Razglas by Peter Semolič / print by Arjan Pregl

Page 1Arjan Pregl Peter Semolič

RAZGLAS PROCLAMATION MANIFESTE

Zavod Gulag, 2014Razglas

Sonce vzhaja iz morja. Kamorkoli greš, sonce zmerom vzhaja iz morja. Zato razglašam morje za sončev rojstni kraj. To v temelju menja naš pogled na svet, na celoten ustroj vesolja. Astronav niso več astronav , temveč potapljači, ki se potapljajo k zvezdam. In morske in nebeške zvezde so samo zvezde in ni več razlike med ljubeznijo in ljubezenskim idealom. Vsi smo srečni ljubimci. Bredemo plitvine, razbijamo kamne in v črnih luknjah iščemo prstace.Proclamation

The sun rises from the sea. Wherever one goes, the sun always rises from the sea. Therefore I proclaim the sea the sun’s birthplace. This fundamentally changes our view of the world, the whole structure of the universe. Astronauts aren’t astronauts anymore, instead they are divers, diving to the stars. The sea stars and the sky stars are just stars and there’s no more gap between love and the love ideal. We are all happy lovers. We’re wading in the shallows, breaking stones and looking for date shells in black holes.

Translated by Barbara JuršaManifeste

Le soleil se lève de la mer. Où que l’on aille, le soleil se lève toujours de la mer. Donc je proclame la mer le lieu de naissance du soleil. Ceci transforme à la base notre appréhension du monde, notre apprehénsion de la structure de l’univers. Les astronautes ne sont plus les astronautes, mais des scaphandriers qui plongent vers les étoiles. Les étoiles de mer et celles du ciel sont seulement étoiles, il n’y a plus de différence entre l’amour et l’idéal d’amour. Nous sommes tous des amoureux bienheureux. Nous passons les gués, brisons les pierres, fouillons les trous noirs pour trouver les da es de mer.

Traduit par Barbara Pogačnik


Zbirka: Trosmerna knjiga umetnika

RAZGLAS / PROCLAMATION / MANIFESTE

Avtor pesmi: Peter Semolič Avtor likovne podobe: Arjan Pregl Avtorici prevodov: Barbara Jurša in Barbara Pogačnik

obseg: 12 strani sk: Janez Draksler s.p. naklada: 50 izvodov

Založnik: Zavod za sodobne umetnos in kulture Gulag Koproducent: Mednarodni grafični likovni center Ljubljana Publikacija je nastala s podporo Mestne občine Ljubljana.

Ljubljana, junij 2014