Page 18

v

V ZVO KI H M ESTA J E DRAMA - EM O NA KLICE, JAVI S E LJUB LJANA

Zvočno-pesniško-vizualni dogodek Avtorji pesmi: Mitja Drab, Jana Putrle Srdić, Peter Semolič, Tone Škrjanec Likovna podoba knjige: Zoran Srdić Janežič Grafika za tiskana vezja: Theremidi Orchestra Fotografija na naslovnici: Rebeka Bernetič

Obseg: 16 strani Tisk: Print Point, Ljubljana Naklada: 100 izvodov

Produkcija: Zavod za sodobne umetnisti in kulture Gulag Koprodukcija: Društvo ŠKUC Projekt podpirata Mestna občina Ljubljana - Emona 2000 in Ministrstvo za kulturo RS.

Ljubljana, julij 2014

V zvokih mesta je drama: Emona kliče - javi se Ljubljana  
V zvokih mesta je drama: Emona kliče - javi se Ljubljana  

A book of poems performed on intermedia event with Theremidi orchestra and VJ projection by Gorazd Krnc

Advertisement