Page 1

Llibres de text / 1r ESO Curs 2012 – 2013 MATÈRIA

ANGLÈS ANGLÈS ANGLÈS ANGLÈS CASTELLÀ CATALÀ MATEMÀTIQUES TECNOLOGIA C. NATURALS C. NATURALS (DIVERSITAT) C. SOCIALS C. SOCIALS (DIVERSITAT)

TÍTOL

        

Switch 1 Student’s book Switch 1 Workbook Diccionari Oxford Pocket Català Kidnap ! Lengua castellana 1º ESO Llengua catalana i literatura 1r Matemàtiques 1r ESO Tecnologia 1r d’ESO NOU FLUVIÀ Biologia i geologia 1

EDITORIAL

ISBN

OUP OUP

978-0-19-484875-6 978-0-19-484876-3 978-0-19-431729-0 OUP 978-0-19-424450-3 Cruïlla 2.0 978-84-661-2676-2 Cruïlla 978-84-661-2675-5 Barcanova 978-84-489-2020-0 McGraw-Hill 978-84-481-82332 Vicens Vives 978-84-682-0213-6

 Quadern per a la diversitat 1

Vicens Vives

978-84-682-0395-9

 Nou Polis 1  Quadern per a la diversitat 1

Vicens Vives Vicens Vives

978-84-682-0129-0 978-84-682-0393-5


Llibres de text / 2n ESO Curs 2012 – 2013 MATÈRIA

ANGLÈS ANGLÈS ANGLÈS ALEMANY ALEMANY CASTELLÀ CATALÀ FÍSICA I QUÍMICA C. NATURALS C. NATURALS (DIVERSITAT) MATEMÀTIQUES MÚSICA MÚSICA C. SOCIALS C. SOCIALS (DIVERSITAT) TECNOLOGIA

TÍTOL

EDITORIAL

ISBN

OUP OUP Vicens Vives Edebé Edebé Cruïlla (3.16) Cruïlla Casals Casals

978-0-19-484890-9 978-0-19-4848927 978-0-19-424450-3 978-84-236-7059-8 978-84-236-7060-4 978-84-661-1946-7 978-84-661-1945-0 978-84-218-4401-4 978-84-218-4368-0

 Quadern per a la diversitat 2

Vicens Vives

978-84-682-0998-2

Matemàtiques 2n ESO Iniciació Activitats Nou Polis 2 Quadern per a la diversitat 2

Casals McGraw-Hill McGraw-Hill Vicens Vives Vicens Vives

978-84-489-2280-1 978-84-481-8258-8 978-84-481-8259-5 978-84-682-0897-8 978-84-682-0993-7

             

Switch 2 Student’s book Switch 2 Workbook The adventures of Tom Sawyer Team Deutsch A1.1 Kursbuch Team Deutsch A1.1 Arbeitsbuch Lengua castellana 2º ESO Llengua catalane I literature 2n Física i Química 2 Biologia i Geologia 2

 Tecnologia 2n d’ESO NOU FLUVIÀ McGraw-Hill 978-84-481-82391


Llibres de text / 3r ESO Curs 2012 – 2013 MATÈRIA

ANGLÈS ANGLÈS ANGLÈS ALEMANY ALEMANY CASTELLÀ CATALÀ C. NATURALS FÍSICA I QUÍMICA C. NATURALS (DIVERSITAT) MATEMÀTIQUES C. SOCIALS C. SOCIALS (DIVERSITAT) TECNOLOGIA EMPRENEDORIA

TÍTOL

ISBN

OUP OUP Vicens Vives Edebé Edebé Cruïlla 2.0 Cruïlla Vicens Vives

978-0-19-484905-0 978-0-19-484909-8 978-84-316-7686-5 978-84-236-7061-1 978-84-236-7062-8 978-84-661-2684-7 978-84-661-2683-0 978-84-68-20253-2

 Física i Química 3r d’ESO

Casals

978-84-218-4366-6

 Quadern per a la diversitat 3

Vicens Vives

978-84-682-0396-6

 Matemàtiques 3r ESO  Nou Polis 3  Quadern per a la diversitat

Casals Vicens Vives Vicens Vives

978-84-489-2052-4 978-84-682-0254-9 978-84-682-0394-2

 Tecnologia 3r d’ESO NOU FLUVIÀ  Orientació professional i iniciativa emprenedora

McGraw-Hill 978-84-481-82413 McGraw-Hill 978-84-481-8206-9

       

Switch 3 Student’s book Switch 3 Workbook David Copperfield Team Deutsch A1.2 Kursbuch Team Deutsch A1.2 Arbeitsbuch Lengua Castellana y literatura 3º Llengua catalana i literatura 3r Biologia i geologia 3

EDITORIAL


Llibres de text / 4t ESO Curs 2012 – 2013 MATÈRIA

ANGLÈS ANGLÈS ANGLÈS CASTELLÀ LLATÍ CATALÀ CIÈNCIES NATURALS FÍSICA I QUÍMICA MATEMÀTIQUES MÚSICA MÚSICA TECNOLOGIA

TÍTOL

EDITORIAL

ISBN

Switch 4 Student’s book Switch 4 Workbook The Hound of the Baskervilles Lengua castellana y literatura 4º ESO  Llatí 4  Tell

OUP OUP Vicens Vives Cruïlla projecte 3.16 Santillana Castellnou

978-0-19-484920-3 978-0-19-484922-7 978-84-31678203 978 84-661-1954-2

 Biologia i geologia

Vicens Vives

978-84-68209333

 Física i Química

Casals

978-84-218-4799-2

Barcanova McGraw-Hill McGraw-Hill McGraw-Hill

978-84-489-2283-2 978-84-481-6238-2 978-84-481-6239-9 978-84-481-82499

   

   

Matemàtiques 4t ESO Música 4t d’ESO Quadern Música 4t d’ESO Tecnologia 4t d’ESO NOU FLUVIÀ

978-84-7918-649-4 978-84-9804-485-0


Llibres de text / 1r BAT Curs 2012 – 2013 MATÈRIES COMUNES

AUTOR

TÍTOL

EDITORIAL

ISBN

ANGLÈS

M. Woods i E. Grant M. Woods i E. Grant Philip Drury Ezquerra i altres

 Viewpoints 1 Student’s book

Burlington books

978-9963-47-969-6

 Viewpoints 1 Workbook

Burlington books

978-9963-47-970-2

 Murder on the beach Burlington books  Lengua castellana y literatura Barcanova 1 Armengol i  Llengua catalana i literatura Castellnou Cordova, i altres de 1r de Bat Jorge Coll i  Ciència en context I Teide altres

978-9963-47-5148 978-84-489-2319-8

HUMANÍSTIC / SOCIAL

AUTOR

TÍTOL

EDITORIAL

ISBN

LLATÍ

Ana Torrent i Fina Vilanova

 Llatí 1r batxillerat

Barcanova

978-84-489-2325-9

ANGLÈS ANGLÈS CASTELLÀ CATALÀ CC DEL MÓN CONTEMPORANI

MATEMÀTIQUES  Matemàtiques aplicades a les J. Colera i altres Barcanova APLICADES A CCSS Ciències Socials 1 HISTÒRIA DEL MÓN  Història del Món Aróstegui i altres Vicens Vives CONTEMPORANI Contemporani ECONOMIA DE  Economia de l’Empresa 1r McGraw-Hill L’EMPRESA ECONOMIA

 Economia

McGraw-Hill

978-84-9804-5031 978-84-307-5246-1

978-84-489-2331-0 978-84-31689308 978-84-481-8129-1 (edició nova) 978-84-481-8198-7 (edició nova)


Llibres de text / 2n BAT Curs 2012 – 2013 MATÈRIES COMUNES

AUTOR

TÍTOL

EDITORIAL

ISBN

ANGLÈS

M. Woods i E. Grant M. Woods i E. Grant

 Viewpoints 2 Student’s book

Burlington books

978-9963-474-17-2

 Viewpoints 2 Workbook

Burlington books

978-9963-474-18-9

 The boy in the striped pyjamas Ezquerra i altres  Lengua castellana y literatura 2 Armengol i  Llengua catalana i literatura Cordova, i altres de 2n de Bat

OUP

978-0-19-8326762

Barcanova

978-84-489-2436-2

Castellnou

978-84-9804-634-2

AUTOR

TÍTOL

EDITORIAL

ISBN

 Llatí II

Barcanova

978-84-489-2440-9

 Història de l’Art

Vicens Vives

978- 84-682-00101

ANGLÈS ANGLÈS CASTELLÀ CATALÀ HUMANÍSTIC / SOCIAL

LLATÍ HISTÒRIA DE L’ART ECONOMIA DE L’EMPRESA

González, Pina i Alfaro

GEOGRAFIA MATEMÀTIQUES APLICADES A J. Colera i altres CCSS

 Economia de l’Empresa II

McGraw-Hill

 Geografia

Vicens Vives

978-84-481-7034-9 (edició antiga, la mateixa que el curs 2011-2012) 978- 84-682-00040

 Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 1

Barcanova

978-84-489-2444-7


Llibres de text / 2n BAT Curs 2012 – 2013 CIENTÍFIC / TECNOLÒGIC

FÍSICA QUÍMICA BIOLOGIA

AUTOR

Castells i altres Jordi de Manuel i altres

CC DE LA TERRA Grau i altres I MEDI AMBIENT B. Mas i R. DIBUIX TÈCNIC Gasull MATEMÀTIQUES J. Colera i altres TECNO. Joan Joseph i INDUSTRIAL altres ELECTROTÈCNIA Guasch, Mi altres

TÍTOL

EDITORIAL

ISBN

 Física 2  Química 2  Biologia: (pack de 2 llibres + cd alumne) - Biocontext 2 - Conceptes bàsics  OZÓ. Ciències de la Terra i del Medi ambient 2

McGraw-hill Casals

978-84-481-7002-8 978-84-218-4039-9 978-84-307-5288-1

 Dibuix Tècnic 2

Casals

 Matemàtiques 2  Tecnologia Industrial II.

Barcanova McGraw-Hill

978-84-489-2442-3 978-84-481-6157-2

 Electrotècnia

McGraw-Hill

978-84-481-7000-8

Teide Teide

978-84-307-5311-6 978-84-218-4034-4


Llibres de text / 2n BAT Curs 2012 – 2013 CIENTÍFIC / HUMANÍSTIC

AUTOR

QUÍMICA BIOLOGIA

Costa i altres

FÍSICA

Serra i Estrada Salvador

CC DE LA TERRA I Grau i altres MEDI AMBIENT B. Mas i R. DIBUIX TÈCNIC Gasull MATEMÀTIQUES J. Colera i altres TECNO. Joan Joseph i INDUSTRIAL altres

TÍTOL

EDITORIAL

ISBN

 Química 1  Biologia: (pack de 2 llibres + cd alumne) - Biocontext 1 - Conceptes bàsics

Casals

978-84-218-3897-6

Teide

978-84-307-5253-9

 Física 1

McGraw-hill

978-84-4818133-8

 OZÓ. Ciències de la Terra i del Medi ambient 1

Teide

978-84-307-5255-3

 Dibuix Tècnic 1

Casals

 Matemàtiques 1  Tecnologia Industrial I.

Barcanova McGraw-Hill

978- 84-218-3883-9 978-84-489-2328-0 978-84-481-81174

Llibres de text (setembre 2012)  

Llibres de text per al setembre 2012

Advertisement