Page 1

IF[ ]2 kreative frizoner


IF(X)2 - KREATIVE FRIZONER 2. udgave, 1. oplag Copyright 2018 Udgivet af: Institut for (X) Redaktion: Christian Juul Wendell, Mads Peter Laursen. Layout og grafisk tilrettelæggelse: Maria Hvidkjær Fotos: Mads Hvidkjær Binderup, Asbjørn Sand, Johan Adrian Buus, Kåre Viemose, Arnar Omarsson, Google. Illustrationer: Maria Hvidkjær, Thor Vingolf Nielsen, Mads Peter Laursen, Mads Hvidkjær Binderup, Lau Poulsen, Kasper Baarup Holmboe, Cecilie Nielsen.


CONTENTS

IF[X]2 4 X TRAIN 12 GADEKÆRET 19 MINITÅRN 21 LATINERKVARTERET 24 LETHAL 26 NEW TETRIS 30 YEMEN TOWER 42 BYGGEPLADSHEGN 46 K 52 HIDDEN GEMS 57 AMBASSADE X 59 UNDER RINGGADEBROEN 70 RØD STI 75 GUN SCHOOL 80 ILDSTEDET 87 FABRIKKEN 95 VOLUME VILLAGE 101 KEDELHUSET 107 ULVENS KONTOR 109 A2 110 HABITAT WALL 114 AARHUS ARKITEKTSKOLE 119 NEXT X 128 LOMMEFILOSOFI 130 “GØR DET ORDENTLIGT!” 132 GRO ARKITEKTUR 134 LEARNING BY DOING 136 POSITIV GENTRIFICERING 152 STAVANGER SYNDROMET 164


IF[X]2

Ofte starter et projekt med drømme, en snak over en kop kaffe eller en såkaldt

’slumskitse’

en

post-

it note. Derudfra bliver der skabt

Denne udgivelse er en designmanual

konceptuelle drømmeskitser, som skal

og et dynamisk værktøj fra Institut for

give et visuelt udtryk og en forståelse

(X) og Aarhus K.

for projektets koncept. Når projektet finder opbakning og energi tegnes

Bogen

synliggør

den

proces

for

endelige arkitekttegninger og tekniske

håndværk, design og arkitektur som

tegninger. Bogen er derfor også et

(X) er skabt igennem, og som går igen i

dynamisk værktøj til projekter, fra drøm

mange af de fremtidige projekter.

til virkelighed.

YEMEN TOWER

LETHAL X TRAIN

BYGGEPLADSHEGN 5.0 MINITÅRN

NEW TETRIS

HIDDEN GEMS

AMBASSADE X

K

RØD STI

? I

N

S

T

I

T

U

T


IF[X]2 er samtidig en måde for (X) at

kan samtidigt ses som bevis på, at (X)

arbejde foran Kommunen. Når en dialog

gror ind i og vokser sammen med den

tager fart omkring et givent område, er

nye bydel. (X) ligger ikke blot og gemmer

det nemlig vigtigt at have et forråd af

sig i en lille boble i midten af bydelen.

konstruktive inputs. Det er således en blanding af spæde ideer, kommende

Koncepter og projekter skifter ofte

projekter såvel som igangværende

hænder i de forskellige faser. Det giver

projekter.

liv i selve processen, omfavner for og skaber et andet spændingsfelt i

Bogen har også været et holdepunkt i

tilblivelse, end hvis det var de samme

hvad (X) er, kan og vil blive, når bydelen

personer involveret hver gang.

vokser . Skitser, tegninger og modeller

UNDER RINGGADEBROEN ULVENS KONTOR A2 KEDELHUSET ILDSTEDET HABITAT WALL

FABRIKKEN GUN SCHOOL

F

O

R

[

X

]


KREATIVE FRIZONER FORSLAG TIL DE FYSISKE RAMMER ILLUSTRATIONSPLAN

BROEN/ VANDBASSINET EVENTS

ROBBIE SPOTTET SKATEAREAL CBA SPORT & FRITID


DEN RÅ HAL KREATIV FRIZONE GODSBANEN X

INSTITUT FOR X KREATIV FRIZONE AARHUS KOMMUNE BYDELSKONTORET X BYGNING K GRØN MEDBORGER CBA ARKITEKTSKOLEN


institut for [x] E

D GA

godsbanen 2017 S H C O

L B L

R

CA

G V O

SK

Bygning F Platform for opstartsvirksomheder med særlig fokus på arkitektur og design.

F

Bygning B Faciliterer øvelokaler, lydstudier, venue og kreative værksteder

B

Bygning A

A

Bydelens samlingspunkt samt produktionsog kommunikationscentral

E

Bygning C Snedker værksted. Oprindelig presenningstørrehal.

C

la u b

Am Sta

t i onsgade

Latiner kvateret et sprydende tæt byrum af containere og skurvogne for iværksættere


[x] info Området kan defineres som en kreativ landsby og kontorfællesskab i en offentlig tilgængelig park.

E D A

G S D

R A A

G

E T S

RK

R E D

hele projekt [x] startede tilbage i 2009 i bygning a, og har over de sidste 8-9 år, udviklet sig til at huse ca. 90 iværksættere og 350 beboere/brugere.

N E D

R A D

RA

D G S E

E D A

N N O

S

ambassade [x] københavn 2017

j e v ce

an

AT E

LIE

R

KO

NT OR

Bygning d foreningshus OG CENTER FOR GARAGEKULTUR. Giver plads til foreninger og iværksættere.

RE

SID

EN

CE

LA

N

E KK

O TO

LS

GE

R ER

G LA


institut for [x ] 2

godsbanen - fremtid

B E

T K TE N I K LE R A KO S

RV E HV VT. R E G E ER O LIG BO

V R E

V H R

E

A S U H

P-

E

C

la u b

Am Sta

t i onsgade


Habitat wall 2.0

Langs facader OG‘p-husets’ V R Ropbygges en livlig Evil der E G I V af containere, der L Rfacade H O B . E har til formål at huse VT kreative formål.

E D A

G S D

E

R A A

G V O

SK

Habitat wall

Bydelens samlingspunkt forbliver en vortexgong for den fremtidige bydel.

Langs den nordlige facade af ‘bygning a’ vil en væk af iværksætteri og studios stå i kontrast til arkitektskolen.

R E D

E T S

RK

Bygning A

N E D R A D

RA

G S E

E D A

N N O

S

j e v ce

an

x-train

Yemen tower

Tetris 2.0

Langs den grønne kile vil der blive mulighed for at expandere containerbyen i skinnelandskabet.

et container tower i 5-6 etager med forskellige iværksætteri, studios og bolig.

Det tætte iværksættermiljø fra det tidligere bygning F, genhuses i en ny centralt placeret lethal.


X TRAIN X Train er tænkt som et generisk design der kan ligge i funktionstømte sporlandskaber. I mange moderne byområder findes der wastelands, som dvæler i en transformation mellem deres tidligere funktion og fremtidig byudvikling, hvor ingen funktion eller aktivitet endnu har rodfæstet sig. Med konceptet X Train tages der udgangspunkt i disse områder og deres potentialer.


X Train bygger pĂĽ de gamle linjer i landskabet. Her kan forskellige erhverv og aktiviteter forankre sig i billige enheder, som for eksempel spor- eller godsvogne der harmonerer og genfortolker den arkitektoniske kulturarv.

CZESTOCHOWA TRAIN GRAVEYARD (POLAND)


aktører samarbejder og diskuterer på lige fod med hinanden. Samtegningen af Gadekæret skete mellem: - Byggemodning: Magistrat for Teknik og Miljø - Landskabsarkitekt: Schønherr - Lokale aktører: Institut for X

GADEKÆRET

Samtegningsmetode hvor partnere og


MINITĂ…RN Stabling af containere, der enten kan stables kvadratisk eller med forskydninger.


SNIT


PLAN


LATINERKVART


TERET


Der en stig tendens

til

at

o

og gentrificere større

byerne. Dette gør at de m

funktionstømte og arbejderk

områder bliver renoveret og t

LETHAL

Den kreative sektor har g

disse områder til at drive

grundet gentrificering e

transformeret eller h v i l k

Formålet

er

at

samle mange aktører under et tag, som på baggrund af arkitektur og funktion vil blive udadvendt og levende - hermed give kvalitet og aktivitet tilbage til nærområdet. Lethal består af en simpel konstruktion i stål eller træ, der kan tilpasses i størrelse efter placering og funktionens behov. Økonomien er fordelt ud på hver enhed bestående af start-up virksomheder, kulturelle erhverv, kreative erhverv, services og butikker.


gende

opkvalificere

e områder nær

mange industrielle,

klasse

tildelt nye funktioner.

gennem årtier brugt

resulterer

e profession, men

i at den kreative

er mange enten

r nedrevet,

sektor langsomt bliver skubbet ud af byerne.

e t Konceptet med lethal er derfor at skabe nye muligheder, hvor simple haller skal give rum og plads for den kreative sektor i bynære områder igen.


lethal i stål

Institute for [x]

-

expert i midlertidig arkitektur

Udhæng

Benhøjde

Hovedspær

Spændvidde

Princip for konstruktionsenhed. Spændevidde og benlængde kan specialiseres efter ønskede funktion og behov.

Simpel konstruktion hvor konstruktionsprincippet gentages indtil den ønskede længde er opnået. Semi-transparant vægge og tag beklædning. Eventuelt solid beklædning i grundetage.

Southern Pacific Brewing, 2012

Lethal i Harboøre, 2015

Spær / søjle princip. Konstruktionen kan udføres i IPE profiler med afstivende trekantssamlinger for øget styrke.

Milan Design Week 2013, Office for Living

Lanteren Løgstør, 2014


lethal i træ

Institute for [x]

Simpel konstruktion hvor konstruktionsprincippet gentages indtil den ønskede længde er opnået.

Lethal, Gentofte

Ridehuse | Skibby HC

-

expert i midlertidig arkitektur

Spær / søjle princip. Konstruktionen kan udføres i limtræ (CLT) med indbyggede samlingsprincip i spær og søjle.

Lethal, Gentofte

Main campus in Farmington, NY, 2017


NEW TETRIS Konceptet med Tetris 2.0 bygger videre på den nuværende DIY mentalitet, som er fremtrædende og karakteristisk for virksomhederne i den eksisterende bygning. Dette vil betyde at virksomheder og erhverv, som fremtidigt skal huses i Tetris 2.0, selv skal etablere deres arbejdsplads gennem infill arkitektur i lethallens rum.

En lethal på 300 m2 grundareal vil blive opført på baggrund af en samarbejdsaftale med: • Stadsarkitekt, Stephen Willacy • Magistrat for Teknik og Miljø, Rådmand Kristian Würtz • Bolig og Projektudvikling, Bente Lykke Sørensen Magistrat for Teknik og Miljø leverer finansiering til at opføre lethallen.


Tetris 2.0 er et projekt for omrokeringen af virksomheder og services når kommunens udviklingsplan for godsbanearealet træder i kraft. Funktioner og aktører i bygning F vil blive flyttet til en ny lethal i parkområdet foran A bygningen og hermed fuldende omkransningen af Kulturtorvet.


NEW TETRIS

SNIT & PLANER SNIT 1:50

PLANER 1:100

GRUNDPLAN

1.

2. 4.

3.

5.

3.

1. SAL

4.

4.

4. 6. 3.

1. OFFENTLIG RUM 2. MOTORCYKEL KLUB 3. TOILET 4. KONTOR / VÆRKSTED

3.

5. CAFÈ 6. KØKKEN 7. STUDIEBOLIG 8. IVÆRKSÆTTERBOLIG

Arkitektskolen Aarhus - Afgangsprojekt F17 Studerende - Lau Tidemann Poulsen / Studie nr. 2011127 Studio 2C - Tectonic Culture - Vejleder: Niels Nygaard

4.


LAU POULSEN: AFGANGSPROJEKT FRA AAA


Basen Simpel lethal struktur med to etage adskillelser. På hver etage opdeles arealet i et grid som kan købes/lejes af forskellige virksomheder. Hver etage inde holder 6 x 25m2 I alt 18 lejemål af 25m2 (totalt 450m2)

Fase 1 Lejemålene bygger selv deres egne enheder. Her kan de leje ét plot på 25m2 eller to (50m2), hvis der ønskes et større studio. En designguide skal danne rammer og styre kvaliteten af de byggede enhed er.


Fase 2 Flere enheder kommer til og DIY byggeattitude sætter præg på byggeriet

Fase 3 Alle plots vil være bygget, og en samlet enhed af DIY studio’s vil danne et samlet indtryk.

THOR VINGOLF NIELSEN: GROW ARCHITECTURE


CECILIE NIELSEN: SITUATIONSPLAN

Erhverv/Boliger P-hus

A E

NEW AARC C

NEW TETRIS


CH

Boliger

Godsbanens Ă…bne VĂŚrksteder

1:500


SPANT STUDIO: MÃ…LFASTE ARBEJDSTEGNINGER


SPANT STUDIO: MÃ…LFASTE ARBEJDSTEGNINGER


Ved Institut for X’s semi permanente status på Godsbanearealet i Aarhus, og den stigende interesse og betydning i det kulturelle miljø, forventes det at instituttet vil tiltrække endnu flere iværksættere og entreprenører i fremtiden. Det stigende behov for plads, sammen med en indskrænkning af areal grundet kommunens udviklingsplan, gør at man bliver nødt til at bygge i højden for at imødekomme de fremtidige behov.

YEMEN TOWER


R

Her vil Yemen Tower udgøre en containerstabling i 4-5 etager, der processuelt vil blive etableret, som brugerne og behovet kommer til området. Yemen Tower vil være en blanding af virksomheder, boliger, studios og værksteder der vil skabe liv og aktivitet i alle døgnets 24 timer. Placeringen af byggeriet er site-specifikt, og vil grænse op mod arkitektskolen i den nordøstlige del af latinerkvarteret/ industrien.


Konceptet er generisk, men tiltænkt omdannelsen af Godsbanearealet, Aarhus K, og omhandler hvorledes man får liv og aktivitet i et område under selve byggeprocessen. Tidligere byggepladshegn har arbejdet med at etablere graffitimure, kunst- og service skure på ydersiden af byggepladshegnet. Med Byggepladshegn 4.0, tages skridtet videre med med at inkorporere forskellige aktiviteter i selve byggepladshegnet, samt orientere

BYGGEPLA


mandskabsvogne og kontorer ud mod byrummet i stedet for ind mod byggepladsen. Yderligere ønskes det med konceptet, at hegnet skal være anlagt mere organisk så det fremkalder vej forløbene inden det endelige vejnet er etableret. Konceptet er enkelt, men vil kunne revolutionere områderne omkring fremtidige byggepladser.

ADSHEGN


1.0 // METALHEGN

3.0 // ART BASEL

4.0 CO MU


0 // ONTAINERUR

2.0 // METROHEGN


1.0 //

ALMINDE HEGN / M

2.0 //

METROHE PLADEMU

3.0 //

ART BASE SELVBYG

4.0 //

CONTAIN MUR


ELIGT BYGGEMETALGITTER

EGN / PÆN UR MED KUNST

EL / GGEDE SKURE

NER- / SKUR-


K

K omhandler en forståelse af bygningers kode/DNA, og hvilke principper det bliver bygget på. Det er vigtigt at forstå hvilken formel bygningen er skabt på grundlag af, og hvad byggeriets essentielle funktion er. K er et eksempel på denne filosofiske tilgang til det byggede miljø.


g. I Kile. n i l e ik d v rø n n u k G nis Den a org ‘K’ i n e g af nin l e g y d en kt i b m so spun ’ g m ‘sø dgan t e ra d e r u f ud es o r ag g t n ka ælde n e ilf ikk tte t r b de Fa

FASE 1

H

n ka r e

p kty i r fab

g olo

ie

g yg b n

T

p ig s e

t’. e mm ø s å‘

FASE 2


b er

ed nh . e e all gning r o hv le by , r ge ntra n i etn en ce r e g g om d e i b t’ s a r e e r f mm h r ø se til ‘s k vo en n s gie ndel o l p o o rb i y f T

eh

er d l o

FASE 3

k cifi e p ts e od s. m ig oces s jde e pr e b ar klend t a vi m d so ig u s å ev t s n r e o e f om k s ik al men k n s ign, e n g de s i l vik ller d e U

FASE 4

tat l u res


H


HIDDEN GEMS

Steder hvor man opdager noget særligt overraskende på et skjult sted i byen. Ofte er det steder i den etablerede by, som ikke mange mennesker kender til. Som en usleben diamant der er ikke er værdsat, inviterer Hidden Gems til at gå på opdagelse.


Ambassade X er et midlertidigt eksperiment

Ambassaden skal

der skal gro og spire på Carlsberggrunden i en

Carlsberg gennem

ubestemt periode. Projektet har sine rødder i In-

kreativ udfoldelse

stitut for X fra Århus, der gennem Ambassaden

forstærke kulture

trækker sin viden og kundskab inden for entre-

det artistiske med

prenørskab og start-up til København!

AMB


l aktivere og generere liv pĂĽ

m ivĂŚrksĂŚtteri, innovation og

e. Missionen er at facilitere og

elle aktiviteter, der kombinerer

d virksomhedsstrukturer.

BASSADE X


ambassade [x] københavn 2017


kø be nh av n2 017

am b a kø s be nh sa av d e n[ fr em x] ti d


UNDER RINGGA


ADEBROEN


RØD STI


Rød sti er et infrastrukturelt, fysisk og socialt element på Institut for X, der binder området sammen på tværs af interesser. Det er en vejviser som inviterer folk til at bevæge sig og gå på opdagelse i området. Projektet har til formål at støtte gadeidræt og bevægelse på hjul f.eks. rulleskøjter, skateboard, BMX, rullestol mm.

Rød Sti er et DIY projekt, faciliteret af bygge- og rådgivningsvirksomheden Bump og Kant og støttet af Carlsberg Sportsfond, Spar Nord Fonden og Nordeas Gadeidrætsfond.


Gun School er en vild bydelsskole i midten af Aarhus C, der skal gøre det nemmere for skoler, uddannelsesinstitutioner,

virksomheder og organisationer at anvende Institut for X som læringsmiljø. Igennem årene har mange brugt Institut for X som et kreativt klasseværelse til at undervise elever, ansatte og frivillige. I den

forbindelse er der opstået et behov for at få

GUN SCHOOL


e

å

L

bygget lærerværelset; Gun School, hvorfra ledere kan organisere undervisningsforløb. Med Gun School ønskes der at skabe en platform for læring, som vil præge udviklingen af godsbanearealet og den nye bydel, Aarhus K, og hermed skabe et endnu mere inkluderende og mangfoldigt by- og læringsrum. Gun School vil blive et læringsmiljø hvor workshops, foredrag og events kan udspringe fra. I denne forbindelse vil det fungere i samarbejde med lokale og regionale institutioner og skoler der i samarbejde kan kuratere og planlægge aktiviteter og kreativ læring på Institut for X.


b

Gun School

GUN SCHOOL Site plan Tegnet af:

Dato

TVN

Tegnings nr.

1:500 28-09-2017 01_02


a

1600

1880

2500

1680

2440

3300

16 00

1600

1200

Kontor 18,6 m

3050

3000

2000

Entre 4m

Læreværelse 26,6 m

1200

1200

1800

3000

3000

3000

b

1200

1200

3000

1500

1750

1200

a GUN SCHOOL Plantegning Tegnet af:

Dato

TVN

Tegnings nr.

1:100 28-09-2017 02_05


GUN SCHOOL Facade opstalt: Nord Tegnet af:

Dato

TVN

Tegnings nr.

GUN SCHOOL Facade opstalt: Vest Tegnet af:

Dato

TVN

Tegnings nr.

1:100 28-09-2017 06_06

1:100 28-09-2017 07_06

GUN SCHOOL Facade opstalt: Vest Tegnet af:

Dato

TVN

Tegnings nr.

1:100 28-09-2017 07_06


GUN SCHOOL Facade opstalt: Nord Tegnet af:

Dato

TVN

Tegnings nr.

1:100 28-09-2017 06_06

GUN SCHOOL Facade opstalt: Øst Tegnet af:

1:100 28-09-2017

Dato Tegnings nr.

GUNTVN SCHOOL Facade opstalt: Øst Tegnet af:

Dato

TVN

Tegnings nr.

GUN SCHOOL Facade opstalt: Syd Tegnet af:

Dato

TVN

Tegnings nr.

05_06

1:100 28-09-2017 05_06

1:100 28-09-2017 08_06


Et nyskabende be

afmystificere den

nuværende aktøre

Med fokus på den

ILD

på Institut for X er

A-huset samt und

synergisk og tilby

formelle og uform


espisningsprojekt, der har sit udgangspunkt i et ønske om at udfordre og

n kreative bydel: Aarhus K. Missionen er at bygge bro mellem kommende og

er i bydelen.

n uformelle samtale og en øget bevidsthed omkring mulighederne i bottom-up

DSTEDET

byudvikling er målet at skabe en platform for fællesspisning og det selvgroede engagement i bydelen. Ildstedets etablering og placering

r tænkt som et led i en større vision om at oprette et bydelskontor i og omkring

dervisningsprojektet: Gun School. Visionen er, at disse tre projekter skal fungere

yde borgere og byudviklingsforvaltningen et fælles rum med plads til både det

melle.


ILDSTEDET Opstalt set fra nord

1:50 Dato

Tegnet

MHB

16.11.2016

Tegn. nr.

07_02

ILDSTEDET Opstalt set fra vest

1:50 Dato

Tegnet

MHB

16.11.2016

Tegn. nr.

10_02

ILDSTEDET Opstalt set fra vest

1:50 Dato

Tegnet

MHB

Tegn. nr.

10_02

16.11.2016


ILDSTEDET Opstalt set fra nord

1:50 Dato

Tegnet

MHB

16.11.2016

Tegn. nr.

07_02

ILDSTEDET Opstalt set fra øst

1:50 16.11.2016

Dato

Tegnet

MHB

Tegn. nr.

09_02

ILDSTEDET Opstalt set fra øst ILDSTEDET Tegnet Opstalt set fra syd MHB

1:50 Dato Tegn. nr. Dato

09_02

Tegnet

MHB

Tegn. nr.

08_02

16.11.2016 1:50 16.11.2016


N a

300

228.5

Mødelokale 6,9 m2 Skydedør

117

ovn

Køkken 20,9 m2

313

Anretning/ servering

279

komfur

b

vask

køl/frys

b Entré 1 m2

55

178.5

700

a

ILDSTEDET Plantegning/indretningsplan Dato

Tegnet

MHB

Tegn. nr.

02_05

1:50 08.02.2017


ILDSTEDET: GRO MAP


FABRIKKEN

Fabrikken er kort fortalt en mĂĽde at skabe vĂŚrksted og prod


Fabrikken fungerer som et værksted der er defineret af mere bestemte og homogene aktører, end f.eks. lethallen (se kap. Lethal). Her er designet råt og groft, hvor containere definerer de ydre rammer og formen. Dette gør designet og brugen af fabrikken mere introvert, larmende og producerende, hvilket i modsætning til lethallen ikke giver meget kvalitet tilbage til det omkringliggende miljø. Derfor vil fabrikken ofte blive lokaliseret i isolerede og decentraliserede områder.

duktion til specifikke formål gennem en billig og pragmatisk ramme.


Institute for [x]

Fabrikken

Standard versionen har et simpelt layout med programmerede enheder i hvert hjørne, et stort arbejdsrum i midten og en åbning til vare i den ene gavl.

Konstruktionen er simpel og består af bærerende containere i hvert hjørne, træspær og nøgtern facadebeklædning.

-

std. version

expert i midlertidig arkitektur


Institute for [x]

Fabrikken

Konstruktionen i den udvidede udgave består af mindre enheder, som bliver tilknyttet hovedbygningen efter behov.

Knopskydninger og tilbygninger opstår afhængig af brugernes behov.

-

deluxe version

expert i midlertidig arkitektur


VOLUME V


VILLAGE


Kedelhuset er et skurbyg-

KEDELHUSET

geri som tidligere har st책et p책 Godsbanearealet, Aarhus. Huset viser en praktisk og filosofisk tilgang til byggeri, hvor man lagde energi og detaljering i selv de mindste byggerier.

Tegningerne er nu det eneste materielle som st책r tilbage af huset, men giver tanker til refleksion og inspiration hvordan nybyggeri kan fortolke og gengive fortiden og kulturarven p책 Godsbanen.


ULVENS KONTOR

WHO’S THE WOLF!?

Individet er ultra definerende for bygningen. Med inspiration i de Østrigske alpehuse, med et smalt underhus i

sten og større overhus i træ, ligger husets DNA i det eksisterende, samt hvem brugeren skal være.


A2

Gennemgribende restaurering af det gentĂŚnkte forsamlingshus.

KULTURTORVET


HABITAT WALL Habitat Wall står på endegavlen af A-huset hvor der bliver fysisk kortest distance mellem Institut for X og Aarhus Arkitektskole. Her skal rummet mellem de to institutioner blive et resonance- og spændingsrum mellem meget diverse brugergrupper. Både Arkitektskolen og IFX skal understøtte rummet imellem hvor spændinger og synergier skal være en vortex gong for området. Yderligere skal Habitat Wall være en montre for den gamle murstensfacade på A-huset. Ved at Habitat Wall har et frirum til A-huset vil man kunne opleve, gå og kramme den gamle murstensfacade hele vejen op til kip.


Niveau 2

17/01/18 14.53.55

Niveau 0

Niveau 1 97 00

30 00


AARHUS ARK


KITEKTSKOLE


NEXT X

KAN IF(X) SENDE SATELITTER UD I LANDET?


LOMMEFILOSO


OFI

De gode råd til den gode by! Gennem tiden har Institut for X udarbejdet forskellige lommefilosofier, for at påvirke arkitektur, design og byplanlægning, således at vores byer ikke udformes efter markedsøkonomiske interesser. I stedet for den ny-modernistiske tilgang til byudvikling, ønsker IFX at udvikle god by i en menneskelig skala hvor tryghed, komfort, kreativitet og nydelse er i højsædet. For at nå dette resultat er diverse metoder etableret, for at påvirke systemet mellem lokal-, kommune-, og udviklingsplaner i en gordisk knude af kommune, arkitekter, entreprenører og investorer.


“GØR DET ORDENTLIGT!”

Et udtryk der har været tilknyttet Institut for (X) siden begyndelsen - og en policy brugt i alle aspekter idag.

Jakob Sennels er en af de første lokale helte og manden bag ordene - Han er tidligere borgmester og personen der gjorde (X) mulig. Højt respekteret blandt beboer og brugere på (X). Rest in peace.


GRO ARKITE

Ved at designe ĂĽbent og offentl Ved at sammenkoble ur essante og unik brugere, firma


EKTUR

Gro arkitektur er en urban planlægnings filosofi, hvor planen er ukendt og uprogrammeret. Arkitekter og planlæggere har en tendens til at planlægge hele udviklingsområder helt ned i detaljen, hvilket ofte resulterer i sterile områder.

ligt, kan man lave plads til det uventede og uforudsigelige. relaterede typeindbyggere, firmaer og organisationer kan man producere interkke områder, hvilket tiltrækker endnu flere interessante indbyggere, aer og organisationer.


LEARN

DO


NING BY OING

Vi ønsker at fremme en participatorisk, social kultur der inviterer og inspirerer alle personer og fællesskaber til at bygge, skabe og hacke. At skabe ting med hænderne opfordrer kreativ tænkning og vidensdeling.

Learning by doing, tacit knowledge, situated knowledge, non-formal learning - kald det hvad du vil - er en type læring der modsiger det traditionelle hieraki i uddannelsessystemet og ærer det praktiske arbejde og erfaring. (X) opfordrer til learning by doing i arkitektur, design og hverdagslivet.


Institut for (X) har udviklet fem filos lægningen og byudviklingen.

Institut for (X) Det er et forsøg på at løse den gordis byplanlægning, i systemet mellem lo IHP¿ORVR¿


sofier, der kan inddrages i byplan-

)skehar udviklet knude i moderne arkitektur og okalplan, arkitekt og entreprenør. ¿HUGHUNDQ


En større sammenblanding af bygningers programmer. En mindre skala for de enkeltes bygningers footprint. Stor spredning i lejemuligheder. Større blanding i bygningers højde og udtryk.


De midlertidige anvendelser har udviklet en rĂŚkke prinFLSSHUÂżORVRÂżHURJPHWRGHU Nogle vil kunne bidrage med en givende vinkel til den permanente by.


Bygningen, der formĂĽr at give mennesket retten til at ĂŚndre den efter pragmatiske behov, og tidens gang.

Bygningen der


Indflytteren fĂĽr mulighed for at udvikle rummet.

r formĂĽr at give


Uforudsigelige forløb, samt ’hjørner’ hvor livet mellem KXVHQHNDQ¿QGHIRGI VWH


Bygge videre pĂĽ eksisterende arkitektur og eksisterende aktiviteter. En mĂĽde at bevare livet. Nyt og gammelt blandes.


POSITIV GENTRIFICERI På (X) tror vi på positiv gentrificering - hvor gentrificering kan blive brugt som et positivt værktøj, hvis der stadig er dele af området der forbliver uberørte som urbane ‘gaps’ i det moderne miljø. Dette kan sikre en divers urban oplevelse og udvikling i et spændende område.


ING


Traditional Vs. Transformative

MASTERPLA

TEMPORARY USERS


AN

PERMANENT USERS

PERMANENT USERS


TRANSITION


Institut for (X) er en kultur- og virksomhedsplatform der arbejder med en åben attitude og socialt designede bygningsdele - både i henhold til virksomhederne imellem, men også i henhold til besøgende.

Besøgende stopper ofte op for en snak med de daglige brugere af stedet. Her arbejdes med et socialt design så platformene kan trække sig tilbage i private rum når der skal fokuseres på arbejdet.

Dog er de udendørs arealer altid offentlige eje.


Ressourcerige unge mennesker flytter hvis de ikke har adgang

projekter og aktiviter. Dette sker ofte som resultat af stor-skala renovering og gentrificering af bycentrene, hvilket har vĂŚret casen i Stavanger (Norge) siden 2008.

Vi foreslĂĽr at byer beskytter atypiske omrĂĽder fra gentrificering ved at holde investorer (og kommuner) ude, og udvikler det indefra.

STAVANGER SYNDROMET

til overkommelige plads til deres


IF(X)2 - kreative frizoner  

Denne udgivelse er en designmanual og et dynamisk værktøj fra Institut for (X) og Aarhus K. Bogen synliggør den proces for håndværk, desig...

IF(X)2 - kreative frizoner  

Denne udgivelse er en designmanual og et dynamisk værktøj fra Institut for (X) og Aarhus K. Bogen synliggør den proces for håndværk, desig...

Advertisement