Page 1

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

1


Julkaisija Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry, 2018 Toimitus Rosa Kuosmanen ISBN ISBN 978-952-7170-07-6 Graafinen suunnittelu Dog Design Painatus Aldus Oy

2


Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

Vuosikertomus

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

1


Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

Instituuttiverkostoon kuuluu 17 eri puolilla maailmaa sijaitsevaa kulttuuri- ja tiede­instituuttia.

New York

Lähi-itä

Tokio


Hanasaari Oslo Tukholma

Pietari

Tallinna ja Tartto

KÜÜpenhamina

Lontoo

Berliini

Bryssel Pariisi Budapest

Madrid

Rooma Ateena

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit


Vuonna 2017 instituutit järjestivät esimerkiksi

115 158 355 4

näyttelyä konserttia elokuvanäytöstä

171 176 59

keskustelutilaisuutta nykysirkusesitystä tieteellistä esitelmää


Johdanto Vuosi 2017 oli Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuteissa ennätyksellisen vilkas. Vuoden aikana instituutit toteuttivat ympäri maailmaa lukuisia monialaisia hankkeita, tapahtumia ja näyttelyitä, joista monet olivat poikkeuksellisen mittavia.

Design-aitoista liikkuvuusohjelmiin ja näyttelyistä tieteellisiin läpimurtoihin – Ennätysmäärä instituuttihankkeita toteutui juhlavuonna ympäri maailmaa.

Lisäksi instituutit mahdollistivat vuoden aikana kansainvälisiä esiintymismatkoja, näyttelyosallistumisia ja residenssijaksoja sadoille suomalaisille eri alojen taiteilijoille, kuraattoreille ja tutkijoille. Suomi 100 -juhlavuosi näkyi monin tavoin myös kulttuuri- ja tiedeinstituuttien ohjelmistoissa, muun muassa runsaassa Suomessa järjestetyssä instituuttiohjelmassa. Kulttuuri- ja tiedeinstituutit ovat suomalaisen kulttuurin, taiteen ja tieteen asiantuntijoita maailmalla. Ne tukevat eri tavoin taiteen ja tieteen ammattilaisten kansainvälistä toimintaa: luovat kansainvälisiä yhteistyöverkostoja, liikuttavat suomalaisia ja kansainvälisiä toimijoita, ylläpitävät residenssiohjelmia, tekevät tieteellistä tutkimusta sekä järjestävät monialaista ja korkeatasoista kulttuuri- ja tiedeohjelmaa. Instituutit välittävät tietoa, osaamista ja verkostoja suomalaisten ja kansainvälisten ammattilaisten, organisaatioiden ja monenlaisten yleisöjen välillä. Tässä vuosikertomuksessa kurkistetaan instituuttiverkoston vuoden 2017 huippuhetkiin. Suomen Ranskan, Lontoon, Saksan ja Benelux-maiden instituuttien Mobile Home -yhteishanke oli mittavin vuoden aikana toteutetuista instituuttiprojekteista. Kuva Kaapo Kamu

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

5


’fashion after Fashion’ pyrki myös uudistamaan muotinäyttelyiden totuttua formaattia. Kuvassa SSAW:n installaatio Now My Heart is Full. Kuva Jenna Bascom / Museum of Arts and Design

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti Suomen kulttuuri-instituutti New Yorkissa edustaa suomalaista asiantuntemusta nykytaiteen, designin ja arkkitehtuurin kentillä. Toiminnan päämääränä on luoda ja ylläpitää vuoropuhelua amerikkalaisten ja suomalaisten ammattilaisten sekä suuren yleisön välillä. Instituutti tekee kulttuurivaihtoa muun muassa residenssiohjelmien, näyttelyiden ja tapahtumien kautta, jotka toteutetaan yhdessä kansainvälisten ja kotimaisten kumppaneiden kanssa. fciny.org

6


Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti

‘fashion after Fashion’ haastoi muotiteollisuuden lainalaisuuksia Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin

yhdessä

Parsons School of Designin kanssa

tuottama

näyttely

fashion after Fashion esitteli teoksia kuudelta suunnittelijalta tai kollektiivilta, jotka haastavat ja uudelleenmäärittelevät teoksillaan perinteistä muodin käsitettä. New Yorkin Museum of Arts and Designissa esitetyssä näyttelyssä vieraili kolmen kuukauden aikana 25 000 kävijää. Projekti nosti esiin in-

“Yhteistyö MADin, Suomen kulttuuri-instituutin sekä Parsonsin kanssa on ollut hyvin antoisaa. Näyttely on hyvä esimerkki tavoitteestamme tuoda yhteen kykyjä ja tekijöitä monipuolisesti taiteen eri aloilta ja maantieteellisiltä alueilta, mikä on keskeistä niin kulttuuriinstituutin näyttely- kuin residenssitoiminnassa.” Ilari Laamanen, instituutin ohjelmapäällikkö

novatiivisia ja monialaisia tekijöitä, jotka kyseenalaistavat muotiteollisuuden lainalaisuuksia ja korostavat yhteisöllistä työskentelytapaa. Suomesta näyttelyyn osallistuivat monitaiteellinen kollektiivi ensæmble sekä kansainvälisesti arvostettu muotilehti SSAW. Kokonaisuuden kuratoivat Hazel Clark Parsons School of Designista ja Ilari Laamanen Suomen New Yorkin kulttuuriinstituutista. Näyttely saavutti huomattavaa kiinnostusta kansainvälisessä mediassa, ja siitä kirjoittivat useat arvostetut julkaisut kuten The New York Times Styles, W Magazine, i-D, Surface, Bullett ja Office Magazine.

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

7


Suomen Lontoon instituutti

Verkkogalleriaan tallentuu muistijälkiä Suomen ja Britannian historiasta Yksi Suomen Lontoon instituutin päähankkeista vuonna 2017 oli kesäkuussa avautunut digitaalinen galleria Tarina kahdesta maasta. Avoin sivusto kerää ja tarjoaa herkullisia, kulttuuriperinnöllisesti arvokkaita otteita Suomen ja Britannian historiasta sekä maiden poliittisista, kulttuurisista ja taloudellisista suhteista. Galleriaan on tallennettu artikkeleita, videoita, äänitiedostoja ja kuvia, ja se tarjoaa myös vierailijoille mahdollisuuden jakaa omia tarinoitaan ja osallistua yhteisen historian luomiseen. Sivustolle tallennettujen materiaalien joukossa on muun muassa harvinaisia kuvia kuningatar Elisabetista tarpomassa suomalaisessa metsässä Urho Kekkosen kanssa, tarina Winston Churchillin isän kalastusmatkoista Suomeen sekä kokonaan digitalisoitu Kalevala. Galleria esittelee myös joukon kiinnostavia ihmisiä, joille elämä kahden kulttuurin välimaastossa on arkipäivää. Instituutin pääyhteistyökumppaneita hankkeessa ovat British Library, Suomen Kansallisarkisto ja Kansalliskirjasto. Muita kumppaneita ovat Yle Elävä arkisto, Päivälehden arkisto, Urho Kekkosen arkisto ja Siirtolaisuusinstituutti. Galleriassa julkaistaan otteita myös The Guardianin arkistosta.

”Projekti kerää arvokasta digitaalista kulttuuriperintöä kaikkien käyttöön, edistää ammattilaisten välistä kansainvälistä yhteistyötä sekä kutsuu kaikki mukaan jakamaan omia muistojaan.” Pauliina Ståhlberg, Suomen Lontoon instituutin johtaja

8


Tarina kahdesta maasta -digigalleriassa oli vuoden loppuun mennessä vieraillut jo yli 15 000 kävijää. Kuva Suomen Lontoon instituutti

Suomen Lontoon instituutti Suomen Lontoon instituutin tehtävänä on tunnistaa yhteiskunnan uudistamiseen vaikuttavia tekijöitä Suomessa, Isossa-Britanniassa ja Irlannissa sekä tukea myönteistä yhteiskunnallista muutosta. Instituutti työskentelee tutkijoiden, taiteilijoiden, asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa sekä edistää kulttuuri- ja yhteiskuntatutkimuksen alan toimijoiden verkostoitumista. fininst.uk

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

9


Suomen Benelux-instituutti

Nopea matkatukimalli vastasi tekijöiden aitoon tarpeeseen Esiintyville taiteilijoille suunnattu TelepART-kansainvälistymisohjelma mahdollisti vuoden 2017 aikana yhteensä 87 vierailuesitystä Benelux-maissa, Isossa-Britanniassa ja Irlannissa. Joustava matkatukiohjelma on tärkeä ponnistuslauta taiteilijoille, joille työmahdollisuudet eri puolilla Eurooppaa ja maailmaa ovat yhä keskeisempi osa ammattikuvaa. TelepART on osoittautunut tarpeelliseksi ja toimivaksi malliksi, jolle on kentällä aito tarve ja jonka myönteinen vaikutus esittävien taiteiden liikkuvuudelle on ollut kiistämätön. Benelux-instituutti käyn-

mukaan Suomen Saksan-

”Collaborations are already in progress, and I do not think it would have been possible for a young artist like myself to build something like this without the help of TelepART. I believe that TelepART will have a long-term impact on the Finnish cultural scene, which may not be seen immediately, but is definitely present.”

instituutti, FinnAgora, Suo-

Esiintyjä, Belgia

nisti

TelepART-ohjelman

keväällä 2016 vahvistamaan Suomen ja Benelux-maiden vuorovaikutusta

esittävän

taiteen saralla. Keväällä 2017 Suomen Lontoon instituutin mukaantulon myötä ohjelma laajeni kattamaan esiintymismahdollisuudet myös Isossa-Britanniassa ja Irlannissa. Vuoden 2018 puolella hankkeeseen ovat liittyneet

men Viron-instituutti sekä Suomen Japanin instituutti. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Music Finlandin, Tanssin tiedotuskeskuksen, Teatterin tiedotuskeskus TINFOn ja Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa.

10


Sonja Jokiniemen Blab-esitys NEXT-festivaalilla Belgiassa marraskuussa 2017. Kuva Tomas Uyttendaele

Suomen Benelux-instituutti Suomen Benelux-instituutti on Brysselissä sijaitseva kulttuuri-instituutti, joka rakentaa siltoja kulttuurin, taiteen ja tieteen tekijöille Suomessa ja Benelux-maissa. Instituutin toiminnan keskiössä on pitkäjänteinen yhteistyö ja vuorovaikutus taiteilijoiden sekä eri taiteenalojen ammattilaisorganisaatioiden kanssa. Kulttuurikentän lisäksi instituutti ylläpitää yhteyksiä liike-elämän ja Euroopan unionin toimijoihin. finncult.be

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

11


Learning Reloaded -seminaari keräsi Budapest Music Centerin täyteen kiinnostunutta yleisöä. Kuva Olivér Sin

FinnAgora FinnAgora, Suomen Unkarin instituutti, edistää suomalaisten taiteen ja tieteen ammattilaisten sekä yhteiskunnallisten vaikuttajien verkottumista Unkarissa ja muualla Kaakkois-Euroopassa. Budapestissa sijaitseva instituutti on asiantuntija- ja välittäjäorganisaatio, jonka toiminta perustuu laajaan yhteistyöhön kulttuurin, koulutuksen, tieteen ja elinkeinoelämän osaajien kanssa. finnagora.hu

12


FinnAgora

Seminaari huipensi koulutuksen teemavuoden Budapestissa FinnAgora valitsi vuoden pääteemakseen suomalaisen

koulutusjärjestelmän.

Lokakuussa

Budapestissa

järjestetyssä Learning Reloaded -seminaarissa tarkasteltiin erityisesti digitalisaation mahdollisuuksia ja haasteita koulutuksessa. Seminaarin tavoitteena oli luoda alusta suomalaisten

koulutusin-

novaatioiden ja unkarilaisten peruskoulun opettajien välille sekä kannustaa heitä

“Kiinnostus suomalaista koulutusta kohtaan on ollut valtavaa ja teemme ilolla yhteistyötä unkarilaisten koulujen ja opettajien kanssa. Halusimme nostaa molemmista maista esiin hyviä ja konkreettisia ideoita siitä, miten voimme hyötyä digitaalisuuden tarjoamista mahdollisuuksista.” FinnAgoran johtaja Cita Högnabba-Lumikero

ottamaan aktiivinen rooli paikallisen koulutusjärjestelmän kehittämisessä. Tapahtumaan osallistui 300 opettajaa ja opetusalan ammattilaista Suomesta, Unkarista ja instituutin toimialueelta Kaakkois-Euroopasta.

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

13


Suomen Ateenan-instituutti

Uusi teknologia paljasti antiikinaikaisen kaupunkikaavan Suomen Ateenan-instituutin johtama suomalaiskreikkalainen tutkimusprojekti keskittyy vuosina 2016–2020 Salamiin antiikinaikaisen kaupungin rakennusten ja kaupunkikaavan kartoittamiseen. Tutkimus pyrkii muun muassa selvittämään kau-

Vuoden 2017 aikana tutkimukset keskittyivät Salamiin keskusta-alueen geofyysiseen tutkimukseen. Kaikkiaan kenttätöihin osallistui 12 henkeä. Kuva Jari Pakkanen

pungin hallinnollisen keskuksen, agoran ja antiikin lähteiden mainitsemien pyhäkköjen sijainnit sekä sen, seurasiko klassinen kaupunki ruutukaavaa. Poikkeuksellisen kartoitusprojektista tekevät siinä käytetyt ei-destruktiiviset menetelmät, jotka mahdollistavat maanalaisten jäänteiden yksityiskohtaisen kartoittamisen ilman kaivamista. Tärkeä osa projektia on kouluttaa seuraava tutkijasukupolvi käyttämään näitä digitaalisia menetelmiä ja laitteistoa, kuten magnetometria, fotogrammetria ja maatutkaa. Projektin opiskelijajäsenet ja jatkokoulutettavat tulevat Helsingistä, Turusta ja Oxfordista.

”Kenttätöiden kohokohta oli kaupungin säännöllisen ruutukaavan hahmottuminen maatutkamittauksissa. Tutkasignaalin perusteella oli mahdollista hahmottaa talojen pohjakaavat ja katuverkoston sijainti ilman tarvetta tehdä arkeologisia kaivauksia koko kaupungin alueella.” Projektin vetäjä ja Ateenan-instituutin johtajana viime vuoteen asti toiminut professori Jari Pakkanen

14


Suomen Ateenan-instituutti Suomen Ateenan-instituutti on vuonna 1984 perustettu tiedeinstituutti, jonka päätehtävä on harjoittaa ja edistää Kreikan arkeologian, historian, kielen ja kulttuurin tutkimusta. Opetus- ja julkaisutoiminnan lisäksi instituutilla on omia tutkimushankkeita ja arkeologisia kenttätyöprojekteja. Se järjestää kansainvälisiä kongresseja sekä antiikintutkimukseen ja arkeologiaan liittyviä kursseja. finninstitute.gr

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

15


Aalto-yliopistossa opiskelevan Akino Kurosawan töitä Discovery in Process -näyttelyssä. Kuva Keizo Kioku

16


Suomen Japanin instituutti

Korkeatasoinen muotoiluyhteistyö käynnistyi Japanissa Suomen Japanin instituutti toteutti loppuvuonna 2017 kaksi hanketta maineikkaan tokiolaisen 21_21 DESIGN SIGHT -muotoilukeskuksen kanssa. Yhteistyön myötä instituutti kutsui Aalto-yliopiston muotitaiteen osaston yhteisprojektiin paikallisen TAMA-taideyliopiston kanssa. Muotoilukeskuksen galleriassa joulukuun alussa järjestetyssä Discovery in Process -näyttelyssä esiteltiin suomalaisten ja japanilaisten opiskelijoiden mallistoja. Näyttelyn ohessa järjestettyihin keskustelutilaisuuksiin osallistui muodin ja designin asiantuntijoita molemmista maista. Näyttelyn jälkeen Artek avasi samassa tilassa 100-vuotiasta

Suomea

juhlistavan

FIN/100-näyttelyn ja myymälän. Instituutti kuratoi tapahtuman osaksi muun muassa muotoilija Laura Väinölän ja suunnittelijaduo COMPANYn teoksia.

“Muodin opiskelijoidemme osaaminen kiinnostaa laajalti maailmalla. Tämä näyttely on hyvä päänavaus Japaniin ja tuo koulutuksemme tutuksi muotitietoisille Aasian markkinoille.” Aalto-yliopiston muotitaiteen professori Pirjo Hirvonen

Suomen Japanin instituutti Suomen Japanin instituutti edistää kulttuurin, tieteen, ylemmän opetuksen, tekniikan ja talouden vuorovaikutusta ja yhteistyötä Suomen ja Japanin välillä. Instituutti tunnistaa ja ennakoi erityisesti tieteen, kulttuurin ja koulutuksen kentillä maiden kehitys- ja yhteistyötarpeita sekä verkottaa potentiaalisia kumppanuustahoja. finstitute.jp

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

17


Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti

Neljä suomalaistaiteilijaa esittäytyi suurnäyttelyssä instituutin tuella Suomen Tanskan kulttuuri-instituutin vuoden päähanke oli Tanskan Aarhusissa sijaitsevan ARoStaidemuseon triennaali THE GARDEN – End of Times, Beginning of Times, jonka yhteistyökumppanina instituutti toimi. Instituutti oli aktiivinen toimija ja aloitteentekijä suomalaistaiteilijoiden saamiseksi mukaan näyttelyyn. Vuonna 2016 yksi näyttelyn kuraattoreista, Marie Nipper, vieraili instituutin kanssa Suomessa tutustumassa paikallisiin taiteilijoihin. Vierailuohjelma toteutettiin yhteistyössä Frame Contemporary Art Finlandin kanssa. THE GARDEN -näyttelykokonaisuuteen osallistui instituutin tuella yhteensä neljä suomalaistaiteilijaa: Pia Sirén, Anssi Pulkkinen ja Taneli Rautiainen sekä Hans Rosenström. Näyttely tutki ihmisen suhdetta luontoon muuttuvassa maailmassa, jossa muun muassa monikulttuurisuudella, ilmastonmuutoksella ja globalisaatiolla on suuri rooli. Triennaali oli yksi Aarhusin Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden päätapahtumista ja siellä vieraili kaikkiaan yli 560 000 kävijää.

Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti Vuonna 1992 perustettu Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti edistää suomalaisten taiteilijoiden ja kulttuurialan toimijoiden kansainvälistä toimintaa ja verkostoitumista Tanskassa. Instituutti tuottaa monialaisia hankkeita yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja organisaatioiden, kuten eri taiteen alojen museoiden, teattereiden ja festivaalien, kanssa. finin.dk

18


Anssi Pulkkisen ja Taneli Rautiaisen teos Constrained View nähtiin triennaalin The Future -osiossa, joka levittäytyi Aarhusin etelärannikolle. Kuva Jannika From

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

19


20


Suomen Saksan-instituutti

SZENEfrei verkottaa ja työllistää esiintyviä taiteilijoita Keski-Euroopassa Suomen Saksan-instituutin käynnistämä SZENEfrei-ohjelma edistää suomalaisen sirkus-, tanssi- ja esitystaiteen vapaan kentän ammattilaisten työllistymistä ja verkostoitumismahdollisuuksia KeskiEuroopassa. Kolmivuotinen hanke tukee esitysvierailuja Saksaan, Sveitsiin ja Itävaltaan, tehostaa asiantuntijavierailuja Suomeen sekä järjestää verkostoitumistapahtumia vapaan kentän ammattilaisille. Vuoden 2017 aikana SZENEfrei mahdollisti Saksassa 44 esitystä, joissa oli mukana yhteensä 70 taiteilijaa Suomesta. Hankkeen puitteissa on myös järjestetty yhdeksän ammattilaisvierailua saksalaisille Ilona Jäntin ja Aino Vennan Yablochkov Candle esitettiin jazzahead! Kultur Aus Finnland -festivaalin avajaisissa Bremenissä huhtikuussa 2017. Kuva Kimmo Metsäranta

avaintoimijoille ja neljä verkostoitumistapahtumaa, tuettu viittä residenssivierailua Saksassa sekä käynnistetty lukuisia jatkoprojekteja vuodelle 2018. Projektin yhteistyökumppaneita ovat Esitystaiteen keskus, Sirkuksen tiedotuskeskus ja Tanssin tiedotuskeskus.

Suomen Saksan-instituutti Suomen Saksan-instituutin tehtävänä on lisätä suomalaisen taiteen ja tieteen tekijöiden näkyvyyttä ja työmahdollisuuksia Keski-Euroopassa sekä luoda heille pitkäaikaisia verkostoja. Instituutti tuo yhteen suomen- ja saksankielisiä toimijoita, vahvistaa maiden välistä dialogia sekä tuottaa monialaisten yhteistyökumppanien kanssa ohjelmaa kulttuurista ja yhteiskunnasta kiinnostuneille. finnland-institut.de

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

21


Suomen Tukholman-instituutti

Suomalaista nykysirkusta nähtiin Ruotsissa 15 paikkakunnalla Suomen Tukholman-instituutin kulttuuriohjelmassa painottui vuonna 2017 erityisesti nykysirkus. Instituutin yhdessä suomalaisen nykysirkusryhmä Circo Aereon kanssa tuottama sirkusesitys KINEMA kiersi Ruotsia syksyllä 2017 yhteistyössä Riksteaternin kanssa. Maksim Komaron ohjaama tuotanto tutkii mekaniikkaa, fysiikkaa, kommunikaatiota ja ihmisten välisiä suhteita yhdistäen nykysirkuksen fyy-

katsojaa. Yhteensä esitys sai

”Suomalaisen nyky­ sirkuksen pioneerin Maksim Komaron käsialan tunnistaa. Ja siihen voi yleensä luottaa. Kinema punoo onnistuneesti yhteen sirkuksen eri alojen taitajien parhaat puolet.”

noin 70 000 katsojaa.

Jussi Tossavainen, HS 13.12.

sistä taidokkuutta, huumoria ja herkkyyttä. Tuotanto nähtiin

myös

Suomessa

loppuvuodesta 2017. Ruotsin televisio näytti esityksen kahtena päivänä joulukuussa ja sen näki silloin 67 000

Suomen Tukholman-instituutti Suomen Tukholman-instituutti tekee suomalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa tunnetuksi Ruotsissa, tukee ruotsinsuomalaisen vähemmistön kieltä ja kulttuuria sekä syventää yhteyksiä maiden välillä. Instituutin ohjelmisto sisältää konsertteja, teatteria, kirjailijavierailuita, kielikursseja sekä seminaareja kulttuurista, tieteestä ja politiikasta. Lisäksi instituutilla on kirjasto sekä galleria, joka esittelee suomalaista nykytaidetta. finlandsinstitutet.se

Videotaiteilija Kalle Nio suunnitteli KINEMA n lavastuksen ja videoprojisoinnit. Kuva Kalle Nio

22


Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

23


Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti FINNO

Yhteishanke havainnollistaa suomalaisuuden monimuotoisuutta Aalto-maljakko vuodelta 1936, Mobira Cityman vuodelta 1987 vai vuonna 2017 uudistettu äitiyspakkaus – mikä esine kuvaa suomalaisuutta parhaiten? Näyttely 100 esinettä Suomesta havainnollisti suomalaista arkea, muotoilua, historiaa ja yhteiskuntaa esittelemällä yhden esineen kultakin itsenäisyyden vuodelta. Norjan Teknisessä museossa syyskuussa avautunut näyttely ja avajaisviikonlopun ympärille tuotettu laaja oheisohjelma otettiin Oslossa innolla vastaan. Erityisesti teknologiatyöpajoja järjestävän Mehackitin ja Suomen Muotoilukasvatusseuran vetämät lapsille ja nuorille suunnatut työpajat kiinnostivat yleisöä. Oslossa 100 esinettä Suomesta -näyttelyssä vieraili kaikkiaan yli 45 000 museokävijää. Neljän kulttuuri-instituutin yhteishankkeena tuotettu kokonaisuus kiersi vuoden aikana Helsingin Designmuseosta Tallinnaan, Osloon, Madridiin ja keväällä 2018 Riikaan. Näyttelystä julkaistiin myös laaja verkkoversio, jonka kautta esineiden tarinoihin voi tutustua 13 kielellä. Kokonaisuuden kuratoivat taidehistorioitsija ja kirjailija Anna Kortelainen ja muotoilija Pekka Toivanen, ja hankkeen tuotti Suomen Viron-instituutti.

Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti FINNO Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti FINNO vahvistaa Suomen ja Norjan välistä yhteistyötä kulttuuri- ja yhteiskuntaelämän alueilla toimien tiedonvälittäjänä ja yhteyksien luojana. Oslossa sijaitsevan instituutin ohjelma koostuu näyttelyistä, konserteista, kirjailijavierailuista, seminaareista ja luennoista. finno.no

24


Helkaman Jopo-polkupyÜrä on suomalainen klassikko, jota on valmistettu vuodesta 1965. Kuva Haakon Bergseth

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

25


26


Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Uudistunut Hanasaari sai rantaveteensä pronssisen suihkulautailijan Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus avautui kesäkuussa 2017 juhlavin menoin mittavan peruskorjauksen jälkeen. Avajaisiin osallistuivat muun muassa kaikkien Pohjoismaiden valtionpäämiehet. Kulttuurikeskus jatkoi loppuvuonna monipuolista ohjelmatoimintaansa elokuvanäytösten, konserttien, näyttelyiden ja yhteiskunnallisia aiheita käsittelevien keskustelutilaisuuksien merkeissä. Marraskuussa Hanasaaren korkeatasoinen taidetarjonta lisääntyi entisestään, kun Ruotsin valtio lahjoitti Suomelle 100-vuotislahjaksi taiteilija Anna Uddenbergin teoksen Free Fall. Hanasaaren rantaveteen pystytetty julkinen teos on neljän metrin korkeudessa suihkulautaileva pronssinen naishahmo. Anna Uddenbergin Free Fall -veistokseen kuuluu vettä suihkuttava suihkukaivo.

Kuva Jakke Nikkarinen / Hanaholmen

Uudistunut Hanasaari on ollut suosittu vierailukohde myös ainutlaatuisen arkkitehtuurinsa, laajan taidekokoelmansa sekä kehutun ravintolansa vuoksi. Kulttuurikeskuksessa sijaitsee lisäksi galleria, jossa esitetään pohjoismaista nykytaidetta ja designia.

Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus edistää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä taiteen ja yhteis- kunnan aloilla. Kulttuurikeskus suunnittelee ja toteuttaa monialaisia kulttuuritapahtumia sekä tärkeitä yhteiskunnallisia aiheita käsitteleviä seminaareja. Espoon saaristossa lähellä Helsingin keskustaa sijaitse- vassa Hanasaaressa on lisäksi taidegalleria ja kongressihotelli. hanaholmen.fi

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

27


Suomi 100 -suurkonsertti veti Tallinnan Vapaudenaukion täyteen väkeä. Kuva Johan-Paul Hion / Suomen Viron-instituutti

28


Suomen Viron-instituutti

Juhlapäivä huipentui suurkonserttiin Tallinnassa Suomen juhlavuoteen liittyvä ohjelmisto oli Suomen Vironinstituutin suurin tapahtumakokonaisuus

kautta

Juhlavuoden

aikojen.

päätapahtuma

Virossa oli instituutin tuottama suurkonsertti, joka kajahti ilmoille 10. kesäkuuta Tallinnan Vapaudenaukiolla. Ulkoilmakonsertissa lavalle astui joukko suomalaisia ja virolaisia eturivin artisteja, jotka esiintyivät

”Suomen ja Viron 100-vuotisjuhlien läheisyys tarjosi ainutkertaisen tilaisuuden ulkoilmakonserttiin, joka tavoitti tv:n välityksellä yhteensä 150 000 katsojaa kummastakin maasta. Tapahtumalla oli myös suuri symbolinen merkitys – siellä kohtasivat sekä Suomen että Viron presidentit ja pääministerit.” Suomen Viron-instituutin johtaja Anu Laitila

yhdessä ja tulkitsivat toistensa kappaleita. Konsertin lähettivät suorana Yle ja Viron yleisradioyhtiö ERR. Tallinna täyttyi 10. kesäkuuta lukuisista muistakin Suomea juhlistaneista tapahtumista ja monipuolisesta kulttuuriohjelmasta. Viron-instituutin tuottama, viidessä maassa kiertänyt näyttely 100 esinettä Suomesta avattiin Viron historiallisessa museossa Maarjamäen linnassa samana päivänä. Lisäksi yli 25 000 kävijää keränneellä Telliskivin katuruoka- ja katutaidefestivaalilla teemana oli Suomi.

Suomen Viron-instituutti Suomen Viron-instituutti ylläpitää ja kehittää suomalais-virolaista kulttuuriyhteistyötä sekä vahvistaa Suomen ja Viron yhteyksiä taiteen, koulutuksen ja yhteiskunnan eri aloilla. Instituutti seuraa Viron yhteiskunnan kehitystä ja osallistuu siihen ohjelmatoiminnallaan sekä tuomalla yhteen ammattilaisia Suomesta ja Virosta. Instituutilla on toimisto Tallinnassa sekä yleisölle avoin kirjasto Tartossa. finst.ee

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

29


Mobile Home

Mobile Home herätti ihastusta ja keskustelua Suomen Pariisin, Lontoon, Benelux-maiden ja Saksan instituuttien yhteishanke Mobile Home 2017 oli mittavin vuoden aikana tuotetuista instituuttiprojekteista. Mobile Home kutsui suomalaistaiteilijoita, muotoilijoita, arkkitehtejä ja opiskelijoita tulkitsemaan kodin merkityksiä eri puolilla Eurooppaa. Mobile Home tavoitti vuoden aikana ympäri Eurooppaa noin 116 000 kävijää, kokijaa tai vierailijaa. Lisäksi laaja medianäkyvyys nosti eri taiteen alojen tekijöitä ja heidän osaamistaan näyttävästi esille kansainväliselle yleisölle. Hanke huipentui

kesä-syyskaudella

2017, kun kaikki osaprojektit esiteltiin kotimaiselle yleisölle Suomessa.

Suomen kulttuuri-instituuttien yhteishanke Mobile Home 2017 esitteli suomalaista osaamista kulttuurin kentällä. Samalla se kutsui keskustelemaan aikamme suurista ongelmista. Näinä aikoina, tällä planeetalla kysymykset esimerkiksi liikkuvuudesta (mobile) ja kodista (home) ovat todellakin pohtimisen arvoisia. Arkkitehti-lehti 1/2018

University of Westminsterin arkkitehtiopiskelijat suunnittelivat ja rakensivat taukomaja Lastun Punkaharjulle. Kuva Suomen Lontoon-instituutti

30


Anssi Pulkkisen teos Street view (Reassembled) ensiesitettiin Brysselissä kesäkuussa 2017. Kuva Anssi Pulkkinen ja Alix Helfer

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

31


Mobile Home

Mobile Home London vei puurakentamisen tietotaitoa maailmalle Suomen Lontoon instituutin Mobile Home London -projekti syntyi yhteistyössä suomalaisten ja brittiläisten arkkitehtien ja arkkitehtiopiskelijoiden kanssa. Projektin päätehtävässä University of Westminsterin arkkitehtiopiskelijat suunnittelivat ja rakensivat ympäristöystävällisen taukomajan ‘Lastun’ Lustoon – Suomen metsämuseoon Punkaharjulle. Tulisijalla varustettu taukomaja on ollut yleisön käytössä toukokuusta 2017 lähtien. Kestävä ja ekologinen puurakentaminen oli osa University of Westminsterin arkkitehtiopiskelijoiden opintoja lukuvuonna 2016–17. Instituutti järjesti yhdessä yliopiston kanssa Lontoossa sarjan työpajoja, joissa opiskelijat tutkivat arkkitehtien johdolla ympäristöystävällisiä ja vähäpäästöisiä rakennustapoja ja -materiaaleja. Projektista vastasivat brittiläinen arkkitehti, professori Harry Charrington ja arkkitehti Sami Rintala.

Berliinissä kuviteltiin tulevaisuuden kotia Suomen Saksan-instituutti tarkasteli Mobile Home Berlin -projektissaan jälkifossiilisen aikakauden visioita kodista. Taiteilija Tuomas A. Laitinen ja arkkitehtikollektiivi raumlaborberlin loivat instituuttiin tulevaisuuden kodin merkityksiä bio- ja energiapolitiikan näkökulmasta pohtivan Thermocene-installaation. Teemaa käsiteltiin lisäksi keskustelujen ja tapahtumien kautta Mobile Home donnerstags -oheisohjelmassa. Ohjelmakokonaisuuteen sisältyi 16 tapahtumaa, 25 yhteistyökumppania sekä 20 suomalaista taiteilijaa ja tutkijaa. Mobile Home Berlin toteutettiin kevätkaudella 2017 Suomen Saksan-instituutissa Berliinissä ja alkusyksystä 2017 Helsingissä, jossa se esitettiin Sinne-galleriassa osana Helsingin Juhlaviikkojen ohjelmaa.

32


Saksan-instituutissa ja galleria Sinnessä esitetty Tuomas A. Laitisen Thermocene-teos tutki suojan, lämmön ja energian ilmenemismuotoja.

Kuva Bernhard Ludewig / Suomen Saksan-instituutti

Mobile Home(less) kommentoi kodittomuutta ja liikkuvuutta Suomen Benelux-instituutti tarkasteli Mobile Home -tuotannossaan kodin kääntöpuolta, globaalin kodittomuuden tematiikkaa. Taiteilija Anssi Pulkkisen teoksen Street View (Reassembled) lähtökohtana olivat pommituksissa tuhoutuneen syyrialaiskodin rauniot, joista toteutettu installaatio loi kaupunkitilaan asuntovaunun tapaan kiertävän väliaikaisen katunäkymän. Teos ensiesitettiin kesäkuussa kulttuurikeskus BOZARin toimesta katutilassa Brysselin keskustassa, josta teos jatkoi Verbeke Foundationiin ja sieltä edelleen elokuussa Göteborgs Kulturkalas -kaupunkifestivaalille Ruotsiin. Suomen ensiesityksensä Street View (Reassembled) sai syyskuussa Habitare-messuilla Helsingissä. Teos tavoitti vuoden aikana arviolta 22 000 henkilöä ja herätti paljon keskustelua myös mediassa. Näyttelyiden ohessa järjestettiin avoimia keskustelutilaisuuksia yhteistyössä instituutin ja eri kumppaneiden kesken.

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

33


Suomen Ranskan instituutti

”Have a sleepover in Finland, wake up in Paris”

aittainstallaatio, jossa ylei-

“It was an amazing experience and can advice others to take the time and try it out. A wonderful idea, comfortable beds, great breakfast, warm hospi­ tality. Well designed. An incredible atmosphere.”

sö pystyi yöpymään. KOTI

Yövieras Gunn vieraskirjassa

Pariisissa

Mobile

Home

-hankkeen teemaksi nostettiin muotoilu, vieraanvaraisuus ja elämyksellisyys. Suomen Ranskan instituutin tuottama KOTI Sleepover oli suomalaista huippumuotoilua ja yhteisöllistä mökkikulttuuria esittelevä

koostui kuudesta aitasta, joiden arkkitehtuuri ja sisustus tekstiileistä astioihin koostui suomalaisten muotoilijoiden taidonnäytteistä. Aittakylä majoitti kerralla 12 henkeä, joiden viihtyvyydestä vastasi ympäri vuorokauden KOTIhenkilökunta. Kokonaisuuden suunnitteli muotoilija Linda Bergroth. Vuoden aikana KOTI nousi kotimaiseksi ja kansainväliseksi tapaukseksi. Projekti oli yleisömenestys niin Pariisissa kuin Helsingissä. Keväällä 2017 Pariisin instituutissa aittakylä keräsi 100 vuorokauden aikana yli 11 000 näyttelyvierasta ja 500 yöpyjää, ja siitä kirjoittivat muun muassa Wallpaper, Vogue, Dezeen, Architectural Digest, Monocle, Le Monde ja The Guardian. Helsingissä aitoissa yöpyi 200 ja vieraili yli 22 000 henkilöä.

34

Puiset KOTI-aitat oli toteuttanut Mattila & Merz, tekstiilit olivat Lapuan Kankureiden ja huonekalut Nikarin. Aamupala tarjoiltiin Nathalie L.:n keraamisista astioista ja käyttöesineet olivat Studio Kaksikon käsialaa. Kuva Kaapo Kamu


Mobile Home

Suomen Ranskan instituutti Suomen Ranskan instituutti on monialainen kulttuuritoimija, joka esittelee ja edistää suomalaista kulttuuria, taidetta ja luovia aloja Ranskassa. Instituutti tuottaa omaa kulttuuriohjelmistoa sekä toteuttaa monipuolisesti tapahtumia yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Arkkitehti Juhani Pallasmaan suunnittelemat instituutin tilat sijaitsevat entisessä elokuvateatterissa Pariisin ydinkeskustassa. institut-finlandais.fr

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

35


Suomen Rooman-instituutti

Villa Lantessa juhlittiin keskikesää ja kulttuurisuhteita Monipuolisen tutkimus- ja residenssitoimintansa lisäksi Suomen Rooman-instituutti juhlisti Suomen juhlavuotta erityistapahtumien merkeissä. Villa Lanten renessanssihuvila Rooman Gianicolo-kukkulalla toimi näyttämönä ainutlaatuiselle suomalaisen kulttuurin, tieteen ja keskikesän juhlalle: kesäkuussa vietetyt lavatanssit esiintyvine taiteilijoineen keräsivät instituutin täyteen yleisöä. Juhlan tieteellinen seminaari esitteli keskikesää monitieteisestä näkökulmasta pohtimalla muun muassa miksi vuoden pisin päivä on ollut erityinen halki historian. Miten suomalaiset huippututkijat mullistavat parhaillaan aikaa ja sen merkitystä koskevaa tutkimusta? Molemmat tapahtumapäivät huipentuivat lavatansseihin, joissa juhlijoita viihdyttivät muun muassa italialais-suomalaiset sävelet jazzpianisti Karri Luhtalan johdolla sekä taiteellisia kukkaasusteita vieraiden ylle loihtinut Vieno Motors.

Suomen Rooman-instituutti Suomen Rooman-instituutti edistää antiikkiin ja Italiaan kohdistuvaa humanistista tutkimusta sekä taiteita. Instituutti järjestää tutkimusta ja opetusta erityisesti antiikintutkimuksen eri aloilla, majoittaa stipendiaatteja, tutkijoita ja taiteilijoita sekä järjestää kursseja, luentoja sekä konsertteja. Vuonna 1954 toimintansa aloittanut instituutti sijaitsee arvokkaassa Villa Lanten renessanssihuvilassa Roomassa. irfrome.org

36

Villa Lantessa tiede ja kulttuuri kulkevat tiiviisti käsi kädessä. Tanssiteatteri Tsuumi johdatti juhannusvieraat lavatanssien saloihin. Kuva Jesper Jensen


Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

37


Suomen Pietarin instituutti

Suomalainen nykytaide kiinnosti laajaa yleisöä Pietarissa Suomen Pietarin instituutti esittelee näyttelyohjelmassaan muun muassa suomalaista nykytaidetta, kuvitustaidetta sekä muotoilua paikalliselle yleisölle. Vuonna 2017 instituutti järjesti seitsemän näyttelyä, joissa vieraili yhteensä noin 10 000 kävijää. Marraskuussa instituutti järjesti Pietarissa taiteilija Karoliina Hellbergin näyttelyn Forget me not. Näyttelyssä oli esillä Hellbergin uusia maalauksia, paperille tehtyjä vesiväri- ja mustetöitä sekä lasiveistoksia. Hellbergin teoksissa hiljaisuus, pysähtyminen, hetkellisyys ja odotuksen jännitteinen tunnelma ovat usein vahvasti läsnä. Forget me not -näyttelyn teosten taustalla vaikutti muun muassa Pietarista löytyvä kirjailija Vladimir Nabokovin kotimuseo, josta tuli Hellbergille Pietarin vierailuilla tärkeä ja merkityksellinen paikka.

”Olin hyvin iloinen ja otettu kun instituutti kutsui minut pitämään näyttelyä Pietariin Suomen juhlavuonna 2017. Löysimme vanhan upean salin, jonka vuokrasimme näyttelyä varten. Esitin näyttelyssä uusimpia maalauksia ja piirroksia sekä lasiveistoksia. Avajaisten osallistujamäärä ylitti suuresti odotuksemme – oli ihanaa että paikalla oli väkeä pietarilaisista taideopiskelijoista vanhempaan kulttuuriväkeen!” Karoliina Hellberg

38


Vanha, tunnelmallinen sali tarjosi oivalliset puitteet Karoliina Hellbergin näyttelylle. Kuva Suomen Pietarin instituutti

Suomen Pietarin instituutti Suomen Pietarin instituutti on suomalaisen ja venäläisen tieteen ja kulttuurin kohtauspaikka, jonka tavoitteena on esitellä suomalaista kulttuuria mahdollisimman monialaisesti muun muassa seminaarien, luentojen, konserttien ja näyttelyiden kautta. Instituutti edistää maiden välistä kulttuuriyhteistyötä ja verkottaa eri alojen asiantuntijoita ja toimijoita keskenään. Toimintaan sisältyy esimerkiksi arkkitehtuurija designhankkeita sekä lisäkoulutuksen tarjoaminen kaunokirjallisuuden kääntäjille. instfin.ru

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

39


Moniääninen Lähi-itä NYT -blogi sijoittuu nopean uutistyön ja analyyttisen tieteen välimaastoon. Kuva Milja Rämö

40


Suomen Lähi-idän instituutti

Asiantuntijablogi selventää Lähi-idän ilmiöistä liikkuvaa tietotulvaa Suomen Lähi-idän instituutti käynnisti vuonna 2017 asiantuntijablogin Lähi-itä NYT, joka reagoi nopeasti Lähi-idässä tapahtuviin muutoksiin. Blogissa analysoidaan ja kommentoidaan ajankohtaisia ilmiöi-tä ja tapahtumia sekä alueen poliittista, taloudellista ja yhteiskunnallista tilannetta. Moniääninen alusta sijoittuu nopean uutistyön ja analyyttisen tieteen välimaastoon. Lähi-idän alueen epävakaisuus,

”Koemme, että instituutin on Lähi-idän alueen asiantuntijana tärkeää osallistua aihetta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun Suomessa. Blogin suosio on osoittanut, että syvällisille ja analyyttisille kirjoituksille aiheesta on todella tarvetta.” Lähi-idän instituutin johtaja Raija Mattila

poliittiset käänteet ja eri tavoin myös muuta maailmaa koskettavat kriisit ovat luoneet kysyntää asiantuntevan ja syvällisen tiedon tuottamiselle aiheesta. Lähi-idästä ja sen ilmiöistä liikkuu paljon tietoa, ja blogin kirjoituksissa selvennetään, taustoitetaan ja tuodaan yhteen tätä hajanaista tietotulvaa. Blogin vastaava toimittaja on professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta, ja kutsuttavat kirjoittajat ovat alojensa asiantuntijoita. lahi-itanyt.fi

Suomen Lähi-idän instituutti Suomen Lähi-idän instituutti (FIME) on tiedeinstituutti, joka edistää Lähi-idän kielten, kulttuurien ja uskontojen sekä yhteiskuntien tutkimusta, tukee suomalaista Lähi-idän tutkimusta ja järjestää alan opetusta yhteistyössä yliopistojen kanssa. Beirutissa sijaitseva instituutti myös osallistuu Lähi-itää koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun Suomessa. fime.fi

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

41


Suomen Madridin-instituutti

Taidekoulutuksesta välineitä rauhanprosessiin Suomen Madridin-instituutti toteutti vuoden 2017 aikana kaksivaiheisen taidekoulutushankkeen Kolumbiassa. Instituutti mahdollisti Bogotássa paikallisille mielenterveys- ja yhteisötyön ammattilaisille Omakuva N.Y.T. -ohjaajakoulutuksen, minkä tavoitteena oli vahvistaa taidekoulutusta välineenä ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja rauhaa tukevassa kehityksessä. Omakuva N.Y.T. on yhteisötaiteilija Sanni Sihvolan ja ryhmäterapeutti Ursula Hallaksen kehittämä, taidetta mielenterveystyön tueksi soveltava menetelmä. Kolumbiassa koulutuksiin osallistui 44 psykososiaalisen työn ja taiteen ammat-

”Koulutuksiin osallistuneita yhdisti aktivistinen palo oman yhteisönsä auttamiseen. Jos kaikki osallistujat tulevat hyödyntämään oppimiaan työvälineitä omien kohderyhmiensä parissa, vaikutukset koskettavat lopulta satoja ihmisiä.” Kouluttaja Sanni Sihvola

tilaista, jotka työskentelevät erityisesti maan pitkästä konfliktista kärsineissä maakunnissa. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Bogotán Externado-yliopisto, jolla on käynnissä mielenterveys- ja rauhantyöhön liittyvä tutkimusprojekti entisillä konfliktialueilla, sekä mielenterveysjärjestö FinFami Uusimaa ry.

42


Ohjaajakoulutus sai paikallisilta osallistujilta innostuneen vastaanoton ja jatkokoulutuksista on jo neuvoteltu. Kuva Sanni Sihvola

Suomen Madridin-instituutti Suomen Madridin-instituutti tekee suomalaista kulttuuria tunnetuksi espanjan- ja portugalinkielisissä maissa sekä edistää kulttuuri- ja tiedeyhteistyötä Suomen ja lusohispaanisen maailman välillä. Instituutti järjestää niin omissa kuin paikallisten yhteistyökumppaneiden tiloissa taidenäyttelyitä, luentoja ja konsertteja. madrid.fi

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

43


SKTI – instituuttien tuki Suomessa Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry (SKTI) on instituuttien ja niiden taustaorganisaatioiden yhteistyöelin Helsingissä. Yhdistys avustaa instituutteja kotimaan viestinnässä, edunvalvonnassa ja hallintopalveluissa. Instituutit ovat itsenäisiä, yleishyödyllisiä organisaatioita, joita ylläpitää yksityinen säätiö tai rahasto. Instituuttien ja SKTI:n perusrahoitus tulee opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Suomen kulttuurija tiedeinstituutit ry www.instituutit.fi skti@instituutit.fi facebook.com/instituutit Kalliolinnantie 4 (1. krs) 00140 Helsinki

44


Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

45


Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry instituutit.fi 46

Profile for instituutit

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit 2017  

Kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkoston toiminnan huippuhetkiä vuodelta 2017.

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit 2017  

Kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkoston toiminnan huippuhetkiä vuodelta 2017.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded