Page 3

v

V ZVO KI H M ESTA J E DRAMA - EM O NA KLI cE, JAVI S E LJUB LJANA Zvočno-pesniško-vizualni dogodek

Sodelujoči: Zvok: Theremidi Orchestra Pesniki: Mitja Drab, Jana Putrle Srdić, Peter Semolič, Tone Škrjanec Vizualni umetnik: Gorazd Krnc

Perfor mans ustvar ljajo s ja lucid ubtilno ne viz konstr ualne vkomp ukcijo pokraji oniran in nud ne ob o dodaja ijo obil atonaln iz pret jo svo ico už eklost ih zvo ja it ka obč i, r kih, ki a k zmišlja i ga je Glasov utljivim sestav nja o m preko ni vrtin u š r e im e s s e om. Pe skih zg tu, v k c urba hibrid, aterem sniki nih po odb m je sest d o ž o g iv b o a , ij č v ki ga v o in tis e sest ljen po fiktivn aviti z tem sebej živo o e slike bujno za to p zvoči, mesta upora domiš p r il : o o v r ezani, žnost. e in pr blja ele ljijo. kolažir ojecira Med b ktrons škripa esede ani in umetn ke ‘na joče in m s e iški r o e vrivajo ntiran di sam šumeč i izsek tavljajo ’ (DIY) realne e glas i. Ther napra in nove p ove. P emidi ve, s k omene erform Orche aterim ans ra in vrač stra i proiz zstavlj ajo po vaja b a bese eziji e rneče, de na ksperim zvoke ent. , ki se s-

V zvokih mesta je drama: Emona kliče - javi se Ljubljana  

A book of poems performed on intermedia event with Theremidi orchestra and VJ projection by Gorazd Krnc

V zvokih mesta je drama: Emona kliče - javi se Ljubljana  

A book of poems performed on intermedia event with Theremidi orchestra and VJ projection by Gorazd Krnc

Advertisement