Page 1

01

el pla

Revista de l’Institut Pla de l’Estany

març 2017

iu Comarcal del Pla al del Pla de l’Estany - Arx arc Com ll nse (Co t titu ins Els mòduls del primer ep Curto de l’Estany). Foto de: Jos

L’edifici actual

Més de 20 anys al servei de l’educació www. inspladelestany.cat

inselpla

agora.xtec.cat/iespladelestany

InsPladelEstany


2

1r ESO

L’entrada a l’Institut L’institut Pla de l’Estany ha començat el curs 2016-2017 amb un total de 140 alumnes a primer d’ESO, distribuÏts en cinc grups heterogenis i que alhora es divideixen en dos equips docents diferents. Dues coordinadores de primer curs asseguren una millor gestió i alhora es coordinen entre sí per oferir una homogeneïtat en el transcurs de les activitats que es realitzen. També s’han implantat cotutories a cada grup, de manera que amb dos tutors per aula garanteixen una atenció més individualitzada i més propera als alumnes i als pares. Referent a les assignatures, cal destacar els desdoblaments de ciències naturals i de tecnologia per anar al laboratori o al taller amb la meitat d’alumnes del grup. També es desdobla a socials, per poder aprofundir millor en la competència digital, i visual i plàstica per realitzar més acuradament el treball pràctic. I tot això sense oblidar l’anomenat PIM (Pla Intensiu de Millora) que consisteix en un reforç de les assignatures de català, castellà, matemàtiques i anglès a aquells alumnes que més ho necessiten. Una altra novetat que s’ha introduït aquest any és l’anomenat projecte “Sigues Tu”, que consisteix en una serie d’activitats enfocades al creixement personal i a la presa de decisions que es treballa a l’hora de tutoria. Algunes activitats les realitzen els tutors de cada grup i per a d’altres vénen professionals externs a realitzar-les. A més a més, també es fan tallers i xerrades sobre el bullying (Juuls, què t’ha passat?), Internet segura (realitzada pels mossos) i No et fumis la vida, tres temes molt importants pel que és i serà la seva realitat i que els ajudaran a ser més empàtics i a poder valorar els pros i contres dels possibles dilemes que s’aniran trobant durant l’adolescència. Una de les assignatures que més solen sorprendre quan s’inicia secundària és el que anomenem crèdit de síntesi. Durant una setmana s’aturen les classes i s’inicia aquest crèdit que consisteix en una sèrie d’activitats didàctiques proposades pels diferents departaments del centre i basades en un tema comú, que en el nostre cas és la reserva africana de Sigéan. Aquest any s’ha renovat aplicant el que anomenem gamificació, concepte basat en la paraula game i que consisteix en crear una sèrie de reptes que els alumnes han d’anar superant per poder arribar a un objectiu final. Hi ha notes conjuntes de grup però també d’individuals i la suma de totes elles constituirà la nota del crèdit. Per a realizar-lo, és necessària una sortida al parc africà per recollir informació que posteriorment es reflectirà en el treball. Però aquesta no és la única sortida del curs, ja que creiem que és molt important aplicar in situ els coneixements teòrics apresos a l’aula. Seria el cas de la visita al parc neolític de la Draga, la sortida a Empúries, el taller dels amfibis, la visita a Can Panosa per conèixer el món de les abelles, la visita al museu paperer, el Museu egipci i el Palau de la música de Barcelona o les coves de Serinyà. D’altres sortides serien de caràcter més lúdic com ara la caminada de Dijous Llarder o bé la de final de curs com a recompensa per tot un any d’esforç. Anna Costabella i Adriana Planagumà Coordinadores de 1r d’ESO

1er d’ESO: l’entrada a l’Institut Començar a l’Institut vol dir fer amistats noves, estudiar temes nous, noves normes i noves assignatures (francès optatiu, tecnologia al taller, naturals al laboratori). Tenim molts professors i el nivell d’exigència és més alt, però els professors ens ajuden molt. Tenim canvis d’aula i els primers dies ens despistem una mica però aviat ens adaptem. Alumnes 1r ESO C

Classes actives a Música Les classes de música s’estructuren a partir de les tres dimensions competencials del currículum: per una banda la referent a societat i cultura, l’altra seria percepció i escolta, i finalment, expressió, interpretació i creació. L’objectiu és que assoleixin aquestes competències amb un aprenentatge actiu on l’alumne aprèn tant de forma autònoma com de manera cooperativa. La metodologia que s’empra per aconseguir aquesta dinàmica de treball més vivencial radica en l’assignació de tasques a grups cooperatius que canvien a cada trimestre, i l’ús de les TAC amb una aula virtual (Classroom) on els alumnes disposen de tota la informació, tasques, i on pengen els treballs, exercicis, composicions, etc. També es combinen altres metodologies com la classe invertida amb la finalitat d’introduir els continguts que es treballaran a classe amb EdPuzzle, i la introducció de petits elements de gamificació com el Classdojo, el kahoot, Plickers, Nearpod, Socrative com a eines d’avaluació. L’avaluació es planteja des d’una doble vessant: per una banda la coavaluació i autoavaluació a partir de rúbriques i del portafolis digital de l’alumne on es recull tot el contingut multimèdia que genera, i per l’altra, el feedback constant de totes les activitats realitzades.


El Pla - Revista de l’Institut Pla de l’Estany

El laboratori de Ciències El laboratori de ciències sol ser una gran novetat a 1r d’ESO perquè a primària difícilment es va fer servir. És una manera diferent d’aprendre, de veure amb els propis ulls els temes que s’han estudiat a teoria, i com que només hi van la meitat dels alumnes d’una classe els professors poden dedicar més temps a cada alumne. Un dels exercicis més interessants és aprendre a fer preparacions microscòpiques per poder fer servir el microscopi.

El taller de Ciències Socials A les Ciències Socials de 1r busquem un aprenentatge que inclogui tant el saber com el saber fer, saber ser i el saber conviure, i que fomenti les competències bàsiques de l’ESO. Per això volem que les classes siguin un taller on construïm, investiguem, experimentem i en la mesura del possible vivim i no només estudiem la història i la geografia. Per això aprofitem les sortides per fer tota mena de pràctiques i també ho fem a les aules, potenciant les competències digitals i fent activitats pràctiques com el taller d’eines prehistòriques o la construcció d’una maqueta.

Des de primer, la participació a concursos i premis és molt important. A les proves Cangur de matemàtiques, habitualment hi ha alumnes de l’Institut classificats entre els 5% millors.

3


4

2n ESO

Ja no són els més petits Al segon curs de l’ESO els alumnes ja arriben amb el procés d’adaptació fet a primer i és, per tant, un curs on tenen l’oportunitat d’aprofundir en les seves relacions i el seu coneixement del centre. Aquest curs 2016-17 tenim 105 alumnes a 2n d’ESO organitzats en quatre grups. És la primera vegada que gaudim de les cotutories, que consisteixen en dedicar dues tutores a cada curs. Cada tutora està al càrrec d’aproximadament 15 alumnes, i això ens permet fer una millor feina des de les tutories. Donem una atenció més individualitzada als alumnes i a les famílies. Les tutores també valorem positivament el fet de compartir l’experiència de tutoritzar un grup d’alumnes adolescents amb totes les dificultats que això comporta. Si mirem totes les assignatures que estan estudiant els alumnes veurem que n’estan fent moltes i molt variades; matemàtiques, català, castellà, anglès, tecnologia, educació física, socials, física i química, cultura i valors ètics, música, francès i informàtica. La majoria ja les van fer a primer curs i algunes les comencen ara, com la física i química i l’optativa de francès, aquells alumnes que l’hagin triada. A segon proposem un ventall de sortides i xerrades que tenim establertes de fa anys i d’altres activitats que anem actualitzant curs rere curs. Ens agrada fer caminades de tutoria i la primera de cada curs la solem fer entre octubre i novembre, i la segona la fem el dijous gras. Són caminades pels voltants de l’institut sense necessitat de transport i de baixa dificultat amb l’objectiu principal de millorar la cohesió del grup. A nivell de tutoria també organitzem xerrades amb diferents temàtiques com ara “Un dia més a l’infern” on treballem el bullying, “Situacions de risc” on treballem com evitar situacions de risc i “Comença el joc” on els informem de les responsabilitats que adquireixen a mesura que es fan grans. La sortida que més agrada als alumnes és la més lúdica i la fem a final de curs per despedir-nos, anem a Port Aventura. A part de les activitats de tutoria hi ha les activitats que proposa cada departament. Des del departament de socials van a Girona a fer la visita “Girona Medieval”. Des del departament de ciències van a fer un taller de l’energia al Caixaforum de Girona. També participem en diferents concursos (Fonix, Coca-cola,... ). A més, en el marc del treball de síntesi i en collaboració amb tots els departaments, al març anem a visitar l’Estació de tractament d’aigua potable (ETAP) de Sant Joan Despí i el Museu Marítim de Barcelona. El treball de síntesi està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge que impliquen una feina interdisciplinària afavoridora de la integració de coneixements i del treball en equip, tant per part de l’alumnat com del professorat. Durant el treball de síntesi l’alumnat haurà de demostrar prou capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip. Aquest curs farem el treball de síntesi del 27 al 30 de març. Per segon any treballarem l’aigua des de punts de vista molt diferents; l’aigua com a font d’energia, bellesa, riquesa, conflicte, l’aigua a Banyoles i esports d’aigua. Alba Biosca Coordinadora de 2n d’ESO

Les sortides són molt importants a tots els cursos per aprendre de manera diferent i fer exercicis de convivència. A la foto, a les escales de la catedral de Girona en un visita de ciències socials.

Robòtica a Banyoles El nostre institut participa activament en el projecte Robòtica Banyoles, amb l’impuls del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles i l’assessorament i la formació d’Innova Didàctic. La finalitat és promoure la tecnologia i la robòtica entre els nostres alumnes, en un context social, cultural i econòmic on cada vegada aquests elements hi són més presents. A partir de la placa Imagina cada setmana plantegem un repte de manera creativa i emprenedora. Així, cadascú pot desenvolupar la seva imaginació i creativitat de forma lliure.


El Pla - Revista de l’Institut Pla de l’Estany

L’Institut disposa de pistes i d’un ampli espai per a l’esbarjo i la pràctica de l’educació física en un entorn molt saludable

Amb quatre fustes i metalls es pot fer un timbre? Aquesta pregunta ens l’hem fet a la matèria de tecnologia de 2n d’ESO per posar a la pràctica els coneixements estudiats al tema de magnetisme. S’ha explicat el funcionament bàsic d’un timbre i els alumnes treballant en grups han fet el muntatge del circuit que fa possible que una vareta metàl·lica sigui atreta de forma discontínua per un electroimant tot provocant el soroll del timbre.

Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones Noves tecnologies i sensiblització davant d’un important tema social es van unir en la celebració del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Durant tota una setmana el timbre de l’institut va marcar les entrades i sortides de classe amb melodies que ens parlaven de la violència de gènere, i aquestes melodies van ser treballades a classe amb l’objectiu de sensibilitzar tot l’alumnat sobre aquesta problemàtica. Vam penjar un pòster a l’entrada de l’Institut amb totes aquestes cançons.

5


6

3r ESO

Assumim responsabilitats El segon cicle de l’ESO s’inicia amb el curs de tercer. El nivell s’organitza en 3 grups heterogenis i un grup d’adaptació curricular, vinculat al projecte Som-hi. D’aquesta manera, volem donar resposta a les diferents capacitats, interessos i ritmes d’aprenentatge dels nostres alumnes. El curs de tercer consta d’onze matèries comunes ( anglès, biologia, català, castellà, ciències socials, cultura i valors ètics, educació física, educació visual i plàstica, física i química, matemàtiques i tecnologia) i una franja amb les següents optatives: cultura clàssica, emprenedora, fish and chips, francès, i visual i plàstica. Ens trobem en un període on els alumnes han d’anar assumint els canvis que l’adolescència els comporta. Per ajudar a l’alumne a la seva formació personal, aquest curs hem iniciat el Servei Comunitari, una proposta educativa d’aprenentatge i servei a la Comunitat on els alumnes protagonitzen accions de compromís cívic. L’alumne pren consciència de les necessitats reals del seu entorn, i desenvolupa la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat. Durant aquest curs, hem realitzat el Servei Comunitari amb el Banc dels Aliments, participant com a voluntaris en el Gran Recapte, i amb el Banc de Sang, organitzant una jornada de Donació de Sang. Tot acompanyant-los durant aquest procés maduratiu, dins les hores de tutoria hem iniciat el programa Sigues Tu, que ens ofereix tot un seguit d’eines i recursos per treballar les habilitats que han d’adquirir per a la vida. En el cas de tercer d’ESO, hem incidit en la convivència, per millorar aspectes com el de l’autoestima, l’empatia, el pensament crític, el maneig de les emocions.... Durant el tercer trimestre del curs, l’acció tutorial es centra més en l’orientació acadèmica dels nostres alumnes per ajudar-los a escollir l’itinerari que millor s’ajusti a les seves necessitats i interessos. El crèdit de síntesi de 3r va lligat a l’esquiada, que té lloc el mes de març. De manera paral·lela, s’ofereix un crèdit de síntesi lligat a l’esport i al periodisme, pels alumnes que no van a esquiar. Per tal de potenciar els idiomes i l’intercanvi entre centres, tenim l’intercanvi pels alumnes de francès i l’English Day, on l’alumnat de 3r organitzarà tot un seguit d’activitats en anglès per diferents escoles de Banyoles. Finalment, ens sembla molt important també destacar les sortides que es realitzen per consolidar els aprenentatges, com la visita al Cosmocaixa, on a més poden gaudir de la fira de robòtica, i al Caixa Forum Girona, amb el taller de reaccions químiques, entre d’altres. Dolors Pujol Coordinadora de 3r d’ESO

Intercanvi de francès Cada any els alumnes de francès de 3r d’ESO realitzen un intercanvi amb alumnes del Collège Jeu de Mail de Montpellier. Durant uns quants dies, els nostres alumnes acullen els francesos i després ells visiten Montpellier. Durant l’estada a la comarca del Pla de l’Estany es sol visitar Banyoles, Girona i Barcelona i es realitzen diferents activitats, com una rebuda a l’Ajuntament, un pícnic a la Draga, descoberta de les llegendes de Girona, joc de pistes, visita a la Barcelona modernista, activitats en família… Tots plegats milloren els seus coneixements de francès i castellà i fan noves amistats.

Empren Gi L’objectiu del projecte EmprenGi és que un grup d’alumnes de 3r d’ESO es constitueixen en cooperativa. Al llarg d’un curs escolar fan tot el procés de creació de la cooperativa, amb els seus estatuts, organigrama de funcionament, logo, etc..., es posen en contacte amb una altra cooperativa que servirà de soci proveïdor alhora que també serà client seu. Amb ells intercanvien productes que els serviran per dur a terme tot el procés de venda dels mateixos, entenent de forma real com funciona un procés comercial de compra-venda. Així mateix, amb els beneficis obtinguts, total o parcialment, fan una aportació social que hauran determinat en l’elaboració dels estatuts. Aquest curs l’entitat escollida és Sant Joan de Déu – Programa de recerca contra el càncer infantil. Tot aquest camí permet un treball competencial molt ampli i transversal que permet incorporar de forma real l’educació emprenedora de manera pràctica, incorporant aprenentatges en àmbits diversos.


El Pla - Revista de l’Institut Pla de l’Estany

7

Servei comunitari Aquest any, els alumnes de 3r d’ESO han estat realitzant el Servei Comunitari. Es tracta d’una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat. D’aquesta manera els alumnes experimenten i protagonitzen accions de compromís cívic. Prenent consciència de les necessitats reals del nostre entorn i amb l’objectiu de millorar-lo, han col.laborat amb el Banc dels Aliments i amb el Banc de Sang. El primer trimestre, les activitats proposades des de diferents matèries i la xerrada realitzada per part del Banc dels Aliments van permetre despertar l’interès i la necessitat d’involucrar-se en el projecte. El servei va culminar amb la participació activa per part dels alumnes en el Gran Recapte d’Aliments que va tenir lloc a finals de novembre. Durant el segon trimestre, han estat treballant amb el Banc de Sang i de Teixits. La xerrada formativa i les activitats realitzades a través de diferents matèries han fet possible l’organització d’una campanya de Donació de Sang, al Centre Cívic de Porqueres. Ha estat una experiència molt enriquidora per a tothom, que de ben segur repetirem.

English Day Des del Departament de Llengües Estrangeres hem iniciat un projecte de col·laboració amb les escoles que actualment tenim adscrites (ESC Baldiri Reixach, ESC l’Entorn, ESC Pla de l’Ametller) per fomentar l’ús de la llengua anglesa com a llengua de relació i, especialment de joc, entre l’alumnat de 6è de Primària i els alumnes de 3r d’ESO. Aquest projecte es concretarà en un “English Day”, amb tot d’activitats adreçades al alumnes de 6è que els de 3r d’ESO han creat i que es portaran a terme el 9 de maig fent ells mateixos de monitors. El professorat de llengua anglesa es reuneix periòdicament per coordinar l’activitat i s’ha creat una pàgina web com a eina de comunicació. Totes les accions es duen a terme amb la col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics del Pla de l’Estany.

Com cada any, participem al concurs interescolar d’anglès The Fonix, que es fa a nivell de tot Catalunya


8

4rt ESO

L’últim esglaó L’últim curs de l’Educació Obligatòria és el 4t d’ESO. A 4t, els alumnes decideixen el seu itinerari acadèmic i professional, i és per això que poden escollir algunes de les matèries i que és anomenat curs orientador pel Departament d’Ensenyament. A finals de 3r expliquem als alumnes i a les famílies les matèries específiques que poden triar a 4t. De les 30 hores setmanals que tenen, 9 les decideixen ells amb l’assessorament de famílies i docents. L’objectiu d’aquesta presa de decisions és que l’alumne sigui qui valori què li convé i adquireixi el protagonisme del seu procés d’aprenentatge. I com s’organitza 4t d’ESO? Tenim 21 hores setmanals de matèries comunes per tots els alumnes (amb la particularitat que fem Physical Education, que és Educació Física en llengua anglesa per potenciar aquest idioma entre el nostre alumnat). I l’oferta de dotze matèries específiques en el nostre centre, organitzades segons l’itinerari formatiu que volen seguir en els seus estudis postobligatoris. A tutoria fem activitats d’orientació perquè els alumnes puguin escullin més criteri, exercicis d’autoconeixement personal i acadèmic, activitats relacionades amb els estudis posteriors i un seguiment individualitzat de cada alumne. Els ajudem a fer les preinscripcions als estudis postobligatoris i els informem de totes les jornades de portes obertes dels estudis que volen seguir al finalitzar el curs. També realitzem sortides de tutoria i orientació, com la fira de l’Expojove, xerrades dels cicles de la comarca, visites a altres instituts on ensenyen estudis postobligatoris que nosaltres no oferim... La sortida més important és el viatge a Dublín, una estada en famílies amb l’objectiu que coneguin un altre país i practiquin l’idioma. Es preparen activitats des de 3r fins a 4t per recaptar diners, venda de roses per Sant Jordi, polvorons, camisetes, perfums... i per Nadal, els de 4t organitzem la Quina a l’institut. Cada any tenim molt d’èxit gràcies a la participació de tothom, alumnes, famílies, professors i, especialment, les empreses de la comarca que col·laboren donant productes per al sorteig. El curs de 4t d’ESO és un dels cursos que els alumnes viuen amb més intensitat. És el final d’una etapa a partir de la qual ells escolliran com continuar la seva formació. Encara que comencen amb molta il·lusió, quan arriba l’hora de marxar solen sorgir les pors; surten de la seva zona de confort, prendre una decisió vol dir deixar de banda una altra opció... És en aquest moment on nosaltres hi som per ajudar-los, som al seu costat perquè aquesta por no els paralitzi, ans el contrari, els ajudi a continuar amb més força. Cristina Saavedra Coordinadora de 4rt d’ESO

Els alumnes del curs 2015-16 davant de la cèlebre escultura de Molly Malone

Factoria de somnis: Emprenedoria 4t d’ESO Actualment la societat requereix persones amb actitud emprenedora, és a dir, amb iniciativa, autonomia, creativitat i capacitat per treballar en equip. Desenvolupar aquestes habilitats és essencial pels joves d’avui, per això els alumnes de l’optativa d’Emprenedoria de 4t d’ESO participen en dos projectes que contribueixen al seu creixement personal i els ajudarà a afrontar amb èxit els reptes de la vida quotidiana i del seu futur professional.

Projecte TONI - Tenim Oportunitats, Necessitem Idees El Projecte TONI el porten a terme de forma coordinada els quatre instituts de Banyoles, amb el suport del Servei d’Educació de l’ajuntament i la col·laboració de diverses entitats del municipi. Es pretén promoure entre els joves actituds cíviques i compromeses de manera activa amb la millora de la ciutat de Banyoles. En una primera sessió conjunta, tots els participants, regidors, entitats i alumnes, exposen i comparteixen necessitats que s’han detectat en el dia a dia a Banyoles i reptes que té la ciutat en aquests moments. A partir d’aquí els diferents alumnes a cada institut s’organitzen en petits grups i treballen per desenvolupar un projecte emprenedor de recerca de solucions o millores. Si s’escau, també compten amb la participació d’experts, tècnics o regidors de l’ajuntament, que els assessoren. El projecte conclou amb una sessió conjunta de cloenda, on cada grup exposa el seu projecte emprenedor que resol la problemàtica que han decidit investigar. En una primera fase, els millors projectes presentats participaran en el campus Campus Repte Emprèn, i finalment, els guanyadors tindran l’oportunitat de viatjar a Silicon Valley.


El Pla - Revista de l’Institut Pla de l’Estany

9

Viatge a Dublín 2017 Com cada any, l’institut Pla de l’Estany organitza l’estada a Dublín. Durant uns dies els alumnes del centre s’allotjaran amb famílies irlandeses, visitaran diversos llocs d’interès de la ciutat i aprendran balls irlandesos i jocs gaèlics entre d’altres. Els alumnes tenen la possibilitat de conèixer així la capital d’Irlanda, la seva cultura, gaudir d’una estada amb una família i practicar la llengua anglesa.

Xerrada del projecte Teixidores d’història, impulsat per l’Ajuntament de Banyoles, i destinat a recuperar la memòria històrica de la comarca amb la participació d’alumnes d’ESO

Projecte KitCaixa Joves Emprenedors L’Obra Social “la Caixa” ofereix una sèrie de recursos educatius per treballar a l’aula d’emprenedoria. A partir d’un procés creatiu, basat en la detecció de problemes no resolts o de necessitats no cobertes, els alumnes seran capaços de materialitzar el prototip d’un producte o servei que resolgui una d’aquestes necessitats. Es tracta d’imaginar i crear un projecte empresarial a partir d’una idea de negoci, definir estratègies i gestionar recursos. Aquests projectes es presenten a la convocatòria del Premi Repte Emprèn que reconeix els millors projectes innovadors. En una primera fase, els millors projectes presentats participaran en el campus Campus Repte Emprèn, i finalment, els guanyadors tindran l’oportunitat de viatjar a Silicon Valley.

La presentació a concursos externs és un element fonamental de la formació dels nostres alumnes. Fotografia premiada al 1r concurs de fotografia a Instagram de la Politècnica de Girona, dins de la categoria #tecnosostenibilitat (2016), obra d’Andreu Estarriola.

Impulsem la robòtica El projecte “Impulsem la robòtica. Tecnologies creatives a l’aula” és un programa que portem a terme a 4t ESO a la matèria de Tecnologia, amb material subministrat per les empreses Arduino Verkstad Education i Ultra-lab, la col·laboració d’EduCaixa i el suport del Departament d’Ensenyament. El model educatiu que sustenta aquest projecte convida als alumnes a emprar una metodologia activa, basada en la realització de projectes i en l’experimentació sobre la plataforma Arduino. A final de curs hi haurà una trobada al Cosmocaixa de tots els centres participants on es mostraran els projectes creats i es compartiran amb la resta. L’objectiu principal d’aquest esdeveniment és que tot l’alumnat participant conegui i comparteixi les idees que han sorgit i mostrin al públic en general una forma diferent d’apropar-se a la tecnologia.


10

Formació postobligatòria

Batxillerat Els estudis de Batxillerat es realitzen immediatament després d’acabar l’ESO. És un cicle d’educació post-obligatori i consta de dos cursos, que són previs a l’entrada dels alumnes a la universitat o als cicles superiors. Al nostre centre es poden cursar les modalitats de Batxillerat Científic-Tecnològic i d’Humanitats i Ciències Socials. Mentre el primer va encaminat als estudis tècnics, les enginyeries, ciències experimentals, ciències de la salut i matemàtiques; el segon va cap als estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les ciències socials, l’economia, el dret, les ciències polítiques, el turisme, l’educació infantil i primària, la comunicació, la publicitat i les relacions públiques. Les matèries estan organitzades en comunes que cursen tots els alumnes i de modalitat, que són les pròpies de cada especialitat, a més del Treball de Recerca, que és un treball d’investigació que comença a 1r. i s’acaba a 2n curs. Els professors organitzen sortides per ampliar els coneixements dels alumnes (Camps de treball a la Vall de Boí i Juneda, Jornades de Química a la UdG, visites a empreses i museus, assistència a obres de teatre...) i també participem en les proves que organitzen les universitats per veure el seu nivell (Olimpíada de Geografia i d’Economia, Concurs Rotary del Pla de l’Estany, Cangur de matemàtiques,...). També organitzem i orientació per assessorar els alumnes de cara al seu futur acadèmic, assistim a les jornades de portes obertes de les universitats i potenciem l’assignatura optativa d’estada a l’empresa. En acabar el Batxillerat –si han aprovat totes les matèries- els alumnes es presenten a les PAU a on fins ara ens ha acompanyat un gran èxit.

CFGM Assistència a les Persones en situació de dependència en dual El Cicle formatiu (CFGM) d’Atenció a persones en situació de dependència (APD), en formació d’alternança dual, és un cicle que té una durada de 2.000 hores i que es basa en l’aprenentatge i formació de tenir cura de les persones amb diferents característiques i necessitats. La formació d’alternança dual implica que una part del currículum del cicle s’imparteix al centre educatiu i una altra part del currículum s’adquireix a través de l’experiència laboral en empreses del sector de la dependència de la comarca del Pla de l’Estany, en forma de beca o de contracte laboral, fet que implica que l’estada formativa és remunerada. Aquest cicle es va iniciar el curs 2014-2015 ”i la col·laboració amb les empreses és fonamental per a desenvolupar-lo en format dual. Entre els seus mòduls hi ha atenció higiènica i sanitària, suport domiciliari, primers auxilis, atenció i suport psicosocial, teleassistència, anglès tècnic, i tot allò necessari perquè els alumnes puguin desenvolupar-se amb eficàcia en el món laboral, fet que explica la seva altíssima taxa d’inserció laboral. Aquest cicle es realitza en dual i ha estat absolutament pioner a les comarques gironines. Mercedes Clemente, cap del departament d’APD Judith Riera, cap d’estudis adjunt

Dolors Masó Coordinadora de Batxillerat

Visita dels alumnes del batxillerat tecnològic a la fàbrica Seat de Martorell Alumnes de 2n de batxillerat als matins de química de la UdG


El Pla - Revista de l’Institut Pla de l’Estany

Taller de recuperació cardiovascular per als alumnes de cicles a càrrec de tècnics de Dipsalut

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes i CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma en Dual

Àngel Garriga Cap del Departament d’Informàtica

Al nostre centre, i dins la família d’informàtica, s’ofereixen els estudis dels cicles de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (Grau Mitjà) i el de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (Grau Superior). En ambdós casos, la gran demanda de tècnics en informàtica que hi ha a la nostra societat els garanteix una elevadíssima inserció laboral. El cicle de Sistemes Microinformàtics i Xarxes, dóna als alumnes la possibilitat d’obtenir un títol de tècnic. A partir d’aquí poden optar per incorporar-se al món laboral, estant capacitats per a configurar i mantenir sistemes informàtics i xarxes d’ordinadors. Entre els mòduls professionals que realitzen els alumnes hi ha sistemes operatius, xarxes locals, muntatge i manteniment d’equips, aplicacions ofimàtiques i web, seguretat informàtica, anglès i formació i orientació laboral. En acabar aquest cicle, si els alumnes no s’incorporen al món laboral, poden continuar els seus estudis. En aquest cas, una opció lògica és matricular-se en el cicle de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, que també poden cursar en aquest institut. El cicle de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma capacita als alumnes per a desenvolupar i mantenir aplicacions informàtiques en les diverses plataformes tecnològiques modernes. Quan l’alumne el supera, obté el títol de tècnic su-

perior. Aquest cicle s’imparteix en modalitat dual, amb pràctiques realitzades a les empreses cobrant un sou, i cursant mòduls professionals com gestió de la informació i de recursos en una xarxa, llenguatges SQL, disseny modular, sistemes de gestió empresarial, prevenció de riscos laborals i empresa i iniciativa emprenedora. Tant per a les pràctiques del CFGM SMX com per a la dual del CFGS DAM, el contacte amb les empreses és continuat i una font d’aprenentatge bàsic per als alumnes. Una important iniciativa que porten a terme els cicles d’informàtica de grau mitjà SMX és la infosolidària, que és un projecte biennal que recull ordinadors vells i espatllats per a la seva reparació i entrega a Càritas Diocesana de Girona per fer front a les necessitats de reforç escolar, pisos socials… de les 52 Càritas del Bisbat de Girona. A través d’aquest projecte s’adquireixen competències transversals com muntatge i manteniment d’ordinadors, sistemes operatius, web, o ofimàtica; es treballen actituds com la responsabilitat en l’execució de les tasques i la integració en el treball de grup; i s’aprèn a ser solidaris perquè es busca aconseguir que uns ordinadors obsolets o espatllats puguin reunir les característiques suficients que permetin que gent del nostre entorn que no té prou recursos econòmics o socials els puguin utilitzar, evitant en certa mesura el que s’anomena fractura tecnològica.

11


El Pla - Revista de l’Institut Pla de l’Estany

Punt de vista

Més de 20 anys educant El curs 1996-97 es va posar en marxa l’Institut Pla de l’Estany en uns mòduls prefabricats a la zona de la Farga de Banyoles per acollir el creixement de l’alumnat de secundària que s’havia produït aleshores. Va ser el setembre de 2004 quan el nou institut va inaugurar l’edifici actual, a l’antiga escola del Remei, que va ser objecte d’una profunda remodelació per ampliar-lo i adaptar-lo a les necessitats de l’educació secundària -això, després de diverses mobilitzacions per exigir la nova seu i enmig d’una forta polèmica perquè el projecte inicial d’Ensenyament era construir un edifici totalment nou. Aquest curs 2016-17 hem iniciat un nou moment de creixement, amb 5 línies a 1r d’ESO i uns mòduls que no tenen res a veure amb els antics, ja que gaudeixen d’una climatització tant d’estiu com d’hivern. Al llarg de tots aquests anys, el servei a l’educació ha sigut el nord que ha guiat la tasca del professorat i dels equips directius de l’institut. En tots aquests anys hem lluitat per oferir una educació de qualitat, adaptada a les capacitats i necessitats dels alumnes, i que els preparés per un món complex i canviant. I ara que portem més de 20 anys al servei de l’educació i, doncs, de tots els nostres alumnes, aquests continuen essent els nostres objectius i aquest continua essent el nostre compromís. Volem oferir, i creiem que oferim, un aprenentatge actiu, amb activitats molt diverses dins i fora del centre, compromès amb la comunitat, que serveix als alumnes més enllà de les aules i que els prepara amb eficàcia per a continuar estudis post-obligatoris si així ho desitgen (i com nosaltres els encoratgem). I per això posem també especial atenció tant en el Batxillerat com en una oferta de cicles formatius que es va diversificant i que es basa en gran mesura en la fp dual, de la qual som pioners a la comarca. I al mateix temps, ens sentim obligats a donar compte d’allò que fem, tant a la pròpia comunitat educativa com al conjunt de les poblacions de les quals acollim alumnes. Per això, estem potenciant la nostra pàgina web i les nostres xarxes socials, que han esdevinguts eines imprescindibles en el món d’avui. I per això, reprenem ara la publicació de la revista de l’Institut, que volem que serveixi per explicar també les nostres activitats i que en propers números amb més pàgines servirà també per publicar treballs dels alumnes. Us desitgem que la lectura us agradi i que l’amplieu, si així ho desitgeu, amb la pàgina web a la qual podeu accedir directament a l’adreça inspladelestany.cat o a través dels codis QR d’aquestes pàgines.

Oferim un aprenentatge actiu, amb activitats molt diverses, i compromès amb la comunitat

Genís Barnosell Director

Dipòsit legal: DL GI 327-2017

Treballem per millorar l’ensenyament dels nostres fills i filles

AMiPA

L’AMiPA és l’associació de pares i mares de l’institut Pla de l’Estany. En forma part qualsevol pare, mare o tutor dels alumnes que a principis de curs en liquidin la quota com a associat i actualment és representada per una junta formada per 15 membres. El nostre objectiu és treballar per a la millora i la qualitat de l’ensenyament dels nostres fills/es. Representem a tots els pares i mares en el mateix centre, i en institucions i organitzacions externes (Consell escolar municipal, Departament d’ensenyament...). Defensem els nostres interessos com a membres de la comunitat educativa juntament amb els professors del nostre institut, i vetllem per una educació justa i equitativa. Donem suport a totes les iniciatives que ens proposa el claustre de professors i considerem que van encaminades a assolir els nostres objectius com a representants dels diferents pares i mares de l’institut. I no menys important és l’aportació econòmica que fa l’AMiPA en tot allò que el centre necessita per garantir l’educació dels seus alumnes, i que el propi centre o el departament no poden assumir: »Financem la contractació del treballador social del nostre institut que porta a terme tasques de prevenció, detecció i mediació dels conflictes que puguin sorgir. » Hem fet possible, amb l’Ajuntament de Banyoles, que, aquest curs, el nostre institut tingui un auxiliar de conversa anglesa del que en poden gaudir tots els alumnes. » Col·laborem juntament amb el centre en la gestió dels extraescolars de la tarda, en la venda de llibres… » Facilitem la renovació d’ordinadors per les aules, els llibres de lectura obligatoris en diferents cursos, gestionem el lloguer de guixetes per part dels alumnes, aportem un autobús pels alumnes de quart d’ESO i batxillerat per desplaçar-se al saló de l’ensenyament... L’AMiPA està oberta a totes les famílies de l’institut. Qualsevol pare, mare o tutor legal que, a més de formar-ne part, vulgui col·laborar de manera més estreta i fomar part de la junta, s’ha de posar-se en contacte amb nosaltres través del correu electrònic amipa.plaestany@gmail.com. Quants més pares i mares formem part de l’associació més reforçat en sortirà l’ensenyament i el creixement personal i social dels nostres fills/es.

El Pla Revista de l'Institut Pla de l'Estany, n.1, març de 2017  

El 1r número de la nova revista de l'Institut Pla de l'Estany

El Pla Revista de l'Institut Pla de l'Estany, n.1, març de 2017  

El 1r número de la nova revista de l'Institut Pla de l'Estany

Advertisement