Page 1

3r d’ESO LLIBRES DE TEXT MATÈRIA

ANGLÈS ANGLÈS ANGLÈS

CASTELLÀ CATALÀ CIÈNCIES NATURALS FÍSICA I QUÍMICA CIÈNCIES (DIVERSITAT) MATEMÀTIQUES SOCIALS SOCIAL (DIVERSITAT) TECNOLOGIA

Curs 2012 – 2013 TÍTOL

EDITORIAL

ISBN

Switch 3 Student’s book Switch 3 Workbook Robinson Crusoe

OUP OUP Burlington

978-0-19-484905-0 978-0-19-485135-0 978-9963-626-26-7

Lengua Castellana y literatura 3º Llengua catalana i literatura 3r

Cruïlla 2.0 Cruïlla

978-84-661-2684-7 978-84-661-2683-0

 Biologia i geologia 3

Vicens Vives

978-84-68-20253-2

 Física i Química 3r d’ESO

Casals

978-84-218-4366-3

 Quadern per a la diversitat 3

Vicens Vives

978-84-682-0396-6

 Matemàtiques 3r ESO  

Barcanova Vicens Vives Vicens Vives

978-84-489-2052-4 978-84-682-02549 978-84-682-03942

 Tecnologia 3r d’ESO NOU FLUVIÀ

McGraw-Hill 978-84-481-8241-0

      

Llibres de text 3r d'eso curs 2013 2014  
Llibres de text 3r d'eso curs 2013 2014  
Advertisement