Page 1

ČÍSLO 6, ROČ. 15. AUGUST - SEPTEMBER 2017

www.instoreslovakia.sk


DODÁVATEĽSKÝ REŤAZEC V PRAXI A SÚVISLOSTIACH Štyri prínosy IN STORE Slovakia: » Odbornosť – Analýzy a prieskumy. Predikcie smerovania trhov, spotrebiteľského správania a charakteru ľudských zdrojov. Nové trendy, inovácie produktov a služieb. Inovatívne spôsoby využitia postupov v marketingu a manažmente. » Dôveryhodnosť – Starostlivo vybrané témy s dôrazom na aktuálnosť a objektivitu. » Nadčasovosť – Prezentácia odborných a praktických informácií v súvislostiach. Výstižne, pútavo a prehľadne. » Direct mail – Informácie sa dostávajú do rúk tým pravým – adresne vybranej cieľovej skupine v náklade 9 000 kusov.

ČASOPIS A PORTÁL, KTORÉ VÁS SPÁJAJÚ UŽ 15 ROKOV. ČÍSLO 3,

ROČNÍK

11.

ČÍSLO 1, ROČ. 15. JANUÁR - FEBRUÁR 2017

www.instoreslovakia.sk (kp)

.sk

reslovakia

www.insto

VYDAVATEĽ ČASOPISU IN STORE SLOVAKIA | NAUTILUS DJ, S.R.O. | WWW.NAUTILUSDJ.SK Azalková 4, 821 01 Bratislava | Poštová adresa: P.O.Box 50, 820 07 Bratislava 27 www.instoreslovakia.sk (kp)


September. Škola. Reťazce už na sklonku júla spustili kampane v štýle „back to school“, návrat to školy. Návrat to nebude pre prváčikov. Tých čaká ostrý prechod zo škôlok. Vnucuje

Ing. Juraj Púchlo šéfredaktor IN STORE Slovakia

sa otázka, čo by mali prváci študovať, aby sa v dospelosti uplatnili. Mnohé dnešné profesie o pár rokov zaniknú. Mnohé aj vďaka internetu vecí a robotizácii. Čo by sa mali teda vyplašení prváčikovia učiť? Učenie sa tomu, ako z dát získať predikcie sa niekedy nazýva strojovým učením, hoci sa častejšie používa pojem prediktívna analytika. Dovolím si predikovať, že dátoví analytici a ľudia, ktorí vidia v dátach trendy, budú

Tip šéfredaktora

pre retail dôležití aj o desať rokov.

redakčná rada: Mgr. Júlia Hurná, PhD., Slovenske združenie výrobcov piva a sladu Ing. Zuzana Krenyitzká, OTP Banka Slovensko, a. s. MUDr. Peter Minárik, PhD., ONLIFE - Poradňa pre obezitu, výživu a zdravý životný štýl Ing. Viliam Matušek, Baliarne obchodu, a. s. Poprad Ing. Ivana Orviská, PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o. RNDr. Pavel Rác, INTERPHARM Slovakia, a. s. Miroslava Šibíková, Metsä Tissue, a. s. Markéta Světlíková, CHANCE, a. s. Dipl. ek. Pavel Vejmola, VITANA, a. s. Ing. Margaréta Víghová, PhD., ZETOR TRACTORS, a. s. vydavateľ: NAUTILUS DJ, s. r. o., Azalková 4, 82101, Bratislava OR Okr. súdu Bratislava 1, odd: Sro, vložka 28287, EV 3879/09 poštová adresa: P.O. Box 50, 820 07 Bratislava 27 kontaktné údaje: tel./fax: +421 2 482 87 322 redakcia@instoreslovakia.sk, marketing@instoreslovakia.sk www.instoreslovakia.sk

daňové údaje: IČO: 35 898 500, IČ DPH: SK2021878430 registrácia printovej verzie: ISSN 1336-2348, MK SR pod č. 2958/2003, EV 3879/09 ročné predplatné: 34,– EUR bez DPH / 40,80 EUR vrátane DPH 20 % ročník a číslo: 15 / 6 - 2017 periodicita: desaťkrát ročne šéfredaktor: Ing. Juraj Púchlo, puchlo@instoreslovakia.sk +421 948 303 723 spolupracovníci redakcie: EXACT RECRUITMENT, spol. s r. o., PhDr. Miloš Nemeček ZenithPeople Consulting, spol. s r. o.

obchodná riaditeľka: Mgr. Jana Čierniková Kolesárová, ciernikova@instoreslovakia.sk, +421 915 727 917 označenie: (kp) – komerčná prezentácia, (pti) – platená textová inzercia Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie. foto: www.shutterstock.com, www.dreamstime.com, www.pixabay.com, redakčné a ilustračné foto, foto prispievateľov grafika: yodea. s.r.o., www.yodea.sk tlač: Róbert Jurových - NIKARA, www.nikara.sk


MARKETING MIX

OBSAH ČÍSLA

8.

PLACE EuroShop Retaildesign: Interaktívne, individuálne, pôsobivé Investori vyhľadávajú hotelové nehnuteľnosti

EUROSHOP RETAILDESIGN: INTERAKTÍVNE, INDIVIDUÁLNE, PÔSOBIVÉ

8 10

Dovolenková sezóna rečou čísel

12

Alfou a omegou je zákazník

14

Čo tvorí atraktívne nákupné prostredie?

16

PROMOTION

22.

Putovné promotion

18

IQOS mení životný štýl

20

PEOPLE Záujem o duálne vzdelávanie je stále väčší

22

V digitálnych zručnostiach sú stále rezervy

23

Business Coffee - Najkrajšie kancelárie na Slovensku

24

PRICE Platby: Kdekoľvek, kedykoľvek a čímkoľvek (2. časť)

ZÁUJEM O DUÁLNE VZDELÁVANIE JE STÁLE VÄČŠÍ

26

PRODUCT Do kategórie liehovín vstúpil trend prémiumizácie

40.

28

Nealko: Víťazi a porazení promočných vojen

30

Prosciutto na vedúcej pozícii

32

Rastú predaje väčších balení syrov

36

V on-line lekárňach nakupujú najmä ženy

38

Potrpíme si na kvalitu

40

Spoločnosť METRANS v medzinárodnej intermodálnej doprave – Dunajskej Stredy do celého sveta

42

Vieme, kto získal ceny Obal roku a Save Food

44

POTRPÍME SI NA KVALITU

ANDREJ BAGAR – KRÁĽ AJ SLUŽOBNÍK DIVADLA Naše vydavateľstvo Nautilus DJ je známe na poli periodickej tlače, teraz však vstúpilo aj do sveta kníh. S Občianskym združením Bagar kooperuje na vydaní a šírení publikácie s názvom Kráľ aj služobník divadla a podtitulom Andrej Bagar, umelec a človek. OZ Bagar má blízko k nášmu vydavateľstvu, ale nemenej k odkazu významného herca, kultúrneho dejateľa a protifašistického bojovníka, je tu priame rodinné prepojenie. A tiež snaha približovať Bagara dnešku bez ideologických nánosov, s reálnym a komplexným pohľadom na jeho osobnosť. Na to sa podujal teatrológ nastupujúcej generácie Martin Timko, odborný pracovník Divadelného ústavu v Bratislave. Tvorbe knihy predchádzalo dôkladné štúdium nielen doterajšej literatúry o Andrejovi Bagarovi, ale predovšetkým archívnych prameňov a dokumentov, z ktorých viaceré sa dosiaľ nevyužívali, medzi nimi nevydané pamäte umelca. Tak sa dozvedáme o jeho začiatkoch v čase, kedy ešte slovenské profesionálne divadelníctvo nejestvovalo, zásadnom zástoji pri vzniku Slovenského národného divadla, aktívnej účasti v Slovenskom národnom povstaní, významnom mieste pri budovaní základov súčasnej siete slovenských divadiel, o vrcholoch i otáznikoch jeho umeleckej dráhy. Hral vladárov aj vyvrheľov spoločnosti, bol kráľom aj služobníkom divadla, vždy však predovšetkým priamym a plnokrvným človekom. O tom hovorí kniha, ktorá môže zaujať nielen odborníkov, ale tiež širšie publikum. MN Projekt a publikácia boli podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

4


PRESENT

FLASH NEWS KONICA MINOLTA SLOVAKIA S NÁRASTOM TRŽIEB

pozitívny trend sa nám darí udržiavať predovšetkým zmenou obchodnej politiky,“

Mall Group kúpila e-shop s potravinami

konštatuje Tomáš Bednář, generálny riaditeľ

Košík.cz a spojila ho so svojím obchodom

V uplynulom fiškálnom roku podľa IFRS

a konateľ Konica Minolta Slovakia. Pozitívny vývoj

Kolonial.cz s ambíciou vytvoriť jednotku

štandardov narástli celkové tržby Konica Minolta

hospodárenie sa očakáva aj v tomto roku. Firma

na trhu. Konkurovať bude úspešným

Slovakia, spol. s r. o. o 2,5 % na úroveň 20,98 mil.

v ňom zároveň oslávi 25 rokov pôsobenia na trhu.

e-shopom Rohlik.cz a Tesco Online

eur. Spoločnosť zároveň pokračovala v expanzii

V súčasnosti sa začala sústreďovať aj na riešenia

nákupy. Spustenie e-shopu na jeseň

svojho vplyvu v rámci odvetvia informačných

pre digitalizáciu papierových dokumentov, ich

tohto roku ohlásila česká pobočka Lidlu.

technológií a na trhu chce dosiahnuť pozíciu

obeh, schvaľovanie a archiváciu.

Predávať však bude zatiaľ iba non-food.

významného poskytovateľa IT riešení pre B2B

Zdroj: Konicaminolta.sk

segment. V spoločnosti Konica Minolta Slovakia rástli nielen tržby, ale aj zisk po zdanení. Ten

Kaufland v Avion Shopping Park v Bratislave

dosiahol výšku 815 tis. eur, čo predstavuje

finišuje stavebné práce. Nahradí Hypernovu.

nárast o 39 % oproti minulému roku. Tento

Predajná plocha bude 4 000 m2, pracovať tu

pozitívny výsledok sa podarilo dosiahnuť tým,

bude 150 ľudí. Zákazníkom ponúkne novinky,

že spoločnosť zefektívnila prácu a jej riadenie,

ktoré postupne zavádza v rámci novej

optimalizovala náklady a sústredila sa na

koncepcie svojich prevádzok.

automatizáciu svojich procesov. „Nastavený Cieľom 5. ročníka kampane „Na bicykli

NOVÁ POSILA V BOJI PROTI AKNÉ OD DERMACOL

aseptickým účinkom efektívne

do obchodu“, ktorá prebehne medzi 7.9

potlačí ďalší rast mikroorganizmov

a 5.10., je zvýšiť počet ľudí, ktorí chodia

v mieste zápalu. Zároveň obmedzí

nakupovať s využitím ekologickejšej

tvorbu kožného mazu, čím zmierni

dopravy, ale aj motivovať predajcov

Vyrážka na tvári pokazí náladu.

prejavy akné. Prípravok tak okamžite

k tomu, aby takýmto zákazníkom umožnili

Riešením je nový gél z radu

a zároveň dlhodobo zlepšuje vzhľad

plnohodnotný nákup práve takýmto

Dermacol ACNECLEAR, určený na

problematickej pleti. MOC 4,99 €.

dopravným prostriedkom.

lokálnu starostlivosť o problematickú

Zdroj: Dermacol.sk

pleť. Miesto do hĺbky vyčistí, zredukuje začervenanie a vďaka

KON-RAD sa stal partnerom medzinárodného nákupného spoločenstva Lyoness.

ŠTVRTÝ ROK PROJEKTU PODPORY PRE SLOVENSKÝCH FARMÁROV A POTRAVINÁROV

podporí sumou 85 000 € slovenských farmárov a drobných výrobcov potravín.

Lidl zmazal vo svojich letákoch a na Zdroj: Tesco.sk

obaloch výrobkoch privátnej značky Eridanous kríže z modrých budov známych

Pod záštitou ministerky pôdohospodárstva

z gréckeho ostrova Santorini. Po vlne

a rozvoja vidieka SR a v spolupráci s Národným

kritiky ich vráti späť.

poľnohospodárskym a potravinárskym centrom bude v aktuálnom 4. ročníku program Farmársky grant zameraný na ďalší odborný rozvoj malých

Čínsky Amazon - Alibaba – v apríli otvorí

slovenských producentov s cieľom prispieť

v Číne prvé kamenné nákupné centrum

k tomu, aby sa mohli stať úspešným dodávateľom

s názvom „More Mall“ na ploche približne

pre obchod. Nadácia Tesco aj tento rok

40 000 m2.

PENY DO KÚPEĽA: VOŇAVÉ POTEŠENIE PRE VAŠE ZMYSLY

Harmonizujúca belgická čokoláda, Osviežujúci

Skupina Rockaway kupuje najväčšiu

vodový melón a Antistresové hrozno s limetkou.

českú sieť kníhkupectiev Neoluxor,

Zdroj: Dermacol.sk

prostredníctvom firmy Euromedia Group.

Peny do kúpeľa z radu Aroma Ritual od značky Dermacol obsahujú glycerín, ktorý zvláčňuje a hydratuje pokožku tela. Na dosiahnutie bohatej

Šťastne a sebavedomo sa pri kúpe luxusných

peny stačí vliať do prúdu vody s teplotou 32 až

tovarov cíti až 82 % respondentov. Ako ďalej

38 C°. Dostupné sú v tri varianty: Írska káva s

vyplýva z globálnej štúdie spoločnosti Deloitte

obsahom kofeínu, Vodový melón a Hrozno a

o najväčších výrobcoch luxusného tovaru

limetka s olejom z hroznových jadierok. MOC je

a luxusných značkách, až 60 % opýtaných

3,79 €/500 ml. Tekuté mydlá z radu Aroma Ritual

nakupuje luxusné značky impulzívne.

rozšíril Dermacol o náhradné náplne vo väčšom 500 ml balení. Vybrať si môžete z troch vôní –

5


PRESENT

FLASH NEWS Skupina Slevomat, ktorej súčasťou je

AUGUSTOVÉ NOVINKY DM DROGERIE MARKT

aj Zľavomat.sk, mení majiteľa. Súčasní vlastníci, zástupcovia investičných skupín

Do portfólia kozmetiky pribudli Balea BodyFit

Miton, Enern a In-Bridge, podpísali

spevňujúce telové tonikum (400 ml, 2,39 €),

zmluvu s britskou skupinou Secret

Balea čistiace prúžky na nos s aktívnym uhlím

Escapes. Tá Slevomat.cz kupuje spoločne

(3 ks, 1,79 €), trend IT UP Face kontúrovacia

so slovenským Zľavomat.sk a českým

sada (5,99 €), trend IT UP Velvet Sense rúž na

agregátorom zliav Skrz.cz.

pery (3,49 €), trend IT UP Ultra Black vodeodolná očná linka v pere (3,99 €). Stravu obohatili: dmBio ryžový sirup (250 ml, 2,99 €), dmBio

Datart otvoril novú predajňu v bratislavskom

kurkuma chai nápoj (230 ml, 1,39 €).

centre Eurovea. Ide o najmodernejšiu a najväčšiu predajňu (2000 m2) reťazca

Zdroj: Dm-drogeriemarkt.sk

s prvým kuchynským štúdiom v SR, kde si zákazníci môžu kúpiť kompletnú kuchyňu od všetkých spotrebičov až po nábytok a vybavenie. Rekonštrukcia predajne trvala 3 mesiace. Sieť má tak v SR 13 pobočiek.

LIMITOVANÁ EDÍCIA PERSIL LPP Slovakia, s. r. o. otvorila najnovší

Persil Summer Stains Collection prevonia váš

koncept predajne Cropp v SR

šatník dlhotrvajúcou letnou vôňou. Okrem toho,

v atraktívnom dizajne. Nová predajňa

nový Persil si hravo poradí s typickými letnými

je jednou z najväčších na Slovensku

škvrnami, napríklad od trávy, zmrzliny či ovocia.

a nachádza sa na prvom nadzemnom

Tajomstvo úspechu sa ukrýva v špeciálnej

podlaží Europa SC v Banskej Bystrici.

receptúre plnej účinných enzýmov. Persil Summer Stains Collection je k dispozícii v balení s 20, 40, 50 a 70 pracími dávkami. Odporúčaná MOC pre

Spoločnosť Považský cukor, najväčší

balenie s 20 pracími dávkami je 5,59 €.

producent cukru v SR, si vybral spoločnosť Kuehne + Nagel na riadenie prevádzky

Zdroj: Henkel.sk

nového logistického centra v Dubnici nad Váhom. V rámci trojročnej zmluvy bude Kuehne + Nagel zodpovedať za komplexné služby v oblasti skladovania vrátane manipulácie prichádzajúceho a odchádzajúceho tovaru, ako aj správy skladových zásob.

CARUN KONOPNÉ SEMIENKO LÚPANÉ

LG Electronics (LG) v Dubaji odhalila

Veľmi zdravé a má tiež príjemnú orieškovú chuť.

najväčšiu OLED obrazovku a zároveň

Konopné semienko odporúčajú odborníci na

najväčšiu videostenu s vysokým

výživu. Je výborným zdrojom kvalitných bielkovín,

rozlíšením na svete. Videostena sa

obsahuje všetky základné aminokyseliny, vitamíny,

nachádza v nákupnom centre Dubai Mall.

a minerály (Ca, Mg, K, P, Zn). Obsahuje ideálny

Bola zhotovená z 820 zobrazovacích

pomer esenciálnych mastných kyselín omega-3

panelov LG typu Open Frame OLED.

a omega-6. Konopné semiačko Carun je lúpané, takže ho môžete konzumovať bez úprav a vaše telo ho bez problémov strávi (500 g, cena: 11,45 €).

„Pretože nám na Vás záleží,“ pod týmto

Distribúcia cez siete Konopných lékáren v ČR

heslom sa Lidl sa zapojil do prestížneho

Konopných apotiek v SR, na weboch konopnyshop.

medzinárodného programu ICERTIAS

cz a carun.sk.

Customers´ Friend, ktorý skúma ústretovosť k zákazníkom. Nevyhnutným predpokladom bolo úspešné absolvovanie podrobného auditu. Lidl splnil náročné podmienky certifikácie.

6

Zdroj: Carun


PRESENT

FLASH NEWS NOVÝ CITRUSOVÝ SOMAT GOLD – NAJLEPŠÍ NA PRIPÁLENINY

Logitech International schválila akvizíciu spoločnosti ASTRO Gaming, ktorá je poprednou značkou produktov pre herné

Nové Somat GOLD tablety a Somat

konzoly a jej história je spojená s výrobou

GOLD gél boli vyvinuté tak, aby si poradili

headsetov.

aj s najväčšími pripáleninami. Obsahujú kyselinu citrónovú, ktorá účinne bojuje proti pripáleným zvyškom jedla a riad zanecháva

V máji dosiahla priemerná nákupná cena

žiarivo čistý. Zároveň si zachovávajú

surového kravského mlieka 29,86 €/100 kg,

najmodernejšie funkcie pre účinné umývanie

čo bola najvyššia mesačná cena v roku

a ochranu riadu i samotnej umývačky.

2017. Oproti aprílu sa zvýšila o 7 centov

Nové Somat GOLD tablety a gél sú

a v porovnaní s májom minulého roka

dostupné v dvoch veľkostiach balenia – XL

(23,67 €/100 kg) vzrástla o 26 %. Priemerné

s odporúčanou MOC 13,99 € a Mega Pack

náklady na výrobu 1 l mlieka na Slovensku

za 17,99 €.

v roku 2015 dosiahli 0,38 €. Zdroj: Henkel.sk

Tesco v spolupráci s partnermi Prologis a DHL otvorilo v SR nové distribučné centrum v Gáni pri Galante. Moderné

MARMELÁDA DIETESSE.3 PRE ŠTÍHLU LÍNIU

DS s celkovou rozlohou 146 500 m2 je najväčšie a najmodernejšie DS Tesca v strednej Európe, tretie najväčšie na svete.

Marmeláda DIETESSE.3 je k dostupná v 5 rôznych

Distribuovaný tovar: trvanlivé potraviny,

príchutiach (jahodová, marhuľová, čučoriedková,

kozmetika, biela a čierna technika,

broskyňová a zelená slivka). Neobsahuje žiadne

oblečenie. Pracovať tu bude 1 200 ľudí.

tuky a je vyrobená z 55 % ovocia. Marmeláda je výborná na raňajky, do jogurtov či k pečivu, ale aj na pečenie. Cena: 195 Kč. Exkluzívne je dostupná

Visa a PayPal oznámili rozšírenie

v sieti NATUR HOUSE v ČR a SR.

strategického partnerstva v Európe. Obe spoločnosti už spolupracujú v USA, Ázii

Zdroj: Naturhouse-cz.cz, Naturhouse.sk

a Tichomorí. Tento krok prinesie výhody partnerstva pre európskych zákazníkov a firmy. Okrem toho, PayPal sa v rámci svojej európskej bankovej licencie pripojí do siete klientskych finančných inštitúcií Visa a bude môcť vydávať účty Visa v Európe.

Wanzl pripravil pre svojich zákazníkov pomocníka pre individuálne nastavenie

SEPTEMBROVÉ NOVINKY DM DROGERIE MARKT

nákupných vozíkov. Konfigurátor je k dispozícii na internetových stránkach spoločnosti, a to pre série nákupnýchch

Do ponuky kozmetiky pribudli: Balea Professional Oil

vozíkov Salsa, DRC, EL a ELX.

Repair Schwerelos krémová kúra na vlasy (300 ml, 3,29 €), Balea vitalizujúci šampón (250 ml, 1,39 €), Balea upokojujúci balzam na vlasy (200 ml,1,39 €),

Lidl pokračuje vo vzdelávacom projekte,

Balea sprchovací gél & šampón pre dievčatá

ktorého témou je tentokrát prvá pomoc.

(300 ml, 0,99 €), Balea telová pena (200 ml, 1,99 €).

Lidl obdaruje každého druháka a tretiaka na

Potraviny rozšíria výrobky: DAS gesunde PLUS

všetkých základných školách v SR knihou

zelený čaj Matcha Latte, BIO (6 ks, 4,99 €), dmBio

„Kamil a psík zdravotník“, ktorú pripravil

cestovina z cíceru (300 g, 3,29 €), dmBio cestovina

v spolupráci so Slovenským Červeným

zo žltej šošovice a celozrnnej ryže (300 g, 3,29 €),

krížom, Ministerstvom školstva, Policajným

dmBio ryžové chlebíčky s medom (3 x 32 g, 1,45 €).

zborom a Hasičským a záchranným zborom. Náklad publikácie je 120 000 kusov a spolu so

Zdroj: Dm-drogeriemarkt.sk

žiakmi ju dostanú aj ich triedni učitelia.

7


PLACE

EUROSHOP RETAILDESIGN: INTERAKTÍVNE, INDIVIDUÁLNE, PÔSOBIVÉ Počas večerného galaprogramu predstavili EHI Retail Institute a Messe Düsseldorf každoročné výročné ceny EuroShop RetailDesign. Podujatie sa konalo v rámci retailového veľtrhu EuroShop. Koncepty obchodov, ktoré porotu oslovili funkčnosťou, dizajnom a celkovým dojmom, boli tri a my si ich predstavíme bližšie.

Primark v Madride, Rose Biketown v Bocholte a Saks Fifth Avenue v Toronte sú traja víťazi spomedzi vyše 80 súťažiacich z 27 krajín. Víťazi si svoje umiestnenie vyslúžili splnením prísnych kritérií, ktoré určuje a hodnotí medzinárodný panel expertov. Odborníci hodnotili napríklad: 1. oslovenie konkrétnej cieľovej skupiny, 2. jasné posolstvo o ponúkanom sortimente výrobkov, 3. konzistentný koncept prevádzky (store concept), 4. mix architektúry, materiálov, osvetlenia, farieb a vizuálneho merchandisingu, ktorý efektívne rozpráva zákazníkovi príbeh obchodu.

PRIMARK (MADRID, ŠPANIELSKO)

Red, Zdroj a foto: EuroShop

Nová vlajková predajňa (flagship store) módneho diskontu Primark je pozoruhodná svojou digitálnou koncepciou, ktorá má byť priamou reakciou na elektrizujúcu atmosféru Gran Vía, najväčšej nákupnej ulice v španielskom Madride. Obchod s moderným dizajnom zaberá 12 356 m2 plochy na piatich podlažiach nádhernej historickej budovy. Atrium v strede budovy je obklopené jedenástimi priehľadnými LED obrazovkami, ktoré zobrazujú na mieru vizuálny obsah sprevádzaný špeciálnymi zvukovými efektmi. Interagujú s historickou architektúrou a vytvárajú pre zákazníkov výnimočný vizuálny trojrozmerný zážitok. Expresívna typografia, ilustrácie, plastiky a inštalácie miestnych umelcov tiež priťahujú pozornosť zákazníkov. Dôraz kladie Primark na tradičné materiály a farebná schéma je prispôsobená témam v každom oddelení a na každom poschodí.

8


PLACE

ROSE BIKETOWN (BOCHOLT, NEMECKO) Bocholt je sedemdesiattisícové mesto v Severnom Porýní-Vestfálsku. Leží len kúsok od holandských hraníc. Obchod, ktorý prevádzkuje spoločnosť Rose Bikes, nemecký výrobca a predajca bicyklov a príslušenstva, kladie veľký dôraz na omnichannel. On-line a off-line svet sa spájajú na ploche okolo 6 000 m². Zákazníci si môžu navrhnúť bicykel svojich snov pomocou interaktívneho konfiguračného nástroja, ktorý je prístupný cez tablet alebo interaktívny stôl pomocou vyškolených predavačov. Systém je tiež možné použiť na prehľadávanie katalógu produktov. Rôzne skúšobné stanice, napríklad pre navigačné systémy alebo svetlá pre bicykle, pomáhajú pri výbere produktov. Bicykle nakonfigurované na mieru sú dodávané na miesto prevzatia (pick-up station), kde zákazníci môžu s predavačmi ešte prediskutovať podrobnosti o ich nákupe. Drevo a betón, ako aj cesta, ktorá vyzerá, že prechádza priestorom a veľké zábery krajiny vyvolávajú pocit, že obchodu je otvorený a prepojený s vonkajšou krajinou. Bicykle sú prezentované na plošinách v centre predajnej plochy a osvetlené špeciálnou stropnou konštrukciou, ktorá strháva na seba pozornosť hneď po vstupe.

SAKS FIFTH AVENUE (TORONTO, KANADA) Vlajkový obchod luxusného obchodného reťazca Saks Fifth Avenue spája exkluzívne umelecké predmety s prírodnými materiálmi a vytvára pôsobivý celkový obraz. Inštalácie a ručne vyrábané materiály sú inšpirované prírodným prostredím Toronta. Rôzne materiály - teplé a studené, matné a lesklé - sú umiestnené vedľa seba a dávajú každému oddeleniu individuálny vzhľad, ktorý sa zhoduje s danými vystavenými produktmi. Dizajn obchodu na tretej úrovni napríklad obsahuje štylizované kovové stromy a vlnité kusy skla v podobe ramienok, ktoré pripomínajú okolité lesy. Otvorené rozmiestnenie vybavenia v obchode (floor plan), ktoré umožňuje dostatočný prístup svetla, podčiarkuje exkluzívny a prirodzený dizajn. Služby ako osobné poradenstvo pri nakupovaní ponúkajú zákazníkom dodatočný luxus a pohodlie.

9


PLACE

INVESTORI VYHĽADÁVAJÚ HOTELOVÉ NEHNUTEĽNOSTI „Zvýšený záujem lokálnych a medzinárodných

Región strednej a východnej Európy preukázal vysokú návratnosť investícií do cestovného ruchu a hotelového odvetvia, čím upútal pozornosť investorov. Celkové investície do komerčných hotelových nehnuteľností tak po zarátaní letnej dovolenkovej sezóny a Vianoc s vysokou pravdepodobnosťou predbehnú čísla za minulý rok.

investorov o tento región bol viditeľný najmä v odvetví cestovného ruchu a hotelového odvetvia v strednej a východnej Európe, ktoré upútali pozornosť investorov tým, že priniesli vysokú návratnosť. Tá je veľmi dôležitá, pretože sa vďaka nej roztočil kruh investícií kladným vplyvom na výnosy počas posledných rokov, hlavne v mestách ako napríklad Budapešť, Praha a Varšava. Regionálne mestá teraz začínajú profitovať z pozitívneho kaskádového efektu a vidíme rast záujmu o tieto trhy,“ povedal David Nath, vedúci hotelového tímu v strednej a východnej Európe v Cushman & Wakefield.

ATRAKTÍVNE SÚ BEZPEČNÉ A EKONOMICKY ZDRAVÉ DESTINÁCIE Všetky kľúčové výkonnostné parametre, vrátane priemernej dennej ceny (ADR) a výnosu za dostupnú izbu (RevPAR), sa za posledné 4 roky neustále zvyšovali. Dôvodom je rastúci počet turistov, ktorí si vyberajú strednú a východnú Európu pre svoju dovolenku - hlavne Praha je považovaná za jednu z najbezpečnejších destinácií vo svete, a zdravý obchodný dopyt. Miera obsadenosti je v súčasnosti na špičke a v prvej polovici roku 2017 dosahuje v priemere 69,2%, v porovnaní s 66,8%

Red, Zdroj: Cushman&Wakefield, Colliers International, Ilustračné foto: Pixabay.com

TRANSAKCIE ZA 1. POLROK PREKROČILI 700 MILIÓNOV EUR

10

po Poľsku druhý najväčší investičný objem

v rovnakom čase v roku 2016. Keďže dopyt

v hodnote 165,5 miliónov so 6 transakciami.

stúpa, zvyšujú sa aj priemerné denné ceny za

To predstavuje mierny pokles v hodnote 5 %

izbu, čo ma pozitívny vplyv na zisky. Priemerná

Objem transakcií s hotelovými nehnuteľnosťami

oproti prvému polroku 2016, kedy objem

denná sadzba dosiahla v prvom polroku roku

v prvom polroku 2017 prekročil 700 miliónov eur

investícií dosiahol hodnotu 174 miliónov

2017 hodnotu 79,52 eura, pritom v prvom

na hlavných trhoch strednej a východnej Európy

eur. Aj napriek tomu český trh zaznamenal

polroku 2016 to bolo 75,49 eura. Bulharsko,

(CEE)*, spolu sa uskutočnilo 34 transakcií.

najväčšiu transakciu v strednej a východnej

Česká republika, Maďarsko a Slovensko

Pre porovnanie, v roku 2016 transakcie

Európe a to akvizíciu hotela Marriott v Prahe,

dosiahli dvojciferný rast a Belehrad bol medzi

mierne prevýšili hodnotu 630 miliónov eur

ktorý bol predaný za približne 90 miliónov eur

piatimi najvýznamnejšími európskymi trhmi

a uskutočnených bolo 20 transakcií. To

v apríli 2017. Tretie najlepšie výsledky dosiahlo

z hľadiska percentuálneho rastu RevPAR. Je

predstavuje 11% medziročný nárast. Západné

Maďarsko s transakciami v hodnote 99,3

potrebné vziať do úvahy a to, že sa porovnáva

trhy** zaznamenali nárast len 0,3%. Cushman

milióna eur, viac ako trikrát viac v porovnaní

iba prvá polovica rokov 2016 a 2017, ktoré

& Wakefield predpovedá, že rok 2017 prekoná

s minulým rokom v rovnakom období. Výrazný

zatiaľ nezachytávajú celé leto a vianočné

výsledky z roku 2016.

pokles bol zaznamenaný v Rakúsku, kde podiel

obdobie. Avšak už pri porovnaní prvej polovice

investícií klesol asi o 80%, predovšetkým

rokov 2016 a 2017 je už viditeľné zlepšenie

Poľsko bolo tento polrok krajinou s najvyšším

z dôvodu je mimoriadne silného roku 2016,

výsledkov.

objemom investícií v hodnote 350 miliónov eur

kedy sa uskutočnil predaj hotelov Hilton Vienna

pri 16 transakciách, pričom prvý polrok 2016 bol

a Imperial Vienna. Slovensko, Bulharsko

Čo sa týka popularity ďalších miest medzi

nepriaznivý a objem investícií v Poľsku dosiahol

a Rumunsko tvorili iba 3,2%, z celkového

investormi, veľa napovedá rebríček zostavený

hodnotu 4 miliónov. Česká republika dosiahla

objemu transakcií v regióne CEE.

na základe Indexu atraktivity hotelových


PLACE

investĂ­ciĂ­ Colliers International***. PrvĂŠ miesto

ZaujĂ­mavĂŠ je, Ĺže relatĂ­vne nĂ­zko – na 17. prieÄ?ke

zĂĄpadnej EurĂłpy Ä?iastoÄ?ne z dĂ´vodu vysokej

vÂ Ĺˆom patrĂ­ mestu ParĂ­Ĺž, ktorĂŠ zĂ­skalo najlepĹĄie

- sa umiestnil Istanbul. AÂ to napriek veÄžkosti

nĂĄvratnosti. ÄŽalĹĄie zvyĹĄovanie ADR navyĹĄe

hodnotenie napriek predpovediam, Ĺže investori

trhu, ktorĂ˝ pomĂĄha stimulovaĹĽ celkovĂ˝ dopyt

umoĹžĹˆuje nedostatok prĂ­leĹžitosti k vĂ˝stavbe

a turisti oĹˆ strĂĄcajĂş dĂ´veru kvĂ´li politickej

a napriek nízkym nåkladom na výstavbu.

na vyspelejťích stredo- a východoeurópskych

neistote a moŞnÊmu ohrozeniu nårodnej

Prevådzkovå výkonnosż Istanbulu vťak

trhoch, Ä?o mĂ´Ĺže investorom v budĂşcnosti

bezpeÄ?nosti. Za vedĂşcou pozĂ­ciou ParĂ­Ĺža

zaostĂĄvala vÄ?aka nĂ­zkej miere obsadenosti,

priniesĹĽ eĹĄte vyĹĄĹĄiu mieru nĂĄvratnosti,“ uviedol

stoja vysoký nårast dopytu, vysokå výkonnosż

ktorå spôsobuje niŞťiu nåvratnosż investícií.

Frederic Le Fichoux, vedĂşci oddelenia pre

hotelov, vysokå nåvratnosż investícií a hĺbka

SĂşÄ?asnĂĄ politickĂĄ a ekonomickĂĄ situĂĄcia nie je

hotelovÊ transakcie v kontinentålnej Európe,

trhu v rokoch 2012–2016. Spomínanå Praha

pre veÄžkĂŠ investĂ­cie prĂ­liĹĄ priaznivĂĄ.

v Cushman & WakeďŹ eld.

Bodovala najmä v dvoch kategóriåch. S 6,97

PozornosĹĽ si zasluhuje ZĂźrich. Jeho

* CEE zahĹ•Ĺˆa ÄŒeskĂş republiku, PoÄžsko, RakĂşsko,

milióna prichådzajúcich turistov bola z 20

prevådzkovå výkonnosż bola v priebehu

MaÄ?arsko, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko.

analyzovaných metropol v roku 2015 ťtvrtå

posledných niekoĞkých rokov na skvelej úrovni.

** oznaÄ?enie zĂĄpadnĂŠ trhy patrĂ­ pre: Portugalsko,

najnavĹĄtevovanejĹĄia. Obsadila tieĹž 5. prieÄ?ku

VzhĞadom na nedostatok kvalitných hotelov

Španielsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Benelux

z hĞadiska priaznivých nåkladov potrebných na

je tu zåujem o hotelovÊ investície vysoký.

*** Index atraktivity hotelových investícií Colliers International

výstavbu. Tåto metrika vychådza z priemerných

Ak porastie aj naÄ?alej, mĂ´Ĺže sa ZĂźrich staĹĽ

sleduje 12 kritÊrií, ktorÊ môŞu kaŞdú z 20 lokalít ohodnotiż

cien pozemkov a stavebných nåkladov na

jedným z najpopulårnejťích miest pre novú

skóre v maximålnej hodnote 400. Medzi kritÊria patrí

meter ťtvorcový. Londýn a Barcelona sú

výstavbu a investície, a to i napriek vysokým

populĂĄcia, HDP na obyvateÄža, celkovĂĄ pracovnĂ­ sila,

z hĞadiska 2. a 3. najzaujímavejťím mestom.

nåkladom. Manchester a Dublin dosiahli

dochĂĄdzajĂşca pracovnĂĄ sila, poÄ?et prichĂĄdzajĂşcich

Tesne za nimi nasledujú Amsterdam a Berlín.

tieŞ dobrÊ výsledky, výkonnosż hotelov tu

turistov, obsadenosĹĽ izieb, priemernĂĄ dennĂĄ cena izby,

ParĂ­Ĺž vĹĄak predstihol LondĂ˝n vÄ?aka mierne

prevyĹĄuje dopyt. PodÄža Colliers International by

cena za disponibilnĂş izbu, cena pozemkov, stavebnĂŠ

niŞťím nåkladom na výstavbu. To je tieŞ

dopyt by mal v nasledujúcich rokoch prudko

nĂĄklady, zhodnotenie investiÄ?nĂ˝ch vĂ˝nosov a objemy

jedna z oblastí, v ktorých vynikå Barcelona

rĂĄsĹĽ v oboch mestĂĄch, Ä?o by malo zvýťiĹĽ ich

investĂ­ciĂ­. Po sÄ?Ă­tanĂ­ jednotlivĂ˝ch skĂłre je vytvorenĂĄ

a ktorå zvyťuje celkovú atraktivitu mesta. Na

atraktivitu ako pre developerov, tak aj pre

výslednå hodnota trhov. Zoradenie výsledkov ukazuje,

opaÄ?nom konci stupnice sa ako 20. umiestnila

investorov.

ktorÊ trhy sú najatraktívnejťie z pohĞadu celkovÊho dopytu,

sa v råmci indexu umiestnila na 10. mieste.

Bukureťż. Hoci aj skórovala vysoko v kategórii

nedåvnej prevådzkovej výkonnosti a akým spôsobom toto

(nĂ­zkych) nĂĄkladov na vĂ˝stavbu, nestaÄ?ilo

„TransakÄ?nĂ˝ objem v regiĂłne strednej

súvisí s atraktivitou trhu s ohĞadom na akvizíciu doterajťích

to kompenzovaż nízky dopyt a nedostatok

a vĂ˝chodnej EurĂłpy zaznamenal väÄ?ĹĄĂ­

a výstavbu nových hotelov.

investĂ­ciĂ­ na rumunskom hotelovom trhu.

nårast v porovnaní so zavedenejťími trhmi

(kp)

2017

I N T R A C O Special

URĂ?QÂŻNNRQIHUHQFLHRREFKRGHDPDUNHWLQJX %UDWLVODYD+RWHO+ROLGD\,QQ

1RYY¿]Y\QLHOHQSUHREFKRG 9ģ¯PDħVLY�DVVLJQ£O\SUHPHQ\VSROR�QRVWL MHNRQNXUHQ�QRXY¿KRGRXQLHOHQYREODVWLREFKRGX ǡ 1HSO\WYDMPH2SWLPDOL]£FLDVSRWUHE\DNRIHQRPQEXGŸFQRVWL ǡ 6HJPHQW£FLDVSRWUHELWHĀDVSROR�HQVN£]RGSRYHGQRVħDUDVWHNRQRPLN\ ǡ 6SRWUHEDDNRPRGHUQ£YHU]LDģħDVWLD"ÎREXGHREFKRGSUHG£YDħ" 1RYY¿]Y\SUHPDUNHWLQJRYŸNRPXQLN£FLX 9LDFLQIRUP£FLLDUHJLVWU£FLXQ£MGHWHQDZZZLQWUDFRVSHFLDOVN *HQHU£OQLSDUWQHUL

2GERUQÂŻJDUDQWL

11


PLACE

DOVOLENKOVÁ SEZÓNA REČOU ČÍSEL

Keďže na komplexné hodnotenie tohtoročnej letnej dovolenkovej sezóny je priskoro, pozreli sme sa bližšie na to, aká bola sezóna 2016. Zisťovali sme, kam Slováci cestovali, kde a ako platili. Informácie o tomto roku vychádzajú z on-line nákupov aj navigácií. Vypozorovať možno aj niektoré trendy v dovolenkovaní.

ČO PREZRADIA PLATBY KARTOU

učarovalo najviac rumunským cestovateľom. Celosvetová štatistika hovorí, že počet turistov sa

Podľa údajov Slovenskej sporiteľne, ktorá

globálne medziročne zvýšil o vyše 6 %.

Red, Zdroj: Invia, Mastercard, UniCredit, SLSP, Allianz – SP, Generali, ZľavDňa.sk, Sygic, Zlavomat.sk, Ilustračné foto: Pixabay.com

vychádza z platieb a výberov z bankomatov

Nestabilná geopolitická situácia a narastajúca

svojich klientov, najviac držiteľov kariet zo

Z analýz UniCredit Bank vyplýva, že

hrozba teroristických útokov v posledných rokoch

Slovenska cestovalo do Chorvátska. Nasledovali

kúpyschopná sila Slovákov v zahraniční

vystrašila aj Slovákov. Za bezpečné považujú

Taliansko a Španielsko. Prvé dve krajiny však

posledných 10 rokov rastie. Odhliadnuc od

dovolenkovanie doma, pri „slovenskom mori“

zaznamenali len mierny, 6,5% rast objemu

zmeny preferencií slovenských dovolenkárov

v Chorvátsku, Bulharsku, či v Čechách. Slováci

nákupov zaplatených kartou, španielski

čo sa destinácií týka, hodnota „slovenskej“ 100

chodia však radi chodia i na Kubu, do Mexika,

obchodníci si dokonca pohoršili o 3 %. Výrazný

eurovky za posledných 10 rokov sa v rovnakých

Dominikánskej republiky a do Thajska. Iná

bol medziročný prepad Turecka. Mínus 61 %

10 dovolenkových destináciách* zvýšila takmer

situácia nastáva, ak si ujmu spôsobia dovolenkári

v objeme a mínus 54 % v počte platieb. To je

o desatinu (9%). Potrebné je však zohľadniť i to,

sami alebo sa im stane nehoda. „Slováci v roku

jasný dôkaz, že slovenskí turisti si dovolenku

že dovolenkári majú v zahraničí inú štruktúru

2016 cestovali menej, čo sa odrazilo na menšom

v Turecku a radšej zamierali inam. Polepšili si

výdavkov (neplatia elektrinu, plyn a pod.) a ceny

počte poistných udalostí v cestovnom poistení.

najmä Cyprus a Grécko, kde minuli Slováci

v turisticky atraktívnych oblastiach sa môžu líšiť

Dohromady sme evidovali 9 088 škôd, rok

o takmer polovicu viac. Držitelia kariet SLSP

od cien v iných častiach krajiny. Podľa cestovnej

predtým ich bolo až 12 101. Celkovo sme však

počas leta utratili v zahraničí takmer 115 miliónov

agentúry Invia dovolenky v roku 2017 oproti

vyplatili klientom škody v rovnakej výške ako rok

eur. Kartou platili celkovo až 3,5 milióna krát.

minulému roku mierne podraželi. Napríklad

predtým, a to v sume 3,84 milióna eur. Za jednu

Hodnota priemerného nákupu však klesla z 34

priemerná cena predaného zájazdu do Grécka

poistnú udalosť sme vyplatili v priemere 498 €,

na 32 €, a to vďaka bezkontaktným platbám

vzrástla na 640 €, čo je zhruba o 50 € na osobu

čo predstavuje viac ako 30-percentný nárast

(limit 20 €). Mastercard zasa zistil, že na cestách

viac ako vlani. Dodajme, že podľa údajov

oproti predchádzajúcemu roku,“ bilancuje riaditeľ

najviac utrácajú ľudia za hotely, nákupy odevov

Svetovej rady pre cestovný ruch sa turizmus

odboru likvidácie poistných udalostí Allianz – SP

a za reštaurácie, a platobnú kartu najčastejšie

v priemere v krajinách EÚ podieľa na výkone

Milan Rajec a dodáva: „Turecko, ktoré bolo

používajú v obchodoch s potravinami,

ekonomiky približne 10 %. Slovensko so 6 %

dlhé roky aj vďaka častej návštevnosti Slovákov

reštauráciách, baroch a pri platbe za dopravu.

nepatrí medzi krajiny, ktorých ekonomiky sú

zároveň destináciou s najväčším počtom

Za odpočinkom a zábavou vyrážajú obyvatelia

postavené na cestovnom ruchu.

hlásených škôd, v roku 2016 vystriedalo Grécko.“

Európy do zahraničia v priemere 1,5krát do

12

STABILITA SITUÁCIE KORELUJE S VÝBEROM DESTINÁCIE

Cestovať nepoistený je drahý špás, napríklad

roka,. Až 48 % všetkých nákladov na dovolenku

Nie všade si Slováci na cestách vystačia

Allianz – SP vyplatila klientovi za ošetrenie

zaplatia Európania ešte pre odcestovaním.

s platbou kartou a eurami v hotovosti. V takých

komplikovanej zlomeniny nohy v Grécku takmer

Podľa štatistík spoločnosti Sygic, ktorá ponúka

prípadoch často využívajú ako prostredníka

31 000 €. Poisťovňa Generali zaznamenala minulý

navigačné systémy, Slováci a Česi si toho roku

napríklad americké doláre. Aj z tohto dôvodu

rok v cestovnom poistení viac ako 5000 poistných

najviac obľúbili slnko v Chorvátsku, Španieli

podľa UniCredit Bank narástol v máji 2017 záujem

udalostí. Klientom poisťovňa vyplatila

a Briti oddychovali vo Francúzsku a Grécko zas

Slovákov a Čechov o doláre medziročne o 44 %.

2,5 milióna eur.


PLACE

DOVOLENKOVÉ TRENDY

Pri výbere letnej dovolenkovej destinácie

návštevníkov nájdeme aj v Trnavskom kraji

sa preferencie väčšiny slovenských turistov

(47 %), pravdepodobne najmä vďaka známym

dlhodobo príliš nemenia. Trojicu najpopulárnejších

piešťanským kúpeľom. Potrebné je však zohľadniť

krajín z pohľadu First Minute tak v roku 2017

i fakt, že ponuka ubytovacích kapacít v SR

nenasať atmosféru Kuby, ktorú prezentoval

tvorili Grécko, Chorvátsko a Bulharsko.

dlhodobo prevyšuje dopyt. Hrubá vyťaženosť

kinohit Rýchlo a zbesilo? Hamilton Island

„Zájazd do Bulharska v režime First Minute

ubytovacích kapacít na dosiahla v minulom roku

Resort, Whitsundays Islands **** s raňajkami

zvolilo v tohtoročnej sezóne o 88 % viac

„rekord, keď sa vyšplhala na 20 %.

a letecky je dostupný od 2 755 €. Fenoménom

turistov ako vlani. Bulharsko tak v rebríčku

1. Cestovanie podľa filmov a seriálov: Prečo

sa stal seriál Game of Thrones, vďaka ktorému

popularity prekvapivo poráža aj Grécko. Aj

Už v júni potvrdil portál ZľavaDňa, že v letnom

spoznáva čaro lokalít, kde sa filmovalo

v prípade dovolenky na gréckych ostrovoch

období, teda od polovice júna až do polovice

(Španielsko, Chorvátsko, Island, Škótsko,

ale zaznamenávame približne 70 % nárast

septembra, eviduje predaných 53 % ubytovacej

Severné Írsko, Maroko a Malta) stále viac

dopytu,“ vysvetlil Michal Tůma, marketingový

kapacity v hotelových zariadeniach. „Avšak,

riaditeľ cestovnej agentúry Invia a dodal, že

pokiaľ ide o najlepšie hodnotené hotely na portáli,

z exotických destinácií sa najväčšej popularite

je to viac. V porovnaní s rovnakým obdobím

zákazníci, ktorí kúpia detský tábor, si v tom

tešia Kapverdy, ktoré v porovnaní s minulým

v minulom roku máme dnes jesennú ponuku

čase kúpia aj dovolenku pre seba. Hitom tejto

rokom volí takmer štyrikrát viac turistov. Zvýšený

dokonca o 40 % bohatšiu,“ uviedla riaditeľka

sezóny sú podľa portálu Zlavomat.sk pobytové

záujem je aj o Cyprus, Kanárske ostrovy alebo

portálu Svetlana Tarageľová a dodala: „Tradične

detské tábory s témou Indiánov, pirátov,

Spojené arabské emiráty. Najväčším prekvapením

najatraktívnejšou dovolenkou je u nás stále Liptov

tohtoročnej sezóny je však podľa Invia enormný

a Vysoké Tatry. Počas leta sa predávajú najmä

3. Zážitkové a krátkodobé cestovanie: Ľudia,

záujem o zájazdy do Turecka. Počas prvého

dlhšie letné pobyty na 3 noci a viac. Obrovský

najmä mladí, nechcú hromadiť fyzický

júlového týždňa tam vyrazí dvakrát viac turistov

záujem - oproti letu v roku 2016 až dvojnásobný -

majetok, uprednostňujú zdieľanie a zážitky ako

než v rovnakom období minulého roka.

bol o 5-nocové pobyty. Priemerná cena na 5 nocí

napr. krátke city breaky, adrenalínové atrakcie,

s procedúrou a stravou je 179 €.“

akvaparky, hudobné a gastronomické festivaly

turistov. 2. Dovolenka pre rodičov, tábor pre deti:

športovania či agroturistický tábor.

a pod. Chcú vidieť nielen tradičné atrakcie,

DOVOLENKA NA SLOVENSKU

Medzi tri najlepšie hodnotené wellness hotely na

ale aj iné miesta. Cestovanie a dovolenky

Slovensku na Zľavomate patrí 1. Hotel PIERIS***

sa stávajú pevnou súčasťou výdavkov

Vráťme sa však na Slovensko. Domáca, slovenská,

Podbanské Resort, Podbanské, 2. Wellness

domácností.

klientela tvorí podľa analyzikov UniCredit Bank

Penzión*** Strachan, Ždiar, 3. Hotel Horizont

stále väčšinu návštevníkov (približne dve tretiny)

Resort****, Stará Lesná. Najnavštevovanejšími

* 10 najobľúbenejších dovolenkových destinácií pre výlety na 4

v slovenských ubytovacích zariadeniach. Jediným

regiónmi Slovenska ostávajú regióny Liptova

a viac dní v roku 2015

krajom Slovenska, kde prevažujú v hoteloch

(takmer 1 200 prenocovaní na 100 obyvateľov

zahraniční návštevníci, je hlavné mesto Bratislava

regiónu ročne), Vysokých Tatier (1 100)

(55 % prenocovaní). Významný podiel zahraničných

a Bratislavy (600).

13


PLACE

ALFOU A OMEGOU JE ZÁKAZNÍK

MEDZI NÁJOMCAMI POSILŇUJE GASTRO A LUXUS Výnosy obchodných jednotiek zahrnutých do SCI narástli vo všetkých kategóriách tovarov a všetkých veľkostných kategóriách. Relatívne najväčší nárast obratu bol zaznamenaný

Úspešnosť lokálnych nákupných centier a obchodných domov je ovplyvňovaná napríklad mierou nezamestnanosti v regióne, silou konkurencie, ale aj mixom nájomcov. Saturácia trhu však premieta do riedenia dopytu na strane nájomcov a návštevníkov pri rozhodovaní sa, do ktorého nákupného centra pôjdu. Boj o zákazníka sa zostruje.

v kategórii GASTRO*. Medziročný nárast tu predstavoval viac ako 9 %. Trendom v oblasti stravovania je najmä kvalita (zdravý životný štýl) a zážitok, ktoré zákazníci uprednostňujú pred obyčajným uspokojením základných potrieb. Významný je nárast obratu v segmente KOMFORT, ktorý signalizuje rastúcu spotrebiteľskú preferenciu pre luxusný a zároveň

RAST ČÍSEL NAPRIEK SATURÁCII TRHU

štvorcový o viac ako 10 %, teda na viac ako 2 600

nie nevyhnutný tovar (šperky, kvety…). Cenová

€ na m². Zvýšenie obratu bolo zaznamenané aj

hladina nájomného sa podľa SCI v roku 2016

napriek otvoreniu nových obchodných centier

zvýšila o 2 %. Podstatné sú renegociácie pri

63 miliónov zákazníkov. Toľko ľudí vlani navštívilo

v niektorých regionálnych mestách (napr. City

predlžovaní nájomných zmlúv, práve z dôvodu

14 regionálnych nákupných centier v deviatich

Arena Trnava, Forum Poprad, Galéria Lučenec

nárastu príjmov obchodníkov. Každý rok expiruje

regionálnych mestách, ktoré spravuje CBRE

a rôznych nákupných a retail parkov), ktoré

približne 10-20 % nájomných zmlúv, ktoré sú

a ktoré boli ochotné podeliť sa sledované údaje.

spôsobili vyššiu nasýtenosť trhu.

uzatvárané na 5-10 rokov. Najvyššie základné nájomné dosahujú obchodné priestory v kategórii

V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol zaznamenaný nárast o pol milióna zákazníkov.

„Regionálne obchodné centrá sú investične menej

KOMFORT a tiež kategória SLUŽBY. Tieto

Vyplýva to z analýzy, ktorú každoročne pripravuje

náročné a umožňujú prenájom aj prevádzkam

obchodné jednotky zvyčajne obsadzujú plochu

spoločnosť CBRE Slovensko v správe pod

požadujúcim nižší nájom, nakoľko predávajú

menšiu ako 50 m². Situované sú v najlepších

názvom Shopping Centre Index (SCI)*. Tá ukazuje

tovar nižšej cenovej kategórie. Na tento typ tovaru

častiach nákupných centier, čo je tiež dôvodom

ako sa darilo regionálnym nákupným centrám

zákazníci v regiónoch stále pozitívne reagujú. Platí,

ich vyšších cien prenájmu.

v rokoch 2015 a 2016.

že čím je miera zamestnanosti v danom regióne vyššia a príjem obyvateľstva stabilnejší, tým si

Hoci SCI nesledovalo hypermarkety

Úspešnosť jednotlivých nákupných centier je

zákazníci dovolia v obchodoch viac minúť a nájdu

a supermarkety, zmena spotrebiteľských

ovplyvňovaná makroekonomickou situáciou

sa kupujúci, ktorí vyhľadávajú drahší prémiový

preferencií za posledné roky sa týchto – pre

v regióne, najmä mierou nezamestnanosti

tovar,“ povedal pre IN STORE Slovakia Ing. Oliver

mnohé centrá kotevných – nájomcov bytostne

a potom silou konkurencie, teda saturáciou trhu.

Arpáš, konateľ Global rent, s. r. o. Bratislava.

dotkla. „Éra veľkoplošných potravinárskych

Priemerný obrat centier sa podľa SCI v roku 2016

Nárast konkurencie centier spôsobuje riedenie

predajní typu hypermarket je už za nami. Zákazníci

pohyboval na úrovni 2 182 €/m², čo v porovnaní

dopytu tak na strane nájomcov, ako aj na strane

skracujú dobu nákupu v predajni s prevahou

s rokom 2015 predstavuje nárast o 5,6 %.

návštevníkov pri rozhodovaní sa, do ktorého

predaja potravín a uprednostňujú stredné

Najvýkonnejšie nákupné centrá boli v priebehu

nákupného centra pôjdu. Úlohu pritom zohráva aj

a menšie formáty. Preto sa na Slovensku úspešne

roku 2016 schopné zvýšiť svoj obrat na meter

mix nájomcov.

darí aj novej sieti maloformátových potravín Delia za ktorou stojí investor ARCA CAPITAL a plánuje jej rozšírenie z Bratislavy na celé západné Slovensko. Ak je obchodné centrum dostatočne veľké, nájde sa v ňom priestor aj pre dve-tri maloformátové predajne so sortimentom potravín. Pri vhodnej kombinácii značiek si nekonkurujú, ale naopak, dopĺňajú sa,“ sumarizuje trendy O. Arpáš a dodáva: „Dnešná mladá generácia kladie veľký dôraz na rovnováhu medzi časom venovaným práci a časom, ktorý venuje svojím koníčkom

Spracoval: Juraj Púchlo, Zdroj: CBRE, Cushman & Wakefield, SAEC, Hej.sk

a budovaniu zdravého životného štýlu, tak stúpol význam gastronomických prevádzok a fitness a wellness prevádzok v obchodných centrách. Tento trend má stúpajúci charakter,“ Associate director CBRE Slovensko Matúš Furman: „Zákazníci sú ochotní platiť viac za vyššiu kvalitu alebo lepší zážitok, príkladom čoho je pretrvávajúci rozmach prémiových potravinárskych a gastro konceptov zameraných na zdravý životný štýl. Tržby v kategórii KOMFORT sa medziročne zvýšili o 293/eur/m². Zdroj: CBRE Shopping Centre Index 14


PLACE

V tejto kategórii boli dosahované najvyššie tržby

Kategórie obchodov

je naplánovaná výstavba nového centra Galeria

vôbec – viac ako 4 200 €/m².“ Už v minulom

Martin s rozlohou 12 058 m2 a taktiež rozšírenie

roku CBRE tvrdilo, že pomer gastronomických

už existujúceho nákupného centra Tulip o rozlohe

prevádzok na celkovom množstve prevádzok

takmer 8 000 m2. V Prešove je plánované otvorenie

v nákupných centrách stúpne až na 25 %.

nákupného centra Eperia s celkovou rozlohou

Priemer za rok 2016 je okolo 10 %, aktuálne

22 000 m2. V Košiciach je to projekt Stanica, ktorý

sa hýbe okolo 15 %, pričom trend je stúpajúci.

sa bude rozširovať o 1 200 m2. Podľa našich

Podľa našich informácií zo strany zahraničných

informácií k tomuto sumáru pribudnú aj retail

gastro značiek pretrváva ambícia vstúpiť na trh,

parky typu Stop Shop alebo tzv. galérie k terajším

ale chýbajú kvalitní domáci operátori. Značkový

hypermarketom (napr. Tesco Petržalka).

obchod spravuje sama značka u nás len vo výnimočných prípadoch, zvyčajne operuje cez

Keďže SCI sledoval NC v regiónoch, spýtali sme

lokálneho partnera. Najmä v regiónoch žiaľ

sa O. Arpáša na Bratislavu a jej bezprostredné

chýba odvaha priniesť a prevádzkovať novú značku. Etablovaní operátori sa tiež do nových

okolie: „Stále vidím neobsadený priestor vo Zdroj: CBRE Shopping Centre Index

spoluprác práve nevrhajú, buď už majú dostatok

formáte sídliskových obchodných domov. V Bratislave predovšetkým v tých lokalitách,

značiek v portfóliu a nechcú ďalšie z kapacitných

Nákupný košík podľa SCI vzrástol medziročne

kde historicky existovali, ale boli z rôznych

dôvodov, prípadne nemajú značku „odskúšanú“,

o 3 %. Všeobecne sa uvádza, že každá minúta,

dôvodov znefunkčnené pôvodné sídliskové

obávajú sa ekonomických strát. Stáva sa, že nové

ktorú zákazník v nákupnom centre strávi,

objekty. Napríklad v mestskej časti Lamač alebo

značky nechcú vstúpiť do spolupráce s niekým,

znamená nárast zisku o 70-80 centov. Centrá aj

Ružinov, v časti Ružinova vzdialenejšej od centra.

kto má v portfóliu aj konkurenčné brandy. Do

nájomcovia dnes preto viac pozornosti venujú

Zahusťuje sa tam výstavba novými bytovými

ekonomiky gastro prevádzok a potravín sa

meraniu zaľudnenosti a ďalším metrikám, a robia

domami a je teda vhodný čas na dobudovanie

premietnu aj otváracie hodiny počas sviatkov.

všetko preto, aby zákazník trávil čas efektívne,

ponuky lokálnych obchodných centier tak, aby

Aby centrá dodržali literu nového zákona, budú

teda nakupovaním. Rozvoj nákupných možností

zákazník našiel všetky obchody a služby potrebné

tieto prevádzky zatvorené, výnimkou budú asi

v jednom meste má totiž vplyv na návštevnosť

pre každodenný život (napr. potraviny, drogéria,

len tie, ktoré sú spojené so službami, napr. bufet

nákupného strediska v tom susednom.

lacnejší textil a obuv, lekáreň apod.) pod jednou

v multiplexe alebo kaviareň pri bowlingu.

strechou a neďaleko od svojho bytu. Ideálne Dopyt po kvalitných moderných nákupných

v pešej dostupnosti.“

Najväčšiu časť obratu regionálnych nákupných

centrách v regiónoch je ešte stále vyšší ako

centier generuje móda a doplnky (48 %),

ich ponuka. Katarína Paule, vedúca Retail

*Prieskum SCI zahŕňal tieto kategórie nájomcov KOMFORT –

ktorá zaberá viac ako polovicu plochy centier.

tímu v Cushman & Wakefield na Slovensku,

6 % (parfumérie, šperky, trafiky, obchody pre zvieratá,

Zaujímavé je, že tzv. fast fashion si osvojuje

to potvrdzuje: „Slovensko očakáva v rokoch

kvetinárstva), MÓDA – 49 % (značkové obchody s oblečením

praktiky rýchloobrátkových reťazcov a skracuje

2017 a 2018 rozsiahlu výstavbu a rozširovanie

a obuv), GASTRO – 10 % (fast food, kaviarne, zmrzlina,

obrátkovosť (v extrémnych prípadoch na 14

nákupných centier. V roku 2017 to bude v celkovej

ovocné šťavy), BÝVANIE – 10 % (spotrebná elektronika,

dní). Obchody v segmente fashion zároveň

rozlohe až 56 258 m2, ktoré majú byť tento rok

domáce spotrebiče, kuchyne, domáce textílie), SLUŽBY –

zväčšujú plochu, niekedy až dvojnásobne. Majú

dokončené. Z toho 83 % pripadá na výstavbu

10 % (lekárne, cestovné kancelárie, optiky, čistiarne),

vystaveného viac tovaru, ale tak, aby sa zákazník

nových nákupných centier (17% pripadá na

ŠPECIÁLNE – 16 % (hračky, kníhkupectvá, šport, voľný čas).

necítil ako v sklade. S väčšou plochou požadujú

plánované rozširovanie už existujúcich projektov).“

Do prieskumu neboli zaradené supermarkety a hypermarkety,

po správcoch centier adekvátne zníženie nájomného.

bowlingové dráhy, kiná a herne.

Bystrici otvorili koncom septembra nákupné centrum Terminal (13 000 m2). V centre Martina

Kamenní retaileri sa snažia zo svojich stránok presmerovať zákazníkov do kamenných prevádzok, minimálne z dôvodu vydaja internetovej objednávky a následného up-sell-u. „Slovensko je špecifické tým, že rýdzo internetové obchody si otvárajú kamenné prevádzky za účelom výdaja tovaru, pretože záujem o osobný odber stúpa. Pre ľudí je dôležité niektoré druhy produktov vidieť, (napr. novinky na trhu), pohrať sa s nimi, vyskúšať si ich a nielen objednávať na základe fotografií alebo video,“ mieni Jozef Dvorský, výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektronický obchod (SAEC). Nebude zrejme dlho trvať a Alza alebo Notino, budú mať svoje odberné miesta a/alebo showroomy v nákupných centrách.

KONKURENČNÝ TLAK V PROSPECH ZÁKAZNÍKA Zdroj: CBRE Shopping Centre Index

15


PLACE

ČO TVORÍ ATRAKTÍVNE NÁKUPNÉ PROSTREDIE? Miesto predaja má byť sexy. V zmysle príťažlivosti, zvodnosti a atraktivity. Má v zákazníkoch vzbudzovať príjemné pocity, emócie, lákať ľudí, povzbudzovať k nákupu. Najlepšie k opakovanému nákupu. Sú a budú prevádzky budúcnosti takýmto miestom?

ZÁKAZNÍCI ZÁŽITOK Z NAKUPOVANIA

farby, drevené dekory apod.,“ uvádza Ing. Juraj

predajnej plochy zbytočne? Trendom je

Blaškovič, Obchodný riaditeľ, Pastorkalt, a. s.

spriechodnenie červených, prehustených zón,

a dopĺňa: „Momentálne sme na vlne „hranatých“

striedanie „studených“ a „horúcich“ miest, teda

„Jednou z kľúčových oblastí bude dôraz na

vitrín. Dopyt po nich stále rastie a klienti a ich

miest, kde zákazníci zdržiavajú a miest, ktoré

nákupný zážitok a na komfort. Dramaticky

dizajnéri ich radi využívajú, pretože sa ľahko dajú

míňajú a menej sa pri nich pristavujú. Pekný

porastie význam času venovaného nákupu

personalizovať.“

príkladom je remodelovaný Kaufland, v ktorom sa zákazníci môžu pohybovať krížom cez celú

a jednoduchosti a bezproblémovosti celého procesu, čo sa prejaví vo využití technológií na

Obchod bude musieť myslieť na rôzne typy

predajňu, ale aj medzi jej jednotlivými oddeleniami,

predajnej ploche (a nielen tam), aj v menšej ochote

zákazníkov z pohľadu veku i demografie. Jedným

ktoré sú farebne odlíšené. Naopak snažia sa

zákazníkov cestovať za kúpou. Výrazne to ovplyvní

vyhovuje na nákupnom vozíku kalkulačka a lupa,

o zmysluplné využitie tzv. hluchých, bielych

miesto predaja, preferované obchodné formáty, aj

druhým stojan na kávu, tretím priehradka-miesto

miest, napríklad pri vstupe do predajne. V novom

ďalší vývoj nákupného prostredia a technológií,“

pre domáceho maznáčika a technickým geekom

Kauflande sa tak zákazník hneď po vstupe do

uvádza sa vo výsledkoch rozsiahlej analýzy

zasa „palubný tablet“ s vizuálnou navigáciou po

predajne ocitne v oddelení ovocia a zeleniny.

predpokladaných vývojových trendov českého

obchode. S priestorom úzko súvisí aj obrátkovosť zásob.

trhu RETAIL VISION 2020*. Retail sa mení a bude

Patrik Čanecký, Executive manager LPP

meniť. Vidno to i na korporátnych manuáloch, ktoré v niektorých sieťach prešli doslova malou revolúciou, už nie sú také rigidné a vyznačujú sa

FUNKČNOSŤ A JEDNODUCHOSŤ PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA

Slovakia počas Slovak Retail Summit hovoril aj o nadzásobách, ktoré mali na úrovni až 36 %: „Museli sme prísnejšie zvážiť obrátku, nakoľko

väčšou voľnosťou. „Môžem potvrdiť, že evidujeme väčšiu odvahu odkláňať sa od obvyklých

Význam času, ktorý je dnešný nakupujúci ochotný

prevádzka v Eurovea s plochou 1500 m2 má

farebností. Najmä tam, kde sú definované až príliš

venovať nákupu, je ďalší výrazný faktor, ktorý

inú vyťaženosť ako povedzme 900 m2 obchod

živé krikľavé farby. Dnes je skôr záujem o tlmené

vplýva na transformáciu prevádzok. Mnohí

v Auparku. Preto dodávame do predajní len

retaileri skracujú často

75 % tovaru, zvyšok flexibilne dozásobujeme

umelo natiahnutú

z centrálneho skladu podľa aktuálnej potreby

nákupnú cestu.

a predajnosti. Zvýšil sa tak komfort nakupovania,

Napríklad Kaufland

prevádzky nie sú „zahltené“ tovarom.“

po remodelingu zriadil Red, Zdroj: GfK Retail Vision, Lurity, Pastorkalt, Foto: Kaufland, Lurity

zvláštne oddelenia s tovarom na malý rýchly nákup blízko

RELEVANTNÉ INFORMÁCIE PRE RETAILERA I ZÁKAZNÍKA

vstupu. Veľmi správne

16

si viacerí obchodníci

Citujme ešte GfK Retail Vision 2020: „Silnou

kladú otázky: Ktoré sú

témou bude aj personalizácia ponuky,

zóny sú drahšie a ktoré

prispôsobenie konkrétnemu zákazníkovi - od

servisné? Správajú sa

komunikácie cez promočné mechaniky až po

návštevníci tak, ako sme

sortiment. Identifikovať skutočne relevantné

celé roky predpokladali?

ponuky však nie je jednoduché a úplne zásadným

Neplatíme časť

predpokladom pre takúto komunikáciu je


PLACE

a bude znalosť zákazníka cez dáta a dobrá voľba následných krokov.“ Retaileri – aj v súlade s predchádzajúcimi odstavcami - odstraňujú prekážky pri nakupovaní. Snažia očistiť, presvetliť predajne a zbaviť sa zbytočných stojanov, vysokých regálov, nesúrodých sekundárnych vystavení a miesta, ktoré predlžujú nákupnú dráhu a frustrujú zákazníka. „Tieto trendy v obchodoch vnímame aj my. Zákazníci chcú už pred vstupom do obchodu vidieť, čo je v obchode tak povediac „nové“ a či sa im oplatí vôbec vstúpiť dnu. Z toho dôvodu sme začali budovať sieť reklamných obrazoviek, na ktorých môžu retailové prevádzky inzerovať svoje produkty v bezprostrednej blízkosti miesta predaja. Reklamné kampane je možné riadiť cez webové rozhranie, podobne ako sú marketingoví pracovníci zvyknutí pri zadávaní reklamy na Google alebo Facebook. Navyše, naša reklamná platforma je schopná

ktorý na základe relevantných údajov dokáže

obchodu. Cieľom je byť natoľko sexy, aby obchod

okamžite vyhodnocovať sledovanosť jednotlivých

rýchlejšie reagovať. Okrem spomínaných kamier

„zviedol“ aj nerozhodnutých okoloidúcich, aby

produktov v kampani na základe pripojených

sú to rôzne beacony, snímače pohybu a senzory.

s nimi interagoval, bol na rovnakej vlne, aby ich

kamier a pokročilej technológie computer

J. Blaškovič uvádza, že väčšinu aplikácií dnes

vtiahol do príbehu a urobil z nich súčasť značky.

vision. Čerešničkou na torte je geografické

už automaticky vybavujú monitoringom, ktorého

Nebude stačiť len vystaviť produkt. Nutné bude

a demografické cielenie týchto kampaní

funkčnosť je veľmi široká - od alarmových hlásení

pustiť zákazníka do interakcie s produktom.

s výraznou podporou umelej inteligencie,“

pri náraste teploty, až po bežné zaznamenávanie

A stále zisťovať, či bol návštevník, zákazník

uvádza Tomáš Tiefanbach, CEO, slovenskej

teploty v chladiacom nábytku. „Samozrejme tu

spokojný s návštevou predajne.

spoločnosti Lurity a dodáva: „Vzhľadom na to, že

ide o zariadenia, ktoré sú napojené na externú

ide o vizuálnu reklamnú platformu a promujú sa

jednotku,“ dodáva.

založené na viac ako troch desiatkach hĺbkových

limitácia je v kvalite fotografií, ktoré má obchodník k dispozícií. Ak má reklama zaujať, musí byť

* Výsledky pochádzajú z aktuálneho, už piateho projektu radu - GfK RETAIL VISION 2020, sú

zvyčajne konkrétne produkty, jediná technická

SOCIÁLNA FUNKCIA OBCHODU

rozhovorov, ktoré sa realizovali v závere roka 2016, a na ďalších podporných analýzach. Ide

vizuálne atraktívna a produkt kvalitne nafotený. Stretávame sa občas s tým, že zákazník chce do

„Posilnia sa aj „sociálne funkcie“ obchodu.

o expertné predikcie vývoja českého obchodu,

kampane použiť náhľadové obrázky zo svojho

Obchod sa čoraz viac stane miestom pre

kde je vždy oslovená vzorka manažérov (teraz 32)

e-shopu, avšak je potrebné si uvedomiť, že malá

stretávanie ľudí, od vidieckych predajní cez

významných spoločností pôsobiacich na českom

fotografia 5x3 cm by na veľkej 65“ obrazovke

čerpacie stanice až po obchodné centrá,“ píše

trhu (prevažujú pochopiteľne reprezentanti

jednoducho nevyzerala dobre. Minimálna

sa v štúdii GfK Retail Vision. Mnohé kamenné

obchodu, ale zastúpení sú aj predstavitelia

podporovaná kvalita obrázku je preto full-HD.“

obchody budú slúžiť skôr ako galéria, showrooom,

dodávateľských firiem) a expertov z ďalších

než predajňa. Ak zákazník už príde do obchodu,

oblastí, aby povedali svoj názor na vývoj branže

Na technologický pokrok, najmä IoT (internet vecí)

mal by tam aj nakúpiť. Vyškolený predavač by

v najbližších rokoch.

sa premieta do väčšej informovanosti retailera,

ho v opačnom prípade mal nasmerovať na web

(kp)

CHLADÍME VÁŠ TOVAR OBSLUŽNÉ VITRÍNY

Pastorkalt a.s.

Považská 26, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika tel.: 00421 35 / 6424 311 pastorkalt@pastorkalt.sk www.pastorkalt.sk

17


PROMOTION

PUTOVNÉ PROMOTION V angličtine existuje slovíčko roadshow, ktoré má pomerne široký význam. Mnohí si ako prvé predstavia putovnú exhibíciu hudobníkov alebo politikov. Putovné promotion je však stále obľúbenejšou aktivitou aj pre prezentáciu firmy, značky a produktov. Najmä v letných mesiacoch, kedy sa aktívne presúva od mesta k mestu a dokáže osobne osloviť spotrebiteľa.

4.

13.

3.

10.

Red, Zdroj a foto: red, CBA Slovakia, Rémy Cointreau, Pernod Ricard, Hamé,Juniperusborovicka.sk, POPAI, Samsung, Asus

KONTAJNERY, STANY, OBCHODY NA KOLESÁCH

Hamé bolo toho roku partnerom letného

sa s piatimi craftmanmi, ktorí nápoj ozvláštnili

kultúrneho festivalu České, moravské a slovenské

a výsledkom sú príťažlivé drinky. Každý z drinkov

hrady. Z klasického 6-metrového kontajnera

bol predstavený na špeciálnom evente: Becher

Putovný supermarket z modulu Containex

vznikol Hamé Point (3) s relax zónou, sedacími

Garden Parties, päť eventov sa v auguste konalo

a s názvom FEST Market CBA (1) sa v roku 2013

vakmi a súťažami pre návštevníkov festivalu.

v piatich slovenských mestách. Návštevníci si

dostal na shortlist súťaže kreativity v obchode

Celý autonómny (bezobslužný) supermarket

mohli vychutnať Beton v netradičnom spojení

Múza Merkúra. Spoločnosť CBA Slovakia

na kolesách možno onedlho stretneme vďaka

s kávou, pivom či sviežimi ovocnými sirupmi.

ho používala najprv ako náhradu fyzickej

švédskemu start-upu Wheelys Moby Mart.

Príjemnú atmosféru teplých letných večerov

prevádzky, neskôr s ním navštevovala festivaly,

Prototyp, ktorý vyzerá ako sci-fi plavidlo, ponúka

podporila hudba v podaní rôznych slovenských

vrátane známej Pohody. Príklad z tohto roku

základné a čerstvé potraviny, ale aj časopisy

dídžejov, ale i kapiel Puding pani Elvisovej či

nie je síce putovný, ale je dočasný. Kaufland

a noviny.

Walter Schnitzelsson.

PUTOVNÉ BARY

AUTOBUSY, KARAVANY, TATROVKA AJ ELEKTRIČKY

v desaťtisícovom rumunskom meste Sovata postavil veľký stan a zriadil v ňom dočasný hypermarket. Predajná plocha „stanu“ bola 1 350 m2 a dočasné parkovisko malo kapacitu takmer sto miest. Cieľom bolo využiť turistickú

Aperol Spritz si získal popularitu aj vďaka

sezónu, počas ktorej je v Sovate čulý turistický

outdoorovým aktivitám. I tento rok vyšiel v ústrety

ruch. Kontajner pred rokom použila i firma Rémy

konzumentom formou Aperol Piaggio bar (4), ktorý

Cointreau.

zavítal na Mercato Italiano a Slovak Food Festival v Bratislave, Gurmán festival v Košiciach, Gastro

Metaxa Partyhaus (2) bol na Kamennom námestí

festival v Komoči a na Senecké leto.

v Bratislave od mája až do septembra 2016.

18

Prenosný kontajner s veľkosťou 33 m2 premenila

Po úspechu minuloročného Becher Marketu sa

firma na párty obývačku pre 10 hostí, v ktorej bolo

tento rok firma Pernod Ricard rozhodla otvoriť

všetko potrebné pre domácu párty. Bar, sedenie,

Becher Beton Bar (5). Beton (Bechorovka +

toaleta, chladnička či stereo.

Tonik) je obľúbeným letným drinkom a spojil

1.


PROMOTION

sa okrem samotnej ochutnávky dozvedia

9.

5.

rôzne zaujímavosti z histórie, výrobného procesu i súčasnosti tejto značky whiskey. Old Herold pred dvomi rokmi realizoval svojráznu roadshow. Možno i vy ste stretli starú Tatru, ktorá patrí už medzi automobilové veterány a ktorú šoféroval obchodný cestujúci Ernest Berlanský v dobovom kostýme. Cieľom bolo nielen podporiť značku, ale aj zozbierať

2.

tipy na najmalebnejšie krčmičky (ktoré samozrejme ponúkajú borovičku)

12.

a zostaviť Prvý Bedeker krčmičiek malebných slovenských. Nám sa podarilo Tatru stretnúť nielen na Danubius Gastro (11), ale aj na festivale MňamFest v Bánovciach nad Bebravou.

6.

HIGH-TECH KAMIÓNY A AIRSTREAM

prezentoval trendy v oblasti komunikácie,

Putovné promotion uzavrieme sekciou

Spoločnosť ASUS tento rok lákala herných

elektroniky. Keď sa zdalo, že 3D TV je

nadšencov všetkých vekových kategórií,

„ďalšia veľká vec“ putoval po Čechách

zvedavcov a milovníkov technológií do štýlového

a Slovensku 77 dní kamión LG

ROG (Republic of Gamers) karavanu (13),

Electronics. So svojimi 16,5 metrami,

v ktorom mali možnosť spoznať skvelý zážitok

13 tonami a svojim vzhľadom pútal

z hrania. Vybavený najnovšími a najvýkonnejšími

pozornosť vodičov, tak obyvateľov

hernými technológiami, karavan ROG Airstream

obcí, v ktorých zastavoval, alebo

„zakotvil“ na Magio pláži pri Dunaji v Bratislave.

precestoval 26 miesť v 23 krajinách sveta.

ktorými len prechádzal. Písal sa rok 2011. O tri roky neskôr sa na cesty vydal kamión Samsung (12) a postupne zavítal do niekoľkých európskych

MARKETING V UHORKOVEJ SEZÓNE

V širšom ponímaní by sme mohli medzi putovné

metropol vrátane Bratislavy. Návštevníci

promotion zaradiť aj brandované vlaky, vozidlá

si mohli v útrobách špeciálne upraveného

Ambíciou článku nebol ultimátny výpočet

alebo električky. Zameriame sa však iba na tie,

kamiónu o.i. iného pozrieť videostenu pre

putovných promotion. Chceli sme ukázať,

ktoré boli vytvorené ako špeciály, teda podobajú

hotelové lobby, TV riešenie do hotelových

že uhorková sezóna nemusí byť o utlmení

sa na klasické dopravné prostriedky, no majú

izieb a zostavy displejov určené obchodným

marketingových aktivít, ale môže byť o ich

viac účelov, ako iba prepravu osôb. Coca-Cola

a konferenčným centrám vrátane „Interactive

presmerovaní. Presmerovaní tam, kde sú

Grill Truck (6) vznikol z legendárneho amerického

White Board“ a 95-palcového LED LFD. V roku

potenciálni zákazníci. Na festivaly, do centier miest

airstreamu. V rámci zóny si mohli ľudia oddýchnuť

2016 sa na Slovensku v rámci roadshow

a do centier turistického ruchu.

na originálnom nábytku z prepraviek Coca-Cola,

predstavila aj firma Huawei. Jej kamión, ktorý

vychutnať si známy nápoj z plechoviek a dať si hovädzí hamburger.

12.

Minulý rok sme sa počas brnenského veľtrhu Salima stretli s upravenou reštauračnou električkou, Šalina pub (9), ktorá promuje značku Starobrno. Zrejme aj mnohých našincov by potešil v električke výčap, ktorý umožňuje naraz „točiť“ až tri druhy piva a držiaky na pivo. Električka ponúka 38 miesť na sedenie, 17 na státie. Nechýba toaleta, audio video systém a WiFi. Obyvatelia Nitry, Trnavy a Bratislavy slovenských miest mali šancu degustovať írsku whiskey Tullamore D.E.W. v štýlovom párty autobuse (10). Počet miest na jednu degustáciu bol limitovaný na 12 ľudí samozrejme starších ako 18 rokov. Ľudia

19


PROMOTION

bezdymového tabakového výrobku IQOS mení všetko. Aj na pozitívne zmeny si však treba zvykať. Aby bol proces prechodu na potenciálne menej rizikové alternatívy cigariet čo najkomfortnejší, Philip Morris si zakladá na individuálnom poradenstve a zážitkovosti predaja, ktorý nazýva „zmenou životného štýlu.“

NÁVYKY JE MOŽNÉ (Z)MENIŤ Z výskumov zvykov vieme, že fungujú na základe „slučky“ – podnet, rutinná reakcia a odmena. Pre toho, kto chce zvyky zmeniť, by mala byť dostupná alternatíva a tento človek by mal mať podporu svojho okolia. Úspešná zmena sa realizuje vtedy, ak človek a jeho okolie sledujú podnety, nutkanie a odmeny a snažia sa ich nahradiť potenciálne menej rizikovými alternatívami. Od prvého kontaktu s IQOS až po servis zakúpeného zariadenia je spotrebiteľovi vždy poruke vyškolený personál či priamo

IQOS MENÍ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

IQOS expert na predajných miestach a na infolinke. Na webovej stránke – www. myiqos.com - záujemca nájde všetky potrebné informácie a kontakty.

ZMENA SPÔSOBU PREDAJA IQOS zariadenie sa primárne predáva prostredníctvom IQOS partnerov, keďže

Spoločnosť Philip Morris Slovakia, s. r. o. (PMSK) uviedla na trh elektronický systém na zahrievanie tabaku IQOS a bezdymové tabakové náplne HEETS. IQOS je elektronické zariadenie, ktoré zahrieva špeciálne navrhnuté tabakové náplne (HEETS) na teploty výrazne pod hranicou spaľovania a vytvára tak tabakový aerosól, ktorý poskytuje dospelému užívateľovi pravú chuť tabaku a prináša uspokojenie podobné fajčeniu.

nejde o štandardný predaj tabakových výrobkov, ale o konverziu dospelých fajčiarov na bezdymový tabakový výrobok IQOS. U predajných expertov (sales experts) vo vybraných predajných miestach s tabakovými výrobkami si môže dospelý fajčiar vyskúšať IQOS a zakúpiť ho za zvýhodnenú cenu. Viac informácií

IQOS je určený pre dospelých fajčiarov,

o miestach predaja poskytuje zákaznícke

ktorí chcú pokračovať v užívaní tabakových

centrum – infolinka, ktorej číslo sa

výrobkov, ale hľadajú lepšiu alternatívu.

nachádza na každej škatuľke HEETS.

IQOS bol prvýkrát predstavený v Japonsku

Tabakové náplne HEETS sú v súčasnosti

a Taliansku v roku 2014 a momentálne

dostupné na vybraných predajných

je k dispozícii v 28 krajinách vrátane

miestach vo viacerých mestách na

Slovenska a Českej republiky. Približne 3

Slovensku. Do konca roka 2017 plánuje

milióny fajčiarov cigariet po celom svete už

Philip Morris Slovakia výrazne rozšíriť

prešlo na IQOS. Na Slovensku je dostupný

ich dostupnosť. Aj ďalší obchodníci

od augusta tohoto roku. „Predstavenie

tak dostanú príležitosť podieľať sa na

systému IQOS na Slovensku je významným

budúcnosti Slovenska bez dymu.

Red, Zdroj a foto: PMI

míľnikom na našej ceste – jedného dňa –

20

nahradiť klasické cigarety bezdymovými

Vybrané predajné miesta poskytujú

alternatívami so zníženým rizikom. Veríme,

zároveň zákaznícky servis v podobe

že to bude tak v prospech dospelých

riešenia prípadných reklamácií a ich

fajčiarov ako aj spoločnosti ako celku,“

zoznam je k dispozícii na infolinke. Ak

hovorí Alina Vicovan, generálna riaditeľka

si chce fajčiar vyskúšať alebo rovno

Philip Morris Slovakia. Revolučnosť

zakúpiť IQOS, môže tak urobiť priamo na


PROMOTION

vybraných predajných miestach, prípadne sa obrátiť na infolinku, ktorá ho prepojí s IQOS partnerom. IQOS partner mu následne poskytne podporu pri prechode z cigariet na IQOS a je mu k dispozícii osobne i telefonicky.

FAJČIŤ ZAKÁZANÉ, SME IQOS FRIENDLY Ak by sa IQOS mohol používať iba vo fajčiarskych zónach, obmedzil by sa jeho efekt, keďže IQOS samotný neprodukuje dym. Vo svete je bežné, že si IQOS používatelia môžu vychutnať skutočnú chuť tabaku na miestach, kde je fajčenie klasických cigariet zakázané. Postupne sa buduje a rozširuje sieť IQOS friendly miest, kde nebude možné fajčiť, ale bude povolené používať IQOS. Expanzia IQOS friendly miest ide ruka v ruke s pochopením verejnosti, že – IQOS nie je fajčenie! V najbližších dňoch budú v bratislavských nákupných centrách Aupark a Eurovea otvorené prvé dva IQOS pop -up stores na Slovensku. V nich bude možné si vyskúšať a následne kúpiť zariadenia IQOS, tabakové náplne HEETS a doplnkový sortiment, ktorý bude postupne rozširovaný (farebné variácie, štýlové púzdra na IQOS, v blízkej budúcnosti personalizované verzie a podobne.). Na Slovensku je IQOS zariadenie dostupné za odporúčanú maloobchodnú cenu 99.00 €. Prostredníctvom IQOS partnerov je pre registrovaných zákazníkov pripravená špeciálna limitovaná ponuka, tzv. „Registračná ponuka“, za 66.00 €, ktorá obsahuje IQOS zariadenie a jeden kartón tabakových náplní HEETS. Odporúčaná maloobchodná cena tabakových náplní HEETS je 3,50 € za jedno dvadsať kusové balenie a 35.00 € za kartón s desiatimi baleniami po 20 kusov. Náplne HEETS sú dostupné v troch chuťových variantoch. IQOS je určený pre dospelých fajčiarov, ktorí chcú pokračovať v používaní tabakových výrobkov. IQOS nie je alternatívou k ukončeniu fajčenia. Najlepšou voľbou pre spotrebiteľov, ktorí sú znepokojení zdravotnými rizikami spojenými s fajčením, je úplne prestať používať akékoľvek tabakové výrobky.

21


PEOPLE

ZÁUJEM O DUÁLNE VZDELÁVANIE JE STÁLE VÄČŠÍ „Dnes ťažko nájdeme sektor, ktorý nebojuje o kvalitných pracovníkov. Zamestnanci si môžu vyberať, často majú pocit, že za dverami ich súčasného zamestnávateľa je hneď niekoľko ďalších pracovných príležitostí. A do veľkej miery majú pravdu. 25 ročný človek s 10 rokmi praxe sa tak stáva realitou,“ hovorí headhunterka Ivana Brutenič, PhD. zo personálnokonzultačnej spoločnosti EXACT RECRUITMENT.

Ivana Brutenič konateľka EXACT RECRUITMENT, spol. s r. o.

„Práve systém duálneho vzdelávania je možnosť, ako motivovať mladých ľudí, aby spolu so štúdiom zároveň aj praxovali u konkrétneho zamestnávateľa. Odhaduje sa, že do roku 2050 pribudnú na svete dve miliardy ľudí a požiadavka

ČLENOVIA SAMO INVESTOVALI VYŠE POL MILIÓNA EUR

Dostupné prieskumy uvádzajú, že až 32 %

na výrobu potravín vzrastie o 70%. Perspektíva

vysokoškolsky vzdelaných ľudí na Slovensku pracuje

potreby agropotravinárstva tu preto je,“ uviedol

na stredoškolskej pozícii a až 60 % stredoškolských

predseda Slovenskej poľnohospodárskej

Jedným z progresívnych riešení problému

absolventov nepracuje v odbore. Rovnako tak

a potravinárskej komory (SPPK) Milan Semančík.

akútneho nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily

prieskumy ukazujú, že každý tretí absolvent vysokej

je duálne vzdelávanie. Napríklad členovia SAMO

školy si nenájde vysokoškolskú pozíciu do päť rokov

V školskom roku 2017/2018 zamestnávatelia

(Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl a Tesco)

od ukončenia štúdia. Reťazce práve prostredníctvom

ponúkajú duálne vzdelávanie v 12

za posledné dva roky investovali do vzdelávania

duálneho vzdelávania získavajú pracovníkov,

poľnohospodárskych a 6 potravinárskych

žiakov a duálneho systému viac ako 500 000 €.

o ktorých je mimoriadne vysoký záujem, mladých

učebných odboroch. Najväčší dopyt po

Členovia poskytujú prácu pre viac ako 26 000

ľudí, s niekoľkoročnou praxou. Uvedených 178

žiakoch je v odboroch poľnohospodár –

ľudí v obchode, čím sa radia medzi najväčších

certifikovaných prevádzok dokáže poskytnúť nielen

mechanizácia a cukrár – pekár, ale napríklad

zamestnávateľov na Slovensku. Spomínané

priestor pre vzdelávania a nadobudnutie skúseností,

aj mäsiari alebo biochemici, ktorí by našli

investície sa týkali hlavne personálneho

ale následne aj prácu 550 mladých ľudí, študentom

uplatnenie v mliekarenskej výrobe. Zoberme

zabezpečenia duálneho vzdelávania, prípravy

stredných odborných škôl.

si ako príklad pekárov. Internetový sprievodca trhom práce uvádza pre profesiu pekár

priestorov a systémov pre kvalitné vzdelávanie

takmer 130 voľných pracovných miest! „Naši

budúcich kolegov. Členovia SAMO pre tento školský rok tak disponujú 113 inštruktormi, ktorí sú odborne zaškolení pre praktickú výučbu v systéme duálneho vzdelávania. „Dnes je spolu

O KVALITNÝCH ŠTUDENTOV ZABOJOVALI AJ V AGROPOTRAVINÁRSTVE

Zdroj: SAMO, SPPK, Foto: SAMO

nekvalifikovanú pracovnú silu. Chýbajú im mladí ľudia, ktorí by v budúcnosti pracovali v pekárňach a snažili sa zachovať toto

na celom Slovensku 178 certifikovaných filiálok,

22

pekári potrebujú do výroby kvalifikovanú aj

ktoré môžu poskytovať odbornú prax študentom

Pri porovnaní roku 1995 a 2014 vidíme obrovský

remeslo, a to práve v časoch silnej konkurencie

SAMO tried,“ uviedla Katarína Fašiangová,

pokles zamestnanosti v agropotravinárskom

polotovarov na pultoch obchodov,“

predsedníčka SAMO. Do 1. ročníka SAMO

sektore. Podľa Eurostatu v agropotravinárskom

konštatuje M. Semančík. Jednou z výhod

tried v systéme duálneho vzdelávania toho roku

sektore ešte v roku 1995 pracovalo 203

štúdia v systéme duálneho vzdelávania je

nastúpilo spolu 79 žiakov, pričom vo všetkých

000 zamestnancov, v roku 2014 už len 53

možnosť pre pekára získať pracovnú zmluvu

ročníkoch – 1., 2. a 3. ročníku – dnes študuje

000 ľudí. Priemerný vek zamestnancov

u konkrétneho zamestnávateľa. Zároveň

spolu 126 žiakov členov SAMO v systéme

v poľnohospodárstve v roku 2014 dosiahol 46,6

však má absolvent možnosť osamostatniť sa

duálneho vzdelávania.

rokov u žien a 46,8 rokov u mužov.

a otvoriť si vlastnú pekáreň.


PEOPLE

Záujem zamestnávateľov o duálne vzdelávanie

od výchovného poradcu. Iné prieskumy hovoria,

v agropotravinárstve stúpa. Pred dvoma rokmi

že až dvaja z troch rodičov žiakov 8. a 9. ročníkov

mali osvedčenie na vstup do systému duálneho

základných škôl deklarujú, že strednú školu si vyberá

vzdelávania od SPPK dva poľnohospodárske

samo dieťa. Až 80 % opýtaných rodičov uviedlo, že

podniky. Dnes zabezpečuje túto formu

informácie o možnostiach stredoškolského štúdia

vzdelávania už 36 poľnohospodárskych

získava od svojho dieťaťa a pre 76 % opýtaných sú

a potravinárskych podnikov.

zdrojom informácií i osobné rozhovory s priateľmi či známymi.

Výhody pre študentov aj zamestnávateľov sú nesporné. Získajú vedomosti z praxe,

Problémom tiež je, že žiaci nemajú možnosť

pracovné návyky, naučia sa zodpovednosti,

prestúpiť do duálneho vzdelávania v druhom

získajú čiastočnú finančnú nezávislosť už

ročníku, keď už majú výrazne viac informácií o tejto

počas štúdia. Okrem vzdelávacích aktivít

forme štúdia. Školy trápi hlavne krátenie normatívov

majú žiaci tiež garanciu pracovného miesta,

a administratívna náročnosť. Štát vezme škole

v prípade úspešného ukončenia štúdia. Navyše

časť mzdového normatívu na majstra odborného

z pohľadu kariérneho plánovania získajú

výcviku a zároveň školy musia prerábať rozvrhy,

vedomosti a prax v odvetví, kde je akútny

osnovy a učebné plány. Zamestnávatelia vnímajú zdĺhavú certifikáciu, ktorá výrazne predlžuje

nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a ich cesta za vyššími pozíciami bude rýchlejšia ako

V ČOM JE HÁČIK?

možnosť zapojiť konkrétnu spoločnosť/prevádzku do duálneho vzdelávania a tiež finančnú náročnosť

v konkurenčnejších odvetviach. Duálne vzdelávanie má háčikov hneď niekoľko.

hlavne pre menšie a stredné firmy.

Zamestnávatelia na druhej strane získajú

Patrí k nim informovanosť rodičov o garantovanom

skúsených ľudí, ktorí pri nástupe majú

pracovnom mieste. Rodičia často smerujú deti

Napriek mnohým prekážkam je o duálny systém

vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre výkon

napríklad na gymnáziá a nepremýšľajú o reálnom

vzdelávania stále vyšší záujem zo všetkých

daného povolania. Znížia fluktuáciu, pretože

uplatnení na trhu práce. Podporu žiaci aj rodičia

zainteresovaných strán. Podľa skúseností zo

mladý človek nastupuje medzi známe tváre

hľadajú u výchovných poradcov. Tí z objektívnych

zahraničia je výbornou prípravou mladých ľudí na

a do známeho prostredia. S mladými ľuďmi

príčin často nemajú na žiaka viac ako pár minút

budúce povolanie a zároveň zaujímavým riešením

prichádzajú tiež nové nápady

času. Pritom takmer polovica žiakov sa dnes pre

nedostatku pracovnej sily pre zamestnávateľov.

a inovácie.

konkrétnu kariéru rozhodne na základe odporúčania

V DIGITÁLNYCH ZRUČNOSTIACH SÚ STÁLE REZERVY Kampaň Európskej komisie zameraná na zvýšenie povedomia o potrebe digitálnych zručností (e-Skills), prispela od svojho založenia v roku 2010 k zníženiu rozdielov v EÚ medzi požiadavkami zamestnávateľov a ponukou pracovných pozícií, ktoré si vyžadujú určitú úroveň digitálnych zručností. Odhadovaný nedostatok špecialistov v oblasti IT v roku 2020 sa tak znížil o takmer 250 tisíc – z 1 milióna, odhadovaného v roku 2010, na 756 tisíc v roku 2015.

Počas celého trvania kampane zameranej na

Slovensko sa do kampane zapojilo v roku

rozvoj digitálnych zručností nevyhnutných

2010. Prezident IT Asociácie Slovenska

pre hospodársky rast a tvorbu nových

Mário Lelovský povedal: „Rozhodli sme sa

pracovných miest v Európe bolo

zaviesť komplexné testovanie digitálnych

zorganizovaných viac ako 5500 podujatí

zručností s cieľom ozrejmiť mladým ľuďom

vo všetkých členských štátoch EÚ, ktorých

rozdiel medzi tým, čo oni považujú za

sa zúčastnilo celkovo 3,4 milióna ľudí.

digitálne zručnosti a ich objektívnou úrovňou.

Multimediálne kampane zamerané na

Našim hlavným zámerom je ich motivovať,

štátnej správy oslovili milióny ľudí a prispeli k

štátoch EÚ, aby pri napĺňaní našich ambícií

požadovanú budúcimi zamestnávateľmi.“

zvýšeniu záujmu o digitálne profesie.

do roku 2020 zohrali ešte dôležitejšiu úlohu.“

Aktuálne iba členom ITAS chýba asi 13 000

Koalícia pre digitálne zručnosti a pracovné

pracovníkov, a to sa digitalizácia podnikov

Antti Peltomäki, zástupca eurokomisárky

miesta začala svoju činnosť v decembri

ešte len rozbieha. Digitálna koalícia (DK),

pre vnútorný trh a priemysel Európskej

2016. Predstavuje kľúčovú iniciatívu zahrnutú

ktorej predsedom predstavenstva sa stal

komisie, poznamenal: „Máme za sebou

aj v agende Európskej komisie s názvom

Peter Pellegrini, spája partnerov zo štátneho,

naozaj skvelú cestu, počas ktorej sme urobili

Nová agenda v oblasti zručností pre Európu

súkromného, neziskového a akademického

poriadny kus práce, no ešte stále nie sme v

(New Skills Agenda for Europe). Členské

sektora v úsilí pripraviť Slovákov všetkých

cieli. V digitálnych zručnostiach stále existuje

štáty EÚ budú vyzvané, aby zriadili svoje

vekových kategórií na prácu a život

priepasť, ktorú potrebujeme vyplniť a je na

národné koalície a do prvého polroka 2017

v nastupujúcej digitálnej ekonomike. DK má

Koalícii pre digitálne zručnosti a pracovné

vyvinuli komplexnú národnú stratégiu

dnes 21 členov.

miesta, ako aj na jednotlivých členských

digitálnych zručností.

Zdroj: ITAS, Ilustračné foto: Pixabay.com

aby si zlepšili digitálne zručnosti na úroveň

mladých ľudí, profesionálov a zástupcov

23


BUSINESS COFFEE

1.

2.

NAJKRAJŠIE KANCELÁRIE NA SLOVENSKU Retail zápasí s nedostatkom zamestnancov. Nielen v skladoch, na ploche prevádzok, ale i v „back office“, v administratíve. Ako ich získať a udržať? Jedným z príkladov je celonárodná súťažť Office roka, ktorej cieľom je predstaviť filozofiu, hodnoty a nové trendy v spoločnostiach, ktoré sa snažia o vytváranie inšpiratívneho, kreatívneho a zdravého pracovného prostredia, v záujme o získanie a udržanie si talentovaných zamestnancov. TOP ZASADAČKA A TOP KANCELÁRIA „Firmy, ktoré prihlásili svoje kancelárske priestory do súťaže dokázali, že sú odvážne a progresívne. Ukázali tiež, že im záleží na vlastných zamestnancoch, pre ktorých sa snažili vytvoriť skutočne príjemné a štýlové pracovné prostredie. Každá z nich môže v určitom smere slúžiť ako inšpirácia pre ostatných,“ uviedol výkonný riaditeľ realitno-poradenskej spoločnosti CBRE Slovensko, Tomáš Hegedűš. Zo 60 firiem pôsobiacich na Slovensku vybrala odborná porota 34 do užšieho finále. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: o najkrajšiu zasadaciu (rokovaciu) miestnosť v kategórii Zasadačka roka a o najkrajšie a najpríjemnejšie pracovné prostredie v kategórii Office roka. 5.

Víťazom kategórie Zasadačka roka sa stala spoločnosť ARKON (1 a 2). „Konceptom kancelárií a zasadačky v tomto štýle a vo vyššom štandarde sme vyjadrili náš vzťah k zamestnancom a našu úctu k obchodným partnerom. Vyjadrili sme tak našu víziu priblížiť sa ku klientovi a náš zámer vytvoriť reprezentatívny priestor, v ktorom sa konajú významné stretnutia, rodia nové nápady a vznikajú strategické rozhodnutia,“ tvrdí spoločnosť ARKON. Víťazom hlavnej kategórie Office roka sa rozhodnutím odbornej poroty stala spoločnosť IBM Slovensko (3 a 4). „Našim cieľom bolo vytvoriť vzdušný,

Zdroj a foto: Officeroka.sk

motivujúci a zároveň funkčný kancelársky priestor. Takmer 1500 m² je rozvrhnutých na niekoľko zón. Základný koncept zahŕňa nadštandardne vybavené pracovné miesta, rokovacie miestnosti, oddychovú časť a zázemie,“ povedal výkonný riaditeľ IBM Slovensko František Lévárdy 6.

a doplnil: „Pri tvorbe priestorov bol kladený veľký dôraz na čo najviac detailov od farebnej zladenosti kobercov, cez nábytkové komponenty,

24

Partner rubriky: Baliarne


BUSINESS COFFEE

3.

4.

až po steny vytvorené unikátne pre tieto priestory v súlade s brandingom spoločnosti IBM. Výsledkom je kreatívny kancelársky priestor reprezentujúci najnovšie trendy. V priestore je inštalovaná video a audio technika umožňujúca on-line komunikáciu.“

KANCELÁRIE, KTORÉ MENIA BIZNIS Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa konalo na workshope pod názvom „Kancelárie, ktoré menia biznis“. Predstavitelia desiatok firiem na ňom diskutovali o výhodách modernizácie kancelárskych priestorov a nových trendoch v pracovnom prostredí. Hlavný spíker podujatia Wouter Oosting zo spoločnosti CBRE Holandsko poukázal na výhody novej formy konceptu pracovného prostredia, medzi ktoré patria flexibilita, zdravý životný štýl, priestor na lepšiu kooperáciu medzi zamestnancami a využitie nových moderných technológií: „Transformácia pracovného priestoru, ku ktorej úspešné firmy vo svete pristupujú nie je len novodobý trend v biznise,

7.

ale znamená transformáciu samotného spôsobu práce.“ Práve príjemné a motivujúce pracovné prostredie je jednou zo silných zbraní úspešných firiem na trhu práce. Vizuálne príklady, ako takéto prostredie môže vyzerať, reprezentujú Techo (5), Reding Tower 2 (6), Faurecia (7) a Millennium (8).

DRUHÝ ROČNÍK SÚŤAŽE V druhom ročníku súťaže pribudli ďalšie nové kategórie – Zdravá kancelária a Smart kancelária. Novinkou je tiež rozdelenie hlavnej kategórie súťaže Office roka na dve podkategórie – Office roka pre malé a stredné firmy a Office roka pre veľké firmy. „Cieľom týchto zmien je vytvoriť objektívnejšie podmienky pre menšie spoločnosti, ktoré nedisponujú takým rozpočtom ako veľké firmy. Aj napriek tomu však dokážu pre svojich zamestnancov pripraviť skutočne príjemné a inšpiratívne pracovné priestory“, komentuje novinky T. Hegedűš. Novým prvkom v súťaži o najkrajšie a najpríjemnejšie pracovné prostredie bude tento rok aj hlasovanie verejnosti. Znamená to, že okrem víťazov jednotlivých kategórií, ktorých hlasovaním vyberie odborná porota súťaže, spoznáme kanceláriu, ktorá najviac zaujme verejnosť.

e obchodu, a. s. Poprad

8.

25


PRICE

2. časť

PLATBY: KDEKOĽVEK,

s využitím zvukových vĺn alebo technológie NFC (Near field communication, komunikácia na krátke

KEDYKOĽVEK A ČÍMKOĽVEK

vzdialenosti).

Vedeli ste, že prvý bankomat bol spustený 27. júna 1967 v severnom Londýne pre britskú Barclays Bank? Kam sa posunuli platobné metódy za uplynulých 50 rokov? Ušli sme hodný kus cesty. Od dôb hotovosti až k blockchainu a biometrickému overovaniu platieb.

platiť čímkoľvek, nemali sme na mysli len mobilné

Ak máme v názve článku spomenuté, že budeme aplikácie alebo dobíjateľné hodinky či prívesky. Ide aj o autorizáciu a autentifikáciu platieb čímkoľvek, nielen zadaním PIN kódu. Mimochodom práve Mastercard je hnacou silou biometrického overovania totožnosti pri realizácii platieb. Preto

ON-LINE A APLIKÁCIE

sú už úplne bežnou vecou aj platby cez mobily.

spojila sily s katedrou informatiky Oxfordskej

Mobilné nákupy celkovo na Slovensku rastú,

univerzity. Ich cieľom bolo zamerať sa na túto

V minulej časti sme spomínali, že v sektore

dnes už je počet mobilných prístupov tesne pod

rýchlo sa vyvíjajúcu oblasť a vypracovať smernice,

vendingu majú zákazníci na Slovensku

50 % hranicou. Čoraz viac e-shopov si tento

ktoré by bankám umožnili porozumieť technológii

konzervatívny prístup. Uprednostňujú hotovosť

trend uvedomuje a začína považovať responzivitu

biometrického overovania prostredníctvom

pred kartami, a to aj v zahraničí. Milan Bednár,

(pozn. red. automatické prispôsobenie sa webu

mobilných zariadení a uviesť ich do praxe.

vedúci oddelenia denného bankovníctva

zariadeniu, na ktorom je otvorený) a mobile-

Výsledkom je obsiahla správa Mobile Biometrics

v Slovenskej sporiteľni tvrdí, že klienti len

-first (pozn. red. vývoj a úprava webu s prioritou

in Financial Services: A Five Factor Framework

postupne prichádzajú na to, že je výhodnejšie

užívateľskej prívetivosti v mobilných zariadeniach)

(Biometrické overovanie mobilným zariadením vo

v zahraničí platiť kartou, než vyberať hotovosť:

za nevyhnutnosť.“

finančných službách: osnova piatich základných faktorov). Týmito kľúčovými faktormi sú: výkon,

Red, Zdroj: Mastercard, Deloitte, SLSP, Ilustračné foto: Pixabay.com

„A keď už vybrať z bankomatu, tak radšej

26

menej krát a vyššiu sumu, o čom svedčí nárast

Ako vyplýva z prieskumu Viewpost, 52 %

použiteľnosť, univerzálnosť, zabezpečenie

priemernej hodnoty výberu, ktorá sa v roku 2016

respondentov hovorí, že verí, že platby medzi

a súkromie.

vyšplhala na hodnotu 120 €.“

spoločnosťami a zákazníkmi sa budú vymieňať prostredníctvom mobilnej aplikácie. Na Slovensku

Mastercard už predstavil niekoľko biometrických

Podobne konzervatívni sú Slováci v oblasti

a Čechách bežia pilotné programy, kedy zákazník

projektov. Napríklad aplikáciu Mastercard Identity

nákupov on-line, kde dlhodobo vedú nákupy na

môže zaplatiť mobilom úplné sám aj za bežný

Check Mobile, ktorá je postupne zavádzaná

dobierku. Tomáš Braverman, šéf Heureky pre

nákup v supermarkete alebo na čerpacej stanici,

aj v Európe, výrazným spôsobom urýchľuje

IN STORE Slovakia uviedol: „Platby on-line si

napríklad pomocou samoobslužnej pokladnice

overovanie digitálnych platieb a súčasne zvyšuje

vyžadovali väčšiu edukáciu, no podarilo sa nám

a digitálnej peňaženky Masterpass. FinTech

úroveň zabezpečenia. Vďaka tejto aplikácii

zvýšiť ich objem vďaka tomu, že sme vysvetľovali

spoločnosť ToneTag umožňuje vykonávať

majú držitelia platobných kariet možnosť overiť

ich výhody ako e-shopom, tak zákazníkom. Dnes

bezkontaktné platby ľubovoľným zariadeniam

svoju totožnosť pomocou čítačky odtlačkov


PRICE

prstov svojho mobilného zariadenia alebo

poskytujeme potrebné nástroje, usmernenia aj

čiže každý uzol v sieti obsahuje kompletnú aj

prostredníctvom rozpoznania tváre pomocou

kontakty, ktoré potrebujú na to, aby svoje činnosti

čiastočnú kópiu blockchainu. Platby tak môžu

jednoduchej „selfie“.

rozvíjali rýchlejšie, než keby na to mali byť celkom

prechádzať priamo od jedného užívateľa (uzla)

samy,“ hovorí Amy Neale, viceprezidentka

k druhému. Centralizované databázy používajú

spoločnosti Mastercard, zodpovedná za program

napríklad banky alebo PayPal.

FINTECH SPOLOČNOSTI SA CHYTAJÚ PRÍLEŽITOSTÍ

Start Path. Tento grantový program podporuje napríklad platformu ModoPayments, ktorá

Napokon aj kamenné reťazce už dnes poskytujú

umožňuje nové spôsoby úhrady platieb, vrátane

celý rad finančných služieb, ktoré z finančných

Platby za tovar, poskytovanie úverov či

využitia vernostných bodov k nákupu tovaru

transakcií vynechávajú banky. Napríklad v júni

elektronické obchodovanie vďaka novej európskej

každodennej spotreby priamo v predajni. FinTech

u nás spustila službu medzinárodný prevod

smernici o platobných službách už nebudú

s názvom Ftcash zasa drobným obchodníkom

peňazí (IMT), teda posielanie peňazí do zahraničia,

výhradne doménou bánk. Analýzy spoločnosti

a podnikateľom umožňuje dosiahnuť na obchodné

prípadne ich prijímanie, spoločnosť Tesco.

Deloitte zameraná na príležitosti FinTech

úvery bez zaistenia a prijímať platby od zákazníkov

Peniaze môžu zákazníci počas pár minút ľahko

spoločností v regióne strednej a východnej Európy

prostredníctvom mobilnej aplikácie a SMS správ.

poslať zo všetkých hypermarketov Tesco do ktorejkoľvek z viac ako 350 000 pobočiek

uvádza aj príklady úspešných riešení a firiem, ktoré sa už na trhu presadili. Patrí medzi ne

Iným smerom, ale stále s dôrazom na kontrolu

spoločnosti MoneyGram po celom svete. Ako

sprostredkovateľ on-line služieb TrustPay, alebo

a bezpečnosť finančných tokov v on-line prostredí

odosielateľ finančných prostriedkov príjemcovi

aplikácia Papaya, umožňujúca urobiť z mobilu či

sa vydal slovenský start-up DECENT. DECENT

poviete referenčné číslo, pomocou ktorého si

tabletu pokladňu s funkciami objednávok, platieb

je distribučná platforma na distribúciu digitálnych

môžete peniaze vybrať len o niekoľko minút

či skladového hospodárstva. Už skôr bola na trh

médií založená na technológii blockchain

neskôr. Poplatok za službu platí odosielateľ,

uvedená služba platieb na mobilné telefónne číslo

navrhnutá tak, aby do sveta médií priniesla väčšiu

príjemca už žiaden poplatok neuhrádza. Ak využijú

VIAMO, či platobný systém pre e-shopy Besteron.

transparentnosť a férovosť. DECENT umožňuje

zákazníci túto službu v hypermarketoch Tesco,

umelcom a tvorcom obsahu, aby efektívne

môžete poslať alebo prijať sumu do výšky 990 €.

„Kamený obchod sa bude stále viac zbližovať

distribuovali akúkoľvek formu obsahu on-line

s on-line svetom, a spoločne s tým budú

bez toho, aby museli čakať na platbu alebo platiť

FinTech spoločnosti zohrávať stále zásadnejšiu

nemalé poplatky, a to bez ohrozenia bezpečnosti

rolu pri uspokojovaní zákazníkov tužiacich po

platieb. Blockchain súvisí s pomerne zložitou

smart pohodlných riešeniach. Start-upovým

problematikou kryptomien akou je napr. bitcoin,

spoločnostiam, ktoré túto oblasť úplne pretvárajú,

ale základný princíp je ten, že je decentralizovaný,

8. SHOPCOMM PRIVÍTA AJ SPÍKRA Z EBAY. E-SHOPOM PORADÍ, AKO EXPANDOVAŤ Na akcii vystúpia rešpektované značky ZOOT, EYERIM či PRICEMANIA Konferencie pre e-shopy a firmy predávajúce cez internet ShopComm je po roku opäť tu. Jej ôsmy diel Vám prinesie deväť prednášok a jednu panelovú diskusiu, ktoré začínajúcim aj zabehnutým podnikateľom poradia, ako byť úspešnými na internete.

VÝBER Z PREDNÁŠOK:

je Pricemania, hlavným partnerom DPD, partnermi Expandeco, VIVmail, VIVnetworks,

Staňte sa úspešným predajcom na EBAY a

Riešenia a Webglobe – Yegon.

posilnite svoj export (EBAY) • • • • Prednášky sú zamerané na tému expanzie

13 nástrojov úspešného e-shopera

Mediálnymi partnermi sú časopis IN STORE

(PRICEMANIA)

Slovakia a portály Retailmagazin.sk, Pcrevue.

Ako preniknúť na šesť trhov a strojnásobiť

sk, Itnews.sk, Wink.sk, Techbox.sk, Touchit.sk,

tržby (DEDOLES.SK)

Mojandroid.sk, Konferencie.sk a Education.sk.

Od zliav k zážitkom – ako sme transformovali našu značku (ZĽAVOMAT)

Viac informácií o akcii nájdete

Public Relations – marketingový

na www.shopcomm.eu.

dinosaurus alebo živá voda (ZOOT.SK)

na domácom aj zahraničnom trhu, budovania značky, udržania si zákazníkov, ako aj trendy v

O úspešný príbeh svojho e-shopu sa s vami

oblasti dopravy.

podelia aj značky TULI, COOLBERRY, EYERIM a GYMBEAM.

Akcia sa koná 12. októbra 2017 v hoteli Hradná brána v Bratislave od 13:00 do 18:00 hod. Po

Organizátorom konferencie 8. ShopComm je

konferencii nasleduje „áfter párty“.

spoločnosť FUSION, generálnym partnerom

27


PRODUCT

DO KATEGÓRIE LIEHOVÍN VSTÚPIL

TREND PRÉMIUMIZÁCIE Trh, ktorý generuje vyše 280 miliónov EUR tržieb za rok. Liehoviny. Hoci dominantná pozícia vodiek v objeme i hodnote predaja je neotrasiteľná, perspektívny je trend prémiumizácie. Konzumenti viac vyhľadávajú prémiové, drahšie produkty, ako whisky, brandy alebo pravé destiláty. Často ich však kupujú počas zvýhodnených cenových akcií.

pokles potvrdzuje postupný príklon Slovákov k drahším a kvalitnejším liehovinám.

ALKOHOL V NÁKUPNÝCH KOŠÍKOCH „Akýkoľvek alkohol, či už sa jedná o pivo, víno, alebo iný typ alkoholického nápoja, si za posledných 12 mesiacov z nákupu domov priniesla skoro každá slovenská domácnosť. Najväčší výdavok pri jednom nákupe však domácnosti nechávajú pri nákupe liehovín, presahuje 8,50 €. Liehoviny domácnosti

RAST SPOTREBY DRAHŠÍCH A KVALITNEJŠÍCH LIEHOVÍN

Némethová, Senior Consultant, Consumer Panel

Account Manager spoločnosti Nielsen a dopĺňa:

Services, GfK a konkretizuje: „Najčastejšie domácnosti

„Celkové predaje liehovín na Slovensku dosiahli

nakupujú vodku, a to v priemere 7-krát za 12 mesiacov.

už viac než 280 miliónov EUR za rok. Najväčšou

Nasledujú ovocné destiláty a rôzne druhy likérov.

kategóriou v rámci liehovín sú vodky, s tržbami

Niektorý z likérov za rok kúpia viac ako 3/5 domácností

takmer 80 miliónov EUR, ktoré majú z hľadiska

aspoň raz. Likéry sa pomerne veľa kupujú v akcii,

veľkosti neotrasiteľnú pozíciu a tvoria 28 % tržieb

až 56 % z objemu tohto alkoholu bolo kúpených za

všetkých liehovín v tomto období. Špecifikom

zvýhodnenú cenu. Akciové nákupy zvyšujú veľkosť

v európskom meradle je veľká obľuba borovičky

nákupu, v prípade akciového nákupu domácnosti minú

(obdoba ginu), ktorá je štvrtou najväčšou kategóriou

8,50 €, v prípade nákupu za štandardnú cenu minú

z pohľadu tržieb. Porovnateľná je veľkosťou

domácnosti 7,10 € pri jednom nákupe.“ Rum si aspoň raz za 12 mesiacov kúpi polovica

Zaujímavým trendom posledných rokov je podľa

slovenských domácností. Rum domácnosti

„V medziročnom porovnaní období posledných 12

Nielsen „prémiumizácia“ a vzostup kategórií, ktoré

nakupujú v priemere 4-krát do roka. Rôzne brandy

mesiacov (MAT končiace júlom 2017) vs. rovnaké

patria skôr k drahším liehovinám. Napr. trstinový

a koňaky kúpia ročne 3 z 10 domácností. Veľkosť

obdobie pred rokom a pred dvoma rokmi, narástli

rum vyrástol za posledné dva roky o takmer

(objem) jedného nákupu je v priemere 840 ml.

predaje liehovín v realizovaných tržbách (+7,7 %)

50 % - len za poslední rok to bolo o 22 %.

Podiel akciových nákupov je v tomto type alkoholu

aj v objeme (+6,1 %). Niektoré kategórie liehovín

Whisky rastie o takmer 10 %, brandy o 18 %.

nadpriemerný. Whisky/bourbon si za rok kúpi pätina

sú veľmi závislé na promočných predajoch.

Tiež slivovica a pravé destiláty z ovocia sa tešia

domácností. Z hľadiska objemu sú dôležité akciové

Napríklad horké bylinné likéry (HBL) generujú viac

rastúcej spotrebe. Slivovica rastie medziročne

nákupy, ktoré sú v tomto type alkoholu zastúpené

než 70 % objemov vďaka promóciám. U whisky

o 40% a destiláty dokonca o viac než 45 %.

tiež nadpriemerne. Najviac spotrebiteľov si kúpilo

je toto číslo tesne pod 66 % a brandy a koňaky

Jediná z väčších kategórií, ktorá vykazuje pokles,

whisky/bourbon v hypermarketoch.

dosahujú takmer 65 %. Na druhú stranu rumy

sú konzumné liehoviny, t.j. najlacnejšie varianty

(ktoré sú napr. v ČR na úrovni zhruba 70% predajov

alkoholu, ktoré možno nájsť v obchode. Aj tento

 Vodka  Konzumné liehoviny  Horké bylinné likéry Borovička  Whisky  Tuzemské rumy  Brandy  Trstinové rumy  Ostatné

Red, Zdroj: GfK - obdobie júl 2016 - jún2017, MEDIAN SK, Nielsen, Ilustračné foto: Pixabay.com

nakupujú 15-krát do roka,“ uvádza Veronika

objemu v promóciách,“ uvádza Jakub Špika, Group

s kategóriou HBL, ktoré sú na treťom mieste.“

 PODIEL KATEGÓRIÍ V RÁMCI LIEHOVÍN (%)

 AKÉ DRUHY S NASLEDUJÚCICH ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV PIJETE NAJČASTEJŠIE? (%) 28 16 13 13 7 6 5 3 9

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Údaje vyjadrujú predaje vo všetkých obchodoch s potravinami na Slovensku (Metro vylúčené).

28

v promócii) na Slovensku generujú „len“ 43%

 Slivovica  Borovička  Hruškovica Medovina  Jablkovica  Marhuľovica  Čerešňovica  iný druh

9,7 5,0 4,6 1,7 1,7 1,3 1,1 1,0

     

Calvados Malinovica Myslivec Absint Broskyňovica Ouzo (Anýzový likér)  Ražná

Zdroj: MEDIAN SK,MML-TGI, 1.+2./2017

 LIKÉRY S AKOU PRÍCHUŤOU PIJETE NAJČASTEJŠIE? (%) 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2

 bylinkovú  vaječnú  čokoládovú ovocnú (vrátane griotky)  kokosovú  mentolovú / pepermintovú  orieškovú  inú

Zdroj: MEDIAN SK,MML-TGI, 1.+2./2017

8,3 4,8 2,9 1,3 0,9 0,8 0,7 0,4


PRODUCT

 TRŽBY A OBJEM PREDAJA LIEHOVÍN V SR SLOVENSKO

Tržby v miliónoch EUR aug/2014-júl/2015

LIEHOVINY CELKOM

Objem predaja v miliónoch litrov

aug/2015-júl2016 aug/2016-júl/2017 aug/2014-júl/2015

aug/2015-júl2016 aug/2016-júl/2017

262,5

262,3

282,6

24 958

24 642

26 143

VODKY

72,3

74,4

79,3

7 477

7 738

8 202

KONZUMNÉ LIEHOVINY

52,2

47,4

46,0

5 051

4 581

4 413

HORKÉ BYLINNÉ LIKÉRY

34,3

34,5

37,8

2 771

2 759

2 943

BOROVIČKY

33,0

34,3

37,2

3 542

3 649

3 910

WHISKY

16,3

18,1

19,9

849

936

1 045

TUZEMSKÉ RUMY

16,3

15,0

16,9

1 914

1 739

1 948

BRANDY

11,9

12,0

14,2

933

957

1 118

TRSTINOVÉ RUMY

5,1

6,0

7,4

351

383

447

SLIVOVICE

4,0

4,3

6,0

189

200

289

LIKÉRY

5,9

5,7

5,8

673

637

649

GINY

4,6

4,3

4,8

504

448

494

OVOCNÉ DESTILÁTY

1,8

1,9

2,8

84

87

137

VERMUTY

2,1

1,8

1,8

486

411

416

KOŇAKY

1,2

1,5

1,5

25

33

34

TEQUILY

0,8

0,5

0,6

54

33

40

ABSINTHY

0,2

0,2

0,2

10

9

8

MEDOVINY

0,1

0,2

0,3

13

21

31

ANÝZOVÉ LIKÉRY

0,2

0,1

0,1

20

17

14

OVOCNÉ BRANDY

0,2

0,0

0,1

10

2

5

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Údaje vyjadrujú predaje vo všetkých obchodoch s potravinami na Slovensku (Metro vylúčené). (kp)

Vitajte vo svete knižnej produkcie www.nikara.sk

PREPRESS

DTP centrum

Róbert Jurových - NIKARA M.R.Štefánika 25 963 01 Krupina nikara@nikara.sk Prevádzka Krupina: Tel./fax: +421 45 5511 115 +421 45 5511 570 +421 45 5522 343 +421 0911 518 212

PRESS

Tlaðové centrum

POSTPRESS Produkcia

vytvoríme grafický návrh v komplexne vybavenom grafickom štúdiu - spracujeme tlaðové podklady na CTP zariadení AGFA Avalon N8-20 s formátom 707×1000 mm veĆkoformátová tlað vysokej kvality do rozmeru 920×630 mm na hárkovom stroji RYOBI 925 - tlað menších a stredne veĆkých zákaziek na hárkovom stroji HEIDELBERG SM 74 - elektronicky kontrolované riadenie nanášania farby Printflow - rotaðná tlað veĆkých nákladov ZIRKON RO 66 V1 - mäkká šitá väzba - znášacia a zošívacia linka HEIDELBERG ST 100.2 V2 - mäkká lepená väzba - znášacia a lepiaca linka HORIZON CABS 4000 V8 - kompletná knižná väzba od formátu A6 do formátu B4, ktorú realizujeme na nových moderných linkách KOLBUS BF 512 a KOLBUS DA 260. Hrúbka väzby až 80 mm.

29


PRODUCT

NEALKO: VÍŤAZI A PORAZENÍ

PROMOČNÝCH VOJEN Balené vody sú stále lídrom kategórie, no medziročne oslabujú. Z pohľadu tržieb i objemu predaja. Dôvodom bude i fakt, že nákupy nealko nápojov všeobecne sú výrazne ovplyvnené cenovými promóciami. V kategórii sú však i výnimky, ktoré dokážu generovať vyššie tržby, vďaka vyššej priemernej cene a menšej frekvencii promócií. Napríklad džúsy a energetické nápoje.

vidíme pokles objemu predaného v promócií medziročne o viac než 5 p. b,“ hovorí J. Špika.

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE V NÁKUPOCH SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ Každá slovenská domácnosť si počas roka kúpila aspoň jeden nealkoholický nápoj. Medzi nealkoholické nápoje zaraďuje GfK predovšetkým balené vody, sýtené nápoje, džúsy, ľadovú kávu, ľadový čaj a energetické

KATEGÓRIA CITLIVÁ NA PROMÓCIE

rastú (napr. džúsy o 7%, ľadové čaje dokonca

nápoje. „Balené vody sú „naj“, a to hneď

o 12%),“ uvádza Jakub Špika, Group Account

z viacerých dôvodov. Ako bolo spomenuté,

Manager spoločnosti Nielsen.

tvoria najväčší podiel z výdavkov domácností na nealkoholické nápoje. Zároveň sú aj

Predaje nealkoholických nápojov narástli ako v realizovaných tržbách (+2,7 %), tak

Nápoje sú v porovnaní s ostatnými kategóriami

aj v objemu predaja (+2,2 %). Vyplýva to

veľmi závislé na promóciách a ako ukazuje

z medziročného porovnania údajov agentúry

graf pravidelne sa umiestňujú v „rebríčku“

Nielsen posledných 12 mesiacov (MAT končiace

najviac promovaných kategórií. Promočná

júlom 2017) vs. rovnaké obdobie pred rokom

závislosť druhej najväčšej (sýtené nápoje,

a pred dvomi rokmi. „Celkové predaje nealko

CSD) sa medziročne ešte zvýšila a teraz sa

nápojov v SR dosiahli už 350 miliónov EUR za

realizuje už takmer 68 % predaného objemu

rok. Najväčšou kategóriou sú vody (minerálne

len v promóciách. „Zaujímavý je odlišný vývoj

a stolové) s tržbami viac než 140 miliónov EUR,

tržieb oproti objemu u džúsov a energetických

čo je až 40% tržieb za celú kategóriu nealko

drinkov. Tržby v týchto kategóriách rastú

nápojov za sledované obdobie. Vody sú však

rýchlejšie než predaný objem, čo spôsobuje

aj jedinou kategóriou, ktorej tržby medziročne

vyššia priemerná cena v dôsledku nižšej

klesajú, pričom ostatné kategórie výrazne

promočnej aktivity. Napríklad u džúsov

 AKO ČASTO PIJETE DŽÚSY, OVOCNÉ A ZELENINOVÉ ŠŤAVY, NEKTÁRY, SMOOTHIES? (%)  viac ako 1-krát denne  1-krát denne  4–6-krát týždenne 2–3-krát týždenne  1-krát týždenne  2-3-krát mesačne  1-krát mesačne  menej ako 1-krát mesačne  neuvedené

1,3 3,1 4,4 11,5 10,8 12,4 5,9 6,1 0,8

 PODIEL OBJEMU PREDANÉHO V PROMOČNÝCH AKCIÁCH

    

1: aug/2015-júl2016 65,2 61,9 60,7 50,6 56,4

sýtené nápoje (CSD) vody Džúsy a nektáry Energetickénápoje Ľadové čaje

2: aug/2016-júl/2017 67,8 57,9 55,0 48,5 56,4

Zdroj: MEDIAN SK,MML-TGI, 1.+2./2017

Páni

 AKO ČASTO PIJETE ENERGETICKÉ, ŠPORTOVÉ A IONTOVÉ NÁPOJE? (%)

Red, Zdroj: GfK - obdobie jún 2016 – máj 2017, MEDIAN SK, Nielsen, Ilustračné foto: Pixabay.com

 viac ako 1-krát denne  1-krát denne  4–6-krát týždenne 2–3-krát týždenne  1-krát týždenne  2–3-krát mesačne  1-krát mesačne  menej ako 1-krát mesačne  neuvedené

1

2

1

2

1

2

1

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Údaje vyjadrujú predaje vo všetkých obchodoch s potravinami na Slovensku (Metro vylúčené).

30

2

1

2

Zdroj: MEDIAN SK,MML-TGI, 1.+2./2017

0,3 1,2 1,2 3,2 3,2 4,2 3,2 4,6 0,7


PRODUCT

 OBJEM A HODNOTA PREDAJA NEALKO NÁPOJOV V SR SLOVENSKO

Hodnota predaja v miliónoch EUR aug/2014-júl/2015

Objem predaja v miliónoch litrov

aug/2015-júl2016 aug/2016-júl/2017 aug/2014-júl/2015

aug/2015-júl2016 aug/2016-júl/2017

NEALKO CELKOM

319,1

340,8

350,0

716,4

771,7

788,7

VODY (MINERÁLNE, STOLOVÉ)

133,4

141,7

140,3

414,4

448,6

451,9

SÝTENÉ NÁPOJE (CSD)

92,3

98,4

101,6

218,7

234,3

242,3

DŽÚSY A NEKTÁRY

55,5

59,3

63,4

55,4

57,5

59,5

ENERGETICKÉ NÁPOJE

27,8

30,3

32,3

14,7

15,8

16,5

ĽADOVÉ ČAJE

10,1

11,1

12,4

13,3

15,5

18,4

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Údaje vyjadrujú predaje vo všetkých obchodoch s potravinami na Slovensku (Metro vylúčené).

najobľúbenejšie spomedzi nealkoholických

Druhou najväčšou kategóriou v rámci

29 EUR. Z hľadiska výdavkov, takmer polovicu

nápojov, pretože počas sledovaného

nealkoholických nápojov sú sýtené limonády,

tvoria džúsy s najvyšším podielom ovocnej zložky.

obdobia si balenú vodu aspoň raz kúpilo

ktoré tvoria 1/3 výdavkov smerujúcich do

najviac slovenských domácností, vyše 97 %.

nealkoholických nápojov. Počas roka ich aspoň

Až 56 % výdavkov bolo vynaložených na nákup

Nakupujú sa v priemere každých 11 dní,

raz kúpilo 93 % slovenských domácností,

sýtených nápojov v akcii. Na druhej strane, za

čo je aj najčastejšie spomedzi ostatných

ktoré ich kupovali približne každých 15 dní.

štandardnú cenu sa nakupovali predovšetkým

nealkoholických nápojov. Zároveň, počas roka

Počas sledovaného obdobia za ne slovenské

džúsy (2/3) a balené vody (64 %). Privátne

za ne slovenské domácnosti zaplatia najviac,

domácnosti zaplatili celkovo 47 EUR. Najviac

značky sú najvýraznejšie zastúpené v džúsoch,

približne 55 EUR. Veľkosť priemerného nákupu

peňazí smeruje do kolových nápojov (viac ako 3/5)

kde tvoria približne 1/3 výdavkov. Slovenské

v tejto kategórii predstavuje v objeme 6,2

a limonád (viac ako 1/3). Kolové nápoje sa pritom

domácnosti nakupujú nealkoholické nápoje

litra, čo je opäť najviac spomedzi ostatných

kupujú v priemere takmer 18-krát za rok. Džúsy

v hypermarketoch a supermarketoch, ktoré

kategórií,“ komentuje údaje za obdobie jún

tvoria 1/5 výdavkov na nealkoholické nápoje.

spolu v každej z troch hlavných kategórií tvoria

2016 – máj 2017 Richard Outrata, konzultant,

Slovenské domácnosti kupovali džúsy v priemere

viac ako polovicu výdavkov.

Consumer Panel Services, GfK.

každých 20 dní a celkovo za ne zaplatili viac ako

(kp)

Bratislava www.KavaCajCokolada.sk

BORY MALL 18. –19. 11. 2017

31


PRODUCT

PROSCIUTTO NA VEDÚCEJ POZÍCII Mrazená pizza má v rámci segmentu mrazených a chladených výrobkov niekoľko prvenstiev. Napríklad najvyšší podiel nákupov v promóciách, ktoré tvoria polovicu z výdavkov za tieto výrobky. Najpredávanejším variantom pizze je prosciutto. Od začiatku roka sa jej predalo za 526 tisíc EUR.

MRAZENÉ VÝROBKY V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ

a dopĺňa: „Medziročne ďalej rastú hotové mrazené jedlá, ktoré si za posledných

V OBĽÚBENOSTI DRUHOV PIZZE VEDIE PROSCIUTTO

12 mesiacov kúpilo 7 z 10 domácností. Podľa GfK mrazený tovar domácnosti

Podiel výdavkov na akciové tovary je

Obľuba mrazenej pizze na slovenskom

nakupujú v obchodoch približne 36×

v mrazenom segmente na úrovni priemeru

trhu rastie. Za posledný rok (sledované

do roka, čo je približne 3× za mesiac.

rýchloobrátkového trhu. Najvyšší podiel

obdobie máj 2016 až apríl 2017) sa

„Najčastejšie sa nakupuje zmrzlina,

majú zvýhodnené nákupy v kategórii

predalo 2,3 ton pizze v celkovej hodnote

mrazená zelenina, pizza a hotové jedlá.

mrazenej pizze, kde tvoria polovicu

11,3 milióna EUR. „Aktuálne čísla tak

Viac ako 8 z 10 domácností aspoň raz

z výdavkov. 2/5-nový podiel majú výdavky

potvrdzujú trend, ktorý sledujeme aj

za rok kúpi zmrzlinu alebo mrazenú

na akcie v mrazenom pečive, mrazenej

u iných kategórií. Zákazníci sa presúvajú

zeleninu. Mrazené ryby si aspoň raz za

hydine alebo v hotových jedlách.“

z reštaurácií a dávajú prednosť konzumácii

rok kúpilo 80 % domácností, nákupná

doma,“ hovorí Karolína Vondráčková,

frekvencia je pri tomto type tovaru nižšia.

analytik spoločnosti Nielsen a dodala:

Tento mrazený sortiment nakupovali domácnosti päťkrát ročne. Najviac výdavkov Red, Zdroj: GfK, Nielsen, Ilustračné foto: Pixabay.com

minuli domácnosti v hypermarketoch a supermarketoch. Z hodnotového hľadiska sú TOP 3 kategóriami zmrzlina, mrazené ryby a mrazená hydina. Celkové výdavky domácností na mrazenú hydinu medziročne klesli, mrazenú hydinu medziročne nakupovalo menej domácností a menej často,“ uvádza Veronika Némethová, Senior Consultant, Spotrebiteľský panel GfK

32

8. júna zomrel Sam Panopoulos. Narodil sa v Grécku, ale v roku 1954 ušiel do Kanady. Ako prvý na svete v roku 1962 zapiekol pizzu s kúskami ananásu, a tak vynašiel dodnes populárnu pizzu hawai. Názov odvodil o značky Hawai na konzerve od ananásu.

„V medziročnom porovnaní rástli predaje o +9,6 % v hodnote. Zákazníci realizujú v hypermarketoch a supermarketoch viac ako dve tretiny svojich nákupov. V širokej ponuke jednotlivých druhov mrazenej pizze sa na prvej priečke umiestnila pizza vo variante prosciutto, ktoré sa od začiatku roka predalo za 526 tisíc EUR a tvoria tak 15 % všetkých uskutočnených predajov. Na druhom mieste sa potom umiestnila syrová pizza s 12 % podielom a na treťom mieste


PRODUCT

 MRAZENÁ PIZZA: PERCENTUÁLNY PODIEL NA HODNOTE PREDAJA PODĽA DRUHOV

 MRAZENÁ PIZZA: PERCENTUÁLNY PODIEL NA HODNOTE PREDAJA PODĽA HMOTNOSTI

 AKO ČASTO POUŽÍVATE BALENÉ CHLADENÉ A MRAZENÉ PRIPRAVENÉ JEDLÁ (OKREM PIZZE)? (%)

 Prosciutto  Syrová  Šunková Salámová  Margharita  Iné

   

 viac ako 1× týždenne  1× týždenne  2 - 3× mesačne 1× mesačne  menej ako 1× mesačne  neuvedené

15 % 12 % 9% 7% 6% 51 %

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Obdobie máj 2016 až apríl 2017, Dáta vyjadrujú predaje na celom maloobchodnom trhu s potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metro

500 g a viac 0 – 300 g 301-400 g 401 – 499 g

4,8 % 17,1 % 66,8 % 11,3 %

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Obdobie máj 2016 až apríl 2017, Dáta vyjadrujú predaje na celom maloobchodnom trhu s potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metro

0,3 1,9 4 3,9 4,7 0,3

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2017

potom je pizza šunková. Priemerná cena za

% opýtaných, mrazenú zeleninu 70,5 %

sú nevhodná teplota a neprimeraná doba

jedno balenie pizze je stabilná a drží sa na

a pizzu balenú chladenú a mrazenú 34 %

skladovania, nedostatočná ventilácia

hodnote 1,8 €.“

respondentov.

a nevyhovujúce chladiace či mraziace zariadenia. Problémom sú tiež časové oneskorenie a veľké skokové teploty medzi

Predaje pizze podľa Nielsen medziročne rastú v objeme aj v hodnote podobným tempom na úrovni 9 %. Stále najsilnejším

POZOR NA SKLADOVANIE A HACCP

preberaním tovaru, odborným skladovaním a premiestnením až k finálnemu predaju. Kontrola kvality u reťazcov vychádza

segmentom sú pizze s veľkosťou od 301 do 400 g, ktoré medziročne tvorí viac ako 66 %

Chladenie a mrazenie sú jednými

z medzinárodne uznávaného preventívneho

všetkých predajov.

z najšetrnejších a zároveň najúčinnejších

systému HACCP, ktorý zabezpečuje

spôsobov skladovanie potravín tak, aby si

zdravotnú nezávadnosť potravín pri

Na otázku agentúry MEDIAN SK „Použili

zachovali nutričné hodnoty, chuť, arómu,

predaji konečnému spotrebiteľovi. Dĺžka

ste balené, chladené a mrazené pripravené

čerstvý vzhľad a zdravotnú nezávadnosť.

skladovania je limitovaná dobou minimálnej

jedlá (okrem pizze) vo vašej domácnosti

Avšak ukladanie v chladiacom a mraziacom

trvanlivosti.

za posledných 12 mesiacov?“ odpovedalo

boxe v retaile podlieha špecifickým

kladne 15,1 % respondentov. Mrazené rybie

podmienkam. Najčastejšími pochybeniami,

výrobky použilo za rovnaké obdobie 72,8

ktoré hygienici v prevádzkach odhalia,

 AKO ČASTO POUŽÍVATE MRAZENÉ RYBIE VÝROBKY? (%)

 AKO ČASTO POUŽÍVATE MRAZENÚ ZELENINA?

 AKO ČASTO JETE PIZZU BALENÚ CHLADENÚ A MRAZENÚ? (%)

 viac ako 1× týždenne  1× týždenne  2 - 3× mesačne 1× mesačne  menej ako 1× mesačne  neuvedené

 viac ako 1× týždenne  1× týždenne  2 - 3× mesačne 1× mesačne  menej ako 1× mesačne  neuvedené

 viac ako 1× týždenne  1× týždenne  2 - 3× mesačne 1× mesačne  menej ako 1× mesačne  neuvedené

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2017

1 9,4 20,3 20,9 19,3 1,8

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2017

3,4 10,2 21,1 16,4 17,8 1,5

0,5 3,1 8,9 8,4 12,2 0,8

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2017

33


PRODUCT

Spoznajte aj naše nové obaly

34


PRODUCT

Hoci vegetariánom či vegánom toto jedlo nebude príliš po chuti, pečený bôčik patrí do slovenskej kuchyne rovnako ako jaternice či tlačenka. Ak ste si mysleli, že na jeho prípravu budete potrebovať hodiny času, tento recept vás presvedčío tom, že pečený bôčik môžete mať aj do hodiny na stole. Inšpirujte sa receptom.

Medový bôčik s batátovým pyré Ingrediencie: • 4 hrubšie plátky lahôdkového plneného boku Mecom

Marináda: • • • • •

0,5 dcl oleja 2 polievkové lyžice medu 1 rozmixovaná cibuľa mletá červená paprika soľ

Batátové pyré: • • • • •

2 ks batátov (sladkých zemiakov) 2 ks zemiakov 3 polievkové lyžice masla 100 ml smotany na šľahanie soľ

Príprava: Všetky ingrediencie na marinádu zmiešame dohromady, dáme do misky, pridáme v celku lahôdkový bok a necháme marinovať do druhého dňa. Potom bok nakrájame na hrubšie plátky, ktoré dáme opiecť na rozohriatu panvicu. Medzitým pripravíme batátové pyré. Očistené batáty a zemiaky nakrájame na menšie kúsky, osolíme a dáme na 10 minút variť. Potom ich necháme trochu vychladnúť, pridáme smotanu, masloa rozmixujeme na pyré. Môžeme podávať spolu s opečenou cibuľkou.

Dobrú chuť!

35


PRODUCT

RASTÚ PREDAJE VÄČŠÍCH BALENÍ SYROV

25,1 % OBJEMU PREDAJA SYROV TVORIA TAVENÉ SYRY Na Slovensku sa od augusta 2016 do júla 2017 predalo takmer 31 000 ton syrov, v celkovej hodnote siahajúcej takmer k 221,5 miliónom EUR. Kategória syrov medziročne vzrástla o 3,9 % v hodnote predaja a v objeme predaja dokonca

Tavené syry sú stálicou, no hoci si udržiavajú takmer štvrtinový podiel na tržbách, medziročne v tomto ukazovateli klesajú. Nepomáha ani mierne zvýšený objem predaja. Darí sa tvrdým, čerstvým syrom a syrovým nátierkam. Dynamický rast zaznamenávajú balenia syrov s hmotnosťou viac ako 200g.

o 5,3 %. Agentúrou Nielsen bol v sledovanom období zaznamenaný nárast priemernej ceny predávaných syrov, a to o 1,4 %. Z celej kategórie syrov v tržbách rastú najviac tvrdé syry (+ 10,2 %). Najviac klesajú syry do šalátov (-2,9 %). Medzi slovenskými spotrebiteľmi sú najobľúbenejšou veľkosťou balenia syrov stredne veľké balenia, t.j. 100-199 g, ktoré tvoria takmer 60 % predaných objemov a dokonca až 62,1 % tržieb. Najviac dynamicky rastie segment, ktorý v tržbách získava o 8,7 % oproti predchádzajúcemu obdobiu, a to konkrétne balenia s hmotnosťou viac ako 200 g. Práve toto balenie generuje 38,4% objemu kategórie a 33,4 % tržieb. Dynamika balení syrov s hmotnosťou 100-199 g je menej než polovičná oproti najväčším baleniam. Syry v balení do 99 g sú len málo významné a ich dynamika je dokonca klesajúca. Najvýznamnejším segmentom z pohľadu hodny a objemu sú tavené syry, ktoré ako v objeme, tak aj v hodnote predstavuj približne štvrtinu celkových predajov kategórie (24,1 % v hodnote predaja, 25,1 % v objeme predaja). Tavené syry sú však popri syroch do šalátov (-2,9 %) jediným segmentom, ktorý v medziročnom porovnaní zaznamenal pokles v tržbách, a to o -0,7 %, pričom objem predaja vzrástol o 1,9 %. Naopak spomínané syry do šalátov poklesli aj v objeme predaja, a to najviac zo všetkých sledovaných segmentov,

Red, Zdroj: GfK - obdobie júl 2016 - jún 2017, MEDIAN SK, Nielsen, Ilustračné foto: Pixabay.com

konkrétne o 2,0 %.  AKÉ DRUHY BIELYCH SYROV V NÁLEVE A PARENÝCH SYROV JETE NAJČASTEJŠIE? (%)

 AKÉ DRUHY ČERSTVÝCH A TERMIZOVANÝCH SYROV JETE NAJČASTEJŠIE? (%)

 Korbáčiky  Mozzarella  Oštiepok Parenica  Balkánsky syr  Feta  iný druh

 Bryndza  Cottage  Mascarpone Ricotta  Žervé  iný druh

16,3 14,3 7,4 7,4 4,4 3,0 0,1

Podľa Nielsen tvoria druhý najdôležitejší segment tvrdé syry. Tie rastú hlavne v objeme, 44,4 14,6 4,9 1,9 0,9 0,7

a to o 5,3 %, ale tiež v hodnote predaja o 10,2 %. Tvoria 23,4 % tržieb a 21,2 % predaného objemu syrov v rámci slovenského maloobchodu. Nárast tržieb z predaja čerstvých syrov a syrových nátierok o 4,9 % a nárast predajného objemu o 3,1 % sú ťahané hlavne segmentom čerstvých syrov bez cottage cheese, ktorý rástol v hodnote o 16,3 % resp. v objeme o 22,7 %.

NA OVČÍ SYR PUTUJE LEN 15 % VÝDAVKOV DOMÁCNOSTÍ Zdroj: MEDIAN SK,MML-TGI, 1.+2./2017

Zdroj: MEDIAN SK,MML-TGI, 1.+2./2017

Mliečne výrobky celkovo nakupujú slovenské domácnosti v priemere približne každé dva

36


PRODUCT

 AKÉ DRUHY PLESŇOVÝCH SYROV A SYROV ZREJÚCICH POD MAZOM JETE NAJČASTEJŠIE? (%)

 AKÉ DRUHY TVRDÝCH A POLOTVRDÝCH SYROV (ŽLTÝCH SYROV) JETE NAJČASTEJŠIE? (%)

 V AKEJ FORME KUPUJETE SYRY NAJČASTEJŠIE? (%)

12,7  Niva 8,2  Encián  Camembert 6,0 5,8 Hermelín  Gorgonzola 2,5 2,1  Plesnivec

 Eidam  Emental  Gouda Parmezán  Čedar  iný druh

   

1,2  Brie 0,8  Roquefort  Syrčeky / kvargle / tvarôžky 0,8 0,6  Paladin 0  iný druh

Zdroj: MEDIAN SK,MML-TGI, 1.+2./2017

53,5 13,2 9,8 3,5 3,3 0,7

Zdroj: MEDIAN SK,MML-TGI, 1.+2./2017

pultová predajňa - navážené pri pulte vákuovo balené pultová predajňa - dopredu navážené iná

29,2 29,1 25,4 1,5

Zdroj: MEDIAN SK,MML-TGI, 1.+2./2017

dni. Najvýznamnejšou kategóriou z hľadiska

Stúpajúci objem predaja a dopyt po

(2,49 € / 220 g). Bochníčky syrov z Bavorska

výdavkov domácností sú syry. V syroch

rozšírenom sortimente syrov reťazce vnímajú.

Alpen Fest sú určené pre zákazníkov, ktorí

skončí viac ako jedna tretina výdavkov na

Neváhajú aj experimentovať a okrem

obľubujú syry typu camembert. Môžu si vybrať

mliečne výrobky. Syry sú pritom najčastejšie

domácich produktov do akciovej aj stabilnej

z viacerých príchutí Mini Soft Cheese Blue

nakupovanou mliečnou kategóriou, ktorú

ponuky častejšie zaraďujú aj importované

Veined s ušľachtilou modrou plesňou, Mini

priemerný kupujúci nakupuje približne každých

značky. Často sú v menších, „degustačných“

Soft Cheese Pepper&Jalapeño pikantný s

4-5 dní. „Z celkových výdavkov na syry minú

baleniach, aby mohol spotrebiteľ vyskúšať

korením a štipľavými papričkami alebo Mini

slovenské domácnosti na nákup syrov v akcii

aj menej známe chute a vône. Napríklad Lidl

Soft Cheese Coloured mäkký korenistý syr

2/5 výdavkov. Počas priemerného nákupu si

stavil na privátne značky a pod privátkou

(kus 1,39 € / 150 g). Štyri príchute a dovedna

kupujúci z obchodu domov priniesli približne

Chêne d´argent ponúkol ďalšie francúzske

osem trojuholníčkov ukrýva škatuľka nových

0,4 kg syra. Z hľadiska výdavkov, v rámci

syry. Spomeňme plnotučný baskický syr

syrových výrobkov Milbona Colourful Tastes

ďalšieho členenia syrov, slovenské domácnosti

z pasterizovaného kravského a ovčieho

(1,29 € / 250 g). Tradičnú ponuku tvorí

nakupujú predovšetkým tvrdé syry (ako

mlieka Fromage du Pays Basque (2,49 €

napríklad mäkký plnotučný nezrejúci biely

napríklad Eidam), ktoré tvoria takmer polovicu

/ 180 g), Fromage de Normandie, okrúhly

syr Pilos Balkánsky syr (1,19 € / 200 g), ktorý

výdavkov, za ktorými nasledujú čerstvé syry

plnotučný syr s bielou plesňou na povrchu

nedávno získal prvenstvo v testoch časopisu

(ako napr. Mozzarella) s 1/4 výdavkov,“ uvádza

konzistenciou pripomína camembert, ale

dTest.

Richard Outrata, konzultant, Consumer

chuťou pripomínajúcou kozí syr (2,49 € / 200

Panel Services, GfK a dopĺňa: „Za posledných

g), či Fromage de Bretagne priamo z Bretónska

12 mesiacov nakúpila asi každá slovenská domácnosť niektorý zo širokej ponuky syrov z kravského mlieka. Tieto z hľadiska výdavkov tvoria 80 % výdavkov. Ovčí syr nakúpilo 9 z 10 domácností a z hľadiska výdavkov tvorí

 HODNOTA A OBJEM PREDAJA SYROV NA SLOVENSKU SLOVENSKO

len 15 %. V rámci syrov sa najčastejšie,

Hodnota predaja 1 000 000 EUR

Objem predaja 1 000 kg

júl/2015 –

júl/2016 -

júl/2015 –

júl/2016 -

jún/2016

jún/2017

jún/2016

jún/2017

SYRY CELKOM

210,4

221,5

29 818

30 967

TAVENÉ SYRY

53,7

53,4

7 502

7 642

TVRDÉ SYRY

47,0

51,8

6 245

6 576

ČERSTVÉ SÝRY A ROZTIERATEĽNÉ SYRY

30,3

31,7

5 909

6 093

SYRY DO ŠALÁTOV (MOZZARELLA, FETA…)

18,7

18,2

3 201

3 138

najviac, teda 81,4 % opýtaných. Nasledujú tavené syry so 77,1 % kladných odpovedí,

PLESŇOVÉ SYRY

20,7

21,5

2 022

2 016

OSTATNÉ SYRY (BRYNZA, ŠPECILITY…)

40,0

44,9

4 938

5 502

v priemere každých 15 dní, nakupuje Eidam, ktorý z hľadiska výdavkov tvorí 1/5 výdavkov. Syry sa z pohľadu výdavkov nakupujú najviac v supermarketoch, kde tvoria takmer 30-percentný podiel. Zároveň sa tu nakupujú aj najčastejšie, a to v priemere každých 12 dní.“ Podľa prieskumu agentúry MEDIAN SK tvrdé a polotvrdé (žlté syry) jedlo za posledných 12 mesiacov najviac, teda

čerstvé a termizované syry s 56,5 % súhlasných odpovedí. Biele syry v náleve a parené syry jedlo 54,8 % opýtaných a syry plesňové a zrejúce pod mazom

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Prodeje na total marketu Slovenské republiky bez Metra

41,9 % respondentov.

37


PRODUCT

V ON-LINE LEKÁRŇACH NAKUPUJÚ NAJMÄ ŽENY E-commerce každým rokom posilňuje a vstupuje už aj do takých oblastí retailu, ktoré sa tradične spájajú s fyzickým kontaktom a konzultáciami tvárou v tvár. Sú nimi aj lekárne, kde dnes poradí live chat a kde sa učia nakupovať i seniori. Podobne ako v reálnom svete i v tom virtuálnom lekárne navštevujú najmä ženy.

2012 nákupy tohto sortimentu na internete

je osobná skúsenosť s konkrétnym

v Českej republike tvorili len päťpercentný

produktom. Pri výbere značky sú potom

a na Slovensku trojpercentný podiel.

spotrebitelia značne lojálni. Druhým najsilnejším faktorom, ktorý vplýva na

za ostatných 5 rokov sa e-commerce

doplnkov je názor odborníkov, či už lekárov

dynamicky rozvinul zaujímalo nás, či sa

alebo lekárnikov. Tretím silným kritériom

zmenilo aj zákaznícke správanie. „Väčšina

je cena. Prevažná väčšina spotrebiteľov

zákazníkov stále preferuje pri opakovanom

voľnopredajných liekov a výživových

nákupe rovnaký alebo alternatívny produkt.

doplnkov má už pred vstupom do lekárne

Lekárne sú svojim spôsobom klasický retail:

jasnú predstavu o tom, aký produkt si chcú

ak príde spotrebiteľ do supermarketu v 75 %

kúpiť. Často sa však nebránia vypočuť si

prípadov si kúpi nejaké pečivo,“ potvrdil

rady a odporúčania lekárnika. Vyplýva to zo

pre IN STORE Slovakia Karel Klodner,

štúdie spoločnosti GfK s názvom „Kľúčové

výkonný riaditeľ e-shopov MojaLekáreň.sk

Z prieskumu Farmaceutickej fakulty

faktory a úloha lekárnika pri voľbe lieku“.

a Lékárna.cz (obe patria do portfólia Pears

Univerzity Komenského (UK) v Bratislave

Prieskum sa realizoval na reprezentatívnej

Health Cyber, s. r. o.) a dodal: „Hlavný

a Univerzitného vedeckého parku UK*

vzorke populácie v Českej republike (1000

rozhodovací faktor pre zákazníka on-line

vyplýva, že jedným z hlavných dôvodov,

respondentov) a na Slovensku (1000

lekárne je cena. Nasledujú spoľahlivosť

prečo zákazníci zavítajú do lekárne, je

respondentov) v auguste 2012.

a rýchlosť dodania. Odbornosť resp. názor odborníka zatiaľ zákazník od on-line lekárne

nákup voľnopredajných liekov a výživových

38

Doba pokročila a vzhľadom k tomu, že

nákup voľnopredajných liekov a výživových

ROZHODUJE CENA A OSOBNÁ SKÚSENOSŤ S PRODUKTOM

Red, Zdroj: Uniba.sk, GfK, Dr. Max, MojaLekáreň.sk, Ilustračné foto: Pixabay.com

doplnkov v Českej republike a na Slovensku

doplnkov. V Bratislavskom samosprávnom

Štúdia Farmaceutickej fakulty UK uvádza,

primárne neočakáva, na druhú stranu,

kraji ide dokonca o najčastejší dôvod

že najčastejšie si lekáreň vyberáme

ak je mu takáto možnosť ponúknutá, tak

návštevy lekárne, uviedlo to 78,6 %

podľa jej dostupnosti, lokalita zaváži

ju rád využije. Napríklad MojaLekáreň.

opýtaných a až po ňom nasleduje výber

u takmer 80 % opýtaných v Bratislavskom

sk už niekoľko mesiacov ponúka live

liekov na predpis (71,5 %). V ostatných

samosprávnom kraji a pri 73 % ostatných

chat s lekárnikom. Štrnásť hodín denne

slovenských krajoch je toto poradie opačné,

respondentov. Z údajov GfK zasa vyplýva,

sú k dispozícii preškolení lekárnici, aby

aj keď oba dôvody sú približne rovnako

že okrem kamenných lekárni sú pre rôzne

zodpovedali otázky zákazníkov/pacientov.

časté, udáva ich okolo 70 % respondentov.

výživové doplnky a prípravky na chudnutie

Záujem o túto službu sa každý mesiac

významným kanálom aj supermarkety/

zdvojnásobuje. Ľuďom sa táto alternatíva

Najdôležitejším faktorom pri nákupe

hypermarkety, špecializované predajne,

páči a v on-line tak padajú bariéry pro

voľnopredajných liekov a výživových

drogérie a e-commerce. Faktom je, že v roku

vytváranie dôvery medzi lekárnikom


PRODUCT

OSLOVIA VÄČŠIE BALENIA, UNIKÁTNE VÝROBKY A DARČEKY

kategórie krása a osobná hygiena - v Česku

Zaujímavé je i zistenie, že v reálnom

pričom najvýznamnejšími položkami sú telová

a virtuálnom svete sa správanie zákazníkov

a pleťová kozmetika, vlasová kozmetika

príliš nemení. Z kamenného retailu si do on-

a parfumy. Druhou najvýznamnejšou

-line prenášajú ambíciu získať čo najviac, za

kategóriou je výživa a produkty na chudnutie,

čo najlepšiu cenu. „Ak porovnáme e-shop

ktoré v oboch krajinách predstavujú zhruba

s kamenným retailom, v internetových

šestinu sortimentu.“

ide o 37 % všetkých položiek, na slovenskom portáli MojaLekáreň.sk dokonca 43 %,

lekárňach sa viac predávajú drahšie produkty, väčšie balenia a unikátne výrobky,

Česi a Slováci (respektíve skôr Češky

ktoré bežne kamenné lekárne neponúkajú,“

a Slovenky, keďže väčšiu časť zákazníkov tvoria

hovorí K. Klodner a dopĺňa: „Z kategórie

ženy) sa inak líšia v tom, čo okrem lekárenského

voľnopredajných liekov sú najviac predávané

sortimentu v e-shope nakupujú. V Čechách

preparáty na bolesť a na trávenie, čo

vedú skôr výrobky týkajúce sa domácnosti

zodpovedá trendu na celom farmaceutickom

a upratovania a chovateľské potreby (obe

trhu. Čo sa týka doplnkov stravy, je to výživa

kategórie po 7 %), zatiaľ čo na Slovensku

na kĺby. V kategórii kozmetika hrajú prím

výrazne dominuje sortiment pre deti a mamičky

opaľovacie krémy.“ T. Schuchmann trendy

predstavujúce jednu desatinu všetkých

potvrdzuje a dopĺňa: „Zákazníci najčastejšie

položiek. „Slováci na rozdiel od Čechov zatiaľ

nakupujú výživové doplnky, dermokozmetiku,

na webe príliš neobjavili sekciu domáce potreby

zdravotnícke pomôcky a sezónne aj

a upratovanie, ale prírodná kozmetika je im

veterinárne produkty. V rámci akciových

blízka,“ zhŕňa šéfka brandu Z. Šenoltová.

ponúk najlepšie fungujú ponuky s darčekom zadarmo, kde kupujúci vníma hodnotu

Internetový trh s liekmi a potravinárskymi

získaného darčeka k nákupu.“

výrobkami predstavuje v ČR asi 800 miliónov Kč, zatiaľ čo kozmetika až 1100 miliónov

Pre ilustráciu Lekarna.cz ponúka 25 800

Kč. Drogistický sortiment na internete zatiaľ

aktívnych produktov, MojaLekáreň.sk okolo

tvorí zhruba pätinu týchto tržieb, ale vykazuje

a pacientom. Je pravda, že touto formou

12 000, Dr.Max.sk približne 13 500 a bežná

výrazný medziročný nárast.

komunikuje hlavne mladšia generácia, ale

kamenná prevádzka zhruba 8 000 produktov.

vek pravidelných internetových zákazníkov

Takmer dve tretiny položiek v sortimente

* Prieskum Farmaceutickej fakulty Univerzity

sa už dnes posúva bližšie k 65-ti rokom.

internetovej lekárne však tvorí tovar, ktorý

Komenského (UK) v Bratislave a Univerzitného

Nemožno teda povedať, že by bol doménou

nepatrí medzi typickú lekárnickú ponuku.

vedeckého parku UK, do ktorého sa zapojilo 421

len mladých.“Podobnú službu má aj e-shop

Významné rozdiely sú v nákupnom správaní

respondentov z Bratislavského samosprávneho kraja

Dr.Max. Nazýva sa Virtuálny lekárnik a je

obyvateľov Čiech a Slovenska a tiež mužov

(BSK) a 2 423 respondentov z 21 slovenských miest.

bezplatne k dispozícii po registrácii na

a žien. Zuzana Šenoltová, brand marketing

Prieskum bol realizovaný cez dotazníky s 29 otázkami,

webstránke lekárne. Zákazníkom radí a

manažérka Lékárny.cz uvádza, že z hľadiska

pričom názory respondentov sa zisťovali od októbra do

odpovedá farmaceut.

počtu položiek pomyselne najviac miesta

decembra 2014.

v regáloch e-shopu zaberajú výrobky Tomáš Schuchmann, e-commerce riaditeľ lekárne Dr.Max uvádza: „Rozhodujúcimi faktormi nákupu v on-line u našich zákazníkov sú cena, pohodlie nákupu (doprava zadarmo, vlastná sieť kamenných lekární pre osobný odber), vernostný program, šírka sortimentu a dobrá predchádzajúca skúsenosť .V oblasti e-commerce spätnú väzbu od kupujúcich získavame cez rôzne kanály ako e-maily, telefonáty, či porovnávacie portály. Opakovaný nákup vykoná približne 30 % spotrebiteľov.“ Pri kategóriách s veľkou lojalitou ku značke (napríklad voľnopredajné lieky na alergie a na problémy s trávením) si podľa GfK necháva odporučiť od lekárnika alternatívu necelá polovica spotrebiteľov, zatiaľ čo pri ostatných kategóriách je ich sklon nechať si poradiť o niečo vyšší, a to v rozmedzí 60 až 80 %.

39


PRODUCT

POTRPÍME SI NA KVALITU

Výrazný medziročný pokles v objeme i hodnote predaja, takmer na úrovni jednej tretiny, postihol jednovrstvový toaletný papier. I to je jedna z dôležitých indícií, že spotrebiteľ na Slovensku v tejto kategórii siaha po kvalitnejších výrobkoch. Trend presahuje aj do vývoja predajnosti ďalších hygienických papierových produktov.

papiera a utratili okolo 57 miliónov EUR. Cena za

najpredávanejšie patria ako jednorolky tak

balenie je stabilná na úrovni 0,30 €/kus,“ hovorí

aj balenia od 5 až 8 roliek v balení a za nimi

Júlia Klukanová, konzultantka spoločnosti Nielsen

nasledujú balenia s 13 a viac rolkami v balení.

a konkretizuje: „Slováci uprednostňujú dvoj

Najpredávanejšie sú balenia obsahujúce 5-8

a trojvrstvové toaletné papiere, pričom trojvrstvové

roliek, ktoré medziročne rastú v predanej hodnote

rastú rýchlejšie ako dvojvrstvové, a tvoria už

o 6,2 % a tvoria 43% podiel na predanej hodnote.

viac ako 46 % predajov na predanej hodnote.

Najvýraznejší rastúci trend v medziročnom

Pri kúpe toaletného papiera si potrpíme na jeho

porovnaní (august 2016 - júl 2017 vs. august

kvalitu, čo sa týka počtu vrstiev, o čom vypovedá

2015 - júl 2016) má balenie 13 roliek a viac o 3,0

aj skutočnosť, že jednovrstvový toaletný papier

percentuálneho bodu,“ dopĺňa dáta J. Klukanová.

ako jediný zo všetkých typov vrstiev zaznamenal

TOALETNÝ PAPIER: TRH S OBJEMOM 56 MILIÓNOV EUR

pokles, a to v predanej hodnote takmer o -30 %,

Z pohľadu nákupov slovenských domácností

a tiež v predanom

objeme takmer

tvorí podľa GfK toaletný papier najväčší podiel,

o -34 %.“

až 40 % výdavkov, rámci kategórie papierových a hygienických potrieb (sledované obdobie júl

Spotreba toaletného papiera (vrátane vlhčeného) sa za posledných 12 mesiacov zvýšila, vďaka čomu narástol v objeme o 3,2 % v medziročnom

počtu roliek

porovnaní august 2016 - júl 2017 vs. august

v balení,

2015 – júl 2016. Rovnako aj z pohľadu tržieb

medzi

ide o nárast o 6,9% Red, Zdroj: GfK - obdobie júl 2016 - jún 2017, MEDIAN SK, Nielsen, Ilustračné foto: Pixabay.com

„Čo sa týka

2016 - jún 2017). „Slovenské domácnosti ho nakupujú v priemere každých 20 dní a za rok zaň jeden kupujúci zaplatí v priemere 33 €. Približne 2/5 výdavkov sú vynaložené na nákup kategórie papierových a hygienických potrieb v akcii. Najväčší podiel akcií pozorujeme u detských

v medziročnom porovnaní.

plienok, kde tento podiel tvorí až

Hodnoty vyplývajú z auditu

57 % výdavkov. Na druhom

trhu spoločnosti Nielsen, ktorá sleduje predaje v maloobchodných predajniach

mieste je spomínaný toaletný papier, ktorého nákupy v promócii predstavujú 46 %

s potravinami,

výdavkov,“ uvádza

drogériou

Richard Outrata,

a zmiešaným tovarom na Slovensku. „Ak sa

konzultant, Consumer Panel Services, GfK.

na kategóriu pozrieme v absolútnych číslach, tak Slováci spotrebovali okolo 208 miliónov kusov toaletného

40

Nielsen uvádza, že najväčšími výrobcami v kategórií toaletný papier sú v abecednom poradí


PRODUCT

 HODNOTOVÝ PODIEL PREDAJOV TOALETNÉHO PAPIERA PODĽA POČTU VRSTIEV

 HODNOTOVÝ PODIEL PREDAJOV TOALETNÉHO PAPIERA PODĽA KUSOV V BALENÍ

 KOĽKO KUSOV TOALETNÉHO PAPIERA SPOTREBUJETE PRIEMERNE ZA MESIAC? (%)

   

 5-8 kusov  Jeden kus  4 kusy 9 – 12 kusov  13 a viac kusov  2 – 3 kusy

 2 kusy a menej  3 - 4 kusy  5 - 6 kusov 7 - 9 kusov  10 - 12 kusov  13 kusov a viac  neuvedené

Dvojvrstvové Trojvrstvové Neuvedené Ostatné

48,1 46,1 2,3 3,5

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Sledované obdobie júl 2017, Dáta vyjadrujú predaje na Total SK (maloobchodný trh obchodov s potravinami, zmiešaným tovarom a drogériami, bez Metra)

43 30,5 8,2 9,3 8,5 0,5

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Sledované obdobie júl 2017, Dáta vyjadrujú predaje na Total SK (maloobchodný trh obchodov s potravinami, zmiešaným tovarom a drogériami, bez Metra)

Metsa Tissue, Moracell, SCA Hygiene, SHP Group

V rámci sledovaného obdobia ich nakúpilo

a Velvet Care.

85 % slovenských domácností. Vreckovky sa nakupujú v priemere 10 krát za rok a jeden kupujúci na ne minie v priemere 9,8 €,“ uvádza

PAPIEROVÉ A HYGIENICKÉ POTREBY V NÁKUPOCH SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ

R. Outrata z GfK a dodáva: „Ďalšia kategória detské obrúsky - tvorí približne 8 % výdavkov na papierové a hygienické potreby. Túto kategóriu nakupuje 4 až 5 domácností z 10. V priemere sa

Podľa GfK si niektorý produkt zo širokej

detské obrúsky nakupujú 6-krát za rok a pričom

ponuky papierových a hygienických potrieb

v rámci tohto obdobia za ne jedna slovenská

si za posledných 12 mesiacov kúpili všetky

kupujúca domácnosť zaplatila takmer 13 €.

slovenské domácnosti, a to v priemere každých

Najmenší podiel, v rámci výdavkov na papierové

10 -11 dní. Z hľadiska výdavkov tvoria takmer

a hygienické potreby predstavujú jednorazové

30 % vynaložených prostriedkov na nákup

kozmetické obrúsky. Nakupuje ich približne 1/3

kategórie papierových a hygienických potrieb

slovenských domácností, a to 2 až 3-krát za

detské jednorazové plienky. Z hľadiska frekvencie

rok. Najviac kupujúcich, takmer 3 z 10, kupujú

sa tento druh plienok nakupoval približne 8-krát

vlhčené vreckovky na ruky alebo osviežujúce

do roka, pričom jedna kupujúca slovenská

obrúsky, ktoré tvoria takmer polovicu výdavkov na

domácnosť za ne zaplatila 111 € za rok. „Dvanásť

kozmetické obrúsky.“

3,9 22,8 25,0 18,3 14,7 11,8 1,7

Zdroj: MEDIAN SK,MML-TGI, 1.+2./2017

 KOĽKO BALENÍ PAPIEROVÝCH VRECKOVIEK POUŽÍVATE PRIEMERNE ZA MESIAC?  1 balenie alebo menej  2 balenia  3 balenia 4 balenia  5 balení  6 balení a viac  neuvedené

22,8 20,6 17,6 10,6 5,7 7,4 1,1

Zdroj: MEDIAN SK,MML-TGI, 1.+2./2017, Pozn. 1 balenie = 10 ks vreckoviek

percent tvoria výdavky na nákup papierových utierok, ktoré sa používajú predovšetkým

Agentúra MEDIAN SK v prieskume MML-

kuchyni, či kúpeľni. Nakupuje ich približne 8 z 10

-TGI, 1.+2./2017 zistila, že toaletný papier za

slovenských domácností, a to v priemere 10 –

posledných 12 mesiacov použilo v domácnosti

11-krát za rok, v rámci ktorého za ne priemerný

98,1 % respondentov. Naproti tomu papierové

kupujúci zaplatil približne 10,5 €. Približne

vreckovky za rovnaké obdobie 85,8 % a detské

11% podiel výdavkov na nákup papierových

papierové plienky 6,3 % opýtaných.

a hygienických potrieb tvoria papierové vreckovky, a to či už v igelitovom obale (zvyčajne

 KOĽKO KUSOV PAPIEROVÝCH DETSKÝCH PLIENOK POUŽÍVATE PRIEMERNE ZA MESIAC?  1 - 10 ks  11 - 50 ks  51 - 100 ks 101 - 200 ks  viac ako 200 ks  neuvedené

0,4 2,4 2,2 1,1 0,1 0

balené po 10 balíčkov) alebo v papierovej škatuli (označované ako kozmetické utierky).

 OBJEM A HODNOTA PREDAJA TOALETNÉHO PAPIERA V SR SLOVENSKO

TOALETNÝ PAPIER CELKOM

Objem predaja 1 000 ks

Hodnota predaja 1 000 EUR

aug/2015 -

aug/2016 -

aug/2015 -

aug/2016 -

júl/2016

júl/2017

júl/2016

júl/2017

201 879

208 350

53 887

57 610

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Dáta vyjadrujú predaje na Total SK (maloobchodný trh obchodov s potravinami, zmiešaným tovarom a drogériami, bez Metra)

Zdroj: MEDIAN SK,MML-TGI, 1.+2./2017

41


PRODUCT

SPOLOČNOSŤ METRANS V MEDZINÁRODNEJ INTERMODÁLNEJ DOPRAVE

Z DUNAJSKEJ STREDY DO CELÉHO SVETA

To, že z Dunajskej Stredy chodia priame vlaky do viacerých európskych destinácií, zrejme nejedného prekvapí. Tieto ucelené vlaky však nedopravujú ľudí, ale kontajnery. Vypravujú ich z nášho najväčšieho terminálu intermodálnej dopravy, ktorý tu prevádzkuje akciová spoločnosť METRANS /Danubia/, a.s.

využívaná pri výstavbe Vodného diela Gabčíkovo. Keď sa tohto priestoru v roku 2005 ujala spoločnosť METRANS /Danubia/, všetko sa zásadne zmenilo. Už na jeseň 1999, keď sa METRANS ujal prvých priestorov v Dunajskej Strede, v bývalých uhoľných Peter Kiss

skladoch mohli vypraviť prvý kontajnerový vlak, odvtedy prebehlo

Keď idete autom smerom na Dunajskú Stredu,

osemnásť plodných rokov. A v roku 2006 otvoril

obídete mesto a pokračujete hlavnou trasou na

METRANS prvú časť nového terminálu, investíciu

Veľký Meder a Komárno, uvidíte nečakaný obraz,

na zelenej lúke. A od samého počiatku bol pri

aký bežne patrí k prístavom. Mohutné portálové

tom Peter Kiss, generálny riaditeľ spoločnosti

žeriavy, ďalšia technika, množstvo kontajnerov.

METRANS /Danubia/, a. s. Vtedy mal iba čosi

To je terminál intermodálnej dopravy METRANS

cez dvadsiatku, dnes patrí k vysoko uznávaným

/Danubia/, a. s. Tento mohutný suchozemský

manažérom tejto branže v medzinárodnom

prístav jeden z mojich novinárskych kolegov

meradle. Veď riadi aktivity skupiny METRANS

právom nazval slovenským Hongkongom, ktorý

nielen na Slovensku, ale v celom „južnom

nás spája doslova s celým svetom.

krídle“ skupiny, teda aj v Rakúsku, Slovinsku

Miloš Nemeček, Foto: METRANS

a Maďarsku.

OSEMNÁSŤ PLODNÝCH ROKOV

Firma a terminál v Dunajskej Strede je súčasťou skupiny METRANS, ktorá sa sama chakterizuje

42

Pred necelými dvomi desaťročiami tu nebolo

takto: „Skupina METRANS je poskytovateľom all-

nič, iba opustená vlečka, ktorá bola v minulosti

-inclusive just-in-time intermodálnej železnično-


PRODUCT

-cestnej prepravy, prevádzkovaním vlastných

250 kontajnerových vlakov mesačne a kapacitu

vlakov s námorným nákladom z / do Českej

250 tisíc TEU.

republiky, Slovenska, Maďarska a nových servisov do vnútrozemia Nemecka a Rakúska,

Ide o takmer polovicu výkonu Dunajskej Stredy,

ktoré sú spojené prostredníctvom železnice

Budapešť ju významne strategicky dopĺňa na

s hlavnými európskymi prístavmi.“

veľmi výhodnom mieste medzi severoeurópskymi prístavmi a juhovýchodom kontinentu. Peter

Terminál v Dunajskej Strede patrí k veľmi

Kiss pri otvorení podčiarkol ďalšie prednosti jeho

významným súčastiam tejto infraštruktúry

polohy: blízkosť k budapeštinskemu dialničnému

a aktivít. A k miestam, s ktorými je Dunajská

okruhu a tiež k Dunaju, čo umožňuje, aby bol

Streda spojená pravidelnými kontajnerovými

terminál trimodálny, využíval aj riečne lode.

vlakmi (prístavy Rotterdam, Hamburg, Koper, Rijeka), najnovšie pribudol aj taliansky Terst. Potom najmä loďami je dosah na celý svet.

SÚČASŤ GLOBÁLNYCH AKTIVÍT

Okrem spomenutých námorných prístavov prevádzkuje METRANS vlakové spojenia i do

Skupina METRANS takto v priebehu niekoľkých

nemeckého Duisburgu a aj Rotterdamu.

mesiacov môže zaznamenať dva dôležité medzníky. Júnové otvorenie terminálu v Budapešti a osemnásť rokov, plnoletosť

TERMINÁL V BUDAPEŠTI

Dunajskej Stredy. Obe tieto základne majú pre celú skupinu veľký význam.

Majoritným akcionárom skupiny METRANS

Terminál v Dunajskej Strede

je akciová spoločnosť Hamburger Hafen und

Pri otvorení budapeštianskeho terminálu rečníci

Logistik AG /HHLA/ . Jej firemný časopis

uviedli, že skupina METRANS sa zaraďuje na

nedávno priniesol článok, venovaný Petrovi

významné miesto v medzinárodnej intermodálnej

Kissovi, ktorý mal krátky, ale výstižný titulok:

doprave a dokáže sa presadiť vo veľmi

„ Neúnavný“. Bolo to v súvislosti s júnovým

konkurenčnom prostredí prepravy kontajnerov

otvorením nového, významného terminálu

vďaka cieľavedomému investovaniu do terminálov

v Budapešti. Aj tento príbeh stojí za priblíženie.

a techniky, lokomotív aj vagónov. V tomto má veľmi silný park a pripomeňme, že v ňom je aj vyše

Ideou terminálu v Budapešti sa METRANS

2000 kontajnerových vozov Okrem cieľavedomých

zaoberal celých štrnásť rokov. Prvou veľmi

investícií je v popredí predovšetkým komplexný

náročnou úlohou bolo nájsť najvhodnejšie

a kvalitný servis pre klientov a s tým spojený ľudský

miesto. V roku 2013 sa to napokon podarilo

potenciál. Flexibilita, rýchlosť a presnosť, tieto

v známej priemyselnej štvrti Csepel. V októbri

požiadavky sú prioritou. To platí pre celú skupinu

2015 za účasti vysokých predstaviteľov

a konkrétne pre práve osemnásťročnú spoločnosť

maďarskej vlády položili základný kameň,

METRANS /Danubia/, a. s. Na mape európskej

začala sa výstavba terminálu a 14. júna tohto

a globálnej intermodálnej dopravy má Dunajská

roku ho slávnostne otvorili. Má plochu 165 tisíc

Streda dôležité miesto.

štvorcových metrov, schopnosť vypravovať až

Terminál v Budapešti

43


PRODUCT

VIEME, KTO ZÍSKAL CENY OBAL ROKU A SAVE FOOD Obal roku = Vec verejná. Tak sa volala a výstava všetkých finalistov súťaže SYBA Obal roku, ktorá prebehla v dňoch 26. a 27. 6. 2017 v priestoroch ch Medzinárodného centra pre súčasné umenie MeetFactory. Nominované obaly a obalové materiály si tak mohla prezrieť i laická verejnosť, ktorá á napokon s mnohými prichádza alebo príde do kontaktu v on-trade alebo off-trade retaile.

materiály a technológie: špeciálny grafický papier + kovová razba + potlač CMYK ofset. Kombinácia strojovej výroby Emmeci, ručného kašírovania a zlepenia pri kompletizácii všetkých častí.

LEVÁ? PRAVÁ? NEŘEŠ TO! a lôžko. Trojmesačný vývoj je

(prihlasovateľ: Smurfit Kappa Czech)

skrátený na necelý jeden mesiac. Po zadaní potrebných údajov je lôžko

Zákazník chcel v rámci nového projektu baliť

dostupné do niekoľkých hodín. Výhodou sú

6 rôznych automobilových zámok. Každá má

okamžité reakcie na zmeny dizajnu dielov,

ľavý a pravý variant,,

Obal roku a Cena predsedníčky poroty

uloženia dielu, procesné zmeny vo výrobe

kusov. To všetko etko

Obal roku je jediná súťaž na českom

a na linke. Pro tvorbu modelov sa využíva

zmestiť do

a slovenskom trhu, v ktorej z nominovaných

biopolymér PLA z obnoviteľných zdrojov.

plastového

riešení vyberá víťazov odborná porota.

Výroba prebieha na technológii (BAT), na

KLT boxu

Všetkých tohtoročných víťazov jednotlivých

tlačiarňach DeeGreen a DeeRed, vyrábaných

s vložkou

kategórií uvádzame v prehľadnej tabuľke.

českou firmou Y soft.

z vlnitej

teda celkom 12 sa malo

lepenky.

Ceny im budú odovzdané počas Obalového

Vymysleli

galavečera 5. októbra 2017. Galavečer

sme univerzálnu nu

konferencie PackSummit, ktorá sa uskutoční

BANANA BOX-OBAL NA NÁRAZNÍKY

v dňoch 5.-6. októbra 2017 v Prahe. Hlavným

(prihlasovateľ: THIMM – THE HIGHPACK

jednoduchú fixáciu. Vložka je

rečníkom je Pierre Pienaar, novozvolený

GROUP, THIMM Packaging Systems)

použiteľná pre ľavé aj pravé zámky, stačí

je súčasťou medzinárodnej obalovej

a manipulačne e veľmi

otočiť insert. Zostavenie vložky trvá len

prezident World Packaging Organisation (WPO). Prezident WPO má privilégium udeliť

Nový typ obalu na

4 sekundy, zámky je možné ľahko a šetrne

automobilové nárazníky

vkladať do insertov.

„banana box“ má 68

špeciálnu cenu pre Best-of-the-best z víťazných obalov v súťaži WorldStar

veko

Packaging Award. Obalový institut Syba,

ako

organizátor súťaže Obal roku podobne

súčasť pevnú súča

udeľuje vrcholné ocenenie: Cenu

FERDINAND – DARČEKOVÝ MULTIPACK THIMM – THE HIGHPACK GROUP

Pôvodný kompletu. Pôvodn

predsedníčky poroty. Samotné udelenie

„banana box“

zlatej, striebornej a bronzovej ceny je

Tvar dovoľuje priame obalenie tvarovo

pollitrov a rôznorodých reklamných

v rukách Ing. Jany Žižkovej, predsedníčky

náročného produktu. Jednotlivé obaly idú

predmetov vyniká možnosťou vytlačení

poroty súťaže a prebehne počas

do sebe zasunúť tak, aby sa maximalizovalo

spomínaného galavečera. Nominácie pre

množstvo produktov na transportnej či

Cenu predsedníčky poroty 2017 získali obaly

skladovej jednotke.

mal 2 časti – dno a veko.

Darčekové balenie 6 fliaš piva Ferdinand,

s najvyšším bodovým hodnotením porotcov:

(prihlasovateľ: Continental Automotive Czech

RETRO BALENIE PRE PASTELKY KOH-I-NOOR POLYCOLOR

Republic, s. r. o.)

(prihlasovateľ: Achilles CZ, s. r. o.)

Konštrukcia a testovanie obalov pomocou

Dvojdielny komplet s krídlovým otváraním

Red, Zdroj a foto: Obalový institut SYBA, Obal roku 2017

DIGI – 3D TRAY

44

podpivníkov, a to v rámci veľkej plochy

technológie 3D tlače. Vývoj všetkých typov

spodnej časti pre 72

pro potlač. Ucho obalu je tvorené uchom

tray (thermoforming, vákuové tvarovanie,

pasteliek. Použité

zmieneného pollitráka. Tvar obalu zabraňuje

vstrekovanie) uľahčuje 3D technológia

rozbitiu tohto skleného, integrovaného ucha

priamo v kancelárii obalových špecialistov.

a zároveň umožňuje stohovateľnosľ. Po

3D výtlačok úplne nahrádza skúšobnú formu

naplnení obalu nie je potrebné jeho lepenie.


PRODUCT

hrúbky materiálu (až o 30 %) a tým a nižšie

-up pouch, doy-pack), ktoré vytvárajú

environmentálne zaťaženie. Svoju jedinečnú

potrebnú bariéru pre pasterizáciou ošetrený

zvárateľnosť i pri kontaminácii a záhyboch

mušt. Tento proces zachová vitamíny

znižuje náklady na prebaľovanie vo výrobe

a nie je potrebné používať konzervanty.

a eliminuje nedokonale zabalené výrobky

Flexibilný obal bol inovovaný: vybavený

v distribúcii.

je uzáverom s membránou proti rozliatiu, ktorá je umiestnená v hrdle doypacku. Uzáver je vybavený bezpečnostným znovu uzatvárateľným viečkom.

PRIMO - OBALY NA KÁVU S PAPIEROVÝM EFEKTOM (prihlasovateľ: Chemosvit Folie, a. s.) Tento typ flexibilného obalu – OPP/PETmet / LLDPE, patrí medzi novinky v potravinárskom priemysle. Jeho povrchová úprava má „papierový efekt“ a to nielen vizuálny, ale aj haptický. Obal vďaka „paper look“ efektu pôsobí luxusným dojmom a pri správnom navodzuje efekt embosingu. Na dosiahnutie

MULTIVRSTVÁ PET LAHEV S KYSLÍKOVOU BARIÉROU

papierového efektu bol použitý špeciálny,

(prihlasovateľ: Plastipak Czech

dvojkomponentný lak. Pre dosiahnutie

Republic, s. r. o.)

rozložení lakovaných a nelakovaných plôch

efektu povrchovej drsnosti bolo nutné dobu gravírovania 4násobne predĺžiť a aj vrstva

Multivrstvová PET fľaša sendvičovej

laku je na túto technológiu hĺbkotlače veľmi

konštrukcie, medzi dve vrstvy PET je vložená

vysoká.

bariérová vrstva BindOx® redukujúca priepustnosť plynov. Po menších úpravách

OCENENIA SAVE FOOD

sú terajšie stáčacie linky pre sklo schopné plniť aj tieto plastové fľaše. Fľaša je

Projekt Save Food je podporovaný

uzatváraná plastovým skrutkovým uzáverom

Agentúrou pre poľnohospodárstvo a výživu

Novatwist 30H60 s bariérovou vrstvou

Spojených národov FAO, a množstvom

Saranex. Cieľom nie

významných korporácií, vrátane veľtrhu

je nahradiť sklo, ale

Interpack a World Packaging Organisation

ponúknuť alternatívu

(WPO). Tento projekt zvýrazňuje významnú

napr. na koncerty,

úlohu obalov pre obmedzenie plytvania

festivaly, pre aerolinky,

 OCENENIE OBAL ROKU 2017 ZÍSKALI: KATEGÓRIA

Prihlasovateľ

Exponát

AUTOMOTIVE/TRANSPORT

THIMM-Packaging-Systems

BANANA BOX Levá Pravá Neřeš

potravinami a surovinami pro potraviny. Na

pikniky, voľnočasové

automotive/transport

Smurfit-Kappa

podnet WPO udeľuje i Obalový institut SYBA

aktivity. Slovenská firma

automotive/transport

THIMM-Packaging-Systems

Obal na sadu svetiel Tactile

ocenenie Save Food obalom s inovatívnymi

u.Beverages, a. s. uviedla

automotive/transport

Škoda-Auto

Obal pre sklo

automotive/transport

Škoda-Auto

Obal pro zadné veko

prvkami pre ochranu potravín. Práve téme

na stredoeurópsky trh

automotive/transport

NEFAB

Preglejková debna pre vlajky

eliminácie strát potravín bol venovaný

nový rad vín vo fľašiach

automotive/transport

Unipap

Prepravný obal BOOMerang

automotive/transport

SERVISBAL

Skupinové tyče P-EPS

automotive/transport

SAPRIL

Viaccestný obal na svetlomet Audi A4

automotive/transport

Smurfit-Kappa

Vinyl Box

darčekové obaly

Gravelli

Betónové škatuľky

farmaceutické produkty

Primeros

Condoms Reconvel kolekcia obalov

samostatný pavilón na veľtrhu Interpack

750 ml a 375 ml s cieľom

2017, ktoré súčasťou bola expozícia

využiť e-shop ako hlavní

a prednášky WPO. Pre rok 2017 bola cena

distribuční kanál týchto

SYBA Save Food udelená týmto výrobkov,

balení. V rámci recyklácie

kozmetika

TOP-TISK

pričom ocenenia budú fyzicky odovzdané

oddelenie materiálu

nápoje

Fiala&Šebek

Becherovka Originál Limitovaná edícia

nápoje

THIMM

Ferdinand darčekový multipack

počas Obalového galavečera:

uzáveru od materiálu

nápoje

Aquacompany-Alemania

Fromin dojčenská voda

fľaše flotáciou nerobí

nápoje

APIMED – Ing. Peter Kudláč

AMBROZIA

nápoje

Plastipak

Multivrstvová PET s bariérou

nápoje

OTK-GROUP

Pivovar Kácov HUBERTUS

ostatné

THIMM

Agrola zasielateľský obal do laboratória

ostatné

Achilles

RETRO Koh-i-noor

POP&POS displeje

Model-obaly

Košík s korbáčmi

POP&POS displeje

THIMM

Minidisplay Smarty

žiadne problémy.

PAŠTÉTA V BALENÍ CRYOVAC® OPTIDURE® (prihlasovateľ: Sealed Air, s. r. o.)

OVOCŇÁK 250 ML (prihlasovateľ: TOKO

Váhalova paštika - produkt spoločnosti

AGRI, a. s.)

VÁHALA a, spol. s r. o. je zabalený vo fólii Cryovac® OptiDure®, čo je nová

Moravská firma TOKO

high-tech generácia koextrudovaných

AGRI, a. s. vyrába mušty

vreciek / fólií, ktorá kombinuje vynikajúcu

balené do stojacích

mechanickú odolnosť pri súčasnom znížení

vrecúšok (stand-

POP&POS displeje

STI

POS stojan SHELF CLICK

potraviny

HRG-Spol

4bars The Late Mr Smith

potraviny

GRAFOBAL

BIO-LYRA

potraviny

TOP-TISK

Obal na sezónne čokolády

potraviny

ChemosvitFolie

Primo

procesy a technológie

Continental

DIGI 3D tray

procesy a technológie

Continental

R-R HYBRID

procesy a technológie

INDIGOPRINT

Variace 1krabička-1000použití

Zdroj: Obalový institut SYBA

45


PUBLICATIONS „MAREC – MESIAC KNIHY“

NAKLADATELSTVÍ DOKOŘÁN, S.R.O. + ARGO Holečkova 9, 150 00 Praha 5, Tel.: +0420 257 320 803 Richard H. Thaler

Matt Ridley

NEOČEKÁVANÉ CHOVÁNÍ - PŘÍBĚH BEHAVIORÁLNÍ EKONOMIE

ČERVENÁ KRÁLOVNA - SEXUALITA A VÝVOJ LIDSKÉ PŘIROZENOSTI

„Misbehaving“ znamená zhruba „Nesprávne správanie“, t.j.

Kniha, ktorá sa stala klasikou už krátko po svojom vydaní. Autor

také, ktoré nezodpovedá ekonomickej teórii, podľa ktorej sa

prináša nový pohľad na evolučnú psychológiu pohlavného

človek správa tak, aby po racionálnej úvahe maximalizoval svoj

výberu. Od svojho prvého vydania v roku 1993 významne

prospech. Autor ukazuje, že sa to po prvé nedeje, a tiež prečo

prispela k zmene chápania mnohých aspektov evolučnej teórie

sa to ani diať nemôže. Kniha mapuje genézu nového prístupu

a stala sa klasickým textom. Červená kráľovná (postava z knihy

k ekonómii, odboru behaviorálnej ekonómie, ktorá zohľadňuje

Alenka v ríši divov) je pútavo napísaná encyklopédia najnovších

ľudskú iracionalitu, neinformovanosť aj lenivosť. Na príkladoch i s

vedeckých názorov na ľudskú prirodzenosť. Preteky

teoretickým výkladom.

organizmov vedú k stabilnej rovnováhe.

Cena: 23,41 €

Cena: 18,75 €

VYDAVATEĽSTVO TATRAN

ALBATROS MEDIA SLOVAKIA, S.R.O. – KNIHA ZLÍN

Klariská 329/16, 811 03 Bratislava, Tel.: +421 02 544 358 49

Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, Tel.: +421 (0) 244 452 048,

www.slovtatran.sk

www.albatrosmedia.sk Peter Wohlleben

Václav Smil

DUŠEVNÝ ŽIVOT ZVIERAT - LÁSKA, ŽIAĽ, SÚCIT - PREKVAPUJÚCI POHĽAD DO SKRYTÉHO SVETA ZVIERAT

GLOBÁLNÍ KATASTROFY A TRENDY PŘÍŠTÍCH PADESÁT LET Myšlienkovo provokatívna kniha známeho českého vedca, ktorého knihami sa inšpiruje aj Bill Gates. Fundamentálne

Fascinujúce pohľady do duševného života. Autor

zmeny prebiehajú najčastejšie ako náhla katastrofická udalosť

na základe najnovších vedeckých poznatkov,

s potenciálom zmeniť svet alebo ako postupný trend. Autor

spestrených osobným pozorovaním a skúsenosťami

uvádza rozmanitý, interdisciplinárny pohľad na katastrofy

so zvieratami, umožňuje čitateľovi nahliadnuť do málo

a trendy, ktoré môže priniesť najbližších päťdesiat rokov.

preskúmaného sveta: odhaľuje správanie zvierat v lese

Pripomína, aby sme venovali pozornosť dôsledkom zjavne

i u domácich a úžitkových zvierat, ich emocionálny

nepredvídateľných udalostí a definitívnemu smerovanie

a vedomý život. Z jeho rozprávania pochopíme, že

dlhodobých trendov a počítali s nimi.

zvieratá sú nám bližšie, ako sme tušili. Fascinujúce, objasňujúce, miestami neuveriteľné! Cena: 12,90 €

Cena: 16,49 €

ALBATROS MEDIA SLOVAKIA, S.R.O. – BIZBOOKS

Autor: red | Foto: Vydavatelstvá

Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, Tel.: +421 (0) 244 452 048, www.albatrosmedia.sk Jon Miller, Mike Wroblewski a Jaime Villafuerte

Jan Muhlfeit a Melina Costi

KULTURA KAIZEN - ZMĚŇTE POHLED NA SVŮJ BUSINESS A DOSÁHNĚTE PRŮLOMOVÝCH VÝSLEDKŮ

POZITIVNÍ LEADER - JAK ENERGIE A ŠTĚSTÍ POHÁNĚJÍ ŠPIČKOVÉ TÝMY NA CESTĚ K ÚSPĚCHU

Táto kniha, ktorú spoločne napísali vedúce osobnosti

Vedeli ste, že pozitívny prístup navyšuje produktivitu až

Kaizen Inštitútu, vysvetľuje, ako vytvoriť adaptívnu,

o jednu tretinu? Autor - bývalý prezident európskeho

profesijne excelentnú a udržateľnú organizáciu pomocou

Microsoftu - opisuje 4 kroky, ako sa stať šťastnejším

využitia kľúčových hodnôt Kaizen. Preverené metódy

a inšpiratívnejším lídrom: pracujte so svojimi silnými

opísané v knihe významne zvýšia vaše šance uspieť

stránkami, vytýčte si svoje poslanie a víziu, staňte sa

pri zavádzaní kaizen kultúry. Vďaka knihe pochopíte čo

„generálnym riaditeľom vlastnej energie“ a veďte seba aj

je vlastne kaizen kultúra, prečo ju potrebujeme, ako ju

svoj tím k šťastiu., ako sa zbaviť stresu a negativizmu a

dlhodobo udržiavať a ako ju premeniť v konkurenčnú

odomknúť potenciál pri sebe aj u ľudí, ktorí vás obklopujú.

výhodu. Cena: 18,49 €

46

Cena: 16,49 €


MARTIN ZEMAN

B2C marketing B2B marketing

PEPE MODER

Zaostrené na zákazníka Kreativita funguje

Branding a lojalita

LIU YANG

18.10.2017 Hotel TATRA I Bratislava www.informslovakia.sk

Partneri:

Mediálni partneri:

(kp)

Ďakujeme za spoluprácu:

ƻNNJrəȕr

POLLE DE MAAGT


(kp)

Profile for IN STORE Slovakia

In store slovakia august-september 2017  

In store slovakia august-september 2017  

Advertisement