Page 1

ČÍSLO 10, ROČ. 14. DECEMBER 2016

www.instoreslovakia.sk


(kp)


EDITORIÁL

„Najmä cez Vianoce si často pripomíname a dodržiavame rodinné tradície, jemne odlišné podľa regiónov. Napriek tomu až 42 % Slovákov túži osláviť Vianoce inak ako zvyčajne a 21 % opýtaných tvrdí,

Ing. Juraj Púchlo šéfredaktor IN STORE Slovakia

že ich oslava Vianoc nie je celkom tradičná.“ Aj toto som sa dočítal v jednom z prieskumov spoločnosti Nielsen. Znie to možno ako oxymoron: inovovať tradície. Môžu byť Vianoce tradičné, netradičné, inovatívne aj moderné zároveň? Snáď aj áno. Nové tradície vznikajú, ak sa spoja tradície dvoch rodín z dvoch regiónov. Pre každého člena tak dostávajú Vianoce nový, netradičný rozmer. Inovatívny je spôsob, ako vyskladať celý vianočný scenár so všetkými zvykmi a jedlami. Napokon moderná je už

Kniha mesiaca

i taká maličkosť, ako vypnúť wi-fi a smartfóny. Alebo bude selfie spod stromčeka nová tradícia? V mene tímu IN STORE Slovakia vám želám pohodové Vianoce a veselý Silvester presne podľa vašich predstáv.

redakčná rada: Mgr. Júlia Hurná, PhD., Slovenske združenie výrobcov piva a sladu Ing. Zuzana Krenyitzká, OTP Banka Slovensko, a. s. MUDr. Peter Minárik, PhD., ONLIFE - Poradňa pre obezitu, výživu a zdravý životný štýl Ing. Viliam Matušek, Baliarne obchodu, a. s. Poprad Ing. Ivana Orviská, PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o. RNDr. Pavel Rác, INTERPHARM Slovakia, a. s. Miroslava Šibíková, Metsä Tissue, a. s. Markéta Světlíková, CHANCE, a. s. Dipl. ek. Pavel Vejmola, VITANA, a. s. Ing. Margaréta Víghová, PhD., ZETOR TRACTORS, a. s. vydavateľ: NAUTILUS DJ, s. r. o., Nevädzova 5, 821 01 Bratislava OR Okr. súdu Bratislava 1, odd: Sro, vložka 28287, EV 3879/09 poštová adresa: P.O. Box 50, 820 07 Bratislava 27 kontaktné údaje: tel./fax: +421 2 482 87 322 redakcia@instoreslovakia.sk, marketing@instoreslovakia.sk www.instoreslovakia.sk

daňové údaje: IČO: 35 898 500, IČ DPH: SK2021878430 registrácia printovej verzie: ISSN 1336-2348, MK SR pod č. 2958/2003, EV 3879/09 ročné predplatné: 34,– EUR bez DPH / 40,80 EUR vrátane DPH 20 %

obchodná riaditeľka: Mgr. Jana Čierniková Kolesárová, ciernikova@instoreslovakia.sk, +421 915 727 917 označenie: (kp) – komerčná prezentácia, (pti) – platená textová inzercia Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie.

ročník a číslo: 14 / 10 - 2016

foto: www.shutterstock.com, www.dreamstime.com, www.sxc.hu redakčné a ilustračné foto, foto prispievateľov

periodicita: desaťkrát ročne

grafika: yodea. s.r.o., www.yodea.sk

šéfredaktor: Ing. Juraj Púchlo, puchlo@instoreslovakia.sk +421 948 303 723

tlač: Róbert Jurových - NIKARA, www.nikara.sk

spolupracovníci redakcie: EXACT RECRUITMENT, spol. s r. o., PhDr. Miloš Nemeček ZenithPeople Consulting, spol. s r. o.

3


MARKETING MIX

8.

OBSAH ČÍSLA PLACE ShopComm 2016 (2. časť) Hľadanie nových príležitostí

8 9

Čo sa udialo v retaile?

10

Maloobchodu sa minulý rok darilo

12

SHOPCOMM 2016 (2. ČASŤ) PROMOTION BIO - Trend alebo marketing?

16.

14

Norimberské veľtrhy zavŕšili skvelý rok

15

Najdrahšie nákupné ulice sveta

16

Úspešná Televízia Zemplín

17

PEOPLE Možnosti spolupráce Slovenska a Ukrajiny

NAJDRAHŠIE NÁKUPNÉ ULICE SVETA

26.

18

Z Košíc do vyše 500 destinácií

20

Ukrajinci priletia na hory

21

Koncerty porozumenia rúcajú bariéry

23

Business Coffee - Incentívna turistika

24

POKUTY, KONTROLY, ÚRAZY BOZP V ROKU 2016

26

Až 37% zamestnancov neustále hľadá novú pracovnú príležitosť

28

Ako sa rozhodujeme (14. časť)

30

PRICE Keď je jeden deň málo

32

PRODUCT Jablká a hrušky s rodokmeňom

POKUTY, KONTROLY, ÚRAZY BOZP V ROKU 2016

35.

35

Dynamický vývoj kategórie syrov

36

Vianoce s esenciou výnimočnosti

38

Výsledky roku 2016 prekonávajú očakávané

41

Hodnota predaja klesá aj na úkor privátiek

42

Šikovný spoločník: Hyundai i20 Active 1.0 T-GDi

43

Víťazi súťaže Obal roku 2016

44

VINÁRSTVO PROMITOR VINORUM – PERLA Z GALANTSKÉHO RAJÓNU

Oslávte štvrťstoročie Vydavateľstva SLOVART s kompletným vydaním kultovej päťdielnej série Stopárov sprievodca galaxiou Predplaťte si aspoň 5 čísel IN STORE Slovakia a piati z vás získajú špeciálne narodeninové vydanie série kníh z pera Douglasa Adamsa. Päť kníh v jednom zväzku a v slovenskom jazyku vychádza vôbec prvýkrát. Predplatné objednávajte na adrese distribucia@instoreslovakia.sk, päť čísel za 17 € (bez DPH), desať čísel za 34 € (bez DPH). Súťaž trvá do 31. januára 2017.

4

34

Vinárstvo Promitor Vinorum – Perla z galantského rajónu


PRESENT

FLASH NEWS NOVOROČNÉ MINERÁLNE PREDSAVZATIE Nový rok môže znamenať aj nový začiatok. Mnohí

mnohé metabolické funkcie v našom tele. Pravidelné pitie minerálnych vôd nám zároveň

Podľa analytickej spoločnosti CEEC Research

pomáha zabezpečiť dostatočný prísun tekutín

výkon slovenského poľnohospodárstva bude

a týchto nevyhnutných minerálov pre náš

tento rok, aj v roku budúcom, klesať, pričom

každodenný aktívny prístup

z nás ho využijú ako príležitosť

k životným situáciám, pomáha

na prospešné predsavzatie,

pesimistickejší sú v predpovediach zástupcovia podnikov zaoberajúcich sa živočíšnou výrobou.

nám vyrovnávať sa so stresom

zmenu životného štýlu, či

aj s nárokmi, ktoré na

aspoň ako šancu zbaviť sa nezdravého neduhu.

seba kladieme my, alebo

IKEA Bratislava vo fiškálnom roku 2016 (september

K zdravšiemu životnému

naše okolie. Mnohí z nás

2015 – august 2016) privítala 3 milióny návštevníkov

štýlu jednoznačne

využívajú nový rok na

a dosiahla celkový obrat takmer 97,6 milióna eur.

patrí aj pravidelné pitie

zlepšenie životného štýlu.

Priemerná hodnota jedného nákupu bola 58,60 €.

minerálnej vody Budiš.

Novoročné predsavzatia

Novou službou, ktorú plánuje spustiť v rámci

Nielenže obsahuje zdraviu

sa často týkajú zvýšenia

multi-kanálového predaja v roku 2017 bude Nákup

prospešné minerály, ale

aktívneho pohybu, či

on-line.

aj skvele chutí. Zaradenie

zlepšenia stravovacích

minerálnej vody Budiš

návykov. Málokto sa však

do svojho pravidelného

zamyslí aj nad pitným

Zákazníci mohli koncom októbra kúpiť

pitného režimu v novom

režimom, ktorý je pre naše

v Kauflande bezlaktózové, fairtrade, Marine

roku môže pre náš

zdravie rovnako dôležitý.

Stewardship Council (MSC) a Forest

organizmus znamenať

Zaraďte preto do toho

Stewardship Council (FSC) výrobky za

veľký osoh. Minerálne soli

svojho od nového roku

zvýhodnené ceny. Kaufland zavádza tiež

obsiahnuté v minerálnych

minerálnu vodu Budiš,

úplne nový rad produktov privátnych značiek

vodách totiž predstavujú

ktorá vám dodá prospešné

s označením K-Bio a K-take it veggie.

minerály, osvieži a zároveň

prirodzený zdroj dôležitých minerálov, ako napríklad vápnik, horčík, či draslík. Tie sú dôležité pre

skvele chutí. Zdroj: Budis.sk/sk

Slováci Vianoce so všetkými tradíciami milujú. Tešia sa na stretnutie s blízkymi (97 %), dobré jedlo (98 %) darčeky (93 %), ale aj na chvíle oddychu

VIANOČNÝ PRÍBEH STELLA ARTOIS POKRAČUJE

(85 %). Napriek tomu, že tieto sviatky označujú za najkrajšie v roku, až 66 % žien a 46 % mužov vníma ich prípravu ako stresujúcu. Vyplýva to z prieskumu

Komplexná vianočná kampaň bude zahŕňať

agentúry Nielsen na vzorke 20 800 opýtaných ľudí

viacero komunikačných kanálov a taktiež rôzne

vo veku 18-65 rokov z 26 krajín Európy a USA.

novinky v rámci on-trade a off-trade. Novinkou v retaile je špeciálne vianočné balenie, ktoré obsahuje šesť 0,33l fliaš a jeden pohár Stella

Telekom nadviazal partnerstvo s komunikačnou

Artois. Vianočné balenie má exkluzívny dizajn

platformou immmr, ktorá v sebe spája to

inšpirovaný hviezdami. Zaujímavosťou je aj krátky

najlepšie z komunikácie na báze internetu

príbeh o vzniku piva Stella Artois umiestnený na

s výhodami mobilnej komunikácie. Služba

zadnej strane balenia.

umožňuje používať jediné číslo mobilného telefónu z akéhokoľvek zariadenia – smartfónu,

Zdroj: Staropramen.sk

tabletu, alebo počítača.

METRO ROZŠÍRILO A ZMODERNIZOVALO DISTRIBUČNÚ PLATFORMU V NITRE

potraviny. Maximálna vzdialenosť závozu je 150 km. V prevažnej miere je pri distribúcii

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov

využívaná najmä forma on-line objednávania

avizuje, že budú pokračovať v úsilí o zvýšenie

prostredníctvom m-objednávky (90 %).

odbytových cien svojich výrobkov, ktoré dodávajú

Zdroj: Metro.sk

do obchodných reťazcov. Prioritou je aj zvyšovanie

Ide o platformu v Nitre pre službu METRO

kvality základných surovín s cieľom obmedziť

Distribúcia a dôvodom je zvyšujúci sa dopyt

používanie prídavných látok pri výrobe chleba

zákazníkov po závoze tovaru priamo do ich

a pečiva

prevádzok. Rozšírila sa cca 1075 m². Aktuálna celková platforma distribúcie má cca 1337 m². Nitrianska služba METRO distribúcia denne

V Ružomberku otvoril Sedus Group retail park

obslúži asi 120 zákazníkov. Personál za jeden

City Market so 14 prevádzkami. Na ploche

deň vypraví 12 áut a naloží asi 40 ton tovaru.

3 500 m2 sú napríklad značky Billa, CCC, ,

Najčastejšie je zavážaný taký sortiment ako

Macao, Orange, Planeo Elektro, Sportissimo,

mliečne výrobky, zelenina, mäso a trvanlivé

101 drogerie a Superzoo.

5


PRESENT

FLASH NEWS Japonský koncern Asahi Group kúpil od

DECEMBROVÉ NOVINKY V DM DROGERIE MARKT

nadnárodnej skupiny SABMiller Pivovary Topvar. Za niekoľko pivovarov v strednej

Do ponuky kozmetiky na sklonku roka

a východnej Európe, vrátane Plzeňského

pribudli Balea krémová pena do kúpeľa

Prazdroja, zaplatí 7,3 miliardy eur.

„brusnica & makadamiový olej“ (750 ml, 2,19 €), Balea sprchovací gél „Schoko Love“ (250 ml, 1,29 €), Soft & Sicher papierové

Medzi najvyhľadávanejšie výrazy s číslovkou

vreckovky classic, 4-vrstvové (15 x 10 ks,

„2016“ podľa Google na Slovensku patria:

1,29 €), Denkmit prostriedok na umývanie

EURO 2016, MS v hokeji 2016, voľby 2016,

riadu rozmarín & mäta (450 ml, 0,99 €), Balea

Tour de France 2016, kalendár 2016, filmy

balzam na pery „Sweet Mandarin“ (4,8 g,

2016, Olympijské hry v Riu 2016, Oscar

1,49 €), Balea soľ do kúpeľa „ Perlové kúzlo“

2016, Dovolenka 2016 a minimálna mzda

(80 g, 1,29 €), Balea čistiaca pena s ovocnou

2016.

kyselinou pre zmiešanú pleť (150 ml, 2,09 €). Novinky v sortimente potravín: dmBio Superfood tyčinka chia, kokos a červený

Cushman & Wakefield: približne 8,1

pomaranč (40 g, 1,19 €), dmBio bylinkový čaj

milióna m² priestorov nových nákupných

s príchuťou levandule a verbeny (20 x 2 g,

centier pribudne v celej Európe

1,99 €), Das gesunde Plus pastilky s príchuťou

v druhom polroku 2016 a počas roka

jablka a škorice (28 g, 0,99 €).

2017, s pridanými zábavnými prvkami,

Zdroj: Dm-drogeriemarkt.sk

vytvorenými za účelom zlepšenia zážitkov zákazníkov.

DODAJTE SVOJIM RIASAM GLAMOUR KAŽDÝ DEŇ! Management 1. day sa rozhodol zapojiť všetkých svojich dodávateľov

Dermacol predstavuje dokonriasenku Dramatic

do elektronickej výmeny dokladov

Look Mascara (13 ml, 9,59 €), ktorá zaručí riasam

a implementovať ORION EDI, riešenie od

dramatický objem a mimoriadne natočenie.

CCV Informačné systémy. Sieť 1. day má

Rychloschnúca priľnavá krémová textúra na

v súčasnosti 60 predajní predovšetkým na

báze voskov a polymérov obalí riasu po riase.

východnom Slovensku a v okolí Bratislavy.

Špeciálna kefka ich zase vykreslí, rozčeše a dodá

Len za posledný rok otvorila 6 ďalších

každej z nich hrúbku a plnosť. Riasy tak získajú

„convenience stores“ a pri plánovanom

neodolateľný glamour look. Nová riasenka

tempe 10 až 15 nových predajní ročne by

obsahuje karnaubský vosk, včelí vosk, vitamín E

rada čoskoro obsadila všetky slovenské

s antioxidačnými účinkami a panthenol. Riasenka

okresné mestá.

Dramatic Look Mascara je novým prírastkom do radu Mega Lashes. Dopĺňa tak riasenky Express Volume a Super Volume – tie Dermacol ponúka

Vo finančnom roku 2016 (od septembra 2015 do augusta 2016) sa celkové

i vo vodeodolnej a hnedej verzii. Zdroj: Dermacol.sk

príjmy IKEA Group (Ingka Holding B.V. a kontrolované subjekty) vyšplhali na 35,1 mld. eur, čo je oproti minulému roku

KVALITNÉ PÁRKY SÚ V KURZE

nárast o 7,4 %. Obchodné domy IKEA Group navštívilo v uplynulom finančnom

Z prieskumov trhu vychádza, že spotrebitelia

roku 783 miliónov ľudí. Čistý zisk dosiahol

čoraz viac hľadajú kvalitné výrobky a sú ochotní

hodnotu 4,2 mld. eur.

akceptovať vyššiu cenu. Vysoký obsah mäsa je základom Premium radu značky Mecom. Okrem štyroch šuniek, dvoch salám a slaniny v ňom

O2 otvorilo prvú zo svojich redizajnovaných

nájdete všetkými obľúbené párky. S podielom

pobočiek, ktorá sa nachádza v OC Eurovea

mäsa od 80% až do 97% si každý nájde tú svoju

v Bratislave. Aktuálny dizajn by mal

pravú mäsovú chuť! Berlínske (80%) a Cisárske

podporovať nový spôsob obsluhy, ktorý sa

párky (97%) sú vhodné na bezlepkovú diétu.

zakladá na asistovanom samoobslužnom

Teľacie párky (81%) majú najvyšší podiel teľacieho

systéme. „Branding“ a komunikácia produktov

mäsa na trhu. Debrecínske klobásky (85%) sú

je prehľadne viditeľná výlučne na TV

skvelým kompromisom medzi párkom a klobásou.

obrazovkách, bez použitia printových nosičov.

6

Inšpirujte sa na Viemecovamchuti.sk


PRESENT

FLASH NEWS PERFEKTNÉ VIANOČNÉ DARČEKY PRE VAŠICH BLÍZKYCH OD AVONU

Sommelier Select je nová značka vín, ktoré vyberajú someliéri spoločnosti METRO. Hrozno, z ktorých sa vína vyrábajú

Avon prináša škvelé darčeky pre dámy:

pochádza zo špičkových viníc Slovenska.

Darčekový set Avon Luck for Her (32,00 €),

Pod touto značkou sú vína, ktorých kvalita

Kompaktný pleťový púder Ideal Flawless

ďaleko prevyšuje cenu, za ktorú sa dajú

– špeciálna edícia (10 g, 9,90 €), Špirála

kúpiť.

SuperSHOCK – špeciálna edícia (10 ml, 7,60 €). V ponuke je set náhrdelníka a náušníc Frannie (14,90 €), Lak na nechty Nailwear Pro+ (10 ml

Tesco oznámilo svoje plány na zjednodušenie

, 4,50 €). Skvelé darčeky pre pánov: Darčekový

výberu produktov, ktoré ponúka (category

set TODAY Tomorrow Always for Him (32,00 €),

reset). Obchodný reťazec bude ponúkať

Toaletná voda Destination Wilderness (75 ml,

produkty založené na meniacich sa potrebách

19,90 €), Vreckový nôž 21 v 1 s puzdrom (20,00

zákazníkov; to znamená zavádzanie ďalších

€). Skvelé darčeky pre deti: Darčekový set Hello

nových radov produktov, ako aj zníženie

Kitty (11,90 €), Darčekový set pre deti Naturals

počtu niektorých výrobkov. Výsledkom prvej

(11,90 €). Skvelé darčeky pre celú rodinu: Pena

ukončenej revízie kategórií je nový sortiment

do kúpeľa s vôňou černíc v čokoláde (250 ml,

čaju a kávy, pričom všetky kľúčové kategórie

5,00 €), Pena do kúpeľa s vôňou vanilky (250 ml,

potravín budú zrevidované v rokoch 2017

5,00 €) a Deka Artisan (34,90 €).

a 2018. Zdroj: Avon.sk

V poradí tretiu kaviareň Starbucks na

AKO INOVOVAŤ VO VAŠEJ FIRME? PORADÍ VÁM ODBORNÝ SEMINÁR

v tom pomôže cloud a čo na to všetko hovorí

Slovensku otvorili koncom novembra

súčasná legislatíva. Seminár sa uskutoční

v bratislavskom nákupnom centre Avion.

26.1.2017 v hoteli Aston v Bratislave. Prihlásiť sa

Kaviareň má rozlohu takmer 150 m2

Ak by ste chceli vymeniť kopu firemných

môžete prostredníctvom rezervačného formulára

a nachádza sa v blízkosti klziska.

papierov za automatickú správu firemných

na stránke

dokumentov, máme pre vás dobrú správu! Konica

Konicaminolta.sk/seminar

Minolta pripravuje bezplatný odborný seminár

Spoločnosti Gabor, výrobcovi obuvi, udelilo

určený vedúcim pracovníkom vo výrobných

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

spoločnostiach. A je pri tom jedno či pôsobíte

SR prestížne ocenenie Bezpečný podnik.

v strojárskom, stavebnom, automobilovom,

Certifikát potvrdzuje, že zamestnávateľ

alebo inom sektore. Nosnou témou seminára

účinne zaviedol efektívny systém riadenia

sú „Inovácie vo výrobnej firme“. Odborníci

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

vám poradia, ako zvýšiť produktivitu práce

protipožiarnej ochrany a systém ochrany

zdieľaním informácií, výhody elektronického

životného prostredia.

obehu dokumentov, či automatizáciu spracovania výrobnej dokumentácie. Dozviete sa ako vám Nový blog o pečive DOCHRUMKAVA. SK, ktorý nadväzuje na český blog

TRI VIANOČNÉ NOVINKY OD DR. OETKER Ozdobte svoje dezerty naozaj štýlovo

vám jedinečnú a chutnú dekoráciu Salted

DOKŘUPAVA.CZ, prináša pravidelnú

caramel crunch - chrumkavý slaný karamel

kulinársku inšpiráciu a zaujímavosti

(MOC: (55 g): 2,39 € - 2,55 €).

z oblasti výživy i gastronomických Zdroj: Oetker.sk

trendov. Oba blogy vznikajú s podporou

a nápadito, vďaka čokoládovej edícii zdobenia

spoločnosti La Lorraine, ktorá je výrobcom

od Dr. Oetker. Balenie čokoládových srdiečok

a dodávateľom pečiva na dopekanie.

obsahuje 72 kúskov, balenie písmeniek a číslic sa skladá z 63 písmen a znakov a 19 číslic v rozmedzí 0 až 9. (MOC: Srdiečka extra horká

Spoločnosť Terno rokovala s majiteľmi OC

čokoláda (45 g) a Číslice a písmenká extra

Avion v Bratislave a OC Atrium Optima

horká čokoláda (60 g): 2,59 € - 2,79 €.) Zvládnuť

v Košiciach niekoľko mesiacov, počas

prípravu polevy ako z cukrárne si vyžaduje istú

ktorých nedošlo k uspokojivým dohodám,

dávku trpezlivosti a zručnosti. Menej náročná

a teda k predĺženiu zmlúv o dlhodobom

alternatíva je zvoliť si Polevy od Dr. Oetker

prenájme priestorov. Z tohto dôvodu

(MOC: poleva mliečna a poleva tmavá (100 g):

prevádzkovateľ zatvorí hypermarkety

0,89 € - 0,99 €). Dr. Oetker sa inšpiroval

Hypernova v Bratislave a Košiciach k 31.

tradičnou cukrovinkou z Bretónska a prináša

decembru 2016.

7


PLACE

SHOPCOMM 2016 Bude pre e-commerce rozhodujúca logistika alebo marketing? Alebo úplne iné faktory? Konferencia ShopComm priniesla odpovede aj na tieto otázky a množstvo praktických rád. Napríklad ako zvýšiť predaje pred Vianocami.

2. časť

ako si myslí prevádzkovateľ a dizajnér e-shopu: „Snažte sa pochopiť, ako zákazník vyberá a merajte štatistiky preukazné dáta.“ Výrazná pomoc pri vyhľadávaní je kvalitný obsah. O ňom, ale nielen o ňom, hovorila Júlia Micháleková, riaditeľka Visibility. Predstavila zaujímavý SEE-THINK-DO-CARE koncept, ktorý by mal tvoriť rámec každej dobrej digitálnej stratégie. Mykola Nevrev, social marketingmanager a expert, ktorý spravuje Facebook stránky pre tri krajiny v troch rôznych jazykoch predstavil 5 najčastejších chýb, ktoré robia firmy naprieč štátmi a kultúrami. Sú to premotivovaný content manager bez emočnej inteligencie, ignorovanie fanúšikov, lacný obsah a šetrenie na marketingu (reach, engagement), falošné profily a napokon príspevky lahodiace

MYSLITE NA DOPRAVU A LOGISTIKU

INVESTUJTE DO MARKETINGU. AJ PRED VIANOCAMI

V minulom čísle sme sa venovali potenciálnej

Michal Janík, marketingový konzultant firmy

expanzii slovenských a českých e-shopov na

Mergado hovoril o tipoch, ako ešte zvýšiť tržby

maďarský trh. Zaujímavé je, že 75-80 % zásielok

e-shopov pred tohtoročnými Vianocami. Spomenul

v Maďarsku putuje na dobierku. Pri expanzii

napríklad produktové kampane na Facebooku,

do zahraničia si určite overujte aj funkčnosť

dynamický marketing, menšie vyhľadávače

Prednáška, po ktorej nastalo hrobové ticho.

a spoľahlivosť platobných metód. V Maďarsku

tovaru typu shopalike.sk, najnakup.sk či glami.sk

To sa stalo po vystúpení Marcely Macovej,

je vhodné mať nielen spoľahlivého dopravcu, ale

a v neposlednom rade Heureka košík a Heureka

riaditeľky Dapro Consulting. Hovorila totiž

aj sieť výdajní, už ja vzhľadom k veľkosti trhu.

ProductADS. „Čím viac možností spotrebiteľ

o Zákone č. 122/2013 Z. z., ktorým je Zákon

Užitočná je spolupráca s obchodníka s firmou,

má, tým dlhšie trvá jeho nákupný proces. Tomu

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

VYHNITE SA (ZBYTOČNÝM) POKUTÁM

treba prispôsobiť aj

niektorých zákonov. „Už aj zber e-mailu je

sieť pobočiek ako

štandardy pre PPC

„spracovanie osobných údajov“,ak je evidovaný

textovú reklamu, ktorá

na marketingové účely, nie za účelom nákupu

by sa nemala skončiť

a doručenia tovaru. Pritom zakliknutie sa považuje

kliknutím na odkaz.

za súhlas, preto nemôže byť prednastavené.

Pressegrosso, ktorá

Práve naopak, kliknutím

Zákazník musí zakliknúť okienko sám (tzv. opt-

je skôr známa ako

by sa mala iba začať,“

-in).“ M. Macová tiež upozornila, že zakliknutie

alebo Depo (služba Mediaprint-Kapa

Spracoval: Juraj Púchlo, Zdroj: ShopComm, Ilustračné foto: PPixabay.com

zákazníkov).

ktorá má etablovanú Datart a Slovnaft

8

len egu firmy (bezobsažné, neužitočné pre

„Dôležité je poznať, v akej fáze nákupného rozhodnutia je zákazník a publikum vhodne segmentovať.“

sieť predajní tlačovín a tabakových výrobkov).

povedal vo svojom vstupe Marcel Vašš, generálny

nemôže byť vynútené napríklad odmietnutím

Ľuboš Otto, riaditeľ komerčného oddelenia

riaditeľ Etarget a dodal: „Kanadskí vedci zistili,

predaja tovaru. Ďalej hovorila o spracúvaní údajov

DPD hovoril tiež o ambíciách zdvojnásobiť sieť

že priemerne venujeme stránke pozornosť 8

tzv. tretími stranami, ktorými sú napr. kuriérske

odberných miest: „Odberné miesta majú svoje

sekúnd. Našťastie pre nás, vieme tú 8-sekundovú

spoločnosti alebo pošta a o sprostredkovateľoch,

špecifiká. Niekedy stačí, ak ho presunieme na inú

pozornosť získať opakovane. Dôležité je poznať,

čo sú napríklad poskytovatelia cloudových

stranu ulice a odrazu je viac využívané.“. Marek

v akej fáze nákupného rozhodnutia je zákazník

služieb. Auditórium zostalo ticho najmä potom, čo

Číčmanec, riaditeľ Mall.sk hovoril, že spoplatnili

a publikum vhodne segmentovať. Napríklad 85 %

sa dozvedelo výšku pokút a postihov. Slovenský

doručenie na pobočku, nakoľko tým vznikali

návštevníkov Zoot.cz nenakúpi pri prvej návšteve,

zákon o ochrane osobných údajov je totiž jeden

ďalšie náklady. Zdôraznil, že logistika lídrov

ale až pri druhej a ďalšej. My sme priemerný čas

z najprísnejších v EÚ. Zjavne každý zapochyboval,

v e-commerce je už tak rozvinutá, že ťažiskovým

nákupného rozhodnutia vyhodnotili na 7 dní.“ Ján

či má všetko v súlade so zákonom.

prvkom odlíšenia z pohľadu zákazníka bude

Kalianko e-shop konzultant Svetbot.cz takisto

marketing.

upozornil na to, že zákazníci často premýšľajú inak,


PLACE

HĽADANIE NOVÝCH PRÍLEŽITOSTÍ 17. ročník konferencie o obchode a marketingu INTRACO Special mal podtitul „Hľadanie nových príležitostí“. Hovorilo sa najmä o digitalizácii o prepojení on-line a off-line retailového sveta. Priestor dostali i prednášky o nákupnom správaní zákazníka budúcnosti.

Viackrát sme upozornili aj na našich stránkach na fakt, že legislatíva sa často nestíha prispôsobiť dynamickému vývoju trhu. „Ak má napríklad e-shop sídlo v zahraničí a neregistruje sa u splnomocneného zástupcu nikto ho nemôže skontrolovať a neplatí recyklačné poplatky. Legislatíva priamo nerieši, ako má internetový predajca zabezpečiť spätný zber, keď nemá kamennú predajňu. E-shop však posiela tovar zákazníkom prostredníctvom tretej osoby a je na ňom, či zabezpečí spätný odber napr.

NÁSTUP DIGITÁLNE ÉRY

expresné osobné vyzdvihnutie internetových

elektrozariadení a batérií,“ upozornil Marek

objednávok. Posilnili obsah na webe, kde

Brinzík z NATUR–PACKu a dodal: „Ak zahraničný

„Jednotný digitálny trh môže byť zdrojom až

sú teraz jednak recenzie od zákazníkov,

e-shop neplatí recyklačné poplatky (a neplní

415 miliárd EUR z hľadiska dodatočného rastu,

a jednak 1700 recenzií od NAY odborníkov.

si ostatné povinnosti s tým spojené), je ťažko

státisícov nových pracovných miest a vytvorenia

Pribudli videomanuály. Aj vďaka spomínaným

kontrolovateľný a tým pádom má nižšie náklady

dynamickej znalostnej spoločnosť. Je zarážajúce,

inováciám má nay.sk v súčasnosti milión

ako klasické predajne či spoločnosti (výrobcovia)

že mnohé firmy (38 % podľa GfK) ani len netušia,

návštev každý mesiac a návštevnosť narástla

plniace si povinnosti rozšírenej zodpovednosti

že jednotný digitálny trh a digitálna transformácia

o 12 %.

výrobcov.“

DIGITÁLNY NON-STOP PRIPOJENÝ SPOTREBITEĽ Generácia Y (narodená v rokoch 1985-1995) má svoj smartphone stále pri sebe počas dňa či noci. 60 % ľudí tvrdí, že si kontroluje svoj telefón do 15 minút po prebudení. Toľko niekoľko údajov z Google Consumer Surveys medzi majiteľmi smartfónov (august 2015). Z ďalších prieskumov potom vyplýva, že 82 % používateľov smartfónov deklaruje, že ich používajú pri nákupnom rozhodovaní priamo v predajni. „Tzv. mikromomenty nastávajú vždy, keď využijeme nejaké zariadenie (najčastejšie smartphone), aby sme urobili okamžité sú takpovediac za dverami,“ zdôraznil Mário

Peknú parafrázu na názov konferencie použil

rozhodnutie. Buďte teda prítomní, užitoční a rýchli,

Lelovský, prezident, IT Asociácia Slovenska

Martin Štrba, e–shop Director, Martinus.sk, ktorý

zákazník to ocení,“ tvrdí Júlia Micháleková,

a dodal, že 315 miliónov Európanov používa

svoju prednášku nazval „Hľadanie sa v nových

riaditeľka Visibility.

dnes internet každý deň. O tom, že digitalizácia

príležitostiach.“ Niekedy je skutočne ťažké

je v plnom rozpuku svedčí aj počet slovenských

odmietnuť spoluprácu alebo nevyskúšať niektorú

Výrazný posun v spotrebiteľskom správaní

e-shopov, ktorý sa aktuálne zastavil na čísle 9

ponúkanú novú príležitosť. „Dôležité je spoľahnúť

potvrdila prieskumom aj Zuzana Kunertová, Sector Leader Consumer Goods & Retail,

Král, zakladateľ porovnávača cien Pricemania prezentoval 6 tipov, ako to robia úspešné e-shopy.

Podľa GfK 36% Slovákov ešte cez internet nenakupovalo. Tovar si chcú pozrieť v obchode predtým, než si ho kúpia.

ON-LINE + OFF-LINE = OMNICHANNEL

GfK Slovakia: „Kombinácia technologického vývoja a snaha o hospodárnosť/šetrnosť Spracoval: Juraj Púchlo, Zdroj: Intraco special, Foto: Valéria Zacharová

300. Ako sa odlíšiť v takejto konkurencii? Michal

prispeli k vytvoreniu nového typu spotrebiteľa – Connected Consumer („pripojený spotrebiteľ). 54 % globálnych spotrebiteľov súhlasí s tým, že ak nový produkt nie je jednoduchý na používanie, stratia záujem. Dôraz kladú na

sa na silného dodávateľa a zrušiť všetko, čo

pohodlie, dostupnosť, jednoduchosť, široký

Praktické skúsenosti s tým, ako vhodne

nevieme robiť na 100%,“ uviedol M. Štrba.

výber, cenu a zážitok. Oveľa jednoduchšie

prepojiť on-line a off-line svet prezentoval Emil

Spoločnosť Martinus.sk napríklad našla synergiu

je nájsť si svoju záujmovú skupinu.

Huraj, obchodný a marketingový riaditeľ, NAY

on-line a off-line sveta v kníhkaviarňach, keď

Novým spoločenským statusom je slovo

Elektrodom. Spoločnosť zaviedla napríklad

spojila svoje kníhkupectvá so značkou kaviarní

„zaneprázdnený“.“

NAY android app pre predajcov alebo

Foxford.

(kp)

Spoločnosť INCOMA Slovakia ďakuje všetkým partnerom za spoluprácu v roku 2016 9

www.incoma.sk


PLACE

ČO SA UDIALO V RETAILE? Dodávateľský reťazec vrátane retailu má za sebou pestrý rok. Boli zrealizované veľké akvizície v sektore logistiky, retail parkov aj výroby. Na Slovensko prišli nové siete a niektoré po dlhých rokoch ohlásili odchod. Iné utiekli takpovediac „hrobárovi z lopaty“. Pripomeňte si udalosti s nami.

MÁJ BILLA spustila proces repozicioningu. Súčasťou zmeny na rodinný brand sú investície do predajnej siete, školení personálu a aj nová kampaň. V Bratislave v priestoroch po prevádzke Trafená hus (koncept pivární značky Staropramen) pribudol podnik Rudolfinum. Je novou vlajkovou loďou značky Krušovice z portfólia Heinekenu. CBA Slovakia, a. s. otvorila v zrekonštruovanom OD Prior v Lučenci pilotný koncept, ktorý prináša na ploche 713 m2 mnoho noviniek v oblasti dizajnu a technológií. Na okraji Považskej Bystrice otvoril investor Vetzein nové NC Manín so 4 prevádzkami: GATE, CCC, Super Zoo a Planeo elektro.

JANUÁR

Skupinu značiek Terno, Hypernova a Moja samoška

Starbucks otvoril svoju prvú prevádzku na Slovensku

Central, ktorého developerom je slovenská

do svojho portfólia prebrala investičná spoločnosť

v NC Aupark na ploche 220 m2. Operátorom reťazca

spoločnosť Immocap, kúpila za 175 miliónov

Sandberg Capital. Avizovala, že do siete v úvodnej

je poľský AmRest. Zákazníkom ponúka celkom 119

eur medzinárodná investičná firma Allianz Real

fáze investuje 70 miliónov eur.

miest na sedenie.

Estate.

MAREC

JÚN

xi-Sport, ktorý prevádzkuje vyše 30 predajní

Otvára prvý supermarket siete YEME v Bratislave

Terno RE vo svojej prvej predajni v bývalom OD

v SR zmenil vlastnícku štruktúru. Podľa

na Tomášikovej ulici. Grafický dizajn predajne,

Prior na Námestí Andreja Hlinku v Žiline otvorila

eTrendu zakladateľ a spolumajiteľ firmy T.

privátiek a komunikácie má na svedomí agentúra

remodelovaný supermarket Terno Plus s rozlohou

Bél odstúpil svoj polovičný podiel po dohode

Pekne a Dobre, interiér vzišiel zo štúdia ateliér

1 344 m2.

s dlhoročným spoločníkom M. Blaškom, ktorý

winwin.

si posilnil pozíciu. Novým spoluvlastníkom sa stal výkonný riaditeľ Peter Vaľo. V SR spustila prevádzku Netflix, najväčšia

Úrad pro ochranu hospodárskej súťaže schválil Firma Galan po 25. rokoch v nábytkárskom

predaj druhého najväčšieho e-shopu v ČR Mall.

biznise končí a zatvára i obchodný dom

cz investičnej skupine Rockaway Capital. Tej patrí

v Bratislave.

aj porovnávač cien Heureka.cz, čo vadilo napríklad

globálna služba na on-line streamovanie filmov a seriálov.

jednotke na trhu Alza.cz, ktorá z porovnávača odišla. V Dolnom Kubíne otvorili 60. Kaufland v SR s predajnou plochou takmer 3000 m2.

Sieť reštaurácií wagamama otvorila 1. prevádzku

JÚL One Fashion Outlet 1 vstupuje do reštrukturalizácie.

v SR. Prevádzkovateľom konceptu je Medusa

Vznikla nová sieť nízkonákladových kioskov (I food

Prvý slovenský outlet otvorila firma na jeseň 2013 pri

Group.

Kiosk Restaurant ) a reštaurácií (I food Restaurant)

obci Voderady.

a značka „I food“, ktorá ponúka chladené jedlá bez Autor: Juraj Púchlo | Ilustračné foto: Delia, Starbucks/AmRest

FEBRUÁR

konzervantov.

Retail Value Stores v reštrukturalizačnom pláne navrhol veriteľom vyplatiť len 3 % dlžnej sumy. Tá

Nemecký obchodný reťazec OBI otvoril v SR 13 pobočiek, ktoré prevzal po rakúskom konkurentovi

Lidl v Seredi otvoril logistické centrum s rozlohou

bauMax. Ten sa z trhu stiahol ešte koncom roku

128 000 m2 a s ekologickou certifikáciou BREEAM

2015.

Outstanding.

OD Tesco v Žiline kúpila spoločnosť SIRS, za

APRÍL

trh. Dodávateľom piva sa stal slovenský pivovar

ktorou stojí žilinský podnikateľ sýrskeho pôvodu

Potraviny Terno už vo vynovenom koncepte

Karpat.

George Trabelssie, ktorý vlastní aj susediace NC

a s novým logom Terno Plus otvorilo prevádzku

Mirage.

v Trnave.

dosahuje celkov 17,5 miliónov eur. Tesco pod privátkou Tesco Finest uviedlo vlastné pivo na slovenský, český, poľský a maďarský

10

OC Korzo (plocha 16 500 m2) v Prievidzi od


PLACE

developera Alfa Group kúpila medzinárodná

Lidl odštartoval masívnu kampaň „Aj ja som Lidl“.

NC Europa v Banskej Bystrici sa rozšírilo. Na ploche 1

investičná spoločnosť New Europe Property

Interní zamestnanci tak nahrádzajú v komunikácii

440 m2 pribudlo Pepco, Alltoys, Idexe, Teta drogerie

Investment (NEPI) za 29,5 milióna eur.

dvojicu kuchárov Paulus a Ihnačák. Lidl chce podporiť

a reštaurácia Bambusová záhrada.

zamestnávateľský branding a o.i. aj zvýšil platy 90 % V OC Eurovea v Bratislave otvorili druhú prevádzku

zamestancov.

V poradí 3. kaviareň Starbucks v SR otvorili

siete Starbucks v SR. Má rozlohu 119 m2 a 62 miest na sedenie.

AUGUST

v bratislavskom NC Avion na ploche 150 m2. 2

Aupark v Piešťanoch (prenajímateľná plocha 10500 m ) kúpil od developera HB Reavis investor NEPI. Ten

V Trnave otvoril developer TM Real retail park City Park

vlastní už Auparky v Žiline a Košiciach.

s plochou 10 500 m2. Medzi nájomníkmi sú napríklad Billa, Okay elektro, Super Zoo, Exi-Sport, Delikateso,

V Košiciach v mestskej časti Myslava otvorili 801. predajňu potraviny FRESH, konkrétne koncept Fresh

E-shop parfums.cz mení názov na notino.cz. Hlavným

Plus.

dôvodom je zjednotenie názvu na všetkých 14 trhoch kde pôsobí, vrátane Slovenska.

Takmer po roku existencie Delia otvorila už 23. predajňu. Nachádza sa na Štefánikovej ulici 24

Slovnaft, ktorý prevádzkuval 14 predajní Fresh Corner avizoval, že do konca roka by ich malo pribudnúť

Kaufland zmodernizoval prevádzky v Dunajskej Strede

ďalších 60 v rámci SR. Do ponuky obchodíkov zaradil

a Rimavskej Sobote. Vynovenie čaká aj obchody

aj 55 produktov od 16 malých výrobcov. Sprievodnú

v Malackách a Humennom.

v Bratislave. Značka Staropramen spúšťa po koncepte Trafená hus nový gastronomický projekt s názvom Naše Hospoda.

kampaň pre projekt a značku „Naše najlepšie“ pripravila agentúra Istropolitana Ogilvy.

KiK, dm drogerie markt, Takko Fashion a Bepon.

NOVEMBER

Úplne prvou premenou len pred časom prešiel aj

P3 Logistic Parks kúpil singapúrsky štátny investičný

bratislavský podnik Machnáč.

Protimonopolný úrad (PMÚ SR) v kauze prešetrovania

fond GIC za 2,4 miliardy eur. Ide o najväčšiu tohtoročnú

predaja produktov zo skupiny mlieko, maslo a smotana

transakciu v sektore nehnuteľností v Európe.

uložil 9 podnikom pokuty v celkovom objeme 10

DECEMBER Retail Value Stores vyplatil svojim veriteľom v súlade

miliónov €. Dôvodom je podľa PMU to, že podniky

Vznikla národná platforma Iniciatívy pre férový obchod

s reštrukturalizačným plánom veriteľom 3 % z dlžných

medzi sebou uzatvárali vertikálne dohody, ktorých

(Supply Chain Initiative – SCI), ktorú spoločne vytvorili

súm.

spoločným cieľom malo byť určenie cien pre ďalší

Potravinárska komora Slovenska (PKS) a Slovenská

predaj, tzv. „resale price maintenance“ (RPM), v období

aliancia moderného obchodu (SAMO).

rokov 2009 až 2014.

V Ružomberku otvoril developer Sedus Group retail park City Market so 14 obchodmi. Na ploche 3

Marks & Spencer oznámil, že zatvorí svoje obchody na

500 m2 sú predajne ako Billa, CCC, Planeo Elektro,

SEPTEMBER

Slovensku. Britský retailer má po2 filiálky v Bratislave

Sportissimo, 101 drogerie, Super Zoo.

Samsung nezvládol problémy s horiacimi batériami

a v Košiciach a po jednej v Banskej Bystrici, Nitre

modelu Note 7. Najprv reagoval veľkou výmennou

a Trenčíne. Ide dôsledok globálnej snahy ozdraviť sieť

Japonský koncern Asahi Group kúpil od nadnárodnej

akciou, napokon však výrobu aj predaj phabletu

a posilniť rastúci biznis s potravinami (predajne Simply

skupiny SABMiller Pivovary Topvar. Za niekoľko

ukončil.

Food).

pivovarov v strednej a východnej Európe, vrátane

Sieť dm drogerie markt sa stala členom SAMO.

Lidl otvoril dve prevádzky v modernom koncepte –

Tchibo Praha predstavila v Panattoni Parku Cheb

v Novej Dubnici (1400 m2) a v Moldave nad Bodvou

Lidl začína stavať druhú prevádzku v Spišskej Novej

hrubú stavbu 1. časti distribučného centra pre svoj

(1200 m2).

Vsi. Dokončená bude v roku 2017.

000 m2, po dokončení 2. časti sa však rozšíri na 73

IMMOFINANZ kúpil na Slovensku 6 retailových parkov,

Podľa servera Novinky.cz zakladateľ DIY reťazca

000 m2. Investícia dosiahne výšku viac ako 60 miliónov

konkrétne v mestách Bardejov, Michalovce, Prievidza,

Mountfield Ivan Drbohlav predal svoj majoritný

eur.

Rožňava, Prešov a Bratislava-Rača. Predajcom je

podiel v spoločnosti čínskej investičnej firme Eurasia

rakúska spoločnosť WM Invest GmbH. Retail parky

Development Group Limited. V SR má Mountfield 17

nový majiteľ zaradí pod svoju značku STOP SHOP.

filiálok.

Plzeňského Prazdroja, zaplatí 7,3 miliardy eur.

e-shop. Prenajímateľná plocha dosahuje zatiaľ 39

Podľa BBC.com nemecký farmaceutický a chemický koncern Bayer prevezme americkú biotechnologickú firmu Monsanto za viac ako 66 miliárd USD. Vznikne tak najväčší dodávateľ pesticídov pre poľnohospodársky trh. Módna značka Forever 21 otvorila svoju prvú predajňu u nás v bratislavskom Auparku na ploche 1 000 m2.

OKTÓBER Tesco spustilo službu Scan&Shop v hypermarketoch Trnava a Žilina. Francúzska sieť predajní so športovým tovarom Decathlon otvorila 4. slovenskú prevádzku na ploche 1700 m2. Nachádza sa v Europa Shopping Center v Banskej Bystrici, kde získala priestor aj na úkor zmenšenej a remodelovanej filiálky Terno Plus.

11


PLACE

MALOOBCHODU SA MINULÝ ROK DARILO Komentár k vývoju na trhu a k rebríčkom najúspešnejších obchodníkov za rok 2015, nám poskytol Ľubomír Drahovský, analytik T.E.R. N.O. - agentúra pre prieskum trhu. Prvá trojica, Tesco, Kaufland a Lidl, si nielen udržala, ale aj posilnila svoje pozície. Najmä Tesco sa naštartovalo po sérii ozdravných procesov. Významný medziročný rast zaznamenáva e -commerce.

Ľubomír Drahovský, analytik T.E.R.N.O. - agentúra pre prieskum trhu ktoré majú širokosortimentnú ponuku, teda

„Ukázalo sa to už v roku 2015, keď Štatistický

predávajú aj potraviny. Len polovica rebríčka,

úrad hodnotil tržby jednotlivých štruktúr

teda päť spoločností, sú typickí predajcovia

maloobchodu. Indexami nad 110 sa začali

non-food. V rebríčku potravinárov je z pohľadu

šplhať špecializované predajne s potravinárskym

podielu potravín Lidl až za Kauflandom a Tescom,

tovarom, nápojmi a tabakom, v jednom kvartáli

Ako vyplynulo z analýz, ktoré agentúra T.E.R.N.O.

no Lidl už figuruje aj v desiatke najlepších

dokonca vyskočili až na 25-30 %, čo je oproti

každoročne spracúva pre ATOZ Marketing

nepotravinárov, kde mu patrí štvrtá priečka.

tržbám z rokov 2013-2014, keď sa hovorilo

Services, v prvej tridsiatke obchodných

Významný úspech zaznamenalo trinásť predajní

o kríze špecializovaných predajní, úplný opak.

spoločností si posilnili pozíciu predajcovia

fashion reťazca C&A Mode. Uspel jednak

Ukazuje sa, že sa karta obracia, a že práve tento

nepotravinového tovaru. Pribudli aj firmy, ktoré

v rebríčku nepotravinárov (2. miesto), a jednak

formát naberá na význame. (pozn. red. Index 100

predtým v rebríčku vôbec nefigurovali, napríklad

obsadil šieste miesto v celkovom hodnotení

znamená rovnaké obdobie v predchádzajúcom

C&A Mode. „Oproti minulému roku sa zväčšil

najlepších tridsiatich obchodníkov na Slovensku.

roku). Mnohé spoločnosti preto začínajú koketovať

NOVÁČIKOVIA V REBRÍČKOCH

rozdiel v tržbách medzi domácimi sieťami

s myšlienkou otvárania malých predajní, napríklad

a medzinárodným obchodom. Najsilnejších

len s plochou 50 m2, ktoré by fungovali na princípe

päť nadnárodných potravinárskych obchodov Autor: Juraj Púchlo | Zdroj: T.E.R.N.O., Heureka, IndexPondikatela

generovalo 83,1 % tržieb bez DPH, zvyšných

CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OBCHODU

16,9 % ide na vrub piatim domácim sieťam. Ak

12

franchisingových sietí,“ hovorí Ľ. Drahovský a dopĺňa: „Predajne by zásoboval veľkoobchod podobne, ako to robí Metro pre svojich klientov.

sa pozrieme na tento pomer z dlhodobejšieho

V sektore maloobchodu sa začína rozširovať

Cieľovou destináciou pre špecializovaný retail sú

hľadiska, v rokoch 2013 až 2015 osciloval

klasický obchod so špecializovaným tovarom

väčšie, najmä krajské mestá s bonitnou klientelou.

podiel tržieb nadnárodného obchodu okolo 77

a potravinami. Je niekoľko obchodných

Ostatné nákupy pokrýva ponukou už diskont

až 80 %. Predpokladáme, že za rok 2016 bude

spoločností, ktoré sa už orientujú a budú

a malé privátne obchodíky. Ak hodnotíme obchod

tvoriť až 86 % z celkových tržieb top desiatich

orientovať na obchodíky v blízkosti bydliska.

z pohľadu týchto formátov, supermarkety oproti

obchodných spoločností,“ uvádza analytik

Obchody budú ponúkať sortiment, ktorý bude

roku 2014 posilnili. Naopak oslabili hypermarkety.

Ľubomír Drahovský. Pri pohľade na vývoj v non-

slúžiť domácnostiam na 24 hodín, na denné

Pochopiteľná je aj stratégia spoločnosti TERNO

-food je situácia obdobná, i keď paradoxná,

nákupy. Väčšie nákupy budú spotrebitelia

real estate, ktorá od veľkých formátov odchádza

pretože mu dominujú nadnárodné spoločnosti,

nakupovať po pracovnej dobe a cez víkend.

a sústreďuje sa na menšie prevádzky.“


PLACE

Ľ. Drahovský si myslí, že potenciál má aj ázijský

Západné Slovensko generuje takmer polovicu

obchod: „Od textilu a non-food, kde sa mu darí,

celoslovenských tržieb maloobchodu. Bratislavský

„Z hľadiska tržieb je na tom najlepšie

prejde postupne do segmentu potravín. Po

kraj je na úrovni okolo 50 %, ostatné kraje majú

TESCO STORES SK s ich výškou 1,338

prekonaní prvotnej nedôvery, tak môže vzniknúť

každý podiel pod 10 %. V tomto kontexte je

miliardy eur,“ hovorí zakladateľ portálu

silná konkurencia domácemu privátnemu

potrebné vnímať aj rozvoj shopping centier. Sme

IndexPodnikatela.sk Branislav Vaculčiak.

maloobchodu aj maloobchodným sieťam.“

svedkami toho, že novootvorené nákupné centrá

„Na druhom mieste sa nachádza Lidl

majú plochu len okolo 10-15 tisíc m2, a dalo by sa

Slovenská republika s tržbami viac ako

povedať, že ide o vnútromestské nákupné centrá.

977 miliónov eur. V tesnom závese za

Podobne sa budú musieť prentrasformovať aj

Lidlom je Kaufland s takmer 925 miliónmi

staršie vnútromestské centrá. Typickým príkladom

eur. S tržbami o viac ako polovicu nižšími

je bratislavský Polus City Center. „Počet nákupných

sa umiestnil na štvrtom mieste obchodný

centier bude rásť, no nazval by som ich skôr

reťazec Billa, ktorý vykázal tržby vo výške

nákupnými galériami. Budú koncentrované

necelých 473 miliónov eur.“ Najlepší

v dobrých častiach mesta, pri veľkých obytných

ukazovateľ rentability aktívy (ROA) má

zónach. Pre takto malé nákupné centrum nebude

Lidl, pričom na 1 € majetku pripadá až 17

ekonomické „dovážať“ zákazníkov,“ tvrdí Ľ.

centov čistého zisku. Za ním nasleduje

Drahovský a pokračuje: „Ďalším faktorom je mix

Kaufland s rentabilitou 7,6%, čo znamená,

nájomcov. Ak ho majú všetky nákupné centrá

že 1 € majetku generuje takmer 8 centov

rovnaký, vrátane fast-foodu, logicky si zákazníci

zisku. Billa je treťou v poradí s rentabilitou

budú vyberať tie centrá, ktoré majú najbližšie

aktív 2,4 %. Nakoľko Tesco dosiahlo

a ideálne v pešej dostupnosti. Zároveň je potrebné

stratu, jeho ukazovateľ rentability aktív ma

prihliadať na kúpyschopnosť. Iná štruktúra a bonita

negatívny charakter a dosahuje hodnotu

kupujúcich je v krajských mestách a v Bratislave.

mínus 5 %.

Napríklad štatistika ukazuje, že stánkový predaj je slabý, avšak ambulantný a stánkový predaj na vidieku a v malých mestách sú tvrdou konkurenciou

a zo sumy 26 miliárd, ktoré sú naakumulované

pre moderný kamenný maloobchod. Tam, kde je

v úsporách v bankách, sú ochotnejší viac míňať.

vysoká nezamestnanosť, tam zohrávajú cenami

Obchod by mal využiť túto náladu.

veľkú rolu. “ Sporitelia sú otrávení z nízkych úrokov

PRUDKÝ NÁRAST E-COMMERCE E-commerce vykazuje úžasné nárasty, ale to pramení z toho, že pred pár rokmi takmer neexistoval, respektíve začínal s pomerne nízkym horizontom tržieb. Mladá generácia uprednostňuje nakupovanie on-line, aj tí, ktorí pracujú v administratíve majú čas vyhľadávať tovar a nakupovať. E-commerce má však obrovskú, globálnu konkurenciu, najmä v podobe Amazonu a čínskeho AliExpress.com. Podľa analýzy mBank, uskutočnenej na takmer milióne internetových platieb kartou, sa počet transakcií na AliExpress sa za posledné 3 roky zoštvornásobil. Priemerná výška jednej platby sa tento rok podľa prieskumu pohybuje okolo desaťeurovej hranice. Pozitívom je, že konkurencia cibrí služby, najmä dopravu. Ľ. Drahovský: „Do budúcnosti bude potrebné

Podľa štatistík porovnávača cien Heureka by sme tento rok mali nakupovaním v e-shopoch

zlepšiť reklamačné procesy, ale to je spôsobené

utratiť o 112 miliónov eur viac. Odhadom by malo ísť o sumu 815 miliónov eur, čo činí oproti

aj tým, že na rozdiel kamenného retailu, nie je

minulému roku až 16 % nárast. „Počet slovenských e-shopov sa aktuálne zastavil na čísle

v e-commerce vytvorená taká úzka väzba medzi

9 300. Aj napriek tomu, že ich počet o necelé percento poklesol, nakupovaniu online

dodávateľmi a výrobcami.“

prichádza na chuť čoraz viac ľudí, ktorí majú voči nemu dôveru. Nárast záujmu o tovar sme zaznamenali najmä v kategóriách jedlo a nápoje, kozmetika a zdravie, oblečenie a móda či dom a záhrada. V kategórii jedlo a nápoje sa napríklad stalo trendom najmä nakupovanie

CENTROM TRŽIEB OBCHODU BUDE ZÁPADNÉ SLOVENSKO

čerstvých a trvanlivých potravín online,“ uvádza šéf Heureky Tomáš Braverman.

13


PROMOTION

BIO – TREND ALEBO MARKETING? ocenia, ale nie je to dôvod, aby ste okamžite

Akú úlohu hrá v nákupnom rozhodovacom procese označenie produktov „BIO“ alebo „organic“? Zaujíma sa zákazník o to, či kupuje zdravší variant výrobku alebo či mu prinesú v reštaurácii na tanieri vajíčka z podstieľkového chovu?

prerábali celé menu a pri každej položke v jedálnom lístku používali slovko BIO ako zaklínadlo. Súčasný trend zdravého životného štýlu využite rozumne. Zákazníci majú radi spestrenie a prekvapenia. Odporúčame

odpovede na otázky, Azda najzaujímavejšie sú odpov

vyskúšať tematické alebo sezónne menu.

prevádzku odporučili prečo by hostia tú či onú prevád

Kreatívne využite lokálne a čerstvé suroviny od

54 % klientov svojim priateľom. Celkovo 5 dôvod obsluhu považuje za hlavný dôv ukazuje, že a opakovane sa uka kvalita obsluhy jje jeden z troch

miestnych farmárov alebo miestnych výrobcov, poľnohospodárov. Ale nezabudnite na to podstatné: vás personál musí vedieť hosťovi ponuku priblížiť a zdôrazniť jej výnimočnosť.“

predpokladov hlavných pre prosperity reštaurácie. prosperit Ak ste sa

MINORITA V MALOOBCHODE

domnievali, že najviac

Z prieskumu MEDIAN SK vyplýva, že o výrobky

hostia

s prívlastkom BIO alebo Fairtrade je zatiaľ iba

preferujú

okrajový záujem napriek tomu, že trh je rastúci.

cenu, nie

Napríklad bio mäso nakupuje príležitostne

je to tak.

ZDRAVÉ JEDLO V ON-TRADE

Cenu považuje pri návšteve reštaurácie za

Chcú vôbec zákazníci zdravú stravu? Nemajú

ho nekupuje nikdy. Mliekarenské produkty príležitostne kúpi v biokvalite 34,0 %, ale nikdy ich nekupuje 51,1 % opýtaných. Laxný prístup

už rečí o zdravom životnom štýle dosť? Čo

najdôležitejšiu iba 19 % návštevníkov.

majú spotrebitelia aj k zdravším variantom

najviac návštevník reštaurácie ocení? Agentúra

„Pri dopytovaní samotných návštevníkov

výrobkov: pravidelne ich nakupuje len 6,9 %

Data Servis – informace, s. r. o. dlhodobo

gastronomických podnikov na otázky: „Čo

a príležitostne 38,3 % respondentov. Keď

realizuje na Slovensku výskum Audit On

nové Vás zaujalo v ponuke gastronomických

sa agentúra MEDIAN SK pýtala na to, či sa

Trade. Ten monitoruje správanie návštevníkov

podnikov pri vašich návštevách?“, zákazníci

ľudia pri kúpe produktov vyhýbajú výrobkom,

reštaurácií a vďaka kvantifikovaným výstupom

zmieňovali najmä domáce jedlá, domáce

ktoré majú napr. vysoký obsah cholesterolu

vie odpovedať na všetky zásadné otázky, ktoré

limonády, bio pudingy, liečivé šťavy alebo

alebo vysoký glykemický index, najčastejšou

si kladú prevádzkovatelia reštaurácií. Riaditeľka

špeciálne čaje. Zaznievali tiež neobvyklé

odpoveďou bolo, že týmto parametrom

agentúry, Ing. Marcela Šimková, MBA, zhrnula

spôsoby podávania a servírovanie

nevenujú pozornosť. Vysoký obsah cukru,

najdôležitejšie výstupy výskumu: „Majitelia

nápojov a jedál, a ďalej bola opakovane

tuku, lepku alebo laktózy nehrá pri nákupnom

reštaurácií sa pri hodnotení vývoja v uplynulých

pozitívne hodnotená ústretovosť reštaurácií

rozhodovacom procese významnú úlohu.

troch rokoch vzácne zhodujú na tom, že

k návštevníkom s deťmi, psíkmi a pod.,“

očakávania zákazníkov sa zvyšujú. Celkovo 36 %

uvádza M. Šimková.

BIOFACH A VIVANESS

prevádzkovateľov podnikov uvádza, že zákazníci

Autor: Red, Zdroj: Audit On trade Data Servis - informace s.r.o. 2015-2016, MEDIAN SK, Foto: Pixabay.com

iba 26,9% respondentov, pričom 59,1 %

chcú kvalitnejšie jedlo a pitie. Zvyšujú sa nároky

Jednoznačne sa ukazuje, že viac ako

na obsluhu a interiér a hostia chcú rôzne akčné

konkrétnu ponuku super zdravého jedla hostia

Iné trendy badať v zahraničí. Ako sme sa

ponuky. Pri otázke na zdravé jedlá potvrdzujú, že

ocenia starostlivosť a pozornosť, ktorá je im

dozvedeli na tlačovom brífingu k veľtrhom

sa hostia pýtajú po zdravých jedlách, konkrétne

venovaná. M. Šimková sumarizuje a odporúča:

BIOFACH a VIVANESS, ktoré budú v roku

chcú bezlepkové alebo menej kalorické pokrmy.“

„Zákazníci prvky zdravej kuchyne v ponuke

2017 v Norimbergu, celý dodávateľský reťazec v Nemecku alebo Francúzsku je stimulovaný k produkcii organických potravín.

Ø AKO ČASTO KUPUJETE? (%) £ £ £ £

pravidelne príležitostne nikdy neuvedené

Napríklad v Nemecku 1-3 % klasických fariem Bio mäso

Bio mliekarenské produkty

Bio ovocie a zeleninu

Fair Trade

„konvertuje“ na organickú produkciu. Veľkosť trhu organických a biopotravín odhadujú na

3,8

3,9

5,4

5,6

26,9

34,0

32,0

24,7

59,1

51,1

52,1

56,6

8,62 miliárd EUR (rok 2015), pričom 31 % produktov z označením „organic“ sa predá cez špecializovaný retail a 21 % cez retail, ktorý ich má v sortimente. Dopyt rastie natoľko, že nie sú schopní ho uspokojiť z vlastných zdrojov, ale produkty dovážajú.

10,1

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2016

14

11,0

10,5

13,1


PROMOTION

NORIMBERSKÉ VEĽTRHY ZAVŔŠILI SKVELÝ ROK V roku 2016 NürnbergMesse Group dosiahol rekordný obrat, viac ako 275 miliónov EUR. Budúci rok chystá inovačnú ofenzívu s 10-timi novými podujatiami nielen v Norimbergu, ale po celom svete. Na jeseň v roku 2018 privíta návštevníkov hala 3C s plochou približne 10 000 m².

– presne vyhovujú jednotlivým odvetviam a destináciám,“ povedal P. Ottmann.

VÝHĽAD NA ROK 2017 Výhľad na rok 2017 sa týka turnusovo nasadených veľkých medzinárodných odborných výstav, najmä počas jesenného obdobia. Tento turnusový fenomén sa vyskytuje každých dvanásť rokov a bol NürnbergMesse očakávaný. Preto sa dá hovoriť o vývoji obchodných rokov 2016 až 2018 ako o „plánovanom V“: „Po rekordnom roku 2016 pôjde o prekonanie ekonomicky „úzkeho údolia“, než sa vrátime späť na vrchol. V roku 2018 plánujeme obrat výrazne nad štvrť miliardu eur,“ zhodli sa obaja konatelia NürnbergMesse.

O SKUPINE NÜRNBERGMESSE Norimberský veľtrh patrí k 15. najväčším veľtrhom sveta. Jeho portfólio obsahuje okolo 120 národných a medzinárodných odborných veľtrhov a kongresov, ktoré sa konajú priamo v Norimbergu alebo po celom svete. Sú to práve ľudia, ich myšlienky a produkty, ktoré dokázali z Norimberských veľtrhov vytvoriť globálne úspešné podujatie. Tento úspešný príbeh je zároveň obchodnou príležitosťou budúcnosti. Naším zámerom je poskytnúť naším zákazníkom

NOVÉ TÉMY PODUJATÍ: V NORIMBERGU AKO AJ CELOSVETOVO

rozhodujúci impuls pre ich podnikanie. Práve

obrat štvrť miliardy eur. „Základom rekordného

Rok 2017 bude pokračovať v nastolenom

Ročne sa podujatí zúčastní okolo 30 000

obratu je náš hlavný biznis – konkrétne veľtrhy

športovom tempe ďalej. Až desať podujatí má

vystavovateľov a približne 1,4 milióna

a kongresy, a to nielen v Norimbergu, ale aj na

podporiť rast spoločnosti. V Norimbergu sa

navštevníkov na vlastných, partnerských

celom svete,“ hovorí Peter Ottmann. Dr. Roland

budú konať premiérové výstavy MT-CONNECT

a hosťujúcich podujatiach skupiny Norimberských

Fleck, ktorý zároveň oznámil inovácie a investičnú

(medicínska technika 21./22.06.2017), U.T.SEC

veľtrhov, ktorá je zastúpená sesterskou

ofenzívu: „V roku 2017 prinášame desať nových

(bezpilotné technológie a bezpečnosť,

spoločnosťou v Číne, Severnej Amerike, Brazílií,

podujatí, od Norimbergu cez Sao Paulo až po

02./03.03.2017) a Net.Law.S (právo, spoločnosť

Taliansku a v Indii. Podiel medzinárodných

Mumbai, od Šanghaja, až po Miláno. Zároveň

a priemysel v digitálnom svete, 21./22.02.2017)

vystavovateľov na podujatiach tvorí 41 %, podiel

prebieha výstavba haly 3C, ktorá je kľúčovou

a v Brazílii štartuje Brasil Cycle Fair (Bicykel,

návštevníkov z iných krajín leží tiež na vysokej

investíciou a je v súlade s časovým a rozpočtovým

22-24.09.2017), American Winner (súťaž

úrovni, presne 22%. Skupinu Norimberských

hamonogramom. Jej úlohou je ešte zvýšiť

mačacích plemien, 24./25.06.2017) a URB

veľtrhov zastupuje 50 zástupcov, ktorí sú aktívni

atraktivitu výstav. Bude v prevádzke v treťom

(skater, street style oblečenie a tenisky, 09.

vo viac ako 115 krajinách sveta.

štvrťroku 2018.“

2017), v Indii sa po prvýkrát koná Broadcast

Konatelia NürnbergMesse Group, Dr. Roland Fleck a Peter Ottmann ohlásili na výročnej tlačovej konferencii rekordný obrat vo výške

zahraniční hostia z odbornej výstavy vytvoria celosvetovo známy veľtrh.

275 miliónov eur. Spoločnosť prvýkrát presiahla

India Show (filmová a televízna technika, 12.-14.10.2017) a EXPO FIRE & SECURITY

je ukončený, napriek tomu ho konatelia

INDIA (protipožiarna ochrana, bezpečnosť, 23.-

NürnbergMesse hodnotia veľmi pozitívne.

02.25.2017) v Číne je Greenery & Landscaping

Prvýkrát v histórii spoločnosti tvorí výstavná

China (zeleň, záhradná architektúra, 07.-

plocha viac ako milión metrov štvorcových! Aj

06.9.2017) a v Miláne CRAFT BEER ITALY

v prípade obratu, počtu vystavovateľov ako aj

(Technológie pre pivovarnícke spoločnosti,

medzinárodných podujatí hovoríme o vyšších

22./23.11.2017). „Ide o nové a na miernu ušité

úrovniach.

obchodné platformy pre našich zákazníkov

Renáta Remišová Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora Oficiálne zastúpenie Norimberských veľtrhov na Slovensku Suché mýto 1, SK-811 03 Bratislava Tel: +421 2 2085 0639, Fax: +421 2 2085 0632 E-Mail: remisova@dsihk.sk, Web: www.dsihk.sk

pti

Veľtržný a kongresový rok 2016 ešte nie

15


PROMOTION

NAJDRAHŠIE NÁKUPNÉ ULICE SVETA

Slávna manhattanská trieda skončila v pravidelnom prieskume spoločnosti Cushman & Wakefield tesne pred hongkongskou Causeway Bay napriek poklesu ročného nájomného v oboch uliciach. Parížska Champs Élysées sa umiestnila na treťom mieste napriek vysokému nárastu nájomného na londýnskej New Bond Street a japonskej Ginza, ktorá sa vyšplhala do prvej päťky.

je silný a nedostatok ponuky na väčšine hlavných lokalít európskych miest ďalej tlačí na nájomné a rozširuje hranice známych a zavedených nákupných oblastí,“ tvrdí Justin Taylor, vedúci rmaloobchodného EMEA tímu v spoločnosti Cushman & Wakefield. Každoročná správa Najdrahšie nákupné ulica sveta hodnotí 462 najvychýrenejších nákupných destinácií na celom svete,

Ø TOP 10 NAJDRAHŠÍCH LOKALÍT PODĽA KRAJINY

ktoré sa radia podľa ceny nájomného u nehnuteľností najvyššej kategórie na

2016 NÁJOMNÉ EURO/M2/ROK

UMIESTNENIE 2016

UMIESTNENIE 2015

LOKALITA

1

1

New York, Horná 5th Avenue (49th - 60th Sts)

29 065,5

Cushman & Wakefield. Správa, ktorá tento

2

2

Hong Kong, Causeway Bay

27 884,0

rok vychádza po dvadsiatyôsmykrát,

3

3

Paríž, Avenue des Champs Élysées

13 255,2

rovnako obsahuje rebríček 71 najdrahších

4

4

Londýn, New Bond Street

12 433,6

5

8

Tokyo, Ginza

12 102,9

6

5

Miláno, Via Montenapoleone

12 000,0

7

6

Sydney, Pitt Street Mall

9 383,4

8

9

Seoul, Myeongdong

8 793,5

9

7

Zurich, Bahnhofstrasse

8 408,0

10

10

Viedeň, Kohlmarkt

4 620,0

základe údajov získaných spoločnosťou

ulíc, v ktorom figuruje vždy jedna najdrahšia nákupná ulica z každej krajiny. Podľa tohtoročného vydania vzrástlo nájomné u 36 % všetkých sledovaných nákupných uliciach. „Obchodníci sa neboja technologických inovácií a stále vyšší počet značiek volí digitálny priestor ako doplnok – nie ako

Zdroj: Cushman & Wakefield

náhradu – k pôsobeniu v kamenných obchodoch,“ dodáva Taylor.

CELOSVETOVO VEDIE NEW YORK A HONG KONG

V regióne EMEA si titul najdrahšia nákupná ulica udržala parížska Champs Élysées.

Autor: Red, Zdroj: Cushman & Wakefield, Ilustračné foto: Pixabay.com

Druhá najdrahšia trieda v regióne EMEA – Horná časť newyorskej Piatej avenue zostáva

londýnska New Bond Street – zaznamenala

podľa spoločnosti Cushman & Wakefield

za posledných

najdrahšia nákupná ulica na svete, tesne po nej

12 mesiacov

nasleduje hongkongská Causeway Bay. Ceny

rast nájomného

nájomného v oboch miestach však klesajú, ako

o 14,3 %. Tretie

sa značky snažia vyvážiť dopyt po kamenných

miesto v regióne

a on-line obchodoch.

patrí milánskej Via Montenapoleone,

Horná časť Piatej avenue, ktorej uplynulých dvanásť

kde sa nájmy od

mesiacov prinieslo prvýkrát od finančnej krízy

minuloročného

pokles ročného nájomného na meter štvorcový

júna zvýšili

a Causeway Bay sú viac než dvakrát drahšie než tá

o pätinu.

najdrahšia ulica v akejkoľvek inej krajine. „Dopyt po správnom

PARÍŽ DRŽÍ PRVENSTVO V EMEA 16

priestore na správnom mieste


PROMOTION

ÚSPEŠNÁ TELEVÍZIA ZEMPLÍN Televízia Zemplín je na slovenskom mediálnom trhu už viac než desať rokov, vznikla v máji 2005. V priebehu búrlivého desaťročia sa mnoho zmenilo na celoštátnej aj regionálne scéne médií a osobitne televízií. TV Zemplín si však nielen udržala, ale ešte aj upevnila postavenia najznámejšej regionálnej televízie na východnom Slovensku.

ROZSIAHLE POKRYTIE TV Zemplín so sídlom v Michalovciach svojim signálom pokrýva väčšinu územia Košického aj Prešovského kraja a zasahuje mestá a obce s viac než miliónom obyvateľov. Sledovanosť sa pohybuje v rozpätí 25 až 30 percent, čo predstavuje viac než štvrť milióna divákov. Televízia má zdokumentovanú sledovanosť v približne päťdesiatich tisícoch domácnosti vo viacerých

a publicistike s jednoznačným dôrazom

z organizácie regionálnych televízií

východoslovenských mestách. Aj tento

na región. Ide predovšetkým o hlavnú

LOToS či relácie prevzaté z iných

prepočet hovorí o počte pravidelných

spravodajskú reláciu Správy z Východu,

televízií.

divákov vyššom než 200 tisíc. Toto je

reagujúcu na najvýznamnejšie udalosti

cenný potenciál pre šírenie informácií

v tejto časti Slovenska. Pravidelné

predovšetkým o všetkých aspektoch diania

magazíny patria Košickému aj

na východnom Slovensku, ale nemenej pre

Prešovskému samosprávnemu kraju, majú

marketingovú a komerčnú komunikáciu.

ich tiež niektoré východoslovenské mestá.

KOMERČNÝ POTENCIÁL Slovensko je krajinou s pomerne rozvinutým systémom a trhom mediálnej

Gréckokatolícky magazín tu má tiež

a marketingovej komunikácie. Nie

svoje logické miesto, keď táto cirkev

dostatočne sa však využíva lokálny

má najväčšie rozšírenie práve na

a regionálny potenciál s možnosťou

TV Zemplín vysiela dvadsaťštyri hodín

slovenskom východe. Programovú

veľmi cielene a bezprostredne osloviť

každý deň. Ťažisko je na spravodajstve

skladbu dopĺňa tvorba kolegov

spotrebiteľa, navyše za výrazne výhodnejšie ceny. Práve to ponúka TV Zemplín s úhrnným zásahom, ako sme už spomínali, približne štvrť milióna obyvateľov východného Slovenska s možnosťou ešte presnejším lokálnym zacielením. Ponúka nielen bežné formáty ako reklamný spot, sponzorský odkaz či telenákup, ale aj rozsiahly, až pätnásťminútový telenákupný program. Je to priestor komunikovať všetky druhy produktov a služieb. Nie iba pre regionálne a lokálne subjekty, ale aj pre nadnárodné

Autor: NM, Foto: TV Zemplín

PROGRAMOVÁ SKLADBA

spoločnosti, podnikajúce na východnom Slovensku. Aj tu platí známe heslo: Mysli globálne, konaj lokálne...

17


SLOVENSKO - UKRAJINA: SPOLUPRÁCA NAPRIEČ HRANICOU / SLOVAKIA - UKRAINE: COOPERATION ACROSS THE BORDER

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SLOVENSKA A UKRAJINY Kytsun z veľvyslanectva Ukrajiny na Slovensku

Prvá etapa projektu Informácie pre občanov a spoluprácu, podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR v rámci cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny, vyvrcholila pred záverom novembra dvomi konferenciami v Prešove.

podčiarkla jednoznačné proeurópske smerovanie svojej krajiny a dôležitosť podpory zo strany Slovenska v tomto úsilí. Prvý panel konferencie bol venovaný aktivitám a kooperácii obchodných komôr a ich prínosu pre ekonomické vzťahy oboch krajín. Za domácu, Prešovskú regionálnu komoru SOPK vystúpil jej predseda Miloslav Karaffa , ktorý podčiarkol prínos aktivít v prihraničných oblastiach susediacich krajín a potrebu vytvárať podmienky pre ich rozvoj a odstraňovanie prekážok, ktoré im stoja v ceste. Prínosom pre vzájomné ekonomické a obchodné vzťahy sa stáva nedávno vytvorené centrum spolupráce, ktoré po podpise na najvyššej komorovej úrovni zriadila na Slovensku Medzinárodná obchodná komora /ICC/ Ukrajiny. Vedúci centra Dimitro Skačkov priblížil spôsoby, ktorými chce pomáhať podnikateľom pri zakladaní firiem a rozbiehaní aktivít – na prvom mieste je tu poradenstvo a potrebné kontakty. Výkonný riaditeľ centra Oleg Nikolajev upozornil na niektoré problémy, brzdiace napredovanie kooperácie.

Prvá z nich s názvom Samosprávy

bolo zamerané na činnosť seniorských

Jedným z nich je napríklad to, že kým

a občianska spoločnosť ako základ

organizácií a medzigeneračnú spoluprácu.

Slovensko pociťuje nedostatok pracovných síl v niektorých oblastiach a Ukrajina ich

demokratického rozvoja spojila

ponúka, u nás je zamestnávanie ukrajinských

predstaviteľov slovenských a ukrajinských miest ( medzi nimi viaceré, ktoré majú

ÚLOHA OBCHODNÝCH KOMÔR

iných štátoch EÚ.

nadviazané partnerstvá) a občianske organizácie z oboch krajín. Hlavnými témami

Ďalšia konferencia pod názvom Význam

bola vzájomná výmena skúseností, ako

spolupráce Slovenska a Ukrajiny bola

Sergej Griščenko, vedúci zboru poradcov

samosprávy pracujú s občanmi a súčasne

zameraná na oblasť hospodárstva. Oksana

prezidenta ICC Ukrajiny, pôsobil vo viacerých

ako sa občianske organizácie zúčastňujú na živote spoločnosti na všetkých úrovniach, od miestnej až po celoštátnu i medzinárodnú a podporujú tak participáciu občanov na správe vecí verejných. V nadväznosti na konferenciu zástupcovia samospráv diskutovali o svojej práci na prešovskej radnici a ďalší účastníci sa Autor: Juraj Púchlo | Foto: Peter Laučík

zapojili do ďalších dvoch interaktívnych workshopov. V jednom z nich sa slovenské a ukrajinské občianske organizácie stretli s novinármi z oboch krajín, informovali sa o situácii v spoločnosti a médiách v každej z nich a hľadali možnosti efektívneho spoločného postupu. Druhé stretnutie

18

pracovníkov komplikovanejšie než vo viacerých


SLOVENSKO - UKRAJINA: SPOLUPRÁCA NAPRIEČ HRANICOU / SLOVAKIA - UKRAINE: COOPERATION ACROSS THE BORDER

významných funkciách , v ktorých hmatateľne pomáhal rozvoju vzájomnej spolupráce. Keďže je predovšetkým expertom v metalurgii, priblížil situáciu v tomto odvetví vo svete a možnosti investovania do železnorudného komplexu na Ukrajine.

ENERGETICKÉ A DOPRAVNÉ CESTY Panel o energetike, doprave a logistike sa nevyhol poukázaniu na problémy, podčiarkol však predovšetkým výhody, perspektívy a možnosti spoločného postupu. V energetike najčastejšie skloňovanou tému je preprava plynu a to naďalej zostáva nie jednoduchou prioritou, aj keď mnohé sa oproti minulosti zmenilo. Pre Ukrajinu je však dôležité tiež smerovanie k podstatne vyššej energetickej efektívnosti, v tom sú naše skúsenosti i rady veľmi cenné. na konferencii prezentovali, kam všade sa

K všetkým uvedeným oblastiam konferencie

V doprave ide predovšetkým o nákladnú

odtiaľto možno dostať – podrobnejší materiál

sa uskutočnili odborné diskusné workshopy.

železničnú a jej zapojenie do strategických

prinášame v našom časopise. Jedným z cieľov projektu je nadväzovanie

trás, spájajúcich Európu a Áziu. Tu výsostne kompetentní predstavitelia zo Slovenska

Cez zimu sa však vytvára ďalší letecký most,

partnerstiev – a obe konferencie s takmer

hovorili veľmi otvorene o súčasných

smerujúci do Popradu. Pekný spoločný projekt

dvomi stovkami účastníkov zo Slovenska

problémoch a najmä otáznikoch, ktoré otvára

(rovnako prinášame jeho prezentáciu) k nám

aj Ukrajiny k tomu výrazne prispeli.

budúcnosť. Už dnes, žiaľ, väčšina nákladov

dopraví viac než tisícku Ukrajincov, ktorí si

Hlavným zámerom je posilniť cezhraničný

obchádza naše územia a smeruje do západnej

chcú užiť naše lyžiarske svahy či termálne

tok informácií, čo sa viacerými článkami

Európy severnou cestou cez Poľsko. Aké sú

parky.

a prílohami v lokálnej, regionálnej aj celoštátnej tlači dialo aj v úvodných

ďalšie perspektívy? Je potešiteľné, že napriek dramatickým

mesiacoch projektu, konferencie však

Čína čoraz viac hovorí o novej Hodvábnej

udalostiam sa počet ukrajinských turistov

boli výrazným impulzom pre intenzívnejší

ceste, ktorá by ju mala spojiť so Západom.

u nás stále drží na peknom šiestom mieste

informačný tok. Ten bude výrazne

Kľúčovú úlohu zohrá železnica, ktorá je výrazne

spomedzi všetkých krajín. Nemožno však

pokračovať smerom k vyvrcholeniu projektu

rýchlejšia než námorná doprava. Je veľmi

zostať so založenými rukami, Ukrajincov

konferenciami v Užhorode a Košiciach

dobre, že Slovensko je aktívne a vehementne

dnes nájdeme hádam vo všetkých svetových

v roku 2017.

sa hlási o svoju účasť na tomto projekte, čo

destináciách a konkurencia je veľká. Rovnako

s potvrdilo aj na vysokej oficiálnej úrovni.

naši susedia aj na konferencii dali najavo, že

Stále však nie je jasné, ako bude tento

radi by privítali viac hostí od nás…

projekt vyzerať. Na prešovskej konferencii sme samozrejme odpoveď nečakali, zaznelo však jasne, čo je pre nás prospešné a čo nie. Rozhodujúce je, aké miesto na tejto trase budeme mať – a nesmieme prísť o výhody, ktoré máme pri prekládkach tovarov. Naše firmy z oblasti prepravy a logistiky sú pripravené, rozhodovať sa však bude na podstatne vyššej strategickej úrovni.

POTENCIÁL CESTOVNÉHO RUCHU S dopravou úzko súvisí cestovný ruch. Leteckou bránou z Ukrajiny k nám je Letisko Košice, ktoré zatiaľ ako jediné prevádzkuje pravidelné letecké linky, spájajúce nás s východným susedom. Jeho zástupcovia

19


SLOVENSKO - UKRAJINA: SPOLUPRÁCA NAPRIEČ HRANICOU / SLOVAKIA - UKRAINE: COOPERATION ACROSS THE BORDER

ako napríklad Thajsko, Maldivy, Srí Lanka,

Z KOŠÍC DO VYŠE 500 DESTINÁCIÍ

Malajzia, San Francisco, Los Angeles, Buenos Aires či k moru do Antalye. Letenky je možné zakúpiť priamo na stránke: http://www.turkishairlines.com/en-ua/ Varšava - Poľské aerolínie LOT lietajú na linke Košice – Varšava 6x týždenne, s odletom z Košíc každý deň v týždni okrem nedele vždy ráno o 05:35. Vďaka tejto linke

Letisko Košice ponúka pravidelné lety do deviatich destinácií: Istanbul, Varšava, Bratislava, Praha, Kyjev, Viedeň, Londýn Luton, Doncaster Sheffield a Bristol.

Autor: Juraj Púchlo | Ilustračné foto: Pixabay.com

dostať nielen do Varšavy, ale do 60 destinácií

Na konferencie o cezhraničnej spolupráci

letiska: kaviarne, reštauráciu, Travel Value

v Európe a vo svete, vrátane miest ako New

Slovenska a Ukrajiny v rámci projektu

& Duty Free obchod, biznis salónik, predaj

York, Chicago, Toronto, Tokio, Peking alebo

Informácie pre občanov a spoluprácu

leteniek, parkovisko, autopožičovne.

Soul. Letenky na stránke: http://www.lot.com

viacero rečníkov a účastníkov z Ukrajiny

Dlhodobé parkovanie na letisku bolo

docestovalo leteckou linkou Kyjev – Košice.

zlacnené o 40%. Viac informácií je

Kyjev Borispol – do ukrajinskej metropoly

Ide v súčasnosti o jediné pravidelné letecké

dostupných na www.airportkosice.sk a www.

lietajú z Košíc štyrikrát týždenne České

spojenie s našim východným a najväčším

zkosicdosveta.sk.

aerolínie, a to vždy pondelok, štvrtok, piatok a nedeľu večer o 23:55. Lety sú

susedom. Konferencie Význam spolupráce

20

sa cestujúci na palube aerolíniií LOT môžu

Slovenska a Ukrajiny, ktorá sa zamerala na

Z Košíc je možné na pravidelných linkách

prevádzkované lietadlom typu Airbus A319.

hospodársku kooperáciu a tiež problematiku

odletieť do deviatich destinácií:

Letenky od 78 € jednosmerne (vrátane

dopravy, energetiky a cestovného ruchu,

Istanbul – Turkish Airlines, šesťkrát za

poplatkov) je možné si zakúpiť priamo na

sa zúčastnili tiež predstavitelia Letiska

sebou vyhodnotená ako najlepšia letecká

internetovej stránke Českých aerolínií:

Košice. Prinášame to najdôležitejšie z ich

spoločnosť v Európe začala 16. júna 2016

http://csa.cz

prezentácie.

lietať na linke Istanbul – Košice. Lieta sa trikrát týždenne (utorok, štvrtok a piatok)

Praha – do hlavného mesta Českej republiky

Druhé najväčšie letisko na Slovensku je

s odletom z Košíc ráno o 10:05, od polovice

lietajú z Košíc České aerolínie 17x týždenne,

vďaka štyrom sieťovým dopravcom napojené

januára 2017 sa počet letov zvyšuje na

z toho 11x priamo (odlety z Košíc o 05:00

na štyri uzlové letiská: Videň, Praha,

štyri týždenne. Vďaka optimalizovanému

a 14:55) a 6x s krátkym medzipristátím

Varšava a Istanbul, vďaka čomu sa výrazne

letovému poriadku sú Košice spojené so

v Bratislave (odlety v pondelok, stredu

zlepšila letecká dostupnosť Košíc a celého

sieťou vyše 285 destinácií po celom svete.

a piatok ráno o 08:35 a 20:10). Lety sú

východoslovenského regiónu. Letisko

Z Košíc je tak možné na jeden prestup

prevádzkované lietadlom typu Airbus A319

ponúka služby štandardného európskeho

odletieť do množstva atraktívnych destinácií,

a ATR72. Z Prahy je následne v ponuke


SLOVENSKO - UKRAJINA: SPOLUPRÁCA NAPRIEČ HRANICOU / SLOVAKIA - UKRAINE: COOPERATION ACROSS THE BORDER

ďalších vyše 80 destinácií v rámci siete Českých aerolínií a ich partnerov. Letenky: http://csa.cz Bratislava – spojenie medzi dvoma najväčšími mestami Slovenska prevádzkujú České aerolínie 6x týždenne, a to vždy v pondelok, stredu a piatok ráno a večer (odlety o 08:35 a 20:10). Lietadlo typu ATR72, letenky: http://csa.cz Londýn Luton – najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť v strednej a východnej Európe Wizz Air prevádzkuje z Košíc do Londýna 7 letov týždenne. Odlet je každý deň ráno o 06:00. Lety sú prevádzkované lietadlom typu Airbus A320 s kapacitou 180 miest. Letenky od 29,99 € jednosmerne (vrátane poplatkov) na internetovej stránke Wizz Air-u https://wizzair.com Bristol –Wizz Air prevádzkuje z Košíc do Bristolu 2 lety týždenne. Odlet je v piatok

Airbus A320, letenky od 24,99 € jednosmerne

v ponuke vyše 120 destinácií v rámci siete

a pondelok o 19:00 lietadlom Airbus A320.

(vrátane poplatkov) https://wizzair.com

Austrian Airlines a ich partnerov. Lety sú prevádzkované lietadlami typu Q400, Fokker

Letenky od 24,99 € jednosmerne (vrátane

100 alebo Embraer 195. Letenky je možné

poplatkov) https://wizzair.com Viedeň – letecká spoločnosť Austrian

zakúpiť si priamo na internetovej stránke

Doncaster Sheffield – Wizz Air prevádzkuje

Airlines prevádzkuje z Košíc do Viedne

Austrian Airlines: http://www.austrian.com

z Košíc do Sheffieldu 2 lety týždenne. Odlet

12 letov týždenne. Odlety sú ráno o 05:05

je v utorok a v sobotu o 19:00. Lietadlo typu

a popoludní o 15:20. Z Viedne ja následne

UKRAJINCI PRILETIA NA HORY Dva dni pred Silvestrom, 29. decembra o pol ôsmej ráno na letisku v Poprade pristane Boeing 737 – 500 ukrajinskej spoločnosti Bravo Airways a privezie 114 ukrajinských turistov, ktorí na našich horách strávia sviatky.

ZÁUJEM TRVÁ Napriek problémom, ktoré dnes krajina nášho východného a najväčšieho suseda prežíva, trvá nemalý záujem o turistické pobyty u nás. Ukrajina si v počte návštevníkov aj vlani udržala šieste miesto dvojtýždňové pobyty tým najrýchlejším

poklesu sa počet ukrajinských turistov

v utorok 3. januára 2017 a v pondelok

a najpohodlnejším spôsobom. Ide

udržal nad päťdesiatimi tisícmi. Vysoké

9. januára. Nasledovať bude ďalších

o spoločný projekt našej agentúry

a Nízke Tatry patria medzi najžiadanejšie

sedem letov, vždy v nedeľu až do

Ski Travel a popredného ukrajinského

najmä zimné a lyžiarske destinácie.

5.marca. Viac než tisícsto hostí

touroperátora Travel Professional Group

Napríklad na Liptove sú Ukrajinci dokonca

z Ukrajiny tak príde do Vysokých

v spolupráci s leteckou spoločnosťou

tretí –štvrtí najčastejší zahraniční hostia po

a Nízkych Tatier na týždenné či

Bravo Airways.

Čechoch a Poliakoch.

Autor: Juraj Púchlo

spomedzi všetkých krajín a napriek určitému To isté sa zopakuje o pár dní neskôr,

21


SLOVENSKO - UKRAJINA: SPOLUPRÁCA NAPRIEČ HRANICOU / SLOVAKIA - UKRAINE: COOPERATION ACROSS THE BORDER

Máme im čo ponúknuť. Jasná sa už svojou

SKI TRAVEL

V roku 2006 vznikla na základe množstva už úspešne zrealizovaných akcií samostatná divízia

úrovňou a vybavenosťou dostala na veľmi slušnú úroveň aj v medzinárodných

Tam sa ich ujíma naša agentúra SKI TRAVEL. Jej

PRO EVENTS so zameraním na kompletný

porovnaniach, rozvíjajú sa ďalšie zimné

konateľ Peter Lupták ju charakterizuje takto:

event management a marketing so zreteľom na špecifické požiadavky a priania klientov (www.

strediská. Ponuku lyžovačky dopĺňa skvelá

proevents.sk).

kombinácia s termálnou vodou a atrakciami

Spoločnosť SKI TRAVEL- PRO EVENTS, s. r. o.

vodných parkov a kúpeľov, športovanie na

zo sídlom na Štrbskom Plese pôsobí na trhu

snehu a relax, to sú osvedčené magnety.

cestovného ruchu od roku 2001 a združuje viacero

Je potešiteľné, že náš zimný cestovný ruch

K tomu gastronómia, história, kultúra,

divízií. SKI TRAVEL je špecializovaná incomingová

a osobitne spoluprácu Slovenska a Ukrajiny

nákupy… Ale ani vo vzťahu k turistom

a cestovná agentúra so zameraním na ponuku

v tomto segmente doplnil projekt troch kvalitných

spoza východnej hranice nemožno zostať

ubytovania v Tatrách a ostatných lyžiarskych

partnerov, ktorí by mali byť zárukou jeho úspechu

zo založenými rukami. Preto je veľmi vítaná

strediskách na Slovensku, ako aj wellness pobyty

a perspektívy.

táto najnovšia iniciatíva partnerov projektu.

v rámci celého Slovenska (www.skitravel.sk).

Každý z nich má v ňom svoje nenahraditeľné miesto.

Na mieru zabezpečuje lyžiarske zájazdy v alpských strediskách a iných destináciách. Spolupracuje s viac ako 100 slovenskými,

SILNÁ ZOSTAVA

českými, rakúskymi a nemeckými cestovnými kanceláriami, vďaka čomu vie sprostredkovať

Travel Professional Group je

kvalitný zájazd do zahraničia za najnižšiu aktuálnu

najvýznamnejším touroperátorom na Ukrajine

cenu na trhu (www.zahranicna-dovolenka.sk).

so širokým záberom, v ponuke má viac než 120 krajín. V roku 2009 spoločnosť založili

Disponuje vlastnými kapacitami v tatranských

skúsení profesionáli z cestovného ruchu, za

hoteloch, vďaka čomu vie ponúknuť garantované

ten čas sa postarala o viac než jeden a štvrť

služby a ceny. Špeciálny zimný areál pod

milióna klientov. Na jej stránke môžete

skokanskými mostíkmi - FUN PARK ponúka od

sledovať, že v danom čase je ich po svete

roku 2004 zábavné adrenalinové a neadrelinové

takmer dvadsaťtisíc… Naozaj špičkový

netradičné aktivity ako sú snowrafting, snowbal,

partner do silnej zostavy.

snowtubing, tatranský curling, bungee running, airboarding, snežnice. V rámci Fun Parku je

Bravo Airways je mladá a dynamická letecká

k dispozícií snežný bar s občerstvením, nápojmi

spoločnosť, za čosi viac než štyri roky od

a obsluhou (www.funpark.sk).

svojho vzniku prepravila cez dvestotisíc

22

Supported by a grant from Norway Cofinanced by the State Budget of the Slovak Republic Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Výška NFP: 102.213 €.

cestujúcich. Počas leta má pravidelnú linku

Súčasťou spoločnosti je Tatranská lyžiarska škola

Kyjev – Odesa za veľmi výhodnú cenu,

s viac ako 40 inštruktormi na najvyššej úrovni

zameriava sa však najmä na charterové lety

odbornosti. Zároveň prevádzkuje požičovňu lyží

do množstva destinácií po celom svete.

a lyžiarskej výstroje a športový obchod. (www.

Teraz sa k nim pridáva Slovensko a Poprad.

skirent.sk/sk).

Prijímateľ grantu: Clinicum, s. r. o., Kežmarok Názov projektu: Informácie pre občanov a spoluprácu www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org


PEOPLE

KONCERTY POROZUMENIA RÚCAJÚ BARIÉRY Projekt Slovensko bez bariér si pripomenie osemnásť rokov od svojho začiatku, čo znamená vek dospelosti. Organizátori uvažujú o možnosti pripomenúť legendárny pochod z roku 1999 a priniesť posolstvo Slovenska bez bariér do najvýznamnejších miest.

a zverejnil aj Výbor pre petície Európskeho parlamentu po nedávnej monitorovacej misii u nás. Koncert porozumenia dokumentoval kultúrne aktivity sluchovo postihnutej mládeže a spojil folklórne súbory detí a seniorov ako príklad generačnej aj celospoločenskej spolupráce a solidarity a odstraňovania bariér. Keď na záver chlapi z Chrenovca – Brusna so svojimi V tomto roku sa ocenenia neodovzdávajú,

BRATISLAVA

fujarami – trombitami spustili tú najchýrnejšiu aj najdojímavejšiu z repertoáru, Daj Boh šťastia tejto

ale kontinuita má svoje vyjadrenie. S finančnou podporou Ministerstva

V rovnakom duchu sa niesol seminár

zemi, pridalo sa všetci. Je to posolstvo nielen

zahraničných vecí a európskych záležitostí

Slovensko bez bariér v Bratislave. Jednou

vianočného času a každý môže k nemu niečím

SR v rámci dotačného programu Podpora

k kľúčových tém bola deinštitucionalizácia

prispieť.

a ochrana ľudských práv a slobôd prebieha

sociálnych služieb, čo je z európskeho pohľadu

komunikácia a propagácia projektu

a aj v našich novších stratégiách jednoznačne

a niekoľko ďalších aktivít.

preferovaný prístup. Kým však vo vyspelých krajinách Európskej únie vytvárajú vhodné podmienky na komunitnú sociálnu starostlivosť

TRENČIANSKE TEPLICE

a uprednostnenie domáceho prostredia,

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí

na Slovensku sa to stretáva s nejednou

a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora

V Trenčianskych Tepliciach sa odohral

prekážkou. V rozpore s deklarovanými

seminár o problematike odstraňovania

predsavzatiami domáce opatrovateľské služby

všetkých bariér a tiež Koncert porozumenia,

nenachádzajú dostatočný záujem a hlavne

na ktorom vystúpili mentálne postihnutí

finančné ocenenie a podporu. To zaznamenal

a ochrana ľudských práv a slobôd / LP 2016. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné Občianske združenie Bagar.

klienti Klubu Slnečnice z Novej Dubnice a seniori súboru Vršatec. Bolo pozoruhodné i povzbudzujúce, ako dievčatá a chlapci zo Slnečníc dokážu prekonať svoje znevýhodnenie a scénkou či pesničkou potešiť seba aj druhých. Vďaka za to patrí tiež pracovníčkam a dobrovoľníkom z Centra voľného času v Novej Dubnici. Na seminári sa stretli kompetentní predstavitelia samospráv ( z Trenčianskeho samosprávneho kraja , mesta Trenčín i ďalších miest a obcí regiónu) so zástupcami organizácií seniorov a zdravotne postihnutých občanov . Hovorilo sa Autor: Juraj Púchlo

nielen o tom, čo sa robí pre tieto a ďalšie znevýhodneného skupiny obyvateľov, ale najmä čo bráni, aby to bolo lepšie a účinnejšie.

23


BUSINESS COFFEE

INCENTÍVNA TURISTIKA Cestovný ruch na Slovensku sa rozbieha pozitívnym smerom. Hostia navštevujú celé Slovensko a ubytujú sa na viac dní. Modernou formou motivácie a odmeňovania zamestnancov, manažérov, obchodných partnerov, spolupracovníkov či top klientov sa stáva tzv. incentívna turistika. Tá tiež prispieva k oživeniu cestovného ruchu a k využitiu ubytovacích kapacít.

Autor: Red, Zdroj: ZHaR, Bardejovské kúpele, Foto: Hotel Alexander, Hotel Alžbeta, Hotel Slovan, Galicia Nueva (Pixabay.com), Selský dvůr

CESTOVNÝ RUCH OŽÍVA

Aktuálnou otázkou je podpora a propagácia

firmy sa musia boriť jednak s nedostatkom

cestovného ruchu. Plán na rok 2017 predstavuje len

kvalifikovaných zamestnancov a jednak

„V prvom polroku navštívilo Slovensko

7,5 milióna EUR, čo je o 4 milióny EUR menej oproti

s veľkou fluktuáciou. Výnimkou nie je ani

2,3 milióna návštevníkov, oproti

roku 2016. Pritom ide o jediný aktívny nástroj štátu,

retail, ktorý je čo do počtu ľudí druhým

rovnakému obdobiu v roku 2015 je to

ktorým pomáha cestovnému ruchu. Pre ilustráciu:

najväčším zamestnávateľom v SR. Motivácia

nárast o 18,9%. „Potešiteľné je, že všetky

11,5 milióna EUR je len 0,1% toho, čo v službách

„iba“ zvýšením mzdy je zvyčajne krátkodobá.

kraje Slovenska zaznamenali oveľa viac

cestovného ruch minú ročne turisti na Slovensku.

Naopak netradičné bonusy, kontinuálne

návštevníkov i prenocovaní už v prvom

vzdelávanie a iné formy motivácie prinášajú

polroku 2016. Najvyšší bol nárast

vyššiu lojalitu k firme a výkonnosť. Práve

v košickom kraji. Najviac prenocovaní

KONGRES SPOJENÝ S RELAXOM

incentívna turistika je oblasťou, ktorá spája napríklad vzdelávanie s netradičnými zážitkami,

ohlásil žilinský kraj, ktorý tvoril 20,6 % všetkých prenocovaní na Slovensku,“

Veľký priestor pre rozvoj cestovného ruchu

obchodné rokovania s wellness a poznávaním

uviedol Patrik Bočkay, prezident Zväzu

sa ukazuje v oblasti benefitov. Nakoľko je na

kultúrnych a prírodných krás. Incentívna turistika

hotelov a reštaurácií SR.

Slovensku rekordne nízka nezamestnanosť,

je individuálnou odpoveďou na potreby firiem.

24

Partner rubriky: Baliarne


BUSINESS COFFEE

Jej cieľom je motivovať, poďakovať sa, zabávať

a reštaurácie, či skanzen – múzeum ľudovej

v ponuke kratšie obdobie, a teda majú adekvátne

a sprostredkovať nové dimenzie poznania.

architektúry. Príjemným cieľom výletov je aj

nižší počet hodnotení, môžu mať výslednú hodnotu

agroturistické zariadenie v Stebníckej Hute Slnečný

4,9*. Všeobecne však môžeme povedať, že najlepšie

Majer a Zborov.“

hodnotené hotely našimi zákazníkmi za rok 2016 sú:

„Ponúkame prepojenie kongresov s relaxom

Hotel Pieris***, Wellness Penzión Strachan***, Hotel

a kúpeľnými procedúrami a trávením času v peknom

AQUATERMAL***, Hotel Horizont Resort****, Clarion

historickom a prírodnom prostredí. Pre firemnú klientelu a pre kongresovú časť incentívnej turistiky

INDIVIDUÁLNE KRITÉRIÁ VÝBERU

Congress Hotel Prague ****, Hotel ALTIS Rezort****, Wellness hotel Bystrá***, Hotel HILLS****, Masarykov

je k dispozícii štvorhviezdičkový kongresový

dvor*** a Hotel Bachledka**** Strachan.“

hotel Alexander. Samozrejmosťou je klimatizácia,

Možnosť usporiadať kongres, školenie, seminár,

vysokorýchlostné wi-fi, dataprojektory, ozvučenie,

workshop, teambuilding, či obchodné stretnutie

mikrofóny, LCD TV a DVD prehrávač, premietacie

spojené s relaxačnými aktivitami, využíva čoraz

Ďalšie tipy na miesta pre incentívnu turistiku na

plátno, office služby, rečnícky pult, flipcharty či

viac firiem. Mnohokrát voľba padne na hotel po

Slovensku a v Čechách môžeme uviesť hotely siete

tlmočnícke zariadenie. Hostia si následne môžu

predchádzajúcich pozitívnych individuálnych

SOREA, moravské Lázně Luhačovice, Bohemia-

vychutnať kúpanie, relax, procedúry, lyžovačku,

skúsenostiach manažmentu alebo zamestnancov.

-lázně v Karlových Varoch, či hotely siete SIVEK

galavečery, živú hudbu, kulinárske špeciality,

„Momentálne sme podľa prieskumov aj správania

HOTELS. Samozrejme paleta destinácií je oveľa

gurmánske lahôdky, ochutnávky a konzumácie vín

zákazníkov už viac inšpiračný než zľavový portál.

širšia a záleží na individuálnych preferenciách,

a množstvo ďalších akcií pripravených na mieru. To

Ľudia každý deň objavia nové zaujímavé ponuky

prípadne rozpočtu firiem. Všeobecne však bude

všetko v jedinečnom prírodnom prostredí, v oáze

a za výhodnejšie ceny ako bežne,“ hovorí Štefan

incentívna turistika trendom budúcnosti. Firemná

kľudu a čistého vzduchu,“ približuje to, čo sa skrýva

Miho, marketingový manažér Zľavomat.sk a,

akcia, obchodná konferencia alebo školenie

za spojením incentívna turistika Tamara Šatanková,

vysvetľuje, že priemerné štatistické hodnotenie

nemusia byť „nutné zlo“, ale môžu byť vhodne

ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských

hotelov nemusí byť úplne smerodajné: „Napríklad

skombinované s relaxom, procedúrami, turistikou aj

kúpeľov a dopĺňa: „Ak sa návštevníkom nechce

Hotel Pieris*** má u nás viac ako 1600 hodnotení

zábavou v krásnom prostredí.

športovať, ani kúpať, majú k dispozícii aj kino

s priemerom 4,8* z 5*. Iné hotely, ktoré mame

e obchodu, a. s. Poprad

25


PEOPLE

Gabriel Šimko, konateľ spoločnosti GAJOS, s. r. o.

POKUTY, KONTROLY, ÚRAZY

úrazu je nedodržiavanie pravidiel BOZP samotnými zamestnancami, napriek tomu, že zamestnávateľ má stanovené pravidlá

BOZP V ROKU 2016

v prospech bezpečnosti nad rámec zákona. Príčinou úrazov bývajú, okrem porušení zo strany zamestnávateľa a zamestnancov, aj

Povinnosti súvisiace s problematikou BOZP sú častokrát vnímané ako administratívna záťaž, ale aj ako strašiak v podobe pokút udelených pri kontrolách alebo vyšetrovaní pracovných úrazov. Aké najčastejšie chyby robili zamestnávatelia v roku 2016? Ako efektívne predchádzať postihom? Odpovede nám poskytol Gabriel Šimko, konateľ spoločnosti GAJOS, s. r. o., ktorá pôsobí v odbore od roku 1997. AKO BY STE CHARAKTERIZOVALI ROK 2016 Z POHĽADU BOZP?

v potrebnom termíne. To je taký chronický Môžem potvrdiť, že stretnúť sa s takýmto

to aj s vyhradenými technickými zariadeniami,

postojom nie je raritou. BOZP však má

ktoré potrebujú v presne určenom intervale

svoje opodstatnenie. Dobrým príkladom

Problematika BOZP a význam preventívnych

revíziu vykonanú odborným pracovníkom /

sú rôzne videá šíriace sa na internete

opatrení bývajú podceňovanými témami

revíznym technikom. Inak tieto zariadenia

a sociálnych sieťach, ktoré zobrazujú ako

a nedostatky vo firmách tak nie sú ojedinelé.

nie sú z pohľadu BOZP spôsobilé na svoju

„bezpečne“ sa dá pracovať. Niektoré končia

Za prvý až tretí štvrťrok roku 2016 vykonali

činnosť. Ďalej to môže byť neposkytnutie

šťastným koncom a vnímane sú skôr ako

inšpektoráty práce vo firmách 1514 previerok

osobných ochranných pracovných

zábavné, či virálne, iné končia tragicky.

BOZP, kde bolo zistených 5896 závad. Na

prostriedkov, ako sú ochranná obuv, prilba,

Hodnota ľudského života je nevyčísliteľná

jednu previerku tak pripadajú v priemere

reflexná vesta, rukavice a pod., čo býva

a nedá sa porovnať s ekonomickou stratou

takmer štyri závady. Firmy v súčasnosti čelia

jednou z príčin vzniku pracovných úrazov.

vyplývajúcou z administratívnej alebo

veľkej fluktuácií a deficitu kvalifikovaných

Treba ale rozlišovať medzi neposkytnutím

technickej záťaže. Navyše, pri závažných

pracovníkov. V snahe vyhovieť potrebám

týchto ochranných prostriedkov a ich

alebo smrteľných pracovných úrazoch

svojich klientov zabúdajú na ostatné oblasti

nenosením zo strany zamestnancov.

hrozí štatutárom okrem pokuty pre firmu

a dopúšťajú sa pochybení aj v BOZP.

Nebýva výnimkou, že príčinou pracovného

aj trestno-právna zodpovednosť. Netreba

Ø VÝSLEDKY KONTROL VYKONANÝCH INŠPEKTORÁTMI PRÁCE ZA 1. AŽ 3. ŠTVRŤROK 2016 Počet realizovaných výkonov

Počet zistených závad

Počet navrhnutých pokút

Suma navrhnutých pokút

1 514

5 896

291

355 500 EUR

počet šetrených podnetov

Z toho Opodstatnených

Počet navrhnutých pokút

Suma navrhnutých pokút

stretnúť s tým, že zamestnanci vykonávajú

2 803

1 025

886

1 458 950 EUR

prácu, na ktorú je potrebná odborná

Počet skontrolovaných osôb

Počet hodín nelegálnej práce

Počet navrhnutých pokút

Suma navrhnutých pokút

42 303

27 390,3

9 012

3 423 650 EUR

Plánované previerky BOZP

V prípade správnych deliktov alebo priestupkov sa v praxi môžeme najčastejšie

spôsobilosť bez toho, aby absolvovali príslušné školenie. Rovnako sa stáva, že stratia svoju odbornú spôsobilosť, pretože

red, pti

ČASTO SA ZAMESTNÁVATELIA VYJADRUJÚ, ŽE POVINNOSTI BOZP SÚ PRE NICH VEĽKOU ADMINISTRATÍVNOU ZÁŤAŽOU. AKO TO VNÍMATE VY?

prípad „prepadnutých preukazov“. Podobne je

AKÉ CHYBY ROBIA ZAMESTNÁVATELIA NAJČASTEJŠIE?

sa nezúčastnili opakovaného školenia

26

objektívne faktory.

Pracovno – právne vzťahy

Nelegálne zamestnávanie

Zdroj: Spracované spoločnosťou Gajos, s.r.o. na základe údajov poskytnutých Národným inšpektorátom práce.


PEOPLE

zabúdať ani na to, že závažné a smrteľné úrazy sú často medializované, čo priamo

Ø ŠTATISTIKA PRACOVNÝCH ÚRAZOV ZA 1. AŽ 3. ŠTVRŤROK 2016

ohrozuje imidž značky a narúša dobré meno spoločnosti.

TO ČO UVÁDZATE JE PRE KAŽDÚ SPOLOČNOSŤ URČITE NEPRÍJEMNÉ. JE MOŽNÉ TOMU VÔBEC PREDÍSŤ? Riziko pracovného úrazu existuje za každých

TYP ÚRAZU

POČET NAVRHNUTÝCH POKÚT

POČET ÚRAZOV

SUMA NAVRHNUTÝCH POKÚT

Smrteľné pracovné úrazy

32

1

33 000 EUR

Pracovné úrazy s ťažkou ujmou na zdraví

78

5

165 000 EUR

7 107

-

-

Registrované pracovné úrazy1

Zdroj: Spracované spoločnosťou Gajos, s.r.o. na základe údajov poskytnutých Národným inšpektorátom práce. 1

Registrované pracovné úrazy sú riešené Inšpektorátom práce iba v prípade podaného podnetu, kedy môže, ale nemusí byť udelená pokuta. Inak sú RPÚ riešené interným bezpečnostným technikom v spoločnosti alebo externou bezpečnostno-technickou službou.

okolností, preto sa nedá úrazom predísť so 100% istotou. Úlohou BOZP je toto riziko minimalizovať. Čomu sa dá predísť, to sú pokuty zo strany inšpektorátu práce, a to plnením si povinností vyplývajúcich z legislatívnych predpisov o BOZP, ktoré si firmy môžu zabezpečiť prostredníctvom kvalifikovaných interných zamestnancov alebo dodávateľsky externou spoločnosťou.

PREDPOKLADÁM, ŽE KAŽDÝ Z TÝCHTO SPÔSOBOV MÁ SVOJE PRE A PROTI…

DOKÁŽEM SI PREDSTAVIŤ INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE ÚČTOVNÍCTVO, PREDAJ ALEBO IT SFÉRU, ALE NIE PRE BOZP. VEDELI BY STE MI VYSVETLIŤ FUNKCIONALITU TAKÉHOTO SYSTÉMU?

je, že dokumentáciu priebežne aktualizujeme

Informačný systém, ktorý sme vyvinuli na

KEĎ UŽ STE TO NAČRTLI VIETE, AKÉ ZMENY MÔŽEME V OBLASTI BOZP OČAKÁVAŤ V ROKU 2017?

základe nášho dlhoročného know-how má názov GM SPIDER. V tomto systéme našim klientom vedieme dokumenty týkajúce sa

a kompletnú evidenciu a dokumentáciu vedieme za klienta. Klient má pohodlný prístup k všetkým aktuálnym dokumentom a záznamom a nemusí sa tak obávať kontroly, legislatívnych zmien alebo nových nariadení vydaných národnými autoritami.

BOZP, od smerníc, postupov, formulárov, až Mohol by som zištne tvrdiť, že dodávateľská

po rôzne prílohy. Dokumentácia je vedená

Ťažko sa vyjadrovať k budúcim alebo

forma je tá najlepšia, ale objektívne musím

v súlade s normami ISO 9001, OHSAS 18001

pripravovaným zmenám, pokiaľ nie sú legislatívne

priznať, že poznám spoločnosti, ktoré majú

a ďalšími, keďže systém je určený aj pre ochranu

platné, účinné a zavedené do praxe. V minulosti

prísnu politiku bezpečnosti pri práci, na

pred požiarmi, pracovnú zdravotnú službu a i.

dochádzalo pri plánovaných zmenách k mnohým

ktorú vo firme dozerá samostatné oddelenie

Zároveň v systéme evidujeme aj všetky záznamy

úpravám aj na poslednú chvíľu, a preto by bolo

BOZP. Nie je ich však veľa. Pri internom

(zápisnice), ktoré sú hierarchicky priradené

neprofesionálne k tomu bližšie vyjadrovať. Čo

spôsobe existuje riziko, že zamestnanci

k jednotlivým osobám, pracoviskám alebo

však môžem potvrdiť z dlhoročných skúseností

upadnú do určitého stereotypu, rutiny

k majetku s viacúrovňovým prístupom.

sú dva fakty. Počet kontrol a subjektov

a môžu profesionálne oslepnúť. Tým pádom

kontrolovaných inšpektorátom práce má rastúci

im môžu unikať dôležité skutočnosti alebo

Vyhradené technické zariadenia nachádzajúce sa

charakter a pokiaľ sa v minulosti upravoval

legislatívne zmeny. Výhodou externého

vo firme sú označené QR kódmi, ktoré odkazujú

sadzobník pokút, nikdy to nebolo smerom nadol.

zabezpečenia je tím odborných pracovníkov,

na kompletné informácie o zariadení a jeho

ktorí sú schopní operatívne riešiť danú

dokumentáciu. Zabezpečená je tak prehľadnosť

problematiku. Ich úlohou je klienta

a rýchly priebeh kontroly alebo technického

odbremeniť, aby nebol zahltený papiermi,

auditu. Zároveň sú všetky zariadenia a dokumenty

aby sa nemusel strachovať, či dostane

prepojené s modulom „PLÁNOVANIE“,

pokutu a mohol sa tak naplno venovať

ktorý automaticky upozorňuje na potrebu

svojmu „core business-u“.

revízie zariadenia alebo školenia konkrétneho zamestnanca. Obrovskou výhodou systému

V neposlednom rade by mala byť externá spoločnosť profesionálom v odbore, a tým pádom neustále vzdelávať a zvyšovať

Ø VYBRANÉ POKUTY, KTORÉ MÔŽE UDELIŤ INŠPEKTORÁT PRÁCE

kvalifikáciu svojich špecialistov. Posielať ich na rôzne školenia vedené expertmi a národnými autoritami, kde sa riešia legislatívne zmeny, prípadové štúdie a podobne. Najväčším rizikom dodávateľského zabezpečenia BOZP je výber spoľahlivého partnera, tak ako v každom segmente. Aby sme boli pre našich klientov spoľahlivým partnerom,

Závažný alebo smrteľný pracovný úraz, ak je zistený nedostatok na strane zamestnávateľa, ktorý je v príčinnej súvislosti so vznikom úrazu.

33 000 EUR – 100 000 EUR

Neposkytnutie potrebných účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov alebo ich neudržiavanie vo funkčnom stave.

1 000 EUR – 200 000 EUR

Nezabezpečenie ochranného zariadenia alebo bezpečnostného zariadenia na zaistenie BOZP.

1 000 EUR – 200 000 EUR

Nesplnenie nariadení a porušenie zákazov uložených inšpektorátom práce. Vykonávanie činnosti bez oprávnenia, osvedčenia, preukazu alebo povolenia.

300 EUR – 100 000 EUR 300 EUR – 33 000 EUR

vyvinuli sme cloudový informačný systém pre problematiku BOZP a ďalšie oblasti, ktorým sa

Marenie výkonu inšpekcie práce fyzickou osobou.

venujeme. Predsa len žijeme už v 21. storočí,

Zdroj: Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce.

65 EUR – 650 EUR

bezpapierovo a on-line.

27


PEOPLE

AŽ 37 % ZAMESTNANCOV NEUSTÁLE HĽADÁ NOVÚ PRACOVNÚ PRÍLEŽITOSŤ Túto informáciu priniesol prieskum medzi takmer 4500 uchádzačmi o prácu, ktorý vykonal ManpowerGroup Solutions. Premýšľate už, ktorí z tých vašich to sú? Retailové spoločnosti už roky tvrdo bojujú o zamestnancov, viaceré z nich ohlásili zvyšovanie platov. Prieskum nám ponúka ucelený pohľad na motiváciu mileniálov a zároveň upozorňuje na to, že finančná motivácia je iba krátkodobá. Ako si udržať „večných uchádzačov“ vám poradí Ivana Brutenič, PhD., majiteľka personálnokonzultačnej spoločnosti EXACT RECRUITMENT.

„Veční uchádzači“ sú podskupinou mileniálov. Práve

AKÍ SÚ „VEČNÍ UCHÁDZAČI“?

uchádzači o prácu vo veku 18 – 34 rokov tvoria 60% večných uchádzačov. Prekvapením je, že až

Vzhľadom na obrovský boj o pracovnú silu

70% z nich sú starší uchádzači, vo veku 25 až 34

v sektore retailu je zaujímavé zistenie, ako sa

rokov. Práve mileniáli, ktorí majú viac pracovných

„veční uchádzači“ od kolegov líšia. Je dvakrát

skúseností, hľadajú pravidelne inú prácu.

väčšia pravdepodobnosť, že zo zamestnania

Ivana Brutenič, majiteľka personálnej konzultačnej spoločnosti EXACT RECRUITMENT

odídu a až 43 % z nich si myslí, že ich Z prieskumu vyplýva, že zamestnávatelia

zamestnanie je iba dočasné. Zároveň je u nich

Spoločnosť ManpowerGroup v polovici decembra

prispievajú k fenoménu „prelietavých

štvornásobne vyššia pravdepodobnosť, že

zverejnila výsledky 11. ročníka každoročného

zamestnancov“ . Majú problém naplniť očakávania

považujú za pravdivé tvrdenie „najlepšie pre

prieskumu ManpowerGroup – Nedostatok ľudí

kariérneho rastu a možnosti rozvoja. Z nedávnej

môj kariérny rast je často meniť zamestnania“.

s potrebnou kvalifikáciou, ktorý sa zameriava

správy ManpowerGroup nazvanej Mileniáli

Predpokladajú tiež, že najjednoduchšie sa

na obsaditeľnosť konkrétnych pozícií vhodným

a kariéra: vízia 2020 vyplýva, že „pre mileniálov

k vyššiemu platu dopracujú práve zmenou

uchádzačom a zároveň monitoruje, aké opatrenia

je istota zamestnania zásadná, ale definujú ju

zamestnávateľa. „Veční uchádzači“ vo vašich

spoločnosti zavádzajú, aby na trhu práce

odlišne“ a tiež, že „vnímanie istoty zamestnania

tímoch sú aktívni na sociálnych sieťach

uspeli. Z výsledkov pramení, že medziročne

zmenili smerom k istote kariéry“.

a v porovnaní s minulosťou sa ľahšie dozvedia

sa viac ako zdvojnásobil počet firiem, ktoré

o nových pracovných ponukách. Až tretina z nich

nedostatku talentov čelia rozvojom existujúcich

Väčšinou očakávajú možnosť kariérneho rastu

sa podľa prieskumu uchádzala v posledných 6

zamestnancov. Ďalej firmy rozširujú ponuku

u ich zamestnávateľa. Ak však nemajú takúto

mesiacoch o tri až deväť pracovných pozícií.

benefitov alebo aktivity, ktoré nie sú schopní

príležitosť, posúvajú sa k inému zamestnávateľovi

zabezpečiť interne, zverujú špecializovaným

na odlišnú alebo vyššiu pozíciu. Zaujíma ich teda ich celkový potenciál a nie kariéra u konkrétneho

Autor: Ivana Brutenič, PhD. | Ilustračné foto: Pixabay.com

zamestnávateľa.

28

dodávateľom. Na trhu chýbajú predovšetkým

NEDOSTATOK ĽUDÍ S POTREBNÝM PROFILOM

ľudia s technickým vzdelaním. Remeselníci, technici, mechanici, pracovníci informačných


PEOPLE

technológií a obchodníci sa už tradične dostávajú

faktor k okamžitej zmene. Hneď po platovom

do prvej desiatky rebríčka pozícií, na ktoré firmy

ohodnotení. Hovorte s uchádzačmi

najhoršie hľadajú vhodných kandidátov. Novým

o kariérnom postupe už na pohovore. Mnohí

trendom na trhu práce je rastúci nedostatok

zamestnávatelia si stále neuvedomujú, že

vhodných pracovníkov aj na nekvalifikované

aj uchádzač si spravidla vyberá z viacerých

pracovné miesta, ako sú napríklad montážni

pracovných ponúk. Postup pre mileniálov

robotníci alebo skladníci.

neznamená iba kráčať po kariérnom rebríčku. Majú na mysli nové pracovné úlohy,

31 % firiem redefinuje kvalifikačné kritériá, čo

rôznorodosť práce, náročnú projektovú prácu

znamená, že sa zamýšľa nad tým, aké schopnosti

a tiež možnosť vzdelávania.

a zručnosti sú pre nich naozaj kľúčové a aké možno buď získať iným spôsobom, alebo

Mileniáli sú digitálna generácia a pred

k nim možno dospieť tréningom zamestnanca.

pohovorom aj po ňom si vás pravdepodobne

Pracovné modely sa postupne menia smerom

preklepnú. Nájdu spokojných zamestnancov

k alternatívnym a flexibilným formám práce. „Je

alebo sťažnosti na online fórach? Vaša

tiež potrebné zmeniť prístup k náboru a zapojiť do

zamestnávateľská značka výrazne ovplyvní

HR kreatívne marketingové myslenie – zamerať

ich rozhodnutie o prijatí alebo odmietnutí vašej

sa na nové cieľové skupiny a nevyužité zdroje,

pracovnej ponuky. Dajte si záležať na tom, aby

pretože používanie stále rovnakých postupov

našli informácie, ktoré im napovedia prečo

nevedie k nájdeniu nových zdrojov talentov.

ponuku prijať, čo tým získajú a ako môžu pomôcť

Rovnako dôležitý ako produktový marketing je

vašej firme.

teraz aj personálny marketing, keď firmy neustále sledujú a analyzujú svojich konkurentov na trhu

Pokiaľ uchádzačovi niečo sľúbite, dajte si pozor

práce a zavádzajú také opatrenia, aby sa stali

na dodržanie sľubu. Nielen, že by ste mohli

preferovaným zamestnávateľom. Nedostatok

prísť o dobrého zamestnanca. Pri odchode sa

talentov ich stále viac núti, aby menili prístup

o nedodržaní sľubu dozvedia aj jeho kolegovia,

k náboru nových členov a k spôsobu, akým

potenciálni zamestnávatelia na pohovoroch,

pracujú s ľudskými zdrojmi. Musia zmeniť svoj

personálne agentúry a nakoniec aj potenciálni

prístup k zamestnancom a klásť oveľa väčší dôraz

zamestnanci.

Ing. Nicol Noseková, vedúca oddelenia marketingu dm drogerie markt odpovedá na naše otázky ohľadom mileniálov. Aké percento z celkového počtu zamestnancov tvoria vo Vašej spoločnosti mileniáli (vekovo ohraničená skupina od 18 rokov do 34 rokov)? Z celkového počtu dm spolupracovníkov k 31.10.2016 (aktívnych ako aj na materskej/rodičovskej dovolenke) tvoria definovaní spolupracovníci 56,5%. Vidíte rozdiel v motivácii pri mileniáloch a pri ostatných zamestnancoch (napr. či reflektujú na tradičné benefity)? V dm drogerie markt motivujeme všetky vekové kategórie spolupracovníkov rovnako. Spolupracovníci majú možnosť vzdelávania (semináre, workshopy a pod.), ktoré je realizované na základe ich pracovného zaradenia a potreby. Ostatné benefity sú šité na mieru spolupracovníkov a sú pravidelne analyzované a prehodnocované tak, aby v čo najlepšej možnej miere zohľadňovali ich aktuálne potreby. Používate pri nábore a vzdelávaní mileniálov iné zdroje, techniky a nástroje? Nie. Pre všetkých zamestnancov máme rovnaké spôsoby vzdelávania ako aj spôsob náboru.

na ich rozvoj, motiváciu a efektívnu organizáciu. Firmy, ktoré na trhu nemôžu nájsť vhodných

Mileniáli sa radi učia. Chcú mať vyššiu hodnotu

Ak váš vedúci predajne pracoval pre niekoľko

„hotových“ zamestnancov, sú nútené prehodnotiť

na trhu práce a preto vyhľadávajú firmu, kde

konkurenčných značiek, je pravdepodobné, že

personálnu politiku, procesy a motivačné

budú mať nielen možnosti tradičného formálneho

dokáže vychytať muchy vo vašich procesoch

systémy tak, aby mohli využiť rezervy na trhu

vzdelávania, ale napríklad aj mentoring a koučing

rýchlejšie. Opýtajte sa, čo je pre neho dôležité.

práce. Osvietené firmy spolupracujú so školami,

medzi kolegami.

Môže vás prekvapiť tým, že potrebuje viac nadčasov, lebo očakáva prírastok do rodiny,

otvárajú si vlastné učilištia alebo zavádzajú trainee programy, aby si vychovali talentovaných

Pre staršie generácie sú mileniáli ťažšie čitateľní

alebo týždeň neplateného voľna, aby mohol

absolventov. Umožňujú zamestnancom flexibilné

a často ich považujú za fluktuantov. Na tento

cestovať. Keď v správnom čase položíte dobrú

formy práce, ako napr. čiastočné úväzky

typ uchádzačov si však budú musieť nielen

otázku, výrazne vám pomôže v motivácii vášho

alebo prácu z domova, aby využili kapacitu

zvyknúť, ale aj oceniť ich prínos pre firmu. Podľa

tímu aj jednotlivých kolegov. Možno budete mať

motivovaných matiek a otcov na rodičovskej

Millennial survey report spoločnosti Deloitte

príležitosť už na vašom firemnom vianočnom

dovolenke. Alebo zhodnotia skúsenosti ľudí

totiž bude za desať rokov 75 % pracovnej sily

večierku.

v preddôchodkovom a dôchodkovom veku tak, že

spadať do skupiny mileniálov.

z nich urobia interných

(kp)

trénerov, koučov alebo audítorov,“ hovorí Zuzana Rumiz, riaditeľka ManpowerGroup Slovensko.

ČO TEDA MÔŽETE PRE ZÍSKANIE A UDRŽANIE MILENIÁLOV UROBIŤ? Možnosť postupu je druhý motivačný

29


PEOPLE

14. časť

AKO SA ROZHODUJEME Počuli ste už o probléme filtračnej bubliny? Možno aj vy ste práve jej obeťou, bez toho aby ste o tom vôbec tušili. Ak tento rastúci problém budeme ignorovať, v budúcnosti bude čoraz väčší a nebezpečnejší.

MANIPULÁCIA PRI ROZHODOVANÍ

neustálym opakovaním a pripomínaním v rámci

sa tak začne okolo vás vytvárať neviditeľná

uzavretého systému, zatiaľ čo opozičné informácie

bublina, do ktorej vchádzajú len informácie, ktoré

Prakticky akýkoľvek názor alebo poznatok

a názory sú silno potlačované alebo zakázané.

algoritmy vyhodnotia ako relevantné pre vás.

môže byť vo vás upevňovaný tak, že vám preň

V rámci malých miestností ozveny majú ľudia

Opačné názory s ktorými nesúhlasíte a ktorým

budú neprestajne podsúvané informácie, ktoré

často falošný dojem, že ich názor a postoj je

nevenuje obvykle veľa pozornosti sa postupne

ho podporujú, zatiaľ čo všetky protichodné

veľmi populárny a rozšírený, aj keď v skutočnosti

strácajú. Internetová filtračná bublina je niečo iné,

informácie budú pred vami systematicky

môže byť úplnou raritou. V rámci internetu sa totiž

ako osobné profilovanie záujmu o informácie.

skrývané. (pozn. red. človek má prirodzene

k informáciám z celého sveta dostanete takmer

Ak sa napríklad zaujímate predovšetkým o IKT

tendenciu vyhľadávať informácie, ktoré potvrdzujú

ihneď, ale existuje reálna šanca na to, že túto

zobrazia sa vám výsledky súvisiace s IKT.

jeho názor a hypotézy tzv. confirmation bias). Pri

výhodu prídeme.

Ako sa ale situácia zmení v prípade, ak vám Google alebo Facebook podstrčia vždy len tie

akomkoľvek rozhodovaní alebo vytváraní názoru

„správne“ jednostranné príspevky? Mohol by vás

tak môžete byť pomerne účinne manipulovaní tým, že sa vám poskytne len časť informácií, na

ZROD INTERNETOVÝCH BUBLÍN

výberu alebo rozhodnutia.

takýto systém skryto ovplyvniť v najrôznejších rozhodnutiach?

základe čoho dôjde k ilúzii vášho slobodného Pod pojmom internetová filtračná bublina sa rozumie súhrn obmedzených informácií, ktorý

Autor: František Urban | Ilustračné foto: Pixabay.com, | Zdroj: TOUCHIT č. 3/2016

je vám poskytovaný v rámci vyhľadávača,

BEZ KOLÍZIE BUBLÍN BY SME ČASOM POČÚVALI LEN VLASTNÚ OZVENU

sociálnych sietí a iných on-line zdrojov.

Za posledné desaťročia nás internet posunul

„Bublinu si utvárame hlavne sami cieleným vyhľadávaním alebo sledovaním zdrojov.“

S postupným vývojom služieb dochádza k čoraz

PRICHÁDZA FILTRAČNÁ BUBLINA Google začal personalizáciu vyhľadávania výrazne integrovať do svojich algoritmov od začiatku roku 2010. Google používa rôzne

o obrovský krok vpred. Nikdy v ľudskej histórii sme ešte nežili v dobe, keď je šírenie informácií naprieč svetom také jednoduché a okamžité ako

a takisto predchádzajúcimi vyhľadávanými frázami, podľa ktorých odhadne, aká osoba zhruba ste a na základe toho pre vás bude voliť preferované výsledky. Ak zadáte do Google

dnes. Jednou z prelomových výhod takéhoto

totožné slová ako váš sused, každému sa

šírenia je oslabovanie efektu takzvaných echo

30

singály, určované vaším prehliadačom, polohou,

chambers, čo sa dá voľne preložiť ako miestností

personalizovanejšiemu zobrazovaniu informácii,

zobrazia odlišné výsledky. Známy internetový

ozveny. Ide o pomerne známy a dlhodobý

ktoré závisí od toho, kde sa nachádzate, ako

aktivista Eli Pariser to nazval „Filtračnou

problém šírenia informácií, pri ktorom je možné

sa správate, aké stránky navštevujete, akých

bublinou“ a v roku 2011 vydal o tejto téme

zosilňovať vplyv nejakej správy či názoru

priateľov máte a na čo reagujete. Vo výsledku

rovnomennú knihu The Filter Bubble.


PEOPLE

uverejnil informácie, že až 75 % sledovaného

že budúcu stredu má napr. váš syn narodeniny.

obsahu si používatelia zvolili prostredníctvom

Výrobca, ktorého nazveme Zvukotron, má nové

automatických doporučení. Z tohto systému ťaží

slúchadlá ZV-01 a zaplatí si reklamu na sociálnej

prevádzkovateľ aj používateľ. Štúdia nazvaná

sieti. Priplatí si pritom za funkciu nazvanú

Prieskum filtračnej bubliny odporúčacích

„emočná propagácia“, ktorá bude napríklad

systémov z Univerzity v Minnesote ukázala,

založená na výskume, že šťastný používateľ je

že tieto odporučenia obzor zužujú menej ako

viac náchylný k nákupu. Algoritmus sociálnej siete

štandardné mechanizmy, pri ktorých sa človek

následne upraví výsledky vašej steny tak, aby ste

rozhoduje sám.

posledných pár hodín nedostali upozornenia na zlé udalosti, ale len na tie dobré. Akoby náhodou

Ak ste napríklad v nejakom slovenskom meste,

sa zároveň objavia na vašej stene články o tom,

kde existuje bar Oklahoma a zadáte toto slovo

že počúvanie hudby pomáha v rozvoji schopností

do vyhľadávača Google, očakávate, že stránka

mládeže. O pár minút neskôr vás Facebook

baru bude niekde na popredných pozíciách.

upozorní, že váš syn má o pár dní narodeniny

Človek, ktorý často vyhľadáva veci v súvislosti

a o pár sekúnd sa zobrazí reklama na slúchadlá

s rybárčením dostane po vyhľadávaní slova

Zvukotron ZV-01. Zaujme vás a sám seba

„sieť“ mierne odlišné výsledky, ako človek ktorý

pochválite za skvelý nápad. Veď napokon ste

vyhľadáva články v súvislosti s počítačovými

čítali, že kvalitné slúchadlá sú pre deti prospešné

sieťami. Google o probléme informačnej bubliny

a tovar kúpite. Ak by ste ale reklamu videli včera,

vie a má vo svojich vyhľadávacích mechanizmoch

bez doplnkových informácií, ktoré vás na jej

integrované algoritmy na potlačenie neblahého

videnie prichystali, vôbec by vás nezaujala. Naše

efektu personalizácie a aktívne propaguje

rozhodnutia obvykle vychádzajú z externých

rôznorodosť výsledkov. Ak nie ste prihlásení,

stimulov a „slobodné rozhodnutia z vlastného

Google prispôsobuje vaše výsledky na základe

rozumu“ je možné značne manipulovať.

identifikačných cookies súborov vo vašom prehliadači. Dáta o vašej práci s vyhľadávačom udržuje až 180 dní.

NUTNOSŤ FILTROVEJ ETIKY V súvislosti so zoraďovacími algoritmami

Problém je v tom, že ak sa jednému používateľovi

STE STROJCOM VLASTNEJ BUBLINY

(pozn. red. a tzv. architektúrou výberu) sa na sociálne siete a vyhľadávače postupom času valí čoraz väčšia zodpovednosť. Ak by bol pre

pri vyhľadávaní informácií o výskume kmeňových buniek zobrazia vedecké informácie,

Podobne ako Google hodnotí dôležitosť stránok,

ľudí Facebook jediným zdrojom správ o svete,

upozorňujúce na jasné, inému sa môžu naopak

hodnotí Facebook dôležitosť príspevkov, pričom

tvorba nepriedušných informačných bublín

zobraziť predovšetkým varovania a negatívne

niektoré skrátka vôbec nezobrazí alebo zobrazí

by sa mohla stať katastrofou. Je nutné, aby

postoje cirkevných či iných organizácií, (pozn. red.

až veľmi hlboko, ale len tak, aby užívateľ nebol

sociálne siete a vyhľadávače mali neprestajne

ako píše na svojom blogu Jakub Goda, rôzne

presýtený záplavou príspevkov. Facebook

zabudované mechanizmy, schopné bubliny

alternatívne a konšpiračné weby dokážu

vychádza výrazne z vašej predošlej interakcie,

prepichovať. Nebezpečenstvo je reálne, najmä

produkovať taký obsah, ktorý je síce minoritný, ale

klikania a lajkovania. Ste teda strojcom vlastnej

ak sa rozhodnete prijímať správy len zo zdroja,

vo vybraných témach predbehne návštevnosťou

bubliny. Podobne ako v prípade Googlu, je aj

ktorý vám ich filtruje algoritmom na základe vašich

aj renomované spravodajské portály. Algoritmus

na Facebooku vplyv algoritmov na vytváranie

predchádzajúcich činností. Personalizácia má

Facebooku uprednostňuje obsah, ktorý má

bubliny relatívne malý a bublinu si obvykle

obrovské výhody a je jasné, že týmto smerom sa

zaručenú lepšiu odozvu.

utvárame hlavne sami cieleným vyhľadávaním

vývoj bude uberať.

alebo sledovaním zdrojov, ktoré sú blízke našim Rozpoznať a potlačiť negatívne efekty algoritmov

aktuálnym názorom. Na zobrazené výsledky

nie je jednoduché, pretože aj keď sú algoritmy

ľudia klikali v prípade protichodných názorov

pomerne jasné, nedá sa ich výsledný efekt len

značne menej a ignorovali 83 až 93 % príspevkov

tak ľahko odhadnúť, pretože v realite existuje

smerujúcich na príspevky s protichodnými

obrovské množstvo variácií vstupných dát

názormi (pozn. red. efekt confirmation bias).

CELÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA STRÁNKE TOUCH IT

(pozn. red. všimnite si napríklad výsledky vyhľadávania na kľúčové slovo v rôznych

Otázkou zostáva, či môže personalizovanie

jazykoch).

jedného dna narásť až do takej miery, že zamedzí šíreniu „nesprávnych“ informácií a bude na podobnej úrovni ako v totalitných režimoch?

BUDE PRED NAMI NESÚHLASNÉ NÁZORY INTERNET SKRÝVAŤ?

Prechod na inú webovú stránku vníma Facebook negatívne, pretože túto sociálnu sieť a jej reklamný systém opúšťate. Facebook by rád články

Amazon uvádza, že viac ako 35 % jeho predajov

vydavateľov zaradil priamo do svojich štruktúr,

vychádza zo systému odporučení, pri ktorom je

podobne ako to dnes robí s videom.

pod nejakou položkou uvedené to, čo si s ňou

Časom s vami začne súhlasiť „celý“ internet

kupovali ostatní používatelia. V roku 2012 Netflix

Predstavme si situáciu, že algoritmus bude vedieť,

31


PRICE

KEĎ JE JEDEN DEŇ MÁLO Čierny piatok, Fekete Péntek, Black Friday. Aj toho roku sa tieto pojmy šírili ako epidémia. Identifikovali sme tri špecifiká, ktorými sa odlišuje náš Čierny piatok od toho amerického. Zisťovali sme, či mal a bude mať naďalej nielen marketingový, ale aj ekonomický efekt.

hľadať a porovnávať). Niektorí obchodníci Čierny piatok vnímajú ako skvelú príležitosť vyprázdniť sklady od „ležiakov“ a tovaru, ktorého predaje nenaplnili očakávania. Na druhú stranu, všimli sme si, že obchody často využívajú tzv. kotvenie. Pred čiernym piatkom tovar zdražia a počas akcie ho predávajú za

PRVÉ ŠPECIFIKUM

iný deň, pondelok, tzv. Cyber Monday, ktorý

pôvodnú cenu, ale s výrazným štítkom, ktorý

nasleduje až po Čiernom piatku. U nás už od

hlása akoby pôvodnú cenu a zľavu. Kotvenie

Hoci by sa zdalo, že čierny piatok je len jeden,

začiatku prevzal iniciatívu e-commerce a ako

(anchoring, focalism) je kognitívna heuristika,

slovenskí obchodníci ho zvyknú poňať ako

uvidíte ďalej, riadne si odkrajuje aj z tržieb. Až

akási mentálna skratka, ktorú využíva človek

týždeň pred a týždeň po víkende, nezriedka ho

na niektoré výnimky, a to zvyčajne reťazce

pri (nákupnom) rozhodovaní. V tomto prípade

ešte kombinujú s tzv. Cyber Monday. Pritom

s elektronikou, odevmi, obuvou a všeobecne

je „kotvou“ fiktívna pôvodná cena, ktorá

u niektorých aj Cyber Monday trval niekoľko dní.

tovarom dlhodobej spotreby, bol aj tento rok

presviedča zákazníka, že tovar bol pred zľavou

Pôvodne jednodňová akcia však akosi prestáva

Čierny piatok doménou on-line.

drahší ako po zľave. Túto techniku určite neodporúčame. Pre Američanov je Black

postačovať aj v zahraničí, kde sa hovorí už

Friday obľúbeným dňom pre nákup vianočných

o Black Fivedays (Čierne päťdnie) alebo o Čiernom týždni.

TRETIE ŠPECIFIKUM

darčekov. Taký by mal byť aj pre obyvateľov Slovenska. Sklamaný zákazník, ktorý nakúpil

DRUHÉ ŠPECIFIKUM

Bežný zákazník môže mať dojem, že vzniká

vlastne nezľavnený darček, sa do obchodu už

tuhý konkurenčný boj a obchodníci sa

nevráti.

predbiehajú vo výhodných ponukách. Napríklad Kamenné obchody pokrivkávajú za e-commerce

doručovanie cez víkend alebo do niekoľkých

a dá sa povedať, že u nás zaspali a celý ošiaľ –

hodín pre vybrané lokality. No nie vždy sa

spontánny aj marketingový - okolo Black Friday

zásielky podarí aj počas víkendu doručiť a nie

naštartoval až e-commerce. V USA a Kanade

je zľava, ako zľava. Zatiaľ čo v Amerike sú

to boli práve veľké siete a reťazce obchodov,

zľavy naozaj výrazné a na široký sortiment, na

Čierny piatok by mal slúžiť aj na to, aby

ktoré položili základný kameň pri vzniku Black

Slovensku ich je ako šafranu (samozrejme sú,

obchodníci odklonili vlnu predvianočného náporu.

Friday. E-commerce si preto vyfabrikoval

ale kto chce výhodne nakúpiť, musí prácne

„Najúspešnejší je v rámci on-line predaja druhý

Autor: Juraj Púchlo, Zdroj: Heureka, Hej.sk, Ilustračné foto: red

„Otázkou zostáva, či budú mať aj do budúcna permanentné zľavy želaný efekt.“

32

ZĽAVA AKO MARKETINGOVÝ NÁSTROJ


PRICE

a tretí decembrový pondelok. Samozrejme, všetko

notebookoch, ale aj pomocníkoch do kuchyne

to, že mnohé obchody mali Čierny piatok už

sa odvíja aj od toho, na aký deň vychádza Štedrý

a domácnosti, ako napríklad kuchynské roboty,

na Deň vďakyvzdania, teda vo štvrtok 24.11.,

deň, rovnako aj od výplat a iných faktorov. Vo

kávovary, mopy, vysávače a pod. Tento rok

a tržby sa tak rozriedili na dva dni. Druhým

všeobecnosti však platí, že čím skôr nakúpia ľudia

sa zľava v mnohých prípadoch vyšplhala až

a pravdepodobnejším dôvodom poklesu

darčeky, tým lepšie. Optimálny deň pre posledné

na 80 %. Zákazníci výrazne ušetrili pri nákupe

môže byť to, že zákazníci nakúpili on-line.

vianočné nákupy je tento rok 19. december. Do

mobilov, notebookov, ale aj veľkých či malých

Napríklad údaje z Adobe Digital Index hovoria,

tohto dátumu vám väčšina e-shopov zaručuje

spotrebičov.“

že tržby e-shopov počas Black Friday vzrástli medziročne o 21,6 % na 3,15 miliardy eur.

garanciu dodania do Vianoc pod stromček. Po tomto termíne počet e-shopov, ktoré sú schopné darček do Vianoc doručiť, prudko klesá,“ tvrdí

NEISTÝ EFEKT SÉRIE ZLIAV

Ukazuje sa, že Black Friday stráca cveng a nemusí byť profitabilný. Mnohým

šéf najväčšieho porovnávača cien Heureka Tomáš Braverman a dodáva: „Zákazníci majú

Portál Zlavovekody.sk tvrdí, že „je novodobou

obchodníkom navyše nevyhovuje niekoľko

každoročne veľký záujem o Black Friday a Cyber

závislosťou nakupovať prostredníctvom

strmých kriviek, teda víkend okolo Black

Monday. Naša aktivita s názvom Deň dopravy

internetu a najmä v zľavách.“ Faktom zostáva,

Friday a Cyber Monday a potom druhý a tretí

zdarma štartuje vianočnú sezónu a na trhu sa

že množina ekonomicky rozmýšľajúcich

víkend resp. pondelok v decembri. Radšej

v rámci tejto funkcie začína pomaly etablovať.

spotrebiteľov, ktorí často čakajú až na výrazné

by mali predvídateľnejší a vyrovnanejší počet

Tento rok v jej priebehu minuli zákazníci asi

povianočné a januárové výpredaje, stále rastie.

zákazníkov každý deň, čo by im umožnilo lepšie

o 50-tisíc eur viac ako minulý rok. Našim cieľom

V USA zostal podľa analytikov Národného

plánovať smeny a logistiku. Preto „naťahujú“

je naučiť zákazníkov nakupovať efektívne,

združenia maloobchodníkov (NRF) a Prosper

zľavy na týždeň – dva. T. Braverman však

s dostatočným predstihom a taktiež šikovne.

Insights & Analytics víkend začínajúci Čiernym

správne upozorňuje: „Januárové výpredaje

Zľavové akcie sú marketingovým nástrojom,

piatkom najsilnejším nákupným víkendom

sú po vianočnej sezóne druhým najsilnejším

a preto odporúčame zákazníkom kontrolovať

v roku. Už vo štvrtok 24.11. vyleteli tržby

predajným obdobím v roku. Obchodníci tak

a porovnávať ceny jednotlivých tovarov.“

o 21,1 % nad priemer a následne počas Black

v podstate pozvoľna premieňajú predvianočné

Friday až o 74 %. Americkí spotrebitelia minuli

nákupy, predvianočné a povianočné zľavy

Riaditeľ Hej.sk Vladimír Sušil k nakupovanému

v obchodoch na Čierny piatok 7,16 miliardy eur,

na januárové výpredaje. Rozdiely medzi

sortimentu uvádza: ,Tohtoročný Black Friday

čo je ale medziročný pokles o 13,2 %. Vyplýva

jednotlivými „zľavovými“ obdobiami sa stierajú.

bude v poradí druhý, ktorý sme pre našich

to z údajov spoločnosti ShopperTrak, ktorá

Otázkou zostáva, či budú mať aj do budúcna

zákazníkov pripravili. Najväčší dopyt sme minulý

monitoruje, koľko zákazníkov chodí do približne

permanentné zľavy želaný efekt.“

rok zaznamenali po mobilných telefónoch,

40 000 obchodov v USA. Prvým dôvodom je

(kp)

Vitajte vo svete knižnej produkcie www.nikara.sk

PREPRESS

DTP centrum

Róbert Jurových - NIKARA M.R.Štefánika 25 963 01 Krupina nikara@nikara.sk Prevádzka Krupina: Tel./fax: +421 45 5511 115 +421 45 5511 570 +421 45 5522 343 +421 0911 518 212

PRESS

Tlaðové centrum

POSTPRESS Produkcia

vytvoríme grafický návrh v komplexne vybavenom grafickom štúdiu - spracujeme tlaðové podklady na CTP zariadení AGFA Avalon N8-20 s formátom 707×1000 mm veĆkoformátová tlað vysokej kvality do rozmeru 920×630 mm na hárkovom stroji RYOBI 925 - tlað menších a stredne veĆkých zákaziek na hárkovom stroji HEIDELBERG SM 74 - elektronicky kontrolované riadenie nanášania farby Printflow - rotaðná tlað veĆkých nákladov ZIRKON RO 66 V1 - mäkká šitá väzba - znášacia a zošívacia linka HEIDELBERG ST 100.2 V2 - mäkká lepená väzba - znášacia a lepiaca linka HORIZON CABS 4000 V8 - kompletná knižná väzba od formátu A6 do formátu B4, ktorú realizujeme na nových moderných linkách KOLBUS BF 512 a KOLBUS DA 260. Hrúbka väzby až 80 mm.

33


PRODUCT

JABLKÁ A HRUŠKY S RODOKMEŇOM Vo viacerých obchodoch môžete nájsť ovocie, najmä jablká hrušky, označené malou nálepkou, na ktorej je ježko, nesúci na pichliačoch jablko a nápis Dobré jablká. V predminulom čísle nášho časopisu sme písali o tom, kto je za tým – o spoločnosti Boni Fructi a Ovocinárskom družstve Bonum.

Známe slovenské príslovie hovorí, že sa

povrchu. Všetky farmy v rámci družstva

nemajú miešať hrušky s jablkami. Ale aj

Bonum, ktoré má licenciu na pestovanie, sa

v rámci jedného druhu ovocia treba dôkladne

riadia prísnymi kritériami a systémom kvality.

rozlišovať. Niečo by o tom mali vedieť

Licenciu na predaj má spoločnosť Boni Fructi,

spotrebitelia, ale dvojnásobne obchodníci.

do obchodov ich dodáva v žltých kartónoch

Tak ako pri iných produktoch, tak aj pri

s červeným logom a to buď v kartónoch

ovocí, konkrétne jablkách a hruškách, sú

s obsahom 6,5 kilogramov alebo v táckach po

rešpektované a medzinárodne chránené

4 alebo 6 kusoch.

značky. Pre Slovensko tri z nich patria spoločnosti Boni Fructi.

FUJI KIKU® EVELINA® „ROHO 3615“

Začiatkom šesťdesiatych rokov ovocinár a škôlkar Luis Braun z juhotirolskej obce

Jednou z nich je Evelina, označovaná

Girlan, známej predovšetkým vínom, pri

za jablko plné prekvapení a pobozkané

svojich cestách po svete objavil v roku 1990

prírodou. Licenciu na jej pestovanie a predaj

na japonskom ostrove Honšu odrodu jablka,

má iba jedenásť subjektov v jedenástich

ktorú neskôr nazval Fuji KIKU 8.

krajinách, u nás ovocinárske družstvo Bonum a spoločnosť Boni Fructi. Odroda Evelina®

Dostal sa až do starého ovocného sadu,

„roho 3615“ je červená mutácia odrody

kde objavil konár s nádhernými rubínovo

Pinova. Objavil je nemecký škôlkar Hans

červenými jablkami. Očarila ho ich sladká,

Hoffmann z neveľkej bavorskej obce Langensendelbach, ktorá má približne tritisíc obyvateľov.

HRUŠKA Q TEE®

lahodná chuť a šťavnatá, chrumkavá dužina s krásnymi „medovými srdiečkami“ v okolí

Q Tee® - Celina PVR je nová odroda hrušky

jadrovníka. Nasledovali roky šľachtiteľskej

s krásnym, červeným líčkom. Má veľmi jemnú

práce, vďaka ktorej si môžeme teraz

dužinu a lahodnú chuť. Bola vyšľachtená

vychutnať toto jedinečné jablko. Fuji KIKU® je

v Nórsku krížením odrôd Broket Juli

asi najsladšie jablko, ktoré možno ochutnať.

a Williams . Na pestovanie potrebuje teplejšiu

Super sladké, dopestované na Slovensku.

klímu, aby sa naplno rozvinuli jej chuťové vlastnosti. Presne takú, aká je na Slovensku

Dnes je KIKU® obchodná značka a logo

pri Dunajskej Lužnej alebo pri Piešťanoch.

chránené na celom svete. Zaručuje to dobré postavenie značky vďaka perfektnej

Q Tee® je vyhľadávaná labužníkmi, ktorí

obchodnej prezentácii.Posledné roky

obľubujú chrumkavé, ale aj mäkké hrušky.

potvrdili, že stratégia spoločnosti Boni

Chcete jesť chrumkavú hrušku? Uchovajte Q

Fructi bola správna, lebo dopyt

Tee® v chladničke pri teplote 3 až 6 oC. Zostane

®

po Fuji KIKU takmer prevýšil súčasné

chrumkavá aspoň 10 dní. Milujete hrušky šťavnaté a mäkké? Dajte

produkčné

Q Tee® na 4-6 dní do teplej

možnosti.

miestnosti a môžete si

Reklamná

vychutnať jej lahodnú

stratégia

chuť, akoby práve

KIKU® neustále

dozrela na strome vo vašej záhradke.

pôsobí Z pomenovania

na cieľovú skupinu

Slovensku členmi

meno Roho a v roku 2006 bola zaradená

zákazníkov

Ovocinárskeho

medzi právne chránené odrody.

v dokonalej

Autor: NM

harmónii so

34

Dopestovaná je na

Červený Hofmann - Roter Hofmann dostala

Ide o prémiovú odrodu jabĺk, základná farba je

zvyšujúcou sa

žltá, červená musí byť najmenej na 65 percent

produkciou.

družstva Bonum, do obchodov ju dodáva spoločnosť Boni Fructi.


PRODUCT

VINÁRSTVO PROMITOR VINORUM PERLA Z GALANTSKÉHO RAJÓNU Svetoznámy španielsky maliar Salvador Dalí raz povedal, že „ten, kto to vychutnáva, už nepije víno, ale tajomstvá. “ Víno je naozaj vzácny a tajuplný hroznový nápoj, rovnako starý, ako dejiny ľudstva, a plný záhad, ako ľudské srdce. Víno prináša radosť, priateľstvo, dobrodružstvo, vzácne a mystické chvíle. Staré latinské príslovie, ktoré pochádza z Knihy žalmov, doslova hovorí, že „dobré víno obveseľuje srdce človeka“. S týmto mottom vzniklo aj vinárstvo Promitor Vinorum v Galante.

VINOHRADY V GALANTE PRI ŠÁRDE Galantský rajón v posledných 20 rokov utrpel veľký úpadok v pestovaní viniča hroznorodého, ktorý predtým tu bol bežne pestovaný skoro v každej obci, vzhľadom na dobré klimatické podmienky a úrodnosť pôdy. Po stopách našich predkov chodilo už len pár nadšených malovinárov, keď sme začali koketovať s myšlienkou o založení moderného regionálneho vinárstva, ktoré by sa stalo súčasťou galantského povedomia, a ktoré by bolo schopné svojou činnosťou povzbudzovať aj ostatných vinárov

kaštieľom v Galante (Esterházy Wine & Coffee), ale

a referujú aj o odbornom vývoji a úspešnosti

za účelom posilnenia vínnej kultúry v regióne.

aj s miestnymi hotelmi a reštauráciami, ktoré túto

spoločnosti. Dôkazom toho, že to myslíme naozaj

Na znak odhodlanosti sme v rámci projektu

regionálnu predstavu takisto šíria a podporujú.

vážne, je aj investícia na prebudovanie časti sídla

reštrukturalizácie vinohradov 2016-2017 začali

spoločnosti, rozšírenie existujúcich priestorov

oživovať už 20 rokov zabudnutý vinohrad pri

potrebných pre vinárstvo (technologické,

MEDZINÁRODNÉ OCENENIA

sympatiu okolo žijúcich susedov ako aj členov zastupiteľstva mesta Galanta.

VINÁRSTVO S REGIONÁLNYM POSOLSTVOM

pivničné, logistické a degustačné časti) vďaka čomu budeme môcť naplniť víziu popredného

Naša tvorivá práca bola ocenená medailami na

vinárstva v Galante a blízkeho regiónu už v blízkej

renomovaných súťažiach doma aj v zahraničí,

budúcnosti. Bude pre nás potešením ak nás

napr. na Víno Bojnice 2015/2016 a na AWC

navštívite!

Vienna v roku 2016. Tieto ocenenia slúžia pre nás ako podporné osvedčenia o dosiahnutej kvalite

pti

Šárde v Galante čím sme v značnej miere získali

Napriek tomu, že obchodné reťazce už ponúkajú veľmi širokú škálu vín, stále sme presvedčení o tom, že k tejto škále ešte máme čo dodať, a že milovníci vína s radosťou koštujú regionálne produkty, keď prichádzajú ako turisti alebo chcú z Galanty odniesť niečo originálne. Samozrejme našim cieľom je im ponúknuť vína, na ktoré ľahko nezabudnú, a ktoré prinášajú potešenie v každej kvapke nášho moku. Z tohto titulu neustále zdôrazňujeme, že my vína nevyrábame, ale „tvoríme.“ Naše vína sú teda diela, na ktorých chceme nechať dobre odlíšiteľné odtlačky prstov vinárstva Promitor Vinorum, ktoré súčasne môžu byť aj originálne aj regionálne. Do tejto tvorivosti angažujeme aj svojich blízkych partnerov z regiónu. Úzku spojitosť s cestovným ruchom znamená spolupráca s pivnicou, ktorá sa nachádza pod Neogotickým

35


PRODUCT

DYNAMICKÝ VÝVOJ KATEGÓRIE SYROV Kategória syrov je veľmi rozmanitá. Je tradičná a zároveň inovatívna. Aj napriek tomu, že v spotrebe na hlavu zaostávame za západnými krajinami, pozitívom je, že za posledné štyri roky spotreba kategórie syrov na Slovensku stúpla. a zaznamenala tak ešte dynamickejší vývoj oproti Českej republike, kde je podobný trend. „Rýchlejší rast objemu oproti tržbám znamená pokles priemernej ceny predávaných syrov, a to o -3,4 % v nami sledovanom období. Tento trend pozorujeme u všetkých čiastkových segmentov celej kategórie syrov, avšak najviac u syrov v náleve, kde pokles ceny za kilogram bol až -10,4 %. Pokles priemernej ceny syrov je okrem iného spojený s rastúcou závislosťou syrov na cenových promóciách o takmer 2 p. b. na celkovú hodnotu 58 % tržieb predaných počas cenových zliav,“ uvádza Veronika Jeřábková, Senior konzultant, spoločnosti Nielsen. „O dôležitosti kategórie syrov v našom každodennom živote hovorí aj jej podiel v nákupných košíkoch. Až takmer 6 % celkových výdavkov na potraviny minieme práve na nákup syrov. Do košíka si ich vloží každá domácnosť. V priemere ich pritom

Autor: Red, zdroj: GfK - obdobie júl 2015 – jún 2016, Nielsen, MEDIAN SK, Ilustračné foto: Slovenský mliekárenský zväz

SYRY GENERUJÚ ZAUJÍMAVÉ TRŽBY

potravinovými kategóriami. Na Slovensku sa

nakupujeme takmer sedemkrát za mesiac. Za

od novembra 2015 do októbra 2016 predalo

posledné 4 roky syry nakupujeme viac počas

takmer 30 000 ton syrov v celkovej hodnote

jedného nákupu a o niečo častejšie,“ dopĺňa

Kategória syrov patrí na slovenskom

presahujúcej 208 miliónov eur. Celá kategória

Anna Kissová, Client Service Team Leader,

maloobchodnom trhu k najväčším kategóriám

syrov medziročne vzrástla o 4,3 % v hodnote

Spotrebiteľský panel GfK Slovakia.

generujúcim najvyššie tržby medzi

predaja a v objeme predaja dokonca o 8,0 %,

DO VNÚTRA KATEGÓRIE

Ø HODNOTA A OBJEM PREDAJA SYROV V SR

Najobľúbenejšou veľkosťou balenia syrov sú, Hodnota predaja 1 000 000 EUR Objem predaja v 1 000 l

SLOVENSKO nov/14 - okt/15 nov/15 - okt/16 nov/14 - okt/15 nov/15-okt/16 SYRY CELKOM TAVENÉ SYRY TVRDÉ SYRY

199,3 52,7 45,3

207,9 52,4 46,9

27538 7 281 5 786

29732 7 451 6 281

ČERSTVÉ A TVAROHOVÉ SYRY

28,8

29,8

5 620

5 859

SYRY V NÁLEVE (MOZZARELLA, FETA,…)

17,7

18,3

2 757

3 181

PLESŇOVÉ SYRY

19,0

20,8

1 872

1 969

OSTATNÉ SYRY (BRYNDZA, SLOV. ŠPECIALITY...)

35,9

39,6

4 222

4 991

podľa Nielesn, medzi slovenskými spotrebiteľmi stredne veľké balenia 100-199 g, ktoré tvoria až 60 % predaných objemov a dokonca 63 % tržieb. Je to zároveň najdynamickejšie rastúci segment, ktorý v tržbách narástol o 6,1 % oproti predchádzajúcemu obdobiu. Balenia 200 g a väčšie tvoria 38 % objemu kategórie a 33 % tržieb, avšak ich dynamika je menej než polovičná. Syry do 99 g sú len málo významné a ich dynamika je podobná veľkým baleniam. „Najvýznamnejším segmentom sú tavené syry, ktoré tak v objeme, ako aj v hodnote predstavujú viac ako štvrtinu

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Predaja na maloobchodnom trhu so zmiešaným tovarom bez Metro

predajov celej kategórie. Tavené syry sú ale jediným segmentom, ktorý v medziročnom

36


PRODUCT

porovnaní zaznamenal pokles v tržbách, a

„Dlhodobo pozitívny vývoj predajov v segmente

3 roky sa zvýšila spotreba mlieka a mliečnych

to o -0,6 %, zatiaľ čo objem predaja vzrástol

zaznamenávajú balené výrobky. Nahrádzajú

výrobkov a to o 10,1 kg na osobu a rok, čo bol

o 2,3 %, čo je ale v rámci kategórie syrov

tak nákupy syrov na váhu. Slováci tiež nedajú

nárast o 7 %. Ďalšou kampaňou bola „Za SK

najnižší nárast. Pokles kategórie je ťahaný

dopustiť na klasickú bryndzu, ktorú v priemere

mliečne výrobky!“ a slúžila na podporu vlastnej

hlavne tavenými syrmi v škatuľke, ktoré tvoria

za rok nakúpia desaťkrát. Cena je však pre

produkcie a slovenských značiek. V médiách

45 % kategórie tavených syrov, zatiaľ čo tavené

kupujúcich stále dôležitá a akciové nákupy

rezonovala najmä jej tretia časť pod názvom

syry v črievku sú v získaných tržbách stabilné

syrov a bryndze dosahujú nadpriemerný podiel,“

Adoptuj kravičku. V roku 2015 sa zo zdrojov

a zaznamenávajú nárast v objeme predaja,“

komentuje A. Kissová.

Mliečneho fondu začala realizovať kampaň, ktorá

sumarizuje V. Jeřábková.

mala za cieľ komunikovať problémy, v ktorých sa slovenský sektor mlieka ocitol. Kampaň mala dve

Druhý najdôležitejší segment, tvrdé syry, rastú hlavne v objeme a to o 8,6 %, ale aj v hodnote

MARKETING A PODPORA MLIEČNYCH PRODUKTOV

časti: komunikačnú časť s názvom „Zachráňme slovenské mlieko“ a propagačnú s názvom

predaja o 3,6%. Tvoria 23 % tržieb a 21 %

„Slovenská mliečna rodina“.

predaného objemu syrov v rámci slovenského

„Spotrebiteľ vie oceniť kvalitu potravín

maloobchodu. Pozitívny rastúci trend tvrdých

a rozumie, že je dôležité podporovať

Kategória syrov je príkladom toho, ako sa

syrov je ovplyvnený hlavne plátkovými syrmi,

domácu ekonomiku a rozvíjať domáce

pozerať na všetky mliečne výrobky. Hoci

ktoré tvoria 52,5 % tržieb a 44,6 % objemu.

poľnohospodárstvo. Stále však existuje silná

spotreba stúpa pozvoľne a nákupy sú často

Plátkové syry rastú v hodnote o 9,5 % resp.

orientácia na cenu výrobkov a potravín, čo ho

realizované v promóciách, predsa len je to

o 11,5 % v objeme, aj napriek tomu že ich

značne ovplyvňuje pri nákupoch,“ potvrdzuje

kategória živá a dynamicky medziročne rastúca

cena za kg je vyššia (8,8 €) ako u syrov

slová anlytičiek Ing. Stanislav Voskár, prezident

ako celok. Výbornou prípadovou štúdiou, ako

v bloku (6,1 €). Syry v bloku zaznamenali

Slovenského mliekarenského zväzu a doplnil:

sa aj v tomto sektore dá uspieť, je Kozí vŕšok.

rast 4,8 % v objeme, ale v tržbách klesajú

„V minulosti sme realizovali tri „mliečne“

Slovenská značka orientovaná na výrobky

o -3,4 %.

projekty, ktorých cieľom bolo šírenie osvety

z kozieho mlieka, vrátane čerstvých a zrejúcich

o dôležitosti mlieka pre zdravie človeka alebo

syrov, dokázala len za niekoľko rokov existencie

„Nárast čerstvých syrov a syrových nátierok

zvýšenie patriotizmu Slováka k domácim

preniknúť do veľkých sietí a vybudovať si

o 3,7 % v tržbách a 4,2 % v predanom

výrobkom. Tieto projekty boli úspešné a svoj

pozíciu v prémiovom segmente. Práve hľadanie

objeme je ťahaný hlavne segmentom

cieľ splnili, avšak každý z projektov bol časovo

trhových výklenkov a segmentov pre predaj

čerstvých syrov bez cottage cheese, ktorý

obmedzený a cielil na rôzne vekové kategórie.

a cielený marketing sú aktivity, ktoré môžu

rástol v hodnote o 11,8 % resp. v objeme

V tomto vidím najväčší „hendikep“. V súčasnosti

naštartovať spotrebu mliečnych výrobkov,

o 18,7 %. Pozitívny trend v sledovanom

máme pripravenú kampaň, ktorej cieľom bude

vrátane tých, vyrábaných na Slovensku. Na

období zaznamenávajú aj cottage cheese

edukovať našu mladú generáciu kontinuálne. Jej

záver len konštatovanie, že kategórii syrov

v objeme i tržbách, aj napriek tomu, že ich

štart je naplánovaný na budúci rok.“

kraľujú čo do hodnoty predaja tieto firmy

priemerná cena za kilogram rastie. Pozitívny

(v abecednom poradí): Agro Tami, Fromageries

trend predajov v týchto segmentoch môže byť

Z kampaní môžeme spomenúť napríklad Objav

Bel, Milsy, Rajo a Savencia. Až na jednu sú

spojený aj so zvyšujúcou sa významnosťou

mlieko. Kampaň bola realizovaná od 2008 do roku

vlastnené alebo spoluvlastnené zahraničnými

zdravého životného štýlu v spoločnosti,“

2011 a bola financovaná z prostriedkov Mliečneho

spoločnosťami.

uzatvára analýzu V. Jeřábková.

fondu, z národných zdrojov a zo zdrojov EÚ. Za

Ø AKÉ DRUHY ČERSTVÝCH A TERMIZOVANÝCH SYROV JETE NAJČASTEJŠIE? (%)

Ø AKÉ PLESŇOVÉ SYRY A SYRY ZREJÚCE POD MAZOM JETE NAJČASTEJŠIE? (%)

Ø AKÉ TVRDÉ A POLOTVRDÉ SYRY (ŽLTÉ SYRY) JETE NAJČASTEJŠIE? (%)

£ £ £ £ £ £

£ £ £ £ £ £

£ £ £ £ £ £

Bryndza Cottage Mascarpone Ricotta Žervé iný druh

0,9 2,5

Brie Camembert Encián Gorgonzola Hermelín Niva

0,5

1,0

4,6

£ £ £ £ £

Paladin Plesnivec Roquefort Syrčeky / kvargle / tvarôžky iný druh

0,8

Čedar Eidam Emental Gouda Parmezán iný druh

3,2

0,2 2,8

1,1

4,8

9,0

6,1

0,9 6,7 0

14,2 14,6

12,8 44,0

54,1

1,9 7,3

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2016

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2016

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2016

37


PRODUCT

VIANOCE S ESENCIOU VÝNIMOČNOSTI

Najvzácnejšou, ale aj najdemokratickejšie rozdelenou komoditou je čas. Čas sa kumulovať, nedá zabaliť, ani darovať. Dá sa darovať niečo, čo čas ušetrí alebo spríjemní. Ako budú vyzerať Vianoce na Slovensku? Podľa našich zistení budú štedré a s esenciou výnimočnosti.

Atmosféra, jedlo a pitie, ale bez stresu

vianočný stres a skorá vianočná výzdoba, viac to

nákupným kanálom a počas decembra

Počas tohtoročných Vianoc sa ľudia najviac

vadí ženám ako mužom. 36 % opýtaných nemá

v nich uskutoční aspoň jeden nákup 8 z 10

tešia na čas strávený s rodinou (77 %). Takmer

rado Vianoce pre finančnú náročnosť. A preto sa

domácností. Okrem hypermarketov na konci

dve tretiny respondentov sa teší na príjemnú

pozrieme, za čo najviac domácnosti utrácajú.

roka zaznamenávajú najvýraznejší nárast tržieb aj drogérie a parfumérie. Domácnosti v týchto

atmosférou Vianoc - ozdoby, piesne či TV program,

nákupných kanáloch minuli zhruba o 30 % viac

54 % ľudí sa teší na vianočné jedlo a pitie. Takmer polovica ľudí (48 %) sa teší z toho, že ľudia sú k sebe počas Vianoc milí a vyše dve pätiny sa

VIANOCE V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ

ako je mesačný priemer,“ uvádza Veronika Némethová, Senior Consultant, Spotrebiteľský panel GfK Slovakia a dopĺňa: „Domácnosti

tešia hlavne na darčeky. Na všetky radosti Vianoc sa tešia viac ženy ako muži, len na sviatočné

„V poslednom mesiaci roka domácnosti minú

sú k nákupom povzbudené aj možnosťou

jedlo a pitie sa viac tešia muži (55 versus 53 %).

na nákupy potravín a drogérie o 20 % viac,

zvýhodnených nákupov. V mesiaci december minú

Informácie pochádzajú z reprezentatívneho

ako je mesačný priemer. Hypermarkety sú

na nákupy v akcii najviac, výdavky na akciový tovar

prieskumu GfK Slovakia uskutočneného v novembri

z hľadiska počtu kupujúcich najobľúbenejším

tvorili v decembri minulého roka 40 % z rozpočtu na potraviny a drogériu.“

2016, na vzorke 1000 respondentov vo veku od 15

Tradičným symbolom Vianoc na

do 79 rokov.

Slovensku je ryba. Nákupy rýb sa

Autor: Juraj Púchlo, Foto: Kaufland, METRO, Billa, Lidl, Tesco

teda v poslednom kvartáli roka

38

GfK však zistilo aj to,

výrazne zvyšujú. Prevažujú ryby

že 49 % ľudí nemá

mrazené - v 4.kvartáli 2015 si

rado komercializáciu

mrazenú rybu kúpilo viac ako 70 %

a materializmus, s ktorými

domácností, čerstvú si z nákupu

sú Vianoce spojené, ako aj

domov priniesla viac ako štvrtina

preplnené obchody pred

domácností. Že sa v domácnostiach

Vianocami (o málo viac muži

na sviatky stále pečie, dosvedčuje

ako ženy). Takmer rovnako sa

aj zvýšený počet kupujúcich tovarov

vyše jednej pätine ľudí nepáči

ako sú vajíčka, prísady do pečenia


PRODUCT

cukrovinky, suché plody, špeciálne masové

a kuchárske knihy (22 resp. 20%). Podľa reakcií

výrobky, syry a darčekové balenia rôznych druhov

vydavateľov, ktoré sme zozbierali na veľtrhu

výrobkov. Je ešte priskoro hovoriť o jednoznačnom

Bibliotéka, by záver roka 2016 mal nelichotivú

hite Vianoc 2016, najväčší nápor v podobe

štatistiku vylepšiť. Jeden slovenský bestseller

predvianočných nákupov máme ešte pred sebou,“

z vydavateľstva Premedia bol vypredaný dokonca

uvádza v stanovisku riaditeľka úseku nákupu CBA

ešte pred samotným uvedením do predaja a chystá

Slovakia, a. s.

sa jeho dotlač.

Denisa Pernicová, zodpovedná za marketing a PR v spoločnosti BILLA pre IN STORE Slovakia povedala: „Každoročne ponúkame overený

DARČEKOVÉ BALENIA HRAJÚ PRÍM AJ V LEKÁRŇACH

a obľúbený sortiment a zároveň našu ponuku osviežujeme novinkami vo všetkých kategóriách

„Predvianočné obdobie v kamenných lekárňach

tovarov. Tento rok ponúkame napríklad nové

je už pravidelne obdobie s najvyšším obratom

vianočné dekorácie a rozšírili sme rad obľúbeného

v rámci celého roka. Prekonáva dokonca aj mesiace

kuchynského riadu Levander. Záujem je aj

s najväčším výskytom chorôb. V mesiaci december

o darčekové balenia kozmetiky či kazetové balenia

predajnosť voľnopredajného sortimentu stúpa

alkoholu s pohármi. V non-food sortimente pre deti

v priemere o 30 % oproti bežným mesiacom roka,“

sledujeme trendy a ponúkame napríklad motívy

komentuje Mgr. Zdenka Krížová, PR manažér

Minions a Frozen – Ľadové kráľovstvo.“

spoločnosti MIRAKL, a. s., ktorá prevádzkuje lekárne a e-shop www.drmax.sk a dopĺňa: „Čo sa týka on-line

Kaufland podľa jeho hovorcu Martina Gärtnera

lekárne www.drmax.sk, predvianočné obdobie, ktoré

potvrdzuje, že k obľúbeným artiklom v období

v postate začína už začiatkom novembra a končí

Vianoc patria o. i. rôzne darčekové balenia ako

tesne pred Vianocami, je v porovnaní s bežným

napr. špeciálne balenia syrov a salám: „V našej

rokom charakteristické nárastom obratu o približne

ponuke máme aj špeciálne produkty z našej

60 % v porovnaní s bežným mesiacom. Spolu

exkluzívnej značky EXQUISIT, ktorú ponúkame len

s obratom rastie aj priemerná hodnota nákupného

v obdobiach Vianoc a Veľkej noci,“ dodáva.

košíka a logicky aj návštevnosť stránok. Nákupy cez internet však rastú z roka na rok aj celkovo.

Dopyt po exkluzívnych, drahších a menej

V kamenných lekárňach, ale aj on-line lekárni, počas

tradičných až špeciálnych tovaroch eviduje aj

Vianoc najviac rastú kategórie dermokozmetiky,

veľkoobchod METRO SR. Ako na tlačovej besede

produkty na kĺbovú výživu a samozrejme množstvo

uviedol generálny riaditeľ Jan Žák, nákupy sa

rôznych darčekových balení vitamínových doplnkov,

oproti minulému roku posunuli, resp. „natiahli“

ale aj produktov na lokálnu bolesť.“

alebo papier na pečenie. Vanilkový cukor si

o týždeň, čo bude pravdepodobne spôsobené tým,

z obchodu domov prinieslo v poslednom kvartáli

že Štedrý deň vychádza na sobotu.

MLADÍ S NÁKUPOM DARČEKOV OTÁĽAJÚ

roka 7 z 10 kupujúcich, škoricový cukor viac ako tretina kupujúcich. Nadpriemerný počet kupujúcich oproti zvyšku roka zaznamenali tiež rôzne prísady

BUDÚ KNIHY TRADIČNÝ DARČEK?

do pečenia, polevy, ozdoby a podobne. Tradičnou

„Správanie zákazníkov sa v posledných dvoch

položkou je med, ktorý si len v tomto období kúpilo

Otázku sme použili zámerne. V prieskume

28 % domácností.

MEDIAN SK s názvom „Vývoj a aktuálna

rokoch zmenilo. Kým ešte v roku 2013 sme

situácia knižného trhu“ sa totiž hovorí, že čítať „Počet kupujúcich čokolády na varenie dosahuje

a kupovať knihy prestávajú aj vysokoškolsky

v zime dvojnásobok počtu kupujúcich na

študovaní ľudia. 68 % populácie si dokonca za

jeseň. Čokoládu na varenie si tak kúpia až 3/5

rok nekúpi ani jednu papierovú knihu, pritom

domácností, pričom ju aj častejšie nakupujú,“

oslovených bolo vyše 8000 respondentov

komentuje V. Némethová a dodáva: „Na druhej

(v 4 kvartálnych vlnách, osobné rozhovory

strane však treba tiež povedať, že gazdinky si

anketárov s respondentmi). Ak aj podaktorí

pečenie aj trochu urýchľujú, svojich kupujúcich si

oslovení zakúpili nie papierové, ale elektronické

našlo hotové cesto, na ktoré míňajú domácnosti

knihy, i tak je číslo alarmujúce. Rozsiahla štúdia

z roka na rok viac. Čajové pečivo pred Vianocami

eviduje nárast domácností, ktoré nevlastnia

tiež osloví výrazne viac kupujúcich ako počas

žiadnu knihu (z 8 % na 10 %) a pokles

zvyšných mesiacov.“

domácností, ktoré vlastnia od 100 do 500 kníh (13,5 % na 11 %). Aj v uplynulom roku sa podľa výsledkov prieskumu najviac

VIANOCE V REŤAZCOCH

predávala zahraničná a slovenská beletria (po 33%), pričom tentokrát mala mierne

V kontexte vyššie uvedeného nás zaujímalo nás,

navrch zahraničná beletria. S nepatrným

ako sú na Vianoce pripravené reťazce. „Rozšírili

odstupom nasledovala náučná literatúra

sme ponuku sezónnych výrobkov, najmä

(28%), nad 20 % sa ešte dostali bestsellery

39


PRODUCT

ŠŤASTIE PRAJE PRIPRAVENÝM

zaznamenali najväčšie predaje na Zľavomate 14. decembra, vlani

Ako sme zdôrazňovali už v niekoľkých

predaje kulminovali

článok v tomto i minulom čísle, mnoho

až 23. decembra.

obchodníkov, najmä tých menších,

Zmena správania

pôsobiacich v e-commerce, pod vianočným

podľa nás súvisí

náporom často zlyháva. Veľký hráči

s výrazným

už čerpajú z mnohoročných, prípadne

napredovaním

medzinárodných skúseností a dokážu sa na

moderných

vianočný „peak“ pripraviť. Zaujímalo nás, aké

technológií. Tie

sú špecifiká v segmente voľnopredajných

menia životný štýl

liekov a doplnkov výživy. „Vianočnej sezóne sa

najmä mladých ľudí,

snažíme prispôsobiť aj nastavením pracovných

ktorí ich využívajú

zmien tak, aby boli dostatočne pokryté

na každodenné uľahčenie života. V súčasnosti snosti

Černáka „Prečo som Černák

až polovica návštevníkov Zľavomatu prichádza hádza

mlčanie“. prelomil m

každý na portál cez mobilný prehliadač, aplikáciu

Z technologických Z technolo

či tablet,“ povedal Štefan Miho, marketingový ngový

bol hitom darčekov b

manažér Zľavomat.sk. Podľa neho rastie aj

mobil Huawei P8 lite, Sony

najfrekventovanejšie dni a hodiny v tomto období a bol zaistený komplexný proklientsky prístup. Predovšetkým, v rámci veľkých shoppingových lekární v tomto období otvárame ďalšie táry, ktoré sa v priebehu roka využívajú len čiastočne.

suma, ktorú ľudia míňajú za vianočné darčeky

Playstation 4 a hra Grand Theft Auto V. Najviac

Otváracie hodiny kopírujú otváraciu dobu ostatných

na Zľavomate. Zatiaľ čo v roku 2011 ľudia minuli

slovenských mužov dostalo vôňu Hugo Boss

subjektov,“ uviedla pre náš časopis Z. Krížová

na vianočné darčeky 93 €, minulý rok sa suma

No.6 Bottled a najviac slovenských žien zase

a doplnila aj za e-commerce: „V on-line lekárni sme

priemerného nákupu vyšplhala na 153 €. Súvisí to

parfum Lanvin Eclat D’Arpege. Medzi často

sa po minuloročných skúsenostiach na vianočnú

s tým, že ľudia nakupujú na jednu objednávku viac

nakupované produkty patrili aj set na pedikúru

sezónu pripravovali už od druhej polovice roka. Pre

vecí naraz, a tak vybavia na Zľavomate darčeky pre

Scholl velvet Smooth express a hodinky Casio

zákazníkov je dôležitá dostupnosť tovarov, rýchlosť

viacerých blízkych ľudí.

LTP.

vybavenia objednávky a kvalitný zákaznícky servis.

„Na základe požiadaviek zákazníkov sme museli

„Ani tento rok sa tradične nezaobídeme bez

termínov doručovania počas sviatkov s informáciou

navyšovať napríklad počty pri darčekových

elektroniky. Horúcim hitom tohtoročných

o poslednom možnom termíne objednania pre

baleniach luxusnej kozmetiky s arganovym

Vianoc môžu byť v tomto segmente VR

garantované doručenie do Vianoc. Personálne

či levanduľovým produktami. A to až trikrát.,“

okuliare, vďaka ktorým spoznáte virtuálnu

sme na sezónu zabezpečení, v prípade logistiky

komentuje predvianočný nákupný

realitu. Do rebríčka obľúbených darčekov sa

sa budeme spoliehať na služby kuriérskych

ošiaľ Š. Miho..

zaradia tradične knihy, ale aj audioknihy či

spoločností, ktoré sú na veľký nápor pred sviatkami

tie elektronické. Najmenších môžete potešiť

pripravené.“

Aj tento rok bude k dispozícii prehľadný rozpis

darčeky s hrdinami z kreslených rozprávok,

VIANOCE 2015 VS. VIANOCE 2016

ako napríklad Máša a Medveď, sestry

,Najväčší nátlak na naše sklady je stále

Anna a Elza z rozprávky Frozen – Ľadové

v predvianočnom období, obraty v tomto čase

Pripomeňme si, že podľa porovnávača Heureka

kráľovstvo, Krtko alebo Macko Pú. Malí

stúpajú o 140 % v porovnaní s klasickým obdobím

medzi najpredávanejšie kategórie v minulom

stavitelia určite ocenia aj lego s tematikou

v roku,“ prezrádza riaditeľ Hej.sk Vladimír Sušil.

roku patrili parfumy, knihy, mobilné telefóny

Star Wars,“ uviedol šéf Heureky Tomáš

Dodáva, že tržby za posledný vianočný týždeň

a hodinky. Z kníh viedli tituly „Krv nie je

Braverman. Podľa údajov Hej.sk zákazníci

sa vyrovnajú takmer celému mesiacu v ostatnom

voda“ od Dominika Dána, „GOGO – Chalan

v e-shope utrácajú tento rok v priemere za

období roka.

z internetu“, prípadne spoveď Mikuláša

jeden vianočný nákup 189 €. Tento rok sú e-shopy pôsobiace na Slovensku schopné doručiť do Štedrého dňa tovar objednaný ešte 19. decembra. Veľmi však záleží na type tovaru. Napríklad niektoré knihy nemusia byť už do Vianoc na sklade. Rozhoduje tiež typ platby a možnosť osobného odberu. Vianoce 2016 budú mať teda príchuť exkluzivity, budú plné špeciálnych, nevídaných produktov, za ktoré Slováci utratia viac, ako po minulé roky.

40


PRODUCT

VÝSLEDKY ROKU 2016 PREKONÁVAJÚ OČAKÁVANÉ Koniec roka je už tradične čas vhodný na bilancovanie. Firma ONDRÁŠEK Slovakia, s.r.o. má za sebou už 20 rokov tvrdej práce. Nielenže rozšírila portfólio zákazníkov a počet servisných stredísk na Slovensku, ale neustále pripravuje pre svojich zákazníkov novinky, ktoré im uľahčia prácu.

z radov odbornej verejnosti z rôznych odvetví národného hospodárstva. Všetkým našim obchodným partnerom a priateľom želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa úspechov, radosti

Tlačiarne zn. Markem-Imaje, ktorých je

a laserové tlačiarne SmartLase C150/C350,

zo života a splnených snov v nadchádzajúcom

výhradným distribútorom pre SR, sú právom

termálny ink-jet 1050 ako i rôzne systémy pre

roku 2017.

označované za „Rolls-Royce“ medzi

aplikáciu a tlač etikiet

priemyselnými tlačiarňami. Rast firmy by

2200, 2200 paletový,

však nebol možný bez zodpovedného prístupu

CimJet, CimPak

všetkých zamestnancov, len stoprocentná

a taktiež voskové

práca všetkých je zárukou dlhodobého

tlačiarne 5400, 5600,

rozvoja. „I keď je konkurencia nekompromisná,

5800.

našou filozofiou vždy bolo a bude slušné vystupovanie a ľudský prístup. Klientov

Ondrášek, MBA, majiteľ spoločnosti.

ÚČASŤ NA VÝSTAVÁCH V ROKU 2016

Firma nadviazala na predchádzajúce úspešné

Firma je už tradičným

roky a podarilo sa jej v tomto roku dosiahnuť

účastníkom –

mimoriadne dobré výsledky, ktoré výrazne

dlhoročným

predčili očakávaný predpoklad vývoja zo

vystavovateľom na

začiatku roka.

Medzinárodnom

vnímame ako dlhoročných partnerov, ktorí sa k nám radi vracajú“, hovorí Ing. Pavel

Strojárskom Veľtrhu v Nitre a opakovane

na trhu predovšetkým atramentové tlačiarne

sa zúčastnila výstavy

Markem-Imaje 9410, 9450, 9028, 9042,

DANUBIUS GASTRO v Incheba Expo Aréne

9028- Green Campaign, termotransfery X40,

v Bratislave. Do svojej výstavnej expozície

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a tešíme

X60, X60-128, tlačiarne s vysokým rozlíšením

prilákala stovky záujemcov predovšetkým

sa na ďalšiu spoluprácu. pti

V priebehu tohoto roka sa úspešne etablovali

(kp)

PF 2017 Ďakujeme Vám za úspešnú spoluprácu, želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok.

www.ondrasek.sk

41


PRODUCT

HODNOTA PREDAJA KLESÁ AJ NA ÚKOR PRIVÁTIEK Ak by sme mali spomenúť aspoň dve kategórie kozmetiky, ktorých predaj sa s blížiacim vianočným obdobím prudko zvyšuje, určite to budú kozmetika pre starostlivosť o pleť a vône. Z pohľadu obchodu sa ich predaj nevyvíja priaznivo. Vône pre ženy klesajú v objeme predaja a produkty pre starostlivosť o pleť nakupujeme v akcii a hľadáme lacnejší či výhodnejší ekvivalent v podobne privátnej značky. RASTIE VÝZNAM DROGÉRIÍ A PRIVÁTIEK

AKCIOVÉ AJ KATALÓGOVÉ NÁKUPY

V poslednom roku sa na Slovensku predali

Dôležitosť drogérií potvrdzuje i Veronika

3 mesiacoch roka domácnosti významne viac

výrobky starostlivosti o pleť za približne

Némethová, Senior Consultant, Spotrebiteľský

minú najmä na vyživujúce produkty starostlivosti

12,2 miliónov EUR s objemom takmer 100

panel GfK Slovakia: „Pre nákupy produktov

o pleť,“ uvádza

tisíc litrov (od novembra 2015 do októbra

starostlivosti o pleť sú najdôležitejšie drogérie,

V. Némethová.

2016). „Na slovenskom trhu zákazníci čoraz

kde ich za posledných 12 mesiacov nakúpila

častejšie zavítajú pri nákupe starostlivosti

tretina domácností. V pleťovej kozmetike sú

o pleť do drogérií. Za posledné dva roky

tiež dôležité nákupy z priameho predaja, ako sú

významnosť drogérií v hodnote predaja

katalógy. Za posledných 12 mesiacov takúto

vzrástla dokonca o 8 %. Významnosť

možnosť nákupu produktov starostlivosti o pleť

hypermarketov a supermarketov v tejto

využila 1 z 10 domácnosti.“

najviac v poslednom kvartáli roka, kedy sú výdavky na ňu určené vyššie o viac ako 10 % oproti kvartálnemu priemeru roka. V posledných

kategórii vďaka tomu klesá,“ uvádza Zuzana Kolářová, konzultant spoločnosti

V rámci kategórie pleťovej kozmetiky si

Nielsen.

vyživujúce produkty na pleť kúpi viac ako 80 %

Ø AKÝ DRUH KRÉMOV NA TVÁR POUŽÍVATE NAJČASTEJŠIE? (%) £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £

BB krém CC krém [2] DD krém [2] iný pre citlivú pleť pre rozžiarenie / oživenie proti vráskam / proti starnutiu / na omladenie proti známkam únavy spevňujúci zvláčňujúci / hydratačný žiadny

4,7 0,4 3,0

kupujúcich kategórie a čistiace produkty na Oproti rovnakému obdobiu minulého roka

pleť si za rok aspoň raz kúpi 60% kupujúcich

predaje v kategórii starostlivosti o pleť

kategórie. Na vyživujúce produkty pleťovej

klesli o viac ako 4 % v hodnote. Podľa

kozmetiky najviac míňajú staršie, ako aj mladšie

Nielsen sa na trhu však v poslednom roku

1-2 členné domácnosti. Na čistiace produkty

mimoriadne darí privátnym značkám, ktoré

pleťovej kozmetiky najviac míňajú mladšie 1-2

vzrástli o 14 % v hodnote, a to práve

členné domácnosti a rodiny s tínedžerom.

15,3

0,3

0,4

1,2

3,6

2,8

2,3

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2016

6,7

vďaka rastúcej popularite drogérií. Do top päťky značiek kozmetiky starostlivosti

Domácnosti nadpriemerne nakupujú produkty

o pleť podľa hodnoty predaja v abecednom

starostlivosti o pleť za zvýhodnenú cenu.

poradí patria: Beiersdorf, Dermacol,

Na akciové nákupy míňajú skoro polovicu

Generica Piešany, L´oreal a spomínané

z výdavkov určených na pleťovú kozmetiku.

privátne značky.

„Domácnosti na pleťovú kozmetiku míňajú

Ø AKÝ DRUH KRÉMOV NA OČI POUŽÍVATE NAJČASTEJŠIE? (%) £ £ £ £ £

proti opuchom proti tmavým kruhom proti vráskam žiadny iný

3,3 3,8 4,6

DÁMSKE A PÁNSKE VÔNE Kategória parfumových a toaletných vôd a parfumov sledovaná spoločnosťou Nielsen v obchodoch s potravinami a zmiešaným tovarom a drogériách (ber parfumérií) medziročne zaznamenala objemový pokles o 4,5 %. Pokles je ťahaný vôňami určenými pre ženy - až 8 %. Vône pre mužov stagnujú. 16,8

Vďaka tomuto vývoju sa zvýšila dôležitosť mužských vôní zo 45 na 48 % celkového objemu kategórie. Z pohľadu dôležitosti predajných kanálov dominujú drogérie, kde sa generuje viac ako 60 % tržieb aj

11,1

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2016

objemu kategórie, takmer 40 % si medziročne udržiavajú obchody s potravinami. Pokiaľ ide o veľkostné segmenty, v pánskych vôňach 2/3 kategórie tvoria balenia 76-100 ml a 22% 31-50 ml. V dámskych vôňach sú viac ako v 40 % zastúpené balenia 76-100 ml, kým takmer rovnocenne po 30 % veľkosti 31-

Autor: Juraj Púchlo | Zdroj: GfK Data: MAT Oct 2016, Nielsen, MEDIAN SK

50 ml a najmenšie balenia pod 30 ml, ktoré sú len minimálne zastúpené v pánskych vôňach.

Ø OBJEM A HODNOTA PREDAJA KOZMETIKY NA STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ Hodnota predaja 1 000 EUR

Predaný objem 1000 l

Ø AKO ČASTO POUŽÍVATE TOALETNÉ VODY / PARFUMY? (%) £ £ £ £ £ £ £ £ £

viac ako 1-krát denne 1,2 1-krát denne 4-6-krát týždenne 3,0 2-3-krát týždenne 1-krát týždenne 2-3-krát mesačne 4,4 1-krát mesačne menej ako 1-krát mesačne neuvedené

SLOVENSKO

0,8

1,9

nov/14-okt/15

nov/15-okt/16

nov/14-okt/15

12 742

12 198

110

nov/15-okt/16

0,7

CELÁ KATEGÓRIA

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Zber dát realizovaný v obchodoch s potravinami a zmiešaným tovarom a drogériách (ber parfumérií a s vylúčením Metro).

98,2

0,4

Dámske

14,5

0,6

Pánske

6,3

10,0 3,5

42

9,9 0,9

3,7 4,8

3,4

1,7

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2016


PRODUCT

ŠIKOVNÝ SPOLOČNÍK: HYUNDAI I20 ACTIVE 1.0 T-GDI

V posledných mesiacoch roka 2016 sme testovali živý pohyblivý malý hatchback so špičkovým vybavením Style. Možno konštatovať, že v trhovom segmente B má tento šikovný typ auta všetky predpoklady osloviť svoju cieľovú skupinu a predbehnúť konkurenciu.

pripojením mobilného telefónu a 1 GB pamäťou. Váš smartfón alebo mobilný prehrávač si môžete celkom jednoducho pripojiť na vstup USB alebo AUX na stredovej konzole. Vozidlo inteligentne signalizuje poruchy a stav na prednom paneli a vidíte i ktoré konkrétne dvere sú otvorené. Vo výbave STYLE je tiež kamera umiestnená v spätnom zrkadle, monitoruje čiary vodorovného dopravného značenia jazdných pruhov a upozorní vodiča, ak má vozidlo tendenciu opustiť jazdný pruh bez zapnutých smerových svetiel na príslušnej strane. Hyundai i20 Active je výborným príkladom, ako môže technológia pomôcť užiť si COMFORT a CLASSIC). Súčasťou výbavy sú

viac z aktívneho života. A ako môže urobiť váš

hmlovky, parkovacie senzory, vyhrievanie volantu

život príjemnejším a pohodlnejším.

i predných sedačiek, automaticky sklápacie bočné zrkadlá, automatická klimatizácia, dažďový a svetelný snímač.

DO MESTA I NA DIAĽNICU

Voliteľnou výbavou zostavy STYLE je

„Hyundai i20 Active je príkladom toho, ako môže technológia urobiť váš život príjemnejším a pohodlnejším.“

KOMFORTNÝ ODKLADACÍ A BATOŽINOVÝ PRIESTOR

Vozidlo poháňa dynamický prepĺňaný benzínový

tzv. Smart Pack, teda

trojvalec 1.0 T-GDi s výkonom 88 kW (120 koní)

inteligentný kľúč so

a s maximálnym krútiacim momentom 172

štartovacím tlačidlom,

Nm. Turbodúchadlo s elektrickým aktuátorom

vonkajšie chrómové kľučky a zadná parkovacia

malého vozidla nájdete kopec premyslených

obtokového ventilu zlepšuje reakciu motora

kamera.

schránok a odkladacích priestorov. Vodič

a priebeh krútiaceho momentu pri nízkych

pohľad pomerne

má napríklad slnečné okuliare pohodlne na

otáčkach. Hyundai i20 Active si vďaka dynamickej motorizácii poradí na diaľnici a rozmery vozidla

V interiéri na prvý

dosah v schránke v stropnej konzole. Vodič

VÝBAVA PRE 21. STOROČIE

4065 x 1760 x 1529 mm (d/š/v) zasa ocení každý,

a spolujazdec vpredu majú k dispozícii držiak nápojov medzi prednými sedadlami. Základný

kto potrebuje rýchlo zaparkovať v meste. Pri jazde

Hyundai i20 Active T-GDi samozrejme netvorí len

objem batožinového priestoru 326 litrov je

sme ocenili hladký chod riadiacej páky a vyladenú

vyšperkovaný exteriér, ale aj stvárnenie a výbava

komfortný a postačujúci.

spojku.

interiéru. K dispozícii je autorádio s Bluetooth

DIZAJNOVÉ VYCHYTÁVKY Hyundai i20 Active predstavuje optimálnu kombináciu mestského imidžu a dobrodružného ducha. Tieto kvality sú evidentné na každom detaile jeho dizajnu. Mohutné a atraktívne ochranné plastové obklady, výrazné strešné lyžiny a mnoho ďalších dizajnových vychytávok v jedinom vozidle sa len tak nevidí. Stále sme objavovali nové a nové drobnosti, ktoré Autor: red, Zdroj a foto: Hyundai

podčiarkujú segmentáciu auta – jednoducho jazdiť ním je výraz istého životného štýlu. Spomeňme napríklad hviezdicový dizajn a striebornú farbu klapky uzáveru palivovej nádrže alebo chrómované vonkajšie kľučky dverí. Na test sme mali najvyššiu výbavu STYLE (pod ňou je ešte

43


PRODUCT

VÍŤAZI SÚŤAŽE OBAL ROKU 2016 Tretím číslom za sebou predstavujeme víťazov súťaže Obal roku. Z priestorových dôvodov sme sa zamerali najmä na zaujímavosti zo segmentu FMCG a POP (POS). Kompletnú plejádu víťazných exponátov môžete nájsť na webe súťaže obalroku.cz.

2.

KATEGÓRIA NÁPOJE

časť

Salabka fľaša na víno (prihlasovateľ: Zlatá Praha Salabka, s. r. o.)

Pivná prepravka 20 x 0,5 l Holba, Litovel, Zubr (prihlasovateľ: Alfa Plastik, a. s.) Nové pivné prepravky pre pivné značky Holba, Litovel a Zubr sa vyznačujú originálnym dizajnom, súdkovitým tvarom a celoplošnou obrandovanou etiketou presne zladenou s telom prepravky. Výroba zahŕňa náročnú technológiu IML, kedy je etiketa zalisovaná priamo do prepravky, tu je navyše etiketa celoplošná a uzavretá okolo držadla. Napriek náročnosti je počet nepodarkov obmedzený pri výrobe na 2 %. Pritom životnosť prepravky je očakávaná na úrovni 20 rokov. Predaje značky Holba po uvedení novej prepravky medziročne rastú na inak stagnujúcom trhu.

Karpatskej brandy špeciál - Barrel (prihlasovateľ: GRAFOBAL, akciová spoločnosť) Inovovaný produkt v novom obale akcentuje graficky aj hmatovo (reliéfna razba) technológiu zrenia prémiovej značky brandy v dubových sudoch. V predajni obal okamžite zaujme svojou odlišnosťou od iných značiek i svojho bezprostredného predchodcu. Prítomnosťou charakteristických prvkov dizajnu sa však hrdo hlási k tradičnej slovenskej značke KBŠ. Tlač obojstranná 5 + 2 farby s parciálnym hybridným a UV lakom, debossing, kašírovanie na F – vlnitú lepenku, výsek a 3bodové lepenie.

Inovácia vychádza zo silného loga Salabka a v ňom obsiahnutom symbole. „A“ nie je len prvé písmeno abecedy, ale v názve Salabka je obsiahnuté hneď 3x, navyše prostredné je symetrické. Na fľaši dominuje symbol „A“, ktorý prechádza v pôdorys vinice, v ktorom je vyznačené, kde sa daná odroda pestuje. Na vinici sa pestuje celkom 15 odrôd. Na fľaši je umiestnených 14 diamantov, 15tým diamantom je samotné víno. Technológie: sieťotlač na farbenú fľašu + rezaná metalická fólia. Medaila „A“ zvýrazňujúci originálnosť produktu spolu so stuhou, ktorá vyjadruje farbu vína vnútri. Zvolená nadčasová matná čierna podčiarkuje celkový dojem z fľaše.

KATEGÓRIA DARČEKOVÉ OBALY

Voda z doby ľadovej - Sklo (prihlasovateľ: David Rybár Dr. Design)

Autor: Juraj Púchlo | Zdroj a foto: Obalový institut SYBA

Fľaša „Fromin - Voda z doby ľadovej“ imituje dve na seba postavené kocky ľadu a svojím atypickým nepravidelným tvarom preverila možnosti sériovej výroby v sklárskom priemysle. Pre zachovanie čo najčistejších prirodzených tvarov bolo navrhnuté dno bez pravidelných technických línií. Aby sa etiketa čo najmenej premietala do optiky fľaše pri čelnom pohľade, je tlačená na číry materiál. Na hrdlo, ktoré svojim väčším priemerom uľahčuje nalievanie vody, bol vyvinutý špeciálny číry uzáver z makrolonu.

44

GEAMI WrapPak (prihlasovateľ: BRANOpac CZ s.r.o.) Obal výrobok perfektne chráni a fixuje bez použitia viazacieho materiálu a zároveň plní funkciu darčekového balenia. Obal je zároveň aj dizajnovým riešením balenia a má výborné tlmiace a fixačné vlastnosti. Unikátne šesťhranné výseky fixujú výrobok v krabici. Balenie je rýchle a jednoduché. Plusom je i nižšia spotreba materiálu: rola baliaceho papiera zaberá menej miesta v sklade ako alternatívna bublinková fólia. Baliaci papier je vyrobený z čistého hrubého papiera, 100% recyklovateľný.

Pilsner Urquell: Jednolitrová vianočná fľaša (prihlasovateľ: Plzeňský Prazdroj, a.s.) Každoročne vzrastajúcu obľubu darčekových balení využil Plzeňský Prazdroj aj na Vianoce roku 2015 a šiesty krát po sebe uviedol na predvianočný trh špeciálne balenie piva Pilsner Urquell. Limitovaná edícia jednolitrových fliaš so swing top uzáverom je dielom známeho dizajnéra Ronyho Plesla. Fľaša nadväzuje dizajnom na aktuálne sklenené pollitre. Ako obal na fľašu bol použitý tubus. Fľaša bola na pultoch obchodov od konca novembra 2015 a všetkých 60 tisíc kusov sa vypredalo počas 4 týždňov.


PRODUCT

KATEGÓRIA DARČEKOVÉ OBALY

Darčeková kazeta na vázu - 110. výročie spoločnosti (prihlasovateľ: GRAFOBAL, akciová spoločnosť)

Čajová darčeková kazeta (prihlasovateľ: DS Smith Turpak Obaly, a. s.) Firemné darčekové balenie 8 druhov čajov pre chvíle pohody. Reklamný predmet počas procesu integrácie do anglickej spoločnosti DS Smith. Vyrobený, poskladaný a distribuovaný prostredníctvom zamestnancov s dôrazom na osobný kontakt. Naša inovácia spočíva v použití neobvyklého, plne recyklovateľného materiálu vlnitej lepenky. Ekologické hľadisko je zdôraznené dômyselnou samosvornou konštrukciou bez lepenia.

Obal na vázu sa skladá z dvoch častí. Vonkajší obal má špeciálne skladanie, ktorého vrchná časť korešponduje s vizuálom pozvánky na oslavu 110. výročia, pri ktorom bola váza odovzdávaná ako darček. „Obálkové“ zatváranie je fixované magnetom, ktorý hlasným zaklapnutím oznámi bezpečné uzatvorenie kazety. Vnútorná dvojplášťová robustná vložka vynikajúco fixuje vázu s neobvykle vysokou hmotnosťou. Rozmery ručne vyrábanej vázy majú toleranciu +/4 mm, čo je riešené dištančnou podložkou. Decentná grafika vo firemných farbách pôsobí ľahko a elegantne. Tenké pásiky tactile laku zvýraznené jemným rastrom sivej dodávajú obalu perspektívu a hĺbku.

KATEGÓRIA POP&POS DISPLEJE

Fľaša na uctenie pamiatky a výročia 700 rokov od narodenia Karla IV. Pre vytvorenie 700 unikátnych očíslovaných vín bolo potrebné zvoliť správny obsah, voľbou bolo Rulandské modré - odroda, ktorú z Burgundska do Čiech nechal doviezť Karol IV. V histórii a archívoch bol dohľadaný tvar, ktorý zodpovedá dobovo karafám na víno zo 14. storočia. Ako materiál bolo použité ručne fúkané čierne sklo technologicky spracované podľa vtedy dostupných možností. Fľaše sú dekorované sklárskymi obtlačkami vypálenými do glazúry a ručne číslované reliéfnym zlátením.

KATEGÓRIA OSTATNÉ

Spokojenypes. cz – zasielateľský obal s pridanou hodnotou (prihlasovateľ: THIMM Packaging)

Promočný obal SHOWBOX 2.0 (prihlasovateľ: STI Česko, s. r. o.) SHOWBOX vytvorený pre spoločnosť PAPACKS možno použiť pre ľubovoľné výrobky. Výstupky na hornej strane umožnia bezpečné stohovanie, takže obaly môžu slúžiť zároveň ako promočný systém na POS. Rovnakým spôsobom môžu krabičky použiť aj zákazníci, ktorí si v nich kúpili výrobky, napr. topánky. Ponechajú si ich a doma z nich vytvoria vlastný kus nábytku. Priehľadné okienko a dodatočné osvetlenie obal premenia v malú výkladnú skriňu. Obal je šetrný k životnému prostrediu, na výrobu bol použitý recyklovaný materiál ako kartón a nasávaná kartonáž.

Salabka fľaša Vinum Caroli 700 rokov Karol IV. (prihlasovateľ: Zlatá Praha Salabka, s. r. o.)

Rondel (prihlasovatľ: Smurfit Kappa Czech s.r.o.) Rotujúce display Rondel má priemer točne 2 metre a vyrobený je ako stavebnica z 5VL BC vlny. Tanier točne tvoria 4 polkruhové segmenty so zámkami, ktorých zlepením sa dosiahne požadovaný kruhový tvar. Do fixačných otvorov taniera je možné ukotviť 60 cm vysokú nadstavbu a tým zväčšiť prezentačné priestor. Rondel vykoná 1 otáčku za minútu, napájanie elektropohonu zabezpečuje 12 V adaptér.

Obal pre online obchod Spokojenypes.cz slúži v prvom rade ako zasielateľský obal pre prepravu objednaného tovaru. Vďaka dômyselnej konštrukcii ho však možno po vyprázdnení premeniť na „búdu“ pre domáceho maznáčika, a to bez lepenia. Obal tak získava druhý život. Spokojenypes. cz nápad rozvinul a vyhlásil súťaž „Navrhnite krabicu doručujúcu šťastie“ o najlepší návrh dizajnu práve pre tento obal a oslovil tým širokú verejnosť. V polovici novembra prebehlo vo Viedni hodnotenie svetovej obalovej súťaže WorldStar Packaging Award. Uspelo viacero obalov, ktoré získali aj ocenenie Obal roku, okrem iného aj tento inovatívny obal.

45


PUBLICATIONS

ALBATROS MEDIA SLOVAKIA, S.R.O. – BIZBOOKS Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, Tel.: +421 (0) 244 452 048, www.albatrosmedia.sk Anthony B. Atkinson

Charles Duhigg

EKONOMIKA NEROVNOSTI

CHYTŘEJI, RYCHLEJI, LÉPE TAJEMSTVÍ VÝKONNOSTI V ŽIVOTĚ I BYZNYSU

Nerovnosť je v sociálnej sfére pálčivý problém. Autor, uznávaný ekonóm, je už dlho jedným z čelných predstaviteľov jej výskumu. Predstavuje široký súbor

Ak patríte medzi tých, kto si myslia, že k výkonnosti

opatrení, ktoré môžu skutočne spôsobiť zmenu

stačí len si správne rozvrhnúť čas (ktorý však nemáte),

v distribúcii príjmov vo vyspelých krajinách. Nesmieme

k úspechu náhoda a dávka šťastia a k vyriešeniu krízy

sa uspokojiť s jednoduchým ukladaním nových daní

pevné nervy, potom vás autor vyvedie z omylu. Kniha

bohatým ľuďom, ktorými budú financované existujúce

vás naučí, ako myslieť inak. Nie je až tak dôležité to,

programy. Atkinson odporúča ambiciózne opatrenia

ČO si myslíte a o čom premýšľate, ale predovšetkým

v piatich oblastiach: technológie, zamestnanosť,

AKO myslíte a akým spôsobom sa k veciam staviate.

sociálne zabezpečenia, zdieľanie kapitálu a zdanenie.

Kniha je plná praktických rád, ako zvýšiť svoju osobnú výkonnosť, efektívnosť tímu i celej firmy.

Cena: 24,49 €

Cena: 16,49 €

CITADELLA PUBLISHING, SPOL. S R.O. Karloveská 416/49, 84104 Bratislava, Tel.: 00421 (0) 905 235 859, www.citadella.sk Ulrich Horstmann, Gerald Mann

PLATIŤ V HOTOVOSTI ZAKÁZANÉ – VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ O ZRUŠENÍ HOTOVOSTNÝCH PLATIEB

LEAN PODNIKÁNÍ - PŘEJDĚTE OD PLÁNU A K PLÁNU, KTERÝ FUNGUJE Dnes vzniká viac inovácií a produktov ako v

Autor: red | Foto: Vydavatelstvá

minulosti, ale väčšina z nich nedokáže uspieť. To, čo

46

V dôsledku zrušenia hotovostných platieb dôjde

potrebujeme, je systematický proces, vďaka ktorému

i k strate slobody a anonymity. Starostlivosť o vás

sa rýchlo prelustruje plánované, čím sa zvýši šanca

prevezmú banky a poskytovatelia kartových služieb

firmy na úspech. A to všetko sľubuje prístup Lean

spolu so štátom. Hrozí, že po zrušení hotovostných

podnikania. Autor ukazuje, ako dosiahnuť „zdravý

platieb sa kriminalita presunie do digitálneho sveta.

vzťah produkt / trh“. Vychádza pritom z myšlienok

Pritom EÚ má v roku 2018 predstaviť konkrétne

a konceptov niekoľkých inovatívnych metód,

plány na úplné zrušenie hotovosti. Autori, fundovaní

vrátane prístupov zvaných Lean Startup, Customer

odborníci, informujú, aké drastické následky by malo

Development a Bootstrapping (svojpomocné

zrušenie hotovosti pre občanov.

financovanie).

Cena: 8,90 €

Cena: 15,49 €

ALBATROS MEDIA SLOVAKIA, S.R.O. – MANAGEMENT PRESS

NAKLADATELSTVÍ DOKOŘÁN, S.R.O. + ARGO

Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, Tel.: +421 (0) 244 452 048, www.albatrosmedia.sk

Holečkova 9, 150 00 Praha 5, Tel.: +0420 257 320 803

NEKOMPLIKUJTE TO! JEDNODUCHÝ PRINCIP, KTERÝ STOJÍ ZA ÚSPĚCHEM FIREM APPLE, GOOGLE A IKEA

Jaron Lanier

Richard Koch, autor knihy Princíp 80/20, jednej

Autor sa pohybuje v epicentre technologickej a informačnej

z najúspešnejších kníh o podnikaní vôbec, prichádza

revolúcie už 40 rokov. Podľa neho sa pôvodná idea

s ďalším geniálnym konceptom, ktorý zásadným

„informácií zadarmo na končekoch prstov každého

spôsobom ovplyvní úspešnosť akejkoľvek firmy. Ide

jedinca“ mení na realitu hromadného zbedačenia väčšiny

o princíp zjednodušovania. Takmer všetky veľké príbehy

populácie. V rukách niekoľkých stoviek tzv. „Sirén“ sa

úspešných firiem sú totiž príbehmi zjednodušovania.

sústreďuje vedľa intímnych údajov aj výsledky všetkej

Podnikatelia, ktorí dokázali zmeniť tvár biznisu - či už

tvorivej práce ostatných užívateľov. Sirény potom

to bol S. Jobs, H. Ford alebo I. Kamprad - boli v drvivej

filtrovaním a predávaním týchto informácií generujú zisky

väčšine predovšetkým veľkými zjednodušovateľmi.

rádovo v stovkách miliárd dolárov.

Cena: 16,49 €

Cena: 18,75 €

KOMU PATŘÍ BUDOUCNOST? - NEJSTE ZÁKAZNÍKEM INTERNETOVÝCH FIREM: JSTE JEJICH PRODUKTEM


(kp)


(kp)

In store slovakia december 2016  

IN STORE Slovakia december 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you