov a teraz firmám

Prague vystavovali, bola napríklad internetová

prezentovali technológie, nástroje a služby od

pomáha s podnikaním na internete. Špičkový

agentúra h1.cz, špecialista na tvorbu e-shopov

marketingu, cez on-line aplikácie a reklamu

konzultant Jan Kvasnička, ktorý je zároveň

ShopSys, platforma pre návrh a rozosielanie

až po logistiku alebo distribučné systémy.

jedným z rečníkov na konferencii počas veľtrhu,

e-mailových kampaní Mailforce, nástroj pre

Aby sme návštevníkom uľahčili orientáciu

poradil s optimalizáciou konverziou či UX, Jakub

správu inzercie k tovaru porovnávačoch Mergado,

a umožnili im navštíviť tie najzaujímavejšie

Turner z Kebooly potom zase priblížil dátovú

služba Expando , ktorá pomáha obchodníkom so

stánky, bude im po celý deň k dispozícii osem

analytiku. Zo zahraničných hosťoch sa v programe

vstupom na medzinárodné trhy, sieť výdajných

tuzemských odborníkov z oblastí naprieč celým

predstavili Brian McBride, bývalý šéf britského

miest Zásilkovna.cz, poskytovateľ nebankových

e-commerce,“ uviedla riaditeľka veľtrhu Eva

Amazonu a terajší predseda správnej rady on-line

úverov Creamfinance či služba uľahčujúca

Knirschová. Návštevníci akcie, ktorá je určená

predajcu módy ASOS.com a Andreas Reiffen, šéf

expedíciu tovaru z e-shopov Balíkobot. Partnermi

ako terajším e-commerce hráčom, tak aj ľuďom

Crealytics GmbH. Reiffen hovoril napríklad o tom,

podujatia boli Heureka.cz, Seznam.cz a Shoptet.

a start-uperom, ktorí s podnikaním on-line ešte

že reklama sa dnes viac zobrazuje na mobilných

len začínajú, mohli s konzultantmi prebrať tiež

zariadeniach, kde je všeobecne suma za kliknutie

svoj vlastný biznis.

nižšia, a vďaka tomu, že prehliadanie internetu zo

Red, Zdroj a foto: E-commerce Expo Prague

Veľtrh Ecommerce Expo Prague sa odohral

15


PROMOTION

MARKETINGOVÉ TRENDY

Z POHĽADU RETAILU

Vráťme sa však na konferenciu Marketing Live 2018. Barbora Baránková, Hub account Team leader spoločnosti dotcom.sk, s. r. o. hovorila o práci pre Tesco Central Europe, pre ktorého aktuálne zabezpečuje so svojím tímom kompletnú digitálnu komunikáciu naprieč strednou Európou.

Do retailu preniká digitalizácia a automatizácia. Komunikácia naprieč on-line a off-line kanálmi je nutnosťou. Zákazník vníma značku reťazca nielen vtedy, keď nakupuje, alebo keď vyberá zo schránky leták, ale čoraz viac aj on-line a influenceri dokážu ovplyvniť ponuku. Mnohé trendy ukázala konferencia Marketing Live 2018, kde bol IN STORE Slovakia mediálnym partnerom.

Odpovedala na zásadné otázky, či je možné vytvárať obsah globálne a zároveň lokálne a čo je s tým spojené. „Pre Tesco spolupracujeme s kooperujúcimi agentúrami, v Poľsku je to abanana, v Maďarsku BeSocial a v ČR dotcom. cz. Zákazník je kráľ a na rozdiel od reálneho

a používateľovi príde notifikácia, ak sa nachádza v blízkosti sekcie s promovaným tovarom. Napokon treťou oblasťou sú opatrenia pre minimalizovanie frustrácie, napríklad čakanie v rade pri pokladnici. Osvedčil sa systém call-for-assistance. Ak zákazník nenašiel predavača v elektre, ktorý rozumie mikrovlnkám alebo inému tovaru, pred ktorým stojí a ktorý by si rád kúpil, takto len zavolá asistenta k pozícii košíka / vozíka a predavač ho

DIGITALIZÁCIA ZLEPŠUJE ZÁŽITOK Z NAKUPOVANIA

vyhľadá. Indoor positioning systems poskytuje

priestoru je pri komunikácii odvážnejší, má priestor

prepojenie medzi on-line vyhľadávaním a in-

rozprávať. Má kontrolu nad obsahom, vie ho

-store skúsenosťami. Samozrejme vývoj ide

čítať, ale aj preskočiť, prekliknúť, odísť. Obsah je

Ďalej a k dispozícii sú už aj behaviorálne moduly,

beh na dlhé trate, treba ho dlhodobo a cielene

napríklad snímače, ktoré analyzuje emócie.

konzistentne budovať. Štúdia Oracle hovorí, že je

„Vieme, kade po obchode chodia usmievavé

návratnosť investícií do obsahu je 4,5 % vyššia

ženy vo veku 33-35 rokov,“ uviedol D. Callaerts

ako z plateného vyhľadávania. Len to trvá dlhšie,“

a dodal, že údaje sú anonymizované a zberané

uviedla počas konferencie B. Baránková.

v súlade s GDPR, zákazník môže monitoring Dirk Callaerts, Managing Director, Sales &

vozíka, či košíka vypnúť, súhlas so spracovaním

Ako teda vytvoriť obsah komunikáciu pre štyri

Marketing zo spoločnosti BlooLoc hovoril

údajov dávajú reťazcu, podobné je to i v prípade,

krajiny a pritom rešpektovať lokálne špecifiká?

o inovatívnych riešeniach v maloobchode

že sú registrovaní v lojalitnom systéme. BlooLoc

„Začíname brífingom v centrálnom HUBe.

založených na zlepšení nákupných skúseností.

spolupracuje so slovenskými firmami Pygmalios

Potrebné je vzdialiť sa, pozerať z nadhľadu

Konkrétne predstavil tzv. indoor positioning

a OMS.

a zistiť, čo by bolo vhodné pre všetky

systems, systém monitoringu pohybu zákazníkov

krajiny. Ak máme všeobecnú ideu, potom

(tracking) v predajni, ktorého hardvérová

ju adaptujeme, resp. najprv je v angličtine

implementácia je dnes už na úrovni niečo vyše 4 €/m2. Prevádzka sa vďaka systému a softvéru

KOMUNIKÁCIA REŤAZCA MUSÍ BYŤ KONZISTENTNÁ

Red, Zdroj a foto: Marketing Live

obsah ako avokádo - ani ovocie, ani zelenina. Nutné je dodržiavať stanovené pravidlá klienta

stáva chytrou, smart. Veľmi zjednodušene

16

a potom jazykovo lokalizovaná. Často je

povedané, sú „otagované“ nákupné košíky

Nedávno zarezonovala kauza s vylistovaním

a zohľadňovať lokálne reálie, musia tam byť

a vozíky, tie sú monitorované v priestore

istého časopisu s pochybným obsahom

lokálni ľudia. Občas je schvaľovanie obsahu

a analyzované. Výstupom sú rôzne analýzy,

z ponuky reťazca Billa. Influencer na oficiálne

dlhé, napríklad sa zdrží v materskej krajine,“

napríklad heatmapy, ktoré ukazujú miesta, kade

facebookovej stránke napísal status a rozhýbal tak

prezradila B. Baránková a dodala, že pre

zákazníci prechádzajú a miesta, kde sa zdržiavajú

vnútrofiremný proces, ktorý vyústil do pozitívnej

každú krajinu sa rovnaký obsah komunikuje

resp. nezdržiavajú. Podľa Dirka možno vylepšiť

odozvy. Ak je spotrebiteľ pri nákupe tovaru

s iným objemom textu (čo vniká pri preklade),

zákaznícky zážitok tromi skupinami atribútov,

vedený mylnými predstavami o tom, aký tovar

dosahujú sa aj iné výsledky (rôzny počet

práve na základe analýz. Prvou skupinou sú

uspokojí jeho prianie a potreby, nesie náklady

obyvateľov). Takisto kultúrne rozdiely sú

opatrenia na zlepšenie a uľahčenie nakupovania,

svojho omylu, svojej voľby (choice) sám. Inak

obrovské, napríklad tzv. „kauza maslo“

napríklad personalizovaný výber (Shopping List),

povedané, ak si kúpi zlý jogurt, tak bude mať

rezonovala z pohľadu sociálnych sietí Tesco

vyhľadávanie a nasmerovanie k produktu (Product

žalúdočné problémy. Avšak náklady voľby voliča

naprieč Európou iba u nás a v ČR. V Maďarsku

Finder), doručenie tovaru domov. Druhú skupinu

(vote) sú z väčšej časti externé – nesú ich iní ľudia.

jej spotrebitelia nevenovali pozornosť. Určite

tvoria kroky pre zvýšenie zapojenia nakupujúcich,

Pojem voľby v zmysle politickom môžeme ale

nemožno obsah slepo a strojovo adaptovať.

ako sú personalizované akcie, digital signage

uplatniť práve pri morálnej voľbe nenakupovať

Vtipný post na Slovensku nemusí byť vtipný

či práca s vernostným systémom. Zaujímavým

výrobky firiem patriacich niektorému oligarchovi

v Čechách alebo v Maďarsku a takisto nie

prvkom je mobilná aplikácia PromoWink, ktorá

alebo nenakupovať v reťazci, ktorý predáva

je možné použiť pre štyri krajiny jedného

notifikuje, že taká a taká akcia je v danom reťazci

magazín plný dezinformácií.

influencera. Mimochodom Tesco na „kauzu


PROMOTION

časopis“ zareagovalo v on-line tak, že urobí audit predávaných tlačovín a zváži, ktoré v ponuke ponechá. Základné pravidlá budovania digitálneho obsahu pre jednu firmu pôsobiacu v rôznych krajinách: -

Vytvárajte relevantný obsah pre každý trh (vytvárajte to, čo zákazník očakáva, napríklad Spotify generuje personalizované playlisty na základe už vypočutej hudby.)

-

Buďte konzistentní

-

Rešpektuje lokálne špecifiká

-

Berte do úvahy globálne trendy (Hľadať idey, priestor a medzery…)

-

Komunikujte, komunikujte a komunikujte (všeobecne na jednu negatívnu recenziu je nutné získať 8 pozitívnych) aby sme sa pripravili na zajtra, kde budú ľudia

Komunikácia a budovanie značky reťazca však

a technológie prepojené. Z množstva príkladov

zostávajú prioritné. Veď napríklad želanie –

nás z pohľadu retailu zaujal napríklad virtuály

hlasový pokyn - osobnému asistentovi Alexa

asistent, ktorý je založený na rozpoznateľnosti

bude musieť byť konkrétny. V obchode síce

ľudskej reči. Momentálne je na úrovni 96 %,

nakupujeme na úrovni kategórie (mlieko, pivo),

Obsahovo futuristickú, ale mimoriadne

hovorí sa, že čoskoro dosiahne 98 %. Asistent si

ale tu už bude musieť mať konkrétnu značku

inšpirujúcu prednášku prezentovali Radovan

na základe komunikáciu so zákazníkom vytvára

spotrebiteľ tzv. top-of-mind, teda prvú na mysli.

Pokojný, Managing Director PHD SLOVAKIA

svoju „osobnosť“ – napr. Alexa od Amazonu.

Prípadne mu ju Alexa odporučí, ale tiež len na

s.r.o (omnicomedia group) a Tatiana Kravčenko,

Google pracuje na svojej technológii. Ďalšou

základe obľúbenosti a znalosti iných spotrebiteľov.

Senior Account Manager PHD SLOVAKIA, s. r. o.

revolučnou technológiou je priestorová umelá

Auditóriu v skratke predstavili obsah knihy „Merge

inteligencia, ktorá napríklad v nákupných centrách

| The closing gap between technology and us“,

alebo verejných priestranstvách bude zvyšovať

ktorá je vlastne štúdiou toho, čo treba urobiť dnes,

spontánny maloobchodný predaj.

-

Nikdy sa nevzdávajte

ČO PRINESIE BUDÚCNOSŤ?

(kp)

17


PROMOTION

OPTIMALIZÁCIA POP KOMUNIKÁCIE POMOCOU SEMIOTIKY

METÓDA Metodologicky je Sprievodca založený na troch vzájomne prepojených prístupoch: (1) Skupinové diskusie a individuálne rozhovory s nakupujúcimi v bežných super a hypermarketoch. (2) Zber dát v retaile (pozorovanie, fotodokumentácie prítomných POP materiálov); fotografie POP materiálov dodané partnermi projektu. (3) Semiotická analytická práca - významové

Semiotika je filozofická a jazykovedná disciplína, ktorá skúma znaky a znakové systémy. Pracuje s bežnou ľudskou intuíciou a utvára z nich ucelený logický systém. POP semiotický sprievodca predstavuje semiotickou problematiku ako jeden z doplňujúcich prístupov napomáhajúce k zvýšeniu efektivity POP prostriedkov z pohľadu predaja, propagácie značky, komunikácie obchodného posolstva a celkového retailového kontextu.

mapy vychádzajú z metódy navrhnutej A. J. Greimasom v knihe Structural Semantics. Sprievodca okrem centrálnej semiotické metódy zohľadňuje aj ďalšie prístupy.

ŠTRUKTÚRA SPRIEVODCU Význam každého posolstva, vrátane POS materiálov, je výsledkom pôsobenia mnohých faktorov: hovorcu a jeho zámerov, príjemcu a jeho vedomostí a preferencií, aktuálneho prostredia, kultúrnych pravidiel (kódov), použitého média. POP semiotický sprievodca v prvej časti na základe modelu komunikácie definuje rôzne typy problémov. Osobitný dôraz kladie na znakovú povahu správy. Na konkrétnych príkladoch ukazuje Autori: Martin Boček, Business Development Manager and Consultant, Perfect Crowd, Andrea Vozníková, CMI & Shopper Leader CR/SR, ACNielsen Czech Republic, Redakčne upravené, Ilustračné foto: Hamé

tri druhy znakov, ktoré sa v POS materiáloch vyskytujú, ich hlavné výhody a nevýhody. Z tohto hľadiska venuje pozornosť aj rôznym podobám call-to -action (výzva, podnet konať) a navrhuje základné stratégie náležitého užívania. Všetky zložky v POP komunikácii majú svoj význam. Cieľom POP média je odovzdať zákazníkovi správu

ZVÝŠENIE EFEKTIVITY POP

18

S e mioti k a š t u d u j e v z ť a h y š i r š i e ,

spôsobom, ktorý je relevantný a koherentný.

v P OP p r o j e k t o c h k   ď a l š í m z n a č k á m ,

Sprievodca upozorňuje na najčastejšie

Semiotika je veda o spôsoboch orientácie

r e k la mám , p r o d u k t o m , k o n k u r e n č n ý m

komunikačné chyby a zároveň ponúka

vo svete. Vychádza z presvedčenia, že

P OP ma t e r i á l o m a k u l t ú r e a k o c e l k u .

súbor najdôležitejších a na ukážkach

ľudia nespoznávajú sami od seba, ale

S e mioti k a n i e j e ž i a d n a m a g i c k á

z reálneho retailového prostredia prakticky

svetu rozumejú a sú schopní sa v ňom

disciplína. Semiotikami sme v podstate

demonštrovaných odporúčaní pre úspešnú

orientovať s pomocou znakov. Znak je

my v š e t c i . Pr a c u j e s b e ž n o u ľ u d s k o u

POP komunikáciu.

taký predmet, ktorý v nejakom ohľade

intuíc io u a u t v á r a z   n i c h u c e l e n ý

odkazuje k niečomu inému, než je on

logic k ý s y s t é m . Pr v ý č e s k ý PO P

V druhej časti sa Sprievodca venuje

sám - k inému predmetu, predstave či

s e mioti c k ý s p r i e v o dc a pr e d s t a v u j e

analýze kódov, najdôležitejších kultúrnych

abstraktnej myšlienke. Každý znak je

s e mioti c k ú pr o bl e m a t i k u a k o j e d e n

konceptov. Efektívnu, semiotickou rečou

dvojstranná jednotka. Skladá sa na jednej

z d op lň u j ú c i c h p r í s t u p o v , k t o r ý

relevantnú a koherentnú komunikáciu

strane z výrazu, teda toho, čo je zmyslovo

na p omáh a k z v ý š e n i u e f e k t i v i t y PO P

možno dosiahnuť predovšetkým na

a aktuálne vnímateľné, a na strane druhej

p r os tr iedk o v z po h ľ a du p r e da j a ,

základe dobrého porozumenia konkrétnym

z významu toho, čo je neprítomné, čo je

p r op a g á c i e z n a č k y , k o m u n i k á c i e

kultúrnym zvyklostiam a presvedčeniam. Ak

zmyslom a cieľom. Na základe rôznych

ob c hod n é h o po s o l s t v a a c e l k o v é h o

je hovorca oboznámený so spôsobmi, na

typov vzťahov, predovšetkým tých

r e ta ilové h o k o n t e x t u . V y t v o r i l i s m e t a k

základe ktorých príjemca dekóduje správy,

logických, predkladá semiotická analýza

v s p olu pr á c i s   v ý s k u m n o u a g e n t ú r o u

je schopný upravovať posolstvo, POS

spôsoby, akým je význam znaku (napr.

P e r f e c t C r o wd a s   p o dpo r o u pa r t n e r o v

materiál tak, aby bol ľahko a priamočiaro

POP materiálu) utváraný s cieľom pomôcť

A uthe nt i c , Mo n d e l é z , V i t a n a a W e l l e n

zrozumiteľný alebo naopak inovatívny

vytvárať alebo optimalizovať komunikačné

p r a k tic k ý p r í s t u p , a k o s e m i o t i c k ú

a zároveň zapadajúci do zvoleného

obsahy tak, aby boli účinné, resp.

v e d u „ p r e t a v i ť “ do p r a k t i c k é h o

kultúrneho rámca. Súčasťou Sprievodcu sú

schopné čo najefektívnejšie naplniť svoje

a je d no du c h o p o u ž i t e ľ n é h o

analýzy základných významových oblastí

komunikačné ambície.

ma r k e ti n g o v é h o n á s t r o j a .

a kultúrnych konceptov:


PROMOTION

Českosť a národ

Jazyk a humor

Krása a zdravie

Tradícia

Luxus

Náboženstvo

Šport

Pohlavie a vek

Jedlo a nápoje

Rodina

Kvalita

Domov

Láska a priateľstvo

Snahou Sprievodcu je ponúknuť

kvality (stojí v protiklade napríklad

Jágr), ale tiež napríklad v podpore

semiotickou analýzu najdôležitejších

k „nekvalitným“ či „menej kvalitným“

domácej ekonomiky, poľnohospodárov

významových oblastí, ktoré vyplynuli

poľským potravinám). V iných prípadoch

a pod.

z úvodných fáz projektu, skupinových

je vhodnejšie vyjadrovanie ne -českosti

diskusií a analytickej práce na retailovej

(to sa týka napríklad exotického ovocia,

ploche. Praktickým výstupom je súbor

ktoré sa v Českej republike nepestuje).

tzv. významových máp, uvedených

Niektoré kategórie produktov sú naopak

kultúrnych konceptov, ktoré používateľom

z hľadiska rozlišovania medzi domácim

POP semiotický sprievodca kombinuje

slúžia ako nástroj pre zlepšovanie

a zahraničným pôvodom skôr neutrálne

teóriu a prax. Z hľadiska teórie ponúka celý

obsahov vlastnej komunikácie,

(napríklad kozmetika).

rad jednoduchých a praktických nástrojov

zvyšovanie jej relevantnosti, koherencie

KOMBINÁCIA TEÓRIE A PRAXE

na zvýšenie efektivity POP komunikácie. Na

alebo naopak ako zdroj inšpirácie pre

Všetky kategórie produktov môžu využívať

konkrétnych príkladoch ukazuje ich využitie.

prípadné inovácie.

„českosť“ ako prostriedok komunikácie

Semiotika je jednou z podporných metód,

domácich, českých hodnôt. V takomto

ktorá posilňuje účinnosť a efektivitu POP

Centrálnym kultúrnym konceptom je

prípade nejde o čerstvosť a domáci

komunikácie a má výrazný potenciál začleniť

„českosť“. V domácej POP komunikácii

pôvod, ale skôr o podporu českých

sa do ďalších prístupov a metód, ktoré

sa prejavuje predovšetkým dôrazom

hodnôt ako takých. Najčastejšie sa

v súčasnej dobe pomáhajú optimalizovať

na pôvod („domáce, české“), ale

s touto podobou stretávame u filmových,

a kultivovať retailové prostredie. POP

ovplyvňuje všetky ostatné významové

literárnych a historických (aj fiktívnych)

sprievodca je určený všetkým, ktorí majú

oblasti a kultúrne koncepty. V mnohých

postáv (napríklad Karel Čapek, Jára

či už profesionálny alebo súkromný záujem

prípadoch, predovšetkým v oblasti

Cimrman, Švejk, alebo Karol IV.) Alebo

o POP problematiku.

potravín, slúži „českosť“ ako záruka

u kolektívnych športov (napríklad Jaromír

(kp)

Vitajte vo svete knižnej produkcie www.nikara.sk

PREPRESS

DTP centrum

Róbert Jurových - NIKARA M.R.Štefánika 25 963 01 Krupina nikara@nikara.sk Prevádzka Krupina: Tel./fax: +421 45 5511 115 +421 45 5511 570 +421 45 5522 343 +421 0911 518 212

PRESS

Tlaðové centrum

POSTPRESS Produkcia

vytvoríme grafický návrh v komplexne vybavenom grafickom štúdiu - spracujeme tlaðové podklady na CTP zariadení AGFA Avalon N8-20 s formátom 707×1000 mm veĆkoformátová tlað vysokej kvality do rozmeru 920×630 mm na hárkovom stroji RYOBI 925 - tlað menších a stredne veĆkých zákaziek na hárkovom stroji HEIDELBERG SM 74 - elektronicky kontrolované riadenie nanášania farby Printflow - rotaðná tlað veĆkých nákladov ZIRKON RO 66 V1 - mäkká šitá väzba - znášacia a zošívacia linka HEIDELBERG ST 100.2 V2 - mäkká lepená väzba - znášacia a lepiaca linka HORIZON CABS 4000 V8 - kompletná knižná väzba od formátu A6 do formátu B4, ktorú realizujeme na nových moderných linkách KOLBUS BF 512 a KOLBUS DA 260. Hrúbka väzby až 80 mm.

19


SLOVENSKO - UKRAJINA: SPOLUPRÁCA NAPRIEČ HRANICOU / SLOVAKIA - UKRAINE: COOPERATION ACROSS THE BORDER

ROZHOVOR S VEĽVYSLANCOM UKRAJINY JURIJOM MUŠKOM princípy moderného sveta – zvrchovanosť,

Už viac ako rok pracujete v Bratislave, dobre ste sa zoznámili s našou krajinou a problematikou bilaterálnych vzťahov a samozrejme detailne ovládate informácie o udalostiach v Ukrajine. Budeme radi, keď pomôžete našim čitateľom pochopiť odtiene politickej situácie v Kyjeve či dozvedieť sa viac o udalostiach na východe Ukrajiny a na Kryme.

územnú celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc – má byť posilnenie tlaku sankcií na agresora. Ako môžete charakterizovať rozvoj ukrajinsko-slovenských vzťahov? V našich bilaterálnych vzťahoch nie sú žiadne problematické otázky. Slovensko nás podporuje vo všetkých oblastiach, vážime si pozíciu Slovenska v zásadných politických otázkach. Slovensko je dôležitým zahraničnoobchodným partnerom Ukrajiny. Rok 2017 podporil pozitívny trend v raste všetkých ukazovateľov vzáomného obchodu. Vlani predstavoval celkový obrat viac než 1, 3 miliardy dolárov, čo je nárast o viac než dvadsať percent. Ukrajina sa stala lídrom medzi všetkými zahraničnými partnermi Slovenska z hľadiska rastu celkového obratu v porovnaní s rokom 2016. Aké úlohy má Ukrajina dnes - samozrejme, okrem ukončenia vojny?

Situácia na východe Ukrajiny zostáva napätá.

V akom štádiu teraz je proces rokovaní? Reforma. Významný úspech sa dosiahol

Napriek dosiahnutým dohodám o dodržiavaní prímeria sa činnosť okupačných vojsk,

Existuje trojstranná kontaktná skupina pre mierové

v decentralizácii. Miestne komunity môžu priamo

ruských žoldnierov a kolaborantov neustále

urovnanie situácie na východe Ukrajiny, ktorá

uskutočňovať investície do rozvoja infraštruktúry,

zosilňuje. Protivník používa ťažké zbrane,

zahŕňa zástupcov Organizácie pre bezpečnosť

ekologických projektov, šetrenia energetických

delostrelectvo, mínomety veľkého kalibru,

a spoluprácu v Európe, Ukrajiny a Ruska. Napriek

zdrojov. Tu je dôležitá úloha Slovenska, ktorá

granátomety a ručné zbrane rôznych druhov.

tomu, že v rámci skupiny sa darí dosiahnuť

sa delí o svoje skúsenosti. Uskutočňujú sa

Cez nekontrolované ruské hraničné úseky

spoločnú pozíciu v takých otázkach, ako je

reformy ministerstva vnútra a súdneho systému.

sa neustále uskutočňujú dodávky pre

adekvátne posúdenie situácie, ako aj dohody

Ozbrojené sily smerujú bližšie k štandardom

žoldnierov: doplnenie skladových zásob,

o následných spoločných krokoch pri riešení

NATO. Vytvorili sa orgány, ktoré efektívne bojujú

vojenskej techniky, munície, paliva a iné.

problémov, Rusko kategoricky odmieta akékoľvek

s korupciou, rozvíja sa elektronický systém

Porušujúc dohody ozbrojenci pokračujú

konštruktívne návrhy pri riešení konfliktu. Návrhy

verejného obstarávania. Národná banka Ukrajiny

v zamínovaní územia, pozdĺž demarkačnej

rokovať o problémoch s lídrami bábkových

vykonala veľa pri ozdravovaní bankového systému

línie sústreďujú zakázanú techniku.

pseudorepublík nie je nič viac ako pokus

krajiny. Začala sa séria projektov zameraných na

o zlegalizovanie činností teroristov. Takýto prístup

výstavbu infraštruktúry - nových diaľnic, letísk,

nie je prípustný.

železníc. Taktiež sa začala reforma zdravotného

Bohužiaľ, v dôsledku pravidelných

systému. Som presvedčený, že zmeny k lepšiemu

nepriateľských ostreľovaní hynú nielen naši vojaci, ale aj bezbranní obyvatelia.

Ukrajinská vláda dodržiava záväzky, ktoré si

Je potrebné poznamenať, že ruské

na seba zobrala v súlade s medzinárodnými

okupačné sily konajú spôsobmi, ktoré

dohodami a za jediný spôsob ukončenia vojny

sú ťažko pochopiteľné modernému

na Donbase považuje vyvedenie ruských vojsk

človeku, ktorý žije v slobodnej Európe.

z územia Ukrajiny, rozpustenie ilegálnych

Od začiatku agresie až doteraz územie

skupín, zavedenia režimu bezpečnosti na území

Donbasu a Krymu sa nachádza za úplnou

jednotlivých regiónov Doneckej a Luganskej

železnou oponou, zbavené prístupu

oblasti, vrátane ukrajinsko-ruskej hranice.

MN

k objektívnym informáciám. Okupanti

20

prichádzajú. Ukrajinci si to zaslúžia!

Supported by a grant from Norway Cofinanced by the State Budget of the Slovak Republic. Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho

systematicky prenasledujú proukrajinsky

Normalizácia situácie a možnosť usporiadania

zmýšľajúcich občanov, prebiehajú únosy,

spravodlivých a transparentných volieb pri

mučenie, nezákonné väznenie, vraždy.

najširšej účasti medzinárodných pozorovateľov

Na okupovaných územiach je úplne

– to je spôsob, ako vrátiť pokojný život do týchto

zablokovaná činnosť nezávislých médií, je

oblastí. Správnou odpoveďou medzinárodného

obmedzený prístup na internet.

spoločenstva na pokus Moskvy narušiť základné

finančného mechanizmu. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výška NFP: 102.213 €. Prijímateľ grantu: Clinicum, s. r. o., Kežmarok Názov projektu: Informácie pre občanov a spoluprácu www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org


SLOVENSKO - UKRAJINA: SPOLUPRÁCA NAPRIEČ HRANICOU / SLOVAKIA - UKRAINE: COOPERATION ACROSS THE BORDER

ÚSPEŠNÉ DNI UKRAJINY 2018 Dá sa to dokumentovať aj číslami. Počet aktívnych účastníkov konferenčných akcií a vystupujúcich v kultúrnych programoch bol približne 1 800.

Dni Ukrajiny 2018 v Košiciach sa opäť stali veľmi úspešným a právom sa dá povedať jedinečným a tradične najvýznamnejším podujatím pre rozvoj všestranných vzťahov a spolupráce Slovenska s týmto našim najväčším susedom.

Viac než osemsto hostí prišlo z Ukrajiny. Spolu sa zapojilo okolo 140 inštitúcií. Číslami však sotva možno vyjadriť každoročný prínos pre vzájomné priateľské styky, osobitne hodnotné v zložitých chvíľach pre Ukrajinu. A hoci uvádzame veľké množstvo zapojených veľmi rôznorodých organizácií, zvlášť treba oceniť úlohu hlavného organizátora, Združenia FEMAN.

KULTÚRA A ŠKOLSTVO Program Dní Ukrajiny bol opäť veľmi pestrý, obsahoval okrem iného kultúru, šport, hospodárstvo, vzdelávanie, vzťahy samospráv, gastronómiu či cestovný ruch. A kultúrne dianie malo znova mimoriadny záber. Jednotlivé programové dni spojili predstaviteľov ukrajinskej a rusínskej národnostnej menšiny, žijúcej v Košiciach a na východnom Slovensku so zástupcami ukrajinských kultúrnych inštitúcií. Tým

pracovať v IT sektore SR. Programátori, systémoví

prichádza k nám, ale v nadväznosti na Dni

sa podporujú a upevňujú slovensko-ukrajinské

inžinieri a dátoví analytici z Ukrajiny, ktorí majú

Ukajiny v Košiciach sa Slovensko a metropola

kultúrne tradície, utužujú spoločenské aj politické

dlhodobo veľmi vysokú úroveň, zároveň pomôžu

jeho východu prezentujú u susedov. Združenie

väzby a rozvíjajú sa nové možnosti spolupráce.

nám reagovať na výzvy, ktorým čelí SR v súvislosti

FEMAN bude v novembri už po druhý raz

s digitálnou transformáciou krajiny.

organizovať Dni Slovenska v Novodnistrovsku. V tom istom mesiaci sa budú Košice prezentovať

Program bol rozložený do desiatich dní a pritiahol

v Odese. A už v septembri, pri príležitosti 1.125

množstvo miestnych obyvateľov, turistov, návštevníkov Košíc a zahraničných hostí.

HOSPODÁRSTVO A SAMOSPRÁVY

výročia založenia Užhorodu, sa Košice rozsiahle predstavia vo svojom partnerskom meste, centre

Z ukrajinskej strany sa prezentovala nielen kultúra susedného Zakarpatska, ale do Košíc zavítali

Kľúčovým konferenčným podujatím a príležitosťou

súbory z viacerých vzdialených oblastí Ukrajiny.

na kontakty medzi podnikateľmi v rámci Dní

Zakarpatskej oblasti.

Ukrajiny je už tradične Slovensko – ukrajinské

Dni Ukrajiny v Košiciach a Združenie FEMAN takto

Zo sféry vzdelávania zvlášť vyzdvihnime účasť

fórum. Jeho hlavnými zameraniami býva

plnia veľmi dôležitú úlohu v rozvoji našich vzťahov

zástupcov viacerých ukrajinských vzdelávacích

hospodárska a vedecko-technická kooperácia

s najväčšou a najľudnatejšou susednou krajinou.

inštitúcií a najmä Centra presídlených univerzít

a spolupráca samospráv. Počas SUF 2018 boli

Mali by sme ju ešte oveľa viac spoznať a obdobné

z Krymu a Donbasu, ktorí zastupovali niekoľko

tieto otázky viac než inokedy prepojené. Jasne

aktivity by boli iste príťažlivé aj pre Bratislavu či

univerzít s takýmto osudom. V tejto pre Ukrajinu

o tom hovorí aj nosná téma fóra – Modernizácia

ďalšie miesta Slovenska.

neľahkej ekonomickej a spoločenskej situácii sú

samospráv a cezhraničný potenciál. Popri

naše univerzity (TUKE, UPJŠ) reálne pripravené

už tradične silnom zastúpení

k obojstrannej úspešnej spolupráci v oblasti

Zakarpatskej oblasti, najmä Užhorodu

akademického vzdelávania a štúdia, v akreditácii

ako partnerského mesta Košíc,

študijných programov a výmene študentov.

metropola slovenského východu hostila zástupcov aj napríklad

Pekným príkladom je, že IT Asociácia

z Kyjeva, Dnipra, Novej Kachovky,

Slovenska spolu s Vysokou školou ekonómie

Odesy, Poltavy, Novodnistrovska,

a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Vinice, Krivého Rohu, Černivcov,

spustili v Charkove magisterský program, ktorý

Ľvova… Ba prišli aj predstavitelia

umožní študentom tretích ročníkov Charkovskej

partnerských miest z Poľska a Českej

národnej ekonomickej univerzity Simona Kuzneca

republiky.

v slovenských IT spoločnostiach a možnosť zostať

MN

dokončiť vysokú školu na Slovensku, získať prax Treba dodať, že nielen Ukrajina

21


BUSINESS COFFEE

NAJLEPŠIE SMART CITIES NA SVETE Projekty inteligentných miest – smart cities - čelia výzvam, ako sú nedostatočné rozpočty, nevhodná infraštruktúra a krátkodobé zmýšľanie. Najväčší prínos pre implementáciu fenoménu smart cities by malo vizionárske vedenie miest.

SINGAPUR, LONDÝN A BARCELONA

MESTÁ SPOTREBUJÚ 70 % ENERGIE

Globálna spoločnosti Philips Lighting

Inteligentné mestá prinášajú množstvo

publikovala nedávno správu, ktorú

benefitov a je potrebné si ich uvedomiť.

pripravila spoločne so spoločnosťou

Mestá dnes spotrebovávajú 70 %

SmartCitiesWorld. Prieskum poukazuje

celosvetovej energie. Predpokladá

na dôvody a prekážky, ktorým

sa, že v roku 2050 bude v mestských

čelia lokálne úrady pri zvažovaní

aglomeráciách bývať 6,5 miliardy ľudí,

implementácie projektov inteligentných

o 2,5 miliardy viac ako dnes. Požiadavky

Red: Zdroj: Smart Cities: understanding the challenges and opportunities, Foto: Philips, Freepik.com, Pixabay.com

1

miest. Správa vychádza z hĺbkového

na spotrebu energie budú preto rásť

prieskumu medzi 150 kľúčovými

a mestá budú musieť reagovať na rôzne

influencermi na plánovanie miest

odvetvia, ako sú technológie, komunikácia,

z celého sveta a označuje Singapur,

používanie energie a ochrana dát.

Londýn a Barcelonu za najlepšie inteligentné mestá na svete. Za

Jeden z desiatich zástupcov lokálnych

jeden z najdôležitejších faktorov pri

úradov však tvrdí, že nemá schopnosti

nasadzovaní inteligentných miest

na projekt inteligentného mesta. Medzi

považuje vizionárske vedenie – vyjadrilo

ďalšie prekážky patrí aj obmedzený

sa tak 56 % respondentov. Prieskum

rozpočet, nevhodná infraštruktúra,

tiež zdôrazňuje vplyv vedúcich

krátkodobé plánovanie a chýbajúci vedúci

pracovníkov, ktorí myslia do budúcnosti,

pracovníci, ktorí by projekty implementovali.

a spoluprácu úradov a agentúr naprieč

Nedostatočný rozpočet je podľa prieskumu

oddeleniami. Potenciálne odmeny sú

hlavným nedostatkom (23 % respondentov),

vysoké. Príkladom je Barcelona, ktorá

výrazným obmedzením je aj nevhodná

vďaka implementácii systémov Internetu

infraštruktúra (19 %). Tieto aj ďalšie prekážky

vecí (IoT) vytvorila 47 000 pracovných

demonštrujú fakt, že získať investície pre

miest, ušetrila 4,25 milióna eur za vodu

projekty inteligentných miest nie je ľahká

a generuje o 36,5 milióna eur vyššie

úloha. Prieskum však poukazuje aj na to, že

ročné tržby za inteligentné parkovanie 2 .

projekty, ktoré dokážu priniesť krátkodobý

22

Partner rubriky: Baliarne


BUSINESS COFFEE

zisk a dlhodobo poskytovať infraštruktúru,

využili potenciál inteligentných miest, musí

môžu tieto nedostatky prekonať.

sa zmeniť ich myslenie. Lokálne úrady

Príkladom je osvetlenie so zabudovanými

musia myslieť do budúcnosti, a to naprieč

telekomunikačnými službami v San Jose

viacerými oddeleniami,“ povedal Andreas

a inteligentné LED osvetlenie v Los Angeles

Knobloch, Alliance Specialist v spoločnosti

s ročnými úsporami na úrovni 9 miliónov

Philips Lighting.

dolárov a návratnosťou investície do 7 rokov. Prieskum potvrdil, že nie je vôbec

Štúdia SmartCitiesWorld zdôrazňuje,

neobvyklé, keď mestá minú polovicu svojho

že je dôležité zabezpečiť, aby každý

rozpočtu na energie za pouličné osvetlenie.

projekt inteligentného mesta zapadol do

Implementácia inteligentného osvetlenia

koherentnej dlhodobej stratégie a podrobne

nielen znižuje spotrebu energie, ale znižuje aj

popísal, ako mestá dokážu prekonať

mieru kriminality a podporuje lokálny biznis.

svoje výzvy pri prechode na „smart city“. Jedným z možných riešení, načrtnutých v tejto správe, je začať s menšími

VYUŽITIE INTERNETU VECÍ

projektmi a pilotmi v oblasti IoT, ktoré pomáhajú mestám postupovať smerom

Prieskum sa zameriava aj na kľúčovú úlohu

k väčším cieľom v „stráviteľných“ krokoch.

Internetu vecí (IoT). Predstavuje revolúciu

Ďalšou výhodou menších projektov je,

v zbieraní dát (podľa 35 % respondentov),

že jednoduchšie financovanie a menšie

v komunikácii pre presné poskytovanie

riziko. Malé projekty môžu viesť k malým

služieb (15 %) a v manažovaní zdrojov

úspechom, ktoré by mohli otvoriť dvere

(13 %). Internet vecí môže v týchto

pre významnejšie projekty z dlhodobého

odvetviach pomôcť, avšak implementácia

hľadiska, ako aj odôvodniť navýšenie

nových technológií a projektov

budúcich investícií.

inteligentných miest je odlišná pre každé mesto.

1

SmartCitiesWorld a Philips Lighting uskutočnili

prieskum medzi 150 respondentmi v období od

Tri najlepšie inteligentné mestá na svete majú výrazne odlišné prednosti svojich

augusta do septembra 2017 a v 19 krajinách po celom svete. Medzi respondentmi boli pracovníci na

projektov. Singapur bol ocenený za

pozíciách CIO, CTO, CDO (ako aj v nových funkciách,

progresívnu infraštruktúru, budovy,

ktoré súvisia s inováciami, informáciami, technológiami

prepravu a využitie podzemného priestoru.

a dátami), starostovia, vedúci mestských oddelení,

Londýn dostal pochvalu za dôraz na komunity pri implementácii technológií. Barcelona púta pozornosť vládou, ktorá je

konzultanti a architekti. 2

Ako je uvedené v https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC3987056/

iniciátorom zmeny. „Kľúčom k úspechu je vzájomná spolupráca. Aby mestá skutočne

e obchodu, a. s. Poprad

23


PEOPLE

OCHRANA MAJETKU A OSÔB PO NOVOM Posledné mesiace sa neustále skloňuje téma GDPR. Máj 2018 bol zlomovým v oblasti ochrany súkromia a výrazne vstupuje do vzťahov zamestnávateľ a zamestnanec, ale aj do vzťahov k zákazníkom. Kde je hranica práva na súkromie a práva majiteľov predajní chrániť svoj majetok? Odpoveď hľadá majiteľka personálno-konzultačnej spoločnosti EXACT RECRUITMENT, Ivana Brutenič.

Ivana Brutenič konateľka EXACT RECRUITMENT, spol. s r. o.

Pamätáte si časy, keď predavač nazeral do vašej tašky pri každom nákupe? Alebo celý váš nákup sledoval SBSkár, ktorý vám bol v pätách? Osobne som v takýchto predajniach nakupovala veľmi nerada. Ani podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie „Žiadny predpis obchodníkom nedovoľuje kontrolovať zákazníkovi obsah jeho nákupnej, či inej tašky. Ani pred vstupom do predajne, ani vtedy, keď zaplatil a z predajne odchádza. Ak má predávajúci podozrenie, že zákazník v predajni kradol, môže ho vyzvať, aby počkal na príchod policajtov a zatiaľ ho zadržať ako osobu podozrivú zo spáchania trestného činu. Toto však môže

anonymné.“ Vždy je tu však ľudský faktor, ktorý

zahrnúť to aj v rámci pracovnoprávnych vzťahov

urobiť iba vtedy, ak zákazníka pristihol pri krádeži.“

do veľkej miery dokáže ovplyvniť využitie alebo

ako i všetkých GDPR dokumentoch,“ uvádza

zneužitie technológií.

JUDr. Katarína Kročková z kancelárie Kročka & Partners, s. r. o.

Tieto zvyky do veľkej miery miznú preto, lebo novou realitou sa stávajú kamerové systémy

Ako sú na tom retailové prevádzky so sledovaním

v predajniach, ktoré využívajú umelú inteligenciu

vlastných zamestnancov? Kamerové systémy

Technologický web GeekWire priniesol správu,

a nielen bránia krádežiam, ale aj vyhodnocujú

sa používajú na prevenciu krádeží už roky. Nie

že americký Amazon si nechal patentovať

nákupné správanie. „Inteligentné kamery

je tajomstvom, že najväčšie straty v retailových

špeciálne náramky, ktorých úlohou je sledovať

napríklad počítajú návštevníkov, vytvárajú

prevádzkach vznikajú práve krádežami

ruky jeho zamestnancov. Tento patent otvára

demografické dáta a pomáhajú regulovať fronty

a podvodmi zo strany zamestnancov. Predajne

otázku novej úrovne zásahu do súkromia. Podľa

pri pokladniciach“ hovorí Dalibor Smažinka,

upozorňujú zamestnancov v pracovných

talianskeho denníka La Repubblica internetový

špecialista zo spoločnosti Axis Communications,

zmluvách, aj označením v predajniach.

gigant uisťuje, že táto nová technológia bude

ktorá je popredným svetovým výrobcom v oblasti

Spomíname si na kauzy sledovania

v budúcnosti využívaná v súlade s platnými

IP videa.

zamestnancov, či zákazníkov až na toalety? Ako je

predpismi a jej cieľom je „zlepšenie každodennej

to teraz z pohľadu GDPR?

práce zamestnancov v distribučných centrách“. Táto technológia umožňuje nielen sledovať polohu

Red, Ilustračné foto: Pixabay.com

Nakoľko snímanie videozáznamu spadá do

24

kategórie zhromažďovania osobných údajov,

„Kamerové systémy sa od účinnosti nariadenia

zamestnancov, ktorá je už aktuálne využívaná

majitelia predajní s kamerami musia od mája

GDPR menia. Prevádzkovatelia kamerových

v mnohých firmách, ale v reálnom čase sledovať

zabezpečiť plnú informovanosť snímaných osôb.

systémov sú povinný okrem piktogramu mať

pohyby ich rúk.

Klasické informačné tabuľky pri vstupe do predajní

zverejnené aj informácie, kto je prevádzkovateľom

musia byť doplnené o informácie, ako sa narába

kamerových systémov, kontakt na

Chceli by ste, aby niekto monitoroval pohyb

so záznamom z kamier.

prevádzkovateľa a odkaz na úplné informácie pre

vašich rúk počas pracovnej doby? Bude možné

dotknuté osoby. Tieto informácie sú samozrejme

náramky počas prestávok odložiť? Nakoľko

David Capoušek z firmy NetRex, ktorá spravuje

povinné uvádzať aj napr. reštaurácie. Odporúčam,

zasiahnu do súkromia a ako sa patent ujme?

stovky kamier v rôznych predajných reťazcoch,

aby boli uvedené na web stránke, prípadne na

Na odpovede na tieto otázky si počkáme.

tvrdí, že „Dáta sú šifrované a prístupy k videu sú

prevádzke. V prípade, ak záznamy z kamerových

Každopádne verím, že je to jeden z krokov

prísne obmedzené. Záznamy sa uchovávajú len

systémov, slúžia na iný účel spracúvania

k machine learning a postupnému preberaniu

po najnutnejšiu dobu iba kvôli ochrane majetku

osobných údajov ako na ochranu majetku

tohto typu pozícií robotmi.

a personálu, potom sa automaticky mažú, no

a zdravia či zákazníkov alebo zamestnancov,

a štatistické údaje získané pomocou kamier sú už

napr. na kontroling zamestnancov, je potrebné


PEOPLE

P

URMHNWȌ.YDOLWD]QDģLFKUHJLµQRYȊRVORYXMHÏRUD]YLDFVSRWUHELWHĀRYDDNW¯YQHS¶VRE¯QD REVDKQ£NXSQ¿FKNRģ¯NRYLQDKRGQRWXMHGQRWOLY¿FKQ£NXSRY+RGQRWDDSRÏHWSRORŀLHNYQ£NXSQRPNRģ¯NXQDģLFKVSRWUHELWHĀRYGOKRGRERQDUDVW£3ULHPHUQ£PLHUDUDVWX

]D YģHWN\ NDWHJµULH SUHGVWDYXMH  -H WR YÑDND XYHGRPHO«PX SU¯VWXSX VSRWUHELWHĀRY DOH WLHŀ YÑDND REFKRGQ¯NRP NWRU¯ NODG¼ G¶UD] QD VNODGEX SURGXNWRY«KR SRUWIµOLD =RGSRYHGQ¿ SU¯VWXSVSRWUHELWHĀDYV¼ÏLQQRVWLVREFKRGQ¯NRPVDRGU£ŀDYQ£NXSQHMVSRWUHEHLYOHSģ¯FKY¿VOHGNRFKȴULHPLHNRQRPLN\6ORYHQVND

$NFKFHPHQDÑDOHMG\QDPL]RYDħPLHUXUDVWXQ£NXSXGRP£FLFKSURGXNWRYMHSRWUHEQ« DE\ REÏDQLD 6ORYHQVND HģWH DNW¯YQHMģLH SULVWXSRYDOL N Q£NXSRP 7UHED VL XYHGRPLħŀHNDŀG¿VQ£VP¶ŀHVYRMLPDNW¯YQ\P SRVWRMRP SULVSLHħ N ]OHSģHQLX ŀLYRWD Y QDģHM NUDMLQH 6WDϯ NHÑ EXGH DNW¯YQH ]GLHĀDħ VYRMH ŀHODQLD V REFKRGQ¯NRP 3ULDPD NRPXQLN£FLD ]£ND]Q¯ND V REFKRGQ¯NRP ÏL Xŀ FH] REFKRGQ¿ SHUVRQ£O GRWD]Q¯N\ ZHE VWU£QN\ÏLVRFL£OQHVLHWHMHSURVSHģQ£

PARTNERI

www.kvalitaznasichregionov.sk

25


PRICE

PRICELESS SPECIALS: NOVÁ ÉRA VERNOSTNÝCH PROGRAMOV

v Španielsku, výlet do kina za rozprávkou pre deti z detského domova či vysnívaný papagáj ako spoločník pre starú mamu.

Mastercard Priceless Specials na Slovensku už tri roky odmeňuje registrovaných zákazníkov vo forme cashback, teda vracia peniaze naspäť, za každú transakciu kartou Mastercard alebo Maestro u partnerov programu. Ide o jeden z najobľúbenejších spôsobov odmeňovania, ktorému, podľa prieskumu Masterindex, dáva prednosť až 86 % Slovákov.

„Náš program Priceless Specials si postupne obľubuje čoraz väčší počet ľudí, lebo im vracia peniaze a pomáha plniť si sny. Aj preto ho neustále vylepšujeme. Od tohto roku je možné získavať bronzové, strieborné, zlaté alebo platinové členstvo a vyberať si tak ďalšie odmeny. Pre Mastercard je to možnosť ponúknuť držiteľom kariet zasa niečo navyše,“ povedal Miroslav Lukeš, generálny riaditeľ Mastercard pre Slovensko, Českú republiku a Rakúsko. Do novinkových úrovní členstva sa počíta každý jeden nákup platobnou kartou Mastercard a Maestro, vrátane e-shopov, teda nielen u partnerov programu. Na základe počtu transakcií platobnou kartou získava každý registrovaný držiteľ karty jedno z členstiev - bronzové, strieborné, zlaté alebo najvyššie platinové členstvo. Čím je úroveň členstva významnejšia, tým hodnotnejšie zľavy, vouchery alebo benefity môže následne prostredníctvom Priceless Specials čerpať. „Samozrejme, zákazníkom stále sprostredkúvame aj ďalšie úžasné zážitky

ZA TRI ROKY NA ŠPICI OBĽÚBENOSTI

eviduje takmer 500 000 aktívnych používateľov.

a prekvapenia, napríklad súťaže o návštevu

Zákazníci získavajú od 1 do 10 % späť,

finále futbalovej Ligy majstrov či svetového

pričom doteraz najvyššia výška jednorazovo

pohára v zjazdovom lyžovaní v Kitzbühel,“

Niektoré vernostné schémy dobre fungujú,

vyplateného cashback-u bola na Slovensku

dodal M. Lukeš.

ale všeobecne je lojalitných kariet veľa. Na

173 €.

lojalitných kartičkách sa priratúvajú body,

PRIDAJTE SA NA STRANU PARTNEROV!

niekedy je to pár centov a pre zákazníka je

Zbierať všetky výhody vo forme cashback-

veľmi zložité dopracovať sa k aktuálnej výške

-u, splnených prianí alebo výhod plynúcich

bodov a k ich peňažnej hodnote. Lojalita sa

z rôznych úrovní členstva môže každý

s takými kartami mení na akési zberateľstvo

zákazník, kto svoju platobnú kartu Mastercard

Je dokázané, že lojálny zákazníci nakupujú

a zákazník nie je motivovaný, aby kartu nosil

alebo Maestro zaregistruje na stránkach

viac, využívajú drahšie služby a sú ochotnejší

pri sebe a mal ju pri platení. Naopak platobnú

programu: www.specials.sk. Celé prihlásenie

nakúpiť aj rôzne doplnky. Navyše program

kartu nosí stále, málokedy ju zabudne, dáva

je maximálne jednoduché a trvá necelé dve

Mastercard Priceless Specials je široko

si na ňu pozor. Práve program Mastercard

minúty.

medializovaný a má silnú marketingovú

Priceless Specials je naviazaný na platobné

podporu.

karty Mastercard a Maestro. Hlavné motto schémy je „Premeniť každodenné zvyky na niečo iné, na niečo Na nezaplatenie (anglicky

PRICELESS SPECIALS POMÁHA PLNIŤ SNY

red

Priceless)“. Zákazník nemusí zásadne meniť

26

Hlavnými obchodnými partnermi programu Mastercard Priceless Specials sú napríklad spoločnosti Electrolux, Cinema City, Cinemax,

nákupné správanie, program ho odmeňuje

Neoddeliteľnou súčasťou programu je aj

Exisport, Orsay, Datart, Eurowines, Pet Center,

v podstate za bežné platenie a zákazník si

možnosť splniť si želanie či vysnívať ho

Martinus, Tescoma a mnoho ďalších. Na

nemusí zľavu pýtať. Nečudo, že sa len za tri

svojim blízkym a zažiť tak spolu s nimi chvíle

Slovensku je už 1700 miest, kde Priceless

roky, od roku 2015, stal najjednoduchším

doslova na nezaplatenie. Počas troch rokov

Specials funguje. Pridajte sa k nim a čerpajte

a zároveň najobľúbenejším vernostným

program splnil už 60 rôznych želaní. Patril

z výhod programu!

programom svojho druhu. Lojalitný program

medzi ne napríklad lov sumcov na rieke Ebro


PRODUCT

BIO PRIVÁTKY POSILŇUJÚ

BIOPOTRAVINY RASTÚ, ALE STÁLE ICH KUPUJEME MÁLO

Zaujímavosťou bio segmentu je postavenie privátnych značiek: kým podiel privátnych značiek z koša potravinárskych kategórií viac menej stagnuje na úrovni približne 22 %, v bio segmente sa tržby za vlastné značky potravinárskych aj drogistických reťazcov tešia výraznému medziročnému nárastu o 26 %. Už pred rokom generovali bio privátky viac ako tretinu z obratu celého bio potravinárskeho koláča, a v poslednom roku sa ich podiel vyšplhal až na 42 %. Hoci bio privátky razia úspech, je zrejmé, že časť „značkových“ výrobcov bio produktov zaznamenala straty, keďže celá skupina bio potravín rástla pomalšie. Celkové lepšie postavenie privátnych značiek v bio segmente potvrdzuje fakt, že drahšie bio produkty

Zaujímavou kapitolou súčasného stravovania je často diskutovaná téma tzv. biopotravín alebo organických potravín, ktorá súvisí so zmenou životného štýlu, bližším záujmom o to, čo jeme, ako aj vnímaním vyššej kvality týchto potravín. Na rýchlo zvyšujúci sa záujem zo strany spotrebiteľov reaguje trh vznikom rôznych špecializovaných obchodov s biopotravinami ako aj výrobcovia, ktorí obohacujú svoje produktové portfólio o alternatívnu ponuku.

sa pre spotrebiteľov stávajú cenovo lákavejšími pod hlavičkou privátky, kým v štandardných potravinových kategóriách značkové produkty výrazne viac promujú a cenovo sa približujú privátnym značkám. *pozn. BIO segment balených potravín bez tzv. fresh potravín ako napr. chlieb, pečivo, ovocie, zelenina, mäso…

AKO SA DARÍ BIO SEGMENTU?

BIO DETSKÁ HOTOVÁ VÝŽIVA S OBRATOM 2,7 MILIÓNA EUR ROČNE  5 KATEGÓRIÍ S NAJVYŠŠÍMI TRŽBAMI V BIO SEGMENTE

prisudzujú vyššiu pozornosť týmto produktom a vyčleňujú tak vo svojich predajniach osobitné

Obratovo najvýznamnejšie bio segmenty

priestory a kútiky, aby umožnili svojim zákazníkom

sú v kategóriách detská hotová výživa, kde

vyššie pohodlie pri nákupe bioproduktov. Ako

bio produkty tvoria až desatinu z celkových

sa darí BIO segmentu v maloobchode z pohľadu

tržieb kategórie a dosiali ročný obrat vo výške

medziročného porovnania?

2,7 miliónov eur. Nasleduje trvanlivé mlieko a kuchynské oleje, obe kategórie s podielom

Podľa údajov maloobchodného auditu

bio segmentu 8 % z tržieb a s celkovým

spoločnosti Nielsen presiahli tržby za biopotraviny*

obratom bio produktov okolo 2 milióny eur. Do

v posledných 12 mesiacoch (od mája 2017 do

top 5 kategórií sa zaradili aj jogurty a trvanlivé

apríla 2018) 25 miliónov eur s medziročným

rastlinné mlieka.

rastom o 8 %. BIO segment v maloobchodných predajniach s potravinami a zmiešaným tovarom

A akú časť tvorí bio segment v rámci jednotlivých

a v drogériách však stále tvorí necelé percento

kategórií? Najväčšie zastúpenie bio produktov

(0,83 %) z celkového obratu potravinárskeho

v rámci porovnávaných kategórií (t.j. kategórie

košíka a jeho podiel sa za posledné roky len

s ročným obratom väčším ako pol milióna eur)

mierne zvyšuje. Aj keď rastie v tržbách medziročne

nájdeme v trvanlivom rastlinnom mlieku, kde až

rýchlejšie ako celý kôš potravinárskych kategórií,

36 % z celkových tržieb tejto kategórie putuje

jeho rast sa za posledný rok oproti predošlému

na bio produkty. Nasledujú detské kategórie:

obdobiu spomalil, pod čo sa podpísal slabší

suchá strava s podielom bio 29 %, detská hotová

úvod roka 2018. Pre porovnanie, tržby za celý

výživa s podielom 22 % a v detskom sušenom

potravinový kôš rástli za prvé štyri mesiace tohto

mlieku si ukrajujú bio produkty 12 % z obratu celej

roka o necelé 4 %, bio segment len o 0,4 %.

kategórie.

 HODNOTA PREDAJA BIOPOTRAVÍN V SR SLOVENSKO

Biopotraviny

Kategórie

Tržby za BIO produkty v mil. eur

Detská hotová výživa

2,7

Trvanlivé mlieko

2,0

Kuchynské oleje

1,9

Jogurty

1,7

Trvanlivé rastlinné mlieko

1,5

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Total SK (maloobchodný trh obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom (bez Metro) a drogérie bez špecializovaných predajní.

 5 KATEGÓRIÍ S NAJVYŠŠÍM PODIELOM BIO SEGMENTU Kategórie

Podiel BIO na celkovom obrate kategórie

Trvanlivé rastlinné mlieko

36 %

Detská suchá strava (instantné detské kaše, atď.)

29 %

Detská hotová výživa (ovocné a zeleninové príkrmy, atď.)

22 %

Detské sušené mlieko

12 %

Bylinný čaj

6%

Zdroj: Nielsen, redakčne upravené, Ilustračné foto: Dreamstime.com

V reakcii na bio trend rovnako aj obchodníci

Hodnota predaja v 1000 eur máj/2016 - apr/2017

máj/2017 - apr/2018

medziročná zmena

23 475

25 265

8%

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Total SK (maloobchodný trh obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom (bez Metro) a drogérie bez špecializovaných predajní.

Zdroj: Nielsen, Pozn.: zahrnuté sú len kategórie s obratom za BIO vyšším ako 0,5 milióna eur. Total SK (maloobchodný trh obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom (bez Metro) a drogérie bez špecializovaných predajní.

27


PRODUCT

 PODIEL DOMÁCICH POTRAVÍN NA PREDAJNÝCH PULTOCH VYBRANÝCH OBCHODNÝCH REŤAZCOV       

COOP Jednota CBA Billa Metro TESCO Kaufland Lidl

56 % 50 % 40 % 36 % 42 % 37 % 16 %

DLHODOBÝ POKLES VYSTRIEDAL NÁZNAK RASTU Podiel slovenských potravín klesol podľa GfK od roku 2011, kedy dosahoval 50 %, na úroveň 37,2 % v roku 2017, pričom podľa posledného prieskumu v roku 2018 predstavuje 37,7 %. Napriek nepatrnému nárastu ide v porovnaní s inými krajinami stále o veľmi nízke číslo. Cieľom potravinárov je dosiahnuť podiel slovenských výrobkov aspoň na úrovni roku 2011. Aké trendy a aktivity by tomu mohli napomôcť?

SNAHY PRINÁŠAJÚ VÝSLEDKY

na rozšírenie počtu dodávateľov aj sortimentu,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka

Podľa výsledkov prieskumu GfK, ktorý bol

vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja

realizovaný pre Potravinársku komoru Slovenska

vidieka. Agrorezort projekt spustil s obchodnými

(PKS), dosiahol podiel vystavenia slovenských

reťazcami vo februári 2017. Lokálni výrobcovia

výrobkov v roku 2018 úroveň 37,7 %, čo je mierny

potravín tak získali možnosť predávať svoje

nárast o 0,5 percentuálneho bodu v porovnaní

výrobky v okruhu do 50 kilometrov od svojej

s rokom 2017. „V posledných mesiacoch

prevádzky. Majú pritom zjednodušené zmluvné

sme zaznamenali zvýšenú snahu obchodných

podmienky, skrátené lehoty splatnosti faktúr

reťazcov o získavanie slovenských dodávateľov,

i ďalšie výhody.

 PODIEL DOMÁCICH POTRAVÍN NA PREDAJNÝCH PULTOCH VYBRANÝCH OBCHODNÝCH REŤAZCOV

               

Mlieko Vody a minerálne vody Pivo Víno Liehoviny a destiláty Mäsové výrobky Mliečne výrobky – ostatné Mliečne výrobky – prírodné syry Cestoviny Spracované produkty Trvanlivé pečivo Nealkoholické nápoje Cukrovinky čokoládové Konzervované produkty Oleje Cukrovinky nečokoládové

Rok 2018

Zmena oproti roku 2017

67 % 55 % 49 % 49 % 49 % 47 % 46 % 42 % 38 % 32 % 26 % 23 % 18 % 13 % 10 % 9%

+ 2 p. b. + 1 p. b. - 1 p. b. - 3 p. b. - 1 p. b. + 1 p. b. 0 + 2 p. b. - 1 p. b. 0 0 - 1 p. b. 0 - 1 p. b. +1 p. b. 0

ako aj ich spoločnú iniciatívu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), ktorá viedla k zavádzaniu tzv. regionálnych

REŤAZCE REAGUJÚ NA DOPYT

Red, Zdroj: PKS, GFK, MPRV SR, Tesco, Billa, Foto: Billa

pultov. Túto snahu samozrejme oceňujeme,

28

Zdroj: PKS / GFK

pretože len spoločným úsilím všetkých

Najviac slovenských potravín je podľa GfK

zainteresovaných strán sa nám podarí zvrátiť veľmi

zastúpených už tradične na regáloch reťazcov

nelichotivú situáciu v slovenskom potravinárstve,“

COOP Jednota (56%) a CBA Slovakia (50%),

roka. Vplyv na pomer vystavených produktov má

uviedol Daniel Poturnay, prezident PKS

ktoré aj bez vonkajších stimulov majú obchodnú

podľa názoru IN STORE Slovakia aj nový category

a pokračuje: „Ako však ukazujú čísla, regionálne

politiku a filozofiu nastavenú tak, aby preferovali

management a pokračujúci masívny remodeling

pulty ani malí dodávatelia sami osebe výrazné

dodávateľov zo Slovenska. Je to dané i tým,

reťazcov. Svoju úlohu zohráva aj pretrvávajúca

zvýšenie podielu slovenských potravín neprinesú.

že sú v menších, rurálnych oblastiach, buď

konjunktúra a lepšia kúpyschopnosť. Bonitný

Sú však vynikajúcim nástrojom na to, aby sa

s celoslovenskou pôsobnosťou (COOP Jednota)

spotrebiteľ dáva prednosť lokálnym, hoci aj

ku slovenským spotrebiteľom dostali kvalitné

alebo viac regionálnou (CBA Slovakia). Prieskum

drahším, produktom.

potraviny vyrobené v ich regióne.“

GfK nezahŕňa napríklad slovenský reťazec Fresh, ktorý je veľmi silný na východnom Slovensku

„Výber správnych dodávateľov sezónneho

„Za dva roky sme spustili viacero aktivít

a tiež si zakladá na ponuke slovenských výrobkov.

ovocia a zeleniny je pre nás kľúčový, pretože

na podporu slovenských potravín. Medzi

Takisto tu nie sú Terno a jeho nový koncept Kraj,

naším zámerom je ešte užšie spolupracovať

najúspešnejšie patrí práve projekt s názvom

ktoré reagujú na popularitu domácej produkcie.

s pestovateľmi zo Slovenska, ktorí sú pre nás

‚Chcem dodávať‘ na podporu lokálnych

Podiel vystavenia slovenských výrobkov mierne

zárukou dlhšej čerstvosti a kvality pre našich

slovenských výrobcov. S veľkým potešením

vzrástol oproti minulému roku v reťazcoch Lidl

zákazníkov,“ uviedol nedávno Pavol Halász,

môžem konštatovať, že do projektu Chcem

(i tak má stále najmenší podiel, iba 16%), Tesco

produktový manažér Tesca pre ovocie a zeleninu

dodávať sa zapojilo až 166 dodávateľov. Týmto

a CBA, poklesol v Metre. V ostatných reťazcoch

pre strednú Európu. Hlavným produktom sezóny

číslom určite nekončíme. Ešte stále je tu priestor

ostal nezmenený na úrovni predchádzajúceho

sú aktuálne rajčiny pôvodom zo Slovenska


PRODUCT

REKORDNÉ NEGATÍVNE SALDO OBCHODU

s posilnením sezónnej ponuky z farmy Vitazel

v potravinových reťazcoch predstavuje v roku

– Kameničany o 30 %. Spoločnosť Billa

2018 výšku 24 %, čo je nárast oproti roku

umiestnila na pultoch svojich predajní od apríla

2017 takmer o 3 p. b. Dlhodobý trend od roku

2018 ďalších 33 regionálnych výrobkov od 10

2013 ukazuje mierne stabilný podiel vystavenia

Aby sa podiel slovenských výrobkov na pultoch

lokálnych slovenských výrobcov. Nové unikátne

privátnych značiek, tento rok sa hodnota vyšplhala

obchodov výrazne zvýšil je podľa PKS potrebné

umiestnené stojany s produktami nájdu zákazníci

nad hodnotu z roku 2013.

podporovať existujúci potravinársky priemysel na

v nitrianskom a považskom regióne. V novembri

Slovensku za účelom zvyšovania potravinárskej

2017 uviedla na trh prvé výrobky od lokálnych

Najviac privátnych výrobkov je zastúpených

výroby produkujúcej pridanú hodnotu a aktívne

výrobcov v bratislavskom a spišskom regióne.

v kategórii mlieko (64%), konzervované produkty

podporovať zavádzanie nových technológií

(41%) a balené mäsové výrobky (40%), najmenšie

a inovácií. Roztvárajúce sa nožnice negatívneho

zastúpenie je v kategórii pivo, liehoviny a destiláty

salda zahraničného obchodu by mali byť

(8%) víno (9%) a nečokoládové cukrovinky

varovaním pre potravinárov, ale aj politikov

(10%). Podiel privátnych výrobkov vzrástol

spravujúcich náš štát. Polpercentný nárast je

vo všetkých sledovaných kategóriách. Práve

pozitívny, ale až v budúci rok sa ukáže, či pôjde

Najvyšší podiel zastúpenia slovenských výrobkov

privátnymi značkami je špecifická ponuka

o trend alebo skôr stabilizáciu situácie.

na regáloch je v kategóriách mlieko (67%), vody

Lidlu. Ten v obchodnom roku 2017 nakúpil od

a minerálky (55%), pivo, víno, liehoviny a destiláty

slovenských dodávateľov tovar v hodnote 250

(49%) a balené mäsové výrobky (47%). Najmenej

000 000 €. Viac ako štyri pätiny z tejto sumy

zastúpené slovenské výrobky sú v rámci kategórií

predstavovali výrobky určené pre domáci

prieskum vystavenia slovenských výrobkov v maloobchode.

cukrovinky nečokoládové (9%), oleje (10%),

trh, zvyšok bol export slovenských firiem do

Prieskum sa realizuje už od roku 2011, pričom používa stále

konzervované produkty (13%) a cukrovinky

zahraničia. „Platí u nás zásada, že pokiaľ máme na

čokoládové (18%). Podiel vystavenia slovenských

stole dve rovnaké ponuky – jednu od domáceho

výrobkov ostal vo väčšine kategórií stabilný,

a druhú od zahraničného dodávateľa, vždy

poklesol iba v kategórii vína.

uprednostníme slovenskú firmu. Teší nás, že

POTRAVINOVÉ SKUPINY A PRIVÁTNE ZNAČKY

* PKS v roku 2018 uskutočnila prostredníctvom agentúry GfK

rovnakú metodológiu. Prieskum sa uskutočňoval osobným zberom dát prostredníctvom anketárov v 360 predajniach potravinových reťazcov v celej SR. Terénny zber údajov prebiehal v mesiaci marec 2018 v rovnakých predajniach ako

čoraz viac slovenských výrobcov dokáže splniť GfK zistilo, že na rozdiel od slovenských výrobkov

naše požiadavky, ktoré sú prísne predovšetkým

si privátne značky oproti minulému roku výrazne

v oblasti kvality,“ povedal Martin Nagy, konateľ

polepšili v neprospech značkových potravín.

Lidl Slovenská republika za oblasť nákupu

Podiel vystavenia privátnych značiek na regáloch

a marketingu.

v roku 2017.

(pti)

SLOVENSKÝ DOVOZCA A DISTRIBÚTOR TRIOMAT S.R.O. Hviezdoslavovo námestie 1/1, 029 01 Námestovo, kancelaria@triomat.eu, tel.: +421 43 238 89 80, +421 910 939 439 www.triomat.sk, www.batterydrink.sk , www.attibassi.sk, www.meseta.sk, www.tetleycaj.sk

NOVINKY V PONUKE Už dostupné v sieťach FUNKČNÉ NÁPOJE BATTERY •

20 rokov značky na trhu

Súčasť skupiny Carlsberg

Číslo jeden v Škandinávii

Kvalitné ingrediencie

LIMITOVANÁ EDÍCIA ENERGETICKÉHO NÁPOJA BATTERY ENERGY DRINK BLACK

ŠUMIVÉ VÍNA CHARTE S PRÍCHUŤOU OVOCIA A BOBUĽOVINY •

Artwinery je jedným z najväčších podnikov v Európe, ktorý vyrába šumivé vína podľa

klasickej francúzskej technológie.

Najobľúbenejší energetický nápoj

pre náročných spotrebiteľov

tento rok oslavuje 20 rokov.

Dôraz aj na vizualitu produktov a značky

Na počesť významného jubilea

technológie založenej na klasickej metóde

na predajni, plánovaná zmena dizajnu

je dostupná BATTERY Black Edition.

fermentácie po dobu

Farba balenia je černejšia – rovnako ako

minimálne 9 mesiacov

aj samotný nápoj. Čierna farba

s následným

zdôrazňuje energiu a kvalitu BATTERY

pridávaním kvalitného

od septembra 2018

expedičného likéru..

drinku a symbolizuje „dobitie energie“, BATTERY IZOTONICKÁ ENERGY VODA

„batériu“, z ktorej tvaru

Citrón (400 ml, balenie 24 ks, VOC: 0,90 €)

čerpal.

BATTERY IZOTONICKÁ ENERGY VODA

BATTERY BLACK

limetka - pomaranč - ananás (400 ml, balenie 24 ks, VOC: 0,90 €)

Šumivé vína CHARTE sa vyrábajú podľa unikátnej

Obsah alkoholu 8,5 percenta.

CHARTE ČIERNA RÍBEZĽA (750 ml, balenie 6 ks, VOC: 5,50 €)

(500 ml, balenie 24 ks, VOC: 0,90 €)

CHARTE MARHUĽA (750 ml, balenie 6 ks, VOC: 5,50 €)

CHARTE JAHODA (750 ml, balenie 6 ks, VOC: 5,50 €)

29


PLACE

KVALITA SUROVÍN A PRODUKCIE JE PRE NÁS PRVORADÁ „Sme hrdí na to, že vlastníme najdlhšie nepretržite fungujúci podnik na spracovanie rýb na Slovensku, ktorého začiatky siahajú až do roku 1924. Stále je pre nás prvoradá kvalita surovín. Napríklad do šalátu Treska Exklusiv používame výhradne mäso tresky aljašskej, ktoré sa spracováva priamo na mori, hneď po výlove. Kľúčovými faktormi dobrej spolupráce s reťazcami sú práve kvalitný produkt a stabilné dodávky,“ uvádza v rozhovore pre IN STORE Slovakia Michal Britvík, generálny riaditeľ Ryba Žilina.

Michal Britvík, Generálny riaditeľ Ryba Žilina

Ak dnes hovoríme o Rybe Žilina z pohľadu výroby a kapacít, aký kontext by mali poznať Vaši retailoví partneri? V súčasnosti sme najväčším výrobcom rybích a lahôdkových šalátov na Slovensku, ktoré ponúkame pod značkami PRETO Ryba Žilina a PRETO. Historicky je našou doménou najmä produkcia výrobkov z rýb. Sme hrdí na to, že vlastníme najdlhšie nepretržite fungujúci podnik na spracovanie rýb na Slovensku, ktorého začiatky siahajú až do roku 1924. Naším vlajkovým produktom je legendárna žilinská Treska v majonéze. V roku 2017 sme jej vyrobili viac ako 3 000 ton. V prípade tohto produktu sme od roku 2014 narástli o viac ako 30 % a dnes

Čo Vás k tejto organizačnej zmene viedlo

Sme skutočne radi, že pri našej Treske Exklusiv

sme najväčším producentom tresky. Rastie

a aké pozitíva od nej očakávate?

preukazujú zákazníci podľa prieskumov najvyšší

najmä predaj našej prémiovej Tresky Exklusiv, ktorý už predbehol tú štandardnú.

index spokojnosti spomedzi produktov tresky Netajíme sa tým, že by sme boli radi, keby

v majonéze na trhu. Úprimne povedané,

sme sa ako slovenskí producenti začali viac

neprekvapuje nás to, pretože veríme jej kvalite.

Od júla dochádza vo Vašej spoločnosti

spájať a využívať spoločnú silu s cieľom

Bola to práve Ryba Žilina, ktorá už v roku 2001

k organizačným úpravám. Môžete bližšie

dostávať kvalitné domáce výrobky v ešte širšej

uviedla ako prvá produkt so zvýšeným podielom

vysvetliť, čoho sa budú týkať?

miere k spotrebiteľom. A z tohto pohľadu

rýb. V roku sme 2015 sme ako prví vypustili

vidíme potenciál práve v zdieľaní spoločného

z tresky umelé sladidlá a zredukovali konzervanty

Od 1. júla začína fungovať nová dcérska firma

obchodného a merchandisingového tímu či

na nevyhnutné minimum. A čo sa samotných

spoločnosti Ryba Žilina - spoločnosť PRETO

spoločnej logistiky. Formálne oddelenie výrobnej

surovín týka, ich kvalita je pre nás prvoradá.

Ryba - pod ktorú prevádzame naše dva výrobné

a obchodnej zložky našej spoločnosti nám dáva

Do tohto šalátu používame výhradne mäso

závody so všetkým príslušenstvom. Prevodom

možnosť pripraviť sa na to, aby sme dokázali

tresky aljašskej, ktoré sa spracováva priamo na

práv a povinností pod ňu prechádza aj výrobný

v blízkej budúcnosti poskytovať kapacity a know-

mori, hneď po výlove, čím získavame najvyššiu

personál s manažmentom výroby. Ide iba

-how nášho skúseného obchodného tímu aj iným

kvalitu suroviny. Vyrábame si vlastnú majonézu

o formálnu úpravu, ktorou od seba oddeľujeme

potravinárskym výrobcom.

s použitím kvalitného repkového oleja – aj preto

????

výrobnú a obchodnú zložku spoločnosti.

30

je žilinská treska mimoriadne bohatá na zdravé

Jediným odberateľom výrobnej firmy PRETO

Vráťme sa k vlajkovému produktu značky

omega-3 mastné kyseliny. A v neposlednom

Ryba bude materská spoločnosť Ryba Žilina,

PRETO Ryba Žilina - treske v majonéze.

rade ju vyrábame ako bezlepkový produkt.

ktorá si zachováva svoju obchodnú časť tak

Podľa prieskumov konzumuje tresku aspoň

ako doteraz a bude sa starať o predaj našich

raz za čas vyše 92 % Slovákov, pričom za

Práve v súvislosti so stúpajúcou obľubou

vlastných výrobkov a tiež obchodného tovaru.

najchutnejšiu označujú práve žilinskú. Médiá

slovenských retro produktov sa značka veľmi

Logistiku a distribúciu bude zabezpečovať

píšu aj o „národnom jedle Slovákov“. Aké

dobre „omladila“ a pripomenula kampaňami

s využitím vlastných skladových a prepravných

sú jej ďalšie konkurenčné výhody oproti

ako Legenda zo Žiliny, Treska slovenská,

kapacít naša sesterská spoločnosť PRETOLOG.

alternatívnym produktom?

Hľadáme predátorov tresky slovenskej… Aká


PLACE

je (bude) aktuálna komunikácia a pozicioning značky PRETO Ryba Žilina? Naším cieľom je neustále rásť. Tresku chceme

ZAUJÍMAVOSTI O ŽILINSKEJ TRESKE V MAJONÉZE:

stále intenzívnejšie komunikovať v prepojení na samotnú značku a zdôrazňovať, že ide

o legendárny produkt zo Žiliny. Cieľová skupina značky je široká, keďže rybacie výrobky

Tento šalát sa najskôr nazýval treska v remuláde. •

konzumujú ľudia všetkých vekových a aj príjmových kategórií. Líši sa však frekvencia ich

Treska sa v žilinskom závode, ktorý bol súčasťou národného podniku Ryba, vyrába nepretržite už 64 rokov.

spotreby. Našou stratégiou je motivovať najmä kategóriu užívateľov, ktorí konzumujú tresku

Receptúru na tresku v majonéze vynašiel v roku 1954 bratislavský kuchár a cukrár Július Boško.

Ryba Žilina uviedla ako prvá na trh Tresku Exklusiv so 45-percentným podielom rýb v roku 2001 čím zrealizovala prvú pozitívnu spätnú inováciu, aby sa treska priblížila svojmu pôvodnému zloženiu.

aspoň raz mesačne, aby zvýšili periódu nákupu.

V súvislosti s treskou v majonéze je Ryba Žilina držiteľom certifikácie BRC (štandard pre bezpečnosť potravín) a na výrobu Tresky používa surovinu s certifikátom MSC, ktorý dokladuje, že ryby

Aj naďalej sa ich budeme snažiť zasiahnuť

pochádzajú z trvalo udržateľného rybolovu.

mixom, ktorý je zložený primárne z komunikácie

Žilinský závod vyrobí mesačne až 300 ton tresky - proces výroby jednej šarže trvá viac ako 2 dni.

v printových lifestylových magazínoch a na

Značka PRETO Ryba Žilina získala v roku 2017 a 2018 ocenenie Superbrands.

sociálnych sieťach. Veľkú úlohu hrá tiež POS komunikácia, máme skúsenosti aj s promotion v rádiach a prezentáciou produktov počas

a tovarov a umožňuje nám tieto služby

eventov pre verejnosť. Značka PRETO Ryba

poskytovať aj našim partnerom.

Žilina však nie je len o treske. Tento rok máme za cieľ našou marketingovou komunikáciu

Vnímajú retaileri zvyšovanie predajov tresky

spotrebiteľom viac priblížiť aj ostatné, rovnako

a podporujú ho, napr. aktívnym vystavením,

kvalitné produkty rybích šalátov a rybích

sekundárnym vystavením, in-store promotion,

výrobkov.

samplingom či letákovými akciami?

Ako hodnotíte spoluprácu so sieťovým

Naši obchodní partneri sú si vedomí dopytu po

retailom na Slovensku?

tradičných produktoch, medzi ktoré patrí aj naša treska ako aj ostatné rybacie špeciality. Je naším

Obchodné reťazce sú náš dlhodobý partner

spoločným cieľom dostať ich na pulty potravín

a aj vďaka spolupráci s nimi sa nám darí na trhu

pre koncových spotrebiteľov. Vďaka vzťahom

rásť. Čo sa týka rozloženia našich obchodných

s obchodnými partnermi sa nám darí budovať

vzťahov – viac ako 70 % nášho obratu tvoria

sekundárne vystavenia, aj keď sú požiadavky

lokálne slovenské siete a nezávislí retailoví

na vystavenie tohto typu produktu náročné.

partneri, zvyšok pripadá na spoluprácu so

Dôležitým komunikačným nástrojom sú letákové

zahraničnými reťazcami. Z nášho pohľadu je

akcie, z našej strany sa vždy snažíme tieto akcie

kľúčovým faktorom dobrej spolupráce kvalitný

v jednotlivých sieťach časovo zladiť. V menšej

produkt a stabilné dodávky. To vedia partneri

miere realizujú niektorí partneri aj ochutnávky,

oceniť. My na druhej strane oceňujeme viditeľnú

prípadne akcie, pri ktorých ponúkajú produkt

prítomnosť na pultoch, ktorá nám pomáha

navyše ako bonus.

upevňovať pozíciu značky, a taktiež prevažne bezproblémovú platobnú disciplínu. Vzhľadom k povahe produktov a nutnosti chladenia, ste spokojný s logistikou a vystavením v retaile? Vystavenie a umiestnenie našich produktov do chladiacich regálov je kľúčové. V prípade väčších predajní, ktoré disponujú chladenými skladmi sa často stáva, že produkty sú skladom, ale nie sú na predajnej ploche. To je tá najhoršia kombinácia, kedy zákazník odchádza nespokojný a obchodník aj my prichádzame o obrat. Riešenie spočíva v kombinácii lepšej systemizácie procesov na predajniach na jednej strane a kvalitného merchandisingu na strane druhej. Som rád, že sme našli také nastavenie kombinácie obchodných a merchandisingových aktivít našich obchodných zástupcov, ktoré nám prináša rast predaja vlastných výrobkov

31


PRODUCT

Elektrický stolný gril využijú aj v prípade,

GRILOVAČKA

JE HLAVNE O ZÁBAVE

že bývajú v byte bez balkóna. Pri elektrických griloch rastie obľuba povrchov z kameňa a terakoty pre ich odolnosť a možnosť grilovať s minimom tuku. Terakotová grilovacia doska je tak odolná, že na nej môže používateľ priamo krájať potraviny nožom.

K správnej grilovačke patrí kvalitné vybavenie, chutné jedlo a zábava. Na Slovensku už táto tradícia pevne zapustila korene. Dnes už sa nestretnete s dilemou či grilovať alebo negrilovať, ale na čom grilovať a ako zostaviť lákavé menu, resp. čím ozvláštniť chuťový pôžitok z pripravovaných pokrmov.

NA ČOM GRILOVAŤ? „Zákazníci nakupujú čoraz väčšie grily, keďže sa poučili z minulých sezón a vedia, ako často gril využijú a pre akú veľkú spoločnosť. Zároveň nakupujú čoraz kvalitnejšie grily. Grilovanie berú ako zábavu a spoločenskú udalosť, pri ktorej môžu byť so svojimi blízkymi, užívať si slnko a niečo dobré zjesť,“ Red, Zdroj: Lidl, Datart, Tesco, Ilustračné foto: Pixabay.com

konštatuje Iva Pavlousková, tlačová hovorkyňa Datartu. Čo keď ale zákazník býva v novostavbe, kde je grilovanie na predzáhradke, terase alebo balkóne zakázané, aby dym neobťažoval susedov? „Ani tu sa zákazníci nemusia grilovania vzdať. Stačí, keď si zaobstarajú bezdymový alebo elektrický gril,“ radí I. Pavlousková.

32

Pre tých, ktorí s grilovaním len začínajú, alebo nie sú v pri príprave jedál až takí zruční, môžu vyžiť šikovný kontaktný gril, ktorý je vybavený automatickými


PRODUCT P PRO PR ROD ODUC UCT

programami a senzorom priebehu grilovania alebo teplotnou sondou. Steak v grile prepečú presne podľa odporúčaní či receptu aj bez predchádzajúcich skúseností.

AKO ZOSTAVIŤ CHUTNÉ MENU? V nadväznosti na kulinárske schopnosti konzumentov možno uviesť iný príklad. Hovoril o ňom počas Retail Summitu v Prahe Martin Hejl, konateľ Thimm Packaging: „Logistiku budúcnosti reprezentuje obalové riešenie pre nemecký e-shop HelloFresh, ktoré umožňuje dodávať spotrebiteľom v jednej škatuli všetko to, čo potrebujú k príprave grilovačky. Obaly samozrejme vyhovujú náročným (nemeckým) hygienickým normám.“ Koncept HelloFresh dodáva „krabicové riešenia“, kde je v jednom balíku jednoduchý a zrozumiteľný recept s nutričnými informáciami, vysokokvalitné ingrediencie, ktoré často pochádzajú priamo z fariem a od lokálnych dodávateľov, praktické súpravy na jedlo, ktoré sa aj ľahko uskladňujú v chladničke. Cieľom je spotrebiteľovi uľahčiť prípravu grilovačky a sprostredkovať zábavný zážitok z varenia. Už niekoľko rokov sa predávajú rôzne multibalenia, ktoré sa snažia spotrebiteľovi jednak sprostredkovať nové chute a kombinácie a jednak sú užitočné a praktické (všetko v jednom). Napríklad balenie GRILL&FUN 4x Camembert na gril (Lidl, Cena: 3,29 € / 4 x 100 g) obsahuje štyri menšie kusy mäkkého zrejúceho polotučného syra s bielou plesňou na povrchu, s pridaným mixom korením alebo s brusnicovou omáčkou v samostatnom balení. Skúsenejší grilmajstir vedia, že marinované mäso je krehkejšie a šťavnatejšie a je vhodné pri príprave chudších, suchých druhov mäsa, napríklad kuracieho alebo morčaciho. Grilovačka už dávno nie je iba o kuracom mäse a tmavých klobásach. Na rozpálený rošt postupne prenikajú aj svetlé klobásy a spomínané syry. Napríklad Dulano Delikatesná klobása na grilovanie a smaženie (privátna značka Lidl, 2,99 € / 540 g) je jemne korenená, hrubšia svetlá klobása je známa tiež pod názvom mníchovská. Vhodnou prílohou je k nej klasická horčica, čerstvý zeleninový šalát, kyslé uhorky či baranie rohy, alebo grilovaná zelenina – napríklad papriky, cuketa, baklažán či zemiaky. Mimochodom zelenina je jedným z výrazných trendov. Tesco napríklad odporúča vyskúšať žltú cuketu. Je oproti svojmu rozšírenejšiemu zelenému variantu ešte krehkejšia a chuťovo výraznejšia. Vhodné je grilovať ju spolu s mäsom, zemiakmi alebo hubami, ktoré všetky skvelo doplňuje. Žltú cuketu možno využiť aj pri dusení, do polievok alebo dokonca pri príprave lahodných sladkých lievančekov.

NEZABUDNITE NA DOPLNKOVÝ SORTIMENT Aby boli jedlá chutné, chrumkavé a voňavé aj pri nasledujúcej grilovačke, je dôležité starať sa o čistotu grilu. Najjednoduchšie je gril vyčistiť hneď po grilovaní. Časti, na ktorých je usadená mastnota, respektíve stopy po dyme, sa najľahšie čistia obyčajnou špongiou na riad a špeciálnymi čistiacimi prostriedkami určenými na grily. Retaileri by na tento sezónny sortiment nemali v ponuke zabúdať, lebo tak posielajú zákazníkov ku konkurencii. Stretli sme sa aj s tým, že jeden z top hráčov na trhu podcenili množstvo doplnkového non -food tovaru resp. jeho dokladanie v piatok pred slnečným víkendom.

33


PRODUCT

dvoch rokoch, kedy spotreba radlerov rástla o viac ako 60 % ročne. Ocenenia v mene značiek Zlatý Bažant a Corgoň, a najmä v mene všetkých majstrov pivovarníkov z Hurbanova prevzal na slávnostnom galavečeri generálny riaditeľ spoločnosti HEINEKEN Slovensko Odin Goedhart, ktorý pri tejto príležitosti povedal: „Som nesmierne hrdý a potešený, že sa nám opäť podarilo získať plejádu pivných koruniek, ktoré sú ocenením nie len piva tej najvyššej kvality, ktoré vyrábame, ale predovšetkým ocenením náročnej a zodpovednej práce našich kolegov v hurbanovskom pivovare a sladovni. Touto cestou im patrí obrovská vďaka a úcta.“

SLOVENSKÁ PIVNÁ KORUNKA 2018

Počas galavečera, ktorým sprevádzal známy športový komentátor Marcel Merčiak a swingová skupina Funny Fellows, boli zároveň ocenené osobnosti, ktoré sa významne pričinili o rozvoj slovenského pivovarníctva a sladovníctva. Osobnosťou slovenského pivovarníctva

Poznáme víťazov 12. ročníka najprestížnejšej súťaže slovenských pív Slovenská pivná korunka. Počas slávnostnej pivnej korunovácie si symbolické bronzové, strieborné a zlaté korunky prevzali zástupcovia 11 veľkých, malých a remeselných pivovarov. Do tohto ročníka sa prihlásilo 28 pivovarov, ktoré do súťaže nominovali 128 domácich vzoriek pív.

riaditeľ popradského pivovaru Tatran a Peter Ruml, výrobný riaditeľ Banskobystrického pivovaru.

KOMPLETNÉ VÝSLEDKY A ZOZNAM VÍŤAZOV JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ SLOVENSKEJ PIVNEJ KORUNKY

Šariš Zlatá 12 % obsadila v kategórii svetlých

v kvalite jeho prírodných surovín - vody, sladu,

filtrovaných pív do 12% striebornú priečku. „Dobré

pivovarníckych kvasníc a chmeľu – ale hlavne

a kvalitné pivo má byť nielen o výnimočnej chuti,

v remeselnom majstrovstve pivovarníkov. I napriek

ale aj o prvotriednej kvalite surovín, z ktorých je

tom, že sa niektorí ľudia sa pýtajú, či vôbec existuje

vyrábané. Práve na súlade týchto dvoch atribútov

I. Svetlá filtrovaná desiatka (8 prihlásených)

slovenské pivo, faktom je, že na Slovensku existuje

si Pivovar Šariš zakladá najviac. Veľmi nás teší,

1. Corgoň 10%

približne 70 pivovarov. Príbeh piva sa začína, keď

že výnimočnosť nášho piva, ktorú oceňujú najmä

sa na poliach seje jačmeň. Slovenskí farmári jačmeň

zákazníci, potvrdila aj odborná porota, a to nie len

dopestujú a slovenské sladovne ho spracujú na

doma, ale aj v zahraničí,“ uviedol na margo ocenenia

Heineken Slovensko

kvalitný slad. Sládkovia z pivovarov od Holíča po

šarišský sladovnícky majster Ján Čerkala. Do novej

3. Steiger 10% svetlý

Čadcu, potom varia svoje pivá s plným nasadením, aby splnili očakávania tých, ktorí ich pivo obľubujú.

Zlatej 12-tky sládkovia pridali viac karamelového

„Pohár čerstvo načapovaného piva, ktorý je na konci tejto cesty, je

Heineken Slovensko 2. Zlatý Bažant 10%

Pivovar STEIGER

sladu z vlastnej sladovne vo Veľkom Šariši, čím pivo získalo plnú a najmä bohatšiu chuť. Zaujme aj svojou zlatistou c farbou, intenzívnou chmeľovou arómou a príjemnou horkosťou,

Zdroj a foto: Slovenské združenie výrobcov piva a sladu

zo Sladovne Michalovce, Pavol Jurčík bývalý

Tajomstvo dobrého a kvalitného piva spočíva nielen

Humenné, od Hurbanova po

34

a sladovníctva sa tento rok stali Gabriela Brunacká

za ktorou stojí trojité chmelenie. Lídrom nealkoholických pív sa

určite slovenský“, konštatuje Jana Shepperd,

stal Birell, keďže obsadil prvú aj

prezidentka Slovenského združenia výrobcov

druhú priečku v kategórii Nealko pív.

II. Svetlá filtrovaná dvanástka (10 prihlásených) 1. Steiger 12% svetlý Pivovar STEIGER 2. Šariš 12% ležiak svetlý Plzenský Prazdroj Slovensko 3. Stein 12% ležiak svetlý Pivovar STEIGER

piva a sladu. „Som veľmi rada, že aj tento rok bol

„Pri výrobe nášho nealkoholického piva používame

IV. Alkoholický radler (8 prihlásených)

o záujem súťažiť o Pivné korunky. Predovšetkým

špeciálny kmeň kvasiniek Birell, ktorý je citlivý

1. Smädný Mních Radler Grep

v kategóriách, kde súťažili svetlé desiatky

i na veľmi nízky obsah alkoholu. Dochádza tak

a dvanástky, bola nielen účasť ale aj kvalita veľmi

k samovoľnému ukončeniu kvasného procesu

vysoká. Degustátori mali ťažkú úlohu vybrať z nich

a tým aj k zastaveniu ďalšej produkcie alkoholu.

tri najlepšie. Táto skutočnosť je dôkazom, že svetlé

V použitých surovinách či v celkovej dĺžke kvasenia

pivá majú u nás dlhu tradíciu.“ Slávnostnému

a zrenia piva sa Birell od alkoholických pív prakticky

udeľovaniu ocenení súťaže Slovenská pivná

nelíši,“ vysvetľuje autor receptúry Ivo Kaňák.

korunka predchádzala profesionálna anonymná

Mimochodom na Slovensku sa ročne vypije asi

V. Nealkoholické pivo (7 prihlásených)

degustácia. Počas dvoch dní 33 expertov nakoniec

364 000 hektolitrov nealkoholického piva a nealko

1. Birell Polotmavý

hodnotilo 122 pív z 27 pivovarov, ktoré súťažili v 9

radlerov. Tiež spotreba nealkoholických radlerov

kategóriách.

zaznamenala obrovský boom hlavne v posledných

Plzenský Prazdroj Slovensko 2. Zlatý Bažant Radler Citrón Baza a Mäta Heineken Slovensko 3. Zlatý Bažant Radler Citrón Heineken Slovensko

Plzenský Prazdroj Slovensko 2. Birell Svetlý


PRODUCT

Plzenský Prazdroj Slovensko 3. Zlatý Bažant 0,0% Heineken Slovensko VI. Nealkoholický radler (13 prihlásených) 1. Birell Polotmavý Citró Plzenský Prazdroj Slovensko 2. Birell Pomelo & Grep Plzenský Prazdroj Slovensko 3. Zlatý Bažant Radler 0,0% Citrón Baza a Mäta Heineken Slovensko VII. Svetlá nefiltrovaná desiatka (14 prihlásených) 1. Staroturanský Regál BLONĎÁK 10° Pivovar Turák & Vnuk 2. Jozef II. 10° Pivovar Wywar 3. Výr 10° Panský pivovar VIII. Svetlá nefiltrovaná dvanástka (23

IX. Tmavé nefiltrované pivo (19 prihlásených)

X. India Pale Ale (23 prihlásených)

prihlásených)

1. Tmavák 13°

1. ŽiWell Vandal 14°

1. BAŤAK 12% svetlý ležiak Pivovar Baťak 2. Lehár 12% Pivovar Franz 3. BAŤAK 12% viedenský ležiak

Minipivovar Tatras 2. LUXOR 13% Pivovar Šemrák 3. BAŤAK tmavý špeciál 13° Pivovar Baťak

Piešťanský pivovar ŽiWell 2. Anna 14° Pivovar Wywar 3. Red Rye Bastard 15° Pivovar Wywar

Pivovar Baťak (kp)

35


PRODUCT

S VÔŇAMI A PACHMI LETA

 TRŽBY ZA DEZODORANTY A ANTIPERSPIRANTY (V 1000 EUR)

Dezodoranty a antiperspiranty sú prípravky, ktoré sa aplikujú na telo, obzvlášť do podpazušia a slúžia k obmedzeniu potenia a telesného pachu. Na slovenskom trhu sa v poslednom roku objavil nový segment dezodorantov vo forme vlhčených obrúskov a zaznamenali sme aj rôzne krémy proti poteniu. Napriek tomu, že nakupujeme viac, niektorí spotrebitelia nezaznamenali kategóriu vôbec a dávajú to svojmu okoliu „pocítiť“.

NAKUPUJEME MEDZIROČNE VIAC

  

Pánske Dámske Ostatné

47 % 52 % 1%

sú jediným predajným kanálom, v ktorom v uplynulom roku klesali tržby, čo spôsobilo

„Dezodoranty a antiperspiranty zaznamenali

aj pokles významnosti tohoto predajného

v uplynulom roku (obdobie máj 2017 – apríl

kanála. Druhým najvýznamnejším predajným

2018) na slovenskom trhu rast tržieb 3,3 %

kanálom pre dezodoranty a antiperspiranty

oproti rovnakému obdobiu pred rokom (máj

sú organizované drogérie s dôležitosťou

2016 – apríl 2017), čo predstavuje nárast

viac ako 45 %, nasledované organizovanými

o viac ako 1 milión eur. Slovenskí spotrebitelia

a neorganizovanými predajňami s potravinami

nakúpili o 7,2 % viac dezodorantov

a zmiešaným tovarom do 400 m2

a antiperspirantov ako pred rokom, ale zaplatili

s dôležitosťou 7,6 %.“

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Sledované obdobie máj 2017 – apríl 2018. Predaje na celom trhu maloobchodných predajní s drogériou, potravinami a zmiešaním tovarom, bez Metro

za ne v priemere o 3, 7% menej. Za znižovaním priemerných cien je narastajúci podiel predajov

DEZODORANTY V NÁKUPOCH SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ

v cenovej promócii, ktorý bol v uplynulom roku mierne nad hladinou 50 %,“ uvádza Michaela

 AKÝ TYP DEZODORANTU / PROSTRIEDKU PROTI POTENIU POUŽÍVATE?

Štefanová, konzultant, Nielsen. „Bežná domácnosť si za posledný rok* kúpila Najvyšší podiel na tržbách (52 %)

dezodorant v priemere každý druhý mesiac.

majú dlhodobo dámske dezodoranty

Jedna domácnosť za dezodoranty minula

a antiperspiranty, nasledované pánskymi

v priebehu sledovaného obdobia priemerne

(47 %). Podiel 1 % majú ostatné dezodoranty

21 €,“ uvádza Lucia Pientková, konzultant,

a antiperspiranty, pričom sem patria

Spotrebiteľský panel GfK a pokračuje:

dezodoranty a antiperspiranty pre deti,

„Z hľadiska konzistencie dezodorantov

dievčatá, mládež a univerzálne dezodoranty

míňali domácnosti najviac na aerosólové

a antiperspiranty.

dezodoranty, ktoré tvoria 55 % výdavkov

    

Aerosól sprej Pevný dezodorant S guličkou Ostatné Neuvedené

Dámske 22,0 9,4 15,5 0,7 3,3

Pánske 18,0 9,4 11,1 0,7 2,8

Dámske

domácností na dezodoranty. Zároveň ich „Pánskych dezodorantov a antiperspirantov

nakupuje aj najviac domácností (58 %).“

Pánske

sa v hodnote predá najviac v hypermarketoch a supermarketoch, ktoré dosahujú až 54%

Väčšiu časť trhu z hľadiska výdavkov

podiel na predajoch. Naopak v organizovaných

domácností tvoria dámske dezodoranty. L.

predajniach s potravinovým a zmiešaným

Pientková uvádza, že polovica slovenských

tovarom je to len 40 %. Najväčší podiel

domácností na nákup dezodorantov aspoň

na tržbách majú dámske dezodoranty

raz využila akciovú cenu. Nákupy v akcii

a antiperspiranty na organizovaných

tvoria približne polovicu výdavkov. Akciové

drogériách, v ktorých dosahujú takmer 59 %,“

dezodoranty sa nakupovali častejšie a zároveň

komentuje predajné kanály M. Štefanová

na ne domácnosti v priebehu sledovaného

nakupovalo dezodoranty v decembri, pričom

a dodáva: „Hypermarkety a supermarkety

obdobia aj viac minuli. Najviac domácností

išlo pravdepodobne o vianočné darčeky. Za

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4+1/2018

decembrom nasledujú teplejšie mesiace, ako sú jún, júl či august.

 OBJEM A HODNOTA PREDAJA ANTIPERSPIRANTOV A DEZODORANTOV NA SLOVENSKU SLOVENSKO

Počet predaných kusov 1 000 ks

Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Nielsen

maj/2016 apr/2017

maj/2017 apr/20118

* Všetky údaje GfK sú výsledkom prieskumu

maj/2016 apr/2017

maj/2017 apr/2018

Celkom

11 997

12 865

32 083

33 140

Pánske

5 342

5 694

15 036

15 551

Dámske

6 567

7 071

16 858

17 379

Ostatné

88

100

189

211

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Predaje na celom trhu maloobchodných predajní s drogériou, potravinami a zmiešaním tovarom, bez Metro

36

trhu metódou Spotrebiteľského panelu

Hodnota predaja 1 000 EUR

v období od apríla 2017 do marca 2018. Spotrebiteľský panel GfK Slovakia je kontinuálny panelový výskum, založený na detailných informáciách o nákupoch reprezentatívnej vzorky 1500 slovenských domácností.


PRODUCT

 HODNOTOVÝ PODIEL SEGMENTOV OPAĽOVACEJ KOZMETIKY

SEZÓNA OPAĽOVACEJ KOZMETIKY ZAČALA

  

Prípravky na opaľovanie Prípravky po opaľovaní Samooopaľovacie prípravky

81 % 16 % 3%

Dopyt po opaľovacej kozmetike z roka na rok rastie. Na jednej strane sa zvyšuje povedomie spotrebiteľov o ochrane pred slnečným žiarením, na druhej strane však na spotrebu do veľkej miery vplýva zvyšujúci sa počet zájazdov za slnkom k moru a do exotických krajín.

MEDZIROČNÝ NÁRAST TRŽIEB O VIAC AKO 20 %

roka. V predprázdninovom mesiaci jún sa predá až jedna tretina celoročných nákupov. Zaujímavosťou je však rastúci trend nákupu

Z dostupných minuloročných štatistík vidíme

v sezónne slabých mesiacoch november až

výrazný nárast obľuby slovenských turistov stráviť

február – kým pred tromi rokmi tvorila spotreba

dovolenku v najpopulárnejších destináciách

počas týchto mesiacov 1,9 % z celoročnej

Chorvátska, Grécka, Španielska, Talianska ako aj

spotreby, pred dvomi rokmi 2,5 % a v roku 2017

ázijských krajín. Podľa údajov cestovnej kancelárie

3,4 %. Svedčí to o tom, že jesenné a zimné

Invia toho roku stúpol dopyt po zájazdoch do

zájazdy do exotických, slnečných krajín si

Tuniska. V porovnaní s minulým rokom narástol,

získavajú u slovenských turistov stále väčšiu

podobne ako v prípade Turecka, šesťkrát. Treťou

obľubu.

 FAKTORY OPAĽOVACEJ KOZMETIKY Z HĽADISKA HODNOTOVÉHO PODIELU:

obľúbenou destináciou je Egypt, štvrtou Grécko a rebríček uzatvárajú Bulharsko a Chorvátsko.

DOMINUJÚ PRÍPRAVKY NA OPAĽOVANIE, FAKTOR 30

Podľa agentúry Nielsen sa dovolenkové trendy

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Údaje sú z maloobchodného trhu obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom (bez Metro) a drogérií

spolu s praiaznivými ekonomickými ukazovateľmi a rastúcimi príjmami premietli do nárastu predaja

"Z pohľadu hlavných segmentov dominujú

opaľovacej kozmetiky v maloobchodných

prípravky na opaľovanie, ktoré tvoria viac ako

predajniach potravín a drogériách, a to aj napriek

80 % z tržieb celej opaľovacej kozmetiky. Ich

medziročnému navýšeniu priemernej ceny o 4 %.

tržby rástli o takmer 20 %, avšak najrýchlejšie

Za posledných 12 mesiacov sa v týchto predajniach

rástli menšie segmenty. Kým na prípravky

predalo viac ako jeden milión kusov opaľovacej

na opaľovanie minuli slovenskí spotrebitelia

kozmetiky, ktorá zahŕňa prípravky na opaľovanie, po

o štvrtinu viac, tak najmenší segment

opaľovaní, aj samoopaľovacie produkty. Spotreba

samoopaľovacích prípravkov, ktorého tržby tvoria

tak zaznamenala medziročný nárast o 16 %

len okolo 3 % z koláča opaľovacej kozmetiky,

a z hľadiska tržieb sledujeme ešte vyšší nárast

rástol najdynamickejšie v porovnaní s dvomi

o vyše 20 % na ročné tržby vo výške 5,5 milióna

väčšími segmentmi (+ 42 %)," vysvetľuje

eur. Predaj opaľovacej kozmetiky sa takýmito

konzultantka klientskeho oddelenia Nielsen

dvojcifernými nárastmi v objemoch aj v tržbách

Lucia Pavlinská.

      

Faktor 30 Faktor 20 Faktor 50/50+ Faktor 6 Faktor 15 Faktor 10 Ostatné

28 % 21 % 20 % 13 % 8% 8% 2%

výrazne odlišuje od celého drogistického košíka, Zdroj: Nielsen, Pozn.: Údaje sú z maloobchodného trhu obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom (bez Metro) a drogérií

ktorý medziročne zaznamenal objemový rast len

Najviac preferovaný ochranný faktor pri

1,8 % a v maloobchodných tržbách o 4,6 %.

produktoch na opaľovanie je faktor 30, nasledujú ho v top trojke faktor 20 a 50 / 50+. A práve tretí

SEZÓNNE NAJSILNEJŠÍ JE MESIAC JÚN

najpredávanejší faktor 50 a faktor 50+ dokázali

Najvýznamnejším miestom maloobchodného

medziročne narásť najvýraznejšie, a to až takmer

nákupu sú drogérie, kde sa realizuje viac

o tretinu.

ako polovica všetkých nákupov opaľovacej kozmetiky. Počas posledného roka zinkasovali až o viac ako 0,5 milióna eur viac než

Práve sa začal sezónne najsilnejší mesiac roka

HLAVNÝM MIESTOM NÁKUPU SÚ DROGÉRIE

jún, ale aj ďalšie mesiace júl spolu s augustom sa radia do troch najsilnejších mesiacov

predchádzajúci rok, čo predstavuje nárast o 22 %. Opaľovacej kozmetike sa darí aj na trhu hypermarketov a supermarketov. V predajniach

 HODNOTA A OBJEM PREDAJA OPAĽOVACEJ KOZMETIKY NA SLOVENSKU

nad 400 m2 došlo k nárastu tržieb o 344 tisíc eur

Opaľovacia kozmetika

Hodnota predaja v 1000 eur

Predaný počet v 1000 ks

kanál malých predajní do 400 m2 zaznamenal menší nárast o 31 tisíc eur.

máj/2016apr/2017

máj/2017apr/2018

máj/2016apr/2017

máj/2017apr/2018

4 519

5 452

978

1 136

Zdroj: Nielsen, redakčne upravené

a na druhej strane, najmenej významný predajný SLOVENSKO

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Údaje sú z maloobchodného trhu obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom (bez Metro) a drogérií

37


PRODUCT

V DETSKEJ KOZMETIKE PREFERUJEME ZNAČKOVÉ VÝROBKY

 PERCENTUÁLNY PODIEL DRUHOV DETSKEJ KOZMETIKY NA TRŽBÁCH    

Detské krémy, mlieka a oleje Detské krémy proti zapareninám Telové púdre / zásypy Detské prípravky na čistenie bez vody

66 % 22 % 8% 4%

Rodičia nechcú na svojich deťoch šetriť. Subategória detskej kozmetiky patrí v rámci celej kategórie telovej kozmetiky k tým, kde sa menej tržieb realizuje cez promócie. Najviac sa na tržbách podieľajú detské krémy, mlieka a oleje. Zdroj: Nielsen, Pozn.: Dáta vyjadrujú predaje na Total SR Food&Mix (maloobchodný trh obchody s potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra) a reťazcových drogériách

MEDZIROČNÝ 4% NÁRAST VÝDAVKOV

bodov menej a s klesajúcim trendom, čo znamená pre značkových výrobcov väčšiu lojalitu zákazníkov,“ uzatvára Jana Magicová

 POUŽÍVATE NAMIEŠANÉ ALEBO ZNAČKOVÉ PRODUKTY Z DETSKEJ KOZMETIKY? (%)

TELOVÁ KOZMETIKA V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ

    

Počas obdobia posledného roka od mája 2017 do apríla 2018 minuli Slováci 2,5 milióna eur za detskú kozmetiku na trhu potravín a zmiešaného tovaru (Metro vylúčené) a reťazcových drogérií. V porovnaní s minulým rokom došlo k 4 % nárastu výdajov.

Iba namiešané Viac namiešané Rovnako namiešané aj značkové Viac značkové Iba značkové

0,8 1,0 6,8 6,0 3,8

„Domácnosti v drvivej väčšine prípadov siahajú v kategórii telovej kozmetiky (napr. telové oleje,

„Z pohľadu nákupných kanálov tvoria sieťové

telové mlieka, gély a pod. vrátane detskej

drogérie takmer 60 % celkových tržieb za detskú

kozmetiky - pozn. red. podľa MEDIAN SK použilo

kozmetiku. Kým v minulom roku generovali

detskej kozmetiky*) po značkových produktoch.

hypermarkety a supermarkety bez Lidla tretinu

Z hľadiska výdavkov tvoria značkové výrobky

realizovaných tržieb, dochádza na nich k poklesu

takmer 90% podiel. Pomerne rozšírené sú aj

o 5 %. V kontexte presunu zákazníkov do

nákupy v akcii. Produkt telovej kozmetiky si

menších predajní, rastú tržby v organizovaných

v akciovej cene kúpili 3/5 domácností a akciové

predajniach do 400 m2 o viac ako jednu tretinu,

nákupy sa podieľajú na približne 40 % výdavkoch

avšak zákazníci tu za detskú kozmetiku minú stále

domácností na tieto produkty,“ uvádza Lucia

len niečo vyše 5 %,“ uvádza Jana Magicová,

Pientková, konzultant GfK Spotrebiteľský

group account manager spoločnosti Nielsen.

panel a dodáva: „Do prípravkov určených pre starostlivosť o telo investovala slovenská

Vo vývoji detskej kozmetiky zohrávajú významnú

domácnosť v priemere 19 €, do sprchových

úlohu privátne značky. Tie rastú medziročne

šampónov taktiež 19 €. Produkty telovej

v objeme o 13% a prispievajú tak polovicou

kozmetiky si domácnosti odnášali z jedného

k absolútnemu nárastu objemu celej kategórie.

nákupu v priemernej sume 3,6 € a nakupovali

„Existuje tu určite priestor pre ich ďalší rast,

ich deväťkrát do roka, t.j. asi raz za 40 dní.“

nakoľko za výrobky detskej kozmetiky predávanej

Údaje pochádzajú z prieskumu trhu metódou

pod logom reťazca míňame ani nie každé desiate

Spotrebiteľského panelu v období od apríla

euro, kým priemerný podiel privátnych značiek

2017 do marca 2018. Spotrebiteľský panel

v celom drogistickom balíku je dvojnásobný,“

GfK Slovakia je kontinuálny panelový výskum,

dopĺňa Jana Magicová.

založený na detailných informáciách o nákupoch reprezentatívnej vzorky 1500 slovenských

Je vidieť, že rodičia nechcú na svojich deťoch

domácností.

šetriť, nakoľko kategória detskej kozmetiky patrí k tým, kde sa menej tržieb realizuje cez promócie.

* podľa MEDIAN SK použilo detskú kozmetiku v domácnosti

„Kým priemer za drogistické kategórie predstavuje

 AKÝ DRUH DETSKEJ KOZMETIKY POUŽÍVATE? (%)     

Gél Krém Masť Mydlo Olej

    

2,1 8,0 3,2 7,4 4,9

 AKO ČASTO POUŽÍVATE DETSKÉ UTIERKY / VLHČENÉ UTIERKY PRE DETI?    

1-krát denne a viac 4–6-krát týždenne 2–3-krát týždenne 1-krát týždenne

7,0 2,8 3,6 3,4

 HODNOTA PREDAJA DETSKEJ KOZMETIKY V SR Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Nielsen

Detská kozmetika

Hodnota predaja v 1000 EUR máj/2016 - apr/2017

máj/2017 - apr/2018

zmena (%)

2 420,3

2 515,3

3,9%

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Dáta vyjadrujú predaje na Total SR Food&Mix (maloobchodný trh obchody s potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra) a reťazcových drogériách

38

   

za ostatných 12 mesiacov 19,4 % opýtaných

45 %, v tomto prípade je to o 20 percentuálnych

SLOVENSKO

Sprchová kozmetika 9,9 Šampón 10,1 Telové mlieko 5,2 Zásyp 2,7 Iné 0,3

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4+1/2018

2–3-krát mesačne 1-krát mesačne menej ako 1-krát mesačne neuvedené

1,3 1,0 0,7 0,4


PRODUCT

VLASOVÚ KOZMETIKU

na kondicionéry,“ uvádza Lucia Pientková,

NETVORIA LEN ŠAMPÓNY

kozmetiky najviac (takmer 3/5) slovenských

konzultant, GfK Spotrebiteľský panel a dodáva: „V drogériách nakupuje prípravky vlasovej domácností a zároveň tam minú aj najviac výdavkov, porovnaní s inými nákupnými miestami. Za nimi sú v počte kupujúcich domácností, ako aj

Výdavky spotrebiteľov na vlasovú kozmetiku medziročne rastú. Prím hrajú stále šampóny a dokonca stúpa aj predaj menších, „cestovných“ balení. Dynamicky však rastie segment starostlivosti o vlasy, ako sú masky na vlasy, olejové kúry a prípravky na regeneráciu vlasov.

z hľadiska podielu na výdavkoch hypermarkety. Vlasovú kozmetiku v akciovej cene si aspoň raz zakúpili 2/3 domácností a tvoria 2/5 spomedzi výdavkov domácností na vlasovú kozmetiku. Privátne značky vlasovej kozmetiky si

NIELSEN: STAROSTLIVOSŤ O VLASY RÁSTLA O 14%

Farby na vlasy spotrebitelia nakúpili za 22

v sledovanom období zakúpili 3 z 10 domácností.

miliónov eur. Najväčší segment – Farby na vlasy

Podiel privátnych značiek na celkových

v krabičkách – má v čase stabilné predaje.

výdavkoch domácností na prípravky vlasovej

„Slovenskí spotrebitelia za sledované obdobie (máj

Netradičné balenia – tuby, spreje a pudrenky –

kozmetiky je stále pomerne nízky.“ Uvedené

2017 – apríl 2018) na vlasovú kozmetiku vynaložili

tvoria okrajový, ale rýchlo rastúci segment farieb

údaje sú výsledkom prieskumu trhu metódou

vyše 70 miliónov eur, čo je o 4,4 % viac ako minulý

na vlasy. V týchto typoch balení sa predávajú

Spotrebiteľského panelu. Spotrebiteľský panel

rok. Medzi vlasovú kozmetiku patria šampóny

inovácie – krátkodobé farby na vlasy vo výrazných

GfK Slovakia je kontinuálny panelový výskum,

a kondicionéry, starostlivosť o vlasy, farby na vlasy

farbách (ružová, modrá, zelená, fialová a pod.)

založený na detailných informáciách o nákupoch

a styling (laky, tužidlá a gély a chemické prípravky

– ktoré sa najviac nakupujú koncom jari a v lete.

reprezentatívnej vzorky 1500 slovenských

na narovnávanie vlasov). Polovicu nákupov vlasovej

Chemické prípravky na narovnávanie vlasov sú

domácností.

kozmetiky Slováci uskutočňujú v organizovaných

upadajúci segment, aj napriek výraznému poklesu

drogériách, ktorých významnosť medziročne vzrástla.

cien sa ich predalo o 82 % menej ako minulý rok.

O niečo menej vlasovej kozmetiky sa nakupuje

Starostlivosť o vlasy sa na celkových predajoch

v hypermarketoch a supermarketoch, ktoré sa

za vlasovú kozmetiku podieľa iba 5 %, ale rastie

stavajú menej dôležité,“ uvádza Michaela Krídlová,

najrýchlejšie zo všetkých kategórii – hodnota

customer service support, spoločnosti Nielsen

predajov narástla o 14 % oproti minulému roku

 HODNOTOVÝ PODIEL KATEGÓRII NA PREDAJI VLASOVEJ KOZMETIKY       

(trend Self-care). Rast spôsobili najmä väčšie, Napriek tomu, že spotreba vlasovej kozmetiky nemá

cenovo výhodnejšie balenia. Najobľúbenejšie

výrazne sezónne tendencie, v predvianočnom období

sú masky na vlasy, olejové kúry a prípravky na

rastie jej predaj, a to najmä v kategóriách šampónov,

regeneráciu vlasov – najväčšie a rýchlo rastúce

kondicionérov, stylingu a starostlivosti o vlasy, ktoré

segmenty tejto kategórie.

Šampóny Farby na vlasy Laky na vlasy Kondicionéry Tužidlá a gély na vlasy Starostlivosť o vlasy Chemické prípravky na narovnanie vlasov

37,3 % 30,3 % 13,7 % 7,5 % 6,7 % 4,6 % 0%

patria medzi obľúbené vianočné darčeky. „Šampóny sú najvýznamnejšou kategóriou, v predanej hodnote tvoria viac ako tretinu vlasovej kozmetiky, nasledujú farby na vlasy (30 %) a styling (20 %). V poslednom

GFK: VLASOVÁ KOZMETIKA V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ

roku minuli slovenskí spotrebitelia na šampóny až 27 miliónov EUR, Najviac predávanou veľkosťou

„Najviac domácností (8 z 10) si zakúpilo šampóny,

šampónov sú balenia s objemom 251-499 ml a ich

takmer 3/5 si kúpili produkty určené na vlasový

významnosť medziročne narástla. Rast zaznamenal

styling a približne polovica domácností si

aj menej významný (4 % z predaného počtu

v sledovanom období od apríla 2017 do marca

kusov šampónov) segment s objemom do 200 ml,

2018 kúpila farby na vlasy. Kondicionéry si

vhodných na cestovanie, ktoré sa predávajú najmä

zakúpili 2/5 domácností. V sledovanom období

počas letnej a vianočnej sezóny,“ komentuje trh M.

domácnosti najviac minuli na farby na vlasy,

Krídlová.

ktoré nakupujú aj najčastejšie. Najmenej minuli

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Total SK (maloobchodný trh obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom bez Metra) + drogérie, Máj17 – Apr18

 AKÝ TYP ŠAMPÓNOV A ŠAMPÓNOV S KONDICIONÉROM POUŽÍVATE? (%)      

 HODNOTA A OBJEM PREDAJA PRÍPRAVKOV NA STAROSTLIVOSŤ O VLASY V SR Hodnota predaja v 1 000 EUR

Počet kusov (v 1000 ks)

Máj/2016 - apr/2017 Máj/2017 - apr/2018 Máj/2016 - apr/2017

Máj/2017 - apr/2018

Starostlivosť o vlasy celkom

68 534

71 567

23 995

24 801

Šampóny

25 049

26 668

9 912

10 330

Farby na vlasy

20 985

21 680

6 014

6 126

Laky na vlasy

9 806

9 828

3 519

3 609

Kondicionéry na vlasy

5 074

5 338

1 919

2 024

Tužidlá a gély na vlasy

4 730

4 767

1 699

1 676

Starostlivosť o vlasy

2 889

3 287

933

1 036

0

0

0

0

Chemické prípravky na narovnanie vlasov

41,2 11,9 19,6 7,1 3,2 2,4

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Total SK (maloobchodný trh obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom bez Metra) + drogérie, Máj17 – Apr18

Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Nielsen

SLOVENSKO

Iba šampóny bez kondicionéra Skôr šampóny bez kondicionéra Rovnako šampóny s i bez kondicionéra Skôr šampóny s kondicionérom Iba šampóny s kondicionérom Neuvedené

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4+1/2018

39


PRODUCT

NORIMBERG POZÝVA

NA FACHPACK Norimberg je druhým najväčším mestom Bavorska a zaraďuje sa medzi desať najnavštevovanejších destinácií celého Nemecka. Je tu naozaj čo obdivovať, predovšetkým pozoruhodné pamiatky histórie či vôbec najväčšie múzeum v nemecky hovoriacom priestore, Národné germánske múzeum, ktoré patrí k najväčším na svete.

a prostriedky, pomocné obalové prostriedky,baliace stroje, etiketovacia a značkovacia technika, kontrolné a skúšobné

ďalšími článkami, teraz sa však sústredíme na

prístroje, recyklácia obalov, služby v oblasti

FachPack, ktorý sa už výrazne blíži.

obalovej a etiketovacej techniky,technika bezpečnosti práce a ochrany životného

Ročne do tohto mesta príde viac než jeden a pol

Koná sa totiž od 25. do 27. septembra a je teda

prostredia, dopravníkové a manipulačné systémy,

milióna ľudí. Popri histórii a kultúre sú najčastejším

navyšší čas pre zainteresovaných chystať sa na

skladovacie a nakladacie systémy, pomocné

magnetom Norimberské veľtrhy. Na ich pozvanie

jeho návštevu. FachPack 2018 je medzinárodný

prostriedky pri nakladaní, doprave a skladovaní,

nedávno zavítalo do mesta

riadiace informačné systémy,

okolo päťdesiatky európskych

software pre internú logistiku,

novinárov z odborných časopisov,

identifikačné a kódovacie systémy,

IN STORE Slovakia bol jediným

systémy pre zabezpečenie tovaru,

reprezentantom Slovenska. Má

služby v oblasti vnútropodnikovej

to však logiku, išlo predovšetkým

logistiky.

o veľtrhy FachPack, venovaný obalom a BrauBeviale, zameraný

INOVÁCIE V POPREDÍ

na pivo a ďalšie nápoje. A to sú témy, ktorým sa náš časopis venuje veľmi intenzívne.

FachPack je vo svojom segmente číslom 1 v Európe a je už tradičným miestom stretnutia všetkých

VŠETKO O OBALOCH

zainteresovaných. Súčasne však vždy prichádza s inováciami a tak je to aj teraz. Na návštevníkov okrem

Norimberské veľtrhy patria

iného čaká celkom nová Hala 8.

k najrýchlejšie sa rozrastajúcim spoločnostiam tohto zamerania v Európe.

veľtrh obalových technológií, kde môžete stretnúť

Hlavnou témou v nej bude, ako môže dizajn

Výstavná plocha o rozmere 170 000 m² ich radí

odborníkov a špecialistov z obalového odvetvia,

pomôcť v úspechu značky. Aj samotná hala bude

medzi 15 najväčších na svete. V súčasnosti

ktorí Vám poskytnú informácie o najnovšom

celá v štýlovom čierno – bielom dizajne. Okolo

ponúkajú 120 národných a medzinárodných

vývoji a ponuke priemyselných a spotrebiteľských

sedemdesiat firiem tu predstaví svoje progresívne

odborných veľtrhov a kongresov, ktoré sa konajú

obalov.

produkty a riešenia, ktoré zaujmú kreatívnym dizajnom.

nielen priamo v Norimbergu, ale aj po celom svete. K veľtrhom i k mestu sa ešte vrátime

Odohráva sa každé tri roky a predchádzajúceho v roku 2016 sa

Najmä haly 3 a 7 budú patriť rôznym technickým

zúčastnilo viac

inováciám. Hala 6 sa stane predovšetkým

než tisícpäťsto

miestom stretnutí obalových asociácií,

vystavovateľov

najvýraznejšie sa samozrejme bude prezentovať

z celého sveta.

Nemecký obalový inštitút, známy pod značkou

Cez 40 tisíc

dvi – teda Deutsche Verpackungsinstitut. Nebudú

návštevníkov sa

chýbať ani profesijné združenia z krajín V 4,

mohlo dozvedieť

z Poľska, Maďarska a tiež Česká a slovenská

doslova všetko

obalová asociácia SYBA.

MN, Zdroj a foto: Fachpack.de

o obaloch. Stačí uviesť

Bude to teda opäť najväčšie európske stretnutie

hlavné kategórie

sveta obalov. Leto ubehne rýchlo, v septembri už

vystavovateľov,

čaká Norimberg a FachPack.

aby sme videli šírku záberu: obalové materiály

40


PUBLICATIONS

NAKLADATELSTVÍ METAFORA

GRADA SLOVAKIA S.R.O.

U Krbu 1515/35, 100 00 Praha 10, ČR, Tel. +420 274 771 407, www.metafora.cz

Moskovská 29811 08 Bratislava, Tel. +421 02 556 451 59, www.grada.sk

Matt Haig

Norberg Johan

VĚZEŇ ČASU

POKROK - DESET DŮVODŮ, PROČ SE TĚŠIT NA BUDOUCNOST

Koľko životov potrebujeme, aby sme sa konečne naučili žiť? Tom Hazard má neuveriteľné tajomstvo.

Naozaj sa náš svet sa rúca? Každodenné

Na pohľad možno vyzerá ako obyčajný 41 ročný

spravodajstvo hlási úpadok: skorumpovaná politika,

muž, v skutočnosti však žije už niekoľko storočí.

rasizmus, chudoba, vojny, nerovnosť, hlad. Johan

Menil identity, aby prežil bez prezradenia, ale teraz

Norberg ponúka poučnú a povzbudivú analýzu,

sa ho minulosť pokúša dobehnúť. Raz a navždy

ako ďaleko sme dospeli pri riešení najväčších

sa bude musieť rozhodnúť, či zostane v minulosti

problémov, ktorým ľudstvo čelí. Autor ukazuje, jak

uväznený či konečne začne žiť v súčasnosti. Väzeň

pokrok v jednej sfére podporuje pokrok v druhej.

času prechádza storočiami a kontinentami. Originálny

Nie je potrebné vracať sa späť k dobám, kedy bolo

román o tom, že keby sme mali dostatok času,

údajne všetko lepšie. Tvárou v tvár strachu sú fakty

najskôr by sme žili šťastne až do smrti.

jednoznačné. Žijeme v najlepšej dobe dejín.

Cena: 13,46 €

Cena: 15,20 €

HOST — VYDAVATELSTVÍ, S. R. O. Radlas 5, 602 00 Brno, Česká republika, Tel. +420 545 212 747, www.hostbrno.cz Martin Pecina

Julia Samuelová

KNIHY A TYPOGRAFIE

CESTY ZÁRMUTKU - PŘÍBĚHY O ŽIVOTĚ, SMRTI A PŘEŽITÍ

Publikácia sa zaoberá procesom tvorby kníh. Obsahuje eseje o čítaní, knihomilstve, knihe

Umieranie je jedna z tém, ktoré západná spoločnosť

a knižniciach, ale funguje aj ako praktická príručka,

úspešne vytesnila. Zahnali sme myšlienky na smrť,

užitočná pri navrhovaní beletrie, poézie alebo

ako by sme mali žiť večne. Keď potom niekto zomrie,

odbornej literatúry. Druhé vydanie prinieslo 90 strán

sme prekvapení. Čo sa to stalo? A čo máme robiť?

nového obsahu (napríklad rozsiahlu pasáž o diakritike,

Autorka, britská psychoterapeutka už 25 rokov

podrobnú anatómiu písma či slovníček pojmov),

pracuje s trúchliacimi. Pomáha im pochopiť podstatu

v 3. vydaní prešiel aktualizáciou predovšetkým

toho, čo sa prihodilo, a prijať novú emóciu: zármutok.

obrazový materiál. Kniha získala niekoľko domácich

Samuelova pozostalých aj svojich čitateľov učí, ako

i zahraničných uznaní.

sa zármutkom a strachom pracovať.

Cena: 18,28 €

Cena: 15,46 €

JAN MELVIL PUBLISHING MELVIL.SPACE, Minoritská 10, 602 00 Brno, www.melvil.cz Henry L. Roedinger III, Mark A. McDaniel, Peter C. Brown

Timothy Ferriss

NAUČ SE TO! - JAK SE S POMOCÍ VĚDY EFEKTIVNĚJI UČIT A VÍCE SI PAMATOVAT

NÁSTROJE TITÁNŮ - NÁVYKY A TAKTIKY VÝJIMEČNÝCH OSOBNOSTÍ, MILIARDÁŘŮ A SVĚTOVÝCH IKON

s učením a pamätaním si. Spomeniete si, kedy vám

Autor svetových bestsellerov 2 roky spovedal osobnosti,

naposledy niekto radil s tým, ako sa vlastne učiť?

ktoré vo svojich odboroch dosahujú špičkové výkony

A koľko vám vtedy bolo? Väčšina z nás používa

- od hollywoodskych hviezd a víťazov olympiád až

pri štúdiu zastarané kontraproduktívne metódy.

po legendy zo Silicon Valley. Z rozhovorov potom

Vďaka novým poznatkom psychológie a ďalších vied

vydestiloval zbierku praktických tzv. „lifehackov“,

prišiel čas sa ich zbaviť. Svoje rady autori opierajú

ktoré nenájdete nikde inde. „Vidím sám seba ako

o hodnoverné vedecké štúdie a dokumentujú ich na

experimentátora,“ vysvetľuje Ferriss: „Ak si niečo

pozoruhodných životných príbehoch.

nemôžem vyskúšať a výsledky využiť v chaotickej realite

Autor: red | Foto: Vydavatelstvá

Nauč sa to! je návod, ako sa efektívne pobiť

každodenného života, nezaujíma ma to…“ Cena: 14,99 €

Cena: 32,85 €

41


PUBLICATIONS

Premedia Group s.r.o.

VYDAVATEĽSTVO TATRAN

Topoľčianska 3214/25, 851 05 Bratislava, Tel. +421 948 866 627, www.premedia.sk

Klariská 329/16, 811 03 Bratislava, Tel. +421 2 5443 5849, www.slovtatran.sk

Dan Ariely, Jeff Kreisler

Margareta Magnussonová

PSYCHOLÓGIA PEŇAZÍ

ŠVÉDSKE UMENIE SMRTEĽNE VÁŽNEHO UPRATOVANIA

Čo stojí za silami, vďaka ktorým naletíme na sezónne zľavy? Prečo pri platení často cítime až

Vo Švédsku majú tradíciu, ktorú pomenovali

fyzickú bolesť? To je niekoľko z mnohých otázok,

döständing – dať si do poriadku svoj život. Autorka

ktoré si kladú autori knihy o ľuďoch, peniazoch

sa rozhodla pred odchodom urobiť si poriadok vo

a iracionalite, ktorá tomuto svetu vládne. Rovnaké

veciach, ktoré zhromažďovala po celý život, a o

sily, ktoré vytvárajú našu finančnú realitu,

tomto umení nám rozpráva vo svojej útlej knižke.

ovplyvňujú aj iné dôležité veci v našich životoch:

Život by sme si mali uľahčiť a užívať si ho, nie preplniť

ako trávime svoj voľný čas, vnímame svoju prácu či

ho nepotrebnými vecami. Vyradiť veci, ktoré už

milostný život. Dan Ariely je profesor psychológie

nechcete, a zbaviť sa ich možno v akomkoľvek veku,

a behaviorálnej ekonómie na Dukeovej univerzite.

ale je rozumné pustiť sa do toho radšej skôr ako neskôr.

Cena: 12,95 €

Cena: 9,90 €

ALBATROS MEDIA SLOVAKIA, A.S. - KNIHA ZLÍN Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, Tel. +421 02 444 520 48, www.albatrosmedia.sk Erlend Loe

Crichton Michael

KONĚC SVĚTA, TAK JAK HO ZNÁME

DRAČÍ ZUBY

Doppler je späť. Po rokoch strávených v lesoch si

Vysokoškolák William musí stráviť leto na západe Ameriky,

uvedomí, že má rodinu. Losa Bonga umiestni do útulku

a preto sa pridá k paleontológovi Othnielovi Marshovi.

pre jeleniu zver a putuje späť do Osla. Lenže doma ho

Paranoidný Marsh nadobudne podozrenie, že je William špión

čaká prekvapenie. A hoci si myslí, že už dosiahol dno,

a pracuje pre jeho dávneho rivala v odbore, Edwarda Copea,

jeho utrpenie sotva začína. Veľké finále pri hľadaní seba

a tak nechá mladého študenta napospas mestečku plnému

samého iba štartuje. Aj v záverečnom dieli voľnej trilógie

zločincov. William nakoniec skutočne spojí sily s Copeom

preukazuje Erlend Loe svoje rozprávačské umenie, a tak

a spoločne urobia historický objav. S cenným pokladom

sa môžeme opäť tešiť na jeho suchý humor a úplne

v rukách Williamovi hrozí smrteľné nebezpečenstvo a „vojna

absurdné situácie. Autor ukazuje skvelú formu.

o kosti“ sa môže začať. Dobrodružný román z Divokého západu od autora Jurského parku.

Cena: 9,90 €

Cena: 11,99 €

PORTÁL, S.R.O. Klapkova 1867/2, 182 00 Praha 8, Česká republika, Tel. +420 283 028 111, www.portal.cz Donald W. Winnicott

Barbara J Sahakian, Julia Gottwald

HRANÍ A REALITA

MOHOU NEUROVĚDCI ČÍST NAŠE MYŠLENKY? - OD DETEKTORU LŽI PO NEUROMARKETING

Aké má tvorivosť korene a ako ich môžeme rozvíjať,

Autor: red | Foto: Vydavatelstvá

či už v sebe alebo v druhých? Britský psychoanalytik a pediater odpovedá nielen na tieto otázky, ale venuje

Kniha prináša zrozumiteľný súhrn aktuálnych poznatkov,

sa základným témam individuálneho ja a jeho vzťahu

ktoré z oblasti neurovedeckého výskumu prenikli

s vonkajším svetom. Dozviete sa napríklad, ako sa

do spoločenskej diskusie. Vieme odhaliť lož? Máme

priestor medzi matkou a dieťaťom, medzi ja a ne-ja stáva

v mozgu zakódovaný rasizmus? Morálku? A čo

základom kultúrnej skúsenosti človeka, potenciálnym

neuromarketing - môžu nás marketéri vďaka znalosti

priestorom pre jeho tvorivé aktivity. Teoretické koncepty

mozgu ovládať? Autori stavajú podobné úvahy na pevnú

sú dokresľované príkladmi z terapeutickej praxe s deťmi

pôdu súčasného výskumu a zrozumiteľne vysvetľujú

i dospelými.

zásadné experimenty začiatku tisícročia a spoločenské otázky, ktoré z nich vyplývajú.

Cena: 17,81 €

42

Cena: 12,46 €


,175$&263(&,$/ ǺǿQRYHPEHU %UDWLVODYD

fenomén cena &HQD MH UR]KRGXM¼FLP PRPHQWRP SUL UHDOL]£FLL REFKRGX Yb DNHMNRĀYHN SRGREH Db REODVWL 7UDGLÏQ« PHWµG\ Y¿SRÏWX FHQ\ VD VW£YDM¼ QHDNWX£OQ\PL ÎR YģHWNR EXGH YVWXSRYDħ GRb WYRUE\ FLHQ" (NROµJLD ]GUDYLH Y¿VNXP LQRY£FLH" $OHER DM NRPXQLN£FLD Db Y¿FKRYD VSRWUHELWHĀD"%XG¼FQRVħFHQRWYRUE\WNYLHYbVOHGRYDQ¯SURGXNWXYbFHORPMHKRŀLYRWQRP F\NOHÐDOģ¯PLDWULE¼WPLRYSO\YĊXM¼FLPLFHQXEXGH]DNDONXORYDQLHSR]LW¯YQ\FKYSO\YRY QDbÏORYHNDDbSODQ«WX$NRVDWHGDEXGHSRϯWDħFHQDYbEXG¼FQRVWL"9\Xŀ¯YDM¼QLHNWRU« VSRORÏQRVWLQRY«SU¯VWXS\NbY¿SRÏWXFHQ\XŀGQHV"

$PE¯FLXRGSRYHGDħQDbWLHWRRW£]N\ DbSULQLHVħQRY«WUHQG\DbSU¯VWXS\ NbFHQHP£bǹȁbURÏQ¯NPHG]LQ£URGQHM NRQIHUHQFLH,175$&26SHFLDOǺǸǹȀ

=DUHJLVWUXMWHVDXŀWHUD] Db]¯VNDWHY¿KRGX($5/<%,5'6 5HJLVWU£FLDVSXVWHQ£

ZZZLQWUDFRVSHFLDOVN (kp)


(kp)

Profile for IN STORE Slovakia

Instore Jún 2018  

Instore Jún 2018  

Advertisement