Page 1

ČÍSLO 1, ROČ. 15. JANUÁR - FEBRUÁR 2017

www.instoreslovakia.sk


DODÁVATEĽSKÝ REŤAZEC V PRAXI A SÚVISLOSTIACH Štyri prínosy IN STORE Slovakia: » Odbornosť – Analýzy a prieskumy. Predikcie smerovania trhov, spotrebiteľského správania a charakteru ľudských zdrojov. Nové trendy, inovácie produktov a služieb. Inovatívne spôsoby využitia postupov v marketingu a manažmente. » Dôveryhodnosť – Starostlivo vybrané témy s dôrazom na aktuálnosť a objektivitu. » Nadčasovosť – Prezentácia odborných a praktických informácií v súvislostiach. Výstižne, pútavo a prehľadne. » Direct mail – Informácie sa dostávajú do rúk tým pravým – adresne vybranej cieľovej skupine v náklade 9 000 kusov.

ČASOPIS A PORTÁL, KTORÉ VÁS SPÁJAJÚ UŽ 14 ROKOV. ČÍSLO 3,

ROČNÍK

11. ČÍSLO 7-8, ROČ. 11.,

ROK 2013

(kp)

www.instoreslovakia.sk (kp)

.sk

reslovakia

www.insto

VYDAVATEĽ ČASOPISU IN STORE SLOVAKIA | NAUTILUS DJ, S.R.O. | WWW.NAUTILUSDJ.SK Azalková 4, 821 01 Bratislava | Poštová adresa: P.O.Box 50, 820 07 Bratislava 27 www.instoreslovakia.sk (kp)


EDITORIÁL

Ak chce byť podnik úspešný, bez zmien a bez produktívneho vývoja to zvyčajne nejde. Zdalo by sa, že jediným kľúčom je zmena, no menia sa i priemerné aj neúspešné firmy. Oveľa dôležitejšia je dôslednosť.

Ing. Juraj Púchlo šéfredaktor IN STORE Slovakia

Úspech nie je ani otázkou zmien v dôsledku šťastia alebo inovácií. Isté korelácie však boli zistené medzi úspechom, návratnosťou šťastia a dosiahnutím hranice inovácií v kombinácií s ich praktickým a dôsledným pretavením do dlhodobej výkonnosti podniku. Inými slovami šťastnú náhodu alebo trhom pozitívne prijatú inováciu je potrebné systematicky, pružne a rozvážne zužitkovať. Želám vám v menej redakcie IN STORE Slovakia po

Tip šéfredaktora

všetkých stránkach úspešný rok 2017!

redakčná rada: Mgr. Júlia Hurná, PhD., Slovenske združenie výrobcov piva a sladu Ing. Zuzana Krenyitzká, OTP Banka Slovensko, a. s. MUDr. Peter Minárik, PhD., ONLIFE - Poradňa pre obezitu, výživu a zdravý životný štýl Ing. Viliam Matušek, Baliarne obchodu, a. s. Poprad Ing. Ivana Orviská, PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o. RNDr. Pavel Rác, INTERPHARM Slovakia, a. s. Miroslava Šibíková, Metsä Tissue, a. s. Markéta Světlíková, CHANCE, a. s. Dipl. ek. Pavel Vejmola, VITANA, a. s. Ing. Margaréta Víghová, PhD., ZETOR TRACTORS, a. s. vydavateľ: NAUTILUS DJ, s. r. o., Nevädzova 5, 821 01 Bratislava OR Okr. súdu Bratislava 1, odd: Sro, vložka 28287, EV 3879/09 poštová adresa: P.O. Box 50, 820 07 Bratislava 27 kontaktné údaje: tel./fax: +421 2 482 87 322 redakcia@instoreslovakia.sk, marketing@instoreslovakia.sk www.instoreslovakia.sk

daňové údaje: IČO: 35 898 500, IČ DPH: SK2021878430 registrácia printovej verzie: ISSN 1336-2348, MK SR pod č. 2958/2003, EV 3879/09 ročné predplatné: 34,– EUR bez DPH / 40,80 EUR vrátane DPH 20 % ročník a číslo: 15 / 1 - 2017 periodicita: desaťkrát ročne šéfredaktor: Ing. Juraj Púchlo, puchlo@instoreslovakia.sk +421 948 303 723

obchodná riaditeľka: Mgr. Jana Čierniková Kolesárová, ciernikova@instoreslovakia.sk, +421 915 727 917 označenie: (kp) – komerčná prezentácia, (pti) – platená textová inzercia Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie. foto: www.shutterstock.com, www.dreamstime.com, www.pixabay.com, redakčné a ilustračné foto, foto prispievateľov grafika: yodea. s.r.o., www.yodea.sk tlač: Róbert Jurových - NIKARA, www.nikara.sk

spolupracovníci redakcie: EXACT RECRUITMENT, spol. s r. o., PhDr. Miloš Nemeček ZenithPeople Consulting, spol. s r. o.

3


MARKETING MIX

11.

OBSAH ČÍSLA PLACE

REPORTÁŽ Z CENTRÁLNEHO SKLADU

Reportáž z centrálneho skladu

8

Pomáhame porozumieť dátam

10

Innovations Conference 11. 4. 2017

11

Trendy, ktoré sa oplatí poznať

12

Retail Summit 2017 bol ONE (1. časť)

14

Uplynulý rok z pohľadu dodávateľského reťazca

16

PROMOTION

18.

POPAI Awards 2016 (1. časť)

18

TV Zemplín ako účinný nástroj komunikácie

19

Danubius Gastro so silným zastúpením retailu

20

PEOPLE

POPAI AWARDS 2016 (1. ČASŤ)

Školenia sú dôkazom serióznosti zamestnávateľa

22

Business Coffee - Slováci na CES-e

24

Slovensko je bránou do Európy

26

Projekt cezhraničnej spolupráce Michaloviec a Užhorodu

28

PRICE

22.

Vládna sabotáž verejných financií

30

Vo víre výpredajov

32

PRODUCT

ŠKOLENIA SÚ DÔKAZOM SERIÓZNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA

Káva a čaj: Redukciou k rastu kategórií?

34

Mrazené tovary kupujeme stále viac

36

Slovákom učarovala borovička

38

TatraVEA ponúka špičkové destiláty

40

Funkčné pasty sú populárne

41

Rastie segment holiacich potrieb pre ženy

42

Valentín vstupuje do nových oblastí

44

34.

KÁVA A ČAJ: REDUKCIOU K RASTU KATEGÓRIÍ?

Získajte výdatné informácie o dianí v dodávateľskom reťazci a k tomu chutný darček! Predplaťte si aspoň 5 čísel magazínu IN STORE Slovakia do 31. marca a traja z vás vyhrajú darček od spoločnosti Mecom. Okrem knihy plnej inšpiratívnych a rýchlych receptov Sendviče obsahuje balíček aj výber chutných výrobkov radu Premium. Predplatné objednávajte na e-mailovej adrese distribucia@instoreslovakia.sk. Cena piatich čísel je 17 € (bez DPH) a desiatich čísel 34 € (bez DPH) Súťaž trvá do 31. marca 2017

4


PRESENT

FLASH NEWS DYSON AM10 UDRŽUJE CELOROČNE OPTIMÁLNU VLHKOSŤ

tak aj vzdušnú vlhkosť. Stačí stlačiť tlačidlo na

Spojením novej technológie čistenia vzduchu

diaľkovom ovládači a prístroj začne zvlhčovať

Od januára tohto roku prebrala správu

suchý vzduch - rovnomerne a hygienicky. Objem

POLUS CITY CENTER v Bratislave

nádržky na vodu vystačí na prevádzku prístroja až

realitno -poradenská spoločnosť CBRE

na dobu 18 hodín.

Slovensko. Spolu s ním do správy

Ultraviolet, patentovanej technológie Air

Zdroj: Dyson.sk

CBRE prešli aj obe budovy Polus Towers.

MultiplierTM a funkcie Intelligent Climate Control (ICC) dokáže zvlhčovač vzduchu Dyson AM10 zaistiť rovnomerné a zdravotne neškodné zvlhčovanie vzduchu v prostredí vašej

Deloitte a Svetová federácia zadávateľov

domácnosti. Vďaka funkcii ICCl je zvlhčovač

reklamy (WFA): Prvá štúdia zameraná

Dyson AM10 schopný merať ako teplotu vzduchu,

na ekonomický a sociálny prínos reklamy v rámci EÚ potvrdila silný vplyv reklamného priemyslu na ekonomický

LIDL MÁ NA SLOVENSKU UŽ 127 PREDAJNÍ

rast vo všetkých členských krajinách. Z výsledkov vyplýva, že reklama vytvára takmer 6 miliónov pracovných miest

Nová predajňa v Spišskej Novej Vsi je

v celej EÚ a tvorí 4,6 % z celkového

vybavená pokročilými technológiami, ako napr.

HDP.

spätné získavanie tepla z chladiarenských a mraziarenských zariadení, úsporné LED svietidlá v celom objekte, či chladiarenské zariadenia

Tesco záleží na ochrane životného

obsahujúce chladivo na prírodnej báze. Na

prostredia a trvalo udržateľnom

parkovisku sú pre zákazníkov pripravené aj

rozvoji, preto od 25. januára znižuje

nabíjacie stanice pre e-bicykle a e-automobily.

počet nákupných tašiek aj pri on-

Filiálka má rozlohu predajnej plochy 1200 m2

-line nákupe Tesco Potraviny domov.

a viac ako 30 zamestnancov. Pre nakupujúcich je

Zákazníci sa môžu rozhodnúť, či ich

pripravených 97 parkovacích miest.

on -line objednávky budú doručené v nákupných taškách alebo nie.

Zdroj: Lidl.sk

SENSES A PLANET SPA GOLD OD AVON-U AVON Cosmetics predstavuje novú líniu

7,50 €). Výraznou novinkou v portfóliu AVON

Novela zákona o liekoch

je dámsky toaletný parfum Viva La Vita (50 ml,

a zdravotníckych pomôckach prináša

24,90 €).

od 1. januára nové povinnosti pre Zdroj: Avon.sk

veľkodistribútorov liekov, ako aj pre

telovej starostlivosti značky Senses, ktorú

držiteľov registrácie humánnych liekov.

reprezentujú Sprchovací krém Dream (500 ml,

Ide predovšetkým o zabezpečenie

5,70 €) a Sprchovací krém Dream (250 ml,

dostupnosti a obmedzenie nadmerného

4,00 €). Po náročnom dni si zaslúžite patričný

vývozu kategorizovaných humánnych

oddych a relax. Doprajte si ho v podobe

liekov.

luxusného rituálu s novou líniou Planet Spa Gold: Rozžiarujúci masážny olej na telo so zlatom a olejom oud (150 ml, 10,00 €),

LPP Slovakia, s. r. o., dcérska

Rozžiarujúci telový krém so zlatom a olejom

spoločnosť LPP S.A., výrobcu odevov

oud (200 ml, 12,00 €), Rozžiarujúca zlupovacia

značiek RESERVED, CROPP, HOUSE,

pleťová maska so zlatom a olejom oud (50 ml,

MOHITO a SINSAY, otvorila na sklonku roka 2016 najväčšiu predajňu RESERVED na Slovensku. Nachádza

IDE TO AJ BEZ PAPIERA! Prostredníctvom kancelárskych

konštatuje Tomáš Zverbík, ECM Business

sa na druhom podzemnom podlaží OC

Consultant Konica Minolta Slovakia.

Mirage v Žiline.

www.konicaminolta.sk

multifunkčných zariadení môžete jednoducho naskenovať a následne

Výhercami predplatiteľskej súťaže sú:

automaticky uložiť dokumenty v ich

Soňa Hvozdárová, ACNielsen Slovakia,

digitálnej podobe, pričom sú okamžite

Zuzana Hložeková, Grayling,

dostupné v podobe vernej originálu. „Na

Ing. Loránt Tóth, PAN-DUR,

to, aby ste sa stali bezpapierovou firmou

Karolína Reháková, HB Reavis,

samotná digitalizácia nestačí. Nasledovať

Jaroslav Bittner, LTS s.r.o.

by mala optimalizácia správy dokumentov,“

Srdečne gratulujeme!

5


PRESENT

FLASH NEWS Tesco Stores Slovakia a Prologis, Inc. oznámili

NOVINKY V DM DROGERIE MARKT ZA JANUÁR A FEBRUÁR

zeleninový bujón bez droždia a lepku (290 g, 3,49 €), dmBio horská šošovica (500 g, 2,59 €),

uzavretie dohody o výstavbe distribučného centra s rozlohou 55 000 m2 v Prologis Park

Do kategórie kozmetiky pribudli: Balea telové

dmBio jemne opražené sójové vločky (500 g, 2,29

Galanta-Gáň. Nové DC sa stane centrálou pre

mlieko, hnedý cukor & figa (350 ml, 1,99 €),

€), dmBio ovocná tyčinka s príchuťou jablka a

skladovanie suchých potravín určených do

Dontodent zubná kefka, Black Shine, stredne

banánu (25 g, 0,69 €).

predajní v SR, v ČR a v Poľsku.

mäkká (1,29 €), alverde balzam na pery s jemným leskom (4,8 g, 1,59 €), Balea Kids sprchovací gél a šampón s motívom motýľov (300 ml, 0,99 €),

BILLA Slovensko otvorila na Námestí hraničiarov

Balea VITAL látková pleťová maska s arganovým

v bratislavskej časti Petržalka ďalšiu predajňu.

olejom (1 ks, 0,99 €), alverde men deo roll-on

Počet slovenských prevádzok známeho reťazca

Fresh Nature (50 ml, 2,99 €), Dontodent Clear

sa tak zvýšil na 136.

Fresh zubná pasta (125 ml, 0,99 €), Dontodent antibakteriálna ústna voda (125 ml, 2,19 €), Balea krémový sprchovací gél s vôňou granátového

V predvianočnom období utrácali Slováci

jablka a broskyňových kvetov (300 ml, 0,99 €),

za jeden nákup v e-shope Hej.sk v priemere

Bale tekuté mydlo cmar a citrón (500 ml, 1,29

189 €. Priemerná hodnota jednej objednávky

€), Balea pena na ruky (150 ml, 1,99 €), Denkmit

po Vianociach bola 181 €. Medzi Top

nature neutrálny čistiaci prostriedok (1 l, 1,19 €),

5 produktami, ktoré sa míňajú počas

Denkmit vonné perličky do prania, (275 g, 4,99 €).

povianočných výpredajov na portáli patria:

Potraviny obohatili: dmBio chia semiačka biele

kuchynské roboty, televízory, smartfóny,

– semená šalvie (300 g, 5,69 €), dmBio mliečna

vysávače a práčky.

Kaufland počas Danubius Gastro oznámil

DERMACOL: DOKÁŽE TOTO AJ VÁŠ MAKE-UP?

projekt podpory regionálnych výrobcov a dodávateľov. Cieľom iniciatívy je, aby

Ikonický Make-up Cover patrí k najúspešnejším

sa jej produktové portfólio spestrilo ešte

make-upom v Európe, Ázii, USA aj v arabských

väčším výberom poctivého slovenského

krajinách. Jeho doslova multifunkčné vlastnosti si

potravinárskeho remesla.

už päť desaťročí pochvaľujú nielen bežné ženy, ale aj profesionálni vizážisti na celom svete. Make-up Cover dokáže: vytvoriť perfektné a dlhotrvácne

Kofola prevezme výhradnú distribúciu

líčenie, zamaskovať nedostatky, kontúrovať línie

Bílinskej kyselky, Rudolfovho prameňa

tváre, prekryť tetovanie a nahradiť BB krém.

a Zaječickej horkej vody. Výrobcom

Dermacol pri príležitosti svojho 50. výročia uviedol

prírodných minerálnych vôd s výťažkami

na trh aj limitovanú edíciu paletiek s piatimi

z liečivých prameňov je spoločnosť Bohemia

najpredávanejšími minibaleniami Cover Make-upu

Healing Marienbad Waters. Tá si distribúciu

(cena: 19,19 €).

uvedených značiek zabezpečovala doteraz

Zdroj: Dermacol.sk

prevažne sama.

Pernod Ricard Slovakia predstavila nový dizajn

PREMIUM SUCHÉ SALÁMY MECOM!

fľaše Gin Beefeater 24. Červená fľaša podčiarkuje super prémiový pozicioning a vizibilitu produktu.

Každý správny salámista by mal poznať salámy z radu Mecom Premium! Suchá saláma Bajkal je inšpirovaná ruskou receptúrou, zložená je

V 50 obchodoch Tesco v strednej Európe

z kvalitných kuracích pŕs a bravčovej slaniny

a v 13 obchodoch na Slovensku budú

dotvorená originálnym výberom korenín a údením

v ponuke jablká, mrkva, repa a zemiaky,

na bukovom dreve. Sibír saláma je naša saláma

ktoré sú dokonale nedokonalé (Perfectly

s najväčším kalibrom (má priemer 11 cm) a je

Imperfect). Ide o ovocie a zeleninu,

vyrobená z bravčového mäsa a vyznačuje sa dlhým

ktoré svojimi tvarmi alebo veľkosťou

sušením až jeden mesiac. Flamenco saláma je

nezodpovedajú požadovaným špecifikáciám,

najnovším prírastkom v tejto kategórií. Je inšpirovaná

ale spĺňajú kvalitatívne kritériá. Produkty

španielskou receptúrou s jemne pikantnou chuťou

s logom Perfectly Imperfect budú v strednej

a viditeľnými kúskami mäsa v náreze. Recepty nielen

Európe uvedené ako pilotný program a sú

s týmito výrobkami nájdete na

ponúkané so zľavou okolo 20 %.

6

čokoláda maliny & jogurt ( 37,5 g, 0,89 €), dmBio

www.viemecovamchuti.sk.

Zdroj: Dm-drogeriemarkt.sk


PRESENT

FLASH NEWS NOVINKY AVON A TIPY NA VALENTÍNA

Set hrnčekov so srdiečkom meniacim farbu (20,00 €), Set vankúšov Pery a Fúzy (2 vankúše

Albatros Media, a. s. pokračuje vo svojej

v sete: 1 s fúzami a 1 s perami, cena 27,90 €).

akvizičnej expanzii. V januári podpísala dohodu o prevzatí 100 % obchodného

AVON uvádza pre mesiace január-február: Toaletná voda Avon Men (75 ml, 23,50 €),

Zdroj: Avon.sk

podielu vo vydavateľstve Kniha Zlín, s. r. o.

Sprchovací gél na telo a vlasy Avon Men (250 ml, 6,50 €), Telový sprej Avon Men (150 ml, 8,40 €), Toaletná voda Avon Pure for

Únia potravinárov Slovenska a Slovenská

Her (50 ml, 19,90 €). Dekoratívnu kozmetiku

poľnohospodárska a potravinárska

obohatili napr.: Vyživujúca a predlžujúca špirála

komora návrh na zriadenie Národného

Supreme (7 ml, 8,90 €), Vyživujúci rúž Supreme

katalógu potravín, ktorý pripravilo

(3,6 g, 6,90 €), Ceruzka na oči (0,28 g, 5,40 €),

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja

Upokojujúci make-up s rozjasňujúcim účinkom

vidieka SR, podporujú. Podpora

(30 ml, 8,80 €). Očné tiene Quad (5 g, 8,90 €).

čerstvých, regionálnych potravín je

Valentínske tipy: Pena do kúpeľa Medveď

alfou a omegou, ktorá môže zlepšiť

s vôňou ruže (250 ml, 5,00 €), Pena do kúpeľa

odbyt slovenských potravín smerom

Medveď s vôňou čokolády a pomaranča

k spotrebiteľom. Národný katalóg

(250 ml, 5,00 €), Špongia v tvare srdca

potravín má skrátiť dodávateľský reťazec.

(16x11x4 cm, 3,50 €), Valentínsky raňajkový set (obsahuje: pečiatky na hrianky, forma na vajíčka, šablóna na zdobenie kávy,

NAY sa stal členom silnej medzinárodnej

stojan k forme na vajíčka; cena 14,00 €),

skupiny expert International, ktorá združuje významných európskych hráčov na poli spotrebnej elektroniky. Spolu s NAY sa

EXOTIKA V ŠATNÍKU

dvere neodolateľnému spojeniu, ktoré

členom skupiny stal aj Electro World

vás prenesie do exotických záhrad

v Českej republike, ktorý je súčasťou

Zahaľte svoj šatník do exotickej

plných kvetov. Na každom kroku vás

vône, ktorá prekvapí a zároveň

bude sprevádzať žiarivá čistota,

skupiny NAY.

dlhotrvajúca vôňa a sviežosť.

poteší. Prací prípravok Surf Color Tropical Lily & Ylang

Vybrať si môžete z troch variant

V oblasti poľnohospodárstva slovenské

Ylang ponúka kombináciu

– tekutého pracieho prípravku,

predsedníctvo (SK PRES) dosiahlo

dvoch neodolateľných kvetov.

prášku na pranie a gélových

úspech pri posilnení postavenia

Ženská, ale silná ľalia má

kapsúl na pranie.

poľnohospodárov v potravinovom

jemne medovú, opojnú vôňu,

dodávateľskom reťazci. Členské štáty

čo ju radí medzi jeden z piatich

Zdroj: Unilever.sk

sa vďaka aktivitám SR po prvýkrát

najžiadanejších rezaných kvetov

v histórii jednohlasne zhodli na potrebe

na svete. Kvet Ylang Ylang,

riešenia nekalých obchodných praktík

známy aj ako „Kvet kvetov“,

legislatívnymi a nelegislatívnymi

vyniká sladkou arómou, ktorá je

opatreniami na celoeurópskej úrovni.

zvodná a utišujúca. Otvorte aj vy

Európska komisia preto zahrnula túto oblasť do pracovného plánu na rok 2017.

VALENTÍN S DÚŠKOM EXOTIKY

Obávate sa večernej únavy po ťažkom dni v práci? Siahnite po ochutenej minerálnej

Cushman & Wakefield: Celkové investície

Na to, aby ste si pripomenuli najkrajšie chvíle

vode Mattoni s príchuťou grapefruitu, ktorá

do komerčných nehnuteľností naprieč

v spoločnosti vášho partnera, nemusíte cestovať

zaženie vyčerpanie a dodá vám energiu na celý večer. Nebojte sa

alebo pripravovať honosnú večeru.

experimentovania,

Buďte originálni a darujte si

strednou a východnou Európou dosiahli v 4. štvrťroku 2016 4,4 miliardy €, čo je o 27 % vyšší nárast ako pred rokom. Kancelárske

navzájom deň plný exotiky,

siahnite po chutnom

priestory predbehli maloobchodné priestory

vášne a pozitívnej energie!

nealkoholickom

ako najvyhľadávanejšia trieda nehnuteľností.

miešanom

Vzrušujúce príchute

drinku Touch

maliny, granátového

of Spring, ktorý

jablka a grapefuitu ochutených

minerálnych

dokonale

podčiarkne

Štúdia „Prelomové inovácie“ spoločnosti Nielsen o.i. tvrdí, že Obalový dizajn,

vôd Mattoni vám pripomenú tie najkrajšie zážitky.

láskyplnú atmosféru. Ide o najlepší nealko

jeden z najmenej oslavovaných aspektov

Granátové jablko je od dávnych čias považované

drink na MS Mattoni Grand Drink 2016.

marketingu, je hlavným faktorom

za symbol rozkoše. Maliny evokujú vášeň a túžbu.

ovplyvňujúcim najúspešnejšie nové

Do minerálnej vody Mattoni s príchuťou malín sa zamiluje naozaj každý. Valentín v pracovný deň.

produkty uvedené na trh za posledné Zdroj: Mattoni.cz

dva roky.

7


PLACE

REPORTÁŽ

v nevhodnom čase. Napríklad pred Vianocami.

Z CENTRÁLNEHO SKLADU

prikrátka. Treba zmeniť organizáciu práce,

Áno, zaučenie brigádnikov na požadovanú úroveň je zdĺhavé a predvianočná špička pridať nadčasy. Pre predstavu: priemerný počet vyskladnených pozícií (tzv. KO,

V obci Viničné pri Pezinku odbočíme smer Senec. Zhruba na polceste sa už z diaľky črtá logistické centrum Prologis. Nedá sa minúť ani obísť. Kruhové objazdy oddeľujú niekoľko zón na ľavej i pravej strane vozovky. Vidíme distribučné centrá Hej.sk, Dráčik, Alza a ďalších retailerov. Našim cieľom je však centrálny sklad dm drogerie markt. Sme síce pripravení na tony kozmetiky, pracích práškov a hygienických potrieb, no skutočný objem a organizácia skladu nás prekvapí.

komisionovacie miesto) za deň je 58 000 (352 paliet), pred Vianocami aj vyše 70-80 000, niektoré dni viac ako 100 000.

SIMULÁCIA PREDAJNE V SKLADE Raz za čas je potrebné obmeniť plánogramy. Dôvody sú rôzne, ale primárnym sú zmeny a novinky v sortimente. V poslednom období ide skôr zníženie počtu položiek (momentálne okolo 10 000 SKU) a zvýšenie počtu privátnych značiek. dm je na zmeny pripravená a v centrálnom sklade má niekoľko štandardných regálov z predajne, ktoré využíva oddelenie nákupu. Pracuje sa tu s reálnymi položkami. Apropó nový tovar. Vo fiškálnom roku 2015/2016 firma zakúpila tzv. Volumenscanner, čo je 3D skener určený na skenovanie tovaru s prepojením na skladový systém. Poznať reálne rozmery novonalistovaného balenia je rozhodujúce nielen pri vkladaní do regálu, ale aj pri hromadných baleniach z hľadiska dopravy.

ĽUDSKÝ FAKTOR

alebo v Maďarsku. Od Prologis si priestory

Samostatnou kapitolou je spätný odber

prenajíma.

a likvidácia tovaru. Deje sa v spolupráci s dopravcom ČSAD Logistics. Sympatické

V administratívnej časti objektu, ktorá má plochu zhruba 864 m2, nás privíta manažment

Po vybavení sa protišmykovými návlekmi

je, že spolu s dodávateľmi alebo českou dm

spoločnosti a centrálneho skladu (CS).

a nevyhnutnou reflexnou vestou, nás

drogerie markt sa snaží dopravca a slovenská

Sklad je kľúčovou súčasťou aktivít reťazca.

centrálnym skladom sprevádza Lenka

dm-ka maximálne vyťažovať kamióny, aby

Svedčia o tom i investície. Len v obchodnom

Belanová, manažérka

roku 2015/2016 bolo na jeho modernizáciu

Logistiky - DISPO

vynaložených 437 465 €. Ďalšia investícia

a príjem tovaru.

vo výške 469 160 € je plánovaná v tomto

Drogéria je ženského

fiškálnom roku 2016/2017. Zaujímavé je,

rodu a preto nie je

že CS nie je vlastníctvom dm drogerie

čudné, že z vyše

markt ako je to obvyklé v iných krajinách,

250 zamestnancov

napríklad v ČR, Slovinsku, Chorvátsku

skladu tvoria väčšinu ženy. Celkovo sa

znížila uhlíkovú stopu.

„Za rok na štítkovacej plošine dostane etiketu zhruba 18 miliónov kusov výrobkov.“

Zaujímavosťou a nie bežnou praxou sú aj pevné časové okná pre príjem tovaru, ktoré stanovuje dm.

Od prijímacích a výdajných brán stúpame po

logistikou na manžérskej

kovových schodíkoch na štítkovaciu plošinu

úrovni zaoberá v dm-ke 10

s plochou 1032 m2. Ide o špecifickú súčasť

ľudí. Ľudský faktor je obsahom

centrálneho skladu, ktorá slúži výhradne na

každej tretej odpovede. Áno,

etiketovanie výrobkov vlastnej značky. Robí sa

v okolí nepremávajú desiatky

zväčša ručne, niektoré väčšie pevné výrobky

autobusov SAD ani MHD, a tak

s presným rozmerom sa etiketujú strojovo. Za

zamestnanci často zdieľajú

rok tu dostane etiketu zhruba 18 miliónov kusov

vozidlá (to vysvetľuje fakt,

výrobkov. A ich počet medziročne rastie, čomu

že sme takmer nemali kde

sa časom bude musieť prispôsobiť aj nosnosť

zaparkovať). Na druhú stranu

plošiny. Privátky sa dovážajú do CS z Budapešti.

Autor: Juraj Púchlo, Foto: red

v okolí Senca už asi každý pracoval v logistike a väčšina ľudí má školenia pre prácu

ČULÝ RUCH

s manipulačnou technikou.

8

Áno, fluktuácia existuje,

Vychystať 352 paliet denne, teda 10-11

rovnako ako „hodiť sa maród“

kamiónov, nie je hračka. Vyfotiť niečo


PLACE

v sklade, kde sa to hemží vozíkmi a ľuďmi

ktorý nechýba v žiadnom letáku,

tiež. Rýchlo som pochopil, že dobrý záber

je natoľko rýchloobrátkový, že

sa nerovná bezpečný záber a držal som sa

sa z jednej strany naskladňuje

za vyznačenými žltými líniami. V minulom

a z druhej vyskladňuje. Tisíce roliek

fiškálnom roku bola v CS vybudovaná

sa v igelitových baleniach týčia do

nová nabíjacia stanica, ktorá spĺňa všetky

výšky zhruba 11 m. Pred nimi je 5

bezpečnostné predpisy a normy. Kapacitne

automatických baliacich strojov,

je dimenzovaná na 25 vysokozdvižných

ktorých „točne“ len nedávno

vozíkov, 42 komisionovacích vozíkov a 6

zapustili do podlahy skladu. Mnohé

nízkozdvižných vozíkov s plošinkou.

regály majú valčekové dopravníky, ktoré opäť uľahčujú manipuláciu.

Pomerne nové sú 2 výdajané miesta pre

dm drogerie markt plánuje

dekoratívnu kozmetiku a vône, čo umožňuje

zaviesť aj multi-order-picking,

nastaviť vo výdajnom procese možnosť

teda vyskladňovanie viacerých filiálok súčasne, čím sa opäť zvýši

Chaotické ládovanie o.i. znamená, že sa vyskladňujú viaceré filiálky naraz.

efektivita vyskladnenia tovaru. Poslednou plánovanou zmenou je zavedenie evidencie Cross-dockingu v skladovacom

individuálneho objednávania tohto sortimentu

distribučnom systéme, v ktorom

mimo bežne stanoveného objednávkového

tovar dodaný do distribučného

procesu. V súčasnosti je využívané na piatich

centrálneho skladu nebude určený

pilotných filiálkach. Jednou z nich je napríklad

na uskladnenie, ale bude plynulo

Aupark, kde naozaj drogéria patrí medzi

predisponovaný v požadovanom

rýchloobrátkový tovar. Bezpečnejšie sme

množstve a zložení do konkrétnej

sa ako fotografi cítili v CS práve v oddelení

maloobchodnej jednotky. Tento

dekoratívnej kozmetiky a parfumov, ktoré je

proces odbúra nielen nadbytočnú

oddelenou tzv. safe zónou. Nachádzajú sa

administratívu, ale odstráni aj

tu drobné a hodnotné výrobky, ktoré zónu

niektoré procesy, ako napríklad

opúšťajú v zaplombovaných plastových

vrátenie zásielky, zbytočné

škatuliach. Aby akýkoľvek tovar nelákal pri

skladovanie či spracovanie

preprave a manipulácii, tak je paleta navyše

chybných dodávok, ktoré priamo

zabalená do nepriehľadnej čiernej fólie.

ovplyvňujú úroveň distribučných nákladov.

Dozvedáme sa, že už beží zavádzanie tvz. chaotického ládovanie, čo je postupné naskladňovanie tovaru podľa voľného miesta v sklade, ktoré zabezpečí plynulé uvoľňovanie plochy. Ak sa doteraz čakalo na vychystanie jednej filiálky, než sa naložila do kamióna, teraz sa vyskladňujú viaceré filiálky naraz. Mimochodom celý centrálny

CENTRÁLNY SKLAD DM DROGERIE MARKT PRI SENCI V ČÍLACH:

sklad je nazónovaný tak, ako bežná filiálka dm. V logickom slede sa tovar komisionuje

Hala - celková vnútorná plocha

15 521,5 m2

do prepravných vozidiel, aby aj pracovníci na

Skladovacia plocha

14 570,7 m2

filiálkach mali uľahčené dopĺňanie do regálov.

Zastavaná plocha - administratíva

864,5 m2

Priemerný počet vyskl. pozícii za deň

58 000

Regály sú z jednej strany vybavené zábranou

Priemerný počet vyskl. paliet

352/deň

proti vypadnutiu tovaru pri naskladňovaní. Až

Počet KO miest v CS (26 typov)

13 100

na pár výnimiek. Napríklad toaletný papier,

Počet rezerv v CS (7 druhov výšok)

10 800

Priemerný počet prijatých paliet (ks)

300/deň

Priemerný počet prijatých paliet (m3)

270/deň

Priemerný počet prijatých ks

300 000/deň

Priemerný počet nalepených etikiet

71 200 ks/deň

Príjem

9 hydraulických brán + 1 pre autá bez hydrauliky

Výdaj

5 hydraulických brán + 1 pre autá bez hydrauliky

Vychystávacie vozíky

36 ks

Vozíky s plošinkou

6 ks

Vysokozdvižné vozíky

25 ks

9


PLACE

VIEME, AKO POROZUMIEŤ DÁTAM v cloude komplexnú analytiku. Tým, že

„V dátach vidíme hodnotu v zmysle šetrenia a zvyšovania tržieb. Na základe analýzy dát a porozumenia výstupom dokážeme ušetriť náklady, zefektívniť obrátku zásob, cielene osloviť držiteľov vernostných kariet aj lepšie plánovať zmeny,“ uvádza v rozhovore pre IN STORE Slovakia analytik retailových procesov, konzultant, spíker a spoločník firmy Korner Analytics, s.r.o. Daniel Minárik.

klientom ponúkame preddefinovaný balík najpoužívanejších reportov a konzultácie, vedia okamžite robiť kvalifikované rozhodnutia. Obchodníci majú problém s plánovaním a často nevidia korelácie medzi predajom jednotlivých kategórií, alebo medzi

s nami špičkoví analytici a ďalší

predajom a počasím. Vieme pracovať

konzultanti, ktorí pomáhajú klientom čítať

s rôznymi dátovými modelmi a nastavovať

a porozumieť dátam.

prediktívnu analytiku podľa potrieb klienta. Dobrým príkladom je plánovanie

A čo doterajší zákazníci? Zmení sa im

skladových zásob. Vyhodnocujeme

rozhranie a budú sa musieť nanovo

obrátkovosť, identifikujeme ležiaky, vieme

zoznamovať so systémom?

na základe dát určiť priority pre nákupcov

Filozofia riešenia zostala zachovaná.

a vyčísliť, nakoľko budú postačovať

Chceme ho naďalej robiť tak jednoduché,

zásoby vzhľadom k očakávanému tempu

aby klienti nemuseli nič inštalovať

predaja. V praxi sa nám podarilo napríklad

a zložito integrovať. Používateľské

uvoľniť takmer 20 % prostriedkov do

rozhranie a ovládateľnosť (UX) sme dlho

cash -flow firmy, ktoré by inak boli

testovali. Zisťovali sme ako klienti pracujú

viazané v zásobách. Druhým príkladom

s vizuálnymi dátami, grafmi, analýzami,

je lojalita. Vieme na základe bonity

V retailovom prostredí ste

aké potrebujú reporty a výstupy v praxi.

a predchádzajúceho nákupného správania

reprezentovali inú značku. Prečo

Optimalizovali sme rozhranie tak, aby

identifikovať „áčkových“ klientov

prichádza nový brand Korner?

dokázali z obrazovky v čo najkratšom čase

a predikovať, kedy uskutočnia nákup

Pôvodné riešenie ProfitUp, ktoré

vyčítať všetky potrebné informácie. Do

a motivovať, aby nakúpili. Vyvíjame

sme spustili ešte v roku 2012 prešlo

používateľského rozhrania navyše vieme

i notifikácie, ktoré by mali automaticky

prirodzeným vývojom. Roky sme okrem

implementovať hlavičku, logo a korporátne

upozorňovať obchodníkov na anomálie

dát zbierali a vyhodnocovali aj praktické

farby konkrétneho klienta. V retaile je

a výkyvy, aby dokázali rýchlo reagovať.

skúsenosti a spätnú väzbu. Mnohé sme

akútny problém s fluktuáciou a zaškolením

už upravili. Keďže sme chceli ďalej rásť

nových zamestnancov, pričom Korner je

Čo vás z hľadiska fungovania čaká

a expandovať aj na zahraničné trhy,

tak jednoduchý, že je použiteľný naprieč

v najbližšom období?

hľadali sme investora. V roku 2016 sme

celou vertikálou vo firme a zaškolenie je

V súčasnosti je kľúčová migrácia

získali strategického investora Fond

veľmi rýchle. Momentálne staviame dátové

pôvodných klientov ProfitUp ako sú

inovácií a technológií, a. s. Zároveň sme

modely pre prediktívnu analytiku.

franšízy Pietro Filip, Benetton alebo Tom

Daniel Minárik, Korner Analytics, s.r.o.

Tailor. Rovnako sa riešia implementácie

Red (pti)

aplikáciu prispôsobili potrebám nových

10

klientov, keďže okrem klasického retailu

Prediktívna analytika je v retaile tak

nových klientov v rámci obchodných

rozširujeme záber aj na veľkoobchod

troška „buzzword“. Môžete priblížiť, čo

centier a distribútorov. Našim hlavným

a manažment nákupných centier.

si pod tým môže bežný retailer zavalený

hlavným predajným kanálom je Telekom,

Systém sme technologicky postavili na

operatívou predstaviť?

kde sme držiteľom ocenenia Telekom

nových riešeniach, využívame napríklad

Analytici a manažment retailu trávia 80 %

Business Wall of Fame ako najlepšie

cloudy od Google a lepšie zobrazovacie

času tým, že sa snažia dostať ku kvalitným

Internet of Things riešenie. Rovnako

používateľské rozhranie. Spolu s tak

dátam. Ak vôbec zbierajú dáta. Už v malej

koncom februára prednášam na Predictive

rozsiahlymi zmenami sme sa rozhodli

predajni máte napríklad pokladničný

Analytics Innovation Summit v San Diegu

pre rebranding. Korner je odvodené od

systém, skladové hospodárstvo, počítadlo

a v polovici marca sme partnerom eTail

corner store alebo corner shop, čo je

zákazníkov, vernostné karty, databázy

konferencie v Singapure, kde plánujeme

malý obchodík na rohu. Chceme tým

produktov atď. To je kvantum dát.

dotiahnuť kontrakt s centrom Jewel.

aj asociovať užšie prepojenie na retail

Ďalším problémom je práca s nimi. Žiaľ

a vhodnosť pre menšie a stredné retailové

často to končí jednou neprehľadnou

prevádzky. Rozšírili sme aj tím ľudí.

excelovskou tabuľkou. My sa buď

Napríklad riaditeľom vývoja produktu

pripojíme na zdroje dát a „vytiahneme“

je skúsený Ivan Kopčík a spolupracujú

len dáta, ktoré sú potrebné a spracujeme


PLACE

STE FANÚŠIK INOVÁCIÍ? PRÍĎTE NA RETAIL INNOVATIONS CONFERENCE Môžete prezradiť inovácie, ktoré zažijú účastníci

a implementovať. Podobná situácia nastáva v reťazci

Retail Innovations Conference?

MANGO. Mne osobne sa páči odvaha a prístup

Inovácie predstavíme skrz ľudí, najmä priamo

lokálneho reťazca Starý otec v Bratislave.

autorov a nositeľov nových trendov. Máme

Tibor Tabery, Retail Innovations Conference

pripravených viac ako 14 tém, námetov a šikovných

Avizovali ste, že víziou projektu RIC nie je len

profesionálov. Lákadlom je určite Carlo Ratti a jeho

usporiadanie jednej konferencie, ale budovanie

tím Carlo Ratti Associati. Carlo je dizajnér, inovátor,

dlhodobej retailovej platformy pre výmenu

autor supermarketu budúcnosti z veľtrhu EXPO

informácií. Myslíte si, že teraz je ten správny čas?

z Milána. Zvučné mená sú i renesančný marketér

Nechceme vykopnúť jedno „komerčné“ podujatie

Mišo Pastier alebo Karel Hanzlík, autor dnešného

a koniec. Našim želaním je, aby si 11. apríla účastníci

konceptu priestorového manažmentu v celej

našli na podujatí niečo, čo ich osloví, zaujme

skupine METRO AG. Silná bude aj téma lojality alebo

a obohatí. Stále hovoríme len o balíku retailových

technologických vychytávok. Nechajte sa prekvapiť.

inovácií. Limitovaný počet účastníkov sám o sebe definuje komornejší charakter a priestor pre

Na Slovensku vzniká nová platforma spájajúca retail a inovácie. V tejto súvislosti nám na otázky odpovedal retailový analytik Tibor Tabery, ktorý má vyše dvadsaťročné skúsenosti s retailovým prostredím a stojí za projektom Retail Innovations Conference.

Pre ľudí, ktorí sú bežnými zákazníkmi, alebo

budovanie platformy. Budeme sa tešiť na každého

nevidia do zákulisia retailu, môžu byť inovácie

jedného účastníka, retailera, ktorý bude zvedavý na

aj „neviditeľné“, akoby v zákulisí obchodu.

naše témy.

Deje sa v tejto oblasti niečo inšpiratívne? Deje a musí sa nutne udiať. Vezmite si len plastové „vernostné“ karty, koľko ich máte v peňaženke, koľko sa ich povaľuje v aute, v zásuvke stola? Z akého dôvodu sa stále volajú

V jednom svojom blogu tvrdíte, že slovenský

„vernostné“? Nové pohľady na

maloobchod ide na zotrvačník… Čo alebo kto by

kamenný obchod prináša práve

mohol byť ten správny „driver“, ktorý by rozčeril

„neviditeľná“ in-store analytika.

stojaté vody retailu?

Nákupné správanie zákazníka

Kvalitný retail na Slovensku je reprezentovaný

aj lojalitné karty sú dáta, ktoré je

stovkami aktívnych firiem a reťazcov naprieč

potrebné správne interpretovať

segmentami, ako sú FMCG, gastro, telekom, fashion

a výsledky pretaviť do praxe.

Igor Pavelek zo start-upu Pygmalios a Tibor Tabery na podujatí Retail Summit 2017 v Prahe

je asi nereálne. Retail sa mení rovnako dynamicky,

Keďže Slovensku dominuje nadnárodný retail,

Sú inovácie jednou z ciest ako môžu uspieť na

ako sa mení náš životný štýl, naše nároky

každá inovácia musí mať aj svoj biznis príbeh,

Slovensku aj noví hráči v retaile?

a očakávania. Samozrejmosťou sú nové technológie,

musí mať deklarovanú návratnosť a efektivitu.

Mnoho inovácií nachádzame v potravinárskom

omnichannel, sociálne siete, redizajn alebo big data.

Aký priestor vidíte pre inovácie v tomto kontexte?

retaile, ale aj telekomunikáciách, fashion, automotive,

No jeden osobný tip predsa len mám: po odladení

Firmy, ktoré si už v rámci firemnej kultúry nastavili

alebo vo finančnom sektore. Inovácia, ako cesta

konceptu Amazon Go, bude veľa vecí inak.

inovácie ako súčasť svojej „politiky“, sú jednoznačne

určite funguje, ale základom zdravého retailu je

v predstihu pred tými, ktorí len náhodne

vždy kvalitný produkt alebo služba. Tie pritiahnu

Prečo ste sa rozhodli usporiadať konferenciu

a nekoncepčne „strieľajú“. Zo svojich skúseností

zákazníka a inováciami sa mu snažíme zlepšiť

o retailových inováciách?

môžem potvrdiť, že korporát má určitú výhodu

zážitok pri míňaní peňazí. Spomeniem napríklad

Námet, akási „spoločenská objednávka“ prišla

v zázemí a zdrojoch, inovácie však otvárajú dvere

koncept Penový Raj, ktorý do mdlého prostredia

z prostredia retailu. Pozorne sme počúvali

každému, bez ohľadu na veľkosť a zameranie firmy.

samoobslužných auto umývačiek priniesol mnoho

obchodníkov. 11. apríla v Bratislave predstavíme, čo

Za zmienku stojí napríklad reťazec Lidl, ktorý zaviedol

inovácií, ale kde základom bola premyslená stratégia

sa nám podarilo vytvoriť.

interný proces, ako inovácie vyhľadávať, testovať

a kvalitný produkt.

BRATISLAVA | 11. 4. 2017

red (pti)

atď . Pomenovať jeden driver pre tak komplexný trh

WWW.RETAIL-INNOVATIONS.COM Aktuality a prihlášku nájdete na webe retail-innovations.com

HLAVNÍ PARTNERI:

PARTNERI:

MEDIÁLNI PARTNERI:

11


PLACE

TRENDY, KTORÉ SA OPLATÍ POZNAŤ

BIOFÍLIA A HUMANIZÁCIA Vedeli ste, že najmä muži po vypití kávy sú ochotnejší utratiť v obchode viac? V Nemecku už Lidl inštaluje automaty na kávu so sebou. U nás s kávou od baristu

Predikcie a predpovede. Každý by rád vedel, aké trendy nastupujú a každý by rád využil vlnu záujmu spotrebiteľov. Zostavili sme pre výber trendov a „subtrendov“, ktoré predikujú renomované firmy a odborníci a bytostne sa dotýkajú retailu.

SWITCHING ECONOMY Maloobchodníci prispôsobujú svoje dodávateľské reťazce spotrebiteľom, ktorí stále častejšie nakupujú online, tzv. flexi zákazníkom. Mali by sa zamerať na tri kľúčové oblasti: kamenné obchody, situáciu v prípade vyčerpania zásob a vracanie cezhraničných zásielok. Podľa jedného z prieskumov spoločnosti UPS, v okamžiku, kedy je niektorá položka označená ako vypredaná, až

Autor: Juraj Púchlo, Zdroj: Accenture, thecenterofshopping.com, jeffbullas.com, retail-focus.co.uk, Foto: theverge.com, Bencík Culinary Group (Zylinder)

41 % európskych spotrebiteľov prejde na webové stránky alebo aplikácie konkurencie a 20 %

zákazník si pozrie tovar v kamennej predajni

môžete nakupovať napríklad v Yeme.

spotrebiteľov ide do konkurenčnej kamennej

alebo showroome (off-line), nechá si ho predviesť

Nákupné vozíky majú pre tento účel aj

predajne. Len 17 % opýtaných uviedlo, že si

zaškoleným predavačom a potom ho kúpi

držiaky na tégliky. Obchodníci sa vracajú

počkajú a tovar si u daného obchodníka napokon

inde, najčastejšie on-line a za nižšiu cenu.

k základom a vytvárajú priestory pre ľudí

kúpia. Switching Economy, voľne preložené ako

Retailtainment je pojem, ktorý prvýkrát použil

zohľadňujúc ich telesné limity.

ekonómia prepínania je pojem, s ktorým prišla

George Ritzer vo svojej knihe z roku 1999.

spoločnosť Accenture. Tá tvrdí, že ani renomované

Definuje ho ako použitie špecifickej atmosféry,

Pojem biofília (biophilia) spopularizoval zakladateľ

značky s dlhoročnou históriou nemajú nič isté.

emócií, zvukov a aktivít za účelom vytvorenia

sociobiológie Edward O. Wilson. Definoval ju

Zákazník radšej kúpi tovar, poistenie alebo

nálady nakupovať a atraktívneho prostredia pre

ako genetickú, vrodenú potrebu človeka byť

telekomunikačné služby od toho, kto ponúkne

prilákanie zákazníkov. Retailtainment je v podstate

v kontakte s prírodou a s ostatnými živými

lepšie podmienky. Rovnako tak po negatívnych

odnožou in-store marketingu a kombinuje

organizmami. V širšom ponímajú majú na

skúsenostiach odchádza od doterajšieho

nakupovanie so zábavou. Priestor sa otvára pre

intenzitu styku s prírodou vplyv okrem genetiky

providera. V dobe obrovského výberu a kultúry

technológie ako sú napríklad magické zrkadlá,

aj skúsenosť a kultúra. Kontakt s prírodnými

netrpezlivosti zákazníci „prelietavajú“, „prepínajú“

virtuálna a rozšírená realita, aroma marketing

prvkami má nepochybne dopad na emocionálnu

aj medzi obchodníkmi. Ako ukazuje prieskum

a in-store rádio. Prieskumy totiž ukazujú, že

a fyziologickú pohodu ľudí. Dokázali to mnohé

UPC, kamenný retail na switching economy nie je pripravený. Až 59 % opýtaných manažérov v e-commerce sleduje objednávky a proaktívne informuje zákazníkov o dostupnosti, zatiaľ čo kamenné obchody sa v tomto smere stále výrazne oneskorujú. Takmer polovica kamenných predajní

štúdie a experimenty napríklad v zubárskych

Niektoré obchody organizujú módne prehliadky, v iných pánovi sediacemu v pohovke nalejú whisky, zatiaľ čo si jeho priateľka skúša šaty.

(45 %) navrhne zákazníkovi len to, aby počkal, bez

a metaštúdií hovoria o tom, že ľudia v prírodnom, zelenom prostredí pociťujú radosť, cítia sa odpočinutí a majú nižšiu hladinu stresu. Dokonca biofílie a humanizácie prostredia uplatnil napríklad

nakupujúci je preťažený vizuálnymi podnetmi

Datart vo svojej prevádzke v trnavskej City Arena.

a požaduje zapojenie všetkých zmyslov. V on-

Dôraz je kladený na prehľadnosť vystaveného

-line bude nákup viac interaktívny, často so

tovaru, jednoduchšiu orientáciu a pohyb

sprievodcom alebo konzultantom v podobe

v predajni vďaka použitiu nových materiálov,

telefonickej podpory predaja alebo chatu. Už

dreva a technológií. Humanizáciou nákupného

dnes firmy experimentujú s chatovacími robotmi

prostredia, ale aj zázemia pre zamestnancov,

Súvisiacim trendom je tzv. showrooming,

a umelou inteligenciou. Zákazník nechce len

sa u nás zaoberajú aj Kaufland a spomínaný

niekedy nazývaný aj ROPO efekt (research

nakúpiť, chce sa aj niečo naučiť a nadobudnúť

Lidl. Trendom je zjednodušovanie ponuky

off-line, purchase on-line). V praxi ide o to, že

nové zručnosti.

a nákupného procesu. Opäť, čím je proces platby

SHOWROOMING A RETAILTAINMENT

12

vyslovene neprírodných inštitúciách. Závery štúdií

sú dlhodobo zdravší a pozitívne naladení. Princípy

toho, aby mu poskytol alternatívu. Nečudujte sa, ak zákazník objednávku stornuje.

ordináciách, nemocniciach a iných sterilných,


PLACE

(on-line aj off-line) dlhší a komplikovanejší, tým

21. storočia. Avšak takýto analytik musí

väčšia je pravdepodobnosť, že zákazník nekúpi

mať k dispozícii kvalitné dáta a nástroje

(21 % ľudí v e-commerce opúšťa plný košík)

na ich spracovanie. Či chceme, alebo nie,

alebo sa už do obchodu nevráti. Obchodníci budú

nachádzame sa v ére omnichannel retailu,

musieť zohľadniť aj starnutie populácie,

kedy obchodníci pracujú s množstvom dát

a tak k držiakom na kávu pribudne na vozíkoch aj

z rozdielnych a nekompatibilných zdrojov –

digitálny osobný asistent a lupa na čítanie malých

počínajúc skladom a končiac behaviorálnymi

písmen na obaloch..

dátami z monitorovania zákazníkov pomocou IoT (internet vecí, dnes už samozrejmosť) a sociálnych médií. Do roku 2020 údajne bude

FOODSHARING A FOOD SWAP

priemerne každý obyvateľ planéty vlastniť viac ako štyri zariadenia pripojené na internet, medzi ktorými bude minimálne jedno wearable

Podľa odhadov Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) skončí ako odpad približne 1/3 celosvetovo vyprodukovaných

ON-LINE PREDAJ JEDLA A DARK STORES

(nositeľné) zariadenie, napr. smart hodinky. Priestor dostanú analýzy big data v reálnom čase, ale aj analytici, ktorí dokážu extrahovať

potravín určených pre ľudskú výživu, čo predstavuje približne 1,3 miliardy ton za

V Čechách sa mu darí a pomerne živo si tu

z analýz dôležité poznatky, indície a trendy

rok. V rámci EÚ je to 89 miliónov ton ročne.

konkurujú aj lokálni hráči ako Rohlik.cz, Kolonial.cz,

(tzv. small data). Napríklad držitelia lojalitných

Medializácia nadspotreby a obrovského množstva

Košík.cz. Budúcnosť v predaji jedla vidia aj on-line

kariet už nechcú byť odmenení iba za finančné

vyhodených a de facto zdravotne neškodných

giganti ako Amazon (Amazon Fresh) a samozrejme

transakcie, ale aj za to, že sa ohľaduplne

potravín, podnecuje vznik a posilňovanie ďalších

kamenné siete, kde je priekopníkom Tesco (u nás

správajú k životnému prostrediu.

trendov. Spomeňme napríklad freeganov.

Tesco Potraviny domov). Rohlik.cz dokonca

Stúpenci tejto filozofie v podstate nekupujú žiadne

ponúka už aj výrobky pod privátnou značkou. Na

potraviny, ale konzumujú tie nespotrebované,

potravinový e-commerce úzko nadväzuje termín

ktoré okrem iného hľadajú aj v smetných košoch

dark store. Niekedy sa nazýva aj dark supermarket

(dumpster diving). Jedným z freeganov je aj

alebo dotcom centrum. Ide o predajňu alebo

Ide o REmodeling, REfresh, REfurbishing

aktivista Raphael Fellmer, ktorý založil foodsharing

presnejšie distribučné centrum, ktoré slúži

a ďalšie činnosti, ktoré popisujú prerobenie,

v Nemecku. Zdieľanie jedla prostredníctvom

výhradne pre on-line nakupovanie. Pohybujú sa tu

obmenu a vynovenie prevádzok, služieb,

verejných chladničiek zatiaľ na Slovensku naráža

vychystávači tovaru, ktorí kompletizujú elektronické

webov a podobne. Tento trend je tu už

na legislatívne prekážky. Benevolentnejší sú

objednávky. Súvisiacim trendom je rýchlo a lacno

niekoľko rokov, ale zosilnie. Prichádza

hygienici k food swap. Ide o podujatia, kde sa

budovať trvalé a dočasné prevádzky, pop-up

napríklad vlna nákupných centier tretej

vymieňa podomácky vyrábané alebo dopestované

stores alebo výdajné miesta tam, kde je vysoká

generácie. Centrá postavené v prvých

jedlo, hlavne zaváraniny. koláče, zeleninu, ovocie,

koncentrácia ľudí. Zároveň budú retaileri využívať

dvoch vlnách nutne budú musieť prejsť

orechy a podobne. Mimochodom stúpenci

súčasnú infraštruktúru a zdieľanú ekonomiku,

remodelingom, prestavbou, ak chcú

locavore konzumujú len lokálne produkty. Nim

napríklad službu Uber na rozvoz potravín.

udržať krok s dobou. Veríme, že nastane

a nielen nim nahráva stúpajúci počet rôznych

aj remodeling názorov a tzv. osvedčených

pravidelne alebo nepravidelne sa opakujúcich trhov, fašiangov, zabíjačkových podujatí, súťaží vo

TREND „RE“

postupov v retaile.

BIG DATA A SMALL DATA

varení a jedení gulášu, halušiek a ďalších. Tam sa všade realizujú lokálne

„Data Scientist“ bude podľa Harvard

výrobky a služby.

Business Review „najsexi“ pracovná pozícia

(kp)

STAVIAME

NA KVALITU

- MYSLÍME

NA BUDÚCNOSŤ

PAN-DUR s.r.o. • Štítnická 25 • ROŽŇAVA • +421 58 732 58 88

VIAC

AKO ŠTANDARD

www.pan-dur.com

13


PLACE

RETAIL SUMMIT 2017

1.

BOL ONE

časť

Jeden zákazník. Jeden trh. Jeden obchod. Výborne vybraný podtitul najväčšieho stredoeurópskeho retailového podujatia. Digitálna transformácia definitívne posadila na kráľovský trón zákazníka. Ten už nevníma hranice medzi on-line a off-line, všade chce mať prvotriedny servis.

dávno omnichannel, jeden obchod. Ak mu je kvalifikovane poradené v on-line, tak platí, že čím rýchlejšie nakúpi, tým viac utratí. Potvrdili to i dvaja top rečníci, Petra Průšová, CEO pre CEE, agentúry Kantar Consumer Insights a Tim Mason, CEO z Eagle Eye Solutions, spoločnosti, ktorá vytvára svojím riešením akýsi most medzi on-line a off-line. Prepojený obchod a prepojený spotrebiteľ Odbočme na chvíľu od programu RS2017. Podľa štúdie Nielsen „Connected Commerce“ z konca roka 2016, viac než 93 % globálnych respondentov (N = 30 000) tvrdí, že už nakupovali on-line. Menej ako jeden z 10 respondentov v Európe a rovnako tak v ČR tvrdí, že niekedy zakúpili on-line čerstvé potraviny. Vzorka i počet realizovaných nákupov je malý, no už sa ukazujú isté trendy. Ako zdôraznil T. Mason, ide o to, ako retailer reaguje na dáta, ktoré má, nie o to, aký objem rozličných dát nazberá.

NÁVRAT K ĽUĎOM

a Lidl (nominácia za koncept novej predajne so zázemím). Vyše 1000 zástupcov dodávateľského

„Nehovorme TÍ spotrebitelia, TÍ zákazníci alebo

reťazca v hlasovaní súťaže Mastercard

ONI. Všetci sme spotrebitelia, vrátane mňa,“

Obchodníka roku 2016 – Nový zákaznícky zážitok

správne podotkol na konferencii Martin Beháň,

roka totiž spontánne volilo sympatického Taliana

Retail Convenience Director CE & Country

a jeho príbeh. Viac o sieti predajní, ktorých

Lead, Tesco Stores. Ide o nastavenie mysle. Ak

zamestnanci sa pravidelne školia v Taliansku, ešte

O kvalite a hodnote získavaných dát aj o internete

budeme uvažovať o zákazníkoch ako cudzích

prinesieme v niektorom z budúcich čísel.

vecí (IoT) hovorili zástupcovia zo slovenskej proviniencie Michal Tomčík, Director of

entitách, alebo objektoch skúmania a analýz,

„Zákazník očakáva relevantné a v správnom čase podané informácie. On-line aj off-line.“ pravdepodobne nevznikne vzťah, väzba, vytratí sa empatia a ľudskosť. „Nepotrebujeme iPhone, komunikujeme so Autor: Juraj Púchlo, Zdroj a foto: Retail Summit 2017

zákazníkmi tvárou v tvár na dennej báze,“ povedal majiteľ siete predajní La Formageria Gran Moravia Roberto Brazzale a zožal spontánny potlesk. Hlboko ľudská bola jeho zle skrývaná nervozita pred plnou sálou, korunovaná „prepínaním“ medzi češtinou, angličtinou a nemčinou s talianskym prízvukom. Ľudský prístup však zaznamenal odozvu v podobe výhry nad konkurentami Globus (nominácia za koncept predajne s reštauráciou)

14

„Dnes je ťažké kúpiť niektoré druhy tovaru bez toho, aby neboli práve v akcii.“

Práve konzistentná komunikácia je to, čo chýba

Business Development, Pygmalios a Roman

zákazníkom napríklad v on-line priestore. Dnešný

Janovič, Partner Regional Sales Manager CZ

zákazník očakáva relevantné a v správnom čase

& SK, Cisco. V produktovej a nákladovej oblasti

podané informácie. Všade. Spotrebiteľ nerozlišuje

a už retaileri vedia odlíšiť len málo. Rozhodovať

dva svety – reálny a virtuálny -, je to pre neho

bude tzv. zákaznícka intimita. „Podľa štúdie


PLACE

Gartner sa až 89 % zákazníkov bude rozhodovať medzi dvomi firmami na základe zážitku. Do hry teda vstupuje emočne intenzívny zážitok,“ zdôraznil R. Janovič a podotkol, že retail patrí medzi odvetvia najviac ohrozené digitalizáciou. Zároveň je digitalizovaný aj zákazník, jeho správanie v kamenných prevádzkach už dnes môže byť analyzované takmer na úrovni analýz v e-commerce. Slúžia k tomu senzory na detekciu wi-fi šumu, inteligentné kamery, infra, 3D a stereoskopické senzory, bluetooth senzory alebo RFID senzory. Jedno je isté. Infraštruktúra obchodov sa musí zmeniť a nutnosťou bude kvalitné wi-fi pripojenie zdarma pre zákazníkov, najmä pre Connected Generation (Gen C, pripojená generácia). Človek síce má rád digitalizáciu, ale stále je to analógový tvor. Potrebuje živú interakciu,

RS017 znelo ako ozvena v Tatrách. V Čechách,

dosahujú aj vyše 50 %. Pritom bežný zákazník

emócie a angažovanosť. V digitálnej dobe bude

ktoré by sme s istou dávkou humoru mohli nazvať

dnes netrpí núdzou, nepotrebuje nakupovať do

prostredníkom stále častejšie smartfón. Otvárajú

Promoland, sú promócie rýchoobrátkového

zásoby alebo preto, aby nezomrel od hladu. Veľký

sa však i ďalšie otázky. Bude zákazník ochotný

tovaru až na úrovni ž 50 %. Anna Kissová, Team

potenciál je v segmentoch snackov, hotových

počas nákup napríklad skenovať QR kódy alebo

Leader GfK Consumer Panel Services dokonca

jedál, PET FOOD a v čerstvom tovare (mäso,

GS1 Databar, aby si overil a spätne vysledoval

spomenula, že je ťažké kúpiť niektorý tovar bez

pečivo). M. Beháň v tomto kontexte spomenul aj

povedzme ryby alebo plody mora? Reálnu

toho, aby nebol práve v akcii. Mnohí spíkri preto

konkrétne kroky Tesco: „Minimalizovali sme akcie

technológiu s aplikáciou (ftrace.com), ktorá toto

apelovali na vystúpenie zo špirály promočných

2+1, 3+1 v segmente čerstvých potravín. Vyvíjame

umožňuje predstavila Marta Nováková, Head of

akcií. Najmä v dobe, kedy sa ekonomike darí

spolu s dodávateľmi menšie obaly a učíme

Quality Assurnce, MAKRO Cash & Carry ČR.

a stúpa kúpyschopnosť. To, že sa bude predávať

zákazníkov potraviny racionálne nakupovať

vysoká kvalita, za vysoké ceny a že tieto výrobky

a lepšie skladovať. Mnohé je na dohode

budú hlavne českého pôvodu síce rečníci

s dodávateľmi, najmä aby mali konzistentnú

nazvali zbožným želaním a ilúziou, no stále vidia

cenovú politiku. Všimnite si čokolády Milka.

priestor predávať štandardnú kvalitu za dobré

Kedysi stáli v promócii 9,90 Kč, dnes ich v akcii

Jan Kočárek, Country General Mnager

a férové ceny. Zákazníci ako bábky pendlujú

pod 16,90 Kč na celom trhu nekúpite.“ Kamenné

CZ & SK, CHEP CZ vyslovil domnienku, či

medzi predajňami a e-shopmi a vyhľadávajú

predajne budú môcť využívať aj tzv. flexibilné

detailná segmentácia a analýzy zákazníkov

lacné produkty. V niektorých kategóriách nie sú

cenové stratégie, ktoré sú zatiaľ vidieť len

nie sú zbytočné „zozložiťovanie“ niečoho

ochotní kúpiť artikle bez výraznej cenovky „zľava“.

v e-commerce.

jednoduchšieho. Ďalšou novinkou pre

Nakupovanie v zľave je silno návykové.

NEROBME ANALÝZU ANALÝZY

Záverom prvej časti zostáva len konštatovať, že

retailerov je totiž kvalifikované vyhodnocovanie dramatického množstva zozbieraných dát,

Počas dvoch dní sme však počuli i možné riešenia

Retail Summit 2017 bol minimálne po obsahovej

a to často v reálnom čase. Rastislav Brenčič,

ako zo špirály zliav vybŕdnuť. Vladimír Mikel,

stránke ONE. Na jednotku.

zakladateľ a CEO firmy 26house.com dokonca

CEO siete drogérií Rossmann napríklad odporúčal

hovoril až o Connected Stores, prepojených

orientovať sa na ziskovejšie kategórie. Drogéria

obchodoch budúcnosti, kde budú inštalované

a kozmetika sú oblasti, kde nezriedka promócie

Pokračovanie v čísle 2/2017

napríklad estimote beacons (čipy a vysielače) monitorujúce pohyb zákazníkov, alebo napríklad digital signage, ktoré budú rozlišovať pohlavie a vek okoloidúcich a na základe toho ponúkať reklamné posolstvá na obrazovke. O druhotnom vystavení tovaru v podobe štvrťpaliet s beaconmi hovoril aj J. Kočárek. Zjednodušuje sa tak kontrola pozície paliet. Zozbierané dáta je však potrebné integrovať, zdieľať, ideálne medzi dodávateľom a retailerom, aby mohli analyzovať napríklad dopad promócií.

JE ZÁKAZNÍK BÁBKOU V ZAJATÍ CIEN? Všimnite si, že sme doposiaľ nespomenuli cenu a promócie. Pritom cena je slovo, ktoré počas

15


PLACE

UPLYNULÝ ROK Z POHĽADU DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA

Čím bol rok 2016 výnimočný? Boli sme svedkami otvorenia nových konceptov predajní, zatvárania aj remodelingov, zažili sme niekoľko rebrandingov starších pobočiek, nákupných centier a sietí. Menila sa legislatíva, o slovo sa hlasnejšie prihlásili nové technológie a sortimentné inovácie. Začali chýbať ľudské zdroje. Na hodnotenie roka 2016 sme sa spýtali retailerov aj ich dodávateľov. rástla o 7.6%. Znamená to kombinovaný rast viac ako 3%, čo je nad priemerom týchto kategórií v rámci EÚ. K rastu celej kategórie prispela aj spoločnosť Danone a to ako svojimi predajmi tak aj valorizáciou celej kategórie, edukáciou spotrebiteľov a uvedením atraktívnych noviniek. Priestor na zlepšenie spolupráce s retailovými partnermi vidíme v: efektívnejšej organizácii regálu rešpektujúcom spotrebiteľské uvažovanie, rýchlejšom nasledovaní spotrebiteľských trendov, väčšom zameraní na rast hodnoty celej kategórie, obmedzovaní agresívnych cenových promócií. Marián Jánoš, Country manager Danone pre CZ&SK „Rok 2016 bol pre Pepsi opäť úspešný. Zaznamenali sme rast všetkých našich kľúčových značiek. Pokles nezamestnanosti a rast príjmov

„Po otvorení prvej pobočky Sklizeno na Slovenku

Pozitívom situácie z pohľadu zamestnancov

má pozitívny vplyv na spotrebu domácností.

evidujeme pozitívne ohlasy na služby ktoré

je zásadné zvýšenie platov.“ Viliam Matušek,

V minulom roku sme uviedli dve zlomové

ponúka. Zákazníci si chvália ako ponuku, tak aj

Marketingový riaditeľ, Baliarne obchodu

kampane. Prvou bola aktivácia partnerstva

nadštandardný servis predajne, ktorý poskytuje

Poprad, a. s.

s najprestížnejšou klubovou futbalovou súťažou sveta – Ligou majstrov a po prvýkrát sme na

predajný tím vedený franchisingovou partnerkou predajne, pani Palenčárovou. Oproti prevádzkam

„Pre kategórie, v ktorých spoločnosť Danone

Slovensku uviedli kampaň Súboj chutí, ktorá nám

v Českej republike sme museli splniť rozdielne

pôsobí bol rok 2016 na Slovensku rokom

ukázala aký potenciál má Pepsi na slovenskom

legislatívne pravidlá a štandardy, najmä vo

úspešným. Kategória jogurtov bola v hodnote na

trhu. Negatívny vplyv na predaje kolového

veterinárnej oblasti. Ďalej sme niekoľkokrát

úrovni roku 2015 a kategória mliečnych dezertov.

segmentu malo tentokrát veľmi krátke obdobie

upravovali sortiment syrov a údených výrobkov. Menili sme tiež niektorých dodávateľov, nakoľko nedistribuovali tovar za hranice Českej republiky.“ Jan Langer, obchodný riaditeľ, Sklizeno Foods. „Minulý rok bol pre nás veľmi náročný. Mali sme rozbehnutých veľa projektov, ktoré nám dali zabrať. Najdôležitejším bolo spustenie novej wellness kategórie pod značkou Popradský čaj. Na tomto produkte sme ukázali, že sme technologicky najvyspelejšou čajovou firmou Autor: Juraj Púchlo, Ilustračné foto: red, Lidl

na trhu. Prvý krát sa nám stalo, že sme nestíhali produkt vyrábať, keďže záujem úplne preskočil naše očakávania. V obchodnej sfére máme so sieťami štandardné vzťahy a dokonca sme si s mnohými zlepšili vzájomnú spoluprácu. Veľkým problémom sa pre nás stáva nedostatok ľudí na trhu. Minulý rok bol v tomto smere kritický a museli sme urobiť niekoľko vážnych opatrení.

16


PLACE

tak ak v objemoch. Vo všeobecnosti som optimistický, očakávam podobný vývoj aj v roku 2017. Ekonomická kríza je za nami. Ľudia zarábajú viac, sú menej opatrí a začínajú viac konzumovať. Naše výrobky sú dostupné širokej verejnosti, nie sú luxusom, ale sú potešením, čímsi navyše počas všedného dňa. Dovolím si tvrdiť, že z pohľadu produktov vyrábame a ponúkame prvotriednu kvalitu. Dôležitým míľnikom v kontexte kvality bola minuloročná prestavba siete, kedy sme celkovo prerobili 55 predajní, t.j. kompletne vymenili nábytok, in-door grafické prvky a vystavenie tovaru. Cieľom bolo skvalitniť zákaznícky zážitok a myslíme si, že to je kľúč k úspechu: ponúknuť okrem výborných výrobkov aj rodinné prostredie a milú obsluhu. Žiaľ už pociťujeme aj nedostatok ľudí, vianočných sviatkov.“ Michal Šlechta, brand

Rok 2016 hodnotíme pozitívne. Kľúčovým

najmä na západnom Slovensku, kam prichádza

manažér Pepsi pre SR a ČR

ukazovateľom je vývoj na „starej ploche“, teda

fabrika Jaguar Land Rover. Snažíme sa našim

bez expanzie, ktorú sme zrealizovali v roku 2016.

zamestnancom a franchisantom ponúkať nielen

„Obrat spoločnosti sa medziročne mierne

Zaznamenali sme celoročný rast obratu a aj

atraktívny finančný balíček, ale aj vzdelávanie.

navýšil, ale to je trend posledných rokov. Máme

vianočné sviatky hodnotíme v medziročnom

Absolvujeme napríklad zahraničné výstavy,

v sortimente 8 druhov medoviny, z toho polovica

porovnaní kladne. Do fiškálneho roka, ktorý končí

organizujeme v júni deň otvorených dverí vo

sú prémiové, teda odrodové a jedna z nich

vo februári 2017, ešte zaradíme dve modernizácie

fabrike pre širšiu rodinu našich zamestnancov

špeciálna bariková (Najlepšia medovina na svete

prevádzok v Prievidzi a Humennom. Zároveň

a pravidelne vianočné podujatia.“ Ladislav

– Apimondia 2015). Na raste obratu sa podieľala

sa však už pozeráme na ďalší rok. Budeme

Ambrovics, Riaditeľ divízie Franchise, MINIT

práve medovina a zásluhu na výsledkoch má

pokračovať v modernizácii siete, kedy po Dunajskej

Slovakia, spol. s r. o.

i export, ktorý tvorí zhruba 20 % z celkového

Strede, kde bol prvýkrát predstavený úplne

obratu firmy. Čo sa týka medu a medových

nový koncept, nasledovali Malacky a Rimavská

„Na slovenskom trhu bol rok 2016 veľmi úspešný

produktov, tu predaje korigujeme už i vzhľadom

Sobota, spomínaná Prievidza, Humenné, toho

s medziročným dvojciferným nárastom na

k limitovanej surovinovej základni, hoci minulý

roku pribudnú ešte Bratislava a Podunajské

modernom trhu. Obchod s lokálnymi reťazcami

rok bola pomerne dobrá. Zároveň nechceme

Biskupice. Najzásadnejšou inováciou je to, že

a gastro segmentom bol ešte výrazne úspešnejší

predávať tam, kde sme tlačení do príliš nízkych

nové hypermarkety umožňujú o čosi rýchlejší

v porovnaní s minulým rokom. Zaznamenali

cien, nakoľko včelárom vyplácame primeranú

nákup nakoľko sortiment, ktorý nakupujú zákazníci

sme nárasty v niekoľkých desiatkach percent.

cenu za kvalitný med. Aj vzhľadom k priaznivej

každodenne a pravidelne, je umiestnený viac

Vznikli zaujímavé koncepty malých, moderných

ekonomickej situácii na trhu, sme počas

ergonomicky a v blízkosti vchodu. Ale inovácií je

mestských predajní - Delia, Malina, ktoré

uplynulých rokov vyvinuli dva produkty, ktoré

v nových prevádzkach oveľa viac. Medializované

ponúkajú zákazníkom rýchly a kvalitný servis.

sme predstavili na výstave Danubius Gastro.

bolo už i to, že sme prevzali bývalé hypermarkety

Rozhodne je na trhu ambícia vytvárať a ponúkať

Prvým je 1000 Ročná Včela, prémiový medový

Hypernova v Prievidzi a Michalovciach. V oboch

vyššiu kvalitu a inovácie v pečive, chuť vytvoriť

52% destilát určený napríklad ako darček pre

prípadoch ide o naše druhé prevádzky v daných

niečo nové a zaujímavé priamo na predajných

obchodných partnerov. Dva roky dozrieval

mestách. Momentálne prebiehajú rokovania

miestach, prepojenie Facebooku a súťaží v

v dubových sudoch po tom, čo v nej tri roky

o prevzatí hypermarketu v Avione. Priemerná

obchodoch. Dobrým príkladom sú aktivity

„ležala“ spomínaná najlepšia medovina sveta

plocha našich prevádzok po uplynulom fiškálnom

napríklad v reťazci Billa. Veľký posun vidím aj

(Barrique medovina). Druhou novinkou je medový

roku stúpla z 3000 na 3200 m2, stále však

v zlepšení kvality dopekaného pečiva priamo

13,5% aperitív Ambrozia, čo je prvý aperitív

zostaneme „verní“ tomuto rozpätiu.“ Martin

v obchodoch. Na druhú stranu toto je spolu s

založený na medovine. Na trh ju uvádzame

Gärtner, vedúci úseku reklamy a hovorca,

malou dostupnosťou tovaru stále najväčšou

v troch variantoch Original, Ginger a Citrus.

Kaufland Slovenská republika, v. o. s.

slabinou trhu.“ Jiří Zýka, Sales manager, La Lorraine, a.s.

Všetky ingrediencie, vrátane 18 druhov byliniek a 3 druhov citrusov, sú prírodného pôvodu.“

„Považujem uplynulý rok za úspešný.

Ing. Peter Kudláč, general manager, Apimed.

Dosiahli sme solídny rast ako v tržbách,

(kp)

p ú t s „ Ne v

o d tej iste j rieky“ t á r k a v iš d

24. – 26. 4. 2017 Bratislava

Registrácia spustená 17 www.retailsummit.sk


PROMOTION

POPAI AWARDS 2016 Stredoeurópska pobočka POPAI usporiadala ďalší ročník úspešnej medzinárodnej akcie POPAI DAY 2016, kde boli ocenené najlepšie realizácie v predajných miestach. V tomto ročníku súťažil rekordný počet exponátov - viac ako 100 realizácií v 19 súťažných kategóriách. Postupne si ich predstavíme.

ohlasy zo strany zákazníkov a pozvoľný nárast predaja rádovo 5 – 15 % každý mesiac. Projekt je zároveň víťazom kategórie „J“ PET FOOD. Víťaz kategórie „Integrované in-store kampane“ je kampaň „Flora To nejlepší

1.

V rámci súťaže bolo možné

z olejů“ (3), ktorú realizovala agentúra up

vidieť inovatívne POP materiály,

brand activation, s. r. o. Cieľom kampane,

prostriedky na vybavenie obchodov,

ktorá bola realizovaná v 7 obchodných

nástroje svetelnej komunikácie,

centrách, bolo ukázať zákazníkom, ako

informačné a orientačné systémy,

sa rastlinné tuky vyrábajú naozaj a ako

ekologicky šetrné in-store riešenia

prospešné môžu byť pre zdravie. Bol

a integrované in-store projekty.

pripravený koncept „olejového baru“, kde sa

V samostatných súťažných

spotrebitelia mohli zoznámiť s vlastnosťami

kategóriách sa prezentovali nové

rôznych typov olejov a najmä unikátnej

digitálne projekty v predajných

olejovej zmesi, ktorá je jednou z dôležitých

miestach a propagačné predmety

zložiek pri výrobe rastlinného tuku Flora.

pre podporu predaja v in-store (3D

Súčasťou kampane bola aj kolekcia

reklama). Pozrime sa bližšie na

POS materiálov v chladiacich regáloch

víťazné projekty.

obchodov. Pre motiváciu spotrebiteľov bola za nákup ponúknutá elegantná nádoba na

2.

Absolútnym víťazom súťaže sa

maslo v tvare nového obalu Flora. Akcia

stal projekt Radegastovna (1),

podporila nárast strategických variantov

ktorý predstavila spoločnosť

Flory, a to ako v predanom objeme, tak

Plzeňský Prazdroj a ktorý je

najmä v predanej hodnote výrobkov. Flora

novým konceptom prevádzky

Gold napriek trhovému trendu pokračovala

značky Radegast podporujúcej

aj v roku 2016 v stabilnom raste penetrácie.

identitu značky. Autorom projektu

Cena za najlepší POP z materiálov na báze

je architekt Jan Bouček. Cieľom

papiera putuje do spoločnosti Dago, s. r. o.

projektu bolo vytvoriť „krčmu pre

za „Somersby kartónový stojan“ (4).

pravých chlapov“. Tú charakterizuje

Stojan bol navrhnutý pre čoraz obľúbenejšiu

drsnosť výtvarného zobrazenia,

kategóriu Cider zadávateľa Budějovický

odolnosť použitých prírodných

Budvar.

materiálov, ako sú drevo, kov,

Pokračovanie v čísle 2/2017

kameň, aj silné regionálne väzby na Beskydy a Ostravsko. Radegastovna zároveň vyhrala aj Cenu za kreativitu a prvé miesto v kategórii HORECA.

3.

Cenu „Najlepšia materiálová a technická inovácia“ získal Pet butik U ocásku

Autor: Red, Zdroj a foto: POPAI CE

(2) z produkcie MORIS

18

Súčasťou tejto akcie, ktorá patrí

design, s. r. o. Ide o kompletné

k významným európskym udalostiam

riešenie in-store dizajnu predajne

v odbore marketingu a retailu, bola

luxusného PET butiku, ktorý je

aj prestížna súťaž POPAI AWARDS

zameraný predovšetkým na prémiové

2016. Rozsiahla súťažná expozícia

produkty pre štvornohých miláčikov.

predstavila najnovšie riešenia pre

Dizajn bol zvolený v štýle voňavej

účinnú komunikáciu v mieste predaja

Provence v kombinácii s prírodnými

a inovatívne formy komunikácie so

materiálmi. Hoci je predajňa na

zákazníkmi vo všetkých hlavných

netradičnom mieste v novej zástavbe,

segmentoch trhu.

majitelia vnímajú vysoko pozitívne

4.


PROMOTION

TV ZEMPLÍN AKO ÚČINNÝ NÁSTROJ KOMUNIKÁCIE V decembrovom čísle nášho časopisu sme predstavili Televíziu Zemplín, ktorá vznikla v máji 2005 a je najvýznamnejšou a najznámejšou regionálnou televíziou na východnom Slovensku.

však čoraz viac využíva. Momentálny

Slovensku. Túto možnosť už využili

stav pokrytia za pomoci DVT – B

napríklad automobilky Citroën

vysielačov Michalovce, Košice, Prešov

a Hyundai prostredníctvom svojich

a Poprad – Tatry vyznačuje modrou

východoslovenských predajcov, stálymi

farbou tretia mapa. Prvé dve mapy

reklamnými partnermi sú Prvá stavebná

zasa ukazujú perspektívu pre rok 2017

sporiteľňa, Bardejovské kúpele, Thermal

v Košickom a Prešovskom kraji.

Park na Zemplínskej Šírave. A tento sľubný potenciál by mohli účinne využiť

Okrem toho možno Televíziu Popri jej profile a štruktúre programu

Zemplín sledovať za pomoci

sme pripomenuli jej možnosti v oblasti

MMDS (Viackanálový a viacbodový

komerčného využitia, mediálnej

distribučný systém) vysielača Hraň pri

a marketingovej komunikácie. Na

Trebišove s dosahom 50 kilometrov,

Slovensku sa zatiaľ nie dostatočne

prostredníctvom

využíva lokálny a regionálny potenciál

IPTV Antik, Lekos,

médií s možnosťou veľmi cielene

GeCom a CondorNet

a bezprostredne osloviť spotrebiteľa,

a televíznymi

navyše za výrazne výhodnejšie ceny.

káblovými

aj ďalší.

rozvodmi viacerých východoslovenských

SILNÉ POKRYTIE

miest.

V tomto prípade je obvykle otázkou

TV Zemplín vysiela

číslo jedna – aký zásah má príslušné

dvadsaťštyri hodín

médium. TV Zemplín so sídlom

každý deň, ťažisko

v Michalovciach svojim signálom

je na spravodajstve

pokrýva väčšinu územia Košického aj

a publicistike

Prešovského kraja a zasahuje mestá

s jednoznačným

a obce s viac než miliónom obyvateľov.

dôrazom na región.

Sledovanosť sa pohybuje v rozpätí 25

V oblasti reklamy

až 30 %, čo predstavuje viac než štvrť

a marketingovej

milióna divákov.

komunikácie ponúka nielen bežné formáty

Televízia má zdokumentovanú

ako reklamný spot,

sledovanosť vo viac než šesťdesiatich

sponzorský odkaz

tisícoch domácnosti vo viacerých

či telenákup, ale

východoslovenských mestách. Toto je

aj rozsiahly, až

cenný potenciál pre šírenie informácií

pätnásťminútový

o dianí na východnom Slovensku

telenákupný

aj pre marketingovú a komerčnú

program.

komunikáciu. Uverejňujeme tri mapy, ktoré dokumentujú pokrytie TV Zemplín

Je to priestor

prostredníctvom vysielačov DVB – T.

komunikovať efektívne a cenovo výhodne všetky

SĽUBNÝ POTENCIÁL

druhy produktov regionálne a lokálne

Broadcasting – Terrestrial) označuje

subjekty, ale aj

pozemské digitálne vysielanie, ktoré

pre nadnárodné

postupne nahrádza analógové televízne

spoločnosti,

vysielanie. To ešte nie je dostupné na

podnikajúce

celom území Slovenska, TV Zemplín ho

na východnom

Autor: MN

a služieb. Nie iba pre Skratka DVB – T (Digital Video

19


PROMOTION

DANUBIUS GASTRO SO SILNÝM ZASTÚPENÍM RETAILU Koncom januára už tradične otvorilo svoje brány výstavisko Incheba a návštevníkov vítal už 24. ročník gastronomického veľtrhu Danubius Gastro. Všimli sme si, že na rozdiel od minulých ročníkov bol silnejšie zastúpený malo a veľkoobchod, vrátane svojich dodávateľov.

trade veľkoobchod s nápojmi, Zeleninári aj dodávateľ vybavenia retailových prevádzok Wanzl, pokladničné systémy iKelp a BlackSheep POS. Za zmienku stoja dve novinky, úzko

Autor: Juraj Púchlo, Foto: red, MINIT Slovakia, s.r.o.

KAUFLAND HĽADÁ LOKÁLNYCH DODÁVATEĽOV

20

súvisiace s dodávateľským reťazcom. Významným partnerom veľtrhu je už

Prvou je ekonomické zlúčenie spoločností

roky veľkoobchod METRO Cash&Carry.

TAURIS Group (tú tvoria centrála TAURIS,

Tretím rokom je hlavným partnerom

Pravidelne sa však zúčastňuje

prevádzka Mäsospiš, TAURIS Nitria,

veľtrhu retailová dvojka na našom trhu,

v samostatnej sekcii aj rastúci reťazec

TAURIS Cassovia, NOEMA a Ryba Košice).

reťazec Kaufland. Na oficiálnej tlačovej

1 st Day. Vylepšený koncept výstavného

Ako nám povedal Miroslav Margetin,

konferencii odštartoval projekt podpory

stánku predstavila spoločnosť Minit

referent marketingu TAURIS, a. s., značka

malých lokálnych dodávateľov. Cieľom je

(predtým Fornetti), ktorá komunikovala

prešla pri niektorých produktových radách

o.i. spestriť sortiment reťazca v regiónoch.

nielen svoje produktové novinky,

aj vizuálnym rebrandingom. Ako vidno

V samotnej expozícii propagoval Kaufland

ale aj rebranding siete vlastných

z fotografie, dôraz bol kladený na rýchle

svoje privátne značky, ktoré sú tiež jednou

a franchisingových predajní. Svoje

optické rozpoznanie výrobkov či už zo

z ciest, ako môže lokálny dodávateľ

expozície na výstavisku mali veľkoobchod

strany zákazníka v regáli alebo obsluhy pri

reťazca expandovať na zahraničné trhy.

KON -RAD, distribútor My Foods, HURBAN

obslužných pultoch.


PROMOTION

Druhou novinkou je privátna značka

SK alebo Značku kvality SK Gold. Budeme

Kukkonia (s claimom Chute Žitného

sa im venovať v samostatnom texte. Dve

ostrova) dostupná najmä v sieti čerpacích

novinky s veľkým potenciálom aj v retaile

staníc Slovnaft a v nich integrovanom

predstavila spoločnosť Apimed. Jednou

koncepte malých predajní Fresh Corner.

je aperitív Ambrozia a druhou medový destilát 1000 Ročná Včela.

SÚŤAŽE AJ KÁVOVÉ MESTEČKO

Samostatnú sekciu a premiéru na prvom poschodí malo Kávové mestečko a súťaž Slovak barista cup 2017. Väčšinu

Veľtrh nie je len o expozíciách, ale aj

prezentovaných značiek však už čitatelia

o sprievodnom programe. Počas troch

poznajú z podujatí Káva, čaj, čokoláda –

napríklad súťažili žiaci zo Slovenska a ČR

Tradične netradične, kde sme i toho roku

o to, kto upečie najlepší Bratislavský

mediálnym partnerom.

rožok. Tento rok sa konal už 11. ročník súťaže. Z mladých pekárov z 9. stredných škôl získala prvé miesto študentka Emília Zemanová zo Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb Farského v Bratislave. „Ako jedni z mála producentov v Európe sme skutoční lokálpatrioti. Pri našej výrobe sa snažíme v čo najväčšej miere využívať slovenskú produkciu,“ zdôraznil Vojtech Gottschall, predseda Cechu pekárov a cukrárov západného Slovenska. Mnohé exponáty sa už pýšili nomináciami na Značku kvality

21


PEOPLE

ŠKOLENIA SÚ DÔKAZOM SERIÓZNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA Špecifiká školení a vzdelávania v retaile sú spojené s najmä s veľkým počtom prevádzok zvyčajne po celom území štátu, s veľkým počtom zamestnancov a v neposlednom rade s vysokou fluktuáciou a nízkou mobilitou pracovnej sily. Dôležité je preto dbať už na skvele (od)vedené zákonné školenia, ktoré posilnia lojalitu a sú dobrou spätnou väzbou, že zamestnávateľ je seriózny, systematický a dbá na legislatívu.

oprávnených osôb a akreditovaných spoločností. Tým, že reťazce disponujú desiatkami až stovkami prevádzok, mnohé tvoria i relatívne nezávislí franchisanti, stáva sa, že školenia sú zabezpečované decentralizovane viacerými subjektmi, čo môže manažmentu spôsobovať neprehľadnosť a chaos v dokumentácií. Spoločnosť Gajos preto vyvinula cloudový informačný systém ako podporný nástroj riešiaci problematiku BOZP, OPP a ďalších povinností podnikateľov, ktorý v sebe obsahuje aj e-learningové školenia a v ktorom sa evidujú súvisiace dokumenty. Tým sa zabezpečuje konzistentnosť školení a prehľadnosť

ABSENCIA ŠKOLENÍ ZVYŠUJE RIZIKO SANKCIÍ

absolvoval príslušné školenie. Rovnako sa stáva,

dokumentácie. Modul „Plánovanie“ garantuje, že

že zamestnanci stratia svoju odbornú spôsobilosť,

sa nepremeškajú termíny, pretože automaticky

pretože sa nezúčastnili opakovaného školenia

upozorňuje na končiacu sa platnosť školenia alebo

V retaile je vysoká fluktuácia a všeobecne

v potrebnom termíne. Niektoré preukazy alebo

odbornej spôsobilosti konkrétneho zamestnanca.

na Slovenskom trhu vládne nízka mobilita

oprávnenia strácajú platnosť, pretože zamestnanec

Veľkou výhodou je, že systém je podporným

pracovnej sily. Pre sektor obchodu a služieb,

neabsolvuje vstupnú alebo opakovanú lekársku

nástrojom odborných služieb, a preto celú

ktorý je druhý najväčší zamestnávateľ hneď po

prehliadku, ktorej platnosť je 5 rokov. To je až

technickú aj organizačnú agendu zabezpečujú

priemysle, to znamená pri súčasnej nízkej miere

chronický prípad „prepadnutých preukazov“.

zamestnanci spoločnosti Gajos vrátane kompletnej

nezamestnanosti celý rad problémov. Prezieraví

V týchto prípadoch môže inšpektorát práce udeliť

dokumentácie evidovanej bezpečne na cloude.

zamestnávatelia školia zamestnancov jednak

pokutu až do výšky 33 000 € (Za vykonávanie

Vďaka tomu má k dokumentom zákazník

v súlade s legislatívou a jednak nad jej rámec,

činnosti bez oprávnenia, osvedčenia, preukazu

prehľadný prístup z akéhokoľvek miesta (kde

napríklad rozvíjajú obchodné zručnosti. Na druhej

alebo povolenia môže inšpektorát práce udeliť

je internetové pripojenie), čo je užitočné najmä

strane fluktujúci zamestnanci si (často) drahými

pokutu až do výšky 33 000 €.).

v prípadoch kontrol zo strany národných autorít alebo technických auditov.

školeniami prikrášľujú životopis. Zákonné školenia sú však elementárna nutnosť, principiálna záležitosť Ak nefungujú, zamestnanec

ÚSKALIA ŠKOLENÍ V RETAILE

Red (pti)

aj zamestnávateľ sú vystavení riziku sankcií.

22

AJ ZÁKONNÉ ŠKOLENIE MÔŽE ZVÝŠIŤ LOJALITU

Vznikajú morálne aj materiálne škody. Neznalosť

Hlavné úskalia zákonných školení v retaile sú

zákona neospravedlňuje. V minulom čísle sme

spojené s veľkým počtom prevádzok, s veľkým

v rozhovore s konateľom spoločnosti Gajos,

počtom zamestnancov a v neposlednom rade

Ďalšou stránkou problematiky je, že

Gabrielom Šimkom uviedli, že jedným z častých

s vysokou fluktuáciou. Reťazce si väčšinou

zamestnávatelia často vnímajú povinné

pochybení je výkon práce, na ktorú je potrebná

zabezpečujú povinnosti týkajúce sa BOZP

preškoľovanie zamestnancov v týchto oblastiach

odborná spôsobilosť bez toho, aby zamestnanec

dodávateľskou formou prostredníctvom

ako administratívnu záťaž, ako nevyhnutné


PEOPLE

zlo. Takýto postoj sa nepochybne prejaví aj na samotnom priebehu školenia a prenáša sa aj na

OPAKOVANIE JE MATKA MÚDROSTI

zamestnanca. Často je školenie BOZP vôbec prvou aktivitou, ktorú zamestnanec v retaile absolvuje.

Alfou a omegou obchodu je zákazník a jeho spokojnosť.

Unudený zamestnanec môže na školení stratiť

Peniaze na výplaty sú v jeho vrecku, a to si niektorí predavači

pracovný elán, ktorý sa naspäť získava veľmi ťažko.

neuvedomujú. Zákazníci sú si veľmi dobre vedomí svojej

Už len slovo „povinné“ vzbudzuje u mnohých

dôležitosti. Oni majú na výber. Ak sa im niečo nepáči, pôjdu

odpor a o to viac by si mali dať firmy záležať na

inde. Neprispôsobujú sa obchodu, dnešný zákazníci očakávajú, že

tom, kto a akým spôsobom bude povinné školenia

obchody sa prispôsobia im.

vykonávať. Firmy by mali využiť tento čas vo svoj prospech, aby zamestnancov neodradili v prvý deň,

A sú veľmi rôznorodí – niektorí sú príjemní, tolerantní , iní zase roztržití, prehnane nároční,

ale naopak motivovali k práci. Koniec koncov aj

priam nezdvorilí, až neznesiteľní. Úlohou pracujúcich v obchode nie je ich posudzovať.

„povinné“ môže byť užitočné a príjemne strávené.

Ich úlohou je uspokojiť ich potreby. Práve pri takýchto „náročných“ zákazníkoch sa

Dobre vedené školenie zároveň slúži na budovanie

ukáže skutočná profesionalita. Zákazníka by sme mali považovať za svojho partnera aj

a stmeľovanie tímu.

pri reklamáciách a sťažnostiach. Sťažnosti sú často informáciami o potrebách a vedú k zlepšeniam. Tieto informácie pritom dostáva obchodník bezplatne. Zákazníci robia za nás

Naopak ak je školenie „pro forma“, naoko

prieskum trhu. Hodnotia. V hodnotiacom rebríčku nikdy nevieme, kedy nastane moment

a lajdácke, zamestnanci sú sklamaní, frustrovaní

zlomu – v zákazníckom servise tomu hovoríme rozhodujúci okamih – keď nás ohodnotí na

z prístupu firmy a býva to jeden z dôvodov, prečo

výbornú, nedostatočnú alebo niečo medzi tým. Ten moment môže byť pozdrav sprevádzaný

retailera opúšťajú. Vznikajú tak náklady na školenia

nefalšovaným úsmevom či už pri príchode alebo odchode zákazníka, úprimné poďakovanie

stále nových a nových zamestnancov.

za nákup, aj „náhodné akty pozornosti“– podržať dvere, naložiť ťažký tovar do vozíka, alebo odniesť až do auta…

Najmä pre nováčikov vo firme je prvé školenie lakmusovým papierikom, ktorý odhaľuje firemnú

Uspokojiť potreby zákazníka znamená zvýšenie tržieb. Priama úmera tu jednoznačne

kultúru, prístup firmy a úctu k zákonom. Pre

platí. Platí aj to, že v každej interakcii v retaile – či už so zákazníkom, dodávateľom alebo

mladšiu generáciu je zaujímavé, ak aj povinné

medzi pracovníkmi predajne - by mali prevládať korektné a transparentné vzťahy vedúce

školenia obsahujú interaktívne prvky a digitálne

k partnerstvu. Známa rovnica win-win by mala platiť na každej úrovni. Uvedomme si , že za

vstupy. „Vnímame, že zamestnávatelia sú

každým obchodným vzťahom je vždy aj ľudský rozmer.

náročnejší na realizáciu školení, na ich obsah

V každodennom zhone na pracovisku v obchodoch často zabúdame na základy správnej

a periodicitu. Agenda školení má byť preto

obsluhy, vytváranie vzťahov so zákazníkom, správne postupy riešenia sťažností, uspokojenie

flexibilná, má sa držať témy, ale nie rigidne. Má

aj tých najnáročnejších alebo neznesiteľných zákazníkov, vytváranie momentov, ktoré

ukazovať praktické veci, nie teóriu. Napríklad

transformujú obyčajného zákazníka na lojálneho, ktorý nám prepáči prípadné chvíľkové

naša spoločnosť školenia personalizuje, ukazuje

nedostatky. A preto je opakovanie matkou múdrosti. Aj v starostlivosti o zákazníka. Tí

konkrétne veci na konkrétnych zariadeniach

osvietenejší obchodníci to vedia. Vedia, že investícia do ľudí formou nepovinných školení

a v priestoroch konkrétneho klienta, ktoré zahŕňa aj

a rozvoja zručností sa im vráti.

do e-learningových inštruktážnych videí,“ uvádza konateľ spoločnosti Gajos, Gabriel Šimko.

Ing. Erika Falťanová, riaditeľka, RS Management, s.r.o.

Ø ZOZNAM POVINNÝCH ŠKOLENÍ, S KTORÝMI SA STRETÁVAME V RETAILE NAJČASTEJŠIE: PREDMET ŠKOLENIA

POPIS PRACOVNEJ ČINNOSTI RESP. KOHO SA TO TÝKA

MINIMÁLNA PERIODICITA ŠKOLENIA

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Všetci zamestnanci vrátane pracovníkov pracujúcich na dohodu o vykonaní práce

2 roky

OCHRANA PRED POŽIARMI

Všetci zamestnanci vrátane pracovníkov pracujúcich na dohodu o vykonaní práce

2 roky

ŠKOLENIE VODIČOV REFERENTSKÝCH VOZIDIEL (DO 3,5 TONY)

Každá osoba, ktorá používa vozidlo firmy bez ohľadu na účel použitia

2 roky

OBSLUHA MOTOROVÉHO (VYSOKOZDVIŽNÉHO) VOZÍKA

Zamestnanci obsluhujúci vozík s motorovým pohonom (elektrickým aj palivovým) bez ohľadu na spôsob riadenia, t.j. aj ručne vedené (ale s motorovým pohonom), vlečné aj tlačné, plošinové, nízkozdvíhacie aj vysokozdvíhacie, s pákovým riadením, s volantovým riadením, so zdvíhacou plošinou (aj čistiace podlahové stroje s motorovým pohonom)

1 rok + po piatich rokoch AOP*

PRÁCE VO VÝŠKACH (SÚ SÚČASŤOU VSTUPNÉHO ŠKOLENIA BOZP, AVŠAK MENÍ SA MINIMÁLNA PERIODICITA)

Zamestnanci vykonávajúci práce z rebríka vo výške nad 5 m, práce vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy, práce z pohyblivej pracovnej plošiny alebo pri zemných prácach vo výkope hlbšom ako 1,3 m.

1 rok

OBSLUHA ZVISLE POSUVNEJ BRÁNY

Zamestnanci obsluhujúci zvisle posuvnú bránu s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7m (napríklad elektrická vstupná brána resp. „mreža“ do prevádzky, brány oddeľujúce sklad a predajňu, vstupné brány do skladu)

2 roky

OBSLUHA ZDVÍHACEJ PLOŠINY

Zamestnanci obsluhujúci zdvíhaciu plošinu (napríklad zdvíhacia plošina na príjme tovaru)

2 roky

Všetky uvedené školenia musí zamestnanec absolvovať pred nástupom do zamestnania alebo pred výkonom príslušnej činnosti. *Aktualizačná odborná príprava

23


BUSINESS COFFEE

SLOVÁCI NA CES-E Najväčšia šou spotrebnej elektroniky prebehla tradične začiatkom januára v Las Vegas. Okrem tradičných noviniek, ktoré si výrobcovia šetrili v zásuvkách pre jubilejný 50. ročník veľtrhu, boli predstavené i menej tradičné segmenty, kde sme doteraz elektronické „gadgets“ neočakávali. Na veľtrhu malo skromné zastúpenie aj Slovensko.

Autor: Red, Foto: Drone n´Base, sleepphones.com/Dozer, Bosh, Neuroon, Dell, Pridať LG Electronics, Samsung

NOVÉ TELEVÍZORY A NÁSTUP ROBOTIKY

vianočným stromčekom našli de facto

s vylepšenou

zastaraný model. Ale aby sme neboli

technológiou

skeptickí, napríklad Honor 6X sa hrdil

Quantum

Ak ste čakali, že počas CES -u odhalí

zdvojnásobením niektorých parametrov

Dot. Sony sa

niekto nejakú revolučnú novinku, zostali

oproti ospevovanému predchodcovi

nenechalo

by ste mierne sklamaní. Noviniek bolo

Honor 5X. LG electronics predstavila LG

zahanbiť

neúrekom, ale skôr išlo o nové rady

OLED W, ktorý má hrúbku len 2,57 mm

a ohurovalo

dôverne známych riešení, ktoré mohli

a ohlásila masívnejší vstup do robotiky.

OLED

akurát tak nahnevať tých, ktorí si pod

Domáci robot s názvom Kuri ukázala

televízorom z radu

aj firma Bosch, ktorú

Bravia A1 a najmä

našinec skôr vníma

zvukovým systémom

cez D -I-Y reťazce.

Acoustic Surface. Dell

Panasonic so svojimi

predstavil Canvas, novú

technológiami smeruje

dotykovú technológiu pre

do áut a lietadiel, hoci

inteligentnú kanceláriu,

predstavil aj nové

ktorá rozširuje

televízory a fotoaparát

možnosti a uľahčuje

Lumix GH5. Všetci

prácu vývojárom

však očakávali, čím

a dizajnérom.

sa blysne kauzou

ASUS toho roku

„Galaxy Note 7 Gate“

boli okrem slovnej

postihnutý Samsung.

hračky Zennovation

Hoci má v portfóliu

predstavené

aj slušné notebooky,

smartfóny Zenfone

na Slovensko ich

3 Zoom a ZenFone

nedováža, a tak bude

AR, ktorý podporuje

pre náš trh skôr

technológie Tango a Daydream.

zaujímavý QLED TV

Zo segmentu biznisových riešení

24

Partner rubriky: Baliarne


BUSINESS COFFEE

ASUS ukázal ZenBook UX490, stolný

nielen sleduje pohyb, ale dokáže dieťa

kričia tí, ktorých nápady sú generické

počítač VivoPC X, monitor ProArt

aj štuchnúť. DOZER je ovečka na

a pramálo inovatívne. Vráťme sa na

PA32U a biznisový notebook ASUSPRO

spanie z produkcie SleepPhones, ktorá

CES. Celkom tu vystavovalo 600 startu-

B9440. O kvalitách firmy svedčí aj zisk 8

prehráva hudbu pomocou prehrávača

-upov, no Slovensko reprezentovali iba

ocenení CES 2017 Innovation Awards v 4

zabudovaného v plyšovej hračke. Ovečka

dve firmy, a síce Drone n´Base a firma

kategóriách produktov.

získala CES Innovation Awards. Pre

CulCarge, ktorá tu však už bola po

tých, ktorí potrebujú regulovať svetlo

tretíkrát. Culcharge predstavila novinku

počas spánku je tu prvá smart škraboška

PowerBank 2:Go, externú batériu

(sleep mask) značky Neuroon. Len za 299

s kapacitou 2000 mAh. Drone n´Base

Bude to znieť ako cliché, ale výstižnejší

dolárov. Vysoký stupeň smart zariadení

sa zaoberajú hernou platformou pre

medzititulok by sa hľadal ťažko. Internet

sú autonómne vozidlá a motorky. Svoje

viacerých hráčov s využitím dronov.

riešenie ukázali BMW aj Honda.

Návštevníkom a potenciálnym partnerom

VŠETKO BUDE „SMART“

vecí vstupuje už aj do medicínskych

predviedli aj novinku v podobe aplikácie

oblastí či relaxácie. Už minule

s augmented reality (rozšírenou realitou).

hovorili o tzv. wearables, elektronike pre účely merania telesných funkcií. V bdelom

KRAJINA (TICHÝCH) START-UPOV

stave, najčastejšie počas športovania. Najnovšie

Len zbežné zmapovanie coworkingov

chcú firmy monitorovať

a priestorov pre začínajúce firmy,

telo aj počas spánku.

moderne zvané start-

Napríklad firma Under

-upy ukazuje, že

Armour, ktorej tvárou je

Slovensko sa stáva

fenomenálny olympionik

krajinou start -uperov.

Michael Phelps, vstúpila

Že sme krajinou

do segmentu sleeptech

nápadov, sa zhmotňuje

pyžamu“. Bežné budú

aj v aktuálnom logu

smart postele, ktoré

krajiny „Good Idea

sa aj počas spánku

Slovakia“. Ako však

samé nastavujú podľa

nedávno poznamenali

správania sa spiacej

kolegovia z istej

osoby a okrem iného

technologickej

zohrievajú spáčovi

redakcie, slovenskí

chodidlá. Takmer autonómne roboty vybavené senzormi sa budú starať o bezpečný spánok detí. Kde sú časy monitorov dychu, taký CloudTot

e obchodu, a. s. Poprad

nápadov, dobrých

a vyrába „smart

start -uperi akoby sa báli publicity, akoby nechceli ísť s kožou na trh. Naopak často doslova

25


SLOVENSKO - UKRAJINA: SPOLUPRÁCA NAPRIEČ HRANICOU / SLOVAKIA - UKRAINE: COOPERATION ACROSS THE BORDER

SLOVENSKO JE BRÁNOU DO EURÓPY Slovensko je pre nás bránou do Európy. To bol jeden z kľúčových výrokov nového veľvyslanca Ukrajiny Jurija Mušku na stretnutí s novinármi niekoľko dní po tom, čo odovzdal svoje poverovacie listiny prezidentovi Andrejovi Kiskovi.

Tlačové konferencie obvykle trvajú maximálne hodinku, táto beseda sa však natiahla zhruba na trojnásobok. Aj to naznačuje, ako veľmi záleží skúsenému diplomatovi na dobrých vzťahoch a spolupráci so všetkými súčasťami slovenského prostredia. Stretnutie s novinármi sa nieslo vo výrazne priateľskej a súčasne otvorenej atmosfére, na program prišli rôznorodé otázky. ochromiť výrobu a dodávky elektrickej

slová: „Nebojujeme s Ruskom, bojujeme

energie a tepla, čo ešte viac zhoršuje už

o hodnoty.“ Práve o to ide od začiatku

aj tak ťažký život obyvateľov tejto oblasti.

predovšetkým. Moskva agresiou odpovedá

„Potrebujeme mier a čím skôr odviesť

na rozhodnutie Ukrajiny, že patrí do Európy

Je celkom pochopiteľné, že Jurij Muška svoj

odtiaľto vojská a ťažké zbrane“, podčiarkol

a chce si osvojiť jej hodnoty. A tento

príhovor začal situáciou na východe Ukrajiny,

veľvyslanec.

zápas prebieha nielen na vojnovej línii, ale

IDE O HODNOTY

v mnohých sférach.

ktorá sa v poslednom čase opäť zostrila. Priblížil jej viaceré aspekty, nielen politické

Dalo by sa hovoriť ešte o viacerých

a vojenské, ale aj ekonomické a humanitárne.

detailoch. Dôležité pre pochopenie

Jednou z veľmi významných je energický

Útoky majú okrem iného očividne za cieľ

súvislostí sú však najmä jeho nasledujúce

postup proti korupcii, v ktorom by sme

JURIJ MUŠKA Nový mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Jurij Muška pôsobí v diplomacii už viac než štvrťstoročie a je uznávaným odborníkom najmä na poli Autor: Juraj Púchlo

stredoeurópskej problematiky, viedol na ministerstve zahraničných vecí teritoriálne odbory s týmto zameraním a bol tiež veľvyslancom v Maďarsku. Od januára tohto roku zastupuje svoju krajinu u nás a svojimi skúsenosťami chce čo najviac prispieť k rozvoju vzájomných vzťahov.

26


SLOVENSKO - UKRAJINA: SPOLUPRÁCA NAPRIEČ HRANICOU / SLOVAKIA - UKRAINE: COOPERATION ACROSS THE BORDER

našli aj nejednu inšpiráciu pre nás. Zriadili Národný úrad proti korupcii, každý verejný činiteľ musí veľmi podrobne zdokladovať svoje príjmy a výdavky, napríklad každý majetok nad tri tisíc eur. Verejné obstarávanie má veľmi transparentné pravidlá.

HOSPODÁRSKA SPOLUPRÁCA Tieto a ďalšie opatrenia spolu s reformou justície majú za cieľ vytvoriť stabilné mechanizmy právneho štátu. To je zásadná podmienka demokratického rozvoja ukrajinskej spoločnosti, postupného začleňovania do európskych kontextov a tiež hospodárskej spolupráce s krajinami tohto priestoru. Týmto otázkam Kyjev venuje veľkú pozornosť. A platí to aj pre nového veľvyslanca na Slovensku. Dva dni po nástupnej tlačovej konferencii sa v Bratislave na jeho pozvanie

k oživovaniu. Na tento rok medzinárodné

Veľmi dôležité je v tomto posilnenie

uskutočnilo mimoriadne zaujímavé stretnutie.

inštitúcie prognózujú ukrajinskej ekonomike

informačných tokov, k čomu náš

Prišiel prezident Medzinárodnej obchodnej

približne dvojpercentný rast, na budúci by to

časopis aktívne prispieva zapojením do

komory (ICC) Ukrajiny Volodymyr Ščelkunov,

mal byť už dvojnásobok.

cezhraničného projektu Informácie pre

zástupcovia ICC Ukrajiny na Slovensku,

občanov a spoluprácu. Na schôdzke viac

v Rakúsku, Maďarsku a Českej republike aj

Ukrajina je náš najväčší sused

razy zaznelo, že treba intenzívnejšie využívať

ekonomickí radcovia ukrajinských ambasád

s pozoruhodným potenciálom.

všetky príležitosti, aby sa verejnosť aj

v týchto krajinách. Témou bol celkom logicky

Patrí k najväčším európskym

podnikateľské kruhy Slovenska dozvedeli

rozvoj hospodárskej spolupráce v tomto

poľnohospodárskym producentom, na to

viac o Ukrajine a možnostiach kooperácie.

európskom regióne.

nadväzuje zaujímavé potravinárstvo, silná

Konkrétnym príspevkom k tomu budú

je metalurgia a význam energetiky, krajina

koncom apríla v Košiciach Dni Ukrajiny

Európska únia je dnes jasne najväčším

má cenné zázemie odborníkov a vedcov,

a Slovensko – ukrajinské fórum, kde

partnerom Ukrajiny, na jej členov pripadá

kvalifikovanej pracovnej sily. Stretnutie

konferencie k viacerým témam spolupráce

viac než 40 percent jej zahraničného

v Bratislave hovorilo predovšetkým o tom,

doplní zaujímavý kultúrny aj gastronomický

obchodu. Po krutom znížení hospodárskeho

ako viac využiť tieto a ďalšie prednosti

program.

rozvoja v rokoch 2014-2015 najmä

pre rozvoj dvojstrannej i mnohostrannej

v dôsledku vojny postupne dochádza

spolupráce.

27


SLOVENSKO - UKRAJINA: SPOLUPRÁCA NAPRIEČ HRANICOU / SLOVAKIA - UKRAINE: COOPERATION ACROSS THE BORDER

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE MICHALOVIEC A UŽHORODU Mesto Michalovce spolu s partnermi z Ukrajiny, Slovenska a Nórska realizuje projekt v oblasti rozvoja turizmu, rozvoja informačných tokov susedných regiónov – Zemplína a Zakarpatskej oblasti. Projekt bol podporený z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu v celkovej výške grantu 245 668 €. Mesto spolu s ukrajinským partnerom spolufinancujú projekt 15 % podielom z výšky celkových oprávnených výdavkov

inovatívnymi možnosťami v oblasti poskytovania informácií a služieb v oblasti cestovného ruchu •

zabezpečiť adekvátnu prezentáciu regiónov

informačnými fórami, vzájomnou výmenou expertov, udalosťami a aktivitami určenými pre širokú verejnosť v regiónoch Hlavným zámerom projektu pod názvom Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce (akronym projektu - SK-INFO-UA) je zabezpečiť rozvoj informačných tokov inovatívnymi prístupmi s využitím informačno – komunikačných technológií. Mesto Michalovce je prijímateľom grantu a súčasne koordinátorom celého projektu, pričom spolupracuje s piatimi partnermi – tromi partnermi z mesta Užhorod (Zakarpatská agentúra pre investície, inovácie a rozvoj, Mesto Užhorod, Centrum pre rozvoj inovácií, investícií a cestovného ruchu mesta Užhorod), partnerom z donorskej krajiny Nórska z Univerzity mesta Alta (The Arctic University

Mesto Michalovce je srdcom Zemplína

Vzájomné historicko – ekonomické

of Norway) a partnerom z mesta Michalovce

ležiace na Laboreckej rovine na východ od

prepojenie, ako aj ekonomicko – spoločenské

(Zemplínska oblastná organizácia cestovného

Slanských a na juh od Vihorlatských vrchov,

vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou je

ruchu).

je vstupnou bránou do rekreačnej oblasti

skutočnosť, ktorú môžeme vidieť ako dôležitý

Zemplínska šírava, Morské oko. Oblasť Šíravy

predpoklad rozvoja cezhraničnej spolupráce.

Projekt už prináša prvé výsledky na oboch

patrí medzi najteplejšie miesta v republike (150

Po vstupe Slovenskej republiky a ďalších

stranách hranice. V meste Michalovce boli

teplých dní/rok) s národným a perspektívne

postkomunistických krajín do Schengenského

zriadené dve wifi zóny - hotspoty s voľným

aj medzinárodným významom. Michalovce

priestoru má Ukrajina jednu z najdlhších

prístupom do siete internet na Námestí

sú jednou z významných dopravných tepien

schengenských hraníc s Európskou úniou.

osloboditeľov a na autobusovej stanici, každý

smerom na Ukrajinu vzdialené od hraníc 30 km.

Hranica medzi východným Slovenskom

záujemca, majiteľ smartfónu či tabletu, sa môže

V blízkosti je Maďarská a Poľská hranica.

a západnou Ukrajinou historicky neexistovala

zdarma pripojiť do siete Internet po dobu 30

Dôležité komunikačné tepny medzi Európskou

a je produktom dejinného vývoja 20. storočia.

minút každý deň. Rovnaké možnosti voľného

úniou, Ukrajinou a Ruskom sú dôvodom

SR vníma Ukrajinu a Zakarpatsko ako

pripojenia v dvoch lokalitách zriadilo aj mesto

zvýšeného pohybu turistov prechádzajúcich

príležitosť pre obnovenie väzieb a spoločný

Užhorod.

regiónom z Východu. Územia Dolného Zemplína

hospodársky rozvoj.

a Zakarpatskej oblasti ponúkajú jedinečné

Projekt si kládol za cieľ napomôcť eliminovať

príležitosti pre cestovný ruch - ponuka rekreácie

resp. znížiť nasledujúce problémy a pokryť

pri vode, vínny turizmus, vidiecky turizmus, …

nasledujúce identifikované potreby cieľových

Autor: RNDr. Jana Machová, Mesto Michalovce

skupín:

28

Mesto Michalovce má podpísanú zmluvu

o spolupráci s mestom Užhorod od 11.

regiónov zapojených krajín vytvorením

znížiť jazykové bariéry obyvateľov susedných

septembra 1999, pričom obe mestá

4-jazyčných produktov cestovného ruchu

spolupracovali už dávno pred podpisom

zmluvy. Mesto Michalovce spoločne s Mestom

regiónmi implementáciou rovnakých technológií

Užhorod realizovalo niekoľko projektov,

z ktorých spomenieme projekt v rámci

ruchu aj znevýhodneným skupinám (web portál

programu Interreg IIIA Maďarsko - SR - Ukrajina

s vlastnosťou „blind friendly“, audiosprievodcovia

„Cezhraničná spolupráca v oblasti turistického

aj pre zrakovo postihnutých a pod.) a sociálne

ruchu Slovensko – Ukrajina“. Obsahom

slabým skupinám

projektu bolo zriadenie siete informačných

centier a informačných kancelárií, príprava

informovanosti, sprístupnením informácií až

a zorganizovanie medzinárodných konferencií

k samotným občanom

a workshopov.

znížiť sociálne a ekonomické rozdiely medzi umožniť využívať produkty cestovného

zvýšiť návštevnosti regiónov zvýšením

zatraktívniť pobyt v uvedených regiónoch


SLOVENSKO - UKRAJINA: SPOLUPRÁCA NAPRIEČ HRANICOU / SLOVAKIA - UKRAINE: COOPERATION ACROSS THE BORDER

Prostredníctvom projektu boli posilnené prezentačné možnosti informačných kancelárií oboch miest. V Turistickej informačnej kancelárii mesta Michalovce aj mesta Užhorod boli umiestnené Net-top-box servery s cieľom prezentovať obe mestá návštevníkom kancelárie, sprístupniť zaujímavé informácie o oboch susedných regiónoch. Servery poslúžia

Obyvatelia ale aj návštevníci mesta si už

produktov v projekte. Spoločné snaženie oboch

na prezentáciu miest na medzinárodných

určite všimli turistické informačné tabule,

regiónov vyvrcholí na záverečnej konferencii

výstavách cestovného ruchu, či analogických

umiestnené v piatich lokalitách Michaloviec.

v apríli 2017, ktorá začne vernisážou Galérii pod

podujatiach. Prostredníctvom vytvorených

Na dvojjazyčných tabuliach s mapami a s QR

nebom – galérii v exteriéri v oboch mestách

šablón a vytvorených prezentácií miest,

prepojením na ďalšie vytvorené zdroje sú

s veľkoplošnými fotografiami prezentujúcimi

prezentované historické pamiatky mesta,

susedný región. Na konferencii budú

zaujímavé miesta pre návštevníkov, turistov.

prezentované všetky výsledky spoločného

Podobných desať tabúľ je umiestnených aj

projektu ako aj ďalšie možnosti vzájomnej

v širšom centre mesta Užhorod. „Smart QR“

spolupráce a spolupráce s donorskou krajinou -

kódy prepájajú záujemcov na vytvorené turistické

Nórskom.

web portály http://www.dolnyzemplin.sk a http://ungvar.rada-uzhgorod.gov.ua, vytvorené

Veríme, že realizáciou projektu nedôjde len

v troch jazykových mutáciách – v slovenskom,

k rozvoju informačných zdrojov a kanálov, ale

ukrajinskom a anglickom jazyku.

predovšetkým k prehĺbeniu vzájomných vzťahov,

Súčasne vďaka projektu vznikli ďalšie

k vzájomnej inšpirácii a k zblíženiu ľudí na oboch

elektronické aj tlačené informačné zdroje

stranách schengenskej hranice.

tematicky zameraných sprievodcov dokáže

o oboch regiónoch v troch jazykových mutáciách

server prezentovať informačný obsah aj 24

prístupných prostredníctvom siete internet

hodín podľa vopred nastavených podmienok.

či blue-tooth prístupu. Okrem spomínaných

Súčasťou prezentácie serverov sú už aj

turistických web portálov oboch miest vznikli

vytvorené filmové dokumenty o každom zo

audio a multimediálni sprievodcovia, spracovaní

susedných regiónov v troch jazykoch, ktoré sa

taktiež v troch jazykoch v elektronickej

stanú súčasťou vysielania lokálnych televízii.

a tlačenej podobe, pričom elektronickí aj tlačení sprievodcovia obsahujú prepojenia na ďalšie informačné zdroje prostredníctvom QR kódov. Mesto Michalovce vydalo fotografickú publikáciu o spoločnom regióne Zemplín a Zakarpatie, obsahujúcu umelecké fotografie umelcov zo Slovenska aj Ukrajiny. Publikácia má vynikajúce ohlasy na oboch stranách hranice.

Supported by a grant from Norway Cofinanced by the State Budget of the Slovak Republic Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva

Súčasťou projektu sú aj prezentačné dní Užhorodu v Michalovciach a prezentačné dni Michaloviec v Užhorode ako aj účasť na prezentáciách na medzinárodných výstavách cestovného ruchu v Bratislave a Kijeve. Cieľom výstav je priblížiť svoj región čo najširšej

prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Výška NFP: 102.213 €. Prijímateľ grantu: Clinicum, s. r. o., Kežmarok Názov projektu: Informácie pre občanov a spoluprácu www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org

verejnosti aj pomocou vytvorených informačných

29


PRICE

VLÁDNA SABOTÁŽ VEREJNÝCH FINANCIÍ

Dôvody, ktoré ho k tomu viedli, zrejme nie je potrebné obšírnejšie rozpisovať. Dôležitý je fakt, že výdavkové limity, ak sú pripravené správne, dokážu urýchliť znižovanie schodku verejných financií a priblížiť tak dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu. A dokonca pomôcť vytvoriť jeho prebytky, ktoré môže vláda investovať do rozvoja infraštruktúry, vzdelávania, či podpory

V roku 2011 sme v Národnej rade prijali Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Išlo o veľkú udalosť z hľadiska politiky aj ekonomiky, pretože Slovensko vyslalo jasný signál, že chce svoje verejné financie udržiavať pod kontrolou a aktívne prispievať k stabilizácii spoločnej európskej meny v období po finančnej kríze. Zákon bol navyše prijatý pomerne hladkým konsenzom vtedajšej koalície aj opozície.

ktorých bude čoskoro rozhodovať o bytí a nebytí celých krajín.

SABOTÁŽ ROZPOČTOVEJ ZODPOVEDNOSTI

Pravicová vláda čoskoro padla a zodpovednosť

Článok 7 odsek 3 Ústavného zákona hovorí

Smer pristupoval k rokoch 2012 až 2016

za správu krajiny a jej financií prevzala jediná

o zavedení výdavkových limitov. To je opatrenie,

k Ústavnému zákonu o rozpočtovej

politická strana. Z minulosti, najmä z obdobia

ktoré stanoví vláde presnú sumu, koľko

zodpovednosti laxne a ku zavedeniu limitov

rokov 2006 až 2010 sme vedeli, že Smer a jeho

môže v danom roku verejná správa minúť na

neprejavil žiadnu vôľu. Po minuloročných

ministri majú k šetrnému nakladaniu s peniazmi,

svoj chod. Mechanizmus výpočtu schvaľuje

voľbách sa mu ešte viac otvorili dvere ku

ktoré im občana a firmy zverili, veľmi svojrázny

parlament a môže sa odvíjať od viacerých

zmenám – podľa Smeru už ale tradične

vzťah. Vedeli sme aj to, že hoci aj oni musia

ukazovateľov. V Nemecku je suma naviazaná

opačným smerom. Vládna koalícia síce nemá

rešpektovať Ústavu Slovenskej republiky,

na rast príjmovej stránky rozpočtu, v Bulharsku,

dostatok poslancov, no tých ochotne dodajú

nebudú pri aplikácii zákona o rozpočtovej

Litve, Lotyšsku, Poľsku a Španielsku zasa na

zoskupenia, ktoré sa síce tvária opozične

zodpovednosti postupovať príliš agilne. A to sa

rast HDP. V rámci schválenej sumy môže potom

a antisystémovo, no v skutočnosti robia len to,

aj stalo.

vláda stanoviť podobné limity pre jednotlivé

čo im ľudia z ich pozadia prikážu alebo dovolia.

rezorty, či oblasti verenej správy. Modelov

Minister Kažimír už avizoval, že chce do zákona

je dosť. Smer však za celé štyri roky, počas

výnimku pre veľké infraštruktúrne projekty

ktorých bol sám pri moci, tento mechanizmus

a predpokladám, že sa nájde dosť ochotných,

nezaviedol a Ústava teda nie je naplnená.

ktorí mu pri tejto sabotáži pomôžu. Hoci

SABOTÁŽ VÝDAVKOVÝCH LIMITOV 30

inovatívnej ekonomiky. Teda do oblastí, kvalita


PRICE

povedal, že sa popri tom pozrie aj na výdavkové

aj prezieravá, zmenila by štruktúru výdavkov

limity, len ťažko mu môžeme veriť, keď celé

tak, aby smerovali do tých oblastí, ktoré sú

štyri roky nepočúval apely opozície, odbornej

pre budúcnosť Slovenska najdôležitejšie – do

verejnosti a dokonca ani expertov z Rady

vedy a vzdelávania, do inovačnej politiky a do

pre rozpočtovú zodpovednosť. Takto o rok

zlepšenia infraštruktúry.

tu teda môžeme mať úplne iný zákon, ktorý nebude vláde v míňaní brániť, ale bude ju v ňom

Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu

podporovať. Okrem problémov s Európskou komisiou môžeme čakať aj na ďalšie odsunutie cieľa dosiahnuť vyrovnaný rozpočet.

PRAVIDLO DVOCH PERCENT Ak by malo Slovensko vládu, ktorá je kompetentná a záleží jej na budúcnosti Slovenska, slovenských firiem a slovenských

IVAN ŠTEFANEC

rodín, spravila by jednoduchú vec. Iniciovala

Ivan Štefanec ako poslanec Európskeho

by prijatie takého zákona (najlepšie ústavného),

parlamentu uplatňuje svoje skúsenosti

ktorý určí, že výdavky verejných financií by

z podnikateľského prostredia predovšetkým

museli rásť medziročne vždy o 2% pomalšie

ako aktívny člen Výboru pre vnútorný

ako ich príjmy. Dosiahli by sme tým to, že vláda

trh a ochranu spotrebiteľa. Súčasne je

by bola nútená peniaze vyberať efektívnejšie

viceprezidentom združenia SME Europe,

a schodok verejných financií by sa kontinuálne

ktoré zastupuje malé a stredné podniky.

znižoval. Ak by to bola vláda pravicová,

Na stránkach IN STORE Slovakia sa

vedela by, že toto pravidlo nemôže obchádzať

bude vyjadrovať k aktuálny ekonomickým

zvyšovaním či zavádzaním nových daní,

témam a otázkam, ktoré sú spojené s jeho

pretože tie v konečnom dôsledku príjmy štátu

aktivitami.

nezvyšujú, ale znižujú. A ak by bola, navyše,

EKONOMICKÝ RAST MÔŽU OHROZIŤ TURBULENCIE NA POLITICKEJ SCÉNE Aj napriek silnému bázickému efektu zo záveru minulého roka, kedy HDP zdvihli finišujúce eurofondové projekty, sa dynamika medziročného rastu HDP Slovenska podľa predbežných údajov ŠÚ SR zrýchlila z 3,0 % na 3,1 %. V úhrne za celý rok sa rast HDP spomalil z 3,8 % v roku 2015 na 3,3 % v roku 2016.

tržby naznačujú, že najmä spotreba

v tomto roku ohroziť najmä turbulencie

domácnosti v závere roka zrýchľovala,

na politickej scéne. Viaceré významné

keď ťažila z dynamického rastu trhu práce

európske ekonomiky na čele s Nemeckom

(V nominálnom vyjadrení sa produktivita

a Francúzskom čakajú v tomto roku voľby.

práce medziročne zvýšila len o 0,4%,

A hoci zatiaľ stále očakávame, že tieto

v reálnom vyjadrení o 0,5%.) a zlepšujúcej

voľby zásadne nezmenia smerovanie

sa spotrebiteľskej dôvery. Na trajektóriu

týchto krajín, riziko víťazstva politických

dynamickejšieho rastu by sa mali vrátiť

síl založených na protekcionizme, ktoré

súkromné investície. Čiastočne by to

by mohli prispieť k ďalšej destabilizácií

naznačovali aj bankové úvery, dynamika

Európy, nie je zanedbateľné.

ich medzikvartálneho rastu sa v závere roka mierne zrýchľovala.

Prípadne prekvapivé víťazstvo týchto antisystémových strán v niektorej

štvrťroku minulého roka opätovne naštartoval slovenský priemysel.

Slovenská ekonomika by v tomto roku

z krajín by pravdepodobne už v prvej

Ten ťažil najmä z rýchlejšieho rastu

mala ťažiť z reštartu investícií (verejných

reakcii viedlo k zhoršeniu nálad naprieč

extrémneho dopytu, najmä v Európe.

aj súkromných), z pokračujúceho rastu

ekonomikami EÚ a k spomaleniu, resp.

Silnejúce exporty, ktoré ďalej zvýrazňovali

domácej spotreby reagujúcej na silný trh

až zastaveniu aktuálneho ekonomického

prebytok zahraničného obchodu, tak

práce, ale aj ďalšieho oživenie európskych

oživenia v Európe.

boli pravdepodobne kľúčovým faktorom

ekonomík a európskeho priemyslu,

rastu slovenskej ekonomiky v závere

ktoré naznačujú aj posledné indikátory

roka. Silný rast si však pravdepodobne

sentimentu naprieč Európou. Ekonomický

udržal aj domáci dopyt. Maloobchodné

rast v Európe (vrátane Slovenska) môžu

Zdroj: UniCredit Bank Weekly N.o.t.e.s

Po letných odstávkach sa v poslednom

31


PRICE

VO VÍRE VÝPREDAJOV Slováci si obľúbili (a zvykli si na) januárové výpredaje. Najviac peňazí počas nich míňali toho roku na módu a zábavu. Za jeden výhodný nákup v priemere neváhajú zaplatiť približne 85 eur. Najviac míňajú v zľavách za elektroniku, až 96 eur za každú transakciu v obchodoch s počítačmi, tabletmi alebo mobilmi.*

banka zaznamenala v oblasti elektroniky. „V predvianočnom období nakupujeme najmä darčeky pre rodinu a blízkych, ale na začiatku roka už myslíme aj na seba. Čím ďalej tým viac sa presadzujú aj nákupy špecifických drahších položiek súvisiacich napríklad s našimi koníčkami.

POSUN SEZÓNY

Najväčším ťahúňom je oblečenie

V prípade mladých typicky nové hry na

Trendom je, a písali sme o tom aj

a módne doplnky, vo veľkom podľa

nový počítač alebo konzolu, ktorú si

v minulosti, že sa vianočné nákupné

UniCredit Bank nakupujeme aj vybavenie

našli pod stromčekom. Rodičia potom

špičky rozptyľujú do povianočných

do domácnosti. V obchodoch s módou

v zľavách výhodne zariaďujú domácnosť

a prvých januárových dní. Dôvodom sú

Slováci počas tohtoročného januára

alebo si kupujú dovolenku,“ dopĺňa

výpredaje. Slováci výpredaje a zľavy

uskutočnili vôbec najvyšší počet

Z. Ďuďáková. Dôvodom neskorších

využívajú z roka na rok častejšie.

transakcií. Výhodné ceny využívame

či odložených nákupov elektroniky

„Tento rok sme v priebehu prvých troch

často aj na dozariaďovanie svojho

môže byť aj to, že začiatkom januára

týždňov v januári zaznamenali takmer

domova. Tretí najväčší počet transakcií

prebieha najväčší festival spotrebnej elektroniky v Las Vegas – CES. Tam

o 11 % viac transakcií než minulý rok. Z priemerných súm je jasne vidieť, že zľavy sú pre Slovákov skutočne veľkým lákadlom a neváhajú si počas nich aj po náročných Vianociach urobiť radosť,“ hovorí Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa

„V predvianočnom období nakupujeme najmä darčeky pre rodinu a blízkych, ale na začiatku roka už myslíme aj na seba.“

„Otázkou zostáva, či budú mať aj do budúcna permanentné zľavy želaný efekt.“

Autor: Red, Zdroj: UniCredit Bank, Poštová banka, Ilustrácia: Kaspersky Lab

ceny starších modelov sa logicky znížia, a to aj napriek tomu, že nové modely po premiére dorazia na náš trh zvyčajne s niekoľkotýždňovým oneskorením.

UniCredit Bank.

32

firmy predstavia svoje novinky, pričom


PRICE

VÝPREDAJE AJ V ZAHRANIČÍ. PLATÍME ZVYČAJNE KARTOU

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

PRIAZNIVÝ ZÁVER ROKA A TOHTOROČNÉ OČAKÁVANIA

Priemerná zľava v povianočných Aj v zahraničí počas výpredajov

výpredajoch bola v sektore e -commerce

Tržby maloobchodníkov aj v decembri

najviac ľudia míňajú na oblečenie.

v januári roka 2016 16,5 %. „Netreba

pokračovali v kladných číslach už piaty

Najobľúbenejšou destináciou Slovákov

sa nechať nalákať na prvú ponuku, na

mesiac za sebou a medziročne sa

je Viedeň. „Na rozdiel od tuzemských

ktorú natrafíte. Je dobré si konečné ceny

zvýšili o 4,3 %. Vyplynulo to z údajov

obchodov tam najradšej míňame na

skontrolovať a uistiť sa, že ide o reálne

Štatistického úradu SR, ktoré spracúvali

zábavu, najviac peňazí však rovnako

výhodné ponuky,“ pripomínal vtedy

analytici Poštovej banky. December

ako doma zaplatíme za oblečenie. Jeden

šéf porovnávača cien Heureka Tomáš

zvykne bývať pre maloobchodníkov

nákup za hranicami nás v priemere stojí

Braverman. Ako ukázali prieskumy

najúspešnejším mesiacom roka práve

83 €. V januári však padli v zahraničí

viacerých novinárov aj inštitúcií, zľava

vďaka vianočným sviatkom. December

aj vyššie sumy za oblečenie, napríklad

nebola zľavou v pravom slova zmysle

2016, kedy rástli takmer všetky

v jednom svetovom nákupnom centre vo

ani v januári 2017. Týkalo sa to najmä

oblasti nášho maloobchodu, potešil

výške 6700 €,“ uvádza. Z. Ďuďáková.

elektroniky. Mnohých obchodníkov

obchodníkov ešte vyššími tržbami ako

odhalili screenshoty a tiež porovnávače

v závere roka 2015. Najvýraznejšie

Kreditnú kartu využíva tretina Slovákov,

cien, ktoré dlhodobo sledujú vývoj cien

medziročne rástli tržby v stánkoch

v priemere s ňou v januári zaplatili

desiatok tisíc položiek. V niektorých

a na trhoch, a to až o 27,8 %.

päťkrát. Na nákupy vianočných darčekov

prípadoch bol tovar po výraznej zľave

Výrazný rast vykazujú aj maloobchody

alebo počas novoročných výpredajov sa

ešte stále drahší ako u konkurencie.

s tovarom pre kultúru a rekreáciu (o 9,6 %) a maloobchody s potravinami

Slováci čím ďalej tým viac učia využívať výhody kreditných kariet. Vlastní ju už

V predvianočnom období utrácali

a nápojmi (o 6,9 %). Medziročne

celá tretina (31 %) Slovákov, najčastejšie

Slováci napríklad za jeden nákup

vyššie tržby (o 3,4 %) zaznamenali

ľudia vo veku 40 - 55 rokov. Až polovica

v e -shope Hej.sk v priemere 189 €.

aj v nešpecializovaných predajniach,

ľudí sa pritom snaží v obchodoch

Priemerná hodnota jednej objednávky

kam patria hlavne supermarkety

zaplatiť za tovar kartou vždy, keď to ide,

je po týchto Vianociach je 181 €,“

a hypermarkety. K medziročnému

nezávisle od minutej sumy.

prezrádza Vladimír Sušil, riaditeľ

poklesu tržieb nedošlo v žiadnej oblasti

Hej.sk. Dodáva, že obdobie tesne

maloobchodu, avšak tržby obchodníkov

po sviatkoch je každoročne silné

s ostatným tovarom pre domácnosť

a zákazníci javia záujem o výpredaje.

medziročne stagnovali. Za celý rok

Medzi top desať produktov, ktoré sa

2016 sa tržby našich maloobchodníkov

míňajú počas povianočných výpredajov

medziročne zvýšili o 2,2 %, t. j. boli

Podľa údajov Štatistického úradu

na Hej.sk patria kuchynské roboty,

vyššie ako v roku 2015.

sa v januári zvýšili spotrebiteľské

televízory, smartfóny, vysávače, práčky,

ceny o 0,3 %, pričom dynamika ich

notebooky espressa, sušičky, chladničky

„V priemere sa spotrebiteľské ceny

medziročného rastu sa zrýchlila z 0,2 %

a umývačky riadu.

za minulý rok znížili o 0,5 % a ceny

ELEKTRONIKA ZLACNELA, ALKOHOL ZDRAŽEL

potravín klesli v priemere o 2,8 %. Na

na 0,7 %. K zrýchleniu dynamiky medziročného rastu cien výraznou mierou prispel bázicky efekt – v cenách

Ø ČO SLOVÁCI V JANUÁRI KUPOVALI NAJČASTEJŠIE?

meraná cenami trhových služieb a obchodovateľných tovarov (prepočet UniCredit Bank) sa v januári zvýšila

začal medziročný cenový pokles potravín postupne zmierňovať

pohonných hmôt (ropa) a v cenách potravín (DPH). Dopytová inflácia

jeseň sa ale v súlade s očakávaniami

£ £ £ £ £

Oblečenie Vybavenie domácností Zábava Elektronika Cestovanie

34 % 32 % 11 % 12 % 11 %

a v medzimesačnom porovnaní začali ceny dokonca rásť. Naďalej však platí, že potraviny nás vychádzajú v priemere lacnejšie ako pred rokom,“ uvádza

o 0,4 % a dynamika jej medziročného

Jana Glasová, analytička Poštovej

rastu sa tak nepatrne zrýchlila z 0,8 %

banky a dodáva: „Očakávame, že aj

na 0,9 %. „Ceny obchodovateľných

v nasledujúcich mesiacoch budú ceny

tovarov rástli aj napriek povianočným

v našich obchodoch mieriť smerom

výpredajom, ktorých cenový rozsah sa

nahor. Slovensko sa totiž počas tohto

z roka na rok prehlbuje. Potvrdzuje to

roka prehupne z deflácie opäť do

aj pohľad na ceny odevov a obuvi, či

inflácie. Žiadne prudké zdražovanie

audiovizuálnej techniky – tohtoročný

nás ale nečaká, v priemere odhadujeme

januárový pokles ich cien bol

rast cien tovarov a služieb v našich

najvýraznejší od roku 2009, kedy ich

obchodoch v tomto roku mierne nad

tlačila nadol aj začínajúca kríza. Na

jedným percentom.“

druhej strane, výraznejšie zvýšenie cien * analýza dát z januárových nákupov

v úvode roka zaznamenali najmä ceny

platobnými kartami UniCredit Bank

alkoholických nápojov,“ komentuje ekonomické dáta Ľubomír Koršňák,

Zdroj: UniCredit Bank

analytik, Makroekonomické analýzy trhu,

33


PRODUCT

KÁVA A ČAJ REDUKCIOU K RASTU KATEGÓRIÍ?

Slováci nakúpia až 65 % všetkej kávy v promóciách a tento podiel stále rastie. Drahšiu kávu nakupujú v hypermarketoch. Čaj sa v akcii predáva menej, asi na úrovni 43 %. Niektoré reťazce siahli po resete kategórie kávy, ale aj čajov a zisťujú, kde je rovnováha medzi výberom a pohodlím. Paradoxne redukcia ponuky vedie k väčším obratom.

CATEGORY RESET

ČO HOVORIA „TVRDÉ DÁTA“ O KÁVE?

Reťazce aj dodávatelia začali v niektorých kategóriách vytvárať

„V roku 2016 (január až december) sa na

tzv. dlhý chvost ponuky. Prílišná šírka

Slovensku predalo viac ako 10 500 ton

a hĺbka portfólia však spôsobila, že

kávy, čo predstavuje nárast oproti roku

niektoré artikle prestali spĺňať atribút

2015 o 4,5%. Celkovo sa predala káva

rýchloobrátkovosti. Takmer zapadali

v hodnote 143 miliónov eur (medziročný

prachom v regáloch. O redukcii ponuky

nárast +4,2 %). Menší nárast tržieb oproti

už informovali dm drogerie markt, ale

objemu je spôsobený miernym znížením

aj Tesco. „Naši zákazníci nám hovoria,

cien o -0,3 % na úroveň 13,5 €/kg. Až 56 %

že potrebujú správnu rovnováhu medzi

všetkej kávy sa predá v hypermarketoch

výberom a pohodlím“, povedal Jamie

a supermarketoch, kde zákazníci nakupujú

Walker, produktový riaditeľ pre strednú

drahšiu kávu, na menších prevádzkach

Európu a doplnil: „Uvedomujeme si

dominujú skôr lacnejšie kávy. „Slováci

zmeny v nákupných zvykoch zákazníkov

nakúpia až 65 % všetkej kávy v promóciách

a tie sa musia odrážať v našej ponuke.

a tento podiel stále rastie,“ uvádza Denisa

a kávovín) klesajú o 2 % v objeme ako aj

Preto revidujeme ponuky našich hlavných

Bališová, konzultant spoločnosti Nielsen.

hodnote.

vyberáme tie najlepšie produkty na trhu

Viac ako polovičný podiel na trhu

Výrobcovia, ktorí za posledných 12

– vrátane miestnych a medzinárodných

dosahuje mletá pražená káva, nasleduje

mesiacov predali najviac kávy (v abecednom

značiek, ako aj našich inovatívnych

čistá rozpustná káva s 1/5 podielom.

poradí) sú Baliarne obchodu Poprad,

radov vlastnej značky.“ V októbri 2016

Napriek tomu, že čistá rozpustná káva

Jacobs Douwe Egberts, Mokate, Nestlé

Tesco dokončilo svoj nový zjednodušený

je až dvojnásobne drahšia ako mletá

a Tchibo.

sortiment čaju a kávy. Celkový počet

pražená káva, medziročne rastie o 7 % aj

druhov sa znížil o 20 %, avšak zákazníci

vďaka poklesu ceny o 3 %. Zrnková kávy

si aj teraz môžu vybrať z priemerne 133

v minulom roku narástla takmer o polovicu

nových produktov na krajinu. Zároveň

a tvorí 6,5% podiel na trhu. Drvivá väčšina

si vytvorili priestor pre uvedenie nových

(85 %) predajov zrnkovej kávy sa uskutoční

Akúkoľvek z rôznych druhov káv si za

radov privátiek vrátane praženej kávy,

v hypermarketoch alebo supermarketoch

posledných 12 mesiacov (január - december

kávových zŕn a ovocných čajov. Novinky

v baleniach väčších ako 500 g. Ostatné

2016) kúpili skoro všetky domácnosti.

podporila aj kampaň v televízii, tlači

druhy kávy ako sú špeciality (napr.

„Najčastejšie sa nakupuje pražená káva,

a v obchodoch.

cappuccina, 3v1, a pod.) a mixy (zmes kávy

v priemere 11-krát do roka. Najmenej často

kategórií a spolu s našimi dodávateľmi

AKCIOVÉ NÁKUPY A PRIVÁTKY

Autor: Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Nielsen, Foto: Pixabay.com

si domácnosti z nákupu prinesú instantnú kávu, priemerná frekvencia nákupov je

Ø OBJEM A HODNOTA PREDAJA KÁVY A ČAJU V SR Predaný objem v tonách

7-krát za 12 mesiacov. Naopak, hoci sa instantná káva nakupuje menej často, pri

Predajná hodnota v 1000 eur

jednom nákupe na ňu domácnosti minú

SLOVENSKO jan/15-dec/15 jan/16-dec/16 % zmena KÁVA ČAJE

10100 1344

10555 1326

4,5 -1,3

jan/15-dec/15 jan/16-dec/16 % zmena 137440 40380

143170 40169

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Trh: SR celkom (potraviny a obchody so zmiešaným tovarom okrem Metra), Obdobie: kumulovane január 2016 - december 2016

4,2 -0,5

dvakrát toľko, ako pri jednom nákupe kávových špecialít. V instantnej káve je však asi 70% z výdavkov realizovaných v promóciách. Z pohľadu kupujúcich si instantnú kávu výhradne v akcii kúpila tretina kupujúcich instantnej kávy,

34


PRODUCT

vyššiu ako je celoslovenský priemer. Naopak, najnižšiu spotrebu majú 1-2 členné domácnosti do 50 rokov,“ uvádza Veronika Némethová, Senior konzultant, Spotrebiteľský panel GfK.

SLOVENSKÉ PITIE ČAJU: 1320 TON ROČNE D. Bališová okomentovala aj vývoj na trhu čajov: V roku 2016 (január až december) sa na Slovensku predalo viac ako 1320 ton čaju, avšak to je o 18 ton menej ako minulý rok. Tržby klesli miernejšie, len o 0,5% na hodnotu 40,2 milióna eur vďaka rastu ceny na všetkých predajných kanáloch. Predaje čajov nie sú tak citlivé na promócie ako káva, pri zníženej cene sa ho predá 43% a podiel promočných predajov klesá. Jedine v organizovaných predajniach do 400 m2 predaj čajov vzrástol aj napriek nárastu ceny.“ Najväčší objemový podiel (41 %) dosahujú ovocné čaje, nasledujú bylinkové čaje s 22 %. Funkčné čaje (na kašeľ, žalúdočné ťažkosti) ako jediné rástli a dosiahli 16% podiel na trhu. Viac ako 13 % Slovákov obľubuje čierny čaj a zvyšok tvorí zelený čaj. „Priemerná cena čaju v SR je 30,3 €/ kg, avšak cena funkčných čajov je 46 €/ kg – poklesom ceny funkčných čajov o 2 % došlo k nárastu ich spotreby pri celkovom z kupujúcich praženej kávy je exkluzívnych

štvrtinový podiel vo výdavkoch majú

klesajúcom dopyte. Takmer všetok čaj na

„akciových“ kupujúcich pätina. Privátne

v praženej káve. Najviac intenzívnymi

Slovensku sa predá ako porciovaný, sypaný

značky sú, naopak, v kategórii kávy

kupujúcimi kávy sú domácnosti s dospelými

čaj dosahuje len 1%,“ dodáva D. Bališová.

zastúpené podpriemerne. Najvyšší,

členmi; spotrebu kávy majú až o 30%

Ø PODIEL TYPOV KÁVY NA CELKOVOM OBJEME PREDANEJ KÁVY

Ø PODIEL TYPOV ČAJU NA CELKOVOM OBJEME PREDANÝCH ČAJOV

ČAJ V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ

£ £ £ £

£ £ £ £ £ £

„Najviac kupujúcich podľa nášho prieskumu

Mletá pražená káva Zrnková káva Čistá rozpustná káva Ostatná rozpustná káva a kávoviny kumulovane

Ovocný čaj Bylinkový čaj Funkčný čaj Čierny čaj Zelený čaj Iné

nakupovalo porciované čaje. Instatné čaje kúpilo za sledované obdobie (január - december 2016) len 20 % domácností,“ uvádza V. Némethová a dopĺňa: „V prípade

1

porciovaných čajov si vyše 80 % kupujúcich

8 21 52

41 13

kupuje bylinkové a rovnako tak ovocné čaje. Privátne značky sú v čajoch zastúpené podpriemerne, a to najmä z dôvodu nízkeho podielu v dominantných porciovaných čajoch. Najvyšší podiel privátnych značiek je v rámci instantných čajov, kde na ne domácnosti minú až 2/3 z výdavkov. Všeobecne na čaje nadpriemerne míňajú

21

16

domácnosti s tínedžermi a domácnosti s dospelými členmi. Tí na čaje míňajú až o 25% viac, ako je priemer. Naopak,

6 Zdroj: Nielsen, Trh: SR celkom (potraviny a obchody so zmiešaným tovarom okrem Metra), Obdobie: kumulovane január 2016 - december 2016

21 Zdroj: Nielsen, Trh: SR celkom (potraviny a obchody so zmiešaným tovarom okrem Metra), Obdobie: kumulovane január 2016 - december 2016

najmenej míňajú 1-2 členné domácnosti do 50 rokov.“

35


PRODUCT

MRAZENÉ TOVARY

zmrzlinu za posledné obdobie v diskontných

KUPUJEME STÁLE VIAC

domácnosti najviac minuli. Jedna tretina

predajniach a ďalej v supermarketoch. V týchto dvoch nákupných kanáloch tiež výdavkov domácností pri nákupe zmrzliny bola realizovaná v akciách a skoro jedna polovica výdavkov domácností bola minutá

Neprekvapí, že v predaji mrazeného sortimentu dominuje zmrzlina i napriek výraznej sezónnosti. Čo je však zaujímavejšie, je stúpajúca popularita mrazenej zeleniny, mrazených polotovarov a hotových jedál. Trend prichádza zo zahraničia, podobne ako ponuka a dopyt po snackoch a jedlách so sebou (take away). Mnohé reťazce sa už pripravujú zväčšovaním plochy pre chladiace a mraziace boxy.

+8,4 %, hotové rybie polotovary + 11,5 % a mrazené mäsové výrobky,“ uvádza Zuzana Bednářová zo spoločnosti Nielsen a dodáva: „Mrazená zelenina je veľmi závislá na použití jednotlivých druhov. Najvýznamnejšie druhy z pohľadu objemu a hodnoty predaja sú zeleninové zmesi a potom jednodruhové balenia: hrášok, špenát

na privátne značky. Mrazené ryby a morské plody, rovnako ako zmrzlinu, kúpilo viac ako 8 z 10 domácností. Tento mrazený sortiment nakupovali domácnosti päťkrát ročne. Najviac výdavkov minuli domácnosti v hypermarketoch a supermarketoch.“ Ø HODNOTOVÝ PODIEL NA CELKOVOM PREDAJNI MRAZENÝCH POTRAVÍN V ROKU 2016 £ £ £ £ £ £ £ £ £

Zmrzliny Mrazené ryby Mrazená zelenina Mrazená pizza Mrazené zemiakové výrobky Hotové jedlá mrazené Mrazené ryby – polotovary Mrazené mäso – polotovary Ostatné 2,7 3,4

a zelené fazuľové struky. Ďalšie dva

1,9

6,6

43,1

druhy v poradí dôležitosti - mrazená 7,4

kukurica a brokolica - na rozdiel od všetkých ostatných klesajú.“

PREDAJ MRAZENEJ ZELENINY MIERNE RASTIE MRAZENÉ POTRAVINY V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ

„Obľuba mrazených potravín na slovenskom

9,0

trhu rastie (medziročne asi o 2-3 %). V hodnote predajov je najvýznamnejší segment zmrzlín,

Ako zistila agentúra GfK počas sledovaného

ktorý ale v predajoch stagnuje. Druhým

obdobia (január-december 2016) nakupovali

najvýznamnejším segmentom je mrazená

slovenské domácnosti mrazené potraviny

zelenina, ktorá mierne rastie (v hodnote o 2,3 %

v priemere trikrát za mesiac. Slovenské

medziročne, v objeme o 3,3 % medziročne).

domácnosti celkovo najviac zaplatili za zmrzlinu,

Hodnotovo veľmi podobný segment mrazených

potom za mrazené ryby, hydinu, hotové jedlá,

výrobkov sú ryby a morské plody, ktoré tiež

zeleninu a pizzu,“ hovorí Jaroslava Brzáková,

rastú približne o 2,5 % v hodnote. Rýchlejšie

Konzultant, Spotrebiteľský panel GfK a dopĺňa:

rastú kategórie polotovarov, konkrétne pizza

„Zmrzlinu nakupovalo viac ako osem z 10

+3,3 %, zemiakové výrobky +8,4 %, hotové jedlá

domácností. Najviac domácností nakupovalo

14,2 Zdroj: Nielsen, Pozn.: Sledované boli potraviny a obchody so zmiešaným tovarom (Metro vylúčené)

Ø OBJEM A HODNOTA PREDAJA V SLEDOVANÝCH SKUPINÁCH MRAZENÝCH VÝROBKOV V SR Hodnota predaja v 1 000 EUR

11,7

Ø AKO ČASTO POUŽÍVATE BALENÉ CHLADENÉ A MRAZENÉ PRIPRAVENÉ JEDLÁ (OKREM PIZZE)? £ £ £ £ £ £

viac ako 1-krát týždenne 1-krát týždenne 2-3-krát mesačne 1-krát mesačne menej ako 1-krát mesačne neuvedené

Objem predaja v 1 000 Kg

0,30

Autor: Red, Zdroj: Nielsen, MEDIAN SK, GfK GfK, Foto: Lidl

SLOVENSKO 2015

2016

ZMRZLINY

51 209

51 221

MRAZENÁ ZELENINA A STRUKOVINY

22 461

MRAZENÉ RYBY A PLODY MORA MRAZENÉ JEDLÁ, POLIEVKY A PIZZY MRAZENÉ MÄSOVÉ POLOTOVARY A HAMBURGERY

% zmena

2015

2016

0

14 951

14 701

-1,7

22 972

2,3

13 311

13 752

3,3

22 415

22 966

2,5

3 855

3 811

-1,1

17 719

19 429

9,6

4 794

5 295

10,4

2 069

2 381

15,1

371

450

21,3

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Sledované boli potraviny a obchody so zmiešaným tovarom (Metro vylúčené)

36

% zmena

0,26 1,86

5,05

4,15

3,47 Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2016


PRODUCT

Ø AKO ČASTO POUŽÍVATE MRAZENÉ RYBIE VÝROBKY?

Ø AKO ČASTO POUŽÍVATE MRAZENÚ ZELENINU?

Ø AKO ČASTO JETE BALENÚ, CHLADENÚ A MRAZENÚ PIZZU?

£ £ £ £ £ £

£ £ £ £ £ £

£ £ £ £ £ £

viac ako 1-krát týždenne 1-krát týždenne 2-3-krát mesačne 1-krát mesačne menej ako 1-krát mesačne neuvedené

2,11

viac ako 1-krát týždenne 1-krát týždenne 2-3-krát mesačne 1-krát mesačne menej ako 1-krát mesačne neuvedené

0,88

1,32 10,20 16,22

viac ako 1-krát týždenne 1-krát týždenne 2-3-krát mesačne 1-krát mesačne menej ako 1-krát mesačne neuvedené

3,20

1,17

0,40

2,93

10,99 8,84 12,81

18,70

20,61

20,28 Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2016

21,28 16,78

8,62

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2016

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2016

Celkové výdavky domácností na mrazenú hydinu

2016, kedy ju tiež kupovalo viac domácností.

výrobky v malých predajniach, nasledovali

podľa GfK medziročne klesli. Mrazenú hydinu

Zo širokej ponuky druhov mrazenej zeleniny

hypermarkety a supermarkety.

medziročne nakupovalo menej domácností

najviac domácností nakupovalo mrazené zmesi,

a menej často. Vyššie výdavky za mrazenú

nasledoval špenát a hrášok. Najviac výdavkov

zeleninu mali domácnosti v prvej polovici roka

na tieto produkty minuli domácnosti na mrazené

(kp)

1. VELETRH OBALOVÝCH INOVACÍ A TECHNOLOGIÍ

www.veletrhobaly.cz

24.–26. 4. 2017

OFICIÁLNÍ VOZY

37


PRODUCT

SLOVÁKOM UČAROVALA BOROVIČKA

V rámci kategórií tvrdého alkoholu dochádza k zaujímavým zmenám. Významný posun zaznamenal napríklad destilát, ktorý si vyslúžil aj vlastný Medzinárodný deň borovičky (24.6.) a song „Cítim vôňu lesa”. Tie najkvalitnejšie druhy borovičky sú nositeľom pečate Chráneného zemepisného označenia.

takmer rovnaké množstvo ako rok predtým. Predaj v objeme sa síce ustálil na 250 tisíc

Ø AKÉ ZNAČKY WHISKY / BOURBONU PIJETE NAJČASTEJŠIE? (%)

hektolitrov a len mierne sa navýšila hodnota predaja na 268 miliónov EUR. V rámci kategórií však dochádza k zaujímavým zmenám. Zistené hodnoty vyplývajú z auditu trhu spoločnosti Nielsen, ktorá sleduje predaje v maloobchode v Slovenskej republike.

ZA VODKU SI VIEME AJ PRIPLATIŤ

„Vodka je dlhodobo najobľúbenejší tvrdý

Napriek tomu, že v roku 2015 rástla

v rámci týchto kategórií,“ uvádza Jana

spotreba tvrdého alkoholu o 3 % v objeme

Magicová, konzultant spoločnosti Nielsen

a hodnote, v roku 2016 nakúpili Slováci

a dodáva: „Jej spotreba zároveň mierne

alkohol v SR a tvorí vyše 30% predajov

£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £

Jim Beam Johnnie Walker Kentucky Jack Passport Scotch Queen Anne Seagram´s 7 crown Teacher´s The Glenlivet Tullamore Dew Vat 69 Wild Turkey iná značka

0,08 0,06 0,27 1,31 0,02

Autor: Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Nielsen, Ilustračné foto: Pixabay.com

£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £

Ballantine´s Black & White Bushmills Canadian Special Old Cutty Sark Four Roses Grant´s Haig Chivas Regal JaB Jack Daniel´s Jameson

0,06 0,04

1,28

0,10

0,22

0,21

0,12

Ø PREDAJ TVRDÉHO ALKOHOLU NA SLOVENSKU

0,04

0,47

0,20 0,51

0

0,04

Predaný objem v 1000 litrov

SLOVENSKO TVRDÝ ALKOHOL*

jan/16dec16

jan16dec16

25 031

25 044

% zmena 0,0

jan16dec16

jan16dec16

263 459

268 041

medziročná % zmena

0,43

1,14 0,22

1,7

Zdroj: Nielsen, Pozn. Tvrdý alkohol obsahuje kategórie: Vodka, Ovocné destiláty a liehoviny, Horké bylinné likéry, Borovička, Rum, Brandy a koňaky, Whisky, Likéry, Gin, Vermut, Tequila, Medovina, Anýzovky, Ovocné brandy, Palinka, Grappa. Trh: SR Total (potraviny a obchody so zmiešaným tovarom okrem Metra), Obdobie: kumulovane január 2016 - december 2016

38

0

Predajná hodnota v 1000 EUR

1,68 2,53 Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2016


PRODUCT

Ø PODIEL KATEGÓRIÍ NA CELKOVOM OBJEME PREDANÉHO TVRDÉHO ALKOHOLU

Ø PIJETE ČISTÉ ALEBO OCHUTENÉ VODKY? (%)

Ø KOĽKO POHÁRIKOV VODKY (VRÁTANE OCHUTENÝCH) VY OSOBNE VYPIJETE DOMA?

£ £ £ £ £ £ £ £ £

£ £ £ £ £

£ £ £ £ £ £ £ £

Vodka Ovocné destiláty a liehoviny Borovička HBL Rum Brandy a koňaky Whisky Likéry Ostatné 4 4

len čisté skôr čisté rovnako čisté aj ochutené skôr ochutené len ochutené

žiadny za posledný mesiac 1 - 2 poháriky za posledný mesiac 3 a viac pohárikov za posledný mesiac 1 - 2 poháriky za posledný týždeň 3 - 4 poháriky za posledný týždeň 5 - 9 pohárikov za posledný týždeň 10 pohárikov a viac za posledný týždeň neuvedené

1,06

3

1,64

4

31

1,22

0,39

0,39

0,22

2,49

10,34

10,73

9

7,64

3,87

11

15

19 7,25

Zdroj: Nielsen, Trh: SR Total (potraviny a obchody so zmiešaným tovarom okrem Metra), Obdobie: kumulovane január 2016 - december 2016

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2016

8,62 Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2016

HBL, KOŇAKY A BRANDY LÁKAJÚ V PROMÓCII

rastie, ale v prospech prémiového segmentu

že spotrebitelia na ich úkor uprednostňujú

v hypermarketoch a supermarketoch.

borovičky. Za posledných päť rokov

Drahšie vodky v reťazcoch sú dostupné za

sú borovičky objemnejšie až o štvrtinu

nižšiu cenu v promóciách a spotrebiteľ je

a sú to práve Stredoslováci, ktorí si

Viac ako desatina predajov patrí horkým

stále častejšie ochotný si za ne priplatiť.

tento nápoj stale viac vychutnávajú.“

bylinným likérom. Na rozdiel od borovičiek

Spoločnosti FRUCONA Košice, a. s., GAS

sa ich priemerná cena pohybuje nad

Familia, s. r. o., Stará Ľubovňa, trenčiansky

priemernou úrovňou tvrdého alkoholu, a to

BOROVIČKA ŤAHÚŇOM NA STREDNOM SLOVENSKU

OLD HEROLD, s. r. o., PRELIKA, a. s.

až o 30 %.

Alkohol ostatný (zahŕňa najmä ovocné

Mikuláš s podporou veľkoobchodu

Jana Magicová vysvetľuje: „Je to spôsobené

liehoviny s označením “hruška, slivka,

METRO Cash&Carry v minulom roku

nízkym podielom privátnych značiek a s tým

marhuľa,…” a iné nešpecifikované

spustili sympatickú iniciatívu a registráciu

súvisiacou silou brandovaných výrobkov,

alkoholy) je druhou kategóriou, ktorá sa

Medzinárodný deň borovičky /

ako aj samotným kanálom, kde sa horké

najčastejšie na Slovensku nakúpi. Tie

International Borovička Day (24.6.). Akcia

bylinné likéry predávajú, keďže sú doménou

však medziročne klesajú o 7% a tvoria

je zameraná na podporu tohto destilátu

hypermarketov a supermarketov. Avšak aj

takmer pätinu predajov tvrdého alkoholu. J.

a pravdepodobne sa premietla aj do čísel

tu platí, že väčšia promočná aktivita je pre

Magicová pokračuje: „Je pravdepodobné,

za rok 2016.

spotrebiteľa veľmi motivujúca k nákupu.“

z Prešova a ST. NICOLAUS, a. s., Liptovský

Brandy a koňaky sú najrýchlejšie rastúcou

TVRDÝ ALKOHOL V NÁKUPNÝCH KOŠÍKOCH SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ

kategóriou, s medziročnou zmenou až 9%, čo je pri stagnujúcej celkovej spotrebe alkoholu už zaujímavé číslo, avšak ich

Akýkoľvek druh tzv. tvrdého alkoholu si za posledných 12 mesiacov aspoň raz kúpilo 8 z 10

podiel naďalej nepresahuje 5 %. V tomto

domácností, pričom ho nakupujú približne raz za 3 týždne a minú priemerne takmer 130 €.

prípade však lacnejšie výrobky v rozpätí

Avšak takmer polovica z výdavkov určených na nákupy tvrdého alkoholu bola minutá na

od 11,0 do 12,0 € za liter tvoria až 90%

nákupy v akcii. Slovenské domácnosti vynaložili na túto kategórie za posledné sledované

predajov a ťahajú nárast nielen cez

obdobie (január 2016 – december 2016) v priemere približne 2/5 výdavkov z celkového

hypermarkety a supermarkety, ale aj menšie

objemu peňazí vynaložených na alkoholické nápoje celkovo. „Z pohľadu objemu najväčšiu

formáty organizovaného trhu.

časť v nákupoch slovenských domácností tvorí vodka. Tento podiel predstavuje viac ako 1/5 z tvrdého alkoholu celkovo. Vodka je tiež najčastejšie nakupovaným tvrdým alkoholom,

Nielsen medzi najväčších hráčov na trhu

domácnosti ju počas posledných 12 mesiacov kúpili v priemere 7-krát. Za posledných 12

podľa predanej hodnoty zahŕňa spoločnosti

mesiacov sa tvrdý alkohol najčastejšie nakupoval na Východnom Slovensku, kde je zároveň

Frucona, Gas Familia, Old Herold, St,

aj najvyšší objem na kupujúceho, približne 12,4 litra,“ uvádza Richard Outrata, konzultant,

Nicolaus, Stock (v abecednom poradí).

Spotrebiteľský panel GfK. Domácnosti minuli na tvrdý alkohol najviac v hypermarketoch, ktoré tak dosahujú približne tretinový podiel. Tvrdý alkohol najintenzívnejšie nakupovali starší jednotlivci alebo páry nad 50 rokov bez detí a taktiež aj domácnosti s dospelými členmi.

39


PRODUCT

TATRAVEA PONÚKA ŠPIČKOVÉ DESTILÁTY a s výhradnými dovozcami maďarských destilátov - pálinky značky Szicsek a moldavskej brandy značky Kvint. Vo februári 2016 bola spoločnosť oslovená a následne začala medzi prvými robiť osvetu a distribuovať po Slovensku nový už známy slovenský produkt Pacho Matrtaj Frndžalica. Tento produkt spoločnosť dodáva do niekoľkých okresných veľkoskladov, distribútorom a maloobchodom po celom Slovensku. TatraVEA má exkluzivitu na Slovensku na distribúciu produktu Žihadlo 40%, ktorý dováža zo zahraničia. Tento likér obsahuje výťažok 12 druhov liečivých bylín a súčasne vysoký podiel presne špecifikovaného včelieho medu. Žihadlo nie je sladené cukrom! Raritná liehovina, ktorú v uvedenom zložení zatiaľ nevyrába nikto

TatraVEA s.r.o. bola založená v roku 2013. Bola založená na základe niekoľkoročných skúsenosti s distribúciou alkoholických nápojov, ich logistikou, marketingom, reklamou a predajom konečnému spotrebiteľovi. Filozofiou novej spoločnosti bolo ponúknuť spotrebiteľovi kvalitné nepoznané čisté 100% destiláty hlavne slovenských producentov, ktoré nemajú v ponuke obchodné reťazce ani lokálne veľkosklady.

bežné diskontné predajne a obchodné

TatraVEA dlhodobo spolupracuje so Do roka od vzniku sa stala spoločnosť

slovenskými spoločnosťami aj hotelmi,

TatraVEA, s. r. o. plnohodnotným

ktorým individuálne ponúka exkluzívne

distribútorom a oprávneným príjemcom

balenia destilátov rôzneho druhu

spotrebiteľského balenia liehu z členských

a dizajnu na požiadanie s možnosťou

krajín, čo znamená, že začala zo

aplikácie vlastného loga na etiketách,

zahraničia dovážať alkoholické nápoje,

pre obchodných partnerov a zákazníkov

čím sa stala sebestačná vo veľkoobchode

doma aj v zahraničí. TatraVEA je pozývaná

s alkoholickými nápojmi na tuzemskom

niekoľko krát v roku ako exkluzívny

trhu. Spoločnosť sa zamerala na dovoz

distribútor aj ako sponzor na prezentácie

svetových rumov, ktoré v posledných

firemných akcii a dôležitých športových

dvoch rokoch ovládli slovenský trh

podujatí po celom Slovensku.

Ihneď po založení spoločnosť TatraVEA

a konkuruje ponukou a cenou iným veľkým

www.tatravea.sk vykonávala distribučnú

distribútorom na Slovensku v tomto

V blízkej budúcnosti spoločnosť TatraVEA

obchodnú činnosť a obchodné zastúpenie

druhu. Následne nato TatraVEA

chce uviesť na slovenský trh vlastnú

pre slovenský liehovar a za krátky čas

založila internetový obchod

značku vysoko kvalitných štýlových

v priebehu 6 mesiacov od vzniku už

Exkluzivnedestilaty.sk, ktorý k dnešnému

destilátov a exkluzívnych liehovín.

otvorila svoju prvú kamennú maloobchodnú

dnňu ponúka vyše 300 exkluzívnych

predajňu s exkluzívnym alkoholom

produktov v najlepších cenách.

Red, pti

Spoločnosť TatraVEA, s. r. o. vie uspokojiť klienta a spotrebiteľa svojou ponukou

v centre Popradu pod názvom „Fine

40

na Slovensku.

reťazce.

Bottles“ www.finebottles.sk . Predajňa

Od začiatku vzniku spoločnosť

vysokokvalitných 100% čistých ovocných

už po pár týždňoch si vybudovala meno

spolupracuje s pálenicou Fine Destillery

destilátov, svetových najpredávanejších

a vytvorila si stálu klientelu, ktorej vedela

Slovakia vo Veľkom Záluží, ktorej destiláty

rumov, whisky, koňakov, hlavne ich

ponúknuť kvalitné nekomerčné ovocné

rady Exclusive prezentuje na slovenskom

cenou, osobným dodaním tovaru do 48

destiláty slovenských producentov, ako aj

trhu. TOP produktom v distribúcii

hodín od objednávky, podporou predaja

zahraničné koňaky, whisky, brandy. Časť

produktov Fine Destillery je Borovička

- reklamnými predmetmi, spotrebným

predajne tvorila aj vinotéka slovenských

exclusive. Spoločnosť ďalej priamo

materiálom aj prezentáciou.

popredných vinárov. „ Fine Bottles“

spolupracuje so slovenskými pálenicami

ponúkla zákazníkovi úplne niečo iné ako

BVD, DP Company, Prelika Prešov


PRODUCT

FUNKČNÉ PASTY SÚ POPULÁRNE Menšie kategórie dentálnej hygieny rastú dynamickejšie ako hlavná kategória – zubné pasty. Napríklad ústne vody rástli podľa agentúry Nielsen v objeme i tržbách vyše 14 % medziročne a vygenerovali hodnotu 7,5 milióna EUR. Avšak i v zubných pastách je priestor pre rast tržieb, najmä v drahších segmentoch, ktoré reprezentujú napríklad funkčné pasty.

Ø AKÝ PRODUKT STAROSTLIVOSTI O ÚSTNU DUTINU POUŽÍVATE NAJČASTEJŠIE? (%) £ £ £ £ £

dentálna niť medzizubná kefka škrabka na jazyk ústna voda iné

11,23 6,54 2,13 23,56 0,19

(17 % v tržbách), ktoré však zaznamenávajú najrýchlejší nárast, a to ako v tržbách (14,1 %), tak aj v objeme (15,7 %). Za rok 2016 tvorila predaná hodnota ústnych vôd 7,5 milióna EUR a predalo sa cez 1 milión litrov. Oproti zubným pastám a kefkám však priemerná cena ústne vody mierne klesá“, uvádza V. Jeřábková.

V DROGÉRII MINIEME O 1,2 € VIAC AKO V HYPERMARKETE

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2016

„Za posledných 12 mesiacov (január-

CENA RASTIE I NAPRIEK MNOŽSTVU PROMÓCIÍ

-december 2016) minuli slovenské

Ø AKO ČASTO POUŽÍVATE ZUBNÉ PASTY? (%)

domácnosti na produkty ústnej hygieny približne 35 € v priemere, pričom 2/5

„Kategória ústnej hygieny, kam patria

výdavkov putovalo na zubné pasty. Približne

zubné pasty, zubné kefky a ústna voda,

1/3 výdavkov na produkty ústnej hygieny bola

zaznamenala na slovenskom maloobchodnom

za posledných 12 mesiacov minutá na nákup

trhu v roku 2016 nárast dosiahnutých tržieb

tovarov v akcii. V nákupoch produktov ústnej

oproti roku 2015. Tržby za rok 2016 dosiahli

hygieny všeobecne prevládajú značkové

takmer 44 miliónov EUR, čo je medziročný

produkty oproti privátnym značkám,“ uvádza

nárast o 7,5 %,“ uvádza Veronika Jeřábková,

Richard Outrata, konzultant, Spotrebiteľský

Senior consultant spoločnosti Nielsen

panel GfK a dopĺňa: „Domácnosti minuli

a pokračuje: „Najväčšiu časť celej ústnej

najviac na produkty ústnej hygieny

hygieny tvoria zubné pasty (58 % v tržbách),

v drogériách a hypermarketoch, ktoré

ktoré v roku 2016 dosiahli 24,5 milióna EUR

spolu tvoria približne ¾ podiel na týchto

v hodnote predajov a 1,6 miliónov litrov.

výdavkoch. Zároveň možno povedať, že

Kategórie rastie rýchlejšie v tržbách než

v drogériách a hypermarketoch sa tieto

v objeme a dochádza k nárastu priemernej

produkty kupovali aj najčastejšie. V priemere

ceny. Tá sa zvyšuje, aj napriek stále väčšej

o 1,2 € viac na jeden nákup minuli slovenské

závislosti na promočných predajoch (+ 3

kupujúce domácnosti na nákup produktov

p. b.). Tie tvoria vyše 48 % tržieb za kategóriu.

ústnej hygieny v drogériách, v porovnaní

Priemerná cena zubných pást sa zvyšuje

s hypermarketmi.“

aj vďaka stále väčšej popularite funkčných

£ £ £ £ £ £ £

3-krát denne a viac 2-krát denne 1-krát denne 4-6-krát týždenne 2-3-krát týždenne 1-krát týždenne a menej neuvedené

11,70 61,47 17,18 2,28 0,89 0,46 1,76

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2016

pást zameraných na citlivé zuby a na bielenie zubov. Celá kategória je ťahaná hlavne rastom v drogériách, čo je ďalší s faktorov, ktorý ovplyvňuje nárast priemernej ceny.“ Zubné kefky sú síce menšia kategória (25 % v tržbách), keďže sa ich na slovenskom

Ø HODNOTA A OBJEM PREDAJA VÝROBKOV ÚSTNEJ HYGIENY V SR Hodnota predaja 1 000 000 EUR

Objem predaja 1 000 l/ks

SLOVENSKO 2015

2016

% zmena

2015

2016

% zmena

„len“ 6,6 milióna kusov za celkovú hodnotu 10,9 milióna EUR, avšak oproti zubným pastám rastú dynamickejšie. Je to tiež jedna

ÚSTNA HYGIENA CELKOM

40,8

43,8

7,5

-

9308

5,23

ZUBNÉ PASTY

24,4

25,4

4,4

1 595

1 615

1,3

ZUBNÉ KEFKY

9,8

10,9

11,0

6 330

6 632

4,8

ÚSTNE VODY

6,5

7,5

14,1

917

1 061

15,7

Autor: Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Nielsen,

maloobchodnom trhu predalo v roku 2016

z mála veľkých drogistických kategórií, ktorá nezaznamenáva nárast podielu promočných predajov. „Zaujímavé tiež je, že zatiaľ čo detské kefky tvoria 18 % tržieb celej tejto kategórie, u zubných pást je to len necelých 8 %. Najmenšou zo sledovaných

Zdroj: Nielsen, Pozn: Predaje v obchodoch so zmiešaným tovarom a drogériách okrem Metro.

kategórií ústnej hygieny sú ústne vody

41


PRODUCT

RASTIE SEGMENT HOLIACICH POTRIEB PRE ŽENY Hoci dominantné postavenie v kategórii holiace potreby majú stále výrobky určené pre mužov (asi 70 : 30), potreby na holenie pre dámy dlhodobo získavajú na dôležitosti. V poslednom roku podľa Nielsen segment pre ženy rastie rýchlejšie ako potreby na holenie pre mužov.

PREDAJE NOVINIEK SÚ NEVÝRAZNÉ Kategória holenie (holiace strojčeky a žiletky)

dôležitosti. Aj v poslednom sledovanom roku

dvoch rokoch. Ich predaje sú však v porovnaní

segment pre ženy rastie rýchlejšie ako potreby

s „tradičnými“ gélmi a penami na holenie

na holenie pre mužov. „Podobný vývoj vidíme aj

zanedbateľné.

v kategórii „prípravky na holenie“, kde výrobky určené pre ženy pomerne výrazne medziročne

Richard Outrata, konzultant, spotrebiteľský panel

rastú, zatiaľ čo predaje výrobkov pre mužov

GfK potvrdzuje, že v období január až december

stagnujú. Pomer muži vs. ženy je tu však ešte

2016 boli najvýznamnejšou kategóriou z hľadiska

vyšší, okolo 80:20,“ komentuje vývoj R. Duníková.

výdavkov domácností v rámci potrieb na holenie

Zaujímavosťou v kategórii prípravkov na holenie

je kategória holiacich strojčekov a žiletiek,

sú nové typy výrobkov vo forme mydiel či olejov

v ktorých končí približne polovica výdavkov.

na holenie, ktoré sa objavili na trhu v posledných

„Žiletky a holiace strojčeky si v rámci tohto

Ø HODNOTA A OBJEM PREDAJA HOLIACICH POTRIEB V SR

v medziročnom porovnaní rastie, a to ako z hľadiska počtu predaných kusov, tak i z hľadiska

Hodnota predaja v 1000 EUR

SLOVENSKO

Počet predaných ks v 1000

jan/15dec/15

jan/16dec/16

% zmena

HOLIACE STROJČEKY A ŽILETKY

16 641

17 800

7,0%

4 973

5 208

4,7%

HOLIACE STROJČEKY / APARÁTY

1 793

1 928

7,5%

445

463

4,2%

JEDNORAZOVÉ HOLIACE STROJČEKY

6 751

7 220

7,0%

3 116

3 273

5,0%

Duníková, Client Business Partner, Nielsen.

NÁHRADNÉ HLAVICE A ŽILETKY

7 780

8 435

8,4%

1 389

1 459

5,1%

Čo sa týka toho, pre koho sú výrobky primárne

HOLIACE STROJČEKY NA BATÉRIE

317

216

-31,9%

24

13

-47,8%

hodnoty tržieb realizovaných v maloobchode. „Tempo rastu je o niečo rýchlejšie, než je aktuálny priemer pre kategórie drogérie. Takmer 2/3 predaných kusov v rámci kategórie sú tzv. jednorazové holiace strojčeky. Z hľadiska tržieb im však patrí menší podiel ako náhradným hlaviciam a žiletkám, ktoré predstavujú takmer 50 % obratu kategórie,“ uvádza Romana

určené, dominantné postavenie majú stále výrobky určené pre mužov. Pomer voči výrobkom pre ženy je zhruba 70:30, aj keď potreby na

jan/15dec/15

jan/16dec/16

% zmena

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Údaje vyjadrujú predaje v obchodoch s potravinami a zmiešaným tovarom (bez Metra) a reťazcových drogérií

Autor: Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Nielsen

holenie pre dámy dlhodobo získavajú na Ø HODNOTOVÝ PERCENTUÁLNY PODIEL TYPOV HOLIACICH STROJČEKOV A ŽILETIEK (2016)

Ø KTORÉMU SPÔSOBU HOLENIA DÁVATE PREDNOSŤ? (%)

Ø AKÉ DRUHY ŽILETIEK, ČEPIEĽOK, HOLIACICH STROJČEKOV PRE MUŽOV POUŽÍVATE NAJČASTEJŠIE? (%)

£ Pre mužov £ Pre ženy £ Ostatné / bez určenia pohlavia

£ mokré holenie £ suché holenie £ nedávam prednosť ani jednému z nich £ neuvedené

£ elektrické strojčeky £ holiace strojčeky s výmennou hlavicou £ jednorazové žiletky £ obojstranné klasické žiletky £ iné

71 % 29 % 0,3 %

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Údaje vyjadrujú predaje v obchodoch s potravinami a zmiešaným tovarom (bez Metra) a reťazcových drogérií

42

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2016

29,90 8,68 8,65 1,79

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2016

7,57 14,13 9,77 13,52 0,19


PRODUCT

obdobia kúpili približne 3/4 z kupujúcich holiacich potrieb a prípravky po holení a depilácii si kúpili približne 3/5 z kupujúcich holiacich potrieb. Počas sledovaného obdobia si slovenské domácnosti nakúpili potreby na holenie v priemere približne 4,3 krát,“ dodáva.

Ø AKÉ TYPY PRÍPRAVKOV NA HOLENIE POUŽÍVATE? (%) £ £ £ £ £

dámske holiace peny / gély 12,31 mydlá / sprchovacie gély 3,03 pánske peny / gély iba pre vás 0,78 pánske peny / gély mužov v rodine 1,73 iné 0,32

Ø AKÉ DRUHY ŽILETIEK, ČEPIEĽOK, HOLIACICH STROJČEKOV PRE ŽENY POUŽÍVATE NAJČASTEJŠIE? (%) £ elektrické holiace strojčeky £ holiace strojčeky s výmennou hlavicou £ jednorazové žiletky £ iné

1,68 5,26 18,32 0,22

PRIVÁTKY ŤAHAJÚ ZA KRATŠÍ KONIEC Zákazníci pri nákupe potrieb na holenie volia najčastejšie predajne špecializované na drogériu. V reťazcových drogériách sa realizuje takmer 50 % maloobchodných tržieb za túto kategóriu, čo je 1,5-krát viac ako priemer pre najväčšie drogistický kategórie. Tie sú naopak častejšie nakupované v hyper a supermarketoch.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2016

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2016

Kategória je pomerne koncentrovaná a je ovládaná relatívne obmedzeným okruhom značiek

„Približne 1/3 výdavkov na potreby na holenie

posledných 12 mesiacov použilo pánske prípravky

a ani privátne značky tu nemajú nijako výsadné

bola za posledných 12 mesiacov minutá na

na holenie a 39,06 % potvrdilo, že použilo

postavenie. Ich podiel síce za posledný rok

nákup tovarov v akcii. Domácnosti minuli

pánske prípravky po holení. Za rovnaké obdobie

vzrástol, avšak aj tak je o viac ako polovicu nižšia,

najviac na potreby na holenie v drogériách

použilo depilačné krémy, vosky, pásiky 5,58 %

než je tomu v priemere u najväčších drogistických

a hypermarketoch, ktoré spolu tvoria približne

respondentiek. Žiletky, čepieľky, holiace strojčeky

kategórií (10 % vs. 23 % hodnoty predaného

3/4 podiel na týchto výdavkoch,“ dopĺňa za

pre ženy využilo za ostatných 12 mesiacov

tovaru). Najväčšími výrobcami v kategórii sú podľa

spotrebiteľský panel GfK R. Outrata.

25,27 % opýtaných žien.

Nielsen v abecednom poradí: BIC, EDGEWELL, Procter & Gamble a už zmieňované privátne

Celkom 39,01 % mužských respondentov

značky reťazcov.

prieskumu MEDIAN SK deklarovalo, že za

(kp)

43


PRODUCT

VALENTÍN VSTUPUJE DO NOVÝCH OBLASTÍ

Viete, čo je lepšie ako čokoláda? Dve čokolády. Darmo 14. február, kedy má v kalendári meniny Valentín, je dlhodobo dňom, okolo ktorého sa markantne zvyšuje predaj čokolády. Najmä tej (v škatuliach) v tvare srdca. Ale čo takto srdiečko alebo ruža vytlačené na 3D tlačiarni?

plánuje až tretina ľudí (29 %) a priemerne na

za lístky do divadla alebo na koncert zaplatia

ňu minú približne 25 €. Ukazujú to štatistiky

v priemere 55 €,“ vraví Zuzana Ďuďáková,

UniCredit Bank z februára minulého roku zo 71

hovorkyňa UniCredit Bank. Alternatívou

tisíc platobných kariet. Ďalších 14 % Slovákov

k divadlu je kino. Slováci naň na Valentína minú

kúpi svojej partnerke kvety. Asi neprekvapí,

12 €, čo približne zodpovedá cene dvoch lístkov

že ide takmer výhradne o darček muža žene.

v multiplexe. Koľko odvážnych párov bolo na

Slovenskí muži na kyticiach rozhodne nešetria,

sfilmovanej verzii knižného bestselleru Päťdesiat

minulý rok za ne zaplatili až 20 €.

odtieňov temnoty, ktorá mala pred Valentínom premiéru, môžeme len odhadovať.

Aj napriek tomu, že priemerné výdavky na valentínsky darček sa podľa prieskumu

Autor: Red, Zdroj: UniCredit Bank, GSL ČR, Ilustračné foto: Lidl, Marks&Spencer, Pixabay.com

STÁVKA NA ISTOTU? ČOKOLÁDA, REŠTAURÁCIA A KVETY

UniCredit Bank* v polovici prípadov pohybujú valentínsky rozpočet tento rok oproti tomu

Viac ako štvrtina Čechov (26,3%), ktorí plánujú

minulému navýšiť. „Najdrahším darčekom

nákup valentínskeho darčeka, ho chce zaobstarať

Spomínaná tabuľka čokolády samozrejme nie

ostane rovnako ako minulý rok aj tento rok

na internete. Zaujímavosťou je, že dar pre svojho

je jediným spôsobom, ako oslavujeme svätého

spodná bielizeň, ktorú si možno trochu

partnera, chce na e-shope vyriešiť každá tretia

Valentína, hoci jej kúpu realizovalo okolo 40 %

prekvapivo o niečo málo častejšie kupujú

žena (34,6%) a približne len každý piaty muž

Slovákov. Toho roku boli v predaji napríklad

priamo samotné dámy. Neváhajú na ňu minúť

(22%). Otázkou z kategórie akademických

privátka Tesco finest Safari Collection (180 g,

až 75 €. A ak sa partneri rozhodnú tráviť

zostáva, či sú Češky aktívnejšie v obdarúvaní

13,29 €), mix belgickej mliečnej, bielej a horkej

valentínsky večer s kultúrnym programom,

alebo ich mužské náprotivky zábudlivé. Prečo? Na Slovensku je to totiž naopak. „Valentín je jeden

čokolády s náplňou rôznych chutí alebo For

z mála sviatkov, keď na Zľavomate viac nakupujú

you Cherry Liqueur Chocolates, srdce plné višní v čokoláde, ktoré ponúkal Lidl. Hneď na druhom mieste za čokoládovými cukrovinkami je populárne pozvanie do reštaurácie. Romantickú večeru tento rok

44

LÁSKA CEZ INTERNET

do 20 €, až pätina Slovákov sa chystá svoj

„Romantickú večeru tento rok plánuje až tretina ľudí (29 %) a priemerne na ňu minú približne 25 eur.“

muži ako ženy,“ tvrdí Štefan Miho, marketingový manažér Zľavomat.sk, pričom sa opiera o výsledky on-line prieskumu portálu Zľavomat. sk, ktorého sa zúčastnilo začiatkom februára 2017 takmer tisíc ľudí.


PRODUCT

Z prieskumu tiež pramení, že tento rok si Slováci dali na valentínskej oslave záležať – investovali

Ø KOĽKO PLÁNUJEME TENTO ROK MINÚŤ NA OSLAVU VALENTÍNA?

Ø NA ČO PLÁNUJEME TENTO ROK NA VALENTÍNA MÍŇAŤ NAJVIAC PEŇAZÍ?

£ £ £ £ £

£ £ £ £ £ £

do darčekov a zážitkov približne o tretinu viac peňazí než vlani. Priemerný nákup valentínskej ponuky na Zľavomate bol okolo 45 €. Podľa MasterCard Love Index nárast on-line

Do 10 eur 10 – 20 eur 20 – 50 eur 50 eur a viac 0 eur

28 % 26 % 23 % 6% 17 %

transakcií medzi Valentínom 2014 a Valentínom

Reštaurácia Čokoláda Kvety Spodná bielizeň Erotický tovar Iné

29 % 40 % 14 % 4% 3% 10 %

2016 predstavoval na Slovensku 176 %. I keď on-line predaje naďalej rastú, plných 95 % transakcií v období okolo Sv. Valentína stále prebieha v kamenných predajniach a len 5 % darčekov sa predá on-line. Najväčší posun k online nákupom sa odohral v krajinách Latinskej Ameriky, kde medzi rokmi 2014 a 2016 došlo k nárastu o 250 %. Ďalší v poradí je región Stredného východu, kde v rovnakom období došlo k nárastu online výdavkov o 56%.

Zdroj: UniCredit Bank / Ipsos

Zdroj: UniCredit Bank / Ipsos

Hoci v objeme online transakcií došlo celkovo k nárastu o 37%, všetky trhy vykázali nárast predajov v kamenných predajniach, konkrétne

reštauráciách vo väčších mestách alebo

roky zvýšil o 62 %. Výdavky v reštauráciách

o 75 % za sledované trojročné obdobie.

luxusný set ruží s krištáľom Swarowski

sa za posledné tri roky zvýšili o 90 %,

a doručením. Spoločnosti začínajú oslovovať

čo predstavuje 57 % všetkých transakcií

nielen zamilované páriky, ale novou oblasťou,

uskutočnených v deň svätého Valentína.

NOVÉ OBLASTI: 3D TLAČ, APLIKÁCIE WI-FI

novou „valentínskou cieľovkou“ sú paradoxne singles. Argumentom je, že osamelí alebo

Akokoľvek sa môžu priania a kvety

jednotlivci nemôžu byť predsa počas Valentína

považovať za obvyklý, klasický a tradičný

Trendom sú vlastné kreatívne nápady

diskriminovaní a majú právo si taktiež užiť

spôsob vyjadrenia citov, dáta ukazujú,

a tzv. handmade, vlastnoručne vyrobené

relax, zábavu alebo chutné jedlá.

že výdavky na tradičné kytice klesajú na polovici najvýznamnejších trhov, s poklesmi

produkty. High-tech trendom je vytlačiť svojej

predajov v Ázii a Tichomorí (-34%), Kanade

drahej (v tomto prípade určite drahej) polovičke ružu na 3D tlačiarni. Ak ste technologický geek alebo len počas Valentína ste na pracovných

NÁKUPY NA POSLEDNÚ CHVÍĽU

(-32%) a Spojených štátoch (-25%). Rovnako sa znižujú výdavky na valentínske priania v piatich významných oblastiach, vrátane

cestách, nainštalujte svojej vyvolenej aj sebe do telefónu špeciálnu aplikáciu. Kedykoľvek na ňu

Mastercard Love Index, ktorý je zostavovaný

Ázie a Tichomoria (-21%), Kanady (-38%),

budete myslieť, stačí aplikáciu spustiť a telefón

na základe analýz transakcií uskutočnených

Európy (-21%), Spojených štátov (-23%)

jej hneď zavibruje. V Amerike tento rok dievčatá

prostredníctvom platobných kariet za

a krajín Stredného východu (-22%). Na

šalejú aj z ponožiek so vzorom ikony wi-fi (WiFi

trojročné obdobie ukazuje, že výdavky

predaj kvetov a prianí pripadli v sledovanom

Love Knee High Socks). Valentínom sa však

v kategórii tých sentimentálnych vzrástli na

období len tri percentá valentínskych

nechali inšpirovať aj Karlovarské minerálne

Slovensku od roku 2014 o 79 % a celkový

výdavkov. Ako sme uviedli v predchádzajúcej

vody komunikovali „Vzrušujúce príchute maliny,

počet transakcií dokonca o 199 %. Väčšina

kapitole, zákazníci skúšajú nové oblasti.

granátového jablka a grapefuitu ochutených

valentínskych nákupov sa odohráva na

minerálnych vôd Mattoni.“ Zahanbiť sa nenechal

poslednú chvíľu, a to 13. februára. V tento

* Prieskum uskutočnila v januári 2017

ani EXIsport, ktorý ako tip a Valentína v letáku

deň sa v posledných troch rokoch po celom

agentúra Ipsos metódou online dopytovania

promoval kozmetiku a kozmetické sety vo

svete uskutočnilo v súčte 47,4 miliónov

na reprezentatívnej vzorke 840 slovenských

farbách klubov Real Madrid a Barcelona FC.

transakcií, z toho na Slovensku je to vyše

a 840 českých respondentov vo veku od 18

24-tisíc transakcií.

do 65 rokov a na základe kartových údajov UniCredit Bank.

Tento rok pridal Zľavomat.sk do valentínskej ponuky pre veľký záujem zákazníkov aj

Predaj tradičných valentínskych darčekov,

exkluzívne degustačné večere v známych

ako sú kvety, sa na Slovensku za posledné tri

(kp)

INCOMA Slovakia, THEMARKETERS.BIZ a časopisy INSTORE Slovakia a RETAIL Magazin vyhlasujú 7. ročník súťaze kreativity v obchode za rok 2016

Múza Merkúra

Súťažné kategórie tBranding predajne t Umiestňovanie produktov v mieste predaja t Promo aktivity a eventy t Nové technológie v mieste predaja t TOP značka v obchode t Aktivity z oblasti spoločenskej zodpovednosti

www.muzamerkura.sk

45


PUBLICATIONS

GRADA SLOVAKIA S.R.O. Moskovská 29, 811 08 Bratislava, Tel. 00421 (0)2 5564 5189, www.grada.sk Adam Smith

Luminita D. Saviuc

BOHATSTVÍ NÁRODŮ - POJEDNÁNÍ O PODSTATĚ A PŮVODU

15 VĚCÍ, KTERÝCH SE MUSÍTE VZDÁT, ABYSTE BYLI ŠŤASTNÍ

Kniha je považovaná za prvý systematický

Autorka, ktorá sa sama dokázala vymaniť zo zložitých

a konzistentný výklad ekonómie v histórii ľudstva. Ide

podmienok a veľkých osobných problémov, vám

o trvalý klenot svetovej ekonomickej literatúry a je

pomôže vzdať sa všetkého, čo vám spôsobuje stres,

zaslúžene nazývaná bibliou ekonómie. Aj 240 rokov po

bolesť a smútok a bráni vám v skutočnom šťastí.

prvom vydaní čerpajú z tohto intelektuálneho zdroja

Od lipnutia na minulosti, strachu, obmedzujúcich

nielen ekonómovia a historici, ale aj filozofi, etici,

myšlienok, sebaobviňovania a obviňovania druhých až

sociológovia, právnici a zástupcovia ďalších profesií.

po vyhováranie, kritizovanie, snahu žiť podľa očakávaní

Myšlienková hĺbka a originalita sú kľúčom k trvalému,

druhých a mať všetko pod kontrolou. Prestanete sa

neutíchajúcemu záujmu širokého okruhu čitateľov.

báť zmien a získate sebavedomie.

Cena: 28,98 €

Cena: 10,46 €

METAFORA U Krbu 1515/35, 100 00 Praha 10, Tel.: +420 274 771 407, www.metafora.cz Marie Benedictová

Adam Novák

EINSTEIN & EINSTEIN (BELETRIZOVANÝ ŽIVOTOPIS: GENIÁLNÍ ŽENA SKRYTÁ VE STÍNU ALBERTA EINSTEINA)

INOVACE JE ROZHODNUTÍ KOMPLETNÍ NÁVOD, JAK DĚLAT INOVACE NEJEN V BYZNYSU Ako zabezpečiť, aby vo firme vznikali a boli úspešné

V roku 1896 prišla Mileva Marićová zvaná Mitzi do

produktové, procesné a organizačné inovácie? Autor

Zürichu. Dievča z malého srbského mestečka sa

knihy má veľa skúseností z českých i zahraničných

zapísalo na štúdium fyziky na prestížnej Polytechnike.

firiem a z vedenia projektu Mámnápad.cz. Praktický

Akú úlohu zohrala Mitzi neskôr ako Einsteinova

a zrozumiteľný text dopĺňa množstvo príkladov z praxe

manželka v jeho priekopníckej práci, vrátane teórie

a prípadových štúdií. Spoznáte tiež 12 nástrojov, ktoré

relativity? Bola to snáď dokonca ona, kto položil

možno okamžite aplikovať v praxi. Niektoré firmy

matematický základ objavu? Už bezmála storočie sa

zavádzajú funkciu inovačného lídra. Kniha otvorí cestu

vedú na túto tému vášnivé debaty.

k takej pozícii aj vám.

Cena: 13,46 €

Cena: 12,56 €

IKAR, A.S.

CITADELLA PUBLISHING, SPOL. S R.O.

Miletičova 23, 821 09 Bratislava 2, Tel.: 00421 (0)2 49 104 333, www.ikar.sk

Karloveská 416/49, 84104 Bratislava, Tel.: 00421 (0) 905 235 859, www.citadella.sk

Louisa Thomsen Brits

James Allen

KNIHA O HYGGE - ŠKANDINÁVSKE UMENIE DOBRÉHO ŽIVOTA

AKO ČLOVEK ZMÝŠĽA

Autor: red | Foto: Vydavatelstvá

Zväčša sa vôbec nezamýšľame nad tým, aké myšlienky Dáni sú pokladaní za najšťastnejší národ na svete. Za

sa nám preháňajú hlavou. A veruže ich je každý deň

ich spokojnosť môže hygge, pocit tepla a istoty, okamih

požehnane. Desaťtisíce. Státisíce. Väčšina z nás pozná

pohodlia a radosti. Táto krásna kniha vám pomôže nájsť

a riadi sa pravidlom „Ako si ustelieš, tak budeš spať“, ale

hygge a naučí vás, ako ho vytvárať každý deň. Uvarte si

vôbec si neuvedomujeme, že rovnaký zákon funguje aj pri

kávu, sadnite si do obľúbeného kresla a hľadajte spôsob,

našom zmýšľaní. Autor tvrdí, že sila myšlienok ovplyvňuje

ako si zlepšiť život pomocou hygge. V knihe je množstvo

náš život a nikto iný nie je zodpovedný za svoje šťastie či

podnetných myšlienok a odkryje sa vám i história

nešťastie, len my sami. Táto útla knižka uzrela svetlo sveta

hygge a čiastočne i história Dánska. Publikáciu dopĺňa

už v roku 1902, no stále je veľmi aktuálna.

množstvo fotografií.

Cena: 12,90 €

46

Cena: 6,60 €


18.–19. MAREC 2017 PNÉ VSTU

4€

partneri výstavy:

HOTEL DOUBLETREE BY HILTON, KOŠICE

Vitajte vo svete knižnej produkcie www.nikara.sk

PREPRESS

DTP centrum

Róbert Jurových - NIKARA M.R.Štefánika 25 963 01 Krupina nikara@nikara.sk Prevádzka Krupina: Tel./fax: +421 45 5511 115 +421 45 5511 570 +421 45 5522 343 +421 0911 518 212

PRESS

Tlaðové centrum

POSTPRESS Produkcia

vytvoríme grafický návrh v komplexne vybavenom grafickom štúdiu - spracujeme tlaðové podklady na CTP zariadení AGFA Avalon N8-20 s formátom 707×1000 mm veĆkoformátová tlað vysokej kvality do rozmeru 920×630 mm na hárkovom stroji RYOBI 925 - tlað menších a stredne veĆkých zákaziek na hárkovom stroji HEIDELBERG SM 74 - elektronicky kontrolované riadenie nanášania farby Printflow - rotaðná tlað veĆkých nákladov ZIRKON RO 66 V1 - mäkká šitá väzba - znášacia a zošívacia linka HEIDELBERG ST 100.2 V2 - mäkká lepená väzba - znášacia a lepiaca linka HORIZON CABS 4000 V8 - kompletná knižná väzba od formátu A6 do formátu B4, ktorú realizujeme na nových moderných linkách KOLBUS BF 512 a KOLBUS DA 260. Hrúbka väzby až 80 mm.


(kp)

In store slovakia januar februar 2017  
In store slovakia januar februar 2017  
Advertisement