Page 1

ČÍSLO 3, ROČ. 14. APRÍL 2016

www.instoreslovakia.sk


Inovatívny svet technológií v FM

Mobilné a aplikácie v FM

Space Management vs. Workplace Solutions

Vplyv pracovného prostredia na spoločenskú zodpovednosť

Pracovné prostredie to nie sú len kancelárie

Konferencia Dni Facility Managementu 2016

25. 5. 2016 Grand Hotel Pressburg Bratislava Partner

Mediálni partneri

ǻrNËŗŷĵŷµÝNħɷōµʉáŗ

(kp)


EDITORIÁL

Zmienky o prvej kaviarni v Bratislave sa nedochovali. Historické záznamy ale hovoria

Ing. Juraj Púchlo šéfredaktor IN STORE Slovakia

o pokuse vytvoriť prvý kaviarenský cech už okolo roku 1752. Spočiatku boli kaviarne miestami stretnutí príslušníkov „lepšej spoločnosti“ pri káve, likéroch a novinách. Napokon je známe, že inšpirátormi hnutí ako impresionizmus, dekadencia, surrealizmus, rockové hnutie, existencializmus či stratená generácia boli vždy ľudia, ktorých myšlienky dostali formu v nejakej kaviarničke. Takmer každé mesto má vlastnú

Kniha mesiaca

kaviarenskú kultúru a spoločnosť. Mnohé skvelé myšlienky stále vznikajú v kaviarňach, hoci dnes už majú umelci, dejatelia a odborníci aj iné možnosti stretávania. Skvelým príkladom je jubilejný 20. ročník konferencie o obchode a marketingu.

redakčná rada: Mgr. Júlia Hurná, PhD., Slovenske združenie výrobcov piva a sladu Ing. Zuzana Krenyitzká, OTP Banka Slovensko, a. s. MUDr. Peter Minárik, PhD., ONLIFE - Poradňa pre obezitu, výživu a zdravý životný štýl Ing. Viliam Matušek, Baliarne obchodu, a. s. Poprad Ing. Ivana Orviská, PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o. RNDr. Pavel Rác, INTERPHARM Slovakia, a. s. Miroslava Šibíková, Metsä Tissue, a. s. Markéta Světlíková, CHANCE, a. s. Dipl. ek. Pavel Vejmola, VITANA, a. s. Ing. Margaréta Víghová, PhD., ZETOR TRACTORS, a. s. vydavateľ: NAUTILUS DJ, s. r. o., Nevädzova 5, 821 01 Bratislava OR Okr. súdu Bratislava 1, odd: Sro, vložka 28287, EV 3879/09 poštová adresa: P.O. Box 50, 820 07 Bratislava 27 kontaktné údaje: tel./fax: +421 2 482 87 322 redakcia@instoreslovakia.sk, marketing@instoreslovakia.sk www.instoreslovakia.sk

daňové údaje: IČO: 35 898 500, IČ DPH: SK2021878430 registrácia printovej verzie: ISSN 1336-2348, MK SR pod č. 2958/2003, EV 3879/09 ročné predplatné: 34,– EUR bez DPH / 40,80 EUR vrátane DPH 20 %

obchodná riaditeľka: Mgr. Jana Čierniková Kolesárová, ciernikova@instoreslovakia.sk, +421 915 727 917 označenie: (kp) – komerčná prezentácia, (pti) – platená textová inzercia Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie.

ročník a číslo: 14 / 3 - 2016

foto: www.shutterstock.com, www.dreamstime.com, www.sxc.hu redakčné a ilustračné foto, foto prispievateľov

periodicita: desaťkrát ročne

grafika: yodea. s.r.o., www.yodea.sk

šéfredaktor: Ing. Juraj Púchlo, puchlo@instoreslovakia.sk +421 948 303 723

tlač: Róbert Jurových - NIKARA, www.nikara.sk

spolupracovníci redakcie: EXACT RECRUITMENT, spol. s r. o., PhDr. Miloš Nemeček Pricemania.sk, Ing. Poliačiková Eva, PhD. ZenithPeople Consulting, spol. s r. o.

foto obálka: METRANS /Danubia/ a.s.

3


MARKETING MIX

10.

OBSAH ČÍSLA

PLACE Odhalená Obchodná

CBA SLOVAKIA, A.S. PONÚKA SLOVENSKÉ

20.

8

CBA Slovakia, a.s. ponúka slovenské

10

Obchod na Slovensku čaká svetlá budúcnosť

12

Globálne očakávania obchodníkov

14

Logistika mení vžité predstavy

16

Výrobky s premenlivou hmotnosťou v distribučnom reťazci

18

PROMOTION B2B alebo not to be!

19

Spokojnosť zákazníka v obchodnom dome

20

PEOPLE Trh vyžaduje stále nové kompetencie

22

Business Coffee - Food Hacking

24

Význam spolupráce s Ukrajinou

26

PRICE SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA V OBCHODNOM DOME

Rýchle a bezpečné platby pomocou MasterPass

28

Priceless Specials plní aj tajné želania

29

PRODUCT V talianskom štýle

30.

32

Slováci oceňujú vysoký podiel mäsa

34

5 trendov dizajnu obalov

36

Tržby sľubne generujú tzv. facials

38

Odľahčené sklo pre potraviny i životné prostredie

41

Využite videokomunikáciu na maximum

42

Nákup krmiva ovplyvní výhodná cena

44

Tucson prináša dizajn Fluidic Sculpture 2.0

45

V TALIANSKOM ŠTÝLE

Majiteľom publikácii z vydavateľstva Albatros Média sa stáva: Mgr. Lucia Špaňúrová Srdečne blahoželáme Redakcia IN STORE Slovakia

4

30

Kapitáni kategórie funkčných snackov


PRESENT

FLASH NEWS VÔŇA ĎALEKEJ ÁZIE PRE VÁŠ ŠATNÍK

na bielizeň. Jedno balenie s 20 pracími dávkami vystačí na vypranie až 480 kusov bielizne.

Cushman & Wakefield bola vyhlásená najlepšou

Odporúčaná MOC je 4,29 €.

maloobchodnou a voľnočasovou agentúrou

Novinka Rex Max Effect Lavender & Patchouli,

Zdroj: He Henkel.sk

roka 2016 počas ocenení CEE Quality Awards

Očarí vás kombinácia levandule – nositeľky

organizované CEEQA v spolupráci s Financial

chvíľ pokoja a relaxu, s nezameniteľnou

Times.

výrazne zemitou vôňou pačuli – obľúbenou a vyhľadávanou zložkou parfémov a kvalitnej kozmetiky. Novinka nielen krásne vonia, ale je

75 % Slovákov nakupuje pravidelne

rovnako tak nemilosrdný bojovník s odolnými

v obchodnom reťazci Lidl. Sú to hlavne ľudia

škvrnami. Vďaka svojej receptúre s účinnými

s vyšším vzdelaním a obyvatelia z najväčších

enzýmami si poradí so zašpineným športovým

miest (nad 100 000 obyvateľov). Dve tretiny

dresom, čokoládou na šatách i manželovou

ľudí zvyknú s istou pravidelnosťou nakupovať

košeľou po celom dni. Je ideálnou voľbou pre

aj v Tescu (68 %) alebo v Kauflande (64 %).

aktívne rodiny, u ktorých sa rýchlo zapĺňa kôš

Menšie denné nákupy zvyknú Slováci robiť v predajniach COOP Jednota (31 %). Naopak v, Tesco (31 %) a Kauflande (30 %) realizujú

SOMELIERSKE MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA VITIS TROPHÉE JUNIOR 2016 OVLÁDLI ŽENY SOMELIERKY

Vajcziková, ktorá povedala: „„Súťaž je pre

väčšie rodinné nákupy. Vyplýva to z prieskumu

mladých somelierov príležitosťou, ako správne

TNS Slovakia, N = 1 000, reprezentatívna

ponúknuť a servírovať krásne vína, ktoré na

pre populáciu SR vo veku 18 a viac rokov

Slovensku máme a byť tak akousi predĺženou

z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, veľkosti

rukou, ktorá spája výrobcu vína a zákazníka.“

miesta bydliska a kraja. Terénna fáza výskumu

Prvé miesto na treťom ročníku súťaže pre

Zdroj: Vitis.sk

sa uskutočnila 22. 2. 2016–7. 3. 2016.

somelierov do 21 rokov získala Karin Kovácsová z Nových Zámkov (na fotografii). Súťaže, ktorá sa konala na Strednej odbornej škole obchodu

BILLA Slovensko spustila kampaň, v rámci ktorej

a služieb v Trenčíne, sa tento rok zúčastnilo

budú môcť zákazníci pri nákupe získať zberateľské

rekordných 27 študentov zo 14 slovenských

postavičky z filmovej série STAR WARS. Kampaň

škôl. Súťaže sa zúčastňujú študenti, pracovníci

bude podporená aj predajom ďalšieho tovaru

v gastronómii a someliéri do 21 rokov. Porote

s tematikou STAR WARS.

predsedala hlavná enologička Hubert J.E. Ingrid O2 prináša svojim zákazníkom od 11. apríla

VIAC PODNETOV K NÁKUPU VĎAKA ARANŽOVANIU TOVARU Nový, multifunkčný prezentačný systém

ho kedykoľvek niekoľkými pohybmi zväčšiť,

výhodné jarné nákupy, v rámci ktorých majú

zmenšiť alebo novo naaranžovať. Bez náradia,

zľavy až do výšky 50 % u partnerov programu

bez nákladov na montáž.

O2 Extra výhody. Partnermi sú napríklad Hej, Zdroj: Wanzl.cz

Tchibo, Intersport alebo Panta Rhei. Zľavy

YourTable spoločnosti Wanzl ponúkaný

môžu zákazníci získať prostredníctvom portálu

v troch modeloch motivuje k nákupu

a aplikácie Extra výhody, SMS správou, ako aj

akéhokoľvek prezentovaného sortimentu

kupónom dostupným na O2 predajniach.

v predajni. Zaujímavé vystavenie kladie dôraz na predaj - či už zvolíte emotívne predstavenie špecialít alebo cenovú akciu.

Značka Snickers uviedla svoju novú vizuálnu

Všetky komponenty systému možno variabilne

identitu a v rámci prvej kampane v novom dizajne

používať a kombinovať, čo znamená viac

nadväzuje na minuloročnú tému športových

tvorivej slobody pri prezentácii tovaru. Možno

fanúšikov. Súčasťou kampane je rozsiahla podpora v miestach predaja, PR aktivity aj reťazec prezentuje aj svoje ekologické aktivity.

KAUFLAND OSLOVUJE ŠPECIALIZOVANÝM LETÁKOM

V osemstranovom

komunikácia na oficiálnom webe a Facebooku značky.

letáku vytlačenom na papieri s certifikátom

Súčasťou spoločensky zodpovednej

Der Blaue Engel

TNS Slovakia: Najväčší nárast výdavkov do

podnikateľskej filozofie moderného maloobchodu

predstavil dovedna

reklamy v roku 2015 zaznamenala kategória

je aj zodpovedný výber sortimentu. Kaufland po

24 výrobkov, ktoré

Obchod & maloobchod (41 %), o čo sa zaslúžil

prvýkrát prišiel s letákom, v ktorom predstavuje

ponúkol so zľavou až

najmä obchodný reťazec Kaufland, ale aj

produkty vyrobené s ohľadom na ľudí a životné

do 34 %.

ostatné veľké siete obchodných reťazcov (COOP Jednota, Billa, Tesco, Lidl), keďže každý

prostredie, platným od 14. do 20. apríla 2016

z nich medziročne svoje reklamné výdavky

pre celé Slovensko. Ide o prvý produktový leták svojho druhu na Slovensku, v ktorom

Zdroj: Kaufland.sk

navýšil.

5


PRESENT

FLASH NEWS Nemecký reťazec Metro oddelí predaj

APRÍLOVÉ NOVINKY V DM DROGERIE MARKT

potravín a veľkoobchod vrátane METRO,

eukalyptu a rozmarínu (80 g, 0,79 €), Denkmit prostriedok na umývanie riadu (500 ml, 0,99 €),

MAKRO a Real od predaja spotrebnej

Sortiment potravín obohatí dmBio kokosové

Denkmit vlhčené utierky na podlahu (18 ks,

elektroniky (Media-Saturn a príslušné

mlieko (200 ml, 1,89 €), dmBio kvetový med

1,99 €).

značky).

(500 g, 5,89 €), dmBio cukor z kokosových

Zdroj: Dm-drogeriemarkt.sk

kvetov (250 g, 3,99 €). V segmente kozmetiky sa do predaja dostávajú Balea krém na ruky Potravinárska komora Slovenska

cmar & citrón (100 g, 1,19 €), Balea Men Selection

(PKS) považuje za adekvátne, aby

umývací gél na vyčistenie pleti pred holením

dodávateľom Carrefouru pomohol štát

(150 ml, 3,09 €), Balea sprej na rýchle vysušenie

formou odkúpenia ich pohľadávok.

vlasov pri fénovaní (200 ml, 3,19 €), Balea

PKS považuje za dôležité hľadať

Professional balzam pre dlhé a namáhané vlasy

také riešenie, ktoré zabezpečí, že

(200 ml, 1,79 €), Balea telové mlieko med a mlieko

podnikatelia, ktorí dlhodobo podnikajú

(400 ml, 1,49 €), Balea soľ do kúpeľa s vôňou

nezodpovedne a na úkor ostatných účastníkov obchodných vzťahov, sa nebudú môcť jednoducho zbaviť svojich dlhov a nerušene podnikať ďalej.

ÚSPEŠNÉ PROTEÍNOVÉ CESTOVINY ZO SLOVENSKA

Jedno balenie obsahuje 200 g cestovín. sa stretli už aj so svetovým úspechom. Max Sport za

Odkúpenie pohľadávok Retail Value Stores, a. s. štátom považuje za jedno

Organic Protein Pasta od slovenského výrobcu

inovatívne proteínové cestoviny získala prestížne

z možných riešení situácie aj Slovenská

Max Sport sú prvé bio cestoviny na trhu, ktoré

ocenenie Gulfood Awards 2016 v rámci svetového

poľnohospodárska a potravinárska

sú vyrobené iba zo strukovín a vody. Vďaka

potravinárskeho veľtrhu v Dubaji.

komora.

tomu obsahujú až 42% podiel rastlinných

Kontakt: Max Sport, s. r. o., Office:

bielkovín, majú vysoký podiel vlákniny a nízky

Mlynské Luhy 76, 821 05 Bratislava,

glykemický index. Neobsahujú lepok ani laktózu

Slovenská republika, T.č.: +421 948 211 444,

Taliansko uvažuje o zahrnutí jednej

a sú vhodné aj počas diétneho režimu a tiež

hanes@maxsport.sk,

vyučovacej hodiny týždenne o víne pre deti

ako extra zdroj proteínov pre športovcov na

www.maxsportnutrition.com

od 6 do 13 rokov. Je to súčasť propagácie

podporu rastu a kvality svalov. Organic Protein

a výučby o národnom dedičstve, a zároveň

Pasta sú vhodné do akýchkoľvek receptov ako

prevencia alkoholizmu.

náhrada klasických cestovín a okrem výživných hodnôt upútajú aj svojím originálnym vzhľadom. Prichádzajú ako špagety z čiernej fazule

Prieskum Deloitte v automobilovom

a fettuccine zo zelenej mungo fazule. V oboch

priemysle sa uskutočnil v 3. štvrťroku

prípadoch pochádzajú suroviny použité na výrobu

2015 medzi 80 vedúcimi pracovníkmi

produktu z ekologického hospodárstva a výrobca

automobilového priemyslu z Bulharska,

garantuje, že nie sú geneticky modifikované.

ČR, Maďarska, Poľska, Rumunska a zo SR. V rámci investícií sa väčšina opýtaných plánuje zamerať najmä na inovácie nových produktov

DERMACOL: HYALURÓNOVÁ TERAPIA A KOZMETICKÁ MENA

zamestnancov (66 %). 97 %

HYALURON WASH CREAM (100 ml, 3,79 €) -

respondentov uviedlo, že neplánuje

jemný čistiaci krém hĺbkovo čistí a regeneruje

v nasledujúcich piatich rokoch

pleť bez rizika jej podráždenia a nepríjemného

premiestňovať svoje výrobné závody.

pocitu pnutia. Obsahuje telu vlastnú látku, kyselinu hyalurónovú, ktorá vypína pleť a zlepšuje jej pružnosť a pevnosť. Ďalšie produkty Dermacol

Na sídlisku Západ v Spišskej Novej Vsi

Hyalurónovej terapie: WRINKLE FILLER DAY

postavia filiálku Lidl. Poslanci už odsúhlasili

CREAM (50 ml, 14,19 €), WRINKLE FILLER

predaj pozemkov s rozlohou 3 100 m2

NIGHT CREAM (50 ml, 14,19 €), EYE & LIP

z toho zastavaná plocha objektu bude

WRINKLE FILLER CREAM (50 ml, 10,39 €),

1976 m2.

INTENSIVE HYDRATING MASK (2x8 ml, 2,69 €), REFRESHING HYDRATING EYE MASK (6x6 g, 7,69 €), 3D HYALURON THERAPY WRINKLE

6

s označením „deuro“ môžu zákazníci nakupovať v novej zážitkovej predajni značky v bratislavskom

(76 %) a investície do vzdelávania

Telekom 6. 4. odštartoval predaj iPhone

FILLER TONING FLUID (50 ml, 14,19 €),

SE v e-shope. K dispozícii sú dve verzie:

HYALURON CLEANSING MICELLAR LOTION

64 GB Space Grey a 64 GB Rose Gold.

(400 ml, 6,89 €). Dermacol na Slovensko priniesol

Plná cena bez dotácie je 589 €.

kozmetickú menu. Za špeciálne bankovky

v Aupark Shopping Center. Zdroj: Dermacol.sk, Dermacol50.sk


PRESENT

FLASH NEWS BEZCHYBNÝ A ŠTÍHLEJŠÍ VZHĽAD S AVON-OM

Novým generálnym riaditeľom spoločnosti Pivovary Staropramen sa začiatkom apríla stal Petr Kovařík (45).

Spoločnosť AVON Cosmetics predstavuje novinky z oblasti pleťovej starostlivosti – BB krémy značky Nutra Effects. Vďaka aktívnemu komplexu s výťažkami z chia semienok a semienok strelície,

Z kvartálnej analýzy slovenského

bude vaša pleť krásna a žiarivá. BB krém so

poľnohospodárstva Q1/2016 spracovanej

skrášľujúcim účinkom s OF15 (30 ml, 10,50 €)

analytickou spoločnosťou CEEC Research

okamžite zjednocuje tón pleti, má dokonalé krytie

v spolupráci s O.M.C. Invest vyplýva, že

a znižuje viditeľnosť nedokonalostí. Navyše pleť

86 % poľnohospodárskych firiem má

hydratuje a rozžiari. Zmatňujúci BB krém so

záujem nakupovať do svojho vlastníctva

skrášľujúcim účinkom s OF15 (30 ml, 10,50 €) znižuje

poľnohospodársku pôdu. 54 % by tiež

viditeľnosť nedokonalostí, dodáva prirodzene matný

malo záujem o využitie a rekonštrukciu

vzhľad bez viditeľných pórov a pocit hydratovanej

starších objektov pôvodných družstiev.

pleti. Po nanesení vydrží počas celého dňa. Anticelulitídny hrejivý telový gél s L-karnitínom značky Solutions (150 ml, 13,30 €), pomáha dosiahnuť

V bratislavskom Avione prebehla

štíhlejší vzhľad a redukciu celulitídy, len za 4 týždne

ekologická výstava „Zaži Safari. Na výrobu

(založené na výsledkoch spotrebiteľskej štúdie, ktorej

nadrozmerných ekologických sôch sa totiž

sa zúčastnilo 113 žien).

používajú iba spájacie súčiastky stavebnice MAKEDO a kartón, ktorý dodal OD IKEA.

Zdroj: Avon.sk

OBĽÚBENÉ RYŽOVÉ KAŠE DR. OETKER TERAZ BEZ LEPKU

NAY slávi 25 rokov na trhu s novou kampaňou a sloganom „25 rokov žijeme technikou“. Toho roku po 4. raz získala

Pre tých, ktorí lepok nemôžu alebo ho jednoducho

ocenenie Slovak Superbrands Award,

nechcú mať vo svojom jedálničku, prináša

ktoré udeľuje komisia expertov Brand

Dr. Oetker riešenie. Vyskúšajte obľúbené Ryžové

Council, programu Slovak Superbrands.

kaše Dr. Oetker v novom zložení bez obsahu lepku, ideálne na moderný spôsob stravovania. Nájdete ich v dvoch príchutiach – Marhuľa

McCain, výrobca mrazených zemiakových

a Jablko-škorica. Ich praktické balenie sa zmestí

produktov a líder na našom trhu v tomto

do každej kabelky, ruksaku či tašky. Pripraviť si ich

segmente, už 4. rok potvrdila svoje

zvládnete za pár minút, stačí, ak pridáte 150 ml

prvenstvo. Získala ocenenia Slovak

horúcej vody. Odporúčaná MOC za 52 g balenie

Superbrands Award 2016 a Slovak Business

je 0,69 €.

Superbrands Award 2016. Zdroj: Dr. Oetker

Spoločnosť IFS zverejnila závery

SLOVÁCI MAJÚ RADI NEALKOHOLICKÉ PIVO

tónmi pražených sladov, typickými pre sladšie

prieskumu, ktorého sa zúčastnilo viac

tmavé pivá. Sladkosť karamelu a príjemná horkosť

ako 1 000 respondentov z 12 krajín

chmeľu je v Birell Polotmavý Citrón doplnená

z oblasti riadenia IT v spoločnostiach,

Viac ako polovica Slovákov by uvítala informácie

citrón. Dostupné budú v 0,5 l plechovke v balení

ktoré pôsobia v odvetví priemyselnej

o nutričných hodnotách na obaloch piva.

po 4 ks.

výroby, v oblasti realizácie dodávok

Potvrdili to výsledky prieskumu realizovaného

Zdroj: Pivovarytopvar.sk

investičných celkov a v stavebníctve

spoločnosťou TNS AISA (január 2016, N= 200,

alebo maloobchodnom predaji.

starší ako 18 rokov, ktorí aspoň raz týždenne

93 % respondentov uviedlo, že

konzumujú alkoholický nápoj. Pivovary Topvar

sa zmene nebráni a vidí v nej

uvádzajú nutričné hodnoty všetkých svojich

príležitosť pre rozvoj podnikania.

produktov na internetovej stránke www. promileinfo.sk a do konca roka 2017 budú informácie k dispozícii asi na 80 % obalov. V SR

Podľa prieskumu MasterCard,

za zároveň zvyšuje spotreba nealkoholického

uskutočneného medzi 1100 ľuďmi

piva. Svedčí o tom takmer 30 % medziročný

v súvislosti s anketou Obchodník roka 2015,

nárast spotreby. Tohtoročnými novinkami sú

vlastní vernostnú kartu 85 % Slovákov. 19 %

nealkoholický Birell Polotmavý, ktorý v sebe spája

vlastní 4-5 kariet, iba 1 kartu má 12 % ľudí

pivnú horkosť klasického Birellu s karamelovými

a 15 % ľudí nemá vernostnú kartu vôbec.

7


PLACE

V ZÁKULISÍ JEDNEJ ULICE Ak má ctený čitateľ záujem „prelúskať si“ 30 stranovú štúdiu, je dostupná výmenou za e-mail na stránke združenia. Nájdete v nej aj presnú metodiku zberu údajov. Ide skutočne o podnetné čítanie, ktoré sa líši od dojmológie a pivných rečí o tejto ulici. Počas prezentácie výsledkov bolo veľmi zaujímavé počúvať paralely Bratislavy a Londýna. Napríklad v Londýne vytvorili High Street Fund, fond určený na financovanie potrieb hlavnej ulice. Unikátne dáta, ktoré sa v októbri 2014 podarilo zozbierať od takmer 125 prevádzok (z cca 140 aktívnych), vyhodnotili a predstavili Igor Marko a Milota Sidorová, konzultantka mestských projektov, Praha. Z kvantitatívnych, ale aj kvalitatívnych výsledkov, teda osobných rozhovorov, príbehov zachytených v štúdii vyplýva, že

ODHALENÁ OBCHODNÁ

71 % prevádzok vykazuje stabilné alebo rastúce tržby, takže podmienky na ulici sú relatívne dobré. To, že niektoré prevádzky končia už po pár mesiacoch a zívajú prázdnotou, ako naposledy Anker, je teda vysvetliteľné aj tým, že zvyšok, teda 29 % prevádzok nedosahuje želané tržby. Ak sa vyše štvrtiny obchodov (hoci neboli dopytované úplne všetky prevádzky) na takto krátkej ulici mení v horizonte mesiacov, ľudia môžu nadobudnúť mylný dojem,

Autor: Juraj Púchlo | Zdroj: Havelská, P., Marko, I., Sidorová, M. Obchodná ulica, Bratislava. Socio-ekonomický ýskum. Marko&Placemakers, Londýn, 2015 | Foto: Zora Pauliniová, redakcia

že sa ulici ako celku nedarí. Pritom celá

Bratislavská mainstreet. Stále v pohybe, stále s novými prevádzkami a stále s výkopmi a rozbitou dlažbou. Ulica, kde vizuálny smog strieda vôňa kebabu, kde nelegálne A-stojany s „kreidefontom“ striedajú letné terasy. Aká je v skutočnosti Obchodná ulica? Neklame nás prvý dojem? Pozrime sa zistenia štúdie, ktorá ju odhaľuje až na kosť.

tretina prevádzok funguje vyše 10 rokov, no sú väčšinou vo dvoroch, teda skryté pre pohľady okoloidúcich. Faktom zostáva, že ďalšia tretina (28 %) prevádzok funguje do 2 rokov a cez víkend, hlavne v nedeľu, je drvivá väčšina prevádzok zatvorených, čo tiež neprispieva k čulému ruchu. Dobrou správou ale je, že tretinu (34 %) zákazníkov prevádzok

STRETNUTIE NAD OBCHODNOU

obchodnej komunity, rezidentov, samosprávy

tvorí stála a lojálna klientela.

a ďalších partnerov. Stredobodom pozornosti Obchodnú vnímame hlavne očami,

stretnutia vyše stovky ľudí „nad Obchodnou“

Mylný je tiež pocit, že Obchodná je iba

vizuálne. Začnime preto tiež vizuálne.

(a to doslova, nakoľko sa event konal

o rýchlom občerstvení, typu Döner Kebab.

Fotografiou, na ktorej je zľava Juraj

na poschodí Štúdia Olympia, v Divadle

Ulica má veľmi rozmanitý a zaujímavý obsah

Martinčák, zástupca spoločnosti MTK,

Nová scéna ulicu povyše Obchodnej) bola

- od módy (21 %), gastronómiu (27 %), cez

ktorá prenajíma priestory na Obchodnej

prezentácia výsledkov socio-ekonomickej

wellness, domáce potreby, lekárne, finančné

ulici, Davy Čajko, predseda združenia

štúdie Obchodnej ulice, ktorú dalo vypracovať

služby, až po ubytovanie. Ponúka široké spektrum služieb drobných a nezávislých

Obchodná ulica a okolie, Ivan Štassel, vedúci Mestského úradu ochrany pamiatok a Igor Marko z Marko & Placemakers za tím, ktorý spracoval štúdiu a Gabriela Veenstra Skorkovská, odborníčka na branding.

„37 % prevádzok funguje na Obchodnej a v jej okolí vyše 10 rokov.“

remeselníkov a obchodníkov, ktorí tvoria 48 % prevádzok. Pritom prevádzky sú rovnomerne rozdistribuované po ulici, nie je tam jeden fast food vedľa druhého. Mnohé z prevádzok však zostávajú skryté pod bránami, v pasážach a vo dvoroch. Ako sme sa v jednej

Fotografia vznikla na podujatí „Aká je

8

skutočná Obchodná?“, ktoré zorganizovalo

spomínané združenie. Hĺbkový audit územia

nemenovanej reštaurácii dozvedeli, práve

občianske združenie OBCHODNÁ ULICA

a prostredia vypracoval Marko & Placemakers,

lokalita v dvore znamená veľmi nízku obrátku

A OKOLIE. Jeho ambíciou je dlhodobá,

ateliér mestotvorby a miestotvorby so sídlom

ľudí a teda aj nízke tržby. 92 % obchodníkov

koncepčná premena Obchodnej ulice a jej

v Londýne, založený na inovatívnej metóde

je závislých od klientov prichádzajúcich do

okolia, na základe spolupráce miestnej

placemaking (miestotvorba).

prevádzky a najmä turisti prechádzajú ulicou


PLACE

bez toho, aby zabrúsili do dvorov. Obchodnej chýba prehľadná navigácia, zatiaľ je zmeťou reklám a pútačov.

OBCHODNÁ HĽADÁ SVOJU IDENTITU Ako v diskusii vysvetlil vedúci Mestského úradu ochrany pamiatok Ivo Štassel, na Obchodnej je viac než 95 % vonkajšej reklamy nelegálnej, a zo strany mesta má v najbližších mesiacoch prísť k jej postupnému odstraňovaniu. V tejto situácii je občianske združenie Obchodná ulica a okolie dôležitým facilitátorom dialógu medzi obchodnou komunitou, majiteľmi budov, mestom a pamiatkarmi. Okrem zlegalizovania reklamy by mohlo otvoriť tému spoločnej novej značky ulice. Zástupca spoločnosti MTK Juraj Martinčák vyjadril podporu týmto aktivitám a ochotu finančne sa podieľať na novej štúdii nielen povolenej reklamy, ale aj verejného Paradoxne na Obchodnej turisti očakávajú

nepoznajú majiteľov či pracovníkov prevádzok

slovenčinu, ak vidia anglické, nemecké alebo

na vlastnej ulici a v susedstve. Videli sme aj

Jedným z krokov obnovy ulice je podľa štúdie

iné dvojjazyčné nápisy, sú sklamaní. Vytráca

30 mien firiem s ázijsky znejúcimi názvami na

potrebné pristúpiť najskôr k združovaniu

sa totiž autenticita, niečo typicky domáce

jednej poštovej schránke. Mnohé prenájmy

obchodnej komunity a vytvoreniu značky

slovenské.

priestorov sú riadené z Prahy (82% prevádzok

priestoru hlavnej Obchodnej ulice Bratislavy.

(brandingu) a spoločnej identity pre celú štvrť

na Obchodnej je v prenajatých priestoroch)

okolo Obchodnej (preto tzv. placemaking, miestotvorba). O význame brandingu a toho, že značka nie je logo, ale kolektívne snaženie

a niektoré časti ulice a jej okolia akoby zaspali

„Viac než 95 % vonkajšej reklamy na Obchodnej ulici je nelegálnej“

dobu a zostali na prahu 19. storočia. Preto spájanie ľudí, ktorí s Obchodnou majú čo do

a pridaná spoločenská hodnota, za ktorou sa

činenia a vytváranie komunity, je pioniersky

skrýva príbeh komunity, prehovorila na podujatí

čin. Zo štúdie vyplynulo, že 43 % prevádzok

Gabriela Veenstra Skorkovská, špecialistka na branding, Viedeň. Prezentovala aj niekoľko zahraničných príkladov spoločnej značky ulice

na Obchodnej má do 4 zamestnancov, 69 %

KVALITA PROSTREDIA JE MERANÁ ĽUĎMI

či mesta. O zážitkovom nakupovaní u nás -

prevádzok sú nezávislí podnikatelia, zvyšok reťazce typu dm drogerie markt, Teta drogerie, Deichman, McDonald’s alebo CCC. Ľudia

a zvlášť na Obchodnej – nemôže byť zatiaľ reč.

Mesto a ani ulica nemôžu byť len kulisami.

sa však združujú aj okolo služieb. Dobrým

Najmä výklady by mal byť lákadlom, no akoby

Kvalita prostredia je meraná ľuďmi. Pre

príkladom je kaderníctvo Jean Louis David

sa prevádzky báli dať do nich vtip alebo príbeh.

Obchodnú je symptomatické, že ani rezidenti

v tesnom susedstve Obchodnej, ktoré za roky pôsobenia vytvorilo celú enklávu stabilnej klientely. Pozdvihli genius loci a prinášajú zákazníkov aj okolitým prevádzkam. Ako zhodnotil Igor Marko Obchodná ulica prežila boom nákupných centier a je len plusom, že sa nestala parkoviskom. V porovnaní s inými hlavnými ulicami má viac predpokladov ďalšieho rozvoja. Či sa Obchodná ulica vydá cestou revitalizácie ako tzv. Business improvement district (pod business sa rozumie obchod), závisí od podpory ďalších obchodníkov a majiteľov budov, rovnako ako aktívnej spolupráce mesta. Napokon zlepšenie vnímania ulice a pozdvihnutie jej kreditu len pomôže zvýšenej návštevnosti a tržbám.

www.euro-byty.sk

9


PLACE

Ing. Vladimír Kocúrek, viceprezident spoločnosti CBA Slovakia, a.s.

CBA SLOVAKIA, A.S. PONÚKA SLOVENSKÉ

CBA a Diskont CBA postupne remodelujeme, a to naprieč celým Slovenskom. Napríklad kompletnou rekonštrukciou prešiel aj formát CENT Supermarket CBA. Našou prioritou je remodelingom dosiahnuť zvyšovanie komfortu nakupovania, a to jednak zlepšovaním kvality nákupného prostredia ako aj geografickým

„Vieme, že slovenský zákazník je náročný a už niekoľko rokov dáva prednosť menším obchodom v blízkosti domova prípadne svojho pracoviska. Naše prevádzkové jednotky spĺňajú tento trend a zároveň ponúkajú jeden z najvyšších podielov slovenských potravín a moderné služby,“ hovorí Ing. Vladimír Kocúrek, viceprezident spoločnosti CBA Slovakia, a.s. SPOLOČNOSŤ CBA SLOVAKIA, A. S. SA STABILNE UMIESTŇUJE V PRVEJ DESIATKE POTRAVINÁRSKEHO OBCHODU NA SLOVENSKU, KTORÝ ZOSTAVUJE AGENTÚRA T.E.R. N.O. KTORÉ ATRIBÚTY POVAŽUJETE ZA KĽÚČOVÉ PRE TENTO ÚSPECH?

tovaru a slovenský pôvod produkcie. Mnohé kvality SK GOLD. Veľa slovenských výrobkov

Zákony sú skutočne veľmi prísne nastavené a žiaľ

v našich regáloch už zákazníci u iných

často dochádza k ich zmenám. Naša spoločnosť

obchodníkov vôbec nenájdu. Dávno boli

sa však striktne riadi legislatívou. Vystupujeme

nahradené produktmi z iných krajín alebo sú

ako zodpovedný partner voči štátnym kontrolným

označené „pôvodom z EÚ“. Veľmi si vážime

orgánom a inštitúciám. Kladieme dôraz na

našich lokálnych dodávateľov a poskytujeme

dodržiavanie hygieny predaja. Po znížení DPH na

pre ich tovar priestor v našich prevádzkach.

vybrané potraviny z 20 % na 10 % ubezpečujeme

Sme najväčšia maloobchodná sieť na Slovensku,

Podobne ako my sú často významnými lokálnymi

všetkých, nie len našich zákazníkov, že vo štvrtom

čo sa týka počtu maloobchodných jednotiek.

zamestnávateľmi. Zákazníci vedia, že kúpou

štvrťroku 2015 v žiadnom prípade nedošlo

Z našich skúseností preto môžeme potvrdiť, že je to

slovenského výrobku podporujú nielen seba, ale

k navýšeniu predajných cien a marží a zároveň

predovšetkým znalosť zákazníka, nasleduje blízkosť

aj svoj región.

garantujeme, že sme od 1.1. 2016 premietli celé

slovenský maloobchod vychádzame pri koncipovaní ponuky z požiadaviek zákazníkov a z lokálnych možností. Podľa zverejnených výsledkov prieskumu Slovenskej potravinárskej a poľnohospodárskej komory predávame jeden z najvyšších podielov agropotravinárskych výrobkov vyrobených na Slovensku. Môžem konštatovať, že z roka na rok tento podiel zvyšujeme. SPPK naposledy zistila

zníženie DPH do maloobchodných cien. Našim

V SÚČASNOSTI RETAIL PRECHÁDZA VIDITEĽNÝMI ZMENAMI. MNOHÉ PREVÁDZKY SÚ UŽ AMORTIZOVANÉ A NOVÉ ČI REMODELOVANÉ SA SNAŽIA ODLÍŠIŤ MODERNÝM DIZAJNOM. AKO REAGUJETE NA TENTO TREND?

56 % zastúpenie, pričom slovenský priemer uvádza

Autor: Red (pti) | Foto: CBA Slovakia, a.s.

SPOMENULI STE LEGISLATÍVU. KONCOM ROKA BOLA ZNÍŽENÁ DPH U VYBRANÝCH TOVAROV Z 20 % NA 10%. AKO STE IMPLEMENTOVALI TÚTO ZMENU?

výrobky nesú logá Značka kvality SK a Značka

obchodov a skladba sortimentu. Ako tradičný

pod 40 %. V súlade so Zákonom o potravinách

Vždy zvažujeme efektivitu

zverejňujeme percentuálny podiel obratu z predaja

investícií do interiéru

potravín vyrobených na Slovensku, a ten je ešte

a exteriéru prevádzok.

vyšší, dosahuje úroveň 57,3 %.

Našu sieť tvorí 330 maloobchodných prevádzok,

10

rozširovaním siete.

SÚSTREĎUJETE SA TEDA NA PONUKU VÝROBKOV OD SLOVENSKÝCH DODÁVATEĽOV A PRODUCENTOV?

pričom všetky vyhovujú

Prísne kontrolujeme pôvod a kvalitu čerstvého

pod značkami Potraviny

náročnej slovenskej legislatíve. Vybrané prevádzkové jednotky

cieľom je naďalej zvyšovať dostupnosť širokej škály potravín, nepotravinového sortimentu a doplnkových služieb v regiónoch.


PLACE 3ULSUÂŻOHĹ€LWRVWLNRQDQLD;;YÂżURĂ?LDNRQIHUHQFLHRREFKRGH DPDUNHWLQJXDSUHGVHGQÂŻFWYD6ORYHQVNHMUHSXEOLN\Y5DGH (XUÂľSVNHMÂźQLHRUJDQL]XMHPH6ORYDN5HWDLO6XPPLWDNR

25. 4. – 27. 4. 2016 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava .RQIHUHQFLDVDNRQ£SRG]£ģWLWRX-($QGUHMD.LVNXSUH]LGHQWD6ORYHQVNHMUHSXEOLN\

25. 4. 2016 ÎDģDY¯QD ¡ 1HWZRUNLQJŸ�DVWQ¯NRYNRQIHUHQFLH

26. 4. 2016 ¡ 'YDGVDħURNRYVSROR�QH ¡ %XGŸFQRVħREFKRGX ¡ 6SROR�QH]DVSU£YQHREFKRGQSUDNWLN\ ¡ &XVWRPHU0RELOH&XVWRPHUD2PQLFKDQQHO5HWDLOLQJ ¡ ÿXGVN]GURMHDREFKRG ¡ 2EHKRYKRVSRG£UVWYRORJLVWLNDDREFKRG ¡ =GLHĀDQ£HNRQRPLND6PDUW&LWLHVDREFKRG

*$/$9(Ă&#x17D;(5+9Î&#x2013;(='<5(7$Î&#x2013;/29Â&#x2039;+21(%$ ¡ 0HUNÂźURYUÂŁG]DURNURĂ?QÂŻN ¡ 0Âź]D0HUNÂźUD]DURNURĂ?QÂŻN ¡ 0DVWHU&DUG2EFKRGQÂŻNURNDURĂ?QÂŻN

27. 4. 2016 ¡ =QD�N\YHU]XVYODVWQ]QD�N\ ¡ %XGRYDQLHY]ħDKRYVR]£ND]Q¯NPL ¡ 5LDGHQLHNDWHJ¾UL¯ ¡ .RPXQLN£FLDVR]£ND]Q¯NRP Kompletný program a registråcia na: www.retailsummit.sk, www.europeanretailsummit.com Gold Partneri

GenerĂĄlni Partneri

HlavnĂ­ Partneri

Partneri

MediĂĄlni Partneri

11


PLACE

OBCHOD NA SLOVENSKU ČAKÁ SVETLÁ BUDÚCNOSŤ „Obchod je a aj bude jazýčkom na váhe, kedy spotrebiteľ hodnotí svoju životnú úroveň, politiku vlády, úroveň poľnohospodárstva a výroby, environmentálnu politiku a hlavne zdravotnú kvalitu výrobkov. 20 ročníkov Summitu výrazne prispelo k zlepšeniu týchto atribútov,“ hovorí Pavol Konštiak, prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR.

Pavol Konštiak, prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR

vzniknúť dodatočný odvod vo výške 6 %,spôsobí to zvýšenie cien o 6 %, čiže to zaplatia naši spotrebitelia. A opäť vznikne balík peňazí, ktorý niekto bude prerozdeľovať nie vždy prehľadným spôsobom. Miliónové pokuty za zlyhanie ľudského faktora sú zlyhanie, averziou voči obchodníkom,

EUROPEAN RETAIL SUMMIT PRIPOMÍNA 20. VÝROČIE SLOVENSKÉHO RETAIL SUMMITU. POPROSÍME O VÁŠ POHĽAD NA JEHO VÝZNAM A DOTERAJŠIE NAJVÝZNAMNEJŠIE PRÍNOSY A TIEŽ ČÍM SA VYZNAČUJE TERAJŠIE PODUJATIE?

KĽÚČOVÉ SÚČASNÉ PROBLÉMY A VÝZVY OBCHODU. KTORÉ TO PODĽA VÁS SÚ?

rozlíšiť medzi úmyslom a nedbanlivosťou. Verím, že nová vláda nájde toľko sebareflexie, že nezmyselný zákon o miliónových pokutách, ktoré sú jedinečné

zákazníka a konkurencie by nebol obchodom. Na

vo svete, zruší.

Slovensku máme ekonomicky podkutého zákazníka a zdravú domácu a zahraničnú konkurenciu.

RETAIL SUMMIT SI PRIPOMÍNA DVADSAŤ ROKOV, VAŠA SPOLOČNOSŤ KON-RAD VLANI NA JESEŇ UŽ ŠTVRŤSTOROČIE. POPROSÍME STRUČNE PRIBLÍŽIŤ NAŠIM ČITATEĽOM JEJ HISTÓRIU A VÝVOJ.

European Retail Summit a jeho 20. výročie je

súvislosti chceme zaviesť napr. povinnosť pre

zhodou okolností v roku, kedy Slovensko predsedá

výrobcov tovarov s dobou trvanlivosti, aby začlenili

Európskej únii. Toto historické rokovanie od 1. 7.

dátum spotreby do EAN kódu tak, aby pri pokladni,

do 31.12 kladie na Slovensko a Zväz obchodu

pri zlyhaní ľudského faktora, takýto tovar bol

a cestovného ruchu veľkú zodpovednosť, lebo sa

vylúčený z predaja. Ide o ochranu spotrebiteľa na

stávame stredobodom prijímania rozhodnutí v EÚ,

maximálnej úrovni. Slovenský obchod sa vyrovná

ktoré môžu byť rozhodujúce pre budúcnosť EÚ

svetovému obchodu. Možno sa ešte naši predavači

a jej existenciu hlavne v súvislosti s utečeneckou

nevedia tak profesionálne usmievať ako je to

Je veselé sa obrátiť 25 rokov dozadu, kedy som ja

krízou, možným výstupom Anglicka z Európskej únie

v Amerike alebo Ázií, ale pracujeme na tom. Ak sa

aj iní bol naivný čo sa týka podnikania, lebo sme

a ďalších s tým spojených problémov. 20. výročie

v Európskej únii neudejú negatívne zásadné zmeny,

mali nulové skúsenosti, ale obrovskú chuť zmeniť

Retail Summitu je nielen úspech Summitu, ale

obchod na Slovensku čaká svetlá budúcnosť.

dogmy, vytvorené predchádzajúcim systémom,

hlavne slovenských a samozrejme aj nadnárodných

ktorý eliminoval akékoľvek iniciatívy. Na svoj prvý

obchodníkov, ktorí sa pričinili o to, že obchod na Slovensku nezaostáva nielen voči V4, ale vyrovná sa v kvalite poskytovaných služieb a tovarov obchodníkom z tzv.,západných krajín’’. Môžeme byť

obchod v roku 1990 s firmou Radlberger, ktorá je aj

IBA PÁR TÝŽDŇOV MÁME NOVÚ VLÁDU. ČO OD NEJ ŽIADATE A OČAKÁVATE?

hrdí na to, aký obchod sme za 28 rokov po revolúcií

Autor: red | Foto: archív P. Konštiak

generálny prokurátor vo väzbe na obchod nevie

Obchod je o zákazníkovi a konkurencii. Obchod bez

Naša snaha je poskytovať servis a komfort. V tejto

v názve firmy KON (Konštiak) RAD (Radlberger) som musel získať povolenie od Ministerstva zahraničných vecí v Prahe a zložiť garanciu serióznosti vo výške 100 tisíc československých korún, čo bolo síce len

spoločne vybudovali. Obchod je a aj bude jazýčkom

Máme novú vládu a nové programové vyhlásenie.

cca 3300 €, ale boli to celoživotné úspory mojej

na váhe, kedy spotrebiteľ hodnotí svoju životnú

Treba konštatovať, že popri všeobecných

matky a bola to hodnota dvoch áut značky Škoda.

úroveň, politiku vlády, úroveň poľnohospodárstva

formuláciách je tam veľa pozitívneho. Nám však

Následne som ako fairy-tale získal bankovú garanciu

a výroby, environmentálnu politiku a hlavne

chýbajú určite konkrétnosti. Stále zaostáva

na 2 milióny šilingov, čo bolo asi 6 milióny korún -

zdravotnú kvalitu výrobkov. 20 ročníkov Summitu

výchova spotrebiteľa už od základnej školy. Ako

dnes 200 tisíc eur, ale vtedy hodnota 100 až 120

výrazne prispelo k zlepšeniu týchto atribútov.

máme podporiť predaj slovenských výrobkov, keď

áut značky Škoda. Za tieto peniaze som kúpil 23

Nezaspíme však na vavrínoch a budeme ďalej

kapacita slovenskej výroby je cca 50 % spotreby

kamiónov nealko nápojov, ktoré som predal do

a ďalej zvyšovať kvalitu a servis obchodu tak,

a dospelí ľudia nevedia ako sa tvorí štátny rozpočet.

štátnych podnikov Zdroj a celkom normálne my

aby sme mali maximálne percento spokojných

Nechápem, ako sa môže do programového

všetci do 14 dní zaplatili. Z dnešného pohľadu to

zákazníkov.

vyhlásenia vlády dostať návrh o dodatočnom

bolo neuveriteľné. Dnes zamestnávam 200 ľudí,

zdanení reťazcov. Každé takéto zdanenie spôsobí

v minulom roku sme mali obrat 55 miliónov eur

zvýšenie cien o ekvivalentné zvýšenie daňového

a máme moderný sklad a úspešný supermarket.

AKO PREZIDENT ZOCR SR ZREJME BUDETE PREZENTOVAŤ 12

ktorá by už raz mohla skončiť. Je smutné, že ani

zaťaženia. Sú to spojené nádoby. V obchode sa pracuje so ziskovou maržou od 0,5 do 4%. Ak má


PLACE

významu nakupovania slovenských

DÔVERA

výrobkov a jeho vplyvu na zlepšovanie makroekonomických ukazovateľov ekonomiky Slovenska.

JE KĽÚČOVÉ SLOVO Permanentné vzdelávanie spotrebiteľov ohľadom dôležitosti uskutočňovania nákupov domácich výrobkov realizuje už šiesty rok projekt Kvalita z našich regiónov.

S DÔVEROU SI PÝTAJME KVALITU Z NAŠICH REGIÓNOV Komunikácia v roku 2015 sa bude zameriavať na zvýraznenie významu

Viaceré nezávislé výskumy potvrdzujú,

dôvery pri nakupovaní. Jeho významu

že zákazníci si stále viac všímajú krajinu

v našich životoch, ale aj vplyvu dôvery na

pôvodu tovaru, ktorý si každodenne

vývoj celej spoločnosti. Aktivity projektu

vkladajú do svojich nákupných košíkov.

budú smerované do retailového sektoru

V roku 2011, keď vzdelávací projekt

a služieb v HoReCa segmente. Zamerajú

spoločenskej zodpovednosti na

sa na podporu spotreby domácich

podporu stability ekonomiky Slovenska

výrobkov prostredníctvom týchto

odštartoval, sa o pôvod tovaru zaujímalo

dôležitých odbytových miest. Budeme

len 20% spotrebiteľov. Po piatich rokoch

pokračovať v tradícii Národného dňa na

komunikácie s občanmi Slovenska sa

podporu ekonomiky Slovenska „Pýtajme

toto číslo zvýšilo na potešiteľných 80%

si slovenské“ a v osvedčených aktivitách

z opýtaných, ktorých zaujíma, či výrobok

s mládežou. Taktiež bude našou snahou

bol vyrobený, dopestovaný na Slovensku.

rozvíjať projekt na základe úspechu

Partneri projektu Kvalita z našich

firemného dobrovoľníctva a občianskych

regiónov sú preto právom hrdí, že aj

aktivít. (pti)

prostredníctvom ich pomoci sa rozpútala celospoločenská diskusia dotýkajúca (kp)

Vitajte vo svete knižnej produkcie www.nikara.sk

PREPRESS

DTP centrum

Róbert Jurových - NIKARA M.R.Štefánika 25 963 01 Krupina nikara@nikara.sk Prevádzka Krupina: Tel./fax: +421 45 5511 115 +421 45 5511 570 +421 45 5522 343 +421 0911 518 212

PRESS

Tlaðové centrum

POSTPRESS Produkcia

vytvoríme grafický návrh v komplexne vybavenom grafickom štúdiu - spracujeme tlaðové podklady na CTP zariadení AGFA Avalon N8-20 s formátom 707×1000 mm veĆkoformátová tlað vysokej kvality do rozmeru 920×630 mm na hárkovom stroji RYOBI 925 - tlað menších a stredne veĆkých zákaziek na hárkovom stroji HEIDELBERG SM 74 - elektronicky kontrolované riadenie nanášania farby Printflow - rotaðná tlað veĆkých nákladov ZIRKON RO 66 V1 - mäkká šitá väzba - znášacia a zošívacia linka HEIDELBERG ST 100.2 V2 - mäkká lepená väzba - znášacia a lepiaca linka HORIZON CABS 4000 V8 - kompletná knižná väzba od formátu A6 do formátu B4, ktorú realizujeme na nových moderných linkách KOLBUS BF 512 a KOLBUS DA 260. Hrúbka väzby až 80 mm.

13


PLACE

GLOBÁLNE OČAKÁVANIA

OBCHODNÍKOV

tento región. A k svojej expanzii potrebujú všetci skladové a logistické areály,“ hovorí Ferdinand Hlobil, vedúci stredoeurópskeho priemyselného tímu v Cushman & Wakefield a dopĺňa: „Maloobchodníci rozširujú svoju ponuku cez e-shopy a s tým je spojená

Nárast nákladov na obchodné priestory a nejasné ekonomické vyhliadky. To sú podľa podnikateľov v maloobchode dve najväčšie riziká pre rok 2016. Novými výzvami sú meniace sa nákupné správanie a preferencie zákazníkov.

PRÍLEŽITOSTI A HROZBY

NÁRAST KAMENNÝCH PREDAJNÍ BUDE POKRAČOVAŤ

Autor: Red | Zdroj: CBRE, Cushman & Wakefield, Colliers International | ilustračné vizualizácie: Chapman Taylor

e-shopy si zase prenajímajú priestory pre obsluhu západoeurópskeho trhu a expanziu

Pozitívne trendy by mali byť viditeľné aj

na východ. Pracovná sila v stredoeurópskom

v oblasti maloobchodu. „Síce opatrne, ale

regióne je kvalifikovaná a nepomerne lacnejšia.

naďalej budú maloobchodníci rozširovať sieť

Taktiež ceny za prenájom je možné často

svojich kamenných predajní. Samozrejme,

vyjednať pod úroveň nájomného v lokalitách na

čakajú ich prirodzené výzvy v podobe

západ od našich hraníc.“ K najvýznamnejším

zvyšujúcich sa nákladov, nestabilných

industriálnym transakciám v oblasti

ekonomík na niektorých trhoch, a tiež

e-commerce patrili v uplynulých dvoch rokoch:

v podobe hrozieb a príležitostí, ktoré ponúkajú

TIM S.A. (30 000 m2), Mall.pl (vyše 9 500 m2),

moderné technológie“, tvrdí výkonný riaditeľ

Home24 (26 400 m2), Oponeo (12 000 m2)

CBRE Slovensko Tomáš Hegedűš.

v Poľsku, Amazon (133 000 m2), Mall.cz (29 000 m2), Exiteria (11 000 m2) v Českej

Kým prípade nárastu nákladov vidí riziko 56 % retailerov, v prípade ekonomických

Hoci sa e-commerce kamenné prevádzky

republike, Alza.sk (cca 24 000 m2) a Hej.sk

vyhliadok je to 42 % opýtaných predajcov.

neobávajú, musia jeho expanziu brať ako

(6 000 m2) na Slovensku.

Vyplýva to z celosvetového prieskumu,

fakt. „Na trhu sa rozvíjajú ako lokálne

ktorý organizovala spoločnosť CBRE

e-shopy, tak i zahraničné. Niektoré idú cestou

medzi viac ako 150 spoločnosťami

budovania pobočiek na domácom trhu, iné

z oblasti maloobchodu. Oslovené boli

expandujú do zahraničia. Prvým krokom

značky z Ameriky, Juhovýchodnej Ázie

potom bývajú často susedné krajiny v rámci

(Asia Pacific), Európy, Stredného Východu označili nedostatok kvalitných obchodných priestorov (37 %). Očakáva sa, že aj v roku 2016 bude globálna ekonomika v ustálenom tempe naďalej rásť. Na vyspelých trhoch očakáva CBRE len mierne tempo rastu. Existujú však aj potenciálne riziká, a to najmä

SHOWROOMING Tento výraz znamená, že sa zákazník pozerá na tovar, ale nekupuje, alebo ho namiesto

a Afriky (EMEA). Ako tretiu najväčšiu hrozbu

toho kúpi on-line. To je jedným z dôvodov,

„83% maloobchodníkov predpokladá, že rozširovanie počtu ich kamenných predajní neovplyvní nárast on-line predaja v roku 2016.“

rastúce úrokové sadzby v USA, oslabenie

prečo retaileri znižujú maloobchodné priestory a presúvajú kapacity do cenovo lacnejších skladov, z ktorých môžu dodávať priamo domov. Kamenné predajne využívajú rôzne technológie na prilákanie zákazníkov napríklad rozšírená realita (augmented reality), 3D tlač a biometria. Snažia sa ponúkať

čínskej meny Yuan a finančná kríza na

14

ďalšie rozširovanie skladov. Veľké zahraničné

jedinečné zážitky či produkty na mieru, aby

jednom alebo viacerých rozvíjajúcich sa

strednej Európy. Zároveň na Slovensko mieria

trhoch.

e-shopy z celého sveta s cieľom obsadiť

zvýšili hodnotu svojej značky.


PLACE

„Zvyky v retaile sa zmenili, ale sektor je

centrách (regional shopping mall, 72 %) sú

Business Centrum. Outlety (18%) spolu s retail

pružný. Mnoho nákupných tried sa bude viac

podľa CBRE najpopulárnejšími formátmi

parkami (18 %), patria podľa CBRE medzi

zameriavať na voľnočasovú ponuku a na

predajní, u ktorých sa naďalej očakáva

najmenej preferované formáty obchodov. Na

vyzdvihovanie zásielok v obchode (pick-up

expanzia. Globálne sú obľúbené tiež shopping

menšej ploche ako bolo pôvodne plánované

point), čo môže byť dobrým spôsobom, ako

mall open-air, nákupné centrá bez spoločnej

funguje aj jedno z posledných nákupných

znovu využiť prebytočný priestor,“ vysvetľuje

strechy (45 %). Zaujímavé sa ukazujú aj

centier Bory Mall (Penta Investments)

James Watson, vedúci maloobchodných

tzv. transport hubs (20 %), teda cestovné uzly

v Bratislave.

investícií v Colliers International.

ako letiská, terminály vlakové či autobusové

S celosvetovým rozšírením e-commerce

stanice. Na Slovensku napríklad ožíva projekt

budú maloobchodníci stále viac presúvať

bratislavskej autobusovej Stanice Nivy (HB

kapacity z nákupných oblastí do skladov,

Reavis). Žiaľ málo cestovných uzlov u nás

aby ušetrili peniaze na nájomnom a mohli

zatiaľ dokázalo zužitkovať svoj potenciál.

tak tovar rýchlejšie posielať k zákazníkom

ZAMERANÉ NA ZÁPADNÚ EURÓPU Orientácia predajcov na trhy jednotlivých krajín

domov. Super veľké kontajnerové lode

Okrem rozmachu nakupovania na internete

bude v roku 2016 rôznorodá, na vrchole ich

zvýšia úspory miesta, vyžadujú ale nové

majú nákupné centrá ako maloobchodný

agendy však podľa CBRE aj naďalej zostane

hlbinné prístavy a väčšie distribučné centrá,

formát na trhu stále svoje miesto. Francúzsko

západná Európa (Nemecko 35 %, Francúzsko

kam sa presunie tovar, ktorý bol predtým

851 000 m2, Taliansko 634 000 m2, Nemecko

33 %, Veľká Británia 29 %). Aj napriek

skladovaný v maloobchodoch. Spoločnosť

230 000 m2, Poľsko 570 000 m2, Česká

obavám z vývoja ekonomiky v USA a Číne,

Colliers analyzovala dáta na rôznych trhoch, aby odhalila demografické trendy a zmeny nájomného, ktoré je často kľúčovým faktorom pri rozhodovaní, koľko miesta si maloobchodníci prenajmú. Návratnosť skladov

vidia maloobchodníci potenciál aj na týchto

„Len 22% obchodníkov v retaile sa obáva silnej konkurencie z prostredia on-line predaja“

prekonala maloobchodné predajne, avšak

trhoch. Malé trhy ako Slovensko, Slovinsko, či Estónsko s tromi percentami nie sú v popredí záujmu. Opatrne optimistický sa zdá byť trend otvárania nových predajní, najmä u amerických a európskych značiek. Až 67 % značiek je

kľúčové regionálne nákupné centrá budú

pripravených otvoriť do 20 nových obchodov.

fungovať aj naďalej. „Mnoho obchodníkov

republika zhruba 85 000 m2… Slovensko

Ďalších 17 % by chcelo v tomto roku otvoriť

na nákupných triedach (high street) čoraz

89 000 m2. Tak podľa medzinárodnej

viac ako 40 obchodov.

častejšie žiada showroomy, niektorí

poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefield

e-commerce hráči otvárajú iba takéto obchody,

vyzerajú plány na výstavbu nových

„Nové projekty nákupných centier vznikajú

ako napríklad Amazon svoje kamenné

obchodných centier alebo rozšírenie tých

po celej Európe. Medzi najaktívnejšie patrí

kníhkupectvá. Niektoré segmenty časom

existujúcich. Bavíme sa o 2. polroku 2015

možno prekvapujúco Španielsko a Taliansko,

vypadnú z maloobchodného pokrytia úplne,“

a celom roku 2016. Aj nákupné centrá sa

ktoré prechádzali náročnejším ekonomickým

myslí si Damian Harrington, regionálny

postupne menia a prispôsobujú meniacim sa

obdobím. Robustnú aktivitu vykazujú taktiež

riaditeľ výskumu pre východnú Európu Colliers

preferenciám zákazníkov. Významným trendom

tradičné trhy vo Veľkej Británii, vo Francúzsku

International.

je zmenšovanie nových a pripravovaných

alebo v Nemecku. Nečakaný rozmach

projektov. Z pôvodných veľkolepých plánov

maloobchodu vidíme rovnako v Škandinávii,“

vznikajú menšie, triezvejšie a s ohľadom na

komentuje situáciu Jonathan Hallett, partner

reálnu možnosť obsadenia nájomcami. Podľa

a výkonný riaditeľ Cushman & Wakefield

posledných informácií napríklad skončil projekt

v strednej a východnej Európe a dopĺňa:

D1 Outlet pri Senci. Vstupom silného čínskeho

„Dopyt investorov, ktorí sú ochotní za

Štandardné obchody v mestách (street shops,

investora sa vzniknú výstavné, skladovacie

najlepšie fungujúce a zavedené obchodné

76 %) a obchodné jednotky v nákupných

i administratívne priestory s názvom D1 Expo

centrá zaplatiť skutočne vysoké čiastky,

NAJPOPULÁRNEJŠIE FORMÁTY PRE EXPANZIU

prinúti developerov urýchliť ďalšie projekty. Očakávame preto, že už v roku 2016 začne výstavba úplne nových obchodných centier i rekonštrukcia alebo kompletný remodeling niekoľkých už existujúcich.“ Náklady na obchodné priestory a vysoko saturovaný trh budú stále významnými rozhodovacími kritériami pri expanzii. Aj poprední maloobchodníci budú radšej fungovať v 50 efektívnych lokalitách, namiesto napríklad 200. Väčšina nových nákupných centier tak patrí do množiny menších a stredných, spravidla okolo 20 až 30 000 štvorcov. Významné percento nových stavieb vzniká mimo metropoly alebo veľkých miest.

15


PLACE

to, že logistiku musia dnes brať všetky ďalšie divízie

LOGISTIKA MENÍ VŽITÉ PREDSTAVY

vážne, potvrdili aj ďalší spíkri. J. Franek na margo predikcií predaja na základe promoaktivít uviedol, že kedysi mali úspešnosť 65-68 %, čím vznikali veľké disproporcie. Dnes sú vo firme na úrovni 79-82 %, teda vedia lepšie zabezpečiť výrobu a logistiku tak, aby obchod mal tovar v adekvátnom množstve a aby bol konečný zákazník spokojný: „Pri výrobe 150,v špičke až 200 tisíc hektolitrov piva mesačne

Logistika už nie je podružné oddelenie v rámci firmy, nejaká terciárna divízia, ktorá je položkou vo fixných nákladoch. Stáva sa rovnocennou veličinou a významnou mierou pomáha výrobe aj predaju. Rovnocenným sa stáva i pomer žien mužov v odvetví, ktoré donedávna bolo čisto mužskou doménou. Ďalšie trendy v odvetví odhalil jubilejný desiaty ročník Logistic Conference 2016.

je chybná predikcia na úrovni 50-60 tisíc hektolitrov skutočná záťaž. Osobne som proti letákovým akciám, tam niet víťazov, iba porazených. Dôležitý je udržateľný vzťah s dodávateľmi,“ dodal. Silvia Nagyová, vedúca oddelenia nákupu, logistiky a správy budov O2 Slovakia, s. r. o. podotkla, že zákazníci majú vysoké očakávania a veľmi prísne porovnávajú spoločnosti s konkurenciou. Nepísaným pravidlom sa stáva dôvera v schopnosti partnera, dodávateľa. V budúcnosti sa budeme zaoberať stále viac aj s big data: „Dôležitá je pre nás aj reverzná logistika, ktorá sa stala v odvetví štandardom, napriek tomu, že je veľmi zložitá. Zákazník príde s reklamáciou zariadenia a očakáva okamžité riešenie.“ J. Franek dodal, že v nápojovom biznise je reverzná logistika obalov a prepravných obalov mimoriadne dôležitá, lebo ide o náklady, v obaloch viazaný majetok. E. Svitaňová doplnila, že dnes sa všetko eviduje, vieme presne, kde sa ktorý tovar nachádza. Pre prepravcov a partnerov vyvinuli web, kde evidujú všetky podstatné informácie: „Veľkú časť ceny výrobku tvorí transport a preto chceme vyťažovať kamióny na 95 %.“

NOVÉ TRENDY A RIEŠENIA V SKLADOVANÍ

Autor: Juraj Púchlo | Zdroj a foto: Logistic Conference 2016, In Form Slovakia, P3

NOVÉ TRENDY A TECHNOLÓGIE V LOGISTIKE

COMM-PASS, s. r. o. neľahkou otázkou na súčasné „megatrendy“ v logistike. Ako podotkol jeden

Blok, ktorého názov je medzititulkom článku,

z panelistov, Ján Franek, S & OP Coordinator,

nás zaujímal z pohľadu retailu. Obsadili taktiež

Prvý panel začal z ostra hneď veľmi atraktívnym

Heineken Slovensko, a. s. inováciou a megatrendom

zaujímaví spíkri. Michal Fišer, vkonný riaditeľ

blokom a zároveň mimoriadne citlivou témou.

je logistika sama o sebe a najmä end-to-end

KODYS SLOVENSKO, s. r. o. hovoril a obrovskom

Témou, v ktorej sa spomínali súdy, spory

princípy (pozn. red. prepojenie výroby a konečného

skoku v technológiách za ostatných 10 rokov

a dlhy. Martin Leško, rozhodca Všeobecného

spotrebiteľa s minimom medzičlánkov). Miroslav

a elementárnej dôležitosti WMS (warehouse

rozhodcovského súdu SR, predstavil inovatívnu

Vajda, Sales Director, Jungheinrich, spol. s r. o.

management system) a o rozložení tovaru na

formu riešenia a dodržiavania dodávateľských

doplnil ďalšie dva významné trendy: zvyšujúce

sklade: „Ak nie je v sklade fyzicky poriadok,

vzťahov v logistike – e-konanie. Rozhodcovské

sa nároky na rýchlosť,

konanie, navyše v on-line prostredí, je rýchla

digitalizáciu a pokročilú

alternatíva ku klasickým slovenským súdom (15,8

automatizáciu. „Ak si

mesiacov vs. 6 týždňov!). Výhodou je, že účastníci

predajné oddelenie

sledujú celý priebeh konania on-line. „Uvedomte si,

a marketing vymyslia

že každých 30 dní klesá vymožiteľnosť pohľadávky

promoakciu a neinformujú

o 10 %. Konanie nie je žiadna inkvizícia, žiaľ stále je

výrobu a logistiku,

na Slovensku „najlepším inkasným pracovníkom“

nebude to fungovať.

exekútor,“ upozornil auditórium M. Leško. Firmy

Oddelenia musia

jednoducho najrýchlejšie reagujú na súdnu

spolu komunikovať,“

upomienku, ale dopracovať sa k nej bežne trvá dlho.

uviedla Eva Svitaňová,

Práve e-konanie celý proces skracuje.

Manager Production Logistics & Planning

16

Spomínaný atraktívny diskusný blok otvoril

Mondelez SR

moderátor Peter Minárik, Executive partner,

Production, s. r. o. Práve


PLACE

doslova v regáloch, tak má spoločnosť problém. Musí existovať jasná topológia, mapa skladu, space management, inak zlyháva aj najlepší softvér. Výrazným trendom je Pick-by-Voice, s ktorým bolo dosiahnuté o 30 % lepšie vyskladňovanie,“ uviedol. Pavel Mikuška, konateľ BITO - skladovacia technika, s. r. o. spomenul, že v súčasnej logistike vládne trend organizovanosti a rýchlosti. Podotkol, že je vhodné riadiť sa vlastným rozumom a inovácie a konzultantov „vytiahnuť“ vtedy, keď je to potrebné. V logistike a výrobe rozhoduje kompletnosť dodávok, nemôže sa stať, že jedna výrobná čata nečinne čaká, než druhá dodá skrutky. Juraj Nagy, Team Leader of Logistics Schindler výťahy a eskalátory a.s medzi nové trendy zaradil centralizáciu, logistiku bez výkyvov a stanovenie štandardov pre materiálové toky, ktorými sa šetrí pracovná plocha a zamedzuje sa zbytočným „prechádzkam“ po sklade. Konsolidácia a centralizácia skladov, ale aj výrobných skladov, do veľkých logistických HUBov, kde sa procesy koncentrujú doslova pod jednu strechu, rezonovala naprieč celou konferenciou. Zákazníci, teda nájomníci a vlastníci logistických

„Megatrendy v logistike sú: zvyšujúce sa nároky na rýchlosť, digitalizáciu a automatizáciu, zavádzanie end-to-end princípov, komunikácia a zdieľanie informácií.“

považované za štandard, lebo majú svoje ekonomické opodstatnenie. Okrem spomínaného osvetlenia alebo vody vstupujú do hry ďalšie faktory. Trendom pri stavbách logistických budov budúcej generácie je a bude napríklad využitie dreva. Vďaka drevenému skeletu je oproti klasickému železobetónovému možné pri výrobe

centier, totiž plánujú v dlhodobom horizonte,

konštrukčných prvkov ušetriť až 462 ton CO2.

rádovo 6 až 10 rokov, a to s dôrazom na procesy, ktoré zabezpečia jednak zníženie nákladov a jednak

hru. Ešte pred tromi rokmi bola jeho návratnosť

minimalizujú environmentálnu záťaž.

dlhodobá, na úrovni 6-10 rokov, dnes sa pohybuje od 2 či 3 rokov.

KAVIAREŇ V LOGISTICKOM CENTRE?

„Dobrým príkladom je inštalácia LED osvetlenia v budove v Poľsku, ktorá

Z pohľadu bežného človeka alebo zamestnanca už

má 48000 m2. Naše výpočty

odznieva éra sterilných „big boxov“, veľkých „krabíc

ukazujú, že sme klientovi

od topánok“ pri diaľniciach a dopravných uzloch.

ušetrili 1500000 kWh

„Celý logistický sektor ovplyvnila vlna významných

energie,“ povedal P. Jánoši

inovácií. Dnes sú logistické parky životný priestor,

počas svojej prednášky

kde ľudia trávia veľa pracovného i mimopracovného

a doplnil: „Štandardom sa

času. Snažíme sa, aby sa cítili komfortne, príjemne

stáva aj zvýšený pomer

a mali vybudované sociálne zázemie. Nutnosťou

svetlíkov v strope, kedy prísun

je dopravná dostupnosť aj hromadnou dopravou

prirodzeného denného svetla

a úzka spolupráca so samosprávou. V našich

šetrí energiu potrebnú na

parkoch nájdete bankomaty, kancelárie s gaučami,

umelé osvetlenie. Úplne bežné

s obrovskou lobby a recepciou ako z hotela. Na

je senzorické a stlmovacie

želanie klienta pripravujeme kuchyňu pre tisícku ľudí

osvetlenie, ktoré dokáže

a stravníkov. V P3 parku v Horných Počernicích je

ušetriť až 50 % elektrickej

pre zákazníkov nášho klienta k dispozícii kaviareň,

energie. Každé takéto

v jednom z našich priestorov je aj veterinárna

inteligentné riešenie okrem

klinika, “ uviedol na margo zmien a trendov Peter

zníženia prevádzkových

Jánoši, riaditeľ spoločnosti P3 Slovensko.

nákladov zároveň minimalizuje dosah na životné prostredie.

Vďaka inováciám sú moderné technológie lacnejšie

Výpočty ukazujú, že len vďaka

a môžu sa tak rozširovať aj do lokalít, kde boli

fotobunkám na vodovodných

ešte prednedávnom doslova luxusom. Napríklad

batériách sme schopní ušetriť

LED osvetlenie už je dostupné nielen v západných

1200000 litrov vody za rok.“

krajinách ako Nemecko alebo Rakúsko, ale aj v strednej Európe, v Poľsku a na Slovensku. Kto

Trvalo udržateľné, teda

ho dnes nemá alebo aspoň neponúka, je mimo

„zelené“ riešenia sú

17


PLACE

VÝROBKY S PREMENLIVOU HMOTNOSŤOU

V DISTRIBUČNOM REŤAZCI Keď hovoríme o distribúcii jahodového džemu z pohľadu identifikácie, všetko je pomerne jasné. Každý druh balenia a každá úroveň balenia majú svoje jedinečné identifikačné čísla, tzv. EAN kódy. Keď sa ale pozrieme na syr alebo klobásu, problematika je oveľa komplexnejšia. Z nejasných dôvodov dávajú niektoré reťazce výrobcom vlastné 13-miestne identifikačné čísla, ktoré slúžia na identifikáciu v ich interných systémoch. Tento postup je správny jedine v prípade výrobkov vlastnej značky. Vo všetkých ostaných prípadoch sa treba riadiť svetovým štandardom. Ozrejmime si teda, ako sa má postupovať pri identifikácii výrobkov s premenlivou hmotnosťou.

na označenie výrobkov s premenlivou hmotnosťou. V blízkej budúcnosti sa začnú prideľovať kódy s číslicami 26. U niektorých výrobcov bude potrebné do elektronických váh zadefinovať nový váhový prefix. Na strane obchodníkov je zas potrebné informačný systém nastaviť presne tak, ako pre kódy s prefixami 27 a 29. Ideálny stav pre distribučný reťazec by bol

Spotrebiteľské balenie sa označuje

identifikáciu spotrebiteľského balenia,

vtedy, keby sa vážené výrobky označovali

tzv. kódom s premenlivou hmotnosťou. Kód

ak by výrobca používal čiarový kód GS1

rovnako ako kalibrované. To je možné

začína číslicami 27 alebo 29 a obsahuje

Databar.

dosiahnuť len vtedy, keď všetci výrobcovia a obchodníci začnú používať čiarový kód

hmotnosť každého výrobku v gramoch.

GS1 Databar s celosvetovo jedinečným

Každému výroboku s premenlivou hmotnosťou musí vlastník obchodnej značky prideliť aj tzv. GTIN (EAN kód – na Slovensku začína 858), ktoré slúži pre EDI

KMEŇ ČÍSLA OSTÁVA VŽDY ROVNAKÝ A NIE JE DÔVOD HO MENIŤ

identifikačným číslom produktu. V prípade potreby sa kedykoľvek obráťte na GS1 Slovakia, kde získate podrobné

komunikáciu. Do EDI správy sa má uvádzať GTIN, nie váhový kód. GTIN aj váhový kód

Pravidlá používania kódov začínajúcich

informácie o postupe identifikácie

majú slúžiť rovnako všetkým obchodníkom

číslicami 20 – 29 na Slovensku určuje

a používania čiarových kódov pre výrobky

a menia sa len v prípade, keď sa zmení

GS1 Slovakia. Tieto pravidlá sú platné

s premenlivou hmotnosťou.

výrobok.

len na území Slovenska a pri vývoze treba rešpektovať pravidlá krajiny, kde

GTIN sa používa na označenie vyšších

sa výrobok bude predávať. Na Slovensku

úrovní balenia a rovnako slúži aj na

zatiaľ bežne používame prefixy 27 a 29

Ø PRÍKLAD: výrobok

kartón

paleta

8581234567016

18581234567013

18581234567013 + počet kartónov na palete

2912340002515 0,251 kg

98581234567026 + hmotnosť kartóna 50,125 kg

98581234567026 + hmotnosť 150 kg na palete

Autor: Marianna Revallová | Zdroj: GS1 Slovakia

DŽEM

SYR 08581234567023 0,251 kg

18


PROMOTION

B2B ALEBO NOT TO BE! Inovuj, alebo zomri! Toto staré marketingové pravidlo je dnes aktuálne pre B2B na Slovensku viac ako kedykoľvek predtým. Ako a kde hľadať inšpiráciu pre marketing a komunikáciu v tomto odvetví?

TOP B2B IDEAS 2016

Na túto otázku má ambície odpovedať

trendoch v B2B príde porozprávať ikona

I. špecializovaná B2B marketingová

B2B marketingu – Steve Kemish, Managing

konferencia na Slovensku, ktorá sa

Partner zo špecializovanej agentúry

Aj tento rok bude súčasťou konferencie

uskutoční 5. Mája tohto roku v hoteli

Junction Marketing Agency (UK).

rebríček najinovatívnejších projektov –

Bratislava. „Rastie počet B2B firiem, ktoré

tentokrát z oblasti B2B – ktoré vznikli

začínajú okrem obchodu strategickejšie

vlani a tento rok na Slovensku. Nominácie

PREHĽADY A TRENDY

je nielen silnejúca konkurencia, ale aj

zostavené na základe prieskumu TNS Slovakia medzi marketérmi doplnia „wild

inovatívne komunikačné formy, ktorými sa

Okrem Steva Kemisha vystúpi na

cards“ združenia THE MARKETERS

snažia presadiť najmä skúsené zahraničné

konferencii bezmála dvadsiatka spíkrov.

a spoluorganizátora konferencie, odborného

firmy. Ďalším dôvodom zvýšeného záujmu

V prvom bloku venovanom prehľadom

magazínu IN STORE Slovakia. O víťazovi

B2B firiem o oblasť komunikácie je určitá

a trendom to bude napríklad Marek

však môžete rozhodnúť Vy – o konečnom

vyčerpanosť obvyklých komunikačných

Hlavica, prezident reklamného festivalu

poradí rozhoduje hlasovanie auditória

formátov tu na Slovensku,“ popisuje

PIAF Prague (ČR), ktorý prinesie kreatívne

priamo na konferencii!

motívy zorganizovať B2B IDEAS Rulezz –

B2B inšpirácie z tohto prestížneho

ako sa konferencia volá – Martin Mazag,

európskeho festivalu. Rozhodovanie lídrov

spoluorganizátor konferencie z voľného

B2B či faktory rastu tohto špecifického

združenia THE MARKETERS a managing

segmentu priblíži v exkluzívnom prieskume

director PR agentúry PRime time.

Ivan Šimek, Managing Director

VEČER PLNÝ OCENENÍ A ZÁBAVY

prieskumnej agentúry TNS Slovakia.

Večer je pripravené afterparty hneď

Nebudú chýbať prehľady najnovších údajov

s dvoma vyhláseniami ocenení. Prvým

z meniaceho sa mediálneho trhu (Dana

bude Telkáč roka 2015, online anketa,

Jánošová, Universal McCann), eventov

ktorá sa stala veľmi obľúbenou najmä

(Štefan Kozák, CREATIVE PRO SK & CZ)

pre jej dôveryhodnosť a transparentnosť.

Typickým príkladom je content marketing –

či inšpirácie z oblasti zodpovedného

Slávnostné vyhlásenie bude moderovať

marketingový hit tejto dekády. Firmy

podnikania (Michal Kišša, Nadácia Pontis).

Milan Junior Zimnýkoval a pre ručne

STEVE KEMISH – IKONA B2B PRVÝKRÁT NA SLOVENSKU

vyrábané ocenenia s exotického dreva

a agentúry sa v snahe poskytnúť

a chirurgickej ocele si prídu ocenení

zákazníkovi atraktívny obsah dostávajú do špirály neustále zvyšujúceho sa objemu

SKÚSENOSTI LÍDROV

moderatori a celebrity v jedenástich hodnotených kategóriách. Počas tohto

produkovaného obsahu a rozširovania komunikačných kanálov. Okrem obvyklého

O tom, čo funguje v praxi, sa dozvieme

večera spozná svojich víťazov aj súťaž TOP

Facebooku sa čoraz častejšie využíva

v druhom bloku konferencie „B2B TOP

B2B IDEAS of the year 2016 a ocenení

Instagram, Pinterest či najnovšie Snapchat…

Inspiriration Cases“, kde so svojimi

si domov odnesú prestížne ocenenia na

Otázka dneška teda neznie, kde ešte

skúsenosťami a projektami vystúpia viacerí

motívy Rodinovho „Mysliteľa“. Afterparty

umiestniť content. Otázka dneška znie, ako

exkluzívni hostia, napríklad Matej Bošňák

okorení populárna kapela Le Payaco.

rozumne a efektívne „recyklovať“ zaujímavý

a Zuzana Marhefková (EY Slovensko),

obsah, fotografie či videá, ktoré s relatívne

Peter Varmuža (YEME) či Martin Mác

vysokými nákladmi vyrobíme. Aj o týchto

(Zoznam a Zoznam Mobile).

(pti)

riešiť aj marketing a komunikáciu. Dôvodom

(kp)

19


PROMOTION

SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA V OBCHODNOM DOME Spokojnosť je subjektívny stav, ktorý nastane ak produkt/služba uspokojí požiadavky zákazníka, alebo ak sa očakávania zhodujú s realitou, prípadne sa líšia len malými odchýlkami. So spokojnosťou zákazníka neodlúčiteľne súvisí aj riadenie vzťahov so zákazníkmi.

zadefinovať svojho zákazníka, kto ním je. Ďalej musí poznať faktory spokojnosti a hľadať váhu podstatných faktorov a na koniec zisťovať stupeň spokojnosti jednotlivých faktorov. Existujú metódy, ktoré pomáhajú rozpoznať

OČAKÁVANIA, USPOKOJENIE A SPOKOJNOSŤ

organizácia zistila ako, alebo čo musí robiť pre

faktory spokojnosti ako východisko pri meraní

to, aby zvýšila predaj, ale tiež lojalitu zákazníka,

spokojnosti zákazníka. Môžeme využiť buď

potrebuje poznať, čo jej zákazníci chcú a či

metódy rozvoja kvality služieb cez svojich

Existujú rôzne odborné pojmy ako

sú s poskytovanými službami uspokojení.

vlastných zamestnancov, kde zamestnanci

„uspokojenie požiadaviek“ a „spokojnosť

Potrebuje vedieť, či mal zákazník z poskytnutej

simulujú zákazníkov, alebo využijeme metódy

zákazníka“. K uspokojeniu požiadaviek dôjde

služby pôžitok a či je ochotný vrátiť sa.

načúvania hlasu zákazníka. Pri druhej metóde

vtedy, ak podnik pochopí a vníma zákazníkove

Šancu na úspech zvyšujeme, ak umožníme

sa podnik môže rozhodnúť využiť metódu

očakávania, ktoré naplnil alebo prekročil. Na

pracovníkom prevziať zodpovednosť za

kritických udalostí, diskusiu v ohniskových

druhej strane spokojnosť zákazníka je určitý

ich vlastné konanie k zákazníkovi a tiež ak

skupinách, priame interview s jednotlivcami

stav, kedy sú požiadavky uspokojované stále,

pochopíme úroveň očakávaní zákazníka,

alebo dotazníkovú metódu. Diskusia

počas celej doby životnosti služby. Zákazník

stanovíme stratégiu pre zabezpečenie kvality

a interview sú veľmi podobné metódy, kde

je spokojný ak mu daná služba poskytuje

služby a vykonávame spätnú väzbu.

dochádza k priamemu styku so zákazníkmi a tak zisťujeme ich znaky spokojnosti. Pri

určitú hodnotu a vníma požadovanú kvalitu

metóde kritických udalostí sa opierame

služby. Tá je určovaná na základe hodnotenia sumy znakov služby, pričom je potrebné

AKO ZMERAŤ ZÁKAZNÍKA

Autor: Ing. Poliačiková Eva, PhD., EF UMB Banská Bystrica, eva.poliacikova@umb.sk | Foto: Pixabay.com

20

o kritickú udalosť, teda o niečo, čo zákazníci už zažili a vedia ohodnotiť svoju spokojnosť.

vyhovieť určitým požiadavkám. Podobným pojmom ku kvalite služby je aj hodnota. Jedná

Najefektívnejšia činnosť pri uplatňovaní

sa tiež o subjektívny pojem, kde hodnota je

spätnej väzby je meranie spokojnosti

zákazníkov odhad celkovej vlastnosti služby

a lojality zákazníkov. Prieskum spokojnosti

uspokojovať jeho potrebu.

spotrebiteľov komplexnou výskumnou

SOCIOLOGICKÉ OPYTOVANIE

úlohou, ktorej riešenie závisí od podmienok,

Pre potreby vlastného výskumu analýzy

Obchodné domy sa zameriavajú na

v ktorých sa realizuje. Pri meraní spokojnosti

spokojnosti zákazníkov sme využili

špecifického zákazníka, chcú získať a udržať

vychádzame z postupu merania spokojnosti

sociologické opytovanie prostredníctvom

lojalitu a spokojnosť zákazníka. Na to, aby

zákazníka, kde v prvom rade organizácia musí

dotazníka. Kombinovali sme pritom


PROMOTION

Ø DÔVODY NÁVŠTEVY OBCHODNÉHO DOMU £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £

Ø INTERVAL NÁVŠTEVNOSTI OBCHODNÉHO DOMU 30

13

Sortiment predajní (tenant mix) Potraviny 38 Drogéria 8 Priateľský prístup 7 Poloha v centre mesta Blízkosť k práci 15 Blízkosť k domovu Blízkosť k stanici 33 Dostupnosť autom Dostupnosť verejnou dopravou Dostupnosť pešo Tradícia Tržnica 32

72

£ £ £ £ £

8

10

Niekoľkokrát za rok Niekoľkokrát za mesiac 1-3-krát za týždeň Každý deň Iné

31

119

76 65

50 Prameň: Vlastný výskum

86

9

Prameň: Vlastný výskum

osobnú formu sociologického opytovania

Vychádzajúc zo zistených výsledkov

z priemerných hodnôt. Vnímanie podniku

s elektronickou podobou dotazníkového

môžeme konštatovať, že zákazníkov, ktorí sa

pomocou priemerných hodnôt zobrazujeme

výskumu. Osobné opytovanie prebiehalo

zúčastnili prieskumu, nemôžeme považovať

obrázkom.

v priestoroch vestibulu obchodného

za každodenných návštevníkov, ale možno

domu (OD) Elektronickú verziu dotazníka

o nich hovoriť ako o stálych zákazníkoch, teda

Vidíme, že respondenti vnímajú OD ako

zostavenú pomocou internetového portálu

tých, ktorí navštevujú OD pravidelne v určitých

tradičný, priateľský s vyhovujúcou kvalitou.

www.docsgoogle.com. sme distribuovali

intervaloch.

Pričom priemerné hodnoty sa pohybovali v rozpätí 2 až 2,5. Pri protikladných frázach

prostredníctvom sociálnej siete na stránke skúmaného obchodného domu. Túto formu

Ďalej sme skúmali existenciu vzťahu medzi

tradičný a moderný sme zistili priemernú

sme zvolili z dôvodu presného zacielenia

otázkami jedna dva, teda či existuje závislosť

hodnotu 2,22. Pri rozhodovaní o priateľskosti

na zákazníka, pretože predpokladáme že

dôvodu návštevy od intervalu, v ktorom

alebo odmeranosti OD je priemerná hodnota

na stránke Facebook sú najmä užívatelia,

zákazník OD navštevuje. Testovaním

2,49 a pri frázach ohľadnom kvality je

ktorí tento OD navštevujú. Celkovo sme

Spearmanovho koeficientu (pozn. Spearmanov

priemerná hodnota 2,43.

dosiahli 190 respondentov, z toho 51,6 %

korelačný koeficient, nazývaný aj poradový

respondentov odpovedalo osobným

korelačný koeficient) pri hladine významnosti

Na obrázku 4 ilustrujeme hodnotenie

opytovaním a 48,4 % respondentov

0,1 sme overili predpoklad, že medzi

spokojnosti s usporiadaním interiéru. Podobne

odpovedalo v elektronickej podobe.

intervalom návštevnosti a potravinami, blízkosť

ako otázku č. 3 aj otázku č. 4 zobrazujeme

Dotazníkového výskumu sa zúčastnilo 25,8 %

k práci a blízkosť k domovu existuje závislosť,

pomocou profilovej analýzy. Vidíme, že

mužov a 74,2 % žien. Z celého výskumu

pričom zákazník, ktorý navštevuje tieto

hodnoty sa pohybovali približne okolo čísla

uvádzame len vybrané informácie, nakoľko

oddelenia navštevuje OD častejšie, každý deň

štyri, ktoré osciluje pri slovách chaotický,

výskumu bol veľmi rozsiahly a nie je možné tu

alebo niekoľkokrát do týždňa.

neestetický a nevyhovujúci.

celé výsledky prezentovať. Vedenie obchodného domu si uvedomuje, že

IMIDŽ A SPOKOJNOSŤ FREKVENCIA NÁVŠTEV ZÁVISÍ AJ DO POTRAVÍN

prízemie je preplnené. Ale nakoľko niektorí nájomníci neboli ochotní prevádzkovať svoje

To, ako podnik pôsobí na návštevníka, je

filiálky na vyšších podlažiach museli poskytnúť

úzko späté aj s vnímaním budovy, exteriéru

priestory na prízemí. Prioritou vedenia bolo

V otázke „Dôvody návštevy obchodného

či samotného interiéru. Imidž a spokojnosť

zákazníkom poskytnúť zastúpenie obchodných

domu“ bola mohli respondenti viac možností,

spolu súvisia. Z toho dôvodu sme sa treťou

priestorov z celého sortimentu. Všetky

takže to, že respondenti uviedli ako dôvod

otázkou snažili zistiť vnímanie imidžu OD

horeuvedené príklady výsledkov zisťovania

návštevy potraviny, neznamená, že nemohli

pomocou sémantického diferenciálu.

vnímania OD a ich následnej spokojnosti

uviesť aj drogériu. Za ďalšie dôležité faktory

Respondenti sa mohli rozhodnúť medzi

či nespokojnosti sú dôležitým faktormi pre

návštevnosti môžeme označiť polohu v centre

dvoma protikladnými frázami, s ktorými sa im

stúpajúcu či klesajúcu návštevnosť a lojalitu

mesta, ktorú označilo 9,7 % respondentov

spája slovo „Obchodný dom XY“. Výsledky

zákazníkov. Platí to nielen pre skúmaný

a tiež aj dostupnosť pešo so 7,6 %

sémantického diferenciálu môžeme vyjadriť aj

subjekt.

respondentov.

profilovou analýzou. Toto zobrazenie vychádza

Ø SÉMANTICKÝ DIFERENCIÁL ZOBRAZUJÚCI IMIDŽ 1 Tradičný

2

3 x

Priateľský Vyhovujúcej kvality Prameň: Vlastný výskum

4

1

5 Moderný

x x

Ø SEMANTICKÝ DIFERENCIÁL ZOBRAZUJÚCI DOJEM Z USPORIADANIA

Odmeraný Nevyhovujúcej Kvality

2

3

4

Logické Vyhovujúci Estetické

x

5 Chaotické

x

Nevyhovujúce x

Neestetické

Prameň: Vlastný výskum

21


PEOPLE

TRH VYŽADUJE STÁLE NOVÉ KOMPETENCIE

„Žijeme v dynamicky meniacom sa svete plnom technológií a informácií, ktoré boli ešte pred pár desiatkami rokov v rovine science-fiction. Potrebujeme nové zručnosti, aby sme zvládli digitálny svet, osvojiť si nové technické spôsobilosti, ale aj získali hlbšie pochopenia príležitostí, ktoré so sebou dnešné technológie prinášajú. Zmenil sa trh práce, ako aj spôsoby komunikácie a trávenie voľného času,“ píše v článku Mgr. Martina Čizmadiová, Managing Director, ZenithPeople Consulting spol. s r.o.

INTERPERSONÁLNE ZRUČNOSTI

SKRÁTKA JE TO SKRATKA: BOZP

Autor: Mgr. Martina Čizmadiová, Managing Director, ZenithPeople Consulting spol. s r.o.| Foto: Pixabay.com

Na to, aby sa s takýmito dynamickými a dramatickými zmenami človek vyrovnal, je

Pri vzdelávaní a prispôsobovaní sa

potrebné, aby mal osvojené určité kompetencie,

technickým podmienkam firmy zohráva veľkú

ktoré presahujú úzky rámec zručností, a ktoré

úlohu aj otázka bezpečnosti a ochrany zdravia

môže efektívne využívať pre svoj osobnostný

zamestnancov. Táto povinnosť je stanovená

rozvoj. Takéto kompetencie sú označované aj

aj zákonom č. 124/2006 Zákonníka práce

ako kľúčové, prenositeľné. Do tejto skupiny paria

o BOZP. Ústredným orgánom štátnej správy

hlavne interpersonálne zručnosti - efektívna

pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

komunikácia, schopnosť pracovať v tíme,

(BOZP) je Ministerstvo práce, sociálnych

schopnosť počúvať, schopnosť riešiť problémy,

vecí a rodiny SR. Všetci zamestnanci musia

pripravenosť na zmeny, kreativita atď. Vzdelávanie

absolvovať školenie BOZP pri prijatí do

umožňuje lepšie uplatňovanie sa na trhu práce,

zamestnania a potom pravidelne, minimálne

môže spôsobiť napríklad nižšiu pracovnú

v ktorom už celoživotné povolanie neexistuje.

raz za 2 roky.

morálku alebo stratu klientov a zákaziek.

Firmy vrátane retailerov si vzdelávaním

Je nevyhnutné, aby riadiaci pracovníci

Ak je zamestnanec spokojný s pracovnými

formujú pracovnú silu podľa svojich predstáv

pochopili dôsledky, ktoré vznikajú v prípade

podmienkami, zlepšuje sa jeho sebarealizácia

a potrieb. Cieľom je zlepšiť efektívnosť alebo

nedostatočnej alebo neexistujúcej

s pozitívnym dopadom na ekonomickú

zaviesť inovatívne procesy. Vďaka tomu

politiky BOZP. Môžu to byť napríklad:

situáciu jednotlivca aj rodiny a stáva sa

dochádza k získavaniu nových poznatkov,

zníženie pracovného výkonu, zvýšenie

motivovanejším aj pre rozvoj firmy. Moderný

zefektívňuje sa servis služieb a vznikajú

chybovosti, zvýšenie práceneschopnosti

manažment eviduje niekoľko prípadových

aj nové výrobky a služby. Paradoxne aj

zamestnancov a chorôb z povolania. Vplyv

štúdií, v ktorých firmy dosiahli pozoruhodné

dnes, v hyperkonkurečnej dobe, sú ešte

nehôd na pracovisku môže byť skrytý, čo

úspechy na thru len tým, že začali úzkostlivo

Mgr. Martina Čizmadiová, Managing Director, ZenithPeople Consulting spol. s r.o.

Ale problematika BOZP má aj širší rozmer.

dbať na bezpečnosť práce.

maloobchodné spoločnosti, ktoré nemajú ani len základné manuály procesov či prevádzkový poriadok. Chýba kontinuita know-how, zamestnanci opakujú rovnaké chyby. Firemné školenia sú určené na „ulievanie sa“ z bežného pracovného procesu. Ako napríklad na školeniach BOZP.

22

„Ak mi to povieš, budem počúvať. Ak mi to ukážeš, uvidím to. Ak ma to necháš urobiť, naučím sa to.“ Čínske príslovie

Pre retail je špecifická sezónna práca zastrešovaná agentúrnymi pracovníkmi, brigádnikmi. V ich prípade je vysoká fluktuácia, nízka motivácia a stúpajú náklady na zaškoľovanie.


PEOPLE

NOVÉ A VZNIKAJÚCE RIZIKÁ

organizácií, najviac v sektoroch vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej práce (65 %).

Európska agentúra pre bezpečnosť

Psychosociálne riziká sa vnímajú ako

a ochranu zdravia pri práci EU-OSHA

náročnejšie než iné riziká. Takmer každá

je informačná agentúra európskej únie

piata organizácia uviedla povinnosť

pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri

zaoberať sa problémovými zákazníkmi alebo

práci. Agentúru zriadila Európska únia

vystavenie časovému tlaku. Časový tlak

v roku 1994, sídlo sa nachádza v Bilbau

pociťuje ako riziko 34 % firiem. Organizácie

v Španielsku. Pracuje na tom, aby európske

verejnej správy uvádzajú viac ako 50 %

pracoviská boli bezpečnejšie a propaguje

riziko zdravotných problémov spôsobených

kultúru prevencie rizika na zlepšenie

únavnými a bolestivými pozíciami pri

pracovných podmienok. Agentúra robí

zamestnaní, vrátane dlhého sedenia.

okrem iných aktivít európsky prieskum podnikov o nových a vznikajúcich rizikách

V Európe sa na únavné a bolestivé pozície

(ESENER). Je to rozsiahly výskum o tom,

najviac sťažujú Španieli (79 %). Riziko

ako sa riadia riziká v oblasti bezpečnosti

úrazov v súvislosti so strojmi je najvyššie

a ochrany zdravia na európskych

v odvetví výstavby, nakladaní s odpadmi,

pracoviskách. Prieskum mapuje aj za rok

dodávky vody a elektrickej energie (86,1 %).

2015 situáciu v organizáciách všetkých

Nasleduje poľnohospodárstvo, lesníctvo,

veľ kostí, vrá tane mikropodnikov s 5 až 10

rybolov (82,4 %) a výroba (73,7 %). Jedno

zamestnancami.

z kľúčových zistení je, že čím vyššia je participácia zamestnancov na chode

Medzi najrizikovejšie faktory v súvislosti

organizácie (formálnej alebo neformálnej),

s výkonom povolania patria psychosociálne

tým vyšší je aj ukazovateľ kvality práce

faktory. Zamestnanci sa najčastejšie sťažujú

a BOZP.

na povinnosť zaoberať sa problémovými zákazníkmi, pacientmi, žiakmi, atď. (58 % v EÚ). Na Slovensku podľa prieskumu pociťuje psychosociálne riziká 40 % (kp)

23


BUSINESS COFFEE

FOOD HACKING Food hacking. Spojenie by sa dalo voľne preložiť ako „vychytávky s jedlom“ alebo „potravinové zlepšováky“. Google vám ponúkne takmer 15 miliónov stránok s touto tematikou. Ide o seriózne nový postoj k jedlu, k jeho príprave, konzumácii, alebo zasa o nejaký módny „hipsterský“ trend?

„Ako spoznať či je vajíčko čerstvé“. Ľudia si radia navzájom. Múdrosť davov predbieha skúsenosti jednotlivcov.

JEDLO AKO KONÍČEK NOVÝ PRÍSTUP K JEDLU

Skúsili ste nakrájať vydlabanú papriku na asi centimeter vysoké krúžky, naukladať ich

Stejky vytlačené na 3D tlačiarni? Jablká

Food hacking môže byť vnímaný ako

do panvice a v nich vysmažiť volské oká?

ošúpané pomocou akumulátorovej vŕtačky?

umelecký a spoločenský trend. Niečo ako

Alebo za týmto účelom využiť formičky na

Rozšírená realita (augmented reality)

rebélia a kontrakultúra šesťdesiatych rokov,

vykrajovanie medovníkov? Vysatie vaječného

v kuchyni? Prečo nie? Do kuchyne nastupuje

ako hnutie hippies. Simon Klose, reportér

žĺtka pomocou PET fľaše? Marshmallow

veda, do-it-yourself (DIY) zariadenia, roboty a vesmírne technológie. Food hacking je aj

Munchies, ktorý skúma problematiku food

experimentovaní s potravinami a skúmanie

hackingu v Ázii hovorí, že food hacker je kombinácia tvorcu a hackera. Potravinový inšpektor a reportér Láďa Hruška prevalcoval knižný trh so svojimi kuchárkami. Receptami, ale najmä „vychytávkami“ dokázal osloviť tak široké publikum, že by mu predajnosť mohli

„Food hacking vymýšľa nové formy potravín, ich konzumácie, servírovania, skladovania a mení zažité stravovacie návyky.“

exotických disciplín, ako neuroveda. Tak ako každý môže byť dnes domácim kutilom, tak môže byť domácim majstrom v kuchyni. Odborníci hovoria o nástupe food geekov, veku DIY v kuchyni a o posune od konzumentov

závidieť aj michelinovskí kuchári. Prečo? Sú

k tvorcom, k potravinovým inžinierom.

rýchle a lacné. Veď autor odštartoval svoju Autor: red | Foto: Pixabay.com

jedla prostredníctvom takých pre potraviny

kariéru varením z odpadu, legendárne sú

napichnuté na hrabliach na trávu? Pozastavíte

jeho vysmážané kuracie kože. Food hacking

sa nad tým, keď vám naservírujú puding alebo

Stále častejšie sme svedkami rozhovorov

má vyššie ambície. Ambície vymýšľať nové

nealkoholický nápoj v zaváraninovom pohári?

bežných ľudí o pestovaní byliniek alebo

formy potravín, ich konzumácie, servírovania,

Určite ste mnohokrát narazili na infografiky

zeleniny na balkónoch alebo v komunitných

skladovania a meniť zažité stravovacie návyky.

typu „Ako spárovať jedlo a víno“ alebo

záhradách. Alebo o pestovaní húb v pivnici či

24

Partner rubriky: Baliarne


BUSINESS COFFEE

varení vlastného piva. Jedlo doslova z poľa až

im ich do formy obrázkov, aby konzumácia

po vidličku sa emancipuje a demokratizuje.

jedla bola hrou. Čím viac farieb, tým lepšie.

Nielen on-line svetom hýbe zdieľanie informácií

Alebo im dajte výživu do farebných stojacích

a výmena skúseností amatérskych kuchárov.

sáčkov (pouch), aby sa nezašpinili. Kuchyňa sa stáva laboratóriom aj ateliérom zároveň. Food hacking je v širšom ponímaní aj experimentovanie s jedlom, vymýšľanie nových

„Odborníci hovoria o nástupe food geekov, veku do-ityourself v kuchyni, o posune od konzumentov k tvorcom.“

spôsobov ako pripraviť to či ono, či hľadanie harmónie chutí a vôní, optických a chuťových ilúzií.

EXPERIMENTÁLNA KUCHYŇA Foodstyling, carvingfruit a podobné techniky dnes oslovujú stále viac spotrebiteľov. Food hacking prispieva k popularite takých televíznych šou ako Masterchef a festivalov ako Slovak Food Festival. Jedlo nemá len dobre chutiť a byť nutrične hodnotné, ale musí aj výborne vyzerať na tanieri. Ako naučiť deti jesť zeleninu a ovocie? Nuž naaranžujte

e obchodu, a. s. Poprad

25


PEOPLE

Tento potenciál sa zďaleka dostatočne

VÝZNAM SPOLUPRÁCE

S UKRAJINOU

nevyužíva ani na linke Slovensko – Ukrajina. Veď obchod s veľkým susedom pre nás nepredstavuje ani jedno percento celkovej zahraničnoobchodnej bilancie. Hoci by sme mohli spomenúť niekoľko zaujímavých spoločných projektov, aktivít a investícií, oveľa viac je pred nami možností a príležitostí. O tom všetko chceme písať. Ale aj napríklad

O Ukrajine sa píše a hovorí dosť často – ale takmer výlučne v spojení s dramatickými udalosťami, predovšetkým vojnou na jej východe a politickými búrkmi v Kyjeve. Akosi bokom zostávajú fakty, hovoriace o význame tejto krajiny v európskych súvislostiach a skutočnosti, že je to náš najväčší sused.

o cestovnom ruchu. Pred pár rokmi bola ukrajinská klientela veľmi zaujímavá najmä pre naše zimné strediská, dramatické udalosti rozvoj pribrzdili, možnosti tu však ďalej zostávajú. Na oboch stranách hraníc je veľa príťažlivého, čo môže prispieť turistike a nemenej vzájomnému spoznávaniu.

Veď Ukrajina je so svojimi 600 tisícmi

Do tejto línie sa zaraďuje aj náš časopis IN

štvorcových kilometrov po Rusku druhou

STORE Slovakia v rámci projektu Informácie

Aj keď sa budeme venovať najmä ekonomike

najrozľahlejšou krajinou kontinentu. Má takmer

pre občanov a spolupráce. Po celý rok

a obchodu, tento ľudský a občiansky rozmer

50 miliónov obyvateľov a tým sa zaraďuje

budeme viac razy prinášať rôzne články

bude v našom informačnom projekte významne

v Európe tesne za Veľkú Britániu, Francúzsko

a ďalšie materiály o slovensko-ukrajinských

prítomný. Budeme sa venovať mnohým

a Taliansko, ale pred Španielsko. Nejde však iba

vzťahoch, cezhraničnej spolupráci, kooperácii

aktuálnym témam. Teraz si nielen Ukrajina, ale

o veľkosť. Občania Ukrajiny dali zreteľne najavo,

v hospodárstve, obchode, vede a technike,

celý svet pripomína tridsať rokov od katastrofy

že sa nechcú orientovať podľa Moskvy, ale sú

cestovnom ruchu i v ďalších oblastiach.

v Černobyle. Preto na túto tému prinášame rozhovor s Olehom Havašim, veľvyslancom

za európske smerovanie a postupné zapájanie

Ukrajiny na Slovensku.

do európskych štruktúr.

NIELEN OBILNICA EURÓPY Vidíme, že to nie je jednoduchý proces. Je

HOVORÍME S VEĽVYSLANCOM UKRAJINY O. O. HAVAŠIM

však tiež v záujme krajín Európskej únie

V súlade s orientáciou nášho časopisu budú

a dvojnásobne Slovenska, ktoré s Ukrajinou

celkom prirodzene v popredí ekonomické

susedí. V tomto je pozoruhodný príklad Nórska.

otázky. Tu je naozaj rozsiahle pole pôsobnosti.

Nórske kráľovstvo síce nie je členom EÚ, ale

Potenciál Ukrajiny je obrovský. Nie raz sa

v rámci Nórskeho finančného mechanizmu sa

o nej napríklad hovorí ako o obilnici Európy.

podporujú projekty a aktivity, ktoré rozvíjajú

Právom, veď produkciou obilnín približne 65

cezhraničnú spoluprácu s krajinami na

milión ton ročne / takme dvadsaťnásobok

východných hraniciach Európskej únie. Do

Slovenska/ predstihuje každú krajiny EÚ vrátane

tohto procesu sa dlhodobo zapája aj Slovensko

poľnohospodárskej veľmoci Francúzska.

a v rámci tohto programu sa už realizovalo

Hoci hospodárstvo Ukrajiny kruto trpí vojnou

či realizuje desiatky projektov spolupráce,

na východe a násilným odtrhnutím Krymu,

rozvíjajúcich predovšetkým kontakty

potenciál je pozoruhodný. A dôležité je, aby sa

Áno, 26. apríla sa napĺňa tridsať rokov

prihraničných oblastí, ale aj celkovú kooperáciu

vzájomnými vzťahmi posilňovali demokratické

odvtedy, čo sa Černobyľ stal symbolom

oboch susediacich štátov.

procesy v ukrajinskej spoločnosti a ekonomike.

strašnej technologickej katastrofy a veľkého

TRIDSAŤ ROKOV OD ČERNOBYĽU VÁŽENÝ PÁN VEĽVYSLANEC, 26. APRÍLA JE TO PRÁVE TRIDSAŤ ROKOV OD ČERNOBYĽSKEJ TRAGÉDIE. AKO UKRAJINA VNÍMA TENTO DEŇ?

ekologického aj humanitárneho nešťastia celosvetového rozsahu. Pri príležitosti tohto smutného výročia sa v Kyjeve odohráva viacero významných medzinárodných podujatí. Je to napríklad medzinárodné fórum Poučenie z Černobyľu – pre jadrovú bezpečnosť sveta, zasadanie zboru donorov a donorská konferencia pre získavanie potrebných prostriedkov na spoľahlivé zabezpečenie vyhoreného jadrového paliva. Očakávajú sa tiež podujatia na vysokej úrovni v priestoroch Černobyľskej jadrovej elektrárne za účasti Autor: Red | Foto: Pixabay.com, archív

prezidenta Ukrajinya prestaviteľov donorských krajín Černobyľského fondu Krytu (pozn. red. Kryt je u nás známejší pod označením sarkofág).

ČO SPÔSOBILO TÚTO TECHNOLOGICKÚ KATASTROFU 26


PEOPLE

Prístup k interpretácii faktov a súvislostí havárie sa menil s priebehom času.

ČO EVOKUJÚ SPOMIENKY NA TOTO DÁTUM? Úprimne povedané, v tom čase tam bol pocit strachu, a to najmä kvôli neistote. Zverejnené boli nepresné prognózy o pôsobení vysokej úrovne žiarenia na človeka, flóru a faunu. A predsa aj po ťažkých rokoch si treba pripomenúť hrdinské činy mnohých ľudí. Účinky jednej z najväčších človekom spôsobených katastrof pocítil celý svet, preto 30. výročie by nemalo zostať bez povšimnutia.

AKÁ JE TERAZ SITUÁCIA V ČERNOBYLE? A AKÉ BOLI JEJ NÁSLEDKY?

Tragédia takéhoto druhu a rozsahu sa odohrala prvý raz. Navyše to bolo v čase totalitného

V súčasnosti v Černobyľskej jadrovej elektrárni

Černobyľská katastrofa bola zapríčinená

komunistického režimu. Vtedajšie vedenie

prebiehajú práce na vyraďovanie z prevádzky

výbuchom a následnou haváriou štvrtého

robilo všetko, aby zakrylo skutočnosť. Keďže

a v súvislosti s nakladaním s rádioaktívnymi

energobloku Černobyľskej jadrovej elektrárne

však rádioktívny mrak a spad vietor zaniesol

odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom. Je

26. apríla 1986. V dôsledku výbuchu a havárie

ďaleko za hranice Sovietskeho zväzu, režim

aktívna výstavba nového ochranného plášťa,

došlo k masívnemu úniku rádioaktivity. Podľa

bol nútený reagovať na túto katastrofu. Ako sa

ktorý bude spoľahlivo izolovať vplyv na životné

údajov vedcov rádioaktivita dosiahla úroveň

však ukázalo, táto reakcia nebola dostatočne

prostredie. Niet pochýb o tom, že v roku

300 Hiroším. Okrem toho vypukol obrovský

adekvátna. Okrem toho chýbali skúsenosti. Na

2017 bude projekt nového ochranného plášťa

požiar, ktorý sa dlho nedarilo zahasiť. Počtom

jednej strane bolo potrebné hasiť rádioaktívny

nastavený v správnej polohe.

obetí a zranených, ďalších následkov a tiež

požiar, súčasne evaukovať nielen obyvateľstvo

Všetky tieto projekty boli umožnené

ekonomických strát ide o najväčšiu katastrofu

priamo zasiahnutej zóny, ale aj 130 tisíc ľudí

značnou finančnou a technickou pomocou

v dejinách jadrovej energetiky. Rádioaktívne

z Kyjevskej oblasti, poskytovať zodpovedajúcu

medzinárodného spoločenstva.

žiarenie zasiahlo približne 600 tisíc osôb,

medicínsku pomoc – o mnohom z toho

najmä zasahujúcich pri havárii, 200 tisíc

vtedy málokto mal potrebné znalosti. Okolo

Vzhľadom na to, že život projektu „Kryt“ sa

ľudí bolo evakuovaných zo zóny zamorenia.

Černobyľskej jadrovej elektrárne bola vytvorená

končí v roku 2023, všetky práce sa musia

Rádioaktívny mrak, vytvorený haváriou, prešiel

tridsaťkilometrová bezpečnostná zóna. Napriek

začať okamžite. Bohužiaľ, dnes Ukrajina sama

nad európskou časťou vtedajšieho Sovietskeho

úsiliu o minimalizáciu následkov katastrofy

nemôže vyriešiť tieto problémy na dostatočnej

zväzu, veľkou časťou Európy a východom

trpelo mnoho ľudí nielen na Ukrajine, ale aj za

úrovni. Na medzinárodnom fóre „Poučenie

Spojených štátov. Najviac, asi 60 %

jej hranicami, najmä v Bielorusku. Černobyľská

z Černobyľu - pre jadrovú bezpečnosť sveta“

rádioaktívneho spadu, zasiahol Bielorusko.

havária vyvolala veľký spoločenský a politický

budú za pomoci vedcov, politikov a verejnosti

ohlas. Veľmi dôležitá je tiež analýza príčin.

prerokované problémy prekonávania dôsledkov katastrof spôsobených človekom vo svetle nových skúseností. Veríme, že toto fórum, prebiehajúce práve pri tridsiatom výročí katastrofy, bude diskutovať o začiatku novej etapy medzinárodnej spolupráce, zameranej na spoločnú realizáciu opatrení vrátane konečnej transformácia „Krytu“ na ekologicky bezpečný systém. Projekt bol podporený v rámci programu „Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“

27


PRICE

RÝCHLE A BEZPEČNÉ PLATBY POMOCOU MASTERPASS Na konci roka 2015 spustila spoločnosť MasterCard na slovenskom trhu platobnú službu MasterPass. Pre zákazníkov jej prednosť spočíva v rýchlej a bezpečnej platbe v internetových obchodoch alebo priamo v mobilných aplikáciách. MasterPass je globálna platobná služba a na celom svete je momentálne zapojených vyše štvrť milióna obchodníkov.

Riešenie sa skladá z platobného tlačidla

MasterPass vyzvaný, aby vo svojej digitálnej

MasterPass a digitálnej peňaženky InCard

peňaženke InCard MasterPass zvolil platobnú

MasterPass. Oba tieto prvky sú prepojené

kartu a dodaciu adresu, ktorú chce použiť na

pomocou akceptačnej siete MasterCard,

dokončenie objednávky. Následne potvrdí

čo umožňuje zákazníkovi realizovať platby

priložením prsta alebo zadaním 6-miestneho PIN

na internete veľmi jednoduchou, pohodlnou

kódu celú platobnú transakciu.

a bezpečnou formou. Prví obchodníci na Slovensku, u ktorých možno túto službu využiť, sú obchodníci, ktorým akceptáciu platobných kariet pre internetové

POUŽITIE SA ZDÁ BYŤ JEDNODUCHÉ, JE ALE AJ BEZPEČNÉ?

Richard Walitza, viceprezident pre mobilné platby a inovácie MasterCard pre ČR, SR a Rakúsko.

platby zabezpečuje ČSOB. Princíp služby MasterPass je veľmi jednoduchý Obchodník má dve možnosti, ako ponúknuť túto

a proces bezpečný a pohodlný. Pri transakcii

MasterPass sa napríklad veľmi osvedčil

službu svojim zákazníkom. Po prvé integrovať

totiž obchodník získa len doručovaciu adresu

v doprave. V Českej republike môžete pomocou

platobné tlačidlo MasterPass priamo na stránky

potrebnú na odoslanie tovaru a informáciu

tejto aplikácie nakúpiť cestovné lístky u Českých

obchodníka. Druhou možnosťou je využitie

o úspešnom vykonaní platobnej transakcie, údaje

dráh alebo u Student Agency.

platobnej brány ČSOB banky, kde je platobné

o karte sa k nemu nedostanú. Výhodou aplikácie

tlačidlo MasterPass už integrované.

tiež je, že zákazník nemusí stále dokola zadávať údaje o platobnej karte alebo doručovacie údaje.

KDE INDE JE MOŽNÉ TÚTO PLATOBNÚ SLUŽBU VYUŽIŤ?

AKÝM SPÔSOBOM A KDE VŠADE MÔŽE ZÁKAZNÍK PLATOBNÚ SLUŽBU MASTERPASS VYUŽIŤ?

Ďalšie úspešné uplatnenie nájdeme aj na

Na výhody, spôsob fungovania a konkrétne príklady využitia platobnej služby MasterPass sme sa opýtali Richarda Walitza, viceprezidenta pre mobilné platby a inovácie MasterCard pre ČR, SR a Rakúsko.

samoobslužných pokladniach hypermarketu Globus, hokejovom štadióne Dynamo Pardubice alebo v Národnom divadle

Autor: Miloš Nemeček | Foto: MasterCard

NA AKOM PRINCÍPE FUNGUJE MASTERPASS?

Pohodlnú a bezpečnú platbu môže zákazník

v Prahe. Veľmi skoro taktiež na čerpacích

využiť napríklad cestou z práce v električke alebo

staniciach alebo umývacích linkách. Vo

počas obeda v rušnej reštaurácii. Tovar, službu

svete narazíme aj na príklad baseballového

Zákazník si najprv nainštaluje jednu z existujúcich

alebo napríklad cestovný lístok zakúpi online

štadióna newyorských Yankees, kde si

digitálnych peňaženiek, na Slovensku je to

priamo z mobilného telefónu či tabletu.

pomocou aplikácie môžete objednať a zaplatiť jedlo a pitie. Ďalej napríklad vo viac ako

aplikácia InCard MasterPass. V nej si vytvorí

500 reštauráciách v Londýne. Nové veľmi

svoj profil a zaregistruje aspoň jednu svoju platobnú kartu, povolenú pre internetové platby. Potom zadá aspoň jednu doručovaciu adresu. Pri nákupe je po stlačení platobného tlačidla

28

MÔŽETE UVIESŤ NEJAKÉ PRÍKLADY VYUŽITIA MASTERPASS?

zaujímavé implementácie na Slovensku a v ČR sa pripravujú. Máte sa na čo tešiť.


PRICE

PRICELESS SPECIALS PLNÍ AJ TAJNÉ ŽELANIA Pri príležitosti výročia existencie programu Priceless Specials nám na otázky odpovedal Josef Machala, Loyalty & Acceptance Manager spoločnosti MasterCard.

Josef Machala, Loyalty & Acceptance Manager, MasterCard

exotického zájazdu, zoskoku padákom alebo čokoľvek iné. Každý mesiac vyberáme jedného šťastlivca a tomu želanie splníme. Navyše v rámci

zúčastniť našich špeciálnych kampaní. Prebehla

programu MasterCard Priceless Specials existujú aj

napríklad súťaž o lístky na finále Ligy majstrov,

krátkodobé kampane, kde sa dajú vyhrať jedinečné

o voucher na dovolenku v hodnote tritisícsedemsto

zážitky.

eur, vouchery na nákup potrieb pre zvieracích

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS JE JEDINEČNÝ VERNOSTNÝ PROGRAM, KTORÝ OSLAVUJE PRVÝ ROK SVOJEJ EXISTENCIE. V ČOM JE UNIKÁTNY?

V AKEJ VÝŠKE SA POHYBUJÚ SUMY, KTORÉ ZÁKAZNÍK ZÍSKA SPÄŤ?

Program MasterCard Priceless Specials je

Držiteľ platobnej karty MasterCard a Maestro môže

špecifický svojím nastavením a komplexnosťou.

získať z každého nákupu 1 až 15 % z objemu

Držitelia platobných kariet MasterCard a Maestro

transakcie podľa nastavenia u každého obchodníka.

nemusia nosiť v peňaženke desiatky vernostných

Prehľad vyššie stanovených odmien a prehľad

kartičiek rôznych obchodných reťazcov a firiem. Po

platieb u partnerov programu je možné sledovať na

registrácii sa držiteľovi akejkoľvek platobnej karty

www.specials.sk a www.specials.cz, prípadne cez

MasterCard či Maestro otvára svet plný výhodných

call centrum programu.

miláčikov, súťaž o návštevu parížskeho Disneylandu alebo o víkendový pobyt v Londýne so štylistkou,

nákupov a splnených prianí. Namiesto bodov

na Slovensku a v Českej republike ako úplne prvý

HOVORILI SME O PLNENÍ ŽELANÍ. AKÉ STE UŽ NAPRÍKLAD SPLNILI?

alebo v zľave.

svojho druhu na svete. Celkové výsledky ukazujú, že sa vďaka takmer jednému miliónu zaregistrovaných spotrebiteľov podarilo ušetriť vyše 200 tisíc eur.

Držitelia kariet MasterCard a Maestro pri registrácii

Evidovali sme už viac ako 250000 transakcií v rámci

Každý registrovaný užívateľ má navyše možnosť

do programu Priceless Specials vytvorili dlhý

programu a celkový finančný objem realizovaných

splniť si svoj tajný sen. Môže to byť želanie v podobe

a pestrý zoznam želaní. Niektorí si želajú dovolenku,

transakcií dosiahol 6500000 €. Priemerná transakcia

iní domáceho maznáčika. Nechýba ani tandemový

sa pohybovala okolo 30 € a najvyššia odmena

zoskok padákom alebo jazda v luxusnom vozidle.

v rámci jednej platby dosiahla sumu takmer 100 €.

Napríklad Bronislav z Bratislavy pri registrácii

Medzi najväčších a najznámejších partnerov

platobnej karty do programu MasterCard Priceless

programu patria napríklad Orsay, Alpine Pro,

Specials uviedol, že jeho želaním je dovolenka

Datart, Kartago Tours, Pet Center alebo Schneider

strávená rybolovom sumcov na rieke Ebro

lekárne. Sieť obchodných partnerov sa však naďalej

v Španielsku. Nám sa toto želanie veľmi páčilo

postupne rozrastá tak, aby si každý držiteľ karty

a rozhodli sme sa ho splniť. Odovzdanie poukazu

prišiel na svoje.

prebehlo v štýlovej rybárskej reštaurácii, a že sa jeho rybársky sen stane realitou, mu oznámil Leoš Mareš, ambasádor programu.

MÔŽETE UVIESŤ AJ NEJAKÉ KONKRÉTNE PRÍKLADY KRÁTKODOBÝCH KAMPANÍ? Nad rámec pravidelných želaní sa držitelia (pti)

späť peniaze. A je jedno, či je tovar za plnú cenu

VŠETKO, ČO STE UVIEDOL, SÚ ZAUJÍMAVÉ SÚŤAŽE A PREKVAPIVÉ ODMENY. AKÉ SÚ VŠAK KONKRÉTNE ČÍSLA ALEBO ŠTATISTIKY ZA UPLYNULÝ ROK? A S AKÝMI OBCHODNÝMI PARTNERMI SPOLUPRACUJETE? Program bol oficiálne spustený na konci mája 2015

a neuchopiteľných výhod dostávate pri platbe kartou MasterCard a Maestro u partnerských obchodníkov

nákupmi a gurmánskym zážitkom.

platobných kariet MasterCard a Maestro môžu

29


PRODUCT

V TALIANSKOM

ŠTÝLE

Cestoviny kupujeme na kilá. Samozrejme v sumáre za kalendárny rok. Ak ich aj nekupujeme práve vo veľkom, tak o to častejšie. Prosto nechýbajú v takmer žiadnej domácnosti. Slováci sa pritom postupne naučili, že existujú aj iné druhy cestovín, ako špagety s kečupom.

17 KÍL CESTOVÍN NA DOMÁCNOSŤ

rodiny s už dospelými deťmi,“ hovorí Slavomír

odpovedalo kladne až 96,3 % respondentov.

Mačička, Konzultant, GfK Spotrebiteľský panel

Najčastejšie jeme cestoviny 1× týždenne

a dopĺňa: „Značne sa však líši ich nákupne

(33,3 %) a potom 2-3-krát mesačne (25,6 %).

„Priemerný nákup cestovín váži 700 gramov

správanie. Čím sú deti staršie, cestoviny sa

a nakupujeme ho približne dvakrát do mesiaca.

nakupujú do domácnosti častejšie, avšak, na

Bežná slovenská domácnosť si tak z obchodu

druhej strane, v menšom množstve. Najčastejšie sa

za rok donesie takmer 17 kilogramov cestovín.

cestoviny nakupujú v malých obchodoch, kde sa

Samozrejme, väčšiu spotrebu majú viacčlenné

minie skoro tretina z výdavkov na cestoviny.“

domácnosti s deťmi ako rodiny bez detí. Priemerný

SOĽ A DOCHUCOVADLÁ Gurmáni vedia, že do vriacej vody majú pridať 10 g soli na každých 100 g cestovín, ale skôr, ako do

nakúpený objem je v domácnostiach s deťmi

O obľube cestovín svedčí aj výsledok prieskumu

hrnca doputujú cestoviny. Dôvod je prozaický -

podobný, a tak domácnosti s malými deťmi

MEDIAN SK. Na otázku „Jedli ste cestoviny vo

pridávanie soli v v priebehu varenia cestovín nemá

nakúpia v podstate rovnaký objem cestovín ako

vašej domácnosti za posledných 12 mesiacov?“

dobrý vplyv na ich konzistenciu. Podľa GfK sú cukor, soľ a ocot najdôležitejšími ochucovadlami v našich domácnostiach. Okrem týchto kategórii medzi ochucovadlá zaraďujeme aj bylinky, korenie, polievkové korenie, sójové omáčky, ale napríklad aj marinády. „Aj napriek tomu, že soli nakúpime päťkrát také množstvo ako korenia, vo výdavkoch sú koreniny drahšia kategória, asi deväťkrát väčšia ako soľ. Akékoľvek ochucovadlo vkladá zástupca priemernej domácnosti do košíka približne každý

Autor: red, GfK, MEDIAN SK | Foto: Pixabay.com

desiaty deň. Najčastejšie nakupujeme korenie, nasleduje cukor a polievkové ochucovadlá. Soľ nakupujeme 4-5-krát za rok,“ uvádza Anna Kissová, Client Service Team Leader, Spotrebiteľský panel GfK a dopĺňa: „Najviac peňazí na nákup týchto výrobkov míňame v malých obchodoch a supermarketoch, nasledujú hypermarkety. V porovnaní s priemerom za rýchloobrátkový tovar

30


PRODUCT

Ak sa vám cestoviny automaticky spájajú

Ø AKO ČASTO JETE CESTOVINY? (%)

s kečupom, nie ste v tom sami. Podľa MEDIAN SK kečupy jedlo za posledných 12 mesiacov 83,8 %, teda takmer väčšina respondentov. Či si kečup pridávajú do cestovín agentúra nezisťovala, ale je to vysoko pravdepodobné. Hoci

£ £ £ £ £ £

viac ako 1-krát týždenne 1-krát týždenne 2-3-krát mesačne 1-krát mesačne menej ako 1-krát mesačne neuvedené

2,1

24,4

2,7

kuchárski akademici z Academia Barilla v Parme

8,1

vyhlásili kečup naliaty na uvarené špagety za TOP kulinársky prehrešok, Slováci zrejme tento „zlozvyk“ v dohľadnej dobe nezmenia. Otázkou tiež zostáva, či bežne respondenti vedia, že pre správne

25,6

„al dente“ uvarené cestoviny je potrebné scedenie o 2 - 3 minúty skôr, ako uvádza výrobca na obale. Cestoviny totiž mäknú aj po uvarení, napríklad

33,3 Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2015

vďaka pridaným omáčkam a dochucovadlám. Napokon je dosť dobre možné, že gurmáni z Academia Barilla by ocenili slovenské rezance s makom a cukrom, orechmi a cukrom alebo tvarohom a cukrom.

Ø AKÝ DRUH KORENIA / KORENIACICH ZMESI A MARINÁD POUŽÍVATE ? £ £ £ £

jednodruhové korenie koreniace zmesi marinády zmes korení

61,8

ULEJ OLEJ 30,2

K cestovinám patrí aj kvalitný olej. Samozrejme pridaný až po uvarení respektíve použitý v inej

8,2

fáze prípravy pokrmu. Oleje použilo vo svojej domácnosti za posledných 12 mesiacov 95,8 % respondentov prieskumu MEDIAN SK. Spomedzi dopytovaných druhov olejov však jednoznačne vedie slnečnicový (55,5 %), potom rastlinný (zmes

44,7 Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2015

olejov) s 19,3 % a napokon typicky taliansky olivový (14,0 %), ideálne extra panenský za studena celkovo pomerne málo siahame v nákupoch po

lisovaný.

Ø AKO ČASTO POUŽÍVATE KORENIE / KORENIACE ZMESI A MARINÁDY? (%)

privátnych značkách. Ich podiel bol síce rastúci, stále však zostáva menší ako priemer za potraviny

Na záver vám ponúkame jednoduchý recept,

a drogériu celkovo (18 % voči priemeru 26 %).

kde je väčšina v článku použitých ingrediencií. Na

Približne jednu tretinu výdavkov na ochucovadlá

rozdrvenom cesnaku a olivovom oleji posmažte

minieme na akciový tovar.“

rajčiny do takmer kašovitej konzistencie. Pridajte soľ a korenie. Uvarené a scedené cestoviny

£ £ £ £ £ £ £

MEDIAN SK zistil, že korenie, koreniace zmesi

zmiešajte na panvici s „omáčkou“. Po naservírovaní

£

a marinády použilo vo svojej domácnosti za

posypte parmezánom a pridajte bazalku. V duchu

posledných 12 mesiacov 84,9 % oslovených,

hesla (a názvu knihy, ktorú napísal Američan

pričom najčastejšie používajú jednodruhové

s taliansky znejúcim menom Keith Ferrazzi) „Nikdy

korenie (61,8 %) a potom koreniace zmesi

nejedz sám“ jedzte tak ako Taliani. Vždy v dobrej

(44,7 %). V domácnosti ich najčastejšie používajú

spoločnosti.

1-krát denne a viac 4 - 6-krát týždenne 1,9 2 - 3-krát týždenne 1-krát týždenne 5,9 2 - 3-krát mesačne 1-krát mesačne menej ako 1-krát mesačne neuvedené

1,3

1,8 12,7

13,2 17,0 31,1 Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2015

respondenti 2-3-krát týždenne (31,1 %). Ø AKO ČASTO JETE KEČUPY? (%)

Ø AKO ČASTO POUŽÍVATE OLEJE? (%)

£ £ £ £ £ £ £

£ £ £ £ £ £ £

£

1-krát denne a viac 4 - 6-krát týždenne 2 - 3-krát týždenne 4,5 1,2 1-krát týždenne 2 - 3-krát mesačne 1-krát mesačne 8,4 menej ako 1-krát mesačne neuvedené

1,5 2,8 18,0

£

1-krát denne a viac 4 - 6-krát týždenne 2 - 3-krát týždenne 0,3 1-krát týždenne 2 - 3-krát mesačne 1,4 1-krát mesačne 4,2 menej ako 1-krát mesačne neuvedené

Ø AKÝ DRUH OLEJA POUŽÍVATE NAJČASTEJŠIE? (%) £ £ £ £ £ £ £

3,5 14,8

slnečnicový rastlinný (zmes olejov) olivový repkový 7,6 kokosový sójový iný 14,0

2,1

0,2

1,4

13,6

22,2

23,6

19,3 23,9 Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2015

55,5

35,8 Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2015

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2015

31


PRODUCT

KAPITÁNI KATEGÓRIE FUNKČNÝCH SNACKOV „Sme najväčším slovenským exportérom kategórie funkčných potravín. Niekoľko silných retailových sietí nám už ponúklo príležitosť vypracovať category management pre celú túto kategóriu, čo si samozrejme veľmi vážime,“ spomínajú v rozhovore Peter Kulich, obchodný riaditeľ a Martin Poledna, konateľ spoločnosti Max Sport.

MOMENTÁLNE DISTRIBUUJETE PRODUKTY V 36 KRAJINÁCH SVETA. AKO JE NÁROČNÉ ZÍSKAŤ NA RÔZNYCH TRHOCH PRÍSLUŠNÉ POVOLENIA PRE ÚPLNE NOVÉ FUNKČNÉ VÝROBKY, KTORÉ ČASTO NEMAJÚ POROVNATEĽNÚ ALTERNATÍVU?

alternatívy snackov vyrobené podľa najnovších

svedčia impulzné zóny, či už druhotné vystavenia,

výživových trendov. S takýmto portfóliom výrobkov

alebo cash-out zóny. Pri uvádzaní našich produktov

sme schopní uspieť nielen na domácom trhu, ale aj

sme sa takmer vždy u každého retailera stretávali

v zahraničí a túto príležitosť sa snažíme aj náležite

s otázkou na ich najvhodnejšie umiestnenie

využiť. Najaktuálnejšie exportné úsilie venujeme

a museli sme silno argumentovať a bojovať za

krajinám arabského regiónu a juhovýchodnej

„mainstreamové“ uličky. Dnes nám už zopár silných

Európy.

retailových sietí ponúklo príležitosť vypracovať

Sme najväčším slovenským exportérom v kategórii

MALI BY BYŤ VAŠE PRODUKTY KONZUMOVANÉ NA DENNEJ BÁZE ALEBO SÚ SKÔR ALTERNATÍVOU K INÝM, ČASTO MENEJ ZDRAVÝM POTRAVINÁM ČI SNACKOM?

category management pre celú túto kategóriu, čo si samozrejme veľmi vážime.

funkčných potravín. Zloženie produktov je skutočne unikátne, testujeme nielen funkčnosť, ale aj chuťový profil. Často vznikajú legislatívne obštrukcie, administratíva a byrokracia je komplikovaná a zdĺhavá. Paradoxne nie však na strane

S AKÝMI NEGATÍVNYMI PRÍSTUPMI V CATEGORY MANAGEMENTE FUNKČNÝCH SNACKOV V MALOOBCHODE STE SA POČAS VAŠEJ PRAXE STRETLI?

zahraničných úradov, ale u nás. Napríklad už 6

Toto bude vždy na rozhodnutí našich zákazníkov.

mesiacov nevieme získať od kompetentného úradu

My im chceme ponúknuť možnosť voľby, a o tom,

tzv. „health certificate“, ktorý potrebujeme na export

v akom rozsahu to využijú, rozhodnú len oni. My

Nemôžeme povedať, že máme zlú skúsenosť. Celé

do GCC krajín.

samozrejme odporúčame konzumovať naše

je to zatiaľ skôr o etablovaní sa kategórie ako takej

produkty na dennej báze.

v maloobchode a s tým súvisia niekedy aj horšie rozhodnutia napríklad na umiestnenie produktov

KONZULTAČNÉ SPOLOČNOSTI AKO NAPRÍKLAD PRICEWATERHOUSECOOPERS VIDIA V KATEGÓRII FUNKČNÝCH POTRAVÍN (FUNCTIONAL FOODS) VEĽKÝ POTENCIÁL. KOREŠPONDUJE TO S VAŠIMI VÝSLEDKAMI? V roku 2015 sme dosiahli už štvrtýkrát po sebe

do nevhodnej zóny. Potom sú aj predajné výsledky

V MNOHÝCH ŠTÁTOCH STE DE FACTO VYTVORILI NOVÚ KATEGÓRIU PRODUKTOV – FUNKČNÉ SNACKY, ALEBO AJ „POWER FOOD“. KDE BY MALI BYŤ Z HĽADISKA CATEGORY MANAGEMENTU A MERCHANDISINGU UMIESTNENÉ, ABY SA DOBRE PREDÁVALI?

Autor: red, (pti)

zdvojnásobenie svojich tržieb v medziročnom

32

porovnaní. V portfóliu máme proteínové tyčinky,

Keďže sú to produkty dennej spotreby a alternatívy

bezlepkové proteínové keksy, sušienky, šejky,

k tradičným cukrovinkám, tak jednoznačne na

energetické tyčinky a čoraz vyšší podiel zohrávajú

regáloch hneď vedľa nich. Tieto produkty sú

aj 100-percentne prírodné, ovocné a bezlepkové

z kategórie impulzných tovarov, takže im veľmi

skreslené. Máme aj konkrétnu skúsenosť, keď nám chceli vylistovať jeden produkt kvôli nízkej rotácii. Preradili ho však ešte na poslednú skúšku do úplne inej kategórie a zrazu má produkt nadpriemernú rotáciu. Takže treba byt trpezlivý a častokrát skúšať alternatívy. Nie vždy je na to priestor a nie všetky prípady majú takýto úspešný koniec.

VYUŽÍVATE AJ SEKUNDÁRNE VYSTAVENIE A IN-STORE PROMOTION, SAMPLING? AKO REAGUJÚ REŤAZCE NA TIETO AKTIVITY?


PRODUCT

Tento rok plånujeme aktívny prístup k týmto

Ăşspech povaĹžujeme prvenstvo nĂĄĹĄho produktu

spotrebiteĞov, ale aj od vrcholových ťportovcov,

nåstrojom a måme uŞ naplånovanÊ in-store

Raw Paleo Barbar v kategĂłrii snack tyÄ?iniek na

ktorĂ­ si ich zaradili do svojho jedĂĄlniÄ?ka.

promoakcie, aby sme sa dostali k eťte ťirťej båze

nemeckom .Amazone. Ale slovenskĂ˝ spotrebiteÄž

spotrebiteĞov. Ochutnåvky sú tieŞ jednou z alternatív

vĂ´bec nezaostĂĄva a nevyboÄ?uje z trendov sprĂĄvania

ako zaujaĹĽ spotrebiteÄža, Ä?astokrĂĄt vyuŞívame takĂŠto

sa spotrebiteĞov v iných krajinåch.

NA POTRAVINĂ RSKOM VEÄ˝TRHU GULFOOD V DUBAJI STE USPELI S PROTEĂ?NOVĂ?MI CESTOVINAMI. Ä&#x152;O VĂ S VIEDLO K VYTVORENIU ZDRAVEJ ALTERNATĂ?VY CESTOVĂ?N? AKĂ&#x2030; SĂ&#x161; VAĹ E AMBĂ?CIE PRI PREDAJI TĂ?CHTO VĂ?ROBKOV?

VRà ŤME SA NA ZĂ VER EĹ TE K PRVEJ OTĂ ZKE. CĂ?TITE PODPORU SLOVENSKĂ?CH INĹ TITĂ&#x161;CIĂ? PRI PREZENTOVANĂ? INOVATĂ?VNYCH PRODUKTOV V ZAHRANIÄ&#x152;Ă?? PREDSA LEN ROBĂ?TE VĂ?BORNĂ&#x2030; MENO SLOVENSKU V ZAHRANIÄ&#x152;Ă?, PROPAGUJETE SLOVENSKO SKRZ PRODUKTYâ&#x20AC;Ś

a zatiaĞ sme s touto stratÊgiou úspeťní, takŞe pri tom

Na Gulfoode bola naĹĄa Protein Pasta ocenenĂĄ

Toto je tÊma, o ktorej vieme dlho rozpråvaż a måme

aj ostaneme.

cenou Gulfood Awards 2016 v kategórii

aj zdokumentovanĂŠ podklady, ako dobre to vedia

â&#x20AC;&#x17E;najlepĹĄia novĂĄ funkÄ?nĂĄ potravina alebo nĂĄpojâ&#x20AC;&#x153;.

robiĹĽ inĂŠ krajiny, ale ĹžiaÄž nie Slovensko. Napriek

VeÄžtrhu sa zĂşÄ?astnilo vyĹĄe 4800 vystavovateÄžov,

naĹĄej snahe sme nikdy nezĂ­skali Ĺžiadnu podporu na

takŞe ocenenie v takejto konkurencii je pre

zahraniÄ?nĂş prezentĂĄciu na svetovĂ˝ch vĂ˝stavĂĄch.

nås veĞkým úspechom. Ocenený výrobok je

Je beŞným ťtandardom, Şe aj menťie krajiny so

geniĂĄlny a veÄžmi â&#x20AC;&#x17E;easyâ&#x20AC;&#x153; zĂĄroveĹ&#x2C6;. Je to vĂ˝robok

slabťou ekonomikou majú výborne vybudovanÊ

zo strukovín, konkrÊtne fazuliek, je v organickej

nĂĄrodnĂŠ pavilĂłny, my si toto vĹĄetko musĂ­me rieĹĄiĹĽ

kvalite, bezlepkovĂ˝, vhodnĂ˝ aj pre vegĂĄnov. MĂĄ

svojpomocne na vlastnĂŠ nĂĄklady. Radi by sme tĂşto

vysokĂ˝, aĹž 42-percentnĂ˝ podiel prirodzene sa

tĂŠmu otvorili aj samostatne. Sme ochotnĂ­ zdieÄžaĹĽ

Sme lídrom v kategórii na Slovensku, tu sme

nachĂĄdzajĂşceho proteĂ­nu. Je to plnohodnotnĂĄ

naĹĄe know-how, ako to robiĹĽ ĂşÄ?elne a efektĂ­vne, aby

povaĹžovanĂ­ za kapitĂĄnov kategĂłrie. EĹĄte lepĹĄie

alternatĂ­va klasickĂ˝ch cestovĂ­n, avĹĄak s Ä?aleko

to pomohlo slovenskĂ˝m ďŹ rmĂĄm presadiĹĽ sa aj na

predaje ako na Slovensku vzhÄžadom na poÄ?et

vyĹĄĹĄĂ­m nutriÄ?nĂ˝m beneďŹ tom. Na tento produkt

globĂĄlnych trhoch.

obyvateÄžov mĂĄme naprĂ­klad na Cypre. Za veÄžkĂ˝

mĂĄme ĹĄpiÄ?kovĂŠ ohlasy nielen od â&#x20AC;&#x17E;beĹžnĂ˝châ&#x20AC;&#x153;

face to face stretnutia na zĂ­skanie spätnej väzby, Ä?o sĂş pre nĂĄs samozrejme cennĂŠ informĂĄcie.

VIETE SI PREDSTAVIŤ RESP. ZVAĹ˝UJETE AJ VĂ?ROBU PRIVĂ TNYCH ZNAÄ&#x152;IEK PRE REŤAZCE? SnaŞíme sa presadzovaĹĽ a budovaĹĽ vlastnĂş znaÄ?ku

Ă&#x161;SPEĹ NE PREDĂ VATE VO VIACERĂ?CH Ĺ TĂ TOCH. MĂ&#x201D;Ĺ˝ETE POROVNAŤ SPOTREBITEÄ˝SKĂ&#x2030; SPRĂ VANIE SLOVĂ KOV SO ZAHRANIÄ&#x152;Ă?M?

(kp)

33

@=FPAHQĂ&#x153;KLKPNA>QFA

SSSI=TOLKNPOG


PRODUCT

SLOVÁCI OCEŇUJÚ

VYSOKÝ PODIEL MÄSA Mäso a mäsové výrobky majú mať „mäso“ ako podstatnú zložku zastúpenú v dostatočnom množstve. Ak sa mäso a jeho percentuálny podiel vytráca, postupne sa vytráca aj záujem zákazníkov. Slováci stále vyžadujú pultový predaj a popri domácej produkcii radi vyskúšajú aj niečo nové, alebo si spestria jedálniček alternatívami mäsa.

a čerstvého mäsa pred mrazeným uviedla nižšiu DPH. „Čerstvé mäso predávame z voľného pultu zatiaľ iba na obmedzenom počte filiálok, no vzhľadom na zvýšený záujem zákazníkov plánujeme tento spôsob predaja rozširovať,“ dodáva. Na opačný trend, a to rozširovanie chladiacich zariadení, vsadil v nových filiálkach Lidl. V tomto diskontom reťazci obslužné pulty s mäsom, syrmi a delikatesami nie sú ani teraz. V zahraničí však silnie dopyt po chladených a mrazených balených hotových jedlách, pričom sa očakáva, že dorazí aj na Slovensko.

SLOVÁCI SI SPESTRUJÚ JEDÁLNIČEK Dostupné prieskumy ukazujú, že v Taliansku či Nemecku sa bez mäsa stravuje okolo 10 % populácie. Prekvapením je však Británia, kde až 20 % spotrebiteľov deklaruje vegetariánstvo. Ako je to na Slovensku? Podľa Zelenej správy bola v roku 1990 spotreba mäsa na jedného obyvateľa 84 kilogramov, v súčasnosti jeme len

„ŠIBAČKA“ BEZ PREKVAPENÍ

chované vo Francúzku). V segmente lahôdok

asi 47 kilogramov na obyvateľa. Medziročne

Veľkonočné sviatky boli tohto roku o týždeň

boli hitom predovšetkým údené mäsá a to tak

tento klesajúci trend nie až tak markantný a D.

skôr ako v roku minulom. Rreťazce v súlade

balené, ako aj na pulte. Zo šuniek to boli hlavne

Pernicová tvrdí, že predaj čerstvého mäsa

s tradíciami opäť stavili na širokú ponuku

šunky s vysokým podielom mäsa, na ktoré je

medziročne dokonca vzrástol: „Aktuálnym

delikates, mäsa a mäsových výrobkov, najmä

zákazník u nás zvyknutý a dokonca tieto výrobky

trendom je zvýšená spotreba hydinových

prémiových. Skorší termín jarných sviatkov sa

aj cielene vyhľadáva,“ uviedla Denisa Pernicová,

produktov. Aj keď predaj tofu a sójových

vďaka serióznej príprave a dostatočne včasnému

hovorkyňa BILLA Slovensko.

výrobkov každoročne narastá, nie je to na úkor predaja mäsa. Skôr ide o spestrenie jedálnička

promotion neprejavil v zníženej spotrebe.

ľudí, ktorí sa jeho konzumácii nevyhýbajú.“

„Predaj čerstvého mäsa cez Veľkonočné sviatky splnil všetky naše očakávania. Najväčší ohlas

PULTOVÝ PREDAJ JE ŽIADANÝ Slováci stále radi varia a stávajú sa z nich

Autor: Red | Ilustračné foto: Starý otec

u zákazníkov malo bravčové karé bez kosti, kuracie rezne a chladené kurča. Okrem nich sme

Ako v minulom čísle uviedol pre IN STORE

gurmáni. S blížiacou sa grilovacou sezónou opäť

zákazníkom ponúkali aj sezónne artikle ako hus

Slovakia Martin Gärtner, vedúci úseku reklamy

budú experimentovať s balenými aj nebalenými

alebo kačka chladená. Pozitívne nás prekvapil

a hovorca Kaufland Slovenská republika, v. o. s.

mäsovými výrobkami. Faktom je, že pri čerstvom

záujem o Minikuriatko (500 gramové kurča

reťazec začal budovať obslužné pulty s mäsom

tovare čoraz úzkostlivejšie sledujú krajinu pôvodu

a mäsovými výrobkami,

a dbajú, aby bol z domácej proviniencie. Na

nakoľko z ich analýz vyplynulo,

minimálnu vzdialenosť od chovu po mäsový

že zákazník pulty očakáva.

výrobok v košíku zákazníka vsádza napríklad

V súčasnosti už má pulty vo

nový supermarket Yeme. Viacero produktov si

viac ako 30 filiálkach a túto

dorába sám tak, aby zákazníci spracovanie aj

skutočnosť aj promuje, napríklad

videli. V roku 2013 uviedla mäsové produkty

v out-of-home. Slováci sú

pod privátnou značkou Slovenská farma Billa.

stále konzervatívni a nakupujú

Išlo o bravčové mäso z farmy v Mlynskom Seku

produkty formou pultového

a podľa D. Pernicovej sa projekt Slovenská

predaja hoci je v ponuke aj

farma u zákazníkov stretol s pozitívnym ohlasom.

podobný balený produkt. D.

Do budúcnosti preto plánujú aj jej rozšírenie

Pernicová ako jeden z dôvodov

o hovädzie aj hydinové mäso.

preferovania chladeného

34


PRODUCT

35 (kp)


PRODUCT

5 TRENDOV DIZAJNU OBALOV Obalový dizajn patrí medzi disciplíny, ktoré musia zvládať často protichodné požiadavky. Na jednu stranu by mal byť obal pútavý, hravý, tvorivý a mal by predávať. Na strane druhej je tu nutnosť splniť normy a pravidla baliacich technológií a logistiky a nezvyšovať vďaka obalu cenu výrobku.

1. CONVENIENCE

týchto skrutkovacích viečok a na otvorenie vyžaduje silu, ktorá je často nad možnosťami

Convenience alebo pohodlie. Je dôležité

niektorých kategórií spotrebiteľov, najmä

tovar dobre zabaliť, ale dôležité je aj tovar

seniorov. Tlak na cenu bráni rozšíreniu

rozbaliť. K požiadavkám doby patrí rozbaliť

„convenience“ viečok s väčším priemerom

tovar ľahko, najlepšie bez použitia nástrojov.

tak, ako by bolo voči spotrebiteľom ústretové.

Nástroje zvyčajne zvyšujú riziko úrazu alebo

K trendu convenience môžeme priradiť aj

šalátu integruje nielen vidličku, ale aj dresing.

nechceného poškodenia tovaru. Je zreteľný

priesvitné obaly, ktoré netaja množstvo tovaru

Dresing navyše spôsobom, ktorý umožňuje

posun v prevedení nápojových kartónov

a smelo ukazujú tovar. Mnohé majú kompletné

jeho zmiešanie so šalátom tesne pred

u trvanlivého mlieka, kedy balenie obsahuje

informácie o zložení na prednej strane a nie

konzumáciou, bez toho aby došlo k otvoreniu

odtrhávací alebo skrutkový uzáver. Odpadá,

drobným písmom na strane zadnej.

obalu samotného šalátu. Podobne sú pri mnohých balených jedlách balené dipy, džemy

predtým nevyhnutná nutnosť odstrihnutia,

alebo polevy.

odrezanie či odtrhnutie rohu krabice. Ďalším príkladom je stelivo pre mačacích miláčikov.

2. ON THE GO

Autor: red | Zdroj: Thedieline.com, SYBA | Foto: SYBA

Uzavretie naplnených papierových tašiek

36

zošitím nahradilo vyladenie zlepenia tak,

Súvisí s predošlým trendom. Ide o ľahké

aby spoľahlivo držalo obsah vnútri počas

otvorenie a znovu zatvorenie obalu

3. UDRŽATEĽNOSŤ

distribúcie, predaja aj

umožňujúce odnositelnosť, aby

Tlak zelenej lobby sa už niekoľko rokov

odnesenia zákazníkom

sa obsah nevylieval, nevysýpal

uplatňuje prostredníctvom environmentálnej

domov a súčasne mu

počas transportu, prípadne aby

európskej legislatívy, Smernice 94/62 / ES

umožnilo tento zlepený

udržal teplotu v stanovenej norme.

spoj prekonať bez nástroja.

Zrýchlený životný štýl akceleruje

Nožnice či nôž u predtým

rozšírenie ponuky potravín a nápojov

zošitých tašiek už nie je

balených práve na cestu „on-the-

potrebné, stačí odlúpnutie,

-go packaging“. Dobre poznáme

roztvorenie zlepených

téglik s kávou prikrytý viečkom

stien šikovným ťahom rúk.

brániacim rozliatiu nápoja. Toto

Podobne sú lepenkové

riešenie vyžaduje téglik so zvýšenou

skladacie škatule čoraz

tuhosťou, aby aj ihneď po naplnení

častejšie vybavené prúžkom

horúcim nápojom odolal tlaku pri

s perforáciou: spotrebiteľ

nasadzovaní spravidla plastového

krabicu ľahšie otvorí

viečka. Dobre túto požiadavku

odtrhnutím popísaného

spĺňajú papierové poháre. K mrazenej

prúžku. Toto riešenie

ovocnej dreni v papierovom tégliku

kladie zvýšené nároky na

už pred niekoľkými desiatkami rokov

technologickú disciplínu

boli v obchode dodávané drievka.

operátorov baliacich

Teraz sú zvyčajne plastové „paličky“

liniek. Kritickým miestom

súčasťou jednotkového balenia

u sýtených nápojov sú

mrazeného dobrôt. U niektorých

uzávery, a to ich priemer

variantov nápojových obalov

a prevedenie povrchu. Tlak

(stojacich vreciek, nápojových

oxidu uhličitého enormne

plechoviek) sa stávajú slamky

zvyšuje trenie v závitoch

integrálnou súčasťou balenia. Balenie


PRODUCT

o obaloch a odpadoch z obalov. V súlade s týmito predpismi by sa v Európe mali používať len také obaly, ktorých dopad na životné prostredie je minimálny. K naplneniu často chýbajú objektívne metódy posudzovania a merania takto sledovaného dopadu. Kampane typu „znižovanie uhlíkovej stopy“ nahrávajú hlavne certifikačným organizáciám predávajúci príslušné certifikáty. „Otázkou zostáva, či je papierová škatuľa na vajcia obsahujúca 50 % trávnych vlákien šetrnejšia k životnému prostrediu než papierová krabička vyrobená zo 100% zberového papiera? Trendom je odklon od posudzovania environmentálnej neškodnosti samotných obalov a príklon ku komplexnejšiemu pohľadu v rámci iniciatívy FAO OSN: Save Food. A to v duchu hesla: „As little as possible, as much as necessary.“ Kvalifikované odhady hovoria, že napríklad straty v potravinách z cereálií dosahujú až 30 %, čo pre predstavu tvorí 763 miliárd balení cestovín. U mliečnych výrobkov sa straty

ktorého držitelia v súlade iniciatiovou World

šplhajú k 20 %. Koreňová zelenina a ovocie sú

Packaging Organisation a Messe Düsseldorf,

na tom ešte podstatne horšie, straty v týchto

budú môcť byť bezplatne vystavení v špeciálnej

komoditách dosahujú až 45 %, v severnej

expozícii v rámci veľtrhu Interpack 2017.

5. MINIMALIZMUS

Afrike aj vyše 50 %,“ uvádza Vlado Volek, Managing Director, Obalový institut SYBA. Vhodné obaly slúžia k predĺženiu životnosti

Ako bolo povedané v predchádzajúcom

4. AUTENTICITA

potravín a predchádzajú spomínaným

bode, jedným z trendov je zjednodušovanie, minimalizácia aj v rámci vizualizácie, nielen

stratám. Preto optimálny obal je taký, ktorý

Obaly začínajú pôsobiť akoby ručne vyrábané,

materiálovou skladbou obalu. Najmä

neuprednostní minimalizáciu množstva

osobnejšie, autenticky, s prvkami retro alebo

„prírodné“ produkty a bio potraviny touto

a kvality použitého obalového materiálu pred

vintage. Trendom dizajnu obalov posledných

cestou stotožňujú obal s obsahom. Na

takým obalom, ktorý napríklad obsahuje väčšie

rokov je elegantne matný povrch, prípadne

druhú stranu známe značky, napr. Apple na

množstvo materiálu alebo aj kompozitov,

parciálne lakovanie či uplatnenie ďalších

obaloch rozhodne nešetrí, biely mat a kvalitné

ale lepšie ochráni balenú potravinu. Preto

spracovateľských metód na niektorých

prevedenie s akcentom na ochranné funkcie

aj v rámci súťaže OBAL ROKU 2016 bolo

častiach povrchu obalu. Dobrý príkladom je

(dostatočne dimenzovaná fixácia) a obalom

zavedené špeciálne ocenenie Save Food,

flexibilný obal MOKATE, ktorý matnou bielou

potvrdzuje výnimočnosť predávaného tovaru.

farbou odlišuje produkt od ostatných a dáva

Príkladom úspešného obnovenie marketingovo

vyniknúť parciálne lesklo tlačeným motívom.

zvädnutej značky je použitie retro dizajnu

Pred rádovo rokom a pol vstúpila do regálov

aerosólového obalu na kozmetiku Lybar

retailu biela farba a ešte nejakú dobu bude

promiss - držiteľ ocenenia BRONZE DESIGN

„in“. Značky sa spoliehajú na vysoký kontrast –

TOUCH 2015. Minimalistický, čiernobiely

najlepšie čiernobiely a stálicou je recyklovaný

dizajn nového radu vlasovej kozmetiky pre

papier. Ukazuje sa, že vo všeobecnosti sa

mladé ženy je inšpirovaný časmi, keď bola

obaly zjednodušujú, trend udávajú svetové

značka Lybar jasnou jednotkou v celom

značky, napríklad Starbucks, Apple alebo

Československu: sedemdesiatymi rokmi.

Gap. Ako demonštroval na seminári Špeciality

Obalom sa prelínajú geometrické tvary,

obalového dizajnu Ivan Civín, Packshot,

pripomínajúce vzory, ktoré sa vtedy hojne

trendom sú tendencie využívania symbolov

využívali, napríklad na tapetách. V kombinácii

a celkovo cítiť smerovanie k jednoduchosti

s nadčasovým čiernobielym dizajnom

až simplicite. Začínajú sa používať free hand

a matným prevedením obalu, vzbudzuje prísľub

fonty, písmená, ktoré sú ručne kreslené

luxusu, odkazuje na svoje moderné zloženie

prípadné kombinované so symbolmi. Na

a minimalistický prístup. Výrazne sa tak líši

Slovensku aj v Čechách sú populárne

od podobných výrobkov vo svojej kategórii,

aktivity predaja výrobkov v retro obaloch.

ktoré väčšinou vsádzajú na pestré farby

Zo zámoria sem zasa smeruje trend, kedy

a kvetinové vzory. V regáloch je vďaka tomu

zážitok z výrobku vrátane obalu je významnejší

neprehliadnuteľný a dosahuje úspešné predaje,

rozhodovací faktor ako cena. Najmä luxusné

hoci nemá výraznú mediálnu podporu.

tovary sa musia prispôsobiť tejto zmene zmýšľania zákazníkov.

37


PRODUCT

TRŽBY SĽUBNE GENERUJÚ TZV. FACIALS

Segment vreckoviek balených v škatuliach, tzv. facials, rastie medziročne až o 15 % v objeme a o 12 % v hodnote. Celkovo tak generuje vyše jednej tretiny (37%) tržieb kategórie papierových vreckoviek.

DYNAMICKY RASTIE PREDAJ 4-VRSTVOVÝCH FACIALS

najrýchlejšie 4-vrstvové výrobky, avšak stále tvoria len 8 % predanej hodnoty

JEDNOVRSTVOVÝ TOALETNÝ PAPIER NA ÚSTUPE

tohto segmentu, čo je ale dvakrát viac ako v objeme.

Z analýz agentúry Nielsen vyplýva, že nárast predaja toaletného papiera je medziročne

Podľa agentúry Nielsen sa tempo nárastu predajov papierových vreckoviek sa

Aj keď tempo predajov kuchynských

rovnaký v hodnote a mierne pomalší

medziročne zrýchlilo o 1 percentuálny bod

papierových utierok medziročne

v objeme. Každý druhý toaletný papier je

v objeme a tempo nárastu v hodnote je

spomalilo, podľa Nielsen ich rastúce

dvojvrstvový a tento segment aj ťahá nárast

až trojnásobné oproti MAT-2 (posledná

predaje sú naďalej zaujímavé a to najmä

celej kategórie. Spotrebitelia však strácajú

perióda február 2014). Tento nárast je

v hodnote predaja. Ako dopĺňa prieskum

záujem o jednovrstvové toaletné papiere,

ťahaný segmentom vreckoviek balených

GfK papierové kuchynské utierky si

ktoré medziročne klesajú v objeme o 14 %

v škatuliach, tzv. facials, ktoré rastú

za posledných 12 mesiacov kúpili 2/3

a dosahujú tak už len 7 %ný podiel. Čo sa

medziročne až o 15 % v objeme a 12 %

slovenských domácností. Kuchynské

týka počtu kusov v balení, tak každé druhé

v hodnote. Tento segment tak tvorí tržby

utierky sa nakupujú v priemere 8× do

balenie je zo segmentu 5-8 ks a medziročne

za predaj papierových vreckoviek až

roka a pri jednom nákupe domácnosti

narastá o takmer 9 %. Naopak jednokusové

z 37% a o niečo menej je jeho prínos

minú v priemere 1 €. 32 % z výdavkov

balenia, ktoré sú pre spotrebiteľa najmenej

v objeme. V tomto segmente rastú

domácnosti minú v hypermarketoch.

cenovo výhodné, v predajoch mierne

Autor: red | Zdroj: Zdroj: GfK Slovakia, Nielsen, MEDIAN SK | Foto: Pixabay.com

klesajú a dosahujú tak menej ako štvrtinový

Ø OBJEM A HODNOTA PREDAJA PAPIEROVÝCH HYGIENICKÝCH POTRIEB V SR

objemový podiel, avšak na hodnote predajov sa stále podieľajú viac ako 30-imi

Objem predaja v 1000 kusoch Hodnota predaja v 1000 EUR

SLOVENSKO PAPIEROVÉ VRECKOVKY TOALETNÝ PAPIER PAPIEROVÉ KUCHYNSKÉ UTIERKY

mar/14 – feb/15 1 856 910,8 183 588,7 24 102,6

mar/15 – feb/16 mar/14 – feb/15 mar/15 – feb/16 1 927 442,0 192 604,0

13 712,9 49 559,1

14 316,0 51 336,5

24 706,2

9 757,1

10 528,7

percentami. Veronika Némethová, Senior konzultant, Spotrebiteľský panel GfK dopĺňa: „Toaletný papier domácnosti nakupujú približne 17-krát do roka, pri jednom nákupe naň minú 1,60 €. Najviac výdavkov naň (viac ako štvrtinu) minieme v hypermarketoch,

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Predaje za trh potravín a zmiešaného tovaru a drogérií v Slovenskej republike, okrem Metra

hoci najčastejšie ho nakupujú v malých predajniach. Pri nákupoch toaletného

38


PRODUCT

papiera sú dôležité privátne značky, ako aj akcie. Na nákupy v akcii domácnosti minú 46 % zo svojich výdavkov na tento tovar, čo je spomedzi uvedených kategórií najvyšší podiel. 8 z 10 kupujúcich domácností si pri nákupe aspoň raz vybralo značku

Ø KOĽKO BALENÍ PAPIEROVÝCH VRECKOVIEK POUŽÍVATE PRIEMERNE ZA MESIAC? (%, JEDNO BALENIE OBSAHUJE 10 VRECKOVIEK) £ £ £ £ £ £ £

1 balenie alebo menej 2 balenia 3 balenia 4 balenia 5 balení 6 balení a viac neuvedené

maloobchodného reťazca. Na nákup privátnych značiek v kategórii toaletného papiera minieme 6 z 10 €.“ Podiel privátnych značiek je vo výdavkoch domácností na hygienické vreckovky ešte vyšší ako pri toaletnom papieri, resp.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2015

21,3

21,5

18,0

11,2

5,0

6,4

1,4

14,4

12,4

1,6

najvyšší spomedzi uvedených kategórií. Naopak, vreckovky nakupujeme za akciovú cenu v menšej miere. Dôležitý podiel v nákupoch hygienických vreckoviek majú diskonty. Papierové obrúsky (servítky) si za posledných 12 mesiacov aspoň raz kúpili viac ako 3/5

Ø KOĽKO KUSOV TOALETNÉHO PAPIERA SPOTREBUJETE PRIEMERNE ZA MESIAC? (%) £ £ £ £ £ £ £

2 kusy a menej 3 - 4 kusy 5 - 6 kusov 7 - 9 kusov 10 - 12 kusov 13 kusov a viac neuvedené

domácností. Tretinu z výdavkov na tento tovar domácnosti minú v supermarketoch. Pre doplnenie celkového obrazu: z údajov MEDIAN SK vyplýva, že papierové vreckovky za posledných 12 mesiacov použilo 84,8 % opýtaných a toaletný papier za rovnaké obdobie 97,8 %

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2015

4,6

21,9

25,1

17,7

(kp)

39


PRESENT

FLASH NEWS od leta 2016. TERNO real estate otvorila svoju

začatie procesu spájania oboch

TERNO, MOJA SAMOŠKA A HYPERNOVA SA ZJEDNOTIA POD ZNAČKU TERNO

spoločností.

Spoločnosť TERNO real estate zavádza

koncepte. Súčasťou nového konceptu sa stane

jednotnú značku Terno z dôvodu zefektívnenia

spolu s ostatnými prevádzkami.

IMMOFINANZ a CA Immo oznámili

prvú predajňu Terno v Trnave ešte v existujúcom

komunikačných aktivít. Po schválení Coca -Cola HBC AG za rok 2015

Protimonopolným úradom pod ňu prejdú postupne

predala viac ako 2 miliardy

predajne Terno, Moja Samoška a Hypernova.

jednotkových prepraviek na trhoch

Podľa slov marketingovej riaditeľky Anny Buzinkay

s celkovým počtom 594 miliónov

sa spoločnosť rozhodla zjednotiť názov pod

spotrebiteľov. Generovala čistý zisk

najsilnejšiu značku Terno. Prvou viditeľnou zmenou

280 miliónov EUR.

je nové logo, ktoré bude postupne nasadzované

Z údajov Spotrebiteľského barometra

LOGITECH ZÍSKA AKVIZÍCIOU JAYBIRD

I. Štatistického úradu SR vyplýva, že

Zdroj: Terno.sk

bude prínosom celosvetová distribučná sieť, ktorou spoločnosť Logitech disponuje a jej hlboké

domácnosti očakávajú pozitívnejší vývoj v ekonomike a dve pätiny predpokladajú,

Logitech International odsúhlasila akvizíciu

že si tento rok vytvoria úspory.

spoločnosti Jaybird LLC zo Salt Lake City v

konštrukčné znalosti. Zdroj: Logitech.com/cs-cz

Utahu za približne 50 miliónov USD s dodatočnou podmienenou platbou až 45 miliónov USD, ktorá Takmer 3 hodiny. Toľko pracujeme

sa predpokladá pri dosiahnutí cieľa rastu počas

na 20 eurový nákup v Bratislave.

nasledujúcich 2 rokov. Jaybird je poprednou

V Košiciach o vyše hodinu dlhšie.

spoločnosťou v oblasti bezdrôtovej nositeľnej audio

Vyplýva to z údajov Poštovej banky

elektroniky pre športy a aktívny životný štýl, čo je

a ŠÚ SR.

kategória, ktorú vytvorila v roku 2006. Pre Jaybird

Nastupujúca generácia mladých ľudí Y

RÝCHLOSŤ A ĽAHKÝ VÝBER TOVARU JE MOTTOM DNEŠNÉHO SPOTREBITEĽA

a Z narodených od 80. rokov a neskôr je najčastejším zákazníkom on -line služieb, ako napríklad objednávanie jedál, taxi či zliav.

on-line prieskum bol realizovaný medzi 30 tisíc respondentmi staršími ako 15 rokov v 27

rokmi. Je viac prepojený s technológiami, viac

krajinách. Zber dát sa robil v roku 2015

Spoločnosť AAA AUTO pripravuje

komplikovanosť, preferuje ľahký a jednoduchý

v štyroch krajinách, v Česku, Poľsku,

výber tovaru a služieb a chce sa baviť. Až 62 %

Maďarsku a Slovensku otvorenie

vo svete, t.j. v 27 sledovaných krajinách, trávi čas

nových pobočiek, prípadne rozšírenie

detailným mapovaním značiek pred dôležitým

kapacít existujúcich. Očakáva zvýšený

nákupom. Česi sú v tejto záľube o niečo menej

dopyt po ojazdených autách. Slováci

aktívni a informácie o značkách si dopredu zisťuje

boli v roku 2015 ochotní za ojazdené

iba 36 % z nich. Originalitu a potešenie dokonca

vozidlo minúť takmer 11600 €.

aj od bežných výrobkov vždy očakáva 53 % ľudí

Tiffany & Co. uzavrela limitovanú

DELL UPGRADOVAL POČÍTAČE PRECISION PRE VIRTUÁLNU REALITU

-a-Porter, aby rozšíril predajnú sieť. Tiffany má e -shopy iba v 13 krajinách,

Zdroj: GfK, Ilustračné foto: Samsung

ako napríklad zložité kalkulácie a analýzy, alebo 3D modeling. Počitače využívajú výkonné grafické technológie od AMD a NVIDIA, ultra-rýchle PCIe

et -a-Porter pôsobí vo viac ako 170

Spoločnosť Dell predstavila novú generáciu

zbernice s 4× vyššou rýchlosťou než tradičné

krajinách.

towerov a rackových počítačov Dell Precision, ktoré

SATA SD a až 1 TB DDR4 pamäte taktovanej na

si bez problémov poradia aj s virtuálnou realitou.

2400 MHz. V SR budú dostupné od mája 2016

Výkon a softvér počítačov sú plne optimalizované Imperator v rámci aprílového žartu

pre pohodlnú tvorbu a prehrávanie obsahu na

uviedol Fernet Stock Pizza. Cieľom

zariadenich ako napríklad HTC Vive alebo Oculus

kampane Core4 bol „prank“, teda

Rift. Nová generácia towerov Dell Precision 5810,

nachytávka a upriamenie pozornosti

7810 a 7910 a rackov 7910 obsahuje najnovšie

na Fernet Stock Citrus a Cranberry.

viacjadrové Intel Broadwell EP procesory, ktoré sú optimalizované pre multiprocesorové aplikácie,

40

štúdie GfK Consumer Life/Consumer Values,

Dnešný spotrebiteľ je iný ako pred niekoľkými sleduje značky a čo sa deje na trhu. Nemá rád

spolupráci s on -line obchodníkom Net-

vo svete, v ČR36 %. Informácie pochádzajú zo

Zdroj: Dell.sk


PRODUCT

ODĽAHČENÉ SKLO PRE POTRAVINY I ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Sklo odjakživa chráni hodnotu výrobkov, ktoré sú v ňom uskladnené a prepravované. Súčasné inovatívne výrobné technológie umožňujú robiť obaly zo skla ešte ľahšími ako kedysi, a to bez vplyvu na ich bezpečnosť a kvalitu. Profitujú z toho producenti potravín, obchodníci, logistika, spotrebitelia, ale aj životné prostredie.

JEDINEČNÝ OBALOVÝ MATERIÁL

Výrobu odľahčeného skla umožnili inovatívne

Odľahčené sklo nielen menej zaváži v taške

výrobné technológie. Namiesto dvakrát

konečného spotrebiteľa, ale „odľahčí“ aj životnému

Sklo je odolné, nepriepustné, hygienické, tvárne,

opakovaného fúkacieho procesu sa používa

prostrediu. Už pri jeho výrobe sa totiž znižuje

estetické, prírodné a stopercentne recyklovateľné.

úzkohrdlý lisofuk. Aby bola stena obalu čo

spotreba surovín a tvorba emisií CO2. Redukcia

Preto je a stále bude jedinečným obalovým

najrovnomernejšia a tenšia, vtlačí sa ešte

skla znamená viacero úsporných efektov z pohľadu

materiálom na nápoje a potraviny. Vďaka vyspelým

v predforme do tekutej sklenenej hmoty ústnik. Pre

životného prostredia. Pri výrobe odľahčených fliaš sa

výrobným technológiám sú dnes sklenené fľaše

zachovanie vysokej stability výrobku pri zníženej

spotrebuje menej surovín a chránia sa tak prírodné

a konzervové poháre vyrábané spoločnosťou

hmotnosti je rozhodujúca dôsledná koncepčná

zdroje. Podstatne nižšia spotreba materiálu a vysoký podiel použitého skla ako sekundárnej suroviny

Vetropack ľahšie ako kedysi bez toho, aby bola narušená ich stabilita, alebo aby stratili svoje výnimočné vlastnosti. Technológia odľahčeného skla na trh prináša sklenené obaly s tenkými stenami, ktoré v kritériu stability a pevnosti nijako

Odľahčené sklo znižuje spotrebu surovín a tvorbu emisií CO2. Úspory sa pohybujú medzi 12 až 17 %.

prinášajú zároveň podstatne menej emisií CO2. Úspory sa pohybujú medzi 12 až 17 %. Odľahčené sklo garantuje zachovanie všetkých ekologických predností skla. Je stopercentne recyklovateľné a voči svojmu obsahu je inertné, teda

nezaostávajú za doterajšími obalmi zo skla.

správa sa absolútne neutrálne. predvýrobná fáza. Dizajnér obalu teda vypočíta ešte pred samotnou výrobou pomocou metódy „konečných prvkov“, na ktorom mieste je obal

SKLO PRE NAJVYŠŠIE NÁROKY

Ako už názov napovedá, hlavný benefitom

vystavený najväčšiemu zaťaženiu. Nato sa celé telo

odľahčeného skla je znížená hmotnosť. Vďaka

skla „rozloží“ na malé čiastkové telieska – takzvané

Skupina Vetropack dodáva svojim zákazníkom

novým výrobným technológiám Vetropack dosiahol

„konečné prvky“. Vlastnosti týchto teliesok sa

z potravinárskeho priemyslu sklenené obaly, ktoré

redukciu hmotnosti napríklad pri fľaši na pivo

popisujú oveľa ľahšie ako správanie sa telesa ako

zodpovedajú tým najvyšším nárokom. Bezpečne

A 330 ml z 205 g na 185 g, teda o 20 gramov.

celku. Dotyčné miesta sú vo forme upravené tak,

chránia potraviny a primeraným spôsobom

Sklená fľaša na víno s objemom 1000 ml znížila

aby sa ich zaťaženie znížilo. K tomu často stačia

podporujú imidž výrobku a marketingovú stratégiu.

svoju hmotnosť až o 80 gramov! Výrobcovia

okom sotva viditeľné úpravy.

Vetropack ponúka široké spektrum služieb: od

konzervovaných potravín sa potešia skutočnosti, že veľký konzervový pohár s objemom 3400 ml môže pri zachovaní vlastností vážiť až o 50 gramov menej.

návrhu obalov cez ich výrobu a logistiku až po

ODĽAHČENIE PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

technické poradenstvo.

ODĽAHČENÉ SKLO V SKRATKE • •

Stabilita a pevnosť zostávajú napriek úspore materiálu na rovnakej úrovni. Znížená hmotnosť odľahčených sklenených obalov zjednodušuje

Autor: Red (pti) | Foto: Vetropack

VÝRAZNÁ REDUKCIA HMOTNOSTI

výrobcom a zákazníkom ich prepravu. Odľahčené sklo znižuje spotrebu energie a materiálu a chráni životné prostredie.

41


PRODUCT nákladov prinieslo úplnú návratnosť investície (ROI) v priebehu prvých 12 mesiacov“ povedal Phillippe Delporte, riaditeľ IT Auchan Poland. Navyše okrem finančných prínosov videokonferencie poskytujú možnosť uskutočňovať stretnutia oveľa častejšie, s vyššou úrovňou interaktivity. Ako najdôležitejší prínos však považujeme zlepšenú komunikáciu a schopnosť rýchlejšej reakcie na zmeny, čo je v tomto dynamickom segmente veľmi dôležité.“

SKÚSENOSTI SLOVENSKÉHO PRIEKOPNÍKA

Videokonferenčná porada spoločnosti MILK-AGRO

VYUŽITE VIDEOKOMUNIKÁCIU

NA MAXIMUM Vďaka obrovskej úspore nákladov i času a optimalizácii nástrojov na spoluprácu popularita videokonferencií neustále rastie. Svedčí o tom množstvo úspešných realizácií v rôznych segmentoch i spokojnosť používateľov. Aj v retail segmente sú firmy a užívatelia, ktorí prinášajú svoje skúsenosti a doporučenia. Organizácie všetkých veľkostí používajú videokonferencie častejšie a pre viac rôznych účelov. Správa IDC z roku 2014 konštatuje nárast využívania desktopových a mobilných video-nástrojov pre spoluprácu medzi firmami všetkých veľkostí – 44% opýtaných spoločností uviedlo, že v súčasnej dobe videokonferencie používajú, a ďalších 42% plánuje ich používanie v blízkej, či vzdialenejšej budúcnosti. Gigaom Research vo svojom reporte „Prečo sú videokonferencie kľúčové pre spoluprácu vo firmách (Why videoconferencing is critical to business collaboration) uvádza, že 87% vzdialených užívateľov zažíva pri používaní videokonferencií väčšie prepojenie so svojím tímom a firemnými procesmi.

SIEŤ AUCHAN MÁ VIDEOKONFERENCIE V KOMUNIKAČNEJ DNA

Autor: RED | Foto: MILK-AGRO, spol. s.r.o.

Francúzska sieť hypermarketov a distribučných stredísk Auchan, ktorá je momentálne na 11. mieste vo svetovom rebríčku „food-retailerov“ používa videokonferencie už niekoľko rokov. „Distribučný biznis sa vyznačuje extrémne rýchlou rotáciou produktov, neustálym dohľadom nad bezpečnosťou a hygienou potravín, či sledovaním trendov a módnych noviniek. Nárast počtu hypermarketov a rozvoj siete Auchan v ďalších krajinách je možný iba ich efektívnym riadením, komunikáciou a koordináciou jednotlivých tímov“ - vysvetľuje Eric Roland, manažér oddelenia komunikácie IT divízie v Auchan Group. Auchan na videokomunikáciu používa overené technológie Polycom už od roku 2007, kedy ho séria Polycom® HDX® Media Center zaujala svojou architektúrou a kvalitou vysokého HD rozlíšenia obrazu i zvuku. Videokonferenčné systémy boli inštalované v existujúcich zasadacích miestnostiach, ktoré prešli modernizáciou od

42

osvetlenia, úpravou žalúzií, záclon i nábytku, cez doplnenie multimediálnych a projekčných technológií až po odhlučnenie miestností. Firemné procesy a organizácia porád boli doplnené o nové pravidlá súvisiace s využívaním videokonferenčných miestností: utorok, streda a štvrtok sú v miestnostiach videomeetingy a videoškolenia, ostatné dni sa miestnosti využívali na iné stretnutia či prezentácie. „Po úspešnom rozšírení videokonferencií vo francúzskej časti Auchan sme v roku 2009 zrealizovali prieskum medzi stredným a vrcholovým manažmentom“ - spomína ďalej Eric Roland. „Viac ako 300 odpovedí z prieskumu ukázalo, že pre 90% užívateľov videokonferencie splnili očakávania. Videokonferenčné porady či školenia hodnotili ako účinnejšie, s kvalitnejším obsahom i celkovou organizáciou.“ V poľskej sieti Auchan, ktorá v roku 2012 pozostávala z centrály a 26 hypermarketov po celej krajine, hľadali riešenie, ktoré by umožnilo organizovať pravidelné porady bez zvyšovania nákladov a obmedzením času stráveným cestovaním do centrály. Zároveň potrebovali optimalizovať operatívne procesy a zrýchliť výmenu informácií medzi pobočkami. Spokojnosť s technológiami Polycom v ostatných častiach Auchan v Európe a Ázii rozhodla, že Auchan Poľsko implementoval technológiu Polycom® RealPresence®. 13 ks systémov Polycom® HDX® 7000 bolo inštalovaných v 13 regionálnych hypermarketoch a 1 ks Polycom ®HDX® 8000 do centrály spoločnosti v Piaseczne. Súčasťou riešenia sú produkty pre multi-konferenčnú a kolaboračnú prevádzku - Polycom® RealPresence® Collaboration Server (RMX® 2000), Polycom® Converged Application Management (CMA 4000) a Polycom® Video Border Proxy (VBP®5300). „Prínosy investície boli evidentné okamžite po spustení Polycom technológií do prevádzky. Boli sme prekvapení, keď výrazné zníženie cestovných

Základom obchodnej činnosti spoločnosti MILK-AGRO, spol. s r. o. je výroba a predaj vlastných mliečnych výrobkov, spoločnosť však aj s ostatným sortimentom úspešne obchoduje nielen na tuzemskom, ale i zahraničnom trhu. Predajne najprv otvárala vo východnej časti Slovenska a postupne rozšírila svoje pôsobenie na celé Slovensko. V súčasnosti prevádzkuje výrobu v Sabinove, 3 veľkoobchodné sklady v Prešove, Košiciach a Sabinove a viac ako 180 maloobchodných a 80 autorizovaných predajní po mestách a obciach celého Slovenska. Prvotnou požiadavkou vedenia MILK-AGRO bolo videokonferenčné prepojenie najvzdialenejších predajní zo západného a stredného Slovenska, hlavne kvôli úspore času a nákladov súvisiacich s cestovaním na pravidelné mesačné porady do centrály v Prešove. Tento pilotný projekt sa realizoval v lete 2015, v rámci ktorého sa inštalovala technológia Polycom® RealPresence® Desktop do 8 vzdialených predajní a skupinový videokonferenčný systém Polycom® RealPresence® Group 500 do zasadačky v centrále spoločnosti v Prešove. V centrále bolo do videokonferencie integrované ozvučenie, TV a projekcia zdieľaných prezentácií cez dva projektory. Súčasťou pilotného projektu bolo aj videokonferenčné prepojenie veľkoobchodného skladu v Košiciach, kde je inštalovaný menší skupinový systém Polycom® RealPresence Group® 310. Prepojenie všetkých uzlov videokonferenčnej siete je riešené prostredníctvom „cloud“ služby, ktorá zabezpečuje riadenie zdrojov servera a multi-bodovú komunikáciu. „V štandardnom režime počas pravidelných mesačných porád je možné v jednom čase prepojiť až 10 uzlov naraz. Zapojené prevádzky však bežne komunikujú medzi sebou, alebo s centrálou aj mimo veľkých porád vysvetľuje Miroslav Pavlenko, IT manažér spoločnosti MILK-AGRO. „Projekt pokračuje i v súčasnosti, vo februári 2016 sme technológie Polycom® RealPresence® Desktop rozšírili do ďalších 42 predajní. Každá novootvorená predajňa sa automaticky vybavuje videokonferenčnou technológiou. Cieľom je prepojenie všetkých predajní a organizovanie video-porád v menších okruhoch resp. podľa spádových oblastí.“

SPRÁVNY VÝBER TECHNOLÓGIÍ A NAJVHODNEJŠIEHO RIEŠENIA Dnes už takmer každý má nejakú, aspoň letmú skúsenosť s video-rozhovorom, i keď sú to napríklad spojenia cez FaceTime na iPhone, Google Hangouts alebo Skype na PC. Tieto príležitostné použitia cez jednoduchšie aplikácie však nedokážu zaručiť bezproblémový priebeh a bezpečnosť komunikácie, najmä pokiaľ sú v stávke dopady na firmu. Možnosti pre realizáciu firemných videokonferencií sú nepreberné a siahajú od TelePresence


PRODUCT Schématicka mapka videokonferenčnej siete MILK-AGRO preberaný obsah spestriť alebo s humorom osviežiť. Keďže počas videokonferenčnej prezentácie je vypomáhanie gestikuláciou a rečou tela silne obmedzované, prezentátor by mal maximálne využiť ostatné pomocné prostriedky. Z hľadiska obsahu, štruktúry, použitých fontov, či farieb pri videokonferenčnej prezentácii sú pravidlá identické s pravidlami prípravy štandardnej prezentácie.

VIDEOKONFERENČNÁ ETIKETA miestností na kľúč s cenou v stovkách tisícov eur cez stredne drahé modulárne systémy využívajúce špecializovaný hardware až po najlacnejšie bezplatné služby, ako sú Skype, Google Hangouts alebo cloudové služby typu Pexip a Blue Jeans, kde zákazník platí mesačný či ročný paušál podľa počtu a typu pripojených užívateľov. Pred nákupom videokonferenčnej technológie, či už vo forme služby alebo investície, by mal užívateľ spolu s videokonferenčným integrátorom spracovať analýzu finančných dopadov používania videokonferencie a jej vplyv na obchodné a komunikačné procesy užívateľa. Ak zákazník požaduje videokonferenciu ako pracovný nástroj na úrovni notebooku, tabletu či smartfónu, najjednoduchšou cestou je používanie webrozhrania a zakúpenie profesionálnej „video služby (zriadeniu účtu). Druhá možnosť je v inštalácií profesionálnej aplikácie a registrácia k príslušnému poskytovateľovi. Obe možnosti vyžadujú mesačné poplatky za VaaS službu. Ak zákazník potrebuje videokonferenčné riešenie pre viac osôb do zasadacej miestnosti, má dnes možnosť si takéto riešenie i prenajať. Je možná i kombinácia uvedených riešení. Pri každej z uvedených možností je však najdôležitejšou stránkou úloha profesionálneho integrátora, ktorý riešenie navrhne, zabezpečí všetky garancie riešenia (napr. bezpečnosť komunikácie, správu a servis zariadení, doplnkové funkcionality) a úspešne toto riešenie otestuje a nasadí.

NASTAVTE SI PRIESTORY A TECHNOLÓGIE PODĽA ŠTANDARDOV Prvým odporúčaním je rýchle zhodnotenie priestoru nielen z hľadiska vizuálneho, ale aj zvukového.

Priestor, ktorý bude do videokonferencie zobrazovaný by mal byť uprataný, čistý a bez rušivých vizuálnych podnetov či zvukov na pozadí. Netreba zabúdať na prostredie za oknami, za ktorými by mohol nastať pohyb osôb, či nečakané zvukové rušenie. Priestor má byť dostatočne osvetlený tak, aby vzdialení účastníci videli vašu tvár bez tieňov a odleskov. Štandardom je použitie popisných tabuliek na stole, s logom spoločnosti, alebo menami účastníkov. Kamery a mikrofóny by mali byť umiestnené tak, aby sa nemusela meniť ich pozícia ani pri vašom pohybe. Úzko to súvisí so zlatým pravidlom videokonferencie - všetci účastníci mali byť schopní vidieť a byť videní – minimálne v čas, keď hovoria. Je potrebné sa vyhnúť nepraiznivým uhlom, ideálne je nastavenie keď v sede pozeráte do kamery vo výške očí. Odporúčania sa týkajú aj vhodného oblečenia, ktoré by malo byť solídne, bez rušivých vzorov, ideálne jednofarebné v bežných či pastelových farbách. Úplne nevhodné sú pásikové či kockované vzory a príliš nápadné doplnky.

KVALITA PREZENTAČNÝCH SCHOPNOSTÍ Videokonferenčná prezentácia má od klasickej prezentácie niektoré odlišnosti, ale stále platí odporúčanie, že ak chcete, aby si účastníci vašu prezentáciu dobre zapamätali, je potrebné s poslucháčmi viesť dialóg nie prednášku. Klaďte otázky, ktoré udržia pozornosť účastníkov, kdekoľvek je to možné, oslovujte ich menom. Počas videokonferencie sa veľmi efektne a efektívne používajú rôzne audio-vizuálne prostriedky – obrázky, grafy, audio a video súbory, ktoré môžu

Virtuálne videokonferenčné stretnutia siahajú od neformálnych konverzácií medzi dvomi osobami až po hromadné schôdze do ktorých sa zapája viac miest. Tieto stretnutia sú rovnaké ako v reálnom živote, no majú svoje výnimky i rôzne úrovne formálnosti. Pre oficiálne porady, stretnutia či prezentácie prostredníctvom videokonferencií sa akceptovali pravidlá etikety používanej pri stretnutiach v reálnom svete: na začiatku videokonferencie predstavenie účastníkov, dohoda o eliminácii súbežných diskusií a súbežného vykonávania ďalších vecí, ochrana pred rušením mobilnými telefónmi či inými zariadeniami. Štandardom je požiadanie účastníkov, aby si vypínali mikrofóny, pokiaľ chcú do počítača zapisovať poznámky alebo nutne musia behom schôdzky hovoriť s niekým ďalším. Základnú sociálnu zdvorilosť je dôležité dodržiavať aj pri virtuálnych konferenciách rovnako ako pri osobných fyzických stretnutiach. Aj keď sa napríklad kvôli chorobe zúčastňujete videokonferencie z domu, je dôležitá vyššia opatrnosť. Je potrebné pozorne a kvalitne pripraviť prostredie z hľadiska možných neočakávaných narušení.

NA ZÁVER Video-komunikácia, či video-spolupráca je už bežným, veľmi populárnym a rozširujúcim sa fenoménom. Podniky a značky, ktoré videokomunikáciu zaintegrovali do svojich komunikačných štandardov rastú rýchlejšie, číselné dôkazy o návratnosti investícií prichádzajú takmer každodenne. Profesionálne ovládanie a používanie videokonferenčných nástrojov hovorí veľa - o vašej spoločnosti, o vašich zamestnancoch a značkách.

(kp)

43


PRODUCT

NÁKUP KRMIVA OVPLYVNÍ

VÝHODNÁ CENA

suchých a vlhkých krmív vyrovnaný. Vlhké krmivá

Suché krmivo pre psov je z pohľadu veľkosti spotreby stále najväčším segmentom kategórie PET FOOD. Rast celej kategórie je ťahaný zvýšením cien, hoci až tri štvrtiny kupujúcich siahne raz do roka aj po privátke. Privátne značky sú totiž priemerne až o 46 % cenovo výhodnejšie ako značkové.

stále platí že v krmivách pre psov prevláda suché

rástli v podiele predaja vďaka vyššej frekvencii nákupov. Vlhké krmivá rástli aj v segmente krmív pre psov aj v segmente potravy pre mačky, no krmivo (granule), kým u mačiek je to práve vlhké krmivo (konzervy, vaničky…). Doplnky stravy tvoria celkovo 13 %, nadpriemerne sú zastúpené u psičkárov.

55 % KATEGÓRIE TVORÍ SUCHÉ KRMIVO

rastúcej spotrebe (+ 7 %). Tento rast je ťahaný jednoporcovými baleniami, ktorých spotreba aj

ZNAČKOVÉ A PRIVÁTNE

tržby za ne rastú medziročne o cca 13 %. „Tržby z predaja krmív pre zvieratá naďalej rastú,

Za nákupmi kategórie sa najčastejšie vyberáme

a to o 3% v medziročnom porovnaní marec 2015

do malých obchodov a supermarketov, najviac

až február 2016 oproti rovnakému obdobiu pred rokom. Tento rast je ťahaný zvýšením priemerných

VLHKÉ KRMIVO NAJMÄ PRE MAČKY

peňazí však necháme v hypermarketoch a v špecializovaných predajniach, čo môže byť

cien (+ 2%). Rast cien je najvýraznejší v segmente

spôsobené aj nákupom väčších balení, ktoré si

zvieracích pochutín (+ 6%), naopak mierne klesla

„Potravu pre domácich miláčikov kupuje aspoň

priemerná cena v segmente vlhkého krmiva

jedenkrát ročne približne polovica slovenských

zákazníci odvážajú autom.

(-1%),“ uvádza Tomáš Myšák z klientskeho

domácností. Z pohľadu štruktúry výdavkov na

„Tri štvrtiny kupujúcich tejto kategórie si vložia do

oddelenia spoločnosti Nielsen.

nákup kategórie prevláda potrava pre psov

košíka počas roka aj privátnu značku. V porovnaní

(viac ako 3/5 z výdavkov). Nasleduje potrava

s nákupnou cenou značkových výrobkov

Suché krmivo pre psov je podľa spotreby stále

pre mačky s tretinovým podielom a iné zvieratá.

predstavujú vlastné značky maloobchodných

najväčším segmentom. Tvorí 55 % predaného

Krmivo pre zvieratá nakupujeme v priemere

reťazcov cenové zvýhodnenie v priemere až

objemu kategórie, ale jeho významnosť naďalej

19-krát za rok a počas jedného nákupu minieme

o 46 %. Najväčšia časť kupujúcich kategórie

klesá (spotreba klesla o 5 % v porovnaní

v priemere 3,30 €,“ hovorí Anna Kissová, Team

strieda vo svojich nákupných košíkoch značkové

s predchádzajúcim rokom). Z pohľadu tržieb je

Leader, Spotrebiteľský panel GfK. Aj napriek

produkty s privátnymi značkami. 18 % je takých

významné tiež vlhké krmivo, ktoré tvorí 44 %

tomu, že v minulosti prevládali v potrave pre psov

kupujúcich kategórie, ktorí nakupujú počas roka

tržieb celej kategórie a medziročne rastie vďaka

a mačky suché krmivá, v roku 2015 bol podiel

výhradne privátne značky. Podiel exkluzívnych značkových kupujúcich je 25 %,“ uvádza A. Kissová.

Ø OBJEM A HODNOTA PREDAJA PET FOOD NA SLOVENSKU SLOVENSKO

Objem predaja v 1 000 Kg

Hodnota predaja v 1 000 EUR

mar/14–feb/15

mar/15–feb/16

mar/14–feb/15

mar/15–feb/16

34984,6 29346,3 5638,3

49737,2 36456,0 13281,3

51280,4 36786,2 14494,2

PET FOOD CELKOM KRMIVO PRE PSOV KRMIVO PRE MAČKY

34654,6 29484,8 5169,8

Privátky sú zastúpené aj medzi TOP 5 výrobcami PET FOOD podľa tržieb za obdobie marec 2015 – február 2016 podľa agentúry Nielsen (zoradené v abecednom poradí): KSK BONO, MARS, NESTLÉ PURINA, PPF HUNGARIA a privátne značky.

Zdroj: NIelsen, Pozn.: Údaje predstavujú predaje v obchodoch s potravinami a zmiešaným tovarom, bez drogérií. Nielsen, Pozn.: Dáta zo slovenského trhu s potravinami.

Ø ŠTRUKTÚRA KUPUJÚCICH POTRAVY PRE ZVIERATÁ (%)

Ø KOĽKO BALENÍ KRMIVA PRE MAČKY POUŽÍVATE PRIEMERNE ZA MESIAC?

Ø KOĽKO BALENÍ KRMIVA PRE PSOV POUŽÍVATE PRIEMERNE ZA MESIAC?

£ £ £

£ £ £ £

£ £ £ £ £ £

Duálni kupujúci Exkluzívni, značkoví kupujúci Výhradní kupujúci privátnych značiek

Autor: red | Zdroj: Nielsen, GfK Slovakia, MEDIAN SK

57

menej ako 1 balenie 1 - 2 balenia viac ako 2 balenia neuvedené

1,4

0,7

18

menej ako 1 balenie 1 - 2 balenia 3 balenia 4 - 5 balení viac ako 5 balení neuvedené

5,1

25

0,8 1,9

6,4

2,9 2,8 2,9

Zdroj: Spotrebiteľský panel GfK

44

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2015

5,1 Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2015


PRODUCT

HYUNDAI TUCSON S DIZAJNOM FLUIDIC SCULPTURE 2.0

Odvážny a športový vzhľad nového modelu Hyundai Tucson je dosiahnutý rafinovanými a plynulými plochami, dobre definovanými líniami a vyváženými proporciami. Elegantný dizajn prispieva tiež k zlepšeniu koeficientu odporu a spolu so širším postojom zvyšuje stabilitu vozidla pri vysokej rýchlosti.

s konvenčnými automatickými prevodovkami

AERODYNAMICKÝ DIZAJN

ISTOTA BEZPEČNOSTI POSÁDKY

7-stupňová dvojspojková prevodovka (DCT) Hyundai prináša zlepšenia v oblasti spotreby,

Celkom nový Tucson kombinuje vysokopevnostný

Výrazné zlepšenia aerodynamiky sú dosiahnuté

emisií CO2, výkonu a akcelerácie. Zároveň má

materiál a inteligentné bezpečnostné technológie

aj sú dosiahnuté aj znížením uhla A stĺpika,

podstatne vylepšený jazdný komfort. Vyspelá

pre najvyššiu bezpečnosť celej posádky. Priestor

znížením uhla A stĺpika, tvarom bočného

viacprvková zadná náprava je štandardnou

pre pasažierov je formovaný z vysokopevnostnej

zakončenia zadného nárazníka a aerodynamickou

výbavou u všetkých verzií.

ocele tvarovanej za horúca. Systém 6 airbagov obsahuje dva predné airbagy, dva airbagy na

optimalizáciou podvozka. Všetko sa vsšak začína

ochranu pred nárazom boku v prednej časti a dva

plynulými líniami LED svetiel vychádzajúcimi

PRIESTRANNÝ INTERIÉR

závesné airbagy po celej dĺžke na oboch stranách.

širokou expresívnou zadnou časťou. Bočné

Po nasadnutí do vozidla prekvapí priestranný

K prvkom aktívnej ochrany patrí AEB, LDWS,

smerové svetlá sú integrované do vonkajších

prémiový interiér, ktorý je k dispozícii s koženými

BSD a ATCC. Systém núdzového autonómneho

spätných zrkadiel, čo zvyšuje viditeľnosť

sedadlami v červenej, béžovej, alebo čiernej

brzdenia (AEB) automaticky aktivuje brzdy,

a bezpečnosť pri zmene smeru. Športovo ladené

farbe. Priestrannosť a svetlo kabíne dodáva aj

keď zistí, že vozidlo idúce vpredu začne náhle

lišty na bočných prahoch opticky spájajú oblúky

presklená otvárateľná panoramatická strecha.

prudko brzdiť, detekuje prechádzajúceho chodca

blatníkov a opticky predlžujú rázvor kolies. Zadný

K dispozícii je tiež veľkorysý batožinový priestor,

alebo inú prekážku. V kritickej situácii systém

stierač a ostrekovače sú čisto integrované do

ktorý je prístupný cez inteligentné piate dvere.

AEB zastaví vozidlo, aby znížil riziko kolízie.

dizajnových prvkov zadných dverí a spojlera.

Tie sa automaticky otvoria, keď je v ich blízkosti

Brzdový systém sa aktivuje plnou intenzitou

V aerodynamickom zadnom spojleri je integrované

detekovaný inteligentný kľúč 3 sekundy, čo

do rýchlosti 80 km/h. Systém monitorovania

vysoko uložené tretie brzdové svetlo.

umožňuje uložiť ťažké alebo objemné predmety

tlaku v pneumatikách (TPMS) monitoruje tlak

pohodlne a s ľahkosťou. Praktickú ložnú plochu

vzduchu vo všetkých pneumatikách. Pri poklese

môžete rýchlo a jednoducho zväčšiť či zmenšiť

tlaku sa zobrazí signál na displeji na prístrojovej

pomocou sklopných zadných sedadiel delených

doske. Systém ISOFIX je veľmi jednoduchý na

v pomere 60 : 40. Nový Tucson komunikuje

použitie a zároveň bezpečnejší spôsob ukotvenia

Prednosťami novej 7-stupňovej dvojspojkovej

s vodičom prostredníctvom pokročilého, na vodiča

detských sedačiek kompatibilných s týmto

prevodovky DCT sú rýchla reakcia, bleskové

orientovaného rozhrania ergonomicky rozloženého

systémom. Kompaktná parkovacia brzda uvoľní

radenie a zníženie spotreby. Automatickú

v horizontálne orientovanej prístrojovej doske. AUX

užitočný vnútorný priestor medzi prednými

prevodovku 7DCT môžete mať v kombinácii

a USB porty poskytujú ľahké spojenie s vašimi

sedadlami a navyše slúži ako bezpečnostný

s motorom 1,7 CRDi s pohonom 4x2

hudobnými súbormi uloženými na všetkých

prvok v krízovej situácii.

a 1,6 T-GDi s pohonom 4x4. V porovnaní

druhoch prenosných zariadení.

z prednej mriežky chladiča, prechádza cez

VŠETKO PRE KOMFORT Z JAZDY

www.tepovanie-express.sk

Autor: Red | Foto: Hyundai

dynamicky vykrojené boky a je zakončené

45


PUBLICATIONS

PORTÁL, S.R.O. Klapkova 2, 182 00 Praha 8, Česká republika, Tel.: 00420 283 028 111, www.portal.cz Bill O‘Hanlon

Gustave Le Bon

LENOCHOVA CESTA K ÚSPĚCHU

PSYCHOLOGIE DAVU

Lenochova cesta k úspěchu

Psychológia davu je jedným zo slávnych diel spomínaných

Autor vo svojej knihe vyvracia predstavu, že k úspechu

v učebniciach psychológie i ďalších spoločenských vied.

potrebujeme silnú vôľu a disciplínu. Lenivý muž sa nenúti

Le Bon svoju koncepciu davu vybudoval v súvislosti so

do vecí, ktoré robiť nechce. Namiesto toho využíva svoje

správaním davu počas francúzskej revolúcie. Podľa neho

pocity, ktoré ho prirodzene vedú k určitým činnostiam,

v davových situáciách dochádza k tzv. deindividualizácii

ktoré vyjadrujú jeho osobnosť a pre ktorých môže hľadať

- to znamená, že jednotlivci prestávajú sami seba vnímať

praktické uplatnenie. Niekedy táto cesta trvá dlho, a preto

ako individuálne bytosti a splývajú s ostatnými do jedného

leňoch potrebuje vytrvalosť a vynaliezavosť. Kniha je stručná

mentálneho celku, v ktorom sa rýchlo šíria emócie a často

a prehľadná, navyše obsahuje záverečný súhrn hlavných

aj antisociálne správanie. V prvej polovici 20. storočia bola

myšlienok, takže je vhodná aj pre tých najlenivejší čitateľov,

táto teória použitá v súvislosti s pochopením vplyvu médií.

ktorí sa chcú stať úspešnými. Cena: 9,50 €

Cena: 12,97 €

NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA

G R A D A SLOVAKIA S.R.O.

Vodičkova 40, 110 00 Praha 1

Moskovská 29, 811 08 Bratislava

Tel.: 00420 221 403 838, www.academia.cz

Tel. 00421 2 55645189, www.grada.sk

Pavel Zahrádka

The Beastess

SPOTŘEBNÍ KULTURA - HISTORIE, TEORIE A VÝZKUM

OSAMĚLOST ANEB KOLIK MÁTE PŘÁTEL NA FACEBOOKU

Štrnásť štúdií, štrnásť vybraných problémov a tém:

Na svete je viac ako 7 miliárd ľudí. Napriek tomu

1. história vzniku spotrebnej kultúry a jej výskumu; 2.

sa mnohí cíti osamelí. Prečo to tak je? Prečo je

vzťah spotreby, identity a spoločenského postavenia; 3.

stále zložitejšie nájsť spriaznenú dušu? Nie sme

propagácia spotrebné kultúry prostredníctvom reklamy;

schopní vytvárať blízkej väzby, prípadne vôbec „nie

4. kritika spotrebnej kultúry a reflexie jej ďalšieho vývoja.

sme stvorení“ pre partnerstvo či život v rodine?

Všetko je zasadené do historického a výskumného

Zamyslite nad svetom zdanlivo dokonale prepojenom

kontextu. Publikáciu pripravili odborníci z Univerzity

prostredníctvom internetu a moderných technológií, či

Palackého v Olomouci a Sociologického ústavu AV ČR

nad tým, akú citovú daň platíme v neustálej honbe za

s poprednými zahraničnými expertmi. Kniha je určená

osobným úspechom. Zaujímavé podnety a inšpirácie

študentom, marketérom, výskumníkom trhu aj odbornej

v knihe nájde aj odborná verejnosť z okruhu koučov

mediálnej verejnosti.

osobného rozvoja, pedagógov a študentov.

Cena: 25,03 €

Cena: 9,62 €

NAKLADATELSTVÍ PRÁH S.R.O. Patočkova 2386/85, 169 00 - Praha 6, Tel.: 00420 603 350 055, www.prah.cz Steve Harvey

David B. Yoffie a Michael A. Cusumano

JEDNEJTE JAKO VÍTĚZ, MYSLETE JAKO VÍTĚZ - JAK OBJEVIT, UCHOPIT A ROZVÍJET SVÉ NADÁNÍ

PRINCIPY STRATEGIE Kniha presne vysvetľuje ako traja legendárni top

Autor: red | Foto: Vydavatelstvá

manažéri zmenili svet, v ktorom žijeme. Ukazuje, ako Každý človek dostal do vienka nejaké nadanie a tento dar

postupujú silní, zapálení erudovaní lídri. Gates, Grove

vám nikto nemôže vziať. Musíte sa ho len chopiť, rozvíjať

a Jobs uviedli v období medzi rokmi 1968 a 1976 na

ho a nájsť ten správny spôsob, ako ho využiť. Kniha vám

podnikateľskú scénu 3 spoločnosti, ktoré dokázali

vďaka jednoduchým a praktickým radám prinesie podrobný

definovať podobu hi-tech sveta, vytvorili miliardové

návod ako zistiť, aký dar ste dostali práve vy, ako ho doviesť

zisky a navždy premenili naše životy. Autori sú

k dokonalosti a ako s jeho pomocou celkom zmeniť svoj

významní profesori ktorí vyučovali biznisové stratégie,

život. Ak viete, že máte rezervy, ale neviete, ako sa prinútiť

inovácie a podnikanie na Harvard Business School a na

ich využiť, ak necítite radostné vzrušenie, keď sa ráno

MIT Sloan School of Management.

prebudíte a máte ísť do práce, kniha je práve pre vás. Cena: 12,24 €

46

Cena: 13,60 €


(kp)


OSVIEŽENIE POTREBUJE SKLO. Originálne, estetické, čisté. Sklo poskytuje bezpečie perlivému moku. Nápoje zostávajú čerstvé, svieže, nezmenené. Ochráňte aj vy chuť svojho výrobku. Osvieženie potrebuje sklo. Sklo z Vetropacku.

Vetropack Nemšová s.r.o. SK-911 41 Nemšová, Tel. +421 32 65 57 111, www.vetropack.sk

(kp)

In store slovakia april 2016  

IN STORE Slovakia april 2016

In store slovakia april 2016  

IN STORE Slovakia april 2016

Advertisement