Page 1

REZULTATI MAKROOGLEDA OZIMIH STRNIH ナスITA NA OGLEDNIM POLJIMA POLJOPRIVREDNIH STRUト君IH SLUナスBI APV 2011/12. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i ナ。umarstvo Autonomne Pokrajine Vojvodine Republika Srbija


Osnovni podaci • Makroogledi (MAO) strnih žita postavljeni su u svih 12 stanica. • PSS: Subotica, Sombor, Senta, Kikinda, Bačka Topola, Vrbas, Novi Sad, Zrenjanin, Sremska Mitrovica, Ruma, Pančevo i Vršac. • Ukupno 12 lokaliteta.


za 18% ni탑i u odnosu na 2011


• 62 ozimih sorata pšenice (domaće i strane). • 9 sorata ozimog ječma: Amorosa, Meridiano, Grand, Nectaria, Nonius, NS 565, Rekord i Vanessa. • 11 sorata jarog ječma: Dinarac, Dunav, Nataša i NS 448. • 2 sorte ozimog tritikalea: Odisej, Trijumf i Amarilo. • 1 sorta durum pšenice: Levante.


Analiza rezultata MAO ozime pšenice METOD analize prikupljenih podataka iz PSS •Prikaz prosečnih prinosa sorata u ogledima (zastupljenost na 6-12 lokaliteta). •Osnovna obrada – – Klasična – oranje raonim plugom i – Konzervacijska – tanjiranje teškom tanjiračom, razrivanje.

•Predusev i sistem obrade.


• Prinosi sorata u odnosu na – tip zemljišta uz uticaj – osnovne obrade i – preduseva, – upotrebljene količine NPK hraniva u osnovnom ñubrenju (kg/ha aktivne materije N,P,K) i – količini N u prihrani (broj prihrana i kg/ha aktivne materije)


Zastupljenost kompanija u MAO • Dominiraju 3 kompanije, • Novosadski Institut za ratarstvo i Povrtarstvo – NS Seme, • KWS i • Limagrain – Limagrain Srbija preko svojih distributera ili kupaca licenci za sorte


Najveći postignut prinos • Sorta: N I C O L E (LG), 9339 kg/ha, • Predusev: soja, • Osnovna obrada:Tanjiranje teškom tanjiračom • Ishrana: 52.5 kg/ha N + 70 kg/ha P u jesen + prihrana 2x ( ukupno 118.5 kg/ha N) • Vreme setve: 17.10.2011. • Zaštita: Konzul (fung.), Akanto plus i Antre (insekt.)


Osnovna obrada i prinos sorata o. pšenice – rang 1-5 KLASIČNA

Sorta

Max. prinos kg/ha

KONZERVACIJSKA

Pros.pr. sorte u sist.obr. kg/ha

Sorta

Max. prinos kg/ha

Pros.pr. sorte u sist.obr. kg/ha

NS NG 7

7988

6424

Nicole

9339

6784

NS NG 9

7868

6278

Andino

9190

6715

Solehio

7861

6766

Zvezdana

9057

6302

Pobeda

7842

6594

Euclide

8901

6913

Andino

7775

6790

Arlequin

8860

6512


Sistem obrade zemljišta, predusev i prosečan prinos sorata ozime pšenice (kg/ha) 8000

6861

7000

6000

6342

6247

5903 4661

5000

Konzervacijska Kukuruz

4000

Konzervacijska Soja Konzervacijska Suncokret 3000

Konzervacijska Š.repa Klasična Kukuruz

2000

1000

0

Kukuruz

Soja

Suncokret

Š.repa

KonzervacijskaKonzervacijskaKonzervacijskaKonzervacijska

Kukuruz Klasična


Prosečan prinos NS sorata u ogledima PSS Prosečan prinos svih sorata kg/ha

Prosečan prinos kg/ha

Br. Lokaliteta

Zvezdana

12

6302

Simonida

12

6363

Rapsodija

12

Pobeda

12

6383

NS NG 11

12

6437

NS NG 9

12

6395

NS NG 7

12

6390

NS NG 5

12

6347

NS NG 3

12

6363

NS NG 2

12

NS NG 1

12

5975

NS 40 S

12

5960

Gordana

12

6008

6651

6318

6564


Tip zemljišta, osnovna obrada, predusev i prinos o. pšenice sa dozama hranljivih elem. (kg/ha) * Bezkarbonatni černozem* Pros. prinos (kg/ha) po tipu zemlj.

T

Predusev

Pros. prinos. (kg/ha) za predusev

Stanica

N:P:K (kg/ha) svakog hranlj. elem. aktivne materije

Prihrana N (I+II) (kg/ha)

soja

6190

RU

12.5:60:40

(110.4+0) 110.4

soja

7187

KI

51:51:51

(75+33) 108

6785

* OR – oranje, klasična obrada; T – tanjiranje, konzervacijska obrada


* Ritska crnica*

T

Pros. prinos (kg/ha) po tipu zemlj.

Predusev

6783

soja

Pros. prinos. (kg/ha) za predusev

Stanica

N:P:K (kg/ha) svakog hranlj. elem. a.m.

Prihrana N (I+II) (kg/ha)

6783

SM

110:96:64

(20+90) 110

* OR – oranje, klasična obrada; T – tanjiranje, konzervacijska obrada


* Černozem na lesnom platou*

OR

Pros. prinos (kg/ha) po tipu zemlj.

Predusev

Pros. prinos. (kg/ha) za predusev

Stanica

N:P:K kg/ha svakog hranlj. elem. a.m.

Prihrana N (I+II) (kg/ha)

6120

kukuruz

6120

SU

55:48:0

(I) 124

š.repa

4661

SE

43:43:43

64.4

suncokret

4996

BT

19.2: 91: 0

105.4

T 4828

* OR – oranje, klasična obrada; T – tanjiranje, konzervacijska obrada


* Černozem lesne terase*

Pros. prinos (kg/ha) po tipu zemlj.

Predusev

Pros. prinos. (kg/ha) za predusev

Stanica

N:P:K kg/ha svakog hranlj. elem. a.m.

Prihrana N (I+II) (kg/ha)

OR

6597

kukuruz

7292

VB

64:86:58

(81+0) 81

T

6597

kukuruz

5903

16:68:0

(82+67) 149

* OR – oranje, klasična obrada; T – tanjiranje, konzervacijska obrada


* Černozem sa oglejavanjem u lesu*

T

Pros. prinos (kg/ha) po tipu zemlj.

Predusev

6472

soja

Pros. prinos. (kg/ha) za predusev

Stanica

N:P:K kg/ha svakog hranlj. elem. a.m.

Prihrana N (I+II) (kg/ha)

6472

ZR

40:40:40

(58+35) 93

* OR – oranje, klasična obrada; T – tanjiranje, konzervacijska obrada


* Karbonatni černozem*

Pros. prinos (kg/ha) po tipu zemlj.

T 7530

Predusev

Pros. prinos. (kg/ha) za preduse v

Stanica

N:P:K (kg/ha) svakog hranlj. elem. a.m.

Prihrana N (I+II) (kg/ha)

soja

7565

NS

52.5:70:0

suncokre t

7495

PA

15:69:0

(51+67.5) 118.5 81

* OR – oranje, klasična obrada; T – tanjiranje, konzervacijska obrada


* Livadska crnica karbonatna*

OR

Pros. prinos (kg/ha) po tipu zemlj.

Predusev

Pros. prinos. (kg/ha) za predusev

Stanica

N:P:K kg/ha svakog hranlj. elem. a.m.

Prihrana N (I+II) (kg/ha)

5454

kukuruz

5454

SO (Bilić)

15:72:48

(82+0) 82

* OR – oranje, klasična obrada; T – tanjiranje, konzervacijska obrada


Preporuke • Osnovna obrada: preporuka je konzervacijska, tanjiranje, mulč obrada ili bez obrade ( diktira predusev,postupci sa biljnim ostacima i tip sejalice). • Ko radi klasičnu, obratiti pažnju na broj prohoda, utrošene energente, strukturu zemljišta i troškove. • Osnovno ñubrenje: analiza i preporuka, predlažem NP kombinacije kao što je MAP ili DAP, količina 100-150 kg/ha, ne više od ovoga! • NPK 20:20:0 sa 200 – 250 kg/ha,


Preporuke • Kod konzervacijske obrade potrebno je dodati 30 kg/ha azota više! • Predusev: suncokret, soja ili silažni kukuruz. – Ako je predusev kukurz za zrno ili klip dobro usitnititi rasporediti biljne ostatke i naći odgovarajuću sejalicu.

• Rok setve: do kraja oktobra za domaće sorte (bolje do 25-og oktobra), a za strane do 20. oktobra, najkasnije.


Preporuke • Gustina setve: 400-650 zrna/m 2 što zavisi od sorte. – obavezno koristiti podatke sa dekleracije gde ste uzeli seme i uzeti kopiju deklaracije!

• Prihrana: biti pažljiv zbog poleganja useva, uraditi N-min ili neku drugu metodu utvrñivanja potreba biljaka za azotom, sonsultovati PSS. • Zaštita: neophodno je obići usev kako bi se pravovremeno reagovalo uz praćenje podataka Prognozno Izveštajne Službe i konsultaciju sa PSS APV na Vašem terenu.


Preporuke • Stalni tragovi. • Obratiti pažnju na: – Dubinu setve 4 cm +- 1 cm, – Raspored semena u redu i u trakama, – Kod „klasičnog“ razmaka red od reda je na 12.5 cm, – Kod „traka“, širine trake su od 3 do 6 cm a razmak od sredine do sredine trake je • 15 cm, 17 cm, 19 cm i 25 cm na slici je to ovako (sledeći slajd)


HVALA NA PAŽNJI! SRETNO U NOVOJ PROIZVODNOJ SEZONI!

Rezultati makroogleda ozimih i strnih zita  

Rezultati makroogleda ozimih i strnih zita na oglednim poljima poljoprivrednih strucnih sluzbi APV 2011/12 godine - 12 lokaliteta