Page 1

gener 2017

INSTIRIORITATS Institut Narcís Oller- Any X, n. 27- gener 2017

FORMAR-SE PER MILLORAR Tots els agents educatius reconeixen que la formació contínua del professorat és un pilar bàsic d’un sistema educatiu de qualitat. Però la realitat és que, arran de la crisi econòmica que esclatà el 2007, el departament d’Ensenyament reduí a la mínima expressió el pressupost dedicat a formació permanent. Literalment, ens vam quedar a pressupost zero. I a hores d’ara la situació, des del punt de vista econòmic, no ha canviat gaire. Però el professorat ha fet de la necessitat virtut, perquè és conscient que, amb pressupost o sense, no es pot quedar aturat. Si no hi ha diners per contractar experts externs que ens donin noves i millors eines, ens espavilem i ens autoorganitzem. És a dir, ens formem a través del treball cooperatiu, dels tallers compartits, de les xarxes. Convertim les nostres aules a les tardes en espais per a la reflexió comuna i la implementació d’experiències reeixides a l’aula. Vivim ara mateix una autèntica explosió d’iniciatives formatives del professorat; es fan més i millors hores de formació permanent, i sense cost per a l’erari públic: taller de creació de materials TIC, grup de treball seguint la metodologia AICLE per a l’experimentació del plurilingüisme, treballs per projectes des del Seminari d’Orientació Educativa, entre d’altres iniciatives col·lectives i individuals. Val a dir que l’horari intensiu de classes al matí també ha facilitat enormement aquest creixement exponencial de cursos i tallers. S’obté d’aquest esforç professional una millora tant per al propi docent com per a l’alumne, que és en definitiva el protagonista de l’apassionant tasca d’educar.

El 29 de setembre Marta Vilalta, directora general de joventut, va fer la lliçó inaugural del curs als alumnes de segon de batxillerat als quals va parlar de l’important paper que els joves tenen en el present de la seva societat.

Durant el primer trimestre s’ha completat la renovació de totes les façanes de l’edifici que no són de rajola i s’han cobert amb unes planxes ondulades metàl·liques de color gris que han substituït les plaques anteriors, ja deteriorades.

Josep M. Pallàs Guasch, director

Dades del curs 2016-17 87 professors 967 alumnes : 124 de 1r d’ESO; 144 de 2n d’ESO; 134 de 3r d’ESO; 121 de 4t d’ESO 151 de 1r de batxillerat; 127 de 2n de batxillerat 38 del CFGM d’atenció a les persones en situació de dependència; 65 del CFGS d’educació infantil; 63 del CFGS d’integració social 3 membres del PAS; 3 membres del PAEC; 1 vetlladora


INSTIRIORITATS

POSANT-NOS AL DIA El professorat del nostre institut continua actualitzant els seus coneixements per adequar-los a la importància que les noves tecnologies estan adquirint en l’àmbit educatiu. A finals del curs passat, concretament el 23 de juny de 2016, es constituïa oficialment la Comissió TAC de l’institut. Segons una proposta d’estructura de treball de la coordinació TAC, la Comissió estava formada, inicialment, per 24 docents del centre interessats en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) aplicades a l’aprenentatge i el coneixement (TAC). Els objectius que es marca la Comissió TAC són bàsicament: generar documentació, tant oficial com és el Pla TAC (document on es formalitzen tots els aspectes que s’hi refereixen en el centre)com de caire pedagògic per utilitzar en el procés d’ensenyament-aprenentatge; dinamitzar i potenciar les TAC fent tallers formatius per al professorat, impulsant la creació de grups de treball, cercant materials externs i la seva utilitat pedagògica i difonent les activitats i els materials que es fan en el centre; i per últim, gestionar tot l’equipament tecnològic de l’institut per obtenir-ne el millor rendiment educatiu. Des de la creació d’aquesta comissió, doncs, i com a resultat de la col·laboració dels diferents professors i professores que en formen part (actualment en són 27) i de l’interès de la resta dels docents a formar-se, s’ha dinamitzat l’activitat TAC a l’institut: S’ha creat el Pla TAC de centre, que ens marcarà les directrius per seguir avançant en el bon ús de les tecnologies per a l’aprenentatge i la millora de la competència digital tant d’alumnat com de professorat. Aquest curs hem estrenat una aula d’informàtica nova equipada amb ordinadors nous adquirits pel centre i ordinadors cedits per l’empresa Lear Corporation. També hem estrenat una nova aula de tecno-robòtica on es podran treballar projectes innovadors en aquest camp. Pel que fa a l’ús de serveis de la xarxa, en el web del centre podeu trobar tota la informació de l’institut i de totes les activitats i projectes que s’estan duent a terme, els quals també es difonen a través de les xarxes socials. A partir d’aquest curs disposem de servei G Suite de Google, l’ús del qual s’està potenciant fortament com també el d’altres serveis que Google ofereix.

El Quiró, l’aplicació pròpia del centre per a gestionar l’assistència i el progrés escolar de l’alumnat, ha integrat millores significatives quant a l’aparença i facilitat per gestionar i registrar l’activitat i rendiment educatiu dels nostres alumnes. S’està participant en diferents grups de treball de professorat interns i externs al centre, basats en la robòtica, l’ús dels mòbils a l’aula, la geolocalització i els entorns virtuals d’aprenentatge. Un d’ells, per exemple, és la Tarraconada, un projecte del Mobile World City Project, coordinat per l’àrea TAC dels Serveis Educatius de Tarragona, basat en la geolocalització i l’ús de diferents aplicacions amb dispositius mòbils, en el qual alguns dels nostres alumnes participaran el dia 16 de febrer, fent una gimcana per la ciutat de Tarragona on hauran de localitzar diferents punts de la ciutat i dur a terme activitats específiques en els diferents punts (edició de vídeos, imatges, poemes, etc). També alguns grups d’alumnes del nostre Institut van començar a treballar el curs passat a la plataforma VIRTUAL TOUCH. Es tracta d’un món virtual 3D d’ús educatiu i amb servidors a l’Escola Politècnica de la UAM. La iniciativa es desenvolupa actualment dins el marc del Projecte d’investigació nacional E-INTEGRA, E-TRAINING i E-COACHING per a la integració sociolaboral del Ministeri d’Economia i Competitivitat. Està en marxa des de l’any 2008 amb VLEAF (amb aules obertes, aules de reforç i aules d’acollida a l’Institut Ernest Lluch de Cunit). Actual men t, di ns del projecte d’Ed uhack (Departament d’Ensenyament i MSchools), hi participen vuit professors del nostre centre, una dels quals n’és la coordinadora. Professors i alumnes tenen els seu propi avatar i poden crear continguts, desenvolupar tipologies ben diferenciades d’activitats, construccions 3D, utilizar xats, fer presentacions virtuals, compartir objectes o documents i aprendre tot tipus de matèries curriculars. Es pot treballar tant a l’aula com des de casa, de forma multidisciplinar i respectant les competències bàsiques i les intel·ligències múltiples. Destaca la feina en xarxa i de forma col·laborativa. Els centres implicats, ara per ara, són dues universitats, nou instituts catalans de secundària i


gener 2017

una associació d’educació especial. Al nostre centre es va començar, el curs passat, amb l’aula de reforç de 3r ESO i a la matèria de ciències socials (geografia). Els alumnes van cercar informació per crear objectes i paisatges virtuals per tal de poder aprofitar-ho més tard amb els alumnes d’aules ordinàries del mateix nivell. Amb a ixò es preteni a acons egu i r u n camí d’aprenentatge dels grups de reforç i, a la vegada, reconeixement i integració per part d’altres alumnes dels grups ordinaris. Actualment, amb Eduhack i «La màquina del temps», comencen a estar implicats tots els grups de 2n d’ESO i alguns grups de 1r de BAT. Es tracta de recrear i fer material didàctic en 3D sobre espais romans, medievals, de l’època de la Revolució industrial i de l’actualitat de Tarragona. I, també, s’ha potenciat l’ús de les eines TAC mitjançant la formació interna del professorat: Ja a finals de curs passat es va fer un curs per a crear materials TAC, concretament es van elaborar més de 20 manuals TAC que es troben a disposició de tota la comunitat educativa del centre a l’Espai TAC de l’Institut. Actualment, fins gai rebé una ci nquantena de professors i professores estan formant-se i participant tant de manera presencial com no presencial i cooperativa en un taller intern on es treballen tot tipus d’eines digitals per tal d’activar o potenciar el seu ús. En els tallers de formació TAC intervenen com a formadors/col·laboradors els coordinadors TAC així com diferents professors i professores de la comissió TAC. Tot plegat ha permès reactivar l’ús de les Pissarres Digitals Interactives, l’ús dels diferents entorns virtuals d’aprenentatge (Moodle, Edm odo, S choolog y, Googl e Cl as sroom), l’aprofundiment d’eines específiques dels processadors de textos i fulls de càlcul per millorarne el seu rendiment, potenciar l’aprenentatge en tot l’entorn de Google Apps i Google Suite For Education (creació de documents en línia, formularis, treball col·laboratiu en xarxa..) així com fer ús de diferents eines per fer presentacions, apps útils per a l’aprenentatge, etc. Properament es durà a terme un nou taller intern de centre per al professorat consistent en geolocalització, realitat augmentada i ús de dispositius mòbils amb la finalitat de crear una ruta per treballar amb l’alumnat en la descoberta de Valls i l’entorn.

A dalt, dos moments del taller de formació interna del professorat sobre les TAC i a baix, dues fotografies de l’aplicació de la plataforma Virtual Touch.


INSTIRIORITATS INSTIRIORITATS

A L’ESO...

Els alumnes de l’optativa de teatre de quart, dirigits per M. Bové, van participar en el Festival Guant amb una adaptació per a titelles del conte «El vailet del pa», de Narcís Oller. D’altra banda, els alumnes de tercer de l’optativa, dirigits per R. Pelegero, van representar Hivern per als seus companys el darrer dia abans de les vacances de Nadal.

Els alumnes de segon d’ESO en la sortida de tutoria que, per a aquest nivell, consisteix en un recorregut entre Altafulla i la Platja Llarga de Tarragona, pel camí de ronda. Com la resta de sortides de l’ESO, es va realitzar el dia 30 de setembre.

Els alumnes de primer d’ESO van anar al Teatre Victòria a veure Scaramoche, el musical que Dagoll Dagom ha estrenat aquesta temporada. Des del Departament de llengua i literatura també es va preparar aquesta sortida per a segon i tercer d’ESO.

.

Els alumnes de segon d’ESO van visitar el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa, ubicat en una fàbrica tèxtil d’inicis del s. XX. Van realitzar els tallers de “L’energia” i “La fàbrica tèxtil”” i també van poder veure les exposicions permanents sobre el transport i la química.

Els alumnes de tercer d’ESO en la sortida de tutoria, consistent en un recorregut per la vall del riu Glorieta. L’activitat pretén, a més de passar una jornada a l’aire lliure, cohesionar el grup i propiciar la bona relació entre els alumnes i entre els alumnes i el professorat, especialment els seus tutors.

L’Associació Esportiva Escolar de l’Institut ha començat les seves activitats extraescolars a les tardes sota el lema «L’institut és teu». A la fotografia, els alumnes que formen l’equip de futbol sala.

El nou espai de tecnorobòtica, destinat principalment als alumnes de l’optativa de tecnologia de quart, que participen en el programa «Impulsem la Robòtica» de tecnologies creatives a l’aula basades en dispositius electrònics programables (Arduino UNO).

Dins el programa Escoles Verdes Narcís Oller, els alumnes de segon i tercer d’ESO han rebut unes xerrades d’agents rurals sobre els incendis al bosc mediterrani i sobre la fauna salvatge de l’Alt Camp.

La Coral dels alumnes d’ESO va interpretar diferents peces musicals la vigília de les vacances de Nadal durant l’hora del pati. També hi van actuar la Coral de batxillerat i la Coral de professors i PAS.


gener 2017

I AL BATXILLERAT En el sopar de fi de curs del mes de juny es donaren als alumnes de 1r de batxillerat els premis a l’excel·lència acadèmica: Carla Calbet, Marina Forés, Jordi Garcia, Paula Gené, Maria Jacobs, Clàudia Jordà, Iber Lafuente, Ignasi Pàmies, Núria Rovira, Edurne Sagasti, Oriol Tomàs, Estel Torelló, Mar Torelló, M. del Mar Vicenç i Maria Viñas, i a la superació personal: Íngrid Borràs, Fatima Boughnaiem, Roser Cisteré, Ariana Gabriel i Ània Garcia.

Els alumnes de batxillerat artístic han visitat diferents exposicions, dues d’elles a la nostra ciutat: «M. Pey remastered», al Museu de Valls, amb una retrospectiva d’aquest artista d’avantguarda i «Robert Gerhard, 1896-1970», sobre la vida i obra d’aquest reconegut i internacional músic vallenc.

Els alumnes de primer de batxillerat van anar a Barcelona a veure l’exitosa obra teatral El curiós incident del gos a mitjanit, dirigida per Julio Manrique i interpretada per Pol López. L’obra obtingué gran quantitat de premis en la temporada de la seva estrena. En una altra sessió, també van assistir a la representació els alumnes de quart d’ESO.

L’Institut continua mantenint una fructífera relació amb la URV, que es concreta en activitats del professorat universitari dirigides als alumnes de batxillerat. Les dues imatges corresponen a unes xerrades de creativitat, innovació i emprenedoria realitzades al centre per als alumnes de primer de batxillerat social i a uns tallers de robòtica i telecomunicacions a la pròpia universitat per als alumnes de segon de batxillerat tecnològic de les matèries d’electrotècnia i tecnologia industrial.


INSTIRIORITATS

ACTIVITATS ALS CF Els CF han realitzat moltes activitats durant aquesta primera part del curs. Destaquem les següents: En el CFGM d’atenció a les persones en situació de dependència, els alumnes de 1r van fer una visita a la residència Santa Teresa de Valls. A més d’un recorregut per les instal.lacions, van conèixer les tasques que desenvolupen els diversos professionals implicats en la cura i benestar dels avis que hi viuen, i les diverses activitats en què participen. En el CFGS d’integració social, seguint amb el projecte de treball amb gossos, els alumnes de 2n van rebre la visita d’una responsable de Tan amigos, amb dos dels seus gossos. L’objectiu és treballar la teràpia amb persones d’edat avançada tenint com a eina d’assistència els gossos, els quals han estat trets de protectores; la tasca, doncs, és doble ja que es participa en el procés de cura i benestar de les persones i també en el dels animals, optimitzant la qualitat de vida d’ambdós i donant la dignitat i calidesa vital que es mereixen. La combinació de la figura d’integrador/a social i terapeuta amb gossos es va fer especialment atractiva per alguns/es alumnes que es plantegen la possibilitar d’orientar el seu futur laboral en aquesta direcció. En el CFGS d’educació infantil, tot l’alumnat va visitar el centre de descoberta, recerca i documentació per a l’educació científica a les primeres edats de Manresa. Conegut com a Lab 0_6, el centre vol acostar al coneixement científic els infants de 0 a 6 anys, incentivar-los la curiositat natural i la seva interacció raonada sobre la realitat. Ofereix una oportunitat d’experimentació i aprenentatge per despertar la l’interès sobre el món científic. La jornada va començar amb una xerrada sobre la creativitat, que va aportar una sèrie d’idees per entendre la necessitat d’aquesta creativitat, innovació i originalitat dins de l’aula i seguidament els alumnes van poder realitzar diferents experiments. Aquest any, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Valls, el grup de 2n d’educació infantil realitzarà a l’abril el projecte EXPERIMENT-ACCIÓ, per infants de 0 a 6 anys. Per últim, destaquem dues accions solidàries: la recollida de joguines per a la Creu Roja i la participació en la jornada del Dia internacional contra la violència de gènere organitzada per l’Ajuntament de la ciutat. Totes dues accions han comptat amb la implicació d’alumnes dels diferents CF.


gener 2017

ART ANAMÒRFIC Un anamorfisme o anamorfosi és una deformació reversible d’una imatge produïda mitjançant un procediment òptic o amb un procediment matemàtic. En el món de l’art és un efecte de perspectiva per forçar l’observador a un determinat punt de vista preestablert o privilegiat, des del qual l’element adquireix una forma proporcionada i clara. L’anamorfosi va ser un mètode descrit en els estudis de Piero della Francesca sobre perspectiva, però és una tècnica que també s’ha utilitzat en el món del cinema com per exemple en el cinemascop. Des de l’assignatura de dibuix artístic de segon de batxillerat i dins el tema de la perspectiva s’ha volgut treballar l’anamorfisme amb la finalitat de donar a conèixer la possibilitat de percebre diferents punts de vista dins de la perspectiva. En aquest sentit, tres grups d’alumnes s’han aplegat per fer les seves aportacions pictòriques en tres espais diferents dels passadissos de l’institut. A les escales de la quarta planta els alumnes justifiquen la seva intervenció d’aquesta manera: Avui en dia, les xarxes socials formen part de la vida dels adolescents. A més a més, tot està molt vist i resulta molt difícil atreure l’atenció d’aquest grup. És per això que hem decidit descontextualitzar un dels elements més distintius d’una de les aplicacions per a mòbil més coneguda: Instagram. L’element escollit és la bafarada que ens surt a l’entrar a l’aplicació quan una persona ens ha comentat una foto, ens ha posat m’agrada o ens vol sol·licitar seguir el nostre perfil. El motiu pel qual hem decidit representar aquest símbol és perquè els joves relacionen aquests signes amb la felicitat i l’èxit, com més alts els nombres millor. Però nosaltres, en comptes d’escollir un número aleatori, hem pensat que el que utilitzaríem seria l’any que es va inaugurar el batxillerat artístic a l’Institut Narcís Oller: 13-09-99. Serà així com atraparem l’interès dels alumnes ja que els cridarà l’atenció i a més a més hi haurà un missatge subliminal que estarà relacionat amb el nostre institut i la modalitat artística. El segon grup d’alumnes explica el seu treball així: Hem decidit fer un cor i una estrella, en dues cantonades diferents a la planta de mòduls i el batxillerat tecnològic. El cor es representarà amb un conjunt de cors, un dins de l’altre disminuint cada vegada més fins arribar a fer un punt o un cor més petit. Igual que el cor, en la representació de l’estrella també seguirem el mateix procediment. El cor representa l’estima dels éssers cap a altres éssers, cosa que en aquest institut s’ensenya. I l’estrella representa els somnis que tenen els alumnes quan entren a l’institut i la seva lluita per aconseguir-los. L’últim projecte se situa a la primera planta, davant de la biblioteca. Aquest grup d’alumnes ha volgut representar un triangle impossible. Els colors blaus del triangle es contrasten amb el seu fons i fan que la imatge ens cridi encara més l’atenció.


INSTIRIORITATS

.

s

u

e

r

.

b

.

.

A més dels ja esmentats en el darrer número, altres treballs de recerca dels alumnes que acabaren 2n de batxillerat el passat curs han estat premiats: «Biodiversitat», de Martí Boltà; «Els torrents de Valls», de Júlia Mestres i «Pot l’Alt Camp abastir-se de manera ecològica?», de Roger Rué obtingueren un primer i dos segons premis respectivament dels convocats per la secció de Natura de l’IEV. El treball de Noèlia Serrano «L’evolució de la llei de l’avortament» va obtenir el primer premi Dolors Vives i Rodon en l’apartat Treballs de Recerca que convoca l’Ajuntament de Valls. També cal esmentar el treball «Mites que canten», realitzat pels alumnes que cursaven 1r d’integració social i que es va implementar amb els alumnes de 3r d’ESO del centre, guanyador del segon premi en la categoria d’activitats basades en estudis de dones, gènere i igualtat de l’esmentada convocatòria. L’Institut ha signat un acord de col·laboració amb l’organització internacional Cambridge English Language Assesment pel qual el nostre centre esdevé seu oficial dels exàmens KET, PET i FCE, cosa que suposarà que els alumnes que hi estiguin interessats podran fer qualsevol d’aquests exàmens a l’institut i a un preu reduït. Un grup de quatre professors del centre viatjaren a Suècia durant la primera setmana d’octubre en una visita a l’institut AF Chapman de Karlskrona. Hi observaren el sistema educatiu i organitzatiu, en especial l’aplicació del plurilingüisme, i hi establiren contactes per a futures activitats d’intercanvi.

.

Com sabeu, el projecte més important i diferent que hem dut a terme aquest any ha estat iniciar el tema del reciclatge de llibres de text, a través del sistema de l’Ecobook amb l’empresa Iddink. Un cop realitzat el tancament amb l’empresa, el nombre de llibres venuts i d’alumnes que hi han participat ens diu que ha tingut una molt bona acollida. Som conscients que hi ha hagut alguns casos concrets de retards en els lliuraments. Esperem seguir rebent la vostra confiança per poder seguir millorant. Pensem que ha estat el primer any, i que els començaments sempre són més complicats.

Us recordem que les tasques de l’APA són: la gestió dels llibres de text; l’agenda i la carpeta per als alumnes nous; les taquilles; les subvencions econòmiques per al viatge de fi de curs de 4t d’ESO i per a l’institut; els premis per als alumnes en forma de VALS per comprar material escolar a diferents llibreries - Premis final de curs a l’Excel·lència, Premis de Sant Jordi en català, Premis literaris en castellà, Premis de matemàtiques (Cangur), Premis de fotografia (visual i plàstica)-; l’aportació econòmica per a l’organització del sopar de fi de curs; la subvenció a la revista Instirioritats, editada pel l’ Institut; l’organització i subvenció de les xerrades preuniversitàries destinades als alumnes de batxillerat i CF; la subvenció per a l’estand del centre a l’Espai de l’Estudiant i les xerrades i cursos destinades a pares i mares Xerr@mpa’s.

.

Des de la Junta Directiva, formada enguany per Montse Canals, Lídia Rovira, Anna Abril, M. Aurora Romero. Aída Conesa i Marta Donés,

fem una crida a les famílies perquè us incorporeu com a nous membres per poder continuar amb la nostra tasca. ANIMEU-VOS I PRESENTEUVOS! apanarcisoller@outlook.com

eci ‘17

A finals de novembre, es va constituir el parcialment renovat Consell Escolar, que ha quedat integrat per: Josep M. Pallàs, Andreu Dexeus, Anselm Crusells (directiva); M.Teresa Aguilà, Rosa M.Arnau, M. Blanca Cortijo, Montserrat López, Jordi Mateus, M.Teresa Murtró, M.Candela Ribera, Montserrat Vallès (professorat); Arnau Ainsa, Anastasiya Bodnar, Jordi Cortada, Marc Roselló (alumnat); Anna Abril, Montserrat Canals, Carme García, Núria París (mares i pares); M. Aurora Romeo (APA); M.Candela Vives (PAS), Mercè Cardona (PAEC) i Òscar Peris (Ajuntament).

.

El racó de l’APA Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Institut Narcís Oller.

.

El curs passat hi hagué 128 alumnes de segon de batxillerat, el 81,25 % dels quals aprovaren a la convocatòria de maig. D’aquests, 94 es presentaren a les PAU i les aprovaren un 97%.

Instirioritats núm. 27  
Instirioritats núm. 27  
Advertisement